Genom na talerzu czyli patentowanie żywności GM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Genom na talerzu czyli patentowanie żywności GM"

Transkrypt

1 Tomasz Twardowski Instytut Chemii Bioorganicznej PAN i Politechnika Łódzka Genom na talerzu czyli patentowanie żywności GM Żywność oparta na produkcji roślinnej stanowi dla nas podstawę wyżywienia (produkcja związana z wodami rzek, jezior, mórz i oceanów jest w przypadku naszego kraju gospodarczo znacznie mniej istotna). Zarówno ilość jak i jakość produkcji rolniczej w głównej mierze zależy od stosowanej technologii i dostępnych innowacji technicznych. Zasadniczy wzrost ilościowy produkcji roślinnej związany był (i nadal jest) z postępem biologicznym i z rozwojem mechanizacji, a zwłaszcza chemizacji rolnictwa (nawozy sztuczne oraz środki ochrony roślin). Rozwój prawdziwej produkcji ekologicznej miał miejsce tylko do XIX w. Zastosowanie sztucznych nawozów azotowych i środków ochrony roślin na początku XX w. umożliwiło zwiększenie produkcji roślinnej. Ogromne przemiany i skokowy wzrost plonów spowodowała zielona rewolucja Normana Borlauga, laureata pokojowej Nagrody Nobla. Niemniej jednak dopiero na przełomie XX i XXI w. mamy do czynienia z jakościowo innowacyjnymi koncepcjami, których źródłem jest wiedza oparta na zrozumieniu podstaw molekularnych. Pomimo wielkiego postępu biologicznego i technicznego zasadnicza jest kwestia czy wystarczy żywności? Prognozy demograficzne przewidują, że niedługo Ziemię będzie zamieszkiwać 10 miliardów ludzi. W dyskusjach naukowców i publicystów powraca zatem podstawowy problem, czy będzie można wyżywić tak dużą liczbę mieszkańców naszej planety. Stosowanie dotychczasowych technologii nie zabezpieczy wystarczającej ilości żywności dla populacji (zestawienie 1). Zestawienie 1 Wydajność produkcji rolniczej 1

2 Pszenica wiek q/ha charakter produkcji X-XVIII 5-10 w pełni eko produkcja XIX wprowadzanie środków chemicznych, nawozów oraz ochrony roślin XX rewolucja Borlauga ogromny sukces klasycznej hodowli XX/XXI > 70 genewolucja zastosowanie metod inżynierii genetycznej otwiera nowe horyzonty XXI perspektywy zupełnie nowych jakościowo koncepcji rozwoju produkcji roślinnej z wykorzystaniem technologii RNAi, ncrna Przy wykorzystaniu wszystkich odstępnych technologii uzyskano w latach roczny wzrost wydajności z hektara o 2%. W ostatnich latach wzrost ten wyniósł już tylko 1% w skali rocznej. Spadek produktywności ziemi uprawnej następuje w sytuacji, w której każdego roku liczba ludności naszej planety zwiększa się o 70 mln. W zestawieniu 2 w formie skróconej określono jaka żywność jest przez nas konsumowana. Zestawienie 2 Rodzaje żywności współcześnie konsumowanej produkcja masowa (czyli oparta na chemii: nawozach i środkach ochrony roślin); ekożywność (czyli produkcja z jak najwyższym pominięciem produktów chemicznych, a zatem droższa i o znacznie niższej produktywności); ersatz (stosowanie czynników zastępczych); żywność GM (związana z wykorzystaniem innowacyjnych technologii inżynierii genetycznej, a z tym wiąże się szczególnie rygorystyczna kontrola). W tym kontekście należy sformułować cele i zadania inżynierii genetycznej, co można w uproszczeniu ująć następująco (zestawienie 3): Zestawienie 3 2

3 Zadania inżynierii genetycznej 1. identyfikacja pożądanych właściwości jako genu (w uproszczonej interpretacji termin gen ); 2. transfer i/lub modyfikacja genu; 3. regeneracja zmodyfikowanego organizmu. Te trzy etapy można określić jako inżynierskie, a zatem charakteryzowane przez przesłanki określane jako potencjalna zdolność patentowa. Dopiero w dalszym etapie ma miejsce komercjalizacja uwarunkowana legislacją, biobezpieczeństwem i odbiorem społecznym. Jednocześnie, dla przykładu, należy podkreślić, że kukurydza GM (której produkcja rolna jest legalna w krajach Unii Europejskiej) czy też soja GM (masowo importowana do UE) niczym nie wyróżnia się od standardowych produktów. Natomiast łosoś, do którego genomu wprowadzono gen hormonu wzrostu jest większy (jednakże nie jest dopuszczalny obrót ani produkcja w UE) (rys. 1A, 1B, 1C). Rys. 1. Transgeniczna kukurydza (A), soja (B) oraz łosoś (C). B) 3

4 C) Porównanie wielkości łososia. Pierwsze komercyjne uprawy roślin miały miejsce (USA) w 1996 r. W ciągu 13 lat areał upraw roślin GM wzrósł do 125 mln, a przy produkcji zaangażowane są miliony ludzi (zestawienie 4). Zestawienie 4 Areał upraw GM w 2008 r. Areał roślin transgenicznych uprawianych komercyjnie 125 mln ha. 4

5 25 państw; 13,5 mln rolników. Polska: pow ha kukurydzy Bt (2008 r.) Z tych podstawowych danych wynikają zasadnicze i istotne informacje ujęte w formie konkluzji w zestawieniu 5. Zestawienie 5 Wnioski z podstawowych faktów w minionych trzynastu latach zrealizowano ponad 400 mln ha upraw komercyjnych roślin GM; miliony konsumentów i producentów (ludzi i zwierząt); pojedyncze, niereproduktywne doniesienia o negatywnych efektach; pozytywne opinie EFSA, FDA, EMEA *. * EFSA = European Food Safety Authority; FDA = Food and Drug Administration, USA; EMEA = European Medicine Agency. Ten stan gospodarki światowej znajduje swe odzwierciedlenie (zestawienie 6) w naszej codziennej rzeczywistości. Wszyscy jesteśmy konsumentami produktów inżynierii genetycznej. Zestawienie 6 Lista codziennych zakupów, produktów zawierających produkty GM lub pochodne roślin i/lub mikroorganizmów GM, lub wyprodukowane przy pomocy GMO: ciastka zupy czekolada mięsa kiełbasa makarony szczepionki leki (hormony, biofarmaceutyki) 5

6 diagnostyka (przeciwciała monoklonalne) Przedstawione na rysunku 2 artykuły konsumpcyjne zostały wyprodukowane z wykorzystaniem surowców pochodzących z GMO. Są to albo niewielkie dodatki (jak np. izolaty białkowe, lecytyna) czy też z roślin genetycznie zmodyfikowanych jak kukurydza GM. Rys. 2. Zdjęcia opakowań przykładowych produktów konsumpcyjnych, które najprawdopodobniej zawierają niewielkie ilości produktów GM (A) oraz oleju wyprodukowanego z roślin GM i tak oznakowanego (B). Rys. 2A. 6

7 Rys. 2B. 7

8 W opinii wielu osób (zwłaszcza zwolenników) alternatywą jest żywność organiczna, jednakże wcale nie jest ona taka zdrowa, jak powszechnie się uważa. Według raportu, którego podsumowanie opublikowano w American Journal of Clinical Nutrition żywność organiczna zawiera tyle samo składników odżywczych i witamin co zwyczajne uprawy, przetwory mięsne i produkty mleczarskie - czytamy na serwisie BBC. Faktycznie odkryte różnice dotyczą np. poziomu zawartości azotu i fosforu. Wynikają one z innego sposobu nawożenia, a odnotowane ilości tych pierwiastków nie mają większego znaczenia dla zdrowia człowieka. Tymczasem, jak wynika z badań rynku, konsumenci są w stanie zapłacić krocie za tzw. zdrową żywność. Rynek tych produktów tylko w Wielkiej Brytanii szacuje się na ponad 2 mld funtów rocznie (http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/ stm; Obecnie mamy jakościowo nowe wyzwania w hodowli roślin, które skrótowo można sformułować następująco: 1. przewaga finansów prywatnych w hodowli roślin i koncentracja firm nasiennych, 2. patentowanie i ochrona własności intelektualnej, a w konsekwencji ograniczenia w dostępie do zasobów genowych; a) zasoby genowe traktowane jako bogactwo narodowe w centrach pochodzenia i centrach zmienności; b) patentowanie genów i procedur; ich wykorzystanie w tworzeniu materiałów wyjściowych. W tej sytuacji zasadnicze znaczenie ma fakt patentowania LMO (LMO, ang. living modified organizm, żywe genetycznie zmodyfikowane organizmy, a zatem zdolne do reprodukcji) mikroorganizmów, roślin i zwierząt. Zdolność patentową posiadają (zestawienie 7): 8

9 Zestawienie 7 Zdolność patentowa żywych zmodyfikowanych organizmów sposoby wytwarzania technikami inżynierii genetycznej mikroorganizmów, roślin i zwierząt; mikroorganizmy, do których wprowadzono nową właściwość technikami inżynierii genetycznej; rośliny (z wyłączeniem nowych odmian), do których wprowadzono nową właściwość technikami inżynierii genetycznej; zwierzęta (z wyłączeniem nowych ras), do których wprowadzono nową właściwość technikami inżynierii genetycznej. Innymi słowy (oprócz procedur, które jak zawsze mają zdolność patentową) jest możliwe patentowanie żywych organizmów, do których metodami inżynierskimi, a zatem reproduktywnymi, wprowadzono nową cechę, np. odporność na herbicyd. Jest to jakościowo nowy stan prawny, bowiem produkt (LMO) podlega wszystkim ograniczeniom wynikającym z procedur i norm prawnych związanych z prawami własności intelektualnej (IPR, ang. Intellectual Property Rights). Podstawowe cechy i różnice pomiędzy rejestracją nowej odmiany a patentowaniem zawarto w zestawieniu 8. Podkreślić należy przede wszystkim, że główne znaczenie mają konsekwencje w zakresie produkcji i dystrybucji danego innowacyjnego produktu, jak również w zakresie korzystania z opatentowanego rozwiązania technicznego. Zestawienie 8 Porównanie rejestracji i patentowania Rejestracja odmiany 1) wyróżniająca (ang. distinctive) 2) jednorodna (ang. uniform) 3) stabilna (ang. stable) [lub potocznie: OWT odrębna, wyróżniająca się, trwała] Patent 9

10 (ang. Industrial Patent) nowe (new) nieoczywiste (inventive) zastosowanie przemysłowe (commercial) Zasadnicze różnice: produkcja dystrybucja dalsze korzystanie Innowacje biotechnologii rolniczej radykalnie zmieniają zasady tradycyjnego zachowywania przez rolników nasion z jednego sezonu do drugiego. Obecnie rolnicy wykupują licencję od producentów nasion na określony sezon wegetacyjny i są zobowiązani do odsprzedania nasion bez prawa zachowania ich na przyszły sezon. Jakiekolwiek zachowanie nasion uznaje się za naruszenie umowy. Jest to zasadnicza zmiana pomiędzy tradycyjnym przywilejem farmerskim związana z patentowaniem roślin GM. KONKLUZJE: Nie można uciec od inżynierii genetycznej. Produkty inżynierii genetycznej są i będą na rynku. W naszym interesie leży uczestnictwo w innowacyjnej bioekonomii. W zgodnej opinii naukowej (ekspertów) analiza krok-po-kroku (ang. case-by-case) i merytoryczny nadzór poprzez administrację są niezbędne. Polska nauka i gospodarka wymagają rozwoju badań podstawowych i wdrożeń, co jest sprawą priorytetową dla naszej gospodarki. Innowacyjne (bio)technologie wymagają zabezpieczenia praw własności intelektualnej, co do pewnego stopnia zabezpiecza zwrot nakładów. Dzisiejsze zgłoszenia patentowe to produkcja przemysłowa za lat Dlatego niezbędne jest zabezpieczenie przyszłości bioekonomii w Polsce. Zgodność z prawem Unii Europejskiej i konwencjami międzynarodowymi jest koniecznością. Stworzenie podstaw bioekonomii w naszym kraju wymaga właściwych norm prawnych oraz pełnego honorowania zasad ochrony praw własności intelektualnej, zgodnie z przyjętymi normami europejskimi. Od 10

11 początku naszego istnienia jemy geny, genomy, białka, aczkolwiek wielu z nas o tym nadal nie wie. Żywność jest produkowana metodami przemysłowymi, a zatem zarówno procesy, jak i produkty przemysłu rolno-spożywczego, w określonych warunkach spełniają kryteria zdolności patentowej. Aczkolwiek obecny system i normy prawne w zakresie prawa własności przemysłowej w odniesieniu do żywności, a zwłaszcza żywych genetycznie zmodyfikowanych organizmów budzi wiele wątpliwości to nie dysponujemy obecnie lepszym rozwiązaniem prawnym. Pełne honorowanie praw ochrony własności intelektualnej leży w naszym wspólnym interesie i warunkuje rozwój bioekonomii. 11

Spis treści ISSN 1231-918 X BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2

Spis treści ISSN 1231-918 X BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2 HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO NR 3/2009 KWARTALNIK POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ Spis treści BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2 BIOLUMINESCENCJA W TRANSFORMACJI GENETYCZNEJ ORGANIZMÓW...

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Rośliny i żywność genetycznie modyfikowane

Rośliny i żywność genetycznie modyfikowane Prof. dr hab. Maria Klein Mgr inż. Małgorzata Madej Rośliny i żywność genetycznie modyfikowane Wprowadzenie Inżynieria genetyczna i tworzenie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) budzą z jednej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy Szkolenie 4 4 6.07.2008 Chałupy Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Racjonalna gospodarka i poprawa efektywności sektora

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Od pola do stołu bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego Bezpieczeństwo żywności Zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów SPIS

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-62916-19-1

ISBN 978-83-62916-19-1 Możliwości wdrożenia nowych technologii w przetwórstwie rolno-spożywczym w świetle foresightu Żywność i żywienie w XXI w. - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Potencjał absorpcyjny firm i założenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO W KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARSTW ROLNYCH

MIEJSCE I ROLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO W KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARSTW ROLNYCH Ekonomia i Środowisko. 1 (41) 2012 Rafał Baum Karol Wajszczuk. Jacek Wawrzynowicz MIEJSCE I ROLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO W KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOSPODARSTW ROLNYCH Rafał Baum, dr - Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Transgeniczna soja Roundup Ready

Transgeniczna soja Roundup Ready Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Specjalność: Biotechnologia Żywności Przemysław Łukasz Kowalczewski Nr albumu: 104315 Transgeniczna soja Roundup Ready Praca inżynierska

Bardziej szczegółowo

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE...

SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE... SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 Grzegorz Gorzała PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE...9 Dariusz Wiraszka INTEGROWANA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją naukową Aleksandry Chlebickiej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Korekta Krystyna Mirkowska. Redakcja techniczna Leszek Ślipski. Projekt okładki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-116-3

Korekta Krystyna Mirkowska. Redakcja techniczna Leszek Ślipski. Projekt okładki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-116-3 Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewaluacji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom?

Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom? Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom? Publikacja powstała w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności żywnościowej i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 POLECA Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 2 Zarządzanie jest obecne w życiu każdego z nas. Zarządzamy, organizując życie rodzinne oraz zawodowe, często w bardzo różnym wymiarze i zakresie. Celem oraz wyróżnikiem

Bardziej szczegółowo

Żywność i żywienie w XXI wieku

Żywność i żywienie w XXI wieku Żywność i żywienie w XXI wieku Scenariusze rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego Lech Michalczuk (red.) Łódź 2011 Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Przygotowanie materiału współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Ewa Maria Siedlecka Projekt Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona œrodowiska a innowacje. Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła

Ochrona œrodowiska a innowacje. Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła Ochrona œrodowiska a innowacje Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła Olsztyn 2014 Ochrona środowiska a innowacje Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO

VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie VADEMECUM PRODUKTU REGIONALNEGO Poradnik dla doradców Czerwiec 2010 r. Autor: Klaudia Kieljan Spis zawartości: I. Identyfikacja regionalnych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 43/2012 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 43/2012 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 43/2012 ISSN 1507-4757 43 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2012 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 43/2012

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Anna Rogut i Bogdan Piasecki Łódź, Sierpień 2009 Spis treści Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczny azbest. Paliwa z odpadów. Mamy jeszcze dużo do zrobienia INWESTYCJE W ŚRODOWISKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII EKOBIZNES I EKOLOGIA

Niebezpieczny azbest. Paliwa z odpadów. Mamy jeszcze dużo do zrobienia INWESTYCJE W ŚRODOWISKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII EKOBIZNES I EKOLOGIA } EKOROLNICTWO } Oszczêdne i doceniane œwietlówki } EMAS pilnie poszukiwany Egzemplarz bezp³atny Nr 1/2 2010 Niebezpieczny azbest INWESTYCJE W ŚRODOWISKO Paliwa z odpadów ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII ISSN

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie i zarządzanie w energetyce. Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka

Planowanie i zarządzanie w energetyce. Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka Planowanie i zarządzanie w energetyce Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka Wydawnictwo SGGW Warszawa 2009 1 Recenzent: Zbigniew Majewski ISBN 978-83-7583-123-8 Wydawnictwo SGGW ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych Zrównoważona produkcja biogazu Informator dla rolników ekologicznych Autorzy Florian Gerlach, Beatrice Grieb, Uli Zerger (FiBL) We współpracy z Wolfgang Baaske, Mirosław Baściuk, Liliana Gamba, Fernando

Bardziej szczegółowo