Spis treści. Redakcja. Redaktor naczelna: Gabriela Łuc. Zastępca redaktora : Aleksandra Chomicka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Redakcja. Redaktor naczelna: Gabriela Łuc. Zastępca redaktora : Aleksandra Chomicka"

Transkrypt

1

2 Spis treści Redakcja Redaktor naczelna: Gabriela Łuc Zastępca redaktora : Aleksandra Chomicka Teksty: Hania Dancewicz, Julia Lorenc, Kasia Tomaszewska, Dominik Jodłowski, Dominika Kurowska, Zuzanna Włodarczyk, Patryk Kachniarz, Zuzanna Kowalczyk Wykonanie okładki: Joanna Baska Skład numeru i szata graficzna: Bartosz Czapla Konsultacja: p. Barbara Ropel, p. Julia Tonkowicz, p. Ewa Okulska - Chmielewska Opiekun: p. Artur Nowaczyk 2

3 Wstępniak N ow y r o k s z kol n y. N o t a k. W s um i e t o j u ż od dw óc h m i e s i ę c y. A l e c h y b a m a ł o kt o z a u w a ż a j a k t e n c z a s l e c i, z w ł a s z c z a w Ż e r om i e. J e s z c z e n i e t a k da w n o t e m u w s t a w a l i ś m y z m yś l a m i c a ł ko w i c i e w o l ny m i o d ka r t kó w e k, s p r a w dz i a nów c z y w ypr a c ow a ń. A l e w s z y s t k o c o p i ę k ne s z y b ko pr z e m i j a. Z a pe w ni a m W a s, ż e p r z e z na j b l i ż s z e m i e s i ą c e n i kt ni e b ę dz i e s i ę n ud z i ł ( n i e s t e t y ). T r o c hę s i ę p oz m i e ni a ł o, z w ł a s z c z a w k a d r z e p e da g og i c z n e j g dz i e pr z y był o ki l k u na uc z yc i e l i, t a k j a k p r z y był o kl a s bi ol ogi c z no c h e m i c z ny c h. T a kż e r e da k c j a W a s z e j na j u koc ha ńs z e j ga z e t y. N i e p i s z e j u ż by ł a n a c z e l na K a r ol i na M a t e l a, kt ór ą po c hł o ną ł w i r p o w t a r z a n i a hi s t or i i i p i s a ni a w yp r a c ow a ń na pol s ki. A l e z a t o m a m y s po r o n ow yc h os ó b, kt ór yc h ś l a d y p i ór z n a j dz i e c i e n a kol e j nyc h s t r on a c h. B ę dz i e c i e m o g l i pr z e c z yt a ć m. i n. o pi l o t a c h pi e r w s z e j w oj n y ś w i a t ow e j, c z y o P ok o j ow e j N a g r odz i e N ob l a. P oj a w i s i ę t a k ż e r e l a c j a z e s po t ka n i a z A n dr z e j e m W r o n ą o r a z z ga l i B e l f e r t h e B e s t i a. M a m y r ów n i e ż dw i e no w e r ubr yk i : k ul t ur a l na i z n a j w a ż ni e j s z y m i w y a r z e ni a m i. B ę dz i e c i e m o gl i pr z e c z y t a ć f e l i e t on o f i z y c e j a k o w i e l ki e j pa s j i. Z i nne j, m r o c z n e j s t r o ny m a m y a r t yk u ł y o c m e n t a r z a c h or a z o c z a r o w ni c a c h. Z n a j dz i e c i e t e ż t r o c h ę t w r c z oś c i w ł a s n e j, c z yl i o po w i a da n i e. Z m i a ny z m i a na m i, a l e p r o gr a m s t a ł y X L L O w s z y s c y z n a m y. M i m o s p ot ka ń z c i e k a w y m i l u dź m i, ś pi e w a ne k p a t r i ot yc z nyc h, kt ór e j uż ni e dł u g o, c z e k a na s s p oo o r o p r a c y. D l a t e go ż y c z ę W a m w s z ys t ki m d u ż o s i ł i w yt r w a ł oś c i w c o dz i e nnyc h pr z y go t ow a ni a c h d o t e j s t r a s z n e j m a t u r y ( m a m n a dz i e j ę, ż e n i e b ę dz i e t a k t r ud na j a k w s z ys c y m ó w i ą ). O d po c z y w a j c i e c z a s a m i, bo s z ko ł a t o p o no ć ni e w s z y s t k o ( a l e z a d a nka z m a t m y i t a k ka ż dy m us i r o b i ć ). Powodzenia :) G a b r i e l a Ł uc 3

4 Wydarzenia Polacy Mistrzami Świata? Jedenasty października 2014r. Ten dzień wszystkim polskim kibicom piłki nożnej na długo zapadnie w pamięci! Nasi piłkarze po raz pierwszy wygrali z narodową drużyną Niemiec! Jest to ogromne wyróżnienie ponieważ reprezentacja tego kraju niecałe 3 miesiące temu w Brazylii wywalczyła sobie tytuł Mistrza Świata. Zwycięski mecz zakończyliśmy wynikiem 2:0. Gole strzelili Arkadiusz Milik i Sebastian Mila, ale niewątpliwie wielkim bohaterem tego spotkania jest również Wojciech Szczęsny, który obronił nie jedną pilkę lecącą w światło bramki. Tego nie spodziewał się chyba żaden, nawet najbardziej zagorzały kibić. Złośliwi mówią, że udało nam się to tylko dzięki temu, że Niemcy grali w składzie bardzo okrojonym z najlepszych zawodników ( po MŚ reprezentacyjne kariery zakończyli bowiem doświadczeni Philipp Lahm, Per Mertesacker czy Miroslav Klose. W dodatku Die Mannschaft w ostatnim czasie nawiedziła plaga kontuzji, z powodu której do Warszawy nie mogli przyjechać: Mesut Oezil, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger czy też Marco Reus). Mimo wszystko mocno upragnione zwycięstwo i tak niezmiernie cieszy polskich kibiców i sprawia, że rośnie nam apetyt na więcej takich niespodzianek! 4

5 Wydarzenia Nagroda Nobla Jedna z najbardziej prestiżowych nagród na świecie przyznawana w kilku różnorodnych kategoriach. Otrzymanie jej to ogromny zaszczyt i wyróżnienie, które w tym roku otrzymali w dziedzinie: Fizyki: Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, Shūji Nakamura Chemii: Eric Betzig, Stefan Hell, William Moerner Fizjologi lub medycynie: Edvard Moser, May Britt Moser, John O Keefe Pokojowa: Kailash Satyarthi, Malala Yousafzai Literatura: Patrick Modiano 5

6 Wydarzenia Ciekawym nazwiskiem na tej liście jest na pewno Patrick Modiano, francuski prozaik. Szwedzka Akademia doceniła pisarza "za sztukę pamięci i dzieła, w których uchwycił najbardziej niepojęte ludzkie losy i odsłaniał świat czasu okupacji". Przed ogłoszeniem, że to właśnie on jest laureatem nagrody, w Polsce nie był on zbyt rozpoznawalną postacią. Jednak w swojej ojczyźnie cieszy się wyjątkową popularnością. Warto wspomnieć, że Modiano jest 11. laureatem literackiego Nobla pochodzącym z Francji. Co ciekawe: o tym, że wzbogacił się o 8 mln koron szwedzkich (1,1 mln dolarów), autor musiał dowiedzieć się z mediów. Szwedzkiej Akademii nie udało się z nim skontaktować przed ogłoszeniem nazwiska szczęśliwca. 6

7 Wydarzenia Plaga Eboli Słyszymy o niej w każdym radiu, każdych wiadomościach i wszystkich programach śniadaniowych. Ebola to choroba, która opanowała światowe media i zabiła już w sumie 3439 osób, jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Objawy choroby, zidentyfikowanej po raz pierwszy w 1976 roku, to gorączka, dreszcze, krwawienie, wymioty i biegunka. Symptomy pojawiają się w okresie od dwóch do 12 dni od zarażenia. Choroba ta zaczęła zbierać żniwo i rozprzestrzeniać się na skalę światową w marcu tego roku. W Polsce trwają gorączkowe przygotowania szpitali i ich personelu na wypadek pojawienia się zarażonych tą chorobą w naszym kraju. Jednak władze i statystyki uspokajają. Prawdopodobieństwo zarażenia się ebolą w Polsce i jej masowego rozprzestrzenienia na terenie naszego kraju jest bardzo niewielkie. 7

8 Wydarzenia O co chodzi z tymi jabłkami? 7 października 2014r w naszej szkole pojawiły się prawie 3 tony jabłek. Chodząc korytarzami naszej szkoły, na każdym kroku mogliśmy natknąć się na skrzynkę pełną skarbów z polskich sadów, a cały budynek wypełniony był ich zapachem. Ale często pojawiało się pytanie, skąd one się tutaj wzięły?! Już wyjaśniam. Po nałożeniu przez Rosję embarga na polskie owoce, ruszyła akcja Jedz jabłka na złość Putinowi", której celem jest wspieranie lokalnej gospodarki, poprzez likwidację luki w rynkach zbytu owoców. Zdecydowano, że nadwyżka jabłek trafi m.in. do szkół i przedszkoli. Agencja Rynku Rolnego i Związek Nauczycielstwa Polskiego porozumiały się w sprawie listy placówek, które będą mogły odebrać owoce, na której między innymi znalazła się nasza szkoła. Jak dowiedzieliśmy sie na gali "Belfer the Best (ia)" to jeszcze nie koniec. Do końca roku mamy dostać dodatkowe 8

9 Wydarzenia W czym Polska jest lepsza od Francji, USA i Wielkiej Brytanii? M i ę d z y na r odow a o r g a n i z a c j a R e po r t e r z y b e z G r a ni c u z n a ł a P o l s kę z a j e d e n z c z oł ow yc h kr a j ów, j e ś l i c hodz i o w o l n o ś ć m e di ó w na ś w i e c i e. W n a j no w s z ym r a p or c i e z n a c z ni e gor z e j o d na s o c e ni ono t a k i e p o t ę g i w ol n e j pr a s y j a k F r a nc j a, U S A. N a w e t W i e l ka B r yt a n i a, k t ór a ba r d z o c z ę s t o ( t a k ż e pr z e z s i e bi e ) j e s t s t a w i a na z a w z ó r b e z s t r onn oś c i i w ol noś c i m e di ów z na l a z ł a s i ę na z a l e dw i e 3 3.m i e j s c u w r a nki ng u. P ol s ka z o s t a ł a s k l a s y f i ko w a na na 19. m i e j s c u, c o oz na c z a a w a ns o t r z y p oz y c j e w s t o s unk u d o z e s z ł e go r oku. K ol e j ny r o k z r z ę du n a j w y ż e j oc e ni o na z os t a ł a F i n l a ndi a. 9

10 Wydarzenia Wielkie wydarzenie dla historii Żydów polskich! 2 8 p a ź d z i e r n i k a r w W a r s z a w i e odby ł o s i ę ot w a r c i e p i e r w s z e j s t a ł e j w ys t a w y w M u z e um H i s t or i i Ż yd ów P o l s k i c h P O L I N ( po l i n t o t u o d poc z ni e s z, bo t a k w j ę z y ku h e b r a j s k i m Ż y d z i na z y w a l i da w n ą P o l s k ę ). U c z e s t ni c z ył y w n i m t a k z n a c z ą c e o s o by j a k: pr e z yde nc i P ol s ki i I z r a e l a B r on i s ł a w K om or o w s ki i R e uw e n R i w l i n or a z pr e m i e r P ol s ki E w a K o pa c z. W yd a r z e ni e t o j e s t t a k i s t ot ne po ni e w a ż j a k m ó w i p r e z yde n t R P N i e d a s i ę z r oz um i e ć, w pe ł n i p r z e ż y ć h i s t o r i i P o l s k i b e z z n a j o m oś c i hi s t or i i Ż yd ów. I n i e da s i ę z r o z um i e ć hi s t or i i Ż ydó w be z z na j om oś c i hi s t or i i P ol s ki. O t w a r t a w ł a ś ni e w ys t a w a g ł ów na m i e ś c i s i ę w no w oc z e s n y m g m a c h u w z n i e s i o ny m n a M ur a no w i e, w s e r c u d a w ne j ż yd o w s k i e j d z i e l ni c y W a r s z a w y. W y s t a w a s kł a d a s i ę z o ś m i u w yp os a ż o ny c h w m u l t i m e di a ga l e r i i o pow i a da j ą c y c h c hr o n o l o g i c z n i e o t ys i ą c u l a t dz i e j ów Ż y dów n a z i e m i a c h p ol s k i c h od ś r e d ni ow i e c z a do w s pó ł c z e s noś c i. Katarzyna Tomaszewska 10

11 Nobel dla współczesnych Supermenów P o k o j o w a N a gr oda N ob l a z os t a ł a p i e r w s z y r a z w r ę c z on a w r o k u w S z t ok hol m i e. L a u r e a t a m i z os t a l i Je an H e n r i D u n an t, z a ł oż y c i e l C z e r w o ne go K r z yż a i F r é d é r i c P as s y. O d r o k u j e s t f or m a l n i e pr z yz na w a na pr z e z kr ól a S z w e c j i. P oko j o w a N a gr oda N o bl a j e s t w r ę c z a na c o r oku p r z e z N o r w e s k i K om i t e t N o bl ow s ki os obom i or ga ni z a c j o m n om i n ow a n ym z e w s z y s t ki c h kon t yne nt ów z a d z i a ł a l noś ć na r z e c z ś w i a t ow e go po koj u. W o be c nym r o ku poj a w i ł a s i ę r e k o r do w a l i c z ba n om i na c j i 278, w t y m 4 7 or ga ni z a c j i. P o r ów nu j ą c do z e s z ł e g o r o ku l i c z ba t a w z r o s ł a o 19 k a n d y d a t ur. K o m i t e t N ob l ow s ki z O s l o na po c z ą t ku r oku d oko n a ł s e l e k c j i ka nd yd a t ów, c o p os kut kow a ł o t ym, ż e l i s t a z os t a ł a s k r óc o na do pr opoz yc j i. W t y m r o k u no m i now a ne by ł y t a ki e pos t a c i j a k : p ap i e ż F r a n c i s z e k z a w y s i ł ki j a k i e w kł a d a w r e dys t r ybuc j ę b oga c t w a n a ś w i e c i e, W ł ad i m i r P u t i n, kt ó r e go s z a n s e z m n i e j s z y ł y s i ę p o t ym j a k w pr ow a dz i ł s w oj e w oj s ka na U k r a i n ę, E d w ar d S n ow d e n, kt ór y j e s t o dpow i e dz i a l ny z a u j a w n i e n i e p r ow a dz on e g o p r z e z a m e r y ka ńs ki e s ł uż by p r o g r a m u i nw i gi l a c j i e l e kt r oni c z ne j, c z y obe c ny t un e z yj s k i p r e z yd e n t M o n s i f M ar z u k i, kt ó r y s t a ł s i ę d ys yde nt e m i p r ó b u j e s k i e r o w a ć s w ó j kr a j na dr o gę de m o kr a c j i i r e f or m. 1 0 p a ź d z i e r n i k a N or w e s k i K o m i t e t N ob l ow s ki ogł o s i ł l a u r e a t ó w P ok o j ow e j N a gr od y N obl a z a r ok. Z os t a l i n i m i M a l a l a Y ou s a f z ai or a z K ai l as h S at yar t h i. M a l a l a Y o u s a f z ai t o n a s t ol e t ni a P a k i s t a nka, kt ór a w w i e k u 1 1 l a t z a c z ę ł a u po w s z e c hn i a ć s w o j ą po m oc n a ś w i e c i e. J e j g ł ów n y m c e l e m j e s t ot r z y m a ni e pr z e z w s z ys t ki e d z i e w c z ę t a i ko bi e t y p r a w d o e du ka c j i, w ol n oś c i i de c ydow a ni a o w ł a s n ym l os i e. D w a l a t a t e m u z os t a ł a p os t r z e l ona w g ł ow ę i s z y j ę p r z e z t a l i b ów, kt ór z y ni e z ga dz a j ą s i ę z t ym, c o gł o s i P a ki s t a n k a. L e k a r z e p odk r e ś l a l i, ż e j e j s t a n był na pr a w d ę c i ę ż k i. P o i nt e n s y w ne j t e r a p i i j a ką pr z e s z ł a na t e r e ni e A n gl i i, d z i e w c z y na z a m i e s z k uj e t a m d o dz i ś i uc z ę s z c z a d o t a m t e j s z e j s z ko ł y. Z os t a ł a n a j m ł o ds z ą nobl i s t ką na ś w i e c i e. K a i l a s h S a t y ar t h i t o i ndyj s k i ob r ońc a pr a w dz i e c i, kt ór y od l a t 9 0. u b i e gł e g o w i e k u a kt yw n i e p r z e c i w s t a w i a s i ę w y kor z ys t y w a ni u dz i e c i j a ko t a ni e j s i ł y r oboc z e j. J e s t on l i d e r e m o r g a n i z a c j i B a c hp a n B a c ha o A ndol a n, kt ór a p om o gł a j u ż pona d 8 0 t ys. d z i e c i w pow r oc i e do s p o ł e c z e ń s t w a i r oz po c z ę c i u e duka c j i. 11

12 N o r w e s ki K om i t e t N o bl ow s k i w uz a s a dn i e ni u s w oj e j de c y z j i p odk r e ś l i ł ni e z w yk ł y he r oi z m i ha r t duc ha oboj ga l a ur e a t ów. U r o c z y s t oś ć w r ę c z e ni a na gr ód bę dz i e m i a ł a m i e j s c e, j a k c o r ok u 1 0 g r u dni a w O s l o. T o s z c z e gól na da t a, pon i e w a ż j e s t o na r o c z n i c ą ś m i e r c i A l f r e d a N ob l a. P r z y z n a w a n i e t a ki c h na gr ód j e s t ba r d z o w a ż n e. D a j e t o n a d z i e j ę l ud z koś c i, ż e na ś w i e c i e s ą j e s z c z e l udz i e, kt ór z y c z y ni ą c o ś w br e w w s z ys t k i m i w s z ys t ki e m u. L ud z i e, k t ór z y c hc ą p o m ó c be z i n t e r e s ow n i e. L udz i e, kt ór z y dos t r z e ga j ą ból i c i e r p i e n i e, od c z u w a j ą e m p a t i ę w z gl ę d e m po s z ko dow a n y c h i po kr z y w d z ony c h. L u dz i e, kt ór z y c e ni ą w a r t oś ć dr ugi e g o c z ł ow i e k a i b ę dą j e j br on i ć t a k dł u go, j a k t yl ko z doł a j ą. N i e m a j ą pr o s t e g o z a da ni a, j e s t b o w i e m m nó s t w o pr z e c i w ni k ów t e g o, c o r obi ą. P om i m o t r u dnoś c i i w a r u nków, kt ór e n i e z a w s z e s p r z y j a j ą i c h p r a c y, t e o s o by s ą n a s z ym i boh a t e r a m i, w s p ó ł c z e s n y m i S up e r m a n a m i, dl a t e go po w i nni ś m y i c h w s p i e r a ć, a b y m og l i s z e r z yć s w oj ą dob r oć i po m oc n a w s z ys t ki c h ko n t yn e n t a c h, t a k j a k t o r o bi ą M al al a Y o u s a f z ai, K ai l as h S a t y ar t h i i w i e l u i nnyc h. Zuzanna Kowalczyk 12

13 PIES POGRZEBANY, CZYLI POGRZEB W XXI WIEKU W Polsce umiera około trzystu osiemdziesięciu tysięcy osób rocznie. Jeżeli założymy, że na powierzchnię cmentarną jest przeznaczone około dziewięćdziesięciu kilometrów kwadratowych gruntu, to nie będzie gdzie grzebać zmarłych w przeciągu mniej niż pięciuset lat. A przecież ludzie umierają nie od dziś. Ostatnio pojechałem z najbliższymi w okolice Żyrardowa, żeby posprzątać jeden z rodzinnych grobów. Zaskoczyło mnie, że co trzeci z mijanych pomników miał na sobie tabliczkę Ten grób zostanie usunięty, ponieważ osoby opiekujące się nim nie stawiły się w wyznaczonym terminie( ). Zmusiło mnie to do zastanowienia się, dlaczego w Polsce kremacja nadal nie jest powszechnie stosowaną metodą pochówku i czy może nie powinna być obowiązkowa? Czy nie byłoby to bardziej sanitarne i ergonomiczne rozwiązanie? Ale zamiast gdybać, lepiej przejdźmy do konkretów. Według zebranych przeze mnie danych prawo pochówku w Polsce jest bardzo źle uregulowane. Czytając ustawę O cmentarzach i chowaniu zmarłych (1959r.), miałem mieszane uczucia. Z jednej strony w żadnym z punktów nie jest bezpośrednio powiedziane, że zmarłych należy chować. Z drugiej w Artykule 12 tejże ustawy, wymienione są miejsca, w których zwłoki mogą być złożone, z wyraźnym naciskiem na to, że są to jedyne miejsca, gdzie można je złożyć. Ponadto samej kremacji zwłok nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Według mnie jest to dosyć poważny błąd, zważywszy chociażby na fakt, że w Japonii od drugiej Wojny Światowej ze względów sanitarnych kremuje się 99,85% zmarłych. Nieścisłości prawne nie są tutaj jednakże tak palącym problemem, jak sam stan nekropolii w naszym kraju. A ten nie przedstawia się zbyt kolorowo. Nie trzeba mieć sokolego oka, żeby zauważyć, że większość cmentarzy jest w opłakanym stanie. Problem dotyczy zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich. Wandalizm, czas i nasz brak odpowiedzialności w kwestii dbania o pomniki zmarłych doprowadziły do ruiny wielu nekropolii. Niektórzy oskarżają Kościół, który w Polsce jest głównym dzierżawcą ziemi przeznaczonej na pochówek, i który teoretycznie powinien dbać o tereny cmentarne (mowa tu rzecz jasna o poszczególnych parafiach). Prawda jest jednak taka, że zadanie przerasta w tym wypadku zarządcę. 13

14 W naszym kraju nekropolie są ogromne. Jest to wina głównie utartej tradycji gloryfikacji ciała zmarłego po śmierci, która prowadzi do chowania zmarłych w sposób klasyczny w trumnach. Tradycja ta zresztą kłóci się po części z wiarą katolicką, według której dusza przestaje być częścią naszego organizmu po śmierci. W krajach zachodnich przykościelne cmentarze są najczęściej zadbane i zajmuje się nimi najzwyklejszy, zatrudniony w tym celu ogrodnik. Jest to m.in. zasługa prywatyzacji Kościoła, do którego przynależenie wiąże się ze specjalnym podatkiem (chociażby w Niemczech). Poza tym większość zmarłych w czasach obecnych jest poddawana kremacji. W Polsce proces ten nie jest powszechnie praktykowany, głównie ze względu na utarte tradycje. Jednakże miejsca pochówku są przepełnione i nie jest to trudno zauważyć. W zeszłym roku grabiłem z dziadkiem jeden z rodzinnych grobów, żeby posadzić nowe kwiaty. W pewnym momencie zwróciliśmy uwagę na dosyć osobliwy, brązowawy przedmiot, który przypominał spory kamień. Po oględzinach okazało się, że jest to jeden z kręgów moich niedalekich przodków. Nie było to znowu aż takim zaskoczeniem mogiły piętrowe rodzinne, wielokrotnie wykorzystywane w celach pochówku bliskich są dosyć powszechne zarówno ze względu na ekonomiczność, jak i brak miejsca na cmentarzach. 14

15 Technika jest praktykowana jak wiek wieków i niby wszyscy o tym wiedzą, ale ilekroć poruszy się ten temat w obecności starszych osób to wpadają one w straszne oburzenie. Według mnie jest to dosyć normalne, że stare groby są ponownie wykorzystywane. Jednakże i tutaj prawo polskie wprowadza nam swego rodzaju utrudnienia. W wymienionej już ustawie znajdziemy zapis, mówiący o tym, że grób musi czekać dwadzieścia lat do możliwości ponownego użycia. Powód? Ewentualne pretensje rodzin zmarłych. Zapis wydaje się być co najmniej niedorzeczny, ponieważ rodziny mogą się stawić bądź nie, a szczątki i tak zostały dawno usunięte z kwatery. Niemniej jednak zapis istnieje i nie jest w żaden sposób umotywowany kwestiami higienicznymi. A na to również warto zwrócić uwagę, szczególnie w kontekście wspomnianych wyżej wyłażących zwłok. Otóż ciało ludzkie w procesie gnicia nie jest dla nas zdecydowanie przyjazne. Wiele groźnych bakterii, grzybów i związków wydziela w procesach gnilnych. W przeszłości ogromna liczba zwłok była często powodem epidemii. Nie jest jednakże prawdą, że grzebanie trupów w ziemi jest samo w sobie niekorzystne. Niedawno dowiedziono, że pogrzeb ciała zupełnie nago i bez trumny (nazywany oddaniem Ziemi ) potrafi być całkiem ekonomicznym rozwiązaniem, ponieważ w ten sposób rozkłada się ono stosunkowo szybko i nie zajmuje dużo miejsca. 15

16 J e d n a k ż e p r ob l e m j e s t t a ki, ż e ni e j e s t e ś m y w s t a ni e d okł a d ni e s t w i e r dz i ć, gd z i e ni e s z c z ę ś ni k l e ż y, i i l u t ow a r z y s z y j e g o ni e w o l i z na j duj e s i ę w na j bl i ż s z y m o t oc z e ni u. D l a t e go t a m e t oda ni e j e s t p ow s z e c hni e s t o s ow a n a, c hoc i a ż n i e k t ó r e r uc hy e k ol og i c z ne w ł ą c z a j ą s i ę w j e j p r o m ow a ni e. S ł ow e m z a koń c z e n i a c h c i a ł e m p ow i e d z i e ć, ż e uw a ż a m, i ż u pow s z e c hn i e ni e kr e m a c j i i a l t e r na t y w nyc h m e t od p oc h ó w k u w P ol s c e m o gł o by b a r dz o poz yt yw n i e w pł yną ć n a p r o b l e m c m e nt a r z y. C ho c i a ż by w A m e r yc e poj a w i ł y s i ę e ko l og i c z ne t r um n y p r o c hy z a s ypuj e m y z i e m i ą, s i e dz i m y w t e j m i e s z a n c e dr z e w o, a na s t ę pn i e c a ł oś ć u m i e s z c z a m y w p odł oż u. Z a r ów no p r oc h y j a k i opa k ow a ni e r oz kł a da j ą s i ę, a d r z e w o n i e t yl ko pr z y po m i n a n a m o z m a r ł ym, a l e r ó w ni e ż u pi ę ks z a n a s z og r ó de k. P r z yj e m ne, poż yt e c z ne i h i gi e ni c z n e. B o p r z e c i e ż ni e t y l ko o pa m i ę ć t u c ho dz i, a l e t a k ż e o na s z e z dr ow i e. W i ę c m oż e w a r t o pod e j ś ć do t e m a t u t r o c hę s po ko j n i e j, c o W y n a t o? Dominik Jodłowski 16

17 Prezes czyta Jerome'a"!!! A d okł a d n i e p r e z e s S kr y B e ł c ha t ó w. N a p oc z ą t ku p i e r w s z e j kl a s y A l e k s a nd r a C ho m i c ka ( t e r a z z 2 e ) na pi s a ł a a r t yk uł " M i ł o ś c i ni e m a, j e s t S kr a B e ł c ha t ó w " ( dz i e ł o m oż e c i e pr z e c z yt a ć w n um e r a c h a r c h i w a l ny c h, n a s t r o n i e s z ko ł y ). O pi s a ł a t a m s i a t ka r z y P G E S kr a B e ł c h a t ó w i m e c z e z e s po ł u. I dą c z w y c h ow a w c z y ni ą na dyw a n i k do P a ni D yr e kt or, O l a z a s t a n a w i a ł a s i ę, c o m o gł a pr z e s kr o ba ć. N i e doko ńc z y ł a u kł a da ć l i s t y, ki e d y o t w o r z ył y s i ę dr z w i i z oba c z ył a t a m K on r ad a P i e c h oc k i e go pr e z e s a P G E S kr y B e ł c ha t ó w, k t ór y o d r a z u p ogr a t ul ow a ł j e j pi s a n i a w ga z e t c e s z kol n e j. P o d z i ę ko w a ł t a k ż e z a w s pi e r a ni e j e g o dr uż yny i r e k l a m o w a ni e j e j w J e r o m e. O l a do s t a ł a w na gr od ę p i ł kę z po dpi s a m i c a ł e j dr u ż yny ( w t ym a bs o l w e nt a na s z e j s z koł y A ndr z e j a W r ony ), br e l ok, k a r n e t V i pow s ki n a c a ł y s e z on, s z a l i k, kube k i m a s k ot kę d r u ż y n y p s z c z o ł ę. P óź n i e j oc z yw i ś c i e był c z a s n a w s p ól n e z dj ę c i a. J a k w i d z i c i e, w a r t o pi s a ć do J e r om e ' a. G r a t ul u j e m y O l i i j e s t e ś m y z ni e j du m ni. Ż y c z y m y da l s z yc h s uk c e s ó w : ) Gabriela Łuc 17

18 Kino FEMINA zamordowane przez biedronkę. Z a m i a s t c o dz i e nn e j uc z t y f i l m ow e j b ę dą pa s z t e t y i i nne b z d e t y w c od z i e n ni e n i s k i c h c e na c h W n i e dz i e l ę w i e c z or e m 2 1 w r z e ś ni a o dbył s i ę os t a t ni s e a n s f i l m ow y w F e m i n i e. P o 7 5 l a t a c h dz i a ł a l n oś c i ki n o p oż e g na ł o s i ę z w i d z a m i f i l m e m w r e ż ys e r i i J a na K om a s y M i a s t o 4 4. J a k pow i e dz i a ł d yr e k t or F e m i ny E dw a r d D u r ys : T o s w o j e go r odz a j u k l a m r a hi s t o r yc z na. P i e r w s z ym f i l m e m p ok a z yw a n ym pr z e z na s z e k i no b ył y Z a ka z a ne p i os e n k i, a t e r a z k oń c z ym y d z i a ł a l noś ć M i a s t e m 44. O ba f i l m y opow i a d a j ą o W a r s z a w i e i o w o j ni e. F e m i n a n a l e ż a ł a do s i e c i k i n H e l i os. W os t a t ni m okr e s i e p r z e d l i k w i d a c j ą po s i a da ł a c z t e r y s a l e, w kt ór yc h ł ą c z ni e z na j d o w a ł y s i ę 5 74 m i e j s c a. K i no m i e ś c i ł o s i ę w k a m i e ni c y D a w i d a B a c hr a c h a w z n i e s i o n e j p o r oku pod a dr e s e m ul. L e s z no 35. K i no F e m i na z o s t a ł o ot w a r t e w 1938 r ok u, a w j e go r e p e r t u a r z e dom i now a ł y m e l o dr a m a t y. W l i s t opa dz i e r o ku b ud yne k z na l a z ł s i ę w obr ę bi e w a r s z a w s ki e g o ge t t a. 20 c z e r w c a r oku w m i e j s c u ki n a F e m i n a o t w a r t o T e a t r F e m i n a. S a l a now e g o t e a t r u m ogł a p om i e ś c i ć pon a d 9 00 w i d z ów. D z i ę ki ut a l e nt ow a nym a kt o r o m, dow c i pn ym t e k s t om i s t a r a nni e dobr a ne j m uz y c e F e m i n a s t a ł a s i ę t e a t r e m r oz r y w kow ym o w y s o ki m poz i om i e a r t y s t y c z n y m, k on t yn uuj ą c t r a dyc j e pr z e d w oj e n nyc h w a r s z a w s ki c h ka b a r e t ó w Q u i P r o Q u o i M o r s ki e O ko. G r a no p o p o l s ku, g ł ów ni e w i dow i s k a, r e w i e i ope r e t ki. J e dną z w y s t ę pu j ą c yc h t a m a r t y s t e k był a M a r i a A j z e n s z t a dt, n a z yw a na s ł ow i ki e m ge t t a. D o dni a r o z poc z ę c i a w i e l ki e j a kc j i l i kw i da c yj ne j w a r s z a w s ki e g o ge t t a ( 2 2 l i pc a 194 2) w T e a t r z e F e m i na o dby ł o s i ę c z t e r na ś c i e pr e m i e r. W s i e r pni u 1942 r ok u, c a ł y o bs z a r z a m kni ę t e j dz i e l ni c y p oł o ż ony n a poł udni e od ul i c y L e s z n o w r a z z b ud ynk a m i p o ni e pa r z ys t e j s t r oni e z os t a ł w y ł ą c z o n y z g e t t a i w ł ą c z ony do a r yj s ki e j c z ę ś c i m i a s t a. O p us z c z ony bud yn e k był w yk or z ys t yw a ny pr z e z N i e m c ó w j a k o m a g a z yn. P o l i kw i da c j i ge t t a, pr a w dopod obni e l a t e m 1 943, p om i e s z c z e ni a pr z y u l. L e s z no 35 z a j ą ł k onc e s j o n ow a ny t e a t r F i ga r o, kt ór y d z i a ł a ł t a m do w y buc h u po w s t a ni a w a r s z a w s ki e g o. N a s z c z ę ś c i e ka m i e ni c a n i e z os t a ł a z n i s z c z o na w

19 W r o k u w m i e j s c u da w ne go t e a t r u pon ow ni e u r u c h o m i o no k i no, z a c ho w uj ą c j e go h i s t or yc z ną n a z w ę. W c z e r w c u , w 5 0. r oc z n i c ę ut w or z e ni a T e a t r u F e m i n a, z i n i c j a t y w y F un da c j i M u z e u m U m s c hl a gpl a t z w h ol u k i n a o ds ł o n i ę t o t a bl i c ę up a m i ę t ni a j ą c ą a kt o r ów i m u z yków w a r s z a w s ki e g o ge t t a. W ur oc z ys t oś c i w z i ę l i udz i a ł m.i n. W ł a dy s ł a w S z p i l m a n z ż o ną H a l i ną. W F e m i n a z os t a ł a p r z e budow a na i z m ode r ni z ow a n a p r z e z n o w e g o w ł a ś c i c i e l a, s pó ł k ę K i no pl e x. P ow s t a ł y c z t e r y m n i e j s z e s a l e, p r z e z c o k i n o s t a ł o s i ę pi e r w s z y m w a r s z a w s ki m m u l t i pl e ks e m. N a j d ł u ż e j g r a n ym f i l m e m w pow o j e nne j hi s t or i i F e m i ny b ył P a n T a de u s z, n a t o m i a s t r e ko r d ow a l i c z ba w i dz ów ( 117 t ys.) o be j r z a ł a O g ni e m i m i e c z e m. W F e m i n a w r a z z poz o s t a ł ym i ki n a m i K i nop l e xu z os t a ł a p r z e j ę t a pr z e z C e nt r um F i l m o w e H e l i os, kt ór e z k ol e i w [ Z W 15] z os t a ł o kup i one pr z e z G r up ę A go r a. J e s i e n i ą now y n a j e m c a uz ys ka ł z godę n a z m i a nę s p o s ob u u ż y t k o w a n i a c z ę ś c i ka m i e ni c y z a j m ow a ne j pr z e z k i no i j e j pr z e bu dow ę. 21 w r z e ś ni a 2014 k i no z a końc z y ł o d z i a ł a l n oś ć. W j e go m i e j s c u m a pow s t a ć B i e dr o nka ( j a k b y mało ich było w Warszawie). W e w r z e ś ni u Z a r z ą d T r a ns por t u M i e j s ki e go w W a r s z a w i e z w r ó c i ł s i ę do Z e s poł u N a z e w ni c t w a M i e j s ki e g o o w s k a z a n i e no w e j n a z w y dl a z e s poł u pr z y s t a nko w e g o K i n o F e m i n a z n a j du j ą c e go s i ę na s kr z yż ow a ni u a l. S o l i d a r n o ś c i i a l. J a na P a w ł a I I. M oż e na z w i j m y t e n p r z y s t a n e k i m. U pa d ku kul t u r y i s z t uki w W a r s z a w i e? Gabriela Łuc 19

20 20

21 21

22 22

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Reductio ad absurdum

Reductio ad absurdum london 3 november 2011 17 (174) free issn 1752-0339 Czas na wyspie»3 Sir Leszek z Cambridge University Jest Polakiem zajmującym jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk na Wyspiach Brytyjskich. Ostatnio

Bardziej szczegółowo

Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza

Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 12 LIPCA 2011 r. Nr. 130 (16675) cena 1,20 Lt Znowu zbezczeszczono miejsce masowej zagłady Żydów W NUMERZE Warmińska PielgrzymkaPiesza do Ostrej Bramy

Bardziej szczegółowo

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy!

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy! Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Jedni ją kochają, a drudzy nie - nawidzą. Ci pierwsi z utęsknieniem na nią czekają a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje naród śląski?

Czy istnieje naród śląski? Wolne państwo Tyrol Czy istnieje naród śląski? Rokossowski ciągle żywy w WP Rok XX Nr 33 34 (1004 1005) 15 22 sierpnia 2009 numer podwójny Cena 7 zł w tym 7% VAT www.nczas.com INDEKS 366692 ISSN 0867-0366

Bardziej szczegółowo

Skatowali za papierosa?

Skatowali za papierosa? KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 20 MARCA (CZWARTEK) 13 marca 2014 rok 6 nr 250. Nakład: 7000 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 KAMPANIA INFORMACYJNA Młodym dorosłym coraz trudniej dostać pracę i

Bardziej szczegółowo

Haider: Śmierć lidera prawicy. Chiny: Smok po olimpiadzie. Kryzys: Co stanieje? Co zdrożeje? www.nczas.com. Nr 42 (961) 18 października 2008 Cena 5 z³

Haider: Śmierć lidera prawicy. Chiny: Smok po olimpiadzie. Kryzys: Co stanieje? Co zdrożeje? www.nczas.com. Nr 42 (961) 18 października 2008 Cena 5 z³ Kryzys: Co stanieje? Co zdrożeje? Haider: Śmierć lidera prawicy Chiny: Smok po olimpiadzie Rok XIX Nr 42 (961) 18 października 2008 Cena 5 z³ w tym 7% VAT www.nczas.com INDEKS 366692 ISSN 0867-0366 I Listy,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW 22 kwietnia 2015 / Żarów / Gazeta bezpłatna Gazeta ISSN 1231-4552 07/76/2015 Żarowska Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie Aktualności 4 Japońska

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

www.fota.pl nr 1(22)/2008 FORUM KAGER na Saharze W Krainie Wilka str. 14 Znów doganiamy marzenia str. 12 str. 42

www.fota.pl nr 1(22)/2008 FORUM KAGER na Saharze W Krainie Wilka str. 14 Znów doganiamy marzenia str. 12 str. 42 www.fota.pl nr 1(22)/2008 FORUM KAGER na Saharze W Krainie Wilka str. 42 str. 14 Znów doganiamy marzenia str. 12 spis treści www.fota.pl FORUM Nr 1(22)/kwiecień 2008 Nakład: 12 000 egz. Kager na Saharze

Bardziej szczegółowo

UCIECZKA CZY POTRZEBA ROZWOJU

UCIECZKA CZY POTRZEBA ROZWOJU GRUDZIEŃ 2014 (2) JAKI SYLWESER TAKI NOWY ROK JESIENNA EKSTRAKLASA JUŻ ZA NAMI UCIECZKA CZY POTRZEBA ROZWOJU PREMIER ZOSTAŁ KRÓLEM EUROPY 1 UCIECZKA CZY POTRZEBA ROZWOJU? - PREMIER ZOSTAŁ NOWYM POLITYKA

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE SPRAWY. Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami W TYM NUMERZE. Otrzymaliśmy nagrodę Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami LUTY 2015

WSPÓLNE SPRAWY. Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami W TYM NUMERZE. Otrzymaliśmy nagrodę Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami LUTY 2015 WSPÓLNE wszyscy SPRAWY Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami ustanowiła wyróżnienie pod nazwą Lider Zarządzania, przyznawane przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami wyróżniającym się

Bardziej szczegółowo

EkSoc - UŁ. www.skninwestor.com. nr 2 (10) listopad 2010 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897-1075

EkSoc - UŁ. www.skninwestor.com. nr 2 (10) listopad 2010 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897-1075 EkSoc - UŁ www.skninwestor.com Deal nr 2 (10) listopad 2010 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897-1075 1 0 WYCENA ŻYCIA strona 22 ANDRZEJ KLESYK GRACZ ROKU 2010 strona 6 RESPECT INDEX strona 14 JUBILEUSZ

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

WSI SPOKOJNA. www.ngo.pl portal organizacji pozarządowych MARZEC: FUDNACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI DAREK WLAŹLIK

WSI SPOKOJNA. www.ngo.pl portal organizacji pozarządowych MARZEC: FUDNACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI DAREK WLAŹLIK 03(51)2008 miesięcznik organizacji pozarządowych ISSN 1732-6249 TEMAT NUMERU WSI SPOKOJNA LUDZIE SEKTORA JAROSŁAW DOMINIAK CZŁOWIEK DROBNICY WSPOMINAMY DAREK WLAŹLIK ORGANIZACJA Z KALENDARZA MARZEC: FUDNACJA

Bardziej szczegółowo

Film - podróż. bez barier 10-11. W trosce o nasze serca. Trio Basket na piątkę

Film - podróż. bez barier 10-11. W trosce o nasze serca. Trio Basket na piątkę W trosce o nasze serca Trio Basket na piątkę 3 6 MIEJSKI TYGODNIK BEZPŁATNY CZWARTEK, 28 SIERPNIA 2014 R. NR 34 (390) Film - podróż bez barier FOT. ARCHIWUM FESTIWALU Pod tym hasłem we wtorek rozpocznie

Bardziej szczegółowo

już wybrał! Lewandowski Dzieci Stres Co słychać Miasto Polenlieder Czy polski Greenpoint przestanie istnieć? Szczepionki, na zdrowie?

już wybrał! Lewandowski Dzieci Stres Co słychać Miasto Polenlieder Czy polski Greenpoint przestanie istnieć? Szczepionki, na zdrowie? BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE www.mm-gazeta.de Lewandowski już wybrał! Czy polski Greenpoint przestanie istnieć? Miasto Dzieci Szczepionki, czy tylko na zdrowie? nr 04 (37) lipec / sierpień

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię NR 2 3 (39 40) LATO 2011 Ponieważ zebrało się dużo istotnych materiałów, ten Biuletyn ma podwójną objętość. Stowarzyszenie poniosło bolesną

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Jak się robi internet? Sadowski + Wnukiewicz, czyli Brand24. Wypełnić lukę finansowania. Dostarczyć inspiracji. Każdy klient jest wartościowy

Jak się robi internet? Sadowski + Wnukiewicz, czyli Brand24. Wypełnić lukę finansowania. Dostarczyć inspiracji. Każdy klient jest wartościowy WSZYSTKO O e-biznesie e-profit Grudzień 2012 Foto: Brand24.pl Sadowski + Wnukiewicz, czyli Brand24 Jak się robi internet? Wypełnić lukę finansowania Michał Bańka (PARP) o wspieraniu działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

styczeń 2011 nr 37 Barbórka 2010 w AGH 10 grudnia 2010

styczeń 2011 nr 37 Barbórka 2010 w AGH 10 grudnia 2010 styczeń 2011 nr 37 Barbórka 2010 w AGH 10 grudnia 2010 fot. Z. Sulima Odnowienie po 50 latach doktoratu prof. Henryka Filcka 8 grudnia 2010 (tekst s. 11) fotografie z uroczystości: foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=201

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 spis treści WSTĘP... 3 PATRIOTA, CZYLI KTO? Lech Wałęsa Nie ma patriotów lepszych czy gorszych... 4 Krystyna Skarżyńska Gorące emocje i

Bardziej szczegółowo

czas to PieNiąDz»14 Brazylijski cud

czas to PieNiąDz»14 Brazylijski cud LoNDoN 17 November 2011 18 (175) free issn 1752-0339 Remembrance Day w Londynie. Przemarsz polskich kombantantów. 11 listopada nie jest w tym kraju dniem politycznych porachunków i rozliczeń. Nowy wspaniały

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY

MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY 2 MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY 3 SŁOWO WSTĘPNE Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce kolejny już Magazyn Przedsiębiorcy - Podbeskidzie i

Bardziej szczegółowo

Rozpad świata. Kobieta na $20? Pożegnanie kardynała Francisa George a. w numerze: www.infolinia.com. Monitor w internecie

Rozpad świata. Kobieta na $20? Pożegnanie kardynała Francisa George a. w numerze: www.infolinia.com. Monitor w internecie w numerze: Czy Illinois zalegalizuje marihuanę? str. 5 KOMBII str. 17 Monitor w internecie Bezpłatne ogłoszenia drobne na www.infolinia.com Pożegnanie kardynała Francisa George a Chicago pożegnało swojego

Bardziej szczegółowo

W teatrze jest wszystko. Czym jest cyberprzemoc? Możesz nas czytać również w Internecie!!!

W teatrze jest wszystko. Czym jest cyberprzemoc? Możesz nas czytać również w Internecie!!! PROGRAM TELEWIZYJNY na cały tydzień. KONKURS! Krzyżówka z nagrodą zaproszenie do restauracji na dancing i kolację! Darmowe życzenia na Walentynki! Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku! Złóż życzenia swojej

Bardziej szczegółowo

Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 32.000 egz. Nr 39(71), 08.11.2012

Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 32.000 egz. Nr 39(71), 08.11.2012 Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 32.000 egz. Nr 39(71), 08.11.2012 Kurier radia BIELSKO możesz odebrać

Bardziej szczegółowo