Wprowadzenie: (5 min) - przywitanie, - sprawdzenie obecności, - odpytanie z poprzedniej lekcji (samoocena ucznia, ocena nauczyciela).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie: (5 min) - przywitanie, - sprawdzenie obecności, - odpytanie z poprzedniej lekcji (samoocena ucznia, ocena nauczyciela)."

Transkrypt

1 SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO prowadzący: Beata Tumiłowicz Dylong klasa: 6 b szkoły podstawowej czas realizacji: 45 min hasło programowe: kształcenie literackie i kulturowe, korelacja języka polskiego z historią. TEMAT: - Wybitni Polacy Cel główny: Uczeń poznaje postać Ireny Sendler kobiety, która uratowała 2500 dzieci z getta warszawskiego w czasie II wojny światowej. Cele operacyjne: Uczeń: Wiedza i umiejętności: - zna postać Jana Pawła II, Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Curie, Lecha Wałęsy, Wisławy Szymborskiej, - przypomina biografię Janusza Korczaka twórcy praw dziecka, - wymienia wybitnych Polaków i wydarzenia z ich życia, - tłumaczy, dlaczego wymienione przez niego postaci można nazwać mianem wybitnych Polaków, - wie, za co w Polsce przyznaje się Order Orła Białego i Order Uśmiechu, - czyta tekst ze zrozumieniem, - wskazuje osobę mówiącą w tekście epickim, - określa trudności narratora przeczytanego fragmentu powieści, - konfrontuje sytuacje bohaterów z własnymi doświadczeniami, - selekcjonuje informacje w tekście, - tworzy notatkę w postaci mapy myśli, - tworzy spójną wypowiedź. Postawy: - akceptuje fakt, że każdy może mieć inne zdanie na ten sam temat, - pracuje w grupie, przestrzega zasad współpracy, - dba o czystość języka polskiego w mowie i w piśmie. Treści Podstawy Programowej (MEN z 28 sierpnia 2012 [Dz. U. z , poz. 977]) I Sprawnie czyta tekst głośno i cicho, I Określa temat i główną myśl tekstu, I Identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, narratora, czytelnika, ( ), I Odróżnia ważne informacje w tekście od informacji drugorzędnych, I Wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście, I. 2. Uczeń korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, II Konfrontuje sytuacje bohaterów z własnymi doświadczeniami, III Tworzy spójny tekst na tematy poruszane na zajęciach,

2 III Uczestniczy w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat, prezentuje własne zdanie i uzasadnia je, III 2.5. pisze poprawnie pod względem ortograficznym. Metody: - aktywizujące burza mózgów (giełda pomysłów), praca w grupie, zabawy: Kim jestem?, prawda-fałsz. - projekcyjna (audiowizualna) projekcja fragmentów filmu biograficznego o I. Sendler, - problemowa - rozmowa kierowana, - wykład, - praca z tekstem. Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa Strategie: przez badanie, działanie, odkrywanie, przeżywanie Środki dydaktyczne: - film biograficzny: Irena Sendlerowa, - kartki z nazwiskami sławnych Polaków, - notatki encyklopedyczne do pracy w grupie, - karta pracy dla ucznia Ci, którzy ukochali dzieci - kolorowe kartoniki papieru. Przebieg lekcji Wprowadzenie: (5 min) - przywitanie, - sprawdzenie obecności, - odpytanie z poprzedniej lekcji (samoocena ucznia, ocena nauczyciela). Lekcja właściwa: (35 min) Czynności nauczyciela Prosi wybranego ucznia o zapisanie tematu na tablicy. Rozdaje karty pracy. Podaje cel lekcji: poznajemy wybitną Polkę, którzy ukochała dzieci ponad własne życie. Prosi o wymienienie postaci, które zasługują na miano wybitnych Polaków i wyjaśnienie ich zasług dla kraju czy ludzkości. Inicjuje pracę w grupie. Prosi o przeczytanie notatki biograficznej i wyselekcjonowanie z Czynności ucznia Zapisuje temat w zeszycie. Wkleja kartę pracy pod tematem lekcji. Burza mózgów: Wymienia sławnych Polaków. Tłumaczy, czym zasłynęli. Zabawa: Kim jestem? Osoby z grupy podają wydarzenia z życia

3 niej najważniejszych informacji, po wymienieniu których jedna osoba z grupy odgadnie nazwisko wybitnego Polaka. Prosi o przeczytanie tekstu z podręcznika: Sławni Polacy. Zadaje pytania: Jak nazywa się osoba mówiąca w tekście epickim? Kim jest narrator przeczytanego fragmentu powieści? Co narratorowi sprawiło największą trudność podczas wykonania opisanego zadania? Jakich wskazówek można by mu udzielić? Przedstawia postać Ireny Sendler. Wyświetla fragmenty filmu biograficznego o wybitnej Polce. Tłumaczy, czym jest Order Orła Białego i Order Uśmiechu. Prosi o uzupełnienie karty pracy. sławnego Polaka. Lider grupy odgaduje, kim jest ta osoba. Praca z tekstem. Metoda problemowa. Czyta tekst ze zrozumieniem. Określa osobę mówiącą w tekście epickim. Odpowiada na pytania nauczyciela, wyraża własną opinię. Metoda projekcyjna, wykład. Poznaje postać Ireny Sendler. Ogląda fragmenty filmu biograficznego. Tworzy notatkę w formie mapy myśli. Dowiaduje się, co to jest Order Orła Białego i Order Uśmiechu i za co każdy jest przyznawany. Podsumowanie: (5 min) Zabawa: prawda- fałsz. Nauczyciel podaje informacje, które pojawiły się na lekcji, w postaci zdań prawdziwych lub fałszywych. Uczeń podnosi kartonik żółty jeśli zdanie uznaje za prawdę, kartonik niebieski- jeśli zdanie jest fałszem. Zadanie domowe: Uzupełnij mapę myśli na temat J. Korczaka z karty pracy. Ocena pracy uczniów na lekcji

4 Karta pracy Ci, którzy ukochali dzieci 1. Uzupełnij mapy myśli informacjami zgromadzonymi na lekcji. pochodzenie wykształcenie osiągnięcia Janusz Korczak twórczość działalność społeczna ostatnie dni życia pochodzenie wykształcenie osiągnięcia Irena Sendler działalność społeczna ostatnie dni życia Order Orła Białego najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej nadawane najwybitniejszym Polakom za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku kraju.

5 Jan Paweł II, Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Imiona rodziców: Karol i Emilia. Brat Edmund jest lekarzem. Przezwisko: Lolek. Urodził się 18 maja 1920r w Wadowicach, ukończył seminarium duchowne w Krakowie, w 1978 został wybrany papieżem. Mikołaj Kopernik, Matematyk, lekarz, prawnik, ekonomista. Urodzony w 1473 r. w Toruniu, doktor prawa kanonicznego. Napisał książkę: O obrotach sfer niebieskich. Polski astronom. Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą Maria Skłodowska-Curie, Urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie. W 1891 r. opuściła Polskę i podjęła studia z fizyki i matematyki na paryskiej Sorbonie. W 1903 roku Uniwersytet Paryski nadał jej tytuł doktora nauk fizycznych. Została dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Nobla: dziedzinie fizyki w 1903 r., chemii 1911 r. Lech Wałęsa, Ur. 29 września 1943 w Popowie. Polityk i działacz związkowy. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Solidarności. Powstał o nim film: Człowiek z nadziei Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach Laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1983) Wisława Szymborska, Ur. 2 lipca 1923 r. w Bninie koło Poznania. Poetka- wydała 13 tomików wierszy. Pisała też limeryki. W 1996 roku Komitet Noblowski przyznał jej Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Irena Stanisława Sendlerowa z domu Krzyżanowska, ps. Jolanta (ur. 15 lutego 1910 w Warszawie, zm. 12 maja 2008 tamże) polska działaczka społeczna i charytatywna, od 1942 członek Rady Pomocy Żydom, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Dama Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu. Zabawa: prawda/fałsz 1. Order Orła Białego to odznaczenie za wybitne zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku kraju. 2. Polscy nobliści to Janusz Korczak i Jan Paweł II. 3. Irena Sendler uratowała 200 dzieci z warszawskiego gatta. 4. Sendlerowa była pielęgniarką, więc mogła swobodnie wchodzić do getta. 5. Sendlerowa pomagała dzieciom w czasie I wojny światowej.

Żyć, aby pomagać. Irena Sendlerowa kobieta, która działała z potrzeby serca

Żyć, aby pomagać. Irena Sendlerowa kobieta, która działała z potrzeby serca Scenariusz lekcji bibliotecznej pt. Żyć, aby pomagać. Irena Sendlerowa kobieta, która działała z potrzeby serca CELE OPERACYJNE: Po zakończonej lekcji uczeń: - Analizuje motywy działania Ireny Sendler

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA REFERAT WYGŁOSZONY W DNIU 17.11.2004r. NA SPOTKANIU ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO Istnieją różne rodzaje metod i różne sposoby ich klasyfikacji.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Temat: Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg... tworzymy portret ojczyzny.

Temat: Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg... tworzymy portret ojczyzny. Autorka scenariusza: Beata Lasocka Scenariusz lekcji języka polskiego opracowany na podstawie podręcznika do kształcenia literackiego i językowego dla klasy czwartej szkoły podstawowej Słowo za słowem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

całym życiem pełnić służbę Polsce

całym życiem pełnić służbę Polsce całym życiem pełnić służbę Polsce Propozycja programowa wspierająca wychowanie patriotyczne w drużynach i gromadach Propozycję przygotowała: pwd. Agnieszka Pietrzak HO Wstęp Wychowanie patriotyczne jest

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

RADAR FILMS EPITHETE FILMS GAUMONT M6 FILMS RHONE-ALPES CINEMA COPYRIGHT: 2013 RADAR FILMS EPITHETE FILMS GAUMONT M6 F

RADAR FILMS EPITHETE FILMS GAUMONT M6 FILMS RHONE-ALPES CINEMA COPYRIGHT: 2013 RADAR FILMS EPITHETE FILMS GAUMONT M6 F LAS VANIER FELIX BOSSUET TCHEKY KARYO MARGAUX CHATELIER DIMITRI STOROGE URBAIN CANCELIER ANDREAS PIETSCHMANN GAUMONT PRESENTS WITH THE A NATURAL RADAR PARTICIPATION FILMS EPITHETE OF MEHDI FILMS PRODUCTION

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start!

Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Plan pracy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu Czytać, myśleć, uczestniczyć zintegrowanego z serią Słowa na start! Numer lekcji Temat lekcji Zagadnienia, umiejętności Data 1.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. SCENARIUSZE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo jest częścią projektu Szkoła bliższa prawu - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3 Numer i temat lekcji 1. i 2. Świat między wojnami 3. Patriotyczny obowiązek dawniej i dziś Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski Jolanta Studzińska Janusz Woźniak Małgorzata Wróblewska Zespół WODKO AWANS Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst Spis treści Wprowadzenie 5 7 19 35 57 87 109 123 133 155 177

Bardziej szczegółowo

Język polski klasy 5 - kryteria oceniania

Język polski klasy 5 - kryteria oceniania Język polski klasy 5 - kryteria oceniania KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE Lektura i inne teksty kultury, nauka o języku konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) Wymagania UCZEŃ rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem cudzoziemskim. PAKIET szkoleniowy dla nauczycieli

Praca z uczniem cudzoziemskim. PAKIET szkoleniowy dla nauczycieli Praca z uczniem cudzoziemskim PAKIET szkoleniowy dla nauczycieli Warszawa 2011 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00 033 Warszawa www.edukacja.warszawa.pl e-mail: edukacja@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa JĘZYK POLSKI Klasa IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji Wymagania edukacyjne ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI Jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 1.Uczeń

Bardziej szczegółowo

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Moje dochody wydatki oszczędności edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Moje dochody wydatki oszczędności Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji

Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji TEMAT: Turniej ortograficzny dla klas IV CELE: rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka ojczystego, kształcenie

Bardziej szczegółowo