ISSN Agnieszka Wilczyńska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 2299-5323. Agnieszka Wilczyńska"

Transkrypt

1 Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Kontakt z redakcją pod numerem telefonu oraz Nakład: 5000 egzemplarzy Nr 2/2015 (29) Zamieszanie śmieciowe Gdy miesiąc temu publikowaliśmy nowe harmonogramy wywozu śmieci, nie przypuszczaliśmy, że czeka nas kolejne zamieszanie śmieciowe. Od nowego roku do końca marca nasze śmieci zabierają: dwie firmy: - Tönsmeier Zachód Sp. z o.o. z terenu miejscowości: Dopiewiec, Palędzie, Skórzewo, Dopiewo, Konarzewo, Lisówki, Gołuski, Glinki, Trzcielin, Joanka, Zborowo, Fiałkowo, Żarnowiec, Podłoziny, Podgaj. - Tarnowska Gospodarka Komunalna TP - KOM Sp. z o.o. zabiera śmieci z: Zakrzewa, Dąbrowy, Dąbrówki, Więckowic, Drwęsy oraz Pokrzywnicy. O ile w miejscach obsługiwanych przez TP - KOM skarżą się pojedyncze osoby, to wsie obsługiwane przez drugą firmę mają powody do zmartwień. W pierwszym terminie odbioru, śmieci tkwiły przed posesjami nawet kilka dni (łącznie z weekendem). Na łamach urzędowego portalu wykonawca tłumaczył się: Od dzisiaj ( ) odbiór odpadów przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem. Przepraszamy Państwa za dyskomfort i utrudnienia. Niestety następnym razem znów było jednodnioweopóźnienie, na przykład w Palędziu. Miejmy jednak nadzieję, że w kolejnych miesiącach REKLAMA 34/2013 Śmietnik w Skórzewie na początku stycznia (Zdjęcie nadesłane przez naszego czytelnika) wszystko będzie odbywać się już bez komplikacji. W kwietniu nasze śmietniki będzie opróżniać wyłoniona w przetargu nowa firma. Oby znów nie musiała miesiącami uczyć się topografii naszej gminy. PRZYPOMNIJMY, ŻE PŁA- CIMY TAK JAK DOTĄD. NA TO SAMO KONTO I TAKĄ SAMĄ KWOTĘ. KRADZIEŻ PONAD 700 TYS. ZŁ Nowy Zastępca Wójta, nowy Sekretarz, nowy Prezes ZUK Pierwsze informcje o nowym Zastpcy Wójta i Sekretarzu pojawiły się 2 lutego. Paweł Przepióra Nowy zastępca Wójta Gminy Dopiewo jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, autorem dwóch monografii i licznych artykułów dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie małym, w aspektach finansowo- -podatkowych. Współdziałał 20 stycznia wójt gminy Adrian Napierała zarządził w Referacie Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia kontrolę wewnętrzną. W wyniku kontroli wykryto nieprawidłowości. Następnego dnia na komisariat w Tarnowie Podgórnym zgłoszono podejrzenie popełnienia przestępstwa. Tego samego dnia z budynku, w którym znajduje się wspomniany referat, gminna biblioteka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej wyprowadzono w kajdankach jedną z urzędniczek. Zarzuca się jej przywłaszczenie ponad 700 tys. zł. Kobieta pracowała na stanowisku księgowej szkół w Referacie Oświaty i miała bezpośredni kontakt z pieniędzmi. Policji zgłoszono zniknięcie prawie pół mln zł, jednak w toku śledztwa kwota wzrosła. Urzędniczka podlegała bezpośrednio dyrektorom gminnych szkół, którzy powinni pełnić nad jej pracą kontrolę. Pieniądze były Nowym Zastępcą Wójta został Paweł Przepióra, nowym Sekretarzem Maciej Kaczmarek, natomiast nowym Prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie Karol Beszterda. ISSN Co w numerze? Po co nam powiat? Nowe ceny wody Jak się wybiera sołtysa? Jak spędzić ferie w gminie? 1% dla Głosem zwierząt Ta gazeta jest dla Ciebie! Chcesz podzielić się opinią, zgłosić problem, potrzebujesz interwencji redakcji? Dzwoń na numer lub napisz Z Urzędu Gminy wyparowało ponad 700 tys. złotych. O przywłaszczenie pieniędzy podejrzana jest jedna z urzędniczek. w projektach dla takich firm, jak: IP Kwidzyn S.A., Z.Ch. Police S.A., Amica Wronki S.A., Centra S.A. w Poznaniu, SOLARIS Bus & Coach S.A. w Bolechowie. Obecnie jest współwłaścicielem i zarządzającym firmy doradczej DGGP sp. z o.o. Mieszkaniec gminy Dopiewo. własnością konkretnych placówek oświatowych i to one są najbardziej stratne. Podejrzana urzędniczka została natychmiast zwolniona w trybie dyscyplinarnym. Kierownik Referatu Oświaty, sama złożyła wypowiedzenie, które przyjęto. Postępowanie toczy się tylko w sprawie jednej kobiety. Postawiono jej zarzuty. Przyznała się do winy. Po przesłuchaniu, wpłaceniu kaucji i objęciu nadzorem Maciej Kaczmarek Sekretarza Tomasza Zwolińskiego zastąpi Maciej Kaczmarek, wcześniej sekretarz w Murowanej Goślinie. Z wykształcenia prawnik, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Karol Beszterda Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Dopiewie w dniu 05 stycznia przeprowadziła rozmowy z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu, które zakwalifikowały się do II etapu. W wyniku przeprowadzonego postępowania, został wybrany 59- letni Karol Beszterda, który przez wiele lat były związany z Aquanet S.A. Nowy Prezes Zarządu rozpoczął pracę w Spółce w dniu 20 Dołącz do Pulsu Gminy 5000 ulotek swojej firmy LUTY 2015 Dąbrowa Dąbrówka Dopiewiec Dopiewo Drwęsa Fiałkowo Glinki Gołuski Joanka Konarzewo Lisówki Palędzie Podłoziny Pokrzywnica Skórzewo Trzcielin Więckowice Zakrzewo Zborowo Żarnowiec Budynek, w ktrym mieści się między innymi Referat Oświaty Urzędu Gminy policyjnym zwolniono. Kradzieży dokonano w latach , za rządów poprzedniej wójt Zofii Dobrowolskiej. Urzędniczka została zatrudniona za czasów jej poprzednika Andrzeja Strażyńskiego. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że zgłoszenia o nieprawidłowościach wpływały do urzędu Gminy już rok temu. Można było wcześniej zauważyć kradzież, ale nie zauważono. stycznia. Jest inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Poznańskiej. Jego praca zawodowa jest związana z budownictwem i zarządzaniem. Był kierownikiem budowy poznańskich osiedli mieszkaniowych (os. Kopernika, os. Polan). Przez 10 lat pracował na stanowisku Kierownika Działu Technicznego w Międzynarodowych Targach Poznańskich. Przez ostatnie 11 lat zarządzał realizacją inwestycji w firmie Aquanet S.A., jako Kierownik Działu. Karol Beszterda jest poznaniakiem. Jest żonaty, ma trójkę dzieci. (Na podstawie przesłanych informcji oraz internetu) Paweł Przepióra (fot. Adam Mendrala, UG Dopiewo) Maciej Kaczmarek (fot. Adam Mendrala, UG Dopiewo) Karol Beszterda (zdjęcie nadesłane)

2 Puls Gminy Luty 2015 AKTUALNOŚCI Relacja z 4. sesji Rady Gminy Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy. Na sesji 13 stycznia obecni byli wszyscy radni z wyjątkiem Piotra Strażyńskiego (Skórzewo). Budżet Sesja była poprzedzona komisją wspólną, podczas której omawiano przede wszystkim zmiany do projektu budżetu. Na komisji Wójt Adrian Napierała wraz ze Skarbnikiem Piotrem Łoździnem całkowicie zmienili projekt budżetu przygotowany przez poprzednią wójt. Naniesiono poprawki w większości pozycji. Budżet został napisany niejako od nowa. Podczas komisji Skarbnik analizował prawie każdy punkt i odpowiadał na pytania. W porównaniu do poprzednich lat pytań radnych było bardzo mało. Złożono tylko jeden wniosek do budżetu. O przesunięcie pieniędzy między dwoma zadaniami wnioskował Jacek Strychalski. Radni odrzucili wniosek. Na sesji Na sesji nie zadawano już merytorycznych pytań dotyczących budżetu, a jedynie zgłaszano wątpliwości natury formalnej. Na przykład: czy to dobrze, że budżet jest uchwalany w trybie błyskawicznym z pominięciem komisji tematycznych. Takie postępowanie uzasadniano wyższą koniecznością. Wszystkie zgłoszone poprawki przyjęto pakietowo. Za uchwaleniem budżetu głosowali wszyscy obecni radni, oprócz Jacka Strychalskiego, który wstrzymał się od głosu. WPF Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) omawiał skarbnik Piotr Łoździn. W porównaniu do projektu, z dokumentu wykreślono między innymi rozbudowę szkoły podstawowej w Dąbrowie w 2017 roku. Takie postępowanie uzasadniano koniecznością przeprowadzenia analizy, czy korzystniejsza jest rozbudowa starej szkoły lub budowa nowego obiektu. Tylko radny sołtys Dąbrowy był przeciwko uchwaleniu WPF, Jacek Strychalski i Mariusz Ostrowski wstrzy- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. mali się od głosu. Więcej na ten temat na stronie 5. Podczas sesji, głosowaniu nie towarzyszyła dyskusja. Stypendium sportowe Zatwierdzono także nowy skład Kapituły przyznającej Stypendia sportowe młodym i utalentowanym sportowcom zameldowanym w naszej gminie. Temat omawiał Marcin Napierała Dyrektor GOSiR Dopiewo. Więcej o stypendium na stronie 4. Podwyżki cen wody Zatwierdzono nowe ceny wody i odprowadzania scieków. Nowe ceny obowiązują od 1 marca. Tabela z cenami na stronie 7. Inne Nadano nowe nazwy ulicom: Chabrowa w Dopiewie, Rzepakowa w Dopiewie. Udzielono wsparcia miastu Poznań na opracowanie projektu wspólnej polityki parkingowej w aglomeracji poznańskiej. Udzielono pomocy finansowej gminie Stęszew na pielęgnowanie terenu wokół źródełka w Żarnowcu. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na utrzymanie chodników, które są we władaniu powiatu, ale znajdują się na terenie gminy. Sołtysi sygnalizowali duże kłopoty ze zgłaszaniem awarii sieci elektroenergetycznych. O Powiatowym Centrum Zarządzenia Kryzysowego opowiadał Tomasz Łubiński Wicestarosta Powiatu Poznańskiego. Więcej na stronie 3 i 4. Za lata współpracy podziękował Sekretarz Gminy Tomasz Zwoliński, który zamienia Dopiewo na Swarzędz. Do końca lutego przedłużono umowę o pracę Skarbnikowi Piotrowi Łoździnowi. Sesja trwała 3 godziny. Video z głosowania uchwał: budetowej, WPF oraz podwyżek wody na naszym kanale w serwicie Stopka redakcyjna Więcej informacji na naszej stronie Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Dopiewo Wydawca: FH Renee s.c. Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 16, Dopiewo, skr. pocztowa 19 Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel Redaktor Naczelna: Nakład: 5000 egzemplarzy Reklamy i ogłoszenia można zamawiać: Telefonicznie: em: W Biurze Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, , , W księgarni Książkowy Raj, ul. Leśna 40 Dąbrowa, tel , Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Co robi Powiat dla Dopiewa? Rada Powiatu Poznańskiego 19 stycznia uchwaliła budżet oraz Wieloletnia Prognozę Finansową. Przy tej okazji zapytałam naszego radnego powiatowego, wicestarostę powiatu Tomasza Łubińskiego, mieszkającego w Dąbrówce o zadania powiatu, a także jakie inwestycje będą realizowane w naszej gminie. : Jest Pan wicestarostą poznańskim. Czym dokładnie się Pan zajmuje? Tomasz Łubiński: Mój zakres kompetencji obejmuje drogi, edukację, fundusze unijne, gospodarkę przestrzenną, inwestycje kubaturowe. Do czego mnie, mieszkance małej wsi pod Poznaniem, jest potrzebny powiat? Powiat z założenia wykonuje działania ponadlokalne, ponadgminne. Czyli? Jest właścicielem szpitala w Puszczykowie. Prowadzi szkoły ponadgimnazjalne, m.in. zawodowe, technika, ogólnokształcące. Razem dziewięć placówek, w tym 2 ośrodki szkolno-wychowawcze w Owińskach i Mosinie. Szkoły przejęliśmy w 1999 roku. W placówkach zawodowych kształcimy w klasach dedykowanych o ścisłym profilu. Klasy są tworzone w porozumieniu z niektórymi przedsiębiorstwami, w których absolwenci od razu po szkole znajdują zatrudnienie. Do zadań powiatu należy prowadzenie Urzędu Pracy, do którego w zeszłym roku wpłynęło rekordowe ofert pracy. Powiat prowadzi też Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, na terenie gminy Dopiewo. Współfinansujemy działalność Warsztatów Terapii Zajęciowych (WTZ). W gminie Dopiewo działają dwa WTZ, między innymi Warsztat prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK. To największy WTZ w całym powiecie, nieprzerwanie ustawia się do niego kolejka oczekujących. Powiat finansuje edukację osób niepełnosprawnych do 25 roku życia. W tym wieku dorosły albo ma zawód i rozpoczyna pracę, albo, gdy nie może pracować, trafia właśnie do WTZ, co jest dla niego bardzo ważne. Powiat poznański od kilku lat jest jedną z najpotężniejszych stref podmiejskich w całym kraju. Mamy 3,6% bezrobocia. W 2014 roku najwięcej nowych osób osiedliło się w Warszawie, a potem w powiecie poznańskim. Najwięcej pozwoleń na budowę wydaje się w Warszawie, a kolejno właśnie w powiecie poznańskim. Powiat Poznański, w którego skład wchodzi 17 gmin, wraz z Poznaniem, Szamotułami, Obornikami, Skokami, Śremem tworzy Metropolię Poznańską. Jesteście też zarządcą dróg. W zarządzie powiatu poznańskiego znajduje się 750 km dróg. Dla porównania na tym terenie jest 182 km dróg wojewódzkich, 112 km dróg krajowych, 35 km autostrad, a dróg gminnych łącznie km. Średnio na gminę przypada km dróg gminnych. Jesteśmy zatem zarządcą największej sieci dróg. One mają różne znaczenie i różne natężenie ruchu. Najbardziej obciążona jest ul. Rynkowa w Przeźmierowie, a także drogi prowadzące do Poznania. Nowe drogi budujemy ze wsparciem unijnym lub w ramach programów rządowych. Za priorytet uznajemy pozyskiwanie środków zewnętrznych. Ze środków unijnych na lata pozyskaliśmy około 120 mln zł. Według naszych analiz łącznie 70% inwestycji przemysłowych i mieszkaniowych jest lokowanych przy naszych drogach. Jesteśmy najlepsi w Polsce jeśli chodzi o wykorzystanie środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zwanego schetynówkami. Wszystkie wnioski, które dotąd złożyliśmy, zostały zaakceptowane. Z tych środków będzie realizowany remont ul. Poznańskiej w Skórzewie? Tak. Od kościoła do ul. Zakręt. Na przełomie stycznia i lutego ogłosimy przetarg tak, aby budowę rozpocząć w kwietniu, gdy pogoda jest już stabilna. REKLAMA 21/2012 KortyTenis A kiedy remont kolejnego odcinka ul. Poznańskiej? Mówimy o odcinku od ul. Zakręt w Skórzewie do przejazdu kolejowego w Palędziu. Wpisaliśmy tę inwestycję do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Przy tej drodze znajduje się zjazd z S11. W Unii Europejskiej jest nie do przyjęcia, żeby zjazdy z dróg ekspresowych prowadziły na drogi o 3 kategorie niższe. Komisja Europejska może nie zatwierdzić tej inwestycji w ramach ZIT, wówczas spróbujemy ją realizować przy wparciu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO). Na tym odcinku budowę ścieżki pieszo-rowerowej przejęła gmina. Najprawdopodobniej zostanie poprowadzona przez wiadukt w Dąbrowie, ponieważ jest bezpieczniejszy i dużo mniej obciążony niż ten w ciągu drogi powiatowej. Na tym odcinku trzeba jeszcze rozwiązać problem skrętu do Zakrzewa, chodników i przejść dla pieszych. A co z odcinkiem drogi od torów przez wieś w Palędziu? Tam trzeba się skupić na poprawie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Jest bardzo wąsko, są wyjazdy, zabudowa zwarta. Co jeszcze będzie realizowane w naszej gminie? Czekamy na wybór wykonawcy drogi ekspresowej S5. On zapewne zwróci się do nas o pozwolenie na dowóz materiałów na budowę drogami powiatowymi, na przykład w Konarzewie. Po zakończeniu budowy te drogi także będzie trzeba naprawić. W najbliższych latach w ramach ZIT-ów planowana jest także budowa drogi Więckowice Lusowo. Co z Koleją Metropolitalną? W trakcie opracowywania jest Master Plan Kolei Metropolitalnych. Równolegle opracowujemy plan parkingów przy węzłach integracji na terenie i metropolii. Dziękuję. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować za oddane na mnie głosy w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego. Zostałem nie tylko radnym, ale dalej będę pełnił funkcję wicestarosty poznańskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Reklama w Pulsie Gminy już od 40 zł REKLAMA 183/2015 Strona 2

3 Kontakt telefoniczny z redakcją Puls Gminy Luty 2015 KRONIKA STRAŻY GMINNEJ Ogółem w styczniu zrealizowano 253 interwencje: Kontrola ruchu drogowego - 50 Kontrole porządkowe - 83 Kontrole bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych i obiektach komunalnych - 48 Interwencje związane ze zwierzętami - 34 Inne interwencje - 38 Wybrane interwencje: 9.01 Dopiewo ul. Łąkowa, w wyniku silnego wiatru, zerwane linie energetyczne, zabezpieczono miejsce zdarzenia, wezwano pogotowie energetyczne Palędzie ul. Malinowa, uszkodzenie drogi przy pracach budowlanych, ustalono właściciela firmy, ukarano mandatem karnym, nakazano naprawienie nawierzchni drogi Skórzewo ul. Poznańska, pożar drzewa w parku zabezpieczono spalone drzewo przekazano do Urzędu Gminy celem wycięcia Trzcielin ul. Środkowa, zanieczyszczenie jezdni oraz uszkodzenie pobocza przez firmę zwożącą ziemię. Ustalono i ukarano mandatem karnym sprawcę wykroczenia. Drogę wyczyszczono, zrekultywowano pobocze drogi. KRONIKA POLICYJNA 5.01 Skórzewo ul. Radosna, kradzież roweru Kellys, około 2 tys. zł strat Dopiewiec ul. Osiedle, kradzież z terenu budowy rur miedzianych, około 5 tys. strat 5.01 w nocy, Palędzie ul. Pocztowa, kradzież samochodu Fiat Ducato, biały, rocznik 2013, około 70 tys. zł strat 9.01 Skórzewo ul. Jagodowa, kradzież samochodu Renault Laguna, srebrny, rocznik 2008, około 29 tys. strat po południu, Skórzewo ul. Jabłoniowa, włamanie do domu i kradzież biżuterii i monet, około 50 tys. zł strat po południu, Palędzie ul. Pogodna, włamanie do domu, kradzież biżuterii i kluczyków do stojącego w garażu samochodu marki Mercedes, około 6 tys. zł strat Dąbrówka ul. Azaliowa, kradzież samochodu Renault Clio, srebrny, rocznik 2013, około 38 tys. zł strat W styczniu na terenie gminy zatrzymano 3 kierujących pod wpływem alkoholu (Dąbrowa, Dąbrówka, Skórzewo). KRONIKA OSP PALĘDZIE 2.01 Dopiewiec ul. Szkolna, neutralizacja plamy oleju 3.01 Dąbrowa ul. Polna, pożar poddasza w domu jednorodzinnym Dąbrówka rondo przed S11, neutralizacja plamy oleju droga Palędzie Dopiewiec, neutralizacja plamy oleju Palędzie ul. Kolejowa, pożar drewnianej szopy Dąbrówka, ul. Platanowa, pizzeria w CH Aurora, zadymienie pomieszczenia Gołuski ul. Sowia, zdjęcie kota z komina budynku mieszkalnego KRONIKA OSP ZAKRZEWO 1.01 Skórzewo, zadymienie budynku mieszkalnego 3.01 Dąbrowa ul. Polna, pożar poddasza w domu jednorodzinnym Dopiewo, zabezpieczenie oraz pomoc w WOŚP Skórzewo, pożar drzewa w parku Zakrzewo ul. Olszynowa, pożar baraku Przeźmierowo ul. Lotnicza, pożar domu Dąbrówka ul. Platanowa, pizzeria w CH Aurora, zadymienie pomieszczenia Sierosław Droga 307, usuwanie drzewa KRONIKA OSP DOPIEWO 5.01 Konarzewo ul. Poznańska CRK, zabezpieczenie koncertu ELENI 9.01 Dopiewo ul. Łąkowa, zabezpieczenie zerwanej przez konar drzewa linii energetycznej średniego napięcia Droga Dopiewo Więckowice, usuwanie powalonego drzewa Również tego samego dnia w wyniku silnych wiatrów nasza jednostka miała dużo pracy w godzinach popołudniowych przy usuwaniu połamanych drzew. Do bazy wróciliśmy dopiero ok godziny 2 w nocy: - Droga Dopiewo Więckowice, usuwanie połamanych gałęzi z drogi na odcinku ok 2 km - Trasa 307 Więckowice, usuwanie powalonego drzewa z samochodu, nikomu nic się nie stało. - Dopiewo ul. Wyzwolenia, usuwanie powalonego drzewa - Dopiewiec ul. Kolejowa, usuwanie powalonego drzewa - Konarzewo ul. Szkolna, usuwanie powalonego drzewa - Dąbrowa ul. Brzozowa, usuwanie powalonego drzewa - Zakrzewo ul. Długa, pożar transformatora na słupie średniego napięcia - Zakrzewo ul. Poznańska, usuwanie powalonego drzewa Dopiewo, zabezpieczenie oraz pomoc w WOŚP Więckowice ul. Jarzębinowa, usuwanie pochylonego drzewa nad drogą Zjazd z drogi S11 na Autostradę A2 wypadek z udziałem dwóch samochodów ciężarowych. Brak osób poszkodowanych Palędzie ul. Kolejowa, pożar drewnianej szopy Piekary, pożar stogu. Spaleniu uległo ok 400 sztuk balotów słomy. AKTUALNOŚCI Przekaż 1% dla zwierząt Jak co roku zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Dopiewo. Dziś zapraszamy do wsparcia Fundacji Głosem Zwierząt. Jagoda Dickahrdt Fundacja Głosem Zwierząt powstała abyśmy mogli mówić w imieniu tych, którzy głosu nie mają zwierząt. Fundacja została utworzona 1 stycznia 2011 r. z poznańskiego Oddziału Terenowego Fundacji Emir. Zrzeszeni w niej ludzie to w głównej mierze dawni inspektorzy Oddziału. Łączy nas pasja i zaangażowanie w sprawy ochrony praw zwierząt i wiara w to, że uda nam się odmienić ich los i sprawić, by ludzie traktowali je z należnym szacunkiem. Ratując jedno zwierzę nie zmienimy całego świata, ale cały świat zmieni dla tego jednego zwierzęcia. U podstaw naszego działania leży niezgoda na okrutny los, na traktowanie zwierząt jak rzeczy, na ludzką obojętność wobec ich cierpienia, na bezkarność ludzi znęcających się nad nimi. Jak działamy? - Współpracujemy ze schroniskami komunalnymi w Poznaniu i Dopiewie. Pomagamy przebywającym tam chorym zwierzętom, których leczenie wykracza poza diagnostyczne i finansowe możliwości tych schronisk. - Zajmujemy się adopcjami poznajemy naszych podopiecznych, oswajamy, uczymy czysto- REKLAMA 73/2013 Cukiernia Poznańscy policjanci zajmujący się przestępczością samochodową w wyniku pracy operacyjnej ustalili, że na terenie Dopiewa znajduje się warsztat, do którego sprowadzony został skradziony we Francji mercedes benz klasy A. Jego części były zapakowane i przygotowane do wywiezienia. 12 stycznia po wejściu pod wskazany adres zastali jednego mężczyznę. Drugi, który pojawił się w warsztacie po krótkiej chwili, na widok policjantów zaczął uciekać. Funkcjonariusz bezzwłocznie udał się za nim w pościg. Kiedy już uciekiniera dogonił, to ten próbował mu wręczyć korzyść maści, a kiedy są już w pełni gotowi, szukamy nowych, kochających domów, które wnikliwie weryfikujemy. Procedura ta jest niezwykle drobiazgowa, pochłania znaczne nakłady finansowe i wymaga dobrej logistyki. Jednak efekty są bardzo dobre. Bardzo rzadko zdarzało się, że adoptujący nas zawiódł, choćby i dlatego, iż domagamy się regularnych wieści i zdjęć o adoptującym zwierzęciu. - Uczestniczymy i propagujemy coroczną akcję sterylizacji i kastracji. - Odpowiadamy i interweniujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami oraz drastycznego ich zaniedbywania. Współpracujemy z organami ścigania oraz występujemy przed sądem w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Nasz wewnętrzny regulamin ściśle określa reguły postępowania, których się trzymamy. Jeśli sytuacja tego wymaga, składamy doniesienia o popełnieniu przestępstwa i uczestniczymy w całej procedurze do momentu wydania ewentualnego wyroku Sądu. Paserzy zatrzymani w Dopiewie Policja ujawniła dziuplę w Dopiewie, zatrzymała dwóch mężczyzn i odnalazła skradziony samochód wart za blisko 200 tys. zł. Jak możesz nam pomóc? - możesz nam przekazać swój 1% podatku wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać numer KRS: W pozycji Informacje uzupełniające należy wpisać cel, na który Państwo przekazują swój 1%. Tu należy wpisać: Fundacja Głosem Zwierząt. - możesz wirtualnie zaadoptować zwierzaka - opiekunem może zostać osoba prywatna, organizacja, określona grupa ludzi lub firma, - możesz stworzyć/ udostępnić dom tymczasowy, - będziemy wdzięczni za każdą pomoc finansową, ponieważ fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i funkcjonuje wyłącznie dzięki wsparciu ludzi. Pieniądze można wpłacać na konto: jeśli jesteś osobą pełnoletnią odpowiedzialną i rzetelną, gotowa poświęcić trochę swego czasu na pracę na rzecz zwierząt możesz zostać wolontariuszem. jątkową. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Jednym z podejrzanych jest 35-letni mieszkamiec Poznania. Usłyszał on zarzut paserstwa, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Drugiemu z mężczyzn, za próbę wręczenia korzyści majątkowej grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Wobec niego jako środek zapobiegawczy prokurator zastosował dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Źródło: gov.pl. Przez całe ferie zimowe zapraszamy dzieci do Palędzia Od poniedziałku do piątku od 8.00 do bezpłatnie, bez zapisów, wszystko w ramach dobrej sąsiedzkiej współpracy szczegóły: facebook.com/ Paledzie.KGW Strona 3

4 Puls Gminy Luty 2015 Strona 4 SPRAWY LOKALNE Silne wiatry nad Dopiewem W dniach stycznia przez naszą gminę przetoczyły się wichury. W całej gminie nie było prądu. Czy wiecie Państwo jak i komu skutecznie zgłaszać awarię? Ale wiało! W tych dniach przez Polskę przechodził huraganowy wiatr o prędkości sięgającej 110 km/h, który spowodował liczne uszkodzenia infrastruktury. Na obszarze gminy Dopiewo wyłączeniu uległy 4 linie średniego napięcia. Bez napięcia było 135 stacji transformatorowych, co przełożyło się na prawie 6 tysięcy odbiorców, u których wystąpiły problemy z dostawą energii. Awarie dotyczyły głównie mieszkańców z Dąbrówki, Dąbrowy, Zakrzewa, Palędzia, Skórzewa oraz Dopiewa. Wyłączenia awaryjne wystąpiły od godziny 18:51 (10 stycznia) do godziny 12:35 (11 stycznia), po tym czasie pojawiały się pojedyncze zgłoszenia dotyczące uszkodzeń na liniach niskiego napięcia. Strażacy z Dopiewa w sobotę wyjeżdżali na akcję aż ośmiokrotnie. Nikt nie odbiera - Na wysokim napięciu jest pożar. Dzwonię na wszystkie telefony jakie mam. Po kolei wszędzie. Albo wcale nie odbierają, albo włącza się automatyczna sekretarka. Nic nie mogłem załatwić. Żaden numer nie odpowiadał. Nawet 991 i Opalenica. We wsi błyska cały czas. W takich sytuacjach jesteśmy bezradni. Przypomniało mi się, że mam w Stęszewie kolegę, który pracuje w elektrowni. Stypendia sportowe dla najlepszych Ubiegać się o stypendium mogą osoby, które osiągnęły w 2014 roku wysoki poziom sportowy, uprawiające dyscyplinę olimpijską, będący w kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora i młodzieżowca, zameldowane w naszej gminie oraz nie ukończyły 21 roku życia w 2014 roku. Wniosek może złożyć klub sportowy, związek sportowy lub stowarzyszenie sportowe. Wszystkie wnioski są dostępne na www. gosir.dopiewo.pl, w wersji papierowej w GOSIR lub Urzędzie Gminy. Wypełnione wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy. Można także wniosek wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Termin składania wniosków upływa 13 lutego. W minionym roku stypendia Zadzwoniłem na prywatny telefon. On zadzwonił do Opalenicy. Dwie godziny i prąd był zrobiony. Czy my jako sołtysi nie możemy mieć jakiegoś alarmowego telefonu? - pytał zbulwersowany Marian Czekalski - Sołtys Zakrzewa podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Tak jak Pan sołtys w sprawie interwencji dzwoniło zapewne pół gminy. Pani Ewa Katulska, Rzecznik Prasowy ENEA Operator Sp. z o.o. - Oddział Dystrybucji Poznań na naszą prośbę tłumaczy problemy - Zdajemy sobie sprawę, że Odbiorcy mieli kłopoty z dodzwonieniem się pod nasz numer 991. Mamy do dyspozycji blisko 500 kanałów wprowadzających klientów w automatyczny system zgłoszeń awarii i informacji o planowanych wyłączeniach. Co oznacza, iż blisko 500 osób może jednocześnie odsłuchiwać komunikaty i w razie potrzeby połączyć się w sprawie zgłoszenia awarii. W kryzysowy weekend pod numer 991 próbowało się dodzwonić ponad 54 tysiące klientów. Dla porównania - w weekendy bez masowych awarii - zgłoszeń jest ponad 10 razy mniej. W tej chwili Enea Operator testuje aplikację o nazwie Regionalny System Ostrzegania (w skrócie RSO). Niewykluczone, że przy kolejnych tak dużych awariach wszyscy, którzy za darmo pobiorą aplikację, dostaną na swój telefon komórkowy nie tylko informację o silnym wietrze, ale także o obszarach, gdzie w danym momen- Stypendia sportowe są przyznawane młodym sportowcom od 2013 roku. Mogą je otrzymać młodzi, zdolni, którzy mają już na koncie sukcesy. cie są problemy z dostawą prądu. Co należy zrobić w awaryjnej sytuacji? Nasz rejon obsługuje ENEA OPERATOR - Opalenica. Telefon dyżurny 991. Jeśli ten numer zawiedzie warto zadzwonić do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Tam jest 24 godzinny dyżur telefoniczny Zawsze ktoś jest na posterunku. Tam znajdują się osoby, które dysponują wszystkimi dostępnymi środkami łączności. Prośba o wyrozumiałość Pani Ewa Katulska jednocześnie przeprasza i prosi o zrozumienie: - Pragnę podkreślić, iż usuwanie awarii przez nasze brygady odbywa się zawsze w możliwie najkrótszym terminie i wszystkimi dostępnymi środkami i siłami. Prace te są prowadzone jednak w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych (silny wiatr, mróz, deszcz etc) oraz często w bardzo trudnym terenie (lasy, łąki, pola). To właśnie dotarcie do miejsca awarii często wydłuża czas przywrócenia dostaw energii. Dlatego przepraszając naszych Klientów za niedogodności związane z brakiem prądu, prosimy w takich sytuacjach o cierpliwość i wyrozumiałość dla trudnej i niebezpiecznej pracy naszych ekip naprawczych. Proponuj na wszelki wypadek zaopatrzeć się w agregaty i świece. otrzymywało 14 młodych sportowców. Kapituła Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo w zależności od osiągniętych wyników przyznała kwoty od 150 do 250 zł miesięcznie. W skład Kapituły wchodzą: - Sławomir Kurpiewski Radny Skórzewa, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia. Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy Dopiewo, związany z KS Canarinios Skórzewo, - Tomasz Lewandowski Radny Dąbrówki, związany z KS Korona Zakrzewo - Marcin Napierała Dyrektor GOSiR - Ewa Bąk członek Rady Sportu Gminy Dopiewo - Tomasz Kąkolewski Dyrektor SP w Skórzewie - Ludmiła Kucharska Dyrektor Gimnazjum w Dopiewie - Krystian Grzegorzewicz Prezes GKS Dopiewo. Kadencja członków kapituły pokrywa się z kadencją Rady Gminy. Więcej informacji: lub Wśród ubiegłorocznych stypendystów jest między innymi Albert Millert ze Skórzewa, który w marcu 2014r. zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w taekwondo olimpijskim w Tajpej na Tajwanie, a także Wiktoria Grabowska, z sukcesami uprawiająca pływanie synchroniczne. REKLAMA 137/2014 Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Terminy zebrań wiejskich Przed nami wiosenne zebrania wiejskie. Będziemy na nich wybierac nowych sołtysów. Sołtysi kadencji od lewej: Tadeusz Bartkowiak (Dopiewo), Agnieszka Grześkowiak (Palędzie), Anna Kwaśnik (Więckowice), Mariola Nowak (Dopiewiec), Krzysztof Potrawiak (Gołuski), Paulina Trybuś - Ludwiczak, (Konarzewo), Marian Czekalski (Zakrzewo), Barbara Plewnińska (Dąbrówka), Alojzy Sammler (Trzcielin), Krzysztof Dorna (Dąbrowa) Terminarz spotkań ustalony przez Wójta Adriana Napierały w konsultacji z sołtysami: 4 lutego - Więckowice, świetlica w szkole 5 lutego - Gołuski, świetlica 9 lutego - Dopiewiec, szkoła 11 lutego - Dąbrówka, szkoła ul. Malinowa lutego - Trzcielin, świetlica 17 marca - Palędzie, świetlica 18 marca - Dąbrowa, szkoła Jak się wybiera sołtysa? Sołtysa i radę sołecką powołuje zebranie wiejskie. W jego skład wchodzą wszyscy obecni (w danej chwili i miejscu) stali mieszkańcy sołectwa. Krąg stałych mieszkańców określa się na podstawie dokumentacji ewidencji ludności. Obecnie określa to Zarządzenie Wójta opublikowane na Rada sołecka jest kilkuosobową grupą, kolegialnie wspomagającą sołtysa w wykonywaniu jego zadań. Decyzję o liczbie członków rady sołeckiej podejmuje zebranie wiejskie. Sołtys i rada sołecka są wybierani na okres odpowiadający kadencji Rady Gminy, czyli cztery lata. Aby dokonać ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu musi pojawić się 1/5 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa. Jeśli mieszkańców będzie mniej to sołtysa wybiera się na kolejnym zebraniu, które może być zwołane już po pół godzinie od pierwszego zebrania. Wówczas nie ma znaczenia ile osób jest obecnych. Nawet jeśli obecnych będzie 10 osób, wybór będzie ważny. Uprawnieni do głosowania 19 marca - Skórzewo, szkoła podstawowa 20 marca Dopiewo, Dom Strażaka 25 marca - Zakrzewo, Dom Strażaka 26 marca - Konarzewo, Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne, Wszystkie zebrania zaczynają się o godz (Źródło: muszą podpisać listę obecności. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna. Kandydata może zgłosić każdy członek zebrania. Sołtys i rada sołecka są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Głosowanie odbywa się na kartkach opatrzonych pieczęcią Rady Gminy, na których nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny. W lokalu zebrania wiejskiego, w którym odbywają się wybory sołtysa i członków rady sołeckiej jest zabroniona jakakolwiek agitacja wyborcza. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania. Wójt gminy zapewnia środki niezbędne dla utrzymania porządku i spokoju w czasie głosowania. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. Członkami rady sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. (Na podstawie:

5 Kontakt telefoniczny z redakcją Puls Gminy Luty 2015 SPRAWY LOKALNE WOŚP zagrała w Dopiewie W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 11 stycznia. W naszej gminie zebrano zł. Podczas gminnego finału w strażnicy w Dopiewie jak co roku mogliśmy pooglądać i posłuchać artystów, a co najważniejsze wrzucić do puszki pieniądze. Na scenie wystąpili: uczniowie z szkoły podstawowej i gimnazjum w Dopiewie oraz Dąbrówce, grupa taneczna Activus Fitness, gminna orkiestra dęta. Gwiazdą wieczoru była Agnieszka Czyż, znana z telewizyjnego programu Voice of Poland. Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu dla podtrzymywania wysokich standardów leczenia dzie- Pieniądze dla organizacji pozarządowych Na początku roku zawsze dowiadujemy się, które organizacje pozarządowe i jakimi kwotami wesprze Urząd Gminy. W tym roku tradycyjnie najwięcej pieniędzy otrzymała piła nożna. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dopiewie, na scenie gminna orkiestra dęta Do konkursu ofert na wspieranie realizacji tegorocznych zadań publicznych Gminy Dopiewo przystąpiło 27 organizacji, które złożyły 57 ofert. Łącznie wnioskodawcy aplikowali o ponad 1,6 mln zł, przy czym gmina miała do podziału zaledwie 760 tys. zł. W tym roku w ramach programu współpracy gmina wspiera finansowo działania w dziedzinach: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 550 tys. zł kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 69,1 tys. zł krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 35 tys. zł działania na rzecz osób niepełnosprawnych 30 tys. zł ekologia i ochrona zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego 15 tys. zł działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 5 tys. zł ci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Nasz sztab zebrał zł. Tradycyjnie organizatorami sztabu i imprezy w naszej gminie było ZHP oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie. Światełko do nieba czyli pokaz fajerwerków o godz zasponsorował Adrian Napierała Wójt Gminy Dopiewo. Na terenie naszej gminy kwestowało 95 wolontariuszy. Dodatkowo organizacją zajmowało się 25 osób. Wszyscy pracowali, grali, tańczyli i śpiewali za darmo. Najwięcej ofert (22) dotyczyło upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Tradycyjnie najwięcej pieniędzy przypadło klubom sportowym, zwłaszcza tym, które zajmują się piłką nożną. Łącznie na sport przeznaczono: 550 tys. zł, w tym na piłkę nożną 409 tys. zł. Największą dotację otrzymał Gminny Klub Sportowy Dopiewo 195 tys. zł. W tym roku zostaną dofinansowane działania poszczególnych sekcji sportowych, które prowadzą regularne zajęcia (judo, karate, piłka nożna, piłka ręczna, frisbee, łucznictwo, żeglarstwo), ale także jednorazowe wydarzenia jak np. półkolonie, warsztaty tematyczne, rajdy turystycznene, Festiwal Tańca i Sztuki Dopiewo 2015 czy zawody taneczne dla szkół Roztańczone Dopiewo. Szczegóły, zestawienia oraz informacje, jaka organizacja otrzymała jaką dotację na www. dopiewo.nowoczesnagmina.pl. NIE dla rozbudowy szkoły w Dąbrowie Szkoła Podstawowa w Dąbrowie w gminie Dopiewo nie zostanie rozbudowana jak wcześniej obiecywano. Nowy wójt zmienił plany. Rozbudowa czy nowa szkoła? Szkoła w Dąbrowie jest jedną z siedmiu podstawówek w gminie Dopiewo. W 2014 roku, w rekordowe 100 dni do zabytkowego budynku dobudowano nowoczesne skrzydło modułowe. Minister Edukacji Joanna Kluzik Rostkowska w telewizji chwaliła rozwiązanie Cieszę się, że taka sytuacja miała miejsce. Historia Decyzję o modułach podjęto na początku 2014 roku, gdy okazało się, że szkoła jest zbyt mała na przyjęcie wszystkich chętnych dzieci. Lokalna społeczność w tej sprawie mocno naciskała na władze gminy. Mieszkańcy zapraszali media, uczestniczyli w komisjach, spotykali się z Wójtem, podsuwali gotowe rozwiązania. Używali różnych form nacisku, aby doprowadzić do budowy modułów. Wójt i radni ugięli się i znaleziono w budżecie gminy ponad 800 tys. zł na budowę kontenerów. Jednocześnie zapewniono, że w 2017 roku rozpocznie się budowa kolejnego skrzydła szkoły wraz z salą gimnastyczną. Szkoła odnosi sukcesy sportowe, prowadzi potwierdzony certyfikatem ministerialny program WF z klasą i nie posiada sali gimnastycznej. Projekt rozbudowy placówki jest już opracowany i czeka na realizację. Inwestycja została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy. Podczas nowelizacji WPF na poczatku roku inwestycję rozbudowy szkoły wykreślono. Tylko Krzysztof Dorna był przeciw. Mieszkańcy i społeczność szkolna są rozczarowani. Poprzednie władze doceniły ich starania i potrzeby. Nowe władze pieniądze zabierają. Zostaliśmy oszukani mówi z poważną miną Pan Tomasz z Dąbrowy Mówienie o budowie szkoły na granicy Dąbrowy i Skórzewa to bajka. Nie ma takiej możliwości. Finanse, teren, warunki zabudowy, linia energetyczna, grunt, drogi. Wójt Adrian Napierała podczas posiedzenia komisji 12 stycznia uzasadniał: - Należy przeprowadzić analizę i zastanowić się nad tym, czy rozbudowywać szkołę w Dąbrowie czy przeznaczyć nowy grunt, gdzieś między Dąbrową a Skórzewem i wybudować nową szkołę, która sprosta potrzebom i Skórzewa i Dąbrowy. Nie mówimy, że tej szkoły w Dąbrowie nie będzie nigdy, bo być może z analizy wyjdzie nam, że należy ją rozbudować, a nie budować dodatkowej niezależnej szkoły. dodaje wójt - Zdajemy sobie sprawę, że obciążenie będzie dużo większe, bo trzeba pozyskać najpierw grunt, którego w tej chwili nie mamy w tamtym rejonie. Nie mówimy nie, ale mamy dwa warianty. Między Dąbrową a Skórzewem w przeciągu najbliższych lat powstaną osiedla deweloperskie dla kilkunastu tysięcy osób. Tak zakładają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w poprzednich latach. Obecnie w Dąbrowie mieszka dziś ponad osób, w Skórzewie prawie W szkole w Dąbrowie uczy się ponad 160 uczniów, w szkole w Skórzewie prawie 600. Moim zdaniem: 1. Wójt ma prawo podejmować takie decyzje jakie uważa za słuszne. Jest wójtem. 2. Mieszkańcy mają prawo walczyć o interes swój oraz szkoły. Nie dziwię się im. Też bym walczyła. 3. Budżet gminy nie jest z gumy. Może jednak warto wszystko jeszcze raz policzyć i wybrać najlepsze rozwiązanie. 4. Gdyby jednak najpierw przeprowadzić konsultacje społeczne. Przedstawić społeczności wszystkie za i przeciw, nie byłoby takiego zdecydowanego sprzeciwu. Ludzie nie czuliby się zaskoczeni i po raz kolejny zignorowani. A nowa władza mogłaby zyskać w oczach opinii publicznej, a nie stracić. 5. Zaskakuje postawa radnych, zwłaszcza tych kolejnej kadencji. Jeszcze kilka miesięcy temu głosowali WPF z rozbudową szkoły, a teraz prawie jednogłośnie głosowali WPF bez rozbudowy szkoły i absolutnie nie widzą w tym nic niezręcznego. Artykuł o Twojej firmie w Pulsie Gminy? Jeszcze skuteczniejsza reklama? Po szczegóły zapraszamy na Bądź dobrze poinformowany. Polub nas na: Facebook.com/PulsGminyDopiewo Strona 5

6 Puls Gminy Luty 2015 Z ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW Kalendarium luty 7.02 godz sportowa sobota, bezpłatne korzystanie z hali GO- SiR Dopiewo 9.02 zebranie wiejskie, Dopiewiec, szkoła ul. Szkolna godz , szkolenie nie tylko dla rolników Dopłaty bezpośrednie na 2015 roku oraz Zazielenienie na 2015 rok, Konarzewo ul. Kościelna 1, sala wiejska, wstęp wolny, kontakt: lub zebranie wiejskie, Dąbrówka, szkoła ul. Malinowa zebranie wiejskie, Trzcielin, świetlica wiejska od godz. 9.00, Turniej GO- SiR CUP Ultimate Frisbee, hala GO- SiR Dopiewo, wstęp bezpłatny godz , comiesięczne spotkanie Klubu seniora Promyk spotkanie walentynkowe, sala biblioteki ul. Szkolna Dopiewo porady prawne dla mieszkańców gminy, Biblioteka ul. Konarzewska Dopiewo godz Dopiewski Dyskusyjny Klub Filmowy seans dla dorosłych, Filia biblioteczna ul. Malinowa 41 Dąbrówka godz , Spektakl teatralny dla dzieci Pomarańczowa pantera, Filia biblioteczna ul. Malinowa 41 Dąbrówka dzień kobiet w Palędziu, koncert muzyki włoskiej w wykonaniu godz , Sportowa sobota, bezpłatne korzystanie z hali GOSiR Dopiewo 1.03 od godz Turniej w koszykówkę pięcioosobową, tylko dla amatorów, zapisy do roku na adres koszt od zespołu to 150 zł, maksymalnie przyjmujemy 10 zespołów decyduje kolejność zgłoszeń 7.03 Rajd samochodowy MOTObabki organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli MIKRUS, szczegóły niebawem na godz koncert z okazji Dnia Kobiet zespołu Affabre The Chamber Singers, bilety: 20,- zł w Bibliotece, Konarzewo CRK zebranie wiejskie, Dąbrowa, Szkoła Podstawowa ul. Szkolna godz Gminne podsumowanie pracy WODR (rejon gmin poznańskich) za 2014 r., szkolenie nie tylko dla rolników Zasady dopłat bezpośrednich na 2015 rok, wykładowca: kierownik ARiMR - A. Iwańska, Strażnica Dopiewo ul. Szkolna 20, kontakt: lub zebranie wiejskie, Palędzie, Świetlica Wiejska zebranie wiejskie, Skórzewo, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska zebranie wiejskie, Dopiewo, Dom Strażaka ul. Szkolna zebranie wiejskie, Zakrzewo, Dom Strażaka zebranie wiejskie, Konarzewo, Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne ul. Poznańska Jednodniowa wycieczka kulinarna połączona ze zwiedzaniem Bydgoszczy Bydgoskie specjały wyjazd z Dąbrówki; w cenie: transport, ubezpieczenie, pokaz kulinarny, degustacja gęsiny, cena 185,- zł/ osobę; organizator Anna Kucharska WODR Dopiewo ul. Łąkowa 7, tel lub Wystawa prac uczestników Warsztatów ceramiki kreatywnej dla dzieci i dorosłych Biblioteka w Dopiewie wystawa plastyczna uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Promyk z Konarzewa Filia biblioteczna w Dąbrówce Środy Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy, zapisy tel , Filia biblioteczna w Dąbrówce Ferie zimowe w gminie W tym roku w Wielkopolsce ferie zimowe przypadają w dwóch ostatnich tygodniach lutego ( ). Większość szkół organizuje półkolonie TYLKO dla swoich uczniów, dlatego nie publikujemy ich oferty. Żadnych zajęć nie organizują szkoły w Więckowicach i Dąbrówce (ul. Malinowa). Poniżej oferta wybranych placówek dostępna dla wszystkich: Biblioteka Dopiewo godz warsztaty teatralne Biblioteka Skórzewo (klub Rondo) Biblioteka Dąbrówka (Rotunda przy szkole) Jak reagować na przemoc? W ostatnim czasie zgłoszono Policji podejrzenie molestowania seksualnego małoletniego chłopca na terenie naszej gminy. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie oraz placówki oświatowej od dłuższego czasu informowały Sąd Rodzinny i Prokuraturę o mających miejsce w rodzinie dziecka nieprawidłowościach. W sprawie toczy się postępowanie. Mając na względzie dobro dziecka nie ujawniamy danych osobowych i szczegółów sprawy. Jak reagować? Jak możemy pomóc osobom doświadczającym przemocy opowiedziała mi Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie Czesława Leciejewska. Ważną rolę w wykryciu czy dziecko doświadcza przemocy odgrywają osoby z jego otoczenia krewni, sąsiedzi, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki. Powinni oni być wyczuleni na niepokojące sygnały. W razie podejrzeń należy je zgłosić do szkoły, na policję lub do Ośrodka Pomocy Społecznej. Każdy sygnał, nawet anonimowy jest zawsze sprawdzany. Procedury nie pozwalają nam zlekceważyć żadnych informacji. Szkoły zatrudniają odpowiednich fachowców; pedagogów oraz lutego lutego godz warsztaty rękodzielnicze, godz "zrób to sam" godz warsztaty ceramiki kreatywnej, Świetlica Palędzie godz , zajęcia stacjonarne, bezpłatne, bez zapisów, kontakt: godz Młody kucharz; godz Pokaz iluzjonisty godz warsztaty teatralne; godz Dzień Kosmosu; godz Małych cemik; godz tańce i zabawy animacyjne; godz pokaz iluzjonisty godz "zrób to sam" Tak samo oraz godz Pokaz iluzjonisty Fundacja INTEGRO - godz , zajęcia stacjonarne i wyjazdy, koszt: miejsce: SP Skórzewo, koszt 300,- kontakt: fundacjaintegro.pl psychologów, którzy na co dzień mają kontakt z dziećmi, możliwość obserwacji i zauważenia niepokojących zachowań. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z placówkami oświaty, Policją, kuratorami, a także służbą zdrowia, dzięki czemu pomoc może być bardziej skuteczna. W przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie, nasza instytucja gromadzi informacje i sprawdza sygnały o nieprawidłowościach. W razie potwierdzenia podejrzeń, podejmowane są dalsze kroki prawne. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury Niebieskie Karty. Procedura ta wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Zwracamy się do Państwa z apelem o czujność, reagowanie i zgłaszanie mających miejsce nieprawidłowościach w rodzinach. Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Opłata adiacencka nadal w mocy Miesiąc temu pisaliśmy, że jedną z pierwszych decyzji Wójta była likwidacja opłaty adiacenckiej. W połowie stycznia Wojewoda Wielkopolski zakwestionował uchwałę rady Gminy znoszącą tę opłatę. Opłata nadal obowiązuje. 11 grudnia ubiegłego roku nowo wybrana Rada Gminy na wniosek wójta uchwaliła likwidację opłaty adiacenckiej. Podjęto uchwałę, która miała mieć moc wsteczną i wchodzić w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 11 stycznia 2012 r. czyli 3 lata temu. Wojewoda Wielkopolski uznał ten zabieg za istotne naruszenie prawa. Wojewoda Wielkopolski uza- Wiarygodna Szkoła w Dąbrowie i w Dąbrówce Szkoły Podstawowe w Dąbrowie i przy ul. Malinowej w Dąbrówce otrzymały, jako pierwsze w gminie Dopiewo certyfikat Wiarygodna Szkoła. Tomasz Woźniak Certyfikat Wiarygodna Szkoła potwierdza zgodnie z założeniami programu, że każda z wymienionych placówek oświatowych jest w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom. W ramach realizacji programu Wiarygodna Szkoła Szkoły w Dąbrowie i przy ul. Malinowej w Dąbrówce zgodziły się na zewnętrzny audyt i weryfikacje wymogów wynikających z ustawy o oświacie, aby jeszcze lepiej nauczać i współpracować z rodzicami. - To wyróżnienie motywuje nas REKLAMA 51/2013 sadnia, że uznanie takiej uchwały w konsekwencji prowadziłoby do naruszenia podstawowych zasad Konstytucji, bezpieczeństwa prawnego, pewności obrotu prawnego, czy ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Jednym słowem opłata adiacencka nadal obowiązuje. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr KN-I Wojewody Wielkopolskiego: edziennik.poznan. Wójt zapowiedział, że nie będzie się odwoływał od decyzji. Uczniowie szkoły podstawowej w Dąbrowie z certyfikatem Wiarygodna szkoła (zdjęcie nadesłane) do dalszej pracy dla dobra dzieci z gminy Dopiewo oraz społeczności lokalnej, gdyż nauczanie to nasza pasja - mówi dyrektor Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie, Elżbieta Zapłata - Szwedziak. Należy podkreślić, że obie placówki jako jedyne na terenie naszej gminy realizują cykl zajęć w ramach innowacji pedagogicznych i są wpisane na listę Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Realizowane przez szkoły w Dąbrowie i Dąbrówce innowacja pedagogiczne to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę, jakości pracy szkół. Strona 6

7 Kontakt telefoniczny z redakcją Puls Gminy Luty 2015 Z ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW REKLAMA 27/2012 Ruszyły zapisy do Biegu o Koronę Dąbrówki w dniu 31 maja 2015 r. Na liście jest już ponad 200 osób. Orszak Trzech Króli w Dąbrówce W tym roku orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Dąbrówki. Dąbrowa na podium mistrzostw powiatu w warcabach Reprezentacja dziewcząt Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie prowadzona przez nauczyciela Tomasza Woźniaka wywalczyła III miejsce w finale powiatu poznańskiego w warcabach klasycznych. Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Dąbrówki, z tym, że za króli byli przebrali nie tylko trzej dorośli mężczyźni, a cała gromada uradowanych i roześmianych dzieciaków. Spod Centrum Handlowego Aurora pod kościół przeszedł kolorowy i rozśpiewany korowód. W kościele odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orszak Trzech Króli na ulicach Dąbrówki parafialnego chóru oraz jasełka w wykonaniu najmłodszych parafian. A na dworze przed kaplicą można było się posilić i ogrzać przy ogniskach. Kaplica jak zawsze była pełna po brzegi. Rodzinny chór parafialny z roku na rok staje się coraz liczniejszy i to nie tylko dlatego, że przybywa dzieciaków. 6 stycznia warto być w Dąbrówce. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego dla szkół podstawowych w warcabach odbyły się w auli szkoły podstawowej nr 2 w Kórniku/Bninie. Rozegrano dwa oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund z czasem 2x10. W turnieju finałowym zagrało 67 zawodników z 18 szkół. SZS Wielkopolska przygotował medale za trzy pierwsze miejsca dla dziewcząt i chłopców. Nowa książka historyczna o gminie Dopiewo W grudniu 2014 roku ukazała się publikacja dotycząca historii gminy Dopiewo pod tytułem Gmina Dopiewo, miejsce z historią. Książka autorswa dr Piotra Dziembowskiego (radnego Skózewa) opisuje historię wszystkich Wszystkie dzieci zostały poczęstowane drożdżówkami i jabłkami. Szkoły za udział otrzymały dyplomy, a najlepsi zawodnicy w klasyfikacji indywidualnej medale i awans do finału województwa. Gminę Dopiewo reprezentował zespół ze szkoły podstawowej w Dąbrowie, którego kapitanem była Kamila Wielińska. Po blisko czterech godzinach rywalizacji zespół dziewcząt w składzie: Kamila Wielińska, Katarzyna Walczak, miejscowości na terenie Gminy wraz z pokazaniem miejsc, które warto odwiedzić podczas letnich wycieczek. Opisuje również te miejscowości i miejsca, które już zniknęły z mapy gminy. Publikacja jest połączeniem książki historycznej Martyna Sobczak, Maja Barczak wywalczył III miejsce w klasyfikacji dziewcząt. Zwyciężyły dziewczynki z Radzewa, a druga była SP Puszczykowo nr 2. Natomiast zespół chłopców w składzie: Kajetan Zielke, Antoni Nowak, Jakub Węgrowski, Jakub Wasielewski zajął VII miejsce. Jednak w zestawieniu punktacji łącznej chłopców i dziewcząt reprezentacja naszej gminy zajęła IV miejsce. (Materiał nadesłany) z przewodnikiem, napisana w sposób czytelny dla każdego czytelnika. Książka liczy 170 stron i ponad 100 fotografii. Książkę można nabyć bezpłatnie w Urzędzie Gminy Dopiewo. (Materiał nadesłany) Strona 7

8 R EK L A M A 20/2012 R E K L A M A 11/ 2012 R E K L A M A 37/ Bama (4) R EK L A M A 4 4/2013 R EK L A M A 124/2014 Bama (4) R EK L A M A 179/2014 Bama (4) R E K L A M A 127/ REKL AMA 182/2015 REKL AMA 150/2014 Bama (4) R EK L A M A 120/2014 REKL AMA 163/2014

OŚWIATA W GMINIE DOPIEWO. 12 grudnia 2012 r.

OŚWIATA W GMINIE DOPIEWO. 12 grudnia 2012 r. OŚWIATA W GMINIE DOPIEWO 12 grudnia 2012 r. Diagnoza problemów związanych z oświatą w Gminie Dopiewo Położenie Gminy Dopiewo Źródło:podgik.poznan.pl/iGeoMap/Data/Poznan/ Położenie Gminy Dopiewo Warunki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok

BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok Skarbnik Gminy o budżecie 2011 28 lutego 2011 roku Radni Gminy Dopiewo uchwalili budżet na 2011 rok. Dochody Gminy ustalone zostały na poziomie realnym i możliwym do wykonania.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r

INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r INWESTYCJE KUBATUROWE STAN 10.07.2013r Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet 2013 stan na 27.06.2013 wartość inwestorskiego (koszt robót) - zaokrąglenia do pełnych setek data inwestorskiego 010

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Zameldowani na stałe i czasowo w gminie Dopiewo

Zameldowani na stałe i czasowo w gminie Dopiewo Plan prezentacji 1. Średnioroczny wzrost liczby mieszkańców w latach 2015-2021 2. Czy liczba dzieci w systemie oświaty będzie rosła tak dynamicznie jak liczba mieszkańców? 3. Pojemność szkół tryb jednozmianowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Dopiewo: Nr sprawy: ROA.271. 27.2012 Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym 2012/2013. Numer ogłoszenia: 299620-2012; data zamieszczenia: 13.08.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STRAŻY GMINNEJ ZA OKRES 1 31 PAŹDZIERNIK 2011 ROKU Ogółem interwencji 480, zrealizowano - 475, w toku realizacji - 5

SPRAWOZDANIE STRAŻY GMINNEJ ZA OKRES 1 31 PAŹDZIERNIK 2011 ROKU Ogółem interwencji 480, zrealizowano - 475, w toku realizacji - 5 RAPORTY MIESIĘCZNE w 2011 r.: SPRAWOZDANIE STRAŻY GMINNEJ ZA OKRES 1 31 PAŹDZIERNIK 2011 ROKU Ogółem interwencji 480, zrealizowano - 475, w toku realizacji - 5 Kontrole bezpieczeństwa przy szkołach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 90 UCHWAŁA NR XLIII/255/2013 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 4371 UCHWAŁA NR XXXVII/281/2014 RADY POWIATU TURECKIEGO. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Poznań, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 4371 UCHWAŁA NR XXXVII/281/2014 RADY POWIATU TURECKIEGO. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 4371 UCHWAŁA NR XXXVII/281/2014 RADY POWIATU TURECKIEGO z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): MARCIN DOMINIK Nazwisko: MALCHROWICZ Wiek: 40 Miejsce zamieszkania: PALĘDZIE Dane Kontaktowe: E-mail: JOJO@TEJ.PL Nr telefonu: 534489777

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/240/13 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.

UCHWAŁA NR XXXIII/240/13 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. UCHWAŁA NR XXXIII/240/13 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2013 r. Poz. 9819

Warszawa, dnia 26 września 2013 r. Poz. 9819 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2013 r. Poz. 9819 UCHWAŁA Nr XVI.189.2013 RADY GMINY W WIENIAWIE z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI. TEKST UJEDNOLICONY 1. O uchwałę Nr XXXV/265/97 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 1997 r.

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI. TEKST UJEDNOLICONY 1. O uchwałę Nr XXXV/265/97 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 1997 r. STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WSI Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz uchwały nr VI/31/90 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ w NEBROWIE WIELKIM

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ w NEBROWIE WIELKIM REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ w NEBROWIE WIELKIM Opracowany w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rozdział I PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2014

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 55 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu

Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1 i art. 41

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Ewa Wanda Nazwisko: Kuczyńska Wiek: 53 Miejsce zamieszkania: Konarzewo Dane Kontaktowe: E-mail: kuczynska@mymieszkancy.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz. 785 UCHWAŁA NR VI/66/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz. 785 UCHWAŁA NR VI/66/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 13 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz. 785 UCHWAŁA NR VI/66/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 13 września 2016 r.

Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz. 4173 UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnienia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 18 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie opracowania "mapy aktywności" pozarządowych działających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji konkursowej

Regulamin pracy komisji konkursowej Załącznik do zarządzenia nr 6/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 11stycznia 2017r. Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 Nawiązując do informacji opublikowanych w czerwcowym i lipcowym wydaniu Echa Dopiewa Urząd Gminy udziela szczegółowych informacji dotyczących naliczania opłat adiacenckich:

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 3669 UCHWAŁA NR XXXIII/238/2013 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie

Bardziej szczegółowo

Konwent Wójtów Gmin Wiejskich

Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bydgoszcz 19.01.2017 r. KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA Wprowadzenie Krajowej Mapy Zagrożeń w naszym województwie można określić jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SWARZĘDZU Podstawa prawna: 1. Ustawa o Systemie Oświaty. 2. Karta Nauczyciela. 3. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR VIII/57/15 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/397/2014 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 19 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/397/2014 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 19 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/397/2014 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XX/157/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 kwietnia 2012 roku Regulaminu Gminnego Programu wspierania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Mieroszowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Augusta Witkowskiego w Krakowie Podstawą prawną działania Rady Rodziców w placówkach oświatowych jest Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 1991.09.07

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 8 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 8 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia procedury ustalenia budżetu obywatelskiego na 2016 r. dla Miasta Kielce Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z

dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z OSO-0055/1/06 SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM W okresie od dnia od dnia 24 grudnia 2005 r do dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z zakresu poszczególnych referatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/260/10 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/260/10 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/260/10 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Żagań Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD... w dziedzinie kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 750 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU

PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2012 roku

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2012 roku Załącznik nr 3 do Sprawozdania Wójta Gminy Dopiewo o wykonaniu budżetu Gminy w roku WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców zwana dalej Radą działa na podstawie: Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 154/2015. BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 154/2015. BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 154/2015 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na organizację kilkudniowych wyjazdów edukacyjnych - zielonych szkół w 2015 r. dla uczniów z dzierżoniowskich

Bardziej szczegółowo

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r. Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Pozostałe świetlice

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII /227/13 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 27 maja 2013 roku

Uchwała Nr XXVII /227/13 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 27 maja 2013 roku Uchwała Nr XXVII /227/13 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbniku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/11 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia programu stypendialnego w Gminie Stary Lubotyń.

UCHWAŁA NR V/23/11 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia programu stypendialnego w Gminie Stary Lubotyń. UCHWAŁA NR V/23/11 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia programu stypendialnego w Gminie Stary Lubotyń. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI / 213 /2005 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2005r.

Uchwała Nr XXXVI / 213 /2005 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2005r. Uchwała Nr XXXVI / 213 /2005 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2005r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom Gminy Witnica nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4978 UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY POLICEALNEJ im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY POLICEALNEJ im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY POLICEALNEJ im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25.04.2013 r. 1 ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

3. Komisja pracuje w oparciu o wskazania zawarte w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Komisja pracuje w oparciu o wskazania zawarte w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 1 Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Niwiska z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego niepubliczny punkt przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań,

Bardziej szczegółowo

RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 2016 roku

RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 2016 roku UCHWAŁA NR DRUK NR 224 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sopotu na temat Budżetu Miasta Sopotu na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/12 Z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2012 r.

Protokół nr 2/12 Z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2012 r. Protokół nr 2/12 Z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: kontroli procedur dotyczących zlecenia zadań organizacjom pozarządowym w ramach działalności pożytku publicznego. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera Rozdział I Przepisy definiujące 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Łukasz Mikuła Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Konferencja Naukowo-Samorządowa Delimitacja obszarów metropolitalnych zagadnienia metodyczne i praktyczne

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miastku

ORDYNACJA WYBORCZA do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miastku Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Miastku Nr 42/ V/ 2007 z dnia 25 maja 2007 r. Załącznik Nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miastku ORDYNACJA WYBORCZA do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia statutu sołectwa Ksawerów Wschód. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 35 oraz art. 41 ust 1 i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przemęcie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Regulamin Samorządu Uczniowskiego V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Podstawa prawna: - Art. 55, ust. 3 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.79.2012 z dnia 11.06.2012 r.

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.79.2012 z dnia 11.06.2012 r. Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 12.06.2012 r. do 15.06.2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/177/09

Uchwała Nr XXXIII/177/09 Uchwała Nr XXXIII/177/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skierniewicach

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skierniewicach REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skierniewicach Podstawą prawną działania Rady Rodziców w placówkach oświatowych jest Ustawa o Systemie Oświaty z dn.

Bardziej szczegółowo