BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail."

Transkrypt

1 BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: tel STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego w Pakości OBIEKT : Targowisko miejskie ul. Św. Jana dz. nr 80/1;78/5;78/4;78/2 INWESTOR: Gmina Pakość ul. Rynek Pakość BRANŻA: Architektura i konstrukcja NR PROJEKTU : 33/11 DATA: r. EGZ. Zespół projektantów Branża Tytuł, imię i nazwisko Specjalność i nr upr. Budowlanych Podpis Projektował budowniczy Leszek Rychłowski 4839/61/KUA Sprawdził inż. Monika Kucała KUP/0031/PWOK/07 Sprawdził inż. arch. Walerian Kortylewski 2889/58 Opracował mgr inż. Edyta Lewandowska

2 Pakość, r. OŚWIADCZENIE Oświadcza się, że dokumentacja: Przebudowa targowiska miejskiego w Pakości wykonana dla Gminy Pakość, została wykonana zgodnie z otrzymanym zleceniem, z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projektant: budowniczy Leszek Rychłowski proj. 4839/61/KUA inż. arch. Walerian Kortylewski proj. 2889/59.. inż. Monika Kucała proj. KUP/0031/PWOK/07 Strona 2 z 13

3 Zawartość opracowania 1. Część opisowa Opis techniczny B-33/ Część rysunkowa 1. Projekt zagospodarowania terenu B-33/ Rzut przyziemia budynek socjalny B-33/ Rzut dachu budynek socjalny B-33/ Przekroje budynek socjalny B-33/ Elewacje budynek socjalny B-33/ Zestawienie stolarki budynek socjalny B-33/ Rzut przyziemia stoiska targowe B-33/ Rzut dachu stoiska targowe B-33/ Przekrój A-A stoiska targowe B-33/ Przekrój B-B stoiska targowe B-33/ Elewacje stoiska targowe B-33/ Zestawienie stolarki stoiska targowe B-33/ Strona 3 z 13

4 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1. Podstawa opracowania Zlecenie nr 33/2011 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowrocławiu z dnia r. Program użytkowy obiektu Uzgodnienia ze Zleceniodawcą w trakcie opracowywania projektu budowlanego Obowiązujące normy, normatywy i przepisy techniczne: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / j Dz.U. nr 109 poz z późn.zm /. Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156 poz.1118 z 1 września 2006 roku). 2. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest przebudowa targowiska miejskiego w Pakości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu Obszar objęty opracowaniem stanowi teren zagospodarowany obecnym targowiskiem miejskim. Obiekt znajduje się w Pakości przy ul. Św. Jana na działkach nr 80/1;78/5;78/4;78/2. Na działce znajdują się plac utwardzony, istniejący dojazd od strony ul. Św. Jana poprzez istniejącą bramę, wejście także od strony ul. Św. Jana. Pozostała część terenu stanowi teren zielony. 4. Projektowane zagospodarowanie terenu Projektowane zagospodarowanie terenu polega na przebudowie targowiska miejskiego w zakresie: - demontażu istniejącego placu utwardzonego - demontażu istniejącej sceny - demontażu zbiornika bezodpływowego - budowie budynku ze stoiskami targowymi - budowie budynku socjalnego - budowa dróg wewnętrznych - montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej - montaż łapacz piłek od strony dz. nr 80/2 Strona 4 z 13

5 Zestawienie powierzchni: Zabudowa kubaturowa - 676,05m² place utwardzone i dojazdy 1864,32 m 2 zieleń 302,45 m 2 powierzchnia działki 2842,82m 2, Procentowy udział powierzchni: zabudowa kubaturowa - 23,78 % place utwardzone - 65,58 % zieleń stanowi - 10,64% 5. Dane o terenie Teren objęty opracowaniem nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej. 6. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej Teren nie znajduje się na obszarze eksploatacji szkód górniczych. 7. Dane dotyczące zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych Projektowany obiekt nie stanowi inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska (...) Dz. U. Nr 179 poz.149, z dn r.) Ochrona wód podziemnych. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego Gospodarka wodno-ściekowa. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane będą na teren działki. Ścieki sanitarne odprowadzone będą do kanalizacji miejskiej. Strona 5 z 13

6 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Zlecenie nr 33/2011 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowrocławiu z dnia r. Program użytkowy obiektu Uzgodnienia ze Zleceniodawcą w trakcie opracowywania projektu budowlanego Obowiązujące normy, normatywy i przepisy techniczne: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / j Dz.U. nr 109 poz z późn.zm /. Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156 poz.1118 z 1 września 2006 roku). 2. Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy targowiska miejskiego zlokalizowanego w Pakości przy ul. Św. Jana na dz. nr 80/1;78/5;78/4;78/2. 3. Dane techniczno - rzeczowe i funkcjonalne Budynek socjalny długość budynku - 15,80 m szerokość budynku - 3,30 m wysokość budynku - 3,84m powierzchnia zabudowy - 52,14 m 2 kubatura budynku - 200,22 m³ Budynek ze stoiskami targowymi długość budynku - 75,52 m szerokość budynku - 8,30 m wysokość budynku - 3,86m powierzchnia zabudowy - 626,82 m 2 kubatura budynku ,14 m³ 3.1. Wykaz pomieszczeń Przyziemie budynek socjalny: Nr Pomieszczenie Powierzchnia Posadzka 01 Komunikacja 9,86 m 2 Gress 02 Pom. socjalne 5,16 m 2 Gress 03 WC/Damski 3,14 m 2 Gress Strona 6 z 13

7 04 Pom. gospodarcze 1,26 m 2 Gress 05 WC/Męski 5,66m 2 Gress 06 Biuro 6,04m 2 Gress 07 Kotłownia 5,18m 2 Gress RAZEM: 36,30m 2 Przyziemie stoiska targowe: Nr Pomieszczenie Powierzch Posadzka nia 01 Stoisko (owoce i warzywa) 9,83 m 2 Kostka brukowa 02 Stoisko (owoce i warzywa) 9,83 m 2 Kostka brukowa 03 Stoisko (owoce i warzywa) 9,83 m 2 Kostka brukowa 04 Stoisko (owoce i warzywa) 9,83 m 2 Kostka brukowa 05 Stoisko (owoce i warzywa) 9,83m 2 Kostka brukowa 06 Stoisko (owoce i warzywa) 9,83m 2 Kostka brukowa 07 Stoisko (mięso i wędliny) 8,39m 2 Gress 08 Stoisko (mięso i wędliny) 8,39m 2 Gress 09 Stoisko (mięso i wędliny) 8,39m 2 Gress 10 Stoisko (ryby) 8,39m 2 Gress 11 Stoisko (ryby) 8,39m 2 Gress 12 Stoisko (ryby) 8,39m 2 Gress 13 Stoisko (rękodzieło) 9,83m 2 Kostka brukowa 14 Stoisko (rękodzieło) 9,83m 2 Kostka brukowa 15 Stoisko (inne) 9,83m 2 Kostka brukowa 16 Stoisko (inne) 9,83m 2 Kostka brukowa 17 Stoisko (inne) 9,83m 2 Kostka brukowa 18 Stoisko (inne) 9,83m 2 Kostka brukowa 19 Stoisko (inne) 9,83m 2 Kostka brukowa 20 Stoisko (inne) 9,83m 2 Kostka brukowa 21 Stoisko (inne) 9,83m 2 Kostka brukowa 22 Stoisko (inne) 9,83m 2 Kostka brukowa 23 Stoisko (AGD) 9,83m 2 Kostka brukowa 24 Stoisko (AGD) 9,83m 2 Kostka brukowa 25 Stoisko (miody i przetwory) 9,32m 2 Kostka brukowa 26 Stoisko (miody i przetwory) 9,32m 2 Kostka brukowa 27 Stoisko (nabiał) 9,32m 2 Kostka brukowa 28 Stoisko (nabiał) 9,32m 2 Kostka brukowa 29 Stoisko (kwiaty, sadzonki) 9,32m 2 Kostka brukowa 30 Stoisko (kwiaty, sadzonki) 9,32m 2 Kostka brukowa 31 Stoisko (owoce i warzywa) 9,83m 2 Kostka brukowa 32 Stoisko (owoce i warzywa) 9,83m 2 Kostka brukowa 33 Stoisko (owoce i warzywa) 9,83m 2 Kostka brukowa 34 Stoisko (owoce i warzywa) 9,83m 2 Kostka brukowa 35 Stoisko (owoce i warzywa) 9,83m 2 Kostka brukowa 36 Stoisko (owoce i warzywa) 9,83m 2 Kostka brukowa 37 Komunikacja 264,38m 2 Kostka brukowa RAZEM: 606,56m 2 Strona 7 z 13

8 3.2. Rozwiązania funkcjonalne Planowana przebudowa targowiska miejskiego polega na budowie budynku z kompleksem stoisk targowych przeznaczonych do sprzedaży: - owoców i warzyw - mięsa i wędlin - ryb i przetworów rybnych - rękodzieła - miodów i przetworów - artykułów gospodarstwa domowego - kwiatów, sadzonek i drzewek - nabiału - oraz innych artykułów Stoiska zlokalizowane są po obu stronach komunikacji. Komunikacja stanowi otwartą przestrzeń bez drzwi oraz bram. Stoiska nieogrzewane otwarte, poza stoiskami przeznaczonymi do sprzedaży mięsa, wędlin i ryb, zamykanymi, gdzie przewidziano ogrzewanie oraz zamontowanie zlewu, umywalki lodówek oraz szafki na ubrania. W ramach planowanej inwestycji planuje się także budowę budynku socjalnego z sanitariatami, pom. socjalnym oraz biurem dla inkasenta obsługującego targowisko. Sprzątaniem targowiska będzie zajmowała się osoba nadzorująca. Projektowane targowisko będzie czasowe dwa razy w tygodniu. 4. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe Fundamenty Fundamenty wylewane na mokro z betonu B20. Ściany zewnętrzne Ściany zewnętrzne budynku socjalnego wykonać z gazobetonu gr. 24 cm, ocieplone styropianem gr. 15 cm. Ściany zewnętrzne budynku ze stoiskami targowymi z blachy trapezowej (w pomieszczeniach do sprzedaży mięsa, wędlin i ryb wewnątrz płyta GKF wykończona do wys. min. 2m materiałami zmywalnymi). Ściany działowe Ścianki działowe budynku socjalnego wykonać z gazobetonu gr. 12 cm. Ściany działowe budynku ze stoiskami targowymi wykonać z blachy trapezowej. Nadproża Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi w budynku socjalnym wykonać z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L-19 lub wylewane na mokro z betonu B20 i zbrojone stalą klasy A-III. Wieńce Ściany murowane budynku socjalnego należy zakończyć wieńcem żelbetowym 24x24 cm, z betonu klasy B20. Wieńce wykonywane łącznie z nadbetonem stropu, zbrojone podłużnie 4Ø10 stal A- III. Strona 8 z 13

9 Stropodach budynku socjalnego Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 2º, kryty papą termozgrzewalną. Strop Teriva wys. 24 cm. Dach budynku ze stoiskami targowymi Pokrycie dachu budynku ze stoiskami targowymi wykonać z paneli poliwęglanowych np. FASTLOCK firmy Icopal S.A. Kominy i wentylacje W budynku zaprojektowano kominy murowane lub wykonane z rur stalowych. Kanały oznaczone na rzucie jako rury okrągła Ø15 należy wykonać z blachy nierdzewnej. Można zastosować inne o zbliżonych wymiarach. Izolacje przeciwwilgociowe ławy fundamentowe: - pozioma: 2 x papa na lepiku - pionowa: smarowanie 2 x dysperbitem ściany fundamentowe: - pionowa: smarowanie 2 x dysperbitem ścian budynku - pozioma: 2 x papa na lepiku podłoga parteru - pozioma: 2 x papa na lepiku podłoga WC - pozioma: 2 x folia PE zgrzewalna Izolacje cieplne budynek socjalny Podłogi: styropian gr. 6 cm Dach: styropian cm Ściana fundamentowa: polistyren ekstradowany gr. 12 cm Ściany zewnętrzne: styropian gr. 15 cm Progi i posadzki Wykonać posadzkę wg warstw i poziomów pokazanych na rysunkach. Rodzaje posadzek w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono w pkt opisu. Układ warstw w posadzkach przedstawiono na przekrojach w projekcie. W sanitariatach przy posadzkach z materiałów ceramicznych wykonać cokoliki z płytek o wys. 10 cm, przy wykładzinach z PCV i deskach zainstalować listwy przypodłogowe z PCV. Tynki i okładziny budynek socjalny Wewnętrzne: - ściany zewnętrzne i wewnętrzne: Tynki mineralne cementowo-wapienne lub gipsowe, nakładane agregatem lub ręcznie. - sufity pod stropem: Tynki mineralne cementowo-wapienne lub gipsowe, nakładane agregatem lub ręcznie. Ściany wykończyć na gładko. Wyłożenie ścian w sanitariatach, pom. socjalnym oraz stoiskach do sprzedaży mięsa i ryb płytkami ceramicznymi do wys. min. 2,0m. Zewnętrzne: Strona 9 z 13

10 - ściany zewnętrzne: System ocieplenia ścian metoda lekką mokrą, styropian klejony zaprawą do muru, dodatkowo przytwierdzony łącznikami mechanicznymi z rdzeniem stalowym. Następnie warstwa zaprawy z siatką zbrojącą, podkład tynkarski i tynk mineralny, z ewentualną farbą silikonową. Całość oparta na listwie cokołowej, mocowanej systemem łączników. Stolarka okienna i drzwiowa Okna: Można zastosować stolarkę okienną drewnianą lub PCV. Zalecana jest stolarka o współczynniku izolacyjności termicznej nie gorszy niż U=1,1W/m²K. Drzwi wewnętrzne: Typowe pełne lub szklane. Drzwi do sanitariatów w dolnej części skrzydła muszą posiadać kratkę nawiewną. Przy oknach wykonać nowe parapety z PCV. Roboty malarskie i wykończeniowe Ściany oraz sufity wszystkich pomieszczeń budynku socjalnego farbą emulsyjną. pomalować 2 x Obróbki blacharskie Obróbki kominów, okapów koszy wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm. Rynny i rury spustowe Rynny Ø14, rury spustowe Ø Zagadnienia p.pożarowe i bhp: 1. Powierzchnia zabudowy 676,05 m² wysokość - 3,86 m; 3,86m liczba kondygnacji I grupa wysokości- niski(n) 2. Odległość od obiektów sąsiednich Budynki nie przylegają bezpośrednio do żadnego budynku. 3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych Substancje palne mogą występować w postaci wyposażenia / meble. Przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego nie określa się. 4. Kategoria zagrożenia ludzi ZL I 5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego nie określa się. 6. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych nie występuje, 7. Występują dwie strefy pożarowe budynku : ZL I 8. Klasa odporności pożarowej budynku D dla ZL III Klasa odporności ogniowej dla ZL III: Główna konstrukcja nośna ( ściany, słupy, podciągi ) R 30 Stropy RE I 30 Ścianki działowe - nie normowane, ale NRO Konstrukcja dachu (-) Ściana zewnętrzna EI Warunki ewakuacji Długość dojścia ewakuacyjnego dopuszczalna 60 m nie jest przekroczona. Strona 10 z 13

11 10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych : Instalacja wentylacyjna - standardowa Instalacja ogrzewcza - standardowa Instalacja elektroenergetyczna standardowa. Instalacja odgromowa niska 11. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie : Nie wymagane. 12. Wyposażenie w gaśnice : Zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej nie dotyczy / zgodnie z 24.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów. Zastosowanie dźwiękowego systemu ostrzegającego nie wymagane j.w. 13. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych / Dz.U. Z dnia 11 lipca 2003 roku, rozdział 2 2 / projektowany budynek nie przekracza 500 m² powierzchni i nie wymaga zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 14. Drogi pożarowe. Usytuowanie budynku umożliwia dojazd o każdej porze roku pojazdom jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego z możliwością zawrócenia. 6. Wytyczne bhp Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod upoważnionym nadzorem, zachowując przepisy bhp dla robót budowlano montażowych, a w szczególności stosować się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 7. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 1. Zakres robót zamierzenia i kolejność ich realizacji. Demontaż sceny, Demontaż istniejącej nawierzchni, Demontaż zbiornika bezodpływowego, Wycinka drzew, Wykonanie fundamentów, Wykonanie ścian nośnych, Wykonanie konstrukcji stalowej, Wykonanie nadproży, Wykonanie stropu, Wykonanie pokrycia dachu, Wykonanie instalacji wewnętrznych, Wykonanie posadzek, Strona 11 z 13

12 Wstawienie okien, Położenie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach, Ocieplenie budynku, Wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, Montaż drzwi, Montaż rynien i rur spustowych, Wykonanie obróbek blacharskich i malowanie, Montaż białej armatury, Prace porządkowe 2. Wykaz istniejących obiektów. Od strony południowej- boisko, Od strony wschodniej budynki mieszkalne, Od strony północnej zieleń, Od strony zachodniej droga. 3. Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Brak. 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych Porażenie prądem elektrycznym z nieodłączonych instalacji elektrycznych lub użytkowanych przez pracowników elektronarzędzi. Pracujące maszyny i narzędzia budowlane t.j., środki transportowe, piły, wiertarki. Zagrożenie spowodowane pracą na wysokości. 5. Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż dla pracowników zatrudnionych przy tych robotach. 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, Zachowanie stref bezpieczeństwa podczas pracy maszyn budowlanych, Wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej, Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić instruktaż BHP oparty na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny BHP przy wykonaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych. Zachowanie prawidłowych zasad BHP, Przygotować instrukcję właściwego posługiwania się środkami ochrony osobistej dla pracowników budowlanych i operatorów maszyn Zapewnić niezbędne środki ochrony osobistej Przynajmniej jedna osoba powinna być przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Adres i telefon pogotowia ratunkowego musi być wywieszony w widocznym miejscu Zapewnienie dogodnego dojazdu na plac budowy Strona 12 z 13

13 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Wymagane jest wykonanie planu BIOZ przez kierownika budowy. Opracował : budowniczy Leszek Rychłowski proj. 2889/58 Strona 13 z 13

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Krapkowice, sierpień 2009 BranŜa : Projekt Zagospodarowania Terenu Architektura, Konstrukcja Nazwa obiektu budowlanego: Budowa szybu windy oraz zadaszenia

Bardziej szczegółowo