OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU"

Transkrypt

1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. DANE OGÓLNE: 1. inwestor: Gmina Miasta Augustów ul. 3 Maja Augustów 2. przedsięwzięcie: Przebudowa targowiska w Augustowie Mój Rynek w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata adres budowy: kwartał u zbiegu ulic: Nowomiejska, Wierzbna, Młyńska, oraz wewnętrzna (dz.nr 3138/3), nr geod. dz. 3137/1, 3137/4, 3137/3, Augustów, 4. autorzy projektu: mgr inż. arch Wojciech Rafałko Bilans terenu: 1. powierzchnia w granicach terenu opracowania: ,0 m 2 w tym: - powierzchnia terenu w granicach władania inwestora (dz. nr. 3137/1, 3137/4, 3137/3): ,0 m 2 - powierzchnia terenu poza granicami władania inwestora (dz. nr. 1323, 3074): ,0 m 2 2. powierzchnia zabudowy (20,7% powierzchni terenu władania): ,76 m 2 w tym: - budynki adaptowane ,5 m 2 - budynki A, B, C projektowane: ,82 m 2 - wiaty I, II, III projektowane: ,44 m 2 3. powierzchnia terenów utwardzonych (72,0% powierzchni terenu władania):: ,0 m 2 w tym: - kostka brukowa betonowa grub. 8cm ,0 m 2 - kostka brukowa betonowa grub. 6cm ,0 m 2 4. powierzchnia zieleni (20% powierzchni terenu władania): ,0 m 2 B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest budowa targowiska miejskiego w Augustowie. Zlokalizowane ono będzie w miejscu obecnie funkcjonującego na obszarze oznaczonym w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 8U/KP (Uchwała Nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r.). Teren przeznaczony jest pod zabudowę usług nieuciążliwych, w tym targowiska miejskiego, oraz parkingu ogólnodostępnego. C. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Augustów zwanego Borki Centrum (Uchwała Nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r.) obszar oznaczony symbolem 80U/KP, Warunki, jakie powinno spełniać targowisko stałe według wytycznych Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. Nr 142, poz. 833 z 2011r.). zatwierdzona przez Burmistrza Miasta Augustowa koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy targowiska miejskiego. dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwałki z września 2011 r. warunki techniczne wydane przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w Augustowie, PGE Dystrybucja O/Białystok Zakład Sieci Suwałki, oraz Burmistrza Miasta Augustowa 1

2 Analiza i inwentaryzacja terenu Umowa z inwestorem Wtórnik mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 PN, BN i wytyczne projektowania, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, D. STAN ISTNIEJĄCY D.1. PROGRAM FUNKCJONALNY: Targowisko miejskie w Augustowie jest usytuowane w kwartale pomiędzy ulicami: Młyńską, Wierzbną, Nowomiejską i wewnętrzną (działka o nr geod. 3138/3). Handel odbywa się tu codziennie, jednak najwięcej handlujących i klientów jest tu we wtorki i w piątki (tzw. dni targowe). Aktualnie handel na targowisku zdominowany jest przez towary tekstylno-przemysłowe (65-70%), w tym: 1. art. odzieżowe ok. 50% 2. obuwie ok. 10% 3. art. wielobranżowe ok. 10 % (typu drobne AGD, kosmetyki, art. wędkarskie, pościel, firany, art. sezonowe ozdoby choinkowe, fajerwerki, koszyczki i palmy wielkanocne). Natomiast produkty rolno-spożywcze stanowią mniejszy procent sprzedawanych towarów (ok %) w tym: 1. warzywa i owoce ok. 15% ( w tym 10 % sprzedawców to rolnicy indywidualni) 2. produkty rolne typu jajka, sery, sękacze ok. 10% 3. ryby ok. 2 %, 4. pieczywo ok. 1,5% 5. mięso i wędliny ok. 1,5 % W zależności od pory roku handel wzbogacony jest o artykuły sezonowe (ok. 5%) w związku, z czym procentowy udział sprzedaży poszczególnych artykułów ulega zmianie. Wiosną sprzedawane przez rolników artykuły to głównie sadzonki drzew, krzewów, kwiatów. Latem płody rolne typu śliwki, wiśnie, jabłka itp. Na przełomie lata i jesieni ziemniaki, buraki, marchew i inne płody rolne. Sprzedawcy chronią się przed deszczem rozkładając prowizoryczne zadaszenia, namioty, folie. Oprócz istniejących zadaszonych stoisk na targowicy funkcjonują blaszane budki, które najczęściej stanowią pomieszczenia magazynowe do przechowywania artykułów. Część kupców sprzedaje artykuły wprost z samochodu pieczywo, nabiał, wędliny (tzw. handel objazdowy). W obecnym stanie nie ma podziału targowiska na strefy z różnymi rodzajami asortymentów. Istnieje dowolność w prezentacji towarów oraz wyborze miejsca do handlu. Sprzedaż warzyw i innych artykułów spożywczych często znajduje się wśród artykułów przemysłowych, odzieży. Handlowcy rozkładają swoje towary na łóżkach polowych lub swoich ladach. Brakuje przymierzalni, lub miejsca do odpoczynku. Jednym z podstawowych problemów jest brak miejsc parkingowych dla kupujących i sprzedających. D.1. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA: Teren targowiska kształtem zbliżony jest do prostokąta obejmuje obszar otoczony ulicami Nowomiejską, Wierzbną i Młyńską, które są administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie oraz drogą wewnętrzną (o nr geod. dz. 3138/3) pozostającą w zarządzie Urzędu Miejskiego w Augustowie. Wjazd pośrednio na teren targowicy odbywa się z istniejącego parkingu, który obsługują dwa wjazdy, jeden z ul. Młyńskiej, drugi z ul. wewnętrznej bez nazwy. Podstawowy podział funkcjonalny targowiska to w/w parking (ok. 25% powierzchni terenu), oraz obszar handlowy stanowiący ok. 75% powierzchni. Parking obecnie pełni funkcję handlową. Na jego terenie zlokalizowane są budki handlowe, oraz rozstawiane namioty i stoliki. Na terenie handlowym znajduja się następujące obiekty i urządzenia: Budynek z barem i ogólnodostępnymi ustępami, Budynek zarządcy targowiska, Główne wiaty ze stałymi stołami jako stoiskami handlowymi - 2 szt., Pozostałe wiaty jako zadaszenie nad przestrzenia handlową, Tymczasowe obiekty budowlane budki handlowe, Słupy oświetleniowe z liniami napowietrznymi, 2

3 Na terenie obecnie funkcjonującego targowiska występuje zieleń niska i wysoka. Trawniki znajdujące się w centralnych częściach placu handlowego oraz okalające teren są w stanie degradacji wynikłej wyniku nasilonego ruchu pieszego, oraz parkowania na nich pojazdów. Drzewa rosnące wzdłuż ulicy miejskiej (thuje, klony i owocowe) oprócz sosny są niskich walorów estetycznych. Ich stan zdrowotny jest niezadowalający, a wartość przyrodnicza znikoma. Dwie thuje znajdujące w strefie centralnej terenu są w dobrym stanie. Wzdłuż południowo zachodniej granicy terenu opracowania znajduje się szpaler klonów w stanie zdrowotnym dobrym o zadowalających walorach estetycznych. E. STAN PROJEKTOWANY E.1. PROGRAM FUNKCJONALNY: Możliwość prowadzenia sprzedaży proponuje się na 4 sposoby: 1. Typowe stoiska handlowe - pod wiatą. Będzie to przeważająca forma handlu stanowiąca 61% wszystkich stoisk handlowych. Projektuje się trzy równolegle do siebie położone wiaty. Główne ciągi komunikacji pieszej (oświetlone), jako przestrzeń dla klientów, będą znajdowały się pomiędzy rzędami stołów, pod zadaszeniem, natomiast pomiędzy wiatami projektuje się możliwość podjazdu samochodów dostawczych w celu rozładowania i załadowania towarów. Parkowanie tych samochodów odbywać się będzie na terenie parkingu ogólnodostępnego. 2. Stoiska handlowe na otwartym terenie. Będą to zgrupowane po kilka stanowisk stoły do handlu drobnego, sprzedaży sezonowej itp. 3. Typowe wolnostojące stoiska handlowe zamykane. Będą to trzy budynki o charakterze zabudowy szeregowej z wydzielonymi pomieszczeniami. Ekspozycja i sprzedaż odbywać się będą na zewnątrz. Pomieszczenia w budynku będą służyły jedynie przechowywaniu i częściowej ekspozycji towarów. Dostęp do niej będą mieli jedynie sprzedawcy. Wzdłuż ściany z roletami projektuje się zadaszenie, pod którym wystawiona będzie główna ekspozycja towarów. Będzie to przestrzeń handlowa poszczególnych stanowisk. 4. Stanowiska do handlu objazdowego. Projektuje się miejsca parkingowe (9szt.) o szerokości odpowiedniej do zaparkowania samochodu dostawczego i wyeksponowaniu towaru na zewnątrz, przed samochodem. Wszystkie konstrukcje będą wykonane w technologii stalowej malowanej proszkowo na 2 kolory (beżowy i oliwkowy) identyfikujące podstawowe grupy towarów. Kolor z palety RAL wg projektu wykonawczego architektury. Bilans stanowisk handlowych: 1. Sekcja z artykułami rolno spożywczymi (50,3%) kolor beżowy w tym: - stanowiska do handlu objazdowego stoiska targowe zamykane stanowiska targowe pod wiatą stanowiska targowe na otwartym terenie (drobny handel, sprzedaż sezonowa) Sekcja z artykułami tekstylno - przemysłowymi (49,7%) kolor oliwkowy w tym: - wolnostojące stoiska handlowe zamykane stanowiska targowe pod wiatą stanowiska targowe na otwartym terenie (drobny handel, sprzedaż sezonowa) Łączna ilość stanowisk handlowych: W sekcji z artykułami rolno spożywczymi sprzedawane będą miedzy innymi: mięso, wędliny, ryby, pieczywo, nabiał, warzywa, owoce, jajka, sery, sękacze, oraz inne artykuły sezonowe. Wiosną będą to głównie sadzonki drzew, krzewów, kwiatów. Latem płody rolne typu śliwki, wiśnie, jabłka itp. Na przełomie lata i jesieni ziemniaki, buraki, marchew i inne. Płody rolne typu sadzonki, kwiaty itp. powinny być sprzedawane w oddzielnych alejkach (grupach). W sekcji z artykułami tekstylno przemysłowymi sprzedawana będzie głównie odzież, obuwie, artykuły wielobranżowe typu drobne AGD, kosmetyki, art. wędkarskie, pościel, firany, oraz 3

4 artykuły sezonowe, np. ozdoby choinkowe, fajerwerki, koszyczki i palmy wielkanocne, znicze. Wszystkie w/w rodzaje artykułów powinny być zlokalizowane w oddzielnych grupach. Projektowane, zadaszone stoiska targowe (wiaty i budynki) o łącznej powierzchni zabudowy 1663,26 m 2 w stosunku do ogólnej powierzchni handlowej targowiska, która wynosi 2911m 2 zajmują 57,1%. Zapewnia się użytkownikom projektowanego targowiska ustępy ogólnodostępne poprzez wykorzystanie istniejących w funkcjonującym budynku, zlokalizowanym od strony ul. Nowomiejskiej. Na pomieszczenia te składają się ustęp dla mężczyzn (przedsionek z jedną umywalką, oraz pomieszczenie z wydzielonymi trzema kabinami ustępowymi i dwoma pisuarami), oraz ustęp dla kobiet (przedsionek z jedną umywalką, oraz pomieszczenie z wydzielonymi pięcioma kabinami ustępowymi). Proponuje się wydzielenie kabin dla kupców pracujących na terenie targowiska oraz dla klientów. Dodatkowo w celach m.in. higieniczno-sanitarnych projektuje się dwa zdroje uliczne, czyli punkty poboru bieżącej wody. Bezpośrednio przy zdrojach są zaprojektowane kratki ściekowe dla odpływu wody. E.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Wszystkie istniejące obiekty kubaturowe na opracowywanym terenie, oprócz budynku, w którym zlokalizowany jest bar i ustępy publiczne, oraz sąsiadującego z nim budynku zarządcy targowiska, spółki Necko są przewidziane do likwidacji, lub usunięcia z terenu. Powodem tego jest zły stan techniczny, prowizoryczne wykonanie, bardzo nieestetyczny wygląd, przypadkowość lokalizacji, oraz kolizja z nowoprojektowanymi budynkami i układem komunikacyjnym. W ramach niniejszego opracowania w południowo zachodniej części terenu zachowuje się funkcję parkingu wielostanowiskowego, poprzez jego przebudowę i rozbudowę. Łączna ilość miejsc parkingowych zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wynosi 100, w tym 9 stanowisk dla samochodów dostawczych do handlu objazdowego w wyznaczonych miejscach na terenie handlowym. Część handlowa, zajmująca północno wschodnią część terenu będzie odizolowana od parkingów i ulic okalających pasem zieleni niskiej i wysokiej. Wjazd na teren handlowy będą miały możliwość tylko samochody dostawcze związane z dostawą, lub bezpośrednią sprzedażą (tzw. handel objazdowy) towarów, pojazdy uprzywilejowane oraz śmieciarka. Projektuje się następujące obiekty budowlane oraz inne elementy urządzenia i zagospodarowania terenu: 1. Budynki stoisk targowych (trzy budynki, oznaczone celem identyfikacji literami: A, B i C) jednotraktowa konstrukcja stalowa z dachem jednospadowym o kącie nachylenia 8,7%. Każdy budynek będzie podzielony na 5 lub 6 stanowisk handlowych, które otwierane będą za pomocą rolet zewnętrznych. Wszystkie projektowane budynki będą wyposażone w instalację elektryczną. Dodatkowo pomieszczenia w budynku C będą wyposażone w umywalki z bieżąca wodą i jej odpływem do kanalizacji sanitarnej. 2. Wiaty nad stanowiskami targowymi (trzy wiaty oznaczone celem identyfikacji wiata I, II, III) jednotraktowe konstrukcje stalowe wsparte na dwóch rzędach słupów w rozstawie osiowym 5,0 m o dwuspadowym dachu o kącie nachylenia 28,4% pokrytym blachą trapezową, oraz naświetlem dachowym o takim samym profilu. 3. Wolnostojące stoły zgrupowane po 5-6szt służące jako stanowiska do drobnego handlu (mała architektura) 4. Ławka betonowa Wymiary: 61x205x80 (s/d/w), beton płukany grys biały, elementy drewniane z drewna iglastego (np. świerk, jodła) impregnowane, lakierobejca w kolorze orzech ), elementy stalowe lakierowane proszkowo na kolor ciemny grafit, montaż: do zabetonowania, wolnostojąca, np. model Efekt firmy Jumat s.c., kod 0126, lub inna podobna, ilość: 9szt. 5. Kosz Betonowy Kwadratowy Wymiary 45x45x60, beton płukany grys biały, wolnostojący, np. firmy Jumat s.c., kod 0006, lub inny podobny, ilość: 6szt. 6. Donica Betonowa Okrągła 110cm Wymiary: wysokość 30cm, średnica 110cm, beton płukany grys biały, wolnostojąca, np. firmy Jumat s.c., kod 3008, lub inna podobna, ilość: 1szt. 4

5 7. Donica Betonowa Prostokątna Wymiary: 40x125x50 (s/d/w), beton płukany grys biały, wolnostojące, np. firmy Jumat s.c., kod 3035, lub inne podobne, ilość: 2szt. 8. Tablica Informacyjna Wymiary: 88x240 (s/w), elementy stalowe lakierowane proszkowo na kolor ciemny grafit, powierzchnia ekspozycyjna 80x125 z płyty OSB, montaż poprzez zabetonowanie elementów kotwiących, np. model Modern firmy Jumat s.c., kod 0913, lub inna podobna, ilość: 3szt. 9. Parkingi rowerowe Ramy o wymiarach: 85x75 (s/w), elementy stalowe lakierowane proszkowo na kolor ciemny grafit, montaż poprzez zabetonowanie, np. model Modern firmy Jumat s.c., kod 0820, lub inny podobny, ilość: 5szt. 10. Ogrodzenie: słupki uliczne, stalowe z łańcuchami Słupki: wysokość 70cm, przekrój 10x10cm, stalowe, lakierowane proszkowo na kolor ciemny grafit, montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących, np. model Modern firmy Jumat s.c., kod 0414, lub inne podobne, ilość: 27szt. Łańcuch: stalowy, lakierowany proszkowo na kolor ciemny grafit, przekrój ogniwa 8mm, szerokość 34mm, długość 47mm, np. firmy Jumat s.c., kod 0505, lub innej firmy, podobny, ilość: 48mb. 11. Miejsce na wolnostojące dwa kontenery na odpady stałe. 12. Zdroje uliczne (2szt.) ogólnodostępne miejsca poboru wody z kratką ściekową, oraz przyłącza wodociągowe do zdroi i budynku C (wg projektu branży sanitarnej), kolor zdroi czarny 13. Wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi zapewniająca odpływ wód opadowych ze wszystkich projektowanych nawierzchni utwardzonych do miejskich kolektorów (wg projektu branży sanitarnej) 14. Kanalizacja sanitarna zapewniająca odpływ ścieków z budynku C i zdroju ulicznego A (wg projektu branży sanitarnej) 15. Słupy oświetleniowe oraz wewnętrzne sieci elektroenergetyczne (wg projektu branży elektrycznej), kolor słupów czarny. Wg zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Augustów zwanego Borki Centrum (Uchwała Nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r.) na projektowanym obszarze (oznaczony symbolem 80U/KP) wymagana ilość terenów biologicznie czynnych wynosi 20%. Wymóg ten zostaje spełniony poprzez zaprojektowanie 1754 m 2 trawników. Lokalizuje się je głównie wokół przestrzeni handlowej wzdłuż granic okalających teren, oraz jako pas zieleni izolacyjnej pomiędzy przestrzenią handlową a parkingiem ogólnodostępnym. Projektuje się usunięcie drzew na terenie projektowanego targowiska: dwóch w rejonie projektowanych stoisk do handlu objazdowego (P1 i P5), oraz drzew wzdłuż ulicy miejskiej bez nazwy oprócz sosny, która ma największe walory estetyczne. Adaptuje się również wszystkie drzewa biegnące po południowo - zachodniej granicy działki. Projektuje się zieleń wysoką w postaci nasadzeń żywopłotowych (co ok. 60cm) thuj stożkowych Szmaragd o zwartym, regularnym pokroju tworząc w ten sposób formę ogrodzenia terenu handlowego targowiska, oraz częściowo projektowanego parkingu. Dodatkowo projektuje się nasadzenie drzew Buków czerwonych i zwyczajnych wg rysunków. Pomiędzy projektowanym parkingiem ogólnodostępnym a przestrzenią handlową projektuje się nasadzenie rzędu drzew typu Świerk srebrny. Jako tło skwerków, czyli miejsc do rekraacji i wypoczynku projektuje się nasadzenie zieleń płożącą ( Jałowiec rozesłany Nana ), za nimi rzędy jałowca skalnego Blue arrow. Lokalizację i wykaz elementów zieleni wg rys. U1. E.3. UZBROJENIE PODZIEMNE TERENU E.3.1. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania wydanymi przez PGE Dystrybucja zasilanie oświetlenia terenu i zasilanie punktów handlowych zaprojektowano ze złącza kablowego zintegrowanego z układem pomiarowym zlokalizowanego przy budynku szaletu (projekt i wykonanie złącza w zakresie PGE Dystrybucja). Projektuje się oprawy oświetlenia terenu na aluminiowych słupach 5

6 oświetleniowych. Oprawy z wysokoprężnymi sodowymi źródłami światła. Słupy lokalizuje się tak, aby cały teren był równomiernie oświetlony uwzględniając istniejące oświetlenie ul. Wierzbnej oraz projektowane oświetlenie wiat. Dodatkowo zaprojektowano oświetlenie wiat oprawami ze źródłami światła świetlówkowymi. Sterowanie oświetleniem terenu zegarem astronomicznym. Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano instalacje elektryczną wszystkich projektowanych budynków stoisk targowych. Instalacja ta obejmuje oświetlenie, oraz zasilanie poszczególnych stoisk w energię elektryczną (potrzebną do zasilania np. urządzeń chłodniczych). Stoiska handlowe wyposażone będą w podliczniki energii elektrycznej. Dla części stanowisk do handlu obwoźnego zaprojektowano złącza kablowe z gniazdami umożliwiające skorzystanie z energii elektrycznej. Roboty kablowe należy wykonać zgodnie z normą SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa. Uwaga. Więcej wg projektu branży elektrycznej. E.3.2. OPIS PRZYŁĄCZA I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ długość rurociągów PE Ø 90x5,4mm, L 1 = 10,0 m, długość rurociągów PE Ø 40x2,4mm, L 2 = 19,5 m, długość rurociągów PE Ø 32x2,0mm, L 3 = 109,5 m, ilość hydrantów p.poż. nadziemnych Ø 80 mm n = 1szt., łączna długość sieci wodociągowej L c = 139,0m Roboty montażowe należy rozpocząć od odsłonięcia sieci wodociągowych w miejscach włączenia projektowanych rurociągów w celu zlokalizowania faktycznych rzędnych ich położenia. Z uwagi na wymagania pożarowe targowiska zachodzi konieczność wykonania hydrantu p.poż. Zaprojektowano hydrant p.poż. nadziemny z przyłączem w ul. Nowomiejskiej. W celu doprowadzenia wody do budynku C stoisk targowych oraz zdrojów ulicznych zaprojektowano przyłącze wodociągowe z punktem pomiaru ilości pobranej wody w studzience wodomierzowej oraz instalację wodociągową na terenie targowiska. Do poboru wody w obrębie targowicy zaprojektowano dwa zdroje uliczne (podejścia wodne - DN Ø 20mm). Część górna zdroju z dźwignią, pokrywą i pierścieniem ozdobnym z żeliwa sferoidalnego poryta żywicą epoksydową. W dolnej części kolumny zwarty mosiężny zawór. Zdroje muszą po zamknięciu zaworu automatycznie odwadniać się co zapobiegnie ewentualnemu zamarznięciu np. nr kat. 267 firmy HAWLE. Zdroje powinny posiadać miskę odpływową zabezpieczoną antykorozyjnie np. nr kat. 288 firmy HAWLE. Punkt pomiaru ilości pobranej wody zaprojektowano w studzience wodomierzowej zlokalizowanej po wejściu przyłącza na teren targowicy. W studzience za wodomierzem głównym dokonano rozdziału instalacji na niezależne układy do budynku stoisk targowych oraz do zdrojów ulicznych z licznikami pobranej wody. W studzience zamontować wodomierz, filtr siatkowy DN Ø 32 mm, zawór antyskażeniowy kl. BA, typu 2760 Ø 32 mm firmy Danfoss oraz zawory odcinające. Do pomiarów zużycia wody w budynku stoisk targowych i do pomiarów zużycia wody w zdrojach ulicznych montowanych w obrębie targowicy dobrano wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe typu JS1,5 Ø 15 mm. Instalację wodociągową w budynku C stoisk targowych wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Rury łączyć na połączenia gwintowane z taśmą teflonową (armatura). Na wejściu przyłącza do budynku wykonać zmianę materiału rur (PE/stal oc.) oraz zamontować zawór odcinający. Zasilanie w wodę obejmuje baterie czerpalne umywalkowe jednopunktowe. Podejścia przewodów do miejsc poboru projektuje się dolne. Wszystkie poziome odcinki podejść montować ze spadkiem i = 0,3% w kierunku pionów co umożliwi odwodnienie instalacji na okres zimowy. Każde podejście pod przybór zaopatrzyć w kurki odcinające. Studzienkę wodomierzową i rurociągi posadowić na 25 cm podsypce piaskowo żwirowej. Po dokonaniu odbioru technicznego, przewód obsypać piaskiem na wysokość 30 cm zagęścić i następnie zasypać resztę wykopu rodzimym gruntem. 6

7 Uwaga! 1. Na okres zimowy opróżnić instalację wodociągową i przedmuchać sprężonym powietrzem. 2. Materiały i wyroby użyte do budowy projektowanej sieci wodociągowej muszą posiadać aktualne atesty higieniczne jednostek uprawnionych do ich wydawania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61 poz. 417 z dnia r.). Więcej wg projektu branży sanitarnej. E.3.3. OPIS PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ Odprowadzenie ścieków z budynku stoisk targowych i zdroju ulicznego A zaprojektowano do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, istniejącej w ul. Wierzbnej, za pomocą przykanalika sanitarnego. Zrzut ścieków z instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenia z umywalek PCV Ø32 mm poprzez projektowany przykanalik sanitarny do miejskiego kolektora istniejącego w ul. Wierzbnej. Leżaki instalacji ks wykonać z rur PCV o średnicy Ø160 mm, piony z rur PCV Ø 75 mm. Zakończenie pionów u góry zaworami odpowietrzającymi PCV Ø 50 mm, u dołu rewizjami Ø 75 mm. Studzienki i rurociągi ułożyć na podsypce piaskowo- żwirowej o gr. 25 cm oraz obsypać na wysokość 30 cm ponad wierzch rury wraz z zagęszczeniem, resztę wykopu zasypać gruntem wymienionym na piasek do poziomu spodu materaca geotechnicznego określonego w projekcie wykonawczym ukształtowania terenu. W przypadku zastosowania studzienek kanalizacyjnych betonowych należy wymienić (grunt) zalegające w tych miejscach torfy i namuły do poziomu gruntu nośnego. Na powyższą zmianę należy uzyskać zgodę właściciela sieci. Uwaga. Więcej wg projektu branży sanitarnej. E.3.4. OPIS KANALIZACJI DESZCZOWEJ: Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano lokalną kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód opadowych z nawierzchni utwardzonych i dachów do istniejących miejskich kolektorów deszczowych. Wzdłuż projektowanych kolektorów burzowych zaprojektowano wpusty deszczowe wraz z podłączeniami oraz przykanaliki na potrzeby podłączenia istniejących rur spustowych odprowadzających wody deszczowe z dachów budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Z uwagi na panujące warunki gruntowo wodne i zalegające grunty nienośne zaprojektowano wpusty drogowe i studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Kolektory główne wykonać z rur dwuściennych np. systemu Wavin X-Stream PP-XS Ø 250 mm i PP-XS Ø 200mm (podłączenie zdroju ulicznego), (SN8), łączonych na kielichy uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni odwadnianych za pomocą typowych wpustów ulicznych z z tworzyw sztucznych np. Systemu WAVIN z rusztem żeliwnym klasy C250 montowanym na betonowym adapterze wraz z teleskopowym adapterem do włazów, na rurze karbowanej Ø 600mm z kinetą ślepą Tegra 600, z przykanalikami z rur dwuściennych np. systemu Wavin X-Stream PP-XS Ø 200mm (SN8), łączonych na kielichy, uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Podłączenia przykanalików wykonać za pomocą wkładki in situ. Odprowadzenie wód deszczowych z rur spustowych za pomocą przykanalików z rur dwuściennych np. systemu Wavin X-Stream PP-XS Ø 200mm (SN8), łączonych na kielichy, uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Studzienki i rurociągi ułożyć na podsypce piaskowo- żwirowej o gr. 25 cm oraz obsypać na wysokość 30 cm ponad wierzch rury wraz z zagęszczeniem, resztę wykopu zasypać gruntem wymienionym na piasek do poziomu spodu materaca geotechnicznego określonego w projekcie wykonawczym ukształtowania terenu. W przypadku zastosowania studzienek kanalizacyjnych betonowych należy wymienić (grunt) zalegające w tych miejscach torfy i namuły do poziomu gruntu nośnego. Na powyższą zmianę należy uzyskać zgodę właściciela sieci. Prowadzenie przewodów, spadki, średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania. Uwaga. Więcej wg projektu branży sanitarnej. 7

8 E.3.5. OPIS ROBÓT ZIEMNYCH, KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM. Przed rozpoczęciem robót należy usunąć wszystkie elementy kolidujące z projektowanymi sieciami oraz odłączyć ewentualnie występujące kable energetyczne. Ze względu na zagęszczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim skrzyżowania prace ziemne należy wykonywać w uzgodnieniu i pod kontrolą właścicieli poszczególnych sieci. Wykopy - wykonywać mechanicznie i ręcznie ( przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako wąsko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia istniejących budowli i uzbrojenia podziemnego ( słupów, ogrodzeń i.t.p... ) przed osunięciem do wykopu, na odkład i na wywóz do 1 km z miejscem składowania gruntu wskazanym przez Inwestora. W przypadku znalezienia się istniejących sieci, urządzeń podziemnych i ogrodzeń w kącie odłamu wykopu należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub osunięciem się do wykopu poprzez częściowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie. W miejscach skrzyżowań projektowanych sieci z istniejącymi elektrycznymi i telefonicznymi liniami kablowymi należy na tych ostatnich założyć przepusty - osłony rurowe dzielone do kabli - PS, np. typu A110 PS f- my AROTA dług. 3.0 m. Powyższe roboty wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. W trakcie wykonywania prac ziemnych należy zapewnić użytkownikom przyległych działek komunikację ( przejścia i kładki dla pieszych ). Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociąg ręcznie, następnie mechanicznie z zagęszczaniem każdej warstwy. Ze względu na materiał (PCV), z którego wykonano rurociągi niedopuszczalne jest wjeżdżanie ciężkim sprzętem na sieci w trakcie zasypywania wykopów. Nawierzchnie terenu wykonać zgodnie z projektem drogowym. Uwaga. Więcej wg projektu branży sanitarnej i drogowej. E.3.6. UWAGI KOŃCOWE Z uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych inwestycja wymaga sporządzenia Planu BIOZ na etapie realizacji. Przed wejściem w pasy drogowe rozbudowywanych ulic uzyskać zezwolenie administratora terenu na rozpoczęcie robót. Wytyczenia tras przebiegu sieci i lokalizacji obiektów sieciowych powinna dokonać osoba uprawniona. Sieci podlegają przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie służby. Rurociągi poddać próbie szczelności i wytrzymałości. Całość prac prowadzić zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz z "Wytycznymi montażu..." producentów rur. E.4. URZĄDZENIA DROGOWE E.4.1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na roboty drogowe przebudowy targowiska w Augustowie Mój Rynek. Zakres opracowania obejmuje roboty drogowe polegające na wykonaniu: - niezbędnych rozbiórek nawierzchni istniejących, - robót ziemnych przygotowawczych, zasadniczych i wykończeniowych, - budowy nawierzchni: wjazdów na teren targowiska od ul. wewnętrznej w ciągu drogi gminnej miejskiej, wjazdu na teren targowiska od ul. Młyńskiej w ciągu drogi powiatowej, parkingu z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, placu głównego targowicy, zatok postojowych przeznaczonych pod handel objazdowy, placu pod kontenerami śmieci, ciągów pieszo-jezdnych, chodników i ciągów przeznaczonych pod komunikację pieszą, 8

9 - oznakowania pionowego i poziomego w ramach projektu organizacji ruchu. E.4.2. STAN ISTNIEJĄCY. PODŁOŻE GRUNTOWE. Teren targowicy kształtem zbliżony do prostokąta obejmuje obszar otoczony ulicami Nowomiejską, Wierzbną i Młyńską, które są administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie oraz drogą wewnętrzną o przekroju ulicznym o nr geodezyjnym 3138/3 pozostającą w zarządzie Urzędu Miejskiego w Augustowie. Wszystkie ulice są klasy L lokalne i posiadają geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniczające obejmujące pas drogowy szerokości 12,00 15,00 m. Większość działek przyległych do ulicy jest zabudowana. Ulice w pasie drogowym są urządzone : jezdnie szerokości 7,00 m w ulicach Wierzbnej i Młyńskiej oraz 6,00 m w ul. Nowomiejskiej, posiada nawierzchnię bitumiczną asfaltową, natomiast w ul. Wewnętrznej gminnej występuje w jezdni szerokości 6,00 m nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych. Istniejący teren targowicy to plac targowy stanowiący ok. 75% obszaru targowicy i parking z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych stanowiący ok. 25% obszaru targowicy. Plac do handlu posiada urządzone nawierzchnie z płyt betonowych chodnikowych 35x35x5 cm lub zieleńce. Handel na placu targowym odbywa się w sposób wielce nie usystematyzowany na powierzchniach placów o nawierzchni z płyt chodnikowych, na trawnikach oraz na parkingu. Teren targowicy w liniach rozgraniczających jest zabudowany, uzbrojony i zadrzewiony. Zabudowę reprezentuje parterowy pawilon z częścią gastronomiczną bar i sklep spożywczy i częścią sanitarną WC. Z podziemnego uzbrojenia technicznego występują: - wodociąg, - kable elektryczne, niskiego i średniego napięcia, - ciepłociąg, - kanalizacja sanitarna, - kanalizacja deszczowa. Wjazd pośrednio na teren targowicy odbywa się z istniejącego parkingu, a parking obsługują dwa wjazdy, jeden z ul. Młyńskiej, drugi z ul. wewnętrznej bez nazwy. Na podstawie badań geologicznych w podłożu gruntowym pod warstwą istniejących nawierzchni lub trawników zalegają: nasypy niekontrolowane o miąższości warstwy 0,40 m 1,20 m. grunty organiczne w postaci namułów lub torfów o miąższości 0,70 m 4,00 m. grunty sypkie w postaci piasków drobnych, średnich, grubych i pospółek poniżej gruntów organicznych. woda gruntowa występuje na głębokości 1,20 m 2,00 m poniżej poziomu terenu. - strefa przemarzania dla Augustowi wynosi 1,40 m ppt. W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach dokumentacji geotechnicznej mażna stwierdzić, że na badanym terenie występują złożone warunki gruntowe. Pod względem nośności podłoże sklasyfikowano w grupie nośności G-3 G4. E.4.3. STAN PROJEKTOWANY. E ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE. PARAMETRY TECHNICZNE. Projektuje się: - szerokość wjazdu od ul. Młyńskiej 6,00m, promienie wyokrąglające narożniki 5,00 m, - szerokość wjazdu od ul. Wewnętrznej gminnej miejskiej 5,00m, promienie wyokrąglające narożniki 5,00 m, - szerokość parkingowych dróg manewrowych 5,00 m, - głębokość zatok stanowisk postojowych 5,00 m, - wymiary miejsc postojowych normalnych 2,50 m x 5,00 m, - wymiary miejsc postojowych pojazdów dla osób niepełnosprawnych 3,60 m x 5,00 m, - szerokość ciągów jezdno-pieszch 2,50 m; 3,50 m; 4,00 m; 5,00 m; - głębokość zatok stanowisk przeznaczonych pod handel objazdowy 6,50 m, - szerokość placu pod kontenery na odpady 6,50 m, - szerokość chodników na parkingu 1,50 m 2,50 m, - szerokość ciągów pieszych i chodników na placu targowym 1,50 m 3,00 m, 9

10 E ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE. Teren opracowania ukształtowano w formie płaskiego placu w nawiązaniu do rzędnych posadowienia istniejącego pawilonu gastronomiczno-spożywczego z sanitariatem, rzędnych rzeczywistych niwely ulic okalających plac targowicy: Nowomiejskiej, Wierzbnej, Młyńskiej i wewnętrznej miejskiej oraz rzędnych istniejących terenu targowicy. W efekcie teren placu ukształtowano nadając mu łagodne spadki 0,5% 2,00% na kierunku: południowy zachód północny wschód i 0,5% 1,13% na kierunku południowy wschód północny zachód. E KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI. Konstrukcja nawierzchni została określona w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. Założenia projektowe: - podłoże gruntowe o nośności G3 G4 - liczba osi obliczeniowych (100 kn) na dobę na pas obliczeniowy 12 - kategoria obciążenia ruchem KR1 Celem doprowadzenia podłoża nośności G3 / G4 do podłoża G1, projektuje wzmocnienie słabego podłoża poprzez wykonanie materaca. a. konstrukcja materaca pod ciągami jezdno-pieszymi na terenie placu targowego. - goosyntetyk geosiatka dwukierunkowa o sztywnych węzłach wysokiej wytrzymałości, - kruszywo naturalne wyselekcjonowane 0/31,5 mm grubości 20 cm, - goosyntetyk geosiatka dwukierunkowa o sztywnych węzłach wysokiej wytrzymałości, - gootkanina separacyjna, - podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =0,95, b. nawierzchnia ciągów jezdno-pieszych na terenie placu targowego. - kostka brukowa betonowa szara grubości 8cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z domieszką kruszywa łamanego 0/31,5 mm w ilości 50% stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, - krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm lub wystający 15 x 30 cm, - ława betonowa C 12/15 zwykła lub z oporem, - wzmocnienie podłoża G3/G4 do G1 poprzez wykonanie materaca: goosyntetyk geosiatka dwukierunkowa o sztywnych węzłach wysokiej wytrzymałości, kruszywo naturalne wyselekcjonowane 0/31,5 mm grubości 20 cm, goosyntetyk geosiatka dwukierunkowa o sztywnych węzłach wysokiej wytrzymałości, gootkanina separacyjna, podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =0,95, c. nawierzchnia miejsc postojowych pod handel objazdowy na terenie placu targowego. - kostka brukowa betonowa czerwona grubości 8cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z domieszką kruszywa łamanego 0/31,5 mm w ilości 50% stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm, - krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm lub wystający 15 x 30 cm, - ława betonowa C 12/15 zwykła lub z oporem, - wzmocnienie podłoża G3/G4 do G1 poprzez wykonanie materaca: goosyntetyk geosiatka dwukierunkowa o sztywnych węzłach wysokiej wytrzymałości, kruszywo naturalne wyselekcjonowane 0/31,5 mm grubości 20 cm, goosyntetyk geosiatka dwukierunkowa o sztywnych węzłach wysokiej wytrzymałości, gootkanina separacyjna, podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =0,95, d. nawierzchnia dojazdów i dróg manewrowych na parkingu. 10

11 - kostka brukowa betonowa szara grubości 8cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z domieszką kruszywa łamanego 0/31,5 mm w ilości 50% stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm, - podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =1,00, - krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm lub wystający 15 x 30 cm, - ława betonowa C 12/15 zwykła lub z oporem, e. nawierzchnia miejsc postojowych na parkingu. - kostka brukowa betonowa czerwona grubości 8cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z domieszką kruszywa łamanego 0/31,5 mm w ilości 50% stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm, - podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =1,00, - krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm lub wystający 15 x 30 cm, - ława betonowa C 12/15 zwykła lub z oporem, f. nawierzchnia chodników na parkingu i placu targowym. - kostka brukowa betonowa szara grubości 6cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm, - podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =1,00, - obrzeże betonowe trawnikowe 8 x 30 cm, g. nawierzchnia placów na terenie targowym przy pawilonach i pod wiatami. - kostka brukowa betonowa żółta grubości 6cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm, - podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =1,00, - obrzeże betonowe trawnikowe 8 x 30 cm, h. nawierzchnia skwerków na placu targowym. - kostka brukowa betonowa gr 6cm, np. typu Picolo firmy Superbruk lub innej firmy równoważna, kolor piaskowy, brązowy i grafitowy wg rysunków szczegółowych na planszy U1, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm, - podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =1,00, - obrzeże betonowe trawnikowe 8 x 30 cm, Przejścia dla pieszych W miejscach dojścia chodnika do krawędzi jezdni na przejściach, krawężnik i chodnik należy obniżyć do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię jezdni na całej szerokości przejścia dla pieszych. E PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU. Wg projektu wykonawczego branży drogowej. E ODWODNIENIE. Wody opadowe z terenu opracowania zostaną odprowadzone powierzchniowo, grawitacyjnie w kierunku do projektowanych studni ściekowych (wpusty uliczne) kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa wg opracowania branżowego. E ROBOTY ZIEMNE. 11

12 Wg projektu wykonawczego branży drogowej. E WYTYCZNE REALIZACYJNE. - wyznaczenie punktów głównych układu komunikacyjnego terenu targowiska należy powierzyć uprawnionemu geodecie, - przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegi instalacji należy wyznaczyć w terenie w oparciu o plan sytuacyjny, brakujące dane odczytać graficznie z planu sytuacyjnego, - roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie, - roboty nawierzchniowe wykonywać po całkowitym ułożeniu uzbrojenia podziemnego, - przed przystąpieniem do wykonywania podbudów i nawierzchni urządzeń komunikacyjnych: dojazdów, ciągów jezdno-pieszych, parkingów, placów i chodników należy powiadomić gestorów poszczególnych sieci celem ewentualnego wykonania przejść uzbrojenia pod jezdnią lub założenia rur ochronnych i przepustów na przewody, które będą wykonywane w terminie późniejszym, - należy zwrócić szczególną uwagę na zgodne z normą zagęszczanie wykopów po wykonaniu uzbrojenia technicznego oraz poprawne zagęszczanie podłoża gruntowego, robót ziemnych i podbudowy z kruszywa łamanego, - wymagane jest uzyskanie laboratoryjnej recepty na podbudowę z kruszywa naturalnego, łamanego, - stosować kostkę brukową betonową typu Holland prostokątną 10x20cm odpowiadającą normie niemieckiej DIN, - roboty branży drogowej wykonywać ściśle wg warunków technicznych wykonania i odbioru robót, - po wykonaniu robót drogowych należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome wg projektu oznakowania i stałej organizacji ruchu. - Uwaga. Więcej wg projektu wykonawczego branży drogowej. F. OCHRONA P.POŻ. TERENU TARGOWISKA Teren targowiska jest chroniony przeciwpożarowo poprzez dwa istniejące hydranty p.poż w ul. Wierzbnej i Młyńskiej, oraz jeden projektowany w ul. Nowomiejskiej. Hydranty obejmują swym zasięgiem (75m promieniem) cały teren objęty opracowaniem i są zlokalizowane w jego bezpośrednim sąsiedztwie przy ogólnodostępnych ulicach okalających teren projektowanego targowiska.... mgr inż. arch. Wojciech Rafałko 12

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 Danuta Iwanus NIP 874-103-53-32, REGON 870191673 STRONA TYTUŁOWA Nazwa przedsięwzięcia : Budowa ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych i urządzeń sieciowych WARSZAWA, SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo