Atrakcyjne działki w Kobylance str. 6 i 7. Październik 2007r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Atrakcyjne działki w Kobylance str. 6 i 7. Październik 2007r."

Transkrypt

1 Atrakcyjne działki w Kobylance str. 6 i 7 Urząd Gminy w Kobylance posiada certyfikat Gratulujemy i życzymy Diamentowych Godów! Pół wieku razem! Dziewięć par z terenu naszej gminy obchodzi w tym roku jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego. W dniu 6 października 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance Państwo Krystyna i Jan Cieśliccy z Rekowa, Anna i Józef Greleccy, Helena i Roman Synówkowie, Wanda i Józef Szyndlarewiczowie z Kobylanki, Zofia i Czesław Książkowie, Janina i Celestyn Kołodziejczykowie z Jęczydołu, Maria i Stanisłw Kurmanowie, Józef i Stanisława Sygułowie, Ewa i Walenty Sadowscy z Reptowa, otrzymali z rąk wójta Andrzeja Kaszubskiego medale Za długoletnie pożycie małżeńskie (nadane Październik 2007r. Nr 4 Medale z rąk wójta Andrzeja Kaszubskiego odebrali m.in. Janina i Celestyn Kołodziejczykowie z Jęczydołu. przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego), listy gratulacyjne i drobne upominki. Wójt powołał zastępcę Tadeusz Lubert, 56 letni mieszkaniec Golczewa pełni od 1 października br. funkcję zastępcy Wójta Gminy Kobylanka. W Urzędzie Gminy odpowiada za inwestycje i planowanie przestrzenne. W i c e w ó j t jest absolwentem ekonomiki i organizacji produkcji na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Do 31 lipca 2007 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Gospodarki w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Był również członkiem Rady Nadzorczej Szczecińskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. z o. o. i wiceprezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Golczewie. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego uczestniczył w pracach Krajowego Komitetu Monitorującego Program PHARE 2001, 2002, 2003 oraz był kierownikiem projektu Paszport do przedsiębiorczości. Tadeusz Lubert nie jest jedynie teoretykiem. W latach r. prowadził samodzielną działalność gospodarczą będąc właścicielem Zakładu Usług Budowlanych. Pieniądze czekają na rolników str. 2 Parom obchodzącym Złote Gody w trakcie imprezy w GOK-u czas umilały zespoły - folklorystyczny Kaliny i wokalny 3+1. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych str. 5 WG.indd :38:19

2 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Program wspierania rolnictwa w zakresie ochrony środowiska (PWR) Pieniądze czekają na rolników Do dnia 15 listopada br. rolnicy, którzy ponieśli udokumentowane wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, mogą składać wnioski o refundację w ramach wspierania rolnictwa w zakresie ochrony środowiska. Refundacja możliwa jest dzięki Uchwale Nr XIX/9/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia rolnictwa w zakresie ochrony środowiska. W ramach programu rolnikom zwracane jest 50 proc. wydatków poniesionych na: - zakup tatuownic, - zakup kolczykownic i kolczyków, - utylizację sztuk padłych zwierząt, - uzyskanie świadectwa zwierząt, - przegląd opryskiwaczy, - badania gleby, - zakup nawozów wapniowych (nie więcej jednak niż 1500 zł), - zakup środków ochrony roślin IV i V klasy toksyczności (nie więcej jednak niż 1500 zł). Wielkość refundacji przypadającej na jedno indywidualne gospodarstwo rolne, w zależności od jego wielkości, nie może przekroczyć kwoty: zł dla gospodarstwa o pow. do 10 ha, zł dla gospodarstw o pow. powyżej 10 ha do 25 ha, zł dla gospodarstw o pow. powyżej 25 ha. Tegoroczna refundacja jest już czwartą od momentu uchwalenia PWRu. W roku ubiegłym 47 rolników, gospodarujących na gruntach położonych na terenie naszej gminy otrzymało z gminnego budżetu zwrot podatku rolnego na łączną kwotę blisko 48 tys. złotych. Średnio rolnikom refundowano 41,51 proc. poniesionych wydatków kwalifikowanych (30 spośród 47 wnioskodawców otrzymało maksymalny zwrot przysługujący im zgodnie z posiadanym areałem). Jeśli chodzi natomiast o wskaźnik zwrotu podatku rolnego to wyniósł on blisko 166 proc. UWAGA: Do wniosku o refundację w ramach PWR należy dołączyć oryginały lub potwierdzone kserokopie faktur. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie do 15 listopada 2007 r. Wybory 2007 Tak głosowaliśmy w Gminie Kobylanka Frekwencja 55,02 % Platforma Obywatelska 47,19 % Prawo i Sprawiedliwość 24,61 % Lewica i Demokraci 15,67 % Polskie Stronnictwo Ludowe 7,28 % Polska Partia Pracy 0,92 % Samoobrona 0,92 % Liga Polskich Rodzin 0,80 % Najwięcej głosów w poszczególnych partiach otrzymali: Sławomir Nitras (PO), Michał Jach (PiS), Grzegorz Napieralski (LiD), Kazimierz Ziemba (PSL). Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance zaprasza 9 listopada 2007 r., o godz 18.00, na uroczystą akademię Śpiewamy pieśni patriotyczne z okazji 89. rocznicy odzyskania niepodległości. Zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy E urząd przy Szkolnej Proces informatyzacji administracji publicznej w Polsce trwa już wiele lat. Teraz przyszedł czas na Gminę Kobylanka. W listopadzie br., po powrocie urzędu do wyremontowanego budynku, zmieniona zostanie organizacja jego pracy. Pierwszą i najważniejszą zmianą - dotyczącą bezpośrednio petentów - będzie uruchomienie Punktu Obsługi Klienta (POK). W POK-u będzie można otrzymać informacje dotyczące zakresu zadań realizowanych przez poszczególne stanowiska pracy, pobrać i uzyskać pomoc przy wypełnianiu formularzy i druków obowiązujących w urzędzie bez konieczności odwiedzania poszczególnych stanowisk pracy urzędników. Będzie to konieczne tylko w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikiem merytorycznym. Kolejną zmianą, która zostanie wprowadzona z początkiem przyszłego roku, będzie nowoczesny, kompleksowy i zintegrowany system informatyczny, który powinien znacznie poprawić funkcjonowanie urzędu. Daje on narzędzia do prognozowania, tworzenia harmonogramów załatwiania spraw oraz szczegółowego analizowania działalności poszczególnych wydziałów (system inteligentnej analizy danych), umożliwiając tym samym lepsze zarządzanie urzędem. Dzięki zastosowanym technikom i narzędziom internetowym petenci dysponujący internetem będą mogli załatwić wiele spraw urzędowych siedząc przed swoim domowym komputerem. System informatyczny - dzięki zastosowanym w nim narzędziom planowania i zarządzania finansami poprawi również zarządzanie gminnym budżetem. WG.indd :38:19

3 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Stwórzmy razem listę drzew zasługujących na miano pomnika przyrody Kobylanka lipą stoi! Na grudniowej sesji radnym przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody. Poniżej przedstawiamy listę drzew wytypowanych do nadania tego zaszczytnego miana. Spośród 28 drzew 17 to lipy. Mieszkańcom naszej gminy proponujemy udział w ewentualnym uzupełnieniu tej listy. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami), pomnikiem przyrody mogą zostać pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, np. okazałych rozmiarów drzewa i krzewy, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy (jeżeli wojewoda nie ustanowił takiej formy ochrony). Mało kto wie, że zgodnie z obowiązującymi obecnie rejestrami wojewody zachodniopomorskiego Wieniec Zgody w Kobylance i towarzyszące mu lipy w pasie drogowym ulicy Chrobrego nie są pomnikami przyrody! Dęby, o obwodzie pnia 340 cm, rosnące przy posesjach nr 61 i 62 w Reptowie, bez wątpienia zasługują na miano pomników przyrody. Obręb Gatunek drzewa Obwód pnia na wys. 130cm Nr działki geodezyjnej /lokalizacja Lipa drobnolistna 420 cm Nr pas drogowy w sąsiedztwie posesji nr 42 Bielkowo Lipa drobnolistna 350 cm Nr 296/2 cmentarz przykościelny Lipa drobnolistna 330 cm Nr 296/2 cmentarz przykościelny Lipa drobnolistna 330 cm Nr 296/1 cmentarz przykościelny Jęczydół Buk zwyczajny 435 cm Nr 125/1 posesja Jęczydół nr 3 Lipa drobnolistna Wieniec zgody 635 cm Lipa drobnolistna 460 cm Kobylanka Lipa drobnolistna 445 cm Nr 147 pas drogowy ul. Chrobrego Lipa drobnolistna 400 cm Lipa drobnolistna 370 cm Lipa drobnolistna 335 cm Lipa drobnolistna 440 cm Nr 394 teren przykościelny Kunowo Lipa drobnolistna 330 cm Nr 161 teren przykościelny Lipa drobnolistna 330 cm Nr 162 teren przykościelny Dąb szypułkowy 400 cm Nr 82 cmentarz ewangelicki Morzyczyn Niedźwiedź Rekowo Reptowo Wielichówko Dąb szypułkowy 360 cm Dąb szypułkowy 375 cm Nr pas drogowy w sąsiedztwie posesji os. Południowe 41 w Morzyczynie Dąb szypułkowy 420 cm Nr pas drogowy w sąsiedztwie Dąb szypułkowy 350 cm remizy strażackiej Dąb bezszypułkowy posesji Niedźwiedź nr 4 Nr pas drogowy w sąsiedztwie 465 cm Lipa drobnolistna 395 cm Nr pas drogowy w sąsiedztwie posesji Niedźwiedź nr 7 Lipa drobnolistna 415 cm Nr 95 - pas drogowy wokół placu po Lipa drobnolistna 340 cm nieistniejącym kościele Dąb szypułkowy 390 cm Nr zadrzewienia śródpolne ok. 1,2 km od Bielkowa Dąb szypułkowy 340 cm Nr 167/1 - posesja Reptowo nr 61 Dąb szypułkowy 340 cm Nr posesja Reptowo nr 62 Lipa drobnolistna 420 cm Nr 5/9 teren po byłym PGR w sąsiedztwie Lipa drobnolistna 350 cm hydrofornii Wszelkie uwagi i wnioski w tej sprawie można zgłaszać inspektorowi Marcinowi Lewickiemu pod nr tel lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy. Kobylanka Nowa nazwa ulicy Błyskawiczny rozwój zabudowy mieszkaniowej w naszej gminie spowodował nadanie nazwy kolejnej działce drogowej tym razem w Kobylance. Ulica Klonowa (nawiązująca nazwą do gatunku rosnących wzdłuż niej drzew) znajduje się naprzeciwko Ośrodka Zdrowia (za warsztatem samochodowym I. A. Noceń ). OGŁOSZENIE W związku z brakiem możliwości uzyskania przez Gminę Kobylanka licencji na przewozy pasażerskie, Urząd Gminy nie prowadzi wynajmu autobusów. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz z późniejszymi zmianami) licencję na wykonywanie transportu drogowego może uzyskać jedynie przedsiębiorca, a nie jednostka samorządu terytorialnego. WG.indd :38:20

4 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Spotkanie po 30 - tu latach Z Kobylanki do... Kobylanki W ostatnich dniach września Kobylankę odwiedzili mieszkańcy Kobylanki koło Gorlic. Nie była to pierwsza wizyta kobylankowian z Małopolski w naszej gminie. Do pierwszego spotkania doszło w 1976 r. Połączyła nas... poczta Mieszkańców oddalonnych od siebie o 850 km Kobylanek skojarzyła poczta. Trzydzieści lat temu nie było jeszcze opracowanego systemu kodów pocztowych, dlatego często listy trafiały nie do tej Kobylanki, do której miały trafić. W 1976 r. adresaci mylnie dostarczanych przesyłek pocztowych z Kobylanek wte dy w województwie nowosądeckim i szczecińskim postanowili się spotkać. Do pierwszego spotkania doszło w naszej Kobylance. Rok później nastąpiła rewizyta delegacji szczecińskiej Kobylanki oraz ponowne odwiedziny kobylankowian spod Gorlic. 30 lat później Leokadia Buś, sołtys Kobylanki w Gminie Gorlice inicjatorka spotkania sprzed 30 - tu lat, a także kierowniczka i choreograf Zespołu Tanecznego Polanie, zapragnęła odwiedzić ponownie starych znajomych. Kobylanki Z wizytą na promenadzie Dzielimy się doświadczeniem W dniu 1 października 2007 r. w naszej gminie gościli przedstawiciele samorządu z Wolsztyna w Wielkopolskce poszukujący rozwiązań zagospodarowania swoich jezior Wolsztyńskiego i Berzyńskiego. Szczególne zainteresowanie burmistrza Andrzeja Uczestnicy Kobylańskiego Spotkania z Folklorem. Po raz kolejny okazuje się, że budowa promenady nad jeziorem Miedwie była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Samorządowców z Wolsztyna po promenadzie oprowadzali wójt, zastępca wójta i sekretarz Gminy Kobylanka. Rogozińskiego i towarzyszących mu osób wzbudził park przyrody i muszla koncertowa. Zainteresowanie sposobem zagospodarowania inii brzegowej jeziora Miedwie w Zieleniewie i Morzyczynie wyrazili również samorządowcy ze Śremu. koło Stargardu Szczec. i Gorlic dzieli co prawda 850 km dróg i mostów, ale innych przeszkód organizatorzy ostatniego spotkania na swojej drodze już nie widzieli. Po długiej i wyczerpującej podróży Polanie wraz z przedstawicielami sołectwa Kobylanka, tamtejszymi radnymi i dyrektorami szkół zawitali w sobotni wieczór (29 września br.) do zachodniopomorskiej Kobylanki. Zmęczonych, ale szczęśliwych uczestników wizyty przywitał przed motelem Polonus w Morzyczynie, sołtys Stanisław Karpiński. Wspólne folkowanie i nie tylko Dzień później delegacja spod Gorlic wzięła udział w Kobylańskim Spotkaniu z Folklorem. W jego programie znalazły się koncerty zespołów ludowych: Polanie z Kobylanki koło Gorlic i lokalnych - Kalina oraz Zorza. Zespół Polanie zaprezentował pieśni i tańce pogórza gorlickiego oraz piosenki rzeszowskie. Wspólnym śpiewom i tańcom towarzyszyła nie tylko serdeczna atmosfera spotkania z folklorem, ale również atmosfera, jaka potrafi w doborowym towarzystwie towarzyszyć spotkaniom po latach. W finale imprezy wszystkie kapele, włącznie z gościem honorowym muzyków - Maciejem Szeligą, dyrektorem GOK-u, zaprezentowały, już mniej folkowy, ale równie porywający do tańców i śpiewów, repertuar. Goście z Kobylanki koło Gorlic zwiedzili również nadmiedwiańską promenadę, nie szczędząc słów uznania pod adresem włodarzy Gminy Kobylanka oraz uczestniczyli w mszy w parafialnym kościele pw. św. Antoniego. Za rok w większym gronie W przyszłym roku nasza gmina zamierza zorganizować Dzień Kobylanki z udziałem Kobylanek z województwa mazowieckiego, małopolskiego, podlaskiego, kujawskopomorskiego oraz miejscowości Kublank w Meklemburgii na Pomorzu Przednim. WG.indd :38:21

5 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Wyrzuć bez konsekwencji Informujemy, że w dniach 10 i 17 listopada 2007 r. na terenie Gminy Kobylanka zostanie przeprowadzona druga już zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. Urząd Gminy w Kobylance jest otwarty: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek środa Wójt Gminy przyjmuje interesantów: wtorek środa Zadzwoń, zapytaj W trakcie pierwszej zbiórki, która odbyła się w marcu br., zebrano ponad 200 m 3 odpadów wielkogabarytowych. Nie ponosząc żadnych opłat będzie można ponownie pozbyć się starego telewizora, lodówki, mebli, zużytych opon itp. Ww. odpady należy złożyć przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów, w które wyposażone są wszystkie miejscowości naszej gminy, w terminach przewidzianych w prezentowanym niżej harmonogramie. Należy pamiętać, że opisywana zbiórka nie obejmuje odpadów niebezpiecznych, takich jak np.: Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych Miejscowość Bielkowo, Rekowo, Kobylanka, Motaniec, Niedźwiedź, Reptowo, Cisewo, Wielichówko Jęczydół, Morzyczyn, Zieleniewo, Miedwiecko, Kunowo Termin 10 listopada 2007 r. (sobota) odpady powinny być dostarczone do punktów zbiórki do godz listopada 2007 r. (sobota) odpady powinny być dostarczone do punktów zbiórki do godz Dyżury dzielnicowych akumulatory, lekarstwa, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach resztki farb, lakierów, rozpuszczalników i olejów. Jednocześnie prosimy przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe o pozbywanie się odpadów (opon, szyb, części karoserii) we własnym zakresie, na podstawie umów z firmami zajmującymi się zbiórką odpadów. Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczec. pełnią dyżury w budynku Rewirów Dzielnicowych przy ul. Szczecińskiej w 29 w Morzyczynie w: poniedziałek: środa: piątek Lokalizacja punktów odbioru punkty selektywnej zbiórki odpadów Telefon Podczas pełnionej służby obchodowej w rejonie dzielnicy kontakt z dzielnicowym można uzyskać pod numerem telefonu komórkowego: Sekretariat , , (fax) Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy Księgowość budżetowa Wymiar podatków Windykacja i księgowość podatkowa Kadry, oświata Obsługa Rady Gminy, kultura, sport, zdrowie Ewidencja ludności, sprawy obywatelskie Budownictwo i planowanie przestrzenne Ochrona środowiska, rolnictwo i gospodarka nieruchomościami Inwestycje i promocja gminy Obrona cywilna i ochrona p.poż GOPS , Straż Gminna , Dyżury radnych Przewodnicząca Rady Gminy Irena Rybarczyk środy, godz Urząd Gminy w Kobylance, pokój nr 14 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Szyndlarewicz czwartki, godz Urząd Gminy w Kobylance, pokój nr 14 Ewa Bejster radna z Okręgu Wyborczego nr 3 Morzyczyn Zieleniewo poniedziałki, godz świetlica środowiskowa w Morzyczynie WG.indd :38:22

6 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Wójt Gminy Kobylanka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kobylanka Lp Obręb Nr dziaki Nr Kw Pow. w ha Rodzaj i symbol użytku Opis nieruchomości 1. Kobylanka 907/ ,0837 RVI-0,0837 działka gruntu Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Brak miejscowego planu zagospodarowania*. Cenna netto w zł Wadium w zł , ,00 2. Kobylanka 907/ ,0938 RVI-0,0938 działka gruntu j.w , ,00 3. Kobylanka 907/ ,1010 RVI-0,1010 działka gruntu j.w , ,00 4. Kobylanka 907/ ,0810 RVI-0,0810 działka gruntu j.w , ,00 5. Kobylanka 907/ ,0833 RVI-0,0833 działka gruntu j.w , ,00 6. Kobylanka 907/ ,0903 RVI-0,0903 działka gruntu j.w , ,00 7. Kobylanka 907/ ,0975 RVI-0,0975 działka gruntu j.w , ,00 8. Kobylanka 907/ ,0995 RVI-0,0995 działka gruntu j.w , ,00 9. Kobylanka 907/ ,0855 RVI-0,0855 działka gruntu j.w , , Kobylanka 907/ ,0856 RVI-0,0856 działka gruntu j.w , ,00. Kobylanka 907/ ,0891 RVI-0,0891 działka gruntu j.w , ,00 * Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Wójt Gminy Kobylanka. Przetargi odbędą się w dniu 28 listopada 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance, ul. Jeziorna 6 w następującej kolejności: dla pozycji nr 1 o godzinie 9.00, dla pozycji nr 2 o godzinie 9.15, dla pozycji nr 3 o godzinie 9.30, dla pozycji nr 4 o godzinie 9.45, dla pozycji nr 5 o godzinie 10.00, dla pozycji nr 6 o godzinie 10.15, dla pozycji nr 7 o godzinie 10.30, dla pozycji nr 8 o godzinie 10.45, dla pozycji nr 9 o godzinie.00, dla pozycji nr 10 o godzinie.15, dla pozycji nr o godzinie.30. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki z określeniem numeru geodezyjnego działki na konto Urzędu Gminy w Kobylance nr Bank PKO BP O/Stargard. Osoby zainteresowane udziałem w licytacji kilku działek są zobowiązane wpłacić wadia za każdą z nich z określeniem numerów geodezyjnych działek. Wymagane wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem lub gotówką w terminie do dnia 23 listopada 2007 r. z określeniem numeru geodezyjnego działek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organ gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji dowodu wniesienia wadium oraz dowodu tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub wspólników spółki cywilnej, do przedłożenia dodatkowo stosownych dokumentów i pełnomocnictw. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego z dniem 31 grudnia 2003 r. wygasł miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Warunki zagospodarowania terenu mogą być ustalone na wniosek osoby zainteresowanej w odrębnej decyzji Wójta Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 592) oraz w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego pierwszeństwo w nabyciu ww. działek przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Ww. działki są nieuzbrojone. Gmina Kobylanka zobowiązuje się do wykonania w działce drogowej, oznaczonej geodezyjnie nr 907/18 (do której przylegają działki), sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dnia 31 grudnia 2008 r. Koszt wykonania przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej spoczywa na nabywcach działek. Informacji na temat zbywanych nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 10, tel Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. WG.indd :38:23

7 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka 7 Lokalizacja działek w Kobylance wystawionych na sprzedaż. Informacja o wynikach przetargów Działki drożeją W trakcie dwóch ustnych przetargów nieograniczonych, które odbyły się 23 sierpnia i 16 października br., Gmina Kobylanka sprzedała dwie działki w Morzyczynie i jedną działkę w Kobylance. Sprzedane grunty są nieuzbrojone i bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ich zabudowa będzie możliwa po uzyskaniu od Wójta Gminy Kobylanka pozytywnych warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę (od Starosty Stargardzkiego). Położenie, nr geodezyjny działki Morzyczyn, 1487/15 Morzyczyn, 1487/13 Kobylanka, 212 Powierzchnia Cena wywoławcza netto Cena sprzedaży brutto Cena za 1m 2 brutto 866 m zł zł 204,27 zł 856 m zł zł 181,00 zł 665 m zł zł 74,12 zł Jednocześnie informujemy, że w grudniu br. planowany jest kolejny przetarg na działki w Morzyczynie. UWAGA! Osoby zainteresowne kupnem lub sprzedażą gruntów w obrocie prywatnym, położonych na terenie Gminy Kobylanka, mogą składać swoje oferty w Gminnym Centrum Informacji, mieszczącym się w Kobylance przy ul. Jeziornej 6. GCI jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach Ogłoszeń o przetargach szukaj na stronie WG.indd :38:23

8 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Rozpoczynamy cykl Poznajcie moje hobby Samochodem przez życie Andrzeja Nocenia w Gminie Kobylanka znają prawie wszyscy. Mało kto jednak wie, że dzięki jego pasji o Kobylance zrobiło się w ostatnim czasie bardzo głośno w światku motoryzacyjnym. Andrzej Noceń z żoną Ireną na VI Ogólnopolskim Zlocie Zabytkowych Mercedesów w Lesznie. Stokrotka zaprasza! Właściciel warsztatu samochodowego przy ul. Szkolnej w Kobylance samochodami interesował się od dzieciństwa. Pierwszą motoryzacyjną miłością Pana Andrzeja był samochód jego ojca. Zainteresowania bohatera niniejszej prezentacji zaowocowały ukończeniem Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Koszalinie. Już wtedy Pan Andrzej marzył o własnym warsztacie, w którym oprócz zarabiania na chleb, móg- Poniżej przedstawiamy Państwu rozkład zajęć w świetlicach środowiskowych Stokrotka działających na terenie naszej gminy. W godzinach popołudniowych dzieci i młodzież mają okazję skorzystać m. in. z nieodpłatnych lekcji j. niemieckiego i angielskiego, informatyki i śpiewu oraz pograć w piłkę czy koszykówkę w halach w Kobylance, Kunowie i Reptowie. Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką osób posiadających wykształcenie pedagogiczne lub pracujących zawodowo jako nauczyciele. Szkoła Podstawowa w Kobylance Poniedziałek ( ) zajęcia taneczne (A. Tomaszewska), wtorek ( ) zajęcia sportowe (B. Basiak), środa ( ) zajęcia informatyczne (I. Bojarska), zajęcia plastyczno techniczne (K. Fijołek), czwartek ( ) zajęcia sportowe (B. Basiak), zajęcia informatyczne (B. Galankiewicz), zajęcia muzyczne (J. Kalwiński), piątek ( ) - zajęcia sportowe (B. Basiak). Szkoła Podstawowa w Kunowie Poniedziałek ( ) - zajęcia informatyczne (G. Siwiec), wtorek ( ) - zajęcia informatyczne (W. Socha), środa ( ) zajęcia muzyczno wokalne (M. Wesołowski), czwartek ( ) gry i zabawy ruchowe (E. Godzisz), piątek ( ) zajęcia sportowe (trener S. Świerczyński). Szkoła Podstawowa w Reptowie Poniedziałek ( ) j. niemiecki (A. Łętowska), ( ) zajęcia informatyczne (M. Jońca), wtorek ( ) - zajęcia sportowe (P. Barełkowski), środa ( ) j. angielski (I. Olkiewicz), czwartek ( ) j. angielski (M. Wiernikowska Flegel), ( ) tenis stołowy (M. Flegel), ( ) zajęcia plastyczne (E. Cieplucha), ( ) zajęcia sportowe (p. Barełkowski). Świetlica w Morzyczynie Poniedziałek ( ) E. Bejster, czwartek ( ) H. Dawidowicz, piątek ( ) D. Michalska. Świetlica w Bielkowie Wtorek ( ) B. Mazurek, czwartek ( ) A. Krupska. Świetlica w Motańcu Poniedziałek i środa ( ) D. Michalska, czwartek ( ) j. angielski (K. Kleinowska). Świetlica w Niedźwiedziu Wtorek ( ) A. Krupska. Obecnie Andrzej Noceń kończy remont starego Junaka. W garażu na remont czekają jeszcze m. in.: Citroen BL z 1939 r., Herald Triumph z 1963 r. i Mercedes 0 z 1964 r. łby także odrestaurowywać stare samochody i motocykle. Marzenia spełniły się w 1985 r. po przeprowadzce do Kobylanki. Pierwszym starociem Andrzeja Nocenia był kabriolet Wanderer W24 z 1923 r. Później przyszła kolej na Citroena BL z 1939 r. Jednak jego największą miłością na czterech kółkach jest bez wątpienia Mercedes 190B Ponton z 1959 r. Odrestaurowywanie Pontona trwało trzy lata. Ale opłaciło się twierdzi jego właściciel. Trudno dziwić się entuzjazmowi Pana Andrzeja widząc półkę z wieloma pucharami, jakie jego merc zdobył w ogólnopolskich rajdach samochodów zabytkowych. Najbardziej dumny jestem z zajęcia I miejsca w VI Ogólnopolskim Zlocie Zabytkowych Mercedesów Leszno 2007 powiedział Wieściom Gminnym Andrzej Noceń. Właściciel najlepszego zabytkowego Mercedesa w Polsce ma jeszcze jedno marzenie. Bardzo chciałby zorganizować rajd samochodów zabytkowych w naszej gminie. Promenada nad jeziorem Miedwie jest wręcz idealnym miejscem dla tego typu imprezy. Przepiękne, mieniące się na tle naszego jeziora maski zabytkowych samochodów, przyciągnęłyby do Morzyczyna tysiące fanów motoryzacji twierdzi z przekonaniem Andrzej Noceń. Poznajcie moje hobby przeznaczone jest dla osób o niebanalnych pasjach. Nie trzeba być posiadaczem zabytkowych pojazdów aby trafić na łamy Wieści Gminnych. Jeśli masz przebogatą kolekcję guzików, pudełek od zapałek, kapsli od piwa lub czegokolwiek innego, jeśli poszukujesz z sukcesami militariów i innych zabytkowych przedmiotów lub masz inne ciekawe hobby zgłoś się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance. WG.indd :38:24

9 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Dowóz dzieci do szkoły Czekają krócej Z początkiem roku szkolnego wprowadzono nowy rozkład dowożenia uczniów do szkół. Zmiana ta podyktowana była bardzo długim czasem upływającym od wyjazdu dziecka z miejsca zamieszkania do rozpoczęcia zajęć w szkole. W niektórych wypadkach wynosił on nawet 1,5 godziny. Obecnie dzieci rozpoczynają podróż autobusem szkolnym maksymalnie 30 minut przed rozpoczęciem lekcji. W związku z tym należało zmienić godzinę rozpoczęcia zajęć w Szkole Podstawowej w Kunowie z 8.40 na DOWOZY DO SZKÓŁ ODWOZY ZE SZKÓŁ AUTOBUS A (AUTOSAN) pn.-pt. pn.-czw. pt. Wielichówek 6.30 ZSS Reptowo Cisewo 6.40 ZSS Cisewo Reptowo 7.05 ZSS Wielichówek Kobylanka 7.10 ZSS Stargard Morzyczyn 7.15 ZSS Miedwiecko Miedwiecko 7.20 ZSS Morzyczyn Stargard 7.45 ZSS Kobylanka Wielichówek 8.05 SP, G Reptowo Cisewo 8.15 SP, G Cisewo Reptowo 8.25 SP, G Wielichówek AUTOBUS B (PKS) DOWOZY DO SZKÓŁ pn.-pt. O tej samej godzinie dzieci rozpoczynają naukę w szkołach w Kobylance i Kunowie. W Reptowie natomiast pierwszy dzwonek rozbrzmiewa o godzinie Dowozy prowadzone są na trzech trasach, z czego dwie obsługują autobusy gminne a jedną przewoźnik zewnętrzny - PKS Stargard Szczeciński, który przedstawił najlepszą ofertę cenową. Po zakończeniu lekcji dzieci na odwóz oczekują w świetlicy szkolnej, które w każdej szkole funkcjonują do godz Rozkład jazdy autobusów szkolnych zamieszczamy poniżej. Rozkład jazdy autobusów szkolnych ODWOZY ZE SZKÓŁ pn. pt. I odwóz pn.-pt. II odwóz Reptowo Wierzchląd 7.35 SP Kobylanka Skalin 7.45 SP Bielkowo X Kunowo 7.50 SP, G Rekowo X Zieleniewo 8.00 G Jęczydół Morzyczyn 8.05 G Morzyczyn Kobylanka 8.10 G Zieleniewo Reptowo 8.20 G Kunowo Skalin Wierzchląd Tygodniowy plan zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance sezon 2007/2008 PONIEDZIAŁEK : zajęcia rekreacyjno-turystyczne : taniec towarzyski : taniec nowoczesny : aerobik WTOREK : zajęcia wokalne ŚRODA : koło teatralne : próba zespołu Kalina CZWARTEK : zajęcia rekreacyjno-turystyczne : taniec towarzyski PIĄTEK : zajęcia rękodzieła artystycznego : próba zespołu Zorza : aerobik SOBOTA : lekcje fortepianu Od poniedziałku do-soboty istnieje możliwość korzystania z kortu tenisowego i boiska piłki siatkowej. Zmiany w oświacie Dyrektorzy mogą więcej Od września br. szkoły, jako jednostki organizacyjne gminy - zgodnie z ustawą o finansach publicznych - uzyskały samodzielność finansową. Konsekwencją tego było zatrudnienie w każdej z nich pracownika niepedagogicznego, świadczącego pracę w zakresie spraw finansowych, płacowych i administracyjnych. Przy takiej formie organizacyjnej dyrektor szkoły jest teraz również odpowiedzialny za realizację budżetu, sprawy kadrowe i płacowe. Podejmowanie decyzji co do sposobu wydatkowania środków finansowych oraz prawidłowe wykorzystywanie tych środków należy więc wyłącznie do dyrektora szkoły. DOWOZY DO SZKÓŁ ODWOZY ZE SZKÓŁ AUTOBUS C pn.śr. pn.śr.pt. wt. wt. czw. pn.-pt. czw,pt. I (GIMBUS) odwóz II odwóz I odwóz II odwóz II odwóz Zieleniewo 7.20 SP Reptowo :05 15:05 14:05 Morzyczyn 7.25 SP Niedzwiedź :10 15:10 14:10 Jęczydół 7.30 SP, Gajęcki Ług :15 15:15 14:15 Rekowo 7.40 SP, G Motaniec :30 15:30 14:30 Bielkowo 7.45 SP, G Kałęga :35 15:35 14:35 Kobylanka 7.50 SP, G Kobylanka X X X X X Kałęga 7.55 SP, G Bielkowo X X X 14:40 Motaniec 8.00 SP, G Rekowo X X X 14:45 Gajęcki Ług 8.15 SP, G Jęczydół X X X X X Niedźwiedź 8.20 SP, G Morzyczyn X X X X X Reptowo 8.25 SP, G Zieleniewo X X X X X ZSS Zespół Szkół Specjalnych SP szkoła podstawowa G - gimnazjum WG.indd :38:25

10 10 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Program Rozwoju Lokalnego Gminy Kobylanka Quo vadis gmino? W związku z dużym ruchem inwestycyjnym oraz napływem nowych mieszkańców do Gminy Kobylanka postanowiliśmy przedstawić Państwu bliżej naszą gminę. Służyć ma temu publikowanie w kolejnych numerach Wieści Gminnych fragmentów Programu Rozwoju Lokalnego. Mamy nadzieję, że jego lektura pozwoli nie tylko zapoznać się Państwu z dotychczas nieznanymi faktami i danymi, ale również a może przede wszystkim zrozumieć determinizmy, które mają wpływ na rozwój naszej Malej Ojczyzny. Program Rozwoju Lokalnego Gminy Kobylanka Położenie Biorąc pod uwagę obecny kształt województwa zachodniopomorskiego, Gmina Kobylanka położona jest w jego zachodniej części, granicząc z następującymi jednostkami administracyjnymi: - od zachodu z miastem Szczecin, - od południowego zachodu z gminą Stare Czarnowo, - od wschodu i południowego wschodu z gminą Stargard Szczeciński, - od północy z gminą Goleniów. Granice administracyjne Gminy Kobylanka na przeważającej długości są granicami sztucznymi, jedynie w południowo-wschodniej części wyznacza je linia brzegowa jeziora Miedwie, leżącego poza gminą Kobylanka, a na południowym - zachodzie granica nawiązuje swym przebiegiem do koryta lub krawędzi doliny Płoni. Położenie Gminy Kobylanka w przestrzeni geograficznej wyróżniają następujące układy powiązań przyrodniczych i funkcjonalnych: - układ hydrograficzny - położenie gminy wokół północnej części jeziora Miedwie oraz między dolinami rzek Płoni i Iny, - układ leśny - położenie w strefie kompleksów leśnych Puszczy Goleniowskiej i Puszczy Bukowej - w granicach gminy znajdują się południowe partie Puszczy Nowe domy w Gminie Kobylanka rosną jak grzyby po deszczu (os. Sosnowe w Kobylance). Tabela nr 1. Gmina Kobylanka na tle powiatu stargardzkiego. GMINA Powierzchnia % Liczba ludności % Dobrzany 135,12 km 2 6, ,25 Dolice 237,13 km 2, ,8 Chociwel 160,57 km 2 8, ,2 Ińsko 151,01 km 2 7, ,9 Kobylanka 121,68 km 2 6, Marianowo 101,75 km 2 5, ,6 Stara Dąbrowa 2,59 km 2 5, ,0 Stargard Szczec. - miasto 48,10 km 2 2, ,2 Stargard Szczec. - gmina 318,47 km 2 15, ,45 Suchań 132,80 km 2 3, ,6 Powiat stargardzki 2003,46 km Goleniowskiej, - układ kompleksów glebowo - rolniczych południowo-wschodnia część gminy jest fragmentem obszaru o wiodącej funkcji produkcji żywności (rejon stargardzko - pyrzycki), - pasmo urbanizujące się Szczecin - Stargard Szczeciński - położenie gminy na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, - ponadregionalne korytarze infrastruktury technicznej (droga krajowa Nr S10; dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa Szczecin-Poznań; napowietrzna linia wysokiego napięcia Elektrownia Dolna Odra - Dunowo) Położenie Gminy Kobylanka w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Miedwie oraz realizacja podstawowych inwestycji komunalnych powodują, że gmina zaczyna pełnić w regionie funkcję turystyczno - rekreacyjną oraz osadniczą dla mieszkańców pobliskiego Szczecina i Stargardu Szczecińskiego. Znaczne tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod funkcje mieszkaniowe i rekreacyjne zostały w większości rozdysponowane. Podziałom geodezyjnym uległy również tereny przeznaczone w planie miejscowym pod funkcje rolnicze. Powierzchnia Gmina Kobylanka zajmuje obszar 122 km². Wielkość jej kształtuje się poniżej przeciętnych w odniesieniu do powierzchni gmin wiejskich w powiecie stargardzkim. (tabela 1). W granicach administracyjnych Gminy Kobylanka wyróżniamy następujące sołectwa, przysiółki, kolonie, gajówki, osady, leśniczówki: 1) sołectwa: Bielkowo, Cisewo, Jęczydół, Kobylanka, Kunowo, Morzyczyn - Ziele- WG.indd :38:25

11 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Tabela nr 2. Użytkowanie gruntów w Gminie Kobylanka Powierzchnia ogólna niewo, Motaniec, Niedźwiedź, Rekowo, Reptowo, 2) przysiółki: Kałęga, Nowa Kobylanka, 3) kolonie: Zagość, Miedwiecko, 4) gajówki: Gajęcki Ług, 5) osady: Wielichówko, 6) leśniczówki: Morawsko. Ludność Na koniec 2006 r. Gmina Kobylanka liczyła osób (tabela 3), zamieszkałych w 18 jednostkach osadniczych, zorganizowanych w 10 sołectw, charakteryzujących się zróżnicowaną formą zabudowy. Dotyczy to zarówno stopnia koncentracji terenów osadniczych jak i charakteru wsi. Sieć osadnicza jest zróżnicowana w poszczególnych miejscowościach. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 29,33 osoby, Grunty orne przy średniej dla gmin wiejskich w powiecie stargardzkim - 36 osób/ km². Na przestrzeni lat notowano stały przyrost mieszkańców, głównie we wsiach: Morzyczyn, Kobylanka, Niedźwiedź i Motaniec. Natomiast we wsiach Cisewo, Rekowo i Wielichówko odnotowano tylko nieznaczny przyrost ludności. W tych wsiach notuje się najniższy na terenie gminy wskaźnik liczby ludności na 1 km². Saldo migracji w gminie wynosiło: w 1997 r.: + 15 osób, w 1998 r.: + 34, w 2002 r.: + 78, a w 2006 r.: + 70 osób i było jednym z większych spośród gmin wiejskich. Funkcjami wiodącymi w Gminie Kobylanka jest obecnie bardzo szybko rozwijająca się funkcja mieszkaniowa oraz turystyka i rekreacja. Rolnictwo zatrzymało się na dotychczasowym poziomie i nie przewiduje się znaczącego poszerzenia tej funkcji. Znaczne tereny przeznaczone pod funkcje mieszkaniowe zostały podzielone i rozdysponowane. W związku z powyższym przewidywany jest dość duży napływ ludności, który przy obecnym tempie rozwoju zakłada ponad 5000 mieszkańców w 2010 r. i przy utrzymaniu tego tem- Sady Użytki rolne Łąki i pastwiska Razem Lasy i grunty leśne Grunty zabudowane i zurbanizowane Tereny różne 121,68 km 2 27,61 km 2 0,18 km 2 12,57 km 2 42,35 km 70,47 km 2 5,33 km 2 2,34 km 2 100% 22,69% 0,15% 10,33% 34.80% 57,91% 4,38% 1,92% Tabela nr 3. Liczba ludności w gminie Kobylanka ( wg. źródeł UG Kobylanka) Nazwa sołectwa Wieś, kolonia, przysiółeki inne 2003 r r r r r. Bielkowo Bielkowo - wieś Cisewo Cisewo wieś Wielichówek osada Jęczydół Jęczydół - wieś Kobylanka Kobylanka - wieś Kunowo Kunowo - wieś Morzyczyn - Zieleniewo Motaniec Niedźwiedź Morzyczyn wieś Zieleniewo wieś Miedwiecko kolonia Zagość - kolonia Motaniec wieś Kałęga przysiółek Nowa Kobylanka - przysiółek Niedźwiedź wieś Gajęcki Ług gajówka Morawsko - leśnczówka Rekowo Rekowo - wieś Reptowo Reptowo - wieś OGÓŁEM pa około mieszkańców w 2020 r. Ze względu na możliwości i ilość terenu, który posiada gmina pod osadnictwo Na terenie byłego boiska piłkarskiego przy ul. B. Chrobrego w Kobylance rozpoczęła się budowa dwóch budynków mieszkalnych, w których urządzone zostaną cztery mieszkania komunalne. Zakończenie prac przewidziano na lipiec przyszłego roku mieszkaniowe będzie to granica, która wyczerpuje możliwości ekspansji funkcji mieszkaniowej na terenie gminy. WG.indd :38:26

12 12 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Promenada nad jeziorem Miedwie Pierwsze Miedwiańskie Lato za nami! Ponad 15 tysięcy osób zdaniem strażaków z OSP Gminy Kobylanka zabezpieczających gminne imprezy masowe obejrzało koncerty i przedstawienia w ramach Miedwiańskiego Lata Samą promenadę i muszlę koncertową wg szacunków organizatorów tego przedsięwzięcia odwiedziło natomiast około 60 tys. turystów. O naszej gminie zaczęło być głośno już wtedy, kiedy z niedowierzaniem wszyscy obserwowali, jak z fal miedwiańskiego jeziora wynurza się okazała muszla koncertowa. Amfiteatr z widownią na 800 miejsc siedzących i prawie tyleż samo stojących, dwukilometrowa promenada z parkiem przyrody, 150-metrowym molem, placem zabaw dla dzieci, stołami do pingponga, skate parkiem, stanowiskiem do koszykówki oraz z pozostałymi 8 pomo- stami i punktami widokowymi nad wodą to nowy produkt turystyczny Gminy Kobylanka, którego potencjału nie wolno zmarnować. Służyć temu ma m. in. coroczny cykl imprez kulturalnych Czy słońce, czy deszcz, czy Skrzypek na dachu, czy ostre i sportowych w ramach rockowe nuty na widowni muszli koncertowej nie brakowało Miedwiańskiego Lata. publiczności. W tym roku z olbrzymim zaangażowaniem pracownicy Urzę- lokalnych produktów turystycznych oraz daldu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, sza wspólna rozbudowa infrastruktury turygminnej Biblioteki Publicznej, strażaków stycznej, organizacja atrakcyjnych imprez kulz Ochotniczych Straży Pożarnych przy- turalno rekreacyjno - sportowych w ramach gotowali dwadzieścia imprez, które spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy i turystów. Promenada nad jeziorem Miedwie to wielkie wyzwa nie i szansa dla mieszkańców ziemi kobylanieckiej. Rozwój W ramach Miedwiańskiego Lata 2007 nie zabrakło imprez dla młodzieży. Miedwiańskiego Lata daje szerokie możliwości rozwoju naszej gminy oraz stwarza szansę dla małych i średnich przedsiębiorstw na rynku usług turystycznych. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk na deskach nadmiedwiańskiego amfiteatru. WG.indd 12 Miedwiańskie Lato 2007 w artystycznej atmosferze, czasami w deszczu, częściej jednak w słońcu dobiegło końca. Wszystkim, którzy okazali nam pomoc, dobre słowo i ludzką życzliwość - DZIĘKUJEMY. Zapraszając na kolejną edycję Miedwiańskiego Lata informujemy, iż obecnie trwają intensywne przygotowania i negocjacje w sprawie kalendarza imprez na 2008 r. Liczymy na kolejne spotkania z Państwem nad jeziorem Miedwie i gorąco zapraszamy do korzystania z bogatej oferty kulturalno turystycznej Gminy Kobylanka oraz do czynnego udziału w organizowanych przez nas, nie tylko artystycznych przedsięwzięciach. Organizatorzy Miedwiańskiego Lata :38:31

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2003-2010 GMINA KOBYLANKA

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2003-2010 GMINA KOBYLANKA WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2003-2010 GMINA KOBYLANKA W wyniku przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 11 lutego 2003 roku Narodowego Planu Rozwoju jako podstawowego dokumentu określającego ramy współfinansowania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XIX 2 (342) Bielawa, 1-15 lutego 2011 r. ISSN 1508-1362 Noworoczne spotkania Burmistrza Jak co roku w styczniu, tak i w roku 2011, burmistrz Ryszard Dźwiniel

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA TAJEMNICZA BUDOWA. e-kórnik. Ostatni moment na składanie wniosków o odszkodowania

WYNIKI WYBORÓW OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA TAJEMNICZA BUDOWA. e-kórnik. Ostatni moment na składanie wniosków o odszkodowania DWUTYGODNIK * ROK XVIII * 7 PAŹDZIERNIKA 2005 * NR 19 (231) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ WYNIKI WYBORÓW OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA Ostatni moment na składanie wniosków o odszkodowania Fot. Łukasz

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Dożynki wiejskie 2008

Dożynki wiejskie 2008 Dożynki Wiejskie Dożynki wiejskie 2008 Wszystkie zboża pokoszone, złocą się ścierniska. Ustępuje zielone lato przed rudą jesienią, to znak że dożynki czas zacząć. Głębowice To jedne z pierwszych dożynek

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

CHOCZEWSKIE 2010 ROK (XII) Nr 3 (121) MARZEC. Gminy Choczewo. Egzemplarz bezp³atny

CHOCZEWSKIE 2010 ROK (XII) Nr 3 (121) MARZEC. Gminy Choczewo. Egzemplarz bezp³atny Wieści Choczewskie Nr 3 (121) MARZEC 2010 ISSN 1508-5864 s. 1 Egzemplarz bezp³atny Nr 3 (121) MARZEC 2010 ROK (XII) CHOCZEWSKIE W dzisiejszym numerze: XXVIII sesja Rady Gminy Choczewo - absolutorium dla

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ październik 2010 ~ nr 10 (235) ~ rok XXI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 Baranowo

Bardziej szczegółowo

ZNALEZIONE W WIEŻY. Dokumenty sprzed 85 lat. Kolejny sukces w rankingu. Trzy piece stanęły na Prowencie

ZNALEZIONE W WIEŻY. Dokumenty sprzed 85 lat. Kolejny sukces w rankingu. Trzy piece stanęły na Prowencie DWUTYGODNIK * ROK XXII * 24 LIPCA 2009 * NR 14 (322) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG. Demontaż wieży bnińskiego ratusza ZNALEZIONE W WIEŻY Dokumenty sprzed 85 lat kórnik w 10-ce Kolejny sukces

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne www. gminalancut.pl ISSN 1731-9773 nr 5 (52)... pażdziernik 2009 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki

Bardziej szczegółowo

Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 01/2012 Kosakowo, styczeń 2012 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

G M I N A C I E PI E L ÓW P OR A DN I K M I E S Z K A Ń C A

G M I N A C I E PI E L ÓW P OR A DN I K M I E S Z K A Ń C A G M I N A CI E P I E L ÓW POR A DNIK M I E S Z K A Ń C A 2010 GMINA CIEPIELÓW INFORMACJE OGÓLNE Gmina wiejska, położona w dolinie malowniczej rzeki Iłżanki (powiat lipski, województwo mazowieckie). To

Bardziej szczegółowo

nr 16/395 15-31 VIII 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 30. Ogólnopolski Turniej Finałowy mecz rozegrali z Tomasovią

nr 16/395 15-31 VIII 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 30. Ogólnopolski Turniej Finałowy mecz rozegrali z Tomasovią nr 16/395 15-31 VIII 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Nowe inwestycje 31 sierpnia SOLPARK Kleszczów świętuje swoje piąte urodziny. Przygotowane na ten dzień atrakcje rozpoczną

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny. Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.

Bezpłatny. Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow. Bezpłatny 2011 Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl S P I S T R E Ś C I Słowo Wójta...2 Rada Gminy...3 Budżet na

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo