DZIER ONIÓW- DZIER ONIÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIER ONIÓW- DZIER ONIÓW"

Transkrypt

1 SZOSOWY MIÊDZYNARODOWY WYŒCIG KOLARSKI MÊ C Z Y Z N UCI EUROPE TOUR SZLAKIEM GRODÓW PIASTOWSKICH LEGNICA 0 G³ogów erzmanowa Góra W¹socz POLKOWICE Przemków TARNÓWEK Milicz CHOCIANÓW migród ŒCINAWA Lubin Gromadka Twardogóra aroszówka Wo³ów Wêgliniec Pieñsk CHONÓW Boles³awiec LEGNICA 4 Syców Trzebnica Oborniki Œl¹skie Prochowice Kunice Oleœnica Ruja Zgorzelec Œroda Œl¹ska Lubañ Pielgrzymka Wroc³aw W¹dro e Wielkie Lwówek Œl¹ski Muchów Zawidów Leœna Lubomierz Œwierzawa Wleñ Stara Kraœnica Kapela Podgórki ELENIA GÓRA K¹ty Wroc³awskie Wojciszów Bolków Sobótka Strzegom Kaczorów Szklarska Porêba O³awa ŒWIDNICA MODLISZÓW Karpacz Boguszów-Gorce Unis³aw Œl¹ski Moœcisko DZIER ONIÓW Wa³brzych Strzelin 3 PIESZYCE BIELAWA Prze³êcz Woliborska Srebrna Góra Z¹bkowice Œl¹skie Nowa Ruda Bardo Kudowa Zdrój K³odzko Bystrzyca K³odzka Stronie Œl¹ski Miêdzylesie ETAP ETAP ETAP ETAP ŒWIDNICA - ŒWIDNICA POLKOWICE - POLKOWICE DZIER ONIÓW- DZIER ONIÓW LEGNICA - LEGNICA - 76,0 km - 5,4 km - 95,0 km - 90,0 km

2 LEGNICA 5/6.05; 6/7.05.; 7/8.05 ; 8/9.05 LEGNICA BIURO WYŒCIGU Hotel ARKADIA ul.gliwicka 6 - Gliwickastreet 6 - Race Office BIURO SÊDZIOWSKIE LEGNICA - ury Office Hotel ARKADIA ul.gliwicka 6 - Gliwickastreet 6 BIURO PRASOWE LEGNICA Hotel ARKADIA ul.gliwicka 6 - Gliwickastreet 6 - Press Office LEGNICA LEGNICA G OGÓW LUBIN ŒWIDNICA DZIER ONIÓW ul.iwaszkiewicza ul. Koœciuszki ul.bema 5 ul. Leœna 7-9 ul. Cicha tel. 76/ tel. 76 / tel. 76/ tel. 74/ tel ZBIÓRKA Riders roll - call LEGENDA NAWRÓT Relapse START HONOROWY Honorary start START OSTRY Sharp start BUFET Serving food and drinks KONTROLA ANTYDOPINGOWA Antidoping control META The end of the stage WAZD NA RUNDÊ Entrance into the round BIURO WYŒCIGU Race Office BIURO PRASOWE Press Office BIURO SÊDZIOWSKIE ury Office PREMIA GÓRSKA Prime H HOTELE PREMIA LOTNA Prime SZPITALE Hospitals META KM P P P P PARKING EKIP

3 WTOREK (TUESDAY) - LEGNICA Godz Biuro wyœcigu:weryfikacja licencji, akredytacje, dystrybucja materia³ów, wydawanie radia CB, Legnica ul. Gliwicka 6, Hotel ARKADIA 0:00 AM 5:00 PM Central Race Office, licences verification, accreditation, material distribution, open the CB radio, Legnica, Gliwicka street 6, "the Arkadia Hotel Godz Biuro wyœcigu: odprawa techniczna Dyrektorów Sportowych Legnica, ul.gliwicka 6, Hotel Arkadia 5:00 PM 5:30 PM Central Race Office, technical briefing of Sports Directors, Legnica, Gliwicka street 6, the Arkadia Hotel Godz Prezentacja dru yn, Obecnoœæ obowi¹zkowa wszystkich zawodników i Dyrektorów Sportowych w strojach ekipy. Legnica - Rynek 6:00 PM 7:30 PM Teams presentation, presence obligatory for all of the riders and Sports Directors in team's jersey, Legnica, the market place Godz Kolacja w miejscu zakwaterowania 8:00 PM The dinner in accomodation place

4 ŒRODA (WEDNESDAY) I ETAP ŒWIDNICA - ŒWIDNICA - 76,0 KM godz Zbiórka Zawodników, prezentacja ekip - Œwidnica, Polna Droga 3:00 AM Meeting of teams before the presentation, Œwidnica, Polna Droga godz Start Ostry do I etapu - Œwidnica, ul. Polna Droga 4.00 AM Start of the, Polna Droga street godz Zakoñczenie I Etapu - Œwidnica, ul. Polna Droga 6:30 PM Finish of the first stage - Œwidnica Polna Droga street Kontrola Antydopingowa - Œwidnica ul. Polna Droga Kawiarnia Alex Antidoping control - Œwidnica, Polna Droga street Alex Biuro Prasowe - Œwidnica, Polna Droga, Kawiarnia Alex minut po dekoracji konferencja prasowa ze zwyciêzc¹ I etapu Press Office - Œwidnica, Polna Droga, Kawiarnia Alex, minutes Biuro Wyœcigu - Legnica, ul.gliwicka 6 Hotel Arkadia Race Office - Legnica, Gliwickastreet 6 Hotel Arkadia after the decoration of the press conference with the winner of the I stage Biuro ury - Œwidnica, Polna Droga, Kawiarnia Alex ury Office - Œwidnica, Polna Droga street, Kawiarnia Alex Szpitale ( Hospitals) - Œwidnica, ul. Leœna 7-9 tel. 74/ START - META -LOTNA PREMIA Œwidnica G³owackiego arzêbinowa Pionierów Sprzymierzeñców 3,0 km - PM Œwidnica, km - WIADUKT w prawo i lewo w ul. Œl¹ska,,3 km - RONDO w lewo w ul. Pionierów,0 km - ul. Pionierów 0,9 km - RONDO w lewo w ul. Czwartaków 0,0 km - ul. Polna Droga - META Mickiewicza Rycerska Czwartaków Meta km Pionierów Œl¹ska Wrzosowa 3,0,7,4,,8,5, 0,9 0,6 0,3 0,0 Leœna Korczaka Wa³brzyska Kusociñskiego Szymanowskiego Polna Droga Chopina Piaskowa Nad Tam¹ Al.Brzozowa Œl¹ska Hotel OSiR Sportowa Basen OSiR wirki i Wigury Zalew Witoszówka Nasypowa Stadion OSiR F.Stamma Wjazd na rundê HOTEL Sadowa Wa³brzyska Bobrzañska Œl¹ska Meta 3 km Serbska u ycka Bobrzañska Trzeboszañska PrzyjaŸni Zielona PrzyjaŸni Wielecka S³owiañska S³owiañska Œl¹ska Wjazd z rundy

5 DATA 6 MAA 0 START META ETAP ŒWIDNICA ŒWIDNICA MINUTOWY CZAS PRZEAZDU ELITA Lp km km orientacyjny czas przejazdu Miejscowoœæ do mety od startu v= 4 v= 40 v= 38 godz. min godz. min godz. min. 76,0 0,0 ŒWIDNICA -LINIA METY-wjazd na I RUNDÊ , 7,9 PREMIA GÓRSK II kat. MODLISZÓW ,3,7 PM Lubachów , 4,8 PM Burkatów ,9 7, PM Bystrzyca Dolna ,0,0 ŒWIDNICA LINIA METY wjazd na II RUNDÊ , 9,9 PREMIA GÓRSK II kat. MODLISZÓW ,3 33,7 PM Lubachów , 36,8 PM Burkatów ,9 39, PM Bystrzyca Dolna ,0 44,0 ŒWIDNICA LINIA METY LOTNA PREMIA , 5,9 PREMIA GÓRSK II kat. MODLISZÓW ,3 55,7 PM Lubachów , 58,8 PM Burkatów ,9 6, PM Bystrzyca Dolna ,0 66,0 ŒWIDNICA LINIA METY wjazd na IV RUNDÊ , 73,9 PREMIA GÓRSK II kat. MODLISZÓW ,3 77,7 PM Lubachów , 80,8 PM Burkatów ,9 83, PM Bystrzyca Dolna ,0 88,0 ŒWIDNICA - LINIA METY LOTNA PREMIA , 95,9 PREMIA GÓRSK II kat. MODLISZÓW ,3 99,7 PM Lubachów , 0,8 PM Burkatów ,9 05, PM Bystrzyca Dolna ,0 0,0 ŒWIDNICA LINIA METY wjazd na VI RUNDÊ , 7,9 PREMIA GÓRSK II kat. MODLISZÓW ,3,7 PM Lubachów , 4,8 PM Burkatów ,9 7, PM Bystrzyca Dolna ,0 3,0 ŒWIDNICA LINIA METY LOTNA PREMIA , 39,9 PREMIA GÓRSK II kat. MODLISZÓW ,3 43,7 PM Lubachów , 46,8 PM Burkatów ,9 49, PM Bystrzyca Dolna ,0 4,0 ŒWIDNICA LINIA METY wjazd na VIII RUNDÊ , 6,9 PREMIA GÓRSK II kat. MODLISZÓW ,3 65,7 PM Lubachów , 68,8 PM Burkatów ,9 7, PM Bystrzyca Dolna ,0 76,0 ŒWIDNICA - META - Zalew Witoszówka

6 I ETAP ŒWIDNICA -ŒWIDNICA 76,0 km ŒRODA Runda 8 x,0km Œwidnica Armii Krajowej Slotwina Niecala Walbrzyska Swidnica Œl¹ska Sprzymierzenców Œl¹ska Westerplatte Bystrzycka Witoszów Dolny S³owiañska Œl¹ska Kraszowice Witoszów Górny akubów Bystrzyca Dolna Makowice Opoczka Modliszów Burkatów Bystrzyca Gorna Zloty Las Bojanice ŒWIDNICA - ŒWIDNICA 8 x km hm km

7 CZWARTEK (THURSDAY) II ETAP POLKOWICE - POLKOWICE - 5,4 km godz Zbiórka Zawodników - Polkowice, Rynek 3:00 AM Meeting of teams before the presentation, - Polkowice, the market place godz Start Ostry do II Etapu - Polkowice, Rynek 4:00 AM Start of the II stage - Polkowice, the market place godz Zakoñczenie II Etapu - Polkowice, Rynek 5:30 PM Finish of the II stage - Polkowice, the market place Kontrola Antydopingowa - Polkowice, Rynek Antidoping control Polkowice, the market place Biuro Prasowe - Polkowice, Rynek, Urz¹d Miasta -, minut po dekoracji konferencja prasowa ze zwyciêzc¹ II etapu Press Office Polkowice, Rynek, the market place the Town Hall minutes after the decoration of the press conference with the winner of the II stage Biuro Wyœcigu - Legnica, ul. Gliwicka 6 - Hotel Arkadia Race Office Legnica, Gliwicka street 6 "the Arkadia Hotel Biuro ury - Polkowice, Rynek, Urz¹d Miasta ury Office - Polkowice, the market place, the Town Hall Szpitale (Hospitals) - G³ogów, ul. Koœciuszki, tel. 76 / Lubin, ul.bema 5 tel. 76 / START - META - LOTNA PREMIA Polkowice Zachodnia B.Chrobrego Gdañska G³ogowska Górna Ma³a Szkolna Rynek Targowa Browarna H.D¹browskiego Pocztowa 3 Maja Hubala Miedziana H.D¹browskiego Kasztanowa Brzozowa Akacjowa Kolejowa Hentyka Sucharskiego Walki M³odych A.Mickiewicza H.D¹browskiego K.K.Baczyñskiego Wojska Polskiego Polna Klonowa Hubala Kopalniana Legnicka 3,0 km - zakrêt w lewo,9 km - wjazd w ul..d¹browskiego Meta km, km - zakrêt w lewo w ul. Wojska Polskiego Meta km,0 km - ul. Hubala 0,8 km - ostry zkrêt w prawo w ul. Legnick¹!!! 0,4 km - rondo!!! 0,0 km - Rynek - META Wojska Polskiego Wrzosowa Wojska Polskiego 3,0,7,4,,8,5, 0,9 0,6 0,3 0,0 Leœna Wa³brzyska

8 DATA START META ETAP POLKOWICE POLKOWICE MINUTOWY CZAS PRZEAZDU ELITA Lp km km orientacyjny czas przejazdu Miejscowoœæ do mety od startu v= 45 v= 4 v= 40 godz. min godz. min godz. min. 5,4 0,0 POLKOWICE - Rynek - START ,5,9 Przejazd kolejowy niestrze ony ,9 3,5 Przejazd kolejowy strze ony ,4 4,0 Przejazd kolejowy niestrze ony , 5,3 PM Trzebcz ,9 6,5 PM Guzice , 9,3 PM uków ,0 3,4 Grodowiec - PREMIA GÓRSKA II kat ,7,7 PM Tarnówek ,5 5,9 Polkowice - Rynek - koniec I rundy ,6 8,8 Przejazd kolejowy niestrze ony ,0 9,4 Przejazd kolejowy strze ony ,5 9,9 Przejazd kolejowy niestrze ony , 3, PM Trzebcz ,0 3,4 PM Guzice , 35, PM uków , 39,3 Grodowiec - PREMIA GÓRSKA II kat ,8 4,6 PM Tarnówek ,6 5,8 Polkowice - Rynek - LOTNA PREMIA - koniec II rundy 0. 00,7 54,7 Przejazd kolejowy niestrze ony. 00, 55,3 Przejazd kolejowy strze ony. 99,6 55,8 Przejazd kolejowy niestrze ony 3. 98,3 57, PM Trzebcz 4. 97, 58,3 PM Guzice ,3 6, PM uków , 65, Grodowiec - PREMIA GÓRSKA II kat ,9 67,5 PM Tarnówek ,7 77,7 Polkowice - Rynek - LOTNA PREMIA koniec III rundy , 78,3 Przejazd kolejowy niestrze ony ,6 78,8 Przejazd kolejowy strze ony ,3 80, Przejazd kolejowy niestrze ony , 8,3 PM Trzebcz ,3 84, PM Guzice , 88, PM uków ,9 90,5 Grodowiec - PREMIA GÓRSKA II kat ,7 00,7 PM Tarnówek ,8 03,6 Polkowice - Rynek -LOTNA PREMIA koniec IV rundy ,9 06,5 Przejazd kolejowy niestrze ony ,3 07, Przejazd kolejowy strze ony ,8 07,6 Przejazd kolejowy niestrze ony ,5 08,9 PM Trzebcz ,3 0, PM Guzice ,5,9 PM uków ,4 7,0 Grodowiec - PREMIA GÓRSKA II kat , 9,3 PM Tarnówek ,9 9,5 Polkowice - Rynek - koniec V rundy ,0 3,4 Przejazd kolejowy niestrze ony ,4 33,0 Przejazd kolejowy strze ony ,9 33,5 Przejazd kolejowy niestrze ony ,6 34,8 PM Trzebcz ,4 36,0 PM Guzice ,6 38,8 PM uków ,5 4,9 Grodowiec - PREMIA GÓRSKA II kat , 45, PM Tarnówek ,0 5,4 Polkowice - Rynek - koniec VI rundy META

9 3 Maja 3 Maja II ETAP POLKOWICE - POLKOWICE 5,4 km CZWARTEK RUNDY 6 x 5,9km START - META Polkowice KaŸmierzów Moskorzyn uków Grodowiec 3,0 km - zakrêt w lewo - przystanek autobus,9 km - wjazd w ul..d¹browskiego, km - zakrêt w lewo w ul. Wojska Polskiego,0 km - ul. Hubala 0,8 km - ostry zkrêt w prawo w ul. Legnick¹!!! 0,4 km - rondo!!! 0,0 km - Rynek - META Leœna Wrzosowa 3,0,7,4,,8,5, 0,9 0,6 0,3 0,0 Wa³brzyska Guzice x6 Komorniki Trzebcz Przemys³owa Tarnówek G³ogowska Kolejowa Kard. Kominka Polna POLKOWICE Wojska Polskiego Meta 3 km 3 D¹browa Dzia³kowa POLKOWICE - POLKOWICE 6 x 5,9 km hm km

10 PI TEK (FRIDAY) III ETAP DZIER ONIÓW - DZIER ONIÓW - 95,0 km godz Zbiórka Zawodników, prezentacja ekip - Dzier oniów, ul. Strumykowa OSiR 3:00 AM Meeting of teams before the presentation, Dzier oniów,strumykowa street OSiR godz Start Ostry do III etapu - Dzier oniów OSiR 4.00 AM Start of the III stage - Dzier oniów OSiR godz Zakoñczenie III etapu - Dzier oniów, OSiR 7:00 PM Finish of the III stage - Dzier oniów, OSiR Kontrola Antydopingowa - Dzier oniów, Dzier oniów, OSiR Antidoping control - Dzier oniów, OSiR Biuro Prasowe - Dzier oniów, OSiR minut po dekoracji konferencja prasowa ze zwyciêzc¹ III etapu Press Office - Dzier oniów, OSiR minutes after the decoration of the press conference with the winner of the III stage Biuro Wyœcigu - Legnica, ul.gliwicka 6 Hotel Arkadia Race Office - Legnica, Gliwickastreet 6 Hotel Arkadia Biuro ury - Dzier oniów, OSiR, ury Office - Dzierzoniów, OSiR Szpitale ( Hospitals) - Dzier oniów, ul. Cicha tel. 74/ START - META -LOTNA PREMIA Dzier oniów Nowogrodzka Brzegowa Brzozowa Grota Roweckiego Mostowa Listopada Marsza³kowska Lipowa.S³owackiego Szkolna.Kiliñskiego A.Mickiewicza Harcerska Szarych Szeregów Marsz..Pi³sudskiego Rze Miernicza Mury Obronne Ÿnicza I.Daszyñskiego Œwidnicka Garncarska Nowa Piêkna Klasztorna Ogrodowa I.Daszyñskiego Rynek Strzelnicza Poprze P iastowska Wodna Marsz..Pi³sudskiego czna Wroc³awska Piwna Miodowa Rolna Bielawska Bielawska Radiowców S.Okrzei Szpitalna Cicha Polna Wjazd do miasta Zielona Meta km Podwalna wa Dworco Kolejowa Kopernika Garbarska O sadnicza Strum ykowa.k ra ki si Kopernika c M ego ³ yñ Pr zedmie a sk D³u ga œcie Koœcielna Spacerowa Prochowa Batalionów Ch³opskich S. ero mskiego km Podwalna 3,0 km - ul. Kiliñskiego,0 km - ul. Kiliñskiego w prawo w Podwaln¹ 0,6 km - ul. Zielona 0,0 km - ul. Podwalna OSiR - META 3,0,7,4,,8,5, 0,9 0,6 0,3 0,0 VIP Gen. W.Andersa Batalionów Ch³opskich Wierzbowa ¹kowa L.Staffa L.Kruczkowskiego Wyjazd na trasê OSiR w Dzier oniowie S³o wicza A.Struga

11 DATA START META ETAP III DZIER ONIÓW DZIER ONIÓW MINUTOWY CZAS PRZEAZDU ELITA Lp km km orientacyjny czas przejazdu Miejscowoœæ do mety od startu v= 45 v= 4 v= 40 godz. min godz. min godz. min. 95,0 0,0 Dzier oniów -OSiR - START ,6 3, PM Pi³awa Dolna , 8,6 PM Pi³awa Górna ,4,4 PM Kluczowa ,8 8,0 Olbrachcice Wielkie zjazd z drogi nr ,7 0, Wiazd na drogê nr ,5,3 PM Stoszowice , 5,7 PM Budzów ,5 8,3 PM Srebrna Góra ,8 3,0 PREMIA GÓRSKA I kat. Srebrna Góra , 34,6 PM Nowa Wieœ ,9 38,9 PM Wolibórz , 43,7 PREMIA GÓRSKA- I kat. Prze³êcz Woliborska ,0 47,8 PM od³ownik ,7 53, Bielawa - Urz¹d Miasta ,7 59, Pieszyce - Urz¹d Miasta LOTNA PREMIA ,8 6,0 PM Dzier oniów , 65,0 Dzier oniów - OSiR- LOTNA PREMIA ,0 67,8 PM Pi³awa Dolna ,6 73, PM Pi³awa Górna ,8 77,0 PM Kluczowa , 8,6 Olbrachcice Wielkie zjazd z drogi nr , 84,7 Wiazd na drogê nr ,9 86,9 PM Stoszowice ,5 90,3 PM Budzów ,9 9,9 PM Srebrna Góra , 96,6 PREMIA GÓRSKA I kat. Srebrna Góra ,6 99, PM Nowa Wieœ ,3 03,5 PM Wolibórz ,5 08,3 PREMIA GÓRSKA - I kat. Prze³êcz Woliborska ,4,4 PM od³ownik , 7,7 Bielawa - Urz¹d Miasta LOTNA PREMIA , 3,7 Pieszyce - Urz¹d Miasta , 6,6 PM Dzier oniów ,6 30,0 Dzier oniów-osir ,4 3,4 PM Pi³awa Dolna ,0 37,8 PM Pi³awa Górna , 4,6 PM Kluczowa ,6 47, Olbrachcice Wielkie zjazd z drogi nr ,5 49,3 Wiazd na drogê nr ,3,5 PM Stoszowice ,9 4,9 PM Budzów ,3 7,5 PM Srebrna Góra ,6 6, PREMIA GÓRSKA I kat. Srebrna Góra ,0 63,8 PM Nowa Wieœ ,7 68, PM Wolibórz ,9 7,9 PREMIA GÓRSKA- I kat. Prze³êcz Woliborska ,8 77,0 PM od³ownik ,5 8,3 Bielawa - Urz¹d Miasta ,5 88,3 Pieszyce - Urz¹d Miasta ,6 9, PM Dzier oniów ,0 95,0 Dzier oniów-osir - META

12 Polna Pi¹tek Bielawa Brze na Bohaterów Getta Bohaterów Getta Staszica Wschodnia Osiedle W³ókniarzy Miodowa Stafana eromskiego Szpakowa Tkacka Wolnoœci Witosa Osiedlowa Stafana eromskiego Wolnoœci Maja Woj. Polskiego Witosa Kwiatowa Hotelowa Bankowa M.Kopernika Stafana eromskiego Wolnoœci Wolnoœci 3 Maja Maja Z.Berlinga Gen. Grota-Roweckiego Parkowa ana III Sobieskiego Sikorskiego Sikorskiego Pi¹tek Pieszyce Piskorzowska Œwidnicka Martwa Wyjazd na trasê H.Sienkiewicza Piskorzowska Nadbrze na Pl. Zamkowy Bielawska Bielawska Koœcielna Sportowa Muzyczna A.Mickiewicza Przyrodnicza Bielawska Piotra W³asta Wjazd do miasta Ks.Pra³ata Fr.Bieleckiego

13 PI TEK (FRIDAY) III ETAP DZIER ONIÓW - DZIER ONIÓW - 95,0 km DZIER ONIÓW - DZIER ONIÓW 3 x 65 km hm km

14 SOBOTA (SATURDAY) IV ETAP LEGNICA - LEGNICA - 90 km RUNDA x 7,5 km godz Zbiórka Zawodników - Legnica, S³owiañski 3:00 AM Meeting of teams before the presentation, - Legnica, S³owiñski godz Start Ostry do IV Etapu - Legnica, ul. Skarbka 4:00 AM Start of the IV stage - Legnica Skarbka street, godz Zakoñczenie IV Etapu - Legnica, ul. Skarbka 4:00 PM Finish of the IV stage - Legnica, Skarbka street Kontrola Antydopingowa - Legnica, Urz¹d Miasta Antidoping control Legnica, Town Hall Biuro Prasowe - Legnica, Urz¹d Miasta -, minut po dekoracji konferencja prasowa ze zwyciêzc¹ IV etapu i wyœcigu Press Office Legnica, the market place the Town Hall minutes after the decoration of the press conference with the winner of the IV stage and race Biuro Wyœcigu - Legnica, ul. Gliwicka 6 - Hotel Arkadia Race Office Legnica, Gliwicka street 6 "the Arkadia Hotel Biuro ury - Legnica, Urz¹d Miasta ury Office - Legnica, the Town Hall Szpitale (Hospitals) - Legnica, ul. Iwaszkiewicza, tel : Uroczyste zakoñczenie wyœcigu, og³oszenie wyników i wrêczenie nagród (bezpoœrednio po zakoñczeniu etapu) 4: PM Formal completion of the race, the announcement of the results and award ceremony (immediately after the end of stage) START - META- LOTNE PREMIE Legnica Kard.B.Kominka Senatorska E. Plater Œciegiennego Wazów Murarska Senatorska Piastowski Piastowska PartyzantówRycerska I.Paderewskiego M.Sk³odowskiej-Curie Warzywny Rynek I.Paderewskiego Brzma G³ogowska Szpitaln wa Œrodko Zamkowy a Nowa Naj Zamkowa œwiêtszej Pocztowa Mariacka Œw. Panny ii Mar Piotra Klasztorny Skarbo wa Wroc³awska Parkowa Or³a Bia³ego Kolejowa Pobo nego Henryka Zielona Chrobrego Boles³awa Stacyjna Poniatowskeigo Wa³y ordana Kamuny Paryskiej Chojno wska Z³otoryjska T.Koœciuszki Chojnowska Gwarna Piekarska Z³otoryjska Bankowa Wjazdowa Katedralny Szkolna S³owiañski ¹czyñskiego A.Mickiewicza M³ynarska Biskupia Witelona Libana Wroc³awska Kartuska Meta km Dziennikarska Muzealna F.Skarbka Witelona Powstañców Œl¹skich W³. St. Reymonta Kozi Staw W.Korfantego Powstañców Œl¹skich ordana 3,0 km - ul.sudecka,5 km - skrzy. Moniuszki/Rzeczypospolitej km,0 km - most nad Kaczaw¹ 0,7 km - w lewo w ul Witelona 0,0 km - META ul. F.Skarbka Hetmañska eglarska 3,0,7,4,,8,5, 0,9 0,6 0,3 0,0 Or³a Bia³ego aworzyñska ana Paw³a II Stadion KS MiedŸ

15 Al. Or³o Bia³ego 9 MAA 0 SOBOTA (SATURDAY) IV ETAP LEGNICA - LEGNICA - 90,0km RUNDA x 7,5 km Brama G³ogowska Senatorska Chjno sr k a wska Z³otoryjska D z e i n n k i a M Piastowska Partyzantów Gwarna uz e ln a S³owiañski Wjazdowa aworzyñska Roosevelta Nowa Mickiewicza Pocztowa NMP Œw.Piotra Wit elona Libana Powstañców Œl¹skich go Wro c³aws ord Wa³y Poniatowskie Kartuska Meta km ana ka Czarnieckiego Armii Woj.Polskie Wroc³awska Rzeczpospolitej Al. Moniuszki g o Cmentarna Gwiezdna Galaktyczna Cmentarz Komunalny Wroc³awska Heweliusza Oœ. Kopernika sa Mar Cynkowa Kasjopei dÿwiedzicy Nie Wielkiej Al. Marsz. Koskowicka Pi³ Sudecka Spokojna Wroc³awska Meta 3 km 3 askó³cza sudskiego W andy 5 Dywizji Piechoty D¹brówki Zacisze Gen Sikorskiego Kraka Wroc³awska Oœ.Piekary Rondo Niepodleg³oœci Iwaszkiewicza MINUTOWY CZAS PRZEAZDU ELITA Lp km km orientacyjny czas przejazdu Miejscowoœæ do mety od startu v= 45 v= 4 v= 40 godz. min godz. min godz. min. 90,0 0,0 Legnica - S³owiañski - START ,8 0, ul. aworzyñska - nawrót ,9, ul. Witelona w prawo w ul. Wroc³awsk¹ , 3,9 AL.M. Pi³sudskiego na wys.ul.mazowiecka - nawrót ,5 7,5 ul. Skarbka - koniec I okr¹ enia ,6,4 AL.M. Pi³sudskiego na wys.ul.mazowiecka - nawrót ,0,0 ul. Skarbka - koniec II okr¹ enia , 8,9 AL.M. Pi³sudskiego na wys.ul.mazowiecka nawrót ,5,5 ul. Skarbka - koniec III okr¹ enia LOTNA PREMIA ,6 6,4 AL.M. Pi³sudskiego na wys.ul.mazowiecka nawrót ,0 30,0 ul. Skarbka - koniec IV okr¹ enia , 33,9 AL.M. Pi³sudskiego na wys.ul.mazowiecka nawrót ,5 37,5 ul. Skarbka - koniec V okr¹ enia ,6 4,4 AL.M. Pi³sudskiego na wys.ul.mazowiecka - nawrót nawrót. 45,0 45,0!L.M. ul. Skarbka Pi³sudskiego - koniec na VI wys.ul.mazowiecka okr¹ enia LOTNA PREMIA , 48,9 AL.M. Pi³sudskiego na wys.ul.mazowiecka nawrót ,5 5,5 ul. Skarbka - koniec VII okr¹ enia ,6 56,4 AL.M. Pi³sudskiego na wys.ul.mazowiecka nawrót ,0 60,0 ul. Skarbka - koniec VIII okr¹ enia , 63,9 AL.M. Pi³sudskiego na wys.ul.mazowiecka nawrót ,5 67,5 ul. Skarbka - koniec IX okr¹ enialotna PREMIA ,6 7,4 AL.M. Pi³sudskiego na wys.ul.mazowiecka nawrót ,0 75,0 ul. Skarbka - koniec X okr¹ enia , 78,9 AL.M. Pi³sudskiego na wys.ul.mazowiecka nawrót ,5 8,5 ul. Skarbka - koniec XI okr¹ enia ,6 86,4 AL.M. Pi³sudskiego na wys.ul.mazowiecka nawrót ,0 90,0 ul. Skarbka - koniec XII okr¹ enia META ,5km

UCI EUROPE TOUR SZLAKIEM GRODÓW PIASTOWSKICH LEGNICA 2011

UCI EUROPE TOUR SZLAKIEM GRODÓW PIASTOWSKICH LEGNICA 2011 ZOOWY MIÊDZYNARODOWY WYŒCIG KOLARKI MÊ C Z Y Z N UCI EUROPE TOUR ZLAKIEM GRODÓW PIATOWKICH LEGNICA 0 G³ogów Jerzmanowa Góra POLKOWICE W¹socz Przemków Rudna Milicz TARNÓWEK Chocianów LUBIN Gromadka 3 migród

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 1634 UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY TIME SCHEDULE

PROGRAM MINUTOWY TIME SCHEDULE PROGRAM MINUTOWY TIME SCHEDULE 15 czerwca (wtorek) 15-th June (Thusday) godz. 15.00 16.00 wydawanie numerów startowych (distribution of the number panels) zakwaterowanie (accomodation) Hotel Cristal Park

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SUROWCOWYCH W 2018 r. ZABUDOWA WIELORODZINNA Lp. ULICA DATA ODBIORU PONIEDZIAŁEK I

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SUROWCOWYCH W 2018 r. ZABUDOWA WIELORODZINNA Lp. ULICA DATA ODBIORU PONIEDZIAŁEK I HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SUROWCOWYCH W 2018 r. ZABUDOWA WIELORODZINNA Lp. ULICA DATA ODBIORU PONIEDZIAŁEK I Gałczyńskiego, Witkiewicza, Batalionu Zośka, Grota Roweckiego, Fieldorfa, Kamińskiego, Kedywu,

Bardziej szczegółowo

UCI EUROPE TOUR SZLAKIEM GRODÓW PIASTOWSKICH LEGNICA 2010

UCI EUROPE TOUR SZLAKIEM GRODÓW PIASTOWSKICH LEGNICA 2010 ZOOWY MIÊDZYNARODOWY WYŒCIG KOLARKI MÊ C Z Y Z N UCI EUROPE TOUR ZLAKIEM GRODÓW PIATOWKICH LEGNICA 00 G³ogów Jerzmanowa POLKOWICE RUDNA 3 Przemków Góra W¹socz Milicz 4 TARNÓWEK Chocianów Gromadka Wêgliniec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3024 UCHWAŁA NR XXX/317/13 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3024 UCHWAŁA NR XXX/317/13 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 23 r. Poz. 34 UCHWAŁA NR XXX/317/13 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 marca 23 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których

Bardziej szczegółowo

- PACZKÓW - REJON WTORKOWY

- PACZKÓW - REJON WTORKOWY MIESIĘCZNY - HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH REJON WTORKOWY 06 ; 13 ; 20 ; 27. PAŹDZIERNIK - odbiór nieczystości stałych z budynków wielorodzinnych 06 ; 20. PAŹDZIERNIK - odbiór nieczystości stałych

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r.

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r. Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień 31.12.2015 r. Przebieg /od ul. - do ul./ Piwna - Pl. Kościuszki Pl. Kosciuszki - Pl.

Bardziej szczegółowo

XI MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI SZLAKIEM WALK MJR HUBALA TOMASZÓW MAZ.-OPOCZNO-KOŃSKIE

XI MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI SZLAKIEM WALK MJR HUBALA TOMASZÓW MAZ.-OPOCZNO-KOŃSKIE XI MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI SZLAKIEM WALK MJR HUBALA TOMASZÓW MAZ.-OPOCZNO-KOŃSKIE 22-24.04.2016 OPIS TRASY OPOCZNO Poświętne Kościół START HONOROWY 0,0 km (ANIELIN) Szaniec poświęcony pamięci Hubala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 31 marca 2014 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Bardziej szczegółowo

aktualizacja 25.04.2016 r 11.07.2016 poniedziałek - Warszawa 12:00-17:00 12:00-17:00 15:00-16:30 16:00 17:00

aktualizacja 25.04.2016 r 11.07.2016 poniedziałek - Warszawa 12:00-17:00 12:00-17:00 15:00-16:30 16:00 17:00 aktualizacja 25.04.2016 r 11.07.2016 poniedziałek - Warszawa 12:00-17:00 Biuro wyścigu: akredytacje, dystrybucja materiałów oficjalnych dla uczestników Double Tree by Hilton ul. Skalnicowa 21, Warszawa

Bardziej szczegółowo

- NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE - WYSELEKCJONOWANE ODPADY PAPIEROWE oraz TWORZYWA SZTUCZNE - POPIÓŁ I ŻUŻEL

- NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE - WYSELEKCJONOWANE ODPADY PAPIEROWE oraz TWORZYWA SZTUCZNE - POPIÓŁ I ŻUŻEL MIESIĘCZNY - HARMONOGRAM ODBIORU - WYSELEKCJONOWANE ODPADY PAPIEROWE oraz TWORZYWA SZTUCZNE - POPIÓŁ I ŻUŻEL REJON WTORKOWY Obręb murów obronnych ulice: RYNEK ; NARUTOWICZA ; KOŚCIELNA ; KRASIŃSKIEGO ;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 26 stycznia 2017 r. Projekt z dnia 19 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XXVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XXVI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 1769 UCHWAŁA NR 0007.XXVI.218.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/19/2017 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2017 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy wraz z granicami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 28 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 1752 UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na jednomandatowe okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na jednomandatowe okręgi wyborcze z dnia [...] Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 24 września 202 r. w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na jednomandatowe okręgi wyborcze Na podstawie art. 8 ust.2

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby. 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Giżycku Giżycko, ul. Warszawska 39 2

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby. 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Giżycku Giżycko, ul. Warszawska 39 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXV/35/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 marca 2017 r. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy, publicznych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kontrola antydopingowa (Anti-doping control): Bydgoszcz, ul. Ogińskiego, przy mecie (next to the finish line) - polski camper Voyager

Kontrola antydopingowa (Anti-doping control): Bydgoszcz, ul. Ogińskiego, przy mecie (next to the finish line) - polski camper Voyager Gdańsk - Bydgoszcz 03.08.14 226 km 10:30 Zbiórka kolumny reklamowej (Meeting of the publicity caravan): Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 10:40 Biuro Wyścigu: akredytacja lokalnych mediów, informacja; miasteczko

Bardziej szczegółowo

Wywozy nieczystości stałych zmieszanych 2017r. Co 2 tygodnie (wtorek):

Wywozy nieczystości stałych zmieszanych 2017r. Co 2 tygodnie (wtorek): Co 2 tygodnie (wtorek): Aksamitna, Bieniewicka, Kwiatowa, Mikołaja z Błonia, Mokra, Niecała, Nowomiejska, Plantowa, Przeskok, Sadowa, Sochaczewska, Towarowa Piorunów Bieniewice ul. Purzyckiego od trasy

Bardziej szczegółowo

KARPACKI WYŚCIG KURIERÓW U - 23 PROGRAM MINUTOWY

KARPACKI WYŚCIG KURIERÓW U - 23 PROGRAM MINUTOWY KARPACKI WYŚCIG KURIERÓW U - 23 PROGRAM MINUTOWY CARPATHIA COURIERS PATH 20 MAJA (środa) 20-th May (Wednesday) godz. 15.00-17.00 przyjazd do Tarnowa do hotelu Tarnovia ul. Kościuszki 10, godz. 17.00 godz.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI PRZEZ PGKIM SP.Z O.O. W 2017 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI PRZEZ PGKIM SP.Z O.O. W 2017 ROKU Rejon I, obejmuje ulice: Sikorskiego, Wiśniowa, Spokojna, Zielona, Ogrodowa, Sybiraków, Chrobrego, Wojska Polskiego, Józefowska, Skorupki, Obrońców Pokoju, Broniewskiego, Lipowa, Szymanowskiego, Polna,

Bardziej szczegółowo

województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu

województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu dolnosląskie Bardo Plac Wolności 4 Zrzeszenie BPS SA dolnosląskie Bielany Wrocławskie Wrocławska 7 Kredyt Bank S.A. dolnosląskie Bielawa ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXV/35/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 marca 2017 r. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy, publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz rozmieszczenia pojemników na szkło. Załącznik nr 9 do Instrukcji dla Wykonawców Rozdział II SIWZ

Wykaz rozmieszczenia pojemników na szkło. Załącznik nr 9 do Instrukcji dla Wykonawców Rozdział II SIWZ Wykaz rozmieszczenia pojemników na szkło Załącznik nr 9 do Instrukcji dla Wykonawców Rozdział II SIWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Bardziej szczegółowo

46.TOUR OF MALOPOLSKA PROGRAM MINUTOWY 46. MAŁOPOLSKIEGO WYŚCIGU GÓRSKIEGO

46.TOUR OF MALOPOLSKA PROGRAM MINUTOWY 46. MAŁOPOLSKIEGO WYŚCIGU GÓRSKIEGO 46.TOUR OF MALOPOLSKA PROGRAM MINUTOWY 46. MAŁOPOLSKIEGO WYŚCIGU GÓRSKIEGO 6 SIERPNIA (środa) 6-th August (Wednesday) godz. 11.00-13.00 godz. 13.00 14.00 godz. 17.00 godz. 17.45 godz. 18.00 godz. 19:00

Bardziej szczegółowo

Rejon nr 1. Rejon nr 6. SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. we Wschowie

Rejon nr 1. Rejon nr 6. SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. we Wschowie Rejon nr 1 GMINA Wschowa ULICE miasta: Niepodległości, 55 Poznański Pułk Piechoty, Osadnicza, Aleja PCK, Kolejowa, Towarowa, Ogińskiego, Podgórna, Kamienna, Piłsudskiego, Wolności, Berwińskiego, Plac Grunwaldu,

Bardziej szczegółowo

Strona 1. TEREN ZEWNĘTRZNY Charakterystyka klatek schodowych. Nr wnętrza blokowego/ kwartał ulic. Tereny. zielone. Tereny frontowechodniki

Strona 1. TEREN ZEWNĘTRZNY Charakterystyka klatek schodowych. Nr wnętrza blokowego/ kwartał ulic. Tereny. zielone. Tereny frontowechodniki Nr wnętrza blokowego/ kwartał ulic TYP BUDYNKU Liczba kondygnacji liczba kondygnacji obliczeniowych pow. biegów schodowych, podestów, spoczników w m2 pow. lamperii w m2 pow. okien w m2 Liczba Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 lutego 2017 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art.18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wywozu nieczystości stałych MIASTO Ziębice I-XII 2015 r.- poniedziałek

Harmonogram wywozu nieczystości stałych MIASTO Ziębice I-XII 2015 r.- poniedziałek Harmonogram wywozu nieczystości stałych MIASTO Ziębice I-XII 2015 r.- poniedziałek 1. Rynek 2. Wałowa 3. Grunwaldzka 4. Browarna 5. B. Getta 6. Ogrodowa 7. Stolarska 8. Pocztowa 9. Podwale 10. 1-go Maja

Bardziej szczegółowo

SGS 203/150W SGS 203/100W SGS 102/150W

SGS 203/150W SGS 203/100W SGS 102/150W SO.341/20(ZK)/08 ykaz sprzętu oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn powierzonego do konserwacji załącznik nr 2 do SIZ I. Oświetlenie uliczne zainstalowane L.p. Nazwa ulicy: 50/70 203/150

Bardziej szczegółowo

MIASTO WAŁCZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK

MIASTO WAŁCZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK MIASTO WAŁCZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK - Twój partner w gospodarce odpadami Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, tel. 94 36 64 202, kom. 604 779 663, fax. 94 36 62 284, e-mail: kontakt@ekofiuk.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA JAK KORZYSTAĆ Z KALENDARZA WYWOZU ODPADÓW?

INSTRUKCJA JAK KORZYSTAĆ Z KALENDARZA WYWOZU ODPADÓW? INSTRUKCJA JAK KORZYSTAĆ Z KALENDARZA WYWOZU ODPADÓW? 1. Zapamiętaj, jaki kolor w kalendarzu odpowiada poszczególnym rodzajom odbieranych odpadów: 2. Znajdź swoją ulicę w ALFABETYCZNYM WYKAZIE ULIC 3.

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2016 PN WT ŚR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

STYCZEŃ 2016 PN WT ŚR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Borkowo + ul.przyjazna (Żukowo) 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 WT ŚR CZ PT SO 4 5 6 7 ND WT ŚR CZ PT 4 5 6 SO ND Babi Dół +Glincz +Rutki WT ŚR CZ PT SO 4 5 7 8 9 10 25 26 27 4 5 6 7 4 5 6 ND Żukowo Rejon 1 ŻUKOWO

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - 2016 INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - 2016 INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00 PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK Pocztowa 16,17 11, 25 SZKŁO 12 9 PONIEDZIAŁEK WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Pocztowa - 3 11, 25 SZKŁO 7 4 3 Maja Dąbrowskiego Plac Wolności Szkolna 4, 18 1, 15, 29 Słowackiego 20

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 948 UCHWAŁA NR XXXIX/255/2017 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 31 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 948 UCHWAŁA NR XXXIX/255/2017 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 948 UCHWAŁA NR XXXIX/255/2017 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CHODNIKÓW OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM i POZIMOWYM OCZYSZCZANIEM. Pow. chodnika podlegająca pozimowemu oczyszczaniu (m 2 ) Pow.

WYKAZ CHODNIKÓW OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM i POZIMOWYM OCZYSZCZANIEM. Pow. chodnika podlegająca pozimowemu oczyszczaniu (m 2 ) Pow. WYKAZ CHODNIKÓW OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM i POZIMOWYM OCZYSZCZANIEM Tab. nr 1. I kolejność. Lp ) 1 2 3 4 5 1 1 MAJA 1750 1050 2 12 LUTEGO 2200 1400 3 3 MAJA 1304 850 4 AGRIKOLA 2933 2212 5 ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

2-4 - BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2-4 - BIURO OBSŁUGI KLIENTA wrzesień Teren centrum miasta w obrębie murów obronnych (Browarna, Chrobrego, E. Plater, Konopnickiej, Kościelna, Krawczyńskiego, Krótka, Malinowskiego, Mickiewicza, Morcinka, Murarska, Orzeszkowej, Plac

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 12 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 12 marca 2010 r. UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szprotawa publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 marca 2017 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 513 UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 24 lutego 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 513 UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 24 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 513 UCHWAŁA NR XXVII.173.2017 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 391/XXXIII/2017 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 30 marca 2017 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 391/XXXIII/2017 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 30 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz. 2741 UCHWAŁA NR 391/XXXIII/2017 RADY MIASTA GORLICE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R.

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. styczeń 21 21 21 luty 11 11 11 marzec 3,24 3,24 3,24 kwiecień 14 14 14 maj 5,25 5,25 5,25 czerwiec 16 16 16 Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. BIAŁA:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wywozu nieczystości stałych MIASTO Ziębice I-II 2016 r. /poniedziałek/

Harmonogram wywozu nieczystości stałych MIASTO Ziębice I-II 2016 r. /poniedziałek/ Harmonogram wywozu nieczystości stałych MIASTO Ziębice I-II 2016 r. /poniedziałek/ 1. Rynek 2. Wałowa 3. Grunwaldzka 4. Browarna 5. B. Getta 6. Ogrodowa 7. Stolarska 8. Pocztowa 9. Podwale 10. 1-go Maja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/172/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/172/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/172/17 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia działki [m 2 ]

Powierzchnia działki [m 2 ] KWP WROCŁAW 516 313,72 1 ul. Podwale 31-33, Wrocław 7 845,00 2 ul. Podwale, Wrocław (pochylnia) 39,00 3 pl. Muzealny 16, Wrocław 1 304,00 4 ul. Druckiego Lubeckiego 4/6, Wrocław 979,00 5 ul.ks.witolda

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Sektor 1

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Sektor 1 Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Sektor 1 Odpady zmieszane 1, 17, 29 13, 27 10, 24 Popiół 1, 29 27 24 Bioodpady 1, 17, 29 13, 27 10, 24 Papier

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M W Y W O Z U

H A R M O N O G R A M W Y W O Z U Bema, Brzezińskiego, Chojnicka, Hubala, Jagiellońska, Jeziorna, Kaszubska, Kołłątaja, Niemcewicza, Poniatowskiego, Potockiego, Staszica, Szkolna, al. Wojska Polskiego 11 8 7 12 10 7 5 2 21 19 23 6 4 7

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Rejon 1

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Rejon 1 Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Rejon 1 Odpady zmieszane 7,21 5,19 2,16,30 14,29 Popiół 7 5,19 2,16,30 14,29 Bioodpady 7, 21 5,19 16 14 Papier

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Rejon 1

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Rejon 1 Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Rejon 1 Odpady zmieszane 10, 24 7,21 5,19 2,16,30 14,29 Popiół 10 7 5,19 2,16,30 14,29 Bioodpady 10, 24 7,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Rejon 1

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Rejon 1 Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Rejon 1 Odpady zmieszane 11, 25 8, 22 8, 22 6, 19 4, 17 1, 14, 28 Popiół 11, 25 8, 22 8, 22 6 4 1 Bioodpady

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2017/2018.

w roku szkolnym 2017/2018. Uchwała nr 263/LII/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gmina Radomyśl Wielki 2016

Gmina Radomyśl Wielki 2016 Podborze 2016-01-04 2016-02-08 2016-02-01 2016-04-11 2016-02-29 2016-06-13 2016-03-29 2016-08-08 2016-04-25 2016-10-10 2016-05-23 2016-12-12 2016-06-20 2016-07-18 2016-08-16 2016-09-12 2016-10-10 2016-11-07

Bardziej szczegółowo

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wywozu nieczystości stałych

Harmonogram wywozu nieczystości stałych Miasto Ziębice maj-grudzień 2017 r. ULICE 1 Maja Grunwaldzka Murarska Rzeźnicza Boczna Jelenia Ogrodowa Rynek Boh. Getta Klasztorna Pl. J. Pawła II Słowackiego Browarna Kolejowa Pl. Strażacki Stolarska

Bardziej szczegółowo

II. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu robót wyszczególnionych w pkt. I.

II. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu robót wyszczególnionych w pkt. I. ZAŁĄCZNIK nr 7 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CPV 50800000 3, różne usługi w zakresie napraw i konserwacji I. Remont wiat przystankowych, przystanków na terenie m. Legnicy, od dnia podpisania umowy - 31.12.2016r.

Bardziej szczegółowo

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do Projektu "Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola"

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do Projektu Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do Projektu "Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola" L.p. Nr zgłoszenia Adres Wnioskodawcy podany w deklaracji 1 1/2016 ul. Miła 1 2 2/2016 ul. Sandomierska 179

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 1751 UCHWAŁA NR XXX/421/17 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA 1 Akacjowa cała X X X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1 Al. Solidarności cała X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/35/2017 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU. z dnia 29 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/35/2017 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR XXXV/35/2017 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

Rejony opiekuńcze pracowników socjalnych według ulic. Miasto:

Rejony opiekuńcze pracowników socjalnych według ulic. Miasto: Rejony opiekuńcze pracowników socjalnych według ulic Miasto: ul. 16-go Stycznia - blok: 6,7 ul. 16-go Stycznia - blok: 2, 2a ul. 1-go Maja - blok: 35-37,39,39a ul. 1-go Maja 44 i domy jednorodzinne ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Sektor 1

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Sektor 1 Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe* Nowe Miasto Lubawskie - zabudowa jednorodzinna Sektor 1 Odpady zmieszane 1, 17, 29 13, 27 10, 24 Popiół 1, 29 27 24 Bioodpady 1, 17, 29 13, 27 10, 24 Papier

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 14 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 14 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 2656 UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH Z FIRM 2016 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH Z FIRM 2016 r. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH Z FIRM 2016 r. ADRES II ARMII WOJSKA POLSKIEGO AKACJOWA ALEJA ZWYCIĘSTWA ALEJA ORŁA BIAŁEGO ANDROMEDY ANIELEWICZA ANIELEWICZA ARMII LUDOWEJ ARTYLERYJSKA ASNYKA ASTRONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Połczyna-Zdroju_ z dnia.4.w...^a ^tóv ^...4^i 5

Zarządzenie Nr Burmistrza Połczyna-Zdroju_ z dnia.4.w...^a ^tóv ^...4^i 5 Zarządzenie Nr Burmistrza Połczyna-Zdroju_ z dnia.4.w...^a ^tóv ^...4^i 5 w sprawie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Polczyn-Zdrój na okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

i 1. Artyleryjska - basen P 75 Nowodworska - hurtownie P 149 ŚLĄSKA -MERCUS PW

i 1. Artyleryjska - basen P 75 Nowodworska - hurtownie P 149 ŚLĄSKA -MERCUS PW WYKAZ RZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE LEGNICY 2009r. Załącznik Nr 2 do umowy nr...z dnia... lp. Nazwa przystanku Uwagi lp. Nazwa przystanku Uwagi lp. Nazwa przystanku Uwag i 1. Artyleryjska - basen

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 28 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR XXXI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 marca 2017 r. Poz. 692 UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 21 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 marca 2017 r. Poz. 692 UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 marca 2017 r. Poz. 692 UCHWAŁA NR 0007.337.2017 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/210/2017 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 2103 UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1036 UCHWAŁA NR XVII/184/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/291/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/291/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1947 UCHWAŁA NR XXXIII/291/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Odpady odbierane będą w godzinach od 06:00 do 18:00

Odpady odbierane będą w godzinach od 06:00 do 18:00 ZIĘBICE 1.Rynek 2Wałowa 3.Grunwaldzka 4.Browarna 5.B. Getta 6.Ogrodowa 7.Stolarska 8.Pocztowa 9.Podwale 10.1-ego Maja 11.Kolejowa do ul. Wałowej do nr 34, 34A 12.Klasztorna 13.Murarska 14.Garbarska 15.Pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wyścig zostanie rozegrany w dniach 30-31 sierpnia 2014 zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

REGULAMIN. Wyścig zostanie rozegrany w dniach 30-31 sierpnia 2014 zgodnie z przepisami UCI i PZKol. REGULAMIN 1. Organizator Grabek Promotion Sp. z o.o. ul. Osiedle Robotnicze 9/2 58-500 Jelenia Góra tel/fax+48 75 76 123 76 biuro@karkonoskiklasyk.pl Dyrektor wyścigu Maciej Grabek, grabek@karkonoskiklasyk.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/280/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/280/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/280/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN TRASY PRZEJAZDU PŁUGO-PIASKARKI

PLAN TRASY PRZEJAZDU PŁUGO-PIASKARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ ULIC PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA PLAN TRASY PRZEJAZDU PŁUGO-PIASKARKI CENTRUM Sucharskiego Kleeberga Sikorskiego do Klonowej Lwowska do Sinapiusa, Sinapiusa, Pl. Staszica, Rzemieślnicza,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 28 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 1615 UCHWAŁA NR XVIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 10 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 10 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/292/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 31 marca 2017 roku

Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/292/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 31 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXX/292/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 652 UCHWAŁA NR 8/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 12 lutego 2015 r.

Wrocław, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 652 UCHWAŁA NR 8/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 12 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 652 UCHWAŁA NR 8/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 851 UCHWAŁA NR XXVIII/205/17 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 30 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 851 UCHWAŁA NR XXVIII/205/17 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 851 UCHWAŁA NR XXVIII/205/17 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Świebodzice Na

Bardziej szczegółowo

PO IEDZIAŁEK REJO r 1. WTOREK REJO r 2

PO IEDZIAŁEK REJO r 1. WTOREK REJO r 2 PO IEDZIAŁEK REJO r 1 STYCZEŃ za 06.01.2014 r, wywóz będzie 03.01.2014 r., SZOK 03.01.2014 r., 20.01.2014 r., LUTY 03.02.2014 r., 17.02.2014 r., SZOK 03.02.2014 r., MARZEC 03.03.2014 r., 17.03.2014 r.,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA na 2017 rok Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 206/VII/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 206/VII/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz. 2081 UCHWAŁA NR 206/VII/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wywozu ZIĘBICE 2014 r.

Harmonogram wywozu ZIĘBICE 2014 r. Harmonogram wywozu ZIĘBICE 2014 r. 1.Oś. Kopernika 2.Spacerowa 3.Gliwicka do ulicy Wałowej do nr 8 i 25 / 25a 4.Cicha 5.Spółdzielcza 6.Piastowska 7.Mała 8.Parkowa 9.Mickiewicza 10.Pl. Wolności 11.Górna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK REJON I ALEJA WOLNOŚCI, ARMII KRAJOWEJ, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BASZTOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BIESZKI, CZOŁGISTÓW, DERDOWSKIEGO, DRZYMAŁY, DWORCOWA, E. PLATER, FINDERA, FRANCISZKAŃSKA, GŁOWACKIEGO,GROTTGERA,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem

załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem j.m. m Drogi I kolejności zimowego utrzymania: Koziegłowy - ul. Taczaka, ul. Piaskowa 1250 Koziegłowy - ul. Piaskowa, ul. Piłsudskiego 1450 Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do

Bardziej szczegółowo

e-mail:mazoviateam@interia.pl XX Oddzia³ BG S A, ul. Wroc³awska 21, 01-493 Warszawa Konto Nr: 42 2030 0045 1110 0000 0161 2750

e-mail:mazoviateam@interia.pl XX Oddzia³ BG S A, ul. Wroc³awska 21, 01-493 Warszawa Konto Nr: 42 2030 0045 1110 0000 0161 2750 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTU 01-494 Warszawa, ul.jerzego Waldorffa 29. Tel: +48(22) 499-55-46; +48 501-55-347; e-mail:mazoviateam@interia.pl XX Oddzia³ BG S A, ul. Wroc³awska 21, 01-493 Warszawa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI - REJON 1 3-GO MAJA, ANDERSA, BARTOSZOWA, BOH. WESTERPLATTE, CICHA, DZIAŁKOWA, ROMANOWSKIEGO, BOSCO, KSIĘŻYCOWA, LAZUROWA, MIODOWA, MONTE CASSINO, ORZESZKOWEJ, POWST. ŚLĄSKICH,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRÓG GMINNYCH MIASTA OLEŚNICY stan na dzień r.

WYKAZ DRÓG GMINNYCH MIASTA OLEŚNICY stan na dzień r. lp NAZWA ULICY klasa drogi nr drogi całkowita długość (km) 1. 3 Maja (od Rynku do Sienkiewicza) D 102288D 0,348 2. Agatowa D 121340D 0,260 3. Agrestowa D 102231D 0,132 4. Arbuzowa D 121324D 0,300 5. Aroniowa

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 SIEDZIBY LOKALI WYBORCZYCH /Komorniki, Plewiska, Wiry/ KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 SIEDZIBY LOKALI WYBORCZYCH /Komorniki, Plewiska, Wiry/ KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH ul. Pocztowa 30 - siedziba Obwodowych Komisji Wyborczych nr 3, 4, 5 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W KOMORNIKACH Gerwazego Horeszki Ignacego D. Kaczmarka Jankiela Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

GASTRONOMIA - Codziennie

GASTRONOMIA - Codziennie POGORZELICA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA Wrzosowa, Słoneczna, Wojska Polskiego, Sztormowa, Plażowa Leśników, Słoneczna, Teligi, Sołdka, Morska, Wojska Polskiego, Sztormowa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/17 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU. z dnia 27 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/17 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 3672 UCHWAŁA NR XXXII/205/17 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/213/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 13 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/213/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 13 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/213/17 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 1962 UCHWAŁA NR XXIV/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/148/17 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/148/17 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 1595 UCHWAŁA NR XXVIII/148/17 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo