Spis treści. Redakcja. Redaktor naczelna: Gabriela Łuc. Zastępca redaktora : Aleksandra Chomicka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Redakcja. Redaktor naczelna: Gabriela Łuc. Zastępca redaktora : Aleksandra Chomicka"

Transkrypt

1

2 Spis treści Redakcja Redaktor naczelna: Gabriela Łuc Zastępca redaktora : Aleksandra Chomicka Teksty: Hania Dancewicz, Julia Lorenc, Kasia Tomaszewska, Dominik Jodłowski, Dominika Kurowska, Zuzanna Włodarczyk, Patryk Kachniarz, Zuzanna Kowalczyk Wykonanie okładki: Joanna Baska Skład numeru i szata graficzna: Bartosz Czapla Konsultacja: p. Barbara Ropel, p. Julia Tonkowicz, p. Ewa Okulska - Chmielewska Opiekun: p. Artur Nowaczyk 2

3 Wstępniak N ow y r o k s z kol n y. N o t a k. W s um i e t o j u ż od dw óc h m i e s i ę c y. A l e c h y b a m a ł o kt o z a u w a ż a j a k t e n c z a s l e c i, z w ł a s z c z a w Ż e r om i e. J e s z c z e n i e t a k da w n o t e m u w s t a w a l i ś m y z m yś l a m i c a ł ko w i c i e w o l ny m i o d ka r t kó w e k, s p r a w dz i a nów c z y w ypr a c ow a ń. A l e w s z y s t k o c o p i ę k ne s z y b ko pr z e m i j a. Z a pe w ni a m W a s, ż e p r z e z na j b l i ż s z e m i e s i ą c e n i kt ni e b ę dz i e s i ę n ud z i ł ( n i e s t e t y ). T r o c hę s i ę p oz m i e ni a ł o, z w ł a s z c z a w k a d r z e p e da g og i c z n e j g dz i e pr z y był o ki l k u na uc z yc i e l i, t a k j a k p r z y był o kl a s bi ol ogi c z no c h e m i c z ny c h. T a kż e r e da k c j a W a s z e j na j u koc ha ńs z e j ga z e t y. N i e p i s z e j u ż by ł a n a c z e l na K a r ol i na M a t e l a, kt ór ą po c hł o ną ł w i r p o w t a r z a n i a hi s t or i i i p i s a ni a w yp r a c ow a ń na pol s ki. A l e z a t o m a m y s po r o n ow yc h os ó b, kt ór yc h ś l a d y p i ór z n a j dz i e c i e n a kol e j nyc h s t r on a c h. B ę dz i e c i e m o g l i pr z e c z yt a ć m. i n. o pi l o t a c h pi e r w s z e j w oj n y ś w i a t ow e j, c z y o P ok o j ow e j N a g r odz i e N ob l a. P oj a w i s i ę t a k ż e r e l a c j a z e s po t ka n i a z A n dr z e j e m W r o n ą o r a z z ga l i B e l f e r t h e B e s t i a. M a m y r ów n i e ż dw i e no w e r ubr yk i : k ul t ur a l na i z n a j w a ż ni e j s z y m i w y a r z e ni a m i. B ę dz i e c i e m o gl i pr z e c z y t a ć f e l i e t on o f i z y c e j a k o w i e l ki e j pa s j i. Z i nne j, m r o c z n e j s t r o ny m a m y a r t yk u ł y o c m e n t a r z a c h or a z o c z a r o w ni c a c h. Z n a j dz i e c i e t e ż t r o c h ę t w r c z oś c i w ł a s n e j, c z yl i o po w i a da n i e. Z m i a ny z m i a na m i, a l e p r o gr a m s t a ł y X L L O w s z y s c y z n a m y. M i m o s p ot ka ń z c i e k a w y m i l u dź m i, ś pi e w a ne k p a t r i ot yc z nyc h, kt ór e j uż ni e dł u g o, c z e k a na s s p oo o r o p r a c y. D l a t e go ż y c z ę W a m w s z ys t ki m d u ż o s i ł i w yt r w a ł oś c i w c o dz i e nnyc h pr z y go t ow a ni a c h d o t e j s t r a s z n e j m a t u r y ( m a m n a dz i e j ę, ż e n i e b ę dz i e t a k t r ud na j a k w s z ys c y m ó w i ą ). O d po c z y w a j c i e c z a s a m i, bo s z ko ł a t o p o no ć ni e w s z y s t k o ( a l e z a d a nka z m a t m y i t a k ka ż dy m us i r o b i ć ). Powodzenia :) G a b r i e l a Ł uc 3

4 Wydarzenia Polacy Mistrzami Świata? Jedenasty października 2014r. Ten dzień wszystkim polskim kibicom piłki nożnej na długo zapadnie w pamięci! Nasi piłkarze po raz pierwszy wygrali z narodową drużyną Niemiec! Jest to ogromne wyróżnienie ponieważ reprezentacja tego kraju niecałe 3 miesiące temu w Brazylii wywalczyła sobie tytuł Mistrza Świata. Zwycięski mecz zakończyliśmy wynikiem 2:0. Gole strzelili Arkadiusz Milik i Sebastian Mila, ale niewątpliwie wielkim bohaterem tego spotkania jest również Wojciech Szczęsny, który obronił nie jedną pilkę lecącą w światło bramki. Tego nie spodziewał się chyba żaden, nawet najbardziej zagorzały kibić. Złośliwi mówią, że udało nam się to tylko dzięki temu, że Niemcy grali w składzie bardzo okrojonym z najlepszych zawodników ( po MŚ reprezentacyjne kariery zakończyli bowiem doświadczeni Philipp Lahm, Per Mertesacker czy Miroslav Klose. W dodatku Die Mannschaft w ostatnim czasie nawiedziła plaga kontuzji, z powodu której do Warszawy nie mogli przyjechać: Mesut Oezil, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger czy też Marco Reus). Mimo wszystko mocno upragnione zwycięstwo i tak niezmiernie cieszy polskich kibiców i sprawia, że rośnie nam apetyt na więcej takich niespodzianek! 4

5 Wydarzenia Nagroda Nobla Jedna z najbardziej prestiżowych nagród na świecie przyznawana w kilku różnorodnych kategoriach. Otrzymanie jej to ogromny zaszczyt i wyróżnienie, które w tym roku otrzymali w dziedzinie: Fizyki: Isamu Akasaki, Hiroshi Amano, Shūji Nakamura Chemii: Eric Betzig, Stefan Hell, William Moerner Fizjologi lub medycynie: Edvard Moser, May Britt Moser, John O Keefe Pokojowa: Kailash Satyarthi, Malala Yousafzai Literatura: Patrick Modiano 5

6 Wydarzenia Ciekawym nazwiskiem na tej liście jest na pewno Patrick Modiano, francuski prozaik. Szwedzka Akademia doceniła pisarza "za sztukę pamięci i dzieła, w których uchwycił najbardziej niepojęte ludzkie losy i odsłaniał świat czasu okupacji". Przed ogłoszeniem, że to właśnie on jest laureatem nagrody, w Polsce nie był on zbyt rozpoznawalną postacią. Jednak w swojej ojczyźnie cieszy się wyjątkową popularnością. Warto wspomnieć, że Modiano jest 11. laureatem literackiego Nobla pochodzącym z Francji. Co ciekawe: o tym, że wzbogacił się o 8 mln koron szwedzkich (1,1 mln dolarów), autor musiał dowiedzieć się z mediów. Szwedzkiej Akademii nie udało się z nim skontaktować przed ogłoszeniem nazwiska szczęśliwca. 6

7 Wydarzenia Plaga Eboli Słyszymy o niej w każdym radiu, każdych wiadomościach i wszystkich programach śniadaniowych. Ebola to choroba, która opanowała światowe media i zabiła już w sumie 3439 osób, jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Objawy choroby, zidentyfikowanej po raz pierwszy w 1976 roku, to gorączka, dreszcze, krwawienie, wymioty i biegunka. Symptomy pojawiają się w okresie od dwóch do 12 dni od zarażenia. Choroba ta zaczęła zbierać żniwo i rozprzestrzeniać się na skalę światową w marcu tego roku. W Polsce trwają gorączkowe przygotowania szpitali i ich personelu na wypadek pojawienia się zarażonych tą chorobą w naszym kraju. Jednak władze i statystyki uspokajają. Prawdopodobieństwo zarażenia się ebolą w Polsce i jej masowego rozprzestrzenienia na terenie naszego kraju jest bardzo niewielkie. 7

8 Wydarzenia O co chodzi z tymi jabłkami? 7 października 2014r w naszej szkole pojawiły się prawie 3 tony jabłek. Chodząc korytarzami naszej szkoły, na każdym kroku mogliśmy natknąć się na skrzynkę pełną skarbów z polskich sadów, a cały budynek wypełniony był ich zapachem. Ale często pojawiało się pytanie, skąd one się tutaj wzięły?! Już wyjaśniam. Po nałożeniu przez Rosję embarga na polskie owoce, ruszyła akcja Jedz jabłka na złość Putinowi", której celem jest wspieranie lokalnej gospodarki, poprzez likwidację luki w rynkach zbytu owoców. Zdecydowano, że nadwyżka jabłek trafi m.in. do szkół i przedszkoli. Agencja Rynku Rolnego i Związek Nauczycielstwa Polskiego porozumiały się w sprawie listy placówek, które będą mogły odebrać owoce, na której między innymi znalazła się nasza szkoła. Jak dowiedzieliśmy sie na gali "Belfer the Best (ia)" to jeszcze nie koniec. Do końca roku mamy dostać dodatkowe 8

9 Wydarzenia W czym Polska jest lepsza od Francji, USA i Wielkiej Brytanii? M i ę d z y na r odow a o r g a n i z a c j a R e po r t e r z y b e z G r a ni c u z n a ł a P o l s kę z a j e d e n z c z oł ow yc h kr a j ów, j e ś l i c hodz i o w o l n o ś ć m e di ó w na ś w i e c i e. W n a j no w s z ym r a p or c i e z n a c z ni e gor z e j o d na s o c e ni ono t a k i e p o t ę g i w ol n e j pr a s y j a k F r a nc j a, U S A. N a w e t W i e l ka B r yt a n i a, k t ór a ba r d z o c z ę s t o ( t a k ż e pr z e z s i e bi e ) j e s t s t a w i a na z a w z ó r b e z s t r onn oś c i i w ol noś c i m e di ów z na l a z ł a s i ę na z a l e dw i e 3 3.m i e j s c u w r a nki ng u. P ol s ka z o s t a ł a s k l a s y f i ko w a na na 19. m i e j s c u, c o oz na c z a a w a ns o t r z y p oz y c j e w s t o s unk u d o z e s z ł e go r oku. K ol e j ny r o k z r z ę du n a j w y ż e j oc e ni o na z os t a ł a F i n l a ndi a. 9

10 Wydarzenia Wielkie wydarzenie dla historii Żydów polskich! 2 8 p a ź d z i e r n i k a r w W a r s z a w i e odby ł o s i ę ot w a r c i e p i e r w s z e j s t a ł e j w ys t a w y w M u z e um H i s t or i i Ż yd ów P o l s k i c h P O L I N ( po l i n t o t u o d poc z ni e s z, bo t a k w j ę z y ku h e b r a j s k i m Ż y d z i na z y w a l i da w n ą P o l s k ę ). U c z e s t ni c z ył y w n i m t a k z n a c z ą c e o s o by j a k: pr e z yde nc i P ol s ki i I z r a e l a B r on i s ł a w K om or o w s ki i R e uw e n R i w l i n or a z pr e m i e r P ol s ki E w a K o pa c z. W yd a r z e ni e t o j e s t t a k i s t ot ne po ni e w a ż j a k m ó w i p r e z yde n t R P N i e d a s i ę z r oz um i e ć, w pe ł n i p r z e ż y ć h i s t o r i i P o l s k i b e z z n a j o m oś c i hi s t or i i Ż yd ów. I n i e da s i ę z r o z um i e ć hi s t or i i Ż ydó w be z z na j om oś c i hi s t or i i P ol s ki. O t w a r t a w ł a ś ni e w ys t a w a g ł ów na m i e ś c i s i ę w no w oc z e s n y m g m a c h u w z n i e s i o ny m n a M ur a no w i e, w s e r c u d a w ne j ż yd o w s k i e j d z i e l ni c y W a r s z a w y. W y s t a w a s kł a d a s i ę z o ś m i u w yp os a ż o ny c h w m u l t i m e di a ga l e r i i o pow i a da j ą c y c h c hr o n o l o g i c z n i e o t ys i ą c u l a t dz i e j ów Ż y dów n a z i e m i a c h p ol s k i c h od ś r e d ni ow i e c z a do w s pó ł c z e s noś c i. Katarzyna Tomaszewska 10

11 Nobel dla współczesnych Supermenów P o k o j o w a N a gr oda N ob l a z os t a ł a p i e r w s z y r a z w r ę c z on a w r o k u w S z t ok hol m i e. L a u r e a t a m i z os t a l i Je an H e n r i D u n an t, z a ł oż y c i e l C z e r w o ne go K r z yż a i F r é d é r i c P as s y. O d r o k u j e s t f or m a l n i e pr z yz na w a na pr z e z kr ól a S z w e c j i. P oko j o w a N a gr oda N o bl a j e s t w r ę c z a na c o r oku p r z e z N o r w e s k i K om i t e t N o bl ow s ki os obom i or ga ni z a c j o m n om i n ow a n ym z e w s z y s t ki c h kon t yne nt ów z a d z i a ł a l noś ć na r z e c z ś w i a t ow e go po koj u. W o be c nym r o ku poj a w i ł a s i ę r e k o r do w a l i c z ba n om i na c j i 278, w t y m 4 7 or ga ni z a c j i. P o r ów nu j ą c do z e s z ł e g o r o ku l i c z ba t a w z r o s ł a o 19 k a n d y d a t ur. K o m i t e t N ob l ow s ki z O s l o na po c z ą t ku r oku d oko n a ł s e l e k c j i ka nd yd a t ów, c o p os kut kow a ł o t ym, ż e l i s t a z os t a ł a s k r óc o na do pr opoz yc j i. W t y m r o k u no m i now a ne by ł y t a ki e pos t a c i j a k : p ap i e ż F r a n c i s z e k z a w y s i ł ki j a k i e w kł a d a w r e dys t r ybuc j ę b oga c t w a n a ś w i e c i e, W ł ad i m i r P u t i n, kt ó r e go s z a n s e z m n i e j s z y ł y s i ę p o t ym j a k w pr ow a dz i ł s w oj e w oj s ka na U k r a i n ę, E d w ar d S n ow d e n, kt ór y j e s t o dpow i e dz i a l ny z a u j a w n i e n i e p r ow a dz on e g o p r z e z a m e r y ka ńs ki e s ł uż by p r o g r a m u i nw i gi l a c j i e l e kt r oni c z ne j, c z y obe c ny t un e z yj s k i p r e z yd e n t M o n s i f M ar z u k i, kt ó r y s t a ł s i ę d ys yde nt e m i p r ó b u j e s k i e r o w a ć s w ó j kr a j na dr o gę de m o kr a c j i i r e f or m. 1 0 p a ź d z i e r n i k a N or w e s k i K o m i t e t N ob l ow s ki ogł o s i ł l a u r e a t ó w P ok o j ow e j N a gr od y N obl a z a r ok. Z os t a l i n i m i M a l a l a Y ou s a f z ai or a z K ai l as h S at yar t h i. M a l a l a Y o u s a f z ai t o n a s t ol e t ni a P a k i s t a nka, kt ór a w w i e k u 1 1 l a t z a c z ę ł a u po w s z e c hn i a ć s w o j ą po m oc n a ś w i e c i e. J e j g ł ów n y m c e l e m j e s t ot r z y m a ni e pr z e z w s z ys t ki e d z i e w c z ę t a i ko bi e t y p r a w d o e du ka c j i, w ol n oś c i i de c ydow a ni a o w ł a s n ym l os i e. D w a l a t a t e m u z os t a ł a p os t r z e l ona w g ł ow ę i s z y j ę p r z e z t a l i b ów, kt ór z y ni e z ga dz a j ą s i ę z t ym, c o gł o s i P a ki s t a n k a. L e k a r z e p odk r e ś l a l i, ż e j e j s t a n był na pr a w d ę c i ę ż k i. P o i nt e n s y w ne j t e r a p i i j a ką pr z e s z ł a na t e r e ni e A n gl i i, d z i e w c z y na z a m i e s z k uj e t a m d o dz i ś i uc z ę s z c z a d o t a m t e j s z e j s z ko ł y. Z os t a ł a n a j m ł o ds z ą nobl i s t ką na ś w i e c i e. K a i l a s h S a t y ar t h i t o i ndyj s k i ob r ońc a pr a w dz i e c i, kt ór y od l a t 9 0. u b i e gł e g o w i e k u a kt yw n i e p r z e c i w s t a w i a s i ę w y kor z ys t y w a ni u dz i e c i j a ko t a ni e j s i ł y r oboc z e j. J e s t on l i d e r e m o r g a n i z a c j i B a c hp a n B a c ha o A ndol a n, kt ór a p om o gł a j u ż pona d 8 0 t ys. d z i e c i w pow r oc i e do s p o ł e c z e ń s t w a i r oz po c z ę c i u e duka c j i. 11

12 N o r w e s ki K om i t e t N o bl ow s k i w uz a s a dn i e ni u s w oj e j de c y z j i p odk r e ś l i ł ni e z w yk ł y he r oi z m i ha r t duc ha oboj ga l a ur e a t ów. U r o c z y s t oś ć w r ę c z e ni a na gr ód bę dz i e m i a ł a m i e j s c e, j a k c o r ok u 1 0 g r u dni a w O s l o. T o s z c z e gól na da t a, pon i e w a ż j e s t o na r o c z n i c ą ś m i e r c i A l f r e d a N ob l a. P r z y z n a w a n i e t a ki c h na gr ód j e s t ba r d z o w a ż n e. D a j e t o n a d z i e j ę l ud z koś c i, ż e na ś w i e c i e s ą j e s z c z e l udz i e, kt ór z y c z y ni ą c o ś w br e w w s z ys t k i m i w s z ys t ki e m u. L ud z i e, k t ór z y c hc ą p o m ó c be z i n t e r e s ow n i e. L udz i e, kt ór z y dos t r z e ga j ą ból i c i e r p i e n i e, od c z u w a j ą e m p a t i ę w z gl ę d e m po s z ko dow a n y c h i po kr z y w d z ony c h. L u dz i e, kt ór z y c e ni ą w a r t oś ć dr ugi e g o c z ł ow i e k a i b ę dą j e j br on i ć t a k dł u go, j a k t yl ko z doł a j ą. N i e m a j ą pr o s t e g o z a da ni a, j e s t b o w i e m m nó s t w o pr z e c i w ni k ów t e g o, c o r obi ą. P om i m o t r u dnoś c i i w a r u nków, kt ór e n i e z a w s z e s p r z y j a j ą i c h p r a c y, t e o s o by s ą n a s z ym i boh a t e r a m i, w s p ó ł c z e s n y m i S up e r m a n a m i, dl a t e go po w i nni ś m y i c h w s p i e r a ć, a b y m og l i s z e r z yć s w oj ą dob r oć i po m oc n a w s z ys t ki c h ko n t yn e n t a c h, t a k j a k t o r o bi ą M al al a Y o u s a f z ai, K ai l as h S a t y ar t h i i w i e l u i nnyc h. Zuzanna Kowalczyk 12

13 PIES POGRZEBANY, CZYLI POGRZEB W XXI WIEKU W Polsce umiera około trzystu osiemdziesięciu tysięcy osób rocznie. Jeżeli założymy, że na powierzchnię cmentarną jest przeznaczone około dziewięćdziesięciu kilometrów kwadratowych gruntu, to nie będzie gdzie grzebać zmarłych w przeciągu mniej niż pięciuset lat. A przecież ludzie umierają nie od dziś. Ostatnio pojechałem z najbliższymi w okolice Żyrardowa, żeby posprzątać jeden z rodzinnych grobów. Zaskoczyło mnie, że co trzeci z mijanych pomników miał na sobie tabliczkę Ten grób zostanie usunięty, ponieważ osoby opiekujące się nim nie stawiły się w wyznaczonym terminie( ). Zmusiło mnie to do zastanowienia się, dlaczego w Polsce kremacja nadal nie jest powszechnie stosowaną metodą pochówku i czy może nie powinna być obowiązkowa? Czy nie byłoby to bardziej sanitarne i ergonomiczne rozwiązanie? Ale zamiast gdybać, lepiej przejdźmy do konkretów. Według zebranych przeze mnie danych prawo pochówku w Polsce jest bardzo źle uregulowane. Czytając ustawę O cmentarzach i chowaniu zmarłych (1959r.), miałem mieszane uczucia. Z jednej strony w żadnym z punktów nie jest bezpośrednio powiedziane, że zmarłych należy chować. Z drugiej w Artykule 12 tejże ustawy, wymienione są miejsca, w których zwłoki mogą być złożone, z wyraźnym naciskiem na to, że są to jedyne miejsca, gdzie można je złożyć. Ponadto samej kremacji zwłok nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Według mnie jest to dosyć poważny błąd, zważywszy chociażby na fakt, że w Japonii od drugiej Wojny Światowej ze względów sanitarnych kremuje się 99,85% zmarłych. Nieścisłości prawne nie są tutaj jednakże tak palącym problemem, jak sam stan nekropolii w naszym kraju. A ten nie przedstawia się zbyt kolorowo. Nie trzeba mieć sokolego oka, żeby zauważyć, że większość cmentarzy jest w opłakanym stanie. Problem dotyczy zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich. Wandalizm, czas i nasz brak odpowiedzialności w kwestii dbania o pomniki zmarłych doprowadziły do ruiny wielu nekropolii. Niektórzy oskarżają Kościół, który w Polsce jest głównym dzierżawcą ziemi przeznaczonej na pochówek, i który teoretycznie powinien dbać o tereny cmentarne (mowa tu rzecz jasna o poszczególnych parafiach). Prawda jest jednak taka, że zadanie przerasta w tym wypadku zarządcę. 13

14 W naszym kraju nekropolie są ogromne. Jest to wina głównie utartej tradycji gloryfikacji ciała zmarłego po śmierci, która prowadzi do chowania zmarłych w sposób klasyczny w trumnach. Tradycja ta zresztą kłóci się po części z wiarą katolicką, według której dusza przestaje być częścią naszego organizmu po śmierci. W krajach zachodnich przykościelne cmentarze są najczęściej zadbane i zajmuje się nimi najzwyklejszy, zatrudniony w tym celu ogrodnik. Jest to m.in. zasługa prywatyzacji Kościoła, do którego przynależenie wiąże się ze specjalnym podatkiem (chociażby w Niemczech). Poza tym większość zmarłych w czasach obecnych jest poddawana kremacji. W Polsce proces ten nie jest powszechnie praktykowany, głównie ze względu na utarte tradycje. Jednakże miejsca pochówku są przepełnione i nie jest to trudno zauważyć. W zeszłym roku grabiłem z dziadkiem jeden z rodzinnych grobów, żeby posadzić nowe kwiaty. W pewnym momencie zwróciliśmy uwagę na dosyć osobliwy, brązowawy przedmiot, który przypominał spory kamień. Po oględzinach okazało się, że jest to jeden z kręgów moich niedalekich przodków. Nie było to znowu aż takim zaskoczeniem mogiły piętrowe rodzinne, wielokrotnie wykorzystywane w celach pochówku bliskich są dosyć powszechne zarówno ze względu na ekonomiczność, jak i brak miejsca na cmentarzach. 14

15 Technika jest praktykowana jak wiek wieków i niby wszyscy o tym wiedzą, ale ilekroć poruszy się ten temat w obecności starszych osób to wpadają one w straszne oburzenie. Według mnie jest to dosyć normalne, że stare groby są ponownie wykorzystywane. Jednakże i tutaj prawo polskie wprowadza nam swego rodzaju utrudnienia. W wymienionej już ustawie znajdziemy zapis, mówiący o tym, że grób musi czekać dwadzieścia lat do możliwości ponownego użycia. Powód? Ewentualne pretensje rodzin zmarłych. Zapis wydaje się być co najmniej niedorzeczny, ponieważ rodziny mogą się stawić bądź nie, a szczątki i tak zostały dawno usunięte z kwatery. Niemniej jednak zapis istnieje i nie jest w żaden sposób umotywowany kwestiami higienicznymi. A na to również warto zwrócić uwagę, szczególnie w kontekście wspomnianych wyżej wyłażących zwłok. Otóż ciało ludzkie w procesie gnicia nie jest dla nas zdecydowanie przyjazne. Wiele groźnych bakterii, grzybów i związków wydziela w procesach gnilnych. W przeszłości ogromna liczba zwłok była często powodem epidemii. Nie jest jednakże prawdą, że grzebanie trupów w ziemi jest samo w sobie niekorzystne. Niedawno dowiedziono, że pogrzeb ciała zupełnie nago i bez trumny (nazywany oddaniem Ziemi ) potrafi być całkiem ekonomicznym rozwiązaniem, ponieważ w ten sposób rozkłada się ono stosunkowo szybko i nie zajmuje dużo miejsca. 15

16 J e d n a k ż e p r ob l e m j e s t t a ki, ż e ni e j e s t e ś m y w s t a ni e d okł a d ni e s t w i e r dz i ć, gd z i e ni e s z c z ę ś ni k l e ż y, i i l u t ow a r z y s z y j e g o ni e w o l i z na j duj e s i ę w na j bl i ż s z y m o t oc z e ni u. D l a t e go t a m e t oda ni e j e s t p ow s z e c hni e s t o s ow a n a, c hoc i a ż n i e k t ó r e r uc hy e k ol og i c z ne w ł ą c z a j ą s i ę w j e j p r o m ow a ni e. S ł ow e m z a koń c z e n i a c h c i a ł e m p ow i e d z i e ć, ż e uw a ż a m, i ż u pow s z e c hn i e ni e kr e m a c j i i a l t e r na t y w nyc h m e t od p oc h ó w k u w P ol s c e m o gł o by b a r dz o poz yt yw n i e w pł yną ć n a p r o b l e m c m e nt a r z y. C ho c i a ż by w A m e r yc e poj a w i ł y s i ę e ko l og i c z ne t r um n y p r o c hy z a s ypuj e m y z i e m i ą, s i e dz i m y w t e j m i e s z a n c e dr z e w o, a na s t ę pn i e c a ł oś ć u m i e s z c z a m y w p odł oż u. Z a r ów no p r oc h y j a k i opa k ow a ni e r oz kł a da j ą s i ę, a d r z e w o n i e t yl ko pr z y po m i n a n a m o z m a r ł ym, a l e r ó w ni e ż u pi ę ks z a n a s z og r ó de k. P r z yj e m ne, poż yt e c z ne i h i gi e ni c z n e. B o p r z e c i e ż ni e t y l ko o pa m i ę ć t u c ho dz i, a l e t a k ż e o na s z e z dr ow i e. W i ę c m oż e w a r t o pod e j ś ć do t e m a t u t r o c hę s po ko j n i e j, c o W y n a t o? Dominik Jodłowski 16

17 Prezes czyta Jerome'a"!!! A d okł a d n i e p r e z e s S kr y B e ł c ha t ó w. N a p oc z ą t ku p i e r w s z e j kl a s y A l e k s a nd r a C ho m i c ka ( t e r a z z 2 e ) na pi s a ł a a r t yk uł " M i ł o ś c i ni e m a, j e s t S kr a B e ł c ha t ó w " ( dz i e ł o m oż e c i e pr z e c z yt a ć w n um e r a c h a r c h i w a l ny c h, n a s t r o n i e s z ko ł y ). O pi s a ł a t a m s i a t ka r z y P G E S kr a B e ł c h a t ó w i m e c z e z e s po ł u. I dą c z w y c h ow a w c z y ni ą na dyw a n i k do P a ni D yr e kt or, O l a z a s t a n a w i a ł a s i ę, c o m o gł a pr z e s kr o ba ć. N i e doko ńc z y ł a u kł a da ć l i s t y, ki e d y o t w o r z ył y s i ę dr z w i i z oba c z ył a t a m K on r ad a P i e c h oc k i e go pr e z e s a P G E S kr y B e ł c ha t ó w, k t ór y o d r a z u p ogr a t ul ow a ł j e j pi s a n i a w ga z e t c e s z kol n e j. P o d z i ę ko w a ł t a k ż e z a w s pi e r a ni e j e g o dr uż yny i r e k l a m o w a ni e j e j w J e r o m e. O l a do s t a ł a w na gr od ę p i ł kę z po dpi s a m i c a ł e j dr u ż yny ( w t ym a bs o l w e nt a na s z e j s z koł y A ndr z e j a W r ony ), br e l ok, k a r n e t V i pow s ki n a c a ł y s e z on, s z a l i k, kube k i m a s k ot kę d r u ż y n y p s z c z o ł ę. P óź n i e j oc z yw i ś c i e był c z a s n a w s p ól n e z dj ę c i a. J a k w i d z i c i e, w a r t o pi s a ć do J e r om e ' a. G r a t ul u j e m y O l i i j e s t e ś m y z ni e j du m ni. Ż y c z y m y da l s z yc h s uk c e s ó w : ) Gabriela Łuc 17

18 Kino FEMINA zamordowane przez biedronkę. Z a m i a s t c o dz i e nn e j uc z t y f i l m ow e j b ę dą pa s z t e t y i i nne b z d e t y w c od z i e n ni e n i s k i c h c e na c h W n i e dz i e l ę w i e c z or e m 2 1 w r z e ś ni a o dbył s i ę os t a t ni s e a n s f i l m ow y w F e m i n i e. P o 7 5 l a t a c h dz i a ł a l n oś c i ki n o p oż e g na ł o s i ę z w i d z a m i f i l m e m w r e ż ys e r i i J a na K om a s y M i a s t o 4 4. J a k pow i e dz i a ł d yr e k t or F e m i ny E dw a r d D u r ys : T o s w o j e go r odz a j u k l a m r a hi s t o r yc z na. P i e r w s z ym f i l m e m p ok a z yw a n ym pr z e z na s z e k i no b ył y Z a ka z a ne p i os e n k i, a t e r a z k oń c z ym y d z i a ł a l noś ć M i a s t e m 44. O ba f i l m y opow i a d a j ą o W a r s z a w i e i o w o j ni e. F e m i n a n a l e ż a ł a do s i e c i k i n H e l i os. W os t a t ni m okr e s i e p r z e d l i k w i d a c j ą po s i a da ł a c z t e r y s a l e, w kt ór yc h ł ą c z ni e z na j d o w a ł y s i ę 5 74 m i e j s c a. K i no m i e ś c i ł o s i ę w k a m i e ni c y D a w i d a B a c hr a c h a w z n i e s i o n e j p o r oku pod a dr e s e m ul. L e s z no 35. K i no F e m i na z o s t a ł o ot w a r t e w 1938 r ok u, a w j e go r e p e r t u a r z e dom i now a ł y m e l o dr a m a t y. W l i s t opa dz i e r o ku b ud yne k z na l a z ł s i ę w obr ę bi e w a r s z a w s ki e g o ge t t a. 20 c z e r w c a r oku w m i e j s c u ki n a F e m i n a o t w a r t o T e a t r F e m i n a. S a l a now e g o t e a t r u m ogł a p om i e ś c i ć pon a d 9 00 w i d z ów. D z i ę ki ut a l e nt ow a nym a kt o r o m, dow c i pn ym t e k s t om i s t a r a nni e dobr a ne j m uz y c e F e m i n a s t a ł a s i ę t e a t r e m r oz r y w kow ym o w y s o ki m poz i om i e a r t y s t y c z n y m, k on t yn uuj ą c t r a dyc j e pr z e d w oj e n nyc h w a r s z a w s ki c h ka b a r e t ó w Q u i P r o Q u o i M o r s ki e O ko. G r a no p o p o l s ku, g ł ów ni e w i dow i s k a, r e w i e i ope r e t ki. J e dną z w y s t ę pu j ą c yc h t a m a r t y s t e k był a M a r i a A j z e n s z t a dt, n a z yw a na s ł ow i ki e m ge t t a. D o dni a r o z poc z ę c i a w i e l ki e j a kc j i l i kw i da c yj ne j w a r s z a w s ki e g o ge t t a ( 2 2 l i pc a 194 2) w T e a t r z e F e m i na o dby ł o s i ę c z t e r na ś c i e pr e m i e r. W s i e r pni u 1942 r ok u, c a ł y o bs z a r z a m kni ę t e j dz i e l ni c y p oł o ż ony n a poł udni e od ul i c y L e s z n o w r a z z b ud ynk a m i p o ni e pa r z ys t e j s t r oni e z os t a ł w y ł ą c z o n y z g e t t a i w ł ą c z ony do a r yj s ki e j c z ę ś c i m i a s t a. O p us z c z ony bud yn e k był w yk or z ys t yw a ny pr z e z N i e m c ó w j a k o m a g a z yn. P o l i kw i da c j i ge t t a, pr a w dopod obni e l a t e m 1 943, p om i e s z c z e ni a pr z y u l. L e s z no 35 z a j ą ł k onc e s j o n ow a ny t e a t r F i ga r o, kt ór y d z i a ł a ł t a m do w y buc h u po w s t a ni a w a r s z a w s ki e g o. N a s z c z ę ś c i e ka m i e ni c a n i e z os t a ł a z n i s z c z o na w

19 W r o k u w m i e j s c u da w ne go t e a t r u pon ow ni e u r u c h o m i o no k i no, z a c ho w uj ą c j e go h i s t or yc z ną n a z w ę. W c z e r w c u , w 5 0. r oc z n i c ę ut w or z e ni a T e a t r u F e m i n a, z i n i c j a t y w y F un da c j i M u z e u m U m s c hl a gpl a t z w h ol u k i n a o ds ł o n i ę t o t a bl i c ę up a m i ę t ni a j ą c ą a kt o r ów i m u z yków w a r s z a w s ki e g o ge t t a. W ur oc z ys t oś c i w z i ę l i udz i a ł m.i n. W ł a dy s ł a w S z p i l m a n z ż o ną H a l i ną. W F e m i n a z os t a ł a p r z e budow a na i z m ode r ni z ow a n a p r z e z n o w e g o w ł a ś c i c i e l a, s pó ł k ę K i no pl e x. P ow s t a ł y c z t e r y m n i e j s z e s a l e, p r z e z c o k i n o s t a ł o s i ę pi e r w s z y m w a r s z a w s ki m m u l t i pl e ks e m. N a j d ł u ż e j g r a n ym f i l m e m w pow o j e nne j hi s t or i i F e m i ny b ył P a n T a de u s z, n a t o m i a s t r e ko r d ow a l i c z ba w i dz ów ( 117 t ys.) o be j r z a ł a O g ni e m i m i e c z e m. W F e m i n a w r a z z poz o s t a ł ym i ki n a m i K i nop l e xu z os t a ł a p r z e j ę t a pr z e z C e nt r um F i l m o w e H e l i os, kt ór e z k ol e i w [ Z W 15] z os t a ł o kup i one pr z e z G r up ę A go r a. J e s i e n i ą now y n a j e m c a uz ys ka ł z godę n a z m i a nę s p o s ob u u ż y t k o w a n i a c z ę ś c i ka m i e ni c y z a j m ow a ne j pr z e z k i no i j e j pr z e bu dow ę. 21 w r z e ś ni a 2014 k i no z a końc z y ł o d z i a ł a l n oś ć. W j e go m i e j s c u m a pow s t a ć B i e dr o nka ( j a k b y mało ich było w Warszawie). W e w r z e ś ni u Z a r z ą d T r a ns por t u M i e j s ki e go w W a r s z a w i e z w r ó c i ł s i ę do Z e s poł u N a z e w ni c t w a M i e j s ki e g o o w s k a z a n i e no w e j n a z w y dl a z e s poł u pr z y s t a nko w e g o K i n o F e m i n a z n a j du j ą c e go s i ę na s kr z yż ow a ni u a l. S o l i d a r n o ś c i i a l. J a na P a w ł a I I. M oż e na z w i j m y t e n p r z y s t a n e k i m. U pa d ku kul t u r y i s z t uki w W a r s z a w i e? Gabriela Łuc 19

20 20

21 21

22 22

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w?

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w BEŁŻYCACH Zasada 2: SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE " S z k o ł a z k l a s ą s p r a w i e d l i w i e o c e n i a. U c z n i o w i e w i e d z ą, c z e g o m a j ą s i ę n a u c

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Zakres opracow ania. 2. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 2.1. Instalacj a centralnego ogrzewania 2.2. K otłow nia gazowa SPIS RYSUNKÓW 1. Pr o j e k t z a g o s p o d a r o w a n i

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 PW 025/08/TT I-1 哷 JĄ 哷 哷 啇d udy ó js h 哷yst ud t p ł 哷 啇 p 哷 h 啇 哷 J Projekt bud-wyk. przebudowy mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu TV na EURO 2016

Regulamin Konkursu TV na EURO 2016 1. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu TV na EURO 2016 1. r n or Konkursu s ru ro o o s o n n u -166 o n ń r y u run k 182 s n o r s ru r s ę orcó prowadzonego przez R ono y o n ń - No M s o W Wy ł

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

ᖧ厇 Ż ᖧ厇 ᐗ厷 ᖧ厇. aryja, atka asza olesna 勗tku n Z r ni, NMP B l n ryw ł i t tn 勗 r lᆗ叧 w r u i niu i ur ywi tni niu n h ry tu. W wi lu i j h w j n u ni j k ł ży i l n Z r ni r ᆗ叧ឧ呧ni j j k bi ku -. Lui A

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

nr 5/15-16 (27) Na Marginesie

nr 5/15-16 (27) Na Marginesie Na Marginesie nr 5/15-16 (27) pomysłodawca: Kamil Bonas redaktor naczelny: Ewelina Bierć redakcja: Katarzyna Sagatyńska, Mateusz Słowikowski, Agnieszka Wontrucka, Adrianna Pierzchała, Mateusz Pietrzak,

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o OK O Z ၇嗇TZ ၷ升 n bu o e 2 Okn e n ne, je no o e bą e oၷ升oną o ၷ升ᐧ吧c nn ku =, / 2K, ၷ升o ne koၷ升o e b ᐧ吧 3 Okuc ob o o e 4 Z ok enne t ၷ升 o ne, o ęne ၷ升ub et ၷ升o e, oc nko ne n kᐧ吧 ką ၷ升 k e o nego o ą u

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ekumeniczna Wspólnota Modlitewna świętego Pawła Apostoła REGUŁA Ojcze spraw, aby stanowili jedno (J 17, 21) WARSZAWA 2010 E k u me n i c z

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C N A D Y S P E R S J Z A N

Bardziej szczegółowo

Dzisiejsza pandemia rozpoczęła się w Meksyku. Szybko jednak zaczęła przekraczać granice trafiając do USA, Kanady, Nowej Zelandii i w końcu Europy.

Dzisiejsza pandemia rozpoczęła się w Meksyku. Szybko jednak zaczęła przekraczać granice trafiając do USA, Kanady, Nowej Zelandii i w końcu Europy. Świńska grypa - ten temat nie schodzi od dłuższego czasu z pierwszych stron gazet, portali internetowych oraz mediów naziemnych. Zimowy sezon imprezowy - jeśli tak to możemy określić, właśnie się zaczął.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I

U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Ce n n i k Zabie g ó w

Ce n n i k Zabie g ó w Ce n n i k Zabie g ó w D w o r e k Sa r a s w a t i ZABIEGI N A TWARZ O D MŁADZAJĄC O-NAWILŻAJĄCY ZABIEG Z PŁATEM KOLAGEN O WYM. Zabie g z a n a t o m i c z n y m p ł a t e m h y d r o ż e l o w y m, w

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471 opracował: Józef Zieliński A. ORGANIZACJA, NAUKA I NAUCZANIE DZIAŁ I 1. DZIENNIKI PODAWCZE S II 1 Dziennik

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów klas I III w roku szkolnym 2009/2010. Imię i nazwisko ucznia

Osiągnięcia uczniów klas I III w roku szkolnym 2009/2010. Imię i nazwisko ucznia Osiągnięcia uczniów klas I w roku szkolnym 2009/2010 Nazwa konkursu Imię i nazwisko ucznia Klasa Miejsce Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny Mistrz Mateusz Mordzonek IIa I Dzielnicowy Konkurs Plastyczny

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Maria urodziła się7 listopada 1867 rokuw Warszawie. Była najmłodsza. dzieci państwa Skłodowskich.

Maria urodziła się7 listopada 1867 rokuw Warszawie. Była najmłodsza. dzieci państwa Skłodowskich. śycie i dokonania naukowe Marii Skłodowskiej Curie Maria urodziła się7 listopada 1867 rokuw Warszawie. Była najmłodsza spośród pięciorga dzieci państwa Skłodowskich. Kształciła się początkowo na pensji

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU w II edycji AMP FUTBOL CUP!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU w II edycji AMP FUTBOL CUP! ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU w II edycji AMP FUTBOL CUP! Drodzy Przyjaciele Piłki Nożnej Amp Futbol Polska organizator AMP FUTBOL CUP to stowarzyszenie promujące w Polsce ampfutbol piłkę nożną dla

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

19 V 2012 XXVIII RAJD PIESZY BLISKIE SERCU

19 V 2012 XXVIII RAJD PIESZY BLISKIE SERCU 19 V 2012 XXVIII RAJD PIESZY BLISKIE SERCU Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Ewy Karasek i pani Reginy Suwały uczestniczyli w rajdzie Śladami Janusza Korczaka po Warszawie, który został zorganizowany

Bardziej szczegółowo

ᐗ厇OWA P YF KA JA HN NA N ALA J AN ARN ᐗ升Ąᐗ升 ᐗ升 ᐗ升Ąᐗ升 ᐗ升 ᐗ升ᐗ升 ᐗ升 Oz z wg W pó go łow ᐗ厇 ᐗ厇ów ᑇ哧 ( PV): 4523 3 8 Robo y budow w z ᐗ厇 budowy wodo ągów u o ągów do odp ow dz ᖷ嗗 ᐗ厇ów P R Ś N ALA J AN ARN 2

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA technika zasady siatkarze 4 ENCYKLOPEDIA SIATKÓWKI Spis treści Krótka historia siatkówki 6 Zasady i technika gry 16 Organizacje siatkarskie 64 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

SP S O P RTY W N W IE N MCZECH

SP S O P RTY W N W IE N MCZECH SPORTY W NIEMCZECH Najpopularniejszym sportem jest piłka nożna. Obecnie Niemcy są na 2 miejscu w rankingu FIFA. Popularni piłkarze: Franz Beckenbauer - piłkarz grający jako stoper, a po zakończeniu kariery

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE

Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE Konferencja Zawód Naukowiec, 11.10.2014, Warszawa Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE Anna Wiśniewska Krajowy Koordynator MSCA i EURAXESS Delegat rządowy do Komitetu Programowego

Bardziej szczegółowo