Zawieszenia samochodów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawieszenia samochodów."

Transkrypt

1 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Mechaniczny Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Budowa samochodów i teoria ruchu INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Zawieszenia samochodów.

2 Spis treści 1. Zawieszenia, wymogi i zadania im stawiane Budowa współczesnych zawieszeń Elementy sprężyste Klasyfikacja zawieszeń Zawieszenie zależne Zawieszenie niezależne z podwójnym wahaczem Zawieszenie przednie niezależne typu McPherson Zawieszenie tylne niezależne z wahaczami skośnymi Zawieszenie tylne z wahaczami wzdłużnymi Tylne zawieszenie wielodrążkowe Zawieszenie półzależne Wytyczne do sprawozdania

3 1. Zawieszenia, wymogi i zadania im stawiane Zawieszeniem nazywamy układ elementów łączących konstrukcję nośną (ramę lub nadwozie samonośne) z kołami pojazdu, a służący do przenoszenia sił składowych z poszczególnych kół, czyli: odpowiedniej części ciężaru pojazdu, reakcji kół na nierówności jezdni, sił napędowych i hamujących, poprzecznych sił bezwładności występujących podczas pokonywania zakrętów. Poważne zadanie jakie ma do spełnienia w samochodzie zawieszenie oraz jego wpływ na bezpieczeństwo jazdy sprawia, że ocena stanu technicznego zawieszenia ma duże znaczenie dla właściwej eksploatacji samochodu. Jednocześnie zwiększają się wymagania dotyczące komfortu jazdy i jakości wykonania zawieszeń. Szczególne wymogi konstrukcyjne dotyczą ruchomych połączeń wahaczy, które powinny się cechować właściwościami dość trudnymi do pogodzenia, czyli: elastycznością zapobiegającą przenoszeniu z kół na nadwozie sił o charakterze udarowym; sztywnością sprzyjającą zachowaniu stałego położenia osi obrotu, co jest bardzo istotne dla prawidłowego i niezmiennego ustawienia kół względem osi symetrii pojazdu i nawierzchni drogi; odpornością na zużycie cierne lub zmęczeniowe; możliwością długotrwałej pracy bez żadnych zabiegów obsługowych i regulacyjnych. Nieprawidłowe działanie zawieszenia może spowodować przedwczesne zużycie ogumienia, przegubów w zawieszeniu i układzie kierowniczym, łożysk kół oraz elementów mocujących nadwozie a także wydłużenia drogi hamowania. 2. Budowa współczesnych zawieszeń W każdym zawieszeniu możemy wyróżnić: elementy sprężyste; elementy prowadzące i łączące; elementy tłumiące. 3

4 Rys.2.1. Zawieszenie półzależne z belką skrętną: 1 sprężyny, 2 amortyzator, 3 wahacz wleczony podłużny (element prowadzący koło) Elementy sprężyste Elementami sprężystymi współczesnych zawieszeń pojazdów drogowych mogą być: resory piórowe (sprężyny płaskie) (a), sprężyny zwijane (b), drążki skrętne (c), sprężyny gumowe lub plastikowe, 4

5 sprężyny pneumatyczne Elementy sprężyste Resory piórowe półeliptyczne wykonywane są w postaci jednego płaskownika lub pakietu płaskowników ze stali sprężynowej, nazywanych piórami, związanych w całość śrubą ustalającą i opaskami. W pojazdach sytuowane są one poprzecznie lub wzdłużnie. Środek resoru wzdłużnego połączony jest ze sztywną osią lub mostem napędowym za pośrednictwem strzemion. Jeśli jeden koniec resoru (wykonany w kształcie ucha) łączy się z ramą lub nadwoziem przez sztywny sworzeń, na drugim końcu konieczny jest przegubowy wieszak lub tzw. ślizgacz. Zapewniają one możliwość poziomego, wzdłużnego przemieszczania się swobodnego końca resoru podczas pionowych ruchów zawieszenia. Resory wzdłużne przenoszą bardzo elastycznie siły pionowe, ze znacznie mniejszą elastycznością siły poziome wzdłużne (podczas pracy napędu i hamowania) i z minimalną elastycznością - poprzeczne (w trakcie jazdy na zakrętach i po niesymetrycznych nierównościach nawierzchni). Jednak nawet ta minimalna ich elastyczność poprzeczna stanowi poważną wadę tego rodzaju konstrukcji, ponieważ zakłóca stabilność ruchu 5

6 i powoduje przyspieszone zużycie niesymetrycznie obciążanych przegubowych połączeń zawieszenia, łożyskowanych zazwyczaj w tulejach gumowych lub metalowo-gumowych. Sprężyny śrubowe to elementy sprężyste, powstałe w wyniku zwinięcia pręta ze stali sprężynowej wokół formy o kształcie walca, stożka lub beczki. Mogą one mieć charakterystykę: liniową - jeżeli stosunek przyrostu obciążenia do ugięcia sprężyny jest wielkością stałą (sprężyny cylindryczne o stałym przekroju pręta i stałym skoku zwojów); progresywną (lub degresywną) - jeżeli w miarę wzrostu obciążenia maleją (rosną) strzałki ugięcia, a więc rośnie (maleje) sztywność sprężyny (sprężyny o kształcie beczkowym lub stożkowym, ze zmiennym przekrojem pręta lub skokiem zwojów albo z elementami usztywniającymi, działającymi w maksymalnym zakresie obciążeń). Drążki skrętne to pręty, rury lub pakiety płaskowników ze stali sprężynowej, sztywno zamocowane jednym końcem w ramie lub nadwoziu pojazdu. Drugi koniec zakończony jest poprzecznym ramieniem połączonym pośrednio lub (rzadziej) bezpośrednio z łożyskowaniem koła. Drążki skrętne stosowane jako główny element zawieszenia w samochodach i przyczepach mogą być sytuowane poprzecznie lub wzdłużnie w stosunku do osi symetrii pojazdu. W przenoszeniu sił zachowują się wówczas podobnie jak resory wzdłużne, z tą tylko różnicą, że ich podatność na siły poprzeczne jest stosunkowo większa. Szczególną odmianą drążków skrętnych stosowaną w lekkich samochodach i przyczepach są stabilizatory łączące wahacze kół jednej osi i zamocowane do nadwozia lub ramy za pośrednictwem tulejek gumowych. Ich skręcenie jest proporcjonalne do różnicy ugięć obu wahaczy. Dzięki temu sprężysta reakcja stabilizatora ogranicza boczne przechyły nadwozia podczas pokonywania zakrętów i zmniejsza kołysanie przy jeździe po nierównościach. Sprężyste elementy gumowe pełnią w zawieszeniach samochodowych zazwyczaj funkcje pomocnicze, np. współpracują z resorami piórowymi lub ze sprężynami śrubowymi w charakterze odbojników bądź sprężyn dodatkowych, wspomagających sprężyny główne przy maksymalnych obciążeniach. Pneumatyczne elementy sprężyste zastępują coraz częściej klasyczne elementy stalowe, zwłaszcza w zawieszeniach dużych pojazdów ciężarowych i autobusów. Mają one 6

7 przeważnie postać gumowych mieszków lub metalowych cylindrów z tłokami, wypełnionych sprężonym powietrzem. Elementy prowadzące i łączące Resory piórowe wzdłużne, drążki reakcyjne, niektóre konstrukcje resorów metalowogumowych i pneumatycznych elementów sprężystych nadają się do samodzielnej pracy w charakterze zawieszeń kół. Pozostałe rodzaje zawieszeń i ich elementów sprężystych wymagają zawsze stosowania dodatkowych łączników, ponieważ nie mogą przenosić sił poprzecznych i skośnych względem swej pionowej osi symetrii. Najbardziej rozpowszechnionymi łącznikami zawieszeń są wahacze, czyli dźwignie zamocowane przegubowo, umożliwiające przemieszczanie się kół w płaszczyźnie pionowej i przenoszące zarazem siły poziome. Zależnie od usytuowania osi ich obrotu wahacze dzielimy na: wzdłużne (wleczone lub pchane) - o osi obrotu prostopadłej do podłużnej osi symetrii pojazdu; poprzeczne - o osi obrotu równoległej do podłużnej osi symetrii pojazdu; skośne - z osią obrotu o położeniu pośrednim między poprzecznym a wzdłużnym. Przez odpowiednią konstrukcję zawieszeń wahaczowych można w znacznym stopniu ograniczyć takie niekorzystne zjawiska, jak: nadmierne odciążanie kół tylnych podczas hamowania, boczny poślizg kół i nadmierne przechyły pojazdu na ostrych zakrętach, zmienność geometrii ustawienia kół (zbieżność, kąt pochylenia i kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy) pod wpływem zmian obciążenia statycznego i dynamicznego. Drążki reakcyjne to rodzaj łączników ustalających położenie osi lub kół względem nadwozia w zawieszeniach ze sprężynami śrubowymi albo resorami gumowopneumatycznymi. Przenoszą one reakcje (stąd ich nazwa) zawieszeń na siły: wzdłużne - występujące przy przyśpieszeniu lub hamowaniu pojazdu, poprzeczne (tzw. drążki Panharda) - podczas jazdy na łukach lub nierównościach drogi, skrętne przeciw działają momentowi obrotowemu. 7

8 Drążki reakcyjne mają postać prętów zakończonych przegubami służącymi do ich łączenia jedną stroną z nadwoziem lub ramą pojazdu, drugą zaś z ruchomymi elementami zawieszeń. Elementy tłumiące Amortyzator służy w równym stopniu bezpieczeństwu jazdy, jak i komfortowi. Ma on za zadanie przeciwdziałać pionowym drganiom kół, czyli zapewniać dobre trzymanie się drogi, oraz ograniczać drgania nadwozia. Ważne jest aby amortyzator znajdował się w miejscu największego sprężenia drgań, był dobrze chłodzony oraz był zabezpieczony przed mechanicznymi uszkodzeniami. Powinien być dobierany w zależności od rodzaju zawieszenia, sztywności, częstości drgań, obciążenia koła oraz wielkości mas nieresorowanych do masy nadwozia przypadającej na zawieszenie. Obecnie zasadniczo stosowane są amortyzatory teleskopowe, a zwłaszcza teleskopowe ze sprężyną śrubową tzw. McPherson. Są to amortyzatory hydrauliczne, hyhrauliczno - pneumatyczne jedno lub dwustronnego działania. 8

9 3. Klasyfikacja zawieszeń Zawieszenia Zależne Niezależne Półzależne z osią sztywną Oś przednia Oś tylna Oś tylna z osią De Dion podwójne wahacze poprzeczne z wahaczami skośnymi zawieszenie z belką skrętną zawieszenie typu McPherson z wahaczami wzdłużnymi wielodrążkowe z wahaczami poprzecznymi wielodrążkowe

10 3.1. Zawieszenie zależne Rys.3.1. Zawieszenie zależne: a) z resorami b) z wahaczami wzdłużnymi i drążkiem Panharda Rys.3.2. Zawieszenie De Dion: 1 wahacz skośny, 2 poprzecznica nośna, 3 rura oporowa (reakcyjna), 4 hamulec tarczowy, 5 kołnierz pędny piasty koła, 6 wzdłużny górny drążek reakcyjny, 7 półoś wahliwa, 8 drążek Panharda, 9 obudowa przekładni głównej, 10 rura (belka) osi tylnej

11 3.2. Zawieszenie niezależne z podwójnym wahaczem Rys.3.3. Zawieszenie niezależne z dwoma wahaczami poprzecznymi: 1 górny wahacz, 2 dolny wahacz, 3 sprężyna, 4 amortyzator, 5 stabilizator Rys.3.4. Niezależne zawieszenie nienapędzanych kół przednich z podwójnym wahaczem 11

12 3.3. Zawieszenie przednie niezależne typu McPherson Rys.3.5. Przednie niezależne zawieszenie typu McPherson (Toyota Avensis) Rys.3.6. Widok od tyłu lewej strony przedniego zawieszenia typu McPherson samochodu Opel Omega (1999) o ujemnym promieniu zataczania i wahliwym stabilizatorem 1 pokrywa obudowy kolumny, 2 trzon tłoka amortyzatora, 3 dolny talerz sprężyny, 4 uchwyt, 5 cięgło stabilizatora, 6 rama pomocnicza, 7 środkowa część stabilizatora, 8 poduszka zawieszenia silnika, 9 górny talerz oporowy sprężyny, 10 -elastyczne gniazdo, 11 dodatkowy element sprężysty z elastomeru, 12 -osłona, 13 jarzmo, 14 dwurzędowe skośne łożysko kulkowe, 15 śruba 12

13 3.4. Zawieszenie tylne niezależne z wahaczami skośnymi Rys.3.7. Zawieszenie niezależne pojedynczym wahaczem skośnym 3.5. Zawieszenie tylne z wahaczami wzdłużnymi Rys.3.8. Zawieszenie z wahaczami wzdłużnymi: 1 wahacz wadłużny, 2 drążek skrętny, 3 uchwyt amortyzatora 13

14 Rys.3.9. Zawieszenie z wahaczami wzdłużnymi samochodu Mercedes-Benz klasy A 3.6. Tylne zawieszenie wielodrążkowe Rys Zawieszenie wielodrążkowe samochodu Volvo S-40 14

15 Rys Wielodrążkowe zawieszenie tylne samochodu BMW serii 5: 1 rama pomocnicza, 2 łączniki gumowe, 3 mocowanie przekładni głównej do ramy pomocniczej 4 przekładnia główna, 5 trapezoidalny wahacz, 6 łączniki łączące z wahaczami, 7 drążek poprzeczny, 8 drążek prowadzący, 9 łącznik 10 przegub 11 wspornik koła 3.7. Zawieszenie półzależne Rys Zawieszenie półzależne z belką skrętną S stabilizator przechyłów poprtzecznych nadwozia 15

16 4. Wytyczne do sprawozdania Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu IEPiM INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN LABORATORIUM (z przedmiotu) BUDOWA SAMOCHODÓW I TEORIA RUCHU Ćwiczenie nr (wg harmonogramu) Temat ćwiczenia:... Data wykonania ćwiczenia... Prowadzący... Wydział MECHANICZNY Kierunek LOGISTYKA Rok akademicki...semestr... Grupa... Wykonawcy ćwiczenia 1. Nazwisko Imię Sprawozdanie powinno zawierać: 1. Cel ćwiczenia 2. Przebieg ćwiczenia OCENY (uwagi Prowadzącego) sprawdziany sprawozdanie końcowa Zadania do wykonania podczas ćwiczenia laboratoryjnego: Opisać budowę wskazanego zawieszenia samochodowego na podstawie stanowiska dydaktycznego oraz wskazać wymienione elementy zabudowane na pojeździe. 2. Opisać i naszkicować po jednym rozwiązaniu konstrukcyjnym stosowanym w zawieszeniu niezależnym kół osi przedniej i kół osi tylnej. 3. Opisać budowę i zasadę działania amortyzatorów stosowanych w zawieszenia samochodów. 3. Wnioski 16

Elementy sprężyste zawieszeń

Elementy sprężyste zawieszeń Elementy sprężyste zawieszeń W pojazdach samochodowych stosuje się następujące elementy sprężyste: 1. metalowe elementy sprężyste a. resory piórowe b. sprężyny śrubowe c. drążki skrętne 2. gumowe (zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

Mechanizm pozycjonowania i blokowania rozstawu okręgów tocznych w rozsuwnym zestawie kół pojazdu szynowego dla torów 1435 i 1520 mm

Mechanizm pozycjonowania i blokowania rozstawu okręgów tocznych w rozsuwnym zestawie kół pojazdu szynowego dla torów 1435 i 1520 mm prof.dr hab. inż. Jerzy Madej dr hab. inż. Marian Medwid prof. nadzw. mgr inż. Jarosław Czerwiński Instytut Pojazdów Szynowych TABOR Mechanizm pozycjonowania i blokowania rozstawu okręgów tocznych w rozsuwnym

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0 ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Ponieważ temat płyt analogowych jest nadal żywy, to siłą rzeczy i temat gramofonów analogowych nie przestał być aktualny. W dziedzinie tej jednak

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

--------------- BOMET ----------------

--------------- BOMET ---------------- --------------- BOMET ---------------- INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH OBSYPNIK ZAWIESZANY P 475-3 sekcyjny P - 475/1-5 sekcyjny PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 111 a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Marian Łojek Justyna Setniewska WYBRANE AKTY WYKONAWCZE Z ZAKRESU KONTROLI RUCHU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Koparko-ładowarka 432F

Koparko-ładowarka 432F Koparko-ładowarka 432F Silnik wysokoprężny Cat 3054C DIT* Znamionowa moc maksymalna (wg normy ISO 14395) przy 2200 obr./min 74,5 kw (101 KM) Znamionowa moc użyteczna (wg normy ISO 9249) przy 2200 obr./min

Bardziej szczegółowo

L2000 M2000 F2000 okres produkcji 1992-2005. (w zależności od modelu)

L2000 M2000 F2000 okres produkcji 1992-2005. (w zależności od modelu) L2000 M2000 F2000 okres produkcji 1992-2005 (w zależności od modelu) Wydawca MAN Nutzfahrzeuge AG Oddział ESC Engineering Services Consultation (dawniej TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 München E-Mail:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW DO DRUGIEJ CZĘŚCI EGZAMINU ZAWIERAJĄCYCH PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KATEGORII B

WYKAZ TEMATÓW DO DRUGIEJ CZĘŚCI EGZAMINU ZAWIERAJĄCYCH PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KATEGORII B WYKAZ TEMATÓW DO DRUGIEJ CZĘŚCI EGZAMINU ZAWIERAJĄCYCH PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KATEGORII B (wg załącznika nr 1 rozporządzenia MTBiGM z dnia 13.07.2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

97+003.09.0812. MAGAZYN 2013 Program maszyn zielonkowych i uprawowych

97+003.09.0812. MAGAZYN 2013 Program maszyn zielonkowych i uprawowych 97+003.09.0812 MAGAZYN 2013 Program maszyn zielonkowych i uprawowych HISTORIA FIRMY Przedsiębiorstwo o długiej tradycji i nowoczesnym spojrzeniu 1871 Wyprodukowanie pierwszej sieczkarni 1909 Produkcja

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

NACZYNIA TRANSPORTOWE

NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE Przeznaczenie: Klatki wyciągowe służą do transportu urobku, ludzi i materiałów w szybach i szybikach kopalni węgla i rud. Według przeznaczenia i

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 30.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają

Bardziej szczegółowo

Ładowarka kołowa. Kompaktowy fenomen pośród ładowarek kołowych. Genialna wielkość genialna wydajność.

Ładowarka kołowa. Kompaktowy fenomen pośród ładowarek kołowych. Genialna wielkość genialna wydajność. Ładowarka kołowa Kompaktowy fenomen pośród ładowarek kołowych. Genialna wielkość genialna wydajność. Zaprojektowane z potrzeby. Stworzone do działania. Manila, Philippinen Kompaktowe ładowarki kołowe marki

Bardziej szczegółowo

Lely splendimo Kosiarki dyskowe

Lely splendimo Kosiarki dyskowe Lely splendimo Kosiarki dyskowe www.lely.com innovators in agriculture Wykorzystaj optymalnie krótki czas Zminimalizowane zanieczyszczenie Inteligentnie zaprojektowane kosiarki zapewniają doskonałe kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt parapodium dynamicznego

Projekt parapodium dynamicznego Tytuł artykułu: Projekt parapodium dynamicznego Autor: Niedoskonali Białystok 2015 2 Spis treści Wizualizacja modelu parapodium dynamicznego w programie SolidWorks 2013.... 4 WSTĘP... 5 Rozdział 1. Przybliżenie

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych

Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych doc. dr inż. Marian Medwid mgr inż. Krzysztof Przepióra Instytut Pojazdów Szynowych TABO Wykorzystanie techniki bimodalnej do transportu kontenerów i pojemników wymiennych W artykule zaprezentowano możliwości

Bardziej szczegółowo

D 51EX/PX. Spycharka gąsienicowa D51EX/PX-22. MOC SILNIKA 99,0 kw / 133 KM @ 2.200 obr/min MASA EKSPLOATACYJNA D51EX-22: 12.710 kg D51PX-22: 13.

D 51EX/PX. Spycharka gąsienicowa D51EX/PX-22. MOC SILNIKA 99,0 kw / 133 KM @ 2.200 obr/min MASA EKSPLOATACYJNA D51EX-22: 12.710 kg D51PX-22: 13. D 51EX/PX Spycharka gąsienicowa D51EX/PX-22 MOC SILNIKA 99,0 kw / 133 KM @ 2.200 obr/min MASA EKSPLOATACYJNA D51EX-22: 12.710 kg D51PX-22: 13.100 kg Prezentacja Spycharki Komatsu D51EX/PX-22 są niezawodne,

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services G1000 DRIVESYSTEMS STAŁA PRĘDKOŚĆ

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services G1000 DRIVESYSTEMS STAŁA PRĘDKOŚĆ Intelligent Drivesystems, Worldwide Services PL G1000 STAŁA PRĘDKOŚĆ DRIVESYSTEMS Reduktory walcowe... C 1...... D 1... E 1 www.nord.com I ... F 1.......G 1 Wykaz części zamiennych... H 1 II www.nord.com

Bardziej szczegółowo

I-16. ANALIZA KONSTRUKCYJNA I FUNKCJONALNA WSPÓŁCZESNYCH AUTOBUSÓW W MIEJSKIM TRANSPORCIE PUBLICZNYM

I-16. ANALIZA KONSTRUKCYJNA I FUNKCJONALNA WSPÓŁCZESNYCH AUTOBUSÓW W MIEJSKIM TRANSPORCIE PUBLICZNYM SYSTEMY I ŚRODKI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO BADANIA, KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA ŚRODKÓW TRANSPORTU I-16. ANALIZA KONSTRUKCYJNA I FUNKCJONALNA WSPÓŁCZESNYCH AUTOBUSÓW W MIEJSKIM TRANSPORCIE PUBLICZNYM PYĆ

Bardziej szczegółowo

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch U.7.01 Dlaczego pęd jest stały?. U.7.0 Energia nie znika.

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka

Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Kolleka Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Monografia

Bardziej szczegółowo