Sytuacja makroekonomiczna na polskim rynku a perspektywy rozwoju rynku Private Banking & Wealth Management w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja makroekonomiczna na polskim rynku a perspektywy rozwoju rynku Private Banking & Wealth Management w Polsce"

Transkrypt

1 Sytuacja makroekonomiczna na polskim rynku a perspektywy rozwoju rynku Private Banking & Wealth Management w Polsce Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik

2 PLAN PREZENTACJI Adresaci usług private banking Potrzeby i oczekiwania klientów Zmiany sytuacji makroekonomicznej w Polsce Główne determinanty rozwoju rynku usług private banking Możliwości i granice wzrostu rynku

3 OLBRZYMIE PERSPEKTYWY CZY TYLKO MODNY TEMAT? Bogaci mają coraz większy wybór Rzeczpospolita Banki wierzą w szybki wzrost zamożności Gazeta Prawna bankowość prywatna w Polsce szybko zmienia swoje oblicze Gazeta Prawna to pole bitwy, gdzie stawką są naprawdę duże pieniądze Puls Biznesu wielkie pieniądze Puls Biznesu dziś private banking znów odżywa Biznes Warszawski na rynku bankowości prywatnej trwa nieustanny wyścig Gazeta Prawna duży i rosnący rynek Gazeta Bankowa

4 Dostrzeżony segment? Największe możliwości i szanse rozwoju banków w Polsce wg bankowców Bankowość przedsiębiorstw małych i średnich 28% 34% Bankowość detaliczna 29% 32% Bankowość hipoteczna 18% 21% Bankowość inwestycyjna Bankowość firm mikro 6% 3% 3% 14% Bancassurance Private banking 3% 3% 4% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Źródło: ZBP/ Pentor, Monitor Bankowy 11,2004

5 PRIVATE BANKING W POLSCE - DLA KOGO? WYMAGANIE STAWIANIE KLIENTOM PRIVATE BANKING WEDŁUG AKTYWÓW [TYS. ZŁ] PKO BP Bank BPH BZ WBK Fortis Bank Kredyt Bank BRE Bank Raiffeisen Bank Citibank Millennium Deutsche Bank WEDŁUG MIN. MIESIĘCZNYCH WPŁYWÓW NA KONTO MultiBank Millennium PKO BP Kredyt Bank Raiffeisen Bank BGŻ MultiBank Invest Bank BOŚ Źródło: Rzeczpospolita, sierpień 2005

6 POTENCJAŁ RYNKU... NIE DO KOŃCA ROZPOZNANY Zasadnicza trudność - w miarę precyzyjne określenie liczebności potencjalnych odbiorców usługi private banking w Polsce Różna interpretacja potencjału rynku private banking - brak jednoznacznych kryteriów wejścia, różne progi majątkowe Ograniczona przydatność klasycznej segmentacji (VIP/affluent/private banking). Zdaniem bankowców spory odsetek potencjalnych private banking ukrywa się w segmencie VIP, a nawet w tzw. mass market Obraz potencjału rynku zmącony przez nieporozumienia związane z kwalifikowaniem klientów personal banking (rachunki VIP) do potencjału private banking Efekt: rozbieżne szacunki potencjału rynku private banking

7 ILU POTENCJALNYCH KLIENTÓW Pekao S.A. : tys. osób z aktywami POWYŻEJ 500 TYS. ZŁ CitibankHandlowy: tys. najzamożniejszych Polaków 500 osób z aktywami POWYŻEJ 5 MLN ZŁ BRE Bank: tys. z aktywami POWYŻEJ 1 MLN ZŁ 35 tys. z aktywami POWYŻEJ 500 TYS. ZŁ Wprost (2002 r.) 100 tys. osób dysponujących min. 1 mln. złotych Hansa Bank tys. HNWI w Polsce (min. 1 mln. $)

8 POTENCJAŁ RYNKU PRIVATE BANKING [1] PRACOWNICY O WYSOKICH WYNAGRODZENIACH, POWYŻEJ 200% PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA W GOSPODARCE NARODOWEJ ( powyżej 4433,11 zł miesięcznie) Źródło: GUS Ogółem 5,7% 6,0% 6,2% * (356,3 tys.) (402,1 tys.) mężczyźni 7,8% 7,9% 8,2% * kobiety 3,5% 3,9% 4,0% * sektor publiczny 5,4% 5,1% 5,7% * sektor prywatny 6,1% 6,9% 6,6% * PRACOWNICY O NAJWYŻSZYCH WYNAGRODZENIACH POWYŻEJ 280% PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA (powyżej 6206,35 zł miesięcznie) 2,4% 2,5% (142,5 tys.) (162,1 tys.)

9 POTENCJAŁ RYNKU PRIVATE BANKING [2] GOSPODARSTWA DOMOWE O NAJWYŻSZYM PRZECIĘTNYM DOCHODZIE ROZPORZĄDZANYM NA OSOBĘ Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym ,51 zł 644,48 zł 664,21 zł 680,50 zł 735,40 zł Dochód rozporządzalny osób o najwyższych dochodach (V grupa kwintylowa) Dysponowanie dochodem gospodarstw domowych ogółem (V grupa kwintylowa) Dochód rozporządzalny osób o najwyższych dochodach (X grupa decylowa) 1 330,22 zł 1 331,16 zł 1 404,72 zł 1 455,00 zł 1 536,00 zł 42,0% 40,4% 40,7% 41,7% 44,0% 1 967,83 zł 1 902,33 zł 2 475,28 zł 2 496,55 zł b.d. Źródło: GUS

10 POTENCJAŁ RYNKU PRIVATE BANKING [3] PODATNICY II i III STAWKI PODATKOWEJ III (p ) 307,2 1, , II ( ,7 4, , III (p ) 227,3 (0,99) 40979, II ( ,1 (3,83) 48554, III jw 260,7 (1,13) 47917, II jw 870,4 (3,78) 44513, III jw 270,6 (1,16) 39193, II jw 956,7 (4,11) 53260, III jw 201,2 (0,85) 27767, II jw 1033,3 (4,38) 56455, Źródło: Ministerstwo Finansów

11 POTENCJAŁ RYNKU PRIVATE BANKING [4] PODATNICY O NAJWYŻSZYCH DOCHODACH W 2004 ROKU Podatnicy III grupy podatkowej ( ) Liczba podatników Przeciętny dochód roczny zł Podatnicy opodatkowani stawką 19 proc. od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej ( ) zł Podatnicy II grupy podatkowej ( ) zł Podatnicy opodatkowani stawką 19 proc. od dochodów z kapitałów pieniężnych zł Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przychody do zł) (przychód) zł Źródło: Ministerstwo Finansów

12 POTENCJAŁ RYNKU PRIVATE BANKING [5] STRUKTURA DOCHODÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH WG ESS 2004 Przedziały % tys ,3 ~ 715, ,7 ~ 229, ,2 ~ 162, ,9 ~ 111, ,0 ~ 135, ,3 ~ 40, ,1 ~ 13,5 powyżej ,1 ~ 13,5 273,5 175,5 27,0 Źródło: ESS 2004

13 40000 ZASOBY FINANSOWE LUDNOŚCI: POLSKA A UE Zasoby finansowe per capita (w EUR) w 2003r. Średnia dla EU-15 = Znaczna dysproporcja pomiędzy Polską a starą piętnastką w odniesieniu do zgromadzonych zasobów finansowych Rumunia Litwa Estonia Turcja Polska Chorwacja Czechy Zasoby finansowe gospodarstw domowych jako % PKB w 2003 r. 180% 170% 160% 140% 120% 100% 80% 68% 73% 60% 49% 50% 50% 52% 34% 34% 40% 16% 21% 26% 20% 0% Łączne zasoby finansowe gospodarstw domowych w nowej UE wynoszą 335 mld EUR, co stanowi zaledwie 2% poziomu piętnastki Spośród pozostałych nowoprzyjętych lub kandydujących krajów, pod względem bogactwa gospodarstw domowych Polskę wyprzedzają bardzo wyraźnie Chorwacja i Czechy, w mniejszym stopniu Węgry i Słowacja Rumunia Litwa Estonia Turcja Polska Chorwacja Czechy EU-15 Źródło: Baza danych PFA (UniCredit New Europe Research Network, OFE, Pioneer) na podstawie danych z banków narodowych oraz instytucji nadzoru finansowego

14 HNWI W POLSCE I NA ŚWIECIE Odsetek HNWI w liczbie mieszkańców wybranych krajów 1,60% 1,40% 1,41% 1,38% 1,20% 1,00% 0,97% 0,84% 0,80% 0,70% 0,65% 0,60% 0,40% 0,44% 0,32% 0,20% 0,00% 0,18% 0,18% 0,14% 0,11% 0,08% 0,01% Zjednoczone Emiraty Arabskie Singapur Hong Kong USA Wielka Brytania Australia Niemcy Hiszpania Polska* Estonia** Czechy** RPA Indie * przy założeniu HNWI nim 1 mnl. $ ** dane Hansa Bank Źródło: obliczenia własne na podstawie World Wealth Report 2005 (Capgemini/Merrill Lynch)

15 PRIVATE BANKING W POLSCE A NA ŚWIECIE PODOBNIE... W ocenie większości ekspertów, private banking oferowany przez banki w Polsce nie odbiega od ofert światowych instytucji finansowych Bogaty wybór instrumentów finansowych, wysokie standardy usług oraz możliwość inwestowania poza granicami kraju upodabniają nasze oferty do zachodnich Otwarta architektura produktowa ofert private banking największych polskich banków umożliwia klientom m. in. dostęp do produktów oferowanych przez zagraniczne instytucje finansowe (np. Fortis Bank - fundusz inwestycyjny zamknięty dywidendowy Torrus Merrill Lynch Protected Global Index, Bank BPH - dostęp do bankowości międzynarodowej za pomocą austriackiego BankPrivat Banki dążą do podniesienia standardów oferty private banking- zarówno od strony produktowej (integracja oferty Banku, Biura Maklerskiego, TFI) jak i klienta (jeden-dwóch doradców dla każdego klienta, szkolenia doradców)

16 ...ALE NIE DO KOŃCA Istnieje zasadnicza różnica między adresatem usług private banking na polskim rynku a jego odpowiednikiem na rynku unijnym. Banki w Polsce kierują ofertę private banking do osób dysponujących aktywami powyżej 100 tys. zł. Na rynku unijnym minimalne wymagania liczone są w milionach dolarów (np. Merrill Lynch - 10 mln. USD, Goldman Sachs - 25 mln. USD, większość banków szwajcarskich - powyżej 5 mln. USD) Brak w ofercie kompleksowych rozwiązań w zakresie doradztwa podatkowego, kwestii spadkowych, zarządzania nieruchomościami, strategii emerytalnych, doradztwa ubezpieczeniowego, portfolio trackingu

17 ...ALE NIE DO KOŃCA W większości przypadków brak centrów private bankingi, oferujących całościowe, kompleksowe strategie portfelowe. Mnogość opiekunów klienta, mianowanych z ramienia różnych departamentów banku, nie mających pełnego wglądu w portfel klienta, niedoskonała komunikacja między departamentami banku, często kierującymi się indywidualnym targetem sprzedaży nie sprzyjają budowaniu spójnej, kompleksowej strategii inwestycyjnej dostępnej pod jednym dachem Często progi wejścia w bardziej zaawansowane produktu finansowe (np. skarobowe, pochodne) nieadekwatnie wysokie w relacji do profilu finansowego polskiego klienta private banking

18 PRIVATE BANKING W POLSCE A.D CZERWIEC 2005: PONAD RACHUNKÓW PRIVATE BANKING CitibankHandlowy PKO BP BRE Bank Kredyt Bank ING Bank Śląski Pekao S.A. Raiffeisen Bank Fortis Bank Źródło: Rzeczpospolita, sierpień 2005

19 PRIVATE BANKING W POLSCE A.D Ujęcie regionalne... Pomorski (N=23) 83% 17% Śląski (N=21) 76% 24% Warszawa (N=11) 73% 27% Małopolski (N=27) 63% 37% Czy wśród klientów placówek są osoby korzystające z private banking? Wschodni (N=24) Zachodni (N=21) 63% 62% 37% 38% Wielkopolski (N=26) 58% 42% Nie 34% Centralny (N=18) 56% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%... i własnościowe N=200 Tak 66% Banki giełdowe (N=88) Banki z przewagą kapitału zagranicznego (N=86) 88% 83% 13% 17% Banki z przewagą kapitału krajowego (N=72) 68% 32% Banki niegiełdowe (N=86) 66% 34% Banki spółdzielcze (N=42) 26% 74% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: ZBP/Pentor Monitor Bankowy 08/2005

20 SAMODZIELNE KORZYSTANIE Z FORM LOKOWANIA WOLNYCH ŚRODKÓW Posiadacze wolnych środków w wysokości powyżej 250 tys. zł lokaty bankowe nieruchomości 82% 80% N = 302 jednostki uczestnictwa w fund. Inwest. obligacje Skarbu Państwa akcje spółek antyki, dzieła sztuki złoto, biżuteria opcje walutowe certyfikaty funduszy inwestycyjnych opcje kupna i sprzedaży transakcje na rynku walutowym kontrakty term. na indeksy i na akcje obligacje nominowane w EUR jednostki indeksowe obligacje gmin, przedsiębiorstw warranty opcyjne 40% 40% 33% 26% 24% 20% 17% 11% 9% 7% 6% 5% 3% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: Pentor XII 2003

21 PREFEROWANY SPOSÓB INWESTOWANIA Posiadacze wolnych środków w wysokości powyżej 250 tys. zł GŁÓWNE MIEJSCE LOKOWANIA/INWESTOWANIA Bank 77% Dom maklerski 9% Towarzystwo Inwestycyjne 8% Inwestuje w nieruchomości 2% Nie korzystam z żadnej z wymienionych 1% Równomiernie 1% Nie wiem, trudno powiedzieć 2% N=302 Źródło: Pentor XII 2003

22 ZAINTERESOWANIE DORADZTWEM MAJĄTKOWYM Zdecydowanie nie 14% Trudno powiedzieć 10% Zdecydowanie tak 13% Raczej nie 39% Raczej tak 25% N=166 Źródło: Pentor XII 2003

23 BARIERY ROZWOJU - NA PEWNO NIE MAKROEKONOMICZNE Bariery rozwoju rynku private banking w Polsce nie wydają się leżeć w otoczeniu makroekonomicznym, ale w specyficznych postawach, wiedzy i zachowaniach potencjalnych klientów Brak uświadomionych potrzeb - szeroka rzesza osób, spełniających warunki wejścia do private banking, zatrzymuje się na etapie bankowości VIP, a nawet w detalicznej, nie chcąc przepłacać za ich zdaniem niepotrzebne usługi. Niedostateczna wiedza - przybywa na rynku bogatych osób, nie znających nawet podstawowych usług finansowych, nie mówiąc o dedykowanych im ofertach w ramach private banking. Specyficznie pojmowana skromność, niechęć do eksponowania swojego statusu finansowego poprzez afiszowanie się korzystaniem z private banking Bariery tkwiące w bankach, brak rozpoznania potencjału i potrzeb potencjalnych klientów private banking.

24 W Stanach - Pierwsza rzecz przy założeniu konta, jeżeli suma przekracza jakąś granicę to natychmiast spotkanie,... robią wrażenie, że jest Pan milionerem... Tam jest osoba, która dba o pieniądze, ona widzi, że są pieniądze, które się marnują. Ona zadzwoni, doradzi,... tam już jest konkurencja. Myślę, że tego brakuje w Polsce

25 BODŹCE ROZWOJU RYNKU W OCENIE BANKOWCÓW Oczekiwania szybkiego wzrostu gospodarczego, na poziomie wyższym niż w przypadku gospodarek unijnych. W 2006 r. (4,3% wobec spodziewanego 3,3% w br.), przyrost tempa wzrostu spożycia indywidualnego i przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji. W latach spodziewany wzrost PKB 4,6% i 5,0%. Spodziewany wzrost wydatków inwestycyjnych, w latach 2007 oraz 2008 odpowiednio 10,5% i 11%. Bogacenie się społeczeństwa Tworzenie się nowej grupy klientów - dziedziczących majątki, rentierów Otworzenie Polakom możliwości inwestowania za granicą, Kontynuacja działań prywatyzacyjnych Perspektywa napływu klientów z zachodu (niższe opłaty przy porównywalnym, w dużym zakresie, poziomie usług)

26 AKTYWA FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE mld zł * 2005* 2006* 2007* Gotówka Depozyty Papiery wartościowe Akcje Fundusze inwestycyjne Ubezpieczenia Fundusze emerytalne Por. A. Bratkowski

27 JAK OSZCZĘDZAMY NA TLE STAREJ UE EU 2,1% 35,4% 9,4% 4,9% 10,6% 24,5% 13,1% Turcja 5,1% 55,4% 17,6% 5,2% 11,1% 3,2% 2,4% Polska 12,0% 51,8% 4,7% 2,8% 7,3% 10,3% 10,9% Czechy 12,0% 53,3% 0,8% 13,2% 8,4% 8,2% 4,2% Węgry 13,3% 47,8% 11,4% 1,6% 6,9% 8,4% 10,5% Rumunia 14,9% 63,2% 8,3% 9,5% 3,9% 0,2% Słowacja 15,8% 64,7% 6,9% 10,5% 2,1% 3,9% 2,9% Chorwacja 17,2% 71,2% 0,1% 1,1% 3,6% 0,1% 32,8% 58,7% 0,6% 4,3% Bułgaria 2,4% 1,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pieniądz gotówkowy w obiegu Papiery wartościowe inne niż akcje Aktywa TFI Fundusze emerytalne Depozyty Akcje Rezerwy techniczne ubezpieczyczieli Źródło: Baza danych PFA

28 STRUKTURA AKTYWÓW FINANSOWYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE 100% 80% 60% 40% 3,3 5,6 8,5 8,0 10,9 13,0 8,7 14,9 16,3 17,2 2,4 9,9 5,5 3,0 2,9 5,4 10,3 11,6 2,3 12,5 3,7 2,2 7,3 13,8 15,3 4,4 2,8 8,1 8,3 2,2 8,4 4,7 4,0 2,0 8,5 1,9 1,9 67,1 3,9 3,8 3,7 65,0 58,3 51,8 49,0 46,6 44,5 42,6 20% 0% 11,4 11,1 11,3 12,0 12,2 11,8 11,2 10, * 2005* 2006* 2007* Gotówka Depozyty Papiery wartościowe Akcje Fundusze inwestycyjne Ubezpieczenia Fundusze emerytalne Por. A. Bratkowski

29 swoboda, posiadanie rezerwy finansowej wykształcenie dzieci, zabezpieczenie ich na przyszłość CELE INWESTOWANIA zabezpieczenie na wypadek choroby, nieprzewidzianych zdarzeń rozwój firmy, działalność na własny rachunek zabezpieczyć się po przejściu na emeryturę po prostu inwestuję wakacje, podróże, hobby pozostawić spadek zakup, zmiana mieszkania zakup, zmiana samochodu

30 OLBRZYMIE PERSPEKTYWY... Bogaci mają coraz większy wybór Rzeczpospolita Banki wierzą w szybki wzrost zamożności Gazeta Prawna duży i rosnący rynek Gazeta Bankowa na rynku bankowości prywatnej trwa nieustanny wyścig Gazeta Prawna

31

Największy czy najlepszy?

Największy czy najlepszy? RAPORT ANALITYCZNY REKOMENDACJA Pekao Sektor bankowy AKUMULUJ 26 października 5 stycznia 2001 2001 r. r. Kurs 76,0 zł Wycena 85,0 zł Kody ISIN Bloomberg Reuters PLPEKAO00016 PEO PW BAPE.WA Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rodzaje, efektywność, przykłady. redakcja naukowa

Rodzaje, efektywność, przykłady. redakcja naukowa Rodzaje, efektywność, przykłady redakcja naukowa Dorota Podedworna-Tarnowska ISBN: 978-83-7561-102-1 format 165/235, oprawa miękka liczba stron: 252 cena: 49,90 zł Temat umiejętnego inwestowania pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG W POLSCE Rynek dóbr luksusowych w Polsce Edycja 2014 kpmg.pl CZĘŚĆ I 2 Section or Brochure name Spis treści 1 Wstęp 3 2 10 najważniejszych wniosków 5 3 Nabywcy dóbr luksusowych w Polsce i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG w Polsce Rynek dóbr luksusowych w Polsce edycja 2013 kpmg.pl 2 section or Brochure name Spis treści 1 Wstęp 3 2 Najważniejsze wnioski 5 3 Nabywcy dóbr luksusowych w Polsce i ich sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Kraków, sierpień 2004 Spis treści WSTĘP...2 1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE W POLSKIM SEKTORZE FINANSOWYM W 2003 ROKU JAKO DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

1. Doradztwo finansowe definicja, zakres, funkcje

1. Doradztwo finansowe definicja, zakres, funkcje Działalność instytucji doradztwa finansowego w Polsce Krzysztof Waliszewski 1. Doradztwo finansowe definicja, zakres, funkcje Doradztwo można wiązać z pojęciem doradzanie i traktować jako czynność powiązaną

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wartość zamożnego klienta prywatnego w świetle doświadczeń bankowości polskiej i międzynarodowej

Wartość zamożnego klienta prywatnego w świetle doświadczeń bankowości polskiej i międzynarodowej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 513 521 Wartość zamożnego klienta prywatnego w świetle doświadczeń bankowości polskiej i międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania BPH TFI CUD nr 1 2008 Rynek nieruchomości bez tajemnic DUMA O EMOCJACH GWIAZDOWSKI O NIERUCHOMOŚCIACH PUBLICEWICZ O ryzyku

abc inwestowania BPH TFI CUD nr 1 2008 Rynek nieruchomości bez tajemnic DUMA O EMOCJACH GWIAZDOWSKI O NIERUCHOMOŚCIACH PUBLICEWICZ O ryzyku PUBLICEWICZ O ryzyku GWIAZDOWSKI O NIERUCHOMOŚCIACH DUMA O EMOCJACH nr 1 2008 abc inwestowania Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu Tylko u nas: Rynek nieruchomości bez tajemnic BPH TFI Fundujemy marzenia

Bardziej szczegółowo