11 listopada w Osieku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11 listopada w Osieku"

Transkrypt

1

2

3 ECHA OSIEKA Corocznie mieszkańcy naszej gminy spotykają się 11 listopada na uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę sprawowanej w kościele parafialnym, w tym roku przez wikariusza Krzysztofa Kozieła. Ks. Krzysztof powitał zgromadzonych mieszkańców, władze Osieka i poczty sztandarowe oraz orkiestrę z Osieka, która uświetniła uroczystości. Pochód składający się z mieszkańców i pocztów sztandarowych organizacji społecznych działających na terenie gminy i szkół, po złożeniu kwiatów i zniczy pod tablicą Kazimierza Jędrzejowskiego Kazka, bohatera II wojny światowej i patrona Gimnazjum w Osieku, przeszedł do kościoła, a po Mszy Świętej do domu kultury na akademię z okazji 94.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pieśń ujdzie cało Taki tytuł nosiła uroczysta akademia zorganizowana przez Gimnazjum w Osieku. W wykonaniu chóru Camminando (uczniowie i absolwenci gimnazjum) usłyszeliśmy najbardziej znane pieśni patriotyczne z różnych okresów dziejowych Polski, które z pokolenia na pokolenie pozwalały zachować pragnienie wolności, podtrzymywały narodowe więzi, wiarę w przetrwanie, budziły uczucia patriotyczne, jak też pieśni i piosenki śpiewane na co dzień, dla urozmaicenia okopowego, obozowego czy partyzanckiego życia - często wesołych, lekkich i dowcipnych. Do wspólnego śpiewu publiczność zachęciła dyrektor szkoły p. Krystyna Czerny. Śpiewaliśmy pieśni: My pierwsza brygada, Rozkwitały pąki białych róż, Przybyli ułani, Wojenko, wojenko, Marsz pierwszej brygady. Program przygotowały panie: Małgorzata Gwóźdź i Bernadetta Stawowczyk- Zemanek- dyrygentka chóru gimnazjalnego. Dekorację i obsługę techniczną zapewnili: Justyna Kłys, Magdalena Stolarczyk i Aleksander Piasecki. Słowo wstępne przed przedstawieniem wygłosiła dyrektor Krystyna Czerny, głos zabrał też wójt Jerzy Mieszczak, przypominając nam, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i że żyjemy w wolnym kraju, w naszej Małej Ojczyźnie. Podziękował za liczny udział w tym wielkim wydarzeniu. Na zakończenie podziękował pocztom sztandarowym: górnikom, strażakom, 11 listopada w Osieku przedstawicielom koła PSL, koła łowieckiego i pszczelarskiego, a także młodzieży szkolnej, nauczycielkom za przygotowanie programu artystycznego, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości, zwłaszcza dyrektorce szkoły, kierowniczce biblioteki i orkiestrze pod dyrekcją Leszka Górkiewicza. Zaproszeni goście: Wójt Jerzy Mieszczak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny, wicewójt Marek Jasiński, członek zarządu powiatu Andrzej Kacorzyk, radni i przedstawiciele miejscowych organizacji społecznych oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, mieszkańcy gminy. Nad całością akademii czuwały panie: kierownik biblioteki w Osieku p. Krystyna Dusik i p. dyrektor Krystyna Czerny. Rozalia Ćwiertnia Pielęgniarstwo środowiskowe Pielęgniarka środowiskowo rodzinna sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Zabiegi udzielanych świadczeń zdrowotnych wykonywane są na podstawie zleceń wydanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. Pielęgniarka POZ realizuje dodatkowo profilaktyczne programy zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pielęgniarka środowiskowo rodzinna udziela pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki POZ (Ośrodek Zdrowia) oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Realizacja opieki nad świadczeniobiorcami odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenia na wykonanie zabiegów pielęgniarskich przyjmowane są osobiście w Ośrodku Zdrowia lub telefonicznie pod numerem Wydają: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku. Nakład 1150 szt. Redaguje Kolegium w składzie: Rozalia Ćwiertnia - red. naczelny Dział sportowy- Magdalena Jasińska, Bartłomiej Kasperczyk Echa szkolne - Anna Kacorzyk, Alina Handzlik, Magdalena Kramarczyk, Marta Kramarczyk, Małgorzata Boba - sekretarz redakcji, Grzegorz Kozioł - skład, opr. graficzne, Marta Kramarczyk - korekta Adres redakcji: Osiek, ul. Główna 125, tel.: , Konto BS Oświęcim Druk: DTL tel: 033/ Projekt okładki-adam Borkowski Dyżury redakcyjne: wtorek - godz Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w Gminnej Bibliotece Publicznej - I piętro. Zapraszamy na stronę internetową Gminy Osiek zakładka Echa Osieka. Powierzonych materiałów Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treść listów i jakość zdjęć prezentowanych nie odpowiadamy.

4 POZNAJMY SIĘ Pani Ewa Mrozik - nowa wicedyrektor ZSP Nr 1w Osieku. Funkcję wicedyrektora do spraw szkoły podstawowej objęła 1 września 2012r., wcześniej była nauczycielką języka polskiego. Wicedyrektor przyjęła na siebie część zadań dyrektora szkoły oraz czynności związane z nadzorem pedagogicznym. Pani Ewa Mrozik jest absolwentką dwuletniego Studium Nauczycielskiego w Tychach o kierunku nauczanie początkowe. Kolejne studia odbyła na Uniwersytecie Śląskim, kierunek - administracja oraz na Wyższej Szkole Administracji w Bielsku- -Białej, kierunek- język polski, studia podyplomowe. Ma również ukończony kurs uprawniający do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (oligofrenopedagogika). Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 2003 r. w przedszkolu w Polance Wielkiej i równocześnie jako nauczycielka języka polskiego w SP Nr1 w Osieku. Pierwsze swoje kroki jako pracownik stawiała poza szkolnictwem. Życzymy nowej pani wicedyrektor wytrwałości, zawsze dużego zapału do pracy i pogody ducha. R.Ć. Doktor Adam Piskorz z pochodzenia jest kęczaninem, natomiast mieszka w Krakowie, gdzie dodatkowo pracuje w poradni lekarskiej. W naszym Ośrodku Zdrowia pracuje od maja tego roku, jest lekarzem rodzinnym, przyjmuje pacjentów trzy razy w tygodniu. Doktor Piskorz jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. Po ukończeniu szkoły średniej w 1999r. podjął studia na Akademii Medycznej o kierunku lekarskim w Krakowie. Praktyki i staże odbył w Szpitalu Jana Pawła II i w Szpitalu Uniwersyteckim (na Kopernika) w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w służbie zdrowia. Ma szerokie spektrum zainteresowań, oczywiście najważniejsza jest medycyna i zgłębianie jej tajników, latem jeździ na rowerze, a zimą uprawia snowboard, interesuje się też motoryzacją i filmem. W wolnych chwilach ( jeśli takie są) zwiedza świat, marzeniem jest Tajlandia, ale na taką wycieczkę trzeba co najmniej miesiąca, a czasu zawsze brakuje, dodaje w rozmowie pan doktor. Życzymy naszemu lekarzowi dużo sił do pracy, pogody ducha i dużo zdrowia. Rozalia ćwiertnia Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013. Zadanie Nr 4 - teren gminy Osiek i Polanki Wielkiej. 1. Krótki opis Zamówienie obejmuje świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w granicach gminy Osiek i Polanka Wielka na łącznej długości 38,9 km (w skrócie ZUD), a w szczególności przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, poprzez: odśnieżanie dróg- ulic przy użyciu pługów odśnieżnych, likwidację śliskości zimowej, gołoledzi przy użyciu piaskarek, ewentualnie rozrzutników rolniczych (na chodnikach), własnym materiałem: solą, mieszanką lub materiałem uszorstniającym, zmagazynowanie materiałów do zwalczania śliskości, załadunek materiałów do zimowego utrzymania dróg, przekazywanie informacji o stanie dróg do ZDP Oświęcim, inne czynności w razie klęsk żywiołowych. 2. Będą to usługi związane z likwidacją skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury w taki sposób, aby poprawić przejezdność dróg i ograniczyć zakłócenia ruchu drogowego wywołane czynnikami atmosferycznymi. 3. Po zakończeniu prac zimowego utrzymania dróg w okresie do dnia r. zalegający przy krawędziach jezdni i wzdłuż chodników materiał uszorstniający musi zostać uprzątnięty, a zatkane kratki ściekowe oraz przykanaliki muszą być oczyszczone. 4

5 TMO Święta w Osieku Dziwimy się, że to już, za progiem, u drzwi, za kilka dni... Tak, to już: Święta. Wyczekiwane przez dzieci i dorosłych. Z nieskrywaną radością wypatrywane przez stęsknionych, dawno niewidzianych ludzi. Dla wielu zapracowanych przychodzące niespodziewanie i za szybko, mówiących nie czuję tej atmosfery. W głębi świadomości wszyscy jednak wiemy: to są naprawdę wspaniałe Święta. Bo czy może być piękniejszy symbol Nowego, Początku, Miłości. Trudno jest sobie taki wyobrazić. Dlatego cieszymy się Świętami Bożego Narodzenia! Starajmy się nie używać słów: kolejne, znowu, wracają, jak co roku, podobnie. Te Święta są pierwsze, nowe, świeże, pachnące siankiem. Bo Bóg się rodzi, dnia przybywa, ludzie się uśmiechają. Od dawna niewidziani zjawiają się. Pocałunkom, uściskom, życzeniom, łzom wzruszenia nie ma końca. Jakże smakować będą tradycyjne potrawy i jak pełna tajemniczego uroku będzie Pasterka! Śpiewy kolęd rozbrzmiewać będą w całej naszej okolicy. Zadzwonią kolędnicy, a my zastanowimy się: po ile w tym roku dawać?, zapytamy ich: skąd jesteście? Rozmowy, kolędy, spacery, może i sanna, narty, obijanie się śniegowymi kulami. Kochajmy te święta. Święta i niech tak będzie dla Wszystkich! Grota Narodzenia w Betlejem. Miejsce, w którym według tradycji Maria urodziła Jezusa. Komunikat - zaproszenie Tradycyjnie w dniu 6 stycznia 2013r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku odbędzie się spotkanie najstarszych mieszkańców Osieka i Głębowic. W spotkaniu będą uczestniczyć osoby urodzone w 1942r. oraz urodzone poniżej tego rocznika. Indywidualne zaproszenia będą dostarczane na adres uczestników. Zaproszeni goście z Głębowic, o godz. 12:30 autobusem podstawionym obok kościoła w Głębowicach będą mogli zabrać się do Osieka na mszę świętą, która odbędzie się o godz. 13:00 w kościele parafialnym św. Andrzeja Apostoła w Osieku. Autobus po wyjechaniu z Głębowic przejedzie ul. Główną w Osieku, więc wszystkich chętnych do skorzystania z tego środka lokomocji zapraszamy na przystanki PKS usytuowane wzdłuż tej ulicy. Po mszy świętej odbędzie się spotkanie w Sali OSP w Osieku. Mieszkańcy z Głębowic o godz. 20:00 będą mogli wrócić do domu podstawionym autobusem (obok sali OSP). Osoby, które dysponują własnym środkiem lokomocji prosimy o zabranie i odwiezienie innych uczestników spotkania. Serdecznie zapraszają organizatorzy. Pamiętajmy o miejscu przy stole. Niech zostanie nie tylko symbolem: małym talerzykiem, ot tak dodanym dla tradycji. Przygotujmy pełne nakrycie i choć wiemy, że pewno nikt się nie pojawi, to jednak bądźmy przygotowani, pomyślmy o tych, którzy odeszli lub o kimś, kto w dniach Świąt jest sam. Oby wszyscy nasi mieszkańcy, wszystkie nasze rodziny i znajomi byli razem, jeśli nie fizycznie to chociaż myślami. Niech nie będzie samotnych ludzi! Świat się zmienia, my się zmieniamy, ale Święta są takim punktem zaczepienia i oddechu, pewnie rzuconą kotwicą. Ciągle staje się inaczej. Z naszego krajobrazu znikają starsze budynki, stodoły. Zamożność naszą przestaliśmy mierzyć stanem posiadanego bydła (dziś do Betlejem pasterze dojechaliby fiatami i mercedesami), a raczej patrzymy na ilość drzwi w garażu. Płoty nie tyle wyznaczają miejsce, czy ograniczają poruszanie się dobytku gospodarskiego, a raczej wskazują na gust i powodzenie właścicieli. Trudno jest czasem nawet podejść do płota, bo trzeba by rozmawiać z kilkumetrowym murem. Często wiemy więcej o tym, co wydarzyło się w Warszawie niż o tym, co dzieje się w naszej okolicy. Czy zauważyliśmy, że nawet wysiadając na sekundę z samochodu, w naszym Osieczku, zamykamy zamki, uzbrajamy alarm. Przed kim? Dlatego Święta! Byśmy się odnaleźli, spotkali, nacieszyli sobą, rozbili mury nieufności. Niech w naszej gminie: w Osieku i w Głębowicach, każdy z jej mieszkańców znajdzie swoje godne miejsce i swoją radość! Wesołych Świąt: Zarząd Towarzystwa Miłośników Osieka : Krystyna Czerny, Adam Hałatek, Marek Jasiński, Andrzej Kacorzyk, ks. Bogusław Wądrzyk. AK. 5

6 WYDARZENIA Dolina Karpia na Szlaku Karpia 12 Lokalnych Grup Rybackich południowej Polski tzw. karpiowych z terenu sześciu województw: lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego (Stowarzyszenie Dolina Karpia, LGR Żabi Kraj, LGR Bielska Kraina, LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki, LGR Opolszczyzna, LGR Świętokrzyski Karp, LGR Jędrzejowska Ryba, Krośnieńsko Gubińska Grupa Rybacka, LGR Dolnośląska Kraina Karpia, LGR Puszcza Sandomierska, LGR Między Nidą a Pilicą, LGR Starzawa ) postanowiło promować rybactwo śródlądowe i jego produkty poprzez szereg działań w ramach tzw. Szlaku Karpia. Możliwość taką dała oś IV Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY ). W dniu 12 października 2011 roku 12 LGR-ów z terenu południowej Polski zawarło porozumienie na rzecz realizacji wspólnych zadań w ramach współpracy międzyregionalnej, wśród których należy wymienić cykl działań w ramach Szlaku Karpia identyfikującego miejsca związane z chowem i hodowlą oraz przetwórstwem tej ryby. W ramach realizacji zadania opracowano oraz wydano kolorowe tablice informacyjne, które mają za zadanie promowanie Szlaku karpia rozciągającego się na terenie sześciu województw, gdzie znajdują się obszary zależne od rybactwa. W Dolinie Karpia, historycznego zagłębia hodowli karpia, oznaczonych zostało aż 30 miejsc związanych z gospodarką karpiową, która na tym terenie prowadzona jest nieprzerwanie od XIII wieku. Kompleksy stawowe należą do najstarszych i jednych z największych w naszym kraju ośrodków hodowli karpia. Na terenie Doliny Karpia (gmina Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice i Zator) Szlak Karpia promują gospodarstwa rybackie prowadzone przez Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o. o. w Osieku, Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną im. 1-go Maja w Przeciszowie, Leszka Guzdka z Rudz, Marka Kolasę z Tomic, Jana Majtykę z Tomic, Adama Salę z Głębowic, Krzysztofa Kuwika z Głębowic, Wojciecha Płonkę z Głębowic, Stanisława Płonkę z Osieka, Małgorzatę Bobula z Paszkówki oraz Józefa Zemanka z Polanki Wielkiej. Tablice umieszczone zostały także na łowiskach wędkarskich: Pod Dębem w Paszkówce, Podlipki w Zatorze, Tęczak w Rudzach, Staw Duży i Staw Mały w Graboszycach, Krajskie w Spytkowicach, Jezioro Ślepowron w Podolszu, na łowisku wędkarskim w Graboszycach i Grodzisku oraz w Podolszu. Dolina Karpia właśnie dzięki licznym łowiskom wędkarskim zwana jest Mazurami Małopolski. Jest to idealne miejsce do aktywnego wypoczynku, zwłaszcza na łowiskach znajdujących się na Szlaku Karpia. Co istotne - swoje zaszczytne miejsce na Szlaku Karpia znalazły również lokale gastronomiczne serwujące potrawy z karpia: Restauracja Myśliwska w Zatorze, Revel Pub w Zatorze, Restauracja Zajazd Łowisko w Zatorze, Restauracja Karpik w Graboszycach, Restauracja Czeremcha w Radoczy, Restauracja Cyprysek w Tomicach, Restauracja VILLAGGIO w Polance Wielkiej oraz punkt gastronomiczny na łowisku w Podolszu. W lokalach tych karp przygotowywany jest na wiele sposobów, w szczególności polecamy karpia po zatorsku, karpia wędzonego wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych czy też karpia w zalewie octowej. Walory smakowe karpia pochodzącego z Doliny Karpia cenione były przez królów polskich w średniowieczu, dlatego karp z tutejszych stawów nazywany jest królewskim. Również współcześnie potrawy przygotowane w lokalach gastronomicznych będących na Szlaku Karpia cieszą się uznaniem smakoszy. Tablice mają promować rybactwo śródlądowe oraz jego produkty, w szczególności karpia, a także turystykę wędkarską.karp to bowiem smaczna ryba warto pozostawać na jego szlaku. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka ul. Rynek 5, Zator tel/fax 33/ Chrzanówka po zygodowsku (na maślance) Składniki (na 6 porcji): -0,5 litra maślanki -5 łyżek świeżo startego chrzanu -cebula -surowe golonko wieprzowe -kawałki wędzonego żeberka -swojska kiełbasa -4 litry wody -2 łyżki śmietany -1 łyżka pszennej mąki -2 ząbki czosnku -3 jajka ugotowane na twardo -ugotowane ziemniaki -sól, pieprz Przygotowanie: Do garnka włożyć umyte golonko i żeberka, zalać 4 l zimnej wody, gotować do miękkości. Pod koniec gotowania dodać obsmażaną w całości na patelni cebulę i kiełbasę. Posolić i gotować jeszcze przez chwilę. Następnie zdjąć z ognia i przecedzić wywar do osobnego garnka. Przecedzony wywar ponownie postawić na ogień, dodać świeżo starty chrzan, czosnek i maślankę. Mąkę oraz śmietanę wymieszać z odrobiną zimnej wody i wlać przez sitko do wywaru, a następnie zagotować. Gdy wywar zacznie wrzeć, zestawić, dodać pokrojone golonko, żeberka i kiełbasę oraz doprawić do smaku pieprzem i solą. Podać z osobno ugotowanymi ziemniakami i jajkami pokrojonymi w kostkę 6

7 WYDARZENIA Karpiowe żniwa zakończone W dniach 5-7 października 2012 r. w Gminie Zator odbyły się I Małopolskie Dożynki Karpiowe. Cykl imprez został rozpoczęty na łowisku wędkarskim Podlipki w Zatorze, gdzie odbyły się m.in. tradycyjne odłowy karpia oraz koncert zespołu Trebunie Tutki. 6 października 2012 r. na łowisku wędkarskim w Podolszu odbyło się I Święto Rybaka zorganizowane przez Stowarzyszenie Dolina Karpia działające jako Lokalna Grupa Rybacka. Była to pierwsza impreza plenerowa w Dolinie Karpia, której celem była aktywizacja środowiska rybackiego. Ukazane zostały również miejscowe tradycje i zwyczaje związane z produktami lokalnymi oraz dobre praktyki w gospodarowaniu zasobami rybackimi. Wśród wielu atrakcji każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Mieszkańcy oraz turyści mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę, oglądając eksponaty na wystawie sprzętu rybackiego (gdzie pojawiły się m.in. sortownia ryb, sieć kroczkowa, sieć do przetrzymywania narybku, podrywka, nosidło do noszenia ryb a także samochody specjalistyczne do transportu ryb) oraz zdobyć nowe umiejętności na warsztatach rękodzielniczych (wyplatanie koszy z wikliny, garncarstwo). Stowarzyszenia oraz koła gospodyń wiejskich z Doliny Karpia przygotowały degustację lokalnych potraw. Stowarzyszenie Nowoczesna Gospodyni z Brzeźnicy przygotowało: karpia wędzonego, kulki rybne w occie, pierogi rybne, roladę rybną, kwaśnicę; Koło Gospodyń Wiejskich z Podolsza: karpia po zatorsku, zraziki karpiowe w sosie pomidorowym, klopsiki karpiowe w cieście, klopsy karpiowe, pasztet karpiowy; Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Twórczych Kobiet z Polanki Wielkiej: karpia w galarecie, karpia w śmietanie, prażone, chleb ze smalcem, sernik; Koło Gospodyń Wiejskich z Przeciszowa: tradycyjnego karpia smażonego, sałatkę rybną, bigos, chleb ze smalcem, ciasto drożdżowe; Koło Gospodyń Wiejskich z Ryczowa: karpia smażonego, rybę w zalewie octowej, kwaśnicę, chleb ze smalcem, sernik królewski; Koło Gospodyń Wiejskich z Zygodowic: karpia w zalewie octowej, zupę chrzanówkę po zygodowsku, chleb ze smalcem, wędlinę swojską. Stowarzyszenie Wspólna Sprawa z Osieka przygotowało kapustę kiszoną z mięsem wieprzowym. Degustację potraw przygotował również Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II z Radoczy. Z kolei uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika z Zatora zaprezentowali wystawę prac plastycznych o tematyce karpiowej. W czasie imprezy przeprowadzone zostały również liczne konkursy i zawody. Na scenie wystąpili m.in. Teatr Studio Japa z Krakowa, zespół góralski Muzycy ze Scownicy, chór Osieczanie z Osieka pod kierownictwem Andrzeja Luranca. Dyrygent odebrał z rąk prezesa Franciszka Sałaciaka dyplom z podziękowaniem za występy. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowane były w przygotowanie imprez oraz gratulujemy zwycięzcom konkursów i zawodów wędkarskich. R.Ć. 7

8 SESJA 19. sesja Rady Gminy Osiek Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przegłosowaniu kolejności obrad i przyjęciu protokołu, przewodniczący oddał głos wójtowi, który zapoznał radnych z realizacją wniosków i pracą pomiędzy sesjami. Najważniejsze z nich to: 1.19 września uczestniczył w Zatorze w posiedzeniu Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Doliny Karpia. 2. Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych Rady Gminy, podczas którego omówiono wykonanie budżetu gminy za I półrocze oraz zwiedzono obiekty kompleksu sportowego. 3. Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, podczas którego omówiono: wyniki oraz zalecenia pokontrolne z protokołu kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy przez RIO, wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 r., zapoznano się również z postępem prac na budowanym obiekcie sportowym września uczestniczył w Zebraniach Wiejskich w sołectwach Osiek i Głębowice. 5. Brał udział w spotkaniu z Wojewodą Jerzym Millerem zorganizowanym w Dobczycach, podczas którego poruszono tematy: a. Zakupu czujników gazu dla najbiedniejszych mieszkańców gmin przez PZU i służby wojewody. b. Elektronicznego projektu obejmującego zasoby geodezyjne i kartograficzne pięciu Starostw, tj. Nowotarskiego, Gorlic, Tatrzańskiego, Myślenickiego i Chrzanowskiego, który pozwoli na wyeliminowanie wizyt w ich urzędach. Na ten cel przeznaczono kwotę 8 mln zł. Projekt realizowany z inicjatywy CODiK. Kolejne środki dla Starostw zostały zarezerwowane w MRPO. c. Numerycznego modelu terenu. Program obejmuje sprawy powodziowe, w tym naniesione na mapy cieki wodne i tereny zagrożenia powodziowego. O mapy te gminy muszą zwrócić się do urzędu wojewody, a po ich otrzymaniu w terminie 18 miesięcy dokonać aktualizacji studium zagospodarowania przestrzennego. Mapy zagrożenia ryzyka powodziowego zostaną przekazane gminom w terminie do dnia r. d. Promes powodziowych. Gminy mogą się starać jeszcze o środki na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych w latach , gdyż są jeszcze środki w budżecie wojewody pochodzące z oszczędności po przetargach września prowadził posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ, podczas którego Rada dokonała zmian w statucie SP ZOZ i Regulaminie Rady Społecznej. 7. W dniach września brał udział w wyjeździe studyjnym do Niemiec zorganizowanym przez Stowarzyszenie Doliny Karpia, podczas którego poznaliśmy sposób hodowli ryb słodkowodnych na terenach Niemiec. 8. Uczestniczył w spotkaniu w Starostwie w sprawie zorganizowania przez Gminy Osiek, Kęty i Oświęcim Spółki Wodnej, która przejęłaby w utrzymanie Młynówkę Dolną i Górną. Z otrzymanych ze Starostwa informacji wynika, że środki na ich remonty będzie można pozyskać z różnych programów pomocowych. Gminy na chwilę obecną nie podjęły decyzji w sprawie utworzenia tejże spółki. 9. Dokonano przeglądu pogwarancyjnego budynku socjalnego na cmentarzu w Osieku i kotłowni w SP 2. Drobne usterki zostały naprawione przez wykonawców. 10.Uczestniczył w kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez prezydenta Oświęcimia w sprawie odpadów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin powiatu oświęcimskiego. 11.Podpisał u notariusza kolejną umowę na przejęcie gruntu pod drogę gminną ul. Grunwaldzką. 12.Uczestniczył w uroczystościach związanych ze Świętem Edukacji Narodowej, podczas których wręczył pracownikom oświaty nagrody pieniężne. 13.Zorganizował spotkanie w Krakowie z Dyrektorem Departamentu Prawnego Wojewody w sprawie utworzenia nowej komórki organizacyjnej zajmującej się kulturą, czytelnictwem oraz sportem. Jest zgoda na powołanie takiej jednostki października spotkał się w Kętach z Burmistrzem Tomaszem Bąkiem w sprawie dalszej działalności składowiska odpadów w Kętach oraz wspólnych zamierzeń w kontekście ustawy śmieciowej. 15. Zorganizował spotkanie z dyrektorami szkół naszej gminy. Tematem spotkania była sprawa reorganizacji księgowości w jednostkach szkolnych, średnich płac nauczycieli oraz planu na 2013 r. 16. Uczestniczył w Zatorze w spotkaniu członków Stowarzyszenia Doliny Karpia w sprawie budżetu Stowarzyszenia na 2013 r. 17. Brał udział w posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Gminy, podczas którego omówiono propozycje podatków na 2013 r. oraz zapoznano członków Komisji z postępami robót na obiekcie sportowym października uczestniczył w spotkaniu w Chełmku zorganizowanym przez Wojewodę Jerzego Millera. Podczas spotkania wystąpili: a. Komendant Wojewódzki Policji Mariusz Drabek omówił inwestycje i remonty, jakie zamierza przeprowadzić w budynkach Komend Powiatowych w 2013 roku oraz stan bezpieczeństwa mieszkańców województwa, szczególnie na drogach i obiektach sportowych. b. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW przedstawił raport po kontroli w gminach dotyczący stanu przygotowania województwa pod kątem bezpieczeństwa energetycznego. c. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Janusz Kot omówił wyniki kontroli przeprowadzonej przez RIO w gminach i najczęstsze wykrywane błędy. Odniósł się również do pytań zadawanych przez uczestników spotkania a dotyczących szczególnie ustawy śmieciowej. d. Dyrektor Wydziału Rolnictwa MUW Stanisław Siemek wręczył kolejne promesy na wykonanie jeszcze w tym roku remontów w infrastrukturze drogowej uszkodzonej w latach w wyniku klęsk żywiołowych. Gmina Osiek otrzymała promesę w wysokości 200 tys. zł z przeznaczeniem na odbudo- 8

9 SESJA wę ul. Modrzewiowej w Głębowicach. e. Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW Łukasz Zalasiński przedstawił zmienione zasady dotyczące naboru wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i sposobu jego finansowania przez gminy. f. Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszard Listwan przedstawił propozycje Programów Ochrony Powietrza w woj. małopolskim. g. Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski zapoznał zebranych z wynikami edukacyjnymi uczniów i restrukturyzacją szkół i placówek szkolnych. Omówił również temat Sześciolatki w szkole a edukacja przedszkolna i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego października uczestniczył w szkoleniu w Radoczy zorganizowanym przez Urzędy Marszałkowskie woj. małopolskiego i śląskiego dotyczącym rozliczania projektów z PO RYBY. Podjęto uchwały w sprawie: a) realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach , b) upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu systemowego w latach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, c) uchwalenia programu współpracy gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku, d) zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Osieku, e) nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku, f) podziału Gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, g) nabycia gruntów pod drogę wewnętrzną, część ul. Leśnej, h) zmiany Uchwały Nr XIX/154/2008 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj. przebudowę drogi wojewódzkiej nr 949 w miejscowości Osiek wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowę trzech obiektów mostowych wraz z późniejszymi zmianami, i) pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Oświęcimskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: Remont ul. Bielańskiej w Osieku na długości 0,625 km w km od do km 3+975, j) pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Oświęcimskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: Przebudowa DP 1758K ul. Główna w Osieku, k) określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (więcej na str. 27.), l) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (więcej na str. 27.), ł) zmiany uchwały Nr XIII/88/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek, m) zmiany planu budżetu gminy na 2012 r. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie oprócz uchwały w punkcie m, przy jednym głosie wstrzymującym się. Zapytania i wolne wnioski: Radny Jan Jekiełek zwrócił się do wójta, ażeby robić dobrą kalkulację jeśli chodzi o segregowanie śmieci w kontekście ustawy, gdyż według niej gmina nie może dopłacać do segregacji i zbiórki odpadów. Radny Zbigniew Żurek podziękował w imieniu mieszkańców ulicy Beskidzkiej za zamontowanie lamp. Przewodniczący Jerzy Czerny poinformował, że wpłynęło pismo z US w Oświęcimiu o nieprawidłowościach w ośmiu oświadczeniach majątkowych, prosi o korekty do końca listopada. Wójt przedstawił sytuację własnościową Remizy OSP w Osieku, streścił krótko pismo, które otrzymał od strażaków dotyczące propozycji zwrotu przez gminę straży budynków OSP przekazanych w 1994r. przez ówczesny zarząd OSP na mienie komunalne gminy. Radny Stanisław Baścik poprosił, aby na następną sesję zaprosić przedstawiciela Koła Łowieckiego z Osieka, zwrócił się również z prośbą, żeby toalety na cmentarzu w ostatnim tygodniu przed świętem zmarłych otwarte były codziennie. Radny Bogdan Sobecki zwrócił się z prośbą, by na ulicę Jagodową w Głębowicach przywieźć kamienia jeszcze przed zimą. Radny Jerzy Domasik pytał wójta, czy będzie jeszcze jakiś remont ulicy Starowiejskiej w tym roku. Odpowiada wójt: Będę czynił starania, aby przed zimą ZDP w Oświęcimiu połatał jeszcze chociaż te największe dziury. Radna Anna Klęczar zwróciła się z prośbą, aby naprzeciw Ośrodka Zdrowia na terenie Plebanii zamontować na słupie lampę. Radny Jan Jekiełek zapytał, kto pokrywa odsetki od zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu systemowego na lata w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? Odpowiada skarbnik Krystyna Pytlik: pokrywa gmina, odsetki są w wydatkach bieżących na obsługę długu. Przewodniczący rady Jerzy Czerny zaprosił wszystkich radnych na uroczystości 11listopada i apelował o obecność. Na tym sesję zakończono. Rozalia Ćwiertnia Promesa od wojewody trafiła do Osieka Decyzją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji powiat otrzymał promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 250 tys. zł. Środki mają być przeznaczone na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych jeszcze w tym roku dotacja zostanie wykorzystana na remont ulicy Bielańskiej w Osieku. Łącznie drogowcy zmodernizują 650 metrów traktu powiatowego. Przyznana kwota stanowi 80 procent kosztów całości inwestycji. Pozostała jej część zabezpieczona zostanie ze środków własnych powiatu oraz z budżetu gminy Osiek. Promesę z rąk wojewody małopolskiego Jerzego Millera odebrał etatowy członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Andrzej Skrzypiński. Podczas spotkania, które odbyło się 25 października w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku Andrzej Skrzypiński podziękował wojewodzie małopolskiemu za pomoc w usuwaniu skutków powodzi, które tak dotkliwie dotknęły powiat w 2010r., podkreślając, iż z pewnością wpłyną one na poprawę infrastruktury drogowej w naszym regionie. 9

10 ECHA OSIEKA V ZJAZD RODZINY PŁONKÓW 22 września 2012 Mniej więcej w połowie XIX stulecia (1852) urodził się w Osieku Wojciech Płonka protoplasta zebranych na zjeździe rodzin. Jako dorosły już człowiek założył rodzinę (żona Marianna urodzona w 1857) i stał się gospodarzem na tzw. Płonkówce, w Osieku, na Ulicy, w domu nr 30. Gospodarzem ten Wojciech był bardzo dobrym, ale nie przewidział, że na początku wieku XXI kraj nasz może mieć problemy demograficzne i ze swoją małżonką spłodził tylko jednego syna Franciszka ( ), który po śmierci rodziców (Wojciech zmarł w 1925, a jego żona w 1931) przejął po nich 12-morgowe gospodarstwo. Franciszek wyrósł na przystojnego kawalera i udało mu się przekonać do małżeństwa dość majętną Franciszkę ze Spadków, urodzoną w 1885 roku, która wniosła do wspólnego gospodarowania 22 morgi urodzajnego pola i dom w Osieku pod nr 413 ( Spadkówka ). Franciszek, w przeciwieństwie do swojego ojca, był człowiekiem bardziej przewidującym. Wiedział, że kraj po prawie 150 latach niewoli (rozbiory Polski), odzyskawszy w 1918 roku niepodległość, będzie potrzebował dużo ludzi, aby odbudować się. Toteż z ich małżeństwa urodziło się dziewięcioro dzieci: Antoni ( , po studiach prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim ożenił się z Karoliną z Marszałków z Rzepowskiego i osiadł w Katowicach), Ludwik ( , po skończeniu szkoły rolniczej w Suchodole ożeniony z Teklą z Kramarczyków, a po jej śmierci (1942) z Marią z Biesów, wybudował dom i gospodarował w Osieku na gruntach odziedziczonych przez Teklę), Łucja ( , zamężna z Władysławem Płonką z Włosieni, w spadku otrzymała Płonkówke na Ulicy i tam gospodarowała z mężem), Elżbieta ( , zamężna z Ignacym Czarnikiem w Nowej Wsi tam gospodarowali), Franciszka ( , zamężna z Karolem Klęczarem z Górnego Osieka, po wybudowaniu domu gospodarowała z mężem na części gruntów Spadkówki ), Albin ( , ożeniony z Kazimierą z Klisiów, wybudował dom i gospodarował na gruntach w części odziedziczonych z gospodarstwa Płonkówka i gospodarstwa Spadkówka ), Maria ( zamężna ze Stefanem Rusinem, gospodarowała na Spadkówce ), Emilia ( , panna), Helena ( , panna). Łączna liczba potomków (dzieci, wnuków, prawnuków, a w niektórych przypadkach praprawnuków) siedmiu powyżej opisanych rodzin wynosi na dzień dzisiejszy 183 osoby, z tego z rodziny Antoniego - 8, Ludwika - 68, Łucji - 20, Elżbiety - 16, Franciszki - 26, Albina - 29, Marii -16. Łącznie, potomkowie do chwili obecnej założyli 87 rodzin. Na zjazd zgłosiło się 220 osób, wśród tej liczby sporo dzieci i młodzieży. W tym miejscu pozdrówmy Magdę Słupską (z rodziny Albina, córka Andrzeja Płonki z Kokanina, którego firmie dziękujemy za dostawę na zjazd kwiatów, smacznych soków i owoców), która przyjechała na zjazd z Poznania, z mężem i ósemką dzieci, w tym trzema parami bliźniąt. Ponadto zjechały się rodziny z Francji (z rodziny Antoniego, Natalia Dianoux z mężem, dzieckiem i bratem), Anglii (z rodziny Albina Gabrysia Schaffer z mężem), z Włocławka, Wrocławia, Katowic, Krakowa, no i z pobliskich Kęt, Brzeszcz, Oświęcimia, Grojca, Nowej Wsi i z samego Osieka. W zjeździe wzięła także udział druga żona Ludwika Maria (urodzona w 1921), jedyna żyjąca jeszcze osoba z pokolenia naszych rodziców. Życzymy jej 100 lat w dobrym zdrowiu. Odnotujmy, że zjazd rozpoczęto mszą świętą odprawioną przez ks. Jarosława (z rodziny Ludwika), który przyjechał specjalnie z Ukrainy, gdzie od 11 lat głosi słowo Boże dla katolików i buduje Centrum Ewangelizacji w miejscowości Gwardijskie, województwo Chmielnickie, a piękne pieśni w czasie mszy śpiewał chór Osieczanie. Po nabożeństwie złożono kwiaty na grobach przodków, odwiedzono stary kościół i przemieszczono się do sali w remizie strażackiej. Po wypiciu lampki szampana i dobrym obiedzie rozpoczęto spotkanie rodzinne połączone z tańcami, występami dzieci, odświeżaniem wspomnień z przeszłości. Trwało to do późnych godzin nocnych. Miło było być świadkiem integrowania się różnych grup wiekowych z tak wielu już rodzin. Trud organizacji zjazdu spadł na barki komitetu, któremu przewodziła dzielna Helena Gałgan i jej córka Sabina (z rodziny Albina) i tą notatką uczestnicy zjazdu dziękują komitetowi za wspaniałe zorganizowanie tego pięknego spotkania, stwarzającego możliwość zacieśniania więzi rodzinnych, tak ważnych w budowaniu zdrowego społeczeństwa. Stanisław Płonka (z rodziny Ludwika) 10

11 ECHA OSIEKA Stoły wigilijne - Inwałd 2012 Panie z KGW Głębowice pod wodzą p. Heleny Matyjasik kolejny już raz świętują zwycięstwo. Tym razem 8 grudnia w XIII konkursie stołów wigilijnych pokonały swoje koleżanki z pozostałych 19 kół powiatu wadowickiego. Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, którego prezesem jest p. Czesława Wojewodzic. Nasze Panie z KGW Głębowice zdobyły I miejsce, otrzymały prezent upominkowy i 5 paczek sztućców stołowych. Celem konkursu było kultywowanie tradycji świątecznych, dlatego odbył się również konkurs na stroik wigilijny i nalewkę tradycyjną. W tym roku ocenie poddany został karp w różnych postaciach, jak również sposób prezentacji. Panie z KGW Głębowice przygotowały karpia w orzechach, karpia w siemieniu lnianym i tradycyjnego. Dodatkowo jeszcze śledzie, pstrągi, pierogi, pasztety, sałatki, grzyby panierowane, jabłka pieczone, orzechy, ciasto serowo-makowe, plecionki, miód i żurawinę. Na stole nie mogło zabraknąć pipy, tradycyjnego napoju z suszonych owoców znanego przede wszystkim w Małopolsce. Krakowie Józef Kała, a z ramienia gminy Osiek wicewójt Marek Jasiński. Całość uroczystości konkursowych uświetnił zespół taneczny Kotlina z Osieka, wykonując tańce regionalne i śpiewając kolędy. Choreografem zespołu jest Adam Adamowski, zespołowi towarzyszyła kapela i chórek. Śpiewem kolęd dyrygował p. Krzysztof Ziaja. Zespół został bardzo ciepło przyjęty i oklaskiwany gromkimi brawami przez publiczność XIII konkursu stołów wigilijnych w Inwałdzie. Zaproszenia przyjęli: kierownik biblioteki w Osieku p. Krystyna Dusik, przewodniczący Rady Gminy Osiek p. Jerzy Czerny, zastępca przewodniczącego Bogdan Sobecki, wicewójt Marek Jasiński, dyrektor ZSP Nr1 w Osieku p. Krystyna Czerny, Zofia Piechocińska, Lucyna Sobecka i Rozalia Ćwiertnia. W przygotowaniach pomagały członkinie KGW: Maria Sala, Helena Matyjasik, Celina Jasińska, Maria Kasperek, Aleksandra Leśniak, Wiesława Górkiewicz, Zenobia Kowalska, Ewa Blarowska, Danuta Matonóg i Maria Szczelina. Koło Gospodyń Wiejskich w Głębowicach dziękuje wójtowi p. Jerzemu Mieszczakowi za pomoc, zwyciężczyniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy również za doskonałą promocję gminy Osiek poza granicami powiatu oświęcimskiego. Rozalia Ćwiertnia Wszystko to na stole przybranym w bałwana zrobionego z bab posypanych cukrem pudrem, w koszyczku na sianku trzy maluchybałwanki a obok dzieciątko na sianie, zaś w rogu stołu prześliczna choinka ozdobiona ciastkami w kształcie serduszek i gwiazdek. Życzenia świąteczne i podziękowania za zaproszenie złożyli wojewoda małopolski Jerzy Miller, wiceprezes WFOŚ i GW w 11

12 REKLAMA KAMIENIARSTWO Grzegorz Lukasek oferuje NAGROBKI, GROBOWCE, TABLICE PAMIĄTKOWE, PARAPETY, SCHODY, BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE, POSADZKI, ELEMENTY BUDOWLANE WG.PROJEKTU. Z MARMURU, GRANITU, TRAWERTYNU, ONYXU. Najwyższa jakość, największy wybór, najniższe ceny POLANKA WIELKA ul. DŁUGA 287 SKŁAD OPAŁU SPRZEDAŻ KOSTKI GRANITOWEJ KRUSZYWA PIECE CO ul. CEGLANA 3, OSIEK (BYŁA CEGIELNIA) JAN SOBECKI TEL , TEL TEL; , ul. Starowiejska Osiek tel Kompleksowe usługi minikoparką-wiertnicą Tegoroczne odśnieżanie Gmina Osiek Drogi powiatowe: P.B.D.-M. DROG-BUD Franciszek Fryc tel Adam Gancarz tel Drogi gminne : Kółko Rolnicze Osiek Tobiczyk Stanisław tel W dni robocze od 8:00 do 15:00 telefon stacjonarny 33/ NAJTAŃSZE W OKOLICY NAGROBKI Solidnie, Gwarancja, Raty nieoprocentowane. Zbigniew Kasperczyk Polanka Wielka, ul. Południowa 132 (przy UG w Polance) Tel

13 INFORMACJE Nie dla czadu Straż Pożarna radzi, jak uniknąć zatrucia W związku z ogólnopolską akcją Nie dla czadu, w którą zaangażował się Małopolski Urząd Wojewódzki publikujemy informacje na temat zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla oraz rady odnośnie zapobiegania i instrukcję postępowania w przypadku, gdy dojdzie do zatrucia. Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze, rozluźnić poszkodowanemu ubranie rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia, wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe tel. 999, straż pożarna tel. 998 lub 112). wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Jak zapobiegać zatruciu? Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? - Ból głowy, zawroty głowy, ogólne zmęczenie, duszność, trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny, senność, nudności. Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą umiera. Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca. REKLAMA Usługi stolarskie Henryk Kasperczyk układanie i cyklinowanie parkietu i mozaiki, wykonanie: montaż schodów i poręczy drewnianych, drzwi na wymiar, układanie boazerii drewnianej i panelowej, adaptacja poddaszy w drewnie tel R.Ć. 13

14 OSP OSIEK Remont Remizy Remont remizy rozpoczęliśmy w październiku 2011 roku za kwotę 8600 zł zaoszczędzonych z dotacji gminy na utrzymanie bojowe jednostki. Zakupiono i zamontowano jedne drzwi garażowe. W 2012 roku na wniosek Urzędu Gminy OSP Osiek dostało dotacje w ramach programu Małopolskie Remizy 2012 w kwocie 17365,75 złotych oraz dotacji Urzędu Gminy ,76 złotych. Za tę kwotę wyremontowano dach na budynku remizy i wymieniono rynny oraz zakupiono i zamontowano drugie drzwi garażowe. Dodatkowo jednostka wydała z pieniędzy na utrzymanie bojowe 2600 złotych na stal do wykonania belki, gdyż trzeba było powiększyć otwór do nowych drzwi oraz obróbki ściany czołowej remizy. Jednostka wykonała w czynie społecznym otwór do drzwi, gdyż koszt wykonania przez firmę wynosiłby około czterech tysięcy. OSP wydała 2000 tysiące zł z własnego funduszu na wykonanie akrylu na ścianie czołowej oraz napisu i znaków. przed remontem po remoncie OSP Osiek włączona do KSRG Na wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku i zgody Wójta Gminy Jerzego Mieszczaka z dnia 03 kwietnia 2012 roku nasza jednostka z dniem 27 lipca 2012 roku została włączona do KSRG (Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy) na okres próbny do roku. Po spełnieniu warunków OSP Osiek wejdzie na stałe do KSRG. Te warunki to wyszkolenie co najmniej czterech ratowników medycznych oraz zakupienie torby ratowniczej typu PSP R1 i zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego. W związku z włączeniem jednostki w struktury systemu nastąpiły zmiany kryptonimów pojazdów pożarniczych, tj.: - GCBA 3/24 z 517 K 63 na 519 K 95 - GLBM 0,1/1 z 517 K 64 na 519 K 96 OSP Osiek 1 września 2012 r. - Pożar samochodu na ul. Starowiejskiej w Osieku. W działaniu ratowniczo - gaśniczym uczestniczyły: OSP Osiek, PSP Oświęcim. Ćwiczenia na obiekcie W dniu 19 października 2012r. w naszej gminie zostały przeprowadzone ćwiczenia na obiekcie strażaków ochotników. W ćwiczeniach brały udział jednostki z OSP Osiek i OSP Głębowice. Tym razem obiektem ćwiczeń był teren Kółka Rolniczego w Osieku. Ćwiczenia przebiegały w identyczny sposób jakby się naprawdę paliło. Począwszy od włączenia syreny przez PSP Oświęcim, poprzez łączność radiową, ewakuację zagrożonych osób, dowodzenie akcją gaśniczą oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia i tak aż do powrotu do remizy. Na koniec Zastępca Komendanta PSP w Oświęcimiu, Prezes Gminny oraz Komendant Gminny przedstawili kilka cennych uwag i błędów, jakie były popełnione. Będziemy starać się co roku organizować takie ćwiczenia, aby jak najlepiej i jak najsprawniej nieść pomoc mieszkańcom naszej gminy. 9 października 2012 r. - Poszukiwanie zaginionej osoby. Akcja poszukiwawcza zaginionego 70-letniego obywatela Niemiec Alexa Bornemanna na terenie Grojca i Polanki Wielkiej. W działaniu ratowniczym uczestniczyły: OSP Osiek, OSP Grojec, KPP Oświęcim. 14

15 OSP GŁĘBOWICE III Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze OSP i MDP według regulaminu CTIF. Na stadionie sportowym w Czarnym Dunajcu odbyły się III Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze OSP i MDP według regulaminu CTIF. W zawodach z naszej OSP udział wzięli: Jerzy Obstarczyk- jako zaproszony Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, dh Jan Obstarczyk jako wykwalifikowany sędzia zawodów CTiF oraz Dawid Obstarczyk, który bacznie obserwował zmagania strażaków bo przecież ten system u nas niedługo będzie funkcjonował. Zawody rozegrano w III grupach: Ochotniczych Straży Pożarnych, klasa A i B 8 drużyn, Kobiecych Drużyn Pożarniczych, klasa A i B 5 drużyn oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (dziewczęta i chłopcy) 28 drużyn. Założeniem zawodów było wyłonienie najlepszych drużyn, które będą reprezentowały województwo małopolskie w Krajowych Zawodach Sportowo Pożarniczych OSP i MDP wg regulaminu tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych. Jubileusz 50-lecia OSP w Aleksandrowie Dużym W dniach r. nasi przedstawiciele OSP w osobach: Ewa Tobiczyk, Beata i Jerzy Obstarczyk, Piotr Kowalski, Damian Kasperek, Zdzisław Szczelina, Jan Obstarczyk, Seweryn Krzystoń uczestniczyli w uroczystość 50-lecia OSP w Aleksandrowie Dużym gm. Sienno, połączonej z poświęceniem i nadaniem sztandaru dla jednostki oraz przekazaniem samochodu pożarniczego. Po uroczystej Mszy Świętej odbyły się centralne uroczystości. Prezes w imieniu naszej OSP przekazał pamiątkową statuetkę św. Floriana, złożył gratulacje odznaczonym i życzenia jubilatom. W swoim wystąpieniu podkreślił, że warto było niedawno podjąć uchwałę Walnego Zebrania OSP oraz czynić w gminie trudne starania wspólnie z Wiceprezesem ZOG w Osieku Marianem Sobeckim i Komendantem Gminnym w Osieku Mirosławem Szczepaniakiem, aby OSP w Aleksandrowie Dużym otrzymała nieodpłatnie Żuka GLM, który OSP w Głębowicach wycofała z podziału po otrzymaniu FORDA, ponieważ dzisiaj Aleksandrów ma lepszy samochód i zapewnienia samorządu gminy o planowanej budowie świetlico remizy. A Żuk GLM nie został przekazany na inne cele, ale nadal służy ratowaniu życia i mienia społeczeństwa. Po części oficjalnej odbyły się wpisy do księgi pamiątkowej, występy artystyczne oraz wspólna biesiada. W dniu następnym nasza delegacja na zaproszenie Wójta Gminny Sienno oraz Zarządu OSP zjadła pyszne śniadanie, po którym udała się do Bałtowa w celu zwiedzenia Parku Dinozaurów. W imieniu naszej OSP składamy kolegom z Aleksandrowa Dużego serdeczne podziękowania za gościnę i strażacką atmosferę. Obiecujemy przyjechać na otwarcie nowej remizy. 15

16 OSP Zawody Sportowo - Pożarnicze W niedzielę 23 września 2012 roku na boisku piłkarskim w miejscowości Brzeszcze Bór odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze gminy Osiek i Brzeszcze. Z naszej jednostki startowały dwie sekcje: MDP chłopców oraz seniorzy. Klasyfikacja generalna w Gminie Osiek: I miejsce w grupie seniorów zajęła OSP Głębowice, II miejsce w grupie seniorów zajęła OSP Osiek, I miejsce w grupie MDP chłopców zajęła OSP Osiek, I miejsce w grupie MDP chłopców zajęła OSP Głębowice. Każda z drużyn otrzymała puchary, które wręczyli: Prezes ZOG ZOSP RP w Osieku - Jerzy Obstarczyk, Komendant Gminny - Mirosław Szczepaniak, Prezes OSP w Osieku - Bogdan Płonka. Zawody prowadziła Komisja PSP w Oświęcimiu. REKLAMA NAUKA JAZDY BLACK Ośrodek szkolenia Kierowców Krzysztof Czarny Osiek, ul. Przecznica 120A KURSY KIEROWCÓW na kat. A, B Z A P E W N I A M Y: - Atrakcyjną cenę kursu oraz raty (od 1-12 rat) - Kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego - Jazdę w mieście egzaminacyjnym Tychy lub Bielsko, do wyboru przez kursanta - Nauka jazdy takim samochodem jak na egz. państwowym: Bielsko Toyota Yaris - Tychy nowa Toyota Yaris 6 - biegowa - Rozpoczęcie i zakończenie jazdy w miejscowości kursanta - Plac manewrowy i wykłady w Osieku - Krótki czas trwania kursu - Materiały do nauki GRATIS! - Lekarz - GRATIS! - Uczniowie - zniżka! Informacja tel.: lub Serdecznie zapraszamy 16

17 WARTO WIEDZIEĆ MASZ PRAWO WIEDZIEĆ. E-sądowe wezwanie do zapłaty odwołaj się! Coraz więcej osób, które wprowadzone w błąd przez akwizytorów zawarły umowy z nowym operatorem telekomunikacyjnym, a później próbowały się z tych umów wycofać, otrzymuje nakazy zapłaty wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Lublinie. Podpowiadamy, jak w prosty sposób uniknąć przykrych konsekwencji postępowania komorniczego. Sprawy, z którymi do Powiatowego Rzecznika Konsumentów trafiają konsumenci z terenu powiatu oświęcimskiego, sięgają 2010 roku, gdy w wielu domach rozdzwoniły się telefony z ofertą tańszego abonamentu i rozmów. Abonenci zawierali umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z operatorami telekomunikacyjnymi. Od takich umów przysługiwało prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w terminie 10 dni bez podania przyczyny. Wiele osób nie zorientowało się jednak na czas, że podpisały umowę z nowym operatorem. Część konsumentów postanowiła zerwać umowę, co wiązało się z koniecznością zwrotu przyznanej ulgi potocznie zwanej karą umową, inni, aby kary nie płacić, uznali, że przez czas, na który umowę zawarli, będą korzystać z usług nowego operatora. Kolejni dzwonili do firm telekomunikacyjnych, próbując wyjaśnić sytuację, inni, korzystając z pomocy rzecznika konsumentów, składali pisemne oświadczenie, w którym uchylali się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu. Operator telekomunikacyjny na podstawie rozmów telefonicznych rozwiązywał umowę i żądał zapłaty kary umownej. Firma nie miała do tego prawa, ponieważ umowę zawartą w formie pisemnej można rozwiązać lub odstąpić od niej wyłącznie na piśmie. - Konsultowałam się w tej sprawie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, który potwierdził to stanowisko zaznacza Joanna Maciaga, Powiatowy Rzecznik Konsumentów i dodaje. Z kolei w sytuacji złożenia przez konsumenta oświadczenia, o uchyleniu się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu, operator powinien uznać takie oświadczenie i odstąpić od świadczenia usługi, a jeżeli nie akceptuje oświadczenia kontynuować umowę z klientem. Nie może natomiast rozwiązywać umowy, wskazując na winę abonenta i domagać się zapłaty kary finansowej. Wobec konsumentów, którzy nie zapłacili kary, operator występuje obecnie do lubelskiego e-sądu, który na podstawie wystawionej przez firmę faktury, wydaje nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Od takiego nakazu należy wnieść sprzeciw do sądu w terminie 14 dni od daty doręczenia, zgodnie z zamieszczonym w nim pouczeniem. Wniesienie sprzeciwu powoduje uchylenie nakazu zapłaty i skierowanie sprawy do rozpoznania w postępowaniu zwykłym, czyli przed sądem rejonowym, zgodnie z miejscem zamieszkania konsumenta. Brak reakcji pozwanego konsumenta powoduje natomiast uprawomocnienie się nakazu, który jest podstawą egzekucji komorniczej. W elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd nie weryfikuje danych wskazanych przez wierzycieli, nie uwzględnia również okresu przedawnienia roszczeń. Istnieje zatem ryzyko, że nakaz zapłaty może być wystawiony na nieaktualny adres dłużnika albo w sprawie wierzytelności, która będzie przedawniona. W konsekwencji dłużnik, nie wiedząc nic o sprawie, nie będzie mógł skutecznie wnieść środka odwoławczego w formie sprzeciwu, powołując się na przedawnienie. Konsument o sprawie może dowiedzieć się dopiero na etapie egzekucji komorniczej. Mechanizm działania e-sądu umożliwia operatorom telekomunikacyjnym i firmom windykacyjnym szybką i stosunkowo prostą egzekucje należności, które nie zawsze są zasadne. Przy obecnym kształcie przepisów dotyczących elektronicznego postępowania upominawczego, konsumentom pozostaje wzmożona czujność na kierowaną do nich korespondencje, w szczególności z sądu, co umożliwi skuteczne wniesienie sprzeciwu i oddalenie powództwa. Nikolina Lekowska - Rzecznik Prasowy Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu tel / , Ostatnie środki finansowe dla osób bezrobotnych na założenie własnej firmy Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje jeszcze w ramach oszczędności Funduszu Pracy środkami finansowymi na podjęcie działalności gospodarczej. Dlatego też serdecznie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne zainteresowane założeniem własnej firmy do składania wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wynosi ok zł/osobę. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania się środków. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 (tel wew. 2110) lub z Filią PUP w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a (tel ). Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 17

18 KULTURA Czytać to nie znaczy zawsze to samo To nieprawda, że gimnazjaliści nie lubią czytać! Kłam temu krzywdzącemu twierdzeniu zadali uczestnicy Międzygminnego Konkursu Pięknego Czytania O Złote Usta 2012, który odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku. Tuzin finalistów czytał losowo wybrane fragmenty książki Dwie połówki pomidora młodej pisarki, Idy Pierlotkin. Tegoroczny, ósmy już finał czytania, odbył się na sali widowiskowej r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku. Uczestnicy z gmin: Oświęcim, Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów stanęli w szranki 20 listopada. Jury w składzie: Ida Pierelotkin pisarka, Elżbieta Mostowik dyrektor Ośrodka Kultury w Zatorze, Anna Krawczyk kierownik Centrum Literatury Dziecięcej Miejskiej Biblioteki Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu oraz Rozalia Ćwiertnia redaktor gazety lokalnej Echa Osieka, nagrodziło najlepiej czytającą szóstkę finalistów. Zwyciężył Marcin Płonka z Gimnazjum w Osieku. Drugie miejsce zajęła Angelika Chowaniec z Gminnego Gimnazjum nr 2 w Zaborzu, a trzecie Monika Frączek uczęszczająca do Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie. Jury przyznało trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Izabella Jarząb (Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie- -Podlesiu), Barbara Kolasa (Gimnazjum w Osieku), Paulina Drzewiecka (Gimnazjum w Osieku). W opinii organizatorów, poziom tegorocznego czytania był wysoki, a gimnazjaliści świetnie poradzili sobie z interpretacją tekstów Idy Pierelokin, które technicznie do łatwych nie należą. Konkurs uświetniło spotkanie autorskie pisarki z uczniami miejscowego gimnazjum. Biesiada Kocoń - Osiek na zaproszenie gminy Kocoń odbyło się spotkanie towarzyskie chóru Osieczanie z zaprzyjaźnioną gminą Kocoń w powiecie żywieckim. Osieczanie zostali serdecznie przywitani przez pana wójta Andrzeja Piechę oraz przewodniczącą chóru i koła Gospodyń, a także Panią zajmującą się kulturą w Koconiu i jej okolicach. Spotkaniu towarzyszył wspólny chóralny śpiew. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. 18

19 KULTURA Barwy wyobraźni - wystawa malarstwa Katarzyny Chwalisz Barwy wyobraźni - wystawa malarstwa Katarzyny Chwalisz W dniach od 15 września do 7 października 2012 roku (finisaż 4 października o godzinie 17:00) w Oświęcimskim Centrum Kultury prezentowana była wystawa malarstwa Katarzyny Chwalisz pt. Barwy wyobraźni. Katarzyna Chwalisz urodziła się w Oświęcimiu. Mieszka i tworzy w Osieku. Brała udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Uczestniczy w plenerach malarskich w całej Polsce. Również sama organizuje plenery. Dysponuje doskonałym miejscem do twórczej pracy: ogródkiem, kawałkiem lasu, pięknymi widokami rozpościerającymi się za oknem. Katarzyna Chwalisz jest samoukiem. Sukcesy twórcze zawdzięcza talentowi odziedziczonemu po rodzicach i dziadkach, ale przede wszystkim wytrwałej pracy. Od 1999 roku należy do Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury Grupa na Zamku. Rok 1999 uważa za początek prawdziwej przygody ze sztuką i twórczością artystyczną. Ulubionym tematem prac artystki są ludzie. Jest ona autorką setek portretów i karykatur. Tworzy w bardzo wielu technikach. Maluje na każdym rodzaju powierzchni. Jej ulubione techniki to: akryl, olej, akwarela, pastel, grafika, rysunek, malarstwo witrażowe, komiks. Zgłębia również tajniki malowania metodą airbrush i pinstriping. Techniki te wymagają wiedzy z zakresu lakiernictwa, obsługi kompresora, pistoletów lakierniczych, areografów i specjalistycznych pędzli. Górnicy z pasją 29 października nasz klub Centrum gościł na wystawie malarstwa dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą górników, dwóch pasjonatów przelewania uczuć, wrażeń i własnych fantazji na płótno różnymi technikami. Byli nimi pan Jerzy Demski i Zbigniew Gierlicki, obaj oświęcimianie, jeden z urodzenia, drugi z zamieszkania. Obaj pracownicy KWK Piast. Wystawcom towarzyszyła bardzo duża grupa kolegów z Grupy na zamku, przybył także wójt gminy Osiek pan Jerzy Mieszczak oraz miłośniczki malarstwa z Osieka. Nad całością czuwała kierownik biblioteki w Osieku pani Krystyna Dusik. R.Ć. 19

20 Szkolenie wolontariatu W sobotę 1 grudnia 2012 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku zorganizowało szkolenie wstępne dla swoich nowych wolontariuszy. Zajęcia poprowadziła p. Beata Komendera z Centrum Wolontariatu w Brzeszczach. Szkolenie wstępne w ramach programu Wolontariat w Osieku jest jednym z pierwszych etapów przygotowania do pracy w wolontariacie. W warsztatach uczestniczyło kilkunastu młodych ludzi pozyskanych w akcji promocyjnej na przełomie października i listopada Chodź pokoloruj nasz świat. W zajęciach prowadzonych przez panią Beatę Komenderę młodzi ochotnicy mogli poznać podstawowe zasady funkcjonowania wolontariatu oraz przysługujące im prawa i obowiązki. Projekt Wolontariat w Osieku prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku funkcjonuje od 2009 roku, a jego inicjatorem była Anna Woszczyna. W tym czasie wolontariusze pomagali, m.in.: w świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Osieku oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku, w zbiórkach żywności, w organizacji festynów rodzinnych z okazji Dnia Dziecka, Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej w Osieku, Turnieju Paluszka Beskidzkiego, Wesołych Wakacji w Osieku, Akcji Lato 2009 w Polance Wielkiej czy też Rock Reggae Festiwalu w Brzeszczach. Ochotnicy z naszej organizacji ponadto promowali Stary Kościół w Osieku w ramach programu młodzi przewodnicy oraz prowadzili dodatek młodzieżowy w lokalnej gazecie Echa Osieka. Od 2012 roku działania społeczników z ramienia stowarzyszenia prowadzić będą Zuzanna Czerny i Anna Gibas. Warto nadmienić, że obydwie koordynatorki swoją przygodę z naszą organizacją rozpoczynały w ramach programu Wolontariat w Osieku. Bartłomiej B. Kasperczyk Z życia Stowarzyszenia: Akademia Maturalna Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku 6 listopada (br.) swoją działalność rozpoczęła Akademia Maturalna Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku. Jest to nowa oferta naszej organizacji skierowana do młodzieży przygotowującej się do matury w 2013 roku. Inicjatywę wspiera Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Osieku, który udostępnił salę dydaktyczną do zajęć. Wolontariat w Osieku Chodź, pokoloruj nasz świat pod takim hasłem została przeprowadzona końcem października kampania promująca wolontariat. Miała ona za zadanie pozyskanie nowych wolontariuszy do Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku, w ramach autorskiego programu Wolontariat w Osieku. Od redakcji Przełom roku to magiczny czas, kiedy w naszym otoczeniu prowadzonych jest mnóstwo działań dobroczynnych. Wiele z nich nie byłoby możliwych, gdyby nie ludzie dobrej woli. Nieprzypadkowo zatem przewodnim tematem w tym wydaniu naszego dodatku jest wolontariat. To właśnie dzięki armii wolontariuszy możemy uczestniczyć w tak dużych akcjach, jak szlachetna paczka organizowana przez Stowarzyszenie Wiosna czy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Nasza organizacja także przyłącza się do ogólnopolskiego przedsięwzięcia charytatywnego jakim jest Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Bank Żywności. O wynikach tego działania poinformujemy już w następnym numerze. Ponadto w tym wydaniu zrelacjonujemy wizytę Świętego Mikołaja w Osieku oraz zaprosimy Was na szóstą edycję Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej Osiek Mamy nadzieję, że nowa odsłona naszego dodatku przypadnie Wam do gustu. Zimowa Liga Piłki Nożnej Halowej Osiek 2013 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Osiek do szóstej edycji Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej Osiek Rozgrywki tradycyjnie zostaną przeprowadzone w pierwszym tygodniu ferii zimowych. Impreza organizowana jest przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat z powiatu oświęcimskiego w czterech kategoriach: chłopców młodszych (rocznik ), chłopców starszych (rocznik ), dziewcząt młodszych (rocznik ) oraz dziewcząt starszych (rocznik ). Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 w Osieku, u p. Magdaleny Kramarczyk w Szkole Podstawowej nr 2 w Osieku oraz u p. Marty Kramarczyk w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Głębowicach. Termin zgłoszeń upływa 21 grudnia 2012 roku. Wtorek z siatkówką Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku zaprasza wszystkich lubiących aktywnie spędzać wolny czas na spotkania siatkarskie. Odbywają się one w każdy wtorek o godzinie 18:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Osieku. Dzień wolontariusza grudnia (br.) wolontariusze ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku wzięli udział w uroczystej gali podsumowującej całoroczną pracę. Uroczystość zorganizowała Koalicja na rzecz wolontariatu, do której należy również nasza organizacja. Świąteczna Zbiórka Żywności 8 grudnia (br.) osieczanie mieli okazję wesprzeć Świąteczną Zbiórkę Żywności organizowaną przez Bank Żywności. Akcję na terenie naszej gminy przeprowadziło Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku, a zebrane produkty trafiły do osób najbardziej potrzebujących. 20

Polska-Oświęcim: Usługi odśnieżania 2013/S 227-395493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Oświęcim: Usługi odśnieżania 2013/S 227-395493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395493-2013:text:pl:html Polska-Oświęcim: Usługi odśnieżania 2013/S 227-395493 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Oświęcim: Usługi odśnieżania 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Oświęcim: Usługi odśnieżania 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:420430-2015:text:pl:html Polska-Oświęcim: Usługi odśnieżania 2015/S 231-420430 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Gminny kompleks tras Nordic Walking. Gmina. Trasy certyfikowane przez: Wykonawca:

Gminny kompleks tras Nordic Walking. Gmina. Trasy certyfikowane przez: Wykonawca: Gminny kompleks tras Nordic Walking Gmina BRZEŹNICA Trasy certyfikowane przez: Wykonawca: Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2015 godz. 13:20:25 Numer KRS: 0000257705 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r.

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r. Uchwała 76/XI/2015 z dnia 08 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

OSP Grojec. FOTO: Krzysztof Łuszczek. Pomysł, projekt i wykonanie: druh Krzysztof Łuszczek

OSP Grojec. FOTO: Krzysztof Łuszczek. Pomysł, projekt i wykonanie: druh Krzysztof Łuszczek OSP Grojec FOTO: Krzysztof Łuszczek Pomysł, projekt i wykonanie: druh Krzysztof Łuszczek Jubileusz 100 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu 28 czerwca 2014 roku 28 czerwca 2014 roku Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Tlenek węgla (czad) o czym należy wiedzieć

Tlenek węgla (czad) o czym należy wiedzieć Tlenek węgla (czad) o czym należy wiedzieć Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA PROMOCJA GMINY RYTWIANY

WARSZAWSKA PROMOCJA GMINY RYTWIANY WARSZAWSKA PROMOCJA GMINY RYTWIANY WARSZAWSKA PROMOCJA GMINY RYTWIANY 20 września 2009r. w Warszawie, w jesiennej scenerii przepięknych warszawskich ogrodów Frascati, w Parku im. Rydza Śmigłego, odbył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/249/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

UCHWAŁA NR XXII/249/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz. 5359 UCHWAŁA NR XXII/249/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010 Załącznik do Uchwały Nr II/27/2010 Rady Powiatu w z dnia 28 grudnia 2010 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010 CELOWA RODZAJ DOTACJI PODMIOTOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, październik 2012 CZYM JEST TLENEK WEGLA? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie i trującym, bezbarwnym i bezwonnym (powoduje to problemy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Kulinarny WIELKIE GOTOWANIE dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy rybnej

Konkurs Kulinarny WIELKIE GOTOWANIE dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy rybnej Konkurs Kulinarny WIELKIE GOTOWANIE dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy rybnej REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO WIELKIE GOTOWANIE DLA RESTAURACJI NA PRZYGOTOWANIE NAJLEPSZEJ POTRAWY RYBNEJ

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Procesy finansowania. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Procesy finansowania dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Źródło finansowania systemu bezpieczeństwa kraju Odpowiedzialność za bezpieczeństwo: Zgodnie z Konstytucją

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. Członkowie Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA obecni na

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych.

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. Na zebraniu podjęto uchwałę o budowie garażu dla samochodu pożarniczego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom Załącznik nr 94/18/2004 do uchwały Prezydium ZG 20SP z dnia 16 grudnia 2004 r. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom I. Cel Turnieju Ogólnopolski Turniej Wiedzy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. CEL TURNIEJU Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

USŁYSZEĆCZAD SKĘPE 2014 ROK

USŁYSZEĆCZAD SKĘPE 2014 ROK USŁYSZEĆCZAD SKĘPE 2014 ROK CZYM JEST TLENEK WEGLA? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym (powoduje to problemy z jego wykryciem). Powstaje w wyniku niepełnego

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

10 JUBILEUSZOWE WADOWICKIE SPOTKANIE WĘDKARSKIE O PUCHAR PREZESÓW SEIRP I IPA REGION WADOWICE - GRABOSZYCE 28 MAJA 2016 R.

10 JUBILEUSZOWE WADOWICKIE SPOTKANIE WĘDKARSKIE O PUCHAR PREZESÓW SEIRP I IPA REGION WADOWICE - GRABOSZYCE 28 MAJA 2016 R. IPA POLSKA Źródło: http://ipapolska.pl/ipa/aktualnosci/1178,10-jubileuszowe-wadowickie-spotkanie-wedkarskie-o-puchar-prezesow-se IRP-I-IPA-RE.html Wygenerowano: Niedziela, 9 października 2016, 06:07 10

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10

SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10 SŁOWO WSTĘPNE...4 WYKAZ SKRÓTÓW...10 Rozdział I NADZÓR NAD OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ...12 1. Kto kontroluje OSP jako stowarzyszenie?...12 2. Kto kontroluje Związek OSP RP jako stowarzyszenie oraz jego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Kobiety Roku 2011 Prezentacja Stołów Wielkanocnych Lelów 2012 Zespół Walentynki Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Gmina w obiektywie MARZEC

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4 z posiedzenia Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Protokół Nr 4 z posiedzenia Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Poznań, 04 grudnia 2015 r. Protokół Nr 4 z posiedzenia Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Posiedzenie Rady Szkoły rozpoczęło się o godz. 17.00. W spotkaniu wzięło udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence

Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence Regulamin pracy Zarządu OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence I. Prezes OSP Reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną i kieruje całokształtem prac Zarządu. Zwołuje posiedzenia Zarządu OSP. Przewodniczy posiedzeniom

Bardziej szczegółowo

OSP w Gminie Tuchomie

OSP w Gminie Tuchomie OSP w Gminie Tuchomie Skład Zarządu Gminnego ZOSP RP Tuchomie na kadencję 2011-2016 1. Prezes Jerzy Lewi Kiedrowski - OSP Ciemno 2. Wiceprezes Jerzy Wnuk Lipiński OSP Tuchomie 3. Wiceprezes Marian Trzeciński

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE NR 2/2013 Zaproszenie W tym roku podjęliśmy kolejną próbę spotkań połączonych ze wspólnym śpiewaniem. A okazja ku temu jest doskonała. Zbliżają się święta

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo