RAITARO PARTNERS ul. Nowy Świat 35/7B Warszawa tel. komórkowy: poczta elektroniczna:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAITARO PARTNERS ul. Nowy Świat 35/7B 00-029 Warszawa tel. komórkowy: +48 604 290 702 poczta elektroniczna: przemek.cieszynski@raitaro."

Transkrypt

1 PRZEMYSŁAW CIESZYŃSKI RAITARO PARTNERS ul. Nowy Świat 35/7B Warszawa tel. komórkowy: poczta elektroniczna: CEL PROFESJONALNY PROFIL ZAWODOWY GŁÓWNE UMIEJĘTNOŚCI Pomagać firmom w prowadzeniu programów poprawy funkcjonowania lub nowych przedsięwzięć realnie podnoszących ich wartość Silny, potwierdzony potencjał do osiągania znaczących efektów biznesowych na poziomie ścisłego kierownictwa uzyskany poprzez ponadpiętnastoletnie, zróżnicowane doświadczenie funkcjonalne (sprzedaż, IT, operacje, zaopatrzenie, marketing, strategia) i branżowe (bankowość, przemysł, gastronomia, media, doradztwo, integracja systemów) oraz unikalną kombinację przygotowania akademickiego studia politechniczne na wiodącej polskiej uczelni i MBA ze szkoły biznesu mieszczącej się wówczas wśród 20 najlepszych w USA wg. BusinessWeek Szczególnie głęboka znajomość polskiego sektora finansowego Gotowość współpracy na zasadach dopasowanych do specyfiki projektu: zarządzanie tymczasowe (interim management), bieżące doradztwo strategiczne, projekt doradczy lub wdrożeniowy, reprezentacja w negocjacjach i inne WYKSZTAŁCENIE i Studia na poziomie graduate w zakresie zarządzania na Vanderbilt University, Nashville, TN (USA), tytuł MBA, specjalizacja: Marketing, stypendysta Fulbright a Studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania, mgr inż., specjalizacja: Systemy Informacyjne ROLE I DOŚWIADCZENIE 4/ obecnie YAWAL SA Herby Członek Rady Nadzorczej 4/2008 6/2009 CIECH SA Warszawa Członek Rady Nadzorczej 6/2007 6/2008 SYGNITY SA Warszawa Członek Rady Nadzorczej 3/2006 6/2007 WSiP SA Warszawa Przewodniczący (Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej Strona 1 z 7

2 12/ RAITARO CONSULTING/RAITARO PARTNERS Warszawa Właściciel/Wspólnik Projekty: Restrukturyzacja operacyjna i kosztowa oraz zarządzanie tymczasowe (Prezes Zarządu w organizacji klienta) jednego z największych polskich producentów stolarki otworowej, redukcja zatrudnienia o ponad 25%, negocjacje ze związkami zawodowymi Restrukturyzacja finansowa prywatnego producenta z branży spożywczej, negocjacje z bankami Restrukturyzacja operacyjna i kosztowa największego polskiego terminala kontenerowego, negocjacje regulacji warunków pracy i zasad wynagradzania ze związkami zawodowymi, redukcja zatrudnienia o ponad 20% Wsparcie wiodącej polskiej firmy obsługującej płatności kartowe przy wdrożeniu nowej, złożonej usługi dla jej strategicznego klienta, zarządzanie projektem Doradztwo strategiczne oraz wsparcie wyboru i wdrożenia rozwiązania klasy ERP dla wiodącej firmy reklamy zewnętrznej Strategia dla polskiego przedstawicielstwa wiodącego globalnego dostawcy specjalistycznych rozwiązań informatycznych i elektroniki użytkowej oraz wsparcie wdrożenia rozwiązania klasy ERP/CRM dla tego klienta Strategia i analiza przed możliwym upublicznieniem dla największego polskiego dostawcy odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego Projekt struktury organizacyjnej, definicja zadań i planowanie zasobów dla agencji informacyjnej największej polskiej stacji telewizyjnej Strategia dla United Arab Bank, Sharjah, ZEA Projekt organizacji, definicja ról i procedur dla nowotworzonego działu doradztwa biznesowego u wiodącego polskiego dostawcy usług informatycznych, wdrożenie stworzonego modelu i wsparcie rozwoju sprzedaży usług Wsparcie procesu wyboru kandydata do kierowniczej roli przy realizacji strategii obecności w mediach nietradycyjnych (witryny internetowe, chat, GSM) dla największej polskiej firmy medialnej 03/ /2005 TELEWIZJA POLSKA SA Warszawa Dyrektor Biura Restrukturyzacji Stworzenie i prowadzenie profesjonalnego Biura Restrukturyzacji (trzech podwładnych) Zdefiniowanie szczegółowego planu programu restrukturyzacji oraz projekt lokalnych usprawnień i oszczędności w obszarach: opieka zdrowotna dla pracowników transport samochodowy Strona 2 z 7

3 model Oddziału Terenowego TVP produkcja informacji Definicja i bieżące zarządzanie procesem zakupu usług doradczych obejmujących dwa złożone projekty restrukturyzacyjne 01/ /2005 POLCARD SA Warszawa Dyrektor Pionu Usług Bankowych, Członek Zarządu Bieżące zarządzanie Pionem Usług Bankowych (15 pracowników) Szybka, dogłębna restrukturyzacja Pionu poprzez zwiększenie zdolności sprzedażowej i uczytelnienie podziału obowiązków pomiędzy sprzedaż, rozwój oferty i wdrożenia (przeniesione do innego Pionu) Bezpośredni udział w wielu przedsięwzięciach sprzedażowych zwiększających przychody o ponad 2 miliony złotych w ujęciu rocznym w roku następującym po przeprowadzeniu zmian oraz ok. 5 milionów złotych w roku kolejnym z perspektywą dalszego znacznego wzrostu Zainicjowanie i prowadzenie licznych przedsięwzięć usprawniających organizację poza Pionem Usług Bankowych (sformalizowanie zarządzania projektami, przebudowa architektury IT i udoskonalenie oraz uproszczenie procesu prognozowania sprzedaży) 02/ /2004 CII GROUP (od 09/2005 Kolaja and Partners) Warszawa Executive Director Projekty: Stworzenie wszechstronnej strategii dla zaopatrzenia w krytyczny surowiec dla jednej z największych papierni w Polsce. Klient oczekiwał pomocy w zrozumieniu przyszłej dynamiki popytu i podaży surowca w skali kraju i regionu oraz rekomendacji optymalnego sposobu zapewnienia niezbędnego poziomu zaopatrzenia w obliczu skokowego wzrostu własnego zapotrzebowania oraz całkowitego krajowego/regionalnego popytu, a także optymalizacji kosztu pozyskiwania surowca. Zaproponowane i wdrożone rekomendacje spowodowały zwiększenie pewności dostaw, obniżenie całkowitego kosztu zaopatrzenia oraz poprawę relacji z dostawcami i zapewnienie wysokiej jakości surowca 11/ /2003 ACCENTURE (do 12/2000 Andersen Consulting) Warszawa Senior Manager, Usługi Finansowe/Strategia Projekty: Prowadzenie projektu stworzenia i pilotowego wdrożenia nowego modelu oddziału dla jednego z największych polskich banków. Klientowi zależało na pełnym wykorzystaniu możliwości, jakie dawał nowowdrożony system informatyczny, w szczególności w obszarach: o zdolności sprzedażowych o jakości obsługi klienta i efektywności kosztowej o eliminacji funkcji zapleczowych z oddziałów Strona 3 z 7

4 Już we wstępnej fazie została przygotowana nowa struktura organizacyjna dla zespołów obsługi klienta oraz zdefiniowane usprawnienia i możliwości redukcji kosztów w obszarach wsparcia i szczątkowego zaplecza w oddziale. Kierowanie wszechstronnym programem poprawy efektywności dla wiodącego polskiego banku uniwersalnego. Poprzez odniesienie do branżowych wskaźników efektywnościowych zespół projektowy zidentyfikował obszary o największym potencjale dla uzyskania oszczędności, które zostały następnie uzyskane poprzez przeprojektowanie procesów, zmiany organizacyjne i dostosowanie poziomu zasobów do obciążenia zadaniami. Łączne oszczędności osiągnęły poziom ok. 20 milionów złotych. Nadzór nad oceną ryzyka operacyjnego dla średniego polskiego banku. Ponadto w toku projektu określono strategię mitygowania ryzyk i możliwości poprawy efektywności w obszarach operacji i IT. Kierowanie zespołem pomagającym międzynarodowemu funduszowi inwestycyjnemu w diagnozie wewnętrznej kondycji i pozycji rynkowej średniej wielkości banku w Polsce, który miał być przejęty przez klienta. Współkierowanie międzynarodowym zespołem konsultantów analizujących rynkową atrakcyjność krajów skandynawskich i środkowoeuropejskich dla Pionu Asset Management dużego banku europejskiego. Ocena obejmowała: potencjał rynku, środowisko prawne i regulacyjne oraz możliwość wdrożenia modelu operacyjnego klienta. Nadzorowanie zespołu, którego zadaniem było zdefiniowanie podejścia do implementacji infrastruktury, umożliwiającej wprowadzenie nowoczesnych kanałów dystrybucji, w jednym z największych polskich banków. Równolegle współkierowanie pracami nad obszernym business case dotyczącym wdrożenia bankowości telefonicznej dla tego samego banku. Kierowanie zespołem projektowym, który pracował nad analizą polskiego rynku finansowego i jego tendencji rozwojowych dla dużego banku z zachodniej Europy, który przejął instytucję finansową w Polsce. Konkluzje projektu pozwoliły inwestorowi zbudować szczegółową strategię wejścia na rynek. Dla dużego europejskiego konsorcjum finansowego - ocena planu biznesowego, który dotyczył wprowadzenia na rynek ubezpieczeń bezpośrednich przez polskiego przedstawiciela konsorcjum jedną z głównych polskich firm ubezpieczeniowych Nowa strategia korporacyjna dla średniej wielkości banku polskiego z udziałem kapitału zagranicznego. Zespół projektowy analizował warunki makroekonomiczne, oceniał sektor gospodarki, porównywał wyniki i możliwości banku na tle konkurencji i najlepszych praktyk. Opracował także optymalny zestaw inicjatyw potrzebnych do Strona 4 z 7

5 utrzymania i przyspieszenia rozwoju banku. Przygotowana strategia została zaprezentowana na konferencji prasowej i przedstawiona udziałowcom banku, którzy zaaprobowali zarówno ogólny kierunek jak i szczegółowe rekomendację. Pomoc BRE Bankowi w zdefiniowaniu modelu biznesowego i oferty produktowej dla mbanku nowo tworzonej jednostki detalicznej. Wyniki prac obejmowały: o pełną definicję produktów i usług o cennik produktów o strategię pozyskiwania klientów o projekt organizacji o model finansowy i business case Stworzenie, dla wiodącego, polskiego banku uniwersalnego (obecnie część większego banku po połączeniu z jednym z konkurentów), nowej strategii dotyczącej sektora detalicznego. Projekt zaowocował zmianą podejścia do działalności detalicznej i wdrożeniem nowej koncepcji. Zespół przeprowadził kompleksową diagnozę biznesową, przygotował zestaw opcji strategicznych, zdefiniował wyczerpującą segmentację klientów detalicznych banku, zarekomendował kierunki strategicznego rozwoju poparte przez model finansowy, zaprojektował nową ofertę produktową z wytycznymi odnośnie wszystkich charakterystyk i cen, zaprojektował procesy sprzedaży i obsługi oraz przygotował plan implementacji. Asysta przy przygotowaniu implementacji zarekomendowanych inicjatyw, które obejmowały: o rozwój bankowości elektronicznej o implementację nowej oferty produktowej o implementację nowego modelu sieci dystrybucji banku Wykonanie dla wiodącego polskiego operatora telefonii bezprzewodowej: o analizy możliwych scenariuszy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce o analizy opcji strategicznych klienta na tle najbardziej prawdopodobnego scenariusza o zestawienia krytycznych umiejętności koniecznych, aby odnieść sukces o oceny tych umiejętności w organizacji klienta o szczegółowej oceny jednej z tych umiejętności w obszarze sprzedaży o rekomendacji do wdrożenia usprawnień w wybranym obszarze Strona 5 z 7

6 05/ /1998 TRICON RESTAURANTS INTERNATIONAL (do 11/1997 PepsiCo) Warszawa Project Leader Prowadzenie projektu usprawniającego funkcjonowanie jednego z kanałów sprzedaży (dostawa do domu). Projekt obejmował: strategię rynkową, strategię wykorzystania aktywów, analizę zgodności z modelem działalności detalicznej firmy, analizę konkurencji, usprawnienie operacyjne, analizę lokalizacji, wykorzystanie technologii informatycznej, szkolenie personelu. Systems (IT) Manager, Polska Stworzenie i wdrożenie strategii informatycznej dla regionu CEE Zarządzanie inwestycjami informatycznymi Wdrożenia i utrzymanie systemów wspierających działalność restauracji szybkiej obsługi (POS i BOH, 40 punktów) Wdrożenia systemów dla biura głównego (finanse, kadry, płace, aplikacje biurowe, integracja z systemami POS i BOH oraz innymi rynkami regionu CEE - franchising) BIURO ds. INFORMATYKI URM Warszawa Konsultant Zarządzanie wdrożeniem systemu kadrowego dla administracji rządowej Uproszczenie procedur zamawiania i kupowania sprzętu informatycznego i oprogramowania dla jednostek administracyjnych JĘZYKI OBCE KONFERENCJE I PUBLIKACJE angielski płynnie, francuski i rosyjski czytanie i rozumienie Prezentacja na MBA Forum, Kraków, maj 2009 Wystąpienie nt. Czynniki sukcesu emisji produktu kartowego, konferencja Karta 2004, grudzień Udział w dyskusji panelowej nt. Inwestycji zagranicznych w Polsce na polskiej edycji Światowego Forum Ekonomicznego, Krynica, wrzesień 2004, Współautor artykułu o inwestowaniu na początku ożywienia gospodarczego, Businessman Magazine, listopad 2003 (152) Wkład do serii artykułów o firmach doradczych, Puls Biznesu, 8 październik, 2003 Współautor artykułu o outsourcingu, Businessman Magazine, październik 2003 (151) Wywiad dla PC Kurier-a (2/2002) o inwestowaniu w IT i outsourcingu IT w obliczu spowolnienia gospodarczego, luty 2002, Strona 6 z 7

7 Wkład do artykułu o roli doradców w transformacji polskiego sektora bankowego w Polish Financial Review ( wydawnictwo The Economist, maj 2001 Wykład o sposobach wyceny przedsięwzięć i firm działających w obszarze handlu elektronicznego na konferencji Retail Banking organizowanej przez Euroforum, Warszawa, luty 2001 Wykład na temat roli funkcji opieki nad klientem w firmach usługowych na konferencji Customer care zorganizowanej przez Institute for International Research, Warszawa, luty 2000 Prezentacja na temat ecommerce na rynku detalicznym na konferencji Zarządzanie Kanałami Dystrybucji zorganizowanej przez Institute for International Research, Warszawa, listopad 1999 Prezentacja na temat Stosunki dostawców z detalistami na konferencji Retailing in Poland zorganizowanej przez Institute for International Research, Warszawa, wrzesień 1999 Wykład na temat Analiza potrzeb klienta, konferencja 3 Day MBA zorganizowanej przez Euroforum, Warszawa, lipiec 1999 Wystąpienie na temat CRM na konferencji Informacja 99, Warszawa, czerwiec 1999, obszernie omówione w dzienniku Rzeczpospolita, 144(5309), , Strona 7 z 7

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specialists in finance & accounting recruitment www.michaelpage.pl 2 3 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 R.

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 R. NASZĄ MISJĄ JEST AKTYWNE WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCÓW I MENADŻERÓW W BUDOWIE WARTOŚCI POPRZEZ STOSOWANIE KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ ZGODNIE Z RZECZYWISTYMI POTRZEBAMI ICH PRZEDSIĘBIORSTWA WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI ANALIZA GOSPODARCZYCH OBSZARÓW WZROSTU I INNOWACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR CALL CENTER ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Administracja biurowa, Analizy biznesowe, Zasoby ludzkie, Obszar prawny. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Administracja biurowa, Analizy biznesowe, Zasoby ludzkie, Obszar prawny. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel. PRZEGLĄD PŁAC 2015 Analizy biznesowe, Zasoby Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl Spis treści Wstęp... 3 O Page Personnel... 4 Metodyka... 5 Nasi klienci o nas... 6 Administracja Asystentka

Bardziej szczegółowo

Od złożoności do orientacji na klienta

Od złożoności do orientacji na klienta IBM Global Business Services Executive report Od złożoności do orientacji na klienta Dzięki prostym, inteligentnym usługom Bankowość IBM Institute for Business Value IBM Global Business Services, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

GoAdvisers Sp. z o.o.

GoAdvisers Sp. z o.o. GoAdvisers Sp. z o.o. Prezentacja firmy GoAdvisers Sp. z o.o. ul. Kościuszki 55/4, 40-047 Katowice, tel. +4832 2518010, +482510938, fax. +4839 1396532, +4832 2515725, goadvisers@gounited.pl, www.gounited.pl

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing Analiza Sektorowa Aglomeracji Wrocławskiej Business Process Outsourcing BPO City of Perspectives BPO City of Perspectives SPIS TREŚCI 01 02 03 04 05 06 07 Sektor BPO w Polsce Dolny Śląsk i aglomeracja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Doroczne spotkanie najlepszych ekspertów branży logistycznej 7-8 października 2014 r., Regent Warsaw Hotel XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 2014 2014 Szanowni Państwo, Już po raz 11. zapraszamy do

Bardziej szczegółowo