WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO"

Transkrypt

1 WSKAŹNIK OCENY SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Dagmara KARBOWNICZEK 1, Kazmerz LEJDA, Ruch cała człoweka w samochodze podczas wypadku drogowego zależy od sztywnośc nadwoza zasęgu strefy odkształcena jego konstrukcj oraz skutecznośc dzałana systemów ochronnych [7,8]. Celem opracowana jest porównane wartośc wskaźnka obrażeń głowy (Head Injury Crteron) w starszych nowszych samochodach osobowych. Uwagę zwrócono na powązane wpływu roku produkcj samochodu na wartość wskaźnka. Użyto odpowednch narzędz statystycznych dla potwerdzena postawonej tezy. Uzyskano nformację, jak zmena sę wartość w kolejnych nowszych wersjach samochodów osobowych. 1. WSTĘP Dzałana mające na celu poprawę bezpeczeństwa pasażera podczas wypadku drogowego są realzowane w kolejnych etapach doskonalena samochodów, czyl wraz z wprowadzanem na rynek nowych model. Podczas oceny skutecznośc wpływu wprowadzanych zman na bezpeczeństwo pasażerów podczas wypadku drogowego, wyróżna sę następujące mary wskaźnk [9]: - wartośc ekstremalne przyspeszena głowy a max, - wskaźnk obrażeń głowy, - deformacja nadwoza jako źródło zagrożeń dla osób jadących. Obrażena głowy należą do najczęstszych urazów występujących podczas zderzena. Kryterum oceny obrażeń głowy znane pod nazwą ( Head Injury Crteron) lub HPC (Head Performance Crteron) zostało ustalone w postac [1,]: 1,5 max[ a t dt] t t1 t t (1) gdze: t 1 -t - przedzał czasu, w którym dochodz do obrażeń głowy, a(t)- wypadkowe przyspeszene głowy merzone w trzech wzajemne prostopadłych kerunkach (sumowane geometryczne) W dyrektywe FMVSS 08 (Federal Motor Vehcle Safety Standars) amerykańskej organzacj NHTSA (Natonal Hghway Traffc Safety Admnstraton), zajmującej sę problematyką bezpeczeństwa ruchu drogowego, ustalono wartość granczną 36 =1000 w czase t = 36 ms (dla maneknów reprezentujących dorosłego człoweka 6-letne dzecko). Zatem, jeżel wartość przekroczy 1000, stneje nebezpeczeństwo utraty życa [1,].Obnżane sę wartośc wskaźnka jest rezultatem doskonalena konstrukcj pojazdów. Interesującym zagadnenem jest doskonalene urządzeń ochrony osób jadących poprzez wprowadzane nowych materałów rozwązań konstrukcyjnych. Przeprowadzona analza w artykule dotyczy problemu, w jakm stopnu doskonalene konstrukcj samochodów osobowych wpływa na wartość wskaźnka obrażeń głowy. 1 t t 1 1 mgr nż. Dagmara Karbownczek; doktorantka prof. dr hab. nż. Kazmerz Lejda; Poltechnka Rzeszowska, Katedra Slnków Spalnowych Transportu 40

2 . KRYTERIA WYBORU SAMOCHODÓW DO OCENY WARTOŚCI WSKAŹNIKA OBRAŻEŃ GŁOWY Porównano wartośc wskaźnka obrażeń głowy w starszych nowszych samochodach osobowych. Samochody podzelono na trzy przedzały wekowe: , , oraz trzy przedzały masowe: kg, kg, kg. Brano pod uwagę masę całkowtą samochodów oraz ten sam segment handlowy. Punktem wyjśca w prowadzonej analze była dentyfkacja wynków testów zderzenowych przeprowadzonych przez Amerykańską Admnstrację Bezpeczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA), której baza z dokładnym wynkam przeprowadzanych testów zderzenowych jest ogólne dostępna [9]. Spośród klku tysęcy wynków testów zderzenowych wyszukano testy zderzena czołowego offsetowego 3 dla samochodów z wybranych przedzałów masowych (znalezono 734 testów zderzenowych), następne spośród tych testów wybrano te, które były przeprowadzone przy tych samych warunkach, tzn.: zderzene czołowe offsetowe, prędkość uderzena 56 km/h, zderzene ze sztywną barerą, take samo wyposażene w elementy bezpeczeństwa bernego (trzypunktowe pasy bezpeczeństwa, poduszka gazowa kerowcy), tak sam manekn (Hybryd III 50-centylowy 4 ). Lczba testów jaką udało sę wyszukać, to dla samochodów z przedzału: kg 91 testów; kg 118 testów; kg 149 testów. Mark samochodów, które pojawły sę w wyszukanych testach, to: Toyota, Ford, Volkswagen, Honda, Nssan, Mercedes, Ka, Lexus, Volvo, Subaru, Suzuk, Renault. 3. ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI WSKAŹNIKA OBRAŻEŃ GŁOWY W STARSZYCH I NOWSZYCH SAMOCHODACH OSOBOWYCH Dla samochodów osobowych z przedzałów masowych: kg, kg, kg, wyznaczono hstogram rozkładu wartośc wskaźnka obrażeń głowy (rys. 1 3). Wdoczne na rysunkach słupk pokazują, jaka wartość wskaźnka występuje z najwększym prawdopodobeństwem w samochodach odnośne wybranych przedzałów wekowych. Prawdopodobeństwo oblczono zgone ze wzorem () [3,4]: L ow P () L gdze: L ow - lczba wystąpena określonej wartośc w testach zderzenowych samochodów z określonego przedzału wekowego. 0,7 0,6 ow prwdopodobeństwo 0,5 0,4 0,3 0, 0,1 0, samochody samochody samochody Rys 1. Hstogram rozkładu wartośc ; przedzał masowy kg 3 zderzene offsetowe uderzene w przedmot stały odkształcalny, przyjmujący energę uderzena (w wynku następuje przesunęce poprzeczne wzdłużnej os pojazdu 4 centyl wskaźnk rozwoju fzycznego człoweka 41

3 0,5 prawdopodobeń stw o 0,4 0,3 0, 0,1 0, samochody samochody samochody Rys. Hstogram rozkładu wartośc ; przedzał masowy kg 0,5 prawdopodobeń stwo 0,4 0,3 0, 0,1 0, samochody samochody samochody Rys 3. Hstogram rozkładu wartośc ; przedzał masowy kg Analza przedstawonych hstogramów wskazuje, że nższe wartośc wskaźnka obrażeń głowy występują z najwększym prawdopodobeństwem w nowszych samochodach osobowych. Rozkład prawdopodobeństwa wystąpena danej wartośc dla samochodów z lat wykazuje cechy rozkładu normalnego (wykonano test zgodnośc Kołmogorowa), co pozwolło na wyznaczene [3,4,5,6] : ln trendu, współczynnka determnacj, współczynnka zbeżnośc R = 0,43 φ =0, lata Rys 4. Lna trendu wskaźnka dla samochodów o mase kg 4

4 φ =0,63 R = 0, lata Rys 5. Lna trendu wskaźnka dla samochodów o mase kg φ =0,63 R = 0, lata Rys 6. Lna trendu wskaźnka dla samochodów o mase kg Lna trendu wskaźnka dla samochodów osobowych wyprodukowanych w latach ma tendencję spadkową dla wszystkch analzowanych przedzałów masowych. Oblczony współczynnk determnacj R =0,37 R =0,43 wskazuje, że wartość wskaźnka wynka z roku produkcj samochodu: w 37 % dla samochodów o mase kg kg oraz 43% dla samochodów o mase kg. Współczynnk determnacj R wyrażony jest wzorem o postac: R n ( Y y ) 1 1 (3) n ( y y) 1 ^ Y Y y e (4) bx a (5) b n x x y y 1 (6) n x x 1 y a b x (7) gdze: x średna arytmetyczna wartośc x (wartość ) z n obserwacj, y średna arytmetyczna wartośc y ( rok produkcj samochodu) z n obserwacj, 43

5 x, y wartośc odpowedno cech X Y dla obserwacj ( = 1,, n), ^ Y funkcja regresj (matematyczna funkcja będąca przyblżenem faktycznej zależnośc mędzy zmennym), e reszta ( odchylene od prawdłowośc opsywanej przez funkcję regresj), n lczba obserwacj. Powązany z współczynnkem determnacj jest współczynnk zbeżnośc. Współczynnk zbeżnośc określa, jaka część zmennośc zmennej objaśnanej ne została wyjaśnona przez model, a węc opsuje tę część zmennośc zmennej objaśnanej, która wynka z nnych czynnków nż uwzględnone w modelu. Współczynnk zbeżnośc przyjmuje wartośc z przedzału [0;1]. Dopasowane modelu jest tym lepsze, m wartość jest blższa zeru. 1 R (8) Zmenność wartośc wskaźnka obrażeń głowy ne została wyjaśnona przez model (czyl ne wynka z roku produkcj samochodu) w 57 % dla samochodów o mase kg w 63% dla samochodów o mase kg oraz kg. PODSUMOWANIE Wdoczne jest zmnejszene wartośc wskaźnka obrażeń głowy w nowszych samochodach osobowych wraz z pojawanem sę coraz wększej lośc elementów konstrukcj, których zadanem jest rozproszene energ uderzena. Elementy take, poprzez swoją zaprogramowaną deformację, zamenają energę knetyczną zderzena na pracę sł deformacj. Skutecznejsze rozpraszane energ powoduje, że na osoby znajdujące sę w przedzale pasażerskm dzałają mnejsze przecążena, czego efektem jest zmnejszene wartośc ekstremalnego przyspeszena głowy oraz wskaźnka. Otrzymane wartośc współczynnka determnacj wskazują, ż rok produkcj samochodu, czyl stopeń jakość wyposażena w energochłonne elementy konstrukcj, wpływa na wartość wskaźnka, aczkolwek w wększym stopnu wdoczny jest ten wpływ w samochodach o mnejszej mase całkowtej. Określene współczynnka zbeżnośc pozwolło równeż na ustalene, że rok produkcj samochodu osobowego wpływa na wartość. Wartość tego wskaźnka zależy w wększym stopnu w samochodach klasy nższej średnej anżel w samochodach klasy średnej. LITERATURA: [1] Dupero T., Eml Wolsk E.: Krytera odpornośc bomechancznej człoweka w badanach zderzenowych pojazdów (część I). ITS, Kwartalnk BRD nr /1999 r. [] Dupero T., Eml Wolsk E.: Krytera odpornośc bomechancznej człoweka w badanach zderzenowych pojazdów (część II). ITS, Kwartalnk BRD nr 3/1999 r. [3] Greń J.: Statystyka matematyczna- modele zadana. PWN, Warszawa 1974r. [4] Sadowsk W.: Statystyka matematyczna. PWE, Warszawa 1969r. [5] Sadowsk W.:Elementy ekonometr programowana matematycznego. PWN, Warszawa 1980 r. [6] Sadowsk W.: Mała encyklopeda statystyk. PWE, Warszawa 1976 r. [7] Wcher J.: Bezpeczeństwo samochodów ruchu drogowego. WKŁ, Warszawa 004. [8] Zelńsk A.: Konstrukcja nadwoz samochodów osobowych pochodnych. WKŁ, Warszawa 008. [9] 44

6 EVALUATION INDICATOR OF PASSENGER CAR IN THE ASPECTS OF ROAD SAFETY The movement of the human body n the car durng the traffc accdent depends on the rgdty of the body and wthn zone the deformaton the desgn and effectveness of protectve systems [7,8]. The am of ths paper s to compare the ndcator value head njures (Head Injury Crteron) n older and newer passenger cars. Attenton has been pad to the lnk between the mpact of year of manufacture car n the value of the ndcator. Was used approprate statstcal tools to confrm the bet thess. Informaton obtaned as the value of the n the next newer passenger cars. 45

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Góra Marta, dr nż. emal: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Petruszka Krzysztof, nż. emal: krzysztof.petruszka88@gmal.com Trzmel Adam, mgr nż. emal: trzmel.adam@gmal.com Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM Potr Śwder Krzysztof Wach ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW PC-CRASH I V-SIM DO SYMULACJI RAJDOWEJ JAZDY SAMOCHODEM Streszczene Podczas wypadku drogowego samochód bardzo często porusza sę ruchem odbegającym od ruchu

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Zbigniew Kamiński

Dr hab. inż. Zbigniew Kamiński Dr hab. nż. Zbgnew Kamńsk Katedra Budowy Eksploatacj Maszyn Poltechnka Bałostocka Ul. Wejska nr 5C, 5-35 Bałystok, Polska E-mal: z.kamnsk@pb.edu.pl Modelowane matematyczne zaworu sterującego hamulcam przyczepy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa DIAGNOSTYKA 7 Rada rogramowa Przewodnczący: rof. dr hab. Czesław Cemel Poltechnka Poznańska Redaktor Naczelny: rof. dr hab. nż. Ryszard Mchalsk UWM w Olsztyne rof. dr hab. nż. Jan Adamczyk AGH w Krakowe

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych Jerzy Marzec, Katedra Ekonometr Badań Oeracyjnych, Unwersytet Ekonomczny w Krakowe 1 Bayesowske testowane model tobtowych w analze słaty kredytów detalcznych Wstę Podstawowym narzędzem wsomagającym racę

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R 768 FIASE, RYKI FIASOWE, UBEZPIECZEIA R 63 2013 IWOA KOARZEWSKA Unwersytet Łódzk WYKORZYSTAIE SYMULACJI STOCHASTYCZEJ DO BADAIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALYCH

Bardziej szczegółowo

Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym

Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 375 385 Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym Anna Balicka

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE Marcn Zawada Kaedra Ekonomer Saysyk, Wydzał Zarządzana, Polechnka Częsochowska, Częsochowa 1 WSTĘP Proces ransformacj

Bardziej szczegółowo

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU POLITECHNIKA GDAŃSKA LESZEK JARZĘBOWICZ BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU GDAŃSK 2012 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych na podstawie danych opisu taksacyjnego lasu

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych na podstawie danych opisu taksacyjnego lasu Paweł Pawlaczyk, Jacek Herbch, Jan Holeksa, Jerzy Szwagrzyk, Krzysztof Śwerkosz Rozpoznawane sedlsk przyrodnczych na podstawe danych opsu taksacyjnego lasu grudzeń 2003 Opracowane wykonane przez zespół

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo