Siła powiązań jak narzędzia IT rysują obraz naszego biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siła powiązań jak narzędzia IT rysują obraz naszego biznesu"

Transkrypt

1 Siła powiązań jak narzędzia IT rysują obraz naszego biznesu Kamil Góral, Bartosz Kolasa, PiLab SA W firmowych silosach kryją się ogromne pokłady danych. Dziś przechowywanie informacji nie jest problemem, wyzwaniem natomiast jest umiejętność wykorzystania, połączenia i przekształcenia danych w przydatną wiedzę. Pierwotnie dane prezentowano w naturalny sposób, na grafach, pokazujących zarówno dane, jak i relacje pomiędzy nimi. Jednakże trudno wykorzystać graf, w którym jest wzajemnie powiązanych obiektów. Dlatego ten sposób organizacji danych był ograniczony pod względem użyteczności i wydajności. Ponadto stale rosnąca liczba danych i parametrów, czyli innymi słowy atrybutów opisujących rzeczywistość, doprowadziła do powstania baz relacyjnych, ale zgubiony został przy okazji, zrozumiały dla osób nietechnicznych, kontekst danych. Użytkownicy biznesowi nieznający SQL, nie mogli już dowolnie wykorzystać relacji przechowywanych w bazie bez pomocy specjalistów. Połączenia tworzą obraz W języku angielskim istnieje idiom connect the dots (połączenie kropek/punktów), oznaczający przeanalizowanie kilku różnych informacji i wyciągnięcie wniosków. W biznesie jest podobnie. Analizy dokonuje się łącząc różne dane, ale problem polega na tym, że często nie ma jasnej kolejności, ani hierarchii. Nawiązując do wspominanego idiomu, aby zobaczyć pełen obraz rzeczywistości biznesowej, trzeba połączyć wiele kropek w sposób bezpośredni, jak i pośredni. W przypadku przedsiębiorstw kropki to dane z różnych źródeł tj. bazy CRM, ERP, logi ze strony internetowej lub ogólnodostępne bazy danych (KRS, CEIDG, GUS). Połączenia to relacje, jakie mają miejsce pomiędzy dowolnymi obiektami, o których zbieramy dane. Dla przykładu: tysiące osób pozornie niezwiązanych ze sobą, mieszkających w różnych miastach, nieznających się wzajemnie, może być powiązanych poprzez korzystanie z tego samego modelu samochodu, objętego procedurą wymiany wadliwych części, za sprawą tej samej usterki i zgłoszenia reklamacyjnego. To jest tylko jeden wymiar relacji: połączenia bezpośrednie, które są powszechnie wykorzystywane. Jednakże jak mawiał założyciel firmy Nest Labs Michale Tony Fadell łatwo rozwiązać problemy znane każdemu, lecz trudno rozwiązywać problemy niewidoczne, znane niewielu. Dopasowując powyższe zdanie do naszego przykładu można stwierdzić, że dziś przewagę zyskuje się dzięki umiejętności wykorzystania nieoczywistych połączeń do rozszerzenia swojej perspektywy poznawczej. Wykorzystanie kilku stopni relacji pośrednich, powiązań w kilku krokach, pozwala nam zaglądnąć do zupełnie innej galaktyki. Powiązania pośrednie rozszerzają naszą rzeczywistość i pokazują rzeczy wcześniej niewidoczne. Posłużmy się prostym przykładem instytucji finansowej. Bank posiadając dane na temat przelewów swoich klientów, może stworzyć listę potencjalnych klientów wykorzystując informację o tym, z kim klienci tego banku realizowali transakcje. Jeżeli dodamy do tego dane na temat osób uprawnionych do obsługi konta, dane z KRS czy domu maklerskiego, 41

2 tworzy nam się obraz sieci relacji transakcyjnobiznesowych. Okazuje się, że zamiast inwestować w losowe pozyskiwanie potencjalnych klientów, lepiej adresować pana Jana Kowalskiego, który jest prezesem firmy będącej klientem banku, ale jednocześnie członkiem rady nadzorczej w 4 innych firmach, które nie są klientami banku i posiada znaczące udziały w 5 kolejnych firmach, które powinny stać się obiektem zainteresowań działu marketingu czy sprzedaży. O ile narzędzia potrafiące to robić są nowe, o tyle sama koncepcja podążania za powiązaniami już nie. Przykładem może być tutaj metoda dobrze znana w firmach produkcyjnych 5W, wprowadzona po raz pierwszy w Toyocie. Sztandarowym przykładem jest analiza dlaczego pracownik złamał nogę na hali produkcyjnej. 1Why: ponieważ na podłodze był rozlany olej. 2Why: ponieważ jednej z maszyn wyciekał olej. 3Why: jedna z podkładek była zużyta. 4Why: ponieważ była słabej jakości. 5Why: ponieważ głównym parametrem zakupowym była cena. Tym sposobem w Toyocie złamanie nogi przez pracownika doprowadziło do zmiany polityki zakupowej. Złamana noga pracownika na hali produkcyjnej nie jest bezpośrednio połączona z procedurą zakupów. Aby odkryć tę relację trzeba przejść po kolejnych poziomach połączeń. Przejście od analizy kto średnio pije najwięcej piwa i gdzie, do analizy kto z kim najwięcej pije i kogo najlepiej zapraszać, żeby również być najczęściej zapraszanym, jest obecnie przełomem w myśleniu o narzędziach klasy Business Intelligence. Około roku 2000 firma Google, zaczęła zyskiwać na znaczeniu tylko dlatego, że miała naprawdę dobrą wyszukiwarkę. Sekret Googla? Wykorzystali algorytm zwany PageRank, który odnosi się do stron internetowych i bazuje na połączeniach pomiędzy stronami. Im więcej dobrych stron było połączonych z daną stroną, tym lepiej strona była oceniana, a tym samym zyskiwała lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania Google. Tak więc Google stworzył najlepszą wyszukiwarkę na świecie, właśnie poprzez analizę połączeń. Inni mocarze internetowi, tacy jak LinkedIn czy Facebook, jeszcze wyraźniej korzystają z połączeń. Jednym z klejnotów koronnych Facebooka jest Social Graph. Jest to graf wskazujący połączenia ludzi, ich przyjaciół, rzeczy, które lubią, na których się znają, itd. LinkedIn z kolej pozwala wskazać osoby, które ktoś inny może znać. Dlaczego w takim razie nie jest to powszechne podejście w systemach analitycznych? Idąc tą drogą trafia się na ścianę w postaci zapytań SQL, konieczności budowy kostek OLAP, a także niepołączonych źródeł informacji i konieczności znajomości pytania przed jego zadaniem. W przypadku podążania za połączeniami nie można się ograniczać do jednej interpretacji, do jednej ścieżki. Na każdym etapie możliwych jest kilka odpowiedzi. Ważna jest elastyczność i rozważenie wielu scenariuszy. Sprawdzając potencjalne przyczyny, na każdym poziomie Why pojawiają się różne możliwości. Inna interpretacja tego samego przypadku (złamanej nogi) mogłaby być taka: dlaczego nikt nie posprzątał plamy? i doprowadzić nas do wniosku, że tryb pracy ekipy sprzątającej należy zmienić i przesunąć o 15 minut. Możliwości jest nieskończenie wiele, tym samym gotowe, predefiniowane, sztywne ścieżki analizy nie są w stanie opisać pełnej rzeczywistości biznesowej. Analitycy potrzebują narzędzia, które nie będzie ich ograniczać poprzez napisane, gotowe scenariusze. Żeby znaleźć skarb nie poruszamy się utartymi ścieżkami, tam już wszystko zostało znalezione przez konkurencję. Aby się wyróżnić i stworzyć przewagę, należy zejść ze znanych wszystkim szlaków. 42

3 Połączenia tworzą wzorce Połączenia umożliwiają wyszukiwanie wzorców i na ich bazie tworzenie wielowymiarowych segmentów. Dane rozpatrywane w kontekście dwuwymiarowego modelu wierszy i kolumn wymagają wykorzystania matematyki, statystyki czy ekonometrii. Specjaliści z tych dziedzin potrafią dzielić klientów na segmenty i stwierdzać z określonym prawdopodobieństwem, gdzie znajduje się grupa docelowa. Analizie poddawane są zmienne przechowywane w systemach, wybiera się najbardziej istotne i na tej podstawie tworzone są modele ekonometryczne. Nie zawsze efekt jest zgodny z oczekiwaniami, a nakład pracy nie zawsze przynosi wymierne korzyści. W jednej z instytucji finansowych zaproszono do współpracy zewnętrzną firmę specjalizującą się w statystyce. Celem projektu było przeanalizowanie portfolia inwestycyjnego i wskazanie najlepszych strategii. Po 6 miesiącach pracy, wykorzystaniu ok. 80 zmiennych i wydaniu ogromnych pieniędzy, efekty był taki, że model ekonometryczny był niemal identyczny jak strategia, którą na nosa, bez setek operacji statystycznych, wykorzystywała firma wcześniej, na podstawie swoich doświadczeń. Można przyjąć, że potwierdzenie hipotezy nie jest bezcelowe, jednakże prawdą jest, że przez to operacja stała się jednorazowa i już nikt w tej organizacji nie miał motywacji powtórzenia za jakiś czas zadania, nie mówiąc już o cyklicznym badaniu segmentów. Nowe podejście eliminuje w wielu przypadkach konieczność używania narzędzi statystycznych. Bazując na połączeniach, mając dostęp do wszystkich miar i wymiarów, bardzo łatwo jest stworzyć dynamiczny model pokazujący kluczowe czynniki mające wpływ na zachowanie klientów. Poprzez rozszerzoną perspektywę, do opracowania segmentów można użyć nietypowych wymiarów, co pozwala na elastyczne wyszukiwanie nieoczywistych zależności. W standardowych systemach IT mamy do czynienia z już opracowanym szeregiem wzorców, modeli czy parametrów. Na bazie doświadczeń w innych firmach, dostawcy w ramach systemu oferują gotowe sposoby, np. wyszukania zdarzeń niepożądanych. Razem z systemem przekazywany jest szereg zdefiniowanych raportów do wykorzystania. Tak działają wszyscy najwięksi dostawcy na rynku. Minusem takiego rozwiązania jest jego liniowość i brak elastyczności. Jeśli analizujemy nadużycia za pomocą nawet 250 już opracowanych algorytmów, to mamy kilka wyzwań. Pierwsze jest takie, że osoby odpowiedzialne za sprzeniewierzenie majątku najpewniej też znają większość z tych 250 sposobów. Mając wiedzę, jakie narzędzie wykorzystuje się do szukania sprawcy, łatwiej się ukryć. Po drugie zmieniając swój model biznesowy, np. tworząc nowe produkty, otwierają się ścieżki do kolejnych płaszczyzn nadużyć. Nawet minimalne zmiany 43

4 modelu biznesowego powodują, że mechanizmy opracowane do tej pory przestają być efektywne. Ponadto, co jest również istotne, korzystanie z gotowych algorytmów powoduje, że nie jesteśmy nawet o milimetr lepsi niż konkurencja. Zawsze możliwe jest stworzenie nowych wzorców. Jednak koszty i nakład pracy jest tutaj ogromny. Opracowanie nowych mechanizmów wymaga też wiele czasu i znajomości minimum SQL, a często takich narzędzi jak R, Statistica czy SPSS. Jest to wiedza na tyle specjalistyczna, że konieczne jest stworzenie specjalnej grupy, gdzie zaangażowani będą analitycy biznesowi, razem z działem IT i konsultantami dostawcy rozwiązania. Jest to jednak podejście post factum. Reagowanie na to, co już się wydarzyło. Jest to wyścig, w którym nie ma szans na pierwsze miejsce. Oddać użytkownikom biznesowym farby, pędzle i sztalugę Aby stworzyć nowy wzorzec, należy przede wszystkim wiedzieć, czego się szuka. Z góry założyć, jakimi ścieżkami będziemy się poruszać. Analitycy muszą wiedzieć czego szukają, aby przygotować raport, który im to pokaże. Znaczącą barierą przy tworzeniu niestandardowych raportów jest swoisty głuchy telefon. Analitycy mają wiedzę biznesową, często brak im jednak znajomości relacyjnych baz danych, SQL, struktury systemów źródłowych, wreszcie nie każdy system pozwala na tworzenie niestandardowych raportów przez klienta. Biznes definiuje niestandardowa potrzebę czy też nową hipotezę analityczną, a następnie przedstawia swoje potrzeby ekspertom znającym język SQL. Pierwszą trudnością jest rozmowa tymi samymi kategoriami. Klient kategoria jednoznaczna dla działu marketingu, nie jest jednoznaczna dla działu IT, który zarządza 3 systemami (dedykowanymi dla sprzedaży, marketingu i księgowości), w każdym z nich zdefiniowany jest klient, ale te definicje nie pokrywają się. Po przejściu etapu uzgodnień semantycznych, tworzony jest raport. W zależności jak złożone jest zapytanie, trwa to krócej (godziny), dłużej (dni) lub bardzo długo (nawet miesiące). Otrzymana pierwsza wersja raportu trafia do zleceniodawców. Biznes na podstawie wyników modyfikuje potrzebę lub zainspirowany wynikami chce sprawdzić kolejną hipotezę. Łańcuch komunikacji się powtarza. Taki sposób dochodzenia do raportów jest długi, bardzo kosztowny, pochłaniający zaangażowanie i czas wielu działów. Brakuje tutaj interakcji sytuacji, gdzie biznes sam może zapytać o dowolne rzeczy i w czasie rzeczywistym otrzymać wynik. Konieczne jest rozwiązanie elastyczne, praktycznie samoobsługowe, które pozwoli płynnie poruszać się po hipotezach w dowolny sposób, bez konieczności wykonywania prac programistycznych czy tworzenia zapytań SQL. Główną cechą narzędzi tego typu jest swoboda przechodzenia pomiędzy połączonymi klasami obiektów. Jeśli patrzymy na klienta połączonego z X obiektami, to mamy Y możliwych przejść. Pełna swoboda pozwala nam iść w dowolnym kierunku. Jeśli nie patrzymy na cechy obiektu, ale na to z kim jest połączony, możemy przeprowadzać analizy w dowolnym kierunku, nie ograniczając się do gotowych scenariuszy. W zakresie technologii analiza danych zatoczyła koło i ponownie koncentruje się na połączeniach. Przyszłość narzędzi BI służących do analizy, którą wyraźnie należy oddzielić od raportowania to elastyczne środowisko, gdzie nie ma narzuconych ścieżek analizy i dowolnie można korzystać z połączeń. Narzędzia tego typu muszą pozwalać na analizę przez użytkowników biznesowych, którzy rozumiejąc relacje biznesowe są w pełni niezależni. Nie muszą uczyć się SQL czy struktury bazy danych. Dzięki szybkości działania wynikającej z elastyczności, możemy odpowiedzieć na pytania szybciej, niż zada je konkurencja. Uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki sile połączeń. 44

5 PiLab/BI jest platformą Business Intelligence (BI) nowej generacji, służącą do zaawansowanych analiz, umożliwiającą odkrywanie ukrytych relacji pomiędzy danymi. Łatwa identyfikacja i analiza połączonych danych PiLab/BI zapewnia bezprecedensową możliwość wizualizacji danych pod każdym kątem i pozwala na obserwację zarówno danych, jak i relacji pomiędzy nimi. Dane mogą być najpierw zbadane za pomocą Universe Viewer jest to narzędzie, które umożliwia wizualizację wszystkich danych obecnych w systemie oraz połączeń pomiędzy poszczególnymi zbiorami. Universe Viewer umożliwia łatwą identyfikację obszarów, którymi warto się zainteresować, a następnie pozwala na szczegółowe badanie wybranych elementów na wykresach, tabelach przestawnych oraz dynamicznych grafach. Wizualizowanie danych na wykresach grafowych odbywa się na zasadzie connect the dots (dosłownie: połącz kropki). Pozwala to tworzyć aplikacje służące m. in. do wykrywania działań niepożądanych, zarządzania ryzykiem, analizy przyczyn źródłowych i analiz każdego typu sieci: społecznościowych lub fizycznych. Przeszukiwanie danych PiLab/BI pozwala nie tylko drążyć i filtrować każdego typu dane, ale za pomocą Universe Viewer umożliwia także przeszukiwanie, czyli płynne surfowanie pomiędzy połączonymi zbiorami. Ponieważ nie ma z góry zaprogramowanej ścieżki, którą użytkownik musi podążać, można drążyć lub przemieszczać się pomiędzy zbiorami danych dokładnie tak, jak się chce. Zadawanie dowolnych pytań, testowanie hipotez ad-hoc PiLab/BI umożliwia ciągłe, interaktywne i ad-hoc testowanie dowolnych hipotez, przy użyciu powszechnie znanych pojęć. Dzięki przeszukiwaniu danych za pomocą PiLab/BI można lepiej zrozumieć zadawane pytania, a błyskawiczna, wielowymiarowa analiza natychmiast dostarcza wyczerpujących odpowiedzi. Wiarygodne wyniki W tradycyjnym podejściu zadawane jest pytanie, specjalista przygotowuje zapytanie SQL i nie ma żadnej pewności, czy otrzymane wyniki są właściwe. W PiLab/BI pośrednie wyliczenia są cały czas widoczne, co pozwala rozumieć ostateczny wynik i jego poprawność. Firma PiLab prowadzi bezpłatne projekty pilotażowe na następujących zasadach: Zgłoś swój udział za pomocą formularza na stronie pilab.pl Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, Twój projekt pilotażowy będzie zupełnie bezpłatny. Twoje dane posłużą do rozwiązania Twojego problemu. Otrzymasz i zatrzymasz wyniki. Projekt, od momentu rozpoczęcia, trwa zazwyczaj kilka tygodni. 45

6 PiLab to polska spółka hi-tech, która znajduje się w centrum najważniejszej części segmentu infrastruktury IT. Rewolucjonizuje zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach w taki sam sposób, jak wyszukiwarka Google zrewolucjonizowała wyszukiwanie informacji w Internecie. Misją firmy jest odkrywanie i dostarczanie kompleksowej wiedzy, ukrytej w miliardowych, odseparowanych zbiorach danych, gromadzonych przez przedsiębiorstwa i instytucje. Spółka rozwinęła unikalną na skalę światową technologię, na którą zostały złożone 4 patenty w USA i w Europie. Rozwiązania PiLab zostały zweryfikowane przez praktyków high-tech z Krzemowej Doliny, amerykańskie legendy branży IT zaangażowały się biznesowo i kapitałowo w rozwój polskiej spółki. Firma uruchomiła pierwsze biuro w Palo Alto (California). Kamil Góral Solution Marketing Manager for Poland, PiLab SA Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w branży IT. W PiLab odpowiada za wprowadzanie rozwiązania PiLab/BI na rynek Polski. Realizował liczne projekty z obszaru nowych technologii m.in. jako dyrektor centrum rozwoju biznesu w firmie Comarch odpowiedzialny był za wprowadzanie nowych produktów na rynek tj. systemy ERP, e-commerce, mobile. Doradza firmom w zakresie marketingu i rozwoju biznesu. Bartosz Kolasa Business Development Manager, PiLab SA Posiada wszechstronne wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ekonomię na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Równolegle studiował Zarządzanie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W PiLab od 2012 roku, odpowiada za relację z partnerami oraz kluczowymi klientami. Specjalizuje się w definiowaniu potrzeb biznesowych klientów. 46

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION DATAWALK DEBT COLLECTION OPTIMIZATION Znaczenie szybkiego analizowania rozproszonych danych i testowania dowolnych hipotez w branży windykacyjnej na przykładzie wybranych projektów DataWalk pomaga zwiększyć

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Analityk ds. Zarządzania Cenami

Analityk ds. Zarządzania Cenami Analityk ds. Zarządzania Cenami Zapraszamy do udziału w 7-miesięcznym programie stażowym w Departamencie Marketingu Bankowości Detalicznej. W ramach programu zdobędziesz doświadczenie w zakresie analizy

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER SUCCESS STORY

CUSTOMER SUCCESS STORY D ATA W A L K CUSTOMER SUCCESS STORY Scentralizowana informacja o posiadanych produktach w Banku Zachodnim WBK Siłę elastycznego modelu danych DataWalk poznaliśmy w pełni pod koniec wdrożenia. Zdecydowaliśmy

Bardziej szczegółowo

IBM Business Analytics

IBM Business Analytics IBM Business Analytics Rafał Kupis IBM Polska Wolność Myśli Ujednolicone środowisko Dowolny horyzont czasowy Progresywna interakcja 2 Łącz się z Innymi Sieci decyzyjne Konteksty biznesowe Wzajemne walidacje

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Security Master Class

Security Master Class Security Master Class Platforma kompleksowej analizy zdarzeń Linux Polska SIEM Radosław Żak-Brodalko Senior Solutions Architect Linux Polska sp. z o.o. Podstawowe problemy Jak pokryć lukę między technicznym

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz zrobić w Marketingu Internetowym Ten ebook jest skierowany do właścicieli małych przedsiębiorstw. Zawarliśmy w nim porady dla

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Analityka danych w środowisku Hadoop Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Pytania stawiane przez biznes 1 Jaka jest aktualnie sytuacja w firmie? 2 Na czym jeszcze możemy zarobić? Które procesy możemy usprawnić?

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI CYFROWYCH

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI CYFROWYCH PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI CYFROWYCH 1 Budżet same problemy Zmienność danych Planowanie wieloletnie Postępowania przetargowe NIK Poziomy wydatków Koszty utrzymaniowe vs majątkowe

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY CZAS TRWANIA:

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

WIZUALNA EKSPLORACJA DANYCH I RAPORTOWANIE W SAS VISUAL ANALYTICS ORAZ WSTĘP DO SAS VISUAL STATISTICS

WIZUALNA EKSPLORACJA DANYCH I RAPORTOWANIE W SAS VISUAL ANALYTICS ORAZ WSTĘP DO SAS VISUAL STATISTICS WIZUALNA EKSPLORACJA DANYCH I RAPORTOWANIE W SAS VISUAL ANALYTICS ORAZ WSTĘP DO SAS VISUAL STATISTICS WEBINARIUM, 2016.03.08 Dr Sławomir Strzykowski, Senior Business Solution Manager SAS VISUAL ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość Piotr Ślęzak Gdzie się podziała jakość Działamy na styku Biznesu i IT Analiza biznesowa Kontrola jakości Doradztwo Projekty Szkolenia ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. kontakt@forprogress.com.pl

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

know 5 W, : filary wzrostu WHAT WHEN WHO WHY WHERE model biznesowy

know 5 W, : filary wzrostu WHAT WHEN WHO WHY WHERE model biznesowy nasza misja model biznesowy 5 W, : filary wzrostu know WHAT WHEN WHO WHY WHERE zwinne oprogramowanie, oparte o wybór właściwej technologii, outsourcing specjalistów odpowiednia strategia, wyprzedzanie

Bardziej szczegółowo

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu:

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro System monitorowania parku maszynowego / maszyn przemysłowych do analizy biznesowej. Program Syenbi BI analizuje informacje, pokazując

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DATAMINING 1 S t r o n a WSTĘP Czyli jak zastąpić wróżenie z fusów i przysłowiowego nosa, statystyką i modelami ekonometrycznymi. Niniejszy dokument,

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Opis programu 1. Opis programu GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Paweł Mielczarek Microsoft Certified Trainer (MCT) MCP,MCSA, MCTS, MCTS SQL 2005, MCTS SQL 2008, MCTS DYNAMICS, MBSS, MBSP, MCITP DYNAMICS. Geneza Prowadzenie firmy wymaga podejmowania

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA CZĘŚĆ I. KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA Product manager pracuje na styku świata IT i biznesu. Analizuje potrzeby użytkowników i klientów, współpracuje ze wszystkimi działami firmy maksymalizując wartość

Bardziej szczegółowo

Model procesu dydaktycznego

Model procesu dydaktycznego Model procesu dydaktycznego w zakresie Business Intelligence Zenon Gniazdowski 1,2), Andrzej Ptasznik 1) 1) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, ul. Lewartowskiego 17, Warszawa 2) Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI ZAMÓWIENIA GIS BY CTI 1. Opis produktu. GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony z myślą

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

7 grzechów głównych marketingu, czyli dlaczego warto uczyć się na cudzych błędach?

7 grzechów głównych marketingu, czyli dlaczego warto uczyć się na cudzych błędach? 7 grzechów głównych marketingu, czyli dlaczego warto uczyć się na cudzych błędach? Moją pasją jest wprawianie rzeczy w ruch, dlatego nie lubię stagnacji i zastoju. Wierzę, że rozwijać może się każdy, kto

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Brand Angels. Skiper Online. ZYX Online. ZYX Szkolenia. Skiper Wywiad. Strategie i marketing 360. Promocja i rękojmia online. Wyszukiwanie danych

Brand Angels. Skiper Online. ZYX Online. ZYX Szkolenia. Skiper Wywiad. Strategie i marketing 360. Promocja i rękojmia online. Wyszukiwanie danych Poznaj ZYX-TARGET Brand Angels Strategie i marketing 360 2 ZYX Online Promocja i rękojmia online Skiper Online Wyszukiwanie danych ZYX Szkolenia Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji Skiper Wywiad

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

QlikView Business Intelligence, a system ERP SAP Użytkownicy systemów ERP firmy SAP przez wiele lat poszukiwali skutecznych i łatwych sposobów dotarcia do swych danych. Używali arkuszy kalkulacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24.

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24. Autor: Przemysław Jóskowiak 2 Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa Kontakt: kontakt@stratego24.pl Treści prezentowane w ramach tej publikacji są subiektywną oceną autora

Bardziej szczegółowo

proste, migawkowe badanie IT w Twojej organizacji realizowane z trzech kluczowych perspektyw: działu IT, Twojego podstawowego biznesu oraz działu

proste, migawkowe badanie IT w Twojej organizacji realizowane z trzech kluczowych perspektyw: działu IT, Twojego podstawowego biznesu oraz działu zanim zaproponujemy konkretne rozwiązanie, poznajemy specyfikę Twojej firmy i Twoje cele biznesowe. poznajemy punkt widzenia nie tylko IT, ale przede wszystkim osób odpowiedzialnych za podstawowy biznes

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe. Paweł Gajda Business Solution Architect

Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe. Paweł Gajda Business Solution Architect Samodzielny Business Intelligence in memory duże i małe Paweł Gajda Business Solution Architect Agenda 1. Zapytania biznesowe 2. SAP Visual Intelligence 3. Szybkość 4. Zaangażowanie 5. Samoobsługa 6. Kreatywność

Bardziej szczegółowo

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego.

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. System do Analityki Biznesowej Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. 1 Znamy Twoje codzienne pytania Czy lepiej organizować promocje krótkoczy długoterminowe? Jakie produkty zalegają w magazynie?

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

CZYM SĄ RUNY BIZNESU?

CZYM SĄ RUNY BIZNESU? COACHING CZYM SĄ RUNY BIZNESU? Autor publikacji: Data publikacji: Runy Biznesu to nowe, świeże spojrzenie na Twój biznes, produkt, usługę, firmę, sytuację. Czym są runy biznesu? 1 Runy zachęcają do twórczego

Bardziej szczegółowo

> funkcjonalność aplikacji

> funkcjonalność aplikacji Oferowane przez Bankier.pl narzędzie umożliwia pracownikom Banku porównanie jakości i istotnych cech swoich produktów z podobnymi oferowanymi przez inne Banki. Bazy danych o produktach finansowych aktualizowane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

INSIGHTS PIERWSZY KROK DO SUKCESU

INSIGHTS PIERWSZY KROK DO SUKCESU Blue Owl INSIGHTS PIERWSZY KROK DO SUKCESU KONTAKT Adres Telefon Online Blue Owl Albańska 8/4 60-123 Poznań tel office: 602 575 939 tel PM: 602 575 939 Email office: info@blueowl.pl Email PM: j.sledzinski@blueowl.pl

Bardziej szczegółowo

( ) V O D. D A W I D B A G I N S K I. C O M W W W. D A W I D B A G I N S K I. C O M

( ) V O D. D A W I D B A G I N S K I. C O M W W W. D A W I D B A G I N S K I. C O M AGENDA SZKOLENIA FACEBOOK ELITE DOCHODOWE KAMPANIE REKLAMOWE ZA GROSZE W W W. D A W I D B A G I N S K I. C O M @ D A W I D B A G I N S K I G O B I G @ G M A I L. C O M Social Media, a w szczególności Facebook,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia 2010. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska MiASI Modelowanie systemów biznesowych Piotr Fulmański Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska 7 stycznia 2010 Spis treści 1 Czym jest system biznesowy? Po co model bizensowy? Czym

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja magisterska Bazy danych

Specjalizacja magisterska Bazy danych Specjalizacja magisterska Bazy danych Strona Katedry http://bd.pjwstk.edu.pl/katedra/ Prezentacja dostępna pod adresem: http://www.bd.pjwstk.edu.pl/bazydanych.pdf Wymagania wstępne Znajomość podstaw języka

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Co matematyka może dać bankowi?

Co matematyka może dać bankowi? Co matematyka może dać bankowi? Biznes zakres pracy matematyków Pomiar i analiza miar detalicznych procesów kredytowych i ubezpieczeniowych, inicjowanie działań zapewniających poprawę efektywności i obniżenie

Bardziej szczegółowo

Konto Basic (bezpłatne)

Konto Basic (bezpłatne) W poprzednich artykułach z cyklu dotyczącego platformy LinkedIn omawialiśmy budowanie wizerunku prawnika i sieci kontaktów biznesowych, prezentację osobistych osiągnięć zawodowych oraz komunikację z użytkownikami.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Personalizacja Plan-de-CAMpagne dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb firm, działów oraz osób

Personalizacja Plan-de-CAMpagne dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb firm, działów oraz osób Personalizacja Plan-de-CAMpagne dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb firm, działów oraz osób Wdrożenie systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa pomimo wielu korzyści często też wiąże się

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii konwencjonalnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje

Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii konwencjonalnej. Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Budownictwo energetyczne w Polsce 2013 Segment energii konwencjonalnej 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaki jest całkowity rozmiar (MW) i wartość

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone

Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone Program szkolenia Informacje o szkoleniu. Reklamowe możliwości Facebooka uznawane są za jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie. W łatwy sposób można

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media 2012 Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media Maciej Jankowski Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp Mierzenie skuteczności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie: architektura informacji

Projektowanie: architektura informacji 2012 Projektowanie: architektura informacji Barbara Rogoś - Turek Wyzwania w projektowaniu i programowaniu e-usługi Poznań, 11 października 2012 PROJEKTOWANIE: ARCHITEKTURA INFORMACJI ARCHITEKTURA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych StatSoft Polska Sp. z o.o. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja FusionSystem

Prezentacja FusionSystem Prezentacja FusionSystem sierpień 2014 1 O systemie System zarządzania marketingiem FusionSystem powstał jako odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie firm na usługi reklamy w Internecie. Połączenie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Każdy ma prawo do rabatu Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie

Bardziej szczegółowo

Modele danych - wykład V. Zagadnienia. 1. Wprowadzenie 2. MOLAP modele danych 3. ROLAP modele danych 4. Podsumowanie 5. Zadanie fajne WPROWADZENIE

Modele danych - wykład V. Zagadnienia. 1. Wprowadzenie 2. MOLAP modele danych 3. ROLAP modele danych 4. Podsumowanie 5. Zadanie fajne WPROWADZENIE Modele danych - wykład V Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2006 Zagadnienia 1. Wprowadzenie 2. MOLAP modele danych 3. modele danych 4. Podsumowanie 5. Zadanie fajne

Bardziej szczegółowo

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation producentem systemu SALESmanago, jednej z największych na świecie platform klasy marketing automation, z której korzysta ponad 3500 firm w 40 krajach. Zespół SALESmanago tworzą najwyższej klasy specjaliści

Bardziej szczegółowo