SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ"

Transkrypt

1 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁAD ELEKTROENERGETYKI Ćwicenie: URZĄDZENIA PRZECIWWYBUCHOWE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Opracował: kpt.dr inż. R.Chybowski Warsawa 2000 Wersja 1.0

2 Spis treści 1. CEL ĆWICZENIA WPROWADZENIE TEORETYCZNE URZĄDZENIA Z OSŁONĄ OGNIOSZCZELNĄ EXD URZĄDZENIA ISKROBEZPIECZNE EXI URZĄDZENIA BUDOWY WZMOCNIONEJ EXE URZĄDZENIA Z OSŁONĄ CIECZOWĄ (OLEJOWĄ) EXO URZĄDZENIA Z OSŁONĄ GAZOWĄ Z NADCIŚNIENIEM EXP URZĄDZENIA HERMETYZOWANE MASĄ IZOLACYJNĄ EXM URZĄDZENIA Z OSŁONĄ PIASKOWĄ EXQ URZĄDZENIA BUDOWY SPECJALNEJ EXS POMIARY LABORATORYJNE OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU ZAGADNIENIA I PYTANIA KONTROLNE LITERATURA

3 1. Cel ćwicenia Celem ćwicenia jest aponanie się budową elektrycnych urądeń preciwwybuchowych ora abepieceniami stosowanymi w tych urądeniach. 2. Wprowadenie teoretycne Elektrycne urądenia preciwwybuchowe są to urądenia prenacone do pracy w strefach agrożonych wybuchem. Musi być ono onacone symbolem Ex. Konstrukcja tych urądeń lub sposób diałania musi wyklucyć lub nacnie ogranicyć możliwość ainicjowania wybuchu pre iskry cy nadmierną temperaturę powstające w casie pracy lub awarii urądenia. Zasady budowy i badań elektrycnych urądeń preciwwybuchowych produkowanych w Polsce określają normy. W ależności od prenacenia dielą się na dwie grupy: I obejmuje urądenia prenacone dla górnictwa II obejmuje urądenia dla innych premysłów. Z uwagi, że grupa II obejmuje bardo dużo urądeń wybuchowych, wyodrębniono podgrupy, tn. IIA, IIB, IIC i seść klas temperaturowych od T1 do T6. Podiał na podgrupy preprowadono na podstawie granicnych doświadcalnych preświtów scelin i wartości stosunku międy minimalnym prądem apalenia badanej miesaniny, a prądem apalenia metanu. Klasa temperaturowa określa maksymalną temperaturę urądenia i określa się ją na podstawie temperatury samoapalenia danej miesaniny wybuchowej. W ależności od astosowanego sposobu ochrony preciwwybuchowej roróżnia się następujące rodaje budowy: osłoną ognioscelną Exd iskrobepiecne (urądenia i obwody) Exi budowie wmocnionej Exe osłoną ciecową (olejowe) Exo osłoną gaową nadciśnieniem Exp hermetyowane masą iolacyjną Exm osłoną piaskową Exq specjalna Exs Podiał na podgrupy dotycy tylko urądeń osłoną ognioscelną i urądeń iskrobepiecnych Urądenia osłoną ognioscelną Exd W urądeniu tego rodaju budowy wsystkie cęści elektrycne mogące spowodować wybuch są umiescone w osłonie ognioscelnej. Zadaniem osłony jest niedopuscenie do preniesienia się płomienia jej wnętra do atmosfery otocenia. Do gasenia płomienia służą sceliny o określonym preświcie W ora długości L usytuowane na połąceniach poscególnych cęści osłony ognioscelnej. Tworą one tw. łąca, które mogą być stałe lub ruchome, np. pomiędy wałem a tarcą łożyskową silnika. Wymiary scelin ależą od parametrów wybuchowości miesaniny, rodaju łąca, ora wolnej osłoniętej prestreni i są określone w normach. Osłony ognioscelne są wykonywane materiałów ogniotrwałych odpornych na uderenia, wilgoć i wpływy chemicne. Osłona ognioscelna może chronić całe urądenie lub tylko jego cęść, które iskrą podcas normalnej pracy, np. pierścienie śligowe, komutator. Poscególne cęści osłony są e sobą łącone śrubami o łbach trójkątnych lub seściokątnych, wpusconymi w gniada, dokręcone odpowiednią siłą. Kable i prewody wprowadone bepośrednio do komory ognioscelnej wymagają głowicy kablowej, dławika ognioscelnego lub wpustu uscelnionego żywicą chemoutwardalną. Urądenia osłoną ognioscelną są najtańse, łatwe w obsłude i są najchętniej stosowane spośród innych rodajów urądeń preciwwybuchowych. Najcęściej stosowanymi urądeniami elektrycnymi w osłonie ognioscelnej są silniki pierścieniowe i komutatorowe, oprawki do żarówek, pryciski sterownice, włącniki, łącniki, sterowniki itp. Z reguły są to urądenia posiadające cęści iskrące lub nagrewające się do temperatur niekontrolowanych. Klasa temperaturowa odnosi się tylko do cęści ewnętrnych osłony Urądenia iskrobepiecne Exi Zabepiecenie preciwwybuchowe tych urądeń polega na odpowiednim dobore parametrów; napięcia, prądu, indukcyjności i pojemności w takim akresie, aby nie mogły spowodować wybuchu w stanie normalnym jak i awaryjnym. Urądenie uważa się a iskrobepiecne, gdy wsystkie jego elementy arówno wewnętrne jak i ewnętrne wra e źródłami asilania są iskrobepiecne. Ten wymóg wymaga stosowania elementów oddielających międy - 3 -

4 obwodami iskrobepiecnymi i nieiskrobepiecnymi ora międy różnymi obwodami iskrobepiecnymi. Z reguły są to bariery ochronne. Zapewniają one ochronę pred nadmiernymi prądami (warcie) ora prepięciami. Obwody iskrobepiecne dieli się na try kategorie, tj. i a, i b ora i c. W prypadku niemożliwości apewnienia bepiecnych wartości prądów i napięć w obwodie stosuje się bocniki ochronne. Zadaniem ich jest mniejsenie energii iskry w obwodie ewnętrnym. Z uwagi na rodaj elementów bocniki ochronne mogą być; reystancyjne, diodowe, kondensatorowe, diodami Zenera lub tranystorowe. Urądeniem iskrobepiecnym może być urądenie o wględnie małym pobore mocy i reguły asilane jest bardo niskim napięciem. W wykonaniu iskrobepiecnym są produkowane: pretworniki, mierniki, regulatory, sygnaliatory, itp Urądenia budowy wmocnionej Exe Zabepiecenie preciwwybuchowe tych urądeń polega na więkseniu pewności elektrycnej i mechanicnej popre astosowanie odpowiednich materiałów i rowiąań konstrukcyjnych eliminujących lub nacnie ogranicających możliwość uskodeń mogących spowodować wybuch. Urądenia tej budowy nie mogą posiadać cęści iskrących. Urądenia tej budowy cechuje: odpowiedni rodaj astosowanych materiałów na poscególne cęści ora ich konstrukcja powięksona scelina powietrna np. pomiędy stojanem a wirnikiem silnika więksą cieplną stałą casowa nagrewania powięksone odstępy iolacyjne w powietru i po iolacji odpowiednie abepiecenie prewodów asilających pred wyrwaniem i poluowaniem Jako urądenia budowy wmocnionej są produkowane: silniki indukcyjne klatkowe, transformatory, skrynki aciskowe i łąceniowe, oprawy oświetleniowe Urądenia osłoną ciecową (olejową) Exo Zabepiecenie preciwwybuchowe tych urądeń polega na anureniu cęści iskrących w ciecy ochronnej np. w oleju, na takiej głębokości, aby powstające iskry cy łuki nie spowodowały wybuchu miesaniny wybuchowej. Osłony olejowej nie stosuje się w urądeniach prenośnych ora na prąd stały. Spotykane najcęściej urądenia elektrycne osłoną olejową to: transformatory, prekładniki, rorusniki, łącniki Urądenia osłoną gaową nadciśnieniem Exp Zabepiecenie preciwwybuchowe polega na umiesceniu urądeń lub ich cęści w osłonie gaem ochronnym o odpowiednim nadciśnieniu. Ga ochronny nie powinien awierać składników palnych, nadmiernej wilgoci, ora innych aniecysceń. Urądenia elektrycne tej budowy powinny mieć blokadę uniemożliwiającą włącenie ich pod napięcie, o ile osłona w której są ainstalowane nie ostanie wstępnie predmuchana gaem ochronnym. Spadek nadciśnienia cy brak prepływu powinien być sygnaliowany sygnałem świetlnym lub akustycnym, a w granicnym prypadku urądenie powinno być wyłącone spod napięcia. Sposób rowiąania predmuchu ależy od rodaju agrożenia ora funkcji wykonywanej pre dane urądenie. Urądenia nadciśnieniem są produkowane preważnie jako stacjonarne np. silniki elektrycne dużej mocy, safy sterownice cy pomiarowe Urądenia hermetyowane masą iolacyjną Exm Zabepiecenie preciwwybuchowe polega na alaniu urądenia lub jego cęści (nieiskrących) masą iolacyjną. Masa ta musi spełniać sereg warunków np. musi być odporna na: eroję powierchniową, pękanie, kurcenie, miany temperatury itp. Produkowane są urądenia o dwóch stopniach ochrony. Stopień 1 apewnia bepiecne użytkowanie urądenia w normalnym stanie pracy ora pry uskodeniach. Stopień 2 apewnia bepiecne użytkowanie tylko w normalnym stanie pracy. Najcęściej spotykanymi urądeniami tego typu abepieceniem są: prekaźniki, wyświetlace, cujniki Urądenia osłoną piaskową Exq Zabepiecenie preciwwybuchowe tych urądeń polega na umiesceniu cęści elektrycnych nieiskrących w piasku. W praktyce urądenie posiada dodatkową obudowę, w której umiesca się urądenie w wykonaniu normalnym. Pomiędy dwoma obudowami umiesca się - 4 -

5 piasek o odpowiednich parametrach. Spotykane urądenia osłoną piaskową to preważnie transformatory małej mocy, prekładniki i skrynie do łącenia syn Urądenia budowy specjalnej Exs Zabepiecenie preciwwybuchowe tych urądeń polega na astosowaniu innych niż w/w sposobów, tak aby ainicjowanie apłonu miesaniny wybuchowej ostało ogranicony do minimum. Są to preważnie indywidualne rowiąania wynikające funkcji lub akresu pracy np. susarnie, silniki elektrycne o małej mocy itp. Każde urądenie elektrycne Ex powinno być onakowane cytelnie i trwale. Onakowanie to powinno awierać: nawę producenta lub jego arejestrowany nak handlowy określenie typu (modelu) nadane pre producenta symbol Ex lub Eex (pierwsa litera E onaca, że urądenie spełnia normy Unii Europejskiej EN ) symbol rodaju budowy symbol grupy lub podgrupy nawę lub nak stacji badawcej onacenie certyfikatu onacenie stosowanej normy dla danego rodaju budowy preciwwybuchowej onacenie wynikające normy wyrobu Odpowiednia budowa elektrycnych urądeń preciwwybuchowych nie apewnia bepieceństwa. Bepiecna praca tych urądeń ależy głównie od: właściwego ich doboru do warunków agrożenia wybuchowego prawidłowego montażu i asilania odpowiedniego abepiecenia pred warciami i preciążeniami prawidłowej eksploatacji Wpływ na bepiecną pracę urądenia preciwwybuchowego ma również producent. On w więksości prypadków określa asilanie, montaż i abepiecenia pred preciążeniami i warciami. Eksploatacja powinna być prowadona w oparciu o instrukcje opracowane dla akładu, instalacji, układów cy obwodów, ewentualnie nawet dla poscególnych urądeń, w oparciu o prepisy i normy ora alecenia stacji badawcych i producentów. Instrukcja powinna być atwierdona pre kierownictwo akładu na wniosek służb nadoru nad eksploatacją. Typowym predstawicielem elektrycnego urądenia preciwwybuchowego jest transformator. Bardo cęsto występuje on w instalacjach elektrycnych ora w urądeniach elektronicnych ainstalowanych w strefach agrożonych wybuchem. Należy nadmienić, że bepieceństwo pracy transformatora może być osiągnięte w różny sposób. Zadaniem transformatora jest pretwaranie energii elektrycnej prądu premiennego o określonym napięciu na prąd premienny o innym napięciu, ale o tej samej cęstotliwości. Transformator jednofaowy składa się rdenia wykonanego blach transformatorowych ora prynajmniej dwóch uwojeń pierwotnego i wtórnego nawiniętych na rdeniu, co pokauje rys

6 Rys. 1 Transformator jednofaowy obciążony: a. schemat transformatora, b. schemat astępcy transformatora c. wykres wektorowy Do uwojenia pierwotnego jest doprowadana energia, a uwojenia wtórnego odbierana. Uwojenie o wyżsym napięciu wane jest uwojeniem górnego napięcia, natomiast uwojenie o niżsym napięciu dolnego napięcia. Transformator diała na asadie indukcji wajemnej dwóch uwojeń. Prąd I 1 płynący w uwojeniu pierwotnym wytwara w rdeniu strumień magnetycny Φ 0 ora strumień roprosenia Φ r1. Zmienny strumień Φ 0 indukuje w uwojeniu wtórnym siłę elektromotorycną E. Po włąceniu obciążenia do uwojenia wtórnego popłynie prąd I 2. Każdy transformator charakteryuje się odpowiednimi wielkościami U 1, I 1, U 2, I 2 i parametrami elektrycnymi wynikającymi e jawisk fiycnych jakie w nim występują. Mają one swoje odwierciedlenie w parametrach transformatora, które można predstawić pry pomocy schematu astępcego, uwględniającego następujące parametry: reystancje uwojeń reaktancje roproseniowe uwojeń, wynikające faktu istnienia strumieni roproseniowych reystancję repreentującą straty w rdeniu reaktancję główną, predstawiająca cewkę, w której indukuje się SEM Znajomość poscególnych parametrów transformatora umożliwia wykonanie schematu astępcego transformatora. Pre schemat astępcy roumie się taki model sieci łożony reystancji i reaktancji, który ma te same równanie ruchu ora taki sam wykres wektorowy jak transformator recywisty. Dla uyskania ciągłości obwodu elektrycnego w schemacie astępcym transformatora należy prelicyć parametry uwojenia wtórnego na stronę pierwotną transformatora. Sprowadone parametry obwodu wtórnego onacone wskaźnikami prim mają postać: E 2 = ν*e 2 R 2 = ν 2 *R 2 U 2 =ν*u 2 X 2 = ν 2 *X 2 I 2 = I 2 /ν Z 2 = ν 2 *Z 2 gdie: ν - prekładnia transformatora ( stosunek licby wojów uwojenia górnego do licby wojów uwojenia dolnego napięcia) W ropatrywanym schemacie astępcym transformatora (rys.1) parametry uwojenia wtórnego ostały sprowadone na stronę pierwotną. Można również budować schemat astępcy transformatora, w którym parametry uwojenia pierwotnego będą sprowadone na stronę wtórną. Wsystkie parametry schematu astępcego (rys. 1) wyjątkiem Z 2 są wielkościami stałymi, mogą być one wynacone próby stanu jałowego i próby warcia. Stanem jałowym transformatora naywa się taki stan pracy, w którym uwojenie pierwotne asilane jest napięciem U 1 natomiast uwojenie wtórne nie jest obciążone (wyłącona impedancja Z 2 na rys.1). Popre mianę napięcia U 1 możemy wynacyć ależność I 0, P 0, cosφ 0 = f( U 1 ), które są nawane charakterystykami biegu - 6 -

7 jałowego. Znajomość charakterystyk stanu jałowego powala na ocenę właściwości obwodu magnetycnego transformatora. Na podstawie tych charakterystyk można również określić w prybliżeniu wartość wtórnego napięcia namionowego w prypadku, gdy jest ono nienane. Preprowadając pomiar pry napięciu namionowym, możemy określić namionowy prąd jałowy ora namionowe straty w stanie jałowym. Pomiar mocy cynnej, pobieranej pre transformator w stanie jałowym, powala na ocenę wykonania rdenia ( można pominąć straty mocy w uwojeniu pierwotnym P cu1 = I 0 2 R 1 uwagi na mały prąd). Można bowiem kierując się wynikami tego pomiaru, wykryć w pakietach blach warcia, które są prycyną lokalnego wrostu temperatury i mogą prowadić do uskodenia transformatora. Stanem warcia transformatora naywa się taki rodaj pracy, w którym jedno uwojeń asilane jest e źródła energii elektrycnej, a aciski drugiego są warte, cyli U 2 = 0. Stan ten pry namionowym napięciu asilającym U 1 spowodowałby, że w uwojeniach 1 i 2 popłynąłby prąd od około 10 do 30 ray więksy od prądów namionowych i transformator w bardo krótkim casie uległby nisceniu. Z powyżsego wynika, że próby pry stanie warcia transformatora mogą być preprowadone pry obniżonym napięciu asilania, to nacy takim napięciu, aby w uwojeniach 1 i 2 płynęły prądy namionowe. Taki stan pracy transformatora naywa się normalnym warciem transformatora albo inacej pomiarowym warciem lub warciem namionowym transformatora. Schemat astępcy transformatora w stanie warcia predstawiono na rysunku 2. Rys. 2. Schemat astępcy transformatora w stanie warcia. W tym schemacie pominięto gałąź poprecną X µ, R Fe. Założenie takie jest uasadnione, ponieważ prąd jałowy ( płynący pre elementy X µ,r Fe ) w stanie warcia jest rędu kilku 0 / 00 prądu namionowego I n. Napięciem warcia transformatora U Z naywa się takie napięcie, które należy doprowadić do jednego uwojeń, pry warciu drugiego, aby w uwojeniu asilanym uyskać prąd namionowy I n. Stan obciążenia transformatora występuje wówcas, gdy uwojenie pierwotne podłącone jest do napięcia sieci asilającej, a do uwojenia wtórnego podłącono odbiornik (rys. 1). Moc pobierana sieci pre transformator używana jest na pokrycie strat wewnętrnych transformatora ora na pokrycie obciążenia. Sprawnością transformatora naywamy stosunek mocy cynnej pobieranej pre obciążenie do mocy cynnej pobieranej sieci

8 3. Pomiary laboratoryjne Zadanie 1: Określić typ i wpisać dane namionowe transformatora. Typ: U 1 : U 2 : Sn: CosΦ: Producent: Typ abepiecenia: Obudowa IP: Certyfikat: Norma wyrobu: Zadanie 2: Pomiary reystancji uwojeń transformatora. Pomiary reystancji uwojeń transformatora jednofaowego należy preprowadić metodą technicną pry asilaniu napięciem stałym. Schemat połąceń jest predstawiony na rysunku 3. Rys. 3. Schemat układu do pomiaru reystancji uwojeń transformatora Dla każdego uwojeń dokonać należy kilka pomiarów. Tabela 1 UZWOJENIE GÓRNE UZWOJENIE DOLNE U [V] I [A] R [Ω] U [V] I [A] R[Ω] R rśr =... R dśr =... Wyniki pomiarów i obliceń reystancji uwojeń transformatora Mierąc jednoceśnie napięcie i prąd pry miennych wartościach prądu. Wyniki pomiarów wpisać do tabeli 1. Zadanie 3: Pomiar prekładni transformatora. Pomiaru prekładni pry biegu jałowym dokonuje się mierąc napięcie strony pierwotnej i wtórnej w stanie jałowym (rys.4a). Pomiar prekładni pry warciu transformatora preprowada się według schematu podanego na rys.4b

9 Rys 4. Schematy pomiarowe prekładni transformatora: a. pry biegu jałowym b. pry warciu Wykonuje się kilka odcytów dla różnych napięć (prądów) w pobliżu wartości namionowych i oblica się wartość średnią prekładni. Tabela 2 Wyniki pomiarów prekładni transformatora U 1 [V] U 2 [V] U 1śr [V] U 2śr [V] υ u = I 1 [A] I 2 [A] I 1śr [A] I 2śr [A] υ i = Zadanie 4: Pomiary w stanie jałowym transformatora. Pomiary należy preprowadić według układu podanego na rys. 5. W celu uyskania dokładniejsych odcytów mierników transformator należy asilić od strony dolnego napięcia. Popre mianę napięcia asilającego od 0,1U n2 do 1,2U n2 uyskamy możliwość wynacenia mienności niektórych parametrów. Rys.5 Schemat układu do pomiarów transformatora w stanie jałowym Wyniki pomiarów należy wpisać do tabeli 3. Tabela 3 Wyniki pomiarów i obliceń próby stanu jałowego transformatora L.p. U 02 I 0 P 0 cosφ 0 I µ I c V A W -- A A Uwagi Na podstawie otrymanych danych pomiarowych należy oblicyć następujące dane: - 9 -

10 cos p 0 φ 0 = ; 0 cosφ0 U 02 I 0 I c = I ; I µ = I 0 sinφo Zadanie 5: Pomiary pry obciążeniu transformatora jednofaowego. Pomiary obciążenia transformatora należy wykonać pry stałym współcynniku mocy odbiornika. Układ pomiarowy musi być połącony godnie rysunkiem 6. Pomiary należy ropocąć od I 2 =0,1I n stopniowo więksając obciążenie aż do 1,2I n utrymując stałe napięcie asilania. Rys.6 Schemat układu pomiarowego do badania obciążenia transformatora Wyniki pomiarów należy anotować w tabeli 4. Tabela 4 Wyniki pomiarów i obliceń próby obciążenia transformatora jednofaowego. U 1 I 1 P 1 U 2 I 2 P 2 cosφ 1 η L.p. V A W V A W -- % Uwagi Zadanie 6: Pomiary pry normalnym warciu transformatora. Celem wynacenia strat w uwojeniach ora reaktancji roproseniowej uwojeń należy połącyć układ pomiarowy godnie rysunkiem 7. Rys.7 Schemat układu pomiarowego próby warcia Napięcie podnosimy od era stopniowo do takiej wartości U, aby w uwojeniu asilanym popłynął prąd namionowy transformatora. Wyniki pomiarów należy wpisać do tabeli 5. Tabela 5 Wyniki pomiarów i obliceń pry warciu pomiarowym transformatora U Z I Z P Z cosφ Z R Z X Z Z L.p. Z Uwagi V A W --- Ω Ω Ω Na podstawie otrymanych danych pomiarowych należy oblicyć następujące dane: P2 cosφ = ; U I 2 P R = ; I U Z = ; I X = Z 2 Z R 2 Z

11 4. Opracowanie wyników pomiaru a. Uupełnić tabele o odpowiednie oblicenia. b. Narysować charakterystyki stanu jałowego, tn. cosφ, I 0, P 0, I µ, I µ = f(u 0 ) c. Wykreślić charakterystyki obciążeniowe, tn. cosφ 1, I 1, U 1, y = f(i 2 ) d. Narysować charakterystyki warciowe, tn. P, Iż, cosφ = f(u ) e. Preprowadić dyskusje wyników ora podać wnioski preprowadonych pomiarów 5. Zagadnienia i pytania kontrolne a. Podiał elektrycnych urądeń preciwwybuchowych b. Zasada ochrony urądeń ognioscelnych i o budowie wmocnionej c. Cechowanie elektrycnych urądeń preciwwybuchowych d. Opisać budowę i asadę diałania transformatora e. Co to jest stan jałowy i stan warcia normalnego transformatora? 6. Literatura 1. Praca biorowa, Poradnik montera elektryka, WNT Warsawa PN-EN AC Urądenia elektrycne w prestreniach agrożonych wybuchem. Wymagania ogólne

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

Analiza transformatora

Analiza transformatora ĆWICZENIE 4 Analia transformatora. CEL ĆWICZENIA Celem ćwicenia jest ponanie bodowy, schematu astępcego ora ocena pracy transformatora.. PODSTAWY TEORETYCZNE. Budowa Podstawowym adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora jednofazowego. (Instrukcja do ćwiczenia)

Badanie transformatora jednofazowego. (Instrukcja do ćwiczenia) 1 Badanie transformatora jednofaowego (Instrukcja do ćwicenia) Badanie transformatora jednofaowego. CEL ĆICZENI: Ponanie asady diałania, budowy i właściwości.transformatora jednofaowego. 1 IDOMOŚCI TEORETYCZNE

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Transformator jednofazowy. Zasada działania. Dla. mamy. Czyli. U 1 = E 1, a U 2 = E 2. Ponieważ S. , mamy: gdzie: z 1 E 1 E 2 I 1

TRANSFORMATORY. Transformator jednofazowy. Zasada działania. Dla. mamy. Czyli. U 1 = E 1, a U 2 = E 2. Ponieważ S. , mamy: gdzie: z 1 E 1 E 2 I 1 TRANSFORMATORY Transformator jednofaowy Zasada diałania E E Z od Rys Transformator jednofaowy Dla mamy Cyli e ω ( t) m sinωt cosωt ω π sin ωt + m m π E ω m f m 4, 44 f m E 4, 44 f E m 4, 44 f m E, a E

Bardziej szczegółowo

Ochrona_pporaz_ISiW J.P. Spis treści:

Ochrona_pporaz_ISiW J.P. Spis treści: Spis treści: 1. Napięcia normaliowane IEC...2 1.1 Podstawy prawne 2 1.2 Pojęcia podstawowe 2 2. Zasilanie odbiorców niepremysłowych...3 2.1 kłady sieciowe 4 3. Zasady bepiecnej obsługi urądeń elektrycnych...8

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS Cel ćwicenia: aponanie budową i asadą diałania podstawowych typów asilacy UPS ora pomiar wybranych ich parametrów i charakterystyk. 5.1. Podstawy teoretycne 5.1.1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv dr inż MARIAN HYLA Politechnika Śląska w Gliwicach Automatycna kompensacja mocy biernej systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv W artykule predstawiono koncepcję, realiację ora efekty diałania centralnego

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

Transformator jednofazowy (cd) Rys. 1 Stan jałowy transformatora. Wartość tego prądu zwykle jest mniejsza niż 5% prądu znamionowego:

Transformator jednofazowy (cd) Rys. 1 Stan jałowy transformatora. Wartość tego prądu zwykle jest mniejsza niż 5% prądu znamionowego: Transformator jednofaowy (cd) W transformatore pracującym be obciążenia (stan jałowy) wartość prądu po stronie wtórna jest równy eru (Rys. 1). W takim prypadku pre uwojenie strony pierwotnej prepływa tylko

Bardziej szczegółowo

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl

Bardziej szczegółowo

5. Badanie transformatora jednofazowego

5. Badanie transformatora jednofazowego 5. Badanie transformatora jednofaowego Celem ćwicenia jest ponanie budowy i asady diałania transformatora jednofaowego, jego metod badania i podstawowych charakterystyk. 5.. Wiadomości ogólne 5... Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach. CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o ebach prostych o ębach prostych walcowe walcowe o ębach śrubowych o

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI CHARAKTERYSTYKI TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Badanie właściwości transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych nstytut Masyn obocych Ciężkich PW Laboratorium lektrotechniki i lektroniki Ćwicenie M3 - instrukcja Badanie silnika indukcyjnego jednofaowego i transformatora Data wykonania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Próba statycna rociągania metali. Obowiąująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 Podać nacenie następujących symboli: d o -.....................................................................

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Wybrane stany nieustalone transformatora:

Wybrane stany nieustalone transformatora: Wybrane stany nieustalone transformatora: Założenia: - amplituda napięcia na aciskach pierwotnych ma wartość stałą nieależnie od jawisk achodących w transformatore - warcie występuje równoceśnie na wsystkich

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 7. Badanie i pomiary transformatora

ĆWICZENIE NR 7. Badanie i pomiary transformatora ĆWICZENIE NR 7 Badanie i pomiary transformatora Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z pracą i budową transformatorów Wyznaczenie początków i końców uzwojeń pomiar charakterystyk biegu jałowego pomiar charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora POLITECHIKA ŚLĄSKA WYDIAŁ IŻYIERII ŚRODOWISKA I EERGETYKI ISTYTUT MASY I URĄDEŃ EERGETYCYCH LABORATORIUM ELEKTRYCE Badanie transformatora (E 3) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWIC 3. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA NWERSYTET TECHNOLOGCZNO-RZYRODNCZY W BYDGOSZCZY WYDZAŁ NŻYNER MECHANCZNEJ NSTYTT EKSLOATACJ MASZYN TRANSORT ZAKŁAD STEROWANA ELEKTROTECHNKA ELEKTRONKA ĆWCZENE: E BADANE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO iotr

Bardziej szczegółowo

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa Metody dokładne w astosowaniu do rowiąywania łańcuchów Markowa Beata Bylina, Paweł Górny Zakład Informatyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 2-31

Bardziej szczegółowo

Rurka Pitota Model FLC-APT-E, wersja wyjmowana Model FLC-APT-F, wersja stała

Rurka Pitota Model FLC-APT-E, wersja wyjmowana Model FLC-APT-F, wersja stała Pomiar prepływu Rurka Pitota Model FLC-APT-E, wersja wyjmowana Model FLC-APT-F, wersja stała Karta katalogowa WIKA FL 10.05 FloTec Zastosowanie Produkcja i rafinacja oleju Udatnianie i dystrybucja wody

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne. 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu:

Trójfazowe silniki indukcyjne. 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu: A3 Trójfazowe silniki indukcyjne Program ćwiczenia. I. Silnik pierścieniowy 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu: a - bez oporów dodatkowych w obwodzie wirnika, b - z oporami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11 NSTRKCJA LABORATORM ELEKTROTECHNK BADANE TRANSFORMATORA Autor: Grzegorz Lenc, Strona / Badanie transformatora Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania transformatora oraz wyznaczenie parametrów schematu

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych 3 I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych 1.1 Rodzaje i klasyfikacja maszyn elektrycznych... 10 1.2 Rodzaje pracy... 12 1.3 Temperatura otoczenia i przyrost temperatury... 15 1.4 Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej.

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn - - Ćw. 5. Określenie współcynnika strat mocy i sprawności prekładni ślimakowej.. Podstawowe wiadomości i pojęcia. Prekładnie ślimakowe są to prekładnie wichrowate,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Stasica w Krakowie Wydiał Inżynierii Mechanicnej i Robotyki Katedra Automatyacji Procesów ROZPRAWA DOKTORSKA Układy redukcji drgań tłumikami magnetoreologicnymi

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

UKŁADY TENSOMETRII REZYSTANCYJNEJ

UKŁADY TENSOMETRII REZYSTANCYJNEJ Ćwicenie 8 UKŁADY TESOMETII EZYSTACYJEJ Cel ćwicenia Celem ćwicenia jest ponanie: podstawowych właściwości metrologicnych tensometrów, asad konstrukcji pretworników siły, ora budowy stałoprądowych i miennoprądowych

Bardziej szczegółowo

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 PRZEDMIOT TEMAT KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydiał Mechanicny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 1. CEL ĆWICZENIA Wybrane

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 POLSKA Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Murarska 28 tel/fax: (0048 32) 327 14 59 0048 32 326 44 00 0048 32 326 44 03 Wrzesień

Bardziej szczegółowo

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. I. Wstęp II. III. Pompa zatapialna jest urządzeniem elektryczno-mechanicznym.

Bardziej szczegółowo

MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA

MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA ISO 9001: 2000 ISO 14001 Trójfazowe silniki indukcyjne klatkowe przeciwwybuchowe dla przemysłu chemicznego wielkości mechanicznej 160 315 Typu: EcS(K,L)g-EP, EcS(K,L)gb-EP,

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

4.8. Badania laboratoryjne

4.8. Badania laboratoryjne BOTOIUM EEKTOTECHNIKI I EEKTONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 4 p. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania ćwiczenia Podpis prowadzącego zajęcia 4. 5. Temat Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM

URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM Separatory (bariery), zasilacze i przetworniki z separacją produkcji LABOR-ASTER z cechą II (1) GD [EEx ia] IIC i I (M1) [EEx ia] I to: - zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ Ćwiczenie 4 WYZNCZNE NDUKCYJNOŚC WŁSNEJ WZJEMNEJ Celem ćwiczenia jest poznanie pośrednich metod wyznaczania indukcyjności własnej i wzajemnej na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych obwodu. 4..

Bardziej szczegółowo

Urządzenia przeciwwybuchowe badanie transformatora

Urządzenia przeciwwybuchowe badanie transformatora Temat ćwiczenia: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Urządzenia przeciwwybuchowe badanie transformatora - - ` Symbol studiów (np. PK0): - data wykonania ćwiczenia godzina wykonania ćwiczenia Lp.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroenergetyki 2

Podstawy Elektroenergetyki 2 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PACOWNA ELEKTYCZNA ELEKTONCZNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE TANSFOMATOA JEDNOFAZOWEGO rok szkolny klasa grupa data

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI POWŁOKOWEJ. CIENKOŚCIENNY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY

ANALIZA KONSTRUKCJI POWŁOKOWEJ. CIENKOŚCIENNY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY Cw3_biornik.doc ANALIZA KONTRUKCJI POWŁOKOWEJ. CIENKOŚCIENNY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY 1. W P R O W A D Z E N I E Ciało utworone pre dwie akrwione powierchnie nawane jest powłoką, jeśli preciętna odlełość pomięd

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji. Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Ocena wrażliwości i tolerancji układu

Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji. Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Ocena wrażliwości i tolerancji układu P o l i t e c h n i k a B i a ł o s t o c k a W y d i a ł E l e k t r y c n y Nawa predmiotu: Techniki symulacji Kierunek: elektrotechnika Kod predmiotu: EZ1C400 053 Numer ćwicenia: Temat ćwicenia: E47

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/211 15 Marcin Fice, Rafał Setlak Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLTECHNKA GDAŃSKA WYDZAŁ ELEKTOTECHNK ATOMATYK KATEDA ENEGOELEKTONK MASZYN ELEKTYCZNYCH LABOATOM MASZYNY ELEKTYCZNE ĆWCZENE (T) TANSFOMATOY TANSFOMATO TÓJFAZOWY BADANE CHAAKTEYSTYK Materiały pomocnice

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna zasilacza ZRi02

Dokumentacja techniczna zasilacza ZRi02 Dokumentacja techniczna zasilacza ZRi02 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE... 3 2. BUDOWA... 3 2.1. ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. OPIS DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI... 4 3.1. PODŁĄCZENIE DO ODBIORNIKA... 4 3.2.

Bardziej szczegółowo

W takim modelu prawdopodobieństwo konfiguracji OR wynosi. 0, 21 lub , 79. 6

W takim modelu prawdopodobieństwo konfiguracji OR wynosi. 0, 21 lub , 79. 6 achunek prawdopodobieństwa MP6 Wydiał Elektroniki, rok akad. 8/9, sem. letni Wykładowca: dr hab.. Jurlewic Prykłady do listy : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo klasycne. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od

Bardziej szczegółowo

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem X

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem X PRZEGLĄDY - POGLĄDY w przestrzeniach zagrożonych wybuchem X Michał Swierżewski Do końca 2003 roku klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem przeprowadzało się na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE ELEKTRYKA 213 Zesyt 1 (225) Rok LIX Marcin FICE Politechnika Śląska w Gliwicach HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE Strescenie. W artykule predstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: EXI PL

Instrukcja obsługi. Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: EXI PL Instrukcja obsługi Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 Numer instrukcji: EXI-02-03-05-14-PL PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG Wagi Elektroniczne 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel.

Bardziej szczegółowo

Dodawanie i mnożenie liczb zespolonych są działaniami wewnętrznymi tzn., że ich wynikiem jest liczba zespolona.

Dodawanie i mnożenie liczb zespolonych są działaniami wewnętrznymi tzn., że ich wynikiem jest liczba zespolona. Wykład - LICZBY ZESPOLONE Algebra licb espolonych, repreentacja algebraicna i geometrycna, geometria licb espolonych. Moduł, argument, postać trygonometrycna, wór de Moivre a.' Zbiór Licb Zespolonych Niech

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Automatyka i Robotyka (AiR) SPECJALNOŚĆ: Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wyposażenie robota dwukołowego w cujniki ewnętrne Equipping a two

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH

ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. Zbigniew Zalis Politechnika Opolska w Opolu ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH -CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce

Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce dr inż. Michał Górny Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1 Wypalanie gazu kopalnianego Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne Rodzaj i tryb studiów: stacjonarne I stopnia Kierunek: Maszyny elektryczne Specjalność: Automatyka i energoelektryka w górnictwie

Bardziej szczegółowo

BADANIE TRANSFORMATORA I.

BADANIE TRANSFORMATORA I. BADANIE TRANSFORMATORA I. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z budową i działaniem transformatora w trybie stanu jałowego oraz stanu obciążenia (roboczego), wyznaczenie przekładni transformatora, jego sprawności

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne Rodzaj i tryb studiów: niestacjonarne I stopnia Kierunek: Maszyny elektryczne Specjalność: Automatyka i energoelektryka w

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI Wstęp 9 1. Pola elektromagnetyczne 11 1.1. Informacje wstępne 11 1.2. Źródła pół elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka 14 1.3. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa POLTECHNK ŚLĄSK WYDZŁ NŻYNER ŚRODOWSK ENERGETYK NSTYTT MSZYN RZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LBORTORM ELEKTRYCZNE Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa (E 2) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGLEWCZ 3 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-n33-400/6,0/0,5/2/ Stacja transformatorowa

Karta produktu. EH-n33-400/6,0/0,5/2/ Stacja transformatorowa Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Stacja transformatorowa typu EH-n33-400/3,0/0,5/2/02.00 jest urządzeniem zasilającym przystosowanym do instalowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych

Bardziej szczegółowo

Akustyczne wzmacniacze mocy

Akustyczne wzmacniacze mocy Akustyczne wzmacniacze mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, sposobem projektowania oraz parametrami wzmacniaczy mocy klasy AB zbudowanych z użyciem scalonych wzmacniaczy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ nstrukcja laboratoryjna - 1 - LABORATORUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYK ZABEZPECZENOWEJ BADANE PRZEKŁADNKA PRĄDOWEGO TYPU ASK10 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania, danych znamionowych

Bardziej szczegółowo

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa w przestrzeni zagrożonej wybuchem Część III. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym

Wymagania bezpieczeństwa w przestrzeni zagrożonej wybuchem Część III. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym Wymagania bezpieczeństwa w przestrzeni zagrożonej wybuchem Część III. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym Michał Świerżewski W kolejnej części wprowadzenia do zagadnień bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna 1. W jakich jednostkach mierzymy natężenie pola magnetycznego: a) w amperach na metr b) w woltach na metr c) w henrach d) w teslach 2. W przedstawionym na rysunku układzie trzech rezystorów R 1 = 8 Ω,

Bardziej szczegółowo

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A.

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A. Przekładnik prądowy typu IWF wykonany jest jako jednofazowy przekładnik niskiego napięcia, wnętrzowy, jednordzeniowy, suchy, służący do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów zabezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIA LUBELSA J. Banasek, J. Jonak PODSTAW ONSTRUCJI MASN WPROWADENIE DO PROJETOWANIA PREŁADNI ĘBATCH I DOBORU SPRĘGIEŁ MECHANICNCH Wydawnictwa Ucelniane 008 Opiniodawca: dr hab. inŝ. Stanisław rawiec

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E19 BADANIE PRĄDNICY

Bardziej szczegółowo

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości:

Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości: Temat: Podział maszyn prądu stałego i ich zastosowanie. 1. Maszyny prądu stałego mogą mieć zastosowanie jako prądnice i jako silniki. Silniki prądu stałego wykazują dobre właściwości regulacyjne. Umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO CEL ĆWICZENIA: poznanie zasady działania, budowy, właściwości i metod badania transformatora. PROGRAM ĆWICZENIA. Wiadomości ogólne.. Budowa i

Bardziej szczegółowo

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. 1. Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy (silniki uniwersalne). silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe maja budowę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH:

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH: ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH: JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA DOBORU BATERII KONDENSATORÓW DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ zleceniodawca: SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.

Bardziej szczegółowo