i transport, pilnowano uspołecznionego mienia, a także dbano o bezpieczeństwo społeczeństwa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i transport, pilnowano uspołecznionego mienia, a także dbano o bezpieczeństwo społeczeństwa."

Transkrypt

1 Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! P ISMO KOMUNISTYCZNEJ P ARTII P OLSKI ISSN NR /237 RE WO LU CJ A, KTÓ RA ZM I E N I ŁA Ś WI AT W numerze również: Międzynarodowy dzień działania 2 X Plenum KKW 3 Nobel dla imperialistow 4 Kwestia współczesnej tożsamości ruchu komunistycznego 5/6 Opór Greków wobec kryzysu W Ameryce bez zmian Rezolucja ONZ O komunizmie na UW Zachowajmy nasze ulice w stolicy Piewszy program polskiego socjalizmu listopada 1917 roku to przełomowa data w historii ludzkości. Narastanie imperialistycznych sprzeczności, których przejawem stał się konflikt zbrojny na nieznaną dotąd skalę, doprowadziło kraje w nim uczestniczące na skraj załamania. W czwartym roku wojny światowej, podczas której zastosowano nieznane wcześniej nowoczesne typy uzbrojenia, w tym gazy bojowe, czołgi i samoloty, społeczeństwa walczących stron ponosiły ogromne straty. Z każdym dniem rosła liczba ofiar oraz niezadowolenie żołnierzy, odczuwających skutki polityki władz państw uczestniczących w wojnie, w której tak wielu płaciło życiem lub poważnymi ranami. W tej sytuacji lud rosyjski powiedział nie tyranii i autokracji. Robotnicy oraz chłopi odmówili udziału w rzezi służącej interesom kapitalistów. Wystąpili przeciwko swoim rzeczywistym wrogom feudalnej, arystokratycznej elicie, generałom, posiadaczom ziemskim oraz fabrykantom. Rewolucja była jedynym możliwym rozwiązaniem. Reformy kolejnych rządów nie doprowadziły do poprawy sytuacji. To wystąpienie ludu zmiotło stary porządek, pokazując na jak słabych podstawach był zbudowany. W jeden dzień opanowana została stolica imperium Piotrogród, a następnie kolejne miasta. Społeczeństwo uważane wcześniej za zacofane i bierne bardzo szybko zyskało klasową świadomość. Potrafiło pokonać siły starego reżimu, a także zwyciężyć jego pogrobowców w późniejszej wojnie domowej. Starego porządku nie uratowała nawet imperialistyczna agresja obcych armii. Po raz pierwszy fabryki i inne zakłady pracy znalazły się w rękach robotników. Ci z kolei, stając do zbrojnej obrony rewolucji wiedzieli o co walczą. Do rewolucyjnych armii wstępowali przedstawiciele wielu zawodów, ludzie różnych narodowości. Nie dali się skłócić i zwyciężyli dzięki jedności. Okazało się, że rady robotnicze, chłopskie i żołnierskie mogą zarządzać gospodarką bez pomocy kapitalistów. Organizowano produkcję i transport, pilnowano uspołecznionego mienia, a także dbano o bezpieczeństwo społeczeństwa. Dlatego Rewolucja Październikowa po dziś dzień pozostaje dla nas ważnym wydarzeniem. Czasy się zmieniły, podobnie jak oblicze kapitalizmu. Niezmienna jest jednak potrzeba jego obalenia poprzez rewolucję społeczną, zwłaszcza dziś, gdy narasta kryzys, a reformistyczne rozwiązania okazują się nieskuteczne. Redakcja

2 POLSKA Wyrazy poparcia dla Międzynarodowego Dnia Działań organizowanego przez Światową Federację Związków Zawodowych Międzynarodowy Dzień Działania października na całym świecie odbyły się akcje związane z Międzynarodowym Dniem Działania zorganizowane przez Światową Federację Związków Zawodowych (WFTU). Jest to coroczna kampania za każdym razem związana z kluczowymi postulatami społecznymi i pracowniczymi. W tym roku Dzień Działania zorganizowano pod hasłem żywność, woda, leki, książki (oświata), mieszkania dla wszystkich. WFTU wybrała te zagadnienia ze względu na coraz trudniejszy dostęp do nich oraz ich komercjalizację w systemie kapitalistycznym. Zrzeszone w międzynarodowej centrali związki zawodowe wyraziły sprzeciw wobec tendencji do urynkowienia różnych dziedzin ludzkiego życia, zadając pytanie komu ma służyć rozwój. Komunistyczna Partia Polski wyraża pełne poparcie dla Międzynarodowego Dnia Działań organizowanego 3 października przez Światową Federację Związków Zawodowych. W warunkach obecnego kryzysu i kapitalistycznej globalizacji walka z barbarzyństwem tego systemu staje się coraz ważniejsza. Kapitalizm pozbawia klasę robotniczą nie tylko praw pracowniczych, ale również podstawowych zabezpieczeń społecznych, godziwych warunków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, eduka- Pierwszy postulat Dnia Działania - żywność dla cji, a nawet dostępu do żywności i czystej wody. wszystkich to walka o zapewnienie każdemu Obecnie w Polsce mamy do czynienia z ciągłymi ata- człowiekowi wyżywienia niezbędnego do życia. kami na publiczną oświatę, opiekę zdrowotną oraz Związki zawodowe zwróciły uwagę, że w 2011 prawo do dachu nad głową. Ludziom odmawia nawet roku indeks cen żywności prowadzony przez podstawowej opieki medycznej, pogarsza się dostęp FAO osiągnął najwyższy poziom od kiedy są one do edukacji, przede wszystkim w regionach wiejskich monitorowane. Na wzroście cen korzystają wieli małych miastach. Lokatorzy, których nie stać na pła- kie ponadnarodowe koncerny, tracą natomiast cenie czynszu żądanego przez właścicieli, są eksmito- społeczeństwa, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Ponad 850 milionów ludzi na świecie wani ze swoich mieszkań. Dlatego promujemy hasła Międzynarodowego Dnia jest niedożywionych. Działań i uznajemy go za bardzo użyteczną inicjatywę, wskazującą, że klasowo zorientowane związki zawo- Drugi postulat to dostęp do czystej, bieżącej wodowe działają na rzecz zmiany całego systemu spo- dy. Na całym świecie wody brakuje około 884 milionom osób, a niemal 39% populacji nie ma łecznego i gospodarczego w interesie ludzi pracy. dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Krajowy Komitet Wykonawczy WFTU sprzeciwiła się próbom prywatyzacji wody i wodociągów, które pojawiają się w różnych krakomunistycznej Partii Polski jach. W ramach Dnia Walki domagano się pudąbrowa Górnicza, 29 września 2012 r. blicznej kontroli nad zasobami wody i jej dystrybucji między wszystkich potrzebujących. Trzeci element Dnia Akcji stanowiła walka o dostęp do publicznej i bezpłatnej edukacji. W krajach rozwijających się 75 milionów ludzi to analfabeci. Większość dzieci nie ma dostępu nawet do podstawowej edukacji, a problem ten dotyczy szczególnie dziewczynek. Nawet w krajach rozwiniętych edukacja podlega kryteriom klasowym, przez co jest gorzej dostępna dla dzieci i młodzieży z klasy pracującej. WFTU poparła trwające na całym świecie protesty przeciwko komercjalizacji edukacji. Wezwała uczniów, studentów oraz nauczycieli do solidarności w tej walce. Czwartym tematem stał się dostęp do leków i opieki medycznej. Jedna trzecia ludzkości jest go pozbawiona. Dodatkowo prawo patentowe służy wielkim koncernom farmaceutycznym do kontrolowania rynku leków i ciągnięcia z tego wielkich korzyści. Kraje próbujące wykorzystywać tanie odpowiedniki leków na ciężkie choroby są atakowane za łamanie prawa patentowego. WFTU opowiedziała się także przeciwko komercjalizacji służby zdrowia oraz za systemami powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. Ostatnim z podniesionych przez WFTU w tym roku tematów było mieszkalnictwo. Obecnie niemal 1,6 miliarda ludzi żyje w substandardowych warunkach, na przykład w slumsach otaczających wielkie miasta, a około 100 milionów stanowią bezdomni. Kryzys mieszkaniowy ma z każdym rokiem narastać. Prawo do dachu 2

3 Z ŻYCIA PARTII nad głową zostało zawarte w 25 artykule Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. WFTU domaga się aby było ono respektowane przez rządy, których obowiązkiem jest prowadzenie polityki mieszkaniowej tak aby zapewnić mieszkania wszystkim potrzebującym. Dla tych wszystkich postulatów wspólne było nie tylko dążenie do zapewnienia tych dóbr ale także sprzeciw wobec ponadnarodowych korporacji. Według WFTU przejęły one kontrolę nad instytucjami takimi jak Światowa Organizacja handlu czy FAO i prowadzą politykę komercjalizacji różnych dziedzin życia, wbrew interesom pracowników. Dzień Działania miał również pokazać, że istnieje alternatywa. Demonstracja w Indiach Dostęp do żywności, wody, leków, edukacji oraz dachu nad głową może być zagwarantowany wszystkim potrzebującym. Najwięcej akcji związanych z Dniem Działania odbyło się w Indiach. W samym Zachodnim Bengalu miało miejsce około 50 spotkań, debat i demonstracji. W Jammu w Kaszmirze ponad tysiąc robotników budowlanych przerwało pracę przy budowie autostrady aby wziąć udział w marszu protestacyjnym. Oprócz postulatów międzynarodowych związki zawodowe żądały między innymi wprowadzenia zakazu pracy dzieci oraz równych płac dla kobiet i mężczyzn. Akcje w ramach Dnia Działania odbyły się także w kilkudziesięciu innych krajach. W Europie najwięcej protestów oraz spotkań miało miejsce w Hiszpanii oraz we Włoszech. W Kraju Basków demonstrowano również w obronie usług publicznych. Liczne akcje i spotkania miały miejsce w krajach rozwijających się, między innymi: Bangladeszu, Nepalu, Nigerii, Pakistanie, RPA, Sudanie i Zambii. W Brazylii główny wiec zorganizował związek zawodowy pracowników budowlanych. Postulaty Dnia Akcji połączono z żądaniami poprawy bezpieczeństwa na budowach, a także uwolnienia przez Stany Zjednoczone pięciu więzionych kubańskich bohaterów (tzw. kubańskiej piątki ). WFTU uznała tegoroczny dzień Akcji za duży sukces i zapowiedziała podobną międzynarodową inicjatywę na przyszły rok. Krzysztof Szwej X Plenum KKW KPP Uchwały X Plenum Komunistycznej Partii Polski z dnia 29 września 2012 r. Uchwała I Wszystkie organizacje okręgowe i terenowe zostają zobowiązane do: 1. Aktualizacji listy członków wraz z indywidualnym wykazem wpłacanych składek członkowskich. 2. Przesyłania do Sekretariatu KKW lub adres mailowy sprawozdań z działalności, w tym realizacji uchwał KKW, co najmniej raz na kwartał. Uchwała II Zbliża się dziesiąta rocznica powstania Komunistycznej Partii Polski. Z tej okazji zostanie zorganizowana konferencja rocznicowa i programowa w miejscu ustalonym w późniejszym terminie. Podejmiemy starania aby odbyła się w Warszawie. Organizacje okręgowe i terenowe przygotują listy potencjalnych uczestników konferencji. Na konferencję powinniśmy zaprosić również przedstawicieli innych organizacji lewicowych. Postanowiono wyróżnić dyplomami najbardziej zaangażowanych towarzyszy i najwierniejszych prenumeratorów Brzasku. Zwracamy się z apelem do tych towarzyszy, którzy byli zaangażowani w powstanie KPP o napisanie artykułów i referatów na ten temat, które będą mogły być wydrukowane w Brzasku i wygłoszone na konferencji. Uchwała III Wyrazy poparcia dla Międzynarodowego Dnia Działań organizowanego przez Światową Federację Związków Zawodowych zamieszczona na stronie drugiej. 3

4 ŚWIAT Uchwała IV KKW wyraża sprzeciw wobec zgłoszonej przez warszawski PiS propozycji kolejnej tury zmiany nazw ulic w stolicy. Apelujemy o organizację akcji protestacyjnych w tej sprawie, proponujemy kampanię informacyjną prezentującą patronów tych ulic oraz wskazującą na koszty, które musieliby ponieść ich mieszkańcy. Uchwała V Plenum KKW KPP wyraża głębokie zaniepokojenie stanem strony internetowej, nieaktualizowanej od miesięcy i zawierającej nieaktualne odnośniki. Zachodzi konieczność zorganizowania odpowiedzialnej i kompetentnej redakcji strony. Internet stał się głównym środkiem oddziaływania propagandowego Partii i jej wizytówką najłatwiej dostępną i trafiającą do najszerszego grona. Strona powinna szczególnie odnosić się do współczesnych problemów społecznych i bytowych wywołanych przez kapitalizm i aktualnych wydarzeń w kraju i za granicą. Uchwała VI Piotra Biełło odwołano ze składu redakcji Brzasku. Uchwała VII Plenum bez zastrzeżeń przyjęło informację o stanie finansowym Partii oraz sprawozdanie z działalności międzynarodowej i krajowej w okresie od poprzedniego Plenum. Krytycznie odniosło się do wartości merytorycznej i przydatności ulotki KMP rozpowszechnianej z lipcowym Brzaskiem. Krajowy Komitet Wykonawczy Komunistycznej Partii Polski Dąbrowa Górnicza, 29 września 2012 Nobel dla imperialistów Pokojowa Nagroda Nobla znowu stała się orężem w ręku kapitalistycznych specjalistów od kształtowania opinii publicznej. Po tym, gdy w 2009 roku otrzymał ją Barack Obama za zostanie prezydentem USA, przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. Ideę nagrody za działania na rzecz pokoju zastąpiła polityczna rozgrywka oraz wyróżnianie za zasługi dla utrzymania kapitalizmu. Przyznanie w tym roku pokojowej Nagrody Nobla Unii Europejskiej to wyraz najwyższej hipokryzji Komitetu Noblowskiego. UE została wyróżniona za wkład w działania na rzecz pokoju i pojednania, demokracji i praw człowieka, prowadzone w Europie od ponad sześćdziesięciu lat. Trudno o bardziej absurdalne uzasadnienie, zwłaszcza w sytuacji, gdy tak niedawno samoloty państw europejskich bombardowały Libię, a kontyngenty z Wielkiej Brytanii, Francji czy Polski nadal uczestniczą w okupacji Afganistanu. Państwa UE brały udział w aż 23 imperialistycznych interwencjach zbrojnych na trzech kontynentach w Afryce, Azji i Oceanii. Niger, Wybrzeże Kości Słoniowej czy Czad to tylko niektóre przykłady państw boleśnie odczuwają-cych kuratelę europejskich potęg. Europejskie koncerny naftowe przy zbrojnym wsparciu niektórych rządów UE kontynuują rabunkową politykę eksploatacji między innymi delty Nigru. Ponadto Francja interweniowała zbrojnie w swoich zamorskich posiadłościach, między innymi tłumiąc 4 strajki i wystąpienia niepodległościowe na Tahiti czy Nowej Kaledonii. W przeszłości państwa UE przyczyniły się również do rozniecenia wojny domowej w byłej Jugosławii, popierając separatystów i eskalację konfliktu wraz z czystkami etnicznymi. Późniejsza interwencja pod szyldem ONZ była już tylko próbą zamaskowania ich wcześniejszych działań. Cieniem na działaniach UE wobec państw bałkańskich kładzie się również wsparcie Niemiec czy Wielkiej Brytanii dla secesjonistów z rządzonego obecnie przez mafię Kosowa i oderwania go od Serbii. Francja, Włochy i Wielka Brytania wciąż prowadzą neokolonialną politykę wobec państw rozwijających się, narzucając im ustrój kapitalistyczny i chroniąc interesy europejskich ponadnarodowych korporacji. Komitet Noblowski postanowił przyjść z pomocą europejskiemu kapitalizmowi, który znajduje się w najgłębszym od lat kryzysie. W nagrodzonej Unii aż 25,4 miliona ludzi pozostaje dziś bez pracy, kontynuowane są masowe zwolnienia, a strajki uznaje się coraz częściej za nielegalne. Gospodarka Grecji przeszła załamanie, a Hiszpania, Portugalia i Włochy znajdują się na jego krawędzi. Masowe protesty ludzi pracy, studentów czy bezrobotnych w tych krajach spotykają się z policyjnymi represjami. W Grecji parlament obraduje pod osłoną specjalnych oddziałów policji. Ostatnio

5 ujawnione zostały również informacje o torturowaniu zatrzymywanych antyfaszystów i związkowców oraz współpracy greckiego aparatu represji z neofaszystami. W ramach obrony praw człowieka w państwach UE prowadzi się także coraz częściej regularne obławy na imigrantów, traktowanych jako ludzi gorszej kategorii, którym odmawia się prawa do godnego życia i wolności osobistej. Rządy starają się kierować niezadowolenie społe- czeństw właśnie przeciwko imigrantom, aby odwrócić uwagę od rzeczywistych problemów związanych z władzą kapitału. Istnienie takich partii jak grecki neofaszystowski ŚWIAT Złoty Świt jest niezbędne do kontynuowania działań na rzecz demokracji, oczywiście tej kapitalistycznej, opartej na status quo. Skrajna prawica w UE działa w interesie kapitalistów, koncernów i elit sprawujących władzę. Hipokryzję Komitetu Noblowskiego widać również na przykładzie Polski. Niedawno okazało się jak prawa człowieka są promowane w polskich ośrodkach dla imigrantów, w których ludzi nie będących przestępcami przetrzymuje się w warunkach podobnych do więziennych. Strajk głodowy imigrantów, domagających się godziwych warunków w tych ośrodkach oraz zniesienia więziennego reżimu nie zainteresował obrońców demokracji. W Polsce i niektórych innych krajach UE trwa antykomunistyczna kampania mająca na celu ograniczenie swobód demokratycznych oraz możliwości wyrażania opinii. Europejską demokrację zredukowano do popierania różnych odmian kapitalizmu i wyrażania entuzjazmu wobec jego różnorodnych form. Wykluczono z niej natomiast poglądy godzące w interesy wielkich, ponadnarodowych korporacji i kapitału. Pokojowa Nagroda Nobla to nic innego jak polityczne narzędzie obrony elit. Nie bez powodu przyznano jąw tym roku UE, starając się ratować jej propagandowy wizerunek i wykazując jej wyższość zwłaszcza nad państwami niedemokratycznymi, czyli tymi, które nie działają w interesie wielkich, ponadnarodowych korporacji. Krzysztof Szwej Kwestia współczesnej tożsamości ruchu komunistycznego Jak co roku 3 listopada w Pradze czeskiej odbyła się Konferencja Teoretyczno-Polityczna, w tym roku obradowano pod hasłem Kwestia współczesnej tożsamości ruchu komunistycznego. Zorganizowało ją 13 komitetów dzielnicowych Komunistycznej Partii Czech i Moraw (KSCM) oraz dwie inne struktury terenowe tej partii, Komunistyczna Partia Czechosłowacji (KSC), Związek Młodych Komunistów Czechosłowacji (SMKC) oraz Związek Młodych Komunistów (KSM). W konferencji, która odbyła się w praskiej siedzibie KSCM, wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym zagra-niczni goście z Austrii, Grecji, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji i Węgier. Jako pierwszy referat wygłosił przedstawiciel Komunistycznej Partii Grecji, który mówił głównie o pogłębiaącym się kryzysie w Grecji, działaniach KKE oraz protestach społecznych. Zapowiedział przewidziany na 6 i 7 listopada kolejny strajk generalny. Mówcy z Czech odnosili się do sytuacji po wyborach regionalnych i parlamentarnych, w których znaczny sukces odniosła KSCM. Wielokrotnie wspominano między innymi o płynących z tego zagrożeniach, związanych z nastawieniem partii głównie na politykę parlamentarną. W referatach mówiono również o współczesnych wy-zwaniach stojących przed ruchem komunistycznym, odrębności jego celów od kapitalistycznych partii politycznych oraz przełożeniu jej na konkretne działania. Jednym z głównych tematów był także pogłębiający się kryzys systemu kapitalistycznego Nawiązywano też do zbliżającej się rocznicy Rewolucji Październikowej i jej znaczenia dla współczesnego ruchu komunistycznego. 5

6 ŚWIAT Re fe ra t wyg łoszon y w i m i e n i u Kom u n i styczn e j P a rti i P ol ski p rze z Wi ce p rze wod n i czącą KKW KP P Główną siłę ruchu komunistycznego stanowi możliwość wyjaśnienia jak zmienić świat oraz organizować walki klasowe. Naszym celem jest, jak powiedział Karol Marks, nie opisywanie świata lecz zmienianie go. Aby wiedzieć jak tego dokonać musimy przeanalizować obecną sytuację oraz towarzyszące jej procesy społeczne oraz ekonomiczne. Ważna jest odpowiedź na pytanie co oznacza tożsamość ruchu komunistycznego. Obecnie kapitalizm stoi w obliczu głębokiego kryzysu. Oficjalna propaganda elit politycznych oraz kapitalistów zaprzecza aby był to kryzys systemu. Nasze podejście jest całkowicie odmienne. Obecny kryzys ekonomiczny to efekt rozwijającego się kapitalizmu oraz działań elit politycznych i finansowych. W niektórych aspektach może różnić się od poprzednich, ale stanowi manifestację cyklów ekonomicznych kapitalizmu. Pojawił się w momencie nadmiernej akumulacji. Nasza odpowiedź ma charakter nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny to walka klas polegająca na aktywizacji oraz masowych protestach klasy robotniczej. Mamy klasową odpowiedź oraz będziemy bronić socjalistycznego podejścia jako naszej głównej zasady. Elity polityczne większości krajów europejskich reagują dziś w podobny sposób. Bez względu na to czy dokładnie stosują się do zaleceń MFW i Banku Światowego, czy też nie, są zgodne co do tego, że należy bronić status quo oraz obecnego systemu ekonomicznego. Kapitalistyczne partie, media i organizacje biznesowe używają haseł o obronie pracodawców, wspieraniu biznesu oraz gospodarki rynkowej. Dlatego pierwszymi podejmowanymi przez nich działaniami są na przykład gwarancje finansowe dla banków. Jako przeciwnicy kapitalizmu odrzucamy tę perspektywę. Nie mamy zamiaru bronić obecnego systemu społecznego, politycznego i ekonomicznego. Kryzys stanowi moment, w którym wszystkie elity polityczne i ekonomiczne mogą zostać zmiecione przez masowe protesty. Kapitaliści chcą mobilizować biznes aby bronić systemu. My chcemy zmobilizować masy aby go zniszczyć. Kryzys sprawia, że sprzeczności klasowe stają się o wiele ostrzejsze i wyraźnie widoczne. Wiele grup społecznych, które wcześniej korzystały ze względnej stabilności, ulega pauperyzacji. Kapitalizm w kryzysie nie może zagwarantować społeczeństwu nawet podstawowych zabezpieczeń socjalnych. Polityka reformizmu promowana przez socjaldemokratów i inne oportunistyczne siły lewicowe, poniosła klęskę. Widzimy, że programy, które w teorii mają być dla każdego monopoli, małych firm oraz pracowników, w rzeczywistości wspierają kapitalizm i wielki biznes. Komuniści odrzucają złudzenia co do kapitalistycznej modernizacji, która miałaby znieść wyzysk. 6 Wiara w nią to szkodliwa utopia. W warunkach kapitalizmu nie może być zbudowane idealne, według reformistów, społeczeństwo oparte na wiedzy. Mieliśmy już pracować mniej dzięki modernizacji oraz wzrostowi efektywności pracy. W rzeczywistości oznaczało to tylko większe zyski dla kapitalistów, lecz nie krótszy dzień pracy czy wcześniejsze emerytury. Obecnie dostęp do wiedzy, edukacji i najnowszych technologii jest coraz bardziej skomercjalizowany oraz ograniczony. Reformy systemu edukacji w krajach takich jak Polska są tylko jednym z przykładów tej tendencji. Określenie nowoczesny nie jest synonimem sprawiedliwego czy wolnego od wyzysku. Główne mechanizmy kapitalistycznego podziału na klasę pracującą i zatrudniającą pozostają niezmienne. Musimy być również świadomi, że kryzys może zostać wykorzystany przez nacjonalistów oraz pewne siły kapitalistyczne chcące skorzystać na społecznym niezadowoleniu i zyskać popularność. Za taką sytuację będą one obwiniały obcokrajowców, emigrantów czy niepatriotyczny biznes. W tym samym czasie będą starały się zmniejszać społeczną świadomość przez promowanie idei tożsamości lub solidarności narodowej. Nasza tożsamość nie pozwala nam na kompromis z takimi siłami. Jedną z naczelnych zasad komunizmu stanowi internacjonalizm. Za obecną sytuację nie winimy innych narodowości lecz kapitalistów. Pracownicy z różnych krajów mają ze sobą więcej wspólnego niż z kapitalistami ze swoich państw. Nasza odpowiedź będzie międzynarodowa, ponieważ także kryzys jest kwestią międzynarodową. Nie może zostać powstrzymany w jednym kraju. Odpowiedzią są solidarność międzynarodowa, strajki generalne oraz walka ludzi pracy. Mamy już przykłady takich działań. Podczas Międzynarodowego Dnia Działania zorganizowanego przez Światową Federację Związków Zawodowych ludzie z różnych krajów oraz kontynentów współpracowali i protestowali pod wspólnymi hasłami oraz podobnymi postulatami. Europa i świat potrzebują większej liczby takich mobilizacji. Nie oznacza to oczywiście, że powinniśmy zapomnieć o narodowej charakterystyce i różnicach. Proste powielanie wszystkich haseł w różnych krajach jest nieskuteczne. Międzynarodowa solidarność oznacza sprzeciw wobec imperializmu. Prowadzenie wojen takich jak tak zwana wojna z terroryzmem może być wykorzystywane do odwracania uwagi opinii publicznej od kwestii klasowych oraz problemów ekonomicznych, a także do mobilizowania społeczeństwa pod hasłami patriotyzmu, podporządkowując je przez to kapitalistom. Odrzucamy politykę imperializmu i militaryzmu. Rosnące wydatki militarne oraz wyścig zbrojeń stanowią elementy systemu kapitali-

7 stycznego. Wielkie, ponadnarodowe korporacje osiągają większą władzę oraz zyski dzięki sprzedaży broni wykorzystywanej później w atakach na społeczeństwa krajów rozwijających się. Nawet w państwach stojących w obliczu kryzysu wydatki zbrojeniowe utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie, czego przykładem jest Grecja, ale także Polska. Gdy wdrażane są kolejne cięcia socjalne Wojsko Polskie bierze udział w okupacji Afganistanu. Naszą odpowiedzią jest międzynarodowa solidarność klasy pracującej. Partie komunistyczne biorą udział oraz powinny nadal uczestniczyć w działaniach ruchów pokojowych, nadając im bardziej klasowy charakter. Sprzeciwiamy się imperialistycznej wojnie, ponieważ jest ona narzędziem międzynarodowych monopoli i kapitału. Podsumowując komunistyczna tożsamość różni ŚWIAT się znacząco od tożsamości sił kapitalistycznych. Nie chcemy tworzyć programu naprawy kapitalizmu. Nasze postulaty służą klasie pracującej. Mamy konkretne rozwiązania, które mogą być wprowadzone nawet w ramach kapitalizmu, takie jak wyższe płace, krótsze godziny pracy oraz lepsze warunki zatrudnienia. Jednakże jesteśmy świadomi, że jedynie obalenie kapitalizmu i zniesienie wyzysku może zmienić sytuację klasy pracującej. Nasza strategia jest inna od zorientowanej na wybory strategii partii kapitalistycznych, ponieważ różne są nasze cele. Powinniśmy brać udział w walkach społecznych i strajkach. Czasami zwycięstwo w nich jest ważniejsze niż sukces wyborczy. Dziś w czasach kryzysu należy o tym pamiętać. Beata Karoń Opór Greków wobec kryzysu W dniach 6-7 listopada w Grecji odbył się kolejny strajk generalny. 7 listopada w centrum Aten demonstrowało ponad 100 tysięcy ludzi, którzy odpowiedzieli na wezwanie związków zawodowych, w tym PAME. Demonstracja odbyła się w momencie, gdy parlament głosował nad kolejnym planem cięć socjalnych przygotowanym przez rząd. Protestujący zostali zaatakowani przez policję, która użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Głosowanie w parlamencie pokazało, że sypie się polityczne zaplecze władz. Parlamentarzyści wchodzącej w skład koalicji rządzącej Demokratycznej Lewicy wstrzymali się od głosu. Sześcioro deputowanych PASOKu głosowało z kolei przeciwko, za co zostali wykluczeni z partii. Władze wygrały jedynie trzema głosami, co oznacza, że rząd wkrótce może upaść. Tymczasem związki zawodowe pokazały swoją siłę. Do strajku generalnego przystąpili pracownicy niemal wszystkich branż. W całym kraju prawie całkowicie przestał działać transport publiczny. Zawieszone zostały połączenia promowe i lotnicze. Strajkowali zarówno hutnicy jak i taksówkarze. Protestowali nawet pracownicy sektora bankowego, a media na 24 godziny zawiesiły działalność. Listopadowy protest był kolejnym tak dużym strajkiem generalnym w tym roku. Poprzednie dwa miały miejsce 18 października i 26 września. Były one związane z protestami przeciwko kolejnym etapom cięć socjalnych wprowadzanych przez rząd. Kryzys w strefie Euro, przede wszystkim w Grecji kapitalistyczna propaganda przedstawia jako wynik przywilejów pracowniczych, lub nadmiernej pazerności Greków na publiczne pieniądze. Rzeczywistość jest zupełnie inna, o czym świadczą wskaźniki ekonomiczne. To pracownicy ponoszą główny ciężar reform i cięć socjalnych spowodowanych przez politykę wielkiego kapitału, sektora finansowe- go i powiązanego z nimi państwa. Długi publiczne są wynikiem działań na rzecz kapitalistów, a nie pracowników. W Grecji rządy Nowej Demokracji oraz PASOKu wprowadzały od samego początku po obaleniu dyktatury pułkowników ogromne obniżki podatków dla wielkiego kapitału oficjalnie w celu przy-ciągnięcia inwestycji. Dług publiczny wzrósł z 26,9% w 1981 roku do 64,2% PKB w 1989 roku. Jednocześnie kontynuowane było państwowe wsparcie dla prywatnych biznesów. Otrzymywały one dodatkowe subsydia rozwojowe. Jednocześnie nie musiały wykazywać się przestrzeganiem praw pracowniczych czy rzeczywistymi inwestycjami. Wiele funduszy trafiało do spekulacyjnego sektora finansowego. Prace publiczne kierowano tak, aby zarabiały na nich przede wszystkim firmy prywatne. Rozbudowane zostało partnerstwo publicznoprywatne. Wiązało się ono z tzw. outsourcingiem, czyli przekazywaniem przez państwo zleceń czy usług komunalnych prywatnym podmiotom. Podatki dochodowe dla wielkiego kapitału są obecnie w Grecji niższe niż na przykład w Niemczech. Dług publiczny wzrósł również w wyniku nietrafionych inwestycji związanych z Igrzyskami Olimpijskimi 2004 roku w Atenach. Wiele wybudowanych wówczas obiektów generuje znaczne koszty. W roku 2006 dług publiczny Grecji sięgnął sumy 106,8% PKB. Pomimo takiej sytuacji władze kontynuowały marnotrawną politykę. Jak się okazało nawet w dobie kryzysu Grecja kupowała znaczne ilości broni i przeznaczała duże sumy na zbrojenia. Korzystały na tym europejskie, zwłaszcza niemieckie, korporacje zbrojeniowe. Wydatki te były nieuzasadnione z punktu widzenia obronności kraju. Służyły jedynie wypełnieniu wymagań NATO. Zakupionych zostało aż pięć fregat oraz sześć okrętów podwodnych. W roku 2009 wydatki wojskowe Grec 7

8 ŚWIAT cji osiągnęły aż 4% PKB, czyli więcej niż w Niemczech (1,4%) czy Francji (2,4%). Dług inflacyjny Grecji to wynik również polityki handlowej UE. Unia domagała się zniesienia ograniczeń w handlu na przykład wyrobami tekstylnymi. Oznaczało to zalew importu z zagranicy. W latach deficyt w handlu międzynarodowym osiągnął 11%. Wielkie ponadnarodowe korporacje opanowały grecki rynek, niszcząc lokalną konkurencję i transferując zyski za granicę. Podobna sytuacja miała miejsce w rolnictwie. Grecja, która niegdyś eksportowała żywność i uzyskiwała dzięki temu znaczące dochody stała się w ostatniej dekadzie jej importerem. Akces Grecji do strefy Euro, przedstawiany jako szansa rozwoju, tylko pogłębił wszystkie negatywne trendy w sferze handlu. Grecja podobnie jak wiele innych państw UE na pierwsze oznaki kryzysu zareagowała przygotowując pakiety ratunkowe dla biznesu, a przede wszystkim banków. Ogromne wsparcie finansowe dla tego sektora uzasadniano chęcią ochrony złożonych w bankach pieniędzy obywateli. W rzeczywistości chodziło o wsparcie dla bardzo ważnej grupy lobbingowej reprezentującą kapitał finansowy, spekulacyjny. Te działania władz spowodowały jedynie pogorszenie sytuacji ekonomicznej kraju. Dotychczasowe cięcia socjalne, mające rzekomo ustabilizować sytuację nie przyniosły efektu, ponieważ wielki biznes wciąż korzysta ze wsparcia państwa. Po przyjęciu pierwszego pakietu oszczędnościowego dług publiczny Grecji wciąż rósł, ze 127,1% PKB w 2009 roku do poziomu 142,8% w Gospodarka z kolei w 2012 roku nie powróciła nawet do poziomu sprzed kryzysu ekonomicznego. Wszelkie programy, jak się okazuje nie mają więc na celu ratowania sytuacji Grecji, a przede wszystkim utrzymanie strefy Euro i zapobieżenie reakcji łańcuchowej, czyli pogłębieniu kryzysu w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech. Pogorszenie się sytuacji w tych krajach spowodowałoby upadek europejskiej waluty. Do tego z kolei nie chcą dopuścić jej główni beneficjenci najsilniejsze gospodarki UE takie jak Francja czy Niemcy, a przede wszystkim pochodzący z tych krajów kapitaliści. Widać to w propozycjach dotyczących greckich obligacji państwowych. Są one w posiadaniu instytucji finansowych takich jak banki. Niemieckie oraz francuskie lobby finansowe akceptują propozycje przedłużenia terminu ich spłaty. Nie chcą z kolei dopuścić do ogłoszenia przez greckie państwo bankructwa, co pozbawiłoby je zysków. Grupy banków są w tym celu gotowe nawet przejąć częściowo pomoc ekonomiczną dla Grecji. Jednocześnie starają się odsprzedać greckie obligacje Europejskiemu Bankowi Centralnemu. W ten sposób greckie reformy oraz redukcja długów tego kraju nie odbędzie się ich kosztem. Za kryzys spowodowany przez kapitalistów płacą po raz kolejny pracownicy i ogół społeczeństwa. Prawdziwi winowajcy problemów nie ponoszą ich konsekwencji. Wręcz przeciwnie, sytuacja staje się dla nich pretekstem do żądania kolejnych przywilejów i powiększania politycznych wpływów. Beata Karoń W Ameryce bez zmian Krajowe media dostały małpiego rozumu. Oto za Oceanem, w ponoć najbardziej demokratycznym państwie świata, odbywały się mało demokratyczne w istocie wybory, które wyłoniły marionetkowego prezydenta. Nie zmienia to faktu, że przez kilka dni telewizja, prasa i internet zasypywały nas masą informacji na temat ulubionych potraw Obamy i Romneya, wieku ich żon, ilości potomstwa jakie udało im się spłodzić oraz innych beznadziejnie idiotycznych spraw. Nowym prezydentem został poprzedni prezydent uważany podobno za bardziej lewicowego niż skrajnie faszystowski Romney (należy pamiętać, że amerykańskie pojęcie lewicowości nie ma nic wspólnego z faktyczną lewicowością). Gdyby nie fakt, że w Ameryce prezydent jest marionetką bankierów z Wall Street i przemysłowców z Doliny Krzemowej, to wybory za Oceanem przykułyby moją uwagę. Niestety tak nie jest, a dzięki paskudnemu nawykowi oglądania telewizji już pewnie nigdy nie pozbędę się śmieciowej wiedzy 8 o tym, że Romney jest mormonem, a Obama ma ładną córkę. Gdy nie będę miał co jeść z pomocą nie przyjdą mi ani mormońscy aniołowie ani córka Obamy. Rzeczywistość jest okrutna, a telewizja serwuje propagandę sprawniejszą niż goebbelsowska. Okazja do uwolnienia się od telewizji nadejdzie już niedługo, gdy wyłączone zostanie nadawanie sygnału w formie analogowej, w jakiej ma to miejsce obecnie, a żeby oglądać twarz Kaczyńskiego będzie trzeba kupić dekoder lub nowy telewizor. A propos Kaczyńskiego to na pokładzie Tupolewa był trotyl. Albo nie było trotylu, zresztą to nieważne. Ważne żeby irytować ruskich, najważniejszych sąsiadów Polski. Zawsze kiedy wyłączam telewizor w głowie czuję dziwne mrowienie. To naturalna reakcja na uwolnienie się od wyimaginowanych problemów podawanych przez media. Jakub Szymaniak

9 POLSKA Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ Jak co roku, już po raz raz dwudziesty pierwszy, wspólnota międzynarodowa odrzuciła miażdżącą liczą głosów blokadę gospodarczą, handlową i finansową nałożoną przez Stany Zjednoczone przeciwko Kubie. W tym historycznym dniu podczas 67 posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, 188 państw, członków tej międzynarodowej organizacji zagłosowało za rezolucją A/67/L2, zatytułowaną Konieczność zakończenia blokady gospodarczej, handlowej i finansowej nałożonej przez Stany Zjednoczone przeciwko Kubie, która potępia zbrodniczą politykę Stanów Zjednoczonych starającą się zdławić naród Kuby od ponad pół wieku. Tylko 3 kraje odrzuciły rezolucję (USA, Izrael i Palau), 2 wstrzymały się od głosu (Wyspy Marshalla i Mikronezja). Przedstawiciele państw z pięciu kontynentów połą- czyli się aby potępić blokadę nałożoną przez Stany Zjednoczone i ją zakończyć. Blokada ta hamuje rozwój Kuby i jednocześnie narusza suwerenność krajów trzecich. Podczas swojego wystąpienia Minister Spraw Zagranicznych Kuby Bruno Rodriguez Parrilla, powiedział, że nie istnieje żaden prawny czy moralny powód utrzymania tej blokady, która nie tylko dotyka interesów Kuby ale również interesów obywateli i przedsiębiorstw amerykańskich. Dodał, że krzywda jaką wyrządza blokada jest ogromna i nieprzeliczalna oraz powoduje cierpienia i niedostatek narodu kubańskiego. Rodriguez zwraca uwagę, że prezydent Barack Obama posiada konstytucyjne kompetencje do zakończenia blokady, ma również historyczną okazję, aby to zrobić. Nowy Jork, 13 listopada 2012 roku. O komunizmie na Uniwersytecie Warszawskim O komunistach i komunizmie mówi się na wyższych uczelniach źle, albo nie mówi się wcale. Jeśli dojdzie już do dyskusji, to uprawiają ją prawie wyłącznie osoby politycznie socjalizmowi wrogie. W państwie, w którym historii naucza IPN, a o gospodarce rozprawia Balcerowicz, jest to normalne i wpisuje się w ogólną tendencję. Swoją drogą atmosfera w szkołach wyższych coraz bardziej przypomina tą, jaka panowała na uniwersytetach za rządów sanacji. Póki co brak tylko oficjalnych gett ławkowych, bo oficjalną dyskryminację mniej zamożnych już mamy. Całkiem sporym promykiem nadziei był zatem wykład dla studentów kulturoznawstwa Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego wygłoszony przez działaczy Komunistycznej Partii Polski 24 października. Tym razem było tak, jak być powinno, bo o komunizmie i partii komunistycznej mówili sami komuniści. Wśród przedstawicieli KPP znaleźli się studenci i absolwenci kierunków humanistycznych, z własnego doświadczenia znający problemy, z którymi borykają się młodzi ludzie. Cytatem z "Manifestu Komunistycznego" wykład otworzyła Wiceprzewodnicząca Partii, a jego tematyka dotyczyła tak marksistowskiej analizy obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej Polski i świata oraz znaczenia teorii marksistowsko-leninowskiej, jak również kwestii historycznych. Wykład, oprócz funkcji czysto informacyjnej i edukacyjnej, miał za zadanie zachęcić studentów do osobistej refleksji nad obserwowanymi zjawiskami w polityce i gospodarce, tak bardzo uderzającymi w młodzież. Pokazał również, że podłożem tej refleksji powinna być myśl marksistowska, która mimo twierdzeń burżuazyjnych mędrców, jest cały czas aktualna, a sam komunizm bez problemu demaskuje kłamstwa obecne w podporządkowa- nych kapitalistom środkach masowe-go przekazu i jasno wytycza drogę jaką należy obraćw celu obalenia wyzysku oraz zaspokojenia potrzeb obywateli. Dr Beata Karoń przedstawiła również słuchaczom historię najnowszą polskiego ruchu robotniczego, jego ideologiczne i organizacyjne korzenie jak też aktualne zadania oraz przedsięwzięcia podejmowane przez polski i zagraniczny ruch robotniczy. Studenci zapoznali się z partyjną prasą oraz najważniejszymi, a także aktualnymi stanowiskami Partii. Występujący jako drugi mówca inny warszawski działacz partyjny Dawid Jakubowski przybliżył słuchaczom wykładu szereg kwestii historycznych, kluczowych dla aktualnej działalności Partii. Głównym poruszonym przez niego tematem był jasny sprzeciw komunistów wobec postulowanego przez stołeczny PiS, kolejnego już, etapu zmiany nazw ulic upamiętniających wybitnych przedstawicieli ruchu robotniczego. Jako najwy-raźniejszy przykład osoby zasługującej na zachowanie w charakterze patrona ulicy omówiono działalność gen. Karola Świerczewskiego Waltera. Drugą część zajęć stanowiła dyskusja dotycząca przede wszystkim kwestii praktycznej działalności, mniej pytań dotyczyło kwestii ideologicznych. Pytania zadawane przez studentów oraz przebieg dyskusji były miłym zaskoczeniem, gdyż pokazały, że hasła prezenowane przez komunistów zostały przez studentów przyjęte z zainteresowaniem. Wykład pokazał, że możliwe jest dotarcie Partii do uczącej się młodzieży, w tym przypadku akurat studiującej na uczelni wyższej. Komunizm był i nadal jest nauką, która pomaga zrozumieć świat, a co najważniejsze pokazuje jak go zmienić. Jakub Szymaniak 9

10 POLSKA Zachowajmy nasze ulice w stolicy Jesienny sezon polityczny warszawski PiS zainaugurował hasłem dekomunizacji stołecznych ulic. W związku z tym przygotował listę 16 ulic, których nazwy chcieliby zmienić w pierwszej kolejności. Znaleźli się na niej: - Sylwester Bartosik (Gocław - w nawiasach lokalizacja ulicy), - Julian Brun (Mokotów), - Józef Ciszewski (Ursynów), - Teodor Duracz (Bielany), - Mieczysław Ferszt (Zacisze), - Antoni Kacpura (Rembertów), - Anastazy Kowalczyk (Białołęka), - Helena Kozłowska (Czerniaków), - Zygmunt Modzelewski (Mokotów), - Jan Paszyn (Wola), - Gustaw Reicher (Zacisze), - Wacław Szadkowski (Bemowo), - Jan Szymczak (Wola), - Henryk Świątkowski (Natolin), - Juliusz Rydygier (Żoliborz), - Generał Walter (pseudonim Karola Świerczewskiego, Falenica). Głównym inicjatorem ulicznej akcji PiS jest radna Olga Johann, od wielu lat działająca w zespole Rady Warszawy zajmującym się nazewnictwem ulic. W tym roku zespół ten został rozwiązany, jednak radna Johan nie zmieniła swoich zainteresowań. Poprzez uprawianie polityki historycznej chce między innymi zmienić wizję przeszłości oraz kształtować poglądy młodzieży, chociaż jak sama przyznaje nie ma wykształcenia historycznego, a dekomunizacja to Julian Brun (ur. 21 kwietnia 1886, zm. 28 kwietnia1942) dziennikarz-publicysta i krytyk literacki. Od 1905 r. członek SDKPiL, a następnie KPP. Działał w Warszawie, Lublinie i Zagłębiu Dąbrowskim. Represjonowany za działalność polityczną, przebywał na emigracji - w Paryżu (gdzie studiował socjologię na Sorbonie od 1906 r.), Londynie, Bułgarii ( ) i ZSRR ( ). W 1925 r. skazany za działalność komunistyczną na osiem lat więzienia. W więzieniu mokotowskim napisał rozprawę krytyczno-literacką Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek. Uwolniony w ramach wymiany więźniów politycznych z ZSRR. Korespondent radzieckiej agencji informacyjnej TASS. Publicysta i redaktor wielu czasopism i wydawnictw. W czasach Polski Ludowej patron jednej z głównych nagród dziennikarskich, przyznawanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Sylwester Bartosik (ur. 15 stycznia 1893, zm. 16 października 1942) na początku lat 30. wstąpił do KPP. 10 jej hobby. Poza projektem zmian nazw ulic radna nie ma na swoim koncie żadnych spektakularnych działań na rzecz warszawiaków i jest powszechnie krytykowana za brak aktywności w innych niż dekomunizacja dziedzinach. PiS występuje też o likwidację innych miejsc pamięci związanych z działalnością bohaterów ruchu robotniczego oraz wyzwolicieli spod okupacji hitlerowskiej. Ostatni pomysł to usunięcie niektórych rzeźb sprzed Pałacu Kultury i Nauki. Na Woli z kolei radni PiS blokują przywrócenie pomnika Ludwika Waryńskiego, zdemontowanego po likwidacji zakładów Bumar Waryński, przed którymi się znajdował. Poza tym warszawski PiS domaga się zburzenia pomnika gen. Zygmunta Berlinga, stojącego nad Wisłą przy Trasie Łazienkowskiej. Okazją do głównej politycznej batalii się także lokalizacja pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni. Został on przeniesiony w związku z budową na Pradze Północ drugiej linii metra. Radni PiS prowadzą kampanię przeciwko jego powrotowi, powołując się na rzekoma opinię okolicznych mieszkańców. Większość z nich, wbrew temu co twierdzą radni, nie ma nic przeciwko pomnikowi. PiS nie zdobył dla swojej inicjatywy masowego poparcia. Powstrzymajmy fałszowanie historii, walczmy o zachowanie pamięci o działaczach robotniczych. Redakcja Brzasku apeluje o zaangażowanie Czytelników w tę akcję. Rozpocznijmy kampanię informacyjną skierowaną przede wszystkim do mieszkańców wymienionych ulic. Redakcja Od połowy lat 30. do 1941 wiceprezes Rady Nadzorczej w spółdzielni "Sklep Społeczny" na Mokotowie. W czasie okupacji wstąpił do ZWW oraz został współredaktorem pism: "Biuletyn Radiowy" i "Zwyciężymy". Dzięki znajomości kilku języków obcych prowadził nasłuch radiowy. Następnie włączył się do pracy organizatorskiej w szeregach PPR jako sekretarz Komitetu Dzielnicowego Warszawa-Śródmieście. Jako redaktor działu informacyjnego wchodził w skład komitetu redakcyjnego "Trybuny Wolności" (pisma KC PPR) i "Gwardzisty" (organu Dowództwa Głównego GL). Brał udział w zaplanowaniu akcji GL na Komunalną Kasę Oszczędności w Warszawie, zrealizowaną już po jego śmierci, 30 listopada W jego mieszkaniu spotykali się m.in. Marceli Nowotko, Paweł Finder i Hanka Sawicka. Aresztowany w nocy na 29 września 1942, po okrutnym śledztwie w Alei Szucha powieszony w publicznej egzekucji w Warszawie. 22 sierpnia 1964 r. jego imię nadano Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Józef Ciszewski ( ) Członek PPS od 1902 r.

11 Przedstawiciel jej lewego skrzydła. Odpowiadał za agitację wśród ludności wiejskiej. Za działalność został wydalony z Królestwa Polskiego. Po rozłamie w PPS jeden z głównych działaczy PPS-Lewica. Kierownik wydziału wojskowego tej partii. W 1916 r. przybył do Warszawy, gdzie został członkiem Rady Miejskiej. Występował przeciwko werbunkowi polskich robotników do prac w Niemczech. Popierał również inicjatywy dożywania dzieci. Jesienią 1918 r. udał się do Moskwy, gdzie nawiązał kontakty z tamtejszymi rewolucjonistami. Brał udział w przygotowaniach do zjazdu i zjeździe zjednoczeniowym PPS-Lewica i SDKPiL, którego skutkiem było utworzenie KPRP. Za udział w Zjeździe w 1920 r. aresztowany i deportowany do Rosji Radzieckiej. Działał w WKP(b). W 1937 r stracony w czasie stalinowskich czystek. Pośmiertnie zrehabilitowany. Teodor Duracz pseud. "Profesor" (ur. 9 lutego 1883, zm. 12 maja 1943), działacz komunistyczny, adwokat. Od 1905 należał do PPS, potem do PPS-Lewicy i KPP. W 1905 był jednym z organizatorów strajku chłopskiego, za co został aresztowany i przez miesiąc więziony. W 1908 ukończył studia i rozpoczął pracę zawodową. W 1917 brał udział w Rewolucji Październikowej, pracował w Komisariacie do Spraw Polskich jako kierownik Wydziału Organizacyjnego i redaktor "Wiadomości", urzędowego organu Komisariatu w Zagłębiu DonieckoKrzyworoskim. W sierpniu 1918, gdy Ukrainę zajęły wojska "białych", wrócił do Polski. W grudniu 1918 wstąpił do KPP. W latach obrońca w procesach politycznych polskich komunistów i działaczy robotniczych, bronił m.in. Tomasza Dąbala (1922), Władysława Hibnera, Władysława Kniewskiego i Henryka Rutkowskiego (1925), Marcelego Nowotkę i Małgorzatę Fornalską (1935). Członek Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1941 w grupie "Proletariusz", współredagował pismo "Przełom". W 1942 w szeregach PPR, jeden z czołowych działaczy, członek KC. Aresztowany 11 marca 1943 i uwięziony na Pawiaku, zamordowany po torturach podczas przesłuchiwania przez gestapo. Mieczysław Ferszt pseud. "Młot" ( ) działacz robotniczy, bojownik Gwardii Ludowej. Robotnik w Zakładach Mechanicznych "Ursus". Aktywnie działał w Czerwonym Harcerstwie a potem w Wydziale Młodzieżowym Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS Warszawa-Podmiejska. Opowiadał się zawsze za współpracą socjalistów z komunistami, którzy zawsze byli mu bliżsi. Podczas okupacji hitlerowskiej pomagał Mieczysławowi Niedziałkowskiemu tworzyć Robotnicze Bataliony Obrony Warszawy, działał w "Barykadach Wolności" Stanisława Dubois, po ich rozpadzie współtworzył lewicowo-socjalistyczną formację "Sztandar Wolności", w 1942 r. został członkiem PPR. Z ramienia GL działał na Powiślu, m.in. zorganizował akcję na "Nowy Kurier Warszawski". Zadenuncjowany i aresztowany podczas próby likwidacji prowokatora przy ul. Rakowieckiej. Przewieziony w al. Szucha i tam bestialsko zamordowany przez gestapo. Antoni Kacpura pseud. Marek (ur. 2 stycznia 1886, zm. 16 października 1942) - działacz socjalistyczny i ko- POLSKA munistyczny. Z zawodu ślusarz. Od 1904 członek PPS, a po rozłamie w 1906 PPS-Lewicy. Działał w Klubie Robotniczym im. T. Rechniewskiego. W grudniu 1918 jako delegat brał udział w I Zjeździe KPRP. Później był kolporterem, agitatorem i organizatorem w KPP. Działał również w Klasowym Związku Włókniarzy. W 1920 został aresztowany za działalność komunistyczną i osadzony na 9 miesięcy na Pawiaku. W 1942 wstąpił do PPR i GL. Wczesną jesienią 1942 został aresztowany, a następnie powieszony przez Niemców w publicznej egzekucji, w której stracono 50 osób. Anastazy Kowalczyk pseud. "Kostek", "Nastek", "Zdzisław", "Andrzej" (ur. 16 kwietnia 1908, zm. w grudniu 1943) - działacz komunistyczny, członek KZMP i Grupy Inicjatywnej PPR, zastępca członka KC PPR. Od 1924 r. pracował w fabryce włókienniczej w Sosnowcu. Wstąpił do Związku Zawodowego Robotników Przemysłu Włókienniczego i koła młodzieżowego TUR. W 1925 był jednym z organizatorów strajku robotniczego w fabryce, za co został aresztowany. Po kilkumiesięcznym pobycie w więzieniu zwolniony na mocy wyroku sądowego. W marcu 1927 wstąpił do Związku Młodzieży Komunistycznej. Po 2 miesiącach aresztowany i skazany na rok więzienia. Wyrok odbył w więzieniu w Będzinie. Działał dalej w ZMK jako sekretarz komórki, a następnie sekretarz Komitetu Dzielnicowego. Aresztowany 12 września 1929 r., po kilkumiesięcznym pobycie w więzieniu 28 kwietnia 1930 skazany na 3 lata więzienia. Wyrok odsiedział w więzieniach w Będzinie, Mysłowicach i Tarnowie, gdzie był starostą komuny więziennej. Zwolniony 12 września 1932r. rozpoczął pracę partyjną, wchodząc w skład egzekutywy Komitetu Okręgowego KZMP w Zagłębiu Dąbrowskim; krótko był sekretarzem tego okręgu. Od grudnia 1932 do końca kwietnia 1933 sekretarz KO KZMP na Górnym Śląsku. Przyczynił się do poważnego ożywienia śląskiej organizacji KZMP, uaktywnił komitety dzielnicowe i zorganizował działalność wśród wojska. W pierwszych dniach maja 1933 przeniesiony został do Warszawy, gdzie miał być II sekretarzem Komitetu Warszawskiego KZMP. Aresztowany 24 kwietnia na zebraniu, osadzony w więzieniu centralnym. W październiku 1934 skazany na 8 lat więzienia, karę odsiadywał na Mokotowie i we Wronkach, gdzie był współorganizatorem głodówki. Po amnestii w 1936 r. przewieziono go do więzienia w Rawiczu i zmniejszono karę o jedną trzecią. W lutym 1939 r. wyszedł na wolność i wrócił do Sosnowca. Po wybuchu wojny zgłosił się do wojska, jednak nie został przyjęty. Udał się do Lwowa, gdzie był dyrektorem fabryki wyrobów z metali kolorowych i współpracował z redakcją "Czerwonego Sztandaru", publikując kilka artykułów, działał w Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR), wchodził w skład Rady Delegatów Ludu Pracującego Miasta Lwowa. Wiosną 1941 wyjechał do Moskwy, gdzie jesienią 1941 wszedł w skład pierwszej "Grupy Inicjatywnej" powstałej w szkole Międzynarodówki Komunistycznej pod Moskwą. Po przerzuceniu do okupowanej Polski był współorganizatorem PPR w Piotrkowie, Zagłębiu Dąbrowskim i na Śląsku. Przeniesiony do Warszawy, był 11

12 HISTORIA sekretarzem PPR Okręgu Warszawskiego, wykazując bardzo dużą aktywność. W czerwcu 1943 objął kierownictwo Obwodu Krakowskiego i odbudował rozbitą organizację partyjną. Był zastępcą członka KC PPR. Aresztowany 1 grudnia 1943 w czasie śledztwa połknął cyjanek potasu. W 1948 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Grunwaldu II klasy. Helena Kozłowska (ur. 24 września 1906, zm. 23 listopada 1967) - działaczka KPP, członek Zarządu Głównego ZWM od 1943, KC PPR i Centralnej Trójki PPR od 1944, KC PZPR w latach , zastępczyni kierownika i kierownik Wydziału Propagandy KC PPR, od 1954 zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC PZPR, członkini Komisji Rewizyjnej KC PZPR, członek Rady Naczelnej ZBoWiD. Na początku 1929 wstąpiła do KPP. W drugiej połowie 1930 więziona za działalność komunistyczną. We wrześniu 1931 r. ponownie aresztowana i skazana na 4 lata więzienia. Była członkiem zarządu komuny więźniów politycznych i starostą komuny. Po zwolnieniu w lutym 1935 działała w MOPR, m.in. jako sekretarz okręgowy w Płocku i Warszawy Podmiejskiej. Od sierpnia 1936 do stycznia 1939 r. więziona po raz kolejny. Od września 1939 r. pracowała w dzienniku "Wolna Praca" i instruktor obwodowego komitetu MOPR w Białymstoku. Po ataku Niemiec na ZSRR przybyła do Generalnego Gubernatorstwa, a w maju 1942 wróciła do Warszawy i wstąpiła do PPR. Współpracowała z "Trybuną Wolności" i "Głosem Ludu" i pracowała w redakcji "Głosu Warszawy" i "Przeglądu Tygodnia". Od lipca 1943 w ZWM, członek Zarządu Głównego, współautorka deklaracji ideowej ZWM. Zastępca dowódcy batalionu "Czwartaków" ds. polityczno-wychowawczych. W lipcu 1944 r. włączona do tymczasowej Centralnej Trójki PPR. Podczas powstania warszawskiego formowała oddziały AL, organizowała jej dowództwo i kierowała propagandą. Po upadku powstania działała w Okręgu Warszawa-Lewa Podmiejska, dwukrotnie ranna. Po styczniu 1945 organizowała Radę Miejską Żyrardowa. Zygmunt Modzelewski (ur. 15 kwietnia 1900 r., zm. 18 czerwca 1954 r.) polityk i ekonomista, minister spraw zagranicznych. Pochodził z rodziny robotniczej. Studiował na Uniwersytecie i w Szkole Nauk Politycznych w Paryżu, w 1928 uzyskał doktorat z ekonomii (w 1951 także dr filozofii), od 1951 prof. zwyczajny, od 1952 członek rzeczywisty PAN. Od 1917 członek SDKPiL, od 1918 w KPRP. W latach przebywał we Francji, należał do Francuskiej Partii Komunistycznej ( członek jej KC). W latach przebywał w ZSRR. Działał w Związku Patriotów Polskich i przy Centralnym Biurze Komunistów Polskich, w 1944 został pierwszym dyrektorem Agencji "Polpress". Od 1944 członek PPR, w latach członek KC PPR. W 1945 ambasador RP w ZSRR, w latach podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; w latach minister spraw zagranicznych. Od 1951 pracownik (i rektor) Instytutu Nauk Społecznych przy KC PZPR. W latach członek Rady Państwa. Poseł do KRN oraz na Sejm Ustawodawczy. 12 Jan Paszyn, pseud. Czarny, Bielecki (ur. 8 maja 1892, zm. po 11 listopada 1937) działacz ruchu robotniczego, członek KC KPP, ślusarz. W latach był członkiem SDKPiL, a od 1918 KPRP. Działał w ruchu związkowym i spółdzielczym w środowisku warszawskich robotników. W 1920 został członkiem KW, w 1925 awansował na członka Komitetu Centralnego. Cztery lata później został przez władze II RP osądzony i uwięziony. W 1932 w ramach wymiany więźniów politycznych przekazany władzom ZSRR. Na VII kongresie Międzynarodówki Komunistycznej na przełomie lipca i sierpnia 1935 w Moskwie był jednym z reprezentantów Polski. Podczas czystki politycznej został skazany na śmierć, później zrehabilitowany. Gustaw Reicher (Rajcher) pseud. Rwal, Stefan Baum, Józef, Rewel, Gustaw Rupiewicz ( ) - działacz komunistyczny, jeden z przywódców Komunistycznej Partii Górnego Śląska, członek Biura KC KPZB i KC KPZU, przedstawiciel KPP przy KPH, wykładowca w Międzynarodowej Szkole Leninowskiej. W latach członek zarządu łódzkiej dzielnicy Staromiejskiej SDKPiL. W połowie 1918 wstąpił do Zachodniej Dywizji Strzelców. Członek zarządu moskiewskiej grupy SDKPiL, uczestnik III konferencji grup SDKPiL w Rosji 11 listopada Na początku 1919 przyjechał do kraju i działał w Komitecie Wykonawczym Zagłębiowskiej Rady Delegatów Robotniczych (RDR) i został członkiem egzekutywy Zagłębiowskiego Komitetu Okręgowego (KO) KPRP. Kierownik dzielnic KPRP Sosnowiec i Klimontów. Latem 1919 podjął działalność w Komitecie Warszawskim KPRP. VIII 1919-IV 1920 więziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, następnie w ramach wymiany więźniów z Rosją sowiecką znalazł się w Moskwie i wstąpił do Biura Polskiego RKP(b). Uczestnik II ogólnorosyjskiej konferencji komunistów-polaków w maju 1920 w Moskwie. Latem 1920 był pełnomocnikiem Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski przy 3 Armii. Jesienią 1920 został wysłany na Górny Śląsk, gdzie był jednym z przywódców Komunistycznej Partii Górnego Śląska. 12 grudnia 1920 na zjeździe tej partii w Wielkich Hajdukach został wybrany do jej KC. W czerwcu-lipcu 1921 wziął udział w III Kongresie Kominternu w Moskwie. Po powrocie do kraju 30 sierpnia 1921 r. aresztowany i do marca 1923 więziony za działalność komunistyczną, potem w wyniku wymiany więźniów ponownie znalazł się w ZSRR. W kwietniu 1924 r. reprezentant górnośląskiej organizacji KPD na zjeździe KPD we Frankfurcie i na V Kongresie Kominternu w czerwcu-lipcu Członek Komisji Polskiej Kominternu. Od jesieni 1924 sekretarz polityczny organizacji KPD w Zagłębiu Ruhry. Od 1925 ponownie działał w KPRP/KPP na Górnym Śląsku. Uczestnik posiedzenia Sekretariatu KC KPP w Warszawie 8 maja 1925, na którym aresztowany; więziony do początku stycznia Następnie instruktor Wydziału Organizacyjnego w Komitecie Wykonawczym Kominternu w Moskwie. Równocześnie wykładał w Szkole Wojskowo-Politycznej KPP. Od jesieni 1929 działał w zagranicznym przedstawicielstwie KC KPP i KC KPZB w Berlinie. W październiku 1929 członek Biura KC KPZB. W sierpniu 1930 r. przedstawiciel KPZB na

13 V Zjeździe KPP, na którym został wybrany na zastępcę członka KC KPP. CzłonekCentralnej Redakcji Zagranicznej KC KPP w Berlinie, pisał broszury partyjne oraz artykuły do pisma KPP "Nowy Przegląd". W październiku 1932 uczestniczył w VI Zjeździe KPP. Od kwietnia 1933 do stycznia 1934 wykładał w niemieckim sektorze Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej w Moskwie. 24 listopada 1933 na II Plenum KC KPP został członkiem KC. Od stycznia 1934 do kwietnia 1937 działał w Bazie KC KPP i Biurze Politycznym KC KPZU w Pradze. Na IV Zjeździe KPZU wybrany do jej KC. W lipcu-sierpniu 1935 uczestniczył w VII Kongresie Kominternu. Od kwietnia 1937 działał w Hiszpanii jako przedstawiciel KPP przy KPH. W grudniu 1937 wezwany do Moskwy, w styczniu 1938 aresztowany i niedługo potem stracony. Pośmiertnie zrehabilitowany. Wacław Szadkowski ( ) - tramwajarz warszawski. Od 1921 r. pracownik Tramwajów Miejskich na Woli. W 1928 r. wstąpił w szeregi KPP. Podczas okupacji hitlerowskiej związany z organizacją "Młot i Sierp" a także Stowarzyszeniem Przyjaciół ZSRR. Członek PPR od 1942 r. Podczas powstania warszawskiego podpułkownik - walczył w szeregach Armii Ludowej (przynależny do oddziału Sztabu Głównego Stare Miasto - Żoliborz). W Polsce Ludowej zastępca komendanta Centrum Szkolenia Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Łodzi. Działał w Komitecie Dzielnicowym Warszawa-Mokotów PZPR. Jan Szymczak ( ) - murarz. Jako piętnastolatek rozpoczął pracę w jednej fabryk papy na warszawskiej Woli. W okresie I wojny światowej, który spędził w Rosji, związał się ze środowiskiem komunistycznym, brał udział w Rewolucji Październikowej. Po powrocie do Warszawy w 1919 r. zamieszkał w kamienicy przy ul. Wolskiej 10. Członek KPRP a następnie jeden z twórców KPP, pełniący m.in. obowiązki sekretarza Komitetu Wojewódzkiego. Z ramienia Partii inicjował strajki i liczne demonstracje popierane przez Związek Zawodowy Robotników Budowlanych. Aresztowany podczas jednego z tajnych spotkań w swoim mieszkaniu w 1932 r., skazany na trzy lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Wyrok w całości odbywał w więzieniu mokotowskim. Podczas okupacji hitlerowskiej zainicjował powstanie komunistycznej organizacji "Sierp i Młot". Sekretarz Wolskiego Komitetu Dzielnicowego PPR. Aresztowany przez gestapo w nocy z 28 na 29 września 1942 r. - prawdopodobnie na podstawie donosu któregoś z sąsiadów - został osadzony na Pawiaku a następnie stracony 16 października w pierwszej publicznej egzekucji w stolicy. Henryk Świątkowski (ur. 2 kwietnia 1896, zm. 22 marca 1970) prawnik, specjalista w dziedzinie prawa wyznaniowego i rolnego. W 1923 przed Sądem Okręgowym w Zamościu bronił 37 komunistów oskarżonych o udział w tzw. powstaniu zamojskim w 1918 r. W 1926 r. wraz z Teodorem Duraczem i kilku innymi obrońcami prowadził z powodzeniem akcję protestacyjną przeciwko uchwale Rady Adwokackiej w Lublinie zakazującej adwokatom przyjmowania obrony w spra- HISTORIA wach komunistycznych. W 1937 był obrońcą prawnym w procesie czterdziestki jednolitofrontowych działaczy młodzieżowych komunistów w Lublinie. Od 1923 aktywnie działał w PPS, w latach w Radzie Naczelnej. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. W latach 30. opowiadał się za współpracą z komunistami w walce z narastającą groźbą faszyzmu. W 1928 i 1930 wybierany na posła na Sejm z listy PPS. W 1934 był współorganizatorem listy komunistów i socjalistów pod nazwą Blok Robotniczo-Chłopski w wyborach do Rady Miejskiej w Zamościu. W lipcu 1938 z listy PPS wszedł do Rady Miejskiej Warszawy. 12 lipca 1940 aresztowany przez Gestapo i osadzony na Pawiaku, 15 sierpnia przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie pozostał do 8 października Od maja 1944 członek Prezydium Rady Naczelnej RPPS oraz poseł do Krajowej Rady Narodowej. Walczył w powstaniu warszawskim w szeregach Armii Ludowej w Śródmieściu. Po upadku powstania działał w oddziale partyzanckim AL na Podhalu. W latach w naczelnych władzach PPS. Na Kongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS w grudniu 1948 wybrany do KC PZPR. W 1945 stanął na czele rządowej grupy operacyjnej, która miała organizować administrację państwową i samorządową na Pomorzu. Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu w Toruniu. W styczniu 1947 wybrany na posła na Sejm Ustawodawczy, a w 1952 na posła na Sejm PRL I kadencji. W latach r. minister sprawiedliwości. Współzałożyciel Zrzeszenia Prawników Polskich i wieloletni członkiem jego najwyższych władz oraz Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli. Od 1945 do 1950 przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Juliusz Rydygier (ur. 8 kwietnia 1892, zm. 13 grudnia 1942) działacz ruchu robotniczego, działacz PPS, SDKPiL i KPP. W okresie międzywojennym wielokrotnie aresztowany i więziony za działalność komunistyczną. Pod koniec 1941 nawiązał kontakt z Marcelim Nowotką, 5 stycznia 1942 brał udział w zebraniu założycielskim PPR, które odbyło się w jego mieszkaniu na Żoliborzu. 30 października 1942 r. aresztowany przez Niemców, po śledztwie w al. Szucha przewieziony do obozu w Auschwitz i tam zamordowany. Generał Walter - Karol Świerczewski ( ) działacz ruchu rewolucyjnego. Członek SDKPiL, uczestnik Rewolucji Październikowej, żołnierz Armii Czerwonej od 1918 r. W latach , podczas wojny domowej w Hiszpanii, dowódcza 14. Dywizji Międzynarodowej. W 1943 r. współorganizator Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. W latach dowódca II Armii Wojska Polskiego. Od 1946 r. wiceminister obrony narodowej. Od 1944 r. członek KC PPR. Poseł do KRN ( ), potem na Sejm. Zginął 28 marca 1947 r. pod Baligrodem w walce z oddziałem UPA. 13

14 HISTORIA P i e rwszy p rog ra m p ol ski e g o socj a l i zm u Na początku lat 70. XIX w. na rosyjskich uczelniach wyższych zaczęły powstawać zakonspirowane kółka socjalistyczne. W gronie ich inicjatorów znaleźli się oprócz studentów Rosjan polscy studenci. Pierwsze kółko polskich studentów socjalistów pod przewodnictwem Aleksandra Więckowskiego zostało założone w 1874 r. w Petersburgu, wówczas będącym głównym ośrodkiem rosyjskiego anarchizmu. Krótko po powstaniu tego kółka dołączył do grona jego uczestników 18-letni Ludwik Waryński student Instytutu Technologicznego w Petersburgu. Podobne organizacje powstały następnie na uczelniach w Moskwie, Kijowie oraz w Odessie. Kazimierz Dłuski uczestnik jednego z kółek zwracał po latach uwagę, że: czynny (...) udział studentów Polaków w ruchu socjalistycznym w uniwersytetach rosyjskich nie zadowalał ich w całej pełni. Pomimo głębokiego poczucia, że się służy sprawie ze wszech miar słusznej, dawała się odczuć tęsknota za krajem, a jednocześnie coraz głębiej kiełkowała myśl, że idea socjalizmu powinna być propagowana przez Polaków nie w Rosji, lecz we własnym kraju, na pierwszym zaś miejscu w jego stolicy Warszawie. Toteż powstała inicjatywa zbadania terenu warszawskiego przez delegatów z uniwersytetów rosyjskich podkreślał Kazimierz Dłuski. W 1875 r. z Kijowa do Warszawy przybył w charakterze emisariusza nowej, dobrej nowiny jeden z działaczy kółkowych Jan Izbicki. Na miejscu rychło okazało się, iż młodych socjalistów czekała na polskim, rodzimym gruncie gigantyczna, wręcz syzyfowa praca. Faktycznie od podstaw. Rzeczą charakterystyczną była odczuwalna wrogość do socjalizmu okazywana przez część środowiska warszawskiej inteligencji. Pomimo ogromnych trudności, braku środków finansowych i niebezpieczeństw czyhających ze strony carskiej żandarmerii na początku 1876r. powstało na Uniwersytecie Warszawskim wówczas funkcjonującym jako Uniwersytet Cesarski pierwsze kółko socjalistyczne. Jego organizatorami byli: Bolesław Mondszajn student medycyny z Petersburga, Szymon Diksztajn autor broszury Kto z czego żyje? - popularyzującej na polskim gruncie myśl polityczną Karola Marksa, Stanisław Mendelson, oraz bracia Kazimierz i Józef Pławińscy. Dla młodych polskich socjalistów marksistów: studentów, młodzieży gimnazjalnej i przedstawicieli niezamożnej inteligencji punktem odniesienia był przede wszystkim proletariat fabryczny. Dostrzegali w nim bowiem obecność wszystkiego co było ich zdaniem najwartościowsze i najcenniejszew ówczesnym polskim społeczeństwie. Ponadto byli w pełni świadomi roli jaką wyznaczyła robotnikom historia. W tym przekonaniu utwierdzały ich głęboko słowa twórcy naukowego socjalizmu Karola Marksa, które zawarł na łamach Manifestu Komunistycznego. Brzmiały one następująco: warunki życiowe starego społeczeństwa są juz unicestwione w warunkach życiowych proletariatu. Proletariusz jest 14 pozbawiony własności (...). Proletariusze nie mają nic swojego do zabezpieczenia, muszą natomiast zburzyć wszystko, co dotychczas zabezpieczało i ochraniało własność prywatną (...). Współczesny robotnik zamiast podnosić się wraz z postępem przemysłu, spychany jest coraz bardziej poniżej warunków istnienia swej własnej klasy. Robotnik staje się nędzarzem i pauperyzm rozwija się jeszcze szybciej niż ludność i bogactwo - podkreślał z naciskiem Karol Marks. Pod koniec grudnia 1876 r. przybył do Warszawy Ludwik Waryński. Wkrótce potem rozpoczął prace jako ślusarz w warszawskiej fabryce metalowej Lilpop i Rau. W ten sposób pragnął poznać i zrozumieć specyficzne warszawskie realia. Oprócz intensywnej pracy agitacyjnej wśród warszawskich robotników mającej na celu przede wszystkim uświadamianie im, że w ich ciężkiej sytuacji walka pracy z kapitałem była palącą koniecznością Ludwik Waryński organizował jednocześnie Kasy Oporu. Były to niewielkie kółka robotnicze skupiające w swoich szeregach po kilkunastu ludzi, które gromadziły niezbędne środki na prowadzenie walki z fabrykantami. Zgromadzone fundusze okazywały się wielce pomocne podczas przeprowadzanych przez robotników akcji strajkowych. W 1878 r. na bazie utworzonych robotniczych Kas Oporu powstała Warszawska Organizacja Socjalno Rewolucyjna. Warszawscy socjaliści przez cały niemalże 1878 rok oprócz intensywnej pracy agitacyjnej w środowisku robotniczym toczyli jednocześnie pomiędzy sobą zażarte dyskusje teoretyczne. Doprowadziły one w rezultacie do opracowania pierwszego opublikowanego programu polskiego socjalizmu. Nadano mu oficjalną nazwę: Program socjalistów polskich. Dla zmylenia czujności carskiej żandarmerii, nieustannie depczącej po piętach warszawskim socjalistom, jako miejsce wydania tekstu podano Brukselę. Stąd program ten określano potocznie jako program brukselski. Redakcje programu zakończono i następnie zatwierdzono na walnym zgromadzeniu, które odbyło się we wrześniu 1878 r. w pobliżu Olszynki Grochowskiej. Pierwszego października 1879 r. dokument ten został opublikowany na łamach pierwszego numeru wydawanego w Genewie czasopisma Równość. Do powstania tego pisma jak również sformowania w Genewie ośrodka wychodźczego polskich socjalistów przyczynili: Stanisław Mendelson, jego żona Maria Zaleska Jankowska oraz wspomniani powyżej Szymon Diksztajn i Kazimierz Dłuski. Nasuwa się pytanie co spowodowało, iż pierwszy program polskiego socjalizmu opublikowany został dopiero po ponad roku? Otóż to ponad roczne opóźnienie spowodowały dwie zasadnicze przyczyny. Po pierwsze względy finansowe dające się mocno we znaki na każdym kroku. Po drugie natomiast aktywną działalność warszawskich socjalistów przerwały trzy wielkie fale aresztowań i szeroko zakrojonych represji carskiej żandarmerii. Rozpoczęły się one w drugiej połowie 1878 r. i kontynuowane

15 były niemal do ostatnich dni 1879r. W związku z tym wcześniejsze opublikowanie programu nie było możliwe. Podkreślić należy, iż zamieszczony w pierwszym numerze Równości program brukselski nie był obszerny pod względem treści. Jego autorzy, co ważne, skupili się w nim przede wszystkim na kluczowych dla nich zagadnieniach. Pokusić się można o stwierdzenie, iż chciano w ten sposób uniknąć zbędnego pustosłowia i niepotrzebnego tym bardziej patosu. Na wstępie autorzy programu brukselskiego z naciskiem podkreślali, że: w każdym społeczeństwie wszystkie urządzenia społeczne, ekonomiczne i polityczne są wynikiem wspólnych, wiekowych usiłowań wszystkich bez wyjątku członków społeczeństwa i tym samym powinny by służyć ku ogólnej korzyści wszystkich. Zdaniem autorów dokumentu ówczesne realia społeczno-polityczno-gospodarcze nie miały nic wspólnego z powyższym założeniem. W tej kwestii stwierdzano wprost: wskutek tego, iż nieznaczna mniejszość społeczeństwa posiada dziś w swym ręku narzędzia pracy tj. kapitał, ona tylko jedynie ciągnie wyłączną korzyść z tych urządzeń. Z powyższą konkluzją ściśle powiązana była kolejna mianowicie, iż: taki stosunek mniejszości posiadającej kapitał do większości dającej swą pracę wyraził się ostatecznie w instytucji najmu tj. w nadaniu pracy charakteru towaru. Autorzy programu, zwracając w nim uwagę na zachodzący w systemie kapitalistycznym tragiczny w skutkach proces dehumanizacji pracy, zaznaczali, iż zredukowanie robotnika przez kapitalistę do znaczenia towaru było niczym innym jak tylko nową formą niewoli i wyzyskiwania, gdyż robotnik sprzedający swą pracę, wedle ogólnych praw wymiany, nie mógł w żaden sposób wpływać na jej warunki ukształtowane wyłącznie przez dostrzegającego tylko zysk kapitalistę. Autorzy programu nie ukrywali, że - ich zdaniem - robotnik stanowił dla kapitalisty jedynie środek do celu i nic więcej. Dla autorów programu bazujących na szczegółowych analizach marksowskich rzeczą oczywistą było, iż w tej sytuacji tak zwana swoboda jednostki (...) sprowadzona została do walki, z której zwycięzcą wychodzi kapitalista silny w środki materialne. Robotnik natomiast pozbawiony środków produkcji, pozbawiony możności niezależnej pracy i sprowadzony do znaczenia najemnika tracił wszelką moralną samodzielność i w tragiczny dla swojego położenia sposób ulegał woli kapitału we wszystkich przejawach swego indywidualnego i społecznego życia. W związku z powyższym stwierdzano w programie bez ogródek, że: zależność robotnika od kapitału jest źródłem wszelkiej niewoli politycznej, moralnej i materialnej. Kapitalistycznej teorii posiadania narzędzi pracy i podziału produktów autorzy przeciwstawiali teorię socjalizmu. Dla pozbawianych godności i człowieczeństwa robotników socjalizm oznaczał według autorów programu z jednej strony prowadzenie konsekwentnej walki o zużytkowanie urządzeń społecznych na korzyść wszystkich bez wyjątku członków społeczeństwa. Z drugiej strony natomiast HISTORIA gruntowną zmianę obecnych stosunków społecznych na korzyść pracy. Autorzy programu pod pojęciem gruntownej zmiany rozumieli ni mniej ni więcej po prostu społeczną rewolucję. Wychodząc z założenia, iż zwycięstwo zasad socjalizmu było sprawą wszystkich pracujących, bez różnicy rodzaju pracy i narodowości autorzy programu zwracali w związku z tym uwagę, że: rewolucja społeczna musi być powszechna i międzynarodowa. Międzynarodowy charakter rewolucji społecznej dla socjalistów-marksistów, którymi byli autorzy programu stanowił warunek sine qua non jej powodzenia, gdyż: wyzwolenie robotników nie jest zadaniem ani miejscowym, ani narodowym, ale socjalnym - podkreślano w tekście programu. Z wątkiem rewolucji społecznej w programie powiązane były dwa nad wyraz istotne dla jego autorów postulaty. Pierwszy dotyczył rozwijania i pielęgnowania poczucia solidarności pomiędzy robotnikami różnych gałęzi pracy w pojedynczych krajach. Drugi z kolei postulat zwracał uwagę, jak ważne jest dla każdego uświadomionego robotnika konsekwentne dążenie do braterskiego zjednoczenia klas pracujących różnych krajów. Twórcy programu brukselskiego w kontekście wątku rewolucji społecznej nie zapomnieli przypomnieć, że: wyzwolenie robotników powinno być dziełem jedynie tylko robotników. Przypominali ponadto robotnikom, iż prowadząc codzienną walkę o swoje ekonomiczne wyzwolenie, nie powinni w jej efekcie dążyć do wytworzenia nowych klas uprzywilejowanych, ale do ustanowienia równych praw i równych obowiązków dla wszystkich. Z powyższym założeniem twórcy dokumentu ściśle wiązali inne. Równie istotne. Brzmiało ono następująco: nie ma praw bez obowiązków, nie obowiązków bez praw. Autorzy programu poruszyli w nim również wątek polski. Rzeczą charakterystyczną było zupełne pominięcie w nim przez autorów kwestii dotyczącej przywrócenia Polsce państwowej niepodległości. Wydaje się, iż twórcy programu brukselskiego pomijając milczeniem tę kwestię pragnęli dać tym samym do zrozumienia, iż odbudowa polskiej państwowości biorąc pod uwagę ówczesne realia geopolityczne w Europie stanowiła postulat niemożliwy do zrealizowania. Z drugiej jednak strony, aby uniknąć oskarżeń o rzekomą antypolską postawę podkreślano w programie, iż: tryumf zasad socjalizmu jest koniecznym warunkiem pomyślnej przyszłości narodu polskiego. Czynny udział w walce z ustalonym porządkiem społecznym to znaczy z ustrojem burżuazyjnym uniemożliwiającym pomyślny rozwój narodu polskiego uznano za obowiązek każdego Polaka przenoszącego los milionów ludu polskiego nad interesy szlachecko-kapitalistycznej części naszego narodu.sformułowanie każdy Polak sugerowało w oczywisty sposób, że autorzy programu mieli na myśli nie tylko Polaków z zaboru rosyjskiego, ale również z zaborów pruskiego i austriackiego.pokusić się można również o stwierdzenie, iż nie negując oczywistego dla nich faktu istnienia narodu polskiego, pojęciu Polaka twórcy programu nadawali z kolei 15

16 Z ŻYCIA PARTII nowe, głębsze niż dotychczas znaczenie oraz treść. Wyraźnie dawało się odczuć ich pragnienie zwrócenia uwagi na równie oczywisty dla nich fakt, iż socjalizm nie był w swoich założeniach antypolski jak twierdzili jego polscy oponenci, lecz przeciwnie wzbogacał pojęcie Polaka i pojęcie narodu polskiego nadając im tym samym wyłącznie pozytywny sens i znaczenie. Bycie socjalistą-marksistą w żaden sposób nie kolidowało z faktem przynależności do narodu polskiego.równie interesujący co powyższy był wątek dotyczący wizji przyszłej, międzynarodowej wspólnoty socjalistycznej. W tej kwestii odczuwalny był z kolei wpływ ówczesnej myśli anarchistycznej. Po pierwsze po zwycięstwie w skali międzynarodowej rewolucji społecznej każda jednostka uzyskałaby możliwość wszechstronnego rozwoju sił przyrodzonych. Po drugie środki i narzędzia pracy przejść miałyz rąk jednostek na wspólną własność pracujących i tym sposobem praca najemna podkreślano zmieniona będzie na pracę zrzeszoną w stowarzyszeniach fabrycznych, rzemieślniczych i rolnych. Po trzecie każda jednostka uzyskać miała realne prawo do korzyści z rezultatów stowarzyszonej pracy. Po czwarte faktem stać się miała zupełna równość społeczna obywateli, bez różnicy płci, rasy i narodowości. Zniknąć miał raz na zawsze niczym nie uzasadniony podział ludzi na równych i równiejszych. W programie nie wspominano nic o jakichkolwiek strukturach państwowych. Zaryzykować można jedynie stwierdzenie, iż przyszła międzynarodowa społeczność socjalistyczna posiadałaby charakter bezpaństwowy. W konkluzji programu jego autorzy zadeklarowali, iż naczelną zasadą ich działalności będzie moralna zgodność środków działania z założonym celem. Zadeklarowali ponadto, iż konsekwentnie kontynuować będą nadal ustną i książkową propagandę zasad socjalizmu oraz agitację. Pod tym pojęciem twórcy programu rozumieli protesty, demonstracje i w ogóle czynną walkę w duchu naszych zasad z obecnym porządkiem społecznym. Program socjalistów polskich opublikowany pierwszego października 1879 r. na łamach genewskiej Równości pomimo mocno ogólnikowej formy oraz wyraźnie odczuwalnych niedociągnięć stanowił jednak i to warto podkreślić dla kształtującego się wówczas w specyficznych warunkach młodego polskiego ruchu robotniczego dokument o ogromnej wadze. Było to bowiem pierwsze na polskim gruncie ideowe wyznanie wiary w naukowy socjalizm i tkwiące w nim nadzieje i szanse na lepszą niż dotychczas przyszłość dla każdego robotnika, dla każdego człowieka i dla każdego Polaka. Ryszard Rauba Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 października 2012 roku zmarł w Dąbrowie Górniczej przeżywszy 84 lata Towarzysz STEFAN MORA Odszedł od nas człowiek dużej wrażliwości na niesprawiedliwość społeczną i krzywdę ludzką. Tow. Stefan wykazywał zawsze duże zdyscyplinowanie i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych jak również duże zaangażowanie w działalności społecznej. Był bardzo aktywny w Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, był też członkiem ZKP Proletariat a następnie KPP. Za długoletnią rzetelną pracę zawodową i działalność społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,. Za obronę porządku publicznego otrzymał srebrną odznakę a srebrny medal za zasługi dla obronności kraju. W zmarłym straciliśmy aktywnego działacza KPP, oddanego towarzysza walki o sprawiedliwość społeczną o socjalizm. Pamięć o Nim pozostanie wśród nas na zawsze. Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Córce, Synom oraz całej Rodzinie przekazuje: Śląski Okręgowy Komitet Wykonawczy KPP Publikowane artykuły wyrażają opinie autorów i nie zawsze są zgodne z poglądami Redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Skład Redakcji: Krzysztof Szwej (redaktor naczelny), Beata Karoń. Komunistyczna Partia Polski skr. poczt. 154, Dąbrowa Górnicza. Opłatę za Brzask należy wpłacać na konto bankowe Partii z dopiskiem za Brzask. PKO BP S.A. Oddział I Dąbrowa Górnicza

Temat: Dominacja ZSRR w Europie Środkowej i Wschodniej.

Temat: Dominacja ZSRR w Europie Środkowej i Wschodniej. Temat: Dominacja ZSRR w Europie Środkowej i Wschodniej. 1. Państwa Europy Środkowej i Wschodniej obóz państw socjalistycznych, kraje demokracji ludowej : Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, NRD, Rumunia,

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej: dostęp do wody i urządzeń sanitarnych jest prawem każdego człowieka!

Informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej: dostęp do wody i urządzeń sanitarnych jest prawem każdego człowieka! Historia Podczas kongresu w 2009 roku Europejska Federacja Związków Usług Publicznych (ang. European Public Services Unions, w skrócie EPSU) postanowiła zdobyć milion podpisów popierających inicjatywę

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Początek kryzysu w Grecji Skala problemów w Grecji została ujawniona w kwietniu 2009, gdy w zrewidowano prognozę deficytu budżetowego z 3,7% PKB do 12,7%, a ostatecznie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/14061,2-sierpnia-1940-roku-sformowano-slynny-polski-dywizjon-mysliwski-303-sluzacy-w -n.html Wygenerowano: Piątek, 2 września

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Instytut Studiów Społ ecznych Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; www.iss.uw.edu.pl PGSS 2008 P OLSKI G ENERALNY S ONDAŻ

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska KOMITET REGIONÓW

Unia Europejska KOMITET REGIONÓW Unia Europejska KOMITET REGIONÓW Bruksela, 2003 Wstęp do Komitetu Regionów Unia europejska Komitet Regionów Tworzenie Komitetu Regionów Komitet Regionów jest zgromadzeniem doradczym Unii Europejskiej;

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO WROCŁAW, 2016 KAROL ŚWIERCZEWSKI Karol Świerczewski urodził

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl 13 LAT PO 13 GRUDNIA

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl 13 LAT PO 13 GRUDNIA CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Komunikat z badań Instytutu Spraw Publicznych Coraz więcej Rosjan wychodzi na ulice, aby wyrazić swoje niezadowolenie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015 w sprawie: poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP Rada Regionalna Regionu Podbeskidzie Sekcji Branży Metalowców NSZZ,, Solidarność wyraża swoje poparcie dla Kolegi Stanisława Szweda,

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Temat: Zróbmy sobie flash mob!

Temat: Zróbmy sobie flash mob! Temat: Zróbmy sobie flash mob! Jak wykorzystać globalnej sieci do korzystania z prawa do zgromadzeń? ZWIĄZEK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie, IV etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r.

Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r. Przemówienie ambasadora Stephena D. Mulla Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Kielce 2 września 2013 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością witam przedstawicieli polskich władz i sił zbrojnych obu

Bardziej szczegółowo

Kim Ir Sen. 6 kwietnia 1993 roku

Kim Ir Sen. 6 kwietnia 1993 roku Kim Ir Sen Dziesięciopunktowy program wielkiej konsolidacji całego narodu w imię zjednoczenia Ojczyzny 6 kwietnia 1993 roku Położenie kresu trwającej prawie pół wieku historii rozdzielenia i konfrontacji,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Upadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90. XX w.) Perspektywy na XXI w.

Wykład 9 Upadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90. XX w.) Perspektywy na XXI w. Wykład 9 Upadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90. XX w.) Perspektywy na XXI w. Transformacja systemowa w Polsce 1 2 ZACHÓD cz. I Kryzys gospodarki kapitalistycznej

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII Przedmowa XIII Część 1 TEORIE POLITYCZNE 1. Co to jest polityka? Definiowanie polityki 4 Polityka jako sztuka rządzenia 6 Polityka jako sprawy publiczne 10 Polityka jako kompromis i konsensus 11 Polityka

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Zostały one uzgodnione i zagwarantowane przez pięć głównych partii politycznych Szkocji.

Zostały one uzgodnione i zagwarantowane przez pięć głównych partii politycznych Szkocji. SZKOCJA ZMIENIA SIĘ NOWY POCZĄTEK. Szkocki parlament uzyskuje nowe uprawnienia. Zostały one uzgodnione i zagwarantowane przez pięć głównych partii politycznych Szkocji. Uczynią Holyrood jednym z najpotężniejszych

Bardziej szczegółowo

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji A 399316 POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji pod redakcją Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2005 Spis treści WSTĘP. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Omówienie możliwych obszarów zaangażowania polskiego przemysłu w projektach ESA słowo wstępne

Omówienie możliwych obszarów zaangażowania polskiego przemysłu w projektach ESA słowo wstępne Omówienie możliwych obszarów zaangażowania polskiego przemysłu w projektach ESA słowo wstępne Włodzimierz Lewandowski Wiceprzewodniczący Komitetu Programowego Nawigacji ESA Dzień Informacyjny sektora kosmicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ

Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo Oikos dom Nomos prawo Ekonomia zasady prowadzenia gospodarstwa domowego EKONOMIA jest nauką o tym, jak jednostki i całe społeczeństwa decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów które mogą mieć także inne,

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD 1 Działając na podstawie art. 23 pkt. b) Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krajowa Konwencja uchwala następujące

Bardziej szczegółowo

obniżenie wieku emerytalnego

obniżenie wieku emerytalnego obniżenie wieku emerytalnego Foto: Shutterstock Model przedstawiający możliwe skutki obniżenia wieku emerytalnego zaprezentowali ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, związani

Bardziej szczegółowo

Publikacja dotowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja dotowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Recenzja: prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Marek Szczepaniak Korekta: Marek Szczepaniak Joanna Barska Projekt okładki, zgodnie z pomysłem Autora:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego.

GRUPA A. a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego. Sprawdzian nr 6 Rozdział VI. II wojna światowa GRUPA A 1. Oblicz, ile lat minęło od: odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego. 6 zakończenia I wojny światowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania polityczne PPS na lata

Cele i zadania polityczne PPS na lata Uchwała XLII Kongresu Polskiej Partii Socjalistycznej Cele i zadania polityczne PPS na lata 2016-2018 Warszawa, 5 grudnia 2015 roku Polska Partia Socjalistyczna i jej członkowie powinni wyciągnąć wnioski

Bardziej szczegółowo

KGB Litwy KGB 1954 SB od 1977 StB reforma 1988 ABS od 1972 KDS 1967 DSS 2 Zarząd od 1982 roku

KGB Litwy KGB 1954 SB od 1977 StB reforma 1988 ABS od 1972 KDS 1967 DSS 2 Zarząd od 1982 roku KGB Litwy KGB 1954 SB od 1977 StB reforma 1988 ABS od 1972 KDS 1967 DSS 2 Zarząd od 1982 roku II Zarząd Główny Kontrwywiad II Departament III/II Zarząd Główny II Zarząd Główny 1 Wydział kontrwywiad przeciw

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej

Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Polskie organizacje bezpieczeństwa podczas I wojny światowej mgr Hubert Mielnik Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS Przemiany ustrojowe w Polsce w czasie

Bardziej szczegółowo

Temat: PRL w okresie rządów Gomułki

Temat: PRL w okresie rządów Gomułki Temat: PRL w okresie rządów Gomułki 1. Poznański czerwiec. 5 marca 1953 roku umiera Stalin Śmierć Stalina - Kronika Filmowa Stopniowe łagodzenie terroru; 1953 r., ucieczka na zachód Józefa Światły i jego

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

mgr Władysław Wiesław Łagodziński

mgr Władysław Wiesław Łagodziński Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego mgr Władysław Wiesław Łagodziński Spotkanie miesięcznika STOLICA i Domu Spotkań z Historią na temat Powroty 1945 - A na obu brzegach Wisły znowu

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE Spis treści Wstęp... 10 Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE 1. Definicja ruchu społecznego... 21 2. Rodzaje ruchów społecznych... 31 2.1. Wybrane klasyfikacje... 31 2.2. Stare i nowe ruchy społeczne... 35 3. Ruch

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koło fotograficzne "KONTRAST" Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

STATUT. Koło fotograficzne KONTRAST Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze STATUT Koło fotograficzne "KONTRAST" Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Podstawą powstania i działania Koła jest ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNY POLITYCZNE. XIX i XX wieku. i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. pod redakcją: Krystyny Chojnickiej

DOKTRYNY POLITYCZNE. XIX i XX wieku. i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. pod redakcją: Krystyny Chojnickiej DOKTRYNY POLITYCZNE XIX i XX wieku pod redakcją: Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza Liberalizm Konserwatyzm Socjalizm Doktryna socjaldemokracji Nauczanie społeczne Kościoła Totalitaryzm

Bardziej szczegółowo

Rola państwa w gospodarce

Rola państwa w gospodarce Rola państwa w gospodarce Wykład 7 WNE UW Jerzy Wilkin Pojęcie państwa w ekonomii Państwo jako podmiot gospodarczy; Państwo i rynek jako komplementarne i substytucyjne regulatory gospodarki; Państwo minimalne,

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW KOMOROWSKI Nasz Prezydent

BRONISŁAW KOMOROWSKI Nasz Prezydent BRONISŁAW KOMOROWSKI Szanowni Państwo, Od pięciu lat, dzięki poparciu milionów Polek i Polaków, mam zaszczyt służyć Polsce jako Prezydent RP. Obiecywałem Państwu, że będę reprezentował wszystkich Polaków,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. W służbie ludziom służby specjalne w Polsce demokratycznej a prawa człowieka i obywatela

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. W służbie ludziom służby specjalne w Polsce demokratycznej a prawa człowieka i obywatela RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ W służbie ludziom służby specjalne w Polsce demokratycznej a prawa człowieka i obywatela TERMIN 12.04.2011 MIEJSCE Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU

TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU Kliknij, wg. Karla aby Polanyi edytować styl wzorca podtytułu Karl Polanyi Urodził się 25 października 1886,a zmarł 23 kwietnia 1964 - intelektualista węgierski. Znany głównie

Bardziej szczegółowo