OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU"

Transkrypt

1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. DANE OGÓLNE: 1. inwestor: Gmina Miasta Augustów ul. 3 Maja Augustów 2. przedsięwzięcie: Przebudowa targowiska w Augustowie Mój Rynek w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata adres budowy: kwartał u zbiegu ulic: Nowomiejska, Wierzbna, Młyńska, oraz wewnętrzna (dz.nr 3138/3), nr geod. dz. 3137/1, 3137/4, 3137/3, Augustów, 4. autorzy projektu: mgr inż. arch Wojciech Rafałko Bilans terenu: 1. powierzchnia w granicach terenu opracowania: ,0 m 2 w tym: - powierzchnia terenu w granicach władania inwestora (dz. nr. 3137/1, 3137/4, 3137/3): ,0 m 2 - powierzchnia terenu poza granicami władania inwestora (dz. nr. 1323, 3074): ,0 m 2 2. powierzchnia zabudowy (20,7% powierzchni terenu władania): ,76 m 2 w tym: - budynki adaptowane ,5 m 2 - budynki A, B, C projektowane: ,82 m 2 - wiaty I, II, III projektowane: ,44 m 2 3. powierzchnia terenów utwardzonych (72,0% powierzchni terenu władania):: ,0 m 2 w tym: - kostka brukowa betonowa grub. 8cm ,0 m 2 - kostka brukowa betonowa grub. 6cm ,0 m 2 4. powierzchnia zieleni (20% powierzchni terenu władania): ,0 m 2 B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest budowa targowiska miejskiego w Augustowie. Zlokalizowane ono będzie w miejscu obecnie funkcjonującego na obszarze oznaczonym w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 8U/KP (Uchwała Nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r.). Teren przeznaczony jest pod zabudowę usług nieuciążliwych, w tym targowiska miejskiego, oraz parkingu ogólnodostępnego. C. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Augustów zwanego Borki Centrum (Uchwała Nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r.) obszar oznaczony symbolem 80U/KP, Warunki, jakie powinno spełniać targowisko stałe według wytycznych Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. Nr 142, poz. 833 z 2011r.). zatwierdzona przez Burmistrza Miasta Augustowa koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy targowiska miejskiego. dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwałki z września 2011 r. warunki techniczne wydane przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w Augustowie, PGE Dystrybucja O/Białystok Zakład Sieci Suwałki, oraz Burmistrza Miasta Augustowa 1

2 Analiza i inwentaryzacja terenu Umowa z inwestorem Wtórnik mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 PN, BN i wytyczne projektowania, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, D. STAN ISTNIEJĄCY D.1. PROGRAM FUNKCJONALNY: Targowisko miejskie w Augustowie jest usytuowane w kwartale pomiędzy ulicami: Młyńską, Wierzbną, Nowomiejską i wewnętrzną (działka o nr geod. 3138/3). Handel odbywa się tu codziennie, jednak najwięcej handlujących i klientów jest tu we wtorki i w piątki (tzw. dni targowe). Aktualnie handel na targowisku zdominowany jest przez towary tekstylno-przemysłowe (65-70%), w tym: 1. art. odzieżowe ok. 50% 2. obuwie ok. 10% 3. art. wielobranżowe ok. 10 % (typu drobne AGD, kosmetyki, art. wędkarskie, pościel, firany, art. sezonowe ozdoby choinkowe, fajerwerki, koszyczki i palmy wielkanocne). Natomiast produkty rolno-spożywcze stanowią mniejszy procent sprzedawanych towarów (ok %) w tym: 1. warzywa i owoce ok. 15% ( w tym 10 % sprzedawców to rolnicy indywidualni) 2. produkty rolne typu jajka, sery, sękacze ok. 10% 3. ryby ok. 2 %, 4. pieczywo ok. 1,5% 5. mięso i wędliny ok. 1,5 % W zależności od pory roku handel wzbogacony jest o artykuły sezonowe (ok. 5%) w związku, z czym procentowy udział sprzedaży poszczególnych artykułów ulega zmianie. Wiosną sprzedawane przez rolników artykuły to głównie sadzonki drzew, krzewów, kwiatów. Latem płody rolne typu śliwki, wiśnie, jabłka itp. Na przełomie lata i jesieni ziemniaki, buraki, marchew i inne płody rolne. Sprzedawcy chronią się przed deszczem rozkładając prowizoryczne zadaszenia, namioty, folie. Oprócz istniejących zadaszonych stoisk na targowicy funkcjonują blaszane budki, które najczęściej stanowią pomieszczenia magazynowe do przechowywania artykułów. Część kupców sprzedaje artykuły wprost z samochodu pieczywo, nabiał, wędliny (tzw. handel objazdowy). W obecnym stanie nie ma podziału targowiska na strefy z różnymi rodzajami asortymentów. Istnieje dowolność w prezentacji towarów oraz wyborze miejsca do handlu. Sprzedaż warzyw i innych artykułów spożywczych często znajduje się wśród artykułów przemysłowych, odzieży. Handlowcy rozkładają swoje towary na łóżkach polowych lub swoich ladach. Brakuje przymierzalni, lub miejsca do odpoczynku. Jednym z podstawowych problemów jest brak miejsc parkingowych dla kupujących i sprzedających. D.1. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA: Teren targowiska kształtem zbliżony jest do prostokąta obejmuje obszar otoczony ulicami Nowomiejską, Wierzbną i Młyńską, które są administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie oraz drogą wewnętrzną (o nr geod. dz. 3138/3) pozostającą w zarządzie Urzędu Miejskiego w Augustowie. Wjazd pośrednio na teren targowicy odbywa się z istniejącego parkingu, który obsługują dwa wjazdy, jeden z ul. Młyńskiej, drugi z ul. wewnętrznej bez nazwy. Podstawowy podział funkcjonalny targowiska to w/w parking (ok. 25% powierzchni terenu), oraz obszar handlowy stanowiący ok. 75% powierzchni. Parking obecnie pełni funkcję handlową. Na jego terenie zlokalizowane są budki handlowe, oraz rozstawiane namioty i stoliki. Na terenie handlowym znajduja się następujące obiekty i urządzenia: Budynek z barem i ogólnodostępnymi ustępami, Budynek zarządcy targowiska, Główne wiaty ze stałymi stołami jako stoiskami handlowymi - 2 szt., Pozostałe wiaty jako zadaszenie nad przestrzenia handlową, Tymczasowe obiekty budowlane budki handlowe, Słupy oświetleniowe z liniami napowietrznymi, 2

3 Na terenie obecnie funkcjonującego targowiska występuje zieleń niska i wysoka. Trawniki znajdujące się w centralnych częściach placu handlowego oraz okalające teren są w stanie degradacji wynikłej wyniku nasilonego ruchu pieszego, oraz parkowania na nich pojazdów. Drzewa rosnące wzdłuż ulicy miejskiej (thuje, klony i owocowe) oprócz sosny są niskich walorów estetycznych. Ich stan zdrowotny jest niezadowalający, a wartość przyrodnicza znikoma. Dwie thuje znajdujące w strefie centralnej terenu są w dobrym stanie. Wzdłuż południowo zachodniej granicy terenu opracowania znajduje się szpaler klonów w stanie zdrowotnym dobrym o zadowalających walorach estetycznych. E. STAN PROJEKTOWANY E.1. PROGRAM FUNKCJONALNY: Możliwość prowadzenia sprzedaży proponuje się na 4 sposoby: 1. Typowe stoiska handlowe - pod wiatą. Będzie to przeważająca forma handlu stanowiąca 61% wszystkich stoisk handlowych. Projektuje się trzy równolegle do siebie położone wiaty. Główne ciągi komunikacji pieszej (oświetlone), jako przestrzeń dla klientów, będą znajdowały się pomiędzy rzędami stołów, pod zadaszeniem, natomiast pomiędzy wiatami projektuje się możliwość podjazdu samochodów dostawczych w celu rozładowania i załadowania towarów. Parkowanie tych samochodów odbywać się będzie na terenie parkingu ogólnodostępnego. 2. Stoiska handlowe na otwartym terenie. Będą to zgrupowane po kilka stanowisk stoły do handlu drobnego, sprzedaży sezonowej itp. 3. Typowe wolnostojące stoiska handlowe zamykane. Będą to trzy budynki o charakterze zabudowy szeregowej z wydzielonymi pomieszczeniami. Ekspozycja i sprzedaż odbywać się będą na zewnątrz. Pomieszczenia w budynku będą służyły jedynie przechowywaniu i częściowej ekspozycji towarów. Dostęp do niej będą mieli jedynie sprzedawcy. Wzdłuż ściany z roletami projektuje się zadaszenie, pod którym wystawiona będzie główna ekspozycja towarów. Będzie to przestrzeń handlowa poszczególnych stanowisk. 4. Stanowiska do handlu objazdowego. Projektuje się miejsca parkingowe (9szt.) o szerokości odpowiedniej do zaparkowania samochodu dostawczego i wyeksponowaniu towaru na zewnątrz, przed samochodem. Wszystkie konstrukcje będą wykonane w technologii stalowej malowanej proszkowo na 2 kolory (beżowy i oliwkowy) identyfikujące podstawowe grupy towarów. Kolor z palety RAL wg projektu wykonawczego architektury. Bilans stanowisk handlowych: 1. Sekcja z artykułami rolno spożywczymi (50,3%) kolor beżowy w tym: - stanowiska do handlu objazdowego stoiska targowe zamykane stanowiska targowe pod wiatą stanowiska targowe na otwartym terenie (drobny handel, sprzedaż sezonowa) Sekcja z artykułami tekstylno - przemysłowymi (49,7%) kolor oliwkowy w tym: - wolnostojące stoiska handlowe zamykane stanowiska targowe pod wiatą stanowiska targowe na otwartym terenie (drobny handel, sprzedaż sezonowa) Łączna ilość stanowisk handlowych: W sekcji z artykułami rolno spożywczymi sprzedawane będą miedzy innymi: mięso, wędliny, ryby, pieczywo, nabiał, warzywa, owoce, jajka, sery, sękacze, oraz inne artykuły sezonowe. Wiosną będą to głównie sadzonki drzew, krzewów, kwiatów. Latem płody rolne typu śliwki, wiśnie, jabłka itp. Na przełomie lata i jesieni ziemniaki, buraki, marchew i inne. Płody rolne typu sadzonki, kwiaty itp. powinny być sprzedawane w oddzielnych alejkach (grupach). W sekcji z artykułami tekstylno przemysłowymi sprzedawana będzie głównie odzież, obuwie, artykuły wielobranżowe typu drobne AGD, kosmetyki, art. wędkarskie, pościel, firany, oraz 3

4 artykuły sezonowe, np. ozdoby choinkowe, fajerwerki, koszyczki i palmy wielkanocne, znicze. Wszystkie w/w rodzaje artykułów powinny być zlokalizowane w oddzielnych grupach. Projektowane, zadaszone stoiska targowe (wiaty i budynki) o łącznej powierzchni zabudowy 1663,26 m 2 w stosunku do ogólnej powierzchni handlowej targowiska, która wynosi 2911m 2 zajmują 57,1%. Zapewnia się użytkownikom projektowanego targowiska ustępy ogólnodostępne poprzez wykorzystanie istniejących w funkcjonującym budynku, zlokalizowanym od strony ul. Nowomiejskiej. Na pomieszczenia te składają się ustęp dla mężczyzn (przedsionek z jedną umywalką, oraz pomieszczenie z wydzielonymi trzema kabinami ustępowymi i dwoma pisuarami), oraz ustęp dla kobiet (przedsionek z jedną umywalką, oraz pomieszczenie z wydzielonymi pięcioma kabinami ustępowymi). Proponuje się wydzielenie kabin dla kupców pracujących na terenie targowiska oraz dla klientów. Dodatkowo w celach m.in. higieniczno-sanitarnych projektuje się dwa zdroje uliczne, czyli punkty poboru bieżącej wody. Bezpośrednio przy zdrojach są zaprojektowane kratki ściekowe dla odpływu wody. E.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Wszystkie istniejące obiekty kubaturowe na opracowywanym terenie, oprócz budynku, w którym zlokalizowany jest bar i ustępy publiczne, oraz sąsiadującego z nim budynku zarządcy targowiska, spółki Necko są przewidziane do likwidacji, lub usunięcia z terenu. Powodem tego jest zły stan techniczny, prowizoryczne wykonanie, bardzo nieestetyczny wygląd, przypadkowość lokalizacji, oraz kolizja z nowoprojektowanymi budynkami i układem komunikacyjnym. W ramach niniejszego opracowania w południowo zachodniej części terenu zachowuje się funkcję parkingu wielostanowiskowego, poprzez jego przebudowę i rozbudowę. Łączna ilość miejsc parkingowych zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wynosi 100, w tym 9 stanowisk dla samochodów dostawczych do handlu objazdowego w wyznaczonych miejscach na terenie handlowym. Część handlowa, zajmująca północno wschodnią część terenu będzie odizolowana od parkingów i ulic okalających pasem zieleni niskiej i wysokiej. Wjazd na teren handlowy będą miały możliwość tylko samochody dostawcze związane z dostawą, lub bezpośrednią sprzedażą (tzw. handel objazdowy) towarów, pojazdy uprzywilejowane oraz śmieciarka. Projektuje się następujące obiekty budowlane oraz inne elementy urządzenia i zagospodarowania terenu: 1. Budynki stoisk targowych (trzy budynki, oznaczone celem identyfikacji literami: A, B i C) jednotraktowa konstrukcja stalowa z dachem jednospadowym o kącie nachylenia 8,7%. Każdy budynek będzie podzielony na 5 lub 6 stanowisk handlowych, które otwierane będą za pomocą rolet zewnętrznych. Wszystkie projektowane budynki będą wyposażone w instalację elektryczną. Dodatkowo pomieszczenia w budynku C będą wyposażone w umywalki z bieżąca wodą i jej odpływem do kanalizacji sanitarnej. 2. Wiaty nad stanowiskami targowymi (trzy wiaty oznaczone celem identyfikacji wiata I, II, III) jednotraktowe konstrukcje stalowe wsparte na dwóch rzędach słupów w rozstawie osiowym 5,0 m o dwuspadowym dachu o kącie nachylenia 28,4% pokrytym blachą trapezową, oraz naświetlem dachowym o takim samym profilu. 3. Wolnostojące stoły zgrupowane po 5-6szt służące jako stanowiska do drobnego handlu (mała architektura) 4. Ławka betonowa Wymiary: 61x205x80 (s/d/w), beton płukany grys biały, elementy drewniane z drewna iglastego (np. świerk, jodła) impregnowane, lakierobejca w kolorze orzech ), elementy stalowe lakierowane proszkowo na kolor ciemny grafit, montaż: do zabetonowania, wolnostojąca, np. model Efekt firmy Jumat s.c., kod 0126, lub inna podobna, ilość: 9szt. 5. Kosz Betonowy Kwadratowy Wymiary 45x45x60, beton płukany grys biały, wolnostojący, np. firmy Jumat s.c., kod 0006, lub inny podobny, ilość: 6szt. 6. Donica Betonowa Okrągła 110cm Wymiary: wysokość 30cm, średnica 110cm, beton płukany grys biały, wolnostojąca, np. firmy Jumat s.c., kod 3008, lub inna podobna, ilość: 1szt. 4

5 7. Donica Betonowa Prostokątna Wymiary: 40x125x50 (s/d/w), beton płukany grys biały, wolnostojące, np. firmy Jumat s.c., kod 3035, lub inne podobne, ilość: 2szt. 8. Tablica Informacyjna Wymiary: 88x240 (s/w), elementy stalowe lakierowane proszkowo na kolor ciemny grafit, powierzchnia ekspozycyjna 80x125 z płyty OSB, montaż poprzez zabetonowanie elementów kotwiących, np. model Modern firmy Jumat s.c., kod 0913, lub inna podobna, ilość: 3szt. 9. Parkingi rowerowe Ramy o wymiarach: 85x75 (s/w), elementy stalowe lakierowane proszkowo na kolor ciemny grafit, montaż poprzez zabetonowanie, np. model Modern firmy Jumat s.c., kod 0820, lub inny podobny, ilość: 5szt. 10. Ogrodzenie: słupki uliczne, stalowe z łańcuchami Słupki: wysokość 70cm, przekrój 10x10cm, stalowe, lakierowane proszkowo na kolor ciemny grafit, montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących, np. model Modern firmy Jumat s.c., kod 0414, lub inne podobne, ilość: 27szt. Łańcuch: stalowy, lakierowany proszkowo na kolor ciemny grafit, przekrój ogniwa 8mm, szerokość 34mm, długość 47mm, np. firmy Jumat s.c., kod 0505, lub innej firmy, podobny, ilość: 48mb. 11. Miejsce na wolnostojące dwa kontenery na odpady stałe. 12. Zdroje uliczne (2szt.) ogólnodostępne miejsca poboru wody z kratką ściekową, oraz przyłącza wodociągowe do zdroi i budynku C (wg projektu branży sanitarnej), kolor zdroi czarny 13. Wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi zapewniająca odpływ wód opadowych ze wszystkich projektowanych nawierzchni utwardzonych do miejskich kolektorów (wg projektu branży sanitarnej) 14. Kanalizacja sanitarna zapewniająca odpływ ścieków z budynku C i zdroju ulicznego A (wg projektu branży sanitarnej) 15. Słupy oświetleniowe oraz wewnętrzne sieci elektroenergetyczne (wg projektu branży elektrycznej), kolor słupów czarny. Wg zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Augustów zwanego Borki Centrum (Uchwała Nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r.) na projektowanym obszarze (oznaczony symbolem 80U/KP) wymagana ilość terenów biologicznie czynnych wynosi 20%. Wymóg ten zostaje spełniony poprzez zaprojektowanie 1754 m 2 trawników. Lokalizuje się je głównie wokół przestrzeni handlowej wzdłuż granic okalających teren, oraz jako pas zieleni izolacyjnej pomiędzy przestrzenią handlową a parkingiem ogólnodostępnym. Projektuje się usunięcie drzew na terenie projektowanego targowiska: dwóch w rejonie projektowanych stoisk do handlu objazdowego (P1 i P5), oraz drzew wzdłuż ulicy miejskiej bez nazwy oprócz sosny, która ma największe walory estetyczne. Adaptuje się również wszystkie drzewa biegnące po południowo - zachodniej granicy działki. Projektuje się zieleń wysoką w postaci nasadzeń żywopłotowych (co ok. 60cm) thuj stożkowych Szmaragd o zwartym, regularnym pokroju tworząc w ten sposób formę ogrodzenia terenu handlowego targowiska, oraz częściowo projektowanego parkingu. Dodatkowo projektuje się nasadzenie drzew Buków czerwonych i zwyczajnych wg rysunków. Pomiędzy projektowanym parkingiem ogólnodostępnym a przestrzenią handlową projektuje się nasadzenie rzędu drzew typu Świerk srebrny. Jako tło skwerków, czyli miejsc do rekraacji i wypoczynku projektuje się nasadzenie zieleń płożącą ( Jałowiec rozesłany Nana ), za nimi rzędy jałowca skalnego Blue arrow. Lokalizację i wykaz elementów zieleni wg rys. U1. E.3. UZBROJENIE PODZIEMNE TERENU E.3.1. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania wydanymi przez PGE Dystrybucja zasilanie oświetlenia terenu i zasilanie punktów handlowych zaprojektowano ze złącza kablowego zintegrowanego z układem pomiarowym zlokalizowanego przy budynku szaletu (projekt i wykonanie złącza w zakresie PGE Dystrybucja). Projektuje się oprawy oświetlenia terenu na aluminiowych słupach 5

6 oświetleniowych. Oprawy z wysokoprężnymi sodowymi źródłami światła. Słupy lokalizuje się tak, aby cały teren był równomiernie oświetlony uwzględniając istniejące oświetlenie ul. Wierzbnej oraz projektowane oświetlenie wiat. Dodatkowo zaprojektowano oświetlenie wiat oprawami ze źródłami światła świetlówkowymi. Sterowanie oświetleniem terenu zegarem astronomicznym. Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano instalacje elektryczną wszystkich projektowanych budynków stoisk targowych. Instalacja ta obejmuje oświetlenie, oraz zasilanie poszczególnych stoisk w energię elektryczną (potrzebną do zasilania np. urządzeń chłodniczych). Stoiska handlowe wyposażone będą w podliczniki energii elektrycznej. Dla części stanowisk do handlu obwoźnego zaprojektowano złącza kablowe z gniazdami umożliwiające skorzystanie z energii elektrycznej. Roboty kablowe należy wykonać zgodnie z normą SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa. Uwaga. Więcej wg projektu branży elektrycznej. E.3.2. OPIS PRZYŁĄCZA I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ długość rurociągów PE Ø 90x5,4mm, L 1 = 10,0 m, długość rurociągów PE Ø 40x2,4mm, L 2 = 19,5 m, długość rurociągów PE Ø 32x2,0mm, L 3 = 109,5 m, ilość hydrantów p.poż. nadziemnych Ø 80 mm n = 1szt., łączna długość sieci wodociągowej L c = 139,0m Roboty montażowe należy rozpocząć od odsłonięcia sieci wodociągowych w miejscach włączenia projektowanych rurociągów w celu zlokalizowania faktycznych rzędnych ich położenia. Z uwagi na wymagania pożarowe targowiska zachodzi konieczność wykonania hydrantu p.poż. Zaprojektowano hydrant p.poż. nadziemny z przyłączem w ul. Nowomiejskiej. W celu doprowadzenia wody do budynku C stoisk targowych oraz zdrojów ulicznych zaprojektowano przyłącze wodociągowe z punktem pomiaru ilości pobranej wody w studzience wodomierzowej oraz instalację wodociągową na terenie targowiska. Do poboru wody w obrębie targowicy zaprojektowano dwa zdroje uliczne (podejścia wodne - DN Ø 20mm). Część górna zdroju z dźwignią, pokrywą i pierścieniem ozdobnym z żeliwa sferoidalnego poryta żywicą epoksydową. W dolnej części kolumny zwarty mosiężny zawór. Zdroje muszą po zamknięciu zaworu automatycznie odwadniać się co zapobiegnie ewentualnemu zamarznięciu np. nr kat. 267 firmy HAWLE. Zdroje powinny posiadać miskę odpływową zabezpieczoną antykorozyjnie np. nr kat. 288 firmy HAWLE. Punkt pomiaru ilości pobranej wody zaprojektowano w studzience wodomierzowej zlokalizowanej po wejściu przyłącza na teren targowicy. W studzience za wodomierzem głównym dokonano rozdziału instalacji na niezależne układy do budynku stoisk targowych oraz do zdrojów ulicznych z licznikami pobranej wody. W studzience zamontować wodomierz, filtr siatkowy DN Ø 32 mm, zawór antyskażeniowy kl. BA, typu 2760 Ø 32 mm firmy Danfoss oraz zawory odcinające. Do pomiarów zużycia wody w budynku stoisk targowych i do pomiarów zużycia wody w zdrojach ulicznych montowanych w obrębie targowicy dobrano wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe typu JS1,5 Ø 15 mm. Instalację wodociągową w budynku C stoisk targowych wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Rury łączyć na połączenia gwintowane z taśmą teflonową (armatura). Na wejściu przyłącza do budynku wykonać zmianę materiału rur (PE/stal oc.) oraz zamontować zawór odcinający. Zasilanie w wodę obejmuje baterie czerpalne umywalkowe jednopunktowe. Podejścia przewodów do miejsc poboru projektuje się dolne. Wszystkie poziome odcinki podejść montować ze spadkiem i = 0,3% w kierunku pionów co umożliwi odwodnienie instalacji na okres zimowy. Każde podejście pod przybór zaopatrzyć w kurki odcinające. Studzienkę wodomierzową i rurociągi posadowić na 25 cm podsypce piaskowo żwirowej. Po dokonaniu odbioru technicznego, przewód obsypać piaskiem na wysokość 30 cm zagęścić i następnie zasypać resztę wykopu rodzimym gruntem. 6

7 Uwaga! 1. Na okres zimowy opróżnić instalację wodociągową i przedmuchać sprężonym powietrzem. 2. Materiały i wyroby użyte do budowy projektowanej sieci wodociągowej muszą posiadać aktualne atesty higieniczne jednostek uprawnionych do ich wydawania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61 poz. 417 z dnia r.). Więcej wg projektu branży sanitarnej. E.3.3. OPIS PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ Odprowadzenie ścieków z budynku stoisk targowych i zdroju ulicznego A zaprojektowano do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, istniejącej w ul. Wierzbnej, za pomocą przykanalika sanitarnego. Zrzut ścieków z instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenia z umywalek PCV Ø32 mm poprzez projektowany przykanalik sanitarny do miejskiego kolektora istniejącego w ul. Wierzbnej. Leżaki instalacji ks wykonać z rur PCV o średnicy Ø160 mm, piony z rur PCV Ø 75 mm. Zakończenie pionów u góry zaworami odpowietrzającymi PCV Ø 50 mm, u dołu rewizjami Ø 75 mm. Studzienki i rurociągi ułożyć na podsypce piaskowo- żwirowej o gr. 25 cm oraz obsypać na wysokość 30 cm ponad wierzch rury wraz z zagęszczeniem, resztę wykopu zasypać gruntem wymienionym na piasek do poziomu spodu materaca geotechnicznego określonego w projekcie wykonawczym ukształtowania terenu. W przypadku zastosowania studzienek kanalizacyjnych betonowych należy wymienić (grunt) zalegające w tych miejscach torfy i namuły do poziomu gruntu nośnego. Na powyższą zmianę należy uzyskać zgodę właściciela sieci. Uwaga. Więcej wg projektu branży sanitarnej. E.3.4. OPIS KANALIZACJI DESZCZOWEJ: Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano lokalną kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód opadowych z nawierzchni utwardzonych i dachów do istniejących miejskich kolektorów deszczowych. Wzdłuż projektowanych kolektorów burzowych zaprojektowano wpusty deszczowe wraz z podłączeniami oraz przykanaliki na potrzeby podłączenia istniejących rur spustowych odprowadzających wody deszczowe z dachów budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Z uwagi na panujące warunki gruntowo wodne i zalegające grunty nienośne zaprojektowano wpusty drogowe i studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Kolektory główne wykonać z rur dwuściennych np. systemu Wavin X-Stream PP-XS Ø 250 mm i PP-XS Ø 200mm (podłączenie zdroju ulicznego), (SN8), łączonych na kielichy uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni odwadnianych za pomocą typowych wpustów ulicznych z z tworzyw sztucznych np. Systemu WAVIN z rusztem żeliwnym klasy C250 montowanym na betonowym adapterze wraz z teleskopowym adapterem do włazów, na rurze karbowanej Ø 600mm z kinetą ślepą Tegra 600, z przykanalikami z rur dwuściennych np. systemu Wavin X-Stream PP-XS Ø 200mm (SN8), łączonych na kielichy, uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Podłączenia przykanalików wykonać za pomocą wkładki in situ. Odprowadzenie wód deszczowych z rur spustowych za pomocą przykanalików z rur dwuściennych np. systemu Wavin X-Stream PP-XS Ø 200mm (SN8), łączonych na kielichy, uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Studzienki i rurociągi ułożyć na podsypce piaskowo- żwirowej o gr. 25 cm oraz obsypać na wysokość 30 cm ponad wierzch rury wraz z zagęszczeniem, resztę wykopu zasypać gruntem wymienionym na piasek do poziomu spodu materaca geotechnicznego określonego w projekcie wykonawczym ukształtowania terenu. W przypadku zastosowania studzienek kanalizacyjnych betonowych należy wymienić (grunt) zalegające w tych miejscach torfy i namuły do poziomu gruntu nośnego. Na powyższą zmianę należy uzyskać zgodę właściciela sieci. Prowadzenie przewodów, spadki, średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania. Uwaga. Więcej wg projektu branży sanitarnej. 7

8 E.3.5. OPIS ROBÓT ZIEMNYCH, KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM. Przed rozpoczęciem robót należy usunąć wszystkie elementy kolidujące z projektowanymi sieciami oraz odłączyć ewentualnie występujące kable energetyczne. Ze względu na zagęszczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim skrzyżowania prace ziemne należy wykonywać w uzgodnieniu i pod kontrolą właścicieli poszczególnych sieci. Wykopy - wykonywać mechanicznie i ręcznie ( przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako wąsko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia istniejących budowli i uzbrojenia podziemnego ( słupów, ogrodzeń i.t.p... ) przed osunięciem do wykopu, na odkład i na wywóz do 1 km z miejscem składowania gruntu wskazanym przez Inwestora. W przypadku znalezienia się istniejących sieci, urządzeń podziemnych i ogrodzeń w kącie odłamu wykopu należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub osunięciem się do wykopu poprzez częściowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie. W miejscach skrzyżowań projektowanych sieci z istniejącymi elektrycznymi i telefonicznymi liniami kablowymi należy na tych ostatnich założyć przepusty - osłony rurowe dzielone do kabli - PS, np. typu A110 PS f- my AROTA dług. 3.0 m. Powyższe roboty wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. W trakcie wykonywania prac ziemnych należy zapewnić użytkownikom przyległych działek komunikację ( przejścia i kładki dla pieszych ). Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociąg ręcznie, następnie mechanicznie z zagęszczaniem każdej warstwy. Ze względu na materiał (PCV), z którego wykonano rurociągi niedopuszczalne jest wjeżdżanie ciężkim sprzętem na sieci w trakcie zasypywania wykopów. Nawierzchnie terenu wykonać zgodnie z projektem drogowym. Uwaga. Więcej wg projektu branży sanitarnej i drogowej. E.3.6. UWAGI KOŃCOWE Z uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych inwestycja wymaga sporządzenia Planu BIOZ na etapie realizacji. Przed wejściem w pasy drogowe rozbudowywanych ulic uzyskać zezwolenie administratora terenu na rozpoczęcie robót. Wytyczenia tras przebiegu sieci i lokalizacji obiektów sieciowych powinna dokonać osoba uprawniona. Sieci podlegają przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie służby. Rurociągi poddać próbie szczelności i wytrzymałości. Całość prac prowadzić zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz z "Wytycznymi montażu..." producentów rur. E.4. URZĄDZENIA DROGOWE E.4.1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na roboty drogowe przebudowy targowiska w Augustowie Mój Rynek. Zakres opracowania obejmuje roboty drogowe polegające na wykonaniu: - niezbędnych rozbiórek nawierzchni istniejących, - robót ziemnych przygotowawczych, zasadniczych i wykończeniowych, - budowy nawierzchni: wjazdów na teren targowiska od ul. wewnętrznej w ciągu drogi gminnej miejskiej, wjazdu na teren targowiska od ul. Młyńskiej w ciągu drogi powiatowej, parkingu z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, placu głównego targowicy, zatok postojowych przeznaczonych pod handel objazdowy, placu pod kontenerami śmieci, ciągów pieszo-jezdnych, chodników i ciągów przeznaczonych pod komunikację pieszą, 8

9 - oznakowania pionowego i poziomego w ramach projektu organizacji ruchu. E.4.2. STAN ISTNIEJĄCY. PODŁOŻE GRUNTOWE. Teren targowicy kształtem zbliżony do prostokąta obejmuje obszar otoczony ulicami Nowomiejską, Wierzbną i Młyńską, które są administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie oraz drogą wewnętrzną o przekroju ulicznym o nr geodezyjnym 3138/3 pozostającą w zarządzie Urzędu Miejskiego w Augustowie. Wszystkie ulice są klasy L lokalne i posiadają geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniczające obejmujące pas drogowy szerokości 12,00 15,00 m. Większość działek przyległych do ulicy jest zabudowana. Ulice w pasie drogowym są urządzone : jezdnie szerokości 7,00 m w ulicach Wierzbnej i Młyńskiej oraz 6,00 m w ul. Nowomiejskiej, posiada nawierzchnię bitumiczną asfaltową, natomiast w ul. Wewnętrznej gminnej występuje w jezdni szerokości 6,00 m nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych. Istniejący teren targowicy to plac targowy stanowiący ok. 75% obszaru targowicy i parking z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych stanowiący ok. 25% obszaru targowicy. Plac do handlu posiada urządzone nawierzchnie z płyt betonowych chodnikowych 35x35x5 cm lub zieleńce. Handel na placu targowym odbywa się w sposób wielce nie usystematyzowany na powierzchniach placów o nawierzchni z płyt chodnikowych, na trawnikach oraz na parkingu. Teren targowicy w liniach rozgraniczających jest zabudowany, uzbrojony i zadrzewiony. Zabudowę reprezentuje parterowy pawilon z częścią gastronomiczną bar i sklep spożywczy i częścią sanitarną WC. Z podziemnego uzbrojenia technicznego występują: - wodociąg, - kable elektryczne, niskiego i średniego napięcia, - ciepłociąg, - kanalizacja sanitarna, - kanalizacja deszczowa. Wjazd pośrednio na teren targowicy odbywa się z istniejącego parkingu, a parking obsługują dwa wjazdy, jeden z ul. Młyńskiej, drugi z ul. wewnętrznej bez nazwy. Na podstawie badań geologicznych w podłożu gruntowym pod warstwą istniejących nawierzchni lub trawników zalegają: nasypy niekontrolowane o miąższości warstwy 0,40 m 1,20 m. grunty organiczne w postaci namułów lub torfów o miąższości 0,70 m 4,00 m. grunty sypkie w postaci piasków drobnych, średnich, grubych i pospółek poniżej gruntów organicznych. woda gruntowa występuje na głębokości 1,20 m 2,00 m poniżej poziomu terenu. - strefa przemarzania dla Augustowi wynosi 1,40 m ppt. W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach dokumentacji geotechnicznej mażna stwierdzić, że na badanym terenie występują złożone warunki gruntowe. Pod względem nośności podłoże sklasyfikowano w grupie nośności G-3 G4. E.4.3. STAN PROJEKTOWANY. E ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE. PARAMETRY TECHNICZNE. Projektuje się: - szerokość wjazdu od ul. Młyńskiej 6,00m, promienie wyokrąglające narożniki 5,00 m, - szerokość wjazdu od ul. Wewnętrznej gminnej miejskiej 5,00m, promienie wyokrąglające narożniki 5,00 m, - szerokość parkingowych dróg manewrowych 5,00 m, - głębokość zatok stanowisk postojowych 5,00 m, - wymiary miejsc postojowych normalnych 2,50 m x 5,00 m, - wymiary miejsc postojowych pojazdów dla osób niepełnosprawnych 3,60 m x 5,00 m, - szerokość ciągów jezdno-pieszch 2,50 m; 3,50 m; 4,00 m; 5,00 m; - głębokość zatok stanowisk przeznaczonych pod handel objazdowy 6,50 m, - szerokość placu pod kontenery na odpady 6,50 m, - szerokość chodników na parkingu 1,50 m 2,50 m, - szerokość ciągów pieszych i chodników na placu targowym 1,50 m 3,00 m, 9

10 E ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE. Teren opracowania ukształtowano w formie płaskiego placu w nawiązaniu do rzędnych posadowienia istniejącego pawilonu gastronomiczno-spożywczego z sanitariatem, rzędnych rzeczywistych niwely ulic okalających plac targowicy: Nowomiejskiej, Wierzbnej, Młyńskiej i wewnętrznej miejskiej oraz rzędnych istniejących terenu targowicy. W efekcie teren placu ukształtowano nadając mu łagodne spadki 0,5% 2,00% na kierunku: południowy zachód północny wschód i 0,5% 1,13% na kierunku południowy wschód północny zachód. E KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI. Konstrukcja nawierzchni została określona w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. Założenia projektowe: - podłoże gruntowe o nośności G3 G4 - liczba osi obliczeniowych (100 kn) na dobę na pas obliczeniowy 12 - kategoria obciążenia ruchem KR1 Celem doprowadzenia podłoża nośności G3 / G4 do podłoża G1, projektuje wzmocnienie słabego podłoża poprzez wykonanie materaca. a. konstrukcja materaca pod ciągami jezdno-pieszymi na terenie placu targowego. - goosyntetyk geosiatka dwukierunkowa o sztywnych węzłach wysokiej wytrzymałości, - kruszywo naturalne wyselekcjonowane 0/31,5 mm grubości 20 cm, - goosyntetyk geosiatka dwukierunkowa o sztywnych węzłach wysokiej wytrzymałości, - gootkanina separacyjna, - podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =0,95, b. nawierzchnia ciągów jezdno-pieszych na terenie placu targowego. - kostka brukowa betonowa szara grubości 8cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z domieszką kruszywa łamanego 0/31,5 mm w ilości 50% stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, - krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm lub wystający 15 x 30 cm, - ława betonowa C 12/15 zwykła lub z oporem, - wzmocnienie podłoża G3/G4 do G1 poprzez wykonanie materaca: goosyntetyk geosiatka dwukierunkowa o sztywnych węzłach wysokiej wytrzymałości, kruszywo naturalne wyselekcjonowane 0/31,5 mm grubości 20 cm, goosyntetyk geosiatka dwukierunkowa o sztywnych węzłach wysokiej wytrzymałości, gootkanina separacyjna, podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =0,95, c. nawierzchnia miejsc postojowych pod handel objazdowy na terenie placu targowego. - kostka brukowa betonowa czerwona grubości 8cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z domieszką kruszywa łamanego 0/31,5 mm w ilości 50% stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm, - krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm lub wystający 15 x 30 cm, - ława betonowa C 12/15 zwykła lub z oporem, - wzmocnienie podłoża G3/G4 do G1 poprzez wykonanie materaca: goosyntetyk geosiatka dwukierunkowa o sztywnych węzłach wysokiej wytrzymałości, kruszywo naturalne wyselekcjonowane 0/31,5 mm grubości 20 cm, goosyntetyk geosiatka dwukierunkowa o sztywnych węzłach wysokiej wytrzymałości, gootkanina separacyjna, podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =0,95, d. nawierzchnia dojazdów i dróg manewrowych na parkingu. 10

11 - kostka brukowa betonowa szara grubości 8cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z domieszką kruszywa łamanego 0/31,5 mm w ilości 50% stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm, - podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =1,00, - krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm lub wystający 15 x 30 cm, - ława betonowa C 12/15 zwykła lub z oporem, e. nawierzchnia miejsc postojowych na parkingu. - kostka brukowa betonowa czerwona grubości 8cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z domieszką kruszywa łamanego 0/31,5 mm w ilości 50% stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm, - podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =1,00, - krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm lub wystający 15 x 30 cm, - ława betonowa C 12/15 zwykła lub z oporem, f. nawierzchnia chodników na parkingu i placu targowym. - kostka brukowa betonowa szara grubości 6cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm, - podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =1,00, - obrzeże betonowe trawnikowe 8 x 30 cm, g. nawierzchnia placów na terenie targowym przy pawilonach i pod wiatami. - kostka brukowa betonowa żółta grubości 6cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm, - podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =1,00, - obrzeże betonowe trawnikowe 8 x 30 cm, h. nawierzchnia skwerków na placu targowym. - kostka brukowa betonowa gr 6cm, np. typu Picolo firmy Superbruk lub innej firmy równoważna, kolor piaskowy, brązowy i grafitowy wg rysunków szczegółowych na planszy U1, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm, - podłoże gruntowe zagęszczone do I s min =1,00, - obrzeże betonowe trawnikowe 8 x 30 cm, Przejścia dla pieszych W miejscach dojścia chodnika do krawędzi jezdni na przejściach, krawężnik i chodnik należy obniżyć do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię jezdni na całej szerokości przejścia dla pieszych. E PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU. Wg projektu wykonawczego branży drogowej. E ODWODNIENIE. Wody opadowe z terenu opracowania zostaną odprowadzone powierzchniowo, grawitacyjnie w kierunku do projektowanych studni ściekowych (wpusty uliczne) kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa wg opracowania branżowego. E ROBOTY ZIEMNE. 11

12 Wg projektu wykonawczego branży drogowej. E WYTYCZNE REALIZACYJNE. - wyznaczenie punktów głównych układu komunikacyjnego terenu targowiska należy powierzyć uprawnionemu geodecie, - przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegi instalacji należy wyznaczyć w terenie w oparciu o plan sytuacyjny, brakujące dane odczytać graficznie z planu sytuacyjnego, - roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie, - roboty nawierzchniowe wykonywać po całkowitym ułożeniu uzbrojenia podziemnego, - przed przystąpieniem do wykonywania podbudów i nawierzchni urządzeń komunikacyjnych: dojazdów, ciągów jezdno-pieszych, parkingów, placów i chodników należy powiadomić gestorów poszczególnych sieci celem ewentualnego wykonania przejść uzbrojenia pod jezdnią lub założenia rur ochronnych i przepustów na przewody, które będą wykonywane w terminie późniejszym, - należy zwrócić szczególną uwagę na zgodne z normą zagęszczanie wykopów po wykonaniu uzbrojenia technicznego oraz poprawne zagęszczanie podłoża gruntowego, robót ziemnych i podbudowy z kruszywa łamanego, - wymagane jest uzyskanie laboratoryjnej recepty na podbudowę z kruszywa naturalnego, łamanego, - stosować kostkę brukową betonową typu Holland prostokątną 10x20cm odpowiadającą normie niemieckiej DIN, - roboty branży drogowej wykonywać ściśle wg warunków technicznych wykonania i odbioru robót, - po wykonaniu robót drogowych należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome wg projektu oznakowania i stałej organizacji ruchu. - Uwaga. Więcej wg projektu wykonawczego branży drogowej. F. OCHRONA P.POŻ. TERENU TARGOWISKA Teren targowiska jest chroniony przeciwpożarowo poprzez dwa istniejące hydranty p.poż w ul. Wierzbnej i Młyńskiej, oraz jeden projektowany w ul. Nowomiejskiej. Hydranty obejmują swym zasięgiem (75m promieniem) cały teren objęty opracowaniem i są zlokalizowane w jego bezpośrednim sąsiedztwie przy ogólnodostępnych ulicach okalających teren projektowanego targowiska.... mgr inż. arch. Wojciech Rafałko 12

PRZEBUDOWA TARGOWISKA W AUGUSTOWIE MÓJ RYNEK W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

PRZEBUDOWA TARGOWISKA W AUGUSTOWIE MÓJ RYNEK W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 inwestor: Gmina Miasta Augustów adres: ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów inwestycja: PRZEBUDOWA TARGOWISKA W AUGUSTOWIE MÓJ RYNEK W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 adres: kwartał

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t «ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 e-mail; AC-Projekt@eranet.pl lub A.Cielecki@aster.pl Regon: 011244619 NIP: 951-006-46-99

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do dokumentacji

Część opisowa do dokumentacji Część opisowa do dokumentacji Remont nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu 1. Stan istniejący. Przedmiotowy parking

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ.

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. umowa i uzgodnienia z Zamawiającym. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1 Dane Ogólne. 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A Szubin. 1.2 Podstawy opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1 Dane Ogólne. 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A Szubin. 1.2 Podstawy opracowania OPIS TECHNICZNY 1 Dane Ogólne 1.1 Inwestor Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 A 89 200 Szubin 1.2 Podstawy opracowania Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: - Umowa z Inwestorem, - Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: Uzgodnień z inwestorem, Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI:

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: DANE OGÓLNE... 3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 3 PARAMETRY TECHNICZNE... 3 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE... 5 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE... 6 PRZEKROJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA DO PROJEKTU KOREKTY NIWELETY PODŁUŻNEJ NA ODCINKU DROGI UL. BOGUSZOWICKIEJ W ŻORACH ADRES BUDOWY Żory, ul. Boguszowicka INWESTOR Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego i wykonawczego 1. Przedmiot inwestycji: Budowa ul. Polnej w Nowej Wsi Wielkiej, Dziemionna - przebudowa ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego - budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja BRANŻA: D R O G I OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego dla przebudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY l. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujący budowę parkingu dla samochodów osobowych, drogi manewrowej, placów gospodarczych oraz odwodnienia na terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach

Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Projektant: Inwestycja/Obiekt: Budowa ulicy Katowickiej / Wrocławskiej w Suwałkach Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: DROGI Projektant mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem

Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem OPIS TECHNICZNY Spis treści : Przebudowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem 1. Podstawa opracowania... str.3 2. Zagospodarowanie terenu str.3 3. Przedmiot opracowania... str.4 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 3.1 Dane techniczne 3.2 Trasa 3.3 Rozwiązanie wysokościowe 3.4 Przekroje normalne 3.5 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚĆ 1 - OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis stanu istniejącego 1.4. Rozwiązania projektowe 1.4.1. Rozwiązania geometryczne w planie

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU OBIEKT: Zjazd indywidualny z drogi publicznej. LOKALIZACJA: Bochówko, dz. nr 5/4, 551 obręb Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka INWESTOR: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Lasota Architektura, mgr inŝ. arch. Leszek Lasota ul. Rodakowskiego 79, 64-920 Piła tel. 0 67 213-71-71, 0 608 629 643, e-mail: lasota.architektura@onet.eu PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Sala

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem EGZ. Nr... Projektowanie Dróg PH-U FUNO Krzysztof Suchecki Ul. Wenedów 22 B/9 75-420 Koszalin PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem Branża:

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA. Rys. nr 2 Plan sytuacyjny odc. od ul. Starowiejskiej do ul. Skłodowskiej - Curie w skali 1:500

CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA. Rys. nr 2 Plan sytuacyjny odc. od ul. Starowiejskiej do ul. Skłodowskiej - Curie w skali 1:500 DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. STAN ISTNIEJĄCY 3.1 PRZEKRÓJ NORMALNY 3.2 ZJAZDY DO POSESJI 3.3 KOMUNIKACJA PUBLICZNA 3.4 INFRASTRUKTURA TERENU 3.5

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: A. Część opisowa: 1. Opis techniczny.

SPIS ZAWARTOŚCI: A. Część opisowa: 1. Opis techniczny. SPIS ZAWARTOŚCI: A. Część opisowa: 1. Opis techniczny. B. Część graficzna: Modernizacja drogi powiatowej nr 492N (Leśnej) oraz drogi gminnej (ul. Leśnej) od ul. Wiejskiej do cmentarza wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Urząd Miejski we Władysławowie; Władysławowo;

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Urząd Miejski we Władysławowie; Władysławowo; OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego budowy nawierzchni ulicy Leśnej w Jastrzębiej Górze gmina Władysławowo I. Karta informacyjna Inwestor: Urząd Miejski we Władysławowie; 94-120 Władysławowo;

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA TARGOWISKA W AUGUSTOWIE MÓJ RYNEK W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

PRZEBUDOWA TARGOWISKA W AUGUSTOWIE MÓJ RYNEK W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 inwestor: Gmina Miasta Augustów adres: ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów inwestycja: PRZEBUDOWA TARGOWISKA W AUGUSTOWIE MÓJ RYNEK W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 adres: kwartał

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe. SPIS ZAWARTOŚCI I. DANE OGÓLNE. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe. II. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Opis stanu istniejącego. 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA Adres inwestycji: Gmina Mosina dz. o nr. ewid.: 1662/1 ; 1663/2 ; 1914 ; 2007/2

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Materiały wyjściowe 3. Opis stanu istniejącego 3.1. Dane ogólne 3.2. Komunikacja 3.3. Uzbrojenie terenu 3.4. Geologia 4. Opis rozwiązań

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA MAXPROJEKT MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.świętopełka 28, 81-524 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60 NIP 586-112-71-53 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA Temat projektu: Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 Biuro Obsługi Technicznej SEWI tel. (0-77) 455-89-67 tel. kom 602 779 951, 696 177 470 45-268 OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 e-mail botsewi@op.pl METRYKA PROJEKTU Projekt budowlany i wykonawczy drogi

Bardziej szczegółowo

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ;

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ; PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; 19-500 Gołdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.pl EGZ.1 INWESTOR: Gmina Gołdap ul.plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap PRZEDSIĘWZIĘCIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Pyzdry 62 310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej - ul. Flisa w Pyzdrach ( dz. 1574,1575,1585,1586,1588, 1591,1592,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO Piotr Mańczak PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1886P W M. WILCZYNA GM. DUSZNIKI ADRES INWESTYCJI: DZ.NR. EWID.: 69/5, 41/2, 58/3, 51/1, 54/10

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI Koncepcja ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. P.Skargi w Mielcu 1. Podstawa opracowania. - Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie projektu, - Uzgodnienia z Inwestorem niezbędne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW II. CZĘŚĆ OPISOWA A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA C. STAN ISTNIEJĄCY D. STAN PROJEKTOWANY E. KONSTRUKCJA F. OPIS ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś B PROJEKT tel. 509 510 919 NIP 766-180-39-81 bkprojekt@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY przebudowy drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Egz. nr Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Adres

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa projektu: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu Zamawiający : Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogowy odwodnienia odcinka drogi gminnej nr 550142P, ul. Okrężna w miejscowości Krzykosy. 2.

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 ROZDZIAŁ V PRZEDMIAR ROBÓT NA: Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 Nr CPV: 45233253-7, 45233223-8 1. Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza. z ulicą Kamienną w Krakowie. 1. Podstawa i zakres opracowania

Opis techniczny. do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza. z ulicą Kamienną w Krakowie. 1. Podstawa i zakres opracowania Opis techniczny do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza z ulicą Kamienną w Krakowie 1. Podstawa i zakres opracowania Projekt drogowy z odwodnieniem dla Budowy drogi gminnej łączącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do PZT przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr 280/4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach

OPIS TECHNICZNY. do PZT przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr 280/4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Część rysunkowa 4. 1. PZT przyłącze wod-kan. do WC dz. nr377/10 rys. 1/IS 4. 2. PZT przyłącze wod-kan. do WC dz. nr280/4 rys.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI 1. PLAN ORIENTACYJNY 2. OPIS TECHNICZNY 3. PRZEKROJE NORMALNE 4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 5. PRZEDMIAR ROBÓT 6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 7. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Robót Ogólnobudowlanych i Drogowych mgr inż. Edward Grzegorzewski ul. Łódzka 46 / 13 97-300 Piotrków Trybunalski EGZ nr 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA CHODNIKÓW I ZJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA DROGOWEGO NA OŚ. BŁĘKITNYM nazwa, adres(lokalizacja) obiektu budowlanego: Dzierżoniów, oś. Błękitne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: - CZĘŚĆ OPISOWA - 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Cel opracowania 4. Stan istniejący 4.1 Urządzenia drogowe 4.2 Urządzenia sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Strona tytułowa Zawartość opracowania Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan orientacyjny rys.0 Plan sytuacyjny - Projekt czasowej organizacji ruchu Etap 1 rys.1

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWY TRASY SPACEROWO-EDUKACYJNEJ W MSC. WSZEBORY ETAP I 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWY TRASY SPACEROWO-EDUKACYJNEJ W MSC. WSZEBORY ETAP I 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWY TRASY SPACEROWO-EDUKACYJNEJ W MSC. WSZEBORY ETAP I Jedn. Ilość Cena Lp. Numer SST Opis robót Wartość netto obm. jednostek jednostki 1 2 3 4 5 6 7 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa jezdni ul. Zielonej w Nowem na odcinku od ul. Jesionowej do budynku nr 3

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa jezdni ul. Zielonej w Nowem na odcinku od ul. Jesionowej do budynku nr 3 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres korespondencyjny: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI Włocławek 29 lipiec 2010 T E M A T : ZAGOSPODAROWANIE PLACU PARKINGOWEGO PRZED I ZA BUDYNKIEM SĄDU REJONOWEGO W LIPNIE S T A D I U M D O K U M E N T A C J I : P R O J E K T B U D O W L A N Y B R A N ś

Bardziej szczegółowo