NAZWA KOŁA PROWADZĄCY EFEKTY. KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER JĘZYKOWYCH 41 uczniów SP i G MONIKA SOROKA ANNA LEWANDOWSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAZWA KOŁA PROWADZĄCY EFEKTY. KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER JĘZYKOWYCH 41 uczniów SP i G MONIKA SOROKA ANNA LEWANDOWSKA"

Transkrypt

1 EFEKTY PRACY SZKOLNYCH KÓŁ ZAINTERESOWAŃ Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu Poznań, ul Żonkilowa 34 I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 NAZWA KOŁA PROWADZĄCY EFEKTY KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER JĘZYKOWYCH 41 uczniów SP i G KLUB PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI 17 OSÓB GIMNAZJUM MONIKA SOROKA ANNA LEWANDOWSKA ANNA LEWANDOWSKA JADWIGA SKRABUCHA - wzbogacanie słownictwa i ćwiczenie odmiany wyrazów w języku polskim - doskonalenie zasad gry: wykorzystywania premii słownych i literowych, sumowania punktacji i sposobu zliczania premii - ćwiczenie umiejętności korzystania ze słowników językowych - wskazanie rozwijającej opcji spędzania czasu wolnego - doskonalenie poprzez zabawę umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia oraz pracy w zespole - rozwijanie sprawności dedukcji, wyszukiwania nowych strategii i taktyk -dyskusje na temat nowości wydawniczych i książek ostatnio czytanych przez członków koła promowanie wartościowej literatury - realizacja programu CEO Poczytaj mi przyjacielu uczennice potrafią dobrać odpowiednią bajkę dla dzieci, przeczytać ją w dobrym tempie i z odpowiednią dykcją -przygotowanie i wystawienie inscenizacji Czerwony Kapturek szuka księcia rozwijanie umiejętności plastycznych i aktorskich, wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólną pracę, integracja członków Klubu Przyjaciół Książki - organizacja imprez w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wzmacnianie zdolności organizacyjnych - ćwiczenia w świadomym korzystaniu z różnych środków informacji - przygotowanie wystaw i dekoracji bibliotecznych ćwiczenie zdolności pracy zespołowej i kreatywności;

2 KOŁO MŁODYCH REDAKTORÓW 30 osób UNIHOKEJ Trener osiedlowy Gimnazjum Chłopcy 16 osób DORADZTWO ZAWODOWE KOŁO TEATRALNE ŚWIETLIKI Klasy 1-3 SP MONIKA SOROKA MAŁGORZATA CZERNIAWSKA ANDRZEJ PIĄTEK ALDONA ŚRAMA-TOMCZAK ANNA SZCZEPANIAK - opracowanie książek pod kierunkiem nauczyciela, prace porządkowe w bibliotece przedstawienie drogi książki od zakupu do wypożyczenia ; wzmacnianie odpowiedzialności za zbiory biblioteczne -zaprezentowanie nowym członkom redakcji sposobu pracy na platformie Junior Media -doskonalenie umiejętności redagowania różnych form dziennikarskich -korygowanie błędów w tekstach -doskonalenie umiejętności pracy nad graficzną stroną pisma -omawianie nowych pomysłów na teksty do pisma -doskonalenie umiejętności gry w unihokeja -aktywne spędzanie czasu wolnego -rozwijanie sprawności, kondycji - udział w eliminacjach mistrzostw m. Poznania szkół gimnazjalnych awans do półfinałów tych rozgrywek -5 miejsce w turnieju finałowym Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w kategorii junior starszy organizowanych przez Wielkopolski Związek Unihokeja. -wzrost zainteresowania tematyką zawodoznawczą nie tylko wśród uczniów klas III, ale także I i II gimnazjum -badanie predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjum -rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów klas III G przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych -wczesne zapoznanie uczniów, zainteresowanie światem pracy i zawodów poznanie ograniczeń zdrowotnych, branży i zawodów przyszłości oraz poznańskiego rynku pracy pomaga absolwentom w bezstresowym zaistnieniu na rynku pracy -bardzo dobre przygotowanie uczniów do świadomego i trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i dalszej ścieżki kształcenia -ćwiczenie emisji głosu, prawidłowej wymowy, dykcji -elementy logopedii i logo rytmiki w celu ułatwienia dzieciom prawidłowego oddechu, dykcji

3 11 osób -ćwiczenie aranżacji ruchowych wyjście do DK Stokrotka na przedstawienie pt Stoliczku nakryj się w wykonaniu aktorów z Krakowa w ramach projektu Uczeń z pasją - nauka cię szuka - wyjazd do Wrocławia do Centrum Nauki Humanitarium wyjście do DK Stokrotka na przedstawienie pt. Pani Jesień dary niesie wyjście w ramach projektu Uczeń z pasją nauka cię szuka na Komisariat Policji przy ul. Rycerskiej w Poznaniu przedstawienie w szkole pt. 11 listopada święto odzyskania niepodległości występ z tym samym przedstawieniem w DK Stokrotka dla społeczności lokalnej występ w DK Stokrotka z przedstawieniem pt. 4grudnia Barbórka wyjście do DK Stokrotka na koncert świąteczny w wykonaniu zespołu wokalnego Stokrotki wyjście do DK Stokrotka na spotkanie i zabawy ze św. KOŁO FILMOWE Okiem kamery Klasy I III G 20 osób ANNA WERONIKA GRALA Mikołajem - realizacją projektu Filmoteka Szkolna na kółkach, działania projektowe, które zostały zrealizowane podczas jednodniowej wycieczki do Łodzi - udział w Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej, podczas trzech godzin w dwóch drużynach uczniowie zmierzyli się z różnorodnymi zadaniami na platformie internetowej -w grudniu 2012 r. Julia Fischer wzięła udział w obradach jury dziecięcego na 30. Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Młodego Widza Ale kino! i oczywiście w gali kończącej festiwal. Z grupą uczniów byliśmy także na seansie filmowym podczas tegorocznego festiwalu (był to zestaw filmów animowanych dla starszego widza - podczas tego festiwalu dwie uczennice: Anna Wieczorek i Małgorzata Kaczmarek zrealizowały w ciągu jednego dnia reportaż z wydarzeń festiwalowych

4 KOŁO INFORMATYCZNE 8 osób KOŁO MATEMATYCZNE MATEMATYKA PLUS 11 osób ZESPÓŁ WOKALNY Żonkilki 21 OSÓB ANNA SŁOMKA HANNA COFTA AGNIESZKA KARWAT -w ramach festiwalu nasza etiuda filmowa Agata gola! była prezentowana na pokazie specjalnym Wielka przygoda z filmem -w listopadzie sześcioro uczniów zostało zaproszonych na międzynarodowy festiwal Dozwolone do lat 21. i uczestniczyło zarówno w projekcjach filmów festiwalowych, jak i w gali kończącej. Dodatkową atrakcją była możliwość zrealizowania w ciągu dwóch dni własnego filmu animowanego Pozdrowienia od kolorowych pod okiem pani Magdy Bryll - przeprowadzenie warsztatów wprowadzających w historię i teorię filmu dla klas 5 SP przez cztery uczennice -wielu uczniów przyczynia się również do dokumentowania pracy na kółku poprzez wykonywanie zdjęć, kręcenie filmów oraz redagowanie tekstów do Gimnazjonu -kształtowanie zainteresowań uczniów poprzez tworzenie grafiki, prezentacji, animacji, projektowanie stron internetowych -stosowanie różnorodnych metod komunikacji elektronicznej -nauka rozwiązywania różnorodnych problemów za pomocą komputera - bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, - wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł, -rozwiązywanie problemów i podejmowaniu decyzji z używaniem komputera, - wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. -zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji -liczenie zadań, rozwiązywanie testów matematycznych o treściach wykraczających poza program nauczania -rozwijanie myślenia matematycznego -poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności matematycznych -udział w konkursie Olimpusek -pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką i sztuką -przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Edukacji -zaprezentowanie przedstawienia uczniom klas 4-6 i rodzicom -przygotowanie oprawy muzycznej do apelu z okazji 11 Listopada -przygotowywanie przedstawienia Wigilijny wieczór

5 KOŁO PLASTYCZNE SP MARTA KOŚCIUKIEWICZ -występ z piosenką na spotkaniu wigilijnym klas 4-6 -Rozwój indywidualnych zdolności oraz aktywności twórczej - podniesienie umiejętności manualnych poprzez odrysowywanie, wycinanie, przyklejanie elementów - poznanie przez uczniów różnych technik i doświadczenie pracy z różnorodnym materiałem plastycznym (orgiami płaskie z koła, wydzieranka, malowanie farbami, masa solna, tkanina) - dbanie o estetykę prac - kreatywność w tworzeniu własnych rozwiązań - życzliwość i dzielenie się przyniesionymi materiałami KOŁO NAUKOWE MARIA FILIP - rozwijanie zainteresowania otaczającym światem - poszerzenie wiedzy dziecka na temat praw nauki - rozbudzanie ciekawości poznawczej, zainteresowań dzieci -kształcenie umiejętności wyciągania wniosków -kształcenie umiejętności wykonywania prostych doświadczeń i eksperymentów KLUB EUROPEJSKI GIMNAZJUM 7 OSÓB KOŁO CHEMICZNE Chemia, Ty i ja jak DARIA PIEKNA MAŁGORZATA MORAWSKA -poszerzenie wiedzy na temat wody, prądu, powietrza, zajęcia z mikroskopem -pogłębianie wiedzy europejskiej poprzez uczestnictwo w spotkaniach, organizowanie imprez szkolnych oraz angażowanie się w projekty pozaszkolne -upowszechnianie wiedzy na temat państw Europy, -uczenie młodzieży aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności wyszukiwania informacji, współpracy w grupie oraz realizacji założonych celów -przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów SP Powrót do szkoły. Konkurs zorganizowany był przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. -przygotowanie quizu o baśniach europejskich dla uczniów SP - prezentacje multimedialne nt. euro waluty europejskiej -Unia Europejska laureatem pokojowej nagrody Nobla dyskusja -przygotowanie i przeprowadzenie apelu bożonarodzeniowego -poszerzanie wiedzy z zakresu chemii -przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

6 wiązania dwa LOGOPEDIA Klasy 0 a, 0 b 24 osoby KLUB BAJKOCZYTANIA 6 OSÓB SP ANNA SZCZEPANIAK -rozwiązywanie problemów i zadań dotyczących min.: budowy atomu i cząsteczki, właściwości związków chemicznych, stężeń roztworów - Wykonywanie doświadczeń chemicznych oraz dokonywanie opisu i analizy zachodzących procesów -udział w Nocy naukowców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu pozwoliło uczniom nie tylko zobaczyć wiele ciekawych doświadczeń chemicznych, ale także poznać chemię jako naukę interdyscyplinarną -rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przedmiotem -sprawne korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy, wykorzystywanie i przetwarzanie zdobytych informacji -planowanie własnej pracy -twórcze rozwiązywanie problemów -bezpieczne wykonywanie doświadczeń chemicznych -prezentowanie umiejętności przed szerszą publicznością. -objęcie terapią przede wszystkim dzieci z klas 0, z opóźnionym rozwojem mowy, mało sprawnymi narządami mowy, zaburzonym słuchem fonematycznym, seplenieniem, rotacyzmem -usprawnianie mowy i funkcji słuchowo-językowych -ćwiczenia narządów mowy, usprawnianie artykulatorów -ćwiczenie słuchu fonematycznego - terapia logopedyczna dostosowana do potrzeb i dysfunkcji, jakie posiadają dzieci, celem usprawniania rozwoju mowy i funkcji słuchowo-językowych. -współpraca z rodzicami w ukierunkowywaniu ich pracy z dzieckiem JADWIGA SKRABUCHA -czytanie książek o różnorodnej tematyce, omawianie treści, wyjaśnianie nowych słów, wyrażeń, sytuacji -gra w scrable dla dzieci i inne gry słowne, np. Sy-la-by -zwiększenie zasobu czynnego i biernego słownictwa dzieci -poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych dzieci -rozwój wyobraźni i poczucia humoru -tworzenie więzi między nauczycielem i uczniami -wzrost czytelnictwa uczniowie wypożyczają więcej książek

7 KOŁO MOTOROWEROWE 26 OSÓB GIMNAZJUM UNIHOKEJ SP Chłopcy i dziewczęta 30 OSÓB UNIHOKEJ GIMNAZJUM I SP Dziewczęta 23 OSOBY KOŁO PRZYRODNICZE KLASY 1-3 SP KOŁO INFORMATYCZNE ANNA SŁOMKA DOROTA DULAT SYLWIA NAJEWSKA- SZESZUŁA MAŁGORZATA PHILIPPS HANNA WARTECKA -zapoznanie z pojęciami dotyczącymi ruchu drogowego -zapoznanie z podstawowymi znakami drogowymi, rola znaków ostrzegawczych -kultura i bezpieczeństwo pieszych na drodze -rozróżnianie głównych części zespołu motorowego, określanie ich funkcji -właściwe zachowanie się pieszych i motorowerzystów na drodze -rozpoznawanie rodzajów skrzyżowań, zasady poruszanie się po nich -zasady wykonywania różnych manewrów na drodze -znajomość przepisów o ruchu pieszych na drodze -19 uczniów zdało egzamin na kartę motorowerową -zajęcia odbywały się w dwóch grupach ćwiczebnych -wszechstronny rozwój organizmu -doskonalenie umiejętności potrzebnych do gry w unihokeja (technika zawodnika pola, technika bramkarza, taktyka gry) -uczenie się współdziałania w zespole, przestrzegania reguł i zasad -awans chłopców do półfinału Igrzysk Młodzieży Szkolnej -propagowanie dyscypliny, jaką jest unihokej -aktywne spędzenie czasu wolnego -doskonalenie umiejętności gry -kształcenie sprawności, ćwiczenie kondycji -udział w eliminacjach mistrzostw m. Poznania awans do półfinałów -V miejsce w półfinałach Wielkopolskiej Ligi Unihokeja -Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zjawiskami spotykanymi w codziennym życiu, których istotą są reakcje chemiczne oraz procesy fizyczne. -Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych i prozdrowotnych. -Nauka poprzez zabawę -Uaktywnianie uczniów, także słabszych -Nauka współpracy w grupie -Poszerzenie wiadomości na temat przyrody -Ciekawe i pożyteczne spędzenie czasu wolnego -zajęcia odbywały się w trzech grupach -wszechstronny rozwój dziecka, przygotowanie do życia we współczesnym

8 SZKOLNE KOŁO CARITAS - WOLONTARIAT ANNA JĘSIAK świecie -rozwój zdolności oraz zainteresowań w zakresie obsługi komputera i dostępnego oprogramowania - kształtowanie postawy poszanowania własności intelektualnej -zapoznanie z budową komputera i zasadami obsługi urządzeń peryferyjnych -zdobywanie umiejętności poszukiwania, porządkowania oraz wykorzystania informacji z różnych źródeł - zapoznanie z mechanizmami działania Internetu, uczenie się selekcjonowania informacji, odrzucania tego, co zagraża bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci -tworzenie różnych prac z wykorzystaniem edytorów tekstu i grafiki - kształtowanie postawy otwartości, samodzielności w myśleniu, działaniu i ocenie, tolerancji oraz cierpliwości -uświadomienie uczniom, że komputer to nie tylko gry komputerowe i rozrywka, ale także narzędzie pomocne w nauce różnych przedmiotów oraz pracy -praca indywidualna z uczennicami klasy czwartej -Dzień Papieski- wystawa o bł. Janie Pawle II, rozprowadzanie kremówek i długopisów -włączenie się w Odpust Parafialny -praca charytatywna na rzecz szkoły sprzątanie boiska -zbiórka puszek aluminiowych na rzecz fundacji Redemptoris Misio -wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy na grobach -rozprowadzenie rogali świętomarcińskich na terenie parafii -dofinansowanie wycieczek -przygotowanie i przeprowadzenie akcji nie bądź sknera, daj cukiera zbiórka słodyczy dla dzieci potrzebujących, przygotowanie 34 paczek -przygotowanie kartek świątecznych dla osób starszych z Osiedla Kwiatowego -wyjazd wolontariuszy na zjazd liderów do Gostynia Zebrała i opracowała Maria Filip

9

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26

Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 V L KONCEPCJA PRACY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Klaudyny Potockiej w POZNANIU (2013 2018) Dyrektor Barbara Płotkowiak Poznań, 2013-06-26 Spis treści Misja szkoły... 3 Wizja szkoły... 3 Główne cele

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012. Opracowanie merytoryczne: NAUKOMP Justyna Wiśniewska. Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości

Poznań 2012. Opracowanie merytoryczne: NAUKOMP Justyna Wiśniewska. Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Poznań 2012 Opracowanie merytoryczne: NAUKOMP Justyna Wiśniewska Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości/opracowanie: Naukomp Justyna Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Działanie 1. Klub Młodych Ekologów. Działanie 2. Wolontariat.

Działanie 1. Klub Młodych Ekologów.  Działanie 2. Wolontariat. Działanie 1. Klub Młodych Ekologów. Opiekun - Katarzyna Ciepiela, nauczyciel chemii i fizyki Podczas zajęć Klubu Młodych Ekologów uczniowie prowadzili obserwacje w terenie, sporządzali zielniki w oparciu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo