111. POLSKA A UNIA EUROPEJSKA: KALENDARIUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "111. POLSKA A UNIA EUROPEJSKA: KALENDARIUM"

Transkrypt

1 111. POLSKA A UNIA EUROPEJSKA: KALENDARIUM Rodzaj dokumentu Szkoła średnia I stopnia 1 Poziom nauczania Szkoła średnia II stopnia Dokument dla nauczyciela 2 Dorośli 3 Każdy kraj pragnący zostać członkiem Unii Europejskiej ma swoje marzenia i oczekiwania wobec przyszłej przynależności do nowej społeczności. Jednocześnie każdy z nich wnosi ze sobą pewien bagaż doświadczeń, poczucie odrębności kulturowej i etnicznej, które pragnie zachować. W poniższym module pragniemy Wam pokazać narodziny idei włączenia się Polski do wspólnej Europy. Celem poniższego materiału jest również przedstawienie zmian, jakie zaszły w Polsce po wstąpieniu do UE, zarówno tych pozytywnych, jak i tych negatywnych. Naszą analizę drogi Polski do Europy i Unii Europejskiej pragniemy rozpocząć od momentu podpisania paktu Ribbentrop- Mołotow oraz wybuchu drugiej wojny światowej, która spowodowała, że Europa pogrążyła się w konflikcie i chaosie. Konsekwencją długotrwałych walk okazał się okres zimnej wojny i podział Europy na dwa znaczące obozy. Pragniemy również podkreślić istotną rolę przewrotów nazywanych Jesienią Narodów, które bezapelacyjnie zakończyły proces rozpadu porządku jałtańskiego w Europie Środkowo-Wschodniej i przyczyniły się do wyznaczenia nowych granic. Nasze rozważania zakończymy na współcześnie znanych nam wszystkim wydarzeniach, które w dużym stopniu stały się wynikiem długiej drogi Polski do Europy i Unii Europejskiej, czyli Polskiej Prezydencji w Radzie UE oraz organizowanych wspólnie z naszym wschodnim sąsiadem Ukrainą- Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. Celem modułu nr 11: Polska a Unia Europejska składającego się z kalendarium wydarzeń, wyszczególnionego na dwa etapy: Powrót Polski do Europy - sytuacja Polski po 1939 r. oraz Polska zyskuje rolę aktora na arenie międzynarodowej jest zapoznanie uczniów z procesem powrotu Polski do Europy oraz procesem integracji z Unią Europejską. Ponadto materiał pozwala uczniom na zbadanie skutków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz analizę obaw wynikających z obecności Polski w Unii Europejskiej. Przy pomocy dodatkowych ćwiczeń przeznaczonych do pracy zarówno podczas zajęć szkolnych jak i do pracy w domu uczniowie mają szansę utrwalenia wiadomości zawartych jednocześnie w kalendarium, jak i w dodatkowych materiałach. Moduł 11: Polska a Unia Europejska 1 z 14

2 Droga Polski do członkostwa w Unii Europejskiej I etap: Powrót Polski do Europy - sytuacja Polski po 1939 r. *23/ r. podpisanie umowy Ribbentrop- Mołotow, niemiecko- sowieckiego paktu o nieagresji z tajną konwencją zawierającą plan rozbioru suwerennych państw, w tym Polski (podział Polski wzdłuż rzek Narew- Wisła- San * r. okres II wojny światowej * r. koniec II wojny światowej, podział Europy na dwa obozy- komunistyczny i demokratyczny * r. zaostrzenie konfliktu Wschód- Zachód: powstanie dwóch odrębnych państw: na zachodzie Niemiec- Republiki Federalnej Niemiec, na wschodzie- Niemieckiej Republiki Demokratycznej * r. symboliczne przemówienie Winstona Churchilla w Fulton (USA), rozwój zimnej wojny, konfliktu ideologicznego, politycznego i gospodarczego pomiędzy państwami zachodnimi, a ZSRR i państwami socjalistycznymi 1 PRZEMÓWIENIE WINSTONA CHURCHILLA W FULTON z 5 marca 1946 r. Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu. Poza tą linią znajdują się wszystkie stolice byłych państw środkowej i wschodniej Europy: Warszawa, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Bukareszt i Sofia - wszystkie te sławne miasta i zamieszkująca wokół nich ludność leżą, że tak się wyrażę, w sferze radzieckiej i wszystkie, w takiej czy w innej formie, podlegają nie tylko wpływom radzieckim, ale kontroli z Moskwy w bardzo wysokim, niekiedy rosnącym stopniu. Źródło:http://www.konflikty.pl/a,519,Czasy_najnowsze,Przemowienie_Winstona_Churchilla_w_Fulton.html * r. blokada Berlina: zablokowanie lądowych szlaków komunikacyjnych prowadzących do Berlina Zachodniego, w konsekwencji uruchomienie tzw. mostu powietrznego, zaopatrującego Berlin Zachodni drogą powietrzną, ostatecznie zwycięstwo mocarstw zachodnich * r. podpisanie Układu Zgorzeleckiego (pełna nazwa dokumentu: Układ między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej), potwierdzającego granicę polsko- niemiecką na Odrze i Nysie Łużyckiej * r. powstanie robotnicze w Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD) przeciwko rządom komunistycznym Moduł 11: Polska a Unia Europejska 2 z 14

3 * r. powstanie węgierskie przeciwko reżimowi komunistycznemu * r. budowa muru berlińskiego, symbolu podziału Niemiec i zimnej wojny * r. list biskupów polskich do biskupów niemieckich z zaproszeniem do udziału w obchodach 1000-lecia Chrztu Polski FRAGMENT TREŚCI LISTU "W tym jak najbardziej chrześcijańskim ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was, siedzących tu na ławach kończącego się soboru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. A jeśli Wy - biskupi niemieccy i Ojcowie Soboru po bratersku wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić nasze Millennium w sposób całkowicie chrześcijański" 2 ODPOWIEDŹ "Wiele okropności doznał polski naród od Niemców i w imieniu niemieckiego narodu. Wiemy, że dźwigać musimy skutki wojny, ciężkie również dla naszego kraju (...) Jesteśmy wdzięczni za to, że w obliczu milionowych ofiar polskich owych czasów pamięta się o tych Niemcach, którzy opierali się demonowi i w wielu wypadkach oddawali za to swoje życie (...) Tak więc i my prosimy o zapomnienie, więcej, prosimy o przebaczenie. Zapomnienie jest sprawą ludzką, natomiast prośba o przebaczenie jest apelem skierowanym do tego, który doznał krzywdy, by spojrzał na tę krzywdę miłosiernym okiem Boga i wyraził zgodę na nowy początek. (...) Z braterskim szacunkiem przyjmujemy wyciągnięte dłonie" Źródło: *1968 r. przyjęcie doktryny Breżniewa (doktryny ograniczonej suwerenności), skutkującej ograniczeniem suwerenności państw członkowskich na rzecz interesów wspólnoty socjalistycznej (w rzeczywistości doktryna Breżniewa była używana jako narzędzie imperialistycznej kontroli ZSRR nad Europą Środkowo-Wschodnią) FRAGMENT WYPOWIEDZI LEONIDA BREŻNIEWA na V zjeździe PZPR (listopad 1968 r.) Wspólnota socjalistyczna jako całość ma prawo do interwencji na terytorium każdego państwa członkowskiego bloku socjalistycznego w sytuacji, gdy wewnętrzne lub zewnętrzne siły, wrogie wobec socjalizmu, usiłują zakłócić rozwój tego kraju i przywrócić ustrój kapitalistyczny Źródło: * r. praska wiosna, okres próby najszerszej liberalizacji polityki czechosłowackiej, zakończony interwencją wojsk Układu Warszawskiego Moduł 11: Polska a Unia Europejska 3 z 14

4 *1969 r. utworzenie dysydenckiej Grupy Inicjatywnej dla Obrony Praw Człowieka w ZSRR (m.in. Pjotr Jakir, Viktor Krasin, Sergei Kowaljow i Andrej Sacharow). Późniejsze wykształcenie się Moskiewskiej Grupy Helsińskiej (1976 r.) i stowarzyszenia MEMORIAL (od 1985 r.) walczących dla konstytucyjnych praw obywateli radzieckich jak i dla wyjaśnienia zbrodni terroru komunistycznego, w tym w sprawie mordu NKWD na polskich oficerach w Katyniu w 1940 r. * r. symboliczny gest kanclerza RFN Willy ego Brandta przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie "Oto klęczy ten, który nie musi, w imieniu tych, którzy muszą, ale nie klęczą - bo nie mogą się odważyć, nie potrafią albo nie chcą." * r. podpisanie Układu między PRL a RFN o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków, ustalenie wzajemnej współpracy gospodarczej i kulturalnej oraz uznanie przez stronę zachodnioniemiecką polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej 3 *1973 r r. Konferencje Helsińskie- ogół spotkań na temat porządku politycznego i współpracy w Europie, odbywających się w stolicy Finlandii, a następnie w Genewie z udziałem przywódców 35 państw (członków NATO, Układu Warszawskiego oraz krajów niestowarzyszonych). Efektem tej współpracy był podpisany 1 sierpnia 1975 r. Akt Końcowy KBWE (tzw. Wielka Karta Pokoju)- deklaracja dziesięciu zasad porządku politycznego i moralnego dla zachowania polityczno- terytorialnego statusu quo. Akt Końcowy obejmował tzw. 3 koszyki: I. bezpieczeństwo wojskowo- polityczne, II. współpracę w zakresie gospodarki, nauki i techniki oraz III. prawa człowieka [Porównaj z Modułem 6: Dorobek wspólnotowy: UE jako system wielopoziomowy] * r. czerwcowa fala protestów w PRL przeciwko podwyżce cen na podstawowe artykuły obejmująca strajki w 97 zakładach. Aresztowania i późniejsza amnestia dla zatrzymanych. * r r. działalność opozycyjnej organizacji KOR (Komitet Obrony Robotników), wspierającej czerwcowe wystąpienia, przekształconej w r. w Komitet Samoobrony Społecznej KOR FRAGMENT APELU KOR DO SPOŁECZEŃSTWA Dlatego niżej podpisani zawiązują Komitet Obrony Robotników w celu zainicjowania wszechstronnych form obrony i pomocy. Niezbędna jest pomoc prawna, finansowa i lekarska. Nie mniej istotna jest pełna informacja o prześladowaniach. Jesteśmy przekonani, że jedynie publiczne ujawnianie poczynań władzy może być skuteczną obroną. Dlatego m.in. prosimy wszystkich, którzy podlegali prześladowaniom lub wiedzą o nich, o przekazywanie członkom Komitetu wiadomości na ten temat.( ) Jesteśmy jak najgłębiej przekonani, iż powołując Komitet Obrony Robotników do życia oraz działania - spełniamy obowiązek ludzki i patriotyczny, służąc dobrej sprawie Ojczyzny. Narodu, Człowieka. Komitet Obrony Robotników - ofiar represji w związku z wydarzeniami 25 czerwca 1976 Moduł 11: Polska a Unia Europejska 4 z 14

5 Jerzy Andrzejewski Stanisław Barańczak Ludwik Cohn Jacek Kuroń Edward Lipiński Jan Józef Lipski Antoni Macierewicz Piotr Naimski Antoni Pajdak Józef Rybicki Aniela Steinsbergowa Adam Szczypiorski ks. Jan Zieja Wojciech Ziembiński Źródło: * r. ogłoszenie tzw. Karty 77, czechosłowackiej deklaracji skierowanej przeciwko rządom komunistycznym, podkreślającej znaczenie praw człowieka (rzecznicy: Václav Havel, Jan Patočka i Jiří Hájek) * r. wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża (przyjęcie imienia Jan Paweł II) * r. pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski FRAGMENT PRZEMÓWIENIA PODCZAS I WIZYTY Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Źródło: * r. Solidarność oraz fala strajków na Wybrzeżu, zawarcie porozumień sierpniowych 21 POSTULATÓW ŻĄDANIA STRAJKUJĄCYCH ZAŁÓG REPREZENTOWANYCH PRZEZ MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET STRAJKOWY SĄ NASTĘPUJĄCE: 1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikacji przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej. 2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym. 3. Przestrzegać zagwarantowaną w konstytucji PRL wolność słowa, druku i publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań. 4. o o o Przywrócić do poprzednich praw: -ludzi zwolnionych z pracy po strajkach 1970 i 1976 r. -studentów wydalonych z uczelni za przekonania. Uwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego i Marka Kozłowskiego). Znieść represje za przekonania. Moduł 11: Polska a Unia Europejska 5 z 14

6 5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu się Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz opublikować jego żądania. 6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: o o podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społecznogospodarczej umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform. 7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ. 8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen. 9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza. 10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki. 11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym. 12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: - zrównanie zasiłków rodzinnych - zlikwidowanie specjalnych sprzedaży itp. 13. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki-bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku). 14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do lat 50, a dla mężczyzn do lat 55 lub przepracowania w PRL 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn bez względu na wiek. 15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacalnych. 16. Poprawić warunki pracy Służby Zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym. 17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących. 18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres 3 lat na wychowanie dziecka. 19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie. 20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę. 21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4- brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy. Źródło: * r r. okres stanu wojennego w Polsce, ograniczenie praw obywatelskich, w celu zahamowania nastrojów antypaństwowych Moduł 11: Polska a Unia Europejska 6 z 14

7 5 FRAGMENT PRZEMÓWIENIA GEN. JARUZELSKIEGO Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej! Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów, przebiegają linie bolesnych podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści - sieje spustoszenie psychiczne, kaleczy tradycje tolerancji. Strajki, gotowość strajkowa, akcje protestacyjne stały się normą. Wciąga się do nich nawet szkolną młodzież. Wczoraj wieczorem wiele budynków publicznych było okupowanych. Padają wezwania do fizycznej rozprawy z "czerwonymi", z ludźmi o odmiennych poglądach. Mnożą się wypadki terroru, pogróżek i samosądów moralnych, a także bezpośredniej przemocy. Źródło: *1983 r. przyznanie Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla za działalność na rzecz Solidarności Moduł 11: Polska a Unia Europejska 7 z 14

8 *1985 r. objęcie przez Michaiła Gorbaczowa urzędu sekretarza generalnego KPZR, w latach prezydenta ZSRR, początek społeczno- politycznych reform, w tym polityki pieriestrojki (przebudowy) i głasnosti (jawności), koniec ery doktryny Breżniewa (1988 r.) * r. rozmowy przy Okrągłym Stole między przedstawicielami władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz Kościoła 6 * r. uchwalenie noweli kwietniowej, która zakładała m.in. przeprowadzenie częściowo wolnych wyborów z udziałem Solidarności (65 proc. mandatów poselskich zostało z góry zagwarantowanych PZPR) *4.06/ r. wybory czerwcowe- pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne * r. otwarcie granicy austriackowęgierskiej, zbliżenie Węgier do zachodu * r. masowe ucieczki z NRD ( obywateli niemieckich) * r. poniedziałkowe manifestacjemasowe demonstracje w NRD przeciwko komunistycznym władzom * r. powołanie Tadeusza Mazowieckiego na urząd premiera POWOŁANIE RZĄDU TADEUSZA MAZOWIECKIEGO, 12 WRZEŚNIA 1989 r. Rząd sam niczego nie uzdrowi. Musimy to zrobić wspólnie. Polska będzie inna, jeśli zechcą tego wszyscy. Źródło: * r. upadek muru berlińskiego decydujący krok wobec otwarcia wszystkich granic między Zachodem, a Wschodem * r. msza pojednania w Krzyżowej z udziałem Helmuta Kohla i Tadeusza Mazowieckiego FRAGMENT WSPÓLNEGO OŚWIADCZENIA Z KRZYŻOWEJ 1. Polska Rzeczypospolita Ludowa i Republika Federalna Niemiec są świadome swej szczególnej odpowiedzialności za politykę pokoju, porozumienia i współpracy w interesie ludzi i narodów w Europie. 2. Pięćdziesiąta rocznica wybuchu II wojny światowej, rozpętanej napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę i ogromne ofiary, jakie przyniosła ze sobą ta wojna, są ostrzeżeniem i wezwaniem do trwałego kształtowania pokojowych stosunków między obu państwami i narodami. Rocznica ta przypomina o szczególnym historyczno-moralnym wymiarze stosunków pomiędzy Polakami i Niemcami. 3. Polska Rzeczypospolita Ludowa i Republika Federalna Niemiec, pamiętając o tragicznych i bolesnych kartach historii, są zdecydowane kształtować swoje stosunki z myślą o przyszłości i tym samym dawać przykład dobrego sąsiedztwa. Moduł 11: Polska a Unia Europejska 8 z 14

9 4. Polska Rzeczpospolita Ludowa i Republika Federalna Niemiec uważają Układ o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków z 7 grudnia 1970 roku za trwały fundament ich stosunków. 5. Kierując się jego postanowieniami, osiągnęły one postępy w procesie normalizacji i polepszyły przesłanki dla porozumienia obu narodów. Stosunki między ludźmi rozwinęły się szybciej i bardziej wszechstronnie niż stosunki między obu państwami. 6. Będą one wypełniać ten Układ również w przyszłości zgodnie z jego duchem i literą. Będą go uważać za podstawę pełnej normalizacji i wszechstronnego rozwoju stosunków wzajemnych. 7. Zapoczątkowane w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej daleko idące reformy w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej oraz otwarcie wobec Europy i świata znacznie zwiększają możliwości współpracy i pojednania obu narodów. * r. aksamitna rewolucja w Czechosłowacji, dymisja prezydenta G. Husáka, początek prezydentury V. Havla * r. seria protestów w Rumunii, obalenie reżimu komunistycznego N.Ceauşescu Źródło: * r. nowela grudniowa, ostatni akt prawny PRL, a jednocześnie pierwszy w Rzeczpospolitej Polskiej, znosił m.in. artykuł dot. kierowniczej roli partii oraz przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, wprowadzał nazwę państwa Rzeczpospolita Polska 7 * r. powołanie Jana Kułakowskiego na ambasadora przy WE II. etap: Polska zyskuje rolę aktora na arenie międzynarodowej * r. złożenie przez Polskę wniosku o ustanowienie stosunków dyplomatycznych z Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG) *1988 r. powstanie Fundacji im. Stefana Batorego * r. utworzenie programu pomocowego PHARE * r. podpisanie umowy o handlu i współpracy z Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG) * r. wejście w życie planu Balcerowicza *1991 r. powstanie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej * r. utworzenie Trójkąta Wyszehradzkiego (od 1993 r. Grupy Wyszehradzkiej), nieformalnej organizacji skupiającej państwa Europy Środkowej: Polskę, Czechy, Węgry i Słowację, w celu przygotowania tych państw do przystąpienia do UE i NATO *28/ r. pierwsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych w ramach działalności Trójkąta Weimarskiego (Francja, Niemcy, Polska), organizacji wspierającej współpracę pomiędzy tymi trzema państwami i dążącej do wstąpienia Polski do UE Moduł 11: Polska a Unia Europejska 9 z 14

10 * r. podpisanie Układu Europejskiego, ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. * r. ustalenie kryteriów kopenhaskich, tj. warunków, jakie państwa stowarzyszone muszą spełnić, aby zostać przyjętym do UE. Wśród tych kryteriów znajduje się m.in.: 1. demokracja i rządy prawa, 2. gospodarka rynkowa 3. Zdolność do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z członkostwa [Porównaj z Modułem 9: Polityka rozszerzania Unii Europejskiej ] * r. podpisanie konkordatu, czyli umowy pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, regulującą relacje pomiędzy Kościołem, a państwem w Polsce, obejmującą m.in. kwestie uznania osobowości prawnej Kościoła i jego instytucji, nauczania religii w szkołach publicznych, uznania prawomocności małżeństwa kanonicznego, prawa Kościoła do dysponowania własnymi środkami społecznego przekazu * r. złożenie przez Polskę oficjalnego wniosku o członkostwo w UE * r. utworzenie polskiego Komitetu Integracji Europejskiej, instytucji rządowej odpowiadającej za proces integracji Polski z UE * r. przyjęcie przez Radę Ministrów Narodowej Strategii Integracji (NSI), dokument określający działania Polski w procesie integracji FRAGMENT WPROWADZENIA DO NARODOWEJ STRATEGI INTEGRACJI Członkostwo w Unii Europejskiej jest strategicznym celem Polski. Integracja z Unią Europejską służy przyspieszeniu rozwoju gospodarczego, modernizacji gospodarki i systemu prawnego, likwidacji luki rozwojowej dzielącej nasz kraj od innych państw europejskich. Polskie dążenie, aby stać się członkiem Unii Europejskiej wynika z najlepiej pojętych interesów narodowych. W ogólnym bilansie korzyści i kosztów przystąpienia do tego ugrupowania jednoznacznie przeważają skutki pozytywne. Dowodzą tego niezbicie doświadczenia państw, które przystępowały do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a następnie do Unii Europejskiej. Dotyczy to zwłaszcza doświadczenia tych krajów, których poziom ekonomiczny odbiegał od osiągniętego przez gospodarki krajów unijnych. Wówczas przynależność do Unii okazywała się czynnikiem przyspieszenia rozwoju i osiągania dobrobytu. Polska także podąży tą drogą. Źródło: * r. otwarcie negocjacji członkowskich między Polską, a UE *2000 r. Kraków Europejską Stolicą Kultury, czyli miastem, które w ciągu roku reprezentuje w Unii Europejskiej życie kulturalne miasta i regionu * r. zakończenie negocjacji Polski z UE podczas szczytu w Kopenhadze * r. uroczyste podpisanie traktatu akcesyjnego o przyjęciu do Unii 10 państw, w tym Polski * r. referendum dotyczące akcesji Polski do UE 8 Moduł 11: Polska a Unia Europejska 10 z 14

11 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA RATYFIKACJĘ TRAKTATU DOTYCZĄCEGO PRZYSTĄPIENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? Źródło: SONDA INTERNETOWA DOT. OBECNOŚCI POLSKI W UE Jak z perspektywy ośmiu lat ocenia Pan(i) następstwa wejścia Polski do UE? (stan: 2012 r.) 1. lepsze niż się spodziewałem(łam) (33%, głosów: 204) 2. takie jak się spodziewałem(łam) (24%, głosów: 154) 3. gorsze niż się spodziewałem(łam) (32%, głosów: 201) 4. trudno powiedzieć (11%, głosów: 72) Źródło: FRAGMENT OŚWIADCZENIE PREZYDENTA RP PO ZAKOŃCZENIU REFERENDUM EUROPEJSKIEGO Dokonała się rzecz wielka! Polacy w najbardziej demokratycznej formie, w ogólnonarodowym referendum powiedzieli Tak dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Możemy dziś pełnym głosem powiedzieć: wracamy do wielkiej europejskiej rodziny. Wracamy na miejsce, które Polsce i Polakom się należy za tysiąc lat historii. Źródło: * r. wejście w życie Traktatu o Przystąpieniu - rozszerzenie UE o 10 nowych państw- Polska pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej 9 Moduł 11: Polska a Unia Europejska 11 z 14

12 FRAGMENT PRZEMÓWIENIA PREZYDENTA ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO NA UROCZYSTOŚCI NA PLACU PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, 30 kwietnia 2004 r., Z OKAZJI PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Oto dzisiaj marzenia stają się rzeczywistością. Oto dzisiaj Polska wraca do europejskiej rodziny. Polki, Polacy, Europejczycy- witajcie we wspólnej Europie Źródło:http://archiwumukie.polskawue.gov.pl/HLP/mointintgr.nsf/0/6E15709A000E921DC1256ED /$fil e/me721.pdf * r. pierwsze w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego * r. przystąpienie Polski do strefy Schengen 10 FRAGMENT PRZEMÓWIENIA PRZEWODNICZĄCEGO JERZEGO BUZKA PODCZAS OBCHODÓW 25. ROCZNICY UKŁADU Z SCHENGEN, 13 czerwca 2010 r. Wasze Wysokości! Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie pośle! Szanowna Pani! Szanowny Panie Burmistrzu! Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! Obchodzimy dziś najważniejszą rocznicę dla obywateli Europy. Dla mnie osobiście rocznica podpisania układu z Schengen ma podwójne znaczenie. Jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego jestem dumny, że w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat Europa, krok po kroku, doprowadziła do zniesienia granic wewnętrznych. W ten sposób urzeczywistniono obietnicę złożoną przez ojców założycieli. Jednak układ ten ma również szczególne znaczenie dla mnie jako Polaka. W 1985 r. Polska nie była wolna. Działacze Solidarności byli aresztowani lub nie mieli prawa opuszczać kraju. Ci, którzy wcześniej wyjechali, nie mieli możliwości powrotu. Paszporty nie leżały w szufladach obywateli, lecz na komisariatach policji. W tym samym okresie tu w Schengen pięć krajów z wolnej części naszego kontynentu podjęło decyzję o zniesieniu kontroli granicznej i umożliwiło swoim obywatelom swobodne przemieszczanie się. My w Europie Środkowej i Wschodniej nie śmieliśmy nawet o tym marzyć, a dziś większość z nas należy do tego wolnego obszaru. Szczerze wierzę w to, że strefa Schengen będzie się stopniowo rozszerzać na wszystkie kraje UE, które zechcą się do niej przyłączyć. Układ ten ma również zasadnicze znaczenie dla państw spoza do UE, a cztery z nich: Islandia, Monako, Norwegia i Szwajcaria należą obecnie do tego systemu.( ) Żródło: June/speeches-2010-June-4.html;jsessionid=60DBA82AA4A94692EA4F961E005D9D5D Moduł 11: Polska a Unia Europejska 12 z 14

13 * r. okres obowiązywania tzw. Wieloletnich Ram Finansowych, czyli europejskiego porozumienia, który upoważnia Polskę do niemal 70 mld euro na wsparcie inwestycji i strukturalnej modernizacji kraju *2009/2010 r. rozwój Partnerstwa Wschodniego- polityki UE ukierunkowanej na Europę Wschodnią (polsko- szwedzka inicjatywa) * r. utworzenie EFSF (European Financial Stability Facility/ Europejski Fundusz Sprawności Finansowej), instrumentu wzmocnienia europejskiej równowagi finansowej oraz wsparcia państw strefy euro, wymagających pomocy finansowej, przekształconego w Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej * r. Pierwsza Polska Prezydencja w Radzie 11 WYSTĄPIENIE PREZYDENTA RP PRZED ZGROMADZENIEM POSŁÓW I SENATORÓW Z OKAZJI INAUGURACJI PREZYDENCJI Dokładnie 20 lat temu, 1 lipca 1991 roku rozwiązano Układ Warszawski. Dziś w Warszawie rozpoczynamy polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Od rozwiązania Układu Warszawskiego do polskiej prezydencji w UE! To jest nasza Polska droga, to są nasze polskie osiągnięcia *2012 r. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012, zorganizowane wspólnie przez Polskę i Ukrainę * r. Unia Europejska zostaje laureatem Pokojowej Nagrody Nobla *2016 r. Wrocław Europejską Stolicą Kultury 12 Moduł 11: Polska a Unia Europejska 13 z 14

14 ZDJĘCIA: 1. Mo%C5%82otow.gif&filetimestamp= Schengen.svg&page=1&filetimestamp= Autor: POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA, 2012 Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponoszą jej autorzy i nie można jej w żaden sposób uznawać za odzwierciedlenie punktu widzenia Unii Europejskiej. Umowa dotycząca swobodnego udostępniania na zasadzie licencji Creative Commons: dokument może być udostępniany bez ograniczeń pod warunkiem, że wskaże się na autora wymienionego z nazwiska/nazwy; zezwala się wyłącznie na udostępnianie niekomercyjne (korzystanie w celach komercyjnych wymaga uzyskania zgody); zmiany należy wyraźnie zaznaczyć i będą one podlegać takim samym warunkom licencyjnym Creative Commons, jak dokument wyjściowy. Dokument ten stanowi wyciąg z ENLARGEDUCATION: EUROPEJSKA WALIZKA NA RZECZ ROZSZERZENIA UE. enlargeducation: Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej (program PRINCE). Moduł 11: Polska a Unia Europejska 14 z 14

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Historia a prawa człowieka

Historia a prawa człowieka Historia a prawa człowieka Podręcznik historia a PRAWA CZŁOWIEKA Podręcznik Projekt Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 WARSZAWA 2013 Redakcja: Piotr Bajda Współpraca:

Bardziej szczegółowo

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 7-8(112-113) lipiec-sierpien 2005 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

Pekińskiej Platformy Działania

Pekińskiej Platformy Działania Pekińskiej Platformy Działania Traktat Amsterdamski 1997 mówi, że: Art. 2 Zadaniem Wspólnoty jest ( ) popieranie równości mężczyzn i kobiet. Art. 3 We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące strategii UE dla Kaukazu Południowego (2009/2216 (INI)) (2011/C 161 E/20)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące strategii UE dla Kaukazu Południowego (2009/2216 (INI)) (2011/C 161 E/20) C 161 E/136 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.5.2011 włączenia organizacji reprezentujących MŚP do grupy ds. współpracy przemysłowej, odpowiedzialnej za wdrożenie europejsko-śródziemnomorskiej karty

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld WŁADYSŁAW Bartoszewski WŁODZIMIERZ Cimoszewicz Polska i świat BRONISŁAW Geremek www.batory.org.pl STEFAN Meller ANDRZEJ Olechowski DARIUSZ Rosati ADAM DANIEL Rotfeld KRZYSZTOF Skubiszewski Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego.

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 10 (56) pazdziernik-listopad 2000 r. UCHWAŁA Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia

Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia ZAKŁAD POLITYKI ZAGRANICZNEJ RP INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWr. Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia pod redakcją Macieja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego Tekst Marek Gałęzowski Redakcja Iwona Gałęzowska

Bardziej szczegółowo

W tym przypadku możemy prorokować, że Kijów chce tylko wywrzeć nacisk na Brukselę i cała ta gra jest obliczona na postraszenie unijnych

W tym przypadku możemy prorokować, że Kijów chce tylko wywrzeć nacisk na Brukselę i cała ta gra jest obliczona na postraszenie unijnych Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski www.kuriergalicyjski.com 29 listopada 16 grudnia 2013 nr 22 (194) Wróżenie z fusów Prezydentowi Janukowyczowi udało się to, czego od wielu lat nie

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM! Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 Spis treści Spis treści Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy... 4 Bronisław Komorowski, Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

Ukraina bliżej Europy? Antin Borkowśkyj Roman Bryl Wołodymyr Fesenko Serhij Harmasz Tetjana Iwżenko

Ukraina bliżej Europy? Antin Borkowśkyj Roman Bryl Wołodymyr Fesenko Serhij Harmasz Tetjana Iwżenko Ukraina bliżej Europy? Antin Borkowśkyj Roman Bryl Wołodymyr Fesenko Serhij Harmasz Tetjana Iwżenko Fundacja im. Stefana Batorego Warszawa, listopad 2005 Spis treści Wstęp 2 Antin Borkowśkyj Dalekie ognie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 14. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 13 i 14 czerwca 2012 r. Warszawa 2012 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska.

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska. Małgorzata GOSIEWSKA W SEJMIE RP SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTARNEJ POSEŁ MAŁGORZATY GOSIEWSKIEJ Poseł Małgorzata Gosiewska zalicza się do grupy najbliższych współpracowników Pana Prezesa. Czy

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka podstawa integracji europejskiej

Prawa człowieka podstawa integracji europejskiej Prof. dr Hans-Gert Pöttering Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Prawa człowieka podstawa integracji europejskiej Przemówienie podczas obchodów Dnia Stron Ojczystych 2007 Związku Wypędzonych Berlin,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH W ROKU 2007 1 W roku 2007 Instytut Studiów Strategicznych zajmował się aktualnymi problemami, pojawiającymi się na arenie międzynarodowej. W

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej

SPIS TREŚCI. Czerwiec 2011. Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej SPIS TREŚCI Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela 22-100 Chełm ul. Ks. Mrozka 2 redakcjapowinnosc@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/56 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r. Grażyna Ancyparowicz WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA WZROST POLSKIEJ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Współpraca między narodami na szczeblu

Współpraca między narodami na szczeblu 52 SAMORZĄD TERYTORIALNY 12/2008 Emilia Kalitta Rola miast partnerskich w budowaniu przyjaźni między narodami. Przykład Chojnic Wszelka współpraca między państwami, narodami czy organizacjami składa się

Bardziej szczegółowo