ISSN Agnieszka Wilczyńska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 2299-5323. Agnieszka Wilczyńska"

Transkrypt

1 Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Kontakt z redakcją pod numerem telefonu oraz Nakład: 5000 egzemplarzy Nr 2/2015 (29) Zamieszanie śmieciowe Gdy miesiąc temu publikowaliśmy nowe harmonogramy wywozu śmieci, nie przypuszczaliśmy, że czeka nas kolejne zamieszanie śmieciowe. Od nowego roku do końca marca nasze śmieci zabierają: dwie firmy: - Tönsmeier Zachód Sp. z o.o. z terenu miejscowości: Dopiewiec, Palędzie, Skórzewo, Dopiewo, Konarzewo, Lisówki, Gołuski, Glinki, Trzcielin, Joanka, Zborowo, Fiałkowo, Żarnowiec, Podłoziny, Podgaj. - Tarnowska Gospodarka Komunalna TP - KOM Sp. z o.o. zabiera śmieci z: Zakrzewa, Dąbrowy, Dąbrówki, Więckowic, Drwęsy oraz Pokrzywnicy. O ile w miejscach obsługiwanych przez TP - KOM skarżą się pojedyncze osoby, to wsie obsługiwane przez drugą firmę mają powody do zmartwień. W pierwszym terminie odbioru, śmieci tkwiły przed posesjami nawet kilka dni (łącznie z weekendem). Na łamach urzędowego portalu wykonawca tłumaczył się: Od dzisiaj ( ) odbiór odpadów przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem. Przepraszamy Państwa za dyskomfort i utrudnienia. Niestety następnym razem znów było jednodnioweopóźnienie, na przykład w Palędziu. Miejmy jednak nadzieję, że w kolejnych miesiącach REKLAMA 34/2013 Śmietnik w Skórzewie na początku stycznia (Zdjęcie nadesłane przez naszego czytelnika) wszystko będzie odbywać się już bez komplikacji. W kwietniu nasze śmietniki będzie opróżniać wyłoniona w przetargu nowa firma. Oby znów nie musiała miesiącami uczyć się topografii naszej gminy. PRZYPOMNIJMY, ŻE PŁA- CIMY TAK JAK DOTĄD. NA TO SAMO KONTO I TAKĄ SAMĄ KWOTĘ. KRADZIEŻ PONAD 700 TYS. ZŁ Nowy Zastępca Wójta, nowy Sekretarz, nowy Prezes ZUK Pierwsze informcje o nowym Zastpcy Wójta i Sekretarzu pojawiły się 2 lutego. Paweł Przepióra Nowy zastępca Wójta Gminy Dopiewo jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, autorem dwóch monografii i licznych artykułów dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie małym, w aspektach finansowo- -podatkowych. Współdziałał 20 stycznia wójt gminy Adrian Napierała zarządził w Referacie Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia kontrolę wewnętrzną. W wyniku kontroli wykryto nieprawidłowości. Następnego dnia na komisariat w Tarnowie Podgórnym zgłoszono podejrzenie popełnienia przestępstwa. Tego samego dnia z budynku, w którym znajduje się wspomniany referat, gminna biblioteka oraz Ośrodek Pomocy Społecznej wyprowadzono w kajdankach jedną z urzędniczek. Zarzuca się jej przywłaszczenie ponad 700 tys. zł. Kobieta pracowała na stanowisku księgowej szkół w Referacie Oświaty i miała bezpośredni kontakt z pieniędzmi. Policji zgłoszono zniknięcie prawie pół mln zł, jednak w toku śledztwa kwota wzrosła. Urzędniczka podlegała bezpośrednio dyrektorom gminnych szkół, którzy powinni pełnić nad jej pracą kontrolę. Pieniądze były Nowym Zastępcą Wójta został Paweł Przepióra, nowym Sekretarzem Maciej Kaczmarek, natomiast nowym Prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie Karol Beszterda. ISSN Co w numerze? Po co nam powiat? Nowe ceny wody Jak się wybiera sołtysa? Jak spędzić ferie w gminie? 1% dla Głosem zwierząt Ta gazeta jest dla Ciebie! Chcesz podzielić się opinią, zgłosić problem, potrzebujesz interwencji redakcji? Dzwoń na numer lub napisz Z Urzędu Gminy wyparowało ponad 700 tys. złotych. O przywłaszczenie pieniędzy podejrzana jest jedna z urzędniczek. w projektach dla takich firm, jak: IP Kwidzyn S.A., Z.Ch. Police S.A., Amica Wronki S.A., Centra S.A. w Poznaniu, SOLARIS Bus & Coach S.A. w Bolechowie. Obecnie jest współwłaścicielem i zarządzającym firmy doradczej DGGP sp. z o.o. Mieszkaniec gminy Dopiewo. własnością konkretnych placówek oświatowych i to one są najbardziej stratne. Podejrzana urzędniczka została natychmiast zwolniona w trybie dyscyplinarnym. Kierownik Referatu Oświaty, sama złożyła wypowiedzenie, które przyjęto. Postępowanie toczy się tylko w sprawie jednej kobiety. Postawiono jej zarzuty. Przyznała się do winy. Po przesłuchaniu, wpłaceniu kaucji i objęciu nadzorem Maciej Kaczmarek Sekretarza Tomasza Zwolińskiego zastąpi Maciej Kaczmarek, wcześniej sekretarz w Murowanej Goślinie. Z wykształcenia prawnik, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Karol Beszterda Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Dopiewie w dniu 05 stycznia przeprowadziła rozmowy z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu, które zakwalifikowały się do II etapu. W wyniku przeprowadzonego postępowania, został wybrany 59- letni Karol Beszterda, który przez wiele lat były związany z Aquanet S.A. Nowy Prezes Zarządu rozpoczął pracę w Spółce w dniu 20 Dołącz do Pulsu Gminy 5000 ulotek swojej firmy LUTY 2015 Dąbrowa Dąbrówka Dopiewiec Dopiewo Drwęsa Fiałkowo Glinki Gołuski Joanka Konarzewo Lisówki Palędzie Podłoziny Pokrzywnica Skórzewo Trzcielin Więckowice Zakrzewo Zborowo Żarnowiec Budynek, w ktrym mieści się między innymi Referat Oświaty Urzędu Gminy policyjnym zwolniono. Kradzieży dokonano w latach , za rządów poprzedniej wójt Zofii Dobrowolskiej. Urzędniczka została zatrudniona za czasów jej poprzednika Andrzeja Strażyńskiego. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że zgłoszenia o nieprawidłowościach wpływały do urzędu Gminy już rok temu. Można było wcześniej zauważyć kradzież, ale nie zauważono. stycznia. Jest inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Poznańskiej. Jego praca zawodowa jest związana z budownictwem i zarządzaniem. Był kierownikiem budowy poznańskich osiedli mieszkaniowych (os. Kopernika, os. Polan). Przez 10 lat pracował na stanowisku Kierownika Działu Technicznego w Międzynarodowych Targach Poznańskich. Przez ostatnie 11 lat zarządzał realizacją inwestycji w firmie Aquanet S.A., jako Kierownik Działu. Karol Beszterda jest poznaniakiem. Jest żonaty, ma trójkę dzieci. (Na podstawie przesłanych informcji oraz internetu) Paweł Przepióra (fot. Adam Mendrala, UG Dopiewo) Maciej Kaczmarek (fot. Adam Mendrala, UG Dopiewo) Karol Beszterda (zdjęcie nadesłane)

2 Puls Gminy Luty 2015 AKTUALNOŚCI Relacja z 4. sesji Rady Gminy Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy. Na sesji 13 stycznia obecni byli wszyscy radni z wyjątkiem Piotra Strażyńskiego (Skórzewo). Budżet Sesja była poprzedzona komisją wspólną, podczas której omawiano przede wszystkim zmiany do projektu budżetu. Na komisji Wójt Adrian Napierała wraz ze Skarbnikiem Piotrem Łoździnem całkowicie zmienili projekt budżetu przygotowany przez poprzednią wójt. Naniesiono poprawki w większości pozycji. Budżet został napisany niejako od nowa. Podczas komisji Skarbnik analizował prawie każdy punkt i odpowiadał na pytania. W porównaniu do poprzednich lat pytań radnych było bardzo mało. Złożono tylko jeden wniosek do budżetu. O przesunięcie pieniędzy między dwoma zadaniami wnioskował Jacek Strychalski. Radni odrzucili wniosek. Na sesji Na sesji nie zadawano już merytorycznych pytań dotyczących budżetu, a jedynie zgłaszano wątpliwości natury formalnej. Na przykład: czy to dobrze, że budżet jest uchwalany w trybie błyskawicznym z pominięciem komisji tematycznych. Takie postępowanie uzasadniano wyższą koniecznością. Wszystkie zgłoszone poprawki przyjęto pakietowo. Za uchwaleniem budżetu głosowali wszyscy obecni radni, oprócz Jacka Strychalskiego, który wstrzymał się od głosu. WPF Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) omawiał skarbnik Piotr Łoździn. W porównaniu do projektu, z dokumentu wykreślono między innymi rozbudowę szkoły podstawowej w Dąbrowie w 2017 roku. Takie postępowanie uzasadniano koniecznością przeprowadzenia analizy, czy korzystniejsza jest rozbudowa starej szkoły lub budowa nowego obiektu. Tylko radny sołtys Dąbrowy był przeciwko uchwaleniu WPF, Jacek Strychalski i Mariusz Ostrowski wstrzy- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. mali się od głosu. Więcej na ten temat na stronie 5. Podczas sesji, głosowaniu nie towarzyszyła dyskusja. Stypendium sportowe Zatwierdzono także nowy skład Kapituły przyznającej Stypendia sportowe młodym i utalentowanym sportowcom zameldowanym w naszej gminie. Temat omawiał Marcin Napierała Dyrektor GOSiR Dopiewo. Więcej o stypendium na stronie 4. Podwyżki cen wody Zatwierdzono nowe ceny wody i odprowadzania scieków. Nowe ceny obowiązują od 1 marca. Tabela z cenami na stronie 7. Inne Nadano nowe nazwy ulicom: Chabrowa w Dopiewie, Rzepakowa w Dopiewie. Udzielono wsparcia miastu Poznań na opracowanie projektu wspólnej polityki parkingowej w aglomeracji poznańskiej. Udzielono pomocy finansowej gminie Stęszew na pielęgnowanie terenu wokół źródełka w Żarnowcu. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na utrzymanie chodników, które są we władaniu powiatu, ale znajdują się na terenie gminy. Sołtysi sygnalizowali duże kłopoty ze zgłaszaniem awarii sieci elektroenergetycznych. O Powiatowym Centrum Zarządzenia Kryzysowego opowiadał Tomasz Łubiński Wicestarosta Powiatu Poznańskiego. Więcej na stronie 3 i 4. Za lata współpracy podziękował Sekretarz Gminy Tomasz Zwoliński, który zamienia Dopiewo na Swarzędz. Do końca lutego przedłużono umowę o pracę Skarbnikowi Piotrowi Łoździnowi. Sesja trwała 3 godziny. Video z głosowania uchwał: budetowej, WPF oraz podwyżek wody na naszym kanale w serwicie Stopka redakcyjna Więcej informacji na naszej stronie Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Dopiewo Wydawca: FH Renee s.c. Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 16, Dopiewo, skr. pocztowa 19 Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel Redaktor Naczelna: Nakład: 5000 egzemplarzy Reklamy i ogłoszenia można zamawiać: Telefonicznie: em: W Biurze Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, , , W księgarni Książkowy Raj, ul. Leśna 40 Dąbrowa, tel , Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Co robi Powiat dla Dopiewa? Rada Powiatu Poznańskiego 19 stycznia uchwaliła budżet oraz Wieloletnia Prognozę Finansową. Przy tej okazji zapytałam naszego radnego powiatowego, wicestarostę powiatu Tomasza Łubińskiego, mieszkającego w Dąbrówce o zadania powiatu, a także jakie inwestycje będą realizowane w naszej gminie. : Jest Pan wicestarostą poznańskim. Czym dokładnie się Pan zajmuje? Tomasz Łubiński: Mój zakres kompetencji obejmuje drogi, edukację, fundusze unijne, gospodarkę przestrzenną, inwestycje kubaturowe. Do czego mnie, mieszkance małej wsi pod Poznaniem, jest potrzebny powiat? Powiat z założenia wykonuje działania ponadlokalne, ponadgminne. Czyli? Jest właścicielem szpitala w Puszczykowie. Prowadzi szkoły ponadgimnazjalne, m.in. zawodowe, technika, ogólnokształcące. Razem dziewięć placówek, w tym 2 ośrodki szkolno-wychowawcze w Owińskach i Mosinie. Szkoły przejęliśmy w 1999 roku. W placówkach zawodowych kształcimy w klasach dedykowanych o ścisłym profilu. Klasy są tworzone w porozumieniu z niektórymi przedsiębiorstwami, w których absolwenci od razu po szkole znajdują zatrudnienie. Do zadań powiatu należy prowadzenie Urzędu Pracy, do którego w zeszłym roku wpłynęło rekordowe ofert pracy. Powiat prowadzi też Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, na terenie gminy Dopiewo. Współfinansujemy działalność Warsztatów Terapii Zajęciowych (WTZ). W gminie Dopiewo działają dwa WTZ, między innymi Warsztat prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK. To największy WTZ w całym powiecie, nieprzerwanie ustawia się do niego kolejka oczekujących. Powiat finansuje edukację osób niepełnosprawnych do 25 roku życia. W tym wieku dorosły albo ma zawód i rozpoczyna pracę, albo, gdy nie może pracować, trafia właśnie do WTZ, co jest dla niego bardzo ważne. Powiat poznański od kilku lat jest jedną z najpotężniejszych stref podmiejskich w całym kraju. Mamy 3,6% bezrobocia. W 2014 roku najwięcej nowych osób osiedliło się w Warszawie, a potem w powiecie poznańskim. Najwięcej pozwoleń na budowę wydaje się w Warszawie, a kolejno właśnie w powiecie poznańskim. Powiat Poznański, w którego skład wchodzi 17 gmin, wraz z Poznaniem, Szamotułami, Obornikami, Skokami, Śremem tworzy Metropolię Poznańską. Jesteście też zarządcą dróg. W zarządzie powiatu poznańskiego znajduje się 750 km dróg. Dla porównania na tym terenie jest 182 km dróg wojewódzkich, 112 km dróg krajowych, 35 km autostrad, a dróg gminnych łącznie km. Średnio na gminę przypada km dróg gminnych. Jesteśmy zatem zarządcą największej sieci dróg. One mają różne znaczenie i różne natężenie ruchu. Najbardziej obciążona jest ul. Rynkowa w Przeźmierowie, a także drogi prowadzące do Poznania. Nowe drogi budujemy ze wsparciem unijnym lub w ramach programów rządowych. Za priorytet uznajemy pozyskiwanie środków zewnętrznych. Ze środków unijnych na lata pozyskaliśmy około 120 mln zł. Według naszych analiz łącznie 70% inwestycji przemysłowych i mieszkaniowych jest lokowanych przy naszych drogach. Jesteśmy najlepsi w Polsce jeśli chodzi o wykorzystanie środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zwanego schetynówkami. Wszystkie wnioski, które dotąd złożyliśmy, zostały zaakceptowane. Z tych środków będzie realizowany remont ul. Poznańskiej w Skórzewie? Tak. Od kościoła do ul. Zakręt. Na przełomie stycznia i lutego ogłosimy przetarg tak, aby budowę rozpocząć w kwietniu, gdy pogoda jest już stabilna. REKLAMA 21/2012 KortyTenis A kiedy remont kolejnego odcinka ul. Poznańskiej? Mówimy o odcinku od ul. Zakręt w Skórzewie do przejazdu kolejowego w Palędziu. Wpisaliśmy tę inwestycję do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Przy tej drodze znajduje się zjazd z S11. W Unii Europejskiej jest nie do przyjęcia, żeby zjazdy z dróg ekspresowych prowadziły na drogi o 3 kategorie niższe. Komisja Europejska może nie zatwierdzić tej inwestycji w ramach ZIT, wówczas spróbujemy ją realizować przy wparciu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO). Na tym odcinku budowę ścieżki pieszo-rowerowej przejęła gmina. Najprawdopodobniej zostanie poprowadzona przez wiadukt w Dąbrowie, ponieważ jest bezpieczniejszy i dużo mniej obciążony niż ten w ciągu drogi powiatowej. Na tym odcinku trzeba jeszcze rozwiązać problem skrętu do Zakrzewa, chodników i przejść dla pieszych. A co z odcinkiem drogi od torów przez wieś w Palędziu? Tam trzeba się skupić na poprawie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Jest bardzo wąsko, są wyjazdy, zabudowa zwarta. Co jeszcze będzie realizowane w naszej gminie? Czekamy na wybór wykonawcy drogi ekspresowej S5. On zapewne zwróci się do nas o pozwolenie na dowóz materiałów na budowę drogami powiatowymi, na przykład w Konarzewie. Po zakończeniu budowy te drogi także będzie trzeba naprawić. W najbliższych latach w ramach ZIT-ów planowana jest także budowa drogi Więckowice Lusowo. Co z Koleją Metropolitalną? W trakcie opracowywania jest Master Plan Kolei Metropolitalnych. Równolegle opracowujemy plan parkingów przy węzłach integracji na terenie i metropolii. Dziękuję. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować za oddane na mnie głosy w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego. Zostałem nie tylko radnym, ale dalej będę pełnił funkcję wicestarosty poznańskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Reklama w Pulsie Gminy już od 40 zł REKLAMA 183/2015 Strona 2

3 Kontakt telefoniczny z redakcją Puls Gminy Luty 2015 KRONIKA STRAŻY GMINNEJ Ogółem w styczniu zrealizowano 253 interwencje: Kontrola ruchu drogowego - 50 Kontrole porządkowe - 83 Kontrole bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych i obiektach komunalnych - 48 Interwencje związane ze zwierzętami - 34 Inne interwencje - 38 Wybrane interwencje: 9.01 Dopiewo ul. Łąkowa, w wyniku silnego wiatru, zerwane linie energetyczne, zabezpieczono miejsce zdarzenia, wezwano pogotowie energetyczne Palędzie ul. Malinowa, uszkodzenie drogi przy pracach budowlanych, ustalono właściciela firmy, ukarano mandatem karnym, nakazano naprawienie nawierzchni drogi Skórzewo ul. Poznańska, pożar drzewa w parku zabezpieczono spalone drzewo przekazano do Urzędu Gminy celem wycięcia Trzcielin ul. Środkowa, zanieczyszczenie jezdni oraz uszkodzenie pobocza przez firmę zwożącą ziemię. Ustalono i ukarano mandatem karnym sprawcę wykroczenia. Drogę wyczyszczono, zrekultywowano pobocze drogi. KRONIKA POLICYJNA 5.01 Skórzewo ul. Radosna, kradzież roweru Kellys, około 2 tys. zł strat Dopiewiec ul. Osiedle, kradzież z terenu budowy rur miedzianych, około 5 tys. strat 5.01 w nocy, Palędzie ul. Pocztowa, kradzież samochodu Fiat Ducato, biały, rocznik 2013, około 70 tys. zł strat 9.01 Skórzewo ul. Jagodowa, kradzież samochodu Renault Laguna, srebrny, rocznik 2008, około 29 tys. strat po południu, Skórzewo ul. Jabłoniowa, włamanie do domu i kradzież biżuterii i monet, około 50 tys. zł strat po południu, Palędzie ul. Pogodna, włamanie do domu, kradzież biżuterii i kluczyków do stojącego w garażu samochodu marki Mercedes, około 6 tys. zł strat Dąbrówka ul. Azaliowa, kradzież samochodu Renault Clio, srebrny, rocznik 2013, około 38 tys. zł strat W styczniu na terenie gminy zatrzymano 3 kierujących pod wpływem alkoholu (Dąbrowa, Dąbrówka, Skórzewo). KRONIKA OSP PALĘDZIE 2.01 Dopiewiec ul. Szkolna, neutralizacja plamy oleju 3.01 Dąbrowa ul. Polna, pożar poddasza w domu jednorodzinnym Dąbrówka rondo przed S11, neutralizacja plamy oleju droga Palędzie Dopiewiec, neutralizacja plamy oleju Palędzie ul. Kolejowa, pożar drewnianej szopy Dąbrówka, ul. Platanowa, pizzeria w CH Aurora, zadymienie pomieszczenia Gołuski ul. Sowia, zdjęcie kota z komina budynku mieszkalnego KRONIKA OSP ZAKRZEWO 1.01 Skórzewo, zadymienie budynku mieszkalnego 3.01 Dąbrowa ul. Polna, pożar poddasza w domu jednorodzinnym Dopiewo, zabezpieczenie oraz pomoc w WOŚP Skórzewo, pożar drzewa w parku Zakrzewo ul. Olszynowa, pożar baraku Przeźmierowo ul. Lotnicza, pożar domu Dąbrówka ul. Platanowa, pizzeria w CH Aurora, zadymienie pomieszczenia Sierosław Droga 307, usuwanie drzewa KRONIKA OSP DOPIEWO 5.01 Konarzewo ul. Poznańska CRK, zabezpieczenie koncertu ELENI 9.01 Dopiewo ul. Łąkowa, zabezpieczenie zerwanej przez konar drzewa linii energetycznej średniego napięcia Droga Dopiewo Więckowice, usuwanie powalonego drzewa Również tego samego dnia w wyniku silnych wiatrów nasza jednostka miała dużo pracy w godzinach popołudniowych przy usuwaniu połamanych drzew. Do bazy wróciliśmy dopiero ok godziny 2 w nocy: - Droga Dopiewo Więckowice, usuwanie połamanych gałęzi z drogi na odcinku ok 2 km - Trasa 307 Więckowice, usuwanie powalonego drzewa z samochodu, nikomu nic się nie stało. - Dopiewo ul. Wyzwolenia, usuwanie powalonego drzewa - Dopiewiec ul. Kolejowa, usuwanie powalonego drzewa - Konarzewo ul. Szkolna, usuwanie powalonego drzewa - Dąbrowa ul. Brzozowa, usuwanie powalonego drzewa - Zakrzewo ul. Długa, pożar transformatora na słupie średniego napięcia - Zakrzewo ul. Poznańska, usuwanie powalonego drzewa Dopiewo, zabezpieczenie oraz pomoc w WOŚP Więckowice ul. Jarzębinowa, usuwanie pochylonego drzewa nad drogą Zjazd z drogi S11 na Autostradę A2 wypadek z udziałem dwóch samochodów ciężarowych. Brak osób poszkodowanych Palędzie ul. Kolejowa, pożar drewnianej szopy Piekary, pożar stogu. Spaleniu uległo ok 400 sztuk balotów słomy. AKTUALNOŚCI Przekaż 1% dla zwierząt Jak co roku zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Dopiewo. Dziś zapraszamy do wsparcia Fundacji Głosem Zwierząt. Jagoda Dickahrdt Fundacja Głosem Zwierząt powstała abyśmy mogli mówić w imieniu tych, którzy głosu nie mają zwierząt. Fundacja została utworzona 1 stycznia 2011 r. z poznańskiego Oddziału Terenowego Fundacji Emir. Zrzeszeni w niej ludzie to w głównej mierze dawni inspektorzy Oddziału. Łączy nas pasja i zaangażowanie w sprawy ochrony praw zwierząt i wiara w to, że uda nam się odmienić ich los i sprawić, by ludzie traktowali je z należnym szacunkiem. Ratując jedno zwierzę nie zmienimy całego świata, ale cały świat zmieni dla tego jednego zwierzęcia. U podstaw naszego działania leży niezgoda na okrutny los, na traktowanie zwierząt jak rzeczy, na ludzką obojętność wobec ich cierpienia, na bezkarność ludzi znęcających się nad nimi. Jak działamy? - Współpracujemy ze schroniskami komunalnymi w Poznaniu i Dopiewie. Pomagamy przebywającym tam chorym zwierzętom, których leczenie wykracza poza diagnostyczne i finansowe możliwości tych schronisk. - Zajmujemy się adopcjami poznajemy naszych podopiecznych, oswajamy, uczymy czysto- REKLAMA 73/2013 Cukiernia Poznańscy policjanci zajmujący się przestępczością samochodową w wyniku pracy operacyjnej ustalili, że na terenie Dopiewa znajduje się warsztat, do którego sprowadzony został skradziony we Francji mercedes benz klasy A. Jego części były zapakowane i przygotowane do wywiezienia. 12 stycznia po wejściu pod wskazany adres zastali jednego mężczyznę. Drugi, który pojawił się w warsztacie po krótkiej chwili, na widok policjantów zaczął uciekać. Funkcjonariusz bezzwłocznie udał się za nim w pościg. Kiedy już uciekiniera dogonił, to ten próbował mu wręczyć korzyść maści, a kiedy są już w pełni gotowi, szukamy nowych, kochających domów, które wnikliwie weryfikujemy. Procedura ta jest niezwykle drobiazgowa, pochłania znaczne nakłady finansowe i wymaga dobrej logistyki. Jednak efekty są bardzo dobre. Bardzo rzadko zdarzało się, że adoptujący nas zawiódł, choćby i dlatego, iż domagamy się regularnych wieści i zdjęć o adoptującym zwierzęciu. - Uczestniczymy i propagujemy coroczną akcję sterylizacji i kastracji. - Odpowiadamy i interweniujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami oraz drastycznego ich zaniedbywania. Współpracujemy z organami ścigania oraz występujemy przed sądem w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Nasz wewnętrzny regulamin ściśle określa reguły postępowania, których się trzymamy. Jeśli sytuacja tego wymaga, składamy doniesienia o popełnieniu przestępstwa i uczestniczymy w całej procedurze do momentu wydania ewentualnego wyroku Sądu. Paserzy zatrzymani w Dopiewie Policja ujawniła dziuplę w Dopiewie, zatrzymała dwóch mężczyzn i odnalazła skradziony samochód wart za blisko 200 tys. zł. Jak możesz nam pomóc? - możesz nam przekazać swój 1% podatku wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać numer KRS: W pozycji Informacje uzupełniające należy wpisać cel, na który Państwo przekazują swój 1%. Tu należy wpisać: Fundacja Głosem Zwierząt. - możesz wirtualnie zaadoptować zwierzaka - opiekunem może zostać osoba prywatna, organizacja, określona grupa ludzi lub firma, - możesz stworzyć/ udostępnić dom tymczasowy, - będziemy wdzięczni za każdą pomoc finansową, ponieważ fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i funkcjonuje wyłącznie dzięki wsparciu ludzi. Pieniądze można wpłacać na konto: jeśli jesteś osobą pełnoletnią odpowiedzialną i rzetelną, gotowa poświęcić trochę swego czasu na pracę na rzecz zwierząt możesz zostać wolontariuszem. jątkową. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Jednym z podejrzanych jest 35-letni mieszkamiec Poznania. Usłyszał on zarzut paserstwa, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Drugiemu z mężczyzn, za próbę wręczenia korzyści majątkowej grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Wobec niego jako środek zapobiegawczy prokurator zastosował dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Źródło: gov.pl. Przez całe ferie zimowe zapraszamy dzieci do Palędzia Od poniedziałku do piątku od 8.00 do bezpłatnie, bez zapisów, wszystko w ramach dobrej sąsiedzkiej współpracy szczegóły: facebook.com/ Paledzie.KGW Strona 3

4 Puls Gminy Luty 2015 Strona 4 SPRAWY LOKALNE Silne wiatry nad Dopiewem W dniach stycznia przez naszą gminę przetoczyły się wichury. W całej gminie nie było prądu. Czy wiecie Państwo jak i komu skutecznie zgłaszać awarię? Ale wiało! W tych dniach przez Polskę przechodził huraganowy wiatr o prędkości sięgającej 110 km/h, który spowodował liczne uszkodzenia infrastruktury. Na obszarze gminy Dopiewo wyłączeniu uległy 4 linie średniego napięcia. Bez napięcia było 135 stacji transformatorowych, co przełożyło się na prawie 6 tysięcy odbiorców, u których wystąpiły problemy z dostawą energii. Awarie dotyczyły głównie mieszkańców z Dąbrówki, Dąbrowy, Zakrzewa, Palędzia, Skórzewa oraz Dopiewa. Wyłączenia awaryjne wystąpiły od godziny 18:51 (10 stycznia) do godziny 12:35 (11 stycznia), po tym czasie pojawiały się pojedyncze zgłoszenia dotyczące uszkodzeń na liniach niskiego napięcia. Strażacy z Dopiewa w sobotę wyjeżdżali na akcję aż ośmiokrotnie. Nikt nie odbiera - Na wysokim napięciu jest pożar. Dzwonię na wszystkie telefony jakie mam. Po kolei wszędzie. Albo wcale nie odbierają, albo włącza się automatyczna sekretarka. Nic nie mogłem załatwić. Żaden numer nie odpowiadał. Nawet 991 i Opalenica. We wsi błyska cały czas. W takich sytuacjach jesteśmy bezradni. Przypomniało mi się, że mam w Stęszewie kolegę, który pracuje w elektrowni. Stypendia sportowe dla najlepszych Ubiegać się o stypendium mogą osoby, które osiągnęły w 2014 roku wysoki poziom sportowy, uprawiające dyscyplinę olimpijską, będący w kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora i młodzieżowca, zameldowane w naszej gminie oraz nie ukończyły 21 roku życia w 2014 roku. Wniosek może złożyć klub sportowy, związek sportowy lub stowarzyszenie sportowe. Wszystkie wnioski są dostępne na www. gosir.dopiewo.pl, w wersji papierowej w GOSIR lub Urzędzie Gminy. Wypełnione wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy. Można także wniosek wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Termin składania wniosków upływa 13 lutego. W minionym roku stypendia Zadzwoniłem na prywatny telefon. On zadzwonił do Opalenicy. Dwie godziny i prąd był zrobiony. Czy my jako sołtysi nie możemy mieć jakiegoś alarmowego telefonu? - pytał zbulwersowany Marian Czekalski - Sołtys Zakrzewa podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Tak jak Pan sołtys w sprawie interwencji dzwoniło zapewne pół gminy. Pani Ewa Katulska, Rzecznik Prasowy ENEA Operator Sp. z o.o. - Oddział Dystrybucji Poznań na naszą prośbę tłumaczy problemy - Zdajemy sobie sprawę, że Odbiorcy mieli kłopoty z dodzwonieniem się pod nasz numer 991. Mamy do dyspozycji blisko 500 kanałów wprowadzających klientów w automatyczny system zgłoszeń awarii i informacji o planowanych wyłączeniach. Co oznacza, iż blisko 500 osób może jednocześnie odsłuchiwać komunikaty i w razie potrzeby połączyć się w sprawie zgłoszenia awarii. W kryzysowy weekend pod numer 991 próbowało się dodzwonić ponad 54 tysiące klientów. Dla porównania - w weekendy bez masowych awarii - zgłoszeń jest ponad 10 razy mniej. W tej chwili Enea Operator testuje aplikację o nazwie Regionalny System Ostrzegania (w skrócie RSO). Niewykluczone, że przy kolejnych tak dużych awariach wszyscy, którzy za darmo pobiorą aplikację, dostaną na swój telefon komórkowy nie tylko informację o silnym wietrze, ale także o obszarach, gdzie w danym momen- Stypendia sportowe są przyznawane młodym sportowcom od 2013 roku. Mogą je otrzymać młodzi, zdolni, którzy mają już na koncie sukcesy. cie są problemy z dostawą prądu. Co należy zrobić w awaryjnej sytuacji? Nasz rejon obsługuje ENEA OPERATOR - Opalenica. Telefon dyżurny 991. Jeśli ten numer zawiedzie warto zadzwonić do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Tam jest 24 godzinny dyżur telefoniczny Zawsze ktoś jest na posterunku. Tam znajdują się osoby, które dysponują wszystkimi dostępnymi środkami łączności. Prośba o wyrozumiałość Pani Ewa Katulska jednocześnie przeprasza i prosi o zrozumienie: - Pragnę podkreślić, iż usuwanie awarii przez nasze brygady odbywa się zawsze w możliwie najkrótszym terminie i wszystkimi dostępnymi środkami i siłami. Prace te są prowadzone jednak w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych (silny wiatr, mróz, deszcz etc) oraz często w bardzo trudnym terenie (lasy, łąki, pola). To właśnie dotarcie do miejsca awarii często wydłuża czas przywrócenia dostaw energii. Dlatego przepraszając naszych Klientów za niedogodności związane z brakiem prądu, prosimy w takich sytuacjach o cierpliwość i wyrozumiałość dla trudnej i niebezpiecznej pracy naszych ekip naprawczych. Proponuj na wszelki wypadek zaopatrzeć się w agregaty i świece. otrzymywało 14 młodych sportowców. Kapituła Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo w zależności od osiągniętych wyników przyznała kwoty od 150 do 250 zł miesięcznie. W skład Kapituły wchodzą: - Sławomir Kurpiewski Radny Skórzewa, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia. Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy Dopiewo, związany z KS Canarinios Skórzewo, - Tomasz Lewandowski Radny Dąbrówki, związany z KS Korona Zakrzewo - Marcin Napierała Dyrektor GOSiR - Ewa Bąk członek Rady Sportu Gminy Dopiewo - Tomasz Kąkolewski Dyrektor SP w Skórzewie - Ludmiła Kucharska Dyrektor Gimnazjum w Dopiewie - Krystian Grzegorzewicz Prezes GKS Dopiewo. Kadencja członków kapituły pokrywa się z kadencją Rady Gminy. Więcej informacji: lub Wśród ubiegłorocznych stypendystów jest między innymi Albert Millert ze Skórzewa, który w marcu 2014r. zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w taekwondo olimpijskim w Tajpej na Tajwanie, a także Wiktoria Grabowska, z sukcesami uprawiająca pływanie synchroniczne. REKLAMA 137/2014 Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Terminy zebrań wiejskich Przed nami wiosenne zebrania wiejskie. Będziemy na nich wybierac nowych sołtysów. Sołtysi kadencji od lewej: Tadeusz Bartkowiak (Dopiewo), Agnieszka Grześkowiak (Palędzie), Anna Kwaśnik (Więckowice), Mariola Nowak (Dopiewiec), Krzysztof Potrawiak (Gołuski), Paulina Trybuś - Ludwiczak, (Konarzewo), Marian Czekalski (Zakrzewo), Barbara Plewnińska (Dąbrówka), Alojzy Sammler (Trzcielin), Krzysztof Dorna (Dąbrowa) Terminarz spotkań ustalony przez Wójta Adriana Napierały w konsultacji z sołtysami: 4 lutego - Więckowice, świetlica w szkole 5 lutego - Gołuski, świetlica 9 lutego - Dopiewiec, szkoła 11 lutego - Dąbrówka, szkoła ul. Malinowa lutego - Trzcielin, świetlica 17 marca - Palędzie, świetlica 18 marca - Dąbrowa, szkoła Jak się wybiera sołtysa? Sołtysa i radę sołecką powołuje zebranie wiejskie. W jego skład wchodzą wszyscy obecni (w danej chwili i miejscu) stali mieszkańcy sołectwa. Krąg stałych mieszkańców określa się na podstawie dokumentacji ewidencji ludności. Obecnie określa to Zarządzenie Wójta opublikowane na Rada sołecka jest kilkuosobową grupą, kolegialnie wspomagającą sołtysa w wykonywaniu jego zadań. Decyzję o liczbie członków rady sołeckiej podejmuje zebranie wiejskie. Sołtys i rada sołecka są wybierani na okres odpowiadający kadencji Rady Gminy, czyli cztery lata. Aby dokonać ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu musi pojawić się 1/5 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa. Jeśli mieszkańców będzie mniej to sołtysa wybiera się na kolejnym zebraniu, które może być zwołane już po pół godzinie od pierwszego zebrania. Wówczas nie ma znaczenia ile osób jest obecnych. Nawet jeśli obecnych będzie 10 osób, wybór będzie ważny. Uprawnieni do głosowania 19 marca - Skórzewo, szkoła podstawowa 20 marca Dopiewo, Dom Strażaka 25 marca - Zakrzewo, Dom Strażaka 26 marca - Konarzewo, Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne, Wszystkie zebrania zaczynają się o godz (Źródło: muszą podpisać listę obecności. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna. Kandydata może zgłosić każdy członek zebrania. Sołtys i rada sołecka są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Głosowanie odbywa się na kartkach opatrzonych pieczęcią Rady Gminy, na których nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny. W lokalu zebrania wiejskiego, w którym odbywają się wybory sołtysa i członków rady sołeckiej jest zabroniona jakakolwiek agitacja wyborcza. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania. Wójt gminy zapewnia środki niezbędne dla utrzymania porządku i spokoju w czasie głosowania. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. Członkami rady sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. (Na podstawie:

5 Kontakt telefoniczny z redakcją Puls Gminy Luty 2015 SPRAWY LOKALNE WOŚP zagrała w Dopiewie W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 11 stycznia. W naszej gminie zebrano zł. Podczas gminnego finału w strażnicy w Dopiewie jak co roku mogliśmy pooglądać i posłuchać artystów, a co najważniejsze wrzucić do puszki pieniądze. Na scenie wystąpili: uczniowie z szkoły podstawowej i gimnazjum w Dopiewie oraz Dąbrówce, grupa taneczna Activus Fitness, gminna orkiestra dęta. Gwiazdą wieczoru była Agnieszka Czyż, znana z telewizyjnego programu Voice of Poland. Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu dla podtrzymywania wysokich standardów leczenia dzie- Pieniądze dla organizacji pozarządowych Na początku roku zawsze dowiadujemy się, które organizacje pozarządowe i jakimi kwotami wesprze Urząd Gminy. W tym roku tradycyjnie najwięcej pieniędzy otrzymała piła nożna. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dopiewie, na scenie gminna orkiestra dęta Do konkursu ofert na wspieranie realizacji tegorocznych zadań publicznych Gminy Dopiewo przystąpiło 27 organizacji, które złożyły 57 ofert. Łącznie wnioskodawcy aplikowali o ponad 1,6 mln zł, przy czym gmina miała do podziału zaledwie 760 tys. zł. W tym roku w ramach programu współpracy gmina wspiera finansowo działania w dziedzinach: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 550 tys. zł kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 69,1 tys. zł krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 35 tys. zł działania na rzecz osób niepełnosprawnych 30 tys. zł ekologia i ochrona zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego 15 tys. zł działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 5 tys. zł ci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Nasz sztab zebrał zł. Tradycyjnie organizatorami sztabu i imprezy w naszej gminie było ZHP oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie. Światełko do nieba czyli pokaz fajerwerków o godz zasponsorował Adrian Napierała Wójt Gminy Dopiewo. Na terenie naszej gminy kwestowało 95 wolontariuszy. Dodatkowo organizacją zajmowało się 25 osób. Wszyscy pracowali, grali, tańczyli i śpiewali za darmo. Najwięcej ofert (22) dotyczyło upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Tradycyjnie najwięcej pieniędzy przypadło klubom sportowym, zwłaszcza tym, które zajmują się piłką nożną. Łącznie na sport przeznaczono: 550 tys. zł, w tym na piłkę nożną 409 tys. zł. Największą dotację otrzymał Gminny Klub Sportowy Dopiewo 195 tys. zł. W tym roku zostaną dofinansowane działania poszczególnych sekcji sportowych, które prowadzą regularne zajęcia (judo, karate, piłka nożna, piłka ręczna, frisbee, łucznictwo, żeglarstwo), ale także jednorazowe wydarzenia jak np. półkolonie, warsztaty tematyczne, rajdy turystycznene, Festiwal Tańca i Sztuki Dopiewo 2015 czy zawody taneczne dla szkół Roztańczone Dopiewo. Szczegóły, zestawienia oraz informacje, jaka organizacja otrzymała jaką dotację na www. dopiewo.nowoczesnagmina.pl. NIE dla rozbudowy szkoły w Dąbrowie Szkoła Podstawowa w Dąbrowie w gminie Dopiewo nie zostanie rozbudowana jak wcześniej obiecywano. Nowy wójt zmienił plany. Rozbudowa czy nowa szkoła? Szkoła w Dąbrowie jest jedną z siedmiu podstawówek w gminie Dopiewo. W 2014 roku, w rekordowe 100 dni do zabytkowego budynku dobudowano nowoczesne skrzydło modułowe. Minister Edukacji Joanna Kluzik Rostkowska w telewizji chwaliła rozwiązanie Cieszę się, że taka sytuacja miała miejsce. Historia Decyzję o modułach podjęto na początku 2014 roku, gdy okazało się, że szkoła jest zbyt mała na przyjęcie wszystkich chętnych dzieci. Lokalna społeczność w tej sprawie mocno naciskała na władze gminy. Mieszkańcy zapraszali media, uczestniczyli w komisjach, spotykali się z Wójtem, podsuwali gotowe rozwiązania. Używali różnych form nacisku, aby doprowadzić do budowy modułów. Wójt i radni ugięli się i znaleziono w budżecie gminy ponad 800 tys. zł na budowę kontenerów. Jednocześnie zapewniono, że w 2017 roku rozpocznie się budowa kolejnego skrzydła szkoły wraz z salą gimnastyczną. Szkoła odnosi sukcesy sportowe, prowadzi potwierdzony certyfikatem ministerialny program WF z klasą i nie posiada sali gimnastycznej. Projekt rozbudowy placówki jest już opracowany i czeka na realizację. Inwestycja została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy. Podczas nowelizacji WPF na poczatku roku inwestycję rozbudowy szkoły wykreślono. Tylko Krzysztof Dorna był przeciw. Mieszkańcy i społeczność szkolna są rozczarowani. Poprzednie władze doceniły ich starania i potrzeby. Nowe władze pieniądze zabierają. Zostaliśmy oszukani mówi z poważną miną Pan Tomasz z Dąbrowy Mówienie o budowie szkoły na granicy Dąbrowy i Skórzewa to bajka. Nie ma takiej możliwości. Finanse, teren, warunki zabudowy, linia energetyczna, grunt, drogi. Wójt Adrian Napierała podczas posiedzenia komisji 12 stycznia uzasadniał: - Należy przeprowadzić analizę i zastanowić się nad tym, czy rozbudowywać szkołę w Dąbrowie czy przeznaczyć nowy grunt, gdzieś między Dąbrową a Skórzewem i wybudować nową szkołę, która sprosta potrzebom i Skórzewa i Dąbrowy. Nie mówimy, że tej szkoły w Dąbrowie nie będzie nigdy, bo być może z analizy wyjdzie nam, że należy ją rozbudować, a nie budować dodatkowej niezależnej szkoły. dodaje wójt - Zdajemy sobie sprawę, że obciążenie będzie dużo większe, bo trzeba pozyskać najpierw grunt, którego w tej chwili nie mamy w tamtym rejonie. Nie mówimy nie, ale mamy dwa warianty. Między Dąbrową a Skórzewem w przeciągu najbliższych lat powstaną osiedla deweloperskie dla kilkunastu tysięcy osób. Tak zakładają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w poprzednich latach. Obecnie w Dąbrowie mieszka dziś ponad osób, w Skórzewie prawie W szkole w Dąbrowie uczy się ponad 160 uczniów, w szkole w Skórzewie prawie 600. Moim zdaniem: 1. Wójt ma prawo podejmować takie decyzje jakie uważa za słuszne. Jest wójtem. 2. Mieszkańcy mają prawo walczyć o interes swój oraz szkoły. Nie dziwię się im. Też bym walczyła. 3. Budżet gminy nie jest z gumy. Może jednak warto wszystko jeszcze raz policzyć i wybrać najlepsze rozwiązanie. 4. Gdyby jednak najpierw przeprowadzić konsultacje społeczne. Przedstawić społeczności wszystkie za i przeciw, nie byłoby takiego zdecydowanego sprzeciwu. Ludzie nie czuliby się zaskoczeni i po raz kolejny zignorowani. A nowa władza mogłaby zyskać w oczach opinii publicznej, a nie stracić. 5. Zaskakuje postawa radnych, zwłaszcza tych kolejnej kadencji. Jeszcze kilka miesięcy temu głosowali WPF z rozbudową szkoły, a teraz prawie jednogłośnie głosowali WPF bez rozbudowy szkoły i absolutnie nie widzą w tym nic niezręcznego. Artykuł o Twojej firmie w Pulsie Gminy? Jeszcze skuteczniejsza reklama? Po szczegóły zapraszamy na Bądź dobrze poinformowany. Polub nas na: Facebook.com/PulsGminyDopiewo Strona 5

6 Puls Gminy Luty 2015 Z ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW Kalendarium luty 7.02 godz sportowa sobota, bezpłatne korzystanie z hali GO- SiR Dopiewo 9.02 zebranie wiejskie, Dopiewiec, szkoła ul. Szkolna godz , szkolenie nie tylko dla rolników Dopłaty bezpośrednie na 2015 roku oraz Zazielenienie na 2015 rok, Konarzewo ul. Kościelna 1, sala wiejska, wstęp wolny, kontakt: lub zebranie wiejskie, Dąbrówka, szkoła ul. Malinowa zebranie wiejskie, Trzcielin, świetlica wiejska od godz. 9.00, Turniej GO- SiR CUP Ultimate Frisbee, hala GO- SiR Dopiewo, wstęp bezpłatny godz , comiesięczne spotkanie Klubu seniora Promyk spotkanie walentynkowe, sala biblioteki ul. Szkolna Dopiewo porady prawne dla mieszkańców gminy, Biblioteka ul. Konarzewska Dopiewo godz Dopiewski Dyskusyjny Klub Filmowy seans dla dorosłych, Filia biblioteczna ul. Malinowa 41 Dąbrówka godz , Spektakl teatralny dla dzieci Pomarańczowa pantera, Filia biblioteczna ul. Malinowa 41 Dąbrówka dzień kobiet w Palędziu, koncert muzyki włoskiej w wykonaniu godz , Sportowa sobota, bezpłatne korzystanie z hali GOSiR Dopiewo 1.03 od godz Turniej w koszykówkę pięcioosobową, tylko dla amatorów, zapisy do roku na adres koszt od zespołu to 150 zł, maksymalnie przyjmujemy 10 zespołów decyduje kolejność zgłoszeń 7.03 Rajd samochodowy MOTObabki organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli MIKRUS, szczegóły niebawem na godz koncert z okazji Dnia Kobiet zespołu Affabre The Chamber Singers, bilety: 20,- zł w Bibliotece, Konarzewo CRK zebranie wiejskie, Dąbrowa, Szkoła Podstawowa ul. Szkolna godz Gminne podsumowanie pracy WODR (rejon gmin poznańskich) za 2014 r., szkolenie nie tylko dla rolników Zasady dopłat bezpośrednich na 2015 rok, wykładowca: kierownik ARiMR - A. Iwańska, Strażnica Dopiewo ul. Szkolna 20, kontakt: lub zebranie wiejskie, Palędzie, Świetlica Wiejska zebranie wiejskie, Skórzewo, Szkoła Podstawowa ul. Poznańska zebranie wiejskie, Dopiewo, Dom Strażaka ul. Szkolna zebranie wiejskie, Zakrzewo, Dom Strażaka zebranie wiejskie, Konarzewo, Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne ul. Poznańska Jednodniowa wycieczka kulinarna połączona ze zwiedzaniem Bydgoszczy Bydgoskie specjały wyjazd z Dąbrówki; w cenie: transport, ubezpieczenie, pokaz kulinarny, degustacja gęsiny, cena 185,- zł/ osobę; organizator Anna Kucharska WODR Dopiewo ul. Łąkowa 7, tel lub Wystawa prac uczestników Warsztatów ceramiki kreatywnej dla dzieci i dorosłych Biblioteka w Dopiewie wystawa plastyczna uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Promyk z Konarzewa Filia biblioteczna w Dąbrówce Środy Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy, zapisy tel , Filia biblioteczna w Dąbrówce Ferie zimowe w gminie W tym roku w Wielkopolsce ferie zimowe przypadają w dwóch ostatnich tygodniach lutego ( ). Większość szkół organizuje półkolonie TYLKO dla swoich uczniów, dlatego nie publikujemy ich oferty. Żadnych zajęć nie organizują szkoły w Więckowicach i Dąbrówce (ul. Malinowa). Poniżej oferta wybranych placówek dostępna dla wszystkich: Biblioteka Dopiewo godz warsztaty teatralne Biblioteka Skórzewo (klub Rondo) Biblioteka Dąbrówka (Rotunda przy szkole) Jak reagować na przemoc? W ostatnim czasie zgłoszono Policji podejrzenie molestowania seksualnego małoletniego chłopca na terenie naszej gminy. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie oraz placówki oświatowej od dłuższego czasu informowały Sąd Rodzinny i Prokuraturę o mających miejsce w rodzinie dziecka nieprawidłowościach. W sprawie toczy się postępowanie. Mając na względzie dobro dziecka nie ujawniamy danych osobowych i szczegółów sprawy. Jak reagować? Jak możemy pomóc osobom doświadczającym przemocy opowiedziała mi Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie Czesława Leciejewska. Ważną rolę w wykryciu czy dziecko doświadcza przemocy odgrywają osoby z jego otoczenia krewni, sąsiedzi, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki. Powinni oni być wyczuleni na niepokojące sygnały. W razie podejrzeń należy je zgłosić do szkoły, na policję lub do Ośrodka Pomocy Społecznej. Każdy sygnał, nawet anonimowy jest zawsze sprawdzany. Procedury nie pozwalają nam zlekceważyć żadnych informacji. Szkoły zatrudniają odpowiednich fachowców; pedagogów oraz lutego lutego godz warsztaty rękodzielnicze, godz "zrób to sam" godz warsztaty ceramiki kreatywnej, Świetlica Palędzie godz , zajęcia stacjonarne, bezpłatne, bez zapisów, kontakt: godz Młody kucharz; godz Pokaz iluzjonisty godz warsztaty teatralne; godz Dzień Kosmosu; godz Małych cemik; godz tańce i zabawy animacyjne; godz pokaz iluzjonisty godz "zrób to sam" Tak samo oraz godz Pokaz iluzjonisty Fundacja INTEGRO - godz , zajęcia stacjonarne i wyjazdy, koszt: miejsce: SP Skórzewo, koszt 300,- kontakt: fundacjaintegro.pl psychologów, którzy na co dzień mają kontakt z dziećmi, możliwość obserwacji i zauważenia niepokojących zachowań. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z placówkami oświaty, Policją, kuratorami, a także służbą zdrowia, dzięki czemu pomoc może być bardziej skuteczna. W przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie, nasza instytucja gromadzi informacje i sprawdza sygnały o nieprawidłowościach. W razie potwierdzenia podejrzeń, podejmowane są dalsze kroki prawne. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury Niebieskie Karty. Procedura ta wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Zwracamy się do Państwa z apelem o czujność, reagowanie i zgłaszanie mających miejsce nieprawidłowościach w rodzinach. Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Opłata adiacencka nadal w mocy Miesiąc temu pisaliśmy, że jedną z pierwszych decyzji Wójta była likwidacja opłaty adiacenckiej. W połowie stycznia Wojewoda Wielkopolski zakwestionował uchwałę rady Gminy znoszącą tę opłatę. Opłata nadal obowiązuje. 11 grudnia ubiegłego roku nowo wybrana Rada Gminy na wniosek wójta uchwaliła likwidację opłaty adiacenckiej. Podjęto uchwałę, która miała mieć moc wsteczną i wchodzić w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 11 stycznia 2012 r. czyli 3 lata temu. Wojewoda Wielkopolski uznał ten zabieg za istotne naruszenie prawa. Wojewoda Wielkopolski uza- Wiarygodna Szkoła w Dąbrowie i w Dąbrówce Szkoły Podstawowe w Dąbrowie i przy ul. Malinowej w Dąbrówce otrzymały, jako pierwsze w gminie Dopiewo certyfikat Wiarygodna Szkoła. Tomasz Woźniak Certyfikat Wiarygodna Szkoła potwierdza zgodnie z założeniami programu, że każda z wymienionych placówek oświatowych jest w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom. W ramach realizacji programu Wiarygodna Szkoła Szkoły w Dąbrowie i przy ul. Malinowej w Dąbrówce zgodziły się na zewnętrzny audyt i weryfikacje wymogów wynikających z ustawy o oświacie, aby jeszcze lepiej nauczać i współpracować z rodzicami. - To wyróżnienie motywuje nas REKLAMA 51/2013 sadnia, że uznanie takiej uchwały w konsekwencji prowadziłoby do naruszenia podstawowych zasad Konstytucji, bezpieczeństwa prawnego, pewności obrotu prawnego, czy ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Jednym słowem opłata adiacencka nadal obowiązuje. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr KN-I Wojewody Wielkopolskiego: edziennik.poznan. Wójt zapowiedział, że nie będzie się odwoływał od decyzji. Uczniowie szkoły podstawowej w Dąbrowie z certyfikatem Wiarygodna szkoła (zdjęcie nadesłane) do dalszej pracy dla dobra dzieci z gminy Dopiewo oraz społeczności lokalnej, gdyż nauczanie to nasza pasja - mówi dyrektor Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie, Elżbieta Zapłata - Szwedziak. Należy podkreślić, że obie placówki jako jedyne na terenie naszej gminy realizują cykl zajęć w ramach innowacji pedagogicznych i są wpisane na listę Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Realizowane przez szkoły w Dąbrowie i Dąbrówce innowacja pedagogiczne to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę, jakości pracy szkół. Strona 6

7 Kontakt telefoniczny z redakcją Puls Gminy Luty 2015 Z ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW REKLAMA 27/2012 Ruszyły zapisy do Biegu o Koronę Dąbrówki w dniu 31 maja 2015 r. Na liście jest już ponad 200 osób. Orszak Trzech Króli w Dąbrówce W tym roku orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Dąbrówki. Dąbrowa na podium mistrzostw powiatu w warcabach Reprezentacja dziewcząt Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie prowadzona przez nauczyciela Tomasza Woźniaka wywalczyła III miejsce w finale powiatu poznańskiego w warcabach klasycznych. Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Dąbrówki, z tym, że za króli byli przebrali nie tylko trzej dorośli mężczyźni, a cała gromada uradowanych i roześmianych dzieciaków. Spod Centrum Handlowego Aurora pod kościół przeszedł kolorowy i rozśpiewany korowód. W kościele odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orszak Trzech Króli na ulicach Dąbrówki parafialnego chóru oraz jasełka w wykonaniu najmłodszych parafian. A na dworze przed kaplicą można było się posilić i ogrzać przy ogniskach. Kaplica jak zawsze była pełna po brzegi. Rodzinny chór parafialny z roku na rok staje się coraz liczniejszy i to nie tylko dlatego, że przybywa dzieciaków. 6 stycznia warto być w Dąbrówce. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego dla szkół podstawowych w warcabach odbyły się w auli szkoły podstawowej nr 2 w Kórniku/Bninie. Rozegrano dwa oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund z czasem 2x10. W turnieju finałowym zagrało 67 zawodników z 18 szkół. SZS Wielkopolska przygotował medale za trzy pierwsze miejsca dla dziewcząt i chłopców. Nowa książka historyczna o gminie Dopiewo W grudniu 2014 roku ukazała się publikacja dotycząca historii gminy Dopiewo pod tytułem Gmina Dopiewo, miejsce z historią. Książka autorswa dr Piotra Dziembowskiego (radnego Skózewa) opisuje historię wszystkich Wszystkie dzieci zostały poczęstowane drożdżówkami i jabłkami. Szkoły za udział otrzymały dyplomy, a najlepsi zawodnicy w klasyfikacji indywidualnej medale i awans do finału województwa. Gminę Dopiewo reprezentował zespół ze szkoły podstawowej w Dąbrowie, którego kapitanem była Kamila Wielińska. Po blisko czterech godzinach rywalizacji zespół dziewcząt w składzie: Kamila Wielińska, Katarzyna Walczak, miejscowości na terenie Gminy wraz z pokazaniem miejsc, które warto odwiedzić podczas letnich wycieczek. Opisuje również te miejscowości i miejsca, które już zniknęły z mapy gminy. Publikacja jest połączeniem książki historycznej Martyna Sobczak, Maja Barczak wywalczył III miejsce w klasyfikacji dziewcząt. Zwyciężyły dziewczynki z Radzewa, a druga była SP Puszczykowo nr 2. Natomiast zespół chłopców w składzie: Kajetan Zielke, Antoni Nowak, Jakub Węgrowski, Jakub Wasielewski zajął VII miejsce. Jednak w zestawieniu punktacji łącznej chłopców i dziewcząt reprezentacja naszej gminy zajęła IV miejsce. (Materiał nadesłany) z przewodnikiem, napisana w sposób czytelny dla każdego czytelnika. Książka liczy 170 stron i ponad 100 fotografii. Książkę można nabyć bezpłatnie w Urzędzie Gminy Dopiewo. (Materiał nadesłany) Strona 7

8 R EK L A M A 20/2012 R E K L A M A 11/ 2012 R E K L A M A 37/ Bama (4) R EK L A M A 4 4/2013 R EK L A M A 124/2014 Bama (4) R EK L A M A 179/2014 Bama (4) R E K L A M A 127/ REKL AMA 182/2015 REKL AMA 150/2014 Bama (4) R EK L A M A 120/2014 REKL AMA 163/2014

Młodzież pamięta o Powstaniu Wielkopolskim

Młodzież pamięta o Powstaniu Wielkopolskim Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl Nakład: 5000 egzemplarzy Nr 1/2013 (5) Młodzież pamięta o Powstaniu

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

Szał. ciał. Siódemka najlepsza. Tenisiści Krotosza rozgromili rywali. Mistrzostwa w tenisie ziemnym

Szał. ciał. Siódemka najlepsza. Tenisiści Krotosza rozgromili rywali. Mistrzostwa w tenisie ziemnym Gazeta Krotoszyńska S Siódemka najlepsza Tenisiści Krotosza rozgromili rywali Najwyższą wygraną w dotychczasowej historii występów w I lidze odnieśli tenisiści stołowi Krotosza gromiąc na wyjeździe LKS

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

ruszyła budowa sto lat spółdzielni zamek bez mostu Pierwsze prace przy hali i basenie Historia kórnickiej spółdzielczości Nie ma pieniędzy na remont

ruszyła budowa sto lat spółdzielni zamek bez mostu Pierwsze prace przy hali i basenie Historia kórnickiej spółdzielczości Nie ma pieniędzy na remont DWUTYGODNIK * ROK XXII * 20 MARCA 2009 * NR 6 (314) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG Prace przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego ruszyła budowa Pierwsze prace przy hali i basenie sto lat

Bardziej szczegółowo

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie Miesięcznik 4 Mężczyźni zakładają firmy informacyjno-publicystyczny 16 Gospel jednak w Gniewie 22 W zamku praca wre Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Szlakiem ginących zawodów Niezwykła wyprawa

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Dachy w centrum uwagi

Dachy w centrum uwagi MIESIĘCZNIK NR 2/167 LUTY 2006 W numerze: O zagrożeniach w bezpiecznym mieście, czyli 37. sesja Rady Miasta Jak dotrzymać umowy z Delitissue Do czego obliguje Regulamin utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

Burmistrz kupi broń dla młodzieży?

Burmistrz kupi broń dla młodzieży? ROZDAJEMY NAGRODY ZA DOBRE STOPNIE DZIŚ Z GAZETĄ: OGŁ OSZENIA Firma Raczkiewicz Jan Raczkiewicz Restauracja Cukropol Wesela od 120 zł Stypy od 18 zł Imprezy okolicznościowe szczegóły na s. V Michał Łagoda

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy?

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? tygodnik BEZPŁATNy NR 40 (495) 23 października 2014 Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? warka Jerzy Słowiński twierdzi, że stracił pracę za wywieszenie banera promującego kontrkandydata burmistrza.

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ październik 2010 ~ nr 10 (235) ~ rok XXI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 Baranowo

Bardziej szczegółowo

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 2/213 LUTY 2010 W numerze: Ciężka zima dla Urzędu Miasta i PUK Radni uchwalili rozszerzenie strefy płatnego parkowania Co dalej z ciechanowskimi targowiskami?

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 >

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 > ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁU- PIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy reprezentant

Prawdziwy reprezentant Nr 2(194) I 23 stycznia 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Prawdziwy reprezentant Zdążyć przed ptakami Pierwszym etapem prac przy

Bardziej szczegółowo

Cezary Pazura ląduje w Tychach

Cezary Pazura ląduje w Tychach Bohater tygodnia: Dariusz Pejas Pod jego wodzą, juniorzy z Tyskiego Klubu Golfowego odnoszą kolejne sukcesy > strona 2 b e z p Ł a t n y t y s k i t y g o d n i k M i e j s k i nr 21/288 28 maja 2013 ISSN

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Zdaniem mieszkańców Komorowa zmiana siedziby placówki może skutkować jej likwidacją

Zdaniem mieszkańców Komorowa zmiana siedziby placówki może skutkować jej likwidacją PIĄTEK 26 PAŹDZIERNIKA 2012 (nr 190) WWW.WPR24.PL PRUSZKÓW, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW, ŻABIA WOLA, MILANÓWEK, NADARZYN, OTRĘBUSY, NOWA

Bardziej szczegółowo

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str.

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 35 (1148) 3.09.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Do szkoły czas! FOT.

Bardziej szczegółowo

Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006. Święta z Paczką

Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006. Święta z Paczką 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Święta z Paczką Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku wszystkim Mieszkańcom Sochaczewa pragniemy

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Już wiercą! Zobacz projekt PRL u 2012-2016 Zagłosuj na plac zabaw www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Już wiercą! Zobacz projekt PRL u 2012-2016 Zagłosuj na plac zabaw www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ czerwiec 2011 ~ nr 6 (243) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Już wiercą! str. 4 Zobacz projekt PRL u 2012-2016 str. 11 Zagłosuj

Bardziej szczegółowo

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Nr 2(51) egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv facebook.com/krosnoodrzanskie www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo