KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM"

Transkrypt

1 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

2 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1. Koncepcja zagospodarowania terenu w Zawoi Centrum. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie istniejącego placu targowego wraz z koncepcją hali targowej, zagospodarowanie placu pomiędzy drogą wojewódzką, a parkingiem przed budynkiem poczty oraz opracowanie koncepcji zespołu pawilonów handlowo-usługowych pomiędzy tymi placami Koncepcja zagospodarowania placu targowego. Na działce położonej przy drodze wojewódzkiej w Zawoi-Centrum, pełniącej funkcję placu targowego planuje się budowę hali targowej tzw. Targowiska Babiogórskiego. Istniejący stan zagospodarowania działki to ubity plac targowy. Działka od strony północno- zachodniej przylega do drogi wojewódzkiej nr 957 Białka - Jabłonka, a od strony południowo-zachodniej do drogi dojazdowej 27KDD. Główne dwa wejścia do budynku planuje się od strony tych dróg. Wzdłuż drogi wojewódzkiej będzie się mieściło 18 miejsc postojowych. Dojazd do tych miejsc postojowych będzie się odbywał projektowaną drogą wewnętrzną, biegnącą wzdłuż budynku. Pomiędzy nią, a budynkiem zaprojektowano ciąg pieszy z pasmem zieleni ozdobnej. Na końcu drogi wewnętrznej zaplanowano wyjazd na drogę wojewódzką przeznaczony tylko dla samochodów Straży Pożarnej. Przed głównym wejściem do budynku hali targowej od strony południowo-zachodniej mamy plac z elementami zieleni ozdobnej, a przed nim 10 miejsc postojowych, dostępnych z istniejącej drogi dojazdowej 27KDD. Z prawej strony placu zaplanowano wjazd do garażu podziemnego. Od strony drogi dojazdowej 27KDD mamy zaplanowane łącznie dwa wjazdy na działkę: jeden na parking przed budynkiem, a drugi jako zjazd do garażu podziemnego. Wszystkich miejsc postojowych zewnętrznych jest 28.

3 3 Przy drodze wojewódzkiej wydzielono osobny pas dla samochodów skręcających w lewo na drogę 27KDD, a także zaplanowano przejście dla pieszych, łączące istniejącą halę sportową, znajdującą się po drugiej stronie drogi wojewódzkiej z planowaną halą targową. Przez działkę wzdłuż granicy południowo-wschodniej przebiega wodociąg gminny. Ten odcinek wodociągu przewidziany jest do likwidacji z uwagi na jego zły stan techniczny. Planowany budynek hali targowej zaopatrywany będzie w wodę z wodociągu gminnego, biegnącego wzdłuż drogi 27KDD. Działki nr ewid. 1910/2, 1911 i 1912/6, przeznaczone pod budowę hali targowej znajdują się na terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja symbolem D 2UAC tereny o funkcji usługowej. Przeznaczenie podstawowe dla tych terenów to: zabudowa o charakterze publicznym w zakresie usług administracji, zdrowia, kultury, usług specjalnych, gastronomii, handlu. Przeznaczenie dopuszczalne: hotele, pensjonaty, zieleń urządzona, miejsca parkingowe. W zakresie kształtowania linii zabudowy ustalono, że linie rozgraniczające dróg publicznych stanowią jednocześnie nieprzekraczalne linie zabudowy dla noworealizowanych budynków. Lokalizacja projektowanej zabudowy sytuowanej wzdłuż dróg publicznych powinna nawiązywać do linii zabudowy istniejącej; odległość ta nie może być jednak mniejsza niż: - dla drogi wojewódzkiej i powiatowej: 8 m dla terenu zabudowy oraz 20 m poza terenem zabudowy licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja zostały uwzględnione przy opracowywaniu powyższej koncepcji. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki: Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku hali targowej m 2 Powierzchnia dojść utwardzonych m 2 Powierzchnia dróg wewnętrznych m 2 Powierzchnia miejsc postojowych w obrębie działki m 2 Powierzchnia zieleni ~ m 2 Udział procentowy powierzchni zabudowy wynosi 31,6 %, a powierzchni biologicznie czynnej wynosi 21 %.

4 Koncepcja zagospodarowania placu pomiędzy drogą wojewódzką, a parkingiem przed budynkiem poczty. Planowany plac przed budynkiem poczty będzie pełnił funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Obecnie teren ten jest porośnięty trawą. Na środku stoi parterowy pawilon handlowy, który został przewidziany do likwidacji. W koncepcji przyjęto układ komunikacyjny, polegający na połączeniu przeciwległych narożników placu ciągami pieszymi. W miejscu ich przecięcia zaplanowano utwardzony plac z altaną drewnianą, jako punkt kulminacyjny. Altana swoim wyglądem nawiązuje do stylowej chaty babiogórskiej. Wokół niej zaprojektowano elementy małej architektury w formie ławek zadaszonych oraz fontanny z zielenią ozdobną. Plac ten będzie służył także realizacji różnego rodzaju imprez. Przewidziano również przedłużenie ciągu pieszego, który stanowił by połączenie istniejącego zespołu pawilonów handlowych z projektowanym zespołem pawilonów handlowousługowych Koncepcja zespołu pawilonów handlowo-usługowych pomiędzy placem rekreacyjno- wypoczynkowym a placem targowym. W tej koncepcji zaplanowano przesunięcie drogi dojazdowej, pomiędzy planowanym placem rekreacyjno-wypoczynkowym, a istniejącym budynkiem ośrodka zdrowia, tak aby dochodziła ona do skrzyżowania i była przedłużeniem drogi dojazdowej prowadzącej do stadionu. Obecnie te dwie drogi dochodzące do drogi wojewódzkiej mijają się. Zespół pawilonów handlowo-usługowych składałby się z pięciu budynków. Jeden pawilon zaplanowano pomiędzy przesuniętą drogą dojazdową do poczty a budynkiem ośrodka zdrowia. Pozostałe cztery pawilony mieściłyby się za budynkiem ośrodka zdrowia i apteką. Wejścia do tych czterech pawilonów handlowych zaplanowano od strony południowo-wschodniej, od strony skate parku, a także od drugiej strony północno-zachodniej, gdzie przewidziano ciąg pieszy, biegnący wzdłuż pawilonów równolegle do drogi wojewódzkiej.

5 5 Zaprojektowanie dwóch ostatnich pawilonów od strony południowej wymagać będzie modernizacji istniejącej stacji transformatorowej, bądź jej przeniesienia w inne miejsce, gdyż na dzień dzisiejszy te dwa planowane pawilony znajdują się w strefie ochronnej napowietrznej linii energetycznej. Zestawienie powierzchni zabudowy pawilonów handlowo-usługowych : Powierzchnia zabudowy projektowanego pawilonu A m 2 Powierzchnia zabudowy projektowanego pawilonu B m 2 Powierzchnia zabudowy wszystkich pawilonów / 1x pawilon A + 4x pawilon B / m 2 2. Koncepcja architektoniczna budynku hali targowej. Budynek hali targowej jest zwartą bryłą. W rzucie ma kształt prostokąta. Jest to budynek czterokondygnacyjny, w tym 1 kondygnacja jest podziemna ( garaż podziemny ), a 3 kondygnacje są nadziemne ( parter, piętro i poddasze ). Od strony południowo-wschodniej, z tyłu budynku zaplanowano wjazd do garażu podziemnego. Wzdłuż drogi dojazdowej do garażu mamy 12 miejsc postojowych zewnętrznych. W garażu podziemnym jest 30 miejsc postojowych, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wszystkich miejsc postojowych jest 42. W kondygnacji podziemnej oprócz nich zaplanowano dwa pomieszczenia techniczne, dwie klatki schodowe, każda z windą oraz dodatkowym przedsionkiem i dwa pomieszczenia porządkowe. W poziomie parteru od strony drogi wojewódzkiej mamy podcień, z którego zaplanowano wejścia do ośmiu lokali użytkowych, które również są dostępne od środka. Na parterze znajdują się dwa główne wejścia do budynku. Jedno od strony północno-zachodniej, a drugie od strony południowo-zachodniej. Przestrzeń parteru stanowi hala targowa z punktami handlowymi skupionymi w części środkowej. Po bokach są lokale handlowe oraz zaplecze socjalne wraz z węzłem sanitarnym dla personelu i zespół sanitariatów dla klientów. Ciągi przejść prowadzą pomiędzy lokalami użytkowymi, a otwartymi punktami handlowymi. Łącznie przewidzianych pod wynajem jest 12 lokali. Natomiast punktów handlowych otwartych jest ok. 17.

6 6 Na piętro prowadzą dwie wydzielone klatki schodowe z windami. Kondygnacja piętra mieści się w przestrzeni poddasza. Znajdują się tu również lokale użytkowe oraz mała gastronomia i zespół sanitariatów dla klientów. Mamy tutaj także otwartą przestrzeń parteru. Od strony południowo-zachodniej zaprojektowano balkon, który równocześnie stanowi zadaszenie dla głównego wejścia na parterze. Balkon będzie pełnił funkcję letniego ogródka dla punktów małej gastronomii. Łącznie na piętrze przewidziano pod wynajem 16 lokali. Ostatnia kondygnacja- poddasze składa się z dwóch osobnych części. Jedną część przeznaczono na hotel, a drugą na lokale biurowe. W części hotelowej jest 7 pokoi gościnnych, hall z recepcją, salon z aneksem kuchennym, węzeł sanitarny oraz pomieszczenie gospodarcze. W części biurowej zaplanowano 6 lokali biurowych z pomieszczeniem socjalnym i węzłem sanitarnym. Bryłę budynku stanowi prostopadłościan, przekryty dachem dwuspadowym symetrycznym z okapami o wspólnej kalenicy i nachyleniu głównych połaci dachowych 35º. Dach w środku przecięty jest pasmem szkła, dzięki któremu doświetlona jest również część środkowa budynku. Formą ozdobną są lukarny w dachu i podcień drewniany na parterze. Konstrukcję budynku stanowią słupy i belki żelbetowe. Stropy między kondygnacjami żelbetowe monolityczne, ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne murowane, dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna. Dane techniczne budynku: Kubatura m 3 Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia całkowita m 2 Wysokość budynku m Długość budynku m

7 7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIWNIC: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² -1/01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 11,86-1/02 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 11,86-1/03 PRZEDSIONEK 5,25-1/04 KLATKA SCHODOWA B 13,20-1/05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,63-1/06 PRZEDSIONEK 6,00-1/07 KLATKA SCHODOWA A 13,20-1/08 POMIESCZENIE GOSPODARCZE 11,63-1/09 GARAŻ PODZIEMNY 836,15 RAZEM 920,78 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² 0/01 LOKAL POD WYNAJEM 20,94 0/02 LOKAL POD WYNAJEM 21,40 0/03 LOKAL POD WYNAJEM 21,40 0/04 LOKAL POD WYNAJEM 20,94 0/05 LOKAL POD WYNAJEM 20,94 0/06 LOKAL POD WYNAJEM 21,40 0/07 LOKAL POD WYNAJEM 21,40 0/08 LOKAL POD WYNAJEM 20,94 0/09 LOKAL POD WYNAJEM 31,35 0/10 LOKAL POD WYNAJEM 31,70 0/11 LOKAL POD WYNAJEM 30,95 0/12 LOKAL POD WYNAJEM 30,60 0/13 ZAPLECZE SOCJALNE 19,72 0/14 WĘZEŁ SANITARNY 39,03 0/15 PRZESTRZEŃ HANDLU 594,88 0/16 KLATKA SCHODOWA A 25,40 0/17 KLATKA SCHODOWA B 25,40 RAZEM 998,39 ILOŚĆ LOKALI POD WYNAJEM - 12 ILOŚĆ PUNKTÓW HANDLOWYCH - 17

8 8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIĘTRA: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² 1/01 LOKAL POD WYNAJEM 30,00 1/02 LOKAL POD WYNAJEM 30,80 1/03 LOKAL POD WYNAJEM 30,80 1/04 LOKAL POD WYNAJEM 30,00 1/05 LOKAL POD WYNAJEM 30,00 1/06 LOKAL POD WYNAJEM 30,80 1/07 LOKAL POD WYNAJEM 30,80 1/08 LOKAL POD WYNAJEM 30,00 1/09 LOKAL POD WYNAJEM 26,80 1/10 KAWIARNIA/CUKIERNIA 12,00 1/11 LOKAL POD WYNAJEM 35,10 1/12 LOKAL POD WYNAJEM 33,60 1/13 LOKAL POD WYNAJEM 25,60 1/14 LOKAL POD WYNAJEM 35,80 1/15 MAŁA GASTRONOMIA 30,25 1/16 MAŁA GASTRONOMIA 29,50 1/17 STREFA KONSUMPCYJNA 121,90 1/18 KLATKA SCHODOWA A 25,40 1/19 WĘZEŁ SANITARNY 37,55 1/20 KLATKA SCHODOWA B 25,40 KOMUNIKACJA 286,60 RAZEM 968,70 ILOŚĆ LOKALI POD WYNAJEM - 16

9 9 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODDASZA: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² 2/01 KLATKA SCHODOWA A 8,20 2/02 RECEPCJA 29,60 2/03 POKÓJ 2-OSOBOWY 14,25 2/04 POKÓJ 2-OSOBOWY 14,25 2/05 SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 29,70 2/06 POMIESCZENIE GOSPODARCZE 8,72 2/07 WC 4,27 2/08 APARTAMENT 4-OSOBOWY 28,20 2/09 POKÓJ 2-OSOBOWY 16,07 2/10 POKÓJ 2-OSOBOWY 16,07 2/11 POKÓJ 2-OSOBOWY 16,07 2/12 KORYTARZ 19,61 RAZEM CZĘŚĆ A 205,01 2/13 KOMUNIKACJA 24,95 2/14 LOKAL BIUROWY 16,20 2/15 LOKAL BIUROWY 16,63 2/16 LOKAL BIUROWY 70,00 2/17 LOKAL BIUROWY 22,16 2/18 LOKAL BIUROWY 24,43 2/19 LOKAL BIUROWY 24,15 2/20 POKÓJ SOCJALNY 5,01 2/21 WC MĘSKI 4,63 2/22 WC DAMSKI 4,63 2/23 KLATKA SCHODOWA B 8,20 RAZEM CZĘŚĆ B 220,99 RAZEM 426,00 Powierzchnia pomieszczeń liczona powyżej wysokości 1,90m. ILOŚĆ POKOI GOŚCINNYCH 7 ILOŚĆ LOKALI BIUROWYCH 6

10 10 3. Koncepcja architektoniczna pawilonów handlowych. Pawilony handlowe zostały zaprojektowane jako budynki dwukondygnacyjne (parter i poddasze użytkowe). W rzucie mają kształt prostokąta. Pawilon A ma wymiary zewnętrzne 22.0m x 8.0m, a pawilon B 16.6m x 8.0m. Na parterze mieszczą się samodzielne lokale handlowo-usługowe wraz z zapleczem socjalnym. Wejścia do tych lokali w pawilonach B mamy od strony południowo-wschodniej oraz od strony północno-zachodniej. Na poddaszu również zaplanowano lokale użytkowe ze wspólnym zapleczem socjalnym. Bryłę budynku stanowi prostopadłościan, przekryty dachem dwuspadowym symetrycznym z okapami o wspólnej kalenicy i nachyleniu głównych połaci dachowych 35º. Konstrukcję budynku stanowią słupy i belki żelbetowe. Strop nad parterem żelbetowy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne murowane, dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna. Dane techniczne pawilonu A : Kubatura m 3 Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia całkowita m 2 Wysokość budynku 8.30 m Długość budynku m ILOŚĆ LOKALI POD WYNAJEM - 8 Dane techniczne pawilonu B : Kubatura m 3 Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia całkowita m 2 Wysokość budynku 8.30 m Długość budynku m ILOŚĆ LOKALI POD WYNAJEM - 6

11 11 Dane techniczne wszystkich pawilonów / 1xA + 4xB /: Kubatura m 3 Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia całkowita m 2 ILOŚĆ LOKALI POD WYNAJEM - 32 Pawilon A ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² 0/01 WIATROŁAP 2,28 0/02 LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 24,73 0/02.A ZAPLECZE LOKALU 5,37 0/03 LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 32,00 0/03.A ZAPLECZE LOKALU 5,27 0/04 LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 32,00 0/04.A ZAPLECZE LOKALU 5,27 0/05 LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 24,73 0/05.A ZAPLECZE LOKALU 5,37 0/06 WIATROŁAP 2,28 RAZEM 139,30 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODDASZA: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² 0/01 KLATKA SCHODOWA 24,36 0/02 POMIESZCZENIE BIUROWE 23,27 0/03 POMIESZCZENIE BIUROWE 25,91 0/04 ZAPLECZE 5,27 0/05 ZAPLECZE 5,27 0/06 POMIESZCZENIE BIUROWE 23,27 0/07 POMIESZCZENIE BIUROWE 25,91 0/08 KLATKA SCHODOWA 24,36 RAZEM 157,62 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PAWILONU A - 296,92 m²

12 12 Pawilon B ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² 0/01 WIATROŁAP 2,28 0/02 LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 24,73 0/02.A ZAPLECZE LOKALU 5,37 0/03 LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 32,00 0/03.A ZAPLECZE LOKALU 5,27 0/04 LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 31,01 0/04.A ZAPLECZE LOKALU 5,27 RAZEM 105,93 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODDASZA: L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m² 0/01 KLATKA SCHODOWA 24,36 0/02 POMIESZCZENIE BIUROWE 23,27 0/03 POMIESZCZENIE BIUROWE 28,95 0/04 POMIESZCZENIE BIUROWE 26,77 0/05 ZAPLECZE 6,26 RAZEM 109,61 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PAWILONU B - 215,54 m² Kraków grudzień 2011r. mgr inż. arch. Urszula Mazur

13 13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU HALI TARGOWEJ W ZAWOI - CENTRUM NA DZIAŁKACH NR EWID. 1910/2, 1911 i 1912/6 I. ZAKRES OPRACOWANIA: Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne budynku, w zakresie wymagań przeciwpożarowych wynikających z funkcji użytkowej przyjętej w dokumentacji projektowej. Opracowanie obejmuje analizę danych z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego - 5 ust.1 (Dz. U. nr 119 poz. 998 z dn r. z późniejszymi zmianami). II. DANE STANOWIĄCE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU: 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Powierzchnia zabudowy: m 2 Powierzchnia całkowita m 2 Wysokość: m Wysokość budynku kwalifikuje go do budynków (SW) średniowysokich Ilość kondygnacji nadziemnych : 3 Ilość kondygnacji podziemnych : 1 2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH. Projektowany budynek hali targowej zlokalizowany będzie w zabudowie wolnostojącej. Najmniejsza odległość budynku od granicy działki wynosi 6.00m. W stosunku do istniejących budynków sąsiednich zapewniono wymagania dotyczące odległości. Najmniejsza odległość od sąsiedniego budynku wynosi 18.0 m, a od budynku hali sportowej 60 m. 3. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH. W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo.

14 14 4. PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO. Projektowany budynek ze względu na funkcję kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi. Z tego też względu nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego budynku. Jeśli chodzi o garaż podziemny, to gęstość obciążenia ogniowego wynosi < 500MJ/m². 5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI. Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi w sposób następujący: - parter oraz piętro ZL I - poddasze część hotelowa ZL V - poddasze część biurowa - ZL III - garaż podziemny PM o gęstości obciążenia ogniowego < 500MJ/m². Przewidywana liczba osób w budynku: - garaż podziemny, parter oraz piętro ponad 50 osób - poddasze część hotelowa 16 osób - poddasze część biurowa - 24 osoby 6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH. Funkcja budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować występowanie stref zagrożenia wybuchem. 7. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE. Budynek został podzielony na 2 strefy pożarowe: I strefa pożarowa kondygnacje nadziemne II strefa pożarowa kondygnacja podziemna 8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH. Budynek kategorii ZL I, ZL III i ZL V średniowysoki, 4 -kondygnacyjny wykonany będzie w klasie B odporności pożarowej. Klasa odporności pożarowej budynku B wymaga następujących klas odporności ogniowej elementów budowlanych: - głównej konstrukcji (ściany, słupy, podciągi i ramy) R 120, - stropów REI 60, - strop nad garażem podziemnym REI ścian zewnętrznych EI 60, - ścian wewnętrznych EI 30,

15 15 - ścian wewnętrznych oddzielających od dróg komunikacji ogólnej EI ściany będące obudową klatki schodowej REI 60, biegi i spoczniki R 60 - konstrukcji nośnej dachu R 30, - przekrycia dachu RE 30, Wszystkie elementy budowlane NRO nie rozprzestrzeniające ognia. Odporność ogniowa elementów oddzieleń przeciwpożarowych: Elementami oddzielenia przeciwpożarowego są: - ściany i stropy wydzielające pomieszczenia. - ścian i słupów w kondygnacjach podziemnych budynku R 120 (konstrukcja nośna dla stropów oddzielenia przeciwpożarowego), - ściany i stropy wydzielonych pożarowo pomieszczeń REI 120 drzwi EI ściany klatki schodowej REI 60, drzwi EI 30, drzwi do windy również EI strop nad kondygnacją piwnicy powinien posiadać odporność ogniową REI 120 * klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. Wymagana wysokość pasa między kondygnacyjnego co najmniej 0,80 m. Dopuszcza się równoważne wykonanie pasa między kondygnacyjnego w formie daszków, gzymsów lub balkonów o wysięgu co najmniej 0,50 m o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,80 m. Konstrukcja budynku będzie spełniać wymagania wskazanej klasy odporności pożarowej budynku. Połączenie garaży z budynkiem możliwe będzie przez przedsionki przeciwpożarowe zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30. W garażu podziemnym będzie zainstalowana wentylacja mechaniczna sterowana czujkami, niedopuszczającymi stężenia CO i propan butan. W przedsionku będzie wentylacja co najmniej grawitacyjna. 9. WARUNKI EWAKUACJI. Ewakuacja z parteru budynku odbywać się będzie bezpośrednio na zewnątrz budynku pięcioma wyjściami o łącznej szerokości 7.20 m. Ewakuacja z pozostałych kondygnacji za pośrednictwem dwóch klatek schodowych obudowanych i oddymianych, zamkniętych drzwiami EI 30 o szerokości 180 cm z samozamykaczami. Powierzchnia czynna klapy oddymiającej wyniesie 5% powierzchni rzutu klatki schodowej, lecz nie mniej niż 1.0 m². Klatki schodowe będą napowietrzane. Minimalna klasa odporności ogniowej obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych EI 30, przy uwzględnieniu wymagań w zakresie odporności ogniowej elementów wcześniej podanych. Z budynku zapewniono następujące wymagania w zakresie ewakuacji ludzi : - drzwi z budynku otwierają się na zewnątrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji ludzi), - długość przejść nie przekracza 40m. Przejście nie prowadzi łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. - długość dojść ewakuacyjnych nie jest większa niż 40m przy dwóch dojściach. - długość dojścia (drogi ewakuacyjnej) należy liczyć od drzwi wyjściowych z pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz budynku [ ewentualnie do obudowanej i zamykanej drzwiami oraz zabezpieczonej przed zadymianiem klatki schodowej] lub do drugiej strefy pożarowej.

16 16 Długość drogi ewakuacyjnej mierzy się po osiach tej drogi. - szerokość poziomych dróg ewakuacji nie jest mniejsza niż 1,4 m. Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną [korytarz ], nie będą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości drogi. W części hotelowej wszystkie drzwi z pomieszczeń, za wyjątkiem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych EI 30. Na korytarzu w części hotelowej zostanie zamontowane okno oddymiające ze względu na długość drogi ewakuacyjnej. Wymagana długość drogi ewakuacyjnej - do 10 m. Istnieje możliwość wydłużenia drogi ewakuacyjnej do 15 m, pod warunkiem zamontowania w korytarzu okna oddymiającego. Wymagana minimalna odporność ogniowa biegów spoczników i pochylni R 60 oraz ścian obudowy klatki schodowej nie mniejsza niż REI 60. Elementy obudowy szybu dźwigu winny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej R60. Klatka schodowa projektowana będzie miała wymaganą szerokość biegu nie mniejszą niż 120 cm, mierzoną w świetle poręczy i szerokość spocznika nie mniejszą niż 150 cm, przy wysokości stopnia do 0,17 m. Budynek wymaga wykonania co najmniej jednego wyjścia z klatki schodowej na dach budynku. Klapa wyjściowa na dach będzie posiadać wymiary w świetle nie mniejsze niż 0,8 x 0,8 m (EI 30). Szerokość wyjść drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń oblicza się przyjmując 0,60 m na każde 100 osób, lecz szerokość ta nie będzie mniejsza (mierzona w świetle ościeżnicy, po otwarciu skrzydła) niż 0,9 m. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku nie będzie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, co dla opiniowanego budynku wynosi nie mniej niż 140 cm. Przy drzwiach dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego w świetle nie będzie mniejsza niż 0,9 m. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób będą otwierać się na zewnątrz i posiadać szerokość pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą nie mniejsza niż 1,2 m. Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie zostaną zastosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny być wykonane tylko z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.. W budynku do wykończenia wnętrz nie będą zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Oświetlenie awaryjne. Oświetlenie ewakuacyjne wg PN EN o czasie działania nie krótszym niż 2 godziny wymagane jest dla pomieszczeń klatki schodowej i korytarzy oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Na drogach ewakuacji należy zastosować podświetlane znaki ewakuacyjne wskazujące kierunki ewakuacji. zgodnie z PN.

17 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego stropy i ściany w obrębie kondygnacji powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 120. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm przechodzące przez wszystkie stropy w budynku, ściany nośne oraz ściany będące obudową klatki schodowej powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 60. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W instalacji elektrycznej uwzględniony będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Instalacja piorunochronna zostanie zaprojektowana zgodnie z odnośną Polską Normą WENTYLACJI I KLIMATYZACJI. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej tego oddzielenia lub wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Przewody wentylacji mechanicznej przechodzące przez strefę oddzielenia przeciwpożarowego budynku należy wyposażyć w klapy pożarowe lub obudować do klasy odporności ogniowej EI60. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kn na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ. Przewody instalacji elektrycznej poprowadzić zgodnie z wymaganiami i zasadami właściwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 min. Przepusty instalacyjne. Instalacje przechodzące przez ściany lub stropy oddzielenia przeciwpożarowego a także takie których średnica przekracza cm a element przeciwpożarowy ma klasę odporności ogniowej EI60 lub REI60 powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej taką jaka ma przegroda przeciwpożarowa czyli ściana lub strop.

18 PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy zlokalizować w pobliżu głównego wejścia do budynku lub głównego złącza sieciowego i odpowiednio oznakować. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu należy zastosować do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Należy przewidzieć wyłączniki strefowe. 11. DOBÓR INSTALACJI I URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. Budynek nie wymaga wyposażenia w instalację systemu sygnalizacji pożarowej - adresowalnej (SAP). Instalacja wodociągowa wewnętrzna, przeciwpożarowa w budynku jest wymagana na wszystkich kondygnacjach. W budynku zaprojektowano na każdej kondygnacji nadziemnej hydranty ø 25 z wężem półsztywnym, natomiast w garażu hydranty ø 33 z wężem półsztywnym.. Nominalny zasięg hydrantu nie większy niż przyjęta długość węża hydrantowego, to jest 30 m + maksymalnego rzuty wody z prądu gaśniczego stożkowego do 3 m. Zawory odcinające hydrantów powinny być umieszczone na wysokości 1.35 ± 0,1 m od poziomu podłogi. Zasięgiem hydrantów objęta zostanie powierzchnia całych kondygnacji. W budynku jest wymagana instalacja zapobiegająca zadymianiu klatki schodowej. Wielkość okna oddymiającego wynosi 5% powierzchni rzutu klatki schodowej. 12. WYPOSAŻENIE W SPRZĘT GAŚNICZY. Na wyposażenie należy przewidzieć gaśnice wg normatywu jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicy (jednostce sprzętu) na każde 100 m 2 powierzchni budynku na danej kondygnacji. Dojście do gaśnicy z każdego miejsca w obiekcie nie może przekraczać 30 m. Do gaśnicy winien być zapewniony dostęp o szerokości nie mniejszej niż 1 m. Zalecane są gaśnice proszkowe 6 kg typu ABC, a ich umiejscowienie w szafkach hydrantowych. Budynek przed oddaniem do użytkowania należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy oraz oznakować pożarniczymi tablicami informacyjnymi wg zasad określonych w rozporządzeniu MSWiA [ 2 ]. Oznakować pożarniczymi tablicami informacyjnymi wg zasad określonych w rozporządzeniu MSWiA [ 2 ] należy : - miejsca usytuowania sprzętu gaśniczego, - wyjścia i kierunki ewakuacji ludzi z budynku, - główny wyłącznik prądu elektrycznego, - główny zawór gazu. Przy głównych wejściach do budynku należy umieścić instrukcję alarmowania na wypadek powstania pożaru. Dla budynku obowiązuje opracowanie, przed oddaniem budynku do eksploatacji

19 19 Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU. Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę stanowi 1 istniejący i 1 projektowany hydrant zewnętrzny. Obydwa hydranty DN 80 będą naziemne. Nominalna wydajność każdego hydrantu przy ciśnieniu 0,2 MPa - 10 dm 3 /s. Najbliższy hydrant zewnętrzny jest zlokalizowany w odległości 42m od ściany budynku. Odległość projektowanego hydrantu wyniesie 34m od ściany budynku. Wymagane zabezpieczenie w wodę zapewnia gminna sieć wodociągowa. 14. DROGA POŻAROWA. Zgodnie z przepisami droga pożarowa do obiektu jest wymagana. Drogą pożarową będzie projektowana droga wewnętrzna o szerokości 5.5m, biegnąca wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości 6.0m od ściany budynku. Na końcu drogi wewnętrznej zaplanowano wyjazd na drogę wojewódzką, przeznaczony tylko dla samochodów Straży Pożarnej. Wykaz przepisów i norm związanych z ochroną przeciwpożarową. 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75, poz.690) z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej(dz. U. Nr 119, poz.998 z dnia r.). 4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U ). 5) PN-B Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 6) PN-65 / M Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice informacyjne. 7) PN-92 /N / 01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 8) PN-92 / N / 02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. Kraków grudzień 2011r. mgr inż. arch. Urszula Mazur

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE DZ NR 75/15, 75/8, 75/7, 75/21, obręb Pilchowo 72-004 Pilchowo, woj. zachodniopomorskie Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Dla budynku, w którym występuję kondygnacja nadziemna oraz piwnica, będąca w całości kondygnacją podziemną,

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA Wykonane roboty na obiekcie do dnia 30.07.2008r: - fundamenty 100% - ściany zewnętrzne 100% - ściany

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia zabudowy: 4 972 m 2 Powierzchnia użytkowa: 8 197,15 m² Wysokość zabudowy: Liczba kondygnacji nadziemnych 5

Powierzchnia zabudowy: 4 972 m 2 Powierzchnia użytkowa: 8 197,15 m² Wysokość zabudowy: Liczba kondygnacji nadziemnych 5 Na kondygnacji 4 ą się pomieszczenia techniczne oraz strefa fitness. 8.1.10.2 Podstawowe dane liczbowe Powierzchnia zabudowy: 4 972 m 2 Powierzchnia użytkowa: 8 197,15 m² Wysokość zabudowy: 24,00 m Liczba

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej

Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej 1. Dane stanu istniejącego 1.1. Usytuowanie Budynek zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Do Studzienki 16A. Formalnie budynek znajduje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Rozdział VI, str. Spis treści Rozdział VI. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku 100 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie Podstawa Prawna (ekspertyza w trybie

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE LOKALIZACJA: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBICZNIE 87-305 ZBICZNO INWESTOR: GMINA ZBICZNO GENERALNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki:

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki: SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Spis rysunków:... 1 Załączniki:... 1 1. WSTĘP... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Forma opracowania... 2 1.3 Cel i zakres opracowania... 2 1.4 Podstawa opracowania... 2

Bardziej szczegółowo

- technologia i architektura-

- technologia i architektura- P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A MGR INŻ. ARCH. DANUTA SZYMAŃSKA 78-132 KORZYSTNO UL.RUMIANKOWA 5, GM.KOŁOBRZEG kom. 601152260 e-mail: arkadad@ko.onet.pl P R O J E K T B U D O W L A N

Bardziej szczegółowo

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o.

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. 00-844 WARSZAWA, ul. GRZYBOWSKA 77 Tel: Prezes (22) 45 70 386 fax (22) 45 70 376 INWESTOR Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA /ZAMAWIAJĄCY/ 02-585 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

Zakład projektowania architektoniczno-budowlanego P I O N 42-675 Ziemięcice ul. Mikulczycka 57 tel. 032/2336892 NIP 645-158-12-03 REGON 272134913

Zakład projektowania architektoniczno-budowlanego P I O N 42-675 Ziemięcice ul. Mikulczycka 57 tel. 032/2336892 NIP 645-158-12-03 REGON 272134913 Inwestycja: Adaptacja i wyposażenie lokalu na utworzenie klubu dziecięcego w Wilczy ul. Karola Miarki 27 Inwestor: Gmina Pilchowice Ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice Tytuł projektu: Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA w

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Opis koncepcji architektonicznej w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej zawierającej wytyczne do wykonania projektu budowlanego i uszczegółowiającego projektu wykonawczego. Lokalizacja: 45-081 Opole,

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Podstawa prawna: 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 2003-06-16 r. (Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1139) Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO TECHNOLOGICZNEGO WYKONAWCZEGO ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SZPITALA POWIATU MOGIELEŃSKIEGO FILIA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO TECHNOLOGICZNEGO WYKONAWCZEGO ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SZPITALA POWIATU MOGIELEŃSKIEGO FILIA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO TECHNOLOGICZNEGO WYKONAWCZEGO ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SZPITALA POWIATU MOGIELEŃSKIEGO FILIA im.t.chałubińskiego W STRZELNIE NA POTRZEBY PRACOWNI RADIODIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 12,0 x 34,0 LOKALIZACJA: RADŁÓW, UL. GLOWSKA DZIAŁKA NR 821/41 INWESTOR: GMINA RADŁÓW GENERALNY PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 "KORDIANA"

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 KORDIANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 "KORDIANA" Tom I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Tom II - ARCHITEKTURA Tom III - KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DYPLOMOWY MAGISTERSKI. opis techniczny

PROJEKT DYPLOMOWY MAGISTERSKI. opis techniczny PROJEKT DYPLOMOWY MAGISTERSKI opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. DANE O LOKALIZACJI 2.1. ROZWIĄZANIA URBANISTYCZNE 2.2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE 2.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 2.4. ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo