TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation"

Transkrypt

1 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TARGI W POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation 2009

2 TARGOWA MAPA POLSKI

3 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TARGI W POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation 2009

4 Tytuł / Title: Targi w Polsce 2009 i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Exhibitions in Poland 2009 and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation Wydawca / Publisher Polska Izba Przemysłu Targowego (Polish Chamber of Exhibition Industry) ul. Głogowska 26, Poznań, tel / , , fax / Redakcja / Editorial staff Marzenna Łukaszewicz (Redaktor naczelna / Editor-in-Chief), Halina Trawa, Jan Studencki Fotografie / Photos: Elżbieta-Orhon Lerczak, Ireneusz Zabłocki, foto archiwum Tłumaczenia / Translations: Marcin Domiter oraz materiały własne Członków PIPT Copyright by Polska Izba Przemysłu Targowego 2008 ISNN Terminarz opracowano na podstawie informacji przesłanych przez członków PIPT według stanu na dzień 31 sierpnia 2008 r. Za prawidłowość wpisów odpowiadają wyłącznie organizatorzy targów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach targów. Terminarz będzie aktualizowany na stronie internetowej zgodnie ze zgłaszanymi zmianami. Podane ceny powierzchni nie zawierają podatku VAT. Przedruk lub powielanie w dowolnej postaci lub sposób całości lub części publikacji wyłącznie za zgodą wydawców. Wykorzystanie materiałów zawartych w publikacji możliwe za podaniem pełnego źródła. The schedule was prepared on the ground of information received from the PTFC members, valid on 31st August The organizers are solely responsible for the accuracy of the entries. The organizers reserve for themselves the right to changes in their exhibition calendar. The schedule will be presented at: and updated according to any changes made by the organizers. All given space prices exclude VAT. Reprinting or reproduction in any manner or by any method in whole or in part only with the publisher s permission. Use of any materials included in this publication only with stating full particulars of the source. DTP.: kardamon :. design studio Druk / Printing Zakład Poligraficzny Kontra Maria Kurek i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Majowa 21, Przeźmierowo k/poznania, tel. +48*61/

5 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Introduction Rada Izby / Board // Biuro / Head Office Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego Members of the Polish Chamber of Exhibition Industry Targi uszeregowane według miast Exhibitions by cities Bielsko-Biała Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Jastrzębia Góra Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Poznań Radom Rogów Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Chronologiczny wykaz targów Exhibition calendar Indeks branż Index of industries Branżowy wykaz targów Exhibitions by industry Targi za granicą z udziałem polskich wystawców Exhibitions abroad with Polish exhibitors participation 3

6 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTION Szanowni Państwo! Korzystanie z targów najbardziej interaktywnego i najbardziej bezpośredniego, a poprzez to i najefektywniejszego z narzędzi marketingowych wymaga planowania i starannego przygotowania się do uczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu. Wszak zwiedzający potencjalni kontrahenci często pokonują znaczące odległości dla rozmowy z wystawcami, w najwyższym stopniu zasługują na staranną obsługę. Polska Izba Przemysłu Targowego pragnie ułatwić Państwu proces przygotowania do targów i przedkłada wiarygodną zbiorową propozycję uczestnictwa w targach tak w Polsce jak i za jej granicami. Oferta przygotowana przez nas jest szczególna bowiem opracowali ja wyłącznie najlepsi organizatorzy targów w naszym kraju. Firmy renomowane, doświadczone i poddające swe produkty każdorazowo międzynarodowemu audytowi. Możecie Państwo śmiało na nich polegać. Terminarz targów na 2009 rok zawiera 272 znakomite propozycje krajowe, a ponadto ofertę uczestnictwa z pomocą naszych członków w 451 targach zagranicznych. Ofert jest więcej niż w roku ubiegłym tak w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. W roku 2007 nasi członkowie przygotowali i zrealizowali 216 wydarzeń, rok przyszły przyniesie zatem postęp o prawie 20%. W gospodarce panuje nadal względnie dobry nastrój stąd i przemysł targowy optymistycznie zapatruje się na koniunkturę w przyszłym roku. Organizatorzy przygotowali zarówno nowe tematy targowe jak i dokonali segmentacji już istniejących, aby bardziej niż przedtem dostosować się do potrzeb indywidualnych odbiorców. Chcemy wierzyć, że ilościowym zmianom towarzyszą zmiany jakościowe i na naszym rynku targowym pojawiają się coraz lepsze produkty. Pojawiają się też nowi organizatorzy i polscy, i zagraniczni. Polska Izba Przemysłu Targowego cieszy się z faktu, że w naszych szeregach pojawili się tacy organizatorzy jak Exactus, Międzynarodowe Targi Katowickie, Murator Expo, Polska Technika Górnicza, Yacht Expo, Agencja Soma, Targi Toruńskie i ZIAD Bielsko Biała. W imieniu społeczności organizatorów targów i całej społeczności Polskiej Izby Przemysłu Targowego życzę Państwu wyłącznie trafnych decyzji i wielkiego pożytku z targów. Niczego lepszego jeszcze w marketingu nie wynaleziono! Bogusław Zalewski Prezes Rady PIPT 4

7 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTION Dear Friends! Making full use of trade fairs and exhibitions the most interactive and the most effective of all marketing tools requires planning and careful preparation for the participation in such important events. After all, the visitors our potential clients often cover large distances in order to meet exhibitors and thus require our utmost attention. Polish Chamber of Exhibition Industry wishes to facilitate your process of preparing for trade fairs and exhibitions and presents a reliable, collected offer of participation in trade fairs and exhibitions both in Poland and abroad. The offer prepared by us is unique because it has been prepared exclusively by the best exhibition organizers in our country. By renowned and experienced companies whose products undergo annual international audits. Those are the companies you can trust. Exhibition calendar for 2009 contains 272 outstanding national events and, additionally, the offer of participation in 451 foreign trade fairs and exhibitions with the assistance of our members. The offer is larger than in the previous year, both nationally and internationally. In 2007, our members prepared and organized 216 events, the coming year will witness the 20% increase. The economy is still enjoying quite a positive condition and the exhibition industry is optimistically looking forward to the overall economic situation in the next year. The organizers have prepared new themes of exhibitions and segmented the existing ones in order to further adjust to the needs of individual clients. We want to believe that the quantitative changes are accompanied by qualitative changes and better and better products appear on our exhibition market. Also new Polish and foreign organizers have emerged on the exhibition market. Polish Chamber of Exhibition Industry is delighted to have among our members such organizers as Exactus, International Katowice Fair, Murator Expo, Polska Technika Górnicza, Yacht-Expo, Agencja SOMA, Targi Toruńskie, and ZIAD Bielsko Biała. On behalf of trade fair and exhibition organizers and all of us at Polish Chamber of Exhibition Industry, I wish you making only good decisions and using the exhibitions to the fullest. So far, nothing better has been invented in marketing! Bogusław Zalewski President of the Board of PCEI 5

8 RADA IZBY / BOARD // BIURO / HEAD OFFICE POLSKA IZBA PRZEMYSŁU TARGOWEGO RADA IZBY Prezes Rady Izby Bogusław Zalewski (Międzynarodowe Targi Poznańskie) Wiceprezes Rady Izby Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie, Kraków) Wiceprezes Rady Izby Urszula Potęga (Międzynarodowe Targi Polska, Warszawa) Członek Rady Izby Paweł Babij (Interservis, Łódź) Członek Rady Izby Małgorzata Gałuszka Członek Rady Izby Andrzej Meliński (Meliński Minuth, Poznań) Członek Rady Izby Andrzej Mochoń (Targi Kielce sp. z o.o., Kielce) Członek Rady Izby Jacek Serkuczewski (Międzynarodowe Centrum Targowe, Pracownia Sztuk Plastycznych, Warszawa) Członek Rady Izby Maciej Witkowiak (Inter-Mark Group K. i M. Witkowiak, Poznań) BIURO IZBY Dyrektor Marzenna Łukaszewicz Wicedyrektor Halina Trawa Koordynator ds. Promocji Jan Studencki 6

9 CZŁONKOWIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO MEMBERS OF POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY

10 CZŁONKOWIE / MEMBERS 2-s-s sp. z o.o. ul. Patriotów 67/69, Warszawa tel: fax: ; Firma jest dostawcą usług, materiałów i produktów dla branży wystawienniczej, reklamowej i meblarskiej. Realizuje projekty nietypowe, indywidualne, z zastosowaniem najnowszych trendów europejskich. W ofercie nowoczesne stoiska w systemie Sturdy, w kombinacji z panelami MDF. The company is a supplier of services, materials and products for the exhibition industry. It offers non-typical, custom built exhibition stands, based on the latest European trends. The offer includes modern exhibition stands in the Sturdy system, in combination with MDF panels. A-Z ZDZISŁAW FILIPIAK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe sp. z o.o. ul. Nieszawska 3, Poznań tel: , fax: , , 2004 Projektowanie i kompleksowa realizacja stoisk targowych, wystaw i wnętrz w kraju i za granicą. Zabudowa niestandardowa z wykorzystaniem nietypowych materiałów i nowoczesnych technologii oraz w oparciu o systemy wystawiennicze. Pełne wyposażenie wykonywanych obiektów w meble, sprzęt gospodarczy i multimedialny. Usługi graficzno plastyczne. Od 2004 roku nasza firma pracuje zgodnie z normami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000. Firma posiada tytuł Lider Usług Targowych. Design and comprehensive realization of trade fair stands, exhibitions and interiors all over the country and abroad. Unconventional construction with non-typical materials and modern technologies with use of exhibition systems. Complete furnishing, household appliances, multimedia equipment. Graphics and decoration. Our company has been working in accordance with quality management systems ISO 9001:2000 since The Company is the Trade Fair Service Leader prizewinner. A.S. MESSE CONSULTING sp. z o.o. ul. Pasaż Ursynowski 7, lok. 43, Warszawa tel: , fax:

11 CZŁONKOWIE / MEMBERS Firma A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę niemieckiej spółki targowej Messe Düsseldorf GmbH organizatora branżowych targów i wystaw na świecie oraz jej spółek siostrzanych, firm: Messe Düsseldorf ASIA i Messe Düsseldorf China organizatorów targów branżowych w krajach azjatyckich. Reprezentując w Polsce interesy wiodących w branży organizatorów targów świadczy usługi z zakresu marketingu wystawienniczego i consultingu dla polskich i zagranicznych firm. Zakres działalności firmy obejmuje: prowadzenie wyłącznego przedstawicielstwa na Polskę spółek targowych Messe Düsseldorf GmbH, Messe Düsseldorf Asia, Messe Düsseldorf China, obsługa wystawców i zwiedzających, kontakty z prasą branżową, współpraca ze związkami i organizacjami branżowymi, usługi w zakresie marketingu wystawienniczego: doradztwo w wyborze imprez targowych, organizacja udziału firm w targach, projektowanie i budowa stoisk, obsługa projektów targowych i wystaw w Polsce i za granicą, organizacja i realizacja prezentacji, konferencji prasowych, akcji promocyjnych oraz PR. The company A.S. Messe Consulting Ltd. is the sole representative of the trade fair company Messe Düsseldorf GmbH the organizer of trade shows and exhibitions worldwide and subsidiaries Messe Düsseldorf Asia and Messe Düsseldorf China organizers of trade shows and exhibitions an Asian countries. Representing the businesses of the world leading trade fair operators the company provides services on exhibition marketing and consulting for companies in Poland and abroad. A wide range of services rendered includes: running the sole Polish representative office of Messe Düsseldorf GmbH, Messe Düsseldorf Asia, Messe Düsseldorf China, exhibitor and visitor service, contact with trade press, cooperation with associations and trade organizations, exhibition marketing services: consulting on selecting suitable trade fair, organizing fair participation, operating fair projects and exhibitions in Poland and abroad, stand design and construction, organizing presentations, press conferences, preparing and implementing advertising and promotional activities. ABISAL sp. z o.o. ul. Strzałkowskiego 26/6A, Poznań tel: , , fax: , Firma zajmuje się kompleksową realizacją stoisk targowych w kraju i za granicą. Wykonuje projekty, dokumentację i wizualizację stoisk. Zapewnia pełną obsługę wystawców, wyposażenie stoiska w meble i sprzęt gospodarczy. Świadczy usługi graficzno-plastyczne, wydruki wielko formatowe. Firma buduje stoiska w systemach wystawienniczych Syma i Octa oraz stoiska nietypowe: z płyty kartonowo-gipsowej i z elementów drewnianych. W ofercie również stoiska piętrowe i pawilony na otwartym terenie. The company is a provider of complete service in the area of construction of exhibition stands at home and abroad. The offer includes design of stands, documentation and visualization works, furnishing of stands with furniture and household appliances, graphic and plastic service and foolscap printouts. Abisal constructs both stands based on the Octanorm and Syma modular exhibition display systems 9

12 CZŁONKOWIE / MEMBERS elements as well as custom built stands: made of cardboard-plaster building boards and wooden elements. On the Customer s request two-storey stands and pavilions in the open air. ABYSS s.c. Małgorzata i Krzysztof Szofer ul. Sadnicka 19, Poznań tel: , fax: Projektowanie i wykonawstwo ekspozycji targowych. Stoiska wykonywane pod klucz z pełnym wyposażeniem. Wykonawstwo indywidualnych mebli ekspozycyjnych. Specjalizacja w realizacji nietypowych projektów. Własna pracownia projektowa oraz zaplecze warsztatowo wykonawcze. Ponadto wykonawstwo ekspozycji z projektów i elementów powierzonych przez klienta. Realizacja projektów w kraju i za granicą. Complete development of exhibition stands including designing and construction. Turn-key construction and complete stand equipment. Individual exposition furniture on request. Specialization in untypical projects. Own designing team and workshop. Construction of exposition stands based on client s projects and materials. Accomplishment of orders in Poland and abroad. If you wish to present your company in an untypical and unconventional way, we invite you to co-operate with us. We offer our knowledge and experience. Agencja MAJAKAR ul. Aleksandrowska 16/43, Łódź tel: , fax: Działalność od 1995 roku. Projektowanie i realizacja stoisk targowych w kraju i za granicą. Realizacja stoisk indywidualnych na podstawie projektów własnych i powierzonych. Wykonywanie zabudowy stoisk piętrowych i pawilonów zewnętrznych, wyposażanie w meble, sprzęt gospodarczy i audiowizualny. W ofercie prace graficzne oraz wydruki wielko formatowe na różnych nośnikach. Stoiska agencji są nagradzane na wielu imprezach targowych. Wysoki standard świadczonych usług potwierdzony jest wieloletnią współpracą z Wystawcami. Wyłączny przedstawiciel firmy Klemproducts, producenta systemu wystawienniczego KLEM. Established in 1995, the company offers development of a wide range of individual stands according to in-house or client s design, including multi-storey stands and outdoor pavilions. The services include: equipping stands with exhibition furniture and furnishings, domestic appliances, audiovisual equipment, graphic artwork an foolscap printouts on various carriers. The Agency s stands have got numerous 10

13 CZŁONKOWIE / MEMBERS awards during various exhibitions. Long lasting cooperation with the Exhibitors proves high standard of the service rendered by the company. The exclusive sales representative of Klemproducts, the producer of KLEM exhibition connectors system. Agencja SOMA Marek Orłowski, Andrzej Stępniewski sp.j. ul. Bronikowskiego 1, Warszawa tel: , fax: Agencja SOMA to wyspecjalizowana firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie: organizacji międzynarodowych targów, wystaw i konferencji, kojarzenia partnerów polskich i zagranicznych, promocji polskiego eksportu na rynkach całego świata, upowszechniania informacji o polskim przemyśle oświetleniowym i elektroinstalacyjnym, kompletacji dostaw eksportowych, działalności internetowej i wydawniczej i organizowania kampanii reklamowych i promocyjnych. Organizator znanych w Europie Środkowo-Wschodniej Targów Światło i Elektrotechnika. Działa zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001. SOMA Agency is an experienced company specialized in: organizing international trade shows, exhibitions and conferences, Polish and foreign business partners matchmaking, promoting of Polish exports on the global markets, disseminating information on Polish lighting and electric installation industry, putting together export order deliveries, publishing activity and Internet operation, organizing promotional and advertising campaigns. The company is the organizer of the Lighting and Electric Technology Trade Show well known in the Central and Eastern Europe. It operates in compliance with the PN-EN ISO 9001:2001 norm requirements. AKTUALNOŚCI Wydawnictwo Targowe ul. Dąbrowskiego 23/4, Poznań tel: fax: Firma powstała w 1992 roku. Wiodącym tytułem wydawnictwa jest magazyn informacyjno-reklamowy Aktualności Targowe wydawany na wybrane, najbardziej prestiżowe targi w kraju. Firma związana jest z obszarem działalności Międzynarodowych Targów Poznańskich i innymi czołowymi ośrodkami targowymi w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Kielcach. Głównym założeniem funkcjonowania magazynu Aktualności Targowe jest wspieranie działań promocyjnych dużych firm, zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w targach, propagowanie innowacji w polskiej gospodarce. Na łamach magazynu tworzone są również dogodne warunki promocji polskich liderów rynku, a także organizacji branżowych i naukowych. 11

14 CZŁONKOWIE / MEMBERS The company was established in It is the publisher of the Aktualności Targowe (Trade Fair News) magazine, traditionally published on the occasion of the most prestige exhibitions in Poland. The company cooperates with Poznań International Fair and other leading Polish exhibition centers including Gdansk, Warsaw, Wroclaw, Cracow and Kielce. The main objective of Aktualności Targowe is supporting promotional activities of large companies and encouraging small and medium enterprises to participate in exhibitions as well as propagating innovations in the Polish economy. The magazine offers convenient promotional conditions for the Polish business leaders trade and scientific organizations. ARCHITECT R.Ch. DESIGN ul. Trzebiatowska 47, Poznań tel: , fax: Indywidualne, profesjonalne projektowanie i realizacja stoisk w różnych systemach wystawienniczych. Budowa stoisk nietypowych, także piętrowych, wykraczających poza standardy targowe. Kompleksowe wyposażenie stoisk, łącznie z grafiką. Pełen zakres usług związanych z obsługą stoisk. Customized professional exhibition stand development, construction of stands based on elements in different stand construction systems. Unconventional stands including two-storey ones. Equipping stands, graphics, decoration. Full-range exhibition stand service. ART-CO Ewa Laskowska ul. Okrężna 5, Ząbki tel: fax: Projektowanie i realizacja budowy stoisk targowych z pełnym wyposażeniem w elementy architektoniczne, graficzne, reklamowe, meble, oświetlenie i wyposażenie zaplecza. Zgodnie z życzeniami i oczekiwaniami klienta firma opracowuje projekt wstępny, który po uzgodnieniu, konsultacji i korektach staje się projektem do realizacji. Indywidualne potrzeby klientów znajdują odzwierciedlenie w przyjętych rozwiązaniach projektowych i rodzaju wyposażenia stoiska. Art-Co produkuje również meble, które są standardowym wyposażeniem budowanych stoisk. A comprehensive in-house service in the field of exhibition stand development including design, construction and equipping of stands with architectural, graphic, advertising elements, exhibition furniture, lighting systems and a back stand equipment. The developed projects mirror the Clients individual needs. Art Co. is also a producer of exhibition furniture. 12

15 CZŁONKOWIE / MEMBERS BIT: Biznes Innowacje Technologie sp. z o.o. ul. Głogowska 26, Poznań tel: , , fax: Oferta firmy obejmuje organizację i obsługę: konkursów targowych dla wystawców Złoty Medal MTP, Medal Grand Mercure MTP, Złoty Medal MTP SAWO, Grand Prix SAWO i innych), kongresów, konferencji, seminariów i sympozjów oraz szkoleń, spotkań typu matchmaking, organizacja i obsługa kojarzenia partnerów handlowych polskich z zagranicznymi, a także profesjonalnego zwiedzania targów przez zorganizowane grupy uczniów, studentów i specjalistów różnych branż zawodowych w ramach edukacji targowej. Firma pośredniczy w procedurze odzyskiwania podatku VAT przez podmioty gospodarcze z krajów UE, w szczególności w związku z udziałem w targach. Świadczy usługi promocji i reklamy produktów i firm wyróżnionych w konkursach targowych. Pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania w Poznaniu uczestników targów i innych wydarzeń związanych z targami, kongresami, konferencjami i szkoleniami. Współuczestniczy w organizacji i obsłudze udziału firm i specjalistów polskich w spotkaniach handlowych, misjach gospodarczych (wyjazdowych i przyjazdowych) oraz innych wydarzeń w ramach promocji polskiego eksportu. The company s offer includes: organization of trade fair competitions for exhibitors (e.g. PIF Golden Medal, PIF Grand Mercure, PIF SAWO Golden Medal, Grand Prix SAWO), organization of congresses, symposia, seminars, training and other business meeting including matchmaking for Polish and foreign partners, organization of visits to exhibitions for university students, students of vocational schools and professionals representing different sectors of industry. It also offers foreign companies assistance in recovering VAT for goods and services purchased in Poland and assists exhibitors, visitors to exhibitions and other businessmen in booking accommodation in Poznań. BIT is a co-organizer of the Polish enterprises participation in trade meetings, outgoing and incoming trade missions and other events for Polish export promotion. BTL Poznań Systemy Medialne sp. z o.o. ul. Graniczna 41, Złotniki tel: fax: Firma jest częścią niemieckiej grupy firm BTL Veranstaltungstechnik GmbH. Zajmuje się techniczną obsługą różnego rodzaju imprez: konferencji, koncertów, prezentacji produktu oraz spotkań firmowych. Dla firm biorących udział w targach zapewnia nowoczesną oprawę medialną stoiska targowego w technikę światła, obrazu i dźwięku. Klient może liczyć na wykwalifikowany zespół profesjonalistów, który stworzy każdy, nawet najbardziej niestandardowy efekt medialny. Wysoka jakość 13

16 CZŁONKOWIE / MEMBERS posiadanego sprzętu, fachowa obsługa i zaangażowanie pracowników firmy są gwarancją sukcesu organizowanego przedsięwzięcia. The company is a member of the German group BTL Veranstaltungstechnik GmbH. It specializes in audio-visual services for various events: conferences, congresses, product presentations and corporate meetings. It also provides state-of-the art audio-visual presentations for exhibition stands. Professional, highly qualified in-house team is able to develop unusual media solutions for company s customers. Professional equipment and service combined with commitment of the team guarantee success of every endertaking. C. HARTWIG Gdynia S.A. ul. Derdowskiego 7, Gdynia tel: fax: Kompleksowe usługi spedycyjno transportowe w kraju i za granicą z wykorzystaniem transportu morskiego, lądowego i lotniczego we wszystkich kierunkach geograficznych w eksporcie, imporcie, tranzycie oraz obsługa logistyczna wystaw, targów i konferencji w kraju i zagranicą. Comprehensive forwarding and transportation services at home and abroad by sea, land and air from anywhere to everywhere in the world. Our offer encompasses the complex servicing of transport and forwarding of every kind of exhibit, from small-scale advertising materials for congresses and symposia, through elements of stand construction to production machines, irrespective of their dimensions. DEKORA Mirosława Sporna ul. Kierska 19, Rokietnica tel: fax: Biuro Targowe ul. Śniadeckich 10, Poznań tel: fax: Projektowanie i wykonawstwo pod klucz ekspozycji wystawienniczo-handlowych w oryginalnym systemie Octanorm. Realizacja stoisk nietypowych. Oferta specjalna: pawilony parterowe i piętrowe na powierzchni otwartej. Zabudowa piętrowa w oryginalnym systemie Octanorm-Doppelform. Comprehensive development of trade fair and exhibition stands in the original Octanorm system. Construction of unconventional stands. Special offer: one- and twostorey pavillions outdoors. Storeyed stands based on the original Octanorm Doppelform system. 14

17 CZŁONKOWIE / MEMBERS ELIPSA DESIGN ul. Mostowa 11, Poznań tel: fax: Pakiet standardowych usług świadczonych przez firmę obejmuje: wykonanie projektu architektonicznego stoiska oraz projektu grafiki (wraz z wizualizacją), wykonanie zabudowy stoiska z pełnym nadzorem autorskim, wykonanie grafiki i innych elementów wystroju stoiska, aranżację ekspozycji, wyposażenie stoiska w meble, oświetlenie, kwiaty i inne dekoracje, dokumentację fotograficzną stoiska. W ofercie firmy znajdują się również nowoczesne multimedia, systemy oświetleniowe i dźwiękowe przy współpracy ze specjalistami w tym zakresie. Firma gwarantuje szybki i profesjonalny serwis podczas trwania targów. We współpracy z partnerami zapewnia także: personel obsługi stoiska (hostessy, tłumacze, modelki, fotomodelki, ochrona), organizację bankietów i spotkań biznesowych, pomoc w rezerwacji zakwaterowania (odpowiedniego do oczekiwań klienta), codzienne sprzątanie stoiska, wiele innych usług wiążących się z uczestnictwem w targach. The package of standard services offered by the company includes: architectural design of a stand and graphics (with visualization), stand construction with design supervision, production of graphics and other stand decorations, arrangement of the exposition, furnishings, lighting, flowers and other decorative items, pictures of the stand. Elipsa Design offers also modern multimedia, lighting and audio systems developed in cooperation with experts from these areas. The company guarrantees fast and professional comprehensive service during exhibitions and in cooperation with its partners offers: stand personnel (hostesses, interpreters, models, photo models, security), organisation of banquets and business meetings, assistance in booking accommodation (in line with the Customer s expectations), daily cleaning of stands and many other services related to trade fair participation. EXACTUS s.j. Al. Kościuszki 17, Ip., Łódź tel: fax: Firma działa od 1991 roku i zajmuje się organizacją wystaw, kongresów i zjazdów medycznych. Jest organizatorem Środkowoeuropejskiej Wystawy Stomatologicznej: CEDE. Established in 1991, the company is the organizer of medical exhibitions, congresses and conferences, including Central European Dental Exhibition CEDE. 15

18 CZŁONKOWIE / MEMBERS EXPO LINIA ul. Dąbrowskiego 298, Luboń k/poznania tel: , fax: , Zabudowa stoisk targowych według indywidualnych projektów architektonicznych. Realizacja stoisk parterowych i piętrowych. Potwierdzeniem kreatywności zespołu i wysokiego standardu usług są otrzymane liczne wyróżnienia przyznane przez organizatorów targów. Kompleksowy zakres usług obejmuje m.in.: wykonanie profesjonalnej dokumentacji projektowej i technicznej, wykonanie zabudowy wystawienniczej, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, realizację oświetlenia, opracowanie i wykonanie oprawy graficznej stoiska (elementy przestrzenne, podświetlane, wydruki wielkoformatowe), wyposażenie stoiska w meble, wyposażenie zaplecza kuchennego, profesjonalny sprzęt audiowizualny, serwis kwiatowy, techniczny, fotograficzny, sprzątanie stoiska, demontaż stoiska, transport i dostawę eksponatów oraz transport osobowy uczestników targów (w Poznaniu). Development of exhibition stands based on tailor-made designs including one and two level stands. Numerous rewards received from trade fair and exhibition organizers acknowledge creativity of the team and high standards of rendered services which include: professional design and technical documentation, construction of exhibition stands, electrical installation, water and sewage installation, lighting, graphic design of exhibition stands, provision of furniture and household appliances, audiovisual equipment, loud speaking equipment, flower arrangements, technical support, photographing, cleaning, disassembly of stands, transport and delivery of exhibits and transport of participants (in Poznań). EXPO-PLAN Adam Konieczny ul. Śniadeckich 9/1, Poznań tel: / , fax: / , Kompleksowa realizacja ekspozycji targowych w kraju i za granicą w oparciu o systemy oktagonalne i rozwiązania niekonwencjonalne. Zabudowa piętrowa, zabudowa zewnętrzna. Projekty, dokumentacja, prace graficzno-plastyczne. Pełna obsługa w czasie trwania imprezy targowej. Comprehensive development of trade fair and exhibition stands based on the octagonal systems and unconventional technologies and construction systems at home and abroad. Two-storey stands, outdoor pavilions. Design, documentation and graphic services. Full-range service rendered to exhibition during exhibitions. 16

19 CZŁONKOWIE / MEMBERS EXPO-SYSTEM sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 9/11, Poznań tel: , fax: Kompleksowa zabudowa stoisk targowych. Projektowanie architektoniczno-graficzne. Projektowanie dokumentacji techniczno-elektrycznej. Wykonawstwo stoisk w systemie oktagonalnym, również piętrowych oraz w wersjach niesystemowych (stoiska nietypowe). Realizacja usług graficzno-plastycznych. Wyposażenie stoisk w meble oraz sprzęty gospodarcze. Comprehensive development of trade fair stands. Architectural and graphic design. Technical and electric working plans design. Construction of stands in the octagonal system, including two-storey stands and unconventional stands. Graphics and decoration service. Furnishing of stands with furniture and household appliances. EXPOSPED sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa tel: / , fax: / ExpoSped jest firmą spedycyjną, specjalistą w logistyce targowej i wyłącznym spedytorem na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI. Firma świadczy usługi na terenach targowych w Polsce i na całym świecie. Doświadczony personel (spedytorzy i agenci celni) zna doskonale specyfikę targów i wystaw, co gwarantuje wysoką jakość usług. Współpraca poza granicami z siecią renomowanych partnerów zagranicznych gwarantuje klientom sprawną obsługę przesyłek. Profesjonalny program logistyczny jest ściśle dostosowany do wymagań wystawców oraz organizatorów targów. W ofercie firmy: organizacja transportu eksponatów na teren targów, prace przeładunkowe towarów targowych zgodnie z instrukcjami nadawcy, kompleksowa obsługa celna, obsługa magazynowa eksponatów i opakowań, odbiór ze stoisk i dostawa pustych opakowań po zakończeniu imprezy, organizacja transportu powrotnego, formalności związane z wystawieniem karnetu ATA w imieniu zleceniodawcy. Działalność firmy ExpoSped obejmuje również kompleksową obsługę spedycyjną przy organizacji międzynarodowych kongresów i sympozjów w kraju i za granicą. ExpoSped is a forwarding agent, specialist in trade fair and exhibition logistics. The company offers its services on fairgrounds in Poland and all over the world. It is an exclusive forwarder at Warsaw Expocentres EXPO XXI area and an official forwarding partner of the Palace of Culture and Science in Warsaw. Co-operation abroad with renowned freight forwarding partners guarantees efficient and trouble-free service. The professional logistic programme conforms exactly to the standards and demands of the Clients. A wide range of services rendered by the company includes: exhibits delivery to the desired fairground, customs formalities, unloading and 17

20 CZŁONKOWIE / MEMBERS reloading goods according to exhibitors instructions, storage of exhibits and empty packages, full handling on a fairground, return transport. ExpoSped specializes also in spedition services for conferences and symposia at home and abroad. EXTEND VISION sp. z o.o. ul. Jasna 32A, Kraków tel: fax: , Firma Extend Vision działa na rynku marketingu wystawienniczego od roku 1994 r. Klienci firmy mogą wybierać wśród szerokiej gamy ekonomicznych rozwiązań wystawienniczych. Podstawowy profil działalności firmy to obsługa w zakresie wyposażenia firm w systemy wystawiennicze, konferencyjne, targowe, promocyjne, począwszy od projektu graficznego po finalny produkt. Całość oferty koncentruje się na trzech głównych dziedzinach: sprzedaży mobilnych systemów wystawienniczych, dających możliwość samodzielnego montażu i demontażu, autorskiej i systemowej zabudowie, kompleksowej obsłudze targowej oraz solventowym i atramentowym druku wielkoformatowym. Firma wciąż poszerza zakres swojej działalności w obrębie rynku wystawienniczego. Działalność Extend Vision została uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami: Gazela Biznesu, Oko Reklamy, Statuetka Fair Play, Złoty Medal MTP, Acanthus Aureus. Founded in 1994, the company offers high-quality and functional products in ergonomic packaging. To improve the service quality, the company created a CRM system in 2004 which helps to finalize orders quickly and to inform the customers about the state of their current orders. Extend Vision offers a wide variety of products suitable for the continually expanding Polish market: standard modular exhibition systems and individual projects accomplished in accordance with the customer s required specifications. The company s achievements are primarily based on the customers satisfaction with the product as well as on numerous industrial awards won (Gold MTP Medals, Gazela Biznesu, Oko Reklamy, Acanthus Aureus, Business Fair Play Statuette). The staff participate in key training courses to enhance their knowledge of exhibition marketing. Teamwork is a vital part with each individual experience, combining to ensure maximum success at trade fairs, conferences and promotions organised. FAIRTEX-SERVICE Przedsiębiorstwo Usług Targowych ul. Porzeczkowa 39, Poznań tel: fax: Firma działa w segmencie usług związanych z projektowaniem i wykonywaniem stoisk wystawienniczych. Wykonuje zabudowę stoisk w Polsce i w całej Europie. 18

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN 1899-7066 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

17-20.02.2015, POZNAŃ

17-20.02.2015, POZNAŃ 17-20.02.2015, POZNAŃ HOME DECOR TARGI WNĘTRZ MEBLE POLSKA TARGI MEBLI ARENA DESIGN EUROPEJSKI DESIGN DLA BIZNESU VMG EXPO TARGI MEBLE POLSKA I HOME DECOR NAJWIĘKSZE BIZNESOWE SPOTKANIE BRANŻY MEBLARSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Z jakiej paki LOGIPAK?

Z jakiej paki LOGIPAK? 30 EDYCJA Z jakiej paki LOGIPAK? Konrad Fleśman dyrektor targów TAROPAK i LOGIPAK Warto rozmawiać. I warto słuchać. To właśnie rozmowy z przedstawicielami branży skłoniły nas do podjęcia decyzji o wydzieleniu

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie projekty zamieszczone w niniejszej prezentacji chronione są prawem autorskim i należą do VMG Sp. z o.o. VMG Sp. z o.o.

Wszystkie projekty zamieszczone w niniejszej prezentacji chronione są prawem autorskim i należą do VMG Sp. z o.o. VMG Sp. z o.o. POLAGRA FOOD MIĘDZYNARODOWE TARGI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLAGRA TECH MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNOLOGII SPOŻYWCZYCH POLAGRA GASTRO MIĘDZYNARODOWE TARGII GASTRONOMII SMAKI REGIONÓW INVEST-HOTEL TARGI WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

9-13.02.2015, MOSKWA

9-13.02.2015, MOSKWA 9-13.02.2015, MOSKWA VMG EXPO PRODEXPO TARGI SPOŻYWCZE, OPAKOWANIA I MASZYN NAJLEPSZE MIEJSCE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWYMI TRENDAMI ORAZ NIEWYCZERPANE ŹRÓDŁO INFORMACJI O ŚWIATOWYCH RYNKACH MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

14-17.10.2014, POZNAŃ

14-17.10.2014, POZNAŃ 14-17.10.2014, POZNAŃ KOMTECHNIKA MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNIKI KOMUNALNEJ POLEKO MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA INVESTFIELD SALON NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI GMINA TARGI PRODUKTÓW I USŁUG DLA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Home. Strona główna. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102. registration / correspondence address:

Home. Strona główna. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102. registration / correspondence address: Home Strona główna office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland Welcome to the website of Wochen - Office

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WARSAW EXPO - ZAUFAJ PROFESJONALISTOM WWW.WARSAWEXPO.EU

WARSAW EXPO - ZAUFAJ PROFESJONALISTOM WWW.WARSAWEXPO.EU WARSAW EXPO - ZAUFAJ PROFESJONALISTOM JEDNO MIEJSCE WIELE MOŻLIWOŚCI HALA E D C B A HALA F WARSAW EXPO POSIADA: 143 000 m 2 powierzchni wystawienniczej - 6 hal Warsaw Expo to nowe Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ TMD Spółka z o.o. ul.czerwińskiego 6 40-123 Katowice KRS: 0000208384 Kapitał zakładowy 600.000 PLN KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BANK HOTEL BIURO RESTAURACJA Tel. kom. +48 608 591 132 Tel. kom. +48 604

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW TARGOWYCH

KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW TARGOWYCH KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW TARGOWYCH PRZYGOTOWANIE EVENT POMYSŁ PROJEKT STOISKA KOMPLEKSOWA BUDOWA STOISKA INSTALACJA ELEKTRYCZNA I WODNO-KANALIZACYJNA OBSŁUGA LOGISTYCZNA PERSONEL SPRZĄTAJĄCY, CATERING,

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie Konferencja SAE 2012 Krynica Morska LIDER PRZEMYSŁU WYSTAWIENNICZEGO W POLSCE MTP organizują ponad 80 wyspecjalizowanych wydarzeń targowych dla ponad 100

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem.

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Tailor made conference offer and creative meeting set up, best value for money

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Indywidualne zabudowy stoisk targowych, sklepów, hoteli i biur EXPO

Indywidualne zabudowy stoisk targowych, sklepów, hoteli i biur EXPO Indywidualne zabudowy stoisk targowych, sklepów, hoteli i biur EXPO Meble i zabudowy NEWMOR EXPO Newmor Expo jest nową marką firmy Newmor Polska, która zapewnia realizacje w największych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum EXPO XXI to nowoczesny obiekt wystawienniczo-konferencyjny

Warszawskie Centrum EXPO XXI to nowoczesny obiekt wystawienniczo-konferencyjny Warszawskie Centrum EXPO XXI to nowoczesny obiekt wystawienniczo-konferencyjny w stolicy. EXPO XXI to ponad 17 000 m² powierzchni, w tym 13 500 m² powierzchni w halach, 1 500 m² powierzchni w salach konferencyjnych

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny rozdzia³ energii KATALOG WYROBÓW HOUSING PRODUCTS

Profesjonalny rozdzia³ energii KATALOG WYROBÓW HOUSING PRODUCTS Profesjonalny rozdzia³ energii 2008 KATALOG WYROBÓW HOUSING PRODUCTS W Y D A N I E L I P I E C 2 0 0 8 r. E D I T I O N J U LY 2 0 0 8 Spis treœci/ Table of contents strona/site WSTÊP / INTRODUCTION 4

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Targi, Konferencje i Wystawy w Chinach Październik - Grudzień 2011 r.

Targi, Konferencje i Wystawy w Chinach Październik - Grudzień 2011 r. Targi, Konferencje i Wystawy w Chinach Październik - Grdzień r. Nazwa Targów, Konferencji, Wystaw Data Miejsce 1 Msic China Międzynarodowe Targi Mzyki http://msik.messefrankfrt.com/content/corporate/frankfrt/en/bescher/

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA

Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z ogólnie pojętą promocją. Oferujemy obsługę w zakresie projektowania graficznego

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants CENTRUM KONFERENCYJNE Nowoczesne centrum konferencyjne o

Bardziej szczegółowo

Oferta na wykonanie mebli według indywidualnego projektu

Oferta na wykonanie mebli według indywidualnego projektu Błachów, 16.05.2013 r. Firma LISSY ul. Opolska 40a, 46-380 Błachów Polska e-mail: info@lissy.pl tel./fax: +48 34 357 52 92 Oferta na wykonanie mebli według indywidualnego projektu Firma Lissy zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI najnowsze produkty i technologie elektroenergetyczne najlepsze praktykiw zakresie nowoczesnej i bezpiecznej energetyki i elektrotechniki promocja energooszczędności i efektywności

Bardziej szczegółowo

zacząć współpracę. Jeżeli szukacie odpowiedzi na te pytania, to znaczy, że powinniśmy Jak wybrać rynki eksportowe? Jak rozwijać sprzedaż eksportową?

zacząć współpracę. Jeżeli szukacie odpowiedzi na te pytania, to znaczy, że powinniśmy Jak wybrać rynki eksportowe? Jak rozwijać sprzedaż eksportową? activate your trade Jak wybrać rynki eksportowe? Jak rozwijać sprzedaż eksportową? Jak pozyskiwać zagranicznych kontrahentów? Jak zabezpieczyć transakcje eksportowe? Jak finansować rozwój eksportu? Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

JAK OBNIŻYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI TWOJEJ FIRMY

JAK OBNIŻYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI TWOJEJ FIRMY Jeśli jest coś, czego nie potrafi my zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my Henry

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XXIV FAIR WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2010 2012 2013 SPECIFICATION CZAS TRWANIA DURATION

CHAPTER XXIV FAIR WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2010 2012 2013 SPECIFICATION CZAS TRWANIA DURATION DZIA XXIV TARGI CHAPTER XXIV FAIR Uwaga do tablic 1 4 Tablice przygotowano na podstawie danych Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Note to tables 1 4 Tables have been prepared on the basis of data of

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo