Drodzy Czytelnicy! Starosta Powiatu Kozienickiego mgr Roman Wysocki. MATURA 2006 w powiecie kozienickim*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drodzy Czytelnicy! Starosta Powiatu Kozienickiego mgr Roman Wysocki. MATURA 2006 w powiecie kozienickim*"

Transkrypt

1 ISSN Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach Nasz Powiat Ekologia * Aktualności * Informacje gminne * Zdrowie * Finanse * Działalność placówek * Ochrona środowiska Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie biuletynu Nasz Powiat. W wydaniu tym, podobnie jak w każdym numerze, staraliśmy się poruszyć wszelkie kwestie mające znaczenie dla naszego powiatu i jego mieszkańców. W numerze zamieszczamy przedruk listu otwartego wystosowanego przez środowisko lekarskie (zamieszczamy go na prośbę jego autorów), a także odpowiedź na ten list. Teksty te publikujemy po to, aby mogli sobie Państwo wyrobić własne zdanie. Ponadto informuję Czytelników, że dodatkowe środki na inwestycje i remonty z budżetu powiatu przyznawane są przez Radę Powiatu. Wnioski zgłoszone przez dyrektora szpitala, po zaopiniowaniu ich przez Wydziały: Finansów i Zdrowia, Starosta przedstawia na Zarządzie Powiatu. Po wypracowaniu stanowisk, Zarząd Powiatu przedstawia je Radzie Powiatu. Wypracowane stanowisko przez Zarząd Powiatu Starosta przedstawia komisjom problemowym Rady. Na tej podstawie Rada podejmuje ostateczną decyzję, określając cel i wielkość przyznanych środków. Warto też wspomnieć, że za prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków odpowiada dyrektor szpitala. W numerze zamieszczone zostały także wyniki tegorocznej matury w powiecie kozienickim, a także poruszono wiele innych istotnych dla mieszkańców powiatu tematów, do których przeczytania gorąco Państwa zachęcam. Starosta Powiatu Kozienickiego mgr Roman Wysocki Nr 7 lipiec 2006 MATURA 2006 w powiecie kozienickim* W okresie od 4 maja do 20 czerwca 2006 roku trwała sesja wiosenna egzaminu maturalnego. Przystąpiło do niego łącznie prawie 420 tysięcy maturzystów. W roku 2006 po raz pierwszy maturę zdawali absolwenci techników i liceów uzupełniających. Jako przedmioty obowiązkowe, młodzież zdawała: język polski i dowolny język obcy. Przedmiotem wybranym mogła być biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie i wiedza o tańcu. Każdy maturzysta przystępujący po raz pierwszy do egzaminu mógł wybrać do trzech przedmiotów dodatkowych. Wielu zdających zmusiły do tego wymagania uczelni. Większość maturzystów nie wybrała jednak przedmiotów dodatkowych, ograniczając się do obowiązkowego zakresu. Mniej niż 5% abiturientów zdawało więcej niż jeden przedmiot dodatkowy. 10 lipca CKE opublikowała informację o krajowych wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2006 roku. Matury nie zdało w tym roku 21% przystępujących do egzaminu. Wręczenie świadectw dojrzałości w każdej szkole przebiegło inaczej. I Liceum Ogólnokształcące im. Czarnieckiego nie organizowało z tej okazji żadnej uroczystości maturzyści mogli odbierać swoje świadectwa w wyznaczonych przez szkołę terminach. W ZS Nr 1 im. Legionów Polskich uroczyste rozdanie świadectw maturalnych odbyło się 12 lipca 2006r. Podczas uroczystości wyróżniono w sposób szczególny najlepszych tegorocznych maturzystów troje z nich otrzymało nagrody pieniężne Burmistrza Gminy Kozienice, a pięcioro aparaty cyfrowe, nagrody starosty powiatu kozienickiego. Starosta powiatu kozienickiego Roman Wysocki wręczył również listy gratulacyjne oraz drobne upominki 40 absolwentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. W powiecie kozienickim wyniki tegorocznych matur ukształtowały się następująco: w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego do matury przystąpiło 127 osób, zdało ją 80% abiturientów. Uczniowie LO często wybierali wersję rozszerzoną egzaminu z wybranych przedmiotów, w sumie rozszerzenia wybrano 160 razy). Największym powodzeniem wśród przedmiotów dodatkowych cieszyły się: geografia (wybrało ją 41 osób, w tym 26 część rozszerzoną), biologia (38 osób, w tym 27 w wersji rozszerzonej) oraz historia (31 osób, w tym 12 rozszerzoną). W Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich, spośród 403 uczniów, którzy przystąpili do matury, pomyślne wyniki z obu części egzaminu otrzymało 325 osób (80,6%), w tym: z Liceum Ogólnokształcącego 94,6%, z Liceum Profilowanego 86,1%, a w Technikach 63,51%. dokończenie na str. 11

2 Służba zdrowia List otwarty do Starosty Powiatu Kozienickiego Środowisko lekarskie z uwagą wysłuchało wystąpienia Pana Starosty na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu r., które było emitowane od r. w bloku programowym Nasz Powiat, w lokalnej telewizji kablowej oraz w wersji internetowej bloku. Jesteśmy zbulwersowani wypowiedzią, z której jednoznacznie wynika, że intencją lekarzy, którzy wzięli udział w strajku przeprowadzonym w maju 2006r. było doprowadzenie szpitala do upadku, następstwem którego mogłaby być jego prywatyzacja lub likwidacja. Jest nie do przyjęcia powołanie się na prywatną wypowiedź byłego już ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samuela Nkire Mbazuigwe, według którego w szpitalu panuje pewien układ, w którym nie ma miejsca dla ludzi uczciwych, a nawet jest on zagrożeniem dla ludzi uczciwych. Powtórzenie na forum publicznym takiej wypowiedzi niepracującego już lekarza, przez Pana Starostę, zabrzmiało jak własna opinia Pana Starosty. Tymczasem osoba publiczna reprezentująca organ założycielski Szpitala nie może pozwalać sobie na bezpodstawne, publiczne wypowiedzi szkalujące i dyskredytujące środowisko lekarskie. Taką wypowiedź do szerokiego grona odbiorców, mającą wywołać przekonanie w społeczeństwie niezorientowanym w trudnej i skomplikowanej ekonomicznie sytuacji szpitala, że tylko Starosta jest osobą mającą na celu dobro pacjentów i jest zainteresowany istnieniem szpitala w Kozienicach, można przyjąć wyłącznie za element kampanii wyborczej rozpoczętej przez Pana Starostę. Podkreślamy, że obecna sytuacja Szpitala, która doprowadziła do strajku lekarzy, jest wynikiem wieloletniego procesu polegającego na zaniedbaniu szpitala pod względem wyposażenia w sprzęt medyczny i żenująco niskich wynagrodzeń personelu medycznego. W okresie ośmiu lat rządów Pana Starosty nie zostały podjęte żadne działania restrukturyzacyjne (poza zwolnieniami personelu), które doprowadziłyby do rozszerzenia zakresu świadczeń medycznych. Stało się to ze szkodą dla pacjentów, którzy są zmuszeni do poszukiwania innych placówek wykonujących specjalistyczne zabiegi i badania diagnostyczne. Taka sytuacja jest również stresująca dla personelu medycznego, a jej przedłużanie w połączeniu z niskim poziomem wynagrodzeń zaowocowało determinacją personelu, zakończoną strajkiem. Dobrze byłoby, aby wystąpienie Pana Starosty było merytoryczne, a radni zostali poinformowani o wysokości zarobków lekarzy. Nie należy bać się powiedzieć publicznie, że podstawowe wynagrodzenie lekarza z drugim stopniem specjalizacji to ok zł, a więc niewiele więcej niż połowa średniej krajowej. Pan starosta nie zwrócił uwagi radnych, że to głównie wynagrodzenia decydują o wyjazdach lekarzy-specjalistów i należy głośno powiedzieć, że na miejsce tych, którzy wyjechali, nie ma nowych chętnych do zatrudnienia, a odeszło 4 anestezjologów, 2 pediatrów, radiolog i chirurg. Ta sytuacja z pewnością nie poprawia sytuacji szpitala pod względem jakości udzielanych świadczeń. Szpital może przestać funkcjonować nie przez strajkujących lekarzy, ale z powodu ich braku. Atakowanie dyrektora, który podjął próbę poprawy sytuacji personelu i zmiana na tym stanowisku przed zmianą władz samorządowych, jest najgorszym rozwiązaniem i świadczy o tym, że nie jest to próba rozwiązania problemu od strony ekonomicznej, a jedynie posuniecie polityczne. Zdajemy sobie sprawę, że może dojść do czasowego pogorszenia sytuacji ekonomicznej, ale odzyskanie należnych zaległości za świadczenia ponadlimitowe i zwrot wydatków związanych z wypłatą tzw. ustawy 203 pozwoli na jej wyrównanie, a do tego czasu możliwe jest jej doraźne załatwienie przez zaciągnięcie kredytu. Chcemy wyraźnie podkreślić, że środowisko lekarskie jest rozczarowane postawą Pana Starosty, a Pana wystąpienie odbieramy jako szykanę i zniesławianie lekarzy, dla których dobro pacjentów ma priorytetowe znaczenie. Delegat na Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Kozienicach Przewodniczący Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w SP ZZOZ w Kozienicach Odpowiedź Starosty Z zatroskaniem przyjąłem list otwarty środowiska lekarskiego, jako odpowiedź na moje wystąpienia podczas sesji Rady Powiatu oraz dyskusje podjęte ze Związkami Zawodowymi: Lekarzy oraz Pielęgniarek i Położnych. W tej chwili wydaje się, iż jest to jedynie eskalacja oskarżeń będących rażącą nadinterpretacją moich słów a nie merytoryczna dyskusja. Nie zgadzam się z zarzutem, jakoby przez 8 lat nie dokonywano w kozienickim szpitalu żadnych inwestycji. Przewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy Robert Krawczyk w wystosowanym do mnie liście przedstawił mi taki zarzut, przecząc własnym słowom. Bowiem na jednym z posiedzeń Zarządu wyraził swoje zadowolenie z inwestycji dokonywanych w szpitalu, z przeprowadzanych remontów i modernizacji oraz doposażenia szpitala. Dlatego też dziwi zmiana stanowiska pana Krawczyka. Dokonywane inwestycje i remonty są zauważalne gołym okiem. Chociażby wymiana stolarki okiennej, elewacja, nie tylko głównego budynku szpitala, powstanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, unowocześnienie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i wiele innych. Należy podkreślić, iż te inwestycje pochłonęły sumę pieniędzy, które wielkim wysiłkiem udało się pozyskać samorządowi powiatowemu. Podjęto także zobowiązanie na spłatę 3-milionowego kredytu na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. To właśnie jest dowodem na to, jak bardzo zaangażowana jest Rada Powiatu, która widzi i rozumie potrzeby szpitala. To dzięki Radzie Powiatu corocznie z budżetu przekazywanych jest od 1 do 2 mln zł na szpital, podczas gdy inne szpitale powiatowe otrzymują od swoich organów założycielskich jedynie tysięcy zł! Oczekiwałbym odpowiedzi na pytanie: dlaczego tylko w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach podpisano nierealne porozumienia, którym brak pokrycia finansowego? Przecież większość szpitali powiatowych na terenie województwa mazowieckiego oferuje swoim pracownikom podobne lub niższe wynagrodzenia, a ich wyniki finansowe na 2005r. są porównywalne bądź lepsze a mimo to porozumień nie podpisano!

3 Powiatu Kozienckiego na list otwarty Sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby kozienicki szpital znajdował się wśród innych powiatowych szpitali domagających się spełnienia ich żądań w kwestii podwyżek płac. Należało zachować się jak inne szpitale powiatowe i idąc za ich przykładem oczekiwać zmian na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym. Nigdy w żadnej swojej wypowiedzi nie negowałem potrzeby poprawy sytuacji finansowej środowiska lekarskiego. Wręcz przeciwnie z całą stanowczością podkreślałem wielokrotnie, iż pensje lekarzy i pielęgniarek są zbyt niskie w stosunku do odpowiedzialności, jaką ponoszą wykonując swoją pracę. Uzależniałem to jednak od rozwiązań systemowych na szczeblu krajowym, a moje zdanie podzielała dyrekcja oraz przewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy. Zarzucanie mi posługiwania się argumentami politycznymi jest wprost żenujące. Jestem głęboko przekonany, iż w swoich wypowiedziach używałem jedynie argumentów ekonomicznych, a nie politycznych. Nie zgadzam się na zarzut, jakoby w moim wystąpieniu brakowało merytoryki. W swoich wypowiedziach posługiwałem się jedynie faktami, przykładami i liczbami. Zwracając się do szerokiego grona odbiorców poprzez prasę i telewizję lokalną nie ukrywałem trudnej i skomplikowanej sytuacji finansowej szpitala. Wielokrotnie podkreślałem, że kondycja finansowa SP ZZOZ jest zła, a może być jeszcze gorsza. Tę wypowiedź uznano za element mojej kampanii wyborczej. Nie rozpocząłem żadnej kampanii wyborczej a już na pewno nie w momencie, kiedy sytuacja szpitala jest tak dramatyczna. Osobiście uważam, iż w kampanii wyborczej unika się mówienia o problemach i sytuacjach kryzysowych. Zarzucanie mi, że wykorzystałem ciężką sytuację szpitala jako element kampanii wyborczej, jest bezpodstawne, absurdalne i głęboko mnie krzywdzące. Jedyne, z czym mogę się zgodzić, a co jest zawarte w liście, to to, że nie podjęto planowanych działań restrukturyzacyjnych. Przypomnę, że w 2004 roku został opracowany plan restrukturyzacji szpitala (przez byłego dyrektora). Plan ten nie uzyskał pozytywnej opinii zarówno Rady Społecznej, jak i Zarządu Powiatu. Pełniąca obowiązki dyrektora Maria Posłuszny zobowiązała się, że w niedługim czasie przedstawi nowy projekt restrukturyzacji. Niestety, po ponad półtora roku oczekiwań projekt nie został stworzony, a przynajmniej nie przedstawiony ani Radzie Społecznej, ani też Zarządowi Powiatu. Pragnę wskazać, iż to przede wszystkim na dyrekcji szpitala, a więc także na bronionej przez Państwa pani Marii Posłuszny, oraz na działających przy szpitalu organizacjach związkowych spoczywa obowiązek postulowania i realizowania konkretnych rozwiązań. Dyrekcja oraz Związki Zawodowe, mające bezpośrednią styczność z problemami szpitala powinny określać kierunek i zakres koniecznych zmian restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacji nie może przeprowadzać ani starosta, ani Zarząd Powiatu, tylko dyrekcja w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi. Dlatego zarzut, że nie było przeprowadzonej restrukturyzacji, powinien pójść w kierunku dyrekcji szpitala, a nie moim. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku możliwości tworzenia nowych oddziałów. Rada Powiatu przyjęła uchwałę, na mocy której istnieje możliwość tworzenia nowych oddziałów. Zarząd Powiatu natomiast sam zachęcał do tego dyrekcję szpitala. Niestety nie spotkało się to z większym zainteresowaniem. Biorąc to wszystko pod uwagę, może warto zadać pytanie: komu bardziej zależy na dobru pacjentów? A może lepiej nie zadawać tego pytania, bo znowu zostanie wystosowany przeciwko mnie kolejny zarzut W liście otwartym nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie: jak sprostać problemom z należnościami w wysokości 3,5 mln zł, ze zobowiązaniami nie wypłaconych 13 (również 3,5 mln zł) i przyjętym w wyniku porozumień wzrostem płac o około 2 mln zł do końca grudnia b.r. w sytuacji, gdy zobowiązania szpitala względem firm farmaceutycznych czy transportowych są wysokie i stale rosną, a zaciągnięcie kredytu w przypadku braku gwarancji finansowych nie wchodzi w rachubę. Z poważaniem Starosta Powiatu Kozienickiego mgr Roman Wysocki ZMIANY W SZPITALU POWIATOWYM W KOZIENICACH Zgodnie z Uchwałą Nr 226/2006 Zarządu Powiatu Kozienickiego Pani Maria Posłuszny z dniem 14 lipca b.r. przestała pełnić funkcję p.o. dyrektora w SP ZZOZ w Kozienicach. Na podjęcie powyższej uchwały wpłynęło m.in.: podejmowanie zobowiązań finansowych bez zabezpieczenia środków finansowych, wynikających z umów lub innych dochodów, co spowodowało znaczne pogorszenie sytuacji zakładu; niedopilnowanie realizacji kontraktu zawartego z Urzędem Marszałkowskim, co zaskutkowało definitywną utratą środków na kwotę 180 tys. zł; nieinformowanie organu założycielskiego o podejmowanych zobowiązaniach finansowych przekraczających możliwości finansowe zakładu; opóźnianie dostępu do informacji dotyczącej działalności finansowej i organizacyjnej, co spowodowało utratę zaufania Zarządu Powiatu. Zgodnie z Uchwałą Nr 227/2006 Zarządu Powiatu Kozienickiego od dnia 14 lipca b.r. pełnienie obowiązków dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach powierzono Panu Witoldowi Świechowskiemu. 18 lipca w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Rady Powiatu, Rady Społecznej SP ZZOZ w Kozienicach, personelu medycznego szpitala, członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Rady Powiatu (w tym Komisji Zdrowia), a także kandydatów na stanowisko dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach. Na ogłoszenie prasowe wszczęcia procedury wyłaniającej kandydata na dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach odpowiedziało dwóch kandydatów: Zbigniew Sitkowski (pracownik m.in. w firmie Esselte Polska) oraz Sławomir Idzikowski (w ostatnim czasie dyrektor Mazowieckiego oddziału NFZ). Podczas zorganizowanego spotkania uczestnicy mogli wysłuchać obu kandydatów, którzy przedstawili koncepcję zarządzania i funkcjonowania SP ZZOZ w Kozienicach. W ocenie ww. przedstawicieli jednogłośnie pozytywną opinię uzyskała kandydatura Pana Sławomira Idzikowskiego. W uzasadnieniu podano wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej na wysokich stanowiskach w resorcie zdrowia, znajomość problemów placówek ochrony zdrowia oraz sposobów ich rozwiązywania. Zarząd Powiatu Kozienickiego, po zapoznaniu się z opiniami, podjął decyzję o powołaniu na stanowisko dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach, od dnia 19 lipca b.r., Pana Sławomira Idzikowskiego. Na posiedzeniu Zarząd Powiatu Kozienickiego podjął dwie uchwały: Nr 228/2006 w sprawie cofnięcia Panu Witoldowi Świechowskiemu pełnienia powierzonych obowiązków dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach oraz Nr 229/2006 w sprawie powołania dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach. (na str. 4-5 zamieszczamy koncepcje zarządzania i funkcjonowania SP ZZOZ obu kandydatów) Ewa Dobrzańska-Trela Służba zdrowia

4 Służba zdrowia KONCEPCJA SŁAWOMIRA IDZIKOWSKIEGO NA TEMAT ZARZĄDZANIA I FUNKCJONOWANIA SP ZZOZ W KOZIENICACh SP ZZOZ Kozienice jest nowoczesnym. Pełnoprofilowym zespołem diagnostyczno-leczniczo-regabilitacyjnym, który ze względu na strukturę organizacyjną i kadrę medyczną (12 oddziałów szpitalnych + oddział opiekuńczo leczniczy, 13 poradni specjalistycznych) oraz położenie (jedyny szpital w powiecie kozienickim przy zbiegu dwóch dróg krajowych i czterech wojewódzkich) powinien pełnić rolę placówki ponadpowiatowej, zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne oraz usługi medyczne dla pacjentów zamieszkałych na terenie znacznie rozleglejszym niż powiat kozienicki. Z tej podstawowej tezy wynikają sposoby zarządzania i funkcjonowania SP ZZOZ Kozienice. Elementy te można umownie podzielić na aktywność zewnętrzną i wewnętrzną. Za element zasadniczy w sferze zewnętrznej uważam ścisłą współpracę SP ZZOZ z organem założycielskim. Polegać ona powinna na stałym, dwustronnym przypływie informacji, bieżącej dyskusji odnośnie aktualnej sytuacji w SP ZZOZ oraz zamierzeniach dyrekcji krótko- i długoterminowych tak, aby Zarząd i Rada Powiatu nie były zaskakiwane decyzjami dyrekcji. Jednocześnie kierownictwo SP ZZOZ, znając plany i zamierzenia organu założycielskiego w zakresie polityki zdrowotnej powiatu, mogło w sposób jasny i czytelny określić politykę wewnętrzną szpitala, co pozwoli zminimalizować napięcia wśród pacjentów i załogi. Należy podkreślić również okresową konieczność współpracy z urzędami i instytucjami (np. Sanepid, KRUS, ZUS itp.) mającymi siedzibę na terenie powiatu kozienickiego, a których określone sfery działalności pokrywają się z działaniami SP ZZOZ. Nie mniej istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie powiatu kozienickiego jest zacieśnianie współpracy z gminnymi i wiejskimi ośrodkami zdrowia z terenu powiatu. Ochrona zdrowia w Polsce znajduje się od 1999r. w fazie budowy runku usług medycznych. Ten rynek, choć niedoskonały, już w wielu elementach funkcjonuje. Jako przykład można podać wpływ wizerunku placówki zdrowotnej na jej popularność wśród pacjentów a co za tym idzie, na przychody z NFZ. Z tej zależności wynika konieczność promocji przyjaznego wizerunku szpitala wśród mieszkańców powiatu kozienickiego i sąsiednich. Z tego powodu, oprócz szeregu innych działań, konieczna jest aktywność dyrekcji w lokalnych mediach, co pozwoli zapobiegać negatywnym sensacjom, plotkom, a przekazywać informacje o rzeczywistych osiągnięciach ZOZ-u. Niezbędna według mnie jest przebudowa strony internetowej, która aktualnie nie spełnia wymogów promocji SP ZZOZ i rzetelnej informacji dla pacjenta. Odnosząc się do sytuacji SP ZZOZ w Kozienicach, w kontekście sytuacji w kraju, należy zwrócić uwagę, że w planach Ministra Zdrowia do roku 2009, oprócz działań pocieszających jak zapowiadany skokowy wzrost nakładów na opiekę zdrowotną, znajdują się również działania takie jak utworzenie Krajowej Sieci Szpitali, wprowadzenie ustawy o ratownictwie medycznym, ale również możliwość likwidacji szpitali z powodu nadmiernego zadłużenia. Z tych elementów wynika konieczność określonych działań. Aby pozyskać dodatkowe środki z NFZ, SP ZZOZ musi płynnie dostosowywać warunki udzielenia świadczeń do wymogów płatnika oraz, o czym już wspomniałem, dbać o pozytywny wizerunek szpitala wśród pacjentów. Uważam, że szpital w Kozienicach będzie się znajdował w obrębie Krajowej Sieci Szpitali, ale należy pilne śledzić powstawanie aktów prawnych w Ministerstwie Zdrowia już na poziomie projektów, gdyż prawdopodobnie będą postawione szpitalom określone wymogi, które trzeba będzie spełnić. Mogę również założyć z duża dozą prawdopodobieństwa, że do sieci szpitali nie wejdą szpitale w Pionkach i Zwoleniu które zostaną przekształcone z czasem w placówki opieki długoterminowej. Do tego czasu szpital w Kozienicach powinien wypracować sobie w regionie taką markę, aby przepływ pacjentów z Pionek i Zwolenia w znacznym stopniu był skierowany do Kozienic, a nie do Radomia czy Lipska. To pozwoli pozyskać znacznie większe środki z NFZ pamiętając również o planach wprowadzenia w 2008 roku dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, do czego też szpital powinien być przygotowany. W tym celu należy podjąć szereg działań, mających na celu podniesienie jakości usług, niekoniecznie poprzez kosztowne inwestycje sprzętowe, ale wdrażanie nowoczesnych, efektywniejszych, często tańszych metod leczenia. W tym celu zamierzeniem moim jest wypracowanie systemu, w którym oddziały szpitalne i przychodnie specjalistyczne będą miały patronackie kliniki, w których personel SP ZZOZ będzie mógł się bezpłatnie dokształcać, a lekarze z tych klinik będą konsultować najtrudniejsze przypadki w Kozienicach. Jeśli chodzi o aspekt zarządzania i funkcjonowania wewnętrznego SP ZZOZ, za podstawowe zadania uważam organizację opieki nad pacjentami, zarządzenie zasobami ludzkimi (personelem), zarządzanie finansami oraz logistykę i marketing. Z punktu widzenia pacjenta najistotniejszym problemem jest dostępność rozumiana jako czas oczekiwania na usługę medyczną zarówno w okresie leczenia szpitalnego, opieki specjalistycznej, rehabilitacji i opieki długoterminowej. Należy więc w trybie pilnym przeanalizować wąskie gardła usług medycznych. Problemy czasowe pacjentów wynikają najczęściej z niedopasowania kontraktu do potrzeb pacjentów, złej organizacji pracy personelu zwłaszcza specjalistycznego i złego wykorzystania sprzętu medycznego. Większość tych problemów, po rzetelnej analizie, udaje się częściowo usunąć bez znaczących nakładów finansowych. Oczywiste jest podjęcie walki z patologiami na styki pacjent personel medyczny, których pojedyncze przypadki szalenie negatywnie wpływają na wizerunek całego środowiska medycznego i szpitala. Odnośnie zarządzania zasobami ludzkimi, jestem zwolennikiem zarządzania poprzez autorytet osoby, a nie stanowiska. Załoga powinna być zjednoczona wokół rozwiązywania problemu, napięcia i konflikty wewnątrz zakładu muszą być rozwiązywane poprzez szczery i otwarty dialog z wypracowaniem wspólnej koncepcji, a niekoniecznie w systemie nakazowym (choć często takie działania są niezbędne). W tej sferze posiadam duże doświadczenie, począwszy od działalności związkowej, poprzez działalność w Izbie Lekarskiej oraz długoletnią współpracę ze środowiskiem pielęgniarek i położnych. Rozumiejąc, jakim problemem jest w Polsce bezrobocie nie uważam, aby jedynym złotym środkiem na oszczędności w szpitalu była redukcja zatrudnienia. dokończenie na stronie obok

5 dokończenie z poprzedniej strony: Podstawą racjonalizacji zatrudnienia jest prawidłowa organizacja pracy i pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego. O prawidłowym zarządzaniu finansami SP ZZOZ-ów napisano szereg podręczników, temat jest nadal trudnorozwiązywalny. Zasadą podstawową jest analiza kosztów w miejscu ich powstawania z podziałem na koszty stałe i zmienne i opracowywanie metod ich racjonalnej redukcji. Oczywistą rzeczą jest, że kosztów nie można obniżać w nieskończoność, bo osiągnie się poziom niewydolności usługowej szpitala, a to zagraża już zdrowiu i życiu pacjenta. Niemniej jednak stała analiza kosztów w stosunku do przychodów (bilans bieżący), jest podstawą prawidłowej gospodarki finansowej. Analiza kosztów pracy, kosztów bloku operacyjnego, kosztów diagnostyki rtg. i laboratoryjnej, leków to moim zdaniem zadanie ciągłe. Tego typu działania pozwalają na wychwycenie istoty problemów i wprowadzenie często bezkosztowych metod racjonalizacji wydatków. Po stronie przychodowej należy skupić się na trzech podstawowych zagadnieniach: 1. wzrost środków z NFZ obiecany przez Rząd (konieczne spełnienie warunków aby te środki pozyskać); 2. prawidłowy obieg dokumentacji medycznej i statystycznej (należy zauważyć nasilenie w ostatnim okresie czasu działań kontrolnych NFZ mających na celu odzyskanie od ZOZ-ów pieniędzy, które na skutek błędnie prowadzonej dokumentacji medycznej i statystycznej uznane są za niezależnie zapłacone; tego typu błędy powodują też przegrywanie w ostatnim okresie czasu przez szpitale procesów z NFZ o nadwykonania); 3. sprzedaż usług na zewnątrz (usług zarówno medycznych jak i niemedycznych); w dniu dzisiejszym to niewielka skala, ale w najbliższej przyszłości mogą być to istotne przychody). Optymalną sytuacja jest niedopuszczenie do powstania długu w ZOZ-ie, lecz często jest to niemożliwe ze względów zewnętrznych, np. ustawa 203. Jeżeli już dług istnieje, należy się skupić na zarządzaniu wierzytelnościami, gdyż brak zarządzania długiem doprowadza szybko do pętli zadłużeniowej i utraty płynności finansowej. Jeżeli chodzi o logistykę, to w ostatnim okresie czasu modny stał się outsourcing, czyli zalecanie zadań własnych szpitala podmiotom zewnętrznym, bo szpitalowi się nie opłaca. Moim zdaniem, należy bardzo ostrożnie podchodzić do tego typu zadań. Outsourcing powinien być elementem rozwiązania ostatecznego. Pierwotnie powinna być przeprowadzona analiza, dlaczego opłaca się to podmiotowi zewnętrznemu i takie mechanizmy wdrożyć z korzyścią dla szpitala. Kilkuletnie doświadczenia z outsourcingiem dają przykłady, że szpitale, które pochopnie pozbyły się możliwości wykonywania usług, stały się zakładnikami innych podmiotów, a z czasem doszło też do znacznej obniżki jakości usług. W sprawie marketingu, obok elementów sprzedaży usług jako bardzo istotne zadanie, uważam organizację kilka razy w roku akcji typu biała niedziela, które koncentrowałyby się na głównych problemach zdrowotnych mieszkańców powiatu. W akcjach takich przewiduję tez udział specjalistów z ośrodków klinicznych. Kończąc pragnę zaznaczyć, że to opracowanie jest tylko zbiorem głównych tez, które jestem w stanie rozwinąć na życzenie. KONCEPCJA zbigniewa SITKOWSKIEGO NA TEMAT ZARZĄDZANIA I FUNKCJONOWANIA SP ZZOZ W KOZIENICACh SP ZZOZ Kozienice funkcjonuje w starych skostniałych, nie przystosowanych do współczesnych warunków rynkowych strukturach organizacyjnych i kadrowych. Zarządzanie oparte na trwaniu jak w jednostkach budżetowych, a nie na ofensywnym jak w usługowej działalności gospodarczej zdobywaniu rynku (w znaczeniu pacjentów i klientów) i dochodów, a tym samym uzyskiwaniu środków z działań własnych na prowadzenie działalności statutowej (poza NFZ). Wiąże się to z: konieczną zmianą zasad biernego, zadaniowo-roszczeniowego, nie twórczego nastawienia lekarzy do SP ZZOZ. Zaangażowanie dotychczas nie wykorzystanego potencjału do współzarządzania, oraz samokształtowania własnych wynagrodzeń uzależnionych od własnej pracy, zmianą struktury zatrudnienia z koniecznością minimalizacji, a jednocześnie optymalizacji i efektywności pracy administracji i pracowników technicznych oraz obsługi (struktura o znacznych przerostach nieuzasadnionych potrzebami i praktyką innych jednostek), wykorzystanie aktualnych a nie zrealizowanych działań z istniejących programów restrukturyzacji (m.in. 2004r.), stworzenie marketingu SP ZZOZ i przejęcie rynku diagnostyki, radiologii i innych usług i badań co najmniej na obszarze od Radomia po Grójec, a tym samym możliwie pełne 2 (wg potrzeb) zmianowe wykorzystanie posiadanego parku urządzeń, zmiana form finansowania, tworzenie rocznego budżetu finansowego i jego realizacja, by nie tracić środków na bezmyślne zakupy na koniec roku (konieczność bieżącej i długofalowej współpracy ze Starostwem), stworzenie warunków i zachęt do stałego podnoszenia kwalifikacji przez personel lekarski i przywiązanie go do SP ZZOZ, likwidacja konkurencyjnej działalności lekarzy i innego personelu świadczącego te same usługi poza SP ZZOZ we własnym imieniu, a przez to podniesienie dochodów i jakości świadczonych usług, jak również zaufania do usług SP ZZOZ a nie usług prywatnych tych samych pracowników, (w tym przejęcie podstawowej opieki zdrowotnej z przychodni), uregulowanie w elastyczny sposób zaległości i spraw kontrowersyjnych z pracownikami, opracowanie programu sanacji i jego bezwzględne wykonanie, z uwzględnieniem aktualizacji w czasie. Celem jest uszczuplanie, a przyrost samorządowej własności SP ZZOZ i zarządzanie w taki sposób, by Dyrektor wyłoniony z konkursu, działał tak, jak by to była jego prywatna firma, (na rynku nie istnieją prywatne nie dochodowe) która musi i przynosi dochody, czyli zwiększa i podnosi jakość swoich usług zyskując uznanie społeczne i pacjentów (klientów). Nie występują bariery i różnice w zarządzaniu prywatnym i uspołecznionym (samorządowym). Służba zdrowia

6 Wydarzenia W pierwszy weekend lipca odbył się V Jubileuszowy Festiwal Piosenki Polskiej im. Bogusława Klimczuka. Jego organizatorem było Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka. Jak co roku, całą imprezę prowadzili znani dziennikarze Programu I PR Maria Szabłowska i Paweł Sztompke. Honorowy patronat objęła tradycyjnie żona zmarłego kompozytora Krystyna Klimczuk. Ponadto imprezie patronowali: Kazimierz Michał Ujazdowski minister kultury i dziedzictwa narodowego, Tomasz Koziński wojewoda mazowiecki, Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego oraz Tomasz Śmietanka burmistrz gminy Kozienice. W pierwszym dniu festiwalu odbył się konkurs piosenki. Jury w składzie: Marek Klimczuk (przewodniczący), Danuta Lubecka, Joanna Wizmur, Krystyna Kozanecka oraz Marek Robaczewski, po przesłuchaniu piętnastu młodych artystów, postanowiło przyznać następu- ŻANETA PLOTNIK ZDOBYWCZYNI NAGRODY STAROSTY POWIATU KOZIENICKIEGO NA V FESTIWALU PIOSENKI POLSKIEJ IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA jące nagrody: Grand Prix dla Dominiki Kasprzyckiej ze Skarżyska Kamiennej, I miejsce dla Dominiki Rydz z Łodzi, II dla Agnieszki Konarskiej z Kielc, a III dla Kamili Stolarczyk z Inowrocławia. Przyznano również nagrody dodatkowe, m.in. nagrodę starosty powiatu kozienickiego, którą wyśpiewała Żaneta Plotnik z Opola piosenką Zakochani. Organizatorzy festiwalu przygotowali wiele atrakcji, m.in. koncert zatytułowany Gwiazdozbiór, w którym najpiękniejsze przeboje Bogusława Klimczuka zaprezentowalły gwiazdy estrady, teatru i filmu: Anna Korcz, Justyna Sieńczyłło, Katarzyna Skrzynecka, Marta Walesiak, Beata Wyrąbkiewicz, Damian Aleksander, Konrad Imiela, Emilian Kamiński, Roman Kołakowski, Mariusz Kiljan, Wojciech Machnicki, Janusz Radek i Stanisław Wielanek. Jako gwiazdy festiwalu wystąpili Marcin Rozynek i Justyna Steczkowska. Ewa Dobrzańska-Trela Żaneta odbiera nagrodę kamerę cyfrową z rąk starosty. STAN SANITARNY WÓD W KĄPIELISKACH W POWIECIE KOZIENICKIM Jakość wody w kąpieliskach jest systematycznie kontrolowana i oceniana pod względem sanitarnym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ramach akcji,,bezpieczne lato, bezpieczne wakacje Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kozienicach przeprowadza monitoring stanu wody w kąpieliskach na terenie powiatu kozienickiego i informuje, które z nich są dopuszczone do kąpieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach w oparciu o wyniki badań wód, informuje,,,że dopuszczono do kąpieli kąpieliska: w Kozienicach, Janikowie k/kozienic, Sieciechowie i Garbatce Letnisko. Miejsca, w których kąpiel jest niebezpieczna oraz woda zanieczyszczona powinny być oznakowane zakazem kąpieli. Przypominamy, że nie należy kąpać się w zbiornikach wodnych w okresie masowego rozwoju glonów z uwagi na ryzyko wystąpienia chorób i odczynów alergicznych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach zastrzega sobie prawo zmiany podanych wyżej ustaleń w przypadku pogorszenia jakości stanu wód kontrolowanych kąpielisk. Kąpieliskiem zorganizowanym jest teren położony nad obszarem wodnym, z plażą, na stałe przystosowany do kąpieli z wyznaczonymi i trwale oznakowanymi strefami kąpieli. Wyposażony w urządzenia sanitarne oraz inne urządzenia jak: pomosty, natryski i szatnie. W powiecie kozienickim kąpieliska zorganizowane znajdują się w Kozienicach i Garbatce Letnisko. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzają również badania stanu wody w kąpieliskach niezorganizowanych oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli. Takimi obiektami są kąpieliska w Janikowie i Sieciechowie. W każdej próbce wody badane są temperatura, barwa, zapach, przezroczystość, zawartość olei mineralnych, substancji powierzchniowo czynnych, fenoli oraz osadów smolistych i przedmiotów pływających. W badaniach bakteriologicznych sprawdza się liczbę: bakterii z grupy coli/ 100ml; bakterii z grupy coli typu kałowego/ 100ml; paciorkowców kałowych/ 100ml oraz występowanie salmonelli/1000 ml. Utrzymanie kąpielisk w należytym stanie, zapewnienie ich dostępności dla ludności i wykonywanie niezbędnych zabezpieczeń należy do zadań właścicieli kąpielisk i władz lokalnych. Przypominamy, że za kąpiel w miejscu, w którym jest to zabronione, można otrzymać naganę, a nawet zapłacić karę grzywny do 250 zł. W czasie wakacji szczególną, właściwą opiekę powinny mieć zapewnioną małe dzieci. Natomiast młodzieży odpowiedzialność i rozwaga pomoże uniknąć wielu zagrożeń dla ich życia i zdrowia. Danuta Delekta

7 Wyjaśnienia Wydziału Budownictwa i Architektury w sprawie budowy supermarketu TESCO W związku z opublikowanym w dwutygodniu kozienickim OKO Nr 6/70/2006 z dnia r. artykułem p.t. Nielegalna budowa TESCO?, Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Kozienicach składa dodatkowe wyjaśnienia w sprawie decyzji Starosty Kozienickiego Nr 110/2006r. z dnia r. o pozwoleniu na budowę-przebudowę istniejącego obiektu handlowo-usługowego (hala 101) wraz z rozbudową na cele handlowo-usługowe; budowę parkingu i miejsc parkingowych oraz budowę infrastruktury towarzyszącej z lokalizacją na działkach Nr 2368/12, 2368/13, 2368/10, 2368/6, 2368/7, 2368/4 i 6855 położonych przy ul. Warszawskiej w Kozienicach. Przedmiotowa decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w oparciu o ostateczne decyzje o warunkach zabudowy wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice: Nr 266/2003, znak RP M/108/03 z dnia r., decyzję Nr 165/03, znak RP7331- M/77/03 z dnia r., decyzję Nr 103/04, znak GS7331- M/2/04 z dnia r., decyzję znak GS-7430M-16/04 z dnia r. (o których szerzej pisano w piśmie z dnia r.); projekty budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami oraz oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Decyzja Burmistrza Gminy Kozienice Nr 22/06 z dnia r. znak GS7331-M/87/05 o odmowie ustalenia warunków zabudowy nie była dowodem w postępowaniu administracyjnym z uwagi na to, że nie była decyzją ostateczną, a ponadto wymienione wyżej decyzje o warunkach zabudowy (Nr 266/2003, Nr 165/03 i Nr 103/04) nie zostały wygaszone odrębnymi decyzjami w związku z tym upoważniały inwestora do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ostateczna decyzja ustalająca warunki zabudowy terenu jest wiążąca dla organu wydającego pozwolenie na budowę. Należy podkreślić, że organ administracji architektoniczno-budowlanej jest związany ustaleniami tej decyzji i niedopuszczalne jest wydanie pozwolenia na budowę niezgodnie z tymi ustaleniami. Dokonywanie przez ten organ samodzielnych ustaleń w omawianej kwestii, odbiegających od ustaleń dokonanych w decyzji o warunkach zabudowy, stanowiłoby naruszenie prawa. W związku z tym, że inwestor spełnił wszystkie warunki zawarte w wymienionych wyżej decyzjach o warunkach zabudowy oraz warunki wynikające z ustawy Prawo budowlane, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie mógł odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast w wypadku wątpliwości co do prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz jego zgodności z zatwierdzonymi projektami budowlanymi należy zwrócić się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kozienicach, który jest organem kompetentnym do przeprowadzenia kontroli zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę. Anna Wróbel p.o. Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury Informacje Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy w ramach ćwiczenia dowódczo sztabowego TOPAZ 06 Współczesne pole walki wymaga ustawicznego utrzymania kondycji wyszkoleniowej na odpowiednim poziomie, dotyczy to również żołnierzy rezerwy. Z biegiem czasu tracą oni nabytą w wojsku wiedzę fachową i umiejętności potrzebne na współczesnym polu walki. Dlatego też fakt ten rodzi konieczność cyklicznego przeszkolenia żołnierzy rezerwy celem podtrzymania ich umiejętności nabytych w trakcie odbywania czynnej służby wojskowej. W dniach r. w WKU w Kozienicach odbyły się krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy w ramach ćwiczenia dowódczo sztabowego TOPAZ 06. W trakcie ćwiczeń przeprowadzono z żołnierzami szereg zajęć teoretycznych i praktycznych min. sprawdzano szczelność masek w atmosferze skażonej, ćwiczono strzelanie i udzielanie pierwszej pomocy. Ponadto żołnierze rezerwy uczestniczyli w zajęciach o tematyce ogólnowojskowej i specjalistycznej, jak również zostali zapoznani z najnowszymi aktami prawnymi obowiązującymi w Siłach Zbrojnych, a także ze strukturą organizacyjną, specyfiką oraz ogólnymi zasadami funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz szczegółowymi zadaniami i obowiązkami na poszczególnych stanowiskach służbowych. Na zakończenie ćwiczeń podczas uroczystej zbiórki Komendant WKU ppłk Zbigniew Wieczorek dokonał podsumowania ich przebiegu oraz podziękował żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach, wręczając dyplomy uznania następującym żołnierzom: 1. ppor. rez. Gugała Robert 2. ppor. rez. Marszałek Franciszek 3. ppor. rez. Sztyler Włodzimierz 4. ppor. rez. Pękała Tadeusz 5. ppor. rez. Stysiak Krzysztof 6. sierż. pchor. rez. Kucharski Marek 7. st. plut. pchor. rez. Łopatowski Arkadiusz 8. st. plut. pchor. rez. Gogacz Marcin 9. st. kpr. pchor. rez. Chlewicki Jarosław 10. kpr. rez. Kowalik Marek M. Parszewska, kpt. R. Krakowiak

8 Wydarzenia VI wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Gimnazjum nr 1 w Kozienicach Udowodniliśmy, że dwa różne narody potrafią się zjednoczyć i zintegrować Magdalena Piskor, kl. 2 i, PG1 W dniach od 4 czerwca do 10 czerwca gościliśmy w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach grupę 25 uczniów wraz z opiekunami ze szkoły partnerskiej Gutenbergschule w Göllheim, u których nasi uczniowie byli z wizytą w maju ubiegłego roku. Pani Marianne Kremer, przewodnicząca Stowarzyszenia Förderverein, była już u nas po raz trzeci i pragnie jak najdłużej wspierać wymianę młodzieży. Po raz pierwszy przybyły do nas z wizytą nauczycielki Christiane Klopsch i Astrid Schwedhelm. Oprócz uczniów PG1 udział w wymianie wzięli absolwenci naszego gimnazjum, obecnie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 1. Wszyscy uczniowie wzięli udział w bardzo bogatym programie tegorocznego spotkania, który dostarczył im niezapomnianych przeżyć. Niemieccy uczniowie mieszkali w domach swoich polskich przyjaciół, mając okazję do bliższego poznania codziennego życia polskich rodzin, polskiej kuchni oraz gościnności. W tym roku chcieliśmy przyjrzeć się naszym najbliższym okolicom, naszym miastom, uczestnicząc w projekcie Poznajemy Nasze Małe Ojczyzny: Mazowsze i Nadrenia-Palatynat. Pierwszego dnia odbyło się spotkanie wszystkich uczestników wymiany z burmistrzem gminy. Po wizycie w Urzędzie Miejskim uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych w gimnazjum. Na warsztatach tanecznych uczyli się tańczyć krakowiaka. Swoje regiony partnerskie poznawali na warsztatach krajoznawczo-geograficznych. Talent i inwencję twórczą mogli wykazać na warsztatach plastycznych. Natomiast na warsztatach historycznych wykonywali plakaty dotyczące życia i twórczości Jana Gutenberga, Marcina Lutra, Jana Kochanowskiego oraz Fryderyka Chopina. Celem wymiany było również zapoznanie uczniów z polskim systemem szkolnictwa. Uczniowie brali udział w lekcjach na różnych przedmiotach. Dzięki starannie zaplanowanym wycieczkom polska i niemiecka młodzież podziwiała zabytki i piękno przyrody naszego kraju i najbliższego regionu. Drugiego dnia wymiany odbyła się wycieczka do stolicy Polski, w której wspólnie zwiedziliśmy Centrum Olimpijskie, spacerowaliśmy po warszawskiej Starówce oraz obejrzeliśmy panoramę miasta z wieży widokowej przy Placu Zamkowym. Na kolejnej wycieczce pokazaliśmy uczestnikom wymiany Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Park Dinozaurów w Bałtowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zwiedziliśmy kopalnię krzemieni w Krzemionkach Opatowskich. W Kozienicach uczniowie niemieccy zwiedzili Zespół Pałacowo-Parkowy, Muzeum Regionalne oraz Stadninę Koni. W Centrum Promocji Sztuki odbyły się zajęcia warsztatowe: lepienie w glinie. Ostatniego dnia wymiany odbył się koncert pożegnalny. Goście z Niemiec zaśpiewali piosenkę w języku polskim oraz jedną w języku niemieckim. Uczniowie naszego gimnazjum zaprezentowali utwory niemieckiej grupy Rammstein. Nasz chór szkolny zaśpiewał piosenki o przyjaźni. Gościnnie wystąpiła również Dagmara Kucharska, absolwentka PG1, uczestniczka IV i V wymiany, ze swoim zespołem Cmatzfizbeand. Pięknie zaśpiewała piosenkę Marleny Dietrich Sag mir, wo die Blumen sind ( Powiedz mi, gdzie są kwiaty ) oraz utwór zespołu Die Puhdys Alt wie ein Baum ( Sędziwy jak drzewo ). Śmiało mogę stwierdzić, że podczas wymiany zyskaliśmy nowych kolegów i koleżanki, z którymi fajnie spędziliśmy czas, a przy okazji mogliśmy się dużo dowiedzieć o kraju, z którego pochodzą. Uważam, że taka współpraca między krajami powinna być kontynuowana jak najdłużej powiedziała Aleksandra Tokarczyk z klasy 3d. Uczestnicy VI Wymiany przed Urzędem Miejskim Integracji młodych Polaków i Niemców sprzyjały takie wspólne przedsięwzięcia jak ognisko w leśniczówce z udziałem polskich rodzin i nauczycieli oraz dyskoteka w szkole. Naszym niemieckim gościom bardzo podobał się koncert pożegnalny. Organizacja wymiany zawsze ma na celu zacieśnianie wzajemnej współpracy i pogłębianie wiedzy o naszych narodach. Dużą wagę przywiązujemy do krzewienia kultury niemieckiej wśród naszej młodzieży, a także wychowania w duchu tolerancji. Serdecznie dziękujemy sponsorom za wspieranie tej wymiany i wszelką pomoc finansową oraz Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za dofinansowanie programu. Szczególne podziękowania składamy polskim rodzinom za przyjęcie i opiekę nad uczniami z Niemiec oraz za pomoc w realizacji projektu podczas wymiany. Pragniemy, aby słowa wybitnego historyka i polityka rzymskiego Salustiusza Tego samego chcieć i tego samego nie chcieć oto jest prawdziwa przyjaźń stały się mottem naszych kolejnych polsko-niemieckich spotkań. Wanda Karsznia-Czerska, dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach Jowita Madej, nauczycielka j. niemieckiego OGŁOSZENIE Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że po dniu r. wydawanie paszportów dla mieszkańców naszego powiatu odbywać się będzie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W związku z powyższym, prosimy Państwa, aby paszporty znajdujące się w naszym depozycie zostały odebrane przed dniem r. O terminie i dokładnym adresie siedziby w której mieszkańcy Powiatu Kozienickiego będą odbierać paszporty po dniu r. zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie. Od 27 lipca br. obowiązują nowe zdjęcia do paszportów,,dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5 na 4,5cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalny mwyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów (-) (Dz. U. nr 130 z 19 lipca 2006 r., poz. 904)

9 PIKNIK COUNTRY NIEPEŁNOSPRAWNI 2006 Imprezy kulturalne w Powiecie Kozienickim Okres letni i wakacyjny sprzyja organizacji licznych imprez kulturalnych, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców powiatu. Starostwo Powiatowe w Kozienicach niejednokrotnie współorganizuje lub sponsoruje imprezy kulturalne odbywające się w powiecie kozienickim i poza nim, przy czym aktywnie uczestniczy w nie tylko najistotniejszych wydarzeniach patriotycznych, kulturalnych i religijnych powiatu, ale także stara się jak najczęściej wspierać inicjatywy mające na celu propagowanie kultury, sportu i rozrywki w powiecie. Na prośbę władz gmin: wójtów, Rad Gmin Starostwo Powiatowe w Kozienicach dofinansowuje imprezy i uroczystości przez nie organizowane. Każdorazowo stara się wesprzeć finansowo wydarzenia kulturalne w tej samej kwocie, ale proporcjonalnie do rangi imprezy na danym terenie. Warto przypomnieć uczestnictwo Starostwa lub organizację takich imprez, jak różnego typu Festyny, Dni Gmin, Dożynki Powiatowe, Mistrzostwa i Zawody Sportowe. W roku 2006 z pomocy finansowej Powiatu Kozienickiego skorzystały już m.in.: Gniewoszów (imprezy patriotyczne i festyny), Garbatka-Letnisko (Dni Starostwo Powiatowe i Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach już od 12 lat organizują festyn dla osób niepełnosprawnych. Dwukrotnie impreza ta odbyła się w Radomiu, a od kilku lat miejscem spotkań i zabaw uczestników festynu jest amfiteatr Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kozienicach. W tym roku w organizację imprezy włączyła się również policja, wojsko, a także wolontariusze i harcerze oraz liczni sponsorzy. Tegoroczny festyn Piknik Country Niepełnosprawni 2006 odbył się pod hasłem Chcę pomóc, bo moje serce jest spragnione dawania pomocy drugiemu człowiekowi. 10 czerwca, do znajdującego się nad Jeziorem Kozienickim ośrodka, przybyło liczne grono wykonawców i zaproszonych gości. Uczestnicy imprezy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego dyrektora Domu Pomocy Społecznej z Wierzbicy. Następnie dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach Elżbieta Jarosz i starosta powiatu kozienickiego Roman Wysocki dokonali uroczystego otwarcia festynu. Podkreślili doniosłą rolę tego przedsięwzięcia i zachęcili uczestników do wspólnej zabawy. Jak powiedział starosta Dzisiejszy Piknik Country Niepełnoprawni 2006 jest dla nas wszystkich lekcją tolerancji i dojrzałości społecznej, która każe wychodzić naprzeciw wszelkim problemom dnia codziennego. Uczymy się okazywania pomocy, ale uczymy się także przyjmowania jej. Starosta wspomniał też o kwestii integracji międzyludzkiej Nie trzeba mówić, jak ważną sprawą jest integracja międzyludzka. Szczególnie w kontekście problemu niepełnosprawności nabiera ona wymiaru wielkiej wagi. Trzeba propagować takie zachowania, które sprzyjają porozumieniu i konkretnym gestom pomocy. Pierwszym punktem programu Pikniku Country były występy artystyczne przedstawicieli zaproszonych Domów Pomocy Społecznej. Jako pierwszy na deskach amfiteatru wystąpił zespół Na swojską nutę z Domu Pomocy Społecznej Nad potokiem z Radomia. Swój występ rozpoczął piosenką przygotowaną specjalnie na tegoroczny piknik. Aby zachęcić publiczność do wspólnej zabawy, ogłoszony został konkurs na najlepszy taniec. Zwycięzców nagrodzono kolorowymi piłkami. Kolejnym wykonawcą był zespół In blanco z Domu Pomocy Społecznej z Lipska, który zaprezentował takie utwory jak Powiedz stary gdzieś ty był czy Baju baj. W trakcie występu publiczność wzięła udział w kolejnym konkursie, w którym każdy otrzymał słodką nagrodę, ufundowaną przez jednego ze sponsorów. Jako trzeci zaśpiewał zespół Gamma. Była to 8-osobowa grupa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Jedlanki. Zespół ten od samego początku brał aktywny udział w organizowanych przez Starostwo i kozienicki Dom Pomocy Społecznej festynach, a także w licznych Przeglądach Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Zespół Świetliki z DPS z Radomia zaprezentował układ taneczny do muzyki hiszpańskiej. Publiczność zachęcała tańczące dziewczęta oklaskami, a w nagrodę za gorący doping każdy z uczestników otrzymał jogurt. Piątym wykonawcą byli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kozienic. 12 osobowy zespół zaprezentował się w układzie tanecznym. Ostatnim wykonawcą tej części festynu był zespół Promyk z DPS im. Matysiaków z Warszawy. Przedstawił on recital Na majówkę. Zachęcona do zabawy publiczność wzięła udział w konkursie na najlepiej tańczącą parę. Tym razem wyłoniono trzech zwycięzców, którzy otrzymali maskotki-serduszka. Każdy zespół został nagrodzony kwiatami i dyplomami za udział. Po występach artystycznych odbyła się krótka przerwa, w trakcie której uczestnicy festynu mogli posilić się grochówką, a także wziąć udział w różnego rodzaju konkursach, loteriach i zabawach z nagrodami. Wszyscy, którzy przybyli na festyn, mogli zrobić sobie zdjęcia w policyjnym radiowozie i na skuterach. Do dyspozycji bawiących się osób były także dwa konie Wilia i Wega. Uczestnicy festynu mogli obejrzeć wystawę wyrobów rękodzielniczych. Piknik Country nie mógł odbyć się bez gwiazdy muzyki country. Tegoroczny festyn uświetnił swoim występem Gang Marcela. Zespół zaśpiewał swoje największe przeboje i porwał do tańca i wspólnej zabawy zgromadzoną w amfiteatrze publiczność. Występ nagrodzono wielkimi brawami, a wokalistka zespołu otrzymała od starosty kwiaty i upominki. Na zakończenie imprezy wystąpił zespół Selekt. Magdalena Gębczyk Garbatki), Sieciechów (Festyn Gminy Sieciechów), Magnuszew (Dni Magnuszewa, Gminne Dni Dziecka), Grabów nad Pilicą (imprezy patriotyczne), Głowaczów (Dni Gminy Głowaczów). Pomoc Powiatu Kozienickiego to nie tylko współorganizacja i pomoc finansowa imprez gminnych, ale także czynny udział w imprezach powiatowych i wspieranie wielu inicjatyw na jego terenie. Przykładowo w ostatnim czasie na życzenie organizatorów V Jubileuszowego Festiwalu Piosenki im. Bogusława Klimczuka, ufundowano na tę imprezę nagrodę rzeczową o wartości około zł. W najbliższym czasie Powiat Kozienicki również będzie aktywnie wspierał wydarzenia kulturalne gmin i powiatu, w planach na najbliższą przyszłość jest współorganizacja m.in. Dożynek Powiatowych Gniewoszów 2006, II Prezentacji Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, Dni Głowaczowa czy Pożegnanie Lata Cieszy fakt, iż Starostwo mogło uczestniczyć w tylu imprezach kulturalnych i nadal jest zapraszane do współudziału w organizowaniu rozrywki mieszkańcom powiatu. Wszystkim współorganizatorom imprez dziękujemy za zaangażowanie w ich organizację i przebieg i życzymy wyśmienitej zabawy na wszelkich uroczystościach, w których udział bierze Powiat Kozienicki. Agnieszka Dutkowska Wydarzenia

10 Informacje XXXVII sesja Rady Powiatu Kozienickiego obradowała 14 czerwca 2006r. Jednym z punktów obrad była informacja Zarządu Dróg Powiatowych o realizacji zadań w zakresie inwestycji i remontów dróg w 2005 i 2006 roku. W 2005 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach wybudował 9,911km dróg o wartości ponad 2mln zł; z tego kwotę ponad zł sfinansował powiat, zł pochodziło ze środków finansowych gmin, a blisko zł pozyskano z innych źródeł. Na remonty cząstkowe 267km dróg wydano ponad zł ze środków finansowych powiatu. W 2005r. zakupiono tablice z nazwami miejscowości oraz terenu zabudowanego i niezabudowanego na teren całego powiatu kozienickiego, ponadto zakupiono samochód ciężarowy marki Mercedes, który w okresie zimowym wykorzystuje się jako nośnik pługa odśnieżnego i piaskarki, natomiast w okresie letnim służy jako nośnik remontera RS 2000 do remontu cząstkowego nawierzchni, a także do dowożenia piasku do wytwarzania mieszanki piaskowo-solnej. Także w 2005 roku pozyskano bezpłatnie samochód ciężarowy skrzyniowy marki STAR 244 z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, samochód ciężarowy marki STAR W 200 z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Kozienicach oraz samochód ciężarowy marki JELCZ 417 z gminy Głowaczów. Samochód STAR 244 był już wykorzystywany przy odśnieżaniu dróg jako nośnik pługa. Samochód JELCZ 417 i STAR W 200, ze względu na późne ich pozyskanie, są obecnie przystosowywane jako nośniki do pługów odśnieżnych i będą używane przy odśnieżaniu w sezonie zimowym 2006/2007. Zakupiono także remonter do wykonywania remontów cząstkowych dróg powiatowych oraz zbiornik stacjonarny na emulsję asfaltową. Za ponad zł zakupiono zestaw maszyn i urządzeń do utrzymywania zieleni na drogach powiatowych, tj. ciągnik rolniczy Lamborghini R 4110 wraz z osprzętem. Na zimowe utrzymanie dróg 2005/2006 wykonano 224 tony mieszanki piaskowo-solnej 10% we własnym zakresie wykorzystując samochód Mercedes do dowozu piasku i ciągnik Lamborghini do mieszania składników. Zakupiono sól i piasek za kwotę Oszczędność przy wykonywaniu mieszanki we własnym zakresie wynosi 6zł za tonę. Do odśnieżania używano samochody własne: Mercedes i Star, samochody wynajęte Jelcz skrzyniowy oraz sprzęt ciężki. Oszczędności wynikające z użycia własnego sprzętu wynoszą 8.200zł. 10 REMONTY I INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE KOZIENICKIM W 2005 I 2006 R. Do letniego utrzymania dróg w 2005r., tj. koszenia traw i odrostów na poboczach dróg i skarpach rowów, kopania rowów przydrożnych oraz do ścinki poboczy wykorzystywany był ciągnik Lamborghini wraz z osprzętem. Wykoszono 100% poboczy dróg i rowów. Ścinkę poboczy i kopanie rowów wykonywano na drogach, gdzie zachodziła taka potrzeba. Oszczędności z tytułu używania własnego sprzętu do letniego utrzymania dróg wynoszą w skali roku około zł. Należy podkreślić, że ciągnik używany jest przy załadunku mieszanki piaskowo-solnej w okresie zimowym, a także do załadunku grysów do remontera. Oszczędności z tego tytułu wynoszą w skali roku około zł. W 2005 roku przeprowadzono remont budynku biurowego, hal i magazynów, ukształtowanie i utwardzenie placu bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach. Przez 9 miesięcy zatrudnionych było średnio po 10 osób miesięcznie skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Przy ich udziale wykonano: zaadaptowanie pomieszczenia na archiwum ZDP Kozienice; ułożenie boazerii i malowanie pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym, likwidację basenu p.poż. wyrównanie i utwardzenie powstałego placu; budowę zasieków na grys; tynkowanie i malowanie zewnętrzne i wewnętrzne hali magazynów; przebudowę w celu zaadoptowania budynku głównego mechanika na hale garażową na ciągnik Lamborghini wraz z osprzętem i samochód Mercedes. Pokryto papą na lepiku 350 m kw. dachu hali, wymieniono pokrycie wiaty na piaskarki z równoczesnym jej powiększeniem i wykonaniem posadzki i tylnej ściany osłonowej; wykonano rampę załadunkową oraz podstawę betonową pod zbiornik na emulsję. W celu realizacji powyższych przedsięwzięć, wydatkowano na zakup materiałow budowlanych kwotę zł. Oszczędności z tytułu wykonania tych prac we własnym zakresie wynoszą ponad zł, przy jednoczesnym zatrudnieniu osób bezrobotnych, co wpływa na zmniejszenie bezrobocia w powiecie kozienickim. Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach informuje, że dotychczas podpisane zostały umowy na następujące roboty budowlane w 2006 r.: remont drogi powiatowej Wyborów Basinów, odcinek Łękawica- Dziecinów o dł. 500 mb. Przebudowa drogi powiatowej Kozienice Mozolice Duże, odcinek Wójtostwo Przewóz o dł mb. Kontynuacja przebudowy odcinka drogi powiatowej Brzóza Przejazd, odcinek Brzóza Usynów o dł. 795 mb. Remont drogi powiatowej Zajezierze Oleksów Poduchowny w miejscowości Zajezierze o dł. 332 mb. Remont odcinka drogi powiatowej Grudek Poduchowny-Bąkowiec, o dł. 500 mb. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bogucin Brzostów o dł mb. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Wólka Tyrzyńska Staszów o dł.668,90mb. Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Zajezierze Oleksów Poduchowny, odcinek Zajezierze Borek o dł. 835 mb. Aktualnie Zarząd Dróg Powiatowych pracuje nad dokumentacją techniczną i przetargową na następujące zadania: przebudowę drogi powiatowej Zakrzew Mniszew, odcinek Rozniszew Zagroby wraz z przebudową mostu w miejscowości Rozniszew na przepust stalowy typu Multiplate. Obecnie jest już gotowa dokumentacja projektowa na przebudowę mostu. Trwają prace nad opracowaniem SIWZ i ogłoszeniem zamówienia publicznego, przebudowę drogi powiatowej Sieciechów Gniewoszów w dwóch odcinkach o dł. 400mb w miejscowości.oleksów i 1000mb. w miejscowościach Wola Klasztorna i Zalesie. Pozostałe zadania z infrastruktury drogowej uzależnione są od środków pozyskanych z gmin z terenu powiatu kozienickiego. Ponadto planowane są roboty budowlane przy przebudowie dróg powiatowych wsparte przez Unie Europejską w Ramach ZPORR tj: przebudowa drogi powiatowej nr Ursynów Aleksandrówka, odcinek Usynów Stanisławów o dł. 2158m, przebudowa drogi powiatowej nr Wyborów Basinów na odcinku Celinów Łękawica o dł. 1711m, przebudowa odcinka drogi powiatowej nr Świerże Górne Nowa Wieś o dł. 1167m. Po okresie zimowym stan naszych dróg jest bardzo zły. W bieżącym roku ilość ubytków w jezdni jest średnio o 50% większa niż w latach ubiegłych. Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach wykonuje remonty cząstkowe dróg powiatowych sprzętem zakupionym w 2005r. Prace te wykonywane są w systemie dwuzmianowym od godz do i od do oraz na jedną zmianę w wolne soboty. Dzienne zużycie emulsji asfaltowej i grysów wynosi: 2 tony lepiszcza i 25 ton grysów. Przy remontach cząstkowych zatrudnionych jest po 5 pracowników na zmianę łącznie z pracownikami skierowanymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Danuta Delekta,

11 64. ROCZNICA PACYFIKACJI GARBATKI Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Holokaustu. Utworzony został przez hitlerowców na przedmieściach miasta Oświęcimia, które podobnie jak i inne tereny Polski, było okupowane przez Niemców w czasie II wojny światowej. Nazwa miasta Oświęcim została zamieniona na Auschwitz i stała się również nazwą obozu. Za początek jego funkcjonowania uważa się 14 czerwca 1940 r., dzień przywiezienia do Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych. 12 lipca 1942 roku to pamiętna data dla Garbatki- Letnisko. Tego dnia bowiem ruszył pierwszy transport mieszkańców do Auschwitz. 12 lipca br. obchodzono 64. rocznicę pacyfikacji Garbatki-Letnisko. Uroczystości, w których wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau oraz społeczność lokalna rozpoczęły się mszą świętą w intencji pomordowanych w kościele parafialnym w Garbatce-Letnisko. Dalsza część obchodów 64. rocznicy pacyfikacji Garbatki odbyła się na cmentarzu parafialnym. Po odśpiewaniu hymnu narodowego poszczególni uczestnicy uroczystości przytaczali wydarzenia sprzed 64 lat. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi udało się odnowić pomnik pamięci mieszkańców Garbatki i okolic aresztowanych przez niemieckich okupantów 12 lipca 19420r. pomordowanych w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz. Budowa pomnika rozpoczęła się z inicjatywy wdów i matek pomordowanych. Ukończony w 1953r. stał się symboliczną mogiłą dla setek mieszkańców Garbatki, przy którym nigdy nie zabrakło kwiatów czy zapalonych zniczy. Po uroczystym odsłonięciu i poświęceniu pomnika poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów jako oddanie czci pomordowanym w obozie koncentracyjnym. Poświęcono również odnowiony grób ks. Józefa Kuropieski, który był pierwszym duchowym MATURA 2006 dokończenie ze str. 1 w powiecie kozienickim* W Zespole Szkół w Garbatce Letnisko do nowej matury przystąpiło 40 osób. Przez egzamin z powodzeniem przeszło 15% abiturientów (3 uczniów Technikum i 3 uczniów Liceum). Największym powodzeniem wśród uczniów cieszył się język rosyjski, geografia oraz biologia. Oprócz nowej matury, w ZSP w Garbatce Letnisko przeprowadzono egzamin maturalny według starych zasad starą maturę zdawało 20 osób (przez ten egzamin pomyślnie przeszło 17 osób). Najlepszymi maturzystami w powiecie kozienickim zostali: W ZS Nr 1: Michał Piasek, Izabela Kultys, Mateusz Żak, Michalina Krześniak i Katarzyna Reguła, w I LO: Adam Przedniczek, Paulina Duda i Ewa Krześniak, a w ZSP w Garbatce Letnisko Ilona Hajduk. Osoby te otrzymały nagrodę specjalną starosty powiatu kozienickiego. Gratulujemy osiągnięcia wspaniałych wyników, a wszystkim maturzystom życzymy dostania się na wybrane uczelnie. Agnieszka Dutkowska * zawarte w artykule dane obliczone zostały na podstawie wcześniej ustalonych zasad przed wprowadzeniem zmian przez Ministra Edukacji Narodowej strażnikiem modlitwy o wolną Polskę. Uroczystości 64. rocznicy pacyfikacji Garbatki odbyły się z inicjatywy Społecznego Komitetu ds. remontu pomnika ofiar Oświęcimia i pomnika katyńskiego oraz innych miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Garbatka Letnisko, Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce oraz Urzędu Gminy. Ewa Dobrzańska-Trela, Moment poświęcenia pomnika przez ks. prałata Stanisława Mnicha. Pierwszy z lewej ks. infułat Jerzy Banaśkiewicz z Radomia. VIII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Warszawa, 7 10 czerwca pragnę zwyciężyć, jeśli nie będę mógł zwyciężyć niech będę dzielny w swym wysiłku to słowa przysięgi, jaką zawodnicy Olimpiad Specjalnych składają przed każdymi zawodami sportowymi. W dniach 7 10 czerwca 2006 r. w Warszawie odbyły się VIII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W igrzyskach wzięło udział 1000 zawodników z 18 Oddziałów Regionalnych, 4 ekipy zagraniczne: Dania, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania, 350 trenerów, opiekunów, 150 sędziów,100 osób komitet organizacyjny, 500 wolontariuszy. Ceremonia otwarcia odbyła się w hali Torwar. Większość konkurencji sportowych odbywała się na obiektach AWF. Dyscypliny, w których startowali zawodnicy, to między innymi: jazda na wrotkach, tenis stołowy, pływanie, jazda konna, piłka nożna, piłka koszykowa, gimnastyka, badminton, tenis ziemny, bowling, trójbój siłowy. Z sekcji SZAROTKA, która działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Opactwie w Igrzyskach wzięli udział Koniarczyk Magda i Piotr Zając w jeździe na rolkach oraz Artur Jarosławski w tenisie stołowym. Magda Koniarczyk zajęła I miejsce na 300m i III miejsce na 500m, Piotr Zając I miejsce na 300m, a A. Jarosławski II miejsce w tenisie stołowym. Olimpiady Specjalne to organizacja dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, bez względu na jej stopień czy współwystępujący inny rodzaj niepełnosprawności fizycznej lub zmysłowej. Misją olimpiad jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną w wieku co najmniej 8 lat całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w całym szeregu dyscyplin olimpijskich. Celem natomiast jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy o możliwościach osób z niepełnosprawnością intelektualną. Maria Gola, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie 11 Wydarzenia

12 Wydarzenia DOBREM NAJWYŻSZYM JEST ZGADZAĆ SIĘ Z NATURĄ I STOSOWNIE DO NIEJ ŻYĆ PODSUMOWANIE III EDYCJI KONKURSU EKOLOGICZNEGO 12 W 2005 roku Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłosił III edycję całorocznego konkursu ekologicznego na organizację imprez związanych z edukacją ekologiczną, do którego zgłosiło się 38 podmiotów. Wśród nich przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz jednostki OSP z terenu powiatu kozienickiego. Ten coroczny konkurs, który stał się już piękną tradycją, ma za zadanie pokazać poczynione działania proekologiczne i oczywiście wyróżnić najlepsze placówki. 20 czerwca odbyło się podsumowanie działań ekologicznych przeprowadzonych w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie naszego powiatu. Tegoroczne hasło, które towarzyszyło podsumowaniu to słowa wielkiego myśliciela Cycerona: Dobrem najwyższym jest zgadzać się z naturą i stosownie do niej żyć. Na podsumowaniu całorocznego konkursu ekologicznego pojawili się przedstawiciele władz powiatowych, dyrektorzy oraz nauczyciele z poszczególnych szkół biorących udział w konkursie związanym z edukacją ekologiczną. Oficjalnego otwarcia dokonał starosta powiatu kozienickiego Roman Wysocki wyrażając zadowolenie, iż z roku na rok do konkursu przystępuje coraz większa liczba placówek oświatowych. Niezwykle cieszy nas fakt, iż z każdym rokiem przybywa chętnych do wzięcia udziału w naszych ekologicznych inicjatywach. Tegoroczna edycja konkursu została już rozstrzygnięta, a to spotkanie pozwoli nam uhonorować dyplomami oraz nagrodzić zwycięzców powiedział podczas otwarcia starosta Roman Wysocki. Zanim przedstawiono wyniki konkursu, zaproszeni goście obejrzeli film prezentujący przebieg, co niektórych, imprez organizowanych w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie powiatu kozienickiego. Był to zbiór programów, przygotowanych przez redakcję Nasz Powiat, a propagujących edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W pierwszej kategorii szkoły ponadgimnazjalne komisja konkursowa przyznała dwie główne nagrody, które otrzymały ZS Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach oraz I LO im. S. Czarnieckiego w Kozienicach. W drugiej kategorii szkoły podstawowe i gimnazja główne nagrody otrzymały: PSP im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie oraz PSP im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino Zespół Szkół w Grabowie n/pilicą. Ponadto Zarząd Powiatu postanowił wyróżnić także cztery placówki: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie, PSP Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach, PSP w Brzeźnicy oraz PG Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach. Dla pozostałych placówek z poszczególnych gmin, które wzięły udział w konkursie Zarząd Powiatu także przyznał nagrody rzeczowe. Nagrody, a także dyplomy dla szkół oraz dla nauczycieli wręczali: starosta powiatu kozienickiego Roman Wysocki, wicestarosta Kazimierz Marchewka, przewodniczący Rady Powiatu Michał Wojasiewicz oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Orzechowski. Chciałbym Biuletyn Informacyjny Nasz Powiat nr 7 lipiec 2006r. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach Oprac. graficzne i skład komputerowy: Agnieszka Dutkowska Biuletyn informacyjny Nasz Powiat powstaje w Wydziale Kontroli, Promocji i Analiz Starostwa przy współpracy Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych. pogratulować przede wszystkim ciekawych pomysłów na zorganizowanie wszelkich akcji, happeningów czy też kampanii o charakterze ekologicznym oraz wielkiego zaangażowania ze strony uczniów oraz grona pedagogicznego. Zachęcam również do brania udziału w kolejnych konkursach ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Kozienickiego, a zapewniam, iż będziemy kontynuować wszelkie konkursy o charakterze ekologicznym. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne korzyści i oczekiwane efekty przynosi uczestnictwo dzieci i młodzieży, a także nauczycieli w poszczególnych akcjach ekologicznych powiedział starosta, wręczając nagrody zwycięzcom. W powiecie kozienickim bardzo dużą uwagę przywiązuje się do działań mających na celu ochronę środowiska. Tylko w ciągu ostatnich sześciu lat Starostwo Powiatowe przeznaczyło kwotę blisko 13 mln zł na realizację zadań związanych z ochroną przyrody. Ponadto rok rocznie Starostwo przeznacza około zł na edukację ekologiczną. W ramach szeroko rozumianej edukacji ekologicznej organizowane są liczne imprezy przedstawiające możliwości i sposoby ochrony środowiska oraz efekty i korzyści, jakie te działania mogą przynieść. Okazuje się, iż organizowanie tego typu konkursów jest celowe i należy je kontynuować chociażby ze względu na zaszczepienie w każdym z nas obowiązku ochrony otaczającej nas przyrody. Ewa Dobrzańska-Trela Adres wydawcy: ul. Kochanowskiego 28, Kozienice tel fax Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Kozienicach

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. Potencjalne kierunki działań

Aktualna sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. Potencjalne kierunki działań Aktualna sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Potencjalne kierunki działań Podjęte działania naprawcze Od maja 2013 roku podjęto następujące działania, skutkujące zahamowaniem generowania strat

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 3144 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie: "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok" Data utworzenia 2015-10-16

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIA I PLANY. Strona znajduje się w archiwum.

PODSUMOWANIA I PLANY. Strona znajduje się w archiwum. i Strona znajduje się w archiwum. PODSUMOWANIA I PLANY W Centrum Szkolenia Policji odbyła się odprawa roczna, w czasie której Komendant CSP i jego Zastępcy podsumowali funkcjonowanie jednostki w 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna Znak: KTD. 5430 MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY Opłata: 1. wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, 2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Projekt ( ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...

Projekt ( ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... Projekt (06.04.2011) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 30 listopada 2005 r. w godzinach od 10 00 do 14 30 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Analiza EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Przedstawiono: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 06.10.2011 r. 2. Radzie Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kozienicach Romualda Słowińska Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kozienicach Romualda Słowińska Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Podsumowanie V edycji programu realizowanego na terenie powiatu kozienickiego w roku szkolnym 2010/2011 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kozienicach Romualda Słowińska Kliknij, aby edytować

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr L/342/14 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 października 2014 r. Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Komisja odbyła wizję lokalną w Domu Pomocy Społecznej w Brzesku na ul. Starowiejskiej.

Ad.1. Komisja odbyła wizję lokalną w Domu Pomocy Społecznej w Brzesku na ul. Starowiejskiej. Protokół Nr 37/2010 Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 14 lipca 2010 roku w Domu Pomocy Społecznej w Brzesku oraz Miejskim Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 52/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2007r.

PROTOKÓŁ NR 52/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2007r. PROTOKÓŁ NR 52/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży UWAGA: Tylko podsumowanie zadania w pliku PDF oraz załączniki dokumentujące publiczną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności PROTOKÓŁ z przeprowadzonej rocznej oceny w dniach 18-19 czerwca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1, 47-303 Krapkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 29 czerwca 2010 r. LPO-4101-03-03/2010 P/10/061 Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../09 Rady Powiatu w Lipnie z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../.../09 Rady Powiatu w Lipnie z dnia r. UCHWAŁA Nr.../.../09 Rady Powiatu w Lipnie z dnia... 2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 z dwudniowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się w dniach 29 listopada i 01 grudnia 2005 r. Obecni na posiedzeniu: 1. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/117/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/117/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/117/15 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2016 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Ekspertami i wykładowcami głównych bloków tematycznych podczas szkolenia byli:

Ekspertami i wykładowcami głównych bloków tematycznych podczas szkolenia byli: Podsumowanie szkolenia dla kadry medycznej pt. Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych we Wrocławiu W dniach 4-5 października

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 40/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R.

KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R. KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R. W dniu 17 listopada 2015r. w Sali Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się konferencja Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016 Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2015/2016. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki Warszawa, 5 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.9612.1.32.2014 Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska 1 26-670 Pionki

Bardziej szczegółowo

... ( nazwa i adres szkoły) ... (podpis Dyrektora Szkoły) Opiekun (osoba do kontaktów): Załącznik 1a do Regulaminu Konkursu. ... ( dyrekcja szkoły)

... ( nazwa i adres szkoły) ... (podpis Dyrektora Szkoły) Opiekun (osoba do kontaktów): Załącznik 1a do Regulaminu Konkursu. ... ( dyrekcja szkoły) Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi zwierzaki to nie pluszaki! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs ogłoszony jest

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

b. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane,

b. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie http://bip.powiat.cieszyn.pl/cases/content/5915 Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) Szczegóły Kategoria sprawy Sprawa Komórka

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek 2012 1 Spis treści: 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej 2. Wyniki projektu 3. Zalecenia 4. Załączniki 2 1. PROJEKT EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia... 2012 r. w sprawie likwidacji samodzielnej placówki oświatowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej i włączenia jej w skład

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 14 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie

środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie Załącznik Nr 11 Analiza planu finansowego za 2012 rok, przeprowadzona w oparciu o roczne wykonanie planu ( załącznik do sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za 2012r.) Radomskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo