Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie"

Transkrypt

1 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie okno na Smroków JUBILEUSZ 100-LECIA

2 Dobrodzieje i sponsorzy HONOROWY PATRONAT OBCHODÓW JUBILEUSZU OBJĘLI: mgr Paweł Knafel Burmistrz Gminy Słomniki oraz Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z Siedzibą w Smrokowie Opracowanie i zdjęcia: mgr inż. Jerzy Domagała mgr Magdalena Wykurz mgr Dorota Szarek Projekt, skład i przygotowanie do druku: AdamDabrowski.com 2 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

3 Budowa nowego budynku szkoły przedstawiona przez uczennicę Karolinę Chwastek. Historia budowy naszej szkoły jest dość nietypowa. Zapewne większość uczniów oraz nauczycieli dobrze wie, jak ona się odbywała. Nie była to praca jednoetapowa, gdzie buduje się fundamenty, ściany, dach. Naszej szkole potrzebna była pewna poprawka. Fundament, na którym oparta jest cała konstrukcja, najważniejszy element każdej budowli, powinien być mocny i solidny. W naszej szkole z niewyjaśnionych przyczyn zaczął pękać. Skoro pękł fundament, zaczęły też pękać ściany. Szkole w pewnym sensie groziło zawalenie. Trzeba było zatem wzmocnić fundamenty. Taka praca była mozolna i odbywała się etapami. Nie dało się tego zrobić od razu. Rozpoczęcie nowego odcinka podczas gdy nie skończono ostatniego mogłoby spowodować jeszcze większe pęknięcia. Fundamenty wzmacniano od środka i od zewnątrz. Rozkopywano ziemię, aby dostać się do ich początków. Do starego fundamentu, który miał około cm grubości dolewano nowy, mający około 30cm. Był on robiony nieprzerwanie. Nie ma miejsca, w którym nie znajdują się dwa fundamenty przylegające do siebie, zarówno od środka jak i od zewnątrz. Są one w pewnych miejscach widoczne. Przy schodach do szatni szkolnej fundament jest tak gruby, że uczniowie często na nim siadają. Od strony zewnętrznej wystaje z kolei cieńszy i mniej wygodny do siedzenia. Tak wyglądało wzmacnianie fundamentów szkoły. Ściany poprawiono tylko w miejscach, gdzie były popękane. Używano do tego pewnych materiałów zwanych ankrami i tregrami. Na początku ściany wzmocniono tregrami. Były to druty przypominające szyny, w ich środku znajdował się otwór. Miały długość około 14-15m. Tregry przymocowywano do ściany od zewnątrz poziomo wzdłuż całej długości ściany. Ze względu na ich długość i ciężar do montażu potrzebny był dźwig. Potem tregry te zamurowano. Teraz widoczne są tylko zgrubienia po nich. Następnie założono ankry, nazywane też ściągami. Ściągały ściany do siebie, stąd ich druga nazwa. Musiano je spawać, ponieważ nie były odpowiednio długie. To dzięki nim ściany są stabilne. Ankry umieszczone są wzdłuż całego sufitu, przechodzą przez ścianę, łączą się z tregrami za pomocą śrub. Te rurki widać u nas w szkole na wszystkich korytarzach. Pani Ewa Bielińska wychowawczyni obecnej I klasy szkoły podstawowej przygotowując dekoracje szkolne, używa ich do zawieszania ozdób. Przy oknach od piwnicy znajdują się przykryte kratami doły, nazywane szachtami. Są one po to, by dostarczać światła i chronić przed zalaniem podczas deszczu. Wzmocnienia fundamentu od środka wykonywano jako pierwsze, w zimie. Śnieg i mróz nie przeszkadzały w pracy. Natomiast wzmocnienia od zewnątrz odbywały się latem. Prace trwały w sumie ponad dwa lata. Okres ten wydłużał się, ponieważ budowano etapami i wtedy, gdy szkoła była już oddana do użytku. Informacje te uzyskałam od mojego dziadka Bonifacego Chwastek, który brał udział w budowie szkoły wraz z innymi pracownikami firmy Pana Kozieła. 3

4 Szkoła po 1992 roku nauka w nowym budynku W 1992 roku Dyrektorem Szkoły został mgr inż. Jerzy Domagała, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. 1 września roku szkolnego 1992/1993 w nowym budynku rozpoczęły się zajęcia. Do końca roku szkolnego 1999/2000 sale lekcyjne, staraniem dyrektora szkoły i nauczycieli, zamieniły się w pracownie przedmiotowe. Zakupiono wiele pomocy naukowych, elementów wyposażenia, zagospodarowano teren przy szkole (cały plac został ogrodzony), urządzono boisko szkolne. Były to lata wytężonej pracy i zaangażowania wszystkich osób w jakikolwiek sposób związanych ze szkołą: dyrektora, nauczycieli, rodziców, uczniów i środowiska lokalnego. W 1994 roku zaczęła funkcjonować Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracowników młodocianych, która, wraz z istniejącą od dawna szkołą podstawową, utworzyła Zespół Szkół w Smrokowie. Powstanie szkoły zawodowej było korzystne z kilku powodów: 1. Stało się odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony rodziców, którzy chcieli swoje dzieci kształcić jak najbliżej miejsca zamieszkania. 2. Pozwalało myśleć o przetrwaniu i rozwoju szkoły w sytuacji, gdy dzieci w szkole podstawowej, w związku z niżem demograficznym, było coraz mniej. 4 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

5 3. Dawało nadzieję na utrzymanie miejsc pracy dla pracowników szkoły, a nawet na zwiększenie ilości etatów, co, w sytuacji narastającego bezrobocia, było bardzo korzystne. 4. Pozwalało skuteczniej oddziaływać wychowawczo na młodzież, która uczyła się w nielicznych klasach (do 26 osób). We wrześniu 1999 roku, po bardzo burzliwym dziesięciodniowym strajku rodziców, za zgodą Małopolskiego Kuratora Oświaty zostało utworzone w Smrokowie gimnazjum. Niestety, ze względu na brak akceptacji władz Gminy Słomniki, musiało ono być niepubliczne. Była to pierwsza w Polsce bezpłatna niepubliczna szkoła, utrzymująca się tylko z subwencji oświatowej oraz dobrowolnych darowizn. Ze względów formalnych subwencja mogła być przydzielona dopiero od stycznia 2000 roku, więc przez 4 miesiące nauczyciele pracowali społecznie, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Siedzibą Niepublicznego Gimnazjum w Smrokowie był budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie. Powstanie w Smrokowie niepublicznego bezpłatnego gimnazjum okazało się bardzo dobrym rozwiązaniem w dobie likwidacji małych wiejskich szkół. Szkoła w Smrokowie stała się prawdziwym ośrodkiem doradztwa dla zainteresowanych podobnymi rozwiązaniami oświatowymi mieszkańców innych małych miejscowości. Mimo iż szkoła rozwijała się dynamicznie, to jednak wciąż było w niej zbyt mało uczniów, aby kształcenie było ekonomiczne. W lutym 1999 roku (po raz pierwszy) oraz w lutym 2000 roku (ko- 5

6 lejny raz) władze gminy Słomniki, w związku z planowaną gminną reorganizacją sieci szkół, postanowiły zlikwidować II i IV etap kształcenia, tzn. klasy IV VI szkoły podstawowej i zasadniczą szkołę zawodową. Gimnazjum wynajmujące sale w budynku Zespołu Szkół upadłoby samoistnie. Wszystko wskazywało na to, że w ogromnym budynku będzie uczyć się grupa dzieci z klas 0, I, II, III, a ich głosom podczas przerw będzie towarzyszyć jedynie echo. Ratunkiem dla szkoły okazało się poszerzenie oferty edukacyjnej o Zaoczne Technikum dla Dorosłych kształcące w 2 zawodach : technik handlowiec i technik mechanik o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Uruchomienie tych kierunków kształcenia w 2000 roku okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Już pierwszy rocznik liczebnością (76 słuchaczy) niemal dorównał szkole podstawowej i zawodowej. Nabór w kolejnych latach był jeszcze większy wielu ludzi, zwłaszcza rolników, chciało się dokształcać. W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie pobierają naukę słuchacze i uczniowie z wielu gmin, m.in.: Słomniki, Miechów, Wolbrom, Kazimierza Wielka, Charsznica, Racławice i in. Zainteresowanie szkołami dla dorosłych było tak duże, że w 2003 roku utworzono nowy, już trzeci, kierunek kształcenia: technik technologii żywności. W 2003 r. dzięki funduszom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wsparciu władz gminy i staraniu dyrekcji szkoły przeszło 100 rolników zdobyło w systemie wieczorowym kwalifikacje na kursie kombajnisty. Również w 2003 roku została zorganizowana kuchnia i stołówka szkolna, w której są dożywiane dzieci z ubogich rodzin, jakich na terenie wiejskim (ze względu na duże bezrobocie) jest bardzo wiele. W 2004 roku utworzono następne szkoły dla dorosłych: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, w 2005 Szkołę Policealną kształcącą w zawodzie technik obsługi turystycznej, a w 2006 roku w zawodzie technik informatyk. Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i społeczność lokalna, przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Krakowie, a później władz Gminy Słomniki wspólnym wysiłkiem osiągnęli bardzo wiele. Małą wiejską szkółkę dwukrotnie przeznaczoną do likwidacji przekształcili w dobrze wyposażoną, nowoczesną placówkę, mającą w swej ofercie edukacyjnej: oddział przedszkolny, szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową dla pracowników młodocianych, oraz szkoły Sztandar Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie zaoczne. Medale okolicznościowe. 6 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

7 Aktualna oferta kształcenia w Zespole Szkół w Smrokowie Bajkowe przedszkole Szkoła podstawowa Prywatne gimnazjum Zasadnicza Szkoła Zawodowa (szkoła trzyletnia) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (szkoła trzyletnia) Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych (dla absolwentów ZSZ od drugiej klasy) Szkoła Policealna dla Dorosłych (szkoła dwuletnia) 7

8 Dyrekcja i nauczyciele: Dyrekcja: 1. Dyrektor Zespołu Szkół: mgr inż. Jerzy Domagała 2. Dyrektor Prywatnego Gimnazjum: mgr inż. Małgorzata Domagała 3. Dyrektor Bajkowego Przedszkola : mgr Jolanta Jurecka Nauczyciele: 1. mgr Elżbieta Pasińska 2. mgr Ewa Bielińska 3. mgr Jerzy Kawecki 4. mgr Grażyna Bac 5. mgr Zbigniew Skrzypczyk 6. mgr Teresa Suss 7. mgr Maria Wiklik 8. mgr Małgorzata Krzyżek 9. mgr Mieczysława Sochacka 10. mgr inż. Cecylia Krygowska 11. mgr Mieczysław Sowa 12. mgr Magdalena Żychowicz 13. mgr Wojciech Wesołowski 14. mgr Jolanta Piotrowska 15. mgr Magdalena Wykurz 16. mgr Dorota Szarek 17. ks. Jacek Wójcicki 18. mgr Lucyna Lasocka 19. mgr Mateusz Sobecki 20. mgr Małgorzata Sowa 21. mgr Maria Gądek 22. mgr Gabriela Blarowska 23. mgr Justyna Szlosek 24. mgr Marek Zadara 25. mgr inż. Witold Kopeć 26. mgr Szymon Skotnicki 27. mgr Ewa Baran 28. mgr Jacek Regucki 29. mgr Kazimierz Maciaszek 30. mgr Jacek Banasik 31. mgr inż. Teresa Mucha 32. mgr Katarzyna Fundament 33. mgr Robert Pogan 34. mgr inż. Renata Węgrzynowicz 35. mgr Jerzy Starnawski 36. inż. Mirosław Lupa 37. mgr inż. Jarosław Szarek 8 Pracownicy szkoły: Sprawami administracyjnymi zajmują się:» Elżbieta Sewioł, Edyta Sewioł, Dorota Szarek Pyszne domowe obiady przygotowują:» Bożena Furgalska, Grażyna Fundament, Małgorzata Łój O porządek i sprawne funkcjonowanie wszystkich urządzeń w szkole dbają:» Elżbieta Lisiakiewicz, Halina Buczek, Maryla Czaja, Kazimierz Galon Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

9 Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z Siedzibą w Smrokowie rok założenia 2000 Zarząd Stowarzyszenia: 1. Prezes Wiesław Soczówka 2. Wice-prezes Jerzy Domagała 3. Skarbnik Małgorzata Domagała 4. Sekretarz Małgorzata Krzyżek 5. Członek Bożena Furgalska SWOiRR powstało 19 grudnia 2000 roku przy Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Smrokowie. Założycielami Stowarzyszenia byli: Jerzy Domagała dyrektor Zespołu Szkół w Smrokowie, Jacek Regucki ówczesny radny ze Smrokowa i dyrektor Prywatnego Gimnazjum w Smrokowie oraz Bożena Furgalska sołtys wsi Smroków. Głównym powodem powstania Stowarzyszenie było: 1. Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Smrokowie. 2. Wspieranie rozwoju szkoły. 3. Pozyskiwanie środków mających na celu szybsze niwelowanie zapóźnień cywilizacyjnych. 4. Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dnia 29 maja 2002 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS pod numerem Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został Jerzy Domagała. Powstanie SWOiRR zaowocowało nawiązaniem współpracy z Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, Fundacją Batorego, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szkół noszących imię Jana Pawła II oraz Stowarzyszeniem Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej. W lipcu 2011 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację głównej idei założycielskiej, przejmując jako organ prowadzący Prywatne Gimnazjum w Smrokowie. We wrześniu 2011 roku przejmuje od Gminy w Słomnikach Przedszkole w Smrokowie. Pierwszego września 2011 r. tworzy Szkołę Podstawową w Parkoszowicach Gmina Miechów. Pierwszego stycznia 2012 roku tworzy przy Szkole Podstawowej w Parkoszowicach Przedszkole. Stowarzyszenie prowadzi również filię Prywatnego Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Kacicach. Tym samym rozpoczęła się nowa era w działalności SWOiRR od wspierającej do prowadzącej i kształtującej działalność edukacyjną nie tylko Smrokowa ale również sąsiednich wiosek. Stowarzyszenie prowadzi wraz z FIO w Warszawie kampanię zachęcającą mieszkańców, nauczycieli oraz Gminy do zakładania i prowadzenia szkół niepublicznych tym samym ratowania ich przed likwidacją. Nasz przykład pokazuje, że szkoły można prowadzić taniej i jednocześnie systematycznie poprawiać jakość kształcenia, powiększać ofertę edukacyjną, czynić ją przyjazną dla ucznia, rodzica i nauczyciela. Taka forma prowadzenia dostosowuje zakład pracy, jakim bez wątpienia jest szkoła do reguł rynkowych dzisiejszego państwa. 9

10 Dyrekcja i nauczyciele Bajkowego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Parkoszowicach prowadzonych przez Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z siedzibą w Smrokowie. 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej: mgr Ewa Bielińska 2. Dyrektor Bajkowego Przedszkola : mgr Jolanta Jurecka Nauczyciele: 1. mgr Iwona Matluch 2. mgr Anna Pieczara 3. mgr inż. Irena Kwiatek 4. mgr Bożena Fikus 5. mgr Małgorzata Sochacka 6. mgr Małgorzata Ciszewska 7. mgr Roksana Ciszewska 8. mgr inż. Piotr Sado 9. mgr Justyna Szlosek 10. mgr Barbara Włodarczyk 11. ks. Andrzej Lisowski Nauczyciele Prywatnego Gimnazjum oddział zamiejscowy w Kacicach: 1. mgr inż. Artur Kaszuba 10. mgr Elżbieta Mistarz 2. mgr Alina Orda 11. mgr Maria Gądek 3. mgr Bożena Marian 12. mgr Magdalena Żychowicz 4. mgr Ewa Warda-Kaszuba 13. mgr Marek Zadara 5. mgr Ewa Bielińska 14. mgr Witold Kopeć 6. mgr Justyna Szlosek 15. ks. Piotr Boś 7. mgr Dorota Szarek 16. mgr Roksana Ciszewska 8. mgr Halina Kulik 17. mgr Gabriela Blarowska 9. mgr Zofia Węgrzyniak Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z siedzibą w Smrokowie dysponuje czterema busami: Mercedes Benz Vario 815, Mercedez Benz Sprinter 413 CDI, dwa samochody marki Opel Vivaro. Stale współpracują ze szkołą trzej kierowcy: Waldemar Chmielowski, Tomasz Przecherski oraz Dariusz Marchewka. O bezpieczeństwo uczniów w busach troszczą się opiekunki Aleksandra Soczówka i Anna Bałazy. Codziennie z bezpłatnego transportu do szkoły korzysta około 150 uczniów. Dowóz obejmuje miejscowości: Czaple Wielkie, Czaple Małe, Przesławice, Jaksice, Miechów, Pstroszyce, Nasiechowice, Sławice, Parkoszowice, Szczepanowice, Zagaje Smrokowskie, Celiny, Lipna Wola, Władysław, Orłów, Prandocin Iły, Wężerów i Smroków. 10 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

11 U nas wiele się dzieje DZIEŃ BABCI I DZIADKA to coroczne spotkanie uczniów przedszkola i szkoły podstawowej z dziadkami z okazji ich święta. Najmłodsi wraz z wychowawcami przygotowują dla seniorów występy artystyczne oraz poczęstunek. Do wspólnej zabawy zapraszają wszystkich profesjonalni wodzireje. Dzień Babci i Dziadka W Zespole Szkół w Smrokowie tradycją stały się tzw. OKOLICZNOŚCIOWE DNI np. Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela, Dzień Chłopaka, Dzień Pluszowego Misia czy Dzień Piżamowy. Uczniowskim przebierankom towarzyszą wówczas występy artystyczne lub życzenia wygłaszane przez szkolny radiowęzeł. Dzień Nauczyciela Dzień Kobiet Zabawa Andrzejkowa Niesłabnącym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły cieszą się zabawy taneczne andrzejkowa i karnawałowa. Dzieci i młodzież współorganizują te imprezy, tworzą dekorację sali gimnastycznej, puszczają muzykę i prowadzą zabawę jako dj-e. Nierzadko o oprawę muzyczną dbają profesjonaliści zaproszone zespoły lub wodzireje. Nad bezpieczeństwem uczniów zawsze czuwają wychowawcy. Dzień Chłopaka Dzień pluszowego misia Dzień piżamowy 11

12 Stałym punktem w kalendarzu szkolnych uroczystości jest ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej, Prywatnego Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Na pamiątkę tego wydarzenia nowo przyjęci w szeregi szkolnej społeczności otrzymują różańce z Ziemi Świętej. Ślubowanie klas pierwszych Piknik rodzinny Maj jest miesiącem spotkań rodzinnych dyrekcja i nauczyciele każdego roku zapraszają uczniów i ich rodziców na piknik rodzinny w Smrokowie oraz obchody Dnia Matki. Imprezy plenerowe są prowadzone przez profesjonalnych wodzirejów, obfitują w liczne atrakcje m.in.: występy artystyczne uczniów, konkursy plastyczne i sportowe z nagrodami, grill i wspólna zabawa taneczna. Dzień Matki Ferie zimowe od wielu lat spędzamy aktywnie oddajemy się białemu szaleństwu na przepięknych stokach Bukowiny Tatrzańskiej. Uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów ze Szkoły Narciarskiej Budzyńskich. Biorą też udział w zawodach narciarskich i otrzymują specjalne dyplomy, wyróżnienia, medale oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Białe szaleństwo w Bukowinie Tatrzańskiej Wakacje we Włoszech Bibione Obóz integracyjny w Tatrach Letnia przerwa w nauce to czas na relaks, rekreację i poznawanie nowych miejsc połączone ze zwiedzaniem. Kilka razy uczniowie wypoczywali w nadmorskiej miejscowości Bibione we Włoszech, odwiedzili również piękne polskie wybrzeże, a także poznawali pełne uroku zakątki naszej stolicy i zwiedzali najważniejsze warszawskie zabytki oraz miejsca pełne wspomnień o tragicznej historii miasta. 12 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie Wakacje nad Bałtykiem Łeba

13 W roku szkolnym wycieczki mają charakter edukacyjny uczniowie poznają najbliższe okolice i ich historię (np. Racławice, Kraków), najmłodsi wyjeżdżają na tzw. zieloną szkołę do Kościeliska, zwiedzają kopalnię soli w Bochni, a starsi odwiedzają miejsca pamięci takie jak Muzeum w Oświęcimiu, by poznać prawdę o naszej wspólnej przeszłości. Do stałego repertuaru wycieczek szkolnych należą również wyjazdy na basen, do kina, teatru, opery czy filharmonii, a także coroczny obóz integracyjny dla klas pierwszych gimnazjum. Zwiedzanie gdańskiej starówki W kopalni soli w Bochni Zwiedzanie Krakowa Zielona szkoła w Kościelisku Zwiedzanie muzeum w Oświęcimiu Znamy swój region Racławice Koło taneczne Chór szkolny Kantylena Drużyna harcerska Młode Dęby Szkoła dysponuje bogatą ofertą zajęć i aktywności pozalekcyjnych. Amatorzy tańca mogą uczestniczyć w zajęciach tanecznych i weryfikować swoje umiejętności w wielu konkursach i turniejach. Nasze szkolne słowiki tworzą chór Kantylena i uświetniają wspaniałymi występami wszystkie uroczystości i imprezy szkolne. Harcerze z drużyny Młode Dęby współorganizują apele szkolne, pełnią wartę honorową przy tablicy Patrona, w miechowskiej Bazylice przy Światełku Betlejemskim, występują w przeglądach piosenki harcerskiej, a także organizują Pola Nadziei. Ponadto wszyscy uczniowie chętni do pracy na rzecz społeczności szkolnej działają w Samorządzie Uczniowskim. 13

14 Święto Szkoły Odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi Uroczyste przeniesienie relikwi Jana Pawła II w Łagiewnikach Nadanie imienia Od dnia 25 września 1994 roku Zespół Szkół w Smrokowie nosi zaszczytne imię Jana Pawła II, nadane szkole przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Kieleckiej ks. Kazimierza Ryczana. To doniosłe wydarzenie zostało upamiętnione odsłonięciem przygotowanej na tę okazję tablicy oraz późniejszym utworzeniem i wielokrotnym odnawianiem miejsca poświęconego Patronowi. Istotnym i trwałym dowodem pamięci o tych niezwykłych chwilach jest jednak przede wszystkim swoiste zobowiązanie podjęte wtedy, a realizowane do dziś przez dyrekcję szkoły, nauczycieli i pracowników, przez uczniów i ich rodziców codzienne staranie, aby okazać się godnym imienia błogosławionego Jana Pawła II. Zespół Szkół w Smrokowie należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Każdego roku uczniowie i nauczyciele uczestniczą w kilku spotkaniach tej Rodziny w Częstochowie, w Wadowicach, a także z okazji imienin Karola Wojtyły w Dolinie Chochołowskiej. Dzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 16 października, jest dla uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie datą szczególnie ważną. Każdego roku, w tym właśnie czasie gromadzimy się, by wspólnie świętować Dzień Patrona Szkoły Jana Pawła II. Świętowanie rozpoczynamy, uroczystą mszą św. w smrokowskiej kaplicy. Po tej wspólnej modlitwie w ślad za pocztem sztandarowym ruszamy do sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie mają miejsce dalsze uroczystości. Tego szczególnego dnia nie brak również występów artystycznych uczniowie przybliżają zebranym sylwetkę Patrona Jana Pawła II i śpiewają ulubione papieskie pieśni. Zlot szkół w Wadowicach Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie Nadanie szkole imienia Jana Pawła II 14 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

15 Przygotowania do beatyfikacji Ojca Świętego miały w Zespole Szkół w Smrokowie szczególny wymiar uczniowie uczestniczyli w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych, z tej okazji została tez zamówiona nowa tablica upamiętniająca Patrona Szkoły. Jej uroczystego odsłonięcia i poświęcenia dokonał ks. biskup Kazimierz Gurda podczas swojej wizyty w Smrokowie dnia 31 maja 2011 roku. Od dnia 19 października 2011 przez niemal dwa tygodnie Zespół Szkół w Smrokowie gościł w swoich murach niezwykłą wystawę Jan Paweł II Wielki. Pamiętamy. W ramach tej udostępnionej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego ekspozycji można było podziwiać m.in. fotografie Ojca Świętego wraz z opisami, w szczególności te z lat posługi kapłańskiej i biskupiej w Krakowie, a także z prywatnych wypraw turystycznych z młodzieżą. Patron szkoły Młodość Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako drugie dziecko Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Brat Edmund był od niego o kilka lat starszy. Ojciec przyszłego papieża był byłym oficerem, który został jednak ostatecznie urzędnikiem. Dziewięcioletni Karol przeżył wielka tragedie. 16 kwietnia 1929 roku zmarła jego matka, Emilia, a niedługo później brat Edmund (1932 r.) Papiescy biografowie zaznaczają, że już od pierwszych lat szkoły wyróżniał się jako najlepszy uczeń. Uznawany był również za zdolnego sportowca. Kończąc szkołę nie myślał jednak o zostaniu księdzem. W planach Karola znajdowały się studia nad literaturą na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także doskonalenie umiejętności aktorskich. Już po roku studia przerwał wybuch II wojny światowej. Podjął wówczas fizyczna pracę w zakładach chemicznych Solvay w Borku Fałęckim. W tym okresie Karol związał się też z organizacją podziemną Unia, powiązaną ze środowiskiem katolickim, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów. W lutym 1941 r., gdy wrócił po pracy do domu zastał w nim nieżyjącego ojca. Jak sam wspominał, w wieku 20 lat utracił już wszystkich, których kochał. Imieniny patrona w Dolinie Chochołowskiej Wystawa Jan Paweł II Wielki Pamiętamy Odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi naszej szkoły KAPŁAŃSTWO Jesienią 1942 roku Karol Wojtyła podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego. Jako że Niemcy zakazali wówczas kształcenia seminawww.zs-smrokow.iap.pl 15

16 rzystów, uczęszczał do tajnego seminarium założonego przez metropolitę krakowskiego, arcybiskupa Adama Sapiehę. Z jego też rąk przyjął w listopadzie 1946 roku święcenia kapłańskie. Dzięki protekcji kardynała Sapiehy przez kolejne 2 lata Karol Wojtyła studiował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim. Tam też obronił w 1948 roku pracę doktorska. Po powrocie do kraju przez kilka miesięcy był wikarym jednej z podkrakowskich, wiejskich parafii. Następnie został przeniesiony z Niegowici do krakowskiej parafii św. Floriana, gdzie zasłynął z organizowanych przez siebie wyjazdów ze studentami w góry i nad jeziora. U św. Floriana Karol Wojtyła zorganizował, co dzisiaj wydaje się niemal symboliczne, pierwsze w historii parafii rekolekcje dla chorych. Wielka pasją księdza Wojtyły było jednak duszpasterstwo młodzieży akademickiej. Z częścią najbardziej zaangażowanych w te działania osób utrzymywał później kontakt nawet w czasach, gdy był już następcą św. Piotra. W 1954 r. zaczął wykładać na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam też w niewielkiej grupie profesorów brał udział w tajnych spotkaniach, na których rozmawiano o trudnej sytuacji Kościoła. W 1958 r. Karol Wojtyła został wezwany do prymasa Stefana Wyszyńskiego, który zgodnie z decyzją papieża mianował go biskupem pomocniczym Krakowa. W cztery lata potem został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. W tym okresie aktywnie uczestniczył również w obradach Soboru Watykańskiego II, gdzie dał się poznać dostojnikom Kościoła z całego świata. Bieg kariery księdza Wojtyły kolejny raz przyspieszył pod koniec grudnia 1963 roku, gdy został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. W 1967 roku otrzymał również tytuł kardynała. PONTYFIKAT 29 września 1978 roku zmarł Jan Paweł I, którego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni. Przybyli ponownie na konklawe kardynałowie 16 października w 8. głosowaniu około godz , wybrali na papieża Karola Wojtyłę. Kardynał z Polski zgodził się z wyborem kolegium kardynalskiego. W ten sposób na tronie Piotrowym zasiadł pierwszy w historii Polak i pierwszy od 455 lat papież, który nie był Włochem. Jan Paweł II objął rządy w Watykanie, gdy świat był podzielony na dwa obozy, a nad ludzkością wisiała groźba nuklearnej zagłady. Bardzo szybko nowy papież rozpoczął podróże po całym świecie. W pierwszą podróż apostolską Jan Paweł II udał się w styczniu 1979 r. do Ameryki Łacińskiej. Jako papież łączył w sobie dwie unikalne cechy. Był pewnym siebie przywódca Kościoła, a jednocześnie serdecznym ojcem szukającym bliskiego kontaktu ze swoimi dziećmi. To właśnie ta wyjątkowa kombinacja cech i przyniosła mu ogromną popularność na całym świecie. Przy tym odrzucił towarzyszący jego poprzednikom dystans i pompę na rzecz komunikowania się z ludźmi, także przy wykorzystaniu nowoczesnych środków przekazu. Pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny Jan Paweł II odbył w 1979r. W dziesięć lat po upadku komunizmu papież spełnił kolejne ze swych marzeń stanął na Ziemi Świętej. Do końca niespełnione zostało papieskie marzenie o odwiedzeniu Rosji. Jan Paweł II odszedł do domu Ojca 2 kwietnia 2005r. 1 maja 2011r. Benedykt XVI o godz podczas uroczystości beatyfikacyjnej w Watykanie obwieścił uznanie Ojca Świętego z Wadowic błogosławionym. 16 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

17 Krótko o Smrokowie Smroków to niewielka wieś w gminie Słomniki, powiecie krakowskim ziemskim, województwie małopolskim. Liczy ona 432 mieszkańców, zajmujących 64 gospodarstwa. Położona jest na kilku pagórkach rozciągających się na długości ok. 4 kilometrów w pobliżu międzynarodowej trasy nr 7 oraz linii kolejowej Kraków Kielce. Mieszkańcy wsi to w większości dwuzawodowcy, którzy oprócz uprawy ziemi utrzymują się z pracy podjętej w Krakowie, Miechowie lub innych miejscowościach. W samym Smrokowie funkcjonują 4 firmy zatrudniające pracowników: tartak ze stolarnią, przedsiębiorstwo budowlane, firma rozprowadzająca zagraniczne maszyny rolnicze oraz hurtownia lodów i mrożonek. Smroków to mała miejscowość, ale mieszkający tutaj ludzie nie są typowymi przedstawicielami zaścianka. Cenią swoją regionalną kulturę i tradycję, ale pragną też, często angażując pokaźne środki materialne, tak wykształcić swoje dzieci, żeby mogły znaleźć swoje miejsce w świecie. Szkoła do 1954 roku Grecki wyraz: skholee po łacinie: schola, po niemiecku: schule, po polsku po literacku z niemiecka szkoła, po wiejsku skoła oznacza czas wolny od zajęć zwykle poświęcony nauce, stąd miejsce samej nauki. Budynek starej szkoły Stary budynek szkoły w Smrokowie Pierwsza szkoła w Smrokowie, wówczas jeszcze nielegalna, powstała w roku Uczęszczająca do niej młodzież uczyła się w prywatnym budynku należącym do pana Majchra, jednego z mieszkańców wsi. Szkołę zalegalizowano w roku 1912, równocześnie przystępując do budowy dwuizbowego budynku, w którym mieściła się jedna izba lekcyjna i jeden pokój mieszkalny dla kierownika szkoły i jednocześnie nauczyciela, którym był pan Ignacy Salomon. Była to jednoklasowa szkoła ludowa mająca siedzibę w budynku powstałym z funduszy społecznych oraz państwowych. W 1918 roku kierownikiem szkoły był pan Jan Tokarski. W 1920 roku pracę w szkole rozpoczął pan Józef Gołdyn, obejmując jednocześnie funkcję kierownika szkoły. Szkole przydzielono wówczas drugą siłę nauczycielską, którą była pani Zofia Mleczkówna. W następnych latach nauczycielami były panie: Elżbieta Jędrychowska, Maria Spitziarówna, Maria Rajczykówna. W czasie II Wojny Światowej w budynku szkoły stacjonowali żołnierze niemieccy. Wtedy też została zniszczona większość przedwojennej dokumentacji szkoły. Od 1949 roku szkole był przyznany trzeci nauczyciel. 17

18 Szkoła w latach W 1954 roku stanowisko kierownika szkoły objął pan Marian Ułyczny. Od tego też roku w szkole funkcjonowało 7 oddziałów klasowych, w których uczyło 4 nauczycieli: Ułyczny Marian, Ułycznowa Stanisława, Gołdyn Józef i Motłoch Czesława. W tym samym roku wyremontowano szkołę i podzielono wykorzystywaną dotychczas salę lekcyjną na 2 izby. Część uczniów uczyła się także poza budynkiem szkoły, tzn. w 2 izbach lekcyjnych wynajmowanych u mieszkańców wsi. Kierownik Szkoły Marian Ułyczny W latach budynek szkolny został rozbudowany (dobudowano piętro), dzięki czemu szkoła wzbogaciła się o dwie sale lekcyjne oraz dwa pokoiki mieszkalne dla nauczycieli. Nadal jednak wynajmowano u mieszkańców wsi dwie izby, w których odbywały się lekcje. W latach , staraniem kierownictwa szkoły, zrealizowano projekt elektryfikacji wsi, szkoły oraz remizy strażackiej. W 1958 roku oddano do użytku przystanek kolejowy we wsi Smroków, o który od wielu lat zabiegał pan Ułyczny. W 1966 r., w wyniku reformy oświatowej, został utworzony jeszcze jeden oddział - klasa VIII. Spowodowało to konieczność wynajęcia we wsi kolejnych dwóch izb lekcyjnych oraz pokoi mieszkalnych dla nauczycieli. W roku szkolnym 1968/1969 pan Marian Ułyczny odszedł na emeryturę. Nowym kierownikiem (od 1972 roku dyrektorem) szkoły został pan Jan Bil, który zarządzał nią do roku Dyrektor Szkoły Jan Bil W tym czasie budynek szkoły przeszedł kolejne remonty (budowa nowych pieców, poprawa kominów, naprawa dachu). Do szkoły została też doprowadzona droga, w budowie której brali udział także uczniowie szkoły i mieszkańcy wsi w ramach czynów społecznych. W szkole założono telefon, gdzie wydatnie do tego przyczyniły się dzieci tutejszej szkoły, kopiąc rowy długości przeszło 2km. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie Anna Kawalec, Jan Bil.

19 W latach w Smrokowie, obok użytkowanego dotychczas budynku szkoły, zbudowano duży obiekt nową siedzibę szkoły podstawowej. 60 % kosztów budowy to praca społeczna mieszkańców wsi, którzy wiedzieli, że przyszłość ich dzieci zależy od dobrego wykształcenia. W nowej szkole mieściło się 12 sal lekcyjnych, w tym pracownia komputerowa oraz duża sala gimnastyczna o wymiarach 27 na 15 metrów. W 1990 roku na emeryturę odszedł dotychczasowy dyrektor szkoły, pan Jan Bil. Na jego miejsce powołano kolejnego dyrektora - pana Leszka Jóźwika, który pełnił tę funkcję do 1992 roku. W czasie jego kadencji ukończono budowę nowego budynku szkoły. Dyrektor Szkoły mgr Leszek Jóźwik Oprócz działań związanych z rozwojem bazy szkoły w tym okresie prowadzone były zwyczajne zajęcia dydaktyczno wychowawcze. Uczniowie szkoły brali także czynny udział w życiu środowiska: współdziałali z Kołem Gospodyń Wiejskich, Kółkiem Rolniczym oraz Komitetem Rodzicielskim, organizując wspólnie z nimi wiele imprez świątecznych, rocznicowych i okolicznościowych. Bardzo aktywnie działała w tym czasie Rada Uczniowska, organizując imprezy szkolne z różnych okazji, np.: Dzień Karty Nauczyciela (późniejszy Dzień Nauczyciela), Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, choinki noworoczne, zabawy andrzejkowe itp. Ponadto prężnie działała drużyna harcerska, biorąc udział w zlotach harcerskich, festiwalach piosenki harcerskiej, przeglądach artystycznych, grach terenowych, obozach letnich. Organizowała Nieobozowe Akcje Letnie (NAL), zajęcia w czasie ferii zimowych, wycieczki, ogniska. Reprezentowała szkołę podczas gminnych i powiatowych dożynek, pochodów 1 majowych, czynów społecznych. Harcerze zdobywali sprawności: ochotnika, tropiciela, odkrywcy, przodownika itp. Sprawami higieny szkolnej zajmowali się uczniowie należący do szkolnego koła PCK. Zakładali kąciki czystości, organizowali pogadanki na temat higieny osobistej, dbali o ład i porządek swojego otoczenia. 19

20 W kolejnych latach w szkole w Smrokowie uczyli: 1. Ignacy Salomon 2. Jan Tokarski 3. Józef Gołdyn 4. Zofia Mleczkówna 5. Elżbieta Jędrychowska 6. Maria Spitziarówna 7. Maria Rajczykówna 8. Marian Ułyczny 9. Stanisława Ułycznowa 10. Czesława Motłoch 11. Eugeniusz Pierścionek 12. Jan Bill 13. Anna Kawalec 14. Julian Jasiński 15. Teresa Harmej-Stęposz 16. Barbara Zbrońska-Pokrywa 17. Halina Kurkiewicz 18. Ewa Warchala 19. Elżbieta Sajdak 20. Barbara Kapusta 21. Stanisław Drożdż 22. Urszula Pyka-Piekara 23. Alfons Zych 24. Wojciech Piekara 25. Leszek Jóźwik 26. Ryszard Dobrzanowski 27. Witold Węgrzynek 28. Beata Nidecka 29. Maria Jóźwik 30. Irena Janus 31. Tomasz Woźniak 32. Teresa Szczepanowska 33. Marzena Gancarczyk Caba 34. Paweł Knafel 35. Celina Górka 36. Agata Skrzypczyk 37. Jacek Regucki 38. Sylwia Regucka 39. Zenon Dydliński 40. Jarosław Kwiatek 41. Maria Tomaszczyk 42. Anna Królczyk 43. Danuta Pogan 44. Aneta Kańska-Łach 45. Artur Kaszuba 46. Ewa Kaszuba 47. Barbara Krzyżak 48. Halina Kulik 49. Marek Michalski 50. Bożena Pszennakowska Nowak 51. Agata Malinowska Sepielak 52. Lucyna Świtka 53. Arkadiusz Żak 54. Jarosław Sławski 55. Anna Pitala 56. ks. Zygmunt Sawicki 57. ks. Ireneusz Zych 58. Urszula Piwek 59. Urszula Lisiakiewicz Historia Ludowego Zespołu Śpiewaczego Smrokowianki W 1954 roku zostało założone Koło Gospodyń Wiejskich w Smrokowie. Prezeską tego koła była wówczas Henryka Wiorek, sekretarzem Janina Komenda, skarbnikiem Teodozja Grzegórzko. Do koła należało dziewięć członkiń: Henryka Wiorek, Janina Komenda, Teodozja Grzegórzko, Stanisława Jasek, Helena Majcher, Władysława Łysek, Czesława Motłoch, Maria Majcher oraz Leokadia Kasza. 14 marca 1964 roku nową prezeską została Anna Kawalec, która w tym samym roku z członków KGW utworzyła Ludowy Zespół Śpiewaczy pod nazwą Smrokowianki. W skład zespołu wchodziły i wchodzą śpiewaczki, gawędziarki i kwiaciarki robiące ozdoby ze słomy i bibuły. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni z okolic Smrokowa, zasłyszane od najstarszych mieszkańców, a także propozycje własne oparte na miejscowym folklorze. Od początku działalności zarówno zespół jak i Koło Gospodyń Wiejskich wyróżniały się dużą aktywnością. Kobiety brały udział w wielu pracach społecznych na rzecz swojego środowiska. Były to prace przy budowie drogi, obecnej kaplicy i nowej szkoły w Smokowie. Gospodynie urządzały przedstawienia o tematyce ludowej, dożynki, zabawy taneczne oraz kursy gotowania, pieczenia, peklowania owoców i jarzyn. Zajmowały się zespołową odchowalnią kurcząt, uprawą ogródków kwiatowych i warzywnych. Członkinie koła urządzały wystawy rolnicze warzyw, kwiatów oraz przetworów owocowych i warzywnych. 20 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Klementowice 2011 2 MAŁA ENCYKLOPEDIA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROBIZNESU IM. MACIEJA RATAJA W KLEMENTOWICACH WYDANIE DRUGIE UZUPEŁNIONE O LATA 2003-2010

Bardziej szczegółowo

50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach

50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach 50 lat Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach MONOGRAFIA Katowice, 29 marca 2012r. SPIS TREŚCI Z dziejów szkoły. 7 Za jego przykładem iść chcemy błogosławiony Jan Paweł II - patron

Bardziej szczegółowo

1908-2008. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim

1908-2008. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim 1908-2008 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim Praca zbiorowa Nawsie Brzosteckie Wydawca: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim Wydanie sfinansował Wójt Gminy Brzostek

Bardziej szczegółowo

Konkurs na. Zatrzymani. włamania i kradzieże. Stowarzyszenia Niedźwiadek. dla Przyjaciół. Harmonogram. Uchwała budżetowa gminy Słomniki na rok 2014

Konkurs na. Zatrzymani. włamania i kradzieże. Stowarzyszenia Niedźwiadek. dla Przyjaciół. Harmonogram. Uchwała budżetowa gminy Słomniki na rok 2014 LUTY 2014 NR 233 Jeszcze w 2013 roku nikt nie wierzył, że w Słomnikach w tak krótkim czasie powstanie nowy blok mieszkalny dla 36 rodzin. Mamy rok 2014 i już można obserwować prace wykończeniowe. Obserwatorów

Bardziej szczegółowo

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego Krzysztof Daukszewicz w Leźnicy Wielkiej str. 12 Nr 9 / 2010 sierpień wrzesień bezplatne ISSN 2080-1122 Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ. Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ. Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg Projekt okładki: Piotr Krzyżanowski Układ tekstu: Krzysztof Sibielski

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 13 kwiecień-czerwiec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny LGD Polesie na Targach Produktów Regionalnych Regionalia w Warszawie

Bardziej szczegółowo

W środowe popołudnie Oficer Dyżurny KPP w Kępnie został telefonicznie

W środowe popołudnie Oficer Dyżurny KPP w Kępnie został telefonicznie 2 3 czerwca 2009 aktualności Wystawa w Archiwum Państwowym w Kaliszu 4 czerwca 2009 r. obchodzimy 20 rocznicę czerwcowych wyborów z 1989 roku. W związku z tym, pragniemy Państwa poinformować, że od 2 czerwca

Bardziej szczegółowo

Relacja z imprezy na stronie 17

Relacja z imprezy na stronie 17 Relacja z imprezy na stronie 17 Gdyby nie pieniądze z zewnątrz, głównie ze środków unijnych, wielu inwestycji nie udało by się zrealizować. Nawet w takiej gminie jak nasza, która uważana jest za zamożną.

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Ponadto w numerze: :: Z kart historii :: :: Kusaki 2009 :: :: Uwaga rolniku ::

www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Ponadto w numerze: :: Z kart historii :: :: Kusaki 2009 :: :: Uwaga rolniku :: www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 Pisanki wykonane przez dzieci i młodzież w GCKiKF :: Z kart historii :: Bitwa Jedlińska 11 czerwca 1809 roku str.

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły

Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły WYDANIE SPECJALNE Z OKAZJI 30 LECIA SZKOŁY Kowal-16 października 2009r. Wydanie specjalne z okazji XXXV- lecia szkoły Początki szkoły rolniczej w Kowalu sięgają lat 70. XX w. Wcześniej, w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

Po 123. latach niewoli

Po 123. latach niewoli Urszula Lasak Był rok 1918. Znad polskiego nieba wreszcie usunęły się czarne chmury i zaświeciło swym promiennym blaskiem piękne, złociste słońce. Radość zapanowała w całym kraju. Wreszcie, po 123. latach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Cenne miejsca pamięci

Cenne miejsca pamięci fot. Jacek Bielenin Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIĘCZNIK Nr 1 (193) styczeń 2008 cena 2 zł (w tym 7% vat) nakład 1600 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziń Wilczkowice Zasole

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

kwalifikacjach dla potrzeb Wyspa

kwalifikacjach dla potrzeb Wyspa BIULETYN Pier wszy rok działalności Wyspa Wisła już za nami Informacja Zarządu ws. Wyspa Wisła#! Ostatnie cztery lata były bardzo pracowite dla większości Zarządu i członków TPS. Wspólnie dokonaliśmy tego,

Bardziej szczegółowo

Numer 1(4) marzec 2008 ISSN 1898-3847 Cena 0 zł

Numer 1(4) marzec 2008 ISSN 1898-3847 Cena 0 zł SIEDLISZCZANIN Magazyn Informacyjny Numer 1(4) marzec 2008 ISSN 1898-3847 Cena 0 zł Bliżej Siedlisk Oddajemy w Państwa ręce ostatni numer gazety wydany pod moim przewodnictwem. Następny będzie dziełem

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy!

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy! gazeta bezpłatna nr 1/2011 2011 Organizatorzy warsztatów przygotowali mnóstwo prac związanych ze Świętami Wielkanocnymi, a prym wiodły oczywiście jaja. Uwagę przykuwały szczególnie te ogromne - gliniane

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo