CYSTERNY... Lista firm współpracuj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYSTERNY... Lista firm współpracuj"

Transkrypt

1 Spis treści Impressum... 4 Wstęp... 5 PRZYCZEPY... 9 Przyczepy skrzyniowe i kurtynowe Przyczepy skrzyniowe i kurtynowe centralnoosiowe... 1 Przyczepy furgony Przyczepy samowyładowcze adowcze Przyczepy pod nadwozia wymienne BDF Przyczepy niskopodwoziowe... 0 NACZEPY Naczepy skrzyniowe... Naczepy skrzyniowe typu JUMBO i typu MEGA... 4 Naczepy kurtynowe... 6 Naczepy kurtynowe typu JUMBO i typu MEGA... 8 Naczepy furgony... 0 Naczepy furgony typu JUMBO i typu MEGA... Naczepy izotermy... 4 Naczepy chłodnie... 6 Naczepy samowyładowcze adowcze... 8 Naczepy samowyładowcze adowcze -stronne i rynnowe Naczepy podkontenerowe... 4 Naczepy niskopodwoziowe Naczepy z ruchomą podłog ogą CYSTERNY Naczepy cysterny do paliw (klasa ADR) Naczepy cysterny do LPG (klasa ADR) Naczepy cysterny do produktów chemicznych (klasy, 5.1, 6.1, 8 i 9 ADR) oraz mas bitumicznych... 5 Naczepy cysterny do produktów spożywczych i mleka Naczepy silosy ze zbiornikiem leżą żącym Naczepy silosy ze zbiornikiem podnoszonym INOFRMACJE DODATKOWE Wycena hydraulicznych wind załadowczych adowczych Kody producentów Pojęcia dotyczące ce naczep Przykłady obliczania wartości rynkowej Lista firm współpracuj pracujących cych by EurotaxGlass s Przyczepy i naczepy 01

2 Wst p O katalogu Aktualne wydanie katalogu zawiera notowania z ostatnich dwunastu lat najpopularniejszych rodzajów przyczep i naczep z podziałem na podstawowe kategorie masowe oraz z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego. Cysterny ze względu na trwałość zbiorników zostały wycenione do piętnastu lat wstecz. Ponadto katalog zawiera materiały ułatwiające identyfikację przyczep i naczep na podstawie kodów producentów oraz objaśnienia trudniejszych pojęć użytych w katalogu. Wycenione pojazdy zostały podzielone według regionu pochodzenia na polskie i zachodnioeuropejskie, przy czym za polskie uważa się pojazdy produkowane w Polsce pod tradycyjną marką. Pozostałe, pomimo nawet usytuowania fabryk lub montowni w Polsce, są traktowane jako zachodnioeuropejskie. Notowania zamieszczone w katalogu są wartościami sprzedaży (rynkowymi). Dotyczą przyczep, naczep i cystern charakteryzujących się następującymi parametrami: poprawnym stanem technicznym nie wymagającym napraw i będących w ruchu, w przypadku cystern tego wymagających aktualnym przeglądem Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), brakiem uszkodzeń, usterek i wad, standardowym wyposażeniem (zależnym od typu), 50-procentowym eksploatacyjnym zużyciem opon. Wszystkie notowania (nowych i używanych pojazdów) zostały uśrednione i nie obejmują gwarancji. Opublikowane notowania używanych pojazdów zostały skonsultowane i powstały przy współpracy z importerami, producentami i komisami zajmującymi się profesjonalnie handlem pojazdami tego typu. W związku z niewielkimi zmianami wartości w skali roku, katalog ukazuje się raz do roku. Publikowane dane stanowią niezależny pogląd wydawcy co do wartości przyczep, naczep i cystern, oparty o wiedzę odnośnie mechanizmów działających na rynku motoryzacyjnym oraz zebrane informacje. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za skutki korzystania z katalogu. Układ katalogu Każda wyceniona grupa pojazdów została scharakteryzowana przez listę wyposażenia standardowego, tabelę wartości i zestawienie wyposażenia dodatkowego. Lewa strona tabeli wycen zawiera dane pozwalające zidentyfikować pojazd oraz najważniejsze elementy wyposażenia. Prawa strona to notowania rynkowe z poszczególnych lat. Znak - w tabeli oznacza brak produkcji w danym okresie. Wszystkie zamieszczone średnie ceny nowych pojazdów i notowania są wartościami netto. Eksploatacyjne zużycie opon Stan ogumienia ma duży wpływ na wartość przyczep i naczep. Przyjęty standardowy 50-procentowy stan zużycia ogumienia odnosi się wyłącznie do eksploatacyjnego zużycia opon przy założeniu poprawnego ich użytkowania (równomiernego zużycia bieżnika na całym obwodzie i całej szerokości). by EurotaxGlass s Przyczepy i naczepy 01 5

3 by EurotaxGlass s Przyczepy i naczepy 01 6 Wst p Uśrednienie notowań Przyczepy na rynku wtórnym sprzedają się w bardzo małych ilościach i przede wszystkim jako składniki zestawów przestrzennych. Analizując aktualne tendencje rynkowe można zauważyć wyrównanie się poziomu cen nowych przyczep i naczep tego samego typu oferowanych przez różnych producentów. Notowania używanych pojazdów są również bardzo zbliżone. Pojawiające się różnice w wartości między poszczególnymi markami są niewielkie i wynikają raczej z oczekiwań co do trwałości pojazdów oraz ich wyposażenia. Ponieważ poziom technologiczny jest obecnie bardzo wyrównany, faworyzowanie pewnych producentów nie jest zjawiskiem powszechnym i w niniejszym katalogu uwzględniono ten fakt. Aktualna sytuacja na rynku transportowym wymusza stosowanie odpowiednio uniwersalnego sprzętu, dlatego naczepy dwuosiowe są trudnosprzedawalne i wykorzystywane tylko przy wyspecjalizowanych przewozach. Notowania umieszczone w katalogu są symulacją ich wartości. W przypadku cystern, ze względu na niewielki rynek i dużą rozbieżność cen pojazdów używanych, opublikowane notowania są próbą uporządkowania trendów rynkowych. Należy wziąć pod uwagę, że cysterny są bardzo wyspecjalizowaną grupą pojazdów, a ich wartość zależy przede wszystkim od stanu technicznego, materiału zabudowy, wyposażenia i koniunktury na rynku. Dlatego ustalenie ich wartości musi się odbywać w oparciu o oględziny i indywidualną ocenę stanu zużycia. Wszystkie cysterny zostały wycenione jako pojazdy bez remontu głównego. Po takiej naprawie ostateczna wartość zależy od zakresu remontu i powinna być ustalana indywidualnie. Wycena po zmianie roku System wydawniczy powoduje, że kolejna edycja katalogu będzie dostępna po kolejnej zmianie roku. W takiej sytuacji pojazdy roczne należy wyceniać bazując na notowaniu najmłodszym, 1-rocznym, a starsze uśredniając notowanie właściwe i dla pojazdu o rok starszego (a więc poniżej wartości katalogowych). Przyczepy o DMC do,5t Teoretyczna krzywa spadku wartości (patrz: zmiany w katalogu): 1 rok rok rok 4 rok 5 rok 6 rok 7 rok 8 rok 9 rok 10 rok 11 rok 1 rok 71% 65% 60% 56% 5% 48% 4% 9% 5% % 8% 5% Tabela zawiera procentową wartość w stosunku do ceny nowej przyczepy w danym roku eksploatacji. Modele przykładowe i niestandardowe W celu łatwiejszej orientacji przy każdym typie pojazdów zamieszczono przykładowe modele polskiej produkcji. Należy pamiętać, że odpowiadają one podanym w tabeli parametrom technicznym, ale ich wyposażenie może być różne, w związku z czym w celu ustalenia ich prawidłowej wartości trzeba je porównać ze standardowym. Oprócz wyceny najpopularniejszych na rynku przyczep, naczep i cystern, w kilku przypadkach podano modele niestandardowe, czyli występujące w bardzo małej ilości na rynku lub będące nowościami. Jednak ich wycena jest zawsze sprawą indywidualną. Kurs Euro Przy przeliczaniu cen nowych oraz notowań używanych pojazdów zastosowano przelicznik 1 Euro = 4,10 PLN.

4 Wst p Tendencje rynkowe Rynek przyczep i naczep może zaliczyć rok 01 do udanych. Sprzedaż była na dosyć wysokim poziomie, a zmienne trendy na rynku samochodów ciężarowych nie wpłynęły na niego zbyt mocno. Dotyczy to przede wszystkim naczep plandekowych. Na rynku wtórnym szczególnie poszukiwane są -4 letnie naczepy, ale ich podaż jest mała (pochodzą z okresu zapaści sprzedaży) i osiągają na tyle wysokie wartości, że przewoźnicy wolą wybrać pojazdy nowe. Naczepy starsze są wciąż dostępne w dużych ilościach, a ich ceny są dosyć korzystne. Naczepy starsze, ponad 10-letnie, są tradycyjnie eksportowane do krajów bliskowschodnich i Afryki. Stopniowo maleje zainteresowanie naczepami typu Mega. Kłopoty branży budowlanej przekładają się wprost na sprzedaż naczep wywrotek, zarówno nowych, jak i używanych. Ich wartości rynkowe wyraźnie spadają, a producenci starają się dywersyfikować swoją ofertę, żeby utrzymać się na rynku. Ubiegłoroczny wzrost zainteresowania naczepami podkontenerowymi był najwyraźniej chwilowy, chociaż transport intermodalny wyraźnie się w Polsce rozwija. Branża cysternowa jest mało wrażliwa na koniunkturę rynkowa i ubiegły rok był tego potwierdzeniem. Dobrze sprzedawały się cysterny paliwowe oraz chemiczne. Ograniczenie inwestycji drogowych i budowlanych odbiło się spadającym zainteresowaniem cysternami do przewozu mas bitumicznych oraz silosów. Bieżący rok nie powinien się zasadniczo różnić od poprzedniego. Lekki trend wzrostowy w sprzedaży nowych naczep powinien się utrzymać. Pod koniec roku spodziewać się można wzrostu zakupów samochodów ciężarowych Euro 5, tuż przed wprowadzeniem normy Euro 6, co może dodatkowo pobudzić popyt. Zmiany w katalogu (od edycji 011) Rynek przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do,5t ewoluuje od kilku lat. Na rynku powstały wypożyczalnie, a w sieciach handlowych pojawiła się ogromna oferta tanich przyczep. To spowodowało zanik rynku wtórnego i brak możliwości sprawdzenia ich rzeczywistej wartości rynkowej. W celu przybliżenia ich wartości została stworzona teoretyczna krzywa spadku wartości. Rygorystyczne podejście TDT do wymogów ADR spowodowało konieczność przerabiania zbiorników autocystern sprowadzanych do Polski z Europy Zachodniej. Dostosowanie do polskich przepisów sprowadza się do wzmacniania zbiorników, co przy okazji wiąże się z mniejszym lub większym remontem. Koszty całej operacji, a także otrzymania dozoru TDT powodują, że wartość autocysterny gwałtownie rośnie, a sama zabudowa osiąga poziom wartości zbliżony do nowej. W takiej sytuacji niemożliwe jest wyznaczenie właściwej krzywej spadku wartości tego typu zabudowy. W każdym przypadku należy podchodzić indywidualnie do wyceny z uwzględnieniem kosztów dokonanych przeróbek. Rynek autocystern do transportu środków spożywczych, przede wszystkim mleka, jest w Polsce bardzo niewielki. Ze względu na specjalistyczny charakter tego typu cystern, wymogi sanitarne, a także drogi i skomplikowany osprzęt oraz duży rozrzut wartości, jakakolwiek próba ich określenia może być obarczona dużym błędem. W związku z tym zalecana jest indywidualna wycena przez rzeczoznawcę. by EurotaxGlass s Przyczepy i naczepy 01 7

5 by EurotaxGlass s Przyczepy i naczepy Przyczepy skrzyniowe i kurtynowe Dopuszczalna masa całkowita Długość wewnętrzna skrzyni Liczba osi Zawieszenie PRODUCENCI ZACHODNIOEUROPEJSCY Rozmiar ogumienia Średnia nowa cena Wszystkie notowania netto! 1 t do 700 mm - * /70 R17, t do 700 mm - * /70 R17, t do 700 mm - * /70 R17, t budowlana do 700 mm - * PRODUCENCI POLSCY Wszystkie notowania netto! (1) 9 10 t do 6500 mm mech. 5/75 R17,5 ** () 9 10 t do 6500 mm 5/75 R17,5 ** () 16 t do 700 mm mech. 10 R (4) 16 t do 700 mm /70 R17, (5) 4 t do 700 mm /70 R17, t budowlana do 700 mm * - oferowane na specjalne zamówienie; ** - ogumienie może e mieć inny rozmiar Uwaga, ze względu na uśrednienie u notowań w skali roku, rzeczywiste ceny transakcyjne mogą od nich odbiegać o ± 10%.

6 Przyczepy skrzyniowe i kurtynowe Przykładowe modele odpowiadające podanym parametrom technicznym: pozycja (1): Zasław D-655 pozycja (): Zasław D-656, Zremb Wr. P 61 pozycja (): Zasław D-616 pozycja (4): CMT PO-16, Polkon PS-18, Wielton PS 16 ST, PN 16LH, Zasław D-659, Zremb Wr. P 10 pozycja (5): CMT PO-4, Wielton PS 4 ST, Zasław D-665 Przyjęty standard wyposażenia obejmuje: zawieszenie pneumatyczne, stelaż i opończę (oprócz budowlanych), odsuwany dach Edscha, Sesam lub Schmitz (kurtynowe, oprócz (1), (), () i budowlanych), aluminiową skrzynię o minimalnej szerokości wewnętrznej 450 mm i wysokości burt 600 mm (skrzyniowe) lub 800 mm (budowlene), platformę o minimalnej szerokości wewnętrznej 450 mm (kurtynowe), komplet opon (w tym jedna zapasowa) o maksymalnym zużyciu eksploatacyjnym 50 %, ABS (dla przyczep o DMC powyżej 10t), pneumatyczny hamulec parkingowy, automatyczną regulację luzów hamulcowych (AGS), regulację siły hamowania (ALB), osie firm BPW, ROR, SAF, SMB lub Mercedes-Benz nie dot. pozycji (1), () i (). Czynniki obniżające wartość: zawieszenie mechaniczne... - ok. 0 % brak stelaża i opończy... - ok. 10 % osie innych firm niż BPW, ROR, SAF, SMB, Mercedes-Benz (nie dot. pozycji (1), (), ())... - ok. 0 % szerokość wewnętrzna niepaletowa (mniejsza niż 40 mm)... - ok % opończa z nadrukiem... - ok. % burty wysokości 400 mm... - ok. 1 % brak odsuwanego dachu... - ok. 5 % Czynniki podnoszące wartość: burty o wysokości 800 mm (alu) % podłoga z blachy ryflowanej % drzwi tylne portalowe pełnej wysokości % dach podnoszony pneumatycznie % kosz na palety % długość skrzyni większa od 700 mm + burty na stronę % otwierana platforma łącząca przyczepę z zabudową sam. ciężarowego... + % Notowania obejmują przyczepy w dobrym stanie technicznym (nie wymagające napraw, bez uszkodzeń,, usterek i wad), będące b w ruchu. Notowania przyczep polskiej produkcji należy y traktować orientacyjnie. by EurotaxGlass s Przyczepy i naczepy PRZYCZEPY pow.,5 t DMC

7 by EurotaxGlass s Przyczepy i naczepy 01 Naczepy skrzyniowe Dopuszcz. obciążenie osi Długość wewnętrzna skrzyni Liczba osi Objętość (ok.) PRODUCENCI ZACHODNIOEUROPEJSCY Rozmiar ogumienia Średnia nowa cena Wszystkie notowania netto! Naczepy marek Krone, Schmitz: %! 8 16 t 10 1,5 m 1 lub m ** - * t 1,6 m 90 m t 1,6 m 90 m PRODUCENCI POLSCY Wszystkie notowania netto! (1) 16 t 1,6 m 90 m () 4 t 1,6 m 90 m * - oferowane na specjalne zamówienie; ** - ogumienie może e mieć inny rozmiar Uwaga, ze względu na uśrednienie u notowań w skali roku, rzeczywiste ceny transakcyjne mogą od nich odbiegać o ± 10%. Przykładowe modele odpowiadające podanym parametrom technicznym: pozycja (1): -osiowe wersje naczep z pozycji (4) pozycja (): CMT NSP4 SEMI, Polkon N-16, Prodrent NSB III SEMI, Rossart N-, Wielton PTS 4.100, NS 4 ST, Zasław D-651, Zremb Wr. N-6

8 Naczepy skrzyniowe Przyjęty standard wyposażenia obejmuje: zawieszenie pneumatyczne, stelaż i opończę, odsuwany dach Edscha, Sesam lub Schmitz (oprócz (1) i ()), aluminiową skrzynię o wymiarach wewn. 160 x 450 x 600 mm, wysokość siodła ok mm, komplet opon (w tym jedna zapasowa) o maksymalnym zużyciu eksploatacyjnym 50 %, ABS, pneumatyczny hamulec parkingowy, automatyczną regulację luzów hamulcowych (AGS), regulację siły hamowania (ALB), zawór H-S poziomowania do rampy, osie firm BPW, ROR, SAF, SMB, Mercedes-Benz, Schmitz Cargobull (SCB Rotos) lub Kögel (TRAX). Czynniki obniżające wartość: zawieszenie mechaniczne (na resorach)... - ok. 0 % osie innych firm niż BPW, ROR, SAF, SMB, Mercedes-Benz, Schmitz Cargobull (SCB Rotos), Kögel (TRAX) nie dot. pozycji (1) i ()... - ok. 0 % szerokość wewnętrzna niepaletowa (mniejsza niż 40 mm)... - ok. 0 % opończa z nadrukiem... - ok. % brak stelaża i opończy... - ok. 5 % brak odsuwanego dachu nie dot. pozycji (1) i () - ok. 5 % Czynniki podnoszące wartość: oś skrętna... + % drzwi tylne portalowe pełnej wysokości % burty o wysokości 800 mm (alu) % burty o wysokości 1000 mm (alu) % zamykany kosz na 0 6 europalet % siodło na wysokości ok mm (objętość skrzyni ok. 95 m )... + % rynna do przewozu kręgów (Coilmulde) % kłonice do transportu rur % system podwójnego załadunku... + ok. 10 % Notowania obejmują naczepy w dobrym stanie technicznym (nie wymagające napraw, bez uszkodzeń,, usterek i wad), będące b w ruchu. Notowania naczep -osiowych oraz polskiej produkcji z lat należy y traktować orientacyjnie. NACZEPY by EurotaxGlass s Przyczepy i naczepy 01

9 by EurotaxGlass s Przyczepy i naczepy Naczepy cysterny do LPG (klasa ADR) Dopuszcz. obciążenie osi Pojemność / ilość komór Liczba osi Materiał zabudowy PRODUCENCI ZACHODNIOEUROPEJSCY Załadunek / rozładunek Rozmiar ogumienia Śr. nowa cena Wszystkie notowania netto w tys. złotych z / Euro! Układ pomiarowo-dystrybucyjny: % 4 t l 1 komora stal oddolny / oddolny ,0 45,5 41,0 7,5 4,5 1,0 8,5 7,5 6,0 5,5 4,0,0 1,5 0,0 19,0 4 t l 1 komora stal oddolny / oddolny ,0 46,0 41,5 8,5 5,0 1,5 9,0 7,5 6,5 5,5 4,5,0,0 0,5 19,0 PRODUCENCI POLSCY Wszystkie notowania netto w tys. złotych z / Euro! Układ pomiarowo-dystrybucyjny: % 4 t l 1 komora stal oddolny / oddolny ,8 4,7 9,0 5,4 1,7 9, 6,8 5,6 4,4,,0 0,7 19,5 18, 17,1 4 t l 1 komora stal oddolny / oddolny , 50,0 4,9 9,0 6,6,9 9, 6,8 5,6 4,4,,0 0, Uwaga, ze względu na uśrednienie u notowań w skali roku, rzeczywiste ceny transakcyjne mogą od nich odbiegać o ± 10%.

10 Naczepy cysterny do LPG (klasa ADR) Przyjęty standard wyposażenia obejmuje: osprzęt zgodny z ADR, aktualny dozór TDT, stalowy zbiornik 1-komorowy, załadunek oddolny, zawieszenie pneumatyczne, komplet opon (w tym jedna zapasowa) o maksymalnym zużyciu eksploatacyjnym 50 %, pneumatyczny hamulec parkingowy, ABS (standard), automatyczną regulację luzów hamulcowych AGS, regulację siły hamowania ALB, osie firm BPW, ROR, SAF, SMB lub Mercedes-Benz. Czynniki obniżające wartość: zawieszenie mechaniczne (na resorach)... - ok. 0 % osie innych firm niż BPW, ROR, SAF, SMB, Mercedes-Benz.. - ok. 10 % naczepy -osiowe... - ok. 50 % Czynniki podnoszące wartość: oś skrętna... + % sprężarka % załadunek/rozładunek obustronny % Notowania obejmują naczepy w dobrym stanie technicznym (nie wymagające napraw, bez uszkodzeń,, usterek i wad), będące b w ruchu. Wszystkie notowania należy y traktować orientacyjnie. CYSTERNY by EurotaxGlass s Przyczepy i naczepy 01 51

11 by EurotaxGlass s Przyczepy i naczepy Kody producentów Krone AZP przyczepa skrzyniowa -osiowa, ZZP przyczepa skrzyniowa typu tandem, ADP przyczepa skrzyniowa -osiowa, AZW przyczepa pod nadwozia wymienne -osiowa, ZZW przyczepa centralnoosiowa pod nadwozia wymienne - osiowa, ADW przyczepa pod nadwozia wymienne -osiowa, SEP naczepa skrzyniowa 1-osiowa, SZP naczepa skrzyniowa -osiowa, SDP naczepa skrzyniowa -osiowa, SZC naczepa podkontenerowa -osiowa, SDC naczepa podkontenerowa -osiowa Langendorf TAK przyczepa samowyładowcza centralnoosiowa, SK naczepa samowyładowcza -stronna, SKS naczepa samowyładowcza ze stalową skrzynią tylnozsypowa - lub -osiowa, SKS-HS naczepa samowyładowcza rynnowa, SKA naczepa samowyładowcza z aluminiową skrzynią, SAT naczepa niskopodwoziowa Niewiadów B, BA, C przyczepa skrzyniowa, B przyczepa do przewozu motocykli, F przyczepa furgon/izoterma, H przyczepa handlowa izotermiczna, A przyczepa do przewozu samochodów, N, P przyczepa do przewozu łodzi, N K Panav NV NVL NS NPA PV PVL PS PN PKL PPL TVL TS Polkon PL PLD, PLJ PK PS PN PWT PKW NN NW NL N przyczepa kempingowa, przyczepa do przewozu koni naczepa -osiowa, naczepa -osiowa typu MEGA, naczepa samowyładowcza, naczepa do przewozu samochodów, przyczepa skrzyniowa, przyczepa skrzyniowa typu JUMBO, przyczepa samowyładowcza, przyczepa pod nadwozia wymienne (BDF), przyczepa podkontenerowa, przyczepa niskopodwoziowa, przyczepa skrzyniowa centralnoosiowa, przyczepa samowyładowcza centralnoosiowa przyczepa do drewna stosowego, przyczepa leśna dłużycowa, przyczepa podkontenerowa, przyczepa skrzyniowa, przyczepa niskopodwoziowa, przyczepa centralnoosiowa z wywrotem -stronnym, przyczepa podkontenerowa z wywrotem 1-stronnym, naczepa niskopodwoziowa, naczepa samowyładowcza, naczepa leśna, naczepa skrzyniowa

12 by EurotaxGlass s Przyczepy i naczepy Przykłady obliczania warto ci rynkowej Przykład 1 Naczepa chłodnia -osiowa Krone z października 008 roku z agregatem chłodniczym o zasilaniu elektryczno-spalinowym, ABSem, zabudową aluminiową, oponami o 50-procentowym zużyciu bieżnika, ze skrzynią na palety, bez dodatkowego wyposażenia wnętrza. notowanie na rok zł wartość zabudowy aluminiowej + 5 % wartość skrzyni na palety + 1 % wartość naczepy z wyposażeniem (netto) zł Przykład Przyczepa samowyładowcza Zasław D-66 z kwietnia 004 roku o dopuszczalnej masie całkowitej 9 ton, ze stelażem i opończą przystosowaną do przewozu zboża, na zawieszeniu mechanicznym, o długości skrzyni 6000 mm i oponami o 50-procentowym zużyciu bieżnika. notowanie na rok zł wartość stelaża i opończy + % wartość skrzyni o długości 6000 mm + 5 % ostateczna wartość przyczepy (netto) zł Uwaga, miesiąc c pierwszej rejestracji nie ma znaczenia dla wartości przyczep, naczep i cystern (liczy się rok produkcji).

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski prof. nadzw. WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Email: napj@uwm.edu.pl 2 1. WPROWADZENIE Proces wyceny - uporządkowany ciąg działań analityczno rachunkowych w wyniku których uzyskiwane

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: ładunek ponadnormatywny, transport drogowy, transport ponadnormatywny

Słowa kluczowe: ładunek ponadnormatywny, transport drogowy, transport ponadnormatywny dr inż. Robert Rudziński Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach lic. Mariola Kowalczyk Organizacja przewozu ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym w Polsce Organization of transport

Bardziej szczegółowo

pompa Strongmani W tym przypadku, nowoczesne rozwiązanie

pompa Strongmani W tym przypadku, nowoczesne rozwiązanie Najwy sza W³oska firma Sermac, po wielkim sukcesie pompy do betonu Sirio 6RZ65 o wysokoœci 65 m, wprowadzi³a na rynek najnowszy model, klasyfikowany w grupie pomp klasy 70. Dwie takie jednostki zosta³y

Bardziej szczegółowo

L2000 M2000 F2000 okres produkcji 1992-2005. (w zależności od modelu)

L2000 M2000 F2000 okres produkcji 1992-2005. (w zależności od modelu) L2000 M2000 F2000 okres produkcji 1992-2005 (w zależności od modelu) Wydawca MAN Nutzfahrzeuge AG Oddział ESC Engineering Services Consultation (dawniej TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 München E-Mail:

Bardziej szczegółowo

Opony 2013 do transportu dalekiego i regionalnego

Opony 2013 do transportu dalekiego i regionalnego Opony 2013 do transportu dalekiego i regionalnego Nowoœci oponowe Zgodnie z etykiet¹... Kontrola ogumienia we flocie Opony i geometria: wyposa enie warsztatów Mobilne serwisy ogumienia STS Logistic jeÿdzi

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK listopad 2011 ISSN 2083-9898. cena 20 zł (w tym 5% VAT) magazyn usług użyteczności publicznej. Wydanie Specjalne na targi:

DWUMIESIĘCZNIK listopad 2011 ISSN 2083-9898. cena 20 zł (w tym 5% VAT) magazyn usług użyteczności publicznej. Wydanie Specjalne na targi: DWUMIESIĘCZNIK listopad 2011 cena 20 zł (w tym 5% VAT) magazyn usług użyteczności publicznej ISSN 2083-9898 Wydanie Specjalne na targi: POLEKO 2011 KOMTECHNIKA 2011 3 W NUMERZE Wiele w jednym 22 Komwystawy

Bardziej szczegółowo

Prezentujemy Państwu autorski

Prezentujemy Państwu autorski TransporT pod lupą W Wstęp Prezentujemy Państwu autorski raport, który zawiera analizę sytuacji branży transportu drogowego i jej znaczenie dla polskiej gospodarki. Wskazujemy obszary, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Materiały pisane PORTAL Informacja dla Czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

www.flota.com.pl TESTUJE RENAULT

www.flota.com.pl TESTUJE RENAULT www.flota.com.pl TESTUJE RENAULT Od Redakcji Profesjonalna konsekwencja Renault od wielu lat konsekwentnie pracuje na swoją marką jednego z najważniejszych flotowych brandów. Robi to w ciszy i skupieniu,

Bardziej szczegółowo

Chata wuja Donalda WSTĘPNIAK

Chata wuja Donalda WSTĘPNIAK WSTĘPNIAK Chata wuja Donalda Zauwa yliœcie zapewne, Drodzy Czytelnicy, e nasze pismo aspiruje do miana technicznego, ale nie stroni od humanizmu tak g³êbokiego, na jaki pozwala licealny poziom klasy mat-fiz.

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) przyjęte uchwałą nr 9 Zarządu TUiR WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 r. Konsultacja językowa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN FIRE-MAX. Przyjdź, zobacz co mamy dla Ciebie. Nowa drabina Iveco Magirus M 42 L-AS najwyższa drabina łamana na świecie

MAGAZYN FIRE-MAX. Przyjdź, zobacz co mamy dla Ciebie. Nowa drabina Iveco Magirus M 42 L-AS najwyższa drabina łamana na świecie MAGAZYN FIRE-MAX ISSN 1899-3796 Wydanie VIII 1/2013 Przyjdź, zobacz co mamy dla Ciebie Drabina M 42 L-AS zbudowana w najnowszej technologii pojedynczo wysuwanego pierwszego przęsła (Uwaga! Premiera!).

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY PCC Autochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym sporządzony na potrzeby wprowadzenia Obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013. Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO.

11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013. Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO. 11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013 www.transportpolski.pl ISSN 1642-7351 indeks 36939x Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO 10 lat akcji bezpieczna

Bardziej szczegółowo

4/2014. 30 lat SaMASZ Demo Tour New Holland Zbiorniki na paliwo Opryskiwacze. Przyczepy rolnicze. Opony do maszyn rolniczych. www.agro-expert.

4/2014. 30 lat SaMASZ Demo Tour New Holland Zbiorniki na paliwo Opryskiwacze. Przyczepy rolnicze. Opony do maszyn rolniczych. www.agro-expert. 30 lat SaMASZ Demo Tour New Holland Zbiorniki na paliwo Opryskiwacze Przyczepy rolnicze Opony do maszyn rolniczych Koniec patenciarzy? olak ma na wszystko patent. Wystarczy kupić hektar ziemi, zaorać

Bardziej szczegółowo

Maszyny CAT dla rolnictwa

Maszyny CAT dla rolnictwa EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Rynek ciągników i przyczep rolniczych Polagra-Premiery 2014 Finansowanie maszyn rolniczych Opony rolnicze Stale specjalne do zastosowań rolniczych Maszyny CAT dla rolnictwa Zasław

Bardziej szczegółowo

Pismo naszych partnerów nr6 PARTNERS. czerwiec 2013. rozszerzenie gamy. 45 lat zaufania. lat

Pismo naszych partnerów nr6 PARTNERS. czerwiec 2013. rozszerzenie gamy. 45 lat zaufania. lat PARTNERS Pismo naszych partnerów nr6 czerwiec 2013 rozszerzenie gamy jubileusz 45 lat zaufania lat aktualności JOSKIN dostaje Kryształową Mariannę 2013 od redakcji Kształtujmy swoją przyszłość! Szanowni

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka

Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Monografia

Bardziej szczegółowo

Barometr Flotowy 2013

Barometr Flotowy 2013 Barometr Flotowy 2013 Janusz Kowalik Prezes Zarządu Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprezentować Państwu wyniki ósmej edycji raportu Barometr Flotowy 2013 międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Teraz opony mogą rozmawiać z kierowcą. z Motor Show w Essen. Wszystko w rodzinie

Teraz opony mogą rozmawiać z kierowcą. z Motor Show w Essen. Wszystko w rodzinie Nr 12 II KWARTAŁ 2012 Magazyn dla profesjonalistów branży transportowej WYDARZENIA / essen Relacja z Motor Show w Essen strona 12 STRONA 4 STRATEGIE / Alberto viganò STRONA «Właśnie teraz należy skupić

Bardziej szczegółowo

jakości www.joskin.com

jakości www.joskin.com Sekrety jakości www.joskin.com Siła doświadczenia SPIS TREŚCI Rozwój, który zawsze służył rolnictwu! Sekrety naszej jakości 4 Nasze zakłady produkcyjne 6 Prezentacja fabryki - od stali do gotowych wyrobów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN Fire-Max WŁAŚCIWY KIERUNEK W POŻARNICTWIE

MAGAZYN Fire-Max WŁAŚCIWY KIERUNEK W POŻARNICTWIE MAGAZYN Fire-Max WŁAŚCIWY KIERUNEK W POŻARNICTWIE ISSN 1899-3796 Wydanie VI 1/2011 W numerze m.in.: Str 4 IVECO MAGIRUS Multistar 2 ciężki wielozadaniowy pojazd ratowniczo-gaśniczy Str 10 LUKAS edraulic:

Bardziej szczegółowo