Forum Ochrony Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forum Ochrony Zdrowia"

Transkrypt

1

2 Frum Ochrny Zdrwia Debata Dkąd zmierza plityka seniralna w Plsce? Zdrwe starzenie wyzwaniem dla plskiej gspdarki, Bartsz Ałukwicz, Minister Zdrwia, Lech Wałęsa, Laureat Pkjwej Nagrdy Nbla, Prezydent RP , Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, Wjciech Dziwrski, Dyrektr Sekcji ds. Innwacji i Zdrweg Starzenia się Dyrekcja Generalna ds Zdrwia i Knsumentów (DG SANCO), Kmisja Eurpejska, Barbara Bień, Kierwnik Kliniki Geriatrii; Wiceprezes ds. Medycznych Plskieg Twarzystwa Gerntlgiczneg, Uniwersytet Medyczny w Białymstku Dynamicznie rsnące zaptrzebwanie na usługi zdrwtne, wynikające zarówn ze zmian demgraficznych, jak i cywilizacyjnych stale wymusza mdernizwanie systemu chrny zdrwia raz craz większe nakłady finanswe. Od chwili uwlnienia rynku usług medycznych w Plsce, czyli już d 15 lat, tendencja ta jest niezmienna i trudn dstrzec perspektywę, w której mże ulec na mdyfikacji. Z drugiej strny zdajemy sbie sprawę, że mżliwści finanswe są graniczne i system musi ulec pewnemu zrównważeniu, gdyż budżet państwa nie będzie w stanie unieść stale rsnących ksztów. Knieczne zwiększanie efektywnści systemu chrny zdrwia wymaga zatem nwych, innwacyjnych prjektów uzasadninych eknmicznie i spłecznie, które będą rzwijane mając na względzie zarówn interes pacjenta jak i mżliwści państwa. Zygmunt Berdychwski, Przewdniczący Rady Prgramwej Frum Eknmiczneg Dlateg też wymagają bardz staranneg przygtwania, wielu dyskusji, przemyśleń i analiz. Od czterech lat miejscem takiej właśnie debaty jest Frum Ochrny Zdrwia, które uzupełnia zakres zagadnień plitycznych, gspdarczych i spłecznych mawianych pdczas Frum Eknmiczneg. Eksperci, lekarze, biznesmeni raz przedstawiciele rządu dyskutują na temat prblemów i przemian rynku usług medycznych zmierzających d większej efektywnści systemu chrny zdrwia i wzrstu zadwlenia pacjentów. 2

3 Frum Ochrny Zdrwia Rla i miejsce regulatra w systemie Ochrny Zdrwia V Frum Ochrny Zdrwia 2-4 września 2014r., Krynica-Zdrój Zdrwie Plaka. Zdrwie Eurpejczyka. Frum Ochrny Zdrwia, które już p raz 5 dbędzie się w trakcie Frum Eknmiczneg, przypada w rku w którym bchdzimy 25. rcznicę transfrmacji ustrjwej, 15-lecie funkcjnwania rynku usług medycznych w Plsce raz 10. rcznicę przystąpienia Plski d Unii Eurpejskiej. Na tle tych wydarzeń wart się zastanwić, jaka jest przyszłść systemu pieki zdrwtnej w Plsce, birąc pd uwagę dświadczenia innych krajów. Dyskusje pdczas Frum Ochrny Zdrwia t dsknały mment nie tylk na pdsumwanie dtychczaswych siągnięć, ale także na zastanwienie się nad nwymi systemwymi rzwiązaniami prblemów wynikających ze zmian demgraficznych i cywilizacyjnych, przed którymi sti Plska i państwa Unii Eurpejskiej. Ja Carvalh das Neves, Prezes Centralnej Administracji Systemu Opieki Zdrwtnej, Prtugalia Jesper Fisker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Zdrwia, Dania Główne zagadnienia tematyczne V Frum Ochrny Zdrwia: Prirytet chrny zdrwia w nwej perspektywie finanswej UE Pacjent w systemie chrny zdrwia Rla chrny zdrwia w gspdarce Zdrwie publiczne Finanswanie sytemu chrny zdrwia Regulacje prawne w chrnie zdrwia 3

4 Frum Ochrny Zdrwia Adam Frnczak, b. Pdsekretarz Stanu, Ministerstw Zdrwia, Plska; Stavrs Malas, Minister, Ministerstw Zdrwia, Cypr; Ewa Kpacz, Marszałek Sejmu, Sejm RP, Plska; Jhn Dalli, Kmisarz ds. zdrwia i chrny knsumentów ( ), Kmisja Eurpejska, Belgia Bartsz Arłukwicz Minister, Ministerstw Zdrwia Dkąd zmierza plityka seniralna w Plsce? Zdrwe starzenie wyzwaniem dla plskiej gspdarki Marek Balicki Minister Zdrwia (2003 i ) Plityka Lekwa Państwa Prf. Richard G. Wilkinsn Hnrwy Prfesr Epidemilgii i Zdrwia Publiczneg, University Cllege Lndn, Wielka Brytania Zdrwie na tle rzwju gspdarczeg Gerard Jhan den Heeten Dyrektr Generalny, Nardwe Eksperckie i Treningwe Centrum Prfilaktyki Raka Piersi, Hlandia Zrównważna innwacyjnść w systemach chrny zdrwia. Jak pprawić jakść usług przy jednczesnej redukcji ksztów? Agnieszka Pachciarz b.prezes, Nardwy Fundusz Zdrwia Plityka zdrwtna prirytetem plitycznym państwa 4

5 Frum Ochrny Zdrwia Zestarzejmy się świadmie. Plska plityka spłeczna i chrna zdrwia w bliczu starzenia się plskieg spłeczeństwa Prf. Christian Dierks Charite - Uniwersytet Medyczny w Berlinie, Niemcy Regulacje prawne. Krdynwane twrzenie prawa dla chrny zdrwia Christian Wards Dyrektr ds. Rzwju Biznesu, Międzynardwy Rzwój Rynków, BUPA, Wielka Brytania Finanswe prirytety gspdarki zdrwtnej c pmże systemwi Mdele eurpejskie i realia plskie Bela Merkely Prfesr Kardilgii, Prezes, Węgierskie Twarzystw Kardilgiczne, Węgry Leczenie inwazyjne zawału serca w Eurpie śrdkw Wschdniej aspekty eknmiczne, a efekty zdrwtne Richard Bergstrm Dyrektr Generalny EFPIA, Belgia Zdrwie dla gspdarki Vladimir A. Makatsaria President Jhnsn & Jhnsn Medical - Emerging Markets, EMEA, Wielka Brytania Zdrwie dla gspdarki 5

6 Frum Ochrny Zdrwia Debata Zrównważna innwacyjnść w systemach chrny zdrwia. Jak pprawić jakść usług przy jednczesnej redukcji ksztów?, Mariusz Gujski, Redaktr Naczelny, Służba Zdrwia, Krzysztf Chlebus, Pdsekretarz Stanu, Ministerstw Zdrwia, Gerard Jhan den Heeten, Dyrektr Generalny, Nardwe Eksperckie Centrum Prfilaktyki Raka Piersi, Hlandia, Nicle Denjy, Sekretarz Generalny dla Eurpy i Chin, COCIR, Belgia, Beata Małecka-Libera, Pseł na Sejm RP, Sejm, Plska IV Frum Ochrny Zdrwia Obrady Frum kncentrwały się na nwych rzwiązaniach w zarządzaniu służbą zdrwia, plityce lekwej raz spsbach finanswania innwacyjnych rzwiązań. Uczestniczyli w nich przedstawiciele najwyższych władz państwwych, rektrzy uczelni medycznych, przedstawiciele instytucji i firm medycznych raz dyrektrzy największych szpitali. Frum twrzyła prezentacja raprtu Krdynwana Opieka Zdrwtna. Dświadczenia międzynardwe. Prpzycje dla Plski przygtwaneg przez firmę EY. W systemie partym na KOZ lekarz mtywwany byłby za t c udał mu się siągnąć w prcesie leczenia pacjenta, a nie za t ilu pacjentów się d nieg zapisał tłumaczył Łukasz Zalicki, Partner w firmie dradczej EY. Pdczas debaty Dkąd zmierza plityka seniralna w Plsce? Zdrwe starzenie wyzwaniem dla plskiej gspdarki. minister zdrwia Bartsz Arłukwicz przeknywał, że knieczna jest współpraca wszystkich resrtów dpwiedzialnych za plitykę spłeczną i zdrwtną. Paweł Sztwiertnia, Dyrektr Generalny INFARMY pwiedział, że knieczne jest pracwanie kmplekswych rzwiązań, szczególnie w bszarze plityki zdrwtnej i spłecznej. Krdynwana pieka zdrwtna - dświadczenia międzynardwe, prpzycje dla Plski Kszty pśrednie w chrnie zdrwia. Prezentacja raprtu i rekmendacje dla Plski Wiele uwagi eksperci pświęcili aspektm eknmicznym - d kniecznści liczenia ksztów pśrednich w plskim systemie, czy wpływu działalnści szpitali prywatnych na wzrst gspdarczy daneg reginu, p finanswanie kardilgii inwazyjnej dziedziny, w której Plska jest liderem w Unii Eurpejskiej. Gście debaty pświęcnej plityce lekwej państwa za najważniejsze prblemy w perspektywie długterminwej uznali zmniejszenie nierównści w dstępie d chrny zdrwia raz zwiększenie dstępu d innwacji. Nawiązywali w ten spsób d tez brytyjskieg epidemilga prfesra Richarda Wilkinsna, autra Ducha równści, który był gściem specjalnym Frum Ochrny Zdrwia. 6

7 Frum Ochrny Zdrwia Media W ciągu kilkunastu lat liczba sób, które mają więcej niż 65 lat zwiększy się znacząc. Starzejące się spłeczeństw t wyzwanie dla plityki zdrwtnej na najbliższe lata. D 2060 r. na jedną sbę w wieku 65+ będzie przypadać zaledwie 1,4 sby w wieku prdukcyjnym (20-64 lata) a jeszcze 3 lata temu ten stsunek wynsił 1:5. Plska na tle pzstałych krajów Unii Eurpejskiej wygląda pd tym względem wyjątkw niekrzystnie. Za kilkadziesiąt lat mamy szansę być najstarszym nardem na kntynencie. Ten prblem dziś szerk mawiał grn ekspertów zaprsznych na III Frum Ochrny Zdrwia Frum Eknmiczneg w Krynicy. Nie zamierzamy wprwadzać współpłacenia pacjentów za świadczenia medyczne. W żadnym kraju, w którym funkcjnują dpłaty d świadczeń, nie wpłynęły ne na skrócenie klejek d lekarzy. Współpłacenie wycfują m.in. Węgry, Czechy i Słwacja. Okazał się, że dpłaty d świadczeń uderzyły najbardziej w najubższą część spłeczeństwa. Takie sby nie chdziły d lekarzy, a ptem trafiały d szpitali jak ciężkie przypadki - pdkreślała Ewa Kpacz minister zdrwia ( ) pdczas XXI Frum Eknmiczneg w Krynicy. System knkurencji płatników pwinniśmy w Plsce jak najszybciej zrganizwać. Plegałby n na knkurencji między płatnikiem publicznym, a płatnikami prywatnymi. Rewlucja sprwadza się d teg, że pacjent stałby się w służbie zdrwia także klientem, któreg się zabiega i któreg się szanuje. Dla finansów państwa ten system także byłby krzystny, gdyż knkurencja wymusza większą racjnalnść w zarządzaniu finansami - przeknywał pdczas Frum Grzegrz Prądzyński, Prezes Plskiej Izby Ubezpieczeń. Pdczas dyskusji panelwych w trakcie Frum Ochrny Zdrwia XXII Frum Eknmiczneg w Krynicy c najmniej kilkakrtnie z ust plskich i zagranicznych ekspertów, jak również z ust przedstawicieli Ministerstwa Zdrwia w sbach wiceministrów Sławmira Neumanna i Igra Radziewicza-Winnickieg raz ministra pracy i plityki spłecznej Władysława Ksiniaka- -Kamysza padały argumenty za tym, by na zdrwie patrzeć w kategriach kapitału, w który nie tylk trzeba, lecz także wart inwestwać. Partnerzy Frum Ochrny Zdrwia 7

8 Nasze przedsięwzięcia Instytut Wschdni (pełna nazwa Fundacja Instytut Studiów Wschdnich) jest niezależną pzarządwą rganizacją, której główną misją jest wzmacnianie dbrych relacji pmiędzy państwami Śrdkwej i Wschdniej Eurpy. Głównym przedsięwzięciem Instytutu jest rganizwane d lat 90 Frum Eknmiczne w Krynicy-Zdrju, które stanwi platfrmę d bezstrnnej debaty pświęcnej plitycznym, gspdarczym i spłecznym zagadnienim. Frum Eknmiczne w ciągu kilkunastu lat stał się jednym z największych, kmplekswych i najbardziej uznanych wydarzeń w Eurpie Śrdkw-Wschdniej. W 2013 rku w Frum wzięł udział kł 3000 gści z 60 krajów świata. Instytut rganizuje również inne przedsięwzięcia m. in. : Frum Reginów Frum Innwacji Frum Inwestycyjne Frum Energetyczne Frum Eurpa - Ukraina Frum Eurpa Rsja Frum Eurpa USA Szkła Frum Eknmiczneg Instytut Studiów Wschdnich, ul. Slec 85, Warszawa, tel.: , fax: ,

Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Zygmunt Berdychwski, Przewdniczący Rady Prgramwej Frum Eknmiczneg Pnieważ gólny pzim inwestycji uważany jest za punkt wyjścia dla wielu strategii rzwju gspdarczeg, a pbudzanie prcesów inwestycyjnych jest

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Co to jest Europejski Dzień Walki z Otyłością?

Co to jest Europejski Dzień Walki z Otyłością? C t jest Eurpejski Dzień Walki z Otyłścią? Najważniejsze infrmacje Eurpejskim Dniu Walki z Otyłścią Inicjatywa Eurpejski Dzień Walki z Otyłścią (ang. Eurpean Obesity Day) t niezależna platfrma skupiająca

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2009 (EEC 2009 The European Economic Congress 2009) Katowice, 15-17 kwietnia 2009 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2009 (EEC 2009 The European Economic Congress 2009) Katowice, 15-17 kwietnia 2009 r. Eurpejski Kngres Gspdarczy 2009 (EEC 2009 The Eurpean Ecnmic Cngress 2009) Katwice, 15-17 kwietnia 2009 r. Kmitet rganizacyjny rada patrnacka Kngresu Przewdniczący kmitetu rganizacyjneg Kngresu Jerzy Buzek

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idzie lat zajrzyj : http://kartki.wp.pl/kat,67,kid,2261,main,65,title,uwaga-naraka,nwakartka.html

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo