Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transport drogowy w Polsce wybrane dane"

Transkrypt

1 Zrzeszenie Mi dzynarodowych Przewo ników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2010 Grudzie 2011

2 Liczba firm transportowych w mi dzynarodowym transporcie drogowym rzeczy ( ) liczba firm maja 2004 r r r r r r. rok 2 ród o: GITD

3 Liczba pojazdów w mi dzynarodowym transporcie drogowym rzeczy ( ) liczba pojazdów maja 2004 r r r r r r. rok 3 ród o: GITD

4 Ekologiczno taboru w mi dzynarodowym transporcie drogowym rzeczy ( ) liczba pojazdów r r Euro0 Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 Euro5 ród o: GITD

5 Post p w zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych przy wprowadzaniu kolejnych klas EURO Zmiana po okresie lata EURO Masa tlenku węgla CO g/kwh Masa węglowodorów HC g/kwh Masa tlenków azotu Nox g/kwh Masa cząstek stałych PT g/kwh 4 Euro I /Euro 0 60 % 53 % 43 % - 3 Euro II /Euro I 18 % 11 % 22 % 63 % 4 Euro III /Euro II 48 % 40 % 29 % 33 % 6 Euro IV /Euro III 29 % 30 % 30 % 80 % 17 Euro IV /Euro 0 88 % 82 % 78 % 95 % 3 Euro V /Euro VI 0 % 0 % 43 % 0 % 20 Euro V /Euro 0 88 % 82 % 87 % 95 % 5 Euro VI /Euro V 0 % 72 % 80 % 50 % 20 Euro VI /Euro 0 88 % 95 % 97 % 98 % 5 ród o: IRU

6 Liczba wydanych wiadectw kierowców ( ) 3000 liczba wiadectw r.* 2008 r r r. * wiadectwa wa ne w obrocie prawnym w dniu 1 stycznia 2007 r. ród o: GITD rok

7 Liczba wydanych wiadectw kierowców wg obywatelstwa ( ) 1400 liczba wiadectw r r r. rok Bia oru Kazachstan Mo dawia Rosja Ukraina Inne 7 ród o: GITD

8 [tys.] 200 liczba firm /pojazdów Liczba firm i pojazdów w krajowym transporcie drogowym rzeczy ( ) 173,3 61,5 62,2 180,5 181,2 61,2 63,3 186, r r r. czerwiec 2011 r. rok Liczba licencji Liczba pojazdów 8 ród o: GITD

9 Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ( ) Rok 2001 r r r r r r r r r r. OGÓ EM [tys. szt.] , , , , , , , , , ,1 Osobowe , , , , , , , , , ,8 Ci arowe (powy ej 3,5 t) z ci gnikami siod owymi Ci gniki rolnicze 1 979, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Autobusy 82,2 83,1 82,8 82,7 79,6 83,5 87,6 92,4 95,4 97,0 ci gniki rolnicze 7,2% 0,4% autobusy 2010 r. 13,6% samochody ci arowe 9 78,8% samochody osobowe ród o: GUS

10 Liczba zarejestrowanych pojazdów ci arowych (1980, 1990, ) Liczba zarejestrowanych pojazdów ci arowych pow. 3,5 t. * [tys. szt.] 1980 r r r r r r r r r r r r r. 617,8 1044,6 1879,1 1979,3 2162,6 2313,4 2391,6 2304,5 2392,7 2520, , , , liczba pojazdów * cznie z ci gnikami siod owymi i od 1985 roku cznie z samochodami ci arowo-osobowymi rok ród o: GUS

11 Liczba zarejestrowanych ci gników siod owych (1980, 1990, ) Liczba zarejestrowanych ci gników siod owych [szt.] 2005 r r r r r r liczba 2010 r. pojazdów ród o: GUS rok

12 Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych po raz pierwszy w Polsce ( ) Rok OGÓ EM Osobowe Ci arowe powy ej 3,5 t Ci gniki siod owe Autobusy ci gniki siod owe samochody ci arowe autobusy 1,4% 17,0% motocykle 0,3% 3,7% ci gniki rolnicze 2,2% 0,5% 2010 r. samochody specjalne 74,8% samochody osobowe Dane obejmuj zarówno pojazdy fabrycznie nowe, jak i pojazdy u ywane sprowadzone z zagranicy, dla których dokonano pierwszej rejestracji w kraju ród o: GUS

13 Liczba pojazdów samochodowych w przeliczeniu na 1000 mieszka ców ( ) Rok Samochody osobowe Samochody ci arowe powy ej 3,5 t Autobusy Samochody ci arowe - cznie z ci gnikami siod owymi i samochodami ci arowoosobowymi 13 liczba pojazdów r ród o: 2010 GUS osobowe ci arowe autobusy rok

14 Liczba zarejestrowanych samochodów ci arowych i ci gników siod owych ( ) Pojazd Ci arowe (powy ej 3,5 t) Wiek pojazdów Rok RAZEM do 2 lat i starsze Ci gniki siod owe Ci arowe (powy ej 3,5 t) Ci gniki siod owe 21 do 30 18% 31 i starsze 13% do 2 lat 7% 3 do 5 8% 6 do 10 21% 2010 r. 16 do 20 11% 21 do 30 11% 31 i starsze 4% do 2 lat 10% 3 do 5 19% 16 do 20 12% 11 do 15 21% 11 do 15 20% 6 do 10 25% 14 ród o: GUS

15 Liczba zarejestrowanych ci arowych przyczep i naczep ( ) Rok Przyczepy ci arowe Naczepy ci arowe liczba pojazdów Przyczepy Naczepy r ród o: GUS rok

16 Liczba zarejestrowanych ci arowych przyczep i naczep wg wybranej adowno ci ( ) Rok Przyczepy o adowno ci 15 ton Naczepy o adowno ci 25 ton liczba pojazdów r ród o: GUS rok Naczepy Przyczepy

17 Przewozy adunków wg rodzajów transportu (1990, ) Transport: mln ton samochodowy kolejowy pozosta y , [mln ton] r. Transport samochodowy Transport kolejowy rok Transport pozosta y (ruroci gowy, egluga ródl dowa, egluga morska) ród o: GUS

18 Ogó em praca przewozowa w transporcie (1990, ) Praca przewozowa OGÓ EM ca y transport w tym: w transporcie samochodowym mln tonokilometry mln tonokilometry Transport samochodowy r rok Transport kolejowy Transport pozosta y (ruroci gowy, egluga ródl dowa, egluga morska) 18 ród o: GUS

19 mln tonokilometry Praca przewozowa w transporcie krajowym w krajach europejskich ( ) Niemcy EU-27: Belgium (BE), Bulgaria (BG), the Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), the Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE) and the United Kingdom (UK) r r r r Hiszpania Francja W ochy Ukraina brak danych za 2010 r Polska mlntkm BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK LI NO CH HR kraj ród o: eurostat

20 mln tonokilometry Praca przewozowa w transporcie mi dzynarodowym w krajach europejskich ( ) Polska mlntkm 2007 r r r r Niemcy Hiszpania Holandia BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK LI NO CH HR kraj ród o: eurostat

21 Praca przewozowa w transporcie mi dzynarodowym pomi dzy obcymi krajami w wykonaniu pojazdu zarejestrowanego w kraju trzecim ( ) mln tonokilometry Polska mlntkm 2007 r r r r Czechy Litwa W gry S owacja Niemcy BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK LI NO CH HR ród o: eurostat kraj

22 mln tonokilometry CZNIE - ogó em praca przewozowa w transporcie drogowym krajowy + mi dzynarodowy + kraje 3 + kabota ( ) Niemcy Hiszpania Francja W ochy Polska mlntkm 2007 r r r r Wieka Brytania brak danych za 2010 r BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK LI NO CH HR ród o: eurostat kraj

23 Zmiany w przewozie adunków w transporcie drogowym w UE ( kwarta 2010) 23 ród o: eurostat

24 Struktura przewozów adunków eksportowanych (tkm) transportem samochodowym z Polski wg krajów 35 % 30 ( ) 31, r r r ,2 4,5 4,9 4,0 1,9 1,9 0,4 1,4 0,5 Austria Belgia Dania Finlandia Francja Hiszpania Litwa otwa Niderlandy Niemcy 1,1 Norwegia 2,9 Czechy 7,3 Rosja 7,0 6,7 4,3 1,5 1,8 2,1 1,9 1,8 1,0 Rumunia S owacja Szwajcaria Szwecja Ukraina W gry Anglia W ochy ród o: GUS Pozosta e

25 Struktura przewozów adunków importowanych (tkm) transportem samochodowym do Polski wg krajów 40 % ( ) 35, r r r Austria 5,7 Belgia 2,5 0,3 Dania Finlandia 8,8 Francja 6,9 0,7 0,8 Hiszpania Litwa otwa 7,6 Niderlandy Niemcy 0,8 Norwegia 3,3 0,5 0,8 1,8 0,4 Czechy Rosja Rumunia S owacja Szwajcaria 4,6 2,6 0,8 2 Szwecja Ukraina W gry Anglia ród o: GUS 8,3 W ochy 3,4 Pozosta e

26 Liczba pojazdów ci arowych (obywateli polskich i cudzoziemców) przekraczaj cych granice RP ogó em (z/do Polski) ( ) Kraj tys. Niemcy Czechy S owacja Ukraina ,8 542,8 610,1 Bia oru ,6 706,3 831,3 Litwa Rosja ,7 97,0 125,1 Morze OGÓ EM w tys ród o: GUS

27 Liczba pojazdów ci arowych* przekraczaj cych zewn trzne granice UE w kierunku z Polski do ( ) liczba pojazdów Samochody ci arowe - cznie z ci gnikami siod owymi r r r r pojazdy Rosja obywateli Bia oru polskich Ukriana Rosja pojazdy Bia oru cudzoziemców Ukraina ród o: GUS

28 Liczba pojazdów ci arowych* przekraczaj cych zewn trzne granice UE w kierunku do Polski z ( ) liczba pojazdów Samochody ci arowe - cznie z ci gnikami siod owymi r r r r Rosja Bia oru Ukriana Rosja Bia oru Ukraina pojazdy obywateli polskich pojazdy cudzoziemców ród o: GUS

29 Liczba pojazdów ci arowych* przekraczaj cych zewn trzne granice UE w kierunku z Polski do ( ) liczba pojazdów CZNIE pojazdy obywateli polskich i cudzoziemców Samochody ci arowe - cznie z ci gnikami siod owymi r r r r Rosja Bia oru Ukraina ród o: GUS

30 Liczba pojazdów ci arowych* przekraczaj cych zewn trzne granice UE w kierunku do Polski z ( ) liczba pojazdów CZNIE pojazdy obywateli polskich i cudzoziemców Samochody ci arowe - cznie z ci gnikami siod owymi r r r r Rosja Bia oru Ukraina ród o: GUS

31 Liczba pojazdów ci arowych przekraczaj cych granice wschodni RP wg województw ( ) Województwo OGÓ EM Pojazdy obywateli polskich cudzoziemców Rok przekraczaj cych granic w kierunku w 2010 roku z Polski do Polski do Polski z Polski Lubelskie Podkarpackie Podlaskie Warmi skomazurskie ród o: GUS

32 Ruch graniczny pojazdów ci arowych wg izb celnych ( ) Bia a Podlaska Bia ystok Olsztyn Przemy l liczba pojazdów ród o: S u ba Celna

33 Rozwój ruchu na sieci dróg mi dzynarodowych w Polsce ( ) Od 1995 roku ruch pojazdów na sieci dróg mi dzynarodowych systematycznie wzrasta (oprócz lat spowodowanych jedynie sytuacj gospodarcz kraju). Co roku odnotowuje si wzrost 3-4 % r. W okresie redni dobowy ruch (SDR) na sieci dróg mi dzynarodowych wzrós o ponad 45% r r. ród o: GDDKiA

34 Udzia poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w rednim dobowym ruchu SDR (2005; 2010) Kategorie pojazdów Udzia poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w SDR SDR (poj./dob ) % SDR (poj./dob ) % Wska nik wzrostu w latach Motocykle 19 0,2 41 0,4 2,21 Samochody osobowe , ,0 1,22 Samochody dostawcze , ,5 1,16 Samochody ci arowe bez przyczep 445 5, ,3 0,98 Samochody ci arowe z przyczepami , ,8 1,43 Autobusy 117 1,4 93 0,9 0,82 Ci gniki rolnicze 14 0,2 12 0,1 0,88 OGÓ EM , ,0 1,22 34 Generalny Pomiar Ruchu GPR 2005, 2010 ród o: GDDKiA

35 Udzia poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w rednim dobowym ruchu wg GPR 2010 Najwi kszy wzrost ruchu, o ok. 43%, zanotowano dla samochodów ci arowych z przyczepami, obejmuj cych tak e ruch ci gników siod owych z naczepami. W tym samym okresie ruch samochodów ci arowych bez przyczep uleg zmniejszeniu o 2%, co zdecydowa o, e ruch samochodów ci arowych ogó em zwi kszy si w ci gu ostatnich 5 lat o ok. 29%. Wzrost ruchu samochodów osobowych w latach wyniós 22% i by taki sam jak ogólny wzrost ruchu na sieci dróg krajowych. Wzrost ruchu lekkich samochodów ci arowych (dostawczych) by nieco mniejszy i wyniós 16%. Po raz pierwszy od wielu lat zdecydowanie, o 18%, zmala ruch autobusów. Odnotowano natomiast bardzo du y (o 121%) wzrost ruchu motocykli, przy czym nadal maj one bardzo ma y udzia w ruchu pojazdów silnikowych ogó em. 35 Generalny Pomiar Ruchu GPR ród o: GDDKiA

36 Dynamika wzrostu ruchu na drogach ( ) 36 Generalny Pomiar Ruchu GPR ród o: GDDKiA

37 Dynamika wzrostu ruchu na drogach ( ) W poprzednich okresach pi cioletnich GPR wzrost ruchu pojazdów ci arowych by jeszcze wy szy ni w okresie i wynosi 68% w latach oraz 50% w latach Daje to cznie ponad 3,5- krotny wzrost ruchu samochodów ci arowych z przyczepami w ci gu ostatnich 15 lat, przy czym bezwzgl dne przyrosty ruchu tych pojazdów w kolejnych okresach pi cioletnich by y coraz wi ksze. Dla porównania wzrost ruchu samochodów osobowych i pojazdów silnikowych ogó em by w okresie bardzo zbli ony i wynosi odpowiednio 86% i 89%, a przyrosty ruchu w kolejnych okresach pi cioletnich bardziej równomierne. 37 Generalny Pomiar Ruchu GPR ród o: GDDKiA

38 Ruch pojazdów ci arowych po drogach krajowych w 2005 roku Najbardziej obci one przez pojazdy ci arowe by y szlaki: 1) A-1, 2) A-2, A-4 oraz S-7, 3) S-8 (z Wroc awia przez Warszaw do Budziska). W rzeczywisto ci na wi kszo ci wymienionych dróg bardzo intensywny ruch koncentrowa si tylko na niektórych odcinkach. 38 ród o: UKIE

39 Nat enie ruchu ogó em oraz w tranzycie na sieci dróg krajowych Prognoza na 2025 rok, wykonana w 2008 r. 39 ród o: MI

40 Nat enie ruchu pojazdów ci arowych na sieci dróg krajowych Prognoza na 2025 rok, wykonana w 2008 r. 40 ród o: MI

41 Prognozy popytu na transport w Polsce do roku 2020 i 2030 Podstawowe wska niki wzrostu popytu na przewozy w Polsce w 2020 i 2030 roku 41 ród o: STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektyw do 2030 roku) ród o: MI

42 Prognozy popytu na transport w Polsce do roku 2020 i 2030 Prognoza wielko ci popytu globalnego na przewozy adunków poszczególnymi ga ziami w Polsce do 2030 r. (przewo nicy polscy i zagraniczni) 42 ród o: STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektyw do 2030 roku) ród o: MI

43 Sprzeda nowych pojazdów ci arowych powy ej 3,5 t ( ) W 2010 roku sprzedano samochodów powy ej 3,5 dmc, czyli o pojazdów wi cej (36,8 %) ni w roku Segment Zmiana 3,5 < dmc 6t ,8 rednia miesi czna sprzeda jest o 36,7 % wy sza ni rednia miesi czna sprzeda w roku 2009 ale o 38,1 % ni sza ni w 2008 roku, w którego drugiej po owie ju odnotowano spadki sprzeda y zwi zane z kryzysem. 6 < dmc 10t ,1 10 < dmc < 16t ,2 dmc 16t ,1 RAZEM ,8 43 Najwi kszy udzia w sprzeda y samochodów o dmc powy ej 3,5 t stanowi pojazdy 16 t. W roku 2010 sprzeda tych pojazdów wynios a sztuk i by a wi ksza o (46,1%) ni przed rokiem. Dzi ki znacznemu wzrostowi sprzeda y w ostatnich miesi cach wyra nie zmniejszy a si niekorzystna ró nica w porównaniu z rokiem ród o: PZPM

44 Sprzeda nowych pojazdów ci arowych o dmc 16 t ( ) Segment Marka Zmiana 2009/2010 % DAF ,4 Iveco ,6 MAN ,0 Pojazdy o dmc 16t Mercedes ,2 Renault Trucks ,4 Scania ,8 Volvo Trucks ,2 RAZEM ,8 44 ród o: PZPM

45 Liczba pojazdów powy ej 3,5 t wzi tych w leasing ( ) Segment Zmiana 2009/2010 szt. o dmc powy ej 3, ci gniki siod owe Pojazdy naczepy /przyczepy autobusy RAZEM ród o: ZPL

46 Warto pojazdów powy ej 3,5 t wzi tych w leasing ( ) Segment o dmc powy ej 3,5 Zmiana 2009/2010 % 1 722, , , ,10 15,98 ci gniki siod owe 4 411, , , ,60 51,19 Pojazdy naczepy /przyczepy 2 063, ,30 719,10 879,70 22,33 autobusy 269,20 553,70 393,30 463,20 17,77 RAZEM 8 466, , , ,60 netto w mln PLN 46 ród o: ZPL

47 Liczba kontroli drogowych w 2010 roku z podzia em na województwa W 2010 roku inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili kontrole, w tym: 47 % 53 % 47 ród o: GITD

48 Liczba kontroli drogowych w 2010 roku z podzia em na rodzaj przewozu Inspektorzy ITD przeprowadzili kontrole drogowe w liczbie: dla pojazdów wykonuj cych przewóz osób dla pojazdów wykonuj cych przewóz rzeczy (83,8 %) 48 ród o: GITD

49 Liczba kar na o onych na przewo ników w 2010 roku z podzia em na województwa W efekcie przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali decyzji administracyjnych o na o eniu kary pieni nej, w tym: 49 ród o: GITD

50 Struktura narusze przepisów W wyniku przeprowadzonych kontroli drogowych inspektorzy transportu drogowego roku 2010 stwierdzili ponad 172 tys. narusze przepisów sankcjonowanych zgodnie z za cznikiem do ustawy z dnia 6 wrze nia 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z pó n. zm.). 50 ród o: GITD

51 Struktura narusze przepisów w zakresie czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków kierowców w 2010 roku Z ogólnej liczby ok. 120 tys. narusze zwi zanych z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie czasu pracy kierowców najcz ciej spotykane jest niedozwolone skrócenie dziennego czasu odpoczynku, wyd u enie czasu jazdy bez wymaganej przerwy oraz czasu jazdy dziennej. 51 ród o: GITD

52 Kontrola masy, nacisków na osie oraz wymiarów pojazdów Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w ramach tych kontroli skontrolowali w 2010 roku pojazdy, w tym: pojazdów przewo ników polskich (55 %) pojazdy przewo ników zagranicznych (45 %) Podzia procentowy kontroli przewo ników krajowych i zagranicznych Udzia procentowy kar nak adanych na przewo ników krajowych i zagranicznych 52 ród o: GITD

53 Struktura narusze przepisów w zakresie kontroli parametrów pojazdów W 2010 roku wyniku przeprowadzonych kontroli wydano decyzji o na o eniu kary pieni nej, w tym: na przewo ników krajowych 810 na przewo ników zagranicznych. 53 ród o: GITD

54 Liczba kontroli oraz struktura narusze przepisów stwierdzanych podczas kontroli w siedzibach przedsi biorstw W 2010 roku Inspektorzy przeprowadzili kontroli w przedsi biorstwach wykonuj cych transport drogowy lub przewóz na potrzeby w asne W trakcie kontroli przeprowadzonych na terenie przedsi biorstw inspektorzy transportu drogowego stwierdzili ponad 243 tys. narusze przepisów sankcjonowanych zgodnie z za cznikiem do ustawy o transporcie drogowym. 54 ród o: GITD

55 Stosunek wydanych decyzji o na o eniu kary pieni nej do liczby przeprowadzonych kontroli drogowych w poszczególnych latach od pocz tku funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego do 2010 roku Nast pi spadek liczby kontroli zako czonych na o eniem decyzji kary w drodze decyzji administracyjnej w proporcji do liczby kontrolowanych pojazdów z blisko 40 % w roku 2003 do 15,4 % w roku ród o: GITD

56 Drogi publiczne Sie dróg publicznych w Polsce wynosi ok km w tym: Drogi krajowe (6,9 %) 0,40 % - autostrad i dróg ekspresowych Drogi wojewódzkie km (11 %) drogi wojewódzkie na 99 % swej d ugo ci maj nawierzchnie twarde. Drogi powiatowe km drogi powiatowe maj nawierzchnie twarde na ok. 90 % swej d ugo ci. Na sieci dróg powiatowych dopuszcza si ruch o naciskach do 80 kn/ o. Drogi gminne Drogi te maj nawierzchnie twarde tylko na ok. 47% swej d ugo ci. Drogi powiatowe i gminne tworz razem ok. 82 % wszystkich dróg. 56 ród o: MI

57 Sie dróg krajowych stan na 1 grudnia 2011 roku 57 ród o: GDDKiA

58 Stan realizacji sieci dróg ekspresowych i autostrad (na koniec 2013 roku) 58 wg Programu Budowy Dróg Krajowych na lata ród o: MI

59 Docelowy uk ad autostrad i dróg ekspresowych 59 Na podstawie rozporz dzenia Rady Ministrów z 20 pa dziernika 2009 r. ród o: GDDKiA

60 Docelowy uk ad autostrad i dróg ekspresowych Uk ad autostrad w Polsce wyznaczony jest przebiegiem trzech g ównych autostrad: Autostrada A1 o cznej d ugo ci 582 km, która czy Gda sk z odzi i aglomeracja l ska w transeuropejskim korytarzu transportowym nr VI. Autostrada A2 o cznej d ugo ci 651 km, która czy Pozna z odzi i Warszawa w transeuropejskim korytarzu nr II. Autostrada A4 o cznej d ugo ci 670 km, która czy Wroc aw z Katowicami, Krakowem i Rzeszowem w transeuropejskim korytarzu nr III. Wszystkie autostrady zapewniaj wpi cie w europejska siec dróg szybkiego ruchu zapewniaj c dogodne po czenia aglomeracji polskich z Berlinem, Dreznem, Praga i Bratys awa. Sie podstawowych autostrad uzupe niaj : Autostrada A6 o cznej d ugo ci 29 km, Autostrada A8 o cznej d ugo ci 27 km, Autostrada A18 o cznej d ugo ci 75 km. Po czenia autostradowe uzupe nia siec dróg ekspresowych zapewniaj c dogodne skomunikowanie g ównych obszarów gospodarczych Polski z centrum oraz pomi dzy sob. 60 ród o: MI

61 D ugo autostrad (1990, 1995, 2000, ) Rok czerwiec 2011 grudzie 2011 km km rok ród o: GUS, GDDKiA

62 D ugo autostrad w krajach europejskich (2009) km Rumunia Polska Bu garia Irlandia Czechy S owacja Wlk. Brytania Estonia W gry Grecja Litwa W ochy Finlandia Niemcy Niderlandy Belgia Francja Dania Szwecja Austria Portugalia Hiszpania S owenia Luksemburg Cypr ród o: eurostat Norwegia Szwajcaria Chorwacja Macedonia Turcja kraj

63 km D ugo autostrad (2009) i liczba pojazdów ci arowych (2009) w krajach UE Austria 724 Belgia 318 Bu garia 124 Cypr 508 Dania 81 Estonia 444 Finlandia Francja Grecja Hiszpania 344 Irlandia 146 Litwa 35 Luksemburg Niderlandy Niemcy Polska Portugalia 602 Czechy 662 Rumunia 269 S owacja 84 S owenia 515 Szwecja 467 W gry Wielka Brytania W ochy Autostrady - km Sam. ci arowe i ci gniki siod owe - tys. szt. ród o: GUS; eurostat kraj

64 D ugo autostrad w krajach UE na 100 tys. mieszka ców (2008) 40 km Rumunia Polska Bu garia Wlk. Brytania Czechy S owacja Estonia Litwa Irlandia Grecja W ochy W gry Finlandia Niemcy Niderlandy Belgia Francja Szwecja Austria Dania Portugalia Hiszpania Luksemburg ród o: GUS Cypr S owenia kraj

65 Transeuropejska sie TEN-T Integracja systemów transportowych pa stw cz onkowskich UE realizowana jest przez rozwój transeuropejskich sieci TEN-T utworzonych z najwa niejszych ci gów komunikacyjnych krajowych sieci transportowych. Obecna sie TEN-T zosta a utworzona w oparciu o Paneuropejskie Korytarze Transportowe wraz z wcze niej zdefiniowan sieci jako uk ad TINA, który po poszerzeniu UE w 2004 r. zosta uznany za sie TEN-T. Wed ug ustale Konferencji Ministrów Transportu (Kreta 1994, Helsinki 1997) przez terytorium Polski przebiegaj cztery z dziesi ciu Korytarzy Paneuropejskich. S to: Korytarz I (Helsinki Tallin Ryga-/Kaliningrad Gda sk/-kowno Warszawa), korytarz II (Berlin Warszawa Mi sk Moskwa Ni ny Nowgoród), korytarz III (Berlin/Drezno Wroc aw Katowice Kraków Lwów Kijów) korytarz VI (Gdynia/ Gda sk Warszawa Katowice ylina/ostrawa Brno Brzeclaw). 65 ród o: MI

66 Mapa aktualnie obowi zuj cej sieci TEN-T na tle korytarzy paneuropejskich 66 ród o: MI

67 Transeuropejska sie TEN-T Drogowa Transeuropejska Sie Transportowa TEN-T obejmuj ca w Polsce 4_816 km dróg to g ówne szlaki drogowe kraju, na których wyst puje najwi ksze obci enie ruchem tranzytowym. Sie TEN-T na terytorium Polski obejmuje obecnie: km odcinków dróg, km odcinków linii kolejowych, drog wodn Odry od uj cia Nysy u yckiej do Zalewu Szczeci skiego i Ba tyku, drog wodn Wis y od Tczewa do uj cia do Ba tyku, 8 portów lotniczych (Warszawa Ok cie, Kraków Balice, Gda sk-r biechowo, Pozna awica, Wroc aw Strachowice, Katowice Pyrzowice, Szczecin Goleniów, Rzeszów Jasionka), 4 du e porty morskie (Gda sk, Gdynia, Szczecin, winouj cie. 67 ród o: MI

68 Transeuropejska sie TEN-T Polska, b d c od po owy 2004 roku pe noprawnym cz onkiem Unii Europejskiej, aktywnie uczestniczy we wspó tworzeniu polityki wyznaczaj cej Transeuropejsk Sie Transportow, maj c obecnie wp yw na aktualny proces rewizji sieci TEN-T i kierunki jej dalszego rozwoju. 68 W stosunku do wytycznych w sprawie rewizji TEN-T, strona polska opowiedzia a si m.in. za tym, aby: sie TEN-T w jej przysz ym kszta cie by a lepiej zintegrowana i interoperacyjna; wdra anie innowacyjnych rozwi za nie odbywa o si kosztem rozbudowy infrastruktury podstawowej, bez powstania której optymalizacja przewozów nie b dzie mo liwa; przysz e dzia ania UE koncentrowa y si na usuwaniu wci istniej cych w skich garde, zlokalizowanych w szczególno ci na zewn trznych i wewn trznych granicach UE. Ponadto strona polska zg osi a propozycje uzupe nienia sieci TEN-T na terenie Polski o elementy infrastruktury transportowej, których realizacja pozwoli na zwi kszenie dost pno ci transportowej obszarów i o rodków kraju o du ym potencjale ekonomicznym i demograficznym (g ówny cel SRT) oraz stworzenie do 2030 roku nowoczesnej i wydajnej infrastruktury transportowej. ród o: MI

69 Propozycje Ministerstwa dotycz ce przysz ego kszta tu drogowej sieci TEN-T 69 ród o: MI

70 Transeuropejska sie TEN-T W latach planuje si przygotowanie i realizacje najwa niejszych inwestycji drogowych w nast puj cych ci gach: Korytarz I: Budzisko Warszawa: przygotowanie do realizacji priorytetowego ci gu ekspresowego S61 (zgodnie z nowym przebiegiem trasy Via Baltica okre lonym w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 20 pa dziernika 2009 r. zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 187, poz. 1446). Korytarz II: wiecko Kukuryki: zako czenie realizacji ci gu autostrady A2 na odcinku wiecko Mi sk Mazowiecki, rozpocz cie w miar mo liwo ci budowy odcinka Mi sk Mazowiecki wschodnia granica pa stwa. Korytarz III: Olszyna/Zgorzelec Korczowa: zako czenie realizacji ca ego ci gu autostrady A4 na terytorium Polski. Korytarz VI: Gdynia/Gda sk Cieszyn/Gorzyczki/Zwardo : zako czenie realizacji ca ego ci gu autostrady A1 na terytorium Polski. 70 ród o: MI

71 Mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych W ramach mi dzynarodowego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP ju po raz czwarty naukowcy z Politechniki Gda skiej wraz z ekspertami Polskiego Zwi zku Motorowego i Fundacji Rozwoju In ynierii L dowej opracowali map ryzyka na drogach krajowych w Polsce. Ryzyko indywidualne dotyczy ka dego u ytkownika dróg i mierzone jest cz sto ci wypadków z ofiarami miertelnymi i ci ko rannymi na ka dym odcinku drogi w stosunku do liczby pojazdów, które przeje d aj przez ten odcinek. Wyniki bada wykazuj znacz cy spadek d ugo ci czarnych odcinków oraz liczby odcinków krytycznych. 71 ród o: EuroRAP

72 Mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych ( ) 72 ród o: EuroRAP

73 Mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych Prognoza na lata ród o: EuroRAP

74 Mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych Z mapy ryzyka indywidualnego na drogach krajowych w Polsce w latach wynika, e: 42% d ugo ci dróg krajowych, to czarne odcinki o najwy szym poziomie ryzyka, jednak e jest to o 19% (3 tys. km) mniej w stosunku do okresu rozpoczynaj cego systematyczne badania ryzyka EuroRAP w Polsce, 76% d ugo ci dróg krajowych, to czarne i czerwone odcinki, jest to o 10% mniej ni w latach , 55% wszystkich wypadków ci kich (z ofiarami miertelnymi i ci ko rannymi) na drogach krajowych mia o miejsce na czarnych odcinkach, jest to o 16% mniej ni w latach , ju 11% d ugo ci dróg krajowych (o 7% wi cej ni w latach ) spe nia kryteria bardzo ma ego i ma ego ryzyka przyj te przez EuroRAP, jako poziom ryzyka akceptowanego dla podstawowej sieci dróg; s to odcinki g ównie autostrad oraz dwujezdniowych dróg ekspresowych. 74 ród o: EuroRAP

75 Mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych W badanym okresie 3 lat ( ) na drogach krajowych w Polsce: mia o miejsce 10,6 tys. ci kich wypadków z ofiarami miertelnymi lub ci ko rannymi, w których: zgin o 4,7 tys. osób, 9,3 tys. osób odnios o ci kie obra enia cia a koszty materialne i spo eczne tych wypadków wynios y ponad 9,5 mld z /3 lata. W stosunku do okresu liczba wypadków ci kich na drogach krajowych spad a o 18%, a liczba ofiar miertelnych o 21%, cho czna droga przebyta przez pojazdy wzros a o 6%. Znacz co spad a liczba odcinków krytycznych (o najwy szym ryzyku) z 44 do zaledwie 13. Na szczególn uwag administracji drogowej zas uguje 7 odcinków, które przynajmniej w ostatnich trzech okresach analizy uznano za odcinki krytyczne. Map ryzyka indywidualnego opracowano w oparciu o policyjne dane statystyczne. 75 ród o: EuroRAP

76 Ceny detaliczne paliw w Polsce (stycze 2006 marzec 2011) 76 ród o: POPiHN

77 2009 r. Struktura ceny detalicznej ON rednio w Polsce i krajach UE ( ) Struktura ceny detalicznej ON w Polsce w latach w PLN/Litr 2010 r. rednia cena ON i podatki w pa stwach UE i w Polsce na koniec grudnia 2010 roku w EURO / 1000 l 77 ród o: POPiHN

78 Ceny ON w pa stwach UE i w Polsce (grudzie 2010) 78 ród o: POPiHN

79 Udzia podatków w cenie detalicznej ON w pa stwach europejskich (grudzie 2010) 79 ród o: POPiHN

80 Dynamika zmian notowa ropy i paliw w roku 2011 w stosunku do rednich w roku ród o: POPiHN

81 Dynamika zmian notowa ropy i cen detalicznych EU 95 i ON w roku 2011 w stosunku do rednich w roku ród o: POPiHN

82 Dynamika zmian notowa paliw oraz cen detalicznych EU 95 i ON w roku 2011 w stosunku do rednich w roku ród o: POPiHN

83 Dynamika zmian notowa ropy i kursu USD w roku 2011 w stosunku do rednich w roku ród o: POPiHN

84 Notowania ropy Brent (stycze 1997 marzec 2011) 84 ród o: POPiHN

85 Notowania ropy Brent i kurs Dolara (stycze 2000 marzec 2011) 85 ród o: POPiHN

86 Konsumpcja paliw w krajach UE (2009) litry 86 ród o: POPiHN

87 Konsumpcja paliw ( ) oraz prognoza do 2015 r. mln m 3 87 stan obency prognoza ród o: POPiHN

88 Struktura rynku oraz liczba stacji paliw (2010) 2008 r stacji 2009 r stacji 2010 r stacji 88 ród o: POPiHN

89 Kierunki importu paliw ciek ych (2010) 89 ród o: POPiHN

90 Wielko dostaw ropy naftowej, importu ON oraz produkcji paliw ciek ych (2010) Udzia w dostawach ropy naftowej do rafinerii krajowych Kierunki importu oleju nap dowego Struktura produkcji i konsumpcji paliw ciek ych w 2010 roku 90 ród o: POPiHN

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

B. TRANSPORT SAMOCHODOWY Przewozy ładunków transportem samochodowym (2006)

B. TRANSPORT SAMOCHODOWY Przewozy ładunków transportem samochodowym (2006) Spis treści PRZEDMOWA UWAGI METODYCZNE TRANSPORT - WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2006 R Podstawowe informacje o transporcie (1990, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) I. TRANSPORT OGÓŁEM Przychody,

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r.

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r. SEMINARIUM PERSPEKTYWY ROZWOJU KOLEJOWEGO TRANSPORTU PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA EUROPEJSKIEGO ORAZ PRAWA KRAJOWEGO WSTĘP DO DYSKUSJI O LIBERALIZACJI RYNKU KOLEJOWEGO Wiesław Jarosiewicz

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu Katowice, 29 listopada 2007 r. Teresa Marcinów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Punkt Informacyjny INTERREG IV C 1 14 & 15 November

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Uwarunkowania transportu żeglugi śródlądowej na drogach wodnych w Polsce i poza granicami kraju Problemy polityki transportowej na Odrze

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU SR.021.27.2013 REKTOR 58-300 Wałbrzych ul. Zamkowa 4 tel. 74 641 92 00 Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Kryteria podziału szufladkowanie

Kryteria podziału szufladkowanie Sektor gospodarczy Kryteria podziału szufladkowanie Przeznaczenie Łącza dostępowe Struktura techniczna Rodzaje sygnałów Media transmisyjne Działalność gospodarcza Sektor gospodarczy 2 / 24 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej Ma spełniać potrzeby społeczeństwa Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

Copyright 2010 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 10. R U D Y C Y N K U I O Ł O W I U Tradycyjnym obszarem występowania złóŝ rud cynku i ołowiu o znaczeniu przemysłowym jest północne i północno-wschodnie obrzeŝenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Występujące

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo Warszawa, 10 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.8.2015 Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Zbliżające się święta sprzyjają wzrostowi cen skupu żywca oraz zbytu mięsa wieprzowego i wołowego. W pierwszym tygodniu grudnia br. wzrosły także ceny skupu gęsi. Ceny skupu

Bardziej szczegółowo

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy Tadeusz Studnicki Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Katedra Turystyki i Hotelarstwa Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 11/2008 20 marzec

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Efekt prorozwojowy inwestycji: Układ komunikacyjny Bytomia wpleciony jest w sieć drogową Aglomeracji Górnośląskiej,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

powinno się zastosować przeliczenie wg

powinno się zastosować przeliczenie wg Wg Dziennika Ustaw 43 z 14 maja 1999 [Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

26.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 18/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2016/70 budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2 listopad 2015 Kontynent europejski Unia Europejska:

Bardziej szczegółowo

Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii?

Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii? Czy polska szkoła jest siedliskiem patologii? Janusz Czapiński marca Odsetek palaczy. 1 6 4 Odsetek chłopców i dziewcząt w wieku 11-1 lat palących papierosy i liczba wypalanych przez nich papierosów w

Bardziej szczegółowo

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Pakiet klimatyczno-energetyczny PL pułap emisji gazów cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi w dniu 29 czerwca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi w dniu 29 czerwca 2010 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2010 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi w dniu 29 czerwca 2010 r. W posiedzeniu Komisji

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

10. R U D Y C Y N K U I O Ł O W I U

10. R U D Y C Y N K U I O Ł O W I U 10. R U D Y C Y N K U I O Ł O W I U Tradycyjnym obszarem występowania złóŝ rud cynku i ołowiu o znaczeniu przemysłowym jest północne i północnowschodnie obrzeŝenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Występujące

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Krzysztof Ołdak, Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Warszawa, 10 października 2014 Krótka historia Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

RESTREINT UE. Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014.

RESTREINT UE. Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014. KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

NIERÓWNOWAGI MAKROEKONOMICZNE

NIERÓWNOWAGI MAKROEKONOMICZNE NIERÓWNOWAGI MAKROEKONOMICZNE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ OCENA W ŚWIETLE MECHANIZMU OSTRZEGAWCZEGO ALERT MECHANISM REPORT dr Kamil Kotliński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych Ul. Powstańców Warszawskich 25 80-152 Gdańsk Załącznik nr 16 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Covenant capacity. Program szkoleniowy dla samorządów i wspierających je instytucji. Monika Marks, WWF Polska

Covenant capacity. Program szkoleniowy dla samorządów i wspierających je instytucji. Monika Marks, WWF Polska Covenant capacity Program szkoleniowy dla samorządów i wspierających je instytucji Monika Marks, WWF Polska 29 października 2012 r. Konferencja To działa! Planowanie energetyczne w mieście W kierunku nowej

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE?

Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Przemysł i Handel Naftowy 2012 1 Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Moderator: red. Beata Pustuła Uczestnicy (kolejność alfabetyczna): 1. Bogdan Kucharski,

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Modernizacja regionalnych linii kolejowych z udziałem środków z EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu Rytro, 25 marca 2009 r. Struktura

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2016

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2016 kg na mieszkańca RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W czwartym tygodniu sierpnia 2016 r. na rynku krajowym zboża konsumpcyjne ponownie podrożały, natomiast

Bardziej szczegółowo

PŁACA MINIMALNA W POLSCE I W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. Kraków, wrzesieo 2011

PŁACA MINIMALNA W POLSCE I W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. Kraków, wrzesieo 2011 PŁACA MINIMALNA W POLSCE I W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Kraków, wrzesieo 2011 Płaca minimalna Wynagrodzenie minimalne (płaca minimalna) to ustawowo określona kwota wynagrodzenia, jednolita dla całego kraju,

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy: przyczyny, skutki, zapobieganie. Rada Ochrony Pracy 29-30 listopad 2004 r.

Wypadki przy pracy: przyczyny, skutki, zapobieganie. Rada Ochrony Pracy 29-30 listopad 2004 r. Wypadki przy pracy: przyczyny, skutki, zapobieganie Rada Ochrony Pracy 29-30 listopad 2004 r. 1 2 Treść prezentacji wypadki w Polsce w 2003 roku społeczne koszty wypadków wypadki w Polsce i nowych krajach

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEKRY WNIOSKI DLA POLSKI

RAPORT DEKRY WNIOSKI DLA POLSKI Konferencja Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego Bezpieczeństwo na głównych szlakach komunikacyjnych kraju Bank Światowy, Warszawa dn. 7 czerwca 2013r. RAPORT DEKRY WNIOSKI DLA POLSKI Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG 271/ZO/5/2015 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r.

Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014. ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 2014 ZAMOŚĆ 11 lipca 2014 r. Zmiany PKB obrazujące rozwój gospodarczy Polski od 2004 r. (wg danych Eurostatu) PKB Polski w 2004 r. 10900 Euro (51% średniej

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020

Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji Olsztyn, 2014 r. WSTĘP Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ZAKRES USTAWY Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo