Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transport drogowy w Polsce wybrane dane"

Transkrypt

1 Zrzeszenie Mi dzynarodowych Przewo ników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2010 Grudzie 2011

2 Liczba firm transportowych w mi dzynarodowym transporcie drogowym rzeczy ( ) liczba firm maja 2004 r r r r r r. rok 2 ród o: GITD

3 Liczba pojazdów w mi dzynarodowym transporcie drogowym rzeczy ( ) liczba pojazdów maja 2004 r r r r r r. rok 3 ród o: GITD

4 Ekologiczno taboru w mi dzynarodowym transporcie drogowym rzeczy ( ) liczba pojazdów r r Euro0 Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 Euro5 ród o: GITD

5 Post p w zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych przy wprowadzaniu kolejnych klas EURO Zmiana po okresie lata EURO Masa tlenku węgla CO g/kwh Masa węglowodorów HC g/kwh Masa tlenków azotu Nox g/kwh Masa cząstek stałych PT g/kwh 4 Euro I /Euro 0 60 % 53 % 43 % - 3 Euro II /Euro I 18 % 11 % 22 % 63 % 4 Euro III /Euro II 48 % 40 % 29 % 33 % 6 Euro IV /Euro III 29 % 30 % 30 % 80 % 17 Euro IV /Euro 0 88 % 82 % 78 % 95 % 3 Euro V /Euro VI 0 % 0 % 43 % 0 % 20 Euro V /Euro 0 88 % 82 % 87 % 95 % 5 Euro VI /Euro V 0 % 72 % 80 % 50 % 20 Euro VI /Euro 0 88 % 95 % 97 % 98 % 5 ród o: IRU

6 Liczba wydanych wiadectw kierowców ( ) 3000 liczba wiadectw r.* 2008 r r r. * wiadectwa wa ne w obrocie prawnym w dniu 1 stycznia 2007 r. ród o: GITD rok

7 Liczba wydanych wiadectw kierowców wg obywatelstwa ( ) 1400 liczba wiadectw r r r. rok Bia oru Kazachstan Mo dawia Rosja Ukraina Inne 7 ród o: GITD

8 [tys.] 200 liczba firm /pojazdów Liczba firm i pojazdów w krajowym transporcie drogowym rzeczy ( ) 173,3 61,5 62,2 180,5 181,2 61,2 63,3 186, r r r. czerwiec 2011 r. rok Liczba licencji Liczba pojazdów 8 ród o: GITD

9 Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ( ) Rok 2001 r r r r r r r r r r. OGÓ EM [tys. szt.] , , , , , , , , , ,1 Osobowe , , , , , , , , , ,8 Ci arowe (powy ej 3,5 t) z ci gnikami siod owymi Ci gniki rolnicze 1 979, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Autobusy 82,2 83,1 82,8 82,7 79,6 83,5 87,6 92,4 95,4 97,0 ci gniki rolnicze 7,2% 0,4% autobusy 2010 r. 13,6% samochody ci arowe 9 78,8% samochody osobowe ród o: GUS

10 Liczba zarejestrowanych pojazdów ci arowych (1980, 1990, ) Liczba zarejestrowanych pojazdów ci arowych pow. 3,5 t. * [tys. szt.] 1980 r r r r r r r r r r r r r. 617,8 1044,6 1879,1 1979,3 2162,6 2313,4 2391,6 2304,5 2392,7 2520, , , , liczba pojazdów * cznie z ci gnikami siod owymi i od 1985 roku cznie z samochodami ci arowo-osobowymi rok ród o: GUS

11 Liczba zarejestrowanych ci gników siod owych (1980, 1990, ) Liczba zarejestrowanych ci gników siod owych [szt.] 2005 r r r r r r liczba 2010 r. pojazdów ród o: GUS rok

12 Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych po raz pierwszy w Polsce ( ) Rok OGÓ EM Osobowe Ci arowe powy ej 3,5 t Ci gniki siod owe Autobusy ci gniki siod owe samochody ci arowe autobusy 1,4% 17,0% motocykle 0,3% 3,7% ci gniki rolnicze 2,2% 0,5% 2010 r. samochody specjalne 74,8% samochody osobowe Dane obejmuj zarówno pojazdy fabrycznie nowe, jak i pojazdy u ywane sprowadzone z zagranicy, dla których dokonano pierwszej rejestracji w kraju ród o: GUS

13 Liczba pojazdów samochodowych w przeliczeniu na 1000 mieszka ców ( ) Rok Samochody osobowe Samochody ci arowe powy ej 3,5 t Autobusy Samochody ci arowe - cznie z ci gnikami siod owymi i samochodami ci arowoosobowymi 13 liczba pojazdów r ród o: 2010 GUS osobowe ci arowe autobusy rok

14 Liczba zarejestrowanych samochodów ci arowych i ci gników siod owych ( ) Pojazd Ci arowe (powy ej 3,5 t) Wiek pojazdów Rok RAZEM do 2 lat i starsze Ci gniki siod owe Ci arowe (powy ej 3,5 t) Ci gniki siod owe 21 do 30 18% 31 i starsze 13% do 2 lat 7% 3 do 5 8% 6 do 10 21% 2010 r. 16 do 20 11% 21 do 30 11% 31 i starsze 4% do 2 lat 10% 3 do 5 19% 16 do 20 12% 11 do 15 21% 11 do 15 20% 6 do 10 25% 14 ród o: GUS

15 Liczba zarejestrowanych ci arowych przyczep i naczep ( ) Rok Przyczepy ci arowe Naczepy ci arowe liczba pojazdów Przyczepy Naczepy r ród o: GUS rok

16 Liczba zarejestrowanych ci arowych przyczep i naczep wg wybranej adowno ci ( ) Rok Przyczepy o adowno ci 15 ton Naczepy o adowno ci 25 ton liczba pojazdów r ród o: GUS rok Naczepy Przyczepy

17 Przewozy adunków wg rodzajów transportu (1990, ) Transport: mln ton samochodowy kolejowy pozosta y , [mln ton] r. Transport samochodowy Transport kolejowy rok Transport pozosta y (ruroci gowy, egluga ródl dowa, egluga morska) ród o: GUS

18 Ogó em praca przewozowa w transporcie (1990, ) Praca przewozowa OGÓ EM ca y transport w tym: w transporcie samochodowym mln tonokilometry mln tonokilometry Transport samochodowy r rok Transport kolejowy Transport pozosta y (ruroci gowy, egluga ródl dowa, egluga morska) 18 ród o: GUS

19 mln tonokilometry Praca przewozowa w transporcie krajowym w krajach europejskich ( ) Niemcy EU-27: Belgium (BE), Bulgaria (BG), the Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), the Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE) and the United Kingdom (UK) r r r r Hiszpania Francja W ochy Ukraina brak danych za 2010 r Polska mlntkm BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK LI NO CH HR kraj ród o: eurostat

20 mln tonokilometry Praca przewozowa w transporcie mi dzynarodowym w krajach europejskich ( ) Polska mlntkm 2007 r r r r Niemcy Hiszpania Holandia BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK LI NO CH HR kraj ród o: eurostat

21 Praca przewozowa w transporcie mi dzynarodowym pomi dzy obcymi krajami w wykonaniu pojazdu zarejestrowanego w kraju trzecim ( ) mln tonokilometry Polska mlntkm 2007 r r r r Czechy Litwa W gry S owacja Niemcy BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK LI NO CH HR ród o: eurostat kraj

22 mln tonokilometry CZNIE - ogó em praca przewozowa w transporcie drogowym krajowy + mi dzynarodowy + kraje 3 + kabota ( ) Niemcy Hiszpania Francja W ochy Polska mlntkm 2007 r r r r Wieka Brytania brak danych za 2010 r BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK LI NO CH HR ród o: eurostat kraj

23 Zmiany w przewozie adunków w transporcie drogowym w UE ( kwarta 2010) 23 ród o: eurostat

24 Struktura przewozów adunków eksportowanych (tkm) transportem samochodowym z Polski wg krajów 35 % 30 ( ) 31, r r r ,2 4,5 4,9 4,0 1,9 1,9 0,4 1,4 0,5 Austria Belgia Dania Finlandia Francja Hiszpania Litwa otwa Niderlandy Niemcy 1,1 Norwegia 2,9 Czechy 7,3 Rosja 7,0 6,7 4,3 1,5 1,8 2,1 1,9 1,8 1,0 Rumunia S owacja Szwajcaria Szwecja Ukraina W gry Anglia W ochy ród o: GUS Pozosta e

25 Struktura przewozów adunków importowanych (tkm) transportem samochodowym do Polski wg krajów 40 % ( ) 35, r r r Austria 5,7 Belgia 2,5 0,3 Dania Finlandia 8,8 Francja 6,9 0,7 0,8 Hiszpania Litwa otwa 7,6 Niderlandy Niemcy 0,8 Norwegia 3,3 0,5 0,8 1,8 0,4 Czechy Rosja Rumunia S owacja Szwajcaria 4,6 2,6 0,8 2 Szwecja Ukraina W gry Anglia ród o: GUS 8,3 W ochy 3,4 Pozosta e

26 Liczba pojazdów ci arowych (obywateli polskich i cudzoziemców) przekraczaj cych granice RP ogó em (z/do Polski) ( ) Kraj tys. Niemcy Czechy S owacja Ukraina ,8 542,8 610,1 Bia oru ,6 706,3 831,3 Litwa Rosja ,7 97,0 125,1 Morze OGÓ EM w tys ród o: GUS

27 Liczba pojazdów ci arowych* przekraczaj cych zewn trzne granice UE w kierunku z Polski do ( ) liczba pojazdów Samochody ci arowe - cznie z ci gnikami siod owymi r r r r pojazdy Rosja obywateli Bia oru polskich Ukriana Rosja pojazdy Bia oru cudzoziemców Ukraina ród o: GUS

28 Liczba pojazdów ci arowych* przekraczaj cych zewn trzne granice UE w kierunku do Polski z ( ) liczba pojazdów Samochody ci arowe - cznie z ci gnikami siod owymi r r r r Rosja Bia oru Ukriana Rosja Bia oru Ukraina pojazdy obywateli polskich pojazdy cudzoziemców ród o: GUS

29 Liczba pojazdów ci arowych* przekraczaj cych zewn trzne granice UE w kierunku z Polski do ( ) liczba pojazdów CZNIE pojazdy obywateli polskich i cudzoziemców Samochody ci arowe - cznie z ci gnikami siod owymi r r r r Rosja Bia oru Ukraina ród o: GUS

30 Liczba pojazdów ci arowych* przekraczaj cych zewn trzne granice UE w kierunku do Polski z ( ) liczba pojazdów CZNIE pojazdy obywateli polskich i cudzoziemców Samochody ci arowe - cznie z ci gnikami siod owymi r r r r Rosja Bia oru Ukraina ród o: GUS

31 Liczba pojazdów ci arowych przekraczaj cych granice wschodni RP wg województw ( ) Województwo OGÓ EM Pojazdy obywateli polskich cudzoziemców Rok przekraczaj cych granic w kierunku w 2010 roku z Polski do Polski do Polski z Polski Lubelskie Podkarpackie Podlaskie Warmi skomazurskie ród o: GUS

32 Ruch graniczny pojazdów ci arowych wg izb celnych ( ) Bia a Podlaska Bia ystok Olsztyn Przemy l liczba pojazdów ród o: S u ba Celna

33 Rozwój ruchu na sieci dróg mi dzynarodowych w Polsce ( ) Od 1995 roku ruch pojazdów na sieci dróg mi dzynarodowych systematycznie wzrasta (oprócz lat spowodowanych jedynie sytuacj gospodarcz kraju). Co roku odnotowuje si wzrost 3-4 % r. W okresie redni dobowy ruch (SDR) na sieci dróg mi dzynarodowych wzrós o ponad 45% r r. ród o: GDDKiA

34 Udzia poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w rednim dobowym ruchu SDR (2005; 2010) Kategorie pojazdów Udzia poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w SDR SDR (poj./dob ) % SDR (poj./dob ) % Wska nik wzrostu w latach Motocykle 19 0,2 41 0,4 2,21 Samochody osobowe , ,0 1,22 Samochody dostawcze , ,5 1,16 Samochody ci arowe bez przyczep 445 5, ,3 0,98 Samochody ci arowe z przyczepami , ,8 1,43 Autobusy 117 1,4 93 0,9 0,82 Ci gniki rolnicze 14 0,2 12 0,1 0,88 OGÓ EM , ,0 1,22 34 Generalny Pomiar Ruchu GPR 2005, 2010 ród o: GDDKiA

35 Udzia poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w rednim dobowym ruchu wg GPR 2010 Najwi kszy wzrost ruchu, o ok. 43%, zanotowano dla samochodów ci arowych z przyczepami, obejmuj cych tak e ruch ci gników siod owych z naczepami. W tym samym okresie ruch samochodów ci arowych bez przyczep uleg zmniejszeniu o 2%, co zdecydowa o, e ruch samochodów ci arowych ogó em zwi kszy si w ci gu ostatnich 5 lat o ok. 29%. Wzrost ruchu samochodów osobowych w latach wyniós 22% i by taki sam jak ogólny wzrost ruchu na sieci dróg krajowych. Wzrost ruchu lekkich samochodów ci arowych (dostawczych) by nieco mniejszy i wyniós 16%. Po raz pierwszy od wielu lat zdecydowanie, o 18%, zmala ruch autobusów. Odnotowano natomiast bardzo du y (o 121%) wzrost ruchu motocykli, przy czym nadal maj one bardzo ma y udzia w ruchu pojazdów silnikowych ogó em. 35 Generalny Pomiar Ruchu GPR ród o: GDDKiA

36 Dynamika wzrostu ruchu na drogach ( ) 36 Generalny Pomiar Ruchu GPR ród o: GDDKiA

37 Dynamika wzrostu ruchu na drogach ( ) W poprzednich okresach pi cioletnich GPR wzrost ruchu pojazdów ci arowych by jeszcze wy szy ni w okresie i wynosi 68% w latach oraz 50% w latach Daje to cznie ponad 3,5- krotny wzrost ruchu samochodów ci arowych z przyczepami w ci gu ostatnich 15 lat, przy czym bezwzgl dne przyrosty ruchu tych pojazdów w kolejnych okresach pi cioletnich by y coraz wi ksze. Dla porównania wzrost ruchu samochodów osobowych i pojazdów silnikowych ogó em by w okresie bardzo zbli ony i wynosi odpowiednio 86% i 89%, a przyrosty ruchu w kolejnych okresach pi cioletnich bardziej równomierne. 37 Generalny Pomiar Ruchu GPR ród o: GDDKiA

38 Ruch pojazdów ci arowych po drogach krajowych w 2005 roku Najbardziej obci one przez pojazdy ci arowe by y szlaki: 1) A-1, 2) A-2, A-4 oraz S-7, 3) S-8 (z Wroc awia przez Warszaw do Budziska). W rzeczywisto ci na wi kszo ci wymienionych dróg bardzo intensywny ruch koncentrowa si tylko na niektórych odcinkach. 38 ród o: UKIE

39 Nat enie ruchu ogó em oraz w tranzycie na sieci dróg krajowych Prognoza na 2025 rok, wykonana w 2008 r. 39 ród o: MI

40 Nat enie ruchu pojazdów ci arowych na sieci dróg krajowych Prognoza na 2025 rok, wykonana w 2008 r. 40 ród o: MI

41 Prognozy popytu na transport w Polsce do roku 2020 i 2030 Podstawowe wska niki wzrostu popytu na przewozy w Polsce w 2020 i 2030 roku 41 ród o: STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektyw do 2030 roku) ród o: MI

42 Prognozy popytu na transport w Polsce do roku 2020 i 2030 Prognoza wielko ci popytu globalnego na przewozy adunków poszczególnymi ga ziami w Polsce do 2030 r. (przewo nicy polscy i zagraniczni) 42 ród o: STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektyw do 2030 roku) ród o: MI

43 Sprzeda nowych pojazdów ci arowych powy ej 3,5 t ( ) W 2010 roku sprzedano samochodów powy ej 3,5 dmc, czyli o pojazdów wi cej (36,8 %) ni w roku Segment Zmiana 3,5 < dmc 6t ,8 rednia miesi czna sprzeda jest o 36,7 % wy sza ni rednia miesi czna sprzeda w roku 2009 ale o 38,1 % ni sza ni w 2008 roku, w którego drugiej po owie ju odnotowano spadki sprzeda y zwi zane z kryzysem. 6 < dmc 10t ,1 10 < dmc < 16t ,2 dmc 16t ,1 RAZEM ,8 43 Najwi kszy udzia w sprzeda y samochodów o dmc powy ej 3,5 t stanowi pojazdy 16 t. W roku 2010 sprzeda tych pojazdów wynios a sztuk i by a wi ksza o (46,1%) ni przed rokiem. Dzi ki znacznemu wzrostowi sprzeda y w ostatnich miesi cach wyra nie zmniejszy a si niekorzystna ró nica w porównaniu z rokiem ród o: PZPM

44 Sprzeda nowych pojazdów ci arowych o dmc 16 t ( ) Segment Marka Zmiana 2009/2010 % DAF ,4 Iveco ,6 MAN ,0 Pojazdy o dmc 16t Mercedes ,2 Renault Trucks ,4 Scania ,8 Volvo Trucks ,2 RAZEM ,8 44 ród o: PZPM

45 Liczba pojazdów powy ej 3,5 t wzi tych w leasing ( ) Segment Zmiana 2009/2010 szt. o dmc powy ej 3, ci gniki siod owe Pojazdy naczepy /przyczepy autobusy RAZEM ród o: ZPL

46 Warto pojazdów powy ej 3,5 t wzi tych w leasing ( ) Segment o dmc powy ej 3,5 Zmiana 2009/2010 % 1 722, , , ,10 15,98 ci gniki siod owe 4 411, , , ,60 51,19 Pojazdy naczepy /przyczepy 2 063, ,30 719,10 879,70 22,33 autobusy 269,20 553,70 393,30 463,20 17,77 RAZEM 8 466, , , ,60 netto w mln PLN 46 ród o: ZPL

47 Liczba kontroli drogowych w 2010 roku z podzia em na województwa W 2010 roku inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili kontrole, w tym: 47 % 53 % 47 ród o: GITD

48 Liczba kontroli drogowych w 2010 roku z podzia em na rodzaj przewozu Inspektorzy ITD przeprowadzili kontrole drogowe w liczbie: dla pojazdów wykonuj cych przewóz osób dla pojazdów wykonuj cych przewóz rzeczy (83,8 %) 48 ród o: GITD

49 Liczba kar na o onych na przewo ników w 2010 roku z podzia em na województwa W efekcie przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali decyzji administracyjnych o na o eniu kary pieni nej, w tym: 49 ród o: GITD

50 Struktura narusze przepisów W wyniku przeprowadzonych kontroli drogowych inspektorzy transportu drogowego roku 2010 stwierdzili ponad 172 tys. narusze przepisów sankcjonowanych zgodnie z za cznikiem do ustawy z dnia 6 wrze nia 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z pó n. zm.). 50 ród o: GITD

51 Struktura narusze przepisów w zakresie czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków kierowców w 2010 roku Z ogólnej liczby ok. 120 tys. narusze zwi zanych z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie czasu pracy kierowców najcz ciej spotykane jest niedozwolone skrócenie dziennego czasu odpoczynku, wyd u enie czasu jazdy bez wymaganej przerwy oraz czasu jazdy dziennej. 51 ród o: GITD

52 Kontrola masy, nacisków na osie oraz wymiarów pojazdów Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w ramach tych kontroli skontrolowali w 2010 roku pojazdy, w tym: pojazdów przewo ników polskich (55 %) pojazdy przewo ników zagranicznych (45 %) Podzia procentowy kontroli przewo ników krajowych i zagranicznych Udzia procentowy kar nak adanych na przewo ników krajowych i zagranicznych 52 ród o: GITD

53 Struktura narusze przepisów w zakresie kontroli parametrów pojazdów W 2010 roku wyniku przeprowadzonych kontroli wydano decyzji o na o eniu kary pieni nej, w tym: na przewo ników krajowych 810 na przewo ników zagranicznych. 53 ród o: GITD

54 Liczba kontroli oraz struktura narusze przepisów stwierdzanych podczas kontroli w siedzibach przedsi biorstw W 2010 roku Inspektorzy przeprowadzili kontroli w przedsi biorstwach wykonuj cych transport drogowy lub przewóz na potrzeby w asne W trakcie kontroli przeprowadzonych na terenie przedsi biorstw inspektorzy transportu drogowego stwierdzili ponad 243 tys. narusze przepisów sankcjonowanych zgodnie z za cznikiem do ustawy o transporcie drogowym. 54 ród o: GITD

55 Stosunek wydanych decyzji o na o eniu kary pieni nej do liczby przeprowadzonych kontroli drogowych w poszczególnych latach od pocz tku funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego do 2010 roku Nast pi spadek liczby kontroli zako czonych na o eniem decyzji kary w drodze decyzji administracyjnej w proporcji do liczby kontrolowanych pojazdów z blisko 40 % w roku 2003 do 15,4 % w roku ród o: GITD

56 Drogi publiczne Sie dróg publicznych w Polsce wynosi ok km w tym: Drogi krajowe (6,9 %) 0,40 % - autostrad i dróg ekspresowych Drogi wojewódzkie km (11 %) drogi wojewódzkie na 99 % swej d ugo ci maj nawierzchnie twarde. Drogi powiatowe km drogi powiatowe maj nawierzchnie twarde na ok. 90 % swej d ugo ci. Na sieci dróg powiatowych dopuszcza si ruch o naciskach do 80 kn/ o. Drogi gminne Drogi te maj nawierzchnie twarde tylko na ok. 47% swej d ugo ci. Drogi powiatowe i gminne tworz razem ok. 82 % wszystkich dróg. 56 ród o: MI

57 Sie dróg krajowych stan na 1 grudnia 2011 roku 57 ród o: GDDKiA

58 Stan realizacji sieci dróg ekspresowych i autostrad (na koniec 2013 roku) 58 wg Programu Budowy Dróg Krajowych na lata ród o: MI

59 Docelowy uk ad autostrad i dróg ekspresowych 59 Na podstawie rozporz dzenia Rady Ministrów z 20 pa dziernika 2009 r. ród o: GDDKiA

60 Docelowy uk ad autostrad i dróg ekspresowych Uk ad autostrad w Polsce wyznaczony jest przebiegiem trzech g ównych autostrad: Autostrada A1 o cznej d ugo ci 582 km, która czy Gda sk z odzi i aglomeracja l ska w transeuropejskim korytarzu transportowym nr VI. Autostrada A2 o cznej d ugo ci 651 km, która czy Pozna z odzi i Warszawa w transeuropejskim korytarzu nr II. Autostrada A4 o cznej d ugo ci 670 km, która czy Wroc aw z Katowicami, Krakowem i Rzeszowem w transeuropejskim korytarzu nr III. Wszystkie autostrady zapewniaj wpi cie w europejska siec dróg szybkiego ruchu zapewniaj c dogodne po czenia aglomeracji polskich z Berlinem, Dreznem, Praga i Bratys awa. Sie podstawowych autostrad uzupe niaj : Autostrada A6 o cznej d ugo ci 29 km, Autostrada A8 o cznej d ugo ci 27 km, Autostrada A18 o cznej d ugo ci 75 km. Po czenia autostradowe uzupe nia siec dróg ekspresowych zapewniaj c dogodne skomunikowanie g ównych obszarów gospodarczych Polski z centrum oraz pomi dzy sob. 60 ród o: MI

61 D ugo autostrad (1990, 1995, 2000, ) Rok czerwiec 2011 grudzie 2011 km km rok ród o: GUS, GDDKiA

62 D ugo autostrad w krajach europejskich (2009) km Rumunia Polska Bu garia Irlandia Czechy S owacja Wlk. Brytania Estonia W gry Grecja Litwa W ochy Finlandia Niemcy Niderlandy Belgia Francja Dania Szwecja Austria Portugalia Hiszpania S owenia Luksemburg Cypr ród o: eurostat Norwegia Szwajcaria Chorwacja Macedonia Turcja kraj

63 km D ugo autostrad (2009) i liczba pojazdów ci arowych (2009) w krajach UE Austria 724 Belgia 318 Bu garia 124 Cypr 508 Dania 81 Estonia 444 Finlandia Francja Grecja Hiszpania 344 Irlandia 146 Litwa 35 Luksemburg Niderlandy Niemcy Polska Portugalia 602 Czechy 662 Rumunia 269 S owacja 84 S owenia 515 Szwecja 467 W gry Wielka Brytania W ochy Autostrady - km Sam. ci arowe i ci gniki siod owe - tys. szt. ród o: GUS; eurostat kraj

64 D ugo autostrad w krajach UE na 100 tys. mieszka ców (2008) 40 km Rumunia Polska Bu garia Wlk. Brytania Czechy S owacja Estonia Litwa Irlandia Grecja W ochy W gry Finlandia Niemcy Niderlandy Belgia Francja Szwecja Austria Dania Portugalia Hiszpania Luksemburg ród o: GUS Cypr S owenia kraj

65 Transeuropejska sie TEN-T Integracja systemów transportowych pa stw cz onkowskich UE realizowana jest przez rozwój transeuropejskich sieci TEN-T utworzonych z najwa niejszych ci gów komunikacyjnych krajowych sieci transportowych. Obecna sie TEN-T zosta a utworzona w oparciu o Paneuropejskie Korytarze Transportowe wraz z wcze niej zdefiniowan sieci jako uk ad TINA, który po poszerzeniu UE w 2004 r. zosta uznany za sie TEN-T. Wed ug ustale Konferencji Ministrów Transportu (Kreta 1994, Helsinki 1997) przez terytorium Polski przebiegaj cztery z dziesi ciu Korytarzy Paneuropejskich. S to: Korytarz I (Helsinki Tallin Ryga-/Kaliningrad Gda sk/-kowno Warszawa), korytarz II (Berlin Warszawa Mi sk Moskwa Ni ny Nowgoród), korytarz III (Berlin/Drezno Wroc aw Katowice Kraków Lwów Kijów) korytarz VI (Gdynia/ Gda sk Warszawa Katowice ylina/ostrawa Brno Brzeclaw). 65 ród o: MI

66 Mapa aktualnie obowi zuj cej sieci TEN-T na tle korytarzy paneuropejskich 66 ród o: MI

67 Transeuropejska sie TEN-T Drogowa Transeuropejska Sie Transportowa TEN-T obejmuj ca w Polsce 4_816 km dróg to g ówne szlaki drogowe kraju, na których wyst puje najwi ksze obci enie ruchem tranzytowym. Sie TEN-T na terytorium Polski obejmuje obecnie: km odcinków dróg, km odcinków linii kolejowych, drog wodn Odry od uj cia Nysy u yckiej do Zalewu Szczeci skiego i Ba tyku, drog wodn Wis y od Tczewa do uj cia do Ba tyku, 8 portów lotniczych (Warszawa Ok cie, Kraków Balice, Gda sk-r biechowo, Pozna awica, Wroc aw Strachowice, Katowice Pyrzowice, Szczecin Goleniów, Rzeszów Jasionka), 4 du e porty morskie (Gda sk, Gdynia, Szczecin, winouj cie. 67 ród o: MI

68 Transeuropejska sie TEN-T Polska, b d c od po owy 2004 roku pe noprawnym cz onkiem Unii Europejskiej, aktywnie uczestniczy we wspó tworzeniu polityki wyznaczaj cej Transeuropejsk Sie Transportow, maj c obecnie wp yw na aktualny proces rewizji sieci TEN-T i kierunki jej dalszego rozwoju. 68 W stosunku do wytycznych w sprawie rewizji TEN-T, strona polska opowiedzia a si m.in. za tym, aby: sie TEN-T w jej przysz ym kszta cie by a lepiej zintegrowana i interoperacyjna; wdra anie innowacyjnych rozwi za nie odbywa o si kosztem rozbudowy infrastruktury podstawowej, bez powstania której optymalizacja przewozów nie b dzie mo liwa; przysz e dzia ania UE koncentrowa y si na usuwaniu wci istniej cych w skich garde, zlokalizowanych w szczególno ci na zewn trznych i wewn trznych granicach UE. Ponadto strona polska zg osi a propozycje uzupe nienia sieci TEN-T na terenie Polski o elementy infrastruktury transportowej, których realizacja pozwoli na zwi kszenie dost pno ci transportowej obszarów i o rodków kraju o du ym potencjale ekonomicznym i demograficznym (g ówny cel SRT) oraz stworzenie do 2030 roku nowoczesnej i wydajnej infrastruktury transportowej. ród o: MI

69 Propozycje Ministerstwa dotycz ce przysz ego kszta tu drogowej sieci TEN-T 69 ród o: MI

70 Transeuropejska sie TEN-T W latach planuje si przygotowanie i realizacje najwa niejszych inwestycji drogowych w nast puj cych ci gach: Korytarz I: Budzisko Warszawa: przygotowanie do realizacji priorytetowego ci gu ekspresowego S61 (zgodnie z nowym przebiegiem trasy Via Baltica okre lonym w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 20 pa dziernika 2009 r. zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 187, poz. 1446). Korytarz II: wiecko Kukuryki: zako czenie realizacji ci gu autostrady A2 na odcinku wiecko Mi sk Mazowiecki, rozpocz cie w miar mo liwo ci budowy odcinka Mi sk Mazowiecki wschodnia granica pa stwa. Korytarz III: Olszyna/Zgorzelec Korczowa: zako czenie realizacji ca ego ci gu autostrady A4 na terytorium Polski. Korytarz VI: Gdynia/Gda sk Cieszyn/Gorzyczki/Zwardo : zako czenie realizacji ca ego ci gu autostrady A1 na terytorium Polski. 70 ród o: MI

71 Mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych W ramach mi dzynarodowego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP ju po raz czwarty naukowcy z Politechniki Gda skiej wraz z ekspertami Polskiego Zwi zku Motorowego i Fundacji Rozwoju In ynierii L dowej opracowali map ryzyka na drogach krajowych w Polsce. Ryzyko indywidualne dotyczy ka dego u ytkownika dróg i mierzone jest cz sto ci wypadków z ofiarami miertelnymi i ci ko rannymi na ka dym odcinku drogi w stosunku do liczby pojazdów, które przeje d aj przez ten odcinek. Wyniki bada wykazuj znacz cy spadek d ugo ci czarnych odcinków oraz liczby odcinków krytycznych. 71 ród o: EuroRAP

72 Mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych ( ) 72 ród o: EuroRAP

73 Mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych Prognoza na lata ród o: EuroRAP

74 Mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych Z mapy ryzyka indywidualnego na drogach krajowych w Polsce w latach wynika, e: 42% d ugo ci dróg krajowych, to czarne odcinki o najwy szym poziomie ryzyka, jednak e jest to o 19% (3 tys. km) mniej w stosunku do okresu rozpoczynaj cego systematyczne badania ryzyka EuroRAP w Polsce, 76% d ugo ci dróg krajowych, to czarne i czerwone odcinki, jest to o 10% mniej ni w latach , 55% wszystkich wypadków ci kich (z ofiarami miertelnymi i ci ko rannymi) na drogach krajowych mia o miejsce na czarnych odcinkach, jest to o 16% mniej ni w latach , ju 11% d ugo ci dróg krajowych (o 7% wi cej ni w latach ) spe nia kryteria bardzo ma ego i ma ego ryzyka przyj te przez EuroRAP, jako poziom ryzyka akceptowanego dla podstawowej sieci dróg; s to odcinki g ównie autostrad oraz dwujezdniowych dróg ekspresowych. 74 ród o: EuroRAP

75 Mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych W badanym okresie 3 lat ( ) na drogach krajowych w Polsce: mia o miejsce 10,6 tys. ci kich wypadków z ofiarami miertelnymi lub ci ko rannymi, w których: zgin o 4,7 tys. osób, 9,3 tys. osób odnios o ci kie obra enia cia a koszty materialne i spo eczne tych wypadków wynios y ponad 9,5 mld z /3 lata. W stosunku do okresu liczba wypadków ci kich na drogach krajowych spad a o 18%, a liczba ofiar miertelnych o 21%, cho czna droga przebyta przez pojazdy wzros a o 6%. Znacz co spad a liczba odcinków krytycznych (o najwy szym ryzyku) z 44 do zaledwie 13. Na szczególn uwag administracji drogowej zas uguje 7 odcinków, które przynajmniej w ostatnich trzech okresach analizy uznano za odcinki krytyczne. Map ryzyka indywidualnego opracowano w oparciu o policyjne dane statystyczne. 75 ród o: EuroRAP

76 Ceny detaliczne paliw w Polsce (stycze 2006 marzec 2011) 76 ród o: POPiHN

77 2009 r. Struktura ceny detalicznej ON rednio w Polsce i krajach UE ( ) Struktura ceny detalicznej ON w Polsce w latach w PLN/Litr 2010 r. rednia cena ON i podatki w pa stwach UE i w Polsce na koniec grudnia 2010 roku w EURO / 1000 l 77 ród o: POPiHN

78 Ceny ON w pa stwach UE i w Polsce (grudzie 2010) 78 ród o: POPiHN

79 Udzia podatków w cenie detalicznej ON w pa stwach europejskich (grudzie 2010) 79 ród o: POPiHN

80 Dynamika zmian notowa ropy i paliw w roku 2011 w stosunku do rednich w roku ród o: POPiHN

81 Dynamika zmian notowa ropy i cen detalicznych EU 95 i ON w roku 2011 w stosunku do rednich w roku ród o: POPiHN

82 Dynamika zmian notowa paliw oraz cen detalicznych EU 95 i ON w roku 2011 w stosunku do rednich w roku ród o: POPiHN

83 Dynamika zmian notowa ropy i kursu USD w roku 2011 w stosunku do rednich w roku ród o: POPiHN

84 Notowania ropy Brent (stycze 1997 marzec 2011) 84 ród o: POPiHN

85 Notowania ropy Brent i kurs Dolara (stycze 2000 marzec 2011) 85 ród o: POPiHN

86 Konsumpcja paliw w krajach UE (2009) litry 86 ród o: POPiHN

87 Konsumpcja paliw ( ) oraz prognoza do 2015 r. mln m 3 87 stan obency prognoza ród o: POPiHN

88 Struktura rynku oraz liczba stacji paliw (2010) 2008 r stacji 2009 r stacji 2010 r stacji 88 ród o: POPiHN

89 Kierunki importu paliw ciek ych (2010) 89 ród o: POPiHN

90 Wielko dostaw ropy naftowej, importu ON oraz produkcji paliw ciek ych (2010) Udzia w dostawach ropy naftowej do rafinerii krajowych Kierunki importu oleju nap dowego Struktura produkcji i konsumpcji paliw ciek ych w 2010 roku 90 ród o: POPiHN

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 778 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 22 TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3)

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) nr 72 2013 Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) Arkadiusz Zalewski Jerzy Rembeza Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Robert Walasek *, Łukasz Nowakowski ** WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju rynku finansowego po kryzysie Directions of development of financial market after crisis

Kierunki rozwoju rynku finansowego po kryzysie Directions of development of financial market after crisis Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski Politechnika Warszawska, Wydzia Zarz dzania dr in.

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo