Szept. Postomina. Kolejne wozy strażackie dla naszych jednostek. Gmina Postomino. Rok XXVI. kwiecień

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szept. Postomina. Kolejne wozy strażackie dla naszych jednostek. Gmina Postomino. Rok XXVI. kwiecień"

Transkrypt

1 Szept Gmina Postomino Postomina epuap: /postomino/skrytka Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr305 Rok XXVI 2015 kwiecień Kadencja sołtysowania dobiegła końca nakład: 1500 szt. ISSN Życzymy, aby zbliżające się Święta Wielkiej Nocy przyniosły Państwu radość, pokój i nadzieję. Niech radosne Alleluja przeniknie codzienność i będzie okazją do serdecznych spotkań w gronie najbliższych, a budząca się do życia przyroda napełni wszystkich zdrowiem, szczęściem i miłością. Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski Kolejne wozy strażackie dla naszych jednostek 3 marca 2015 roku do naszej finansowanych przez Unię Europejską gminy dostarczono dwa nowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju samochody ratowniczo-gaśnicze R e g i o n a l n e g o w r a m a c h marki Mercedes Benz Atego R e g i o n a l n e g o P r o g r a m u przeznaczone dla jednostek OSP O p e r a c y j n e g o W o j e w ó d z t w a Chudaczewo i Karsino. Wozy bojowe Zachodniopomorskiego na lata 2007 zostały zakupione w ramach projektów Koszt zakupu samochodów to pn. Modernizacja budynku remizy kwota w wysokości ,00 zł. OSP w Karsinie wraz z zakupem Nowoczesny sprzęt pozwoli na wyposażenia oraz Zakup samochodu wzrost efektywności zwalczania ratowniczo-gaśniczego dla jednostki zagrożeń oraz poprawę skuteczności O S P C h u d a c z e w o w s p ó ł - podejmowanych działań.

2 2 V sesja VII kadencji Rady Gminy Postomino Co uradza gminna władza Podczas V sesji VII kadencji programu opieki nad zwierzętami >> w sprawie ustalenia kryteriów Rady Gminy Postomino dnia 4 marca bezdomnymi oraz zapobiegania rekrutacji stosowanych na drugim 2015 roku Radni podjęli następujące bezdomności zwierząt na terenie e t a p i e p o s t ę p o w a n i a uchwały: Gminy Postomino na 2015 rok rekrutacyjnego do publicznych >> w sprawie wyrażenia zgody na >> w sprawie zatwierdzenia taryf za przedszkoli prowadzonych przez s p r z e d a ż p r z e z G m i n ę zbiorowe zaopatrzenie w wodę Gminę Postomino nieruchomości lokalowej i zbiorowe odprowadzanie ścieków >> w sprawie przyjęcia Gminnego >> w sprawie wyrażenia zgody na dla Gminnego Przedsiębiorstwa Programu Wsparcia Rodziny na wydzierżawienie nieruchomości K o m u n a l n e g o S p. z o. o lata w Gminie na okres powyżej 3 lat w Postominie Postomino >> w sprawie wyboru metody >> w sprawie uchwalenia zmiany >> w sprawie zmian w budżecie u s t a l a n i a o p ł a t z a m i e j s c o w e g o p l a n u gminy na 2015 rok >> w sprawie wyznaczenia gospodarowanie odpadami z a g o s p o d a r o w a n i a >> w sprawie zmiany wieloletniej d e l e g a t a d o komunalnymi, ustalenia stawki przestrzennego Nacmierz 2 prognozy finansowej Gminy Stowarzyszenia Gmin takiej opłaty >> w sprawie niewyrażenia zgody na Postomino na lata Polskich Euroregionu >> w sprawie zaliczenia dróg do wyodrębnienie w budżecie gminy Pomerania >> w sprawie udzielenia pomocy kategorii dróg gminnych środków przeznaczonych na r z e c z o w e j S t a r o s t w u >> w s p r a w i e p r z y j ę c i a fundusz sołecki w roku 2016 Powiatowemu w Sławnie. Podsumowanie kadencji podczas obchodów Dnia Sołtysa Przypominamy, że pełną treść każdej uchwały z ostatniej sesji i nie tylko można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej gminy P o s t o m i n o p o d a d r e s e m internetowym: (dział prawo lokalne, zakładka uchwały ) 11-go marca obchodzony jest W tym szczególnym dniu Sołtysi składali podziękowania za pracę na także od Pani Anny Kasicy Centrum Kultury i Sportu. Dzień Sołtysa. Jest to świetna okazja Gminy Postomino zgromadzili się w sali rzecz rozwoju społeczności lokalnej P r o k u r e n t a G m i n n e g o Spotkanie przebiegło w bardzo do wyrażenia szacunku dla Sołtysów, konferencyjnej Urzędu Gminy, gdzie o r a z o w o c n ą w s p ó ł p r a c ę Przedsiębiorstwa Komunalnego, Pani miłej atmosferze, ale niestety było to już a także podziękowania za ich pracę specjalnie na tą okazję zorganizowane z samorządem Gminy Postomino. Teresy Rysztak Przewodniczącej ostatnie spotkanie w tym gronie, gdyż i zaangażowanie w działania na rzecz zostało uroczyste spotkanie. Sołtysi otrzymali okolicznościowe Gminnej Komisji Rozwiązywania kadencja sołtysowania rozwoju gminy i poprawy jakości życia Wójt - Janusz Bojkowski wraz ze kwiaty i podziękowania. Życzenia oraz Problemów Alkoholowych oraz Pana dobiegła końca. jej mieszkańców. swym Zastępcą Adamem Drapałą upominki honorowi goście otrzymali Marka Leśniewskiego Dyrektora Podziękowania otrzymali: Helena Adamska sołtys od 1989 roku, 26 lat sołtysowania - Sołectwo Bylica Paweł Czechowski sołtys od 1999 roku, 16 lat sołtysowania - Sołectwo Chudaczewo Wioletta Jasińska sołtys od 2011 roku, 4 lata sołtysowania - Sołectwo Dzierżęcin Janina Grzejszczak sołtys od 2004 roku, 11 lat sołtysowania - Sołectwo Kanin Piotr Żuchowski sołtys od 1990 roku, 25 lat sołtysowania - Sołectwo Jarosławiec Stanisław Chabowski sołtys od 2003 roku, 12 lat sołtysowania - Sołectwo Górsko Wioletta Lasek sołtys od 2012 roku, 3 lata sołtysowania - Sołectwo Królewo Tadeusz Sadowski sołtys od 2007 roku, 8 lat sołtysowania - Sołectwo Korlino Jadwiga Krakowska sołtys od 1987 roku, 28 lat sołtysowania - Sołectwo Łącko

3 3 Grażyna Kosmalska sołtys od 1994 roku, 21 lat sołtysowania - Sołectwo Marszewo Jan Małolepszy sołtys od 1990 roku, 25 lat sołtysowania - Sołectwo Masłowice Jan Antosik sołtys od 2011 roku, 4 lata sołtysowania - Sołectwo Mazów Jan Chabowski sołtys od 2007 roku, 8 lat sołtysowania - Sołectwo Nacmierz Elżbieta Pacak sołtys od 2011 roku, 4 lata sołtysowania - Sołectwo Pałowo Krzysztof Urbański sołtys od 2011 roku, 4 lata sołtysowania - Sołectwo Pałówko Leszek Podemski sołtys od 1999 roku, 16 lat sołtysowania - Sołectwo Pieńkowo Anna Rój sołtys od 2007 roku, 8 lat sołtysowania - Sołectwo Pieńkówko Zenon Morka sołtys od 1999 roku, 16 lat sołtysowania - Sołectwo Pieszcz Marek Domżałowicz sołtys od 2011 roku, 4 lata sołtysowania - Sołectwo Postomino Marzena Kurzyńska sołtys od 2007 roku, 8 lat sołtysowania - Sołectwo Rusinowo Bronisława Siwiuk sołtys od 2003 roku, 12 lat sołtysowania - Sołectwo Staniewice Daniel Pakos sołtys od 1999 roku, 16 lat sołtysowania - Sołectwo Wilkowice Niestety nie wszyscy mogli uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu: Katarzyna Nieradka sołtys od 2011 roku, 4 lata sołtysowania - Sołectwo Złakowo Maria Lech - Szajner sołtys od 2007 roku, 8 lat sołtysowania - Sołectwo Wszedzień Jan Twarowski sołtys od 2011 roku, 4 lata sołtysowania - Sołectwo Tyń Krzysztof Ciróg sołtys od 2011 roku, 4 lata sołtysowania - Sołectwo Nosalin Urszula Matuszak - sołtys od 2011 r., 4 lata sołtysowania - Sołectwo Karsino Henryka Szymańska - sołtys od 2011 roku, 4 lata sołtysowania - Sołectwo Jezierzany

4 4 Zebrania sprawozdawczo W środę 11 marca rozpoczął się weszli: Renata Górczewska, Anna Sękowski. W Karsinie Sołtysem po raz cykl spotkań sołeckich w celu wyboru Kurek, Edyta Stolarek, Krystyna drugi została Urszula Matuszak, Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Wieczyńska i Mariusz Wilawer. a w skład Rady Sołeckiej weszli: Gminy Postomino na lata W Dzierżęcinie Sołtysem po raz drugi Krystyna Chabowska, Agnieszka Podczas zebrań Sołtysi przedstawiają została Wioletta Jasińska, a w skład Tomczyk, Tomasz Tomczyk, Bożena informację ze swojej działalności Rady Sołeckiej weszli: Agnieszka Pacenko. W Korlinie Sołtysem po raz w okresie ostatniej kadencji. Dla L u d w i k o w s k a, L u c j a K u j a w a, trzeci został Tadeusz Paweł Sadowski, mieszkańców to doskonała okazja do Waldemar Jasiński. W Górsku a w skład Rady Sołeckiej weszli: Dorota gospodarskiej rozmowy z włodarzami Sołtysem po raz czwarty został S k r z e c z k o w s k a, Ł u k a s z naszej gminy o tym, co się już Stanisław Chabowski, a w skład Rady Skrzeczkowski, Piotr Walczak, wydarzyło i zostało zrobione, a także Sołeckiej weszli: Krystyna Krystofiak, Tadeusz Żelazko. W Królewie po o tych sprawach, które w najbliższej Krystyna Loba, Ryszard Nasiadko, krótkiej przerwie po raz kolejny p r z y s z ł o ś c i p o w i n n y z n a l e ź ć Grażyna Wagner. W Jarosławcu Sołtysem została Daniela Igras, rozwiązanie, bo mają istotne znaczenie Sołtysem po raz siódmy został Piotr a w skład Rady Sołeckiej weszli: dla mieszkańców. Żuchowski, a w skład Rady Sołeckiej Małgorzata Cyranowska, Julita Karowska, Stefan Niemiec, Agnieszka Walentynowicz. W Marszewie po raz pierwszy Sołtysem został Marcin Plytta, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Rusinowo Marszewo Do dnia dzisiejszego tj. 30 marca weszli: Monika Dekuczyńska, Wojciech spotkania odbyły się już w 24 Gajewski, Renata Kryszczak, Stefan sołectwach. Nie są nam znani Sołtysi K w i a t k o w s k i, Ł u k a s z Z i ę b a. i Rady Sołeckie Łącka, Postomina, W Jezierzanach Sołtysem po raz Pieszcz pierwszy został Arkadiusz Belt, Ewelina Jóźwik, Jan Jóźwik, Justyna pierwszy został Piotr Sawicki, a w skład W Bylicy Sołtysem po raz a w skład Rady Sołeckiej weszli: Jerzy Laska, Adam Ordon, Arnold Ryk. Rady Sołeckiej weszli: Arkadiusz pierwszy został Łukasz Adamski, Belt, Daniel Manuszewski, Marzena W Masłowicach Sołtysem już po raz Hutman, Irena Hutman, Ewa Łukasik, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Sylwia Sochańska, Henryka Szymańska. siódmy został Jan Małolepszy, Joanna Sawicka. W Nacmierzu Bogdańska, Zbigniew Komar, Jadwiga W Kaninie Sołtysem po raz pierwszy a w skład Rady Sołeckiej weszli: Paweł Sołtysem po raz pierwszy została Kopecka. W Chudaczewie Sołtysem został Krzysztof Gil, a w skład Rady Małolepszy, Jarosław Piaseczny i Jan Emilia Rzeczkowska, a w skład Rady po raz pierwszy został Dariusz Sołeckiej weszli: Justyna Bartnik, Przybył. W Mazowie Sołtysem po raz Sołeckiej weszli: Jacek Zosiuk, Spociński, a w skład Rady Sołeckiej Stefan Garlin, Ewa Zawada, Kazimierz Małgorzata Cichosz, Alina Tubajska, Staniewic i Wszedzienia. Złakowo Wilkowice Monika Licnerska, Leszek Komar. W Nosalinie Sołtysem po raz pierwszy został Adrian Pawłowski, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Krzysztof Ciróg, Kamila Dzidziewicz, Bartosz Liński, Lucjana Nowak, Paweł Surma. W Pałowie Sołtysem po raz pierwszy został Jędrzej Banasik, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Kamila Lasek, Małgorzata Oszmiańska, Ilona Słodzińska, Iwona Słodzińska. W Pałówku Sołtysem po raz drugi został Krzysztof Urbański, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Irena Cegiełka, Robert Klimek, Leszek Koniuk, Gabriel K o w a l, D o m i n i k U r b a ń s k i. W Pieńkowie Sołtysem po raz pierwszy została Danuta Rąpalska, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Agnieszka Błaszczyk, Regina Kania, Ryszard Michalak, Teresa Rysztak, Anna Wasilewska. W Pieńkówku Sołtysem po raz pierwszy została Małgorzata Dybiec, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Stanisław Heleniak, Beata Korlino Tyń

5 5 wyborcze w sołectwach Królewo Jarosławiec Jezierzany Kanin Jachemek, Przemysław Kostrzewa, Pakos, a w skład Rady Sołeckiej Agnieszka Sobczak, Mariola Sobczak. weszli: Marzena Feret, Joanna Lach, W Pieszczu Sołtysem po raz piąty Andrzej Sałata, Damian Sobczyk. W został Zenon Morka, a w skład Rady Złakowie Sołtysem po raz drugi Sołeckiej weszli: Anna Chabros, została Katarzyna Nieradka, a w skład Magdalena Dziaczyńskia, Dorota Rady Sołeckiej weszli: Danuta Majrowska, Irena Owsiuk, Grażyna Barańska, Ryszard Gwizdała, Andrzej Pietrzyk. W Rusinowie Sołtysem po Nowak, Alicja Rąpalska. raz pierwszy został Włodzimierz F r e k w e n c j a w y b o r c z a Bożewski, a w skład Rady Sołeckiej w poszczególnych sołectwach weszli: Zbigniew Czaplicki, Janina przedstawiała się następująco: Dydyna, Sebastian Kowalski, ź Bylica 21,8 % Krystyna Krogulec, Sylweriusz ź Chudaczewo 14,2 % Namiel. W Tyniu Sołtysem po raz ź Dzierżęcin 38,1 % pierwszy została Karolina Marczak, ź Górsko 41,7 % a w skład Rady Sołeckiej weszli: ź Jarosławiec 38,4 % Małgorzata Gulbicka, Iwona Szczot, ź Jezierzany 37,1 % Aneta Szostek, Arkadiusz Ślązak, ź Kanin 23,3 % Jolanta Wnuczek. W Wilkowicach ź Karsino 25,5 % Sołtysem po raz piąty został Daniel ź Korlino 12,3 % ź Królewo 36,4 % ź Marszewo 18,4 % ź Masłowice 12,6% ź Mazów 20,6 % ź Nacmierz 18,2 % ź Nosalin 37,8 % ź Pałowo 48,4 % ź Pałówko 23,7 % ź Pieńkowo 6,3 % ź Pieńkówko 19,8 % ź Pieszcz 29,7 % ź Rusinowo 28,9 % ź Tyń 28,6 % Jarosławiec ź Wilkowice 17,8 % ź Złakowo 23,3 % Nacmierz Karsino Dzierżęcin Ważne w kwietniu PIĄTEK 15 Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje. 1 kwietnia (Środa) Prima Aprilis, Międzynarodowy Dzień Ptaków 2 kwietnia (czwartek) Wielki Czwartek, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, 3 kwietnia (piątek) Wielki Piątek 4 kwietnia (sobota) Wielka Sobota 5 kwietnia (niedziela) Wielkanoc 6 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny 7 kwietnia (wtorek) Dzień Pamięci o Holocauście, Światowy Dzień Zdrowia 10 kwietnia (piątek) Dzień Służby Zdrowia 11 kwietnia (sobota) Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem, Dzień Radia 12 kwietnia (niedziela) Święto Bożego Miłosierdzia, Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, 13 kwietnia (poniedziałek) Światowy Dzień Pamięci Ofiar 14 kwietnia (wtorek) Dzień Ludzi Bezdomnych (Polska) 15 kwietnia (Środa) Międzynarodowy Dzień Kombatanta 16 kwietnia (czwartek) Dzień Sapera 18 kwietnia (sobota) Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 20 kwietnia (poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 22 kwietnia (Środa) Międzynarodowy Dzień Ziemi 23 kwietnia (czwartek) Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 24 kwietnia (piątek) Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 25 kwietnia (sobota) Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Międzynarodowy Dzień Sekretarki 26 kwietnia (niedziela) Światowy Dzień Własności Intelektualnej, Dzień Drogowca i Transportowca 27 kwietnia (poniedziałek) Światowy Dzień Grafika 28 kwietnia (wtorek) Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 29 kwietnia (Środa) Międzynarodowy Dzień Tańca

6 6 Informacja A g e n c j a N i e r u c h o m o ś c i Rolnych informuje, że w poprzednich W związku z tym informuję, że latach miały miejsca samowolne Agencja rozpoczyna wzmożony wejścia na grunty z Zasobu Własności nadzór nieruchomości narażonych na Rolnej Skarbu Państwa i korzystanie zajęcie (najazd) przez bezumownych z nich bez tytułu prawnego oraz użytkowników. pobieranie dopłat bezpośrednich. W przypadku pozyskania Każde takie zajęcie nieruchomości informacji o bezumownym zajęciu WRSP, traktowane będzie jako nieruchomości przez bezumownego bezumowne użytkowanie. użytkownika prosimy o kontakt z ANR Wobec osób, które dopuszczą się O/T Szczecin, Sekcja Zamiejscowa powyższego procederu stosowane G o s p o d a r o w a n i a Z a s o b e m będą konsekwencje przewidziane w Karnieszewicach pod nr tel przepisami prawa. 300 lub Liga Warcabowa Za nami szósty już turniej z cyklu Kacper Świątek, Oliwia Szwiec, Powiatowej Ligi Warcabowej. Karolina Babiak. Kolejny turniej Gospodarzem turnieju był OSW dla odbędzie się 15 kwietnia w Szkole DMiN w Sławnie. Po dobrej grze Podstawowej w Staniewicach. zawodniczki ze Szkoły Podstawowej Początek zawodów godz. 15:45. w Staniewicach Oliwia Szwiec i Anna Zapraszamy gorąco do udziału Gołojuch zajęły odpowiednio II i III wszystkich warcabistów z powiatu miejsce, W zawodach zwyciężył sławieńskiego. Kacper Świątek (GZ LZS Darłowo). Anna Chylewska-Sroka W klasyfikacji generalnej prowadzą: Rowerowo... Centrum Kultury i Sportu i dalej do Postomina. W pierwszym w Postominie zrealizowało projekt pn. tegorocznym rajdzie, przy zimnym Utworzenie wypożyczalni rowerów powiewie wiatru do Królewa dojechało w J a r o s ł a w c u n a S z l a k u 48 osób. Zorganizowano konkursy S z a c h u l c o w y m. Z a d a n i e s p r a w n o ś c i o w e, c i e k a w o s t k i, dofinansowane jest z budżetu Fundacji wyłoniono najpiękniejszą Marzannę, P a r t n e r s t w o D o r z e c z e S ł u p i itp.. Dla wszystkich przybyłych było przeznaczonego na wdrażanie ognisko, ciepłe napoje, słodkości oraz Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach od Sołectwa swojski Żurek. Za co Programu Rozwoju Obszarów serdecznie dziękujemy Paniom Wiejskich na lata z zakresu z Królewa na czele z nową Panią sołtys małych projektów. Celem operacji jest Danielą Igras. Dziękujemy również rozwój systemu tras rowerowych Paniom świetliczankom Pauli poprzez utworzenie wypożyczalni S k ó r z e w s k i e j o r a z K r y s t y n i e rowerów w Jarosławcu na Szlaku Wieczyńskiej za wsparcie grup. Rowerowym R-10 polepszający stan infrastruktury turystycznej oraz organizacja rajdów rowerowych promujących dziedzictwo przyrodnicze i Szlak Szachulcowy. Maria Lech-Szajner W ramach w/w projektu zorganizowano w dniu 22 marca br. Rajd na Szlaku Szachulcowym Z Chudaczewa i Łącka do Królewa mandatów. Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, min. na: ź rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów, ź p r o j e k t y a k t ó w p r a w n y c h z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie, poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi, ź kształt edukacji i doradztwa 2. osoby fizyczne i prawne, rolniczego oraz podnoszenie płacące podatek dochodowy z działów kwalifikacji osób pracujących specjalnych produkcji rolnej w rolnictwie, w rozumieniu przepisów o podatku ź w s p ó ł p r a c ę z p o l s k i m i dochodowym od osób fizycznych i zagranicznymi organizacjami i podatku dochodowym od osób producentów rolnych, poprawę prawnych, stanu środowiska przyrodniczego i 3. członkowie rolniczych zdrowia mieszkańców wsi, spółdzielni produkcyjnych mających ź ochronę dziedzictwa kulturowego siedzibę na terenie województwa w regionie. z a c h o d n i o p o m o r s k i e g o, Apel Zarządu Zachodnio- posiadających w tych spółdzielniach pomorskiej Izby Rolniczej: wkłady gruntowe. Koleżanko/Kolego Rolniku! Nie W wyborach do samorządu zmarnuj możliwości wpływu na ważkie rolniczego, okręgiem wyborczym jest dla Ciebie sprawy Weź udział g m i n a, w z w i ą z k u z t y m w wyborach do Izby Rolniczej! Swym w województwie zachodniopomorskim zaufaniem obdarz najlepszych! utworzono 114 okręgów wyborczych. W 98 okręgach o powierzchni użytków Wszystkie informacje na temat rolnych ponad 4 tys. ha, wybranych wyborów do Rad Powiatowych zostanie po 2 delegatów, zaś w 16 Z a c h o d n i o p o m o r s k i e j I z b y okręgach o powierzchni użytków Rolniczej są zamieszczane rolnych do 4 tys. ha, wybrany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej 1 delegat. Do obsadzenia w radach U r z ę d u G m i n y P o s t o m i n o powiatowych Zachodniopomorskiej w zakładce wybory. Izby Rolniczej jest zatem aż 212 Przekazujemy Państwu kilka najważniejszych informacji na temat wyborów do izb rolniczych, które zgodnie z uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 listopada 2015 r. zostały zarządzone na niedzielę, 31 maja 2015 r. Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. nr 101 poz. 927 z 2002 r. z późn. zm). Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania p r o b l e m ó w r o l n i c t w a i r e p r e z e n t u j ą c y m i n t e r e s y zrzeszonych w nim podmiotów. W y b o r y d o w a l n e g o zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład Rady Powiatowej, która - na swym pierwszym posiedzeniu - wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata Te dwie osoby wchodzą w s k ł a d n o w e g o W a l n e g o Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata. Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie Izby, którymi są: 1. osoby fizyczne i prawne, płacące podatek rolny w rozumieniu przepisów o podatku rolnym na terenie województwa zachodniopomorskiego, 31 maja wybory do Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Plebiscyt Dziennika Bałtyckiego 20 marca w Sławieńskim Domu Kultury podsumowano Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Sławieńskiego 2014 roku, organizowany przez "Dziennik Bałtycki" - "Dziennik Sławieński". N a n a j p o p u l a r n i e j s z y c h w 4 kategoriach głosowali czytelnicy. Wśród laureatów plebiscytu znalazły się 2 imprezy sportowe organizowane na terenie naszej gminy oraz mieszkanka Jarosławca. W kategorii Najlepsza Impreza Sportowa 2014 roku Powiatu Sławieńskiego 1 miejsce zdobył Międzynarodowy Bieg po Plaży w Jarosławcu, natomiast 2 miejsce F e s t i w a l S k o k ó w W z w y ż w Postominie. Najpopularniejszym J u n i o r e m P o w i a t u Sławieńskiego okazała się Natalia Koźlińska, która od trzech lat uprawia dyscyplinę sportową golf, jest zawodniczką Jarosławieckiego S t o w a r z y s z e n i a S p o r t o w e g o "Sukces". Zwycięzcom Gratulujemy!

7 7 Pierwszy Turniej Współzawodnictwa 2015 za nami... Makroregion - Grodzisk Wielkopolski W sobotę, 21 marca br. odbyły się Andrzej Ugorski. 1 miejsce Naćmierz pierwsze zawody w ramach XVIII W wyniku rozgrywek 11 miejsce 2 miejsce Postomino Współzawodnictwa Sportowo- przypadło drużynie z Pałowa. 3 miejsce Pieszcz Rekreacyjnego Sołectw Gminy W meczu o miejsce 9 zmagania 4 miejsce Łącko Postomino w roku Tegoroczne wygrało sołectwo Jarosławiec, 5 miejsce Nosalin zmagania rozpoczął Turniej Tenisa wygrywając ze Złakowem. Pojedynek 6 miejsce Rusinowo Stołowego Sołectw o Puchar Wójta o m i e j s c e 7 z a k o ń c z y ł s i ę 7 miejsce Królewo Gminy Postomino w Pieszczu. zwycięstwem Królewa nad Pałówkiem. 8 miejsce - Pałówko 9 miejsce - Jarosławiec 10 miejsce - Złakowo 11 miejsce - Pałowo Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Rzeczkowska Emilia, Plopa Wiesław, Krych Grzegorz, Plopa Mirosław, Adamski Daniel. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a liderzy z miejsc I-IV dodatkowo Puchary Wójta Gminy Postomino. Drobnymi upominkami nagrodzono najwcześniej urodzoną zawodniczkę Iwonę Łągiewczyk W tegorocznej edycji zmagań W walce o miejsce 5 Nosalin wygrał i zawodnika Mirosława Plopę. udział wzięło 11 sołectw. Poprzez z Rusinowem. Rywalizacja o miejsce Nagrodami uhonorowano również losowanie podzielono je na 2 grupy. na podium rozegrała się między grających samorządowców Marka Grupa A: Pieszcz, Łącko, Pieszczem i Łąckiem, w której lepsi Domżałowicza (Sołtysa Postomina) Złakowo, Pałówko, Rusinowo okazali się Ci pierwsi. W finale turnieju i Pawła Jędrzejewskiego (Radnego Grupa B: Postomino, Nosalin, spotkały się drużyny Postomino Gminy Postomino). Jarosławiec, Pałowo, Naćmierz, obrońcy tytułu i Naćmierz, który tego Z w y c i ę z c o m s e r d e c z n i e Królewo d n i a b y ł n i e d o p o k o n a n i a gratulujemy i zapraszamy na kolejne Rozegrano łącznie 32 mecze i z kompletem zwycięstw dotarł do zmagania już 11 kwietnia 2015r. do pomiędzy drużynami. Każdy zespół finału w którym także okazał się lepszy, Postomina na Turniej Usportowionych składał się z 5 zawodników, wśród wygrywając wyrównany mecz 3:2. Dwóch Ogni Kobiet o Puchar Wójta których musiała znaleźć się Ostateczna klasyfikacja Turnieju Gminy Postomino. przynajmniej 1 kobieta i 1 zawodnik Tenisa Stołowego Sołectw wygląda A.Pawłowski powyżej 22 lat. Turniej sędziował: następująco: Sezon biegowy uważamy za ropoczęty! 14 marca 2015 roku w Grodzisku wybrana najlepszą zawodniczką Wielkopolskim odbyły się Mistrzostwa turnieju wśród seniorów. Makroregionu Zachodniego Karate Z brązowym medalem wróciła Kyokushin. W turnieju rywalizowało również Agnieszka Olszowiec, blisko dwustu zawodników z 28 klubów rywalizująca w kategorii kata juniorek. z województwa pomorskiego, W kategorii kumite junorek -60kg z a c h o d n i o p o m o r s k i e g o, Agnieszka także była bliska zajęcia wielkopolskiego, lubuskiego oraz miejsca na podium, lecz po porażce kujawsko-pomorskiego. w ćwierćfinale z zawodniczką z Mielna Sekcję karate kyokushin przy ostatecznie uplasowała się na piątym Centrum Kultury i Sportu w Postominie miejscu. Na piątej lokacie zawody reprezentowało czworo karateka. Nasi zakończyła także inna zawodniczka zawodnicy spisali się rewelacyjnie z Postomina Monika Cicha, która wracając do domu z trzema złotymi w ćwierćfinale seniorek-60kg mierzyła oraz jednym brązowym medalem. się z mocną zawodniczką (późniejszą Pierwsze miejsce w kategorii kata zwyciężczynią kategorii) Joanną seniorów zajął Łukasz Cichy, który Kalinowską. wyprzedził w klasyfikacji drugiego Mimo wyrównanego pojedynku Pawła Falko z Kołobrzegu oraz do dalszej rundy awansowała jednak trzeciego Marcina Kondre z Malborka. zawodniczka z Zielonej Góry. Kategorię seniorek zdominowała W klasyfikacji drużynowej zespół Aleksandra Karpuk. Zarówno z Postomina z 16 punktami uplasował w kategorii kata jak i kumite +60kg się na czwartej pozycji przegrywając zajęła pierwsze miejsca nie dając z licznymi drużynami z Koszalina, szans swoim rywalkom. Mielna oraz Zielonej Góry. N a z a k o ń c z e n i e z m a g a ń w grodziskiej hali Ola została także Zaproszenie W niedzielę 15 marca br. zawodnicy Klubu Biegacza "Bryza Postomino" wystartowali w XXIX Kołobrzeskim "Biegu Zaślubin" na dystansie 15 km. Był to pierwszy ze startów zaliczanych do Biegowego Grand Prix Gminy Postomino Wśród ponad 1000 biegaczy bieg ukończyło 11 "bryzowiczów". Naszybciej z nich trasę pokonał Tomasz Szopiński plasując się na 74 miejscu, z czasem: 58:58 min. Wśód k o b i e t n a j s z y b s z ą n a s z ą reprezentantką okazała sięaneta Szostek, zajmująca 761 miejsce z czasem 1:22:10. Pełne wyniki zawodników klubu "Bryza" Postomino: ź 74 miejsce - Tomasz Szopiński - czas 58:58 ź 127 miejsce - Maciej Januszewski - czas 1:02:47 ź 163 miejsce - Adam Cichy - czas 1:04:30 ź 211 miejsce - Konrad Leśniewski - czas 1:06:29 ź 268 miejsce - Dawid Ciesielski - czas 1:07:47 ź 496 miejsce - Stanisław Oszmiański - czas 1:14:18 G r a t u l u j e m y w s z y s t k i m ź 761 miejsce - Aneta Szostek - biegaczom osiągniętych wyników oraz czas 1:22:10 liczmy na świetne wyniki w kolejnych ź 762 miejsce - Jan Kazusek - czas startach. Najbliższymi biegami 1:22:12 zaliczanymi do Grand Prix będą ź 943 miejsce - Beata Wachholz - "Darłowska Zadyszka", która odbędzie czas 1:29:57 się już 18 kwietnia, Bieg im. Asi Kenig ź 944 miejsce - Janusz Sowiński - w Sławsku 25 kwietnia oraz Bieg czas 1:29:59 "Księcia Bogusawa X" w Łącku 1 maja. ź 970 miejsce - Ewa Brzostowska - Do zobaczenia na trasach czas 1:32:23 biegowych!!! A.Pawłowski Drugą konkurencją XVIII Ilość startujących drużyn będzie Współzawodnictwa Sportowo- w y z n a c z n i k i e m d o s p o s o b u Rekreacyjnego Sołectw Gminy rozstawienia w grupach. W grupach Postomino w roku 2015 będą rozegrane zostaną mecze w systemem U s p o r t o w i o n e D w a O g n i e. każdy z każdym" w przedziale Konkurencja dla kobiet, która czasowym 2 5 min. Następnie rozegrana zostanie w dniu 11 kwietnia rozegrane zostaną mecze o miejsca. 2015r. (sobota) na Sali Sportowej przy Ubezpieczenie, obsługę sędziowską, Zespole Szkół w Postominie. medyczną i wodę mineralną Sołectwo wystawia tylko jedną zabezpiecza organizator. Zgłoszenia drużynę kobiecą. Drużyna liczyć musi do 7 kwietnia 2015 r. kierować pod 6 kobiet (5 graczy w polu i matka" numerem telefonu (59) lub wiek minimum 14 lat). Turniej odbywa (Adrian Pawłowski). się na boisku do piłki siatkowej SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! o wymiarach 18m x 9m, gra odbywa się na czas oraz na punkty (ilość zbić).

8 8 W i e ś c i s z k o l n e * * * W i e ś c i s z k o l n e * * * W i e ś c i s z k o l n e Gala 80-lecia Zachodniego Harcerstwa związanych z historią Polski, odnajdywali miejsca - świadków harcerskich zdarzeń w swojej okolicy. Jak się później okazało w całym przedsięwzięciu wzięło udział ponad 800 członków ZHP z całej Chorągwi Zachodniopomorskiej. Podczas Gali wręczone zostały również odznaki Zasłużony Instruktor Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Tym razem wyróżnionym instruktorom odznakę wręczała hm. Elżbieta Chudzik, była Komendantka Chorągwi Zachodniopomorskiej. Odznakę otrzymali: hm. Jadwiga Gaweł, hm. Bożena Kupracz, hm. W sobotę 28 lutego, wczesnym Odznakę 80-lecia Harcerstwa na Barbara Sobczak, phm. Alicja Antosik rankiem, ośmioro drużynowych wraz Pomorzu Zachodnim dla siebie (w imieniu Druhny odznakę odebrał z Komendantem sławieńskiego Hufca i swoich drużyn: 8. Wielopoziomowej hm. Ryszard Sobczak) oraz phm. ZHP im. WOP wyruszyło w podróż do D r u ż y n y H a r c e r s k i e j G r y f M a r e k J a r o s z. W s z y s t k i m Szczecina, aby wziąć udział w Staniewicach, 25. Wielopoziomowej odznaczonym a także wszystkim w uroczystej Gali Dnia Myśli Drużyny Harcerskiej im. ppor. Emilii Komendantom Hufców Chorągwi Braterskiej podsumowującej rok 80- Gierczak w Postominie oraz 50. Zachodniopomorskiej Związku lecia Harcerstwa na Pomorzu Drużyny Harcerskiej im. Władysława Harcerstwa Polskiego gratulowała Zachodnim. Uroczystość odbyła się Sikorskiego w Kopnicy. Dzięki Komendantka Chorągwi - hm. Eliza w Domu Kultury Klub 13 Muz. Gościem wyróżnionym drużynowym, ich Gilewska. Galę uświetnił występ honorowym była Zachodniopomorska harcerki i harcerze realizowali n a j p o p u l a r n i e j s z e g o z e s p o ł u Kurator Oświaty, pani Maria Borecka. zadania, które pozwoliły na zdobycie szantowego w Szczecinie Stary To właśnie z jej rąk trzy instruktorki: odznaki. Poznawali harcerskie Szmugler. phm. Emilia Foryś, phm. Anna Wegner tradycje w swoich rodzinach, phm. Anida Rydlichowska i phm. Anida Rydlichowska odebrały uczestniczyli w wydarzeniach Dzień Kobiet w kl. III b Sukces teatrów z Korlina W piątek 20 marca podczas Teatr Od- Nova ze szkoły Gminnego Przeglądu Amatorskiego podstawowej zaprezentował opowieść Ruchu Artystycznego w Postominie- Czerwony Kapturek, natomiast kategoria teatry 7 grup teatralnych ze Arlekin z gimnazjum opowieść s z k ó ł G m i n y P o s t o m i n o Jezioro z łabędziem na podstawie zaprezentowało się na scenie sali własnego scenariusza. Instruktorkami widowiskowej w Centrum Kultury i opiekunkami koła teatralnego są i Sportu w Postominie. Edyta Stachowska- nauczycielka W s p a n i a l e p o d c z a s j. polskiego i Marta Maksymiukt e g o r o c z n e g o p r z e g l ą d u nauczycielka historii i wos oraz zaprezentowali się uczniowie Zespołu edukacji wczesnoszkolnej. Szkół Społecznych w Korlinie, którzy Tytuł najlepszego aktora z a r ó w n o w k a t e g o r i i s z k o ł y w kategorii uczniowie gimnazjum podstawowe i gimnazjum zwyciężyli uzyskał Szymon Kołodziejczyk- uczeń i uzyskali kwalifikację do etapu III klasy Społecznego Gimnazjum powiatowego konkursu teatralnego. w Korlinie. Bezpiecznie na wsi Szóstego marca w klasie III b Szkoły Podstawowej w Postominie świętowaliśmy Dzień Kobiet. Były miłe życzenia i drobne upominki. A ponieważ dziewczynki lubią ładnie wyglądać to odbył się konkurs na najładniejszą fryzurę i makijaż. Do zabawy włączyli się chłopcy czyli styliści fryzur i makijażu. Dziewczynki wzięły też udział w konkurencjach sprawnościowych i w naśladowaniu odgłosów różnych zwierząt. Na zachowywali się wyjątkowo: byli mili dziewczynki dziękują chłopcom za dziewczęcych buziach uśmiech gościł i uczynni. Dzień Kobiet w naszej klasie piękne życzenia i upominki. przez cały dzień, a chłopcy przebiegł bardzo wesoło. Wszystkie Ewa Kulczak - Leśniewska Ogólnopolski Dzień Matematyki Dnia 12 marca 2015 roku po raz pierwszy w klasie III b Szkoły P o d s t a w o w e j w P o s t o m i n i e obchodziliśmy,,święto Matematyki''. Był to dzień w którym,, Królowa Nauk'' rządziła w naszej klasie. W ramach tego święta odbyły się Klasowe Igrzyska Matematyczne. Główne cele tej uroczystości to: 1.promocja matematyki oraz r o z w i j a n i e i r o z b u d z a n i e zainteresowań oraz talentów matematycznych wśród uczniów, 2.wdrażanie uczniów do pracy zespołowej i współzawodnictwa, 3. u m o ż l i w i e n i e u c z n i o m K l a s o w y m M I S T R Z E M matematyka ukazana inaczej niż wykazania mocnych stron poprzez MATEMATYKI został Rafał Ruchniak, zwykle. Wszyscy świetnie się bawili, u d z i a ł w k o n k u r s a c h o r a z a WICEMISTRZEM Kacper Wójcik. chociaż na co dzień nie wszyscy w p r z y g o t o w a n i u Ś w i ę t a Gratuluję! kochają matematykę. Matematyki. Uczniom bardzo podobała się Ewa Kulczak - Leśniewska W dniu w Szkole ze szczególnym uwzględnieniem Podstawowej w Staniewicach odbyło zapobiegania wypadkom z udziałem się ważne spotkanie. Przedstawiciel zwierząt gospodarskich i maszyn Okręgowego Inspektoratu Pracy rolniczych. w S z c z e c i n i e - M i e c z y s ł a w Część dzieci naszej szkoły Tomaszewski oraz pani Magdalena pochodzi z rodzin rolniczych dlatego J o d a z K a s y R o l n i c z e g o też głównym założeniem spotkania Ubezpieczenia Społecznego Oddziału było promowanie odpowiednich R e g i o n a l n e g o w K o s z a l i n i e zachowań związanych z pracą przeprowadzili spotkanie na temat i zabawą na obszarach wiejskich oraz bezpieczeństwa na wsi. szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie Z u c z n i a m i s z k o ł y i higienie pracy rolniczej. przeprowadzona została pogadanka Magdalena Woropaj-Stępień na temat bezpieczeństwa podczas pracy i zabaw w gospodarstwie rolnym, Przenośne planetarium Dnia 5 marca 2015 r. szkołę trudne tematy omawiane w szkole. w Postominie odwiedziło Mobilne Oglądanie gwiazd na kopule Planetarium. Gwiazdy i planety nadmuchiwanego balonu bardzo przesuwające się po niebie, zaćmienia podobało się uczniom kl. III b SP Słońca, gwiazdozbiory widoczne Postomino, którzy w sposób w różnych porach roku czy planety przyjemny i z zaciekawieniem poznali krążące dookoła Słońca pod kopułą Układ Słoneczny. planetarium? Takie lekcje zapamięta Ewa Kulczak - Leśniewska każdy uczeń, w ten sposób znacznie łatwiej może wyobrazić sobie i pojąć

9 9 W i e ś c i s z k o l n e * * * W i e ś c i s z k o l n e * * * W i e ś c i s z k o l n e Bezpłatna dystrybucja polskich jabłek w Korlinie Dzień Otwarty W piątek 20 marca 2015 roku, na teren Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie dotarł pierwszy transport jabłek. Owoce zostały dostarczone w związku z przystąpieniem szkoły do działania Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw. Decyzją Prezesa Agencji R y n k u R o l n e g o z o s t a l i ś m y uprawnieni do otrzymywania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnych owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. R e j e s t r a c j a s z k o ł y w A R R zaowocowała dostarczeniem do Korlina 3,5 tony owoców. Każde w Pobórce Wielkiej. i uczniom naszej szkoły oraz ich szkolne dziecko zostało obdarowane Cieszymy się bardzo, że ten rodzinom. ok. 20 kg skrzynką pysznych, polskich niewielki gest pomógł zarówno W s z y s t k i m ż y c z y m y jabłek z Gospodarstwa Sadowniczego krajowemu producentowi, jak smacznego! Konkurs literacki Chatka Puchatka Lekcja przyrody Klasie III C Zespołu Szkół w Postominie odbył się konkurs literacki. Był on podsumowaniem całotygodniowej pracy z lekturą Chatka Puchatka A.A.Milne a. Dzieci pracowały w grupach nad zadaniami dotyczącymi treści książki. Wykazały się znakomitą pamięcią i wiedzą na temat bohaterów lektury oraz ich przygód w Stumilowym Lesie. Rywalizacja okazała się tak wyrównana, że komisja zmuszona była ogłosić sprawiedliwy remis. Krystyna Gąsiorowska Lekcja przyrody wcale nie musi być nudna. Klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Staniewicach przekonała się o tym doskonale. Wraz z nauczycielkami Elżbietą Walkowiak i Anną Chylewską-Sroką wybrali się oni na wycieczkę przyrodniczą po najbliższej okolicy. Wiedzę zdobytą na lekcji przyrody wykorzystali w terenie. Określali kierunki geograficzne za dzielącą szkołę od celu wycieczki. Czwartoklasiści bardzo wiele pomocą kompasu oraz obserwacji np. Podczas wycieczki mogli również nauczyli się na szkolnej wyprawie. rosnącego mchu, mierzyli obwody zaobserwować zaćmienie Słońca, co Wiadomo w praktyce uczymy się drzew, wysokość najwyższego stanowiło dodatkową atrakcję oraz najlepiej. napotkanego pagórka oraz odległość dodatkową porcję wiedzy. Elżbieta Walkowiak Sukces w Konkursie Plastycznym 12 marca 2015 r. w Zespole Szkół zostały nagrodzone i wyróżnione prace Społecznych im. Lotników Morskich uczniów kl.iii b SP Postomino. STO w Darłowie, odbyła się wystawa Laureaci: Kaja Kalemba, Kacper pokonkursowa połączona z uroczystym Dziewięcki. Wyróżnienia: Aleksandra wręczeniem nagród dla laureatów Dankowska, Dominik Laska, Adam i osób wyróżnionych w drugim Majbroda. Nagrodzonym uczniom Powiatowym Konkursie Plastycznym serdecznie gratuluję! Piękno Tańca. Wśród wielu prac Ewa Kulczak - Leśniewska Dnia 06 marca 2015 roku marzanny oraz odbicia naszych rąk na w Zespole Szkół w Pieszczu odbył się papierze. Oprócz tego z chęcią po raz kolejny Dzień Otwarty. Z tej wzięliśmy udział w pieczeniu pizzy, okazji zaprosiliśmy uczniów klasy VI które mogliśmy przygotować pod Szkoły Podstawowej w Staniewicach. skrzydełkami wolontariuszy. Podczas Goście przybyli o godzinie 9:30, konsumowania naszych wypieków miło zaskakując nas słodkim opowiadaliśmy o przeżyciach prezentem. Zaplanowano szereg szkolnych oraz zajęciach poza ciekawych atrakcji: gry i zabawy, lekcyjnych oferowanych w naszych wykonanie prac plastycznych, szkołach. Czas biegł bardzo szybko pieczenie pizzy wraz z grupą i trzeba było się pożegnać. wolontariatu działającego w naszej Postanowiliśmy miło zakończyć szkole. Zaproszeni uczniowie oraz ich spotkanie przybijając tzw. piątkę. Wychowawca mogli zajrzeć do niemal Moim zdaniem ten dzień był każdego zakamarka i ocenić czy warto bardzo udany, ciekawy i pełen atrakcji. złożyć dokumenty do naszego Miło było poznać nowych kolegów, gimnazjum. Pani Ania oraz Pani którzy mam nadzieję, że we wrześniu Pedagog postarały się, aby każdy mógł zagoszczą w murach naszej szkoły. znaleźć coś dla siebie. Dla miłośników Majrowska Klaudia plastyki przygotowaliśmy wykonanie Zasłużone odznaki Niedawno minęła 80 rocznica na Pomorzu Zachodnim". Phm. Emilia p o w s t a n i a Z H P n a P o m o r z u Foryś wręczyła odznaki naszym Zachodnim. Uroczystość odbyła się dzielnym harcerzom wraz z Panią w Szczecinie, skąd phm. Emilia Dyrektor Bogumiłą Roman-Struś. Foryś dla swojej Drużyny w Szkole Gratulujemy! Podstawowej w Staniewicach Elżbieta Walkowiak przywiozła zasłużone odznaki "80 lat Co wiem o Polsce? W S z k o l e P o d s t a w o w e j w Postominie marzec przebiegał pod znakiem konkursów wiedzowych. W klasie III c zorganizowane zostały eliminacje do Powiatowego Konkursu Wiedzy o Polsce dla klas trzecich. Zadania dzieci oceniły na bardzo trudne, ale jak inaczej wyłonić można mistrza. Trzeba było znać o d p o w i e d z i n a 4 6 z a d a ń indywidualnie i współpracować w grupie nad zadaniami muzycznymi i plastycznymi. Ogromną wiedzą wykazała się Paulina Sieradzka i tym samym zdobyła nominację do konkursu powiatowego. Gratuluję i życzę powodzenia. Krystyna Gąsiorowska

10 10 W i e ś c i s z k o l n e * * * W i e ś c i s z k o l n e * * * W i e ś c i s z k o l n e Uczymy się przez zabawę Sztuka wyraża uczucia Uczniowie z klas IV-VI Szkoły Nie zabrakło również naukowego W czasie szkolnego święta Podstawowej w Staniewicach dzięki podejścia do tego jakże dla niektórych został również rozstrzygnięty konkurs nauczycielce matematyki- Pani trudnego przedmiotu. Uczennice Głowołamacze, który polegał na Aleksandrze Klimas, pokazali, że z klasy IV Daria Chachuła i Kinga stworzeniu własnej gry planszowej. matematyka nie musi być ani nudna, Czarnuch stworzyły i przedstawiły Twórcy gier zostali nagrodzeni, a gry ani trudna. Podczas Dnia Matematyki prezentację multimedialną na temat stworzone przez nich będą dostępne przedstawili na wesoło matematyczny symetrii w życiu codziennym. w świetlicy szkolnej. świat: liczby oraz figury geometryczne. Elżbieta Walkowiak Wolontariusze z Pasją Wal, Dagmarę Kaczyńską, Katarzynę Kapa, Magdalenę Mazurek oraz opiekun Magdalena Woropaj-Stępień Wolontariusze otrzymali mały upominek serce, bo to właśnie serce jest symbolem polskiego wolontariatu. W czasie Gali przyznano również stypendia na rok 2015 w ramach programu Wolontariusz z pasją. Z wielką dumą możemy Dnia 11 marca uczniowie Szkoły Darłowskie Centrum Wolontariatu. powiedzieć, że otrzymały je nasze Podstawowej w Staniewicach mieli Podczas tegorocznej Gali uczennice : Oliwia Szwiec, Julia Lisek, zaszczyt wziąć udział w Gali wyróżniono ponad 300 wolontariuszy, Patrycja Pawłowska. Wolontariatu, którą zorganizowało w tym uczennice naszej szkoły: Ingę Wycieczka do Trójmiasta Pod koniec lutego uczniowie przywiesili na symbolicznej ścianie stworzyć wir wodny, skonstruować Szkoły Podstawowej w Korlinie i grupa kartkę z napisem dziękujemy, i wprawiać w ruch skomplikowane teatralna Społecznego Gimnazjum najprostszym i najbardziej mechanizmy. Mogliśmy również się odwiedziła Trójmiasto. Wycieczka wymownym. przekonać jak funkcjonują nasze trwała trzy dni i obfitowała w wiele Będąc w Gdańsku nie mogliśmy zmysły i czy potrafią nas oszukać. atrakcji. Pierwszego dnia byliśmy na nie zwiedzić Kościoła Mariackiego. Mnóstwo rzeczy mogliśmy sprawdzić przedstawieniu Sindbad Żeglarz B a z y l i k a k o n k a t e d r a l n a sami. Centrum promuje naukę w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Gra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi w niebanalny sposób. aktorów, piękna muzyka, niesamowita scenografia sprawiły, że na chwilę każdy z nas przeniósł się do czasów głównego bohatera. Drugiego dnia zwiedzaliśmy Gdańsk. Jednym z najważniejszych miejsc, które odwiedziliśmy, było Europejskie Centrum Solidarności. Instytucja ta została powołana w celu upowszechnienia dziedzictwa Solidarności w Polsce. Centrum ma nie tylko za zadanie przybliżać historię Panny w Gdańsku została zbudowana Po naukowych eksperymentach w y d a r z e ń w l a t a c h u s t r o j u w latach W kościele tym odwiedziliśmy Oceanarium w Gdyni. komunistycznego, ale także ma pełnić zobaczyliśmy bogaty wystrój wnętrza, Zobaczyliśmy piękne gatunki ryb, rolę miejsca wymiany poglądów nad który tworzą liczne średniowieczne które żyją w Morzu Bałtyckim i innych p r o b l e m e m s p r a w i e d l i w o ś c i dzieła- Piękna Madonna Gdańska, akwenach. społecznej. Mieliśmy okazję zwiedzić Pieta, Ołtarz Koronacji Marii, ołtarz Po trzech dniach pełnych 8 sal, w których ukazane były Św. Barbary, Tablica dziesięciorga wrażeń wróciliśmy do domu. Bardzo ekspozycje poświęcone ówczesnym Przykazań. Bazylika robi niesamowite dziękujemy pani Dyrektor Zespołu wydarzeniom tj. strajki z 1956, wrażenie na zwiedzających. Na nas Szkół Społecznych w Korlinie wydarzenia z grudnia 1970, również takie zrobiła. W jednym A l e k s a n d r z e K u r e k z a powstanie Solidarności, stan wojenny, miejscu mogliśmy podziwiać tyle zorganizowanie wycieczki, która była obrady Okrągłego Stołu i wolne cennych dzieł sztuki. częścią projektu autorstwa pani wybory. Każdy ze zwiedzających był P o d a w c e k u l t u r y Dyrektor. Dziękujemy za tyle wyposażony w audiobooka, który postanowiliśmy odwiedzić jedną wspaniałych i niezapomnianych chwil. przybliżył nam w przystępny sposób z gdańskich kręgielni. Dużo radości Wyjazd był możliwy dzięki tamte pamiętne wydarzenia. Centrum i uśmiechu towarzyszyło dzieciom realizacji projektu Spotkania jest świetnym i bardzo ważnym podczas gry w kręgle. kulturalne dzieci i młodzieży z Zespołu miejscem ukazującym prawdziwe Trzeciego dnia odwiedziliśmy Szkół Społecznych w Korlinie. Środki oblicze ustroju komunistycznego. Centrum Eksperymentu w Gdyni. finansowe zostały pozyskane Każda grupa zwiedzających mogła Miejsce to wyzwala kreatywność, z Fundacji PZU w ramach programu zostawić ślad swojej obecności. pobudza ciekawość świata i głód PZU z Kulturą. U c z n i o w i e z Z e s p o ł u S z k ó ł wiedzy. Mogliśmy wcielić się w role Społecznych w Korlinie również chociażby inżynierów wodnych- O tym, że sztuka wyraża uczucia zagrali i wygrali z własną słabością. wie każdy, ale że sztukę tworzą Drugą część wypełniła, niezwykle uczniowie Zespołu Szkół Społecznych subtelnie przedstawiona i będąca w Korlinie przekonaliśmy się zupełnie owocem twórczości gimnazjalistów, niedawno. poezja. Każdy wiersz ozdobiony był P e w n e g o d n i a p ó ź n y m przepiękną muzyką Chopina, Bacha, popołudniem przy blasku świec, czy Beethovena. Najpiękniejsze jednak w niezwykle czarującej atmosferze, było to, że ci młodzi ludzie mówili o potrzebie miłości opowiadali o miłości w sposób tak bardzo uczniowie klasy II gimnazjum. odpowiedzialny i dojrzały. P r e z e n t a c j a r o z p o c z ę ł a s i ę Z pełną treścią utworów przedstawieniem pt. Orfeusz stworzonych przez uczniów naszej i Eurydyka. I choć niektórzy z aktorów szkoły można zapoznać się na szkolnej pierwszy raz mieli możliwość wystąpić s t r o n i e i n t e r n e t o w e j publicznie, pokonując przy tym własny Zapraszamy! lęk, odnieśli ogromny sukces. Obłędnie Święto Patrona 13 marca br. Zespół Szkół Piątkowe spotkanie miało również w Postominie obchodził Święto Patrona drugi cel - wręczenie członkom ppor. Emilii Gierczak - uczestniczki Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej walk między innymi na Wale chorągwianych odznak zdobytych Pomorskim. Za swoje bohaterstwo z okazji 80-lecia harcerstwa na odznaczona Krzyżem Walecznych oraz Pomorzu Zachodnim. Tego aktu, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego p o p r z e d z o n e g o p r e z e n t a c j ą Virtuti Militari. Uroczysty apel dla multimedialną opisującą realizację społeczności szkolnej wspólnie z 30. z a d a ń t u r n i e j u C h o r ą g w i Gromadą Zuchową Szumiące Zachodniopomorskiej ZHP, dokonali Muszelki przygotowali harcerze z 25. dyrektor Zespołu Szkół w Postominie Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej, Pani Halina Wenda oraz Druh Ryszard noszącej również imię Emilii Gierczak. Sobczak. Nie kryli oni dumy z sukcesu Gośćmi specjalnymi tego wyjątkowego drużyny. Zadania były niełatwe wydarzenia byli hm. Ryszard Sobczak i odwoływały się do historii harcerstwa, komendant Hufca ZHP im. WOP historii Polski, ale również do naszych w Sławnie oraz podpułkownik Piotr historii rodzinnych. Woźnica z Centralnego Poligonu Sił Drużyna z Postomina jest jedną Powietrznych w Ustce. z trzech jednostek organizacyjnych W z r u s z a j ą c ą u r o c z y s t o ś ć Hufca ZHP Sławno, która zdobyła to uświetniły wiersze oraz piosenki specjalne wyróżnienie w turnieju, gdzie o tematyce patriotycznej, a postać uczestnikami było ponad osiemset Patronki zaprezentowano na podstawie osób: zuchów, harcerzy, wędrowników wspomnień majora Michała Żmurko, i instruktorów z całego województwa jednego z żołnierzy I plutonu 2 kompanii zachodniopomorskiego. Dedykujemy je fizylierów, którego dowódcą była naszej Patronce podporucznik Emilii podporucznik Emilia Gierczak. Gierczak. phm. Anna Wegner

11 11 Integracyjne spotkanie babć i dziadków Pod takim hasłem 7 lutego odbyło się w Pensjonacie Arkadia w Jarosławcu po raz pierwszy uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Ognisko Chudaczewo Dzień Babci i Dziadka to jeden z najpiękniejszych dni w roku, w którym nie raz łza zakręci się w oku - tymi słowami przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności przybyłe Babcie i Dziadków, Zygmunt Karwacki radny Jarosławca. Wnuczęta swoim Babciom i Dziadkom przedstawiły program artystyczny, w którym recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Wzruszeń i gromkich braw ze strony w i d o w n i n i e b y ł o k o ń c a. Dalszym punktem programu były konkursy i zabawy z udziałem Babć i Dziadków, a także pyszny Izbińskiej, Edycie Grabowskiej oraz poczęstunek. sponsorom pysznego tortu Państwu: Dziękujemy za okazałe serce Janinie i Romanowi Tama. i pomoc w organizacji tak wspaniałej To dzięki Państwa kreatywności, uroczystości: zaangażowaniu i wsparciu mogliśmy Państwu Ewie i Zygmuntowi zrealizować jeden z wielu pomysłów Karwackim, Paniom: Iwonie Wilk mieszkańców Jarsławca. Gawlista, Sylwi Koźlińskiej, Anicie Róża Tama Świetlicowa lekcja przyrody w Chudaczewie marzannę, aby przyszła wiosna. odbyło się ognisko na powitanie Dziękuję wszystkim uczestnikom, wiosny, w którym uczestniczyły dzieci a w szczególności za pomoc z e ś w i e t l i c w M a s ł o w i c a c h w przygotowaniu ogniska i smakołyków i Chudaczewie. P a n o m s o ł t y s o m P a w ł o w i Pogoda zbytnio nie dopisała, ale C z e c h o w s k i e m u, J a n o w i dzieci świetnie się bawiły. Po zjedzeniu Małolepszemu i rodzicom Wojtkowi smakołyków z ogniska dzieci spaliły i Edycie Staszak. Rusinowo: Dzień Kobiet W niezwykłej scenerii spotkały Pan Mieczysław Kołakowski jest Wspaniałe otoczenie, mnóstwo się dzieci ze Świetlicy Środowiskowej członkiem Koła Łowieckiego trofeów myśliwskich, ciekawe Razem lepiej w Staniewicach Cyranka w Pieńkowie i w sposób opowieści przyczyniły się do wzrostu z m y ś l i w y m M i e c z y s ł a w e m obrazowy przybliżył młodzieży tematy wiedzy opolskiej przyrodzie. Kołakowskim. Dzięki uprzejmości związane z łowiectwem i gospodarką Dzieci serdecznie dziękują za to Kazimierza i Andrzeja Ordonów leśną. Dzieci rozpoznawały dzikie interesujące spotkanie Wszystkim, podwoje sali myśliwskiej w Tyniu stały zwierzęta leśne, ich zwyczaje którzy pomogli w jego zorganizowaniu. otworem przed liczną grupą i odgłosy. Teresa Rysztak świetlików. Wszedzień: Dzień Kobiet Serdecznie dziękuję tym, którzy wpisały się w nasz "wiejski kalendarz" przybyli i wspaniale bawili się razem nie tylko z okazji dnia kobiet, ale z nami. Szkoda, że frekwencja była również spontanicznie, chociażby po to zbyt niska, ale nie ma tego złego... żeby się spotkać, wymienić poglądami, K o c h a n i t e n d z i e ń zacieśniać więzy sąsiedzkie, napić się w szczególności był dedykowany kawki w wyjątkowym towarzystwie. Ta naszym cudownym paniom i to dla nich impreza pokazuje jak miło można panowie przygotowali kwiaty. Uśmiech i spędzić czas w gronie życzliwych sobie miłe zaskoczenie to podziękowanie dla ludzi. Jeszcze raz dziękuję tym, którzy panów za ich uroczy gest. Atmosfera nie zawiedli i mogli razem z nami w tym dniu była wyjątkowa, razem spędzić miłe chwile. świętowaliśmy i śmialiśmy się Marzena Bartlewska zapominając o troskach. Chciałabym aby takie serdeczne spotkania na stałe Stroiki W dniu 7 marca br. w Świetlicy Wiejskiej we Wszedzieniu - odbył się Dzień Kobiet. Dziękujemy wszystkim Panom za zorganizowanie fajnej imprezy. Miłym gestem Panowie obdarowali kwiatami na drugi dzień, te Panie które nie mogły uczestniczyć w uroczystości. Dziękujemy Mieszkanki Wszedzienia Bal Karnawałowo Walentynkowy W dniu 14 lutego br w świetlicy wiejskiej we Wszedzieniu Rada Sołecka zorganizowała Bal Karnawałowo Walentynkowy. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tej imprezie, a najbardziej dziękuję osobom, które włączyły się aktywnie w licytację. W tym dniu licytowano 10 wspaniałych rzeczy wykonanych przez nauczycieli z Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie. Kwotę 1300 złotych z licytacji przekazano na zakup firan do szkoły i artykuły dekoracyjne do przedszkola. Dziękuję - Maria Lech-Szajner W dniach 19 i 20 marca br. w świetlicy we Wszedzieniu przeprowadzono szkolenie z dekoracji stroików wiosennych. Dziękujemy Pani Joannie Surgiel z ODR Darłowo za poświęcenie czasu i mile spędzone chwile. Mieszkanki Sołectwa Wszedzień

12 12 Szlakiem Równiny Sławieńskiej do Staniewic na Dożynki Gminne i Innowacyjny Plac zabaw Zakończono inwestycję w Nosalinie Centrum Kultury i Sportu w Postominie zrealizowało projekt pn. Szlakiem Równiny Sławieńskiej do Staniewic na Dożynki Gminne i Innowacyjny Plac zabaw. Zadanie i regionalnej poprzez organizację zabaw. W ramach inwestycji dofinansowane jest z budżetu Dożynek Gminnych oraz poprawa zorganizowano Dożynki Gminne Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi jakości życia na obszarach wiejskich, w Staniewicach oraz wyremontowano przeznaczonego na wdrażanie p r o m o w a n i e t y c h o b s z a r ó w, i n n o w a c y j n y p l a c z a b a w Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach zwiększanie oferty spędzenia w Staniewicach wraz z ogrodzeniem Programu Rozwoju Obszarów w o l n e g o c z a s u o r a z w z r o s t placu zabaw. Wiejskich na lata z zakresu a t r a k c y j n o ś c i t u r y s t y c z n e j Maria Lech-Szajner małych projektów. Celem operacji jest miejscowości Staniewice poprzez u t r w a l a n i e t r a d y c j i l u d o w e j stworzenie innowacyjnego placu Inwestycja na O.W. "Przywodny" zrealizowana! Ukończono prace na O.W. Przywodny" związane z inwestycją pn. Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Ośrodka Wczasowego Przywodny" w Jarosławcu wraz z oznakowaniem trasy rowerowej Szlak Naćmierskich Wzgórz". W ramach operacji utworzono teren rekreacyjno-sportowy z m.in. altaną, placem zabaw dla dzieci i boiskiem do piłki plażowej oraz oznaczona została Centrum Kultury i Sportu Obszarów Wiejskich na lata w Postominie zrealizowało projekt pn. z zakresu małych projektów Celem Wyznaczenie i oznakowanie szlaku operacji jest poprawa jakości życia rowerowego na trasie Pałowo-Pałówko ludności wiejskiej oraz podniesienie Wiatrakowa Kraina wraz z budową atrakcyjności turystycznej Gminy małej infrastruktury w miejscowości Postomino. W ramach inwestycji Nosalin". Zadanie dofinansowane jest z zakupiono i zamontowano wiatę, ławki, budżetu Fundacji Partnerstwo kosze na śmieci, bramki piłkarskie, Dorzecze Słupi przeznaczonego na piłkochwyty, ognisko oraz ogrodzenie wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju wzdłuż drogi, a także oznaczono szlak w ramach Programu Rozwoju rowerowy na trasie Pałowo-Pałówko. Morsy z Wikinga podbijały Łebę... nowa ścieżka rowerowa relacji Naćmierz-Jarosławiec pn. Szlak Naćmierskich Wzgórz". Zadanie dofinanoswane jest z budżetu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi przeznaczonego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z zakresu małych projektów. Całkowity koszt inwestycji ,00 zł. Kwota dofinansowania na realizację projektu to ,05 zł. Celem operacji jest poprawa jakości życia ludności w i e j s k i e j o r a z p o d n i e s i e n i e atrakcyjności turystycznej Gminy Postomino. Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 1. Krzysztof Krystofiak Postomino 2. Radosław Piasecki Pieszcz 3. Krzysztof Bury Pieszcz G r u p a ś r e d n i a Gimnazjum: 1. L e n a J e ż e w s k a Postomino 2. A n n a J u r e w i c z Postomino W dniu 20 marca 2015 roku, W eliminacjach wzięli udział 3. Jan Kurkul Pieszcz w Urzędzie Gminy Postomino odbyły uczniowie z Zespołów Szkół Zdobywcy dwóch pierwszych się eliminacje gminne XXXVIII z Pieszcza i Postomina. miejsc reprezentowali Gminę Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy W poszczególnych grupach P o s t o m i n o w e l i m i n a c j a c h Pożarniczej, który odbywa się pod zwyciężyli: powiatowych, które odbyły się dnia 26 hasłem Młodzież Zapobiega Grupa młodsza Szkoły marca 2015 r. w Starostwie Pożarom. Podstawowe: Powiatowym w Sławnie. Dnia 22 marca 2015r w Łebie wśród których można było spotkać się odbył się II Pomorski Zjazd Morsów na z Zbigniewem Falkowskim mistrzem którym pożegnano zimę. O godzinie świata w kąpieli lodowej w suchym spod Urzędu Miejskiego w Łebie lodzie. Rekord został ustanowiony ruszył przemarsz morsów Księstwa w styczniu podczas Kołobrzeskiego Łeba ze swym królem i świtą, któremu zlotu,gdzie mors Zbigniew Falkowski towarzyszyły czarownice z Wicka, przesiedział w kostkach lodu pojazdy militarne, motocykle. Wśród w temperaturze minus 5 stopni przez 2h zjechanych do Łeby klubów morsowych 2 minuty 20 sekund. Były przejażdzki z wielu pomorskich miast, była 16 pojazdami militarnymi, puszczanie o s o b o w a g r u p a m o r s ó w latawców. W konkursie na najlepiej Postomińskiego Wikinga. przebraną parę morsów, w kategorii Przemarsz paradny korowodu mors pierwsze miejsce przypadło dla morsowego, poprowadziła orkiestra naszego kolegi, przebranego za dęta z Łęborka której towarzyszyły Wikinga Mariana Bronowickiego, który mażoretki i kolorowe grupy taneczne. w nagrodę otrzymał pobyt weekendowy Oprócz tradycyjnej morskiej kąpieli nie w porcie jachtowym Przystań Łeba zabrakło wiele ciekawych atrakcji, Resotr Restaurant"

13 13 Kącik poetycki Wielkanoc W lesie słychać trzask gałęzi to zajączek przez las pędzi jutro wielka jest Sobota ciężka czeka go robota. Wpada szybko do kurnika bierze jajka i już zmyka a po drodze je maluje z trudem tempo utrzymuje z pisankami zdążyć musi zanim z rezurekcji wrócisz. Życzę zdrowych, wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego zająca bogatego w dobre jadło obfitego, ubrania do suchej nitki przemoczonego na co dzień spełnienia marzeń i samych niezapomnianych wrażeń. Zofia Długońska Wypłaty Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Banku Spółdzielczym w Postominie na 2015 r. ź r. ź maj 2015r. ź czerwiec 2015r. ź lipiec 2015r. Wielkanoc nieśmiałą zieleń zakładają łąki ciepły wiatr czesze długie włosy drzew rozpina płaszcze, zdejmuje sweterki bawi się apaszkami dziewczyn z fantazją pieści krokusy w ogródku kłania się bukszpanom ich zielone głowy ozdobią święconki w koszyczku plecionym z wikliny na białej serwecie gości symbol życia jajko wielkanocne ubrane w kolory zając z czekolady zerka na baranka symbol niewinności wiary chrześcijańskiej w świątyni czuwania przy Chrystusa grobie dostojnie i cicho Weronika chustą przysłoniła ciało zapach octu przenika myśli dwunastu stacji na drodze krzyżowej w cierniowej prawdą zdobionej koronie Jezus nam zmartwychwstał Jadwiga Michalak Serdeczne podziękowania Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy i pracowników urzędu za inwestycje w m. Królewo, dla Pani Małgorzaty Banasik za pomoc przy realizacji spotkań edukacyjnych i profilaktycznych, sponsorom Państwu Korobczycom oraz młodzieży za zaangażowanie w rozgrywki sportowe w okresie pełnienia przeze mnie funkcji sołtysa sołectwa Królewo. Wioletta Lasek Podziękowania Serdeczne podziękowania dla mieszkańców Nosalina za pomoc przy pracach na boisku wiejskim oraz powierzanie mi funkcji sołtysa w rozpoczynającej się czteroletniej kadencji. Adrian Pawłowski Życzenia Zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, pełnych odpoczynku i wiosennego optymizmu składają Członkowie i Zarząd PSL w Postominie ź sierpień 2015r. ź wrzesień 2015r. ź październik 2015r. ź listopad 2015r. ź grudzień 2015r. Krystyna Ślebioda Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, Bo zostawili ślady w naszych sercach Podziękowania wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy, przekazali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych Ś.P. Janiny Drzewieckiej składa pogrążona w smutku rodzina. Harmonogram zajęć popołudniowych Harmonogram zajęć organizowanych na terenie gminy Postomino przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie w terminie r. Więcej informacji udziela CKiS: lub Break Dance (gr. starsza) Gitara klasyczna Zajęcia plastyczne GAMMA Grupa taneczna Język Angielski Taneczny Aerobik (sala sportowa) Kapela Ludowa Zajęcia w świetlicy wiejskiej... Podziękowania W imieniu byłej już rady sołeckiej, składam na ręce byłej już pani sołtys Marzeny Kurzyńskiej podziękowanie za cztery lata owocnej współpracy. Ogromnie się cieszę, że mogłam współdziałać z kompetentną osobą, która swoim sposobem bycia i wielkim sercem mobilizowała do pracy sztab ludzi, sama dając przykład zaangażowaniem we wszystko co robiła, poświęcając swój wolny czas i rodzinę. Szkoda, że nie zostało to docenione przez mieszkańców. Życzę nowemu sołtysowi aby on i jego rada sołecka byli tak zgrani jak my i zrobili przynajmniej tyle co my. Marzenka jeszcze raz dziękuję że mogłam z Tobą pracować. Marzena Bartlewska Życzenia urodzinowe W dniu urodzin oraz imienin dużo zdrowia, szczęścia, radości, uśmiechu, mnóstwo wiary, wytrwałości, siły, samych przyjemnych i spokojnych dni Pani Grażynie Letkomiller życzą Mama Hania Taranowscy i Dankowscy (gr. młodsza) (gr. młodsza) (gr. starsza) w Chudaczewie w Dzierżęcinie w Karsinie w Łącku w Masłowicach w Naćmierzu w Nosalinie w Pałowie w Pałówku w Rusinowie w Wilkowicach we Wszędzieniu (gr. zaawansowana) (gr. początkująca) Opiekun M. Grzybowski D. Lesner J.Czerwińska Stowarzyszenie Popołudnia senioralne Razem Lepiej Zajęcia karate (sala w Postominie) Ł. Cichy M. Wachholz N. Krajewska M. Wachholz Pieńkowianie K. Wieczyńska A.Rzeczkowska A. Rzeczkowska P. Skórzewska Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 15:30-17:30 17:30-19:30 17:00-19:00 18:00-19:00 Postomino 15:30-19:30 K. Wieczyńska M. Bartlewska M. Wachholz E. Maniecka A. Pacak M. Bartlewska E. Maniecka P. Skórzewska 14:30-17:30 16:00-19:30 Życzenia Wielkanocne Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom Gminy Postomino zdrowych, wesołych Świąt oraz wesołego Alleluja! życzy Stanisław Chabowski Członek Zarządu Powiatu Sławieńskiego 10:00-12:00 15:00-19:00 16:30-17:30 17:30-18:25 19:00-20:00 Jarosławiec 15:00-19:00 15:30-19:30 15:00-19:00 16:00-19:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:00-19:00 18:00-19:00 Postomino 15:00-18:00 15:30-19:00 16:00-19:30 16:00-19:30 14:30-17:30 17:30-19:30 15:00-17:00 od 15:00 16:30-17:30 17:30-18:25 19:00-20:00 Jarosławiec 15:00-19:00 15:30-19:00 15:30-19:30 15:00-19:00 14:30-16:30 17:00-19:00 18:00-19:00 Postomino ZUMBA 19:00-20:30 15:30-17:30 18:00-20:00 14:30-17:30 19:30-21:00 15:30-19:30 14:00-18:00

14 14 Na rynku pojawił się nowy standard USB, który niebawem zastąpi dotychczasowe złącza. USB Type-C jest szybki, uniwersalny i mały. Nowe złącze jest mniej więcej tego samego rozmiaru co dobrze znane micro USB. Stojące za jego wprowadzeniem forum branżowe USB Implementers chce wraz z nowym złączem upowszechnienia nowych kabli USB, które będą miały wtyczkę Type-C po obu końcach, tak by użytkownicy mogli sobie z nimi robić wszystko, co im się spodoba. Wtyczka typu C jest znacznie mniejsza: ma zaledwie 8,3 na 2,5 mm (czyli nieznacznie więcej niż microusb typu A). Co więcej, zrywa z irytującym ograniczeniem USB, pozwalając na wpięcie dowolną stroną. Kluczową cechą USB-C jest jego uniwersalność, ale zawdzięcza ją nie swojemu kształtowi, lecz standardowi USB 3.1. USB 3.1 ma zapewnić transfer p o r t u U S B 3. 1 p o d ł ą c z y m y standardową wtyczką urządzenia wymagającego nawet 100 W mocy (w przypadku microusb będzie to do 60 W). S t a n d a r d U S B 3. 1 j e s t kompatybilny z 3.0 i 2.0, co oznacza, że z nowym wejściem zadziałają p e r y f e r i a w t y c h s t a r s z y c h standardach - oczywiście jeśli mamy odpowiednią przejściówkę z USB-A na USB-C. USB Implementers Forum zdecydowało się, że Type-C będzie w pełni zgodnie z nową specyfikacją USB Power Delivery, dzięki której możliwe będzie zasilanie nawet stuwatowych urządzeń (20V/5A). Niebawem powinny pojawić się też rozmaite przejściówki, w rodzaju Type- A Type-C, tak by łatwo było podłączyć nowe smartfony z Type-C do komputera. źródło: proline.pl 10 Gb/s, czyli dwukrotnie wyższy niż USB 3.0. Tak wysoka przepustowość oznacza też, że za pomocą tego standardu będzie nawet możliwe streamowanie materiałów wideo w rozdzielczości 4K na podłączony przez USB-C monitor. Co więcej, do h t t p : / / w w w. c i e k awostki.z.inte r n e t u. w. s z e p c i e. p o s to m i n a. c o m Nowe USB 3.1 typ C opanuje świat? Sukcesy w Pieszczu Nowy kanał filmowo-serialowy Już 16 kwietnia 2015 roku Grupa TVN uruchomi nowy kanał telewizyjny TVN Fabuła. Stacja będzie emitowała seriale oraz filmy z portfolio TVN, w tym zarówno produkcje własne, jak i zakupione od zewnętrznych dystrybutorów. Obok znanych i lubianych seriali telewizyjnych produkcji TVN, seriali zagranicznych i najlepszych filmów w ofercie programowej TVN Fabuła znajdą się autorskie programy mogli wybrać opcję oglądania filmu adresowane do miłośników kina z polskim lektorem lub z oryginalną z najświeższymi informacjami ścieżką dźwiękową i polskimi napisami. o premierach filmowych, wydarzeniach Nowy kanał filmowy poszerza ze świata rozrywki, celebrytach dostęp widzów do obszernego portfolio i gwiazdach ekranu. Poprowadzą je filmowego i serialowego TVN. Nasza dziennikarze znani z programów TVN, oferta będzie komplementarna wobec m.in. Anna Wendzikowska, Andrzej TVN i TVN7 zarówno poprzez dobór Sołtysik, Kinga Burzyńska i Olivier tytułów, jak i rozmieszczenie Janiak. poszczególnych pasm w ramówce. Cechą wyróżniającą TVN Fabuła Dodatkowo, poprzez codzienne będzie rozpoczynające się o godz. programy, przygotowywane specjalnie codzienne pasmo z największymi dla TVN Fabuła dostarczać będziemy hitami filmowymi i maratonami widzom wiedzę na temat bieżących serialowymi, będące odpowiedzią stacji premier i wydarzeń filmowych na rosnącą popularność zjawiska binge i prezentować wywiady z gwiazdami watching, czyli coraz większą liczbę kina i telewizji powiedział Maciej widzów oglądających kilka odcinków Świerzawski, szef TVN Fabuła. ulubionego serialu z rzędu. źródło: media2.pl Filmy i seriale TVN Fabuła będą dostępne w jakości HD. Widzowie będą Coś dla sportowców Jedną z ulubionych form Emila Sila, a na ozdobę- pracę Również jury VI Międzynarodowego spędzania czasu wolnego i rozwijania Adrianny Zielonki. W gminnych Konkursu Plastycznego SPORT NAS swoich zainteresowań i talentów są eliminacjach do Ogólnopolskiego ŁĄCZY dostrzegło naszych młodych zajęcia plastyczne. Prace uczestników Konkursu Zapobiegamy pożarom III artystów i wyróżniło Kornelię Świetlicy Środowiskowej w Pieszczu miejsce uzyskał Michał Nożyński. Popławską, Klaudię Majrowską i Emila niezmiennie są dostrzegane W Powiatowym Konkursie Piękno Sila. Młodzież rysuje, bo lubi, ale i nagradzane przez jury licznych Tańca organizowanym przez Szkołę sukcesy dają zachętę i siłę do jeszcze konkursów. W konkursie na kartkę Podstawową Nr 3 w Darłowie lepszej pracy. świąteczną organizowanym przez wyróżnienia otrzymali Emil Sil, Klaudia K. Gąsiorowska CKiS w Postominie wyróżniono pracę Majrowska i Joanna Zielonka. Warsztaty decoupage`u w Jarosławcu K a m e r a G o P r o H e r o t o Sony z serią kamer Action Cam. A jej urządzenie, które zamocowane na najnowszy model HDR-AS100V kiteboardingu, windsurfingu, kasku lub skutecznie doścignął, a w niektórych motocyklu, rowerze spowoduje parametrach, jak stabilizacja obrazu, większe bicie serca i jeszcze lepsze prześcignął ostatni model GoPro wspomnienia. Kamery GoPro Hero to Hero 3. Na rynku pojawił się już swoisty fenomen, wręcz ikona GoPro Hero 4. mobilnych kamer typu Point-of-View. Wszystkim sportowcom gorąco Mimo wielu konkurentów, ciągle polecamy sprzęt tego typu, a ten kto już plasuje się na czele wszystkich ma niech nadsyła swoje zdjęcia. produktów tego typu. Po piętach N a j l e p s z e s p o r t o w e u j ę c i a najbardziej firmie GoPro depcze firma opublikujemy na łamach Szeptu. Decoupage to unikalna technika przeobrazić zwykłe z pozoru talentów oraz integracji, a także jaja wielkanocne, szklane butelki, z tą techniką doprowadzając do końca zdobienia przy pomocy serwetek, przedmioty w prawdziwe perełki. pożytecznego i ciekawego spędzania ceramikę techniką Decoupage. każdą pracę. papieru oraz specjalnie do tego celu Na prośbę naszych mieszkanek czasu wolnego. Zainteresowane Panie Pragniemy podziękować Pani Róża Tama stworzonych preparatów. Dają one zorganizowaliśmy warsztaty, które dały poznały ciekawą technikę zdobienia Beacie Zosiuk,która swym fachowym fot. Agnieszka Borowska niesamowite efekty i pozwalają im możliwość rozwoju twórczych przedmiotów i samodzielnie ozdabiały okiem zapoznała nas krok po kroku

15 15 nowe godziny otwarcia oraz wiele innych Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo Pieńkowo 49a 1 99 przy zakupie min. 2 szt. Mleko UHT Mleczna Zagroda 1 l...oraz wiele innych produktów w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy! Staniewice Staniewice 15 w dniach lub do wyczerpania zapasów 1 99 Mąka tortowa Stoisław 1 kg Delma exrta z masłem 450g - 500g przy zakupie min. 10 kg. Konserwa Krakus 300 g - wypłata gotówki w kasie do 200 zł bez prowizji! - doładowania liczników energii elektrycznej! - loteria lotto kaskada w Staniewicach: pon.-sob.: 5:30-21:00 nie.: 9:00-20:00 w Pieńkowie: pon.-sob.: 6:00-21:00 nie.: 9:00-20: Hoop Cola 2 l Płyn do płukania Lenor koncentrat 925 ml - opłata rachunków (niska prowizja)! - płatność kartą płatniczą! 7 77 Kawa MK Cafe Premium 225 g Krzyżówka nr 4/2015 autor: Zdzisław Ludwikowski Poziomo: Pionowo: 1. Proces rozwoju. 1. Gra z karetą i stritem. 5. Ostatni opuszcza statek. 2. Narodowość Alfreda Nobla. 9. Połączona ze smyczą. 3. Stopień wojskowy z trzema gwiazdkami. 10. Dodatek do szampana. 4. Zespół trzech instrumentalistów. 11. Materac wypełniony pierzem. 5. Narzuta na tapczan. 12. Agitka wyborcza. 6. Kropeczki na nosie. 14. Ojciec lub matka. 7. Takie Budki Suflera. 17. Człowiek delikatny. 8. Krótka wzmianka w gazecie. 20. W komplecie z szufelką. 13. Z szyprem na pokładzie. 22. Święty Florian dla strażaków. 15. Modląca się postać w sztuce. 23. Roślina uprawiana w ogródkach skalnych. 16. Źródło wody leczniczej. 24. Kokosowy do ubicia. 17. Najwyższy urzędnik Sejmu i Senatu RP. 25. Podpórka do wieszania map. 18. Jeden ze stopni wojskowych. 28. Wieje z dobrego horroru. 19. Płonie w czasie Igrzysk. 31. Łóżko więźnia. 21. Lokalny rywal Milanu. 33. Wyższy stopień oficerski. 25. Większy od rondla. 34. Obóz pracy przymusowej w byłym ZSRR. 26. Zimne płoną w sylwestra. 35. Oklaski, brawa na bis. 27. Tętnica główna. 36. Gafa towarzyska. 29. Ojciec źrebaka. 37. Podoficerski stopień wojskowy. 30. Masa plastyczna na szkła okularowe. 31. Między domami Pawlaka i Kargula. 32. Zrzeszenie rzemieślników. PRACOWNIA PROTETYCZNA ekspresowa naprawa i wykonywanie protez Klaudia Banasiak Królewo 41/1 Tel Sprzedam Wynajmę Sprzedam działkę budowlaną w 2 miejscowości Ronino m. Częściowo uzbrojona (woda), blisko lasu. Tel.: Wynajmę pomieszczenie 35m w sklepie rolniczym w Postominie (towarówka) oraz pomieszczenie z kanałem samochodowym. Tel.: KUPON 4/ Szept Postomina zaznaczając to pole oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji losowania nagród. Zatrudnię Zatrudnię do pracy w kuchni Swojskie jadło u Marii Rusinowo 27 Kontakt osobisty tel.: Stopka redakcyjna oddano do druku dnia: r. Wydawca i redakcja: Druk: Redakcja nie odpowiada za treść Media Regionalne - Drukarnia Koszalin ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do ul. Słowiańska 3a, Koszalin zmiany tytułów oraz przeredagowań tel.: (094) nadesłanych materiałów. Napisz artykuł: Egzemplarz bezpłatny, Urząd Gminy w Postominie Wszelkie materiały, artykuły prosimy nakład 1500 egz Postomino 30 nadsyłać w formie elektronicznej na tel.: (59) adres Litery z kratek ponumerowanych Wśród prawidłowych rozwiązań, które w prawym dolnym rogu czytane od 1 do 36 wpłynęły wylosowano: utworzą hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na 1. Robert Kowalski, Pieńkowo kartce pocztowej wraz z naklejonym 2. Ola Dankowska, Pieńkowo kuponem na adres redakcji do końca 3. Stanisław Rusek, Postomino kwietnia 2015 r. Do rozlosowania są trzy nagrody - Nagrody do odebrania (do końca bony do sklepu abc w Staniewicach. kwietnia 2015 r.) w Urzędzie Gminy Fundatorem nagród jest: Postomino, pokój nr 18 lub 23. STANIEWICE Staniewice 15 tel.:

16 16 Harmonogram wywozu odpadów Kwiecień 2015 Maj 2015 MIEJSCOWOŚCI PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz ŚRODA Górsko, Korlino, Królewo, Marszewo, Postomino, Złakowo Wykroty, Królewko PIĄTEK Wszedzień, Jarosławiec Tyń, Kłośnik, Pieńkówko plastik odpady zmieszane pojemniki Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 9 i 30 kwiecień PAMIĘTAJ!!! Pojemniki/worki należy wystawić przed posesją w dniu wywozu (przed godz. 7:00) Wielkanoc 2015 MIEJSCOWOŚCI PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz ŚRODA Górsko, Korlino, Królewo, Marszewo, Postomino, Złakowo Wykroty, Królewko PIĄTEK Wszedzień, Jarosławiec Tyń, Kłośnik, Pieńkówko szkło białe szkło kolorowe papier i tektura Podziękowania od Radnej plastik Odpady budowlane i biodegradowalne na indywidualne zgłoszenie: 7 i 28 maj odpady zmieszane Bo kto jak nie człowiek? Bo z kim jak nie z człowiekiem? Jesteśmy w stanie WSZYSTKO! Mieszkańcom Łężka, Mieszkańcom Korlina Panom: Pawlak Rafał, Pawlak Łukasz, Pawlak Eugeniusz, Misiewicz Mariusz, Żukowski Jarosław, Wieczorkiewicz Zygmunt, Żelazko Edward, Żelazko Tadeusz, Żelazko Mateusz, Jasiński Tomasz, Waszkiewicz Józef, Piecyk Ryszard, Sówka Tobiasz, Sówka Adam za okazane serce przy zbiórce drzew- wywrotów na rzecz Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie, za ciągniki i sprzęt jaki Państwo udostępniliście, za poświęcony czas serdecznie dziękujemy! Radna Helena Żukowska 1% dla Korlina Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo RAZEM w Korlinie zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej organizacji. Wszystkie osoby, które otrzymały z tytułu zatrudnienia PIT-11, emerytów i rencistów, którzy otrzymali PIT 40A, zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Dokonując rozliczenia swoich dochodów na formularzu PIT- 37, w poz. 131 należy wpisać KRS Stowarzyszenia , dzięki czemu przekażą Państwo 1% swojego podatku. Ten niewielki gest ze strony mieszkańców Gminy Postomino, będzie stanowił ogromne wsparcie naszej edukacyjnej działalności. Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Paweł Sadowski

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny WYKAZ IMPREZ organizowanych w ramach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWEGO TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia Godzina przeprowadzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO Data imprezy Godzina imprezy Miejsce przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA ( CELE) 1. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom Działania na rzecz promowania kampanii, propagowania

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: SADOWIE Data imprezy VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna Łącko Jarosławiec Jazda konna Piotr Żuchowski Wszędzień teren boiska

Ochotnicza Straż Pożarna Łącko Jarosławiec Jazda konna Piotr Żuchowski Wszędzień teren boiska WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2011 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia imprezy 26.05.2011 r. Miejsce

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy Rok szkolny 2013/2014 Pożegnanie kierownika świetlicy 27 września 2013 r. w świetlicy,,pod Pajęczynką odbyła się uroczystość pożegnania kierownika świetlicy Pani mgr Balbiny Wawrzyniak w związku z przejściem

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy SZOiK w Rojewie na 2015 rok

Plan Pracy SZOiK w Rojewie na 2015 rok L P 1. MIESIĄC NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE ORGANIZATO R STYCZEŃ Gminny Przegląd Jasełek XXIII FINAŁ WOŚP Dzień Babci i Dziadka 9.01.2015r. 11.01.2015r. 21.01.2015r. Hala / Gimnazjum/ Gmina/ ODPOWIEDZIALNI

Bardziej szczegółowo

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków.

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków. Urodziny w Poznaniu Poznańska Grupa PaT w piątek 13 listopada świętowała swój roczek! Poznań długo czekał na własną młodzieżową grupę PaT. Po kilku latach działalności studenckiej grupy PaT na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 186/2015 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

ZARZĄDZENIE NR 186/2015 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ZARZĄDZENIE NR 186/2015 WÓJTA GMINY POSTOMINO w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (j.t.:

Bardziej szczegółowo

Mrągowo, 15. 06. 2011r.

Mrągowo, 15. 06. 2011r. Mrągowo, 15. 06. 2011r. Podsumowanie działalności ekologicznej w Zespole Szkól nr 4 w Mrągowie Opiekun Klubu Młodego Ekologa Mirosław Kleczkowski i Szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody - Anna Stadnicka przygotowali

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013. Miejsce przeprowadzenia imprezy

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013. Miejsce przeprowadzenia imprezy Nazwa miejscowości: GODKOWO Województwo: Starostwo: STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2013 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ELBLĄSKIE Status miejscowości (Miasto,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2010-10-15 15:11, Małgorzata Nosowicz Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele zasłużeni dla powiatowej i miejskiej oświaty odebrali odznaczenia

Bardziej szczegółowo

Czekoladowy zawrót głowy. I miejsce Michalinie Majewicz Aleksandrze Sobczyk z kl. V a II miejsce Julii Kwiatkowskiejz kl.

Czekoladowy zawrót głowy. I miejsce Michalinie Majewicz Aleksandrze Sobczyk z kl. V a II miejsce Julii Kwiatkowskiejz kl. W dniach 3 21 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach zrealizowano projekt Dzień Samorządności pn. Czekoladowy zawrót głowy. Celem podejmowanych działań było rozbudzenie zainteresowań uczniów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Bieliny podczas ferii zimowych w roku 2014

Harmonogram zajęć organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Bieliny podczas ferii zimowych w roku 2014 Harmonogram zajęć organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Bieliny podczas ferii zimowych w roku 2014 Szkoła Podstawowa w Bielinach L.P. Data Rodzaj zajęć Godzina Koło matematyczne,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom

,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom ,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom Jest taki dzień, tylko raz w roku, Niepowtarzalny i pełen uroku, W tym dniu Nauczyciele wypoczywają I od swych uczniów prezenty dostają. Uczniowie są mili, nie

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻ UKRAIŃSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻOŁYNI

MŁODZIEŻ UKRAIŃSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻOŁYNI MŁODZIEŻ UKRAIŃSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻOŁYNI W dniach 4 7 grudnia 2011 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny młodzież z Ukrainy. Wizyta przebiegała

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny w Postominie

VII Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny w Postominie Gazetka Szkoły Podstawowej w Postominie 4/2014 cena 1,20zł VII Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny w Postominie Uroczystego otwarcia festiwalu dokonała Dyrektor Zespołu Szkół w Postominie - Halina Wenda,

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data imprezy 26.05.2015 Wtorek Nazwa

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE

Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE Witamy w Zespole Szkół w Miedzichowie Rok szkolny 2014/2015 Dzień przedszkolaka 19.09.2014 Początek roku szkolnego w

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania ucznia DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA

1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania ucznia DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 J. POLSKI DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA wtorek 7, 8

Bardziej szczegółowo

Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016

Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016 Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016 Lp. Zadania, wydarzenia, czynności Forma realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1 Uroczysta inauguracja roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez sportowych planowanych na rok 2016 w Gminie Strzelce Krajeńskie

Wykaz imprez sportowych planowanych na rok 2016 w Gminie Strzelce Krajeńskie Wykaz imprez sportowych planowanych na rok w Gminie Strzelce *Dane podane w celach informacyjnych. Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w niniejszym harmonogramie.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013

Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013 Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013 Lp. Termin Osoba odpowiedz. Treść zadania Współorganizator Uwagi STYCZEŃ 1. 13.01. P. Płocica Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014 Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014 Opracowała Jadwiga Filipowicz Białystok, 25.06.2014 r. Spotkania zespołu 24.04.2014r. 1. Analiza Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka

Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca obchodziliśmy najpiękniejsze święto na ziemi Dzień Dziecka. Z tej okazji zorganizowaliśmy na naszym boisku Festiwal Sportowy. Imprezę rozpoczęła Pani Dyrektor

Bardziej szczegółowo

1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania ucznia DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA

1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania ucznia DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 J. POLSKI DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA wtorek 8,9

Bardziej szczegółowo

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 w kategorii impreza turystyczno krajoznawcza tytuł: Zdrowo, wesoło i turystycznie autor: Krzysztof Saracen Morski Klub Płetwonurków FLOTA DYPLOM WYRÓŻNIENIE Płetwal Roku 2013

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM Cele i zadania samorządu uczniowskiego: NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży, organizowanie zebrań samorządu

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2013

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2013 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2013 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Styczeń 2013 * Rozgrywki

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na Semestr I W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na celu rozwijanie wśród uczniów demokratycznych

Bardziej szczegółowo

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013.

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013. PLNP Y SMOĄU UNOWSKGO GMNJUM nr 1im. ŚW. WOJH W NOWOŁWU OK SKOLNY 2012/2013. Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2012/2013: organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego współdziałanie

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Godziny do dyspozycji d yrektora szkoły wynikające z art. 42 Karty N auczyciela. rok szkolny 2015/2016

Godziny do dyspozycji d yrektora szkoły wynikające z art. 42 Karty N auczyciela. rok szkolny 2015/2016 S t r o n a 1 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły wynikające z art. 42 Karty Nauczyciela rok szkolny 2015/2016 Lp. Nazwisko i imię Roczna liczba godzin Rodzaj zajęć z zaznaczeniem zajęć z pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012. Nazwa imprezy

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012. Nazwa imprezy STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 Nazwa miejscowości: Województwo: dolnośląskie Starostwo: powiat polkowicki Status miejscowości (Miasto, Gmina

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole Krótka historia szkoły Gimnazjum roku rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku (to już prawie 15

Bardziej szczegółowo

Kalendarz planowanych imprez w Gminie Skrzyszów w ramach

Kalendarz planowanych imprez w Gminie Skrzyszów w ramach Godziny Organizator Miejsce Rodzaj imprezy Planowana ilość startujących 17.05.2014r. sobota 9:00 14:00 Urząd Gminy Skrzyszów Szynwałd - Rodzinny Rajd Rowerowy 150 osób Ładna - Wola Rzędzińska- Skrzyszów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna świętuje 70 lat swojego istnienia

Miejska Biblioteka Publiczna świętuje 70 lat swojego istnienia Miejska Biblioteka Publiczna świętuje 70 lat swojego istnienia 1 kwietnia 2016 roku minęło 70 lat od dnia, gdy Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła swoją działalność na terenie powiatu starogardzkiego.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku W DNIU 17 MARCA 2014 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO W GDYNI ODBYŁA SIĘ POMORSKA GALA III EDYCJI KONKURSU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT. Organizatorem Gali była Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

KURIER RĘDZIŃSKI LISTOPAD/GRUDZIEŃ

KURIER RĘDZIŃSKI LISTOPAD/GRUDZIEŃ KURIER RĘDZIŃSKI Nr 5/88 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 1640-9213 Konkurs Przeboje są wśród nas 11 Listopada w naszej gminie I sesja nowej Rady Gminy Ślubowanie wójta Waldemara Chmielarza

Bardziej szczegółowo

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2010r. Dzień Edukacji Narodowej uświetnił program artystyczny SOWY 2010 w wykonaniu uczniów klasy IIIb. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono

W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się piłkarski festyn rodzinny EURO 2012 zorganizowany przez Radę Rodziców oraz grono pedagogiczne szkoły. Festyn trwał od godz. 9.00 do 14.00

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAJĘĆ TERMIN MIEJSCE ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY. Ogrodowczyk Monika. Słomińska Marzena. Wtorek 14.10 14.55 Środa 14.10 14.55 Środa 8.20 9.

NAZWA ZAJĘĆ TERMIN MIEJSCE ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY. Ogrodowczyk Monika. Słomińska Marzena. Wtorek 14.10 14.55 Środa 14.10 14.55 Środa 8.20 9. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY Kolbusz Anna Janeda Elżbieta Ogrodowczyk Monika NAZWA ZAJĘĆ TERMIN MIEJSCE ZAJĘĆ Szkolne Koło Caritas z j. polskiego dla kl. 4-6 Zajęcia rozwijające z j. polskiego dla kl. 4-6 z matematyki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Opiekun Samorządu Uczniowskiego Urszula Sawicka 2013/14 TERMIN ZADANIA Wybór do SU FORMY REALIZACJI Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

SKO. SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej

SKO. SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej SKO SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej ROK 2014/2015 SKO We wrześniu wznowiła działalność Szkolna Kasa Oszczędności, opiekunem której jest p. Magdalena Mąka. Do SKO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM /2016 Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ 1.09. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3.09. Jubileusz 95-lecia Szkoły Podstawowej nr 61 im.

Bardziej szczegółowo

INVITATION ZAPROSZENIE. do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015.

INVITATION ZAPROSZENIE. do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015. INVITATION ZAPROSZENIE Scotland, The The W imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić kluby karate i zawodników do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015. Zawody odbędą się 14 listopada

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo