PL-Kraków: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Kraków: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 074-124191. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy"

Transkrypt

1 6/04/ PL /3 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Kraków: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 203/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/7/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna ul. Senatorska Punkt kontaktowy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, ul. Senatorska Osoba do kontaktów: Małgorzata Zając sprawy formalne Kraków POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sektor wodny Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.) Opis II..) II..2) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Sukcesywne dostawy urządzeń automatyki i systemów sterowania dla Zakładu Utrzymania Ruchu MPWiK SA w Krakowie. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: MPWiK SA, ul. Lindego 9 Kod NUTS PL23 6/04/203 S74 /3

2 6/04/ PL 2/3 II..3) II..4) II..5) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu: Sukcesywne dostawy urządzeń automatyki i systemów sterowania dla Zakładu Utrzymania Ruchu MPWiK SA w Krakowie. Urządzenie Opis Kod Ilość szt. VersaMax Micro i Nano 6 wej. dyskretnych 24VDC / 4 wyj. przekaź. 2A, wejście analog. napięciowe, zasilanie 24VDC IC200NAL2 VersaMax Micro i Nano 6 wej. dyskretnych 24VDC / 4 wyj. dyskretne tranzystorowe 0.5A, zasilanie 24VDC IC200NDD0 VersaMax Micro i Nano 6 wej. dyskretnych 24VDC / 4 wyj. przekaź. 2.A, zasilanie 24VDC IC200NDR00 Micro 2 wej. dyskretnych 24VDC / 8 wyj. tranzystor. 24VD z ESCP, zasilanie 24VDC IC200UDD020 VersaMax Micro i Nano Micro 2 wej dyskretnych 24 VDC / 8 wyj przekaźnikowych, zasilanie 24 VDC IC200UDR020 VersaMax Micro i Nano Micro 3 wej. 24VDC / 9 wyj. przekaź. 2A / wyj. tranz. 24 VDC/2 wej. analog. / wyj. analog., zas. 230VAC IC200UAL006 VersaMax Micro i Nano Micro 6 wej. dyskretnych 24VDC / wyj. przekaź. 2A / wyj. dyskr. 24 VDC 0.5A, zasilanie 24VDC IC200UDR00 VersaMax Micro i Nano Expander - 8 wej. dyskretnych 2VDC / 6 wyj. tranzystorowych 2VDC, zasilanie 2VDC IC200UEX05 VersaMax Micro i Nano Karta komunikacyjna z portem RS-485 (złącze RJ-45) oraz dwoma wejściami analogowymi 0-0 VDC IC200USB002 VersaMax Micro i Nano Moduł komunikacyjny do sieci ; 0/00BaseT, protokoły SRTP (serwer) lub Modbus TCP (klient/serwer) IC200UEM00 VersaMax Micro i Nano Kabel do podłączania modułów rozszerzeń sterownika VersaMax Micro, długość m IC200CBL50 VersaMax Micro i Nano Konwerter sygnału RS-232 na RS-422 do kabla IC200CBL500 (zasilanie 5VDC poprzez port RS-232) IC200ACC45 VersaMax Micro i Nano Kabel do podłączania modułów rozszerzeń sterownika VersaMax Micro, długość 0.5 m IC200CBL505 6/04/203 S74 2/3

3 6/04/ PL 3/3 Podstawka pod dodatkowy zasilacz IC200PWB00 Zasilacz 20/240 VAC z powiększoną obciążalnością źródła napięcia 3.3 VDC IC200PWR02 Zasilacz 20/240 VAC IC200PWR0 Zasilacz 24 VDC z powiększoną obciążalnością źrodła napięcia 3.3 VDC IC200PWR002 Zasilacz 24 VDC przeznaczony do sterownika VersaMax IC200PWR00 Dodatkowy terminal połączeniowy typu Spring do kaset IC200TBM005 Dodatkowy terminal połączeniowy typu Box do kaset IC200TBM002 Dodatkowy terminal połączeniowy typu Barrier do kaset IC200TBM00 Interfejs przyłączeniowy typu Spring dla kasety IC200CHS003 (wymaga ACC304 lub CBL05/0/20) IC200CHS05 Interfejs przyłączeniowy typu Box do podłączenia Termopar - zapewnia kompensację zimnych końców IC200CHS04 Interfejs przyłączeniowy typu Barrier dla kasety IC200CHS003 (wymaga ACC304 lub CBL05/0/20) IC200CHS0 Kaseta do modułów komunikacyjnych IC200CHS006 Zastaw 5 kaset I/O typu Spring (szybkozłącza) do montażu pionowego modułów IC200CHS025-K Kaseta I/O typu Spring (szybkozłącza) do montażu pionowego modułów IC200CHS025 Kaseta I/O typu Box do montażu pionowego modułów IC200CHS022 6/04/203 S74 3/3

4 6/04/ PL 4/3 Zestaw 5 kaset I/O typu Box do montażu pionowego modułów IC200CHS022-K Kaseta I/O typu Spring (szybkozłącza) do poziomego montażu modułów IC200CHS005 Kaseta I/O typu Connector do pionowego montażu modułów IC200CHS003 Kaseta I/O typu Box do poziomego montażu modułów IC200CHS002 Kaseta I/O typu Barrier IC200CHS00 8 wej. dyskretnych 240 VAC (logika dodatnia) IC200MDL4 6 wej. dyskretnych 24 VDC (logika dodatnia/ujemna) IC200MDL wej. dyskretne 24 VDC (logika dodatnia/ujemna) IC200MDL650 6 wej. dyskretnych 240 VAC (logika dodatnia) IC200MDL24 32 wyj. dyskretne 24 VDC, 0.5 A (logika dodatnia) IC200MDL wyj. dyskretne 24 VDC, 0.5 A (logika dodatnia); zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem IC200MDL742 6 wyj. dyskretnych 24 VDC, 0.5 A (log. dodatnia); zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąż. IC200MDL74 6 wyj. dyskretnych 24 VDC, 0.5 A (logika dodatnia) IC200MDL740 8 wyj. dyskretnych 24 VDC, 2 A (logika dodatnia) IC200MDL730 6/04/203 S74 4/3

5 6/04/ PL 5/3 6 wyj. przekaźnikowych izolowanych 2 A, IC200MDL940 8 wyj. przekaźnikowych izolowanych 2 A, IC200MDL930 6 wej. dyskretnych 24 VDC (logika dodatnia/ujemna) / 8 wyj. przekaźnikowych 2 A - PROMOCJA IC200MDD845 6 wej. dyskretnych 24 VDC (log. dod./ujemn.) / 6 wyj. dyskretnych 24 VDC, 0.5 A (log. dodatnia) IC200MDD wej. dyskretnych 24 VDC (logika dodatnia) / 2 wyj. przekaźnikowych 2 A IC200MDD840 8 wej. dyskretnych 240 VAC / 8 wyj. przekaźnikowych 2 A IC200MDD847 4 wej. analogowe do pomiaru temperatury czujnikami oporowymi, rozdzielczość 6 bitów IC200ALG620 8 wej. analogowych (napięcie/prąd), kanały izolowane, rozdzielczość 6 bitów IC200ALG240 5 wej. analogowych (napięcie), rozdzielczość 5 bitów IC200ALG265 5 wej. analogowych (prąd), rozdzielczość 5 bitów IC200ALG264 5 wej. analogowych (napięcie), rozdzielczość 5 bitów IC200ALG263 8 wej. analogowych (prąd), różnicowy, rozdzielczość 5 bitów IC200ALG262 8 wej. analogowych (napięcie), różnicowy, rozdzielczość 5 bitów IC200ALG26 5 wej. analogowych (prąd), rozdzielczość 5 bitów IC200ALG266 6/04/203 S74 5/3

6 6/04/ PL 6/3 4 wej. analogowe (napięcie/prąd), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG230 8 wej. analogowych (napięcie/prąd), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG260 8 wyj. analogowych (prąd), rozdzielczość 3 bitów IC200ALG326 4 wyj. analogowe (prąd) IC200ALG320 4 wyj. analogowe (napięcie: 0-0 VDC) IC200ALG32 8 wyj. analogowych (napięcie), rozdzielczość 3 bitów IC200ALG325 2 wyj. analogowych (napięcie), rozdzielczość 3 bitów IC200ALG327 2 wyj. analogowych (prąd), rozdzielczość 3 bitów IC200ALG328 4 wyj. analogowe (napięcie/prąd), rozdzielczość 6 bitów, izolowane kanały IC200ALG33 4 wyj. analogowe (napięcie: +/-0 VDC) IC200ALG322 4 wej. analogowe / 2 wyj. analogowe (prąd), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG430 4 wej. analogowe / 2 wyj. analogowe, (napięcie: +/-0VDC), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG432 4 wej. analogowe / 2 wyj. analogowe (napięcie: 0-0VDC), rozdzielczość 2 bitów IC200ALG43 Interfejs komunikacyjny do sieci (0/00BaseT) IC200EBI00 Interfejs komunikacyjny do sieci Profibus-DP IC200PBI00 6/04/203 S74 6/3

7 6/04/ PL 7/3 Moduł Profinet Scanner do układów oddalonych VersaMax I/O. Wbudowane dwa porty światłowodowe Muliti- Mode 00 Mbps IC200PNS002 Moduł Profinet Scanner do układów oddalonych VersaMax I/O. Wbudowane dwa porty 0/00 Mbps IC200PNS00 Moduł komunikacyjny Master do sieci Profibus DP IC200BEM003 Moduł komunikacyjny do sieci Profibus-DP (slave) IC200BEM002 Kabel do kasety rozszerzajacej; 2m; do systemu z jedną lub wieloma kasetami rozszerzającymi IC200CBL602 Kabel do kasety rozszerzajacej; m; do systemu z jedną lub wieloma kasetami rozszerzającymi IC200CBL60 Zapasowa bateria do jednostki centralnej sterownika VersaMax (szt.) AS200ACC00 2 kb pamięcie programu, 0.6 ms/kb, procesor wbudowany w kasetę 0--gniazdową IC693CPU323 2 kb pamięcie programu, 0.6 ms/kb, procesor wbudowany w kasetę 5-gniazdową IC693CPU33 6 kb pamięcie programu, 8 ms/kb, procesor wbudowany w kasetę 5-gniazdową IC693CPU3 32 kb pamięci programu i danych, 0.25 ms/kb, do 7 kaset roz., proc. 32-bit IC693CPU350 Kaseta rozszerzająca do montowania w oddaleniu; 5-gniazdowa dla CPU33/34/35x/36x/37x IC693CHS399 Kaseta rozszerzająca 5-gniazdowa dla CPU33/34/35x/36x/37x IC693CHS398 6/04/203 S74 7/3

8 6/04/ PL 8/3 Kaseta podstawowa 5-gniazdowa dla CPU33/34/35x/36x IC693CHS397 Kaseta rozszerzająca do montowania w oddaleniu; 0-gniazdowa dla CPU33/34/35x/36x/37x IC693CHS393 Kaseta rozszerzająca 0-gniazdowa dla CPU33/34/35x/36x/37x IC693CHS392 Kaseta podstawowa 0-gniazdowa dla CPU33/34/35x/36x/37x IC693CHS39 Zasilacz 24 VDC, 30 W (zwiększona moc na napięciu 5 V) - zastępuje IC693PWR322 IC693PWR33 Zasilacz VAC, 30 W (zwiększona moc na napięciu 5 V) IC693PWR330 Zasilacz VAC, 30 W IC693PWR32 32 wej. dyskretne 24 VDC (logika dodatnia/ujemna) IC693MDL660 6 wej. dyskretnych 24 VDC, ms, (logika dodatnia/ujemna) IC693MDL646 8 wej. dyskretnych 24 VDC, (logika dodatnia/ujemna) IC693MDL634 6 wej. dyskretnych 24 VDC/AC (logika dodatnia/ujemna) IC693MDL24 6 wyj. dyskretnych przekaźnikowych 2 A IC693MDL940 8 wyj. dyskretnych przekaźnikowych, izolowanych, 4 A IC693MDL wyj. dyskretne 24 VDC, 0.75 A (logika dodatnia), zabezp. przed zwarciem lub przeciążeniem IC693MDL wyj. dyskretne 24 VDC, 0.5 A (logika dodatnia) IC693MDL753 6/04/203 S74 8/3

9 6/04/ PL 9/3 8 wyj. dyskretnych 20/240 VAC, 2 A IC693MDL330 8 wej. dyskretnych 24 VDC / 8 wyj. przekaźnikowych 2 A - PROMOCJA IC693MDR390 6 wej. analogowych do pomiaru temperatury czujnikami oporowymi HE693RTD600 6 wej. analogowych (prąd) IC693ALG223 Moduł 4 wej. analogowych (prąd) IC693ALG22 8 wyj. analogowych (prąd/napięcie) IC693ALG392 2 wyj. analogowe (prąd) IC693ALG39 4 wej. analogowe / 2 wyj. analogowe (prąd/napięcie) IC693ALG442 Moduł komunikacyjny Modbus RTU Slave (RS-232 lub RS-485) HE693RTU900 Moduł slave sieci Profibus-DP IC693PBS20 Moduł master sieci Profibus-DP (Master) IC693PBM200 Kabel APM metr IC693CBL39 QUICKPANEL CE Quickpanel CE View 2", wyświetlacz kolorowy, TFT - wersja rozbudowana - PROMOCJA IC754VGI2CTD- PR QUICKPANEL CE Quickpanel CE View 8", wyświetlacz kolorowy, TFT - wersja rozbudowana IC754VGI08CTD QUICKPANEL CE Quickpanel CE 6" View, wyświetlacz kolorowy, TFT - wersja zaawansowana - PROMOCJA IC754VGL06CTD- PR 6/04/203 S74 9/3

10 6/04/ PL 0/3 Panel operatorski - model TIU050-2 linie po 20 znaków; klaw. funkcyjno-numer. HHE500TIU050 XLe; HEXE02: 2 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 6 wyj. przekaź. 2A; 4 wej. anal. 0 bitów; 0-0V; 4-20mA ; RS232; RS485; port MicroSD HEXE220C02-0 Zestaw startowy XLe składający się z sterownika HEXE220C02, kabla komunikacyjnego HE500CBL058, karty MicroSD HE-MC STKXL220C02B XLe; HEXE03: 2 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 2 wyj. tranz 0.5A (2 wyjścia mogą pracować jako PWM lub generator implulsów); 2 wej. anal. 0 bitów; 0-0V; 4-20mA ; RS232; RS485; port MicroSD HEXE220C03-0 XLe; HEXE04: 24 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 6 wyj. tranz 0.5A (2 wyjścia mogą pracować jako PWM lub generator implulsów); 2 wej. anal. 0 bitów; 0-0V; 4-20mA ; RS232; RS485; port MicroSD HEXE220C04-0 XLe; HEXE05: 2 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 2 wyj. tranz 0.5A (2 wyjścia mogą pracować jako PWM lub generator implulsów); 2 wej. anal. 4 bitów; 0-0V; 4-20mA; RTD; term.; 2 wyj. anal. 2 bitów; 0-0V;4-20mA; RS232; RS485; port Mic HEXE220C05-0 XLe; HEXE02: 2 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 6 wyj. przekaź. 2A; 4 wej. anal. 0 bitów; 0-0V; 4-20mA ; RS232; RS485; port MicroSD; port CAN HEXE220C2-0 XLe; HEXE03: 2 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 2 wyj. tranz 0.5A (2 wyjścia mogą pracować jako PWM lub generator implulsów); 2 wej. anal. 0 bitów; 0-0V; 4-20mA ; RS232; RS485; port MicroSD; port CAN HEXE220C3-0 XLe; HEXE04: 24 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 6 wyj. tranz 0.5A (2 wyjścia mogą pracować jako PWM lub generator implulsów); 2 wej. anal. 0 bitów; 0-0V; 4-20mA ; RS232; RS485; port MicroSD; port CAN HEXE220C4-0 XLe; HEXE05: 2 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 2 wyj. tranz 0.5A (2 wyjścia mogą pracować jako PWM lub generator implulsów); 2 wej. anal. 4 bitów; 0-0V; 4-20mA; RTD; term.; 2 wyj. anal. 2 bitów; 0-0V;4-20mA; RS232; RS485; port Mic HEXE220C5-0 6/04/203 S74 0/3

11 6/04/ PL /3 XLt; HEXT05: Ekran dotykowy 60x28; 2 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 2 wyj. tranz 0.5A (2 wyjścia mogą pracować jako PWM lub generator implulsów); 2 wej. anal. 4 bitów; 0-0V; 4-20mA; RTD; term.; 2 wyj. anal. 2 bitów; 0-0V;4-20m HEXT240C5-0 XLt; HEXT02: Dotykowy ekran operatorski 60x28 pikseli; 2 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 6 wyj. przekaź. 2A; 4 wej. anal. 0 bitów; 0-0V; 4-20mA ; RS232; RS485; port MicroSD; port CAN HEXT240C2-0 XLt; HEXT03: Ekran dotykowy 60x28; 2 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 2 wyj. tranz 0.5A (2 wyjścia mogą pracować jako PWM lub generator implulsów); 2 wej. anal. 0 bitów; 0-0V; 4-20mA ; RS232; RS485; port MicroSD; port CAN HEXT240C3-0 XLt; HEXT04: Dotykowy ekran operatorski 60x28 pikseli 24 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 6 wyj. tranz 0.5A (2 wyjścia mogą pracować jako PWM lub generator implulsów); 2 wej. anal. 0 bitów; 0-0V; 4-20mA ; RS232; RS485; port MicroSD; HEXT240C4-0 Moduł komunikacyjny Profibus DP Slave do sterowników Horner serii XL HEXPBS Moduł komunikacyjny do sieci dla sterowników XLe, XLt, XL6. Moduł pozwala na programowanie sterownika i pobieranie danych przy pomocy OPC Servera i komunikację w protokole Modbus RTU over TCP HEXEC Moduł komunikacyjny GSM z anteną T-bar; 3 metry kabla HEGSM04ANT Moduł rozszerzeń do sterowników serii XL. 2 wyjścia analogowe prądowo-napięciowe HEXDAC007 Moduł rozszerzeń do sterowników serii XL. 4 wyjścia analogowe prądowo-napięciowe HEXDAC07 NX: ekran 28x64 mono.; port karty CF; RS232; RS485; port CAN; ; HENX22C03-0 XL4e: 3.5" TFT; dotykowy; 65k kolor. 2 porty szeregowe; 2 x USB; port sieci CAN, port oraz port MicroSD; 2 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 2 wyj. tranz 0.5A (2 wyjścia mogą pracować jako PWM lub generator implulsów); 2 wej. an HEXT25C3 6/04/203 S74 /3

12 6/04/ PL 2/3 XL4e: 3.5" TFT; dotykowy; 65k kolor. 2 porty szeregowe; 2 x USB; port sieci CAN, port oraz port MicroSD; 2 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 6 wyj. przekaź. 2A; 4 wej. anal. 0 bitów; 0-0V; 4-20mA HEXT25C2 XL6e: 5.7" TFT; dotykowy; 32k kolor. 2 porty szeregowe; port USB; port sieci CAN, port oraz port MicroSD HEXT35C00 XL6e: 5.7" TFT; dotykowy; 32k kolor. 2 porty szeregowe; port USB; port sieci CAN, port oraz port MicroSD; 24 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 6 wyj. tranz 0.5A (2 wyjścia mogą pracować jako PWM lub generator implulsów); 2 wej. a HEXT35C4 XL6: 5.7" TFT; dotykowy; 32k kolor. 2 porty szeregowe; port USB; port sieci CAN oraz port MicroSD; 24 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 6 wyj. tranz 0.5A (2 wyjścia mogą pracować jako PWM lub generator implulsów); 2 wej. anal. 0 bitów; 0 HEXT350C4 XL6e: 5.7" TFT; dotykowy; 32k kolor. 2 porty szeregowe; port USB; port sieci CAN, port oraz port MicroSD; 2 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 6 wyj. przekaź. 2A; 4 wej. anal. 0 bitów; 0-0V; 4-20mA HEXT35C2 XL0e: 0" TFT; dotykowy; 32k kolor. 2 porty szeregowe; 2 porty USB; port sieci CAN, port oraz port MicroSD; 2 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 2 wyj. tranz 0.5A (2 wyjścia mogą pracować jako PWM lub generator implulsów); 2 wej HEXT50C3 XL0e: 0" TFT; dotykowy; 32k kolor. 2 porty szeregowe; 2 porty USB; port sieci CAN, port oraz port MicroSD; 2 wej. 2/24VDC (4 wejścia mogą pracować jako HSC); 6 wyj. przekaź. 2A; 4 wej. anal. 0 bitów; 0-0V; 4-20mA HEXT50C2 XL0e: 0" TFT; dotykowy; 32k kolor. 2 porty szeregowe; 2 porty USB; port sieci CAN, port oraz port MicroSD HEXT50C00 SmartMod; 2 wejść dyskretnych izolowanych; komunikacja Modbus RTU HE359DIM60 SmartMod; 4 wejścia analogowe prądowe; rozdzielczość 6 bitów; komunikacja Modbus RTU HE359ADC20 6/04/203 S74 2/3

13 6/04/ PL 3/3 SmartMod; 4 wejścia analogowe napięciowe; rozdzielczość 6 bitów; komunikacja Modbus RTU HE359ADC07 SmartMod; 4 wejścia RTD; rozdzielczość 6 bitów; komunikacja Modbus RTU HE359RTD00 SmartMod; 8 wejść analogowych prądowych; rozdzielczość 6 bitów; komunikacja Modbus RTU HE359ADC220 SmartMod; 2 wyjścia analogowe prądowo-napięciowe; rozdzielczość 4 bitów; komunikacja Modbus RTU HE359DAC007 SmartMod; 4 wyjścia analogowe prądowo-napięciowe; rozdzielczość 4 bitów; komunikacja Modbus RTU HE359DAC07 SmartMod; 4 wejścia dyskretne izolowane ; 4 wyjścia przekaźnikowe; komunikacja Modbus RTU HE359DIQ52 SmartStix; 32 wej. dyskretnych 24VDC; logika dodatnia/ujemna; port sieci CsCAN HE559DIM70 SmartStix; 6 wyj. dyskretnych przekaźnikowych; 2A;port sieci CsCAN HE559DQM602 SmartStix; 32 wyj. dyskretnych 24VDC 0.5A; logika dodatnia; port sieci CsCAN HE559DQM706 SmartStix; 6 wej. dyskretnych 24VDC; logika dodatnia/ujemna; 6 wyj. dyskretnych 24VDC 0.5A; logika dodatnia; port sieci CsCAN HE559DIQ86 SmartStix; 2 wej. anal. napięciowo-prądowych (-5/+5 VDC; -0/+0VDC; 4-20mA; -20/+20mA); rozdz. 4 bitów; port sieci CsCAN HE559ADC970 SmartStix; 4 wej. analog. napięciowo-prądowych (+/-0VDC; +/-20mA); 2 wyj. anal. napięciowo-prądowe (+/-0VDC;+/-20mA); rozdz. 4 bitów; port sieci CsCAN HE559MIX577 6/04/203 S74 3/3

14 6/04/ PL 4/3 SmartStix; 8 wej. analog. napięciowo-prądowych (+/-0VDC; +/-20mA); 4 wyj. anal. napięciowo-prądowe (+/-0VDC;+/-20mA); rozdz. 4 bitów; port sieci CsCAN HE559MIX977 SmartStack; 6 wej. dyskretnych; 2/24 VDC; logika dodatania/ujemna HEDIM30 SmartStack; 32 wej. dyskretne; 2/24 VDC; logika dodatnia/ujemna HEDIM40 SmartStack; 20 wyj. przekaźnikowych; 2.5A HEDQM902 SmartStack; 8 wyj. przekaźnikowych; 4A HEDQM202 SmartStack; 32 wyj. dyskretne; 24 VDC; 0.5 A; logika dodatnia HEDQM406 SmartStack; 6 wyj. dyskretnych; 24 VDC; 0.5 A; logika dodatnia HEDQM306 SmartStack; 8 wej. dyskretnych 2/24 VDC; logika dodatnia/ujemna; 6 wyj. przekaźnikowych 3 A HEDIQ62 SmartStack; 6 wej. dyskretnych 2/24VDC; logika dod./ujem.; 2 wyj. dyskr. 24VDC; 0.5 A; logika dod.; ESCP HEDIQ76 SmartStack; 2 wyj. analogowe; prądowe (4-20mA); rozdzielczość 4bitów HEDAC002 SmartStack; 4-bit; 4 channel Analog Outputs; Current sourcing (0-20mA) HEDAC06 SmartStack; 8 wyj. analogowych; napięciowo-prądowy (0-0V / 0-20mA); rozdzielczość 2 bitów HEDAC202 SmartStack; 8 wej. dyskr. (2/24VDC); 8 wyj. dyskr. 24VDC; ESCP; 4 wej. Anal.; 2 wyj. anal. (4-20mA) HEMIX92 6/04/203 S74 4/3

15 6/04/ PL 5/3 SmartStack; Moduł komunikacyjny do sieci - protokoły: EGD; SRTP Server; Modbus TCP Server; IP HEETN200 SmartStack; Slave sieci Profibus DP HEPBS600 SmartStack; Master sieci Profibus DP HEPBM650 OPR_NARZ Logic Developer PLC Professional Edition (zawiera minikonwerter) IC646MPP0 OPR_NARZ Logic Developer PLC Professional Edition IC646MPP00 OPR_NARZ Logic Developer PLC Standard Edition (zawiera minikonwerter) IC646MPS0 Jednostka centralna - 5MB RAM i FLASH,.GHz, porty, RS232, USB, jednogniazdowa, zawiera Energy Pack IC695CPE305 Jednostka centralna - 0MB RAM i FLASH,.GHz, porty, RS232, RS485, USB, zawiera Energy Pack IC695CPE30 Jednostka centralna - 5MB CPE305, Kontroler Profinet PNC00 IC695CPPN05 Jednostka centralna - 5MB CPE305, Zasilacz 40W PSD040, Kaseta 7 slot CHS007 IC695CPST05 Moduł komunikacyjny Profibus DP Slave IC695PBS30 Moduł komunikacyjny Profibus DP Master IC695PBM300 Moduł komunikacyjny - 2 izolowane porty RS; protokoły Modbus RTU MAster/Slave, Serial I/O, DNP 3.0 IC695CMM002 Moduł komunikacyjny do sieci - 2 x 0/00BaseT (switch) IC695ETM00 6/04/203 S74 5/3

16 6/04/ PL 6/3 Kaseta bazowa kontrolera RX3i, 6 gniazd IC695CHS06 Kaseta bazowa kontrolera RX3i, 2 gniazd IC695CHS02 Kaseta bazowa kontrolera RX3i, 7 gniazd IC695CHS007 Zasilacz 24 VDC dla kontrolera RX3i, 40W IC695PSD040 Zasilacz 240 VAC dla kontrolera RX3i, 40W IC695PSA040 Kaseta rozszerzająca 0-gniazdowa - wymaga w kasecie głównej jednego modułu IC695LRE00 IC694CHS392 Zasilacz VAC, 30 W - współpracuje z kasetami IC694CHSxxx IC694PWR32 Interfejs do dołączania kaset rozszerzających sterownika IC695LRE00 6 wej. dyskretnych 24 VDC/AC (logika dodatnia/ujemna) IC694MDL24 32 wej. dyskretne 24 VDC (logika dodatnia/ujemna) IC694MDL655 8 wej. dyskretnych 240 VAC, izolowanych IC694MDL23 8 wej. dyskretnych 24 VDC, (logika dodatnia/ujemna) IC694MDL wej. dyskretne 24 VDC (logika dodatnia/ujemna) IC694MDL660 6 wyj. dyskretnych przekaźnikowych, izolowanych 4 A IC694MDL96 6 wyj. dyskretnych przekaźnikowych 2 A IC694MDL940 6/04/203 S74 6/3

17 6/04/ PL 7/3 8 wyj. dyskretnych przekaźnikowych, izolowanych, 4 A IC694MDL wyj. dyskretne 24 VDC, 0.75 A (logika dodatnia), zabezp. przed zwarciem lub przeciążeniem IC694MDL wyj. dyskretne 24 VDC, 0.5 A (logika dodatnia) IC694MDL753 Moduł - 6 wyj. dyskretnych 2/24 VDC, A (logika dodatnia), zabezpieczenie przed zwarciem IC694MDL742 6 wyj. dyskretnych 2/24 VDC, 0.5 A (logika dodatnia) IC694MDL740 8 wyj. dyskretnych 2/24 VDC, 0.5 A (logika dodatnia) IC694MDL732 6 wej. analogowych, prądowo/napięciowy, rozbudowana diagnostyka, rozdz. 6 bitów IC695ALG66 8 wej. analogowych, prądowo/napięciowy, rozbudowana diagnostyka, rozdz. 6 bitów IC695ALG608 8 wej. analogowych, uniwer.- prąd/napięcie/tc/rtd, rozbudowana diagnostyka; rozdz. -6 bitów (konfig.) IC695ALG600 6 wej. analogowych (prąd) IC694ALG223 6 wej. analogowych prądowych (0-20 / 4-20mA) IC694ALG233 4 wej. analogowych (prąd) IC694ALG22 8 wyj. analogowych, prądowo/napięciowy, rozbudowana diagnostyka, rozdz. 6 bitów IC695ALG708 4 wyj. analogowe, prądowo/napięciowy, rozbudowana diagnostyka, rozdz. 6 bitów IC695ALG704 6/04/203 S74 7/3

18 6/04/ PL 8/3 8 wyj. analogowych (prąd/napięcie) IC694ALG392 2 wyjścia analogowe prądowe IC694ALG39 4 wej. analogowe / 2 wyj. analogowe (prąd/napięcie), rozbudowana diagnostyka, rozdz. 6 bitów IC694ALG542 4 wej. analogowe / 2 wyj. analogowe (prąd/napięcie) IC694ALG442 Terminal przyłączeniowy ze złączami śrubowymi o powiększonej przestrzeni na okablowanie IC694TBB32 Terminal przyłączeniowy ze złączami śrubowymi (typu box style) IC694TBB032 Terminal przyłączeniowy ze złączami samozaciskowymi o powiększonej przestrzeni na okablowanie IC694TBS32 Terminal przyłączeniowy ze złaczami samozaciskowymi IC694TBS032 Moduł bateryjny do kontrolerów serii Systems IC695ACC302 Bateria o zwykłej pojemności do kontrolera RX3i lub RX7i IC698ACC70 Przemiennik częstotliwości 2.2 kw, zasilanie x230v, sterowanie wektorowe CHF00A-2R2G-S2 Przemiennik częstotliwości.5 kw, zasilanie x230v, sterowanie wektorowe CHF00A-R5G-S2 Przemiennik częstotliwości 90 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe CHF00A-090G/0P-4 Przemiennik częstotliwości 22 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe CHF00A-022G/030P-4 6/04/203 S74 8/3

19 6/04/ PL 9/3 Przemiennik częstotliwości 8.5 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe CHF00A-08G/022P-4 Przemiennik częstotliwości 5 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe CHF00A-05G/08P-4 Przemiennik częstotliwości kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe CHF00A-0G/05P-4 Przemiennik częstotliwości 7.5 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe CHF00A-7R5G/0P-4 Przemiennik częstotliwości 5.5 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe CHF00A-5R5G/7R5P-4 Przemiennik częstotliwości 4 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe CHF00A-004G/5R5P-4 Przemiennik częstotliwości 2.2 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe CHF00A-2R2G-4 Przemiennik częstotliwości.5 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe CHF00A-R5G-4 Przemiennik częstotliwości 0.75 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe CHF00A-0R7G-4 Przemiennik częstotliwości 2.2 kw, zasilanie x230v, sterowanie wektorowe CHE00-2R2G-S2 Przemiennik częstotliwości.5 kw, zasilanie x230v, sterowanie wektorowe CHE00-R5G-S2 Przemiennik częstotliwości 0.75 kw, zasilanie x230v, sterowanie wektorowe CHE00-0R7G-S2 Przemiennik częstotliwości 0.4 kw, zasilanie x230v, sterowanie wektorowe CHE00-0R4G-S2 Przemiennik częstotliwości 5 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, filtr EMC GD00-05G-4 Przemiennik częstotliwości kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, filtr EMC GD00-0G-4 6/04/203 S74 9/3

20 6/04/ PL 20/3 Przemiennik częstotliwości 7.5 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, filtr EMC GD00-7R5G-4 Przemiennik częstotliwości 5.5 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, filtr EMC GD00-5R5G-4 Przemiennik częstotliwości 4 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, filtr EMC GD00-004G-4 Przemiennik częstotliwości 2.2 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, filtr EMC GD00-2R2G-4 Przemiennik częstotliwości.5 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, filtr EMC GD00-R5G-4 Przemiennik częstotliwości 0.75 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, filtr EMC GD00-0R7G-4 Przemiennik częstotliwości 8.5 kw, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, filtr EMC GD300-08G-4 Astraada H Dotykowy panel operatorski o przekątnej 5", matryca TFT o rozdzielczości 024 x 768, kolorów, podświetlenie LED, COM - RS232/422/485, COM2-422/485, COM3-232,, 2 x USB (Client, Host), MicroSD, 64 MB RAM, 8 MB ROM, 28KB~M pamięci podt AS43TFT525 Astraada H Dotykowy panel operatorski o przekątnej 0.4", matryca TFT o rozdzielczości 800 x 600, kolorów, podświetlenie LED, COM - RS232/422/485, COM2-422/485, COM3-232,, 2 x USB (Client, Host), MicroSD, 64 MB RAM, 8 MB ROM, 28KB~M pamięci pod AS43TFT025 Astraada H Dotykowy panel operatorski o przekątnej 0.4", matryca TFT o rozdzielczości 640 x 480, kolorów, podświetlenie LED, COM - RS232/422/485, COM2 - RS232/422/485, COM3 - RS232,, 2 x USB, 64 MB RAM, 6 MB ROM AS40TFT027 Astraada H Dotykowy panel operatorski o przekątnej 7", matryca TFT o rozdzielczości 800 x 480, kolorów, podświetlenie LED, COM - RS232/422/485, COM2 - RS422/485, COM3 - RS232,, 2 x USB (Client, Host), MicroSD, 64 MB RAM, 8 MB ROM, 28KB~M pamięci po AS43TFT0725 Astraada H Panel operatorski z wbudowaną klawiaturą numeryczną i funkcyjną. Matryca STN 3.7" o rozdzielczości 60 x 80, 6 odcieni szarości, COM - RS232/422/485, COM2 - RS422/485, 256 KB RAM, MB ROM AS40MON040 6/04/203 S74 20/3

21 6/04/ PL 2/3 InTouch 202 Runtime bez I/O. 000 zmiennych InTouch 202 Runtime z I/O zmiennych InTouch 202 Runtime z I/O zmiennych InTouch 202 Runtime z I/O. 000 zmiennych InSQL Industrial Data Aquisition Service 202, zdalne zbieranie danych (licencja na oddalony PC + I/O) InSQL Wonderware Historian 202 Standard v0.0 - wersja zmiennych InSQL WW Basic CAL- 5 szt. razem z MS SQL CAL InSQL WW Basic CAL szt. razem z MS SQL Server CAL InSQL Historian Client licencja równoległa na serwer 7-30 InSQL Historian Client licencja dla użytkownika 7-8 Switch owy 6xRJ45 + 2xSC SingleMode, zab. przeciwprzepięciowe Hi-Pot.5kV, IP3, C JET- NET-3008F-S Switch owy 6xRJ45 + 2xSC MultiMode, zab. przeciwprzepięciowe Hi-Pot.5kV, IP3, C JET- NET-3008F-M Switch owy 8xRJ45, zab. przeciwprzepięciowe Hi-Pot.5kV, IP3, C JET-NET-3008 Switch owy 4xRJ45 + xsc SingleMode, zab. przeciwprzepięciowe Hi-Pot.5kV, IP3, C JET- NET-2005F-S 6/04/203 S74 2/3

22 6/04/ PL 22/3 Switch owy 4xRJ45 + xsc MultiMode, zab.przeciwprzepięciowe Hi-Pot.5kV, IP3, C JET- NET-2005F-M Switch owy 5xRJ45, zab. przeciwprzepięciowe Hi-Pot.5kV, IP3, C JET-NET-2005 Zarządzalny (WEB, SNMP), 28 portowy switch gigabitowy, w tym 4 porty RJ45/SFP Combo (tylko gigabit), montaż w szafie rack 9", Rapid Super Ring, zasilanie 230VAC JET-NET-5428G Switch owy 0xRJ45, 3 sloty dla SFP, zarządzalny WEB, Multiple Super Ring JET-NET-400 Moduł SFP, 000Base-LX single-mode transceiver 0Km, -0~70c, złącze LC JET-SFP-G-LX0 Moduł SFP, 000Base-SX multi-mode transceiver, 550m, -0~70c, złącze LC JET-SFP-G-SX Moduł SFP, Single mode 00Mbps 30KM Fiber Transceiver, -0~70c, złącze LC JET-SFP-00SM30 Moduł SFP, Multi-mode 00Mbps 2KM Fiber Transceiver, -0~70c, złącze LC JET-SFP-00MM Konwerter RS232/RS422/485 na światłowód jednomodowy ST JET-CON-240-S Konwerter RS232/RS422/485 na światłowód multimodowy ST, 5km JET-CON-240-M Konwerter USB do 4x RS-232 JET-CON-2204 Konwerter Modbus RTU (RS485) na Modbus TCP ( 0BaseT), zasilanie 24V DC AST-CON-485E Repeater RS422/485 optycznie izolowany JET-CON-20-I-R Konwerter RS232 do RS422/485 optycznie izolowany, JET-CON-220-I-W 6/04/203 S74 22/3

23 6/04/ PL 23/3 Konwerter światłowodowy (x 0/00/000TX - RJ45, xgigabit - SFP), Kompaktowy JET- CON-340G Konwerter światłowodowy (x RJ45, xsc) SingleMode. Kompaktowy JET-CON-30-S Konwerter światłowodowy (x RJ45, xsc) Multimode. Kompaktowy JET-CON-30-M Zasilacz DR (0-220VAC / 24V/0A DC) AST-PWR Zasilacz DR-2024 (0-220VAC / 24V/5A DC) AST-PWR-2024 Zasilacz DR-75 (0-220VAC / 24V/3,2A DC) AST-PWR-7524 Zasilacz DR-4524 (0-220VAC / 24V/2A DC) AST-PWR-4524 SATEL SATELLINE-3AS MHz, bit/s, 0 kanałów, odstęp sąsiedniokanałowy 25 khz, moc wyjściowa 0 mw mw, RS-232/422/485 YM02 SATEL GAINFLEX Antena półfalowa, MHz, wzmocnienie 4 dbi, polaryzacja pionowa, złącze TNC męskie YA003 SATEL MULTIFLEX Antena ćwierćfalowa, MHz, bez wzmocnienia, polaryzacja pionowa, złącze TNC męskie YA00 SATEL GAINFLEX Antena półfalowa, MHz, wzmocnienie 4 dbi, polaryzacja pionowa, złącze TNC męskie YA006 SATEL Antena kierunkowa, MHz, wzmocnienie,4 dbi, złącze typu N YS4305 SATEL Antena kierunkowa, MHz, wzmocnienie,4 dbi, złącze typu N YS4065 6/04/203 S74 23/3

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253162-2011:text:pl:html PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 201-355933. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 201-355933. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355933-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 201-355933 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419320-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:36868-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311388-2013:text:pl:html Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365966-2015:text:pl:html Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 202-365966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71483-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7125-2014:text:pl:html Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeń na życie 2015/S 036-061452. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeń na życie 2015/S 036-061452. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61452-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi ubezpieczeń na życie 2015/S 036-061452 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349363-2014:text:pl:html Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2013/S 134-231752. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2013/S 134-231752. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231752-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2013/S 134-231752 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268952-2012:text:pl:html PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62177-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31117-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429348-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86405-2010:text:pl:html PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90144-2015:text:pl:html Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233759-2012:text:pl:html PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S 140-233759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Gdynia: Usługi ubezpieczenia statków 2013/S 020-031346. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Gdynia: Usługi ubezpieczenia statków 2013/S 020-031346. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31346-2013:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi ubezpieczenia statków 2013/S 020-031346 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279315-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195749-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:63345-2016:text:pl:html Polska-Inowłódz: Mięso 2016/S 039-063345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65878-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39099-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221-2014:text:pl:html Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257355-2012:text:pl:html PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17512-2013:text:pl:html PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163681-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227062-2015:text:pl:html Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85823-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190183-2011:text:pl:html PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 2015/S 218-398740. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Szczecin: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 2015/S 218-398740. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:398740-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 2015/S 218-398740 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S 146-242738 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S 146-242738 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dz.U./S S146 02/08/2011 242738-2011-PL Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/ud?uri=ted:notice: 242738-2011: TEXT:PL:HTML PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo