Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie"

Transkrypt

1 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie okno na Smroków JUBILEUSZ 100-LECIA

2 Dobrodzieje i sponsorzy HONOROWY PATRONAT OBCHODÓW JUBILEUSZU OBJĘLI: mgr Paweł Knafel Burmistrz Gminy Słomniki oraz Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z Siedzibą w Smrokowie Opracowanie i zdjęcia: mgr inż. Jerzy Domagała mgr Magdalena Wykurz mgr Dorota Szarek Projekt, skład i przygotowanie do druku: AdamDabrowski.com 2 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

3 Budowa nowego budynku szkoły przedstawiona przez uczennicę Karolinę Chwastek. Historia budowy naszej szkoły jest dość nietypowa. Zapewne większość uczniów oraz nauczycieli dobrze wie, jak ona się odbywała. Nie była to praca jednoetapowa, gdzie buduje się fundamenty, ściany, dach. Naszej szkole potrzebna była pewna poprawka. Fundament, na którym oparta jest cała konstrukcja, najważniejszy element każdej budowli, powinien być mocny i solidny. W naszej szkole z niewyjaśnionych przyczyn zaczął pękać. Skoro pękł fundament, zaczęły też pękać ściany. Szkole w pewnym sensie groziło zawalenie. Trzeba było zatem wzmocnić fundamenty. Taka praca była mozolna i odbywała się etapami. Nie dało się tego zrobić od razu. Rozpoczęcie nowego odcinka podczas gdy nie skończono ostatniego mogłoby spowodować jeszcze większe pęknięcia. Fundamenty wzmacniano od środka i od zewnątrz. Rozkopywano ziemię, aby dostać się do ich początków. Do starego fundamentu, który miał około cm grubości dolewano nowy, mający około 30cm. Był on robiony nieprzerwanie. Nie ma miejsca, w którym nie znajdują się dwa fundamenty przylegające do siebie, zarówno od środka jak i od zewnątrz. Są one w pewnych miejscach widoczne. Przy schodach do szatni szkolnej fundament jest tak gruby, że uczniowie często na nim siadają. Od strony zewnętrznej wystaje z kolei cieńszy i mniej wygodny do siedzenia. Tak wyglądało wzmacnianie fundamentów szkoły. Ściany poprawiono tylko w miejscach, gdzie były popękane. Używano do tego pewnych materiałów zwanych ankrami i tregrami. Na początku ściany wzmocniono tregrami. Były to druty przypominające szyny, w ich środku znajdował się otwór. Miały długość około 14-15m. Tregry przymocowywano do ściany od zewnątrz poziomo wzdłuż całej długości ściany. Ze względu na ich długość i ciężar do montażu potrzebny był dźwig. Potem tregry te zamurowano. Teraz widoczne są tylko zgrubienia po nich. Następnie założono ankry, nazywane też ściągami. Ściągały ściany do siebie, stąd ich druga nazwa. Musiano je spawać, ponieważ nie były odpowiednio długie. To dzięki nim ściany są stabilne. Ankry umieszczone są wzdłuż całego sufitu, przechodzą przez ścianę, łączą się z tregrami za pomocą śrub. Te rurki widać u nas w szkole na wszystkich korytarzach. Pani Ewa Bielińska wychowawczyni obecnej I klasy szkoły podstawowej przygotowując dekoracje szkolne, używa ich do zawieszania ozdób. Przy oknach od piwnicy znajdują się przykryte kratami doły, nazywane szachtami. Są one po to, by dostarczać światła i chronić przed zalaniem podczas deszczu. Wzmocnienia fundamentu od środka wykonywano jako pierwsze, w zimie. Śnieg i mróz nie przeszkadzały w pracy. Natomiast wzmocnienia od zewnątrz odbywały się latem. Prace trwały w sumie ponad dwa lata. Okres ten wydłużał się, ponieważ budowano etapami i wtedy, gdy szkoła była już oddana do użytku. Informacje te uzyskałam od mojego dziadka Bonifacego Chwastek, który brał udział w budowie szkoły wraz z innymi pracownikami firmy Pana Kozieła. 3

4 Szkoła po 1992 roku nauka w nowym budynku W 1992 roku Dyrektorem Szkoły został mgr inż. Jerzy Domagała, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. 1 września roku szkolnego 1992/1993 w nowym budynku rozpoczęły się zajęcia. Do końca roku szkolnego 1999/2000 sale lekcyjne, staraniem dyrektora szkoły i nauczycieli, zamieniły się w pracownie przedmiotowe. Zakupiono wiele pomocy naukowych, elementów wyposażenia, zagospodarowano teren przy szkole (cały plac został ogrodzony), urządzono boisko szkolne. Były to lata wytężonej pracy i zaangażowania wszystkich osób w jakikolwiek sposób związanych ze szkołą: dyrektora, nauczycieli, rodziców, uczniów i środowiska lokalnego. W 1994 roku zaczęła funkcjonować Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracowników młodocianych, która, wraz z istniejącą od dawna szkołą podstawową, utworzyła Zespół Szkół w Smrokowie. Powstanie szkoły zawodowej było korzystne z kilku powodów: 1. Stało się odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony rodziców, którzy chcieli swoje dzieci kształcić jak najbliżej miejsca zamieszkania. 2. Pozwalało myśleć o przetrwaniu i rozwoju szkoły w sytuacji, gdy dzieci w szkole podstawowej, w związku z niżem demograficznym, było coraz mniej. 4 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

5 3. Dawało nadzieję na utrzymanie miejsc pracy dla pracowników szkoły, a nawet na zwiększenie ilości etatów, co, w sytuacji narastającego bezrobocia, było bardzo korzystne. 4. Pozwalało skuteczniej oddziaływać wychowawczo na młodzież, która uczyła się w nielicznych klasach (do 26 osób). We wrześniu 1999 roku, po bardzo burzliwym dziesięciodniowym strajku rodziców, za zgodą Małopolskiego Kuratora Oświaty zostało utworzone w Smrokowie gimnazjum. Niestety, ze względu na brak akceptacji władz Gminy Słomniki, musiało ono być niepubliczne. Była to pierwsza w Polsce bezpłatna niepubliczna szkoła, utrzymująca się tylko z subwencji oświatowej oraz dobrowolnych darowizn. Ze względów formalnych subwencja mogła być przydzielona dopiero od stycznia 2000 roku, więc przez 4 miesiące nauczyciele pracowali społecznie, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Siedzibą Niepublicznego Gimnazjum w Smrokowie był budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie. Powstanie w Smrokowie niepublicznego bezpłatnego gimnazjum okazało się bardzo dobrym rozwiązaniem w dobie likwidacji małych wiejskich szkół. Szkoła w Smrokowie stała się prawdziwym ośrodkiem doradztwa dla zainteresowanych podobnymi rozwiązaniami oświatowymi mieszkańców innych małych miejscowości. Mimo iż szkoła rozwijała się dynamicznie, to jednak wciąż było w niej zbyt mało uczniów, aby kształcenie było ekonomiczne. W lutym 1999 roku (po raz pierwszy) oraz w lutym 2000 roku (ko- 5

6 lejny raz) władze gminy Słomniki, w związku z planowaną gminną reorganizacją sieci szkół, postanowiły zlikwidować II i IV etap kształcenia, tzn. klasy IV VI szkoły podstawowej i zasadniczą szkołę zawodową. Gimnazjum wynajmujące sale w budynku Zespołu Szkół upadłoby samoistnie. Wszystko wskazywało na to, że w ogromnym budynku będzie uczyć się grupa dzieci z klas 0, I, II, III, a ich głosom podczas przerw będzie towarzyszyć jedynie echo. Ratunkiem dla szkoły okazało się poszerzenie oferty edukacyjnej o Zaoczne Technikum dla Dorosłych kształcące w 2 zawodach : technik handlowiec i technik mechanik o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Uruchomienie tych kierunków kształcenia w 2000 roku okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Już pierwszy rocznik liczebnością (76 słuchaczy) niemal dorównał szkole podstawowej i zawodowej. Nabór w kolejnych latach był jeszcze większy wielu ludzi, zwłaszcza rolników, chciało się dokształcać. W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie pobierają naukę słuchacze i uczniowie z wielu gmin, m.in.: Słomniki, Miechów, Wolbrom, Kazimierza Wielka, Charsznica, Racławice i in. Zainteresowanie szkołami dla dorosłych było tak duże, że w 2003 roku utworzono nowy, już trzeci, kierunek kształcenia: technik technologii żywności. W 2003 r. dzięki funduszom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wsparciu władz gminy i staraniu dyrekcji szkoły przeszło 100 rolników zdobyło w systemie wieczorowym kwalifikacje na kursie kombajnisty. Również w 2003 roku została zorganizowana kuchnia i stołówka szkolna, w której są dożywiane dzieci z ubogich rodzin, jakich na terenie wiejskim (ze względu na duże bezrobocie) jest bardzo wiele. W 2004 roku utworzono następne szkoły dla dorosłych: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, w 2005 Szkołę Policealną kształcącą w zawodzie technik obsługi turystycznej, a w 2006 roku w zawodzie technik informatyk. Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i społeczność lokalna, przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Krakowie, a później władz Gminy Słomniki wspólnym wysiłkiem osiągnęli bardzo wiele. Małą wiejską szkółkę dwukrotnie przeznaczoną do likwidacji przekształcili w dobrze wyposażoną, nowoczesną placówkę, mającą w swej ofercie edukacyjnej: oddział przedszkolny, szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową dla pracowników młodocianych, oraz szkoły Sztandar Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie zaoczne. Medale okolicznościowe. 6 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

7 Aktualna oferta kształcenia w Zespole Szkół w Smrokowie Bajkowe przedszkole Szkoła podstawowa Prywatne gimnazjum Zasadnicza Szkoła Zawodowa (szkoła trzyletnia) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (szkoła trzyletnia) Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych (dla absolwentów ZSZ od drugiej klasy) Szkoła Policealna dla Dorosłych (szkoła dwuletnia) 7

8 Dyrekcja i nauczyciele: Dyrekcja: 1. Dyrektor Zespołu Szkół: mgr inż. Jerzy Domagała 2. Dyrektor Prywatnego Gimnazjum: mgr inż. Małgorzata Domagała 3. Dyrektor Bajkowego Przedszkola : mgr Jolanta Jurecka Nauczyciele: 1. mgr Elżbieta Pasińska 2. mgr Ewa Bielińska 3. mgr Jerzy Kawecki 4. mgr Grażyna Bac 5. mgr Zbigniew Skrzypczyk 6. mgr Teresa Suss 7. mgr Maria Wiklik 8. mgr Małgorzata Krzyżek 9. mgr Mieczysława Sochacka 10. mgr inż. Cecylia Krygowska 11. mgr Mieczysław Sowa 12. mgr Magdalena Żychowicz 13. mgr Wojciech Wesołowski 14. mgr Jolanta Piotrowska 15. mgr Magdalena Wykurz 16. mgr Dorota Szarek 17. ks. Jacek Wójcicki 18. mgr Lucyna Lasocka 19. mgr Mateusz Sobecki 20. mgr Małgorzata Sowa 21. mgr Maria Gądek 22. mgr Gabriela Blarowska 23. mgr Justyna Szlosek 24. mgr Marek Zadara 25. mgr inż. Witold Kopeć 26. mgr Szymon Skotnicki 27. mgr Ewa Baran 28. mgr Jacek Regucki 29. mgr Kazimierz Maciaszek 30. mgr Jacek Banasik 31. mgr inż. Teresa Mucha 32. mgr Katarzyna Fundament 33. mgr Robert Pogan 34. mgr inż. Renata Węgrzynowicz 35. mgr Jerzy Starnawski 36. inż. Mirosław Lupa 37. mgr inż. Jarosław Szarek 8 Pracownicy szkoły: Sprawami administracyjnymi zajmują się:» Elżbieta Sewioł, Edyta Sewioł, Dorota Szarek Pyszne domowe obiady przygotowują:» Bożena Furgalska, Grażyna Fundament, Małgorzata Łój O porządek i sprawne funkcjonowanie wszystkich urządzeń w szkole dbają:» Elżbieta Lisiakiewicz, Halina Buczek, Maryla Czaja, Kazimierz Galon Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

9 Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z Siedzibą w Smrokowie rok założenia 2000 Zarząd Stowarzyszenia: 1. Prezes Wiesław Soczówka 2. Wice-prezes Jerzy Domagała 3. Skarbnik Małgorzata Domagała 4. Sekretarz Małgorzata Krzyżek 5. Członek Bożena Furgalska SWOiRR powstało 19 grudnia 2000 roku przy Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Smrokowie. Założycielami Stowarzyszenia byli: Jerzy Domagała dyrektor Zespołu Szkół w Smrokowie, Jacek Regucki ówczesny radny ze Smrokowa i dyrektor Prywatnego Gimnazjum w Smrokowie oraz Bożena Furgalska sołtys wsi Smroków. Głównym powodem powstania Stowarzyszenie było: 1. Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Smrokowie. 2. Wspieranie rozwoju szkoły. 3. Pozyskiwanie środków mających na celu szybsze niwelowanie zapóźnień cywilizacyjnych. 4. Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dnia 29 maja 2002 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS pod numerem Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został Jerzy Domagała. Powstanie SWOiRR zaowocowało nawiązaniem współpracy z Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, Fundacją Batorego, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szkół noszących imię Jana Pawła II oraz Stowarzyszeniem Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej. W lipcu 2011 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację głównej idei założycielskiej, przejmując jako organ prowadzący Prywatne Gimnazjum w Smrokowie. We wrześniu 2011 roku przejmuje od Gminy w Słomnikach Przedszkole w Smrokowie. Pierwszego września 2011 r. tworzy Szkołę Podstawową w Parkoszowicach Gmina Miechów. Pierwszego stycznia 2012 roku tworzy przy Szkole Podstawowej w Parkoszowicach Przedszkole. Stowarzyszenie prowadzi również filię Prywatnego Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Kacicach. Tym samym rozpoczęła się nowa era w działalności SWOiRR od wspierającej do prowadzącej i kształtującej działalność edukacyjną nie tylko Smrokowa ale również sąsiednich wiosek. Stowarzyszenie prowadzi wraz z FIO w Warszawie kampanię zachęcającą mieszkańców, nauczycieli oraz Gminy do zakładania i prowadzenia szkół niepublicznych tym samym ratowania ich przed likwidacją. Nasz przykład pokazuje, że szkoły można prowadzić taniej i jednocześnie systematycznie poprawiać jakość kształcenia, powiększać ofertę edukacyjną, czynić ją przyjazną dla ucznia, rodzica i nauczyciela. Taka forma prowadzenia dostosowuje zakład pracy, jakim bez wątpienia jest szkoła do reguł rynkowych dzisiejszego państwa. 9

10 Dyrekcja i nauczyciele Bajkowego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Parkoszowicach prowadzonych przez Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z siedzibą w Smrokowie. 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej: mgr Ewa Bielińska 2. Dyrektor Bajkowego Przedszkola : mgr Jolanta Jurecka Nauczyciele: 1. mgr Iwona Matluch 2. mgr Anna Pieczara 3. mgr inż. Irena Kwiatek 4. mgr Bożena Fikus 5. mgr Małgorzata Sochacka 6. mgr Małgorzata Ciszewska 7. mgr Roksana Ciszewska 8. mgr inż. Piotr Sado 9. mgr Justyna Szlosek 10. mgr Barbara Włodarczyk 11. ks. Andrzej Lisowski Nauczyciele Prywatnego Gimnazjum oddział zamiejscowy w Kacicach: 1. mgr inż. Artur Kaszuba 10. mgr Elżbieta Mistarz 2. mgr Alina Orda 11. mgr Maria Gądek 3. mgr Bożena Marian 12. mgr Magdalena Żychowicz 4. mgr Ewa Warda-Kaszuba 13. mgr Marek Zadara 5. mgr Ewa Bielińska 14. mgr Witold Kopeć 6. mgr Justyna Szlosek 15. ks. Piotr Boś 7. mgr Dorota Szarek 16. mgr Roksana Ciszewska 8. mgr Halina Kulik 17. mgr Gabriela Blarowska 9. mgr Zofia Węgrzyniak Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z siedzibą w Smrokowie dysponuje czterema busami: Mercedes Benz Vario 815, Mercedez Benz Sprinter 413 CDI, dwa samochody marki Opel Vivaro. Stale współpracują ze szkołą trzej kierowcy: Waldemar Chmielowski, Tomasz Przecherski oraz Dariusz Marchewka. O bezpieczeństwo uczniów w busach troszczą się opiekunki Aleksandra Soczówka i Anna Bałazy. Codziennie z bezpłatnego transportu do szkoły korzysta około 150 uczniów. Dowóz obejmuje miejscowości: Czaple Wielkie, Czaple Małe, Przesławice, Jaksice, Miechów, Pstroszyce, Nasiechowice, Sławice, Parkoszowice, Szczepanowice, Zagaje Smrokowskie, Celiny, Lipna Wola, Władysław, Orłów, Prandocin Iły, Wężerów i Smroków. 10 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

11 U nas wiele się dzieje DZIEŃ BABCI I DZIADKA to coroczne spotkanie uczniów przedszkola i szkoły podstawowej z dziadkami z okazji ich święta. Najmłodsi wraz z wychowawcami przygotowują dla seniorów występy artystyczne oraz poczęstunek. Do wspólnej zabawy zapraszają wszystkich profesjonalni wodzireje. Dzień Babci i Dziadka W Zespole Szkół w Smrokowie tradycją stały się tzw. OKOLICZNOŚCIOWE DNI np. Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela, Dzień Chłopaka, Dzień Pluszowego Misia czy Dzień Piżamowy. Uczniowskim przebierankom towarzyszą wówczas występy artystyczne lub życzenia wygłaszane przez szkolny radiowęzeł. Dzień Nauczyciela Dzień Kobiet Zabawa Andrzejkowa Niesłabnącym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły cieszą się zabawy taneczne andrzejkowa i karnawałowa. Dzieci i młodzież współorganizują te imprezy, tworzą dekorację sali gimnastycznej, puszczają muzykę i prowadzą zabawę jako dj-e. Nierzadko o oprawę muzyczną dbają profesjonaliści zaproszone zespoły lub wodzireje. Nad bezpieczeństwem uczniów zawsze czuwają wychowawcy. Dzień Chłopaka Dzień pluszowego misia Dzień piżamowy 11

12 Stałym punktem w kalendarzu szkolnych uroczystości jest ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej, Prywatnego Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Na pamiątkę tego wydarzenia nowo przyjęci w szeregi szkolnej społeczności otrzymują różańce z Ziemi Świętej. Ślubowanie klas pierwszych Piknik rodzinny Maj jest miesiącem spotkań rodzinnych dyrekcja i nauczyciele każdego roku zapraszają uczniów i ich rodziców na piknik rodzinny w Smrokowie oraz obchody Dnia Matki. Imprezy plenerowe są prowadzone przez profesjonalnych wodzirejów, obfitują w liczne atrakcje m.in.: występy artystyczne uczniów, konkursy plastyczne i sportowe z nagrodami, grill i wspólna zabawa taneczna. Dzień Matki Ferie zimowe od wielu lat spędzamy aktywnie oddajemy się białemu szaleństwu na przepięknych stokach Bukowiny Tatrzańskiej. Uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów ze Szkoły Narciarskiej Budzyńskich. Biorą też udział w zawodach narciarskich i otrzymują specjalne dyplomy, wyróżnienia, medale oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Białe szaleństwo w Bukowinie Tatrzańskiej Wakacje we Włoszech Bibione Obóz integracyjny w Tatrach Letnia przerwa w nauce to czas na relaks, rekreację i poznawanie nowych miejsc połączone ze zwiedzaniem. Kilka razy uczniowie wypoczywali w nadmorskiej miejscowości Bibione we Włoszech, odwiedzili również piękne polskie wybrzeże, a także poznawali pełne uroku zakątki naszej stolicy i zwiedzali najważniejsze warszawskie zabytki oraz miejsca pełne wspomnień o tragicznej historii miasta. 12 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie Wakacje nad Bałtykiem Łeba

13 W roku szkolnym wycieczki mają charakter edukacyjny uczniowie poznają najbliższe okolice i ich historię (np. Racławice, Kraków), najmłodsi wyjeżdżają na tzw. zieloną szkołę do Kościeliska, zwiedzają kopalnię soli w Bochni, a starsi odwiedzają miejsca pamięci takie jak Muzeum w Oświęcimiu, by poznać prawdę o naszej wspólnej przeszłości. Do stałego repertuaru wycieczek szkolnych należą również wyjazdy na basen, do kina, teatru, opery czy filharmonii, a także coroczny obóz integracyjny dla klas pierwszych gimnazjum. Zwiedzanie gdańskiej starówki W kopalni soli w Bochni Zwiedzanie Krakowa Zielona szkoła w Kościelisku Zwiedzanie muzeum w Oświęcimiu Znamy swój region Racławice Koło taneczne Chór szkolny Kantylena Drużyna harcerska Młode Dęby Szkoła dysponuje bogatą ofertą zajęć i aktywności pozalekcyjnych. Amatorzy tańca mogą uczestniczyć w zajęciach tanecznych i weryfikować swoje umiejętności w wielu konkursach i turniejach. Nasze szkolne słowiki tworzą chór Kantylena i uświetniają wspaniałymi występami wszystkie uroczystości i imprezy szkolne. Harcerze z drużyny Młode Dęby współorganizują apele szkolne, pełnią wartę honorową przy tablicy Patrona, w miechowskiej Bazylice przy Światełku Betlejemskim, występują w przeglądach piosenki harcerskiej, a także organizują Pola Nadziei. Ponadto wszyscy uczniowie chętni do pracy na rzecz społeczności szkolnej działają w Samorządzie Uczniowskim. 13

14 Święto Szkoły Odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi Uroczyste przeniesienie relikwi Jana Pawła II w Łagiewnikach Nadanie imienia Od dnia 25 września 1994 roku Zespół Szkół w Smrokowie nosi zaszczytne imię Jana Pawła II, nadane szkole przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Kieleckiej ks. Kazimierza Ryczana. To doniosłe wydarzenie zostało upamiętnione odsłonięciem przygotowanej na tę okazję tablicy oraz późniejszym utworzeniem i wielokrotnym odnawianiem miejsca poświęconego Patronowi. Istotnym i trwałym dowodem pamięci o tych niezwykłych chwilach jest jednak przede wszystkim swoiste zobowiązanie podjęte wtedy, a realizowane do dziś przez dyrekcję szkoły, nauczycieli i pracowników, przez uczniów i ich rodziców codzienne staranie, aby okazać się godnym imienia błogosławionego Jana Pawła II. Zespół Szkół w Smrokowie należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Każdego roku uczniowie i nauczyciele uczestniczą w kilku spotkaniach tej Rodziny w Częstochowie, w Wadowicach, a także z okazji imienin Karola Wojtyły w Dolinie Chochołowskiej. Dzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 16 października, jest dla uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie datą szczególnie ważną. Każdego roku, w tym właśnie czasie gromadzimy się, by wspólnie świętować Dzień Patrona Szkoły Jana Pawła II. Świętowanie rozpoczynamy, uroczystą mszą św. w smrokowskiej kaplicy. Po tej wspólnej modlitwie w ślad za pocztem sztandarowym ruszamy do sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie mają miejsce dalsze uroczystości. Tego szczególnego dnia nie brak również występów artystycznych uczniowie przybliżają zebranym sylwetkę Patrona Jana Pawła II i śpiewają ulubione papieskie pieśni. Zlot szkół w Wadowicach Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie Nadanie szkole imienia Jana Pawła II 14 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

15 Przygotowania do beatyfikacji Ojca Świętego miały w Zespole Szkół w Smrokowie szczególny wymiar uczniowie uczestniczyli w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych, z tej okazji została tez zamówiona nowa tablica upamiętniająca Patrona Szkoły. Jej uroczystego odsłonięcia i poświęcenia dokonał ks. biskup Kazimierz Gurda podczas swojej wizyty w Smrokowie dnia 31 maja 2011 roku. Od dnia 19 października 2011 przez niemal dwa tygodnie Zespół Szkół w Smrokowie gościł w swoich murach niezwykłą wystawę Jan Paweł II Wielki. Pamiętamy. W ramach tej udostępnionej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego ekspozycji można było podziwiać m.in. fotografie Ojca Świętego wraz z opisami, w szczególności te z lat posługi kapłańskiej i biskupiej w Krakowie, a także z prywatnych wypraw turystycznych z młodzieżą. Patron szkoły Młodość Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako drugie dziecko Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Brat Edmund był od niego o kilka lat starszy. Ojciec przyszłego papieża był byłym oficerem, który został jednak ostatecznie urzędnikiem. Dziewięcioletni Karol przeżył wielka tragedie. 16 kwietnia 1929 roku zmarła jego matka, Emilia, a niedługo później brat Edmund (1932 r.) Papiescy biografowie zaznaczają, że już od pierwszych lat szkoły wyróżniał się jako najlepszy uczeń. Uznawany był również za zdolnego sportowca. Kończąc szkołę nie myślał jednak o zostaniu księdzem. W planach Karola znajdowały się studia nad literaturą na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także doskonalenie umiejętności aktorskich. Już po roku studia przerwał wybuch II wojny światowej. Podjął wówczas fizyczna pracę w zakładach chemicznych Solvay w Borku Fałęckim. W tym okresie Karol związał się też z organizacją podziemną Unia, powiązaną ze środowiskiem katolickim, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów. W lutym 1941 r., gdy wrócił po pracy do domu zastał w nim nieżyjącego ojca. Jak sam wspominał, w wieku 20 lat utracił już wszystkich, których kochał. Imieniny patrona w Dolinie Chochołowskiej Wystawa Jan Paweł II Wielki Pamiętamy Odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi naszej szkoły KAPŁAŃSTWO Jesienią 1942 roku Karol Wojtyła podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego. Jako że Niemcy zakazali wówczas kształcenia seminawww.zs-smrokow.iap.pl 15

16 rzystów, uczęszczał do tajnego seminarium założonego przez metropolitę krakowskiego, arcybiskupa Adama Sapiehę. Z jego też rąk przyjął w listopadzie 1946 roku święcenia kapłańskie. Dzięki protekcji kardynała Sapiehy przez kolejne 2 lata Karol Wojtyła studiował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim. Tam też obronił w 1948 roku pracę doktorska. Po powrocie do kraju przez kilka miesięcy był wikarym jednej z podkrakowskich, wiejskich parafii. Następnie został przeniesiony z Niegowici do krakowskiej parafii św. Floriana, gdzie zasłynął z organizowanych przez siebie wyjazdów ze studentami w góry i nad jeziora. U św. Floriana Karol Wojtyła zorganizował, co dzisiaj wydaje się niemal symboliczne, pierwsze w historii parafii rekolekcje dla chorych. Wielka pasją księdza Wojtyły było jednak duszpasterstwo młodzieży akademickiej. Z częścią najbardziej zaangażowanych w te działania osób utrzymywał później kontakt nawet w czasach, gdy był już następcą św. Piotra. W 1954 r. zaczął wykładać na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam też w niewielkiej grupie profesorów brał udział w tajnych spotkaniach, na których rozmawiano o trudnej sytuacji Kościoła. W 1958 r. Karol Wojtyła został wezwany do prymasa Stefana Wyszyńskiego, który zgodnie z decyzją papieża mianował go biskupem pomocniczym Krakowa. W cztery lata potem został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. W tym okresie aktywnie uczestniczył również w obradach Soboru Watykańskiego II, gdzie dał się poznać dostojnikom Kościoła z całego świata. Bieg kariery księdza Wojtyły kolejny raz przyspieszył pod koniec grudnia 1963 roku, gdy został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. W 1967 roku otrzymał również tytuł kardynała. PONTYFIKAT 29 września 1978 roku zmarł Jan Paweł I, którego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni. Przybyli ponownie na konklawe kardynałowie 16 października w 8. głosowaniu około godz , wybrali na papieża Karola Wojtyłę. Kardynał z Polski zgodził się z wyborem kolegium kardynalskiego. W ten sposób na tronie Piotrowym zasiadł pierwszy w historii Polak i pierwszy od 455 lat papież, który nie był Włochem. Jan Paweł II objął rządy w Watykanie, gdy świat był podzielony na dwa obozy, a nad ludzkością wisiała groźba nuklearnej zagłady. Bardzo szybko nowy papież rozpoczął podróże po całym świecie. W pierwszą podróż apostolską Jan Paweł II udał się w styczniu 1979 r. do Ameryki Łacińskiej. Jako papież łączył w sobie dwie unikalne cechy. Był pewnym siebie przywódca Kościoła, a jednocześnie serdecznym ojcem szukającym bliskiego kontaktu ze swoimi dziećmi. To właśnie ta wyjątkowa kombinacja cech i przyniosła mu ogromną popularność na całym świecie. Przy tym odrzucił towarzyszący jego poprzednikom dystans i pompę na rzecz komunikowania się z ludźmi, także przy wykorzystaniu nowoczesnych środków przekazu. Pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny Jan Paweł II odbył w 1979r. W dziesięć lat po upadku komunizmu papież spełnił kolejne ze swych marzeń stanął na Ziemi Świętej. Do końca niespełnione zostało papieskie marzenie o odwiedzeniu Rosji. Jan Paweł II odszedł do domu Ojca 2 kwietnia 2005r. 1 maja 2011r. Benedykt XVI o godz podczas uroczystości beatyfikacyjnej w Watykanie obwieścił uznanie Ojca Świętego z Wadowic błogosławionym. 16 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

17 Krótko o Smrokowie Smroków to niewielka wieś w gminie Słomniki, powiecie krakowskim ziemskim, województwie małopolskim. Liczy ona 432 mieszkańców, zajmujących 64 gospodarstwa. Położona jest na kilku pagórkach rozciągających się na długości ok. 4 kilometrów w pobliżu międzynarodowej trasy nr 7 oraz linii kolejowej Kraków Kielce. Mieszkańcy wsi to w większości dwuzawodowcy, którzy oprócz uprawy ziemi utrzymują się z pracy podjętej w Krakowie, Miechowie lub innych miejscowościach. W samym Smrokowie funkcjonują 4 firmy zatrudniające pracowników: tartak ze stolarnią, przedsiębiorstwo budowlane, firma rozprowadzająca zagraniczne maszyny rolnicze oraz hurtownia lodów i mrożonek. Smroków to mała miejscowość, ale mieszkający tutaj ludzie nie są typowymi przedstawicielami zaścianka. Cenią swoją regionalną kulturę i tradycję, ale pragną też, często angażując pokaźne środki materialne, tak wykształcić swoje dzieci, żeby mogły znaleźć swoje miejsce w świecie. Szkoła do 1954 roku Grecki wyraz: skholee po łacinie: schola, po niemiecku: schule, po polsku po literacku z niemiecka szkoła, po wiejsku skoła oznacza czas wolny od zajęć zwykle poświęcony nauce, stąd miejsce samej nauki. Budynek starej szkoły Stary budynek szkoły w Smrokowie Pierwsza szkoła w Smrokowie, wówczas jeszcze nielegalna, powstała w roku Uczęszczająca do niej młodzież uczyła się w prywatnym budynku należącym do pana Majchra, jednego z mieszkańców wsi. Szkołę zalegalizowano w roku 1912, równocześnie przystępując do budowy dwuizbowego budynku, w którym mieściła się jedna izba lekcyjna i jeden pokój mieszkalny dla kierownika szkoły i jednocześnie nauczyciela, którym był pan Ignacy Salomon. Była to jednoklasowa szkoła ludowa mająca siedzibę w budynku powstałym z funduszy społecznych oraz państwowych. W 1918 roku kierownikiem szkoły był pan Jan Tokarski. W 1920 roku pracę w szkole rozpoczął pan Józef Gołdyn, obejmując jednocześnie funkcję kierownika szkoły. Szkole przydzielono wówczas drugą siłę nauczycielską, którą była pani Zofia Mleczkówna. W następnych latach nauczycielami były panie: Elżbieta Jędrychowska, Maria Spitziarówna, Maria Rajczykówna. W czasie II Wojny Światowej w budynku szkoły stacjonowali żołnierze niemieccy. Wtedy też została zniszczona większość przedwojennej dokumentacji szkoły. Od 1949 roku szkole był przyznany trzeci nauczyciel. 17

18 Szkoła w latach W 1954 roku stanowisko kierownika szkoły objął pan Marian Ułyczny. Od tego też roku w szkole funkcjonowało 7 oddziałów klasowych, w których uczyło 4 nauczycieli: Ułyczny Marian, Ułycznowa Stanisława, Gołdyn Józef i Motłoch Czesława. W tym samym roku wyremontowano szkołę i podzielono wykorzystywaną dotychczas salę lekcyjną na 2 izby. Część uczniów uczyła się także poza budynkiem szkoły, tzn. w 2 izbach lekcyjnych wynajmowanych u mieszkańców wsi. Kierownik Szkoły Marian Ułyczny W latach budynek szkolny został rozbudowany (dobudowano piętro), dzięki czemu szkoła wzbogaciła się o dwie sale lekcyjne oraz dwa pokoiki mieszkalne dla nauczycieli. Nadal jednak wynajmowano u mieszkańców wsi dwie izby, w których odbywały się lekcje. W latach , staraniem kierownictwa szkoły, zrealizowano projekt elektryfikacji wsi, szkoły oraz remizy strażackiej. W 1958 roku oddano do użytku przystanek kolejowy we wsi Smroków, o który od wielu lat zabiegał pan Ułyczny. W 1966 r., w wyniku reformy oświatowej, został utworzony jeszcze jeden oddział - klasa VIII. Spowodowało to konieczność wynajęcia we wsi kolejnych dwóch izb lekcyjnych oraz pokoi mieszkalnych dla nauczycieli. W roku szkolnym 1968/1969 pan Marian Ułyczny odszedł na emeryturę. Nowym kierownikiem (od 1972 roku dyrektorem) szkoły został pan Jan Bil, który zarządzał nią do roku Dyrektor Szkoły Jan Bil W tym czasie budynek szkoły przeszedł kolejne remonty (budowa nowych pieców, poprawa kominów, naprawa dachu). Do szkoły została też doprowadzona droga, w budowie której brali udział także uczniowie szkoły i mieszkańcy wsi w ramach czynów społecznych. W szkole założono telefon, gdzie wydatnie do tego przyczyniły się dzieci tutejszej szkoły, kopiąc rowy długości przeszło 2km. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie Anna Kawalec, Jan Bil.

19 W latach w Smrokowie, obok użytkowanego dotychczas budynku szkoły, zbudowano duży obiekt nową siedzibę szkoły podstawowej. 60 % kosztów budowy to praca społeczna mieszkańców wsi, którzy wiedzieli, że przyszłość ich dzieci zależy od dobrego wykształcenia. W nowej szkole mieściło się 12 sal lekcyjnych, w tym pracownia komputerowa oraz duża sala gimnastyczna o wymiarach 27 na 15 metrów. W 1990 roku na emeryturę odszedł dotychczasowy dyrektor szkoły, pan Jan Bil. Na jego miejsce powołano kolejnego dyrektora - pana Leszka Jóźwika, który pełnił tę funkcję do 1992 roku. W czasie jego kadencji ukończono budowę nowego budynku szkoły. Dyrektor Szkoły mgr Leszek Jóźwik Oprócz działań związanych z rozwojem bazy szkoły w tym okresie prowadzone były zwyczajne zajęcia dydaktyczno wychowawcze. Uczniowie szkoły brali także czynny udział w życiu środowiska: współdziałali z Kołem Gospodyń Wiejskich, Kółkiem Rolniczym oraz Komitetem Rodzicielskim, organizując wspólnie z nimi wiele imprez świątecznych, rocznicowych i okolicznościowych. Bardzo aktywnie działała w tym czasie Rada Uczniowska, organizując imprezy szkolne z różnych okazji, np.: Dzień Karty Nauczyciela (późniejszy Dzień Nauczyciela), Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, choinki noworoczne, zabawy andrzejkowe itp. Ponadto prężnie działała drużyna harcerska, biorąc udział w zlotach harcerskich, festiwalach piosenki harcerskiej, przeglądach artystycznych, grach terenowych, obozach letnich. Organizowała Nieobozowe Akcje Letnie (NAL), zajęcia w czasie ferii zimowych, wycieczki, ogniska. Reprezentowała szkołę podczas gminnych i powiatowych dożynek, pochodów 1 majowych, czynów społecznych. Harcerze zdobywali sprawności: ochotnika, tropiciela, odkrywcy, przodownika itp. Sprawami higieny szkolnej zajmowali się uczniowie należący do szkolnego koła PCK. Zakładali kąciki czystości, organizowali pogadanki na temat higieny osobistej, dbali o ład i porządek swojego otoczenia. 19

20 W kolejnych latach w szkole w Smrokowie uczyli: 1. Ignacy Salomon 2. Jan Tokarski 3. Józef Gołdyn 4. Zofia Mleczkówna 5. Elżbieta Jędrychowska 6. Maria Spitziarówna 7. Maria Rajczykówna 8. Marian Ułyczny 9. Stanisława Ułycznowa 10. Czesława Motłoch 11. Eugeniusz Pierścionek 12. Jan Bill 13. Anna Kawalec 14. Julian Jasiński 15. Teresa Harmej-Stęposz 16. Barbara Zbrońska-Pokrywa 17. Halina Kurkiewicz 18. Ewa Warchala 19. Elżbieta Sajdak 20. Barbara Kapusta 21. Stanisław Drożdż 22. Urszula Pyka-Piekara 23. Alfons Zych 24. Wojciech Piekara 25. Leszek Jóźwik 26. Ryszard Dobrzanowski 27. Witold Węgrzynek 28. Beata Nidecka 29. Maria Jóźwik 30. Irena Janus 31. Tomasz Woźniak 32. Teresa Szczepanowska 33. Marzena Gancarczyk Caba 34. Paweł Knafel 35. Celina Górka 36. Agata Skrzypczyk 37. Jacek Regucki 38. Sylwia Regucka 39. Zenon Dydliński 40. Jarosław Kwiatek 41. Maria Tomaszczyk 42. Anna Królczyk 43. Danuta Pogan 44. Aneta Kańska-Łach 45. Artur Kaszuba 46. Ewa Kaszuba 47. Barbara Krzyżak 48. Halina Kulik 49. Marek Michalski 50. Bożena Pszennakowska Nowak 51. Agata Malinowska Sepielak 52. Lucyna Świtka 53. Arkadiusz Żak 54. Jarosław Sławski 55. Anna Pitala 56. ks. Zygmunt Sawicki 57. ks. Ireneusz Zych 58. Urszula Piwek 59. Urszula Lisiakiewicz Historia Ludowego Zespołu Śpiewaczego Smrokowianki W 1954 roku zostało założone Koło Gospodyń Wiejskich w Smrokowie. Prezeską tego koła była wówczas Henryka Wiorek, sekretarzem Janina Komenda, skarbnikiem Teodozja Grzegórzko. Do koła należało dziewięć członkiń: Henryka Wiorek, Janina Komenda, Teodozja Grzegórzko, Stanisława Jasek, Helena Majcher, Władysława Łysek, Czesława Motłoch, Maria Majcher oraz Leokadia Kasza. 14 marca 1964 roku nową prezeską została Anna Kawalec, która w tym samym roku z członków KGW utworzyła Ludowy Zespół Śpiewaczy pod nazwą Smrokowianki. W skład zespołu wchodziły i wchodzą śpiewaczki, gawędziarki i kwiaciarki robiące ozdoby ze słomy i bibuły. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni z okolic Smrokowa, zasłyszane od najstarszych mieszkańców, a także propozycje własne oparte na miejscowym folklorze. Od początku działalności zarówno zespół jak i Koło Gospodyń Wiejskich wyróżniały się dużą aktywnością. Kobiety brały udział w wielu pracach społecznych na rzecz swojego środowiska. Były to prace przy budowie drogi, obecnej kaplicy i nowej szkoły w Smokowie. Gospodynie urządzały przedstawienia o tematyce ludowej, dożynki, zabawy taneczne oraz kursy gotowania, pieczenia, peklowania owoców i jarzyn. Zajmowały się zespołową odchowalnią kurcząt, uprawą ogródków kwiatowych i warzywnych. Członkinie koła urządzały wystawy rolnicze warzyw, kwiatów oraz przetworów owocowych i warzywnych. 20 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950 HISTORIA SZKOŁY Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 12 sięgają września 1935r. Wówczas to dokonano uroczystego poświęcenia pierwszej szkoły na Witominie. Mieściła się ona przy ulicy Uczniowskiej, miała 5 sal

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Im. Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy

Im. Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy Im. Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy Szkoła nosi imię Księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy Księcia Niezłomnego Człowiek ten to niezwykła postać: gruntownie wykształcony (studiował w Lille, Krakowie,

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ JAN PAWEŁ II Spis treści Życie przed wyborem na papieża Pontyfikat Zwyczaje Jana Pawła II Nagrody i wyróżnienia Ostatnie Dni Podsumowanie Dlaczego powinien być patronem naszej szkoły? Życie przed wyborem

Bardziej szczegółowo

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie Nie znamy dokumentów o początkach szkoły w XIX wieku. Jedynym dostępnym potwierdzonym materiałem, na podstawie którego możemy wnioskować o dacie powstania

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka www.pspnagoszewka.szkolnastrona.pl, pspnagoszewka@onet.poczta.pl Do Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Zespoł Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej

Zespoł Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej Zespoł Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W DZIEJACH SZKOŁY 1924, IX - XI Rozpoczęcie, za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego,

Bardziej szczegółowo

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska Alwernia Moja Mała Ojczyzna Opracowała: Karolina Hojowska Nazywam się Karolina Hojowska, mam trzynaście lat i mieszkam w Alwerni. Tutaj też chodzę do Szkoły Podstawowej, jestem uczennicą klasy szóstej.

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Szkoła znana i nieznana. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Szkoła znana i nieznana. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 1 Szkoła znana i nieznana Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 2 ocalić od zapomnienia K.I. Gałczyński 1894 - c.k. Szkoła Kowalska 2011 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Stanisława Kostki w Lubomierzu.

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Stanisława Kostki w Lubomierzu. Historia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Stanisława Kostki w Lubomierzu. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu znajduje się w przysiółku Lubomierza o nazwie Świnna Góra. W naszym przysiółku istniała szkoła

Bardziej szczegółowo

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. W dniu 16 grudnia 2014 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się II Finałowa Gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 L.p. Rodzaj uroczystości Tematyka ( środki realizacji) Termin Odpowiedzialny 1. Inauguracja roku

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Autor: Konrad Czarny Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Małopolskie Muzeum Pożarnictwa Położenie Opis Historia powstania muzeum Krótka biografia założyciela Zbiory muzealne Promocja muzeum Małopolskie

Bardziej szczegółowo

A było to tak czyli DZIEJE NASZEJ SZKOŁY

A było to tak czyli DZIEJE NASZEJ SZKOŁY A było to tak czyli DZIEJE NASZEJ SZKOŁY iasteczko Poddębice położone nad rzeką Ner należało do prastarej Ziemi Łęczyckiej. W roku 1939 liczyło około 5 tys. mieszkańców. Była w nim przed wojną szkoła powszechna.

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE DATA WYDARZENIE SZCZEGÓŁY, ODPOWIEDZIALNI WRZESIEŃ 1 września 4 września 5 września 7 września godz. 11.30 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu szkoły CEREMONIAŁ SZKOLNY. Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

Załącznik nr 1 do Statutu szkoły CEREMONIAŁ SZKOLNY. Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni Załącznik nr 1 do Statutu szkoły CEREMONIAŁ SZKOLNY Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni SPIS TREŚCI Rozdział 1. SZTANDAR SZKOŁY -----------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul.

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 telefon/fax : +48 85 8691811 lub +48 85 8691812

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości

Przebieg uroczystości Dzień Patrona-31.01.2014r Program uroczystości: Prowadzący: Anna Bernard, Aleks Kazuś Przebieg uroczystości AB: Dzień dobry Państwu. AB Nazywam się Ania Bernard, chodzę do czwartej klasy, jestem przewodniczącą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

IGNACEGO MIELŻYŃSKIEGO

IGNACEGO MIELŻYŃSKIEGO PROCEDURA NADANIA IMIENIA IGNACEGO MIELŻYŃSKIEGO NASTĘPUJĄCYM PLACÓWKOM: PRZEDSZKOLE W CHOBIENICACH. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOBIENICACH. GIMNAZJUM W CHOBIENICACH. WYMIENIONE PLACÓWKI WCHODZĄ W SKŁAD ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Mniszek Odbędą się zajęcia w ramach religii związane z kanonizacją Jana Pawła II.

Przedszkole Miejskie Mniszek Odbędą się zajęcia w ramach religii związane z kanonizacją Jana Pawła II. Przedszkole Miejskie RZĄDZ Temat:,, Jesteśmy pokoleniem J.P. II. Realizacja: 24 kwiecień 2014r. Cel główny: zapewnianie dzieciom możliwości wspólnej nauki w przyjaznych warunkach w ramach budowania systemu

Bardziej szczegółowo

Lata płyną naprzód. Już wielu nie pamięta Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ci, którzy pamiętają, tak jak ja, mają obowiązek przypominać,

Lata płyną naprzód. Już wielu nie pamięta Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ci, którzy pamiętają, tak jak ja, mają obowiązek przypominać, Lata płyną naprzód. Już wielu nie pamięta Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ci, którzy pamiętają, tak jak ja, mają obowiązek przypominać, ażeby ta wielkość trwała i tworzyła przyszłość Narodu i

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE :

I. INFORMACJE OGÓLNE : I. INFORMACJE OGÓLNE : Miejscowość Urle powstała w drugiej połowie XVIII wieku w dawnej Puszczy Jadowskiej, a jej pierwszymi mieszkańcami byli Kurpie. Rozwój letniska nastąpił w okresie międzywojennym

Bardziej szczegółowo

Działania z Pasją realizowane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im Kamili i Józefa Spytków w Mircu

Działania z Pasją realizowane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im Kamili i Józefa Spytków w Mircu Adres szkoły lub placó wki (nr telefonu) Stary 10 27-220 Szkolny koordynator działań (imię i nazwisko oraz dane do kontaktu) Renata Bogucka Nazwa organizacji pozarządowej z którą współpracuje szkoła lub

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2014/2015 LP. RODZAJ IMPREZY TERMIN UCZESTNICY ORGANIZATOR 1. Wycieczka na pokazy fizyczne w Lublinie 24.09.2014 III gimn. Jarosław Dąbrowski 2. W drodze do szkoły spotkanie

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część III Renata Kulik, Henryk Kulik

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU JANA PAWŁA II (etap szkolny)

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU JANA PAWŁA II (etap szkolny) Imię i nazwisko uczestnika:. Liczba punktów:. KONKURS WIEDZY O ŻYCIU JANA PAWŁA II (etap szkolny) Test dla ucznia gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Wybierz jedną prawidłową odpowiedź zaznaczając ją

Bardziej szczegółowo

Organizatorem konferencji jest: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,

Organizatorem konferencji jest: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, O jakość edukacji w województwie warmińsko-mazurskim. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie rozwijających kompetencje kluczowe dzieci Organizatorem konferencji jest: Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy Spis treści Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy... 2 Wyjaśnienie MEN dot. przekształcania szkół niepublicznych i tworzenia niepublicznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego...

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni

Regulamin Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni Załącznik 6 Regulamin Rady Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego w Biskupicach

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego w Biskupicach Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Historia szkoły Ja, biskup poznański, ksiąŝę Czartoryski postanawiam 3 lutego 1757 roku biskup poznański Teodor Kazimierz ksiąŝę Czartoryski podpisał przywilej lokacyjny

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOPYTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOPYTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOPYTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego : 1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej

Bardziej szczegółowo

W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II

W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II Witamy W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II Misja naszej szkoły Główne misje szkoły: Promująca chrześcijański system wartości. Przyjazna rodzinie, bliską młodemu człowiekowi. Pomagająca wszystkim

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017 Działania całoroczne Zadanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Zbiórka surowców wtórnych nakrętki i

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne. Redakcja gazetki: 1. Wiktoria Bogusz. 2. Amelia Dziak. 3. Kinga Plak. 4. Anna Kania. Opiekun: Grażyna Osiak. Iskierka nr 1 Strona 1

Wydanie specjalne. Redakcja gazetki: 1. Wiktoria Bogusz. 2. Amelia Dziak. 3. Kinga Plak. 4. Anna Kania. Opiekun: Grażyna Osiak. Iskierka nr 1 Strona 1 Wydanie specjalne Redakcja gazetki: 1. Wiktoria Bogusz 2. Amelia Dziak 3. Kinga Plak 4. Anna Kania Opiekun: Grażyna Osiak Iskierka nr 1 Strona 1 W tym roku szkolnym 2015/2016 zostaliśmy pasowani na uczniów.

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. Ojciec wszystkich ludzi na świecie. Autorzy: Anna Grzywa Paulina Kucemba

Jan Paweł II. Ojciec wszystkich ludzi na świecie. Autorzy: Anna Grzywa Paulina Kucemba Jan Paweł II Ojciec wszystkich ludzi na świecie Autorzy: Anna Grzywa Paulina Kucemba Dzieciństwo Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego.

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego. Gorzyce, 22.10.2015 r. Szanowni Państwo! Mam zaszczyt zaprezentować Państwu sylwetkę Pana Joachima Nielaba - mieszkańca naszej gminy, darzonego przez lokalną społeczność ogromnym szacunkiem i uznaniem.

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2010-10-15 15:11, Małgorzata Nosowicz Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele zasłużeni dla powiatowej i miejskiej oświaty odebrali odznaczenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY REGIONALNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY REGIONALNE W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY REGIONALNE W NASZYM PRZEDSZKOLU Od 2006 roku w naszym przedszkolu rozbudzamy u dzieci zainteresowania tematyką regionalizmu. Stosując różne formy pracy przybliżamy dzieciom

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim urodził się 21 czerwca 1873 r. w Kamionku jako jedno z siedmiorga dzieci Szczepana i Pelagii (z Krugerów) Draheimów. Dnia 16 kwietnia 1884 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU PATRONA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

REGULAMIN WYBORU PATRONA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM REGULAMIN WYBORU PATRONA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM I. Powołanie komisji do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona szkoły. Rada Pedagogiczna PG 3 powołała komisję,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących powstał w wyniku połączenia trzech placówek oświatowych. Były to:

Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących powstał w wyniku połączenia trzech placówek oświatowych. Były to: HISTORIA SZKOŁY Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących powstał w wyniku połączenia trzech placówek oświatowych. Były to: licząca 65 lat Zasadnicza Szkoła Górnicza; i prawie o połowę

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 19.01.2012 rok

im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 19.01.2012 rok im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 19.01.2012 rok 1. Powitanie 2. Słów kilka o szkole 3. Projekty 4. Przedsięwzięcia 5. Wyniki egzaminu 2011 6. Sukcesy 2011/12 7. Gdzie szukać informacji 8. Rada Rodziców

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

Publiczny Zespół Szkolno Przedszkolny im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Organ prowadzący: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych

Publiczny Zespół Szkolno Przedszkolny im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Organ prowadzący: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych Publiczny Zespół Szkolno Przedszkolny im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Organ prowadzący: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych Jesteśmy szkołą przyjazną dla uczniów Celem kształcenia i wychowania

Bardziej szczegółowo

6. Dzień Europy (5 / 9 maja)

6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Urząd Miasta Leszna (Polska) 165 6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w Lesznie przyjęte jest uczczenie Dnia Europy w dniu 5. lub 9. maja. Wieszane są flagi, organizowane

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOLNICTWA W GOCZAŁKOWICACH

HISTORIA SZKOLNICTWA W GOCZAŁKOWICACH HISTORIA SZKOLNICTWA W GOCZAŁKOWICACH Początki szkolnictwa 1625 - pierwsza wzmianka o nieznanym z imienia nauczycielu szkoły goczałkowickiej 1690 z protokołu wizytacji wiemy, że istniał już budynek szkolny

Bardziej szczegółowo

Nabór w dniach 27 listopad 12 grudnia 2013 roku.

Nabór w dniach 27 listopad 12 grudnia 2013 roku. Strona1 Lista wybranych operacji do finansowania przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina, Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM opracowane na podstawie Statutu Zespołu Szkół w Głogówku - Załącznik Nr 2 o Zasadach Rekrutacji Uczniów i Słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży Organem prowadzącym nasze szkoły jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, które

Bardziej szczegółowo

Niepołomice 18 lat później. www.niepolomice.eu

Niepołomice 18 lat później. www.niepolomice.eu 1991 2009 Niepołomice 18 lat później www.niepolomice.eu Krótko o Niepołomicach pierwsze wzmianki o Niepołomicach sięgają XIII wieku (król Władysław Łokietek nabył osadę nad Wisłą i ulokował w niej zarząd

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

KONCEPPCJA PRACY. Szkoły Podstawowej. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

KONCEPPCJA PRACY. Szkoły Podstawowej. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku KONCEPPCJA PRACY Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem" 1) Naszą dumą jest Patron szkoły

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM / W grudniu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum w Wawrzeńczycach

Bardziej szczegółowo

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Strona1 Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Małe Projekty uznanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE ul. Witosa 1. tel./fax (76) 8196510, 8196513 ul.wojska Polskiego 16 pzs_chojnow@post.pl ul. Poźniaków www.pzs-chojnow.pl http://www.zumi.pl NASZA LOKALIZACJA Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego. Bądź blisko ŚDM

Regulamin Konkursu plastycznego. Bądź blisko ŚDM Regulamin Konkursu plastycznego Bądź blisko ŚDM Parafialny Komitet Organizacyjny ŚDM w Rabce Zdroju: e-mail: komitet.sdm.rabka@gmail.com Facebook: www.facebook.com/sdmrabka Justyna Czyszczoń Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU

REGULAMIN RADY RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU REGULAMIN RADY RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU I Postanowienia ogólne 1. 1. Organem przedstawicielskim rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych Czeladź 19.03.2009 REGULAMIN w sprawie warunków, trybu, terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 do klas pierwszych: Technikum Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr2, Technikum Uzupełniającego Dla

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY PLAN PRAY SAMORĄDU UNOWSKGO ROK SKOLNY 2013/2014 TRMN ADANA FORMY RALAJ UWAG 1.Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 - apel z okazji inauguracji roku szkolnego 2013/2014. W R S Ń 2. ebranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

KIELCE-MIASTO. - Siedem klas 231 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński

KIELCE-MIASTO. - Siedem klas 231 miejsc. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński 3 KIELCE-MIASTO I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 15 tel. fax: (41) 361-28-16 tel: (41) 344-74-20 e-mail:lo1@zeromski.pl, pukalskikielce@o2.pl www.zeromski.pl

Bardziej szczegółowo