Sytuacja makroekonomiczna na polskim rynku a perspektywy rozwoju rynku Private Banking & Wealth Management w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja makroekonomiczna na polskim rynku a perspektywy rozwoju rynku Private Banking & Wealth Management w Polsce"

Transkrypt

1 Sytuacja makroekonomiczna na polskim rynku a perspektywy rozwoju rynku Private Banking & Wealth Management w Polsce Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik

2 PLAN PREZENTACJI Adresaci usług private banking Potrzeby i oczekiwania klientów Zmiany sytuacji makroekonomicznej w Polsce Główne determinanty rozwoju rynku usług private banking Możliwości i granice wzrostu rynku

3 OLBRZYMIE PERSPEKTYWY CZY TYLKO MODNY TEMAT? Bogaci mają coraz większy wybór Rzeczpospolita Banki wierzą w szybki wzrost zamożności Gazeta Prawna bankowość prywatna w Polsce szybko zmienia swoje oblicze Gazeta Prawna to pole bitwy, gdzie stawką są naprawdę duże pieniądze Puls Biznesu wielkie pieniądze Puls Biznesu dziś private banking znów odżywa Biznes Warszawski na rynku bankowości prywatnej trwa nieustanny wyścig Gazeta Prawna duży i rosnący rynek Gazeta Bankowa

4 Dostrzeżony segment? Największe możliwości i szanse rozwoju banków w Polsce wg bankowców Bankowość przedsiębiorstw małych i średnich 28% 34% Bankowość detaliczna 29% 32% Bankowość hipoteczna 18% 21% Bankowość inwestycyjna Bankowość firm mikro 6% 3% 3% 14% Bancassurance Private banking 3% 3% 4% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Źródło: ZBP/ Pentor, Monitor Bankowy 11,2004

5 PRIVATE BANKING W POLSCE - DLA KOGO? WYMAGANIE STAWIANIE KLIENTOM PRIVATE BANKING WEDŁUG AKTYWÓW [TYS. ZŁ] PKO BP Bank BPH BZ WBK Fortis Bank Kredyt Bank BRE Bank Raiffeisen Bank Citibank Millennium Deutsche Bank WEDŁUG MIN. MIESIĘCZNYCH WPŁYWÓW NA KONTO MultiBank Millennium PKO BP Kredyt Bank Raiffeisen Bank BGŻ MultiBank Invest Bank BOŚ Źródło: Rzeczpospolita, sierpień 2005

6 POTENCJAŁ RYNKU... NIE DO KOŃCA ROZPOZNANY Zasadnicza trudność - w miarę precyzyjne określenie liczebności potencjalnych odbiorców usługi private banking w Polsce Różna interpretacja potencjału rynku private banking - brak jednoznacznych kryteriów wejścia, różne progi majątkowe Ograniczona przydatność klasycznej segmentacji (VIP/affluent/private banking). Zdaniem bankowców spory odsetek potencjalnych private banking ukrywa się w segmencie VIP, a nawet w tzw. mass market Obraz potencjału rynku zmącony przez nieporozumienia związane z kwalifikowaniem klientów personal banking (rachunki VIP) do potencjału private banking Efekt: rozbieżne szacunki potencjału rynku private banking

7 ILU POTENCJALNYCH KLIENTÓW Pekao S.A. : tys. osób z aktywami POWYŻEJ 500 TYS. ZŁ CitibankHandlowy: tys. najzamożniejszych Polaków 500 osób z aktywami POWYŻEJ 5 MLN ZŁ BRE Bank: tys. z aktywami POWYŻEJ 1 MLN ZŁ 35 tys. z aktywami POWYŻEJ 500 TYS. ZŁ Wprost (2002 r.) 100 tys. osób dysponujących min. 1 mln. złotych Hansa Bank tys. HNWI w Polsce (min. 1 mln. $)

8 POTENCJAŁ RYNKU PRIVATE BANKING [1] PRACOWNICY O WYSOKICH WYNAGRODZENIACH, POWYŻEJ 200% PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA W GOSPODARCE NARODOWEJ ( powyżej 4433,11 zł miesięcznie) Źródło: GUS Ogółem 5,7% 6,0% 6,2% * (356,3 tys.) (402,1 tys.) mężczyźni 7,8% 7,9% 8,2% * kobiety 3,5% 3,9% 4,0% * sektor publiczny 5,4% 5,1% 5,7% * sektor prywatny 6,1% 6,9% 6,6% * PRACOWNICY O NAJWYŻSZYCH WYNAGRODZENIACH POWYŻEJ 280% PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA (powyżej 6206,35 zł miesięcznie) 2,4% 2,5% (142,5 tys.) (162,1 tys.)

9 POTENCJAŁ RYNKU PRIVATE BANKING [2] GOSPODARSTWA DOMOWE O NAJWYŻSZYM PRZECIĘTNYM DOCHODZIE ROZPORZĄDZANYM NA OSOBĘ Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym ,51 zł 644,48 zł 664,21 zł 680,50 zł 735,40 zł Dochód rozporządzalny osób o najwyższych dochodach (V grupa kwintylowa) Dysponowanie dochodem gospodarstw domowych ogółem (V grupa kwintylowa) Dochód rozporządzalny osób o najwyższych dochodach (X grupa decylowa) 1 330,22 zł 1 331,16 zł 1 404,72 zł 1 455,00 zł 1 536,00 zł 42,0% 40,4% 40,7% 41,7% 44,0% 1 967,83 zł 1 902,33 zł 2 475,28 zł 2 496,55 zł b.d. Źródło: GUS

10 POTENCJAŁ RYNKU PRIVATE BANKING [3] PODATNICY II i III STAWKI PODATKOWEJ III (p ) 307,2 1, , II ( ,7 4, , III (p ) 227,3 (0,99) 40979, II ( ,1 (3,83) 48554, III jw 260,7 (1,13) 47917, II jw 870,4 (3,78) 44513, III jw 270,6 (1,16) 39193, II jw 956,7 (4,11) 53260, III jw 201,2 (0,85) 27767, II jw 1033,3 (4,38) 56455, Źródło: Ministerstwo Finansów

11 POTENCJAŁ RYNKU PRIVATE BANKING [4] PODATNICY O NAJWYŻSZYCH DOCHODACH W 2004 ROKU Podatnicy III grupy podatkowej ( ) Liczba podatników Przeciętny dochód roczny zł Podatnicy opodatkowani stawką 19 proc. od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej ( ) zł Podatnicy II grupy podatkowej ( ) zł Podatnicy opodatkowani stawką 19 proc. od dochodów z kapitałów pieniężnych zł Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przychody do zł) (przychód) zł Źródło: Ministerstwo Finansów

12 POTENCJAŁ RYNKU PRIVATE BANKING [5] STRUKTURA DOCHODÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH WG ESS 2004 Przedziały % tys ,3 ~ 715, ,7 ~ 229, ,2 ~ 162, ,9 ~ 111, ,0 ~ 135, ,3 ~ 40, ,1 ~ 13,5 powyżej ,1 ~ 13,5 273,5 175,5 27,0 Źródło: ESS 2004

13 40000 ZASOBY FINANSOWE LUDNOŚCI: POLSKA A UE Zasoby finansowe per capita (w EUR) w 2003r. Średnia dla EU-15 = Znaczna dysproporcja pomiędzy Polską a starą piętnastką w odniesieniu do zgromadzonych zasobów finansowych Rumunia Litwa Estonia Turcja Polska Chorwacja Czechy Zasoby finansowe gospodarstw domowych jako % PKB w 2003 r. 180% 170% 160% 140% 120% 100% 80% 68% 73% 60% 49% 50% 50% 52% 34% 34% 40% 16% 21% 26% 20% 0% Łączne zasoby finansowe gospodarstw domowych w nowej UE wynoszą 335 mld EUR, co stanowi zaledwie 2% poziomu piętnastki Spośród pozostałych nowoprzyjętych lub kandydujących krajów, pod względem bogactwa gospodarstw domowych Polskę wyprzedzają bardzo wyraźnie Chorwacja i Czechy, w mniejszym stopniu Węgry i Słowacja Rumunia Litwa Estonia Turcja Polska Chorwacja Czechy EU-15 Źródło: Baza danych PFA (UniCredit New Europe Research Network, OFE, Pioneer) na podstawie danych z banków narodowych oraz instytucji nadzoru finansowego

14 HNWI W POLSCE I NA ŚWIECIE Odsetek HNWI w liczbie mieszkańców wybranych krajów 1,60% 1,40% 1,41% 1,38% 1,20% 1,00% 0,97% 0,84% 0,80% 0,70% 0,65% 0,60% 0,40% 0,44% 0,32% 0,20% 0,00% 0,18% 0,18% 0,14% 0,11% 0,08% 0,01% Zjednoczone Emiraty Arabskie Singapur Hong Kong USA Wielka Brytania Australia Niemcy Hiszpania Polska* Estonia** Czechy** RPA Indie * przy założeniu HNWI nim 1 mnl. $ ** dane Hansa Bank Źródło: obliczenia własne na podstawie World Wealth Report 2005 (Capgemini/Merrill Lynch)

15 PRIVATE BANKING W POLSCE A NA ŚWIECIE PODOBNIE... W ocenie większości ekspertów, private banking oferowany przez banki w Polsce nie odbiega od ofert światowych instytucji finansowych Bogaty wybór instrumentów finansowych, wysokie standardy usług oraz możliwość inwestowania poza granicami kraju upodabniają nasze oferty do zachodnich Otwarta architektura produktowa ofert private banking największych polskich banków umożliwia klientom m. in. dostęp do produktów oferowanych przez zagraniczne instytucje finansowe (np. Fortis Bank - fundusz inwestycyjny zamknięty dywidendowy Torrus Merrill Lynch Protected Global Index, Bank BPH - dostęp do bankowości międzynarodowej za pomocą austriackiego BankPrivat Banki dążą do podniesienia standardów oferty private banking- zarówno od strony produktowej (integracja oferty Banku, Biura Maklerskiego, TFI) jak i klienta (jeden-dwóch doradców dla każdego klienta, szkolenia doradców)

16 ...ALE NIE DO KOŃCA Istnieje zasadnicza różnica między adresatem usług private banking na polskim rynku a jego odpowiednikiem na rynku unijnym. Banki w Polsce kierują ofertę private banking do osób dysponujących aktywami powyżej 100 tys. zł. Na rynku unijnym minimalne wymagania liczone są w milionach dolarów (np. Merrill Lynch - 10 mln. USD, Goldman Sachs - 25 mln. USD, większość banków szwajcarskich - powyżej 5 mln. USD) Brak w ofercie kompleksowych rozwiązań w zakresie doradztwa podatkowego, kwestii spadkowych, zarządzania nieruchomościami, strategii emerytalnych, doradztwa ubezpieczeniowego, portfolio trackingu

17 ...ALE NIE DO KOŃCA W większości przypadków brak centrów private bankingi, oferujących całościowe, kompleksowe strategie portfelowe. Mnogość opiekunów klienta, mianowanych z ramienia różnych departamentów banku, nie mających pełnego wglądu w portfel klienta, niedoskonała komunikacja między departamentami banku, często kierującymi się indywidualnym targetem sprzedaży nie sprzyjają budowaniu spójnej, kompleksowej strategii inwestycyjnej dostępnej pod jednym dachem Często progi wejścia w bardziej zaawansowane produktu finansowe (np. skarobowe, pochodne) nieadekwatnie wysokie w relacji do profilu finansowego polskiego klienta private banking

18 PRIVATE BANKING W POLSCE A.D CZERWIEC 2005: PONAD RACHUNKÓW PRIVATE BANKING CitibankHandlowy PKO BP BRE Bank Kredyt Bank ING Bank Śląski Pekao S.A. Raiffeisen Bank Fortis Bank Źródło: Rzeczpospolita, sierpień 2005

19 PRIVATE BANKING W POLSCE A.D Ujęcie regionalne... Pomorski (N=23) 83% 17% Śląski (N=21) 76% 24% Warszawa (N=11) 73% 27% Małopolski (N=27) 63% 37% Czy wśród klientów placówek są osoby korzystające z private banking? Wschodni (N=24) Zachodni (N=21) 63% 62% 37% 38% Wielkopolski (N=26) 58% 42% Nie 34% Centralny (N=18) 56% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%... i własnościowe N=200 Tak 66% Banki giełdowe (N=88) Banki z przewagą kapitału zagranicznego (N=86) 88% 83% 13% 17% Banki z przewagą kapitału krajowego (N=72) 68% 32% Banki niegiełdowe (N=86) 66% 34% Banki spółdzielcze (N=42) 26% 74% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: ZBP/Pentor Monitor Bankowy 08/2005

20 SAMODZIELNE KORZYSTANIE Z FORM LOKOWANIA WOLNYCH ŚRODKÓW Posiadacze wolnych środków w wysokości powyżej 250 tys. zł lokaty bankowe nieruchomości 82% 80% N = 302 jednostki uczestnictwa w fund. Inwest. obligacje Skarbu Państwa akcje spółek antyki, dzieła sztuki złoto, biżuteria opcje walutowe certyfikaty funduszy inwestycyjnych opcje kupna i sprzedaży transakcje na rynku walutowym kontrakty term. na indeksy i na akcje obligacje nominowane w EUR jednostki indeksowe obligacje gmin, przedsiębiorstw warranty opcyjne 40% 40% 33% 26% 24% 20% 17% 11% 9% 7% 6% 5% 3% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: Pentor XII 2003

21 PREFEROWANY SPOSÓB INWESTOWANIA Posiadacze wolnych środków w wysokości powyżej 250 tys. zł GŁÓWNE MIEJSCE LOKOWANIA/INWESTOWANIA Bank 77% Dom maklerski 9% Towarzystwo Inwestycyjne 8% Inwestuje w nieruchomości 2% Nie korzystam z żadnej z wymienionych 1% Równomiernie 1% Nie wiem, trudno powiedzieć 2% N=302 Źródło: Pentor XII 2003

22 ZAINTERESOWANIE DORADZTWEM MAJĄTKOWYM Zdecydowanie nie 14% Trudno powiedzieć 10% Zdecydowanie tak 13% Raczej nie 39% Raczej tak 25% N=166 Źródło: Pentor XII 2003

23 BARIERY ROZWOJU - NA PEWNO NIE MAKROEKONOMICZNE Bariery rozwoju rynku private banking w Polsce nie wydają się leżeć w otoczeniu makroekonomicznym, ale w specyficznych postawach, wiedzy i zachowaniach potencjalnych klientów Brak uświadomionych potrzeb - szeroka rzesza osób, spełniających warunki wejścia do private banking, zatrzymuje się na etapie bankowości VIP, a nawet w detalicznej, nie chcąc przepłacać za ich zdaniem niepotrzebne usługi. Niedostateczna wiedza - przybywa na rynku bogatych osób, nie znających nawet podstawowych usług finansowych, nie mówiąc o dedykowanych im ofertach w ramach private banking. Specyficznie pojmowana skromność, niechęć do eksponowania swojego statusu finansowego poprzez afiszowanie się korzystaniem z private banking Bariery tkwiące w bankach, brak rozpoznania potencjału i potrzeb potencjalnych klientów private banking.

24 W Stanach - Pierwsza rzecz przy założeniu konta, jeżeli suma przekracza jakąś granicę to natychmiast spotkanie,... robią wrażenie, że jest Pan milionerem... Tam jest osoba, która dba o pieniądze, ona widzi, że są pieniądze, które się marnują. Ona zadzwoni, doradzi,... tam już jest konkurencja. Myślę, że tego brakuje w Polsce

25 BODŹCE ROZWOJU RYNKU W OCENIE BANKOWCÓW Oczekiwania szybkiego wzrostu gospodarczego, na poziomie wyższym niż w przypadku gospodarek unijnych. W 2006 r. (4,3% wobec spodziewanego 3,3% w br.), przyrost tempa wzrostu spożycia indywidualnego i przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji. W latach spodziewany wzrost PKB 4,6% i 5,0%. Spodziewany wzrost wydatków inwestycyjnych, w latach 2007 oraz 2008 odpowiednio 10,5% i 11%. Bogacenie się społeczeństwa Tworzenie się nowej grupy klientów - dziedziczących majątki, rentierów Otworzenie Polakom możliwości inwestowania za granicą, Kontynuacja działań prywatyzacyjnych Perspektywa napływu klientów z zachodu (niższe opłaty przy porównywalnym, w dużym zakresie, poziomie usług)

26 AKTYWA FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE mld zł * 2005* 2006* 2007* Gotówka Depozyty Papiery wartościowe Akcje Fundusze inwestycyjne Ubezpieczenia Fundusze emerytalne Por. A. Bratkowski

27 JAK OSZCZĘDZAMY NA TLE STAREJ UE EU 2,1% 35,4% 9,4% 4,9% 10,6% 24,5% 13,1% Turcja 5,1% 55,4% 17,6% 5,2% 11,1% 3,2% 2,4% Polska 12,0% 51,8% 4,7% 2,8% 7,3% 10,3% 10,9% Czechy 12,0% 53,3% 0,8% 13,2% 8,4% 8,2% 4,2% Węgry 13,3% 47,8% 11,4% 1,6% 6,9% 8,4% 10,5% Rumunia 14,9% 63,2% 8,3% 9,5% 3,9% 0,2% Słowacja 15,8% 64,7% 6,9% 10,5% 2,1% 3,9% 2,9% Chorwacja 17,2% 71,2% 0,1% 1,1% 3,6% 0,1% 32,8% 58,7% 0,6% 4,3% Bułgaria 2,4% 1,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pieniądz gotówkowy w obiegu Papiery wartościowe inne niż akcje Aktywa TFI Fundusze emerytalne Depozyty Akcje Rezerwy techniczne ubezpieczyczieli Źródło: Baza danych PFA

28 STRUKTURA AKTYWÓW FINANSOWYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE 100% 80% 60% 40% 3,3 5,6 8,5 8,0 10,9 13,0 8,7 14,9 16,3 17,2 2,4 9,9 5,5 3,0 2,9 5,4 10,3 11,6 2,3 12,5 3,7 2,2 7,3 13,8 15,3 4,4 2,8 8,1 8,3 2,2 8,4 4,7 4,0 2,0 8,5 1,9 1,9 67,1 3,9 3,8 3,7 65,0 58,3 51,8 49,0 46,6 44,5 42,6 20% 0% 11,4 11,1 11,3 12,0 12,2 11,8 11,2 10, * 2005* 2006* 2007* Gotówka Depozyty Papiery wartościowe Akcje Fundusze inwestycyjne Ubezpieczenia Fundusze emerytalne Por. A. Bratkowski

29 swoboda, posiadanie rezerwy finansowej wykształcenie dzieci, zabezpieczenie ich na przyszłość CELE INWESTOWANIA zabezpieczenie na wypadek choroby, nieprzewidzianych zdarzeń rozwój firmy, działalność na własny rachunek zabezpieczyć się po przejściu na emeryturę po prostu inwestuję wakacje, podróże, hobby pozostawić spadek zakup, zmiana mieszkania zakup, zmiana samochodu

30 OLBRZYMIE PERSPEKTYWY... Bogaci mają coraz większy wybór Rzeczpospolita Banki wierzą w szybki wzrost zamożności Gazeta Prawna duży i rosnący rynek Gazeta Bankowa na rynku bankowości prywatnej trwa nieustanny wyścig Gazeta Prawna

31

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 11

Spis treści. Wprowadzenie 11 Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział 1 Stan i perspektywy rozwoju private banking w Polsce (Katarzyna Smolińska-Twardokęs, Piotr Twardokęs) 15 Wstęp 15 1.1. Istota usług private banking i ich rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie rachunku podstawowego. Opłata za pakiet

Oprocentowanie rachunku podstawowego. Opłata za pakiet www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 31.12.2006 (na podstawie informacji z materiałów reklamowych i stron internetowych banków, artykułów i zestawień

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

LAMPARTY ROKU 2004. Najbardziej podziwiane w środowisku bankowym kreacje marek

LAMPARTY ROKU 2004. Najbardziej podziwiane w środowisku bankowym kreacje marek LAMPARTY ROKU 2004 Najbardziej podziwiane w środowisku bankowym kreacje marek CELE, PRÓBA, METODA (1) W ocenie bankowców działające w Polsce banki przywiązują co najmniej dość duże znaczenie do promowania

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Opłata za pakiet. Oprocentowanie rachunku podstawowego. 0,1 % - 4,8 % w zależności od salda i typu rachunku. tak - negocjowana 0,1 % - 6,10 %

Opłata za pakiet. Oprocentowanie rachunku podstawowego. 0,1 % - 4,8 % w zależności od salda i typu rachunku. tak - negocjowana 0,1 % - 6,10 % www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 30.09.2008 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych,

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie rachunku podstawowego. Opłata za pakiet

Oprocentowanie rachunku podstawowego. Opłata za pakiet www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 30.06.2006 (na podstawie informacji z materiałów reklamowych i stron internetowych banków, artykułów prasowych)

Bardziej szczegółowo

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uprzejmie informuje, że Fundusze Inwestycyjne ING posiadają różne rachunki w zależności od dystrybutora, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Opłata za pakiet. Oprocentowanie rachunku podstawowego.

Opłata za pakiet. Oprocentowanie rachunku podstawowego. www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 30.09.2007 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych,

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie rachunku podstawowego. Opłata za pakiet

Oprocentowanie rachunku podstawowego. Opłata za pakiet www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 31.12.2005 (na podstawie informacji z materiałów reklamowych i stron internetowych banków, artykułów prasowych)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

www.privatebanking.pl

www.privatebanking.pl www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu na dzień 30.03.2009 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych, artykułów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

www.privatebanking.pl

www.privatebanking.pl www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 31.12.2007 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych,

Bardziej szczegółowo

Opłata za pakiet. tak - negocjowana

Opłata za pakiet. tak - negocjowana www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 31.03.2008 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opłata za pakiet. Oprocentowanie rachunku podstawowego. 0,1 % - 5,3 % w zależności od salda i typu rachunku. tak - negocjowana 0,1 % - 6,10 %

Opłata za pakiet. Oprocentowanie rachunku podstawowego. 0,1 % - 5,3 % w zależności od salda i typu rachunku. tak - negocjowana 0,1 % - 6,10 % www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu na dzień 31.12.2008 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych, artykułów

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Opłata za pakiet. tak - negocjowana

Opłata za pakiet. tak - negocjowana www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu na dzień 30.06.2008 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych, artykułów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy grudniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny i finansowanie R&D. Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010

Kredyt technologiczny i finansowanie R&D. Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010 Kredyt technologiczny i finansowanie R&D Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010 Kredyt Technologiczny 2005-2010 FKT (2005-2008 r.) Działanie 4.3 (POIG 2007-2013) Banki udzielające BGK

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

www.privatebanking.pl

www.privatebanking.pl www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private Banking na dzień 30.09.2011 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych,

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

www.privatebanking.pl

www.privatebanking.pl www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 31.12.2011 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r.

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r. Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy wrześniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Leasing bardziej popularny?

Leasing bardziej popularny? Leasing bardziej popularny? VIII Forum Korporacyjne Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Mieczysław Groszek Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN NN Investment Partners TFI S.A. uprzejmie informuje, że Fundusze Inwestycyjne NN posiadają różne rachunki w zależności od Dystrybutora, za pośrednictwem którego

Bardziej szczegółowo

NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS. JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r.

NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS. JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. TFI BGŻ BNP Paribas strategia rozwoju Akcjonariat: 100 proc. akcji Towarzystwa należy do Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Private Banking - wabienie i asocjacje

Private Banking - wabienie i asocjacje Private Banking - wabienie i asocjacje Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik 2005 Research International. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

GRUPA RYNKÓW FINANSOWYCH POLSKI SEKTOR BANKOWY W 2006 ROKU - KONDYCJA EKONOMICZNA I WYBRANE ZAGADNIENIA

GRUPA RYNKÓW FINANSOWYCH POLSKI SEKTOR BANKOWY W 2006 ROKU - KONDYCJA EKONOMICZNA I WYBRANE ZAGADNIENIA GRUPA RYNKÓW FINANSOWYCH POLSKI SEKTOR BANKOWY W 2006 ROKU - KONDYCJA EKONOMICZNA I WYBRANE ZAGADNIENIA 2005 kontynuacja bardzo dobrych wyników 2005 2004 Zysk netto sektora bankowego 9,2 mld PLN 7,14 mld

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Modele obsługi klientów indywidualnych

Modele obsługi klientów indywidualnych Wykład: Modele obsługi klientów indywidualnych Segmentacja w HSBC Ranking private bankingu (wg wartości aktywów) Obsługa zamożnych klientów w HSBC Podejście do klientów indywidualnych w banku Nordea Nordea

Bardziej szczegółowo

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Agenda STBU Advance Architektura rynku bancassurance Klient jego potrzeby i oczekiwania Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Wnioski i rekomendacje STBU Advance STBU Advance Konsorcjum STBU Brokerzy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Konta oszczędnościowe. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl

Konta oszczędnościowe. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Konta oszczędnościowe Ranking Money.pl Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, październik 2008 Banki ostro walczą o pieniądze klientów. Kuszą już nie tylko wyższym oprocentowaniem lokat. Na coraz

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego KREDYTY HIPOTECZNE W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

www.privatebanking.pl

www.privatebanking.pl www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu na dzień 30.09.2009 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych, artykułów

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Opłata za pakiet. Oprocentowanie rachunku podstawowego. bez opłat 0,01% - PKO VISA Infinite, - MasterCard Platinum

Opłata za pakiet. Oprocentowanie rachunku podstawowego. bez opłat 0,01% - PKO VISA Infinite, - MasterCard Platinum www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu na dzień 30.06.2013 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych, artykułów

Bardziej szczegółowo

Milionerzy najwięcej wydają na ubrania, biżuterię i sztukę oraz często podróżują

Milionerzy najwięcej wydają na ubrania, biżuterię i sztukę oraz często podróżują INFORMACJA PRASOWA strona: 1/5 Warszawa, 23 stycznia 2012 r. Milionerzy najwięcej wydają na ubrania, biżuterię i sztukę oraz często podróżują Warszawa, 23.01.2012 r. Mimo kryzysu, wśród wydatków klientów

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

Konto bankowe. Przykładowe dane Powody, dla których klient zdecydował się na założenie głównego konta osobistego w banku A

Konto bankowe. Przykładowe dane Powody, dla których klient zdecydował się na założenie głównego konta osobistego w banku A 1 1 Audyt Bankowości Klientów Zamożnych Oferta badawcza 2 AUDYT KLIENTÓW ZAMOŻNYCH Szanowni Państwo, Pentor Research International od lat monitoruje rynek usług bankowych. Audyt Bankowości Klientów Zamożnych,

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego Warszawa, 22.09.2009 Wszyscy ponoszą koszty u walutowego istotnie zwiększa cenę hipotecznego w walucie, a kredytobiorca nie ma szans na jego uniknięcie. Jednak koszty u ponoszą nie tylko kredytobiorcy,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata

Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata Bezpieczne prawie jak depozyty bankowe, ale bardziej dochodowe na polskim rynku mamy ostatnio prawdziwy wysyp tzw. polis

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 770,64 794,80 lokaty 770,64 794,80 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo