Atrakcyjne działki w Kobylance str. 6 i 7. Październik 2007r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Atrakcyjne działki w Kobylance str. 6 i 7. Październik 2007r."

Transkrypt

1 Atrakcyjne działki w Kobylance str. 6 i 7 Urząd Gminy w Kobylance posiada certyfikat Gratulujemy i życzymy Diamentowych Godów! Pół wieku razem! Dziewięć par z terenu naszej gminy obchodzi w tym roku jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego. W dniu 6 października 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance Państwo Krystyna i Jan Cieśliccy z Rekowa, Anna i Józef Greleccy, Helena i Roman Synówkowie, Wanda i Józef Szyndlarewiczowie z Kobylanki, Zofia i Czesław Książkowie, Janina i Celestyn Kołodziejczykowie z Jęczydołu, Maria i Stanisłw Kurmanowie, Józef i Stanisława Sygułowie, Ewa i Walenty Sadowscy z Reptowa, otrzymali z rąk wójta Andrzeja Kaszubskiego medale Za długoletnie pożycie małżeńskie (nadane Październik 2007r. Nr 4 Medale z rąk wójta Andrzeja Kaszubskiego odebrali m.in. Janina i Celestyn Kołodziejczykowie z Jęczydołu. przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego), listy gratulacyjne i drobne upominki. Wójt powołał zastępcę Tadeusz Lubert, 56 letni mieszkaniec Golczewa pełni od 1 października br. funkcję zastępcy Wójta Gminy Kobylanka. W Urzędzie Gminy odpowiada za inwestycje i planowanie przestrzenne. W i c e w ó j t jest absolwentem ekonomiki i organizacji produkcji na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Do 31 lipca 2007 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Gospodarki w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Był również członkiem Rady Nadzorczej Szczecińskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. z o. o. i wiceprezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Golczewie. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego uczestniczył w pracach Krajowego Komitetu Monitorującego Program PHARE 2001, 2002, 2003 oraz był kierownikiem projektu Paszport do przedsiębiorczości. Tadeusz Lubert nie jest jedynie teoretykiem. W latach r. prowadził samodzielną działalność gospodarczą będąc właścicielem Zakładu Usług Budowlanych. Pieniądze czekają na rolników str. 2 Parom obchodzącym Złote Gody w trakcie imprezy w GOK-u czas umilały zespoły - folklorystyczny Kaliny i wokalny 3+1. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych str. 5 WG.indd :38:19

2 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Program wspierania rolnictwa w zakresie ochrony środowiska (PWR) Pieniądze czekają na rolników Do dnia 15 listopada br. rolnicy, którzy ponieśli udokumentowane wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, mogą składać wnioski o refundację w ramach wspierania rolnictwa w zakresie ochrony środowiska. Refundacja możliwa jest dzięki Uchwale Nr XIX/9/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia rolnictwa w zakresie ochrony środowiska. W ramach programu rolnikom zwracane jest 50 proc. wydatków poniesionych na: - zakup tatuownic, - zakup kolczykownic i kolczyków, - utylizację sztuk padłych zwierząt, - uzyskanie świadectwa zwierząt, - przegląd opryskiwaczy, - badania gleby, - zakup nawozów wapniowych (nie więcej jednak niż 1500 zł), - zakup środków ochrony roślin IV i V klasy toksyczności (nie więcej jednak niż 1500 zł). Wielkość refundacji przypadającej na jedno indywidualne gospodarstwo rolne, w zależności od jego wielkości, nie może przekroczyć kwoty: zł dla gospodarstwa o pow. do 10 ha, zł dla gospodarstw o pow. powyżej 10 ha do 25 ha, zł dla gospodarstw o pow. powyżej 25 ha. Tegoroczna refundacja jest już czwartą od momentu uchwalenia PWRu. W roku ubiegłym 47 rolników, gospodarujących na gruntach położonych na terenie naszej gminy otrzymało z gminnego budżetu zwrot podatku rolnego na łączną kwotę blisko 48 tys. złotych. Średnio rolnikom refundowano 41,51 proc. poniesionych wydatków kwalifikowanych (30 spośród 47 wnioskodawców otrzymało maksymalny zwrot przysługujący im zgodnie z posiadanym areałem). Jeśli chodzi natomiast o wskaźnik zwrotu podatku rolnego to wyniósł on blisko 166 proc. UWAGA: Do wniosku o refundację w ramach PWR należy dołączyć oryginały lub potwierdzone kserokopie faktur. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie do 15 listopada 2007 r. Wybory 2007 Tak głosowaliśmy w Gminie Kobylanka Frekwencja 55,02 % Platforma Obywatelska 47,19 % Prawo i Sprawiedliwość 24,61 % Lewica i Demokraci 15,67 % Polskie Stronnictwo Ludowe 7,28 % Polska Partia Pracy 0,92 % Samoobrona 0,92 % Liga Polskich Rodzin 0,80 % Najwięcej głosów w poszczególnych partiach otrzymali: Sławomir Nitras (PO), Michał Jach (PiS), Grzegorz Napieralski (LiD), Kazimierz Ziemba (PSL). Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance zaprasza 9 listopada 2007 r., o godz 18.00, na uroczystą akademię Śpiewamy pieśni patriotyczne z okazji 89. rocznicy odzyskania niepodległości. Zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy E urząd przy Szkolnej Proces informatyzacji administracji publicznej w Polsce trwa już wiele lat. Teraz przyszedł czas na Gminę Kobylanka. W listopadzie br., po powrocie urzędu do wyremontowanego budynku, zmieniona zostanie organizacja jego pracy. Pierwszą i najważniejszą zmianą - dotyczącą bezpośrednio petentów - będzie uruchomienie Punktu Obsługi Klienta (POK). W POK-u będzie można otrzymać informacje dotyczące zakresu zadań realizowanych przez poszczególne stanowiska pracy, pobrać i uzyskać pomoc przy wypełnianiu formularzy i druków obowiązujących w urzędzie bez konieczności odwiedzania poszczególnych stanowisk pracy urzędników. Będzie to konieczne tylko w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikiem merytorycznym. Kolejną zmianą, która zostanie wprowadzona z początkiem przyszłego roku, będzie nowoczesny, kompleksowy i zintegrowany system informatyczny, który powinien znacznie poprawić funkcjonowanie urzędu. Daje on narzędzia do prognozowania, tworzenia harmonogramów załatwiania spraw oraz szczegółowego analizowania działalności poszczególnych wydziałów (system inteligentnej analizy danych), umożliwiając tym samym lepsze zarządzanie urzędem. Dzięki zastosowanym technikom i narzędziom internetowym petenci dysponujący internetem będą mogli załatwić wiele spraw urzędowych siedząc przed swoim domowym komputerem. System informatyczny - dzięki zastosowanym w nim narzędziom planowania i zarządzania finansami poprawi również zarządzanie gminnym budżetem. WG.indd :38:19

3 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Stwórzmy razem listę drzew zasługujących na miano pomnika przyrody Kobylanka lipą stoi! Na grudniowej sesji radnym przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody. Poniżej przedstawiamy listę drzew wytypowanych do nadania tego zaszczytnego miana. Spośród 28 drzew 17 to lipy. Mieszkańcom naszej gminy proponujemy udział w ewentualnym uzupełnieniu tej listy. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami), pomnikiem przyrody mogą zostać pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, np. okazałych rozmiarów drzewa i krzewy, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy (jeżeli wojewoda nie ustanowił takiej formy ochrony). Mało kto wie, że zgodnie z obowiązującymi obecnie rejestrami wojewody zachodniopomorskiego Wieniec Zgody w Kobylance i towarzyszące mu lipy w pasie drogowym ulicy Chrobrego nie są pomnikami przyrody! Dęby, o obwodzie pnia 340 cm, rosnące przy posesjach nr 61 i 62 w Reptowie, bez wątpienia zasługują na miano pomników przyrody. Obręb Gatunek drzewa Obwód pnia na wys. 130cm Nr działki geodezyjnej /lokalizacja Lipa drobnolistna 420 cm Nr pas drogowy w sąsiedztwie posesji nr 42 Bielkowo Lipa drobnolistna 350 cm Nr 296/2 cmentarz przykościelny Lipa drobnolistna 330 cm Nr 296/2 cmentarz przykościelny Lipa drobnolistna 330 cm Nr 296/1 cmentarz przykościelny Jęczydół Buk zwyczajny 435 cm Nr 125/1 posesja Jęczydół nr 3 Lipa drobnolistna Wieniec zgody 635 cm Lipa drobnolistna 460 cm Kobylanka Lipa drobnolistna 445 cm Nr 147 pas drogowy ul. Chrobrego Lipa drobnolistna 400 cm Lipa drobnolistna 370 cm Lipa drobnolistna 335 cm Lipa drobnolistna 440 cm Nr 394 teren przykościelny Kunowo Lipa drobnolistna 330 cm Nr 161 teren przykościelny Lipa drobnolistna 330 cm Nr 162 teren przykościelny Dąb szypułkowy 400 cm Nr 82 cmentarz ewangelicki Morzyczyn Niedźwiedź Rekowo Reptowo Wielichówko Dąb szypułkowy 360 cm Dąb szypułkowy 375 cm Nr pas drogowy w sąsiedztwie posesji os. Południowe 41 w Morzyczynie Dąb szypułkowy 420 cm Nr pas drogowy w sąsiedztwie Dąb szypułkowy 350 cm remizy strażackiej Dąb bezszypułkowy posesji Niedźwiedź nr 4 Nr pas drogowy w sąsiedztwie 465 cm Lipa drobnolistna 395 cm Nr pas drogowy w sąsiedztwie posesji Niedźwiedź nr 7 Lipa drobnolistna 415 cm Nr 95 - pas drogowy wokół placu po Lipa drobnolistna 340 cm nieistniejącym kościele Dąb szypułkowy 390 cm Nr zadrzewienia śródpolne ok. 1,2 km od Bielkowa Dąb szypułkowy 340 cm Nr 167/1 - posesja Reptowo nr 61 Dąb szypułkowy 340 cm Nr posesja Reptowo nr 62 Lipa drobnolistna 420 cm Nr 5/9 teren po byłym PGR w sąsiedztwie Lipa drobnolistna 350 cm hydrofornii Wszelkie uwagi i wnioski w tej sprawie można zgłaszać inspektorowi Marcinowi Lewickiemu pod nr tel lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy. Kobylanka Nowa nazwa ulicy Błyskawiczny rozwój zabudowy mieszkaniowej w naszej gminie spowodował nadanie nazwy kolejnej działce drogowej tym razem w Kobylance. Ulica Klonowa (nawiązująca nazwą do gatunku rosnących wzdłuż niej drzew) znajduje się naprzeciwko Ośrodka Zdrowia (za warsztatem samochodowym I. A. Noceń ). OGŁOSZENIE W związku z brakiem możliwości uzyskania przez Gminę Kobylanka licencji na przewozy pasażerskie, Urząd Gminy nie prowadzi wynajmu autobusów. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz z późniejszymi zmianami) licencję na wykonywanie transportu drogowego może uzyskać jedynie przedsiębiorca, a nie jednostka samorządu terytorialnego. WG.indd :38:20

4 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Spotkanie po 30 - tu latach Z Kobylanki do... Kobylanki W ostatnich dniach września Kobylankę odwiedzili mieszkańcy Kobylanki koło Gorlic. Nie była to pierwsza wizyta kobylankowian z Małopolski w naszej gminie. Do pierwszego spotkania doszło w 1976 r. Połączyła nas... poczta Mieszkańców oddalonnych od siebie o 850 km Kobylanek skojarzyła poczta. Trzydzieści lat temu nie było jeszcze opracowanego systemu kodów pocztowych, dlatego często listy trafiały nie do tej Kobylanki, do której miały trafić. W 1976 r. adresaci mylnie dostarczanych przesyłek pocztowych z Kobylanek wte dy w województwie nowosądeckim i szczecińskim postanowili się spotkać. Do pierwszego spotkania doszło w naszej Kobylance. Rok później nastąpiła rewizyta delegacji szczecińskiej Kobylanki oraz ponowne odwiedziny kobylankowian spod Gorlic. 30 lat później Leokadia Buś, sołtys Kobylanki w Gminie Gorlice inicjatorka spotkania sprzed 30 - tu lat, a także kierowniczka i choreograf Zespołu Tanecznego Polanie, zapragnęła odwiedzić ponownie starych znajomych. Kobylanki Z wizytą na promenadzie Dzielimy się doświadczeniem W dniu 1 października 2007 r. w naszej gminie gościli przedstawiciele samorządu z Wolsztyna w Wielkopolskce poszukujący rozwiązań zagospodarowania swoich jezior Wolsztyńskiego i Berzyńskiego. Szczególne zainteresowanie burmistrza Andrzeja Uczestnicy Kobylańskiego Spotkania z Folklorem. Po raz kolejny okazuje się, że budowa promenady nad jeziorem Miedwie była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Samorządowców z Wolsztyna po promenadzie oprowadzali wójt, zastępca wójta i sekretarz Gminy Kobylanka. Rogozińskiego i towarzyszących mu osób wzbudził park przyrody i muszla koncertowa. Zainteresowanie sposobem zagospodarowania inii brzegowej jeziora Miedwie w Zieleniewie i Morzyczynie wyrazili również samorządowcy ze Śremu. koło Stargardu Szczec. i Gorlic dzieli co prawda 850 km dróg i mostów, ale innych przeszkód organizatorzy ostatniego spotkania na swojej drodze już nie widzieli. Po długiej i wyczerpującej podróży Polanie wraz z przedstawicielami sołectwa Kobylanka, tamtejszymi radnymi i dyrektorami szkół zawitali w sobotni wieczór (29 września br.) do zachodniopomorskiej Kobylanki. Zmęczonych, ale szczęśliwych uczestników wizyty przywitał przed motelem Polonus w Morzyczynie, sołtys Stanisław Karpiński. Wspólne folkowanie i nie tylko Dzień później delegacja spod Gorlic wzięła udział w Kobylańskim Spotkaniu z Folklorem. W jego programie znalazły się koncerty zespołów ludowych: Polanie z Kobylanki koło Gorlic i lokalnych - Kalina oraz Zorza. Zespół Polanie zaprezentował pieśni i tańce pogórza gorlickiego oraz piosenki rzeszowskie. Wspólnym śpiewom i tańcom towarzyszyła nie tylko serdeczna atmosfera spotkania z folklorem, ale również atmosfera, jaka potrafi w doborowym towarzystwie towarzyszyć spotkaniom po latach. W finale imprezy wszystkie kapele, włącznie z gościem honorowym muzyków - Maciejem Szeligą, dyrektorem GOK-u, zaprezentowały, już mniej folkowy, ale równie porywający do tańców i śpiewów, repertuar. Goście z Kobylanki koło Gorlic zwiedzili również nadmiedwiańską promenadę, nie szczędząc słów uznania pod adresem włodarzy Gminy Kobylanka oraz uczestniczyli w mszy w parafialnym kościele pw. św. Antoniego. Za rok w większym gronie W przyszłym roku nasza gmina zamierza zorganizować Dzień Kobylanki z udziałem Kobylanek z województwa mazowieckiego, małopolskiego, podlaskiego, kujawskopomorskiego oraz miejscowości Kublank w Meklemburgii na Pomorzu Przednim. WG.indd :38:21

5 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Wyrzuć bez konsekwencji Informujemy, że w dniach 10 i 17 listopada 2007 r. na terenie Gminy Kobylanka zostanie przeprowadzona druga już zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. Urząd Gminy w Kobylance jest otwarty: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek środa Wójt Gminy przyjmuje interesantów: wtorek środa Zadzwoń, zapytaj W trakcie pierwszej zbiórki, która odbyła się w marcu br., zebrano ponad 200 m 3 odpadów wielkogabarytowych. Nie ponosząc żadnych opłat będzie można ponownie pozbyć się starego telewizora, lodówki, mebli, zużytych opon itp. Ww. odpady należy złożyć przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów, w które wyposażone są wszystkie miejscowości naszej gminy, w terminach przewidzianych w prezentowanym niżej harmonogramie. Należy pamiętać, że opisywana zbiórka nie obejmuje odpadów niebezpiecznych, takich jak np.: Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych Miejscowość Bielkowo, Rekowo, Kobylanka, Motaniec, Niedźwiedź, Reptowo, Cisewo, Wielichówko Jęczydół, Morzyczyn, Zieleniewo, Miedwiecko, Kunowo Termin 10 listopada 2007 r. (sobota) odpady powinny być dostarczone do punktów zbiórki do godz listopada 2007 r. (sobota) odpady powinny być dostarczone do punktów zbiórki do godz Dyżury dzielnicowych akumulatory, lekarstwa, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach resztki farb, lakierów, rozpuszczalników i olejów. Jednocześnie prosimy przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe o pozbywanie się odpadów (opon, szyb, części karoserii) we własnym zakresie, na podstawie umów z firmami zajmującymi się zbiórką odpadów. Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczec. pełnią dyżury w budynku Rewirów Dzielnicowych przy ul. Szczecińskiej w 29 w Morzyczynie w: poniedziałek: środa: piątek Lokalizacja punktów odbioru punkty selektywnej zbiórki odpadów Telefon Podczas pełnionej służby obchodowej w rejonie dzielnicy kontakt z dzielnicowym można uzyskać pod numerem telefonu komórkowego: Sekretariat , , (fax) Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy Księgowość budżetowa Wymiar podatków Windykacja i księgowość podatkowa Kadry, oświata Obsługa Rady Gminy, kultura, sport, zdrowie Ewidencja ludności, sprawy obywatelskie Budownictwo i planowanie przestrzenne Ochrona środowiska, rolnictwo i gospodarka nieruchomościami Inwestycje i promocja gminy Obrona cywilna i ochrona p.poż GOPS , Straż Gminna , Dyżury radnych Przewodnicząca Rady Gminy Irena Rybarczyk środy, godz Urząd Gminy w Kobylance, pokój nr 14 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Szyndlarewicz czwartki, godz Urząd Gminy w Kobylance, pokój nr 14 Ewa Bejster radna z Okręgu Wyborczego nr 3 Morzyczyn Zieleniewo poniedziałki, godz świetlica środowiskowa w Morzyczynie WG.indd :38:22

6 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Wójt Gminy Kobylanka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kobylanka Lp Obręb Nr dziaki Nr Kw Pow. w ha Rodzaj i symbol użytku Opis nieruchomości 1. Kobylanka 907/ ,0837 RVI-0,0837 działka gruntu Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Brak miejscowego planu zagospodarowania*. Cenna netto w zł Wadium w zł , ,00 2. Kobylanka 907/ ,0938 RVI-0,0938 działka gruntu j.w , ,00 3. Kobylanka 907/ ,1010 RVI-0,1010 działka gruntu j.w , ,00 4. Kobylanka 907/ ,0810 RVI-0,0810 działka gruntu j.w , ,00 5. Kobylanka 907/ ,0833 RVI-0,0833 działka gruntu j.w , ,00 6. Kobylanka 907/ ,0903 RVI-0,0903 działka gruntu j.w , ,00 7. Kobylanka 907/ ,0975 RVI-0,0975 działka gruntu j.w , ,00 8. Kobylanka 907/ ,0995 RVI-0,0995 działka gruntu j.w , ,00 9. Kobylanka 907/ ,0855 RVI-0,0855 działka gruntu j.w , , Kobylanka 907/ ,0856 RVI-0,0856 działka gruntu j.w , ,00. Kobylanka 907/ ,0891 RVI-0,0891 działka gruntu j.w , ,00 * Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Wójt Gminy Kobylanka. Przetargi odbędą się w dniu 28 listopada 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance, ul. Jeziorna 6 w następującej kolejności: dla pozycji nr 1 o godzinie 9.00, dla pozycji nr 2 o godzinie 9.15, dla pozycji nr 3 o godzinie 9.30, dla pozycji nr 4 o godzinie 9.45, dla pozycji nr 5 o godzinie 10.00, dla pozycji nr 6 o godzinie 10.15, dla pozycji nr 7 o godzinie 10.30, dla pozycji nr 8 o godzinie 10.45, dla pozycji nr 9 o godzinie.00, dla pozycji nr 10 o godzinie.15, dla pozycji nr o godzinie.30. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki z określeniem numeru geodezyjnego działki na konto Urzędu Gminy w Kobylance nr Bank PKO BP O/Stargard. Osoby zainteresowane udziałem w licytacji kilku działek są zobowiązane wpłacić wadia za każdą z nich z określeniem numerów geodezyjnych działek. Wymagane wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem lub gotówką w terminie do dnia 23 listopada 2007 r. z określeniem numeru geodezyjnego działek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organ gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji dowodu wniesienia wadium oraz dowodu tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub wspólników spółki cywilnej, do przedłożenia dodatkowo stosownych dokumentów i pełnomocnictw. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego z dniem 31 grudnia 2003 r. wygasł miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Warunki zagospodarowania terenu mogą być ustalone na wniosek osoby zainteresowanej w odrębnej decyzji Wójta Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 592) oraz w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego pierwszeństwo w nabyciu ww. działek przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Ww. działki są nieuzbrojone. Gmina Kobylanka zobowiązuje się do wykonania w działce drogowej, oznaczonej geodezyjnie nr 907/18 (do której przylegają działki), sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dnia 31 grudnia 2008 r. Koszt wykonania przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej spoczywa na nabywcach działek. Informacji na temat zbywanych nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 10, tel Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. WG.indd :38:23

7 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka 7 Lokalizacja działek w Kobylance wystawionych na sprzedaż. Informacja o wynikach przetargów Działki drożeją W trakcie dwóch ustnych przetargów nieograniczonych, które odbyły się 23 sierpnia i 16 października br., Gmina Kobylanka sprzedała dwie działki w Morzyczynie i jedną działkę w Kobylance. Sprzedane grunty są nieuzbrojone i bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ich zabudowa będzie możliwa po uzyskaniu od Wójta Gminy Kobylanka pozytywnych warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę (od Starosty Stargardzkiego). Położenie, nr geodezyjny działki Morzyczyn, 1487/15 Morzyczyn, 1487/13 Kobylanka, 212 Powierzchnia Cena wywoławcza netto Cena sprzedaży brutto Cena za 1m 2 brutto 866 m zł zł 204,27 zł 856 m zł zł 181,00 zł 665 m zł zł 74,12 zł Jednocześnie informujemy, że w grudniu br. planowany jest kolejny przetarg na działki w Morzyczynie. UWAGA! Osoby zainteresowne kupnem lub sprzedażą gruntów w obrocie prywatnym, położonych na terenie Gminy Kobylanka, mogą składać swoje oferty w Gminnym Centrum Informacji, mieszczącym się w Kobylance przy ul. Jeziornej 6. GCI jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach Ogłoszeń o przetargach szukaj na stronie WG.indd :38:23

8 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Rozpoczynamy cykl Poznajcie moje hobby Samochodem przez życie Andrzeja Nocenia w Gminie Kobylanka znają prawie wszyscy. Mało kto jednak wie, że dzięki jego pasji o Kobylance zrobiło się w ostatnim czasie bardzo głośno w światku motoryzacyjnym. Andrzej Noceń z żoną Ireną na VI Ogólnopolskim Zlocie Zabytkowych Mercedesów w Lesznie. Stokrotka zaprasza! Właściciel warsztatu samochodowego przy ul. Szkolnej w Kobylance samochodami interesował się od dzieciństwa. Pierwszą motoryzacyjną miłością Pana Andrzeja był samochód jego ojca. Zainteresowania bohatera niniejszej prezentacji zaowocowały ukończeniem Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Koszalinie. Już wtedy Pan Andrzej marzył o własnym warsztacie, w którym oprócz zarabiania na chleb, móg- Poniżej przedstawiamy Państwu rozkład zajęć w świetlicach środowiskowych Stokrotka działających na terenie naszej gminy. W godzinach popołudniowych dzieci i młodzież mają okazję skorzystać m. in. z nieodpłatnych lekcji j. niemieckiego i angielskiego, informatyki i śpiewu oraz pograć w piłkę czy koszykówkę w halach w Kobylance, Kunowie i Reptowie. Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką osób posiadających wykształcenie pedagogiczne lub pracujących zawodowo jako nauczyciele. Szkoła Podstawowa w Kobylance Poniedziałek ( ) zajęcia taneczne (A. Tomaszewska), wtorek ( ) zajęcia sportowe (B. Basiak), środa ( ) zajęcia informatyczne (I. Bojarska), zajęcia plastyczno techniczne (K. Fijołek), czwartek ( ) zajęcia sportowe (B. Basiak), zajęcia informatyczne (B. Galankiewicz), zajęcia muzyczne (J. Kalwiński), piątek ( ) - zajęcia sportowe (B. Basiak). Szkoła Podstawowa w Kunowie Poniedziałek ( ) - zajęcia informatyczne (G. Siwiec), wtorek ( ) - zajęcia informatyczne (W. Socha), środa ( ) zajęcia muzyczno wokalne (M. Wesołowski), czwartek ( ) gry i zabawy ruchowe (E. Godzisz), piątek ( ) zajęcia sportowe (trener S. Świerczyński). Szkoła Podstawowa w Reptowie Poniedziałek ( ) j. niemiecki (A. Łętowska), ( ) zajęcia informatyczne (M. Jońca), wtorek ( ) - zajęcia sportowe (P. Barełkowski), środa ( ) j. angielski (I. Olkiewicz), czwartek ( ) j. angielski (M. Wiernikowska Flegel), ( ) tenis stołowy (M. Flegel), ( ) zajęcia plastyczne (E. Cieplucha), ( ) zajęcia sportowe (p. Barełkowski). Świetlica w Morzyczynie Poniedziałek ( ) E. Bejster, czwartek ( ) H. Dawidowicz, piątek ( ) D. Michalska. Świetlica w Bielkowie Wtorek ( ) B. Mazurek, czwartek ( ) A. Krupska. Świetlica w Motańcu Poniedziałek i środa ( ) D. Michalska, czwartek ( ) j. angielski (K. Kleinowska). Świetlica w Niedźwiedziu Wtorek ( ) A. Krupska. Obecnie Andrzej Noceń kończy remont starego Junaka. W garażu na remont czekają jeszcze m. in.: Citroen BL z 1939 r., Herald Triumph z 1963 r. i Mercedes 0 z 1964 r. łby także odrestaurowywać stare samochody i motocykle. Marzenia spełniły się w 1985 r. po przeprowadzce do Kobylanki. Pierwszym starociem Andrzeja Nocenia był kabriolet Wanderer W24 z 1923 r. Później przyszła kolej na Citroena BL z 1939 r. Jednak jego największą miłością na czterech kółkach jest bez wątpienia Mercedes 190B Ponton z 1959 r. Odrestaurowywanie Pontona trwało trzy lata. Ale opłaciło się twierdzi jego właściciel. Trudno dziwić się entuzjazmowi Pana Andrzeja widząc półkę z wieloma pucharami, jakie jego merc zdobył w ogólnopolskich rajdach samochodów zabytkowych. Najbardziej dumny jestem z zajęcia I miejsca w VI Ogólnopolskim Zlocie Zabytkowych Mercedesów Leszno 2007 powiedział Wieściom Gminnym Andrzej Noceń. Właściciel najlepszego zabytkowego Mercedesa w Polsce ma jeszcze jedno marzenie. Bardzo chciałby zorganizować rajd samochodów zabytkowych w naszej gminie. Promenada nad jeziorem Miedwie jest wręcz idealnym miejscem dla tego typu imprezy. Przepiękne, mieniące się na tle naszego jeziora maski zabytkowych samochodów, przyciągnęłyby do Morzyczyna tysiące fanów motoryzacji twierdzi z przekonaniem Andrzej Noceń. Poznajcie moje hobby przeznaczone jest dla osób o niebanalnych pasjach. Nie trzeba być posiadaczem zabytkowych pojazdów aby trafić na łamy Wieści Gminnych. Jeśli masz przebogatą kolekcję guzików, pudełek od zapałek, kapsli od piwa lub czegokolwiek innego, jeśli poszukujesz z sukcesami militariów i innych zabytkowych przedmiotów lub masz inne ciekawe hobby zgłoś się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance. WG.indd :38:24

9 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Dowóz dzieci do szkoły Czekają krócej Z początkiem roku szkolnego wprowadzono nowy rozkład dowożenia uczniów do szkół. Zmiana ta podyktowana była bardzo długim czasem upływającym od wyjazdu dziecka z miejsca zamieszkania do rozpoczęcia zajęć w szkole. W niektórych wypadkach wynosił on nawet 1,5 godziny. Obecnie dzieci rozpoczynają podróż autobusem szkolnym maksymalnie 30 minut przed rozpoczęciem lekcji. W związku z tym należało zmienić godzinę rozpoczęcia zajęć w Szkole Podstawowej w Kunowie z 8.40 na DOWOZY DO SZKÓŁ ODWOZY ZE SZKÓŁ AUTOBUS A (AUTOSAN) pn.-pt. pn.-czw. pt. Wielichówek 6.30 ZSS Reptowo Cisewo 6.40 ZSS Cisewo Reptowo 7.05 ZSS Wielichówek Kobylanka 7.10 ZSS Stargard Morzyczyn 7.15 ZSS Miedwiecko Miedwiecko 7.20 ZSS Morzyczyn Stargard 7.45 ZSS Kobylanka Wielichówek 8.05 SP, G Reptowo Cisewo 8.15 SP, G Cisewo Reptowo 8.25 SP, G Wielichówek AUTOBUS B (PKS) DOWOZY DO SZKÓŁ pn.-pt. O tej samej godzinie dzieci rozpoczynają naukę w szkołach w Kobylance i Kunowie. W Reptowie natomiast pierwszy dzwonek rozbrzmiewa o godzinie Dowozy prowadzone są na trzech trasach, z czego dwie obsługują autobusy gminne a jedną przewoźnik zewnętrzny - PKS Stargard Szczeciński, który przedstawił najlepszą ofertę cenową. Po zakończeniu lekcji dzieci na odwóz oczekują w świetlicy szkolnej, które w każdej szkole funkcjonują do godz Rozkład jazdy autobusów szkolnych zamieszczamy poniżej. Rozkład jazdy autobusów szkolnych ODWOZY ZE SZKÓŁ pn. pt. I odwóz pn.-pt. II odwóz Reptowo Wierzchląd 7.35 SP Kobylanka Skalin 7.45 SP Bielkowo X Kunowo 7.50 SP, G Rekowo X Zieleniewo 8.00 G Jęczydół Morzyczyn 8.05 G Morzyczyn Kobylanka 8.10 G Zieleniewo Reptowo 8.20 G Kunowo Skalin Wierzchląd Tygodniowy plan zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance sezon 2007/2008 PONIEDZIAŁEK : zajęcia rekreacyjno-turystyczne : taniec towarzyski : taniec nowoczesny : aerobik WTOREK : zajęcia wokalne ŚRODA : koło teatralne : próba zespołu Kalina CZWARTEK : zajęcia rekreacyjno-turystyczne : taniec towarzyski PIĄTEK : zajęcia rękodzieła artystycznego : próba zespołu Zorza : aerobik SOBOTA : lekcje fortepianu Od poniedziałku do-soboty istnieje możliwość korzystania z kortu tenisowego i boiska piłki siatkowej. Zmiany w oświacie Dyrektorzy mogą więcej Od września br. szkoły, jako jednostki organizacyjne gminy - zgodnie z ustawą o finansach publicznych - uzyskały samodzielność finansową. Konsekwencją tego było zatrudnienie w każdej z nich pracownika niepedagogicznego, świadczącego pracę w zakresie spraw finansowych, płacowych i administracyjnych. Przy takiej formie organizacyjnej dyrektor szkoły jest teraz również odpowiedzialny za realizację budżetu, sprawy kadrowe i płacowe. Podejmowanie decyzji co do sposobu wydatkowania środków finansowych oraz prawidłowe wykorzystywanie tych środków należy więc wyłącznie do dyrektora szkoły. DOWOZY DO SZKÓŁ ODWOZY ZE SZKÓŁ AUTOBUS C pn.śr. pn.śr.pt. wt. wt. czw. pn.-pt. czw,pt. I (GIMBUS) odwóz II odwóz I odwóz II odwóz II odwóz Zieleniewo 7.20 SP Reptowo :05 15:05 14:05 Morzyczyn 7.25 SP Niedzwiedź :10 15:10 14:10 Jęczydół 7.30 SP, Gajęcki Ług :15 15:15 14:15 Rekowo 7.40 SP, G Motaniec :30 15:30 14:30 Bielkowo 7.45 SP, G Kałęga :35 15:35 14:35 Kobylanka 7.50 SP, G Kobylanka X X X X X Kałęga 7.55 SP, G Bielkowo X X X 14:40 Motaniec 8.00 SP, G Rekowo X X X 14:45 Gajęcki Ług 8.15 SP, G Jęczydół X X X X X Niedźwiedź 8.20 SP, G Morzyczyn X X X X X Reptowo 8.25 SP, G Zieleniewo X X X X X ZSS Zespół Szkół Specjalnych SP szkoła podstawowa G - gimnazjum WG.indd :38:25

10 10 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Program Rozwoju Lokalnego Gminy Kobylanka Quo vadis gmino? W związku z dużym ruchem inwestycyjnym oraz napływem nowych mieszkańców do Gminy Kobylanka postanowiliśmy przedstawić Państwu bliżej naszą gminę. Służyć ma temu publikowanie w kolejnych numerach Wieści Gminnych fragmentów Programu Rozwoju Lokalnego. Mamy nadzieję, że jego lektura pozwoli nie tylko zapoznać się Państwu z dotychczas nieznanymi faktami i danymi, ale również a może przede wszystkim zrozumieć determinizmy, które mają wpływ na rozwój naszej Malej Ojczyzny. Program Rozwoju Lokalnego Gminy Kobylanka Położenie Biorąc pod uwagę obecny kształt województwa zachodniopomorskiego, Gmina Kobylanka położona jest w jego zachodniej części, granicząc z następującymi jednostkami administracyjnymi: - od zachodu z miastem Szczecin, - od południowego zachodu z gminą Stare Czarnowo, - od wschodu i południowego wschodu z gminą Stargard Szczeciński, - od północy z gminą Goleniów. Granice administracyjne Gminy Kobylanka na przeważającej długości są granicami sztucznymi, jedynie w południowo-wschodniej części wyznacza je linia brzegowa jeziora Miedwie, leżącego poza gminą Kobylanka, a na południowym - zachodzie granica nawiązuje swym przebiegiem do koryta lub krawędzi doliny Płoni. Położenie Gminy Kobylanka w przestrzeni geograficznej wyróżniają następujące układy powiązań przyrodniczych i funkcjonalnych: - układ hydrograficzny - położenie gminy wokół północnej części jeziora Miedwie oraz między dolinami rzek Płoni i Iny, - układ leśny - położenie w strefie kompleksów leśnych Puszczy Goleniowskiej i Puszczy Bukowej - w granicach gminy znajdują się południowe partie Puszczy Nowe domy w Gminie Kobylanka rosną jak grzyby po deszczu (os. Sosnowe w Kobylance). Tabela nr 1. Gmina Kobylanka na tle powiatu stargardzkiego. GMINA Powierzchnia % Liczba ludności % Dobrzany 135,12 km 2 6, ,25 Dolice 237,13 km 2, ,8 Chociwel 160,57 km 2 8, ,2 Ińsko 151,01 km 2 7, ,9 Kobylanka 121,68 km 2 6, Marianowo 101,75 km 2 5, ,6 Stara Dąbrowa 2,59 km 2 5, ,0 Stargard Szczec. - miasto 48,10 km 2 2, ,2 Stargard Szczec. - gmina 318,47 km 2 15, ,45 Suchań 132,80 km 2 3, ,6 Powiat stargardzki 2003,46 km Goleniowskiej, - układ kompleksów glebowo - rolniczych południowo-wschodnia część gminy jest fragmentem obszaru o wiodącej funkcji produkcji żywności (rejon stargardzko - pyrzycki), - pasmo urbanizujące się Szczecin - Stargard Szczeciński - położenie gminy na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, - ponadregionalne korytarze infrastruktury technicznej (droga krajowa Nr S10; dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa Szczecin-Poznań; napowietrzna linia wysokiego napięcia Elektrownia Dolna Odra - Dunowo) Położenie Gminy Kobylanka w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Miedwie oraz realizacja podstawowych inwestycji komunalnych powodują, że gmina zaczyna pełnić w regionie funkcję turystyczno - rekreacyjną oraz osadniczą dla mieszkańców pobliskiego Szczecina i Stargardu Szczecińskiego. Znaczne tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod funkcje mieszkaniowe i rekreacyjne zostały w większości rozdysponowane. Podziałom geodezyjnym uległy również tereny przeznaczone w planie miejscowym pod funkcje rolnicze. Powierzchnia Gmina Kobylanka zajmuje obszar 122 km². Wielkość jej kształtuje się poniżej przeciętnych w odniesieniu do powierzchni gmin wiejskich w powiecie stargardzkim. (tabela 1). W granicach administracyjnych Gminy Kobylanka wyróżniamy następujące sołectwa, przysiółki, kolonie, gajówki, osady, leśniczówki: 1) sołectwa: Bielkowo, Cisewo, Jęczydół, Kobylanka, Kunowo, Morzyczyn - Ziele- WG.indd :38:25

11 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Tabela nr 2. Użytkowanie gruntów w Gminie Kobylanka Powierzchnia ogólna niewo, Motaniec, Niedźwiedź, Rekowo, Reptowo, 2) przysiółki: Kałęga, Nowa Kobylanka, 3) kolonie: Zagość, Miedwiecko, 4) gajówki: Gajęcki Ług, 5) osady: Wielichówko, 6) leśniczówki: Morawsko. Ludność Na koniec 2006 r. Gmina Kobylanka liczyła osób (tabela 3), zamieszkałych w 18 jednostkach osadniczych, zorganizowanych w 10 sołectw, charakteryzujących się zróżnicowaną formą zabudowy. Dotyczy to zarówno stopnia koncentracji terenów osadniczych jak i charakteru wsi. Sieć osadnicza jest zróżnicowana w poszczególnych miejscowościach. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 29,33 osoby, Grunty orne przy średniej dla gmin wiejskich w powiecie stargardzkim - 36 osób/ km². Na przestrzeni lat notowano stały przyrost mieszkańców, głównie we wsiach: Morzyczyn, Kobylanka, Niedźwiedź i Motaniec. Natomiast we wsiach Cisewo, Rekowo i Wielichówko odnotowano tylko nieznaczny przyrost ludności. W tych wsiach notuje się najniższy na terenie gminy wskaźnik liczby ludności na 1 km². Saldo migracji w gminie wynosiło: w 1997 r.: + 15 osób, w 1998 r.: + 34, w 2002 r.: + 78, a w 2006 r.: + 70 osób i było jednym z większych spośród gmin wiejskich. Funkcjami wiodącymi w Gminie Kobylanka jest obecnie bardzo szybko rozwijająca się funkcja mieszkaniowa oraz turystyka i rekreacja. Rolnictwo zatrzymało się na dotychczasowym poziomie i nie przewiduje się znaczącego poszerzenia tej funkcji. Znaczne tereny przeznaczone pod funkcje mieszkaniowe zostały podzielone i rozdysponowane. W związku z powyższym przewidywany jest dość duży napływ ludności, który przy obecnym tempie rozwoju zakłada ponad 5000 mieszkańców w 2010 r. i przy utrzymaniu tego tem- Sady Użytki rolne Łąki i pastwiska Razem Lasy i grunty leśne Grunty zabudowane i zurbanizowane Tereny różne 121,68 km 2 27,61 km 2 0,18 km 2 12,57 km 2 42,35 km 70,47 km 2 5,33 km 2 2,34 km 2 100% 22,69% 0,15% 10,33% 34.80% 57,91% 4,38% 1,92% Tabela nr 3. Liczba ludności w gminie Kobylanka ( wg. źródeł UG Kobylanka) Nazwa sołectwa Wieś, kolonia, przysiółeki inne 2003 r r r r r. Bielkowo Bielkowo - wieś Cisewo Cisewo wieś Wielichówek osada Jęczydół Jęczydół - wieś Kobylanka Kobylanka - wieś Kunowo Kunowo - wieś Morzyczyn - Zieleniewo Motaniec Niedźwiedź Morzyczyn wieś Zieleniewo wieś Miedwiecko kolonia Zagość - kolonia Motaniec wieś Kałęga przysiółek Nowa Kobylanka - przysiółek Niedźwiedź wieś Gajęcki Ług gajówka Morawsko - leśnczówka Rekowo Rekowo - wieś Reptowo Reptowo - wieś OGÓŁEM pa około mieszkańców w 2020 r. Ze względu na możliwości i ilość terenu, który posiada gmina pod osadnictwo Na terenie byłego boiska piłkarskiego przy ul. B. Chrobrego w Kobylance rozpoczęła się budowa dwóch budynków mieszkalnych, w których urządzone zostaną cztery mieszkania komunalne. Zakończenie prac przewidziano na lipiec przyszłego roku mieszkaniowe będzie to granica, która wyczerpuje możliwości ekspansji funkcji mieszkaniowej na terenie gminy. WG.indd :38:26

12 12 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Promenada nad jeziorem Miedwie Pierwsze Miedwiańskie Lato za nami! Ponad 15 tysięcy osób zdaniem strażaków z OSP Gminy Kobylanka zabezpieczających gminne imprezy masowe obejrzało koncerty i przedstawienia w ramach Miedwiańskiego Lata Samą promenadę i muszlę koncertową wg szacunków organizatorów tego przedsięwzięcia odwiedziło natomiast około 60 tys. turystów. O naszej gminie zaczęło być głośno już wtedy, kiedy z niedowierzaniem wszyscy obserwowali, jak z fal miedwiańskiego jeziora wynurza się okazała muszla koncertowa. Amfiteatr z widownią na 800 miejsc siedzących i prawie tyleż samo stojących, dwukilometrowa promenada z parkiem przyrody, 150-metrowym molem, placem zabaw dla dzieci, stołami do pingponga, skate parkiem, stanowiskiem do koszykówki oraz z pozostałymi 8 pomo- stami i punktami widokowymi nad wodą to nowy produkt turystyczny Gminy Kobylanka, którego potencjału nie wolno zmarnować. Służyć temu ma m. in. coroczny cykl imprez kulturalnych Czy słońce, czy deszcz, czy Skrzypek na dachu, czy ostre i sportowych w ramach rockowe nuty na widowni muszli koncertowej nie brakowało Miedwiańskiego Lata. publiczności. W tym roku z olbrzymim zaangażowaniem pracownicy Urzę- lokalnych produktów turystycznych oraz daldu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, sza wspólna rozbudowa infrastruktury turygminnej Biblioteki Publicznej, strażaków stycznej, organizacja atrakcyjnych imprez kulz Ochotniczych Straży Pożarnych przy- turalno rekreacyjno - sportowych w ramach gotowali dwadzieścia imprez, które spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy i turystów. Promenada nad jeziorem Miedwie to wielkie wyzwa nie i szansa dla mieszkańców ziemi kobylanieckiej. Rozwój W ramach Miedwiańskiego Lata 2007 nie zabrakło imprez dla młodzieży. Miedwiańskiego Lata daje szerokie możliwości rozwoju naszej gminy oraz stwarza szansę dla małych i średnich przedsiębiorstw na rynku usług turystycznych. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk na deskach nadmiedwiańskiego amfiteatru. WG.indd 12 Miedwiańskie Lato 2007 w artystycznej atmosferze, czasami w deszczu, częściej jednak w słońcu dobiegło końca. Wszystkim, którzy okazali nam pomoc, dobre słowo i ludzką życzliwość - DZIĘKUJEMY. Zapraszając na kolejną edycję Miedwiańskiego Lata informujemy, iż obecnie trwają intensywne przygotowania i negocjacje w sprawie kalendarza imprez na 2008 r. Liczymy na kolejne spotkania z Państwem nad jeziorem Miedwie i gorąco zapraszamy do korzystania z bogatej oferty kulturalno turystycznej Gminy Kobylanka oraz do czynnego udziału w organizowanych przez nas, nie tylko artystycznych przedsięwzięciach. Organizatorzy Miedwiańskiego Lata :38:31

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603) oraz 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach. 7/100 w dz. 27/ /1000 w dz /1000 w dz. 675

Udział w drogach. 7/100 w dz. 27/ /1000 w dz /1000 w dz. 675 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie: 5 gmina, Lipnik

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. Gmina Obręb 1. Wolin 2. 3. Stargard Szczeciński Stargard Szczeciński 0003 Domysłów 4. Kołbaskowo Rajkowo ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. 1. 2. 3. 4. 5. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz. Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Iława z dnia 27 lipca 2015 r. przeznaczonej do 1. Karaś Działka nr 162/10 pow. 0,1660 ha EL 1I/00025976/0 zabudowana, położona w Karasiu. Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rajkowo, Ostoja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA. z dnia 15 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA. z dnia 15 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych w miejscowościach: Ząbrowo, Kamień

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości I. Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko. 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/1

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Chojnów, tel. (76) , fax (76)

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Chojnów, tel. (76) , fax (76) Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, 59 225 Chojnów, tel. (76) 8188 502, fax (76) 8187 587 na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Ińsko, ul. Orzechowa 1, gmina Ińsko Szczecin, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkami: administracyjno-gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

r, r, r. i r.

r, r, r. i r. Orneta dnia, 05.11.2015r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce ami (jed. tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 782) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach. 143/1000 w dz. 10/34 20/100 w dz. 7/69. 50/100 w dz. 752/10. 7/100 w dz. 27/107

Udział w drogach. 143/1000 w dz. 10/34 20/100 w dz. 7/69. 50/100 w dz. 752/10. 7/100 w dz. 27/107 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie: 5 gmina Miasto,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel. 022 59 310 18 www.sggw.waw.pl SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE OGŁASZA NEGOCJACJE NA ZBYCIE

Bardziej szczegółowo

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny Pasym, dnia 14.08.2008r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dźwiersztynach gmina Pasym, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE OGŁASZA PRZETARG

WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE OGŁASZA PRZETARG Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/137/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 21.09.2016 r. WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE OGŁASZA PRZETARG Pierwszy przetarg ustny ograniczony, organizowany w dniu 27 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach.

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. - projekt Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala:

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: - działka nr 256/6 o pow. 0,0978ha. Działka niezabudowana. Ma kształt zbliżony

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo,

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo, Zainwestuj już dziś Szanowni Państwo, Już niebawem, 27 i 28 listopada odbędą się w Urzędzie Miejskim w Darłowie przetargi na superatrakcyjne działki budowlane położone bezpośrednio przy plaży. Działki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25 /2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 23 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25 /2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 23 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25 /2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków zbycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 1 Miasto Nasielsk, oznaczonej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r.

O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r. O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r. Na podstawie 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Ochabach

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

LISTA WYBRANYCH OPERACJI O PRZYZNANIE POMOCY

LISTA WYBRANYCH OPERACJI O PRZYZNANIE POMOCY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.341.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku

U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia...2009 roku PROJEKT w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Terespol o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Terespol o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony Burmistrz Miasta Terespol na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Terespol, położonych w mieście Terespol (Obręb Terespol) oznaczonych w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17 21-100 Lubartów

Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17 21-100 Lubartów Nadleśnictwo Lubartów ul. Gen. Kleeberga 17 21-100 Lubartów na podstawie przepisów art. 38 ust.1 pkt 3, art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2014 roku, pozycja 1153

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym. Przedmiot przetargu stanowią : Działka L.p. Lokalizacja Położenie, ulica

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr 62/235/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia V (piątych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte,

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte, Gdynia, 17 czerwca 2013 r. WYKAZ NR 27/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Ogłoszenie o przetargu Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stegna położonych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

- szczegółowy opis przeznaczenia wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław

- szczegółowy opis przeznaczenia wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław Obręb ewidencyjny WÓJT GMINY JAROSŁAW O G Ł A S Z A I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław Nr Księgi Wieczystej Nr ewid. działki Powier zchnia ha

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej;

-648/21 o powierzchni 0,0376 ha, stanowiącej wg ewidencji gruntów użytek B -tereny zabudowy mieszkalnej; Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011r. nr 12 poz. 59 ze zm.) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 5/2015 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 23 marca 2015 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Grunty i lasy Stan gruntów skomunalizowanych

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o sprzedaży w pierwszym, pisemnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 23/2012 Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie

OGŁOSZENIE NR 23/2012 Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie Szczecin, 2012-03-21 Przetarg nr :.../Ns/Nu/OTS/11 OGŁOSZENIE NR 23/2012 Agencja Mienia Wojskowego - Oddział Terenowy w Szczecinie działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 389/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 18 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 389/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 18 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 389/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Żeliszów - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu Wersja archiwalna I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO

REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 08 września 2016 roku REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Powiatu

Bardziej szczegółowo

Domy Wczasowe WAM sp. z o. o. ul. Syrokomli 6, 03-335 Warszawa, tel. (22) 188 51 50 www.rewita.pl

Domy Wczasowe WAM sp. z o. o. ul. Syrokomli 6, 03-335 Warszawa, tel. (22) 188 51 50 www.rewita.pl Warszawa, dnia 14.09.2015r. Domy Wczasowe WAM sp. z o. o. ul. Syrokomli 6, 03-335 Warszawa, tel. (22) 188 51 50 www.rewita.pl OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ Lubasz 2009 Wstęp Wieś Klempicz położona jest w południowej części Gminy Lubasz, na granicy powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25. 08. 2014r. O G Ł O S Z E N I E Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803. o kształtowaniu ustroju rolnego Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Program S A P A R D Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa D01/4/1 PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Regulamin Przetargu ustnego niegraniczonego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Admiralskiej 1B ( stary adres: Czerwonych Beretów 9) 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., kwiecień 2014 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego

ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo