TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation"

Transkrypt

1 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TARGI W POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation 2009

2 TARGOWA MAPA POLSKI

3 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TARGI W POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation 2009

4 Tytuł / Title: Targi w Polsce 2009 i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Exhibitions in Poland 2009 and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation Wydawca / Publisher Polska Izba Przemysłu Targowego (Polish Chamber of Exhibition Industry) ul. Głogowska 26, Poznań, tel / , , fax / Redakcja / Editorial staff Marzenna Łukaszewicz (Redaktor naczelna / Editor-in-Chief), Halina Trawa, Jan Studencki Fotografie / Photos: Elżbieta-Orhon Lerczak, Ireneusz Zabłocki, foto archiwum Tłumaczenia / Translations: Marcin Domiter oraz materiały własne Członków PIPT Copyright by Polska Izba Przemysłu Targowego 2008 ISNN Terminarz opracowano na podstawie informacji przesłanych przez członków PIPT według stanu na dzień 31 sierpnia 2008 r. Za prawidłowość wpisów odpowiadają wyłącznie organizatorzy targów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach targów. Terminarz będzie aktualizowany na stronie internetowej zgodnie ze zgłaszanymi zmianami. Podane ceny powierzchni nie zawierają podatku VAT. Przedruk lub powielanie w dowolnej postaci lub sposób całości lub części publikacji wyłącznie za zgodą wydawców. Wykorzystanie materiałów zawartych w publikacji możliwe za podaniem pełnego źródła. The schedule was prepared on the ground of information received from the PTFC members, valid on 31st August The organizers are solely responsible for the accuracy of the entries. The organizers reserve for themselves the right to changes in their exhibition calendar. The schedule will be presented at: and updated according to any changes made by the organizers. All given space prices exclude VAT. Reprinting or reproduction in any manner or by any method in whole or in part only with the publisher s permission. Use of any materials included in this publication only with stating full particulars of the source. DTP.: kardamon :. design studio Druk / Printing Zakład Poligraficzny Kontra Maria Kurek i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Majowa 21, Przeźmierowo k/poznania, tel. +48*61/

5 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Introduction Rada Izby / Board // Biuro / Head Office Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego Members of the Polish Chamber of Exhibition Industry Targi uszeregowane według miast Exhibitions by cities Bielsko-Biała Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Jastrzębia Góra Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Poznań Radom Rogów Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Chronologiczny wykaz targów Exhibition calendar Indeks branż Index of industries Branżowy wykaz targów Exhibitions by industry Targi za granicą z udziałem polskich wystawców Exhibitions abroad with Polish exhibitors participation 3

6 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTION Szanowni Państwo! Korzystanie z targów najbardziej interaktywnego i najbardziej bezpośredniego, a poprzez to i najefektywniejszego z narzędzi marketingowych wymaga planowania i starannego przygotowania się do uczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu. Wszak zwiedzający potencjalni kontrahenci często pokonują znaczące odległości dla rozmowy z wystawcami, w najwyższym stopniu zasługują na staranną obsługę. Polska Izba Przemysłu Targowego pragnie ułatwić Państwu proces przygotowania do targów i przedkłada wiarygodną zbiorową propozycję uczestnictwa w targach tak w Polsce jak i za jej granicami. Oferta przygotowana przez nas jest szczególna bowiem opracowali ja wyłącznie najlepsi organizatorzy targów w naszym kraju. Firmy renomowane, doświadczone i poddające swe produkty każdorazowo międzynarodowemu audytowi. Możecie Państwo śmiało na nich polegać. Terminarz targów na 2009 rok zawiera 272 znakomite propozycje krajowe, a ponadto ofertę uczestnictwa z pomocą naszych członków w 451 targach zagranicznych. Ofert jest więcej niż w roku ubiegłym tak w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. W roku 2007 nasi członkowie przygotowali i zrealizowali 216 wydarzeń, rok przyszły przyniesie zatem postęp o prawie 20%. W gospodarce panuje nadal względnie dobry nastrój stąd i przemysł targowy optymistycznie zapatruje się na koniunkturę w przyszłym roku. Organizatorzy przygotowali zarówno nowe tematy targowe jak i dokonali segmentacji już istniejących, aby bardziej niż przedtem dostosować się do potrzeb indywidualnych odbiorców. Chcemy wierzyć, że ilościowym zmianom towarzyszą zmiany jakościowe i na naszym rynku targowym pojawiają się coraz lepsze produkty. Pojawiają się też nowi organizatorzy i polscy, i zagraniczni. Polska Izba Przemysłu Targowego cieszy się z faktu, że w naszych szeregach pojawili się tacy organizatorzy jak Exactus, Międzynarodowe Targi Katowickie, Murator Expo, Polska Technika Górnicza, Yacht Expo, Agencja Soma, Targi Toruńskie i ZIAD Bielsko Biała. W imieniu społeczności organizatorów targów i całej społeczności Polskiej Izby Przemysłu Targowego życzę Państwu wyłącznie trafnych decyzji i wielkiego pożytku z targów. Niczego lepszego jeszcze w marketingu nie wynaleziono! Bogusław Zalewski Prezes Rady PIPT 4

7 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTION Dear Friends! Making full use of trade fairs and exhibitions the most interactive and the most effective of all marketing tools requires planning and careful preparation for the participation in such important events. After all, the visitors our potential clients often cover large distances in order to meet exhibitors and thus require our utmost attention. Polish Chamber of Exhibition Industry wishes to facilitate your process of preparing for trade fairs and exhibitions and presents a reliable, collected offer of participation in trade fairs and exhibitions both in Poland and abroad. The offer prepared by us is unique because it has been prepared exclusively by the best exhibition organizers in our country. By renowned and experienced companies whose products undergo annual international audits. Those are the companies you can trust. Exhibition calendar for 2009 contains 272 outstanding national events and, additionally, the offer of participation in 451 foreign trade fairs and exhibitions with the assistance of our members. The offer is larger than in the previous year, both nationally and internationally. In 2007, our members prepared and organized 216 events, the coming year will witness the 20% increase. The economy is still enjoying quite a positive condition and the exhibition industry is optimistically looking forward to the overall economic situation in the next year. The organizers have prepared new themes of exhibitions and segmented the existing ones in order to further adjust to the needs of individual clients. We want to believe that the quantitative changes are accompanied by qualitative changes and better and better products appear on our exhibition market. Also new Polish and foreign organizers have emerged on the exhibition market. Polish Chamber of Exhibition Industry is delighted to have among our members such organizers as Exactus, International Katowice Fair, Murator Expo, Polska Technika Górnicza, Yacht-Expo, Agencja SOMA, Targi Toruńskie, and ZIAD Bielsko Biała. On behalf of trade fair and exhibition organizers and all of us at Polish Chamber of Exhibition Industry, I wish you making only good decisions and using the exhibitions to the fullest. So far, nothing better has been invented in marketing! Bogusław Zalewski President of the Board of PCEI 5

8 RADA IZBY / BOARD // BIURO / HEAD OFFICE POLSKA IZBA PRZEMYSŁU TARGOWEGO RADA IZBY Prezes Rady Izby Bogusław Zalewski (Międzynarodowe Targi Poznańskie) Wiceprezes Rady Izby Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie, Kraków) Wiceprezes Rady Izby Urszula Potęga (Międzynarodowe Targi Polska, Warszawa) Członek Rady Izby Paweł Babij (Interservis, Łódź) Członek Rady Izby Małgorzata Gałuszka Członek Rady Izby Andrzej Meliński (Meliński Minuth, Poznań) Członek Rady Izby Andrzej Mochoń (Targi Kielce sp. z o.o., Kielce) Członek Rady Izby Jacek Serkuczewski (Międzynarodowe Centrum Targowe, Pracownia Sztuk Plastycznych, Warszawa) Członek Rady Izby Maciej Witkowiak (Inter-Mark Group K. i M. Witkowiak, Poznań) BIURO IZBY Dyrektor Marzenna Łukaszewicz Wicedyrektor Halina Trawa Koordynator ds. Promocji Jan Studencki 6

9 CZŁONKOWIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO MEMBERS OF POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY

10 CZŁONKOWIE / MEMBERS 2-s-s sp. z o.o. ul. Patriotów 67/69, Warszawa tel: fax: ; Firma jest dostawcą usług, materiałów i produktów dla branży wystawienniczej, reklamowej i meblarskiej. Realizuje projekty nietypowe, indywidualne, z zastosowaniem najnowszych trendów europejskich. W ofercie nowoczesne stoiska w systemie Sturdy, w kombinacji z panelami MDF. The company is a supplier of services, materials and products for the exhibition industry. It offers non-typical, custom built exhibition stands, based on the latest European trends. The offer includes modern exhibition stands in the Sturdy system, in combination with MDF panels. A-Z ZDZISŁAW FILIPIAK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe sp. z o.o. ul. Nieszawska 3, Poznań tel: , fax: , , 2004 Projektowanie i kompleksowa realizacja stoisk targowych, wystaw i wnętrz w kraju i za granicą. Zabudowa niestandardowa z wykorzystaniem nietypowych materiałów i nowoczesnych technologii oraz w oparciu o systemy wystawiennicze. Pełne wyposażenie wykonywanych obiektów w meble, sprzęt gospodarczy i multimedialny. Usługi graficzno plastyczne. Od 2004 roku nasza firma pracuje zgodnie z normami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000. Firma posiada tytuł Lider Usług Targowych. Design and comprehensive realization of trade fair stands, exhibitions and interiors all over the country and abroad. Unconventional construction with non-typical materials and modern technologies with use of exhibition systems. Complete furnishing, household appliances, multimedia equipment. Graphics and decoration. Our company has been working in accordance with quality management systems ISO 9001:2000 since The Company is the Trade Fair Service Leader prizewinner. A.S. MESSE CONSULTING sp. z o.o. ul. Pasaż Ursynowski 7, lok. 43, Warszawa tel: , fax:

11 CZŁONKOWIE / MEMBERS Firma A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę niemieckiej spółki targowej Messe Düsseldorf GmbH organizatora branżowych targów i wystaw na świecie oraz jej spółek siostrzanych, firm: Messe Düsseldorf ASIA i Messe Düsseldorf China organizatorów targów branżowych w krajach azjatyckich. Reprezentując w Polsce interesy wiodących w branży organizatorów targów świadczy usługi z zakresu marketingu wystawienniczego i consultingu dla polskich i zagranicznych firm. Zakres działalności firmy obejmuje: prowadzenie wyłącznego przedstawicielstwa na Polskę spółek targowych Messe Düsseldorf GmbH, Messe Düsseldorf Asia, Messe Düsseldorf China, obsługa wystawców i zwiedzających, kontakty z prasą branżową, współpraca ze związkami i organizacjami branżowymi, usługi w zakresie marketingu wystawienniczego: doradztwo w wyborze imprez targowych, organizacja udziału firm w targach, projektowanie i budowa stoisk, obsługa projektów targowych i wystaw w Polsce i za granicą, organizacja i realizacja prezentacji, konferencji prasowych, akcji promocyjnych oraz PR. The company A.S. Messe Consulting Ltd. is the sole representative of the trade fair company Messe Düsseldorf GmbH the organizer of trade shows and exhibitions worldwide and subsidiaries Messe Düsseldorf Asia and Messe Düsseldorf China organizers of trade shows and exhibitions an Asian countries. Representing the businesses of the world leading trade fair operators the company provides services on exhibition marketing and consulting for companies in Poland and abroad. A wide range of services rendered includes: running the sole Polish representative office of Messe Düsseldorf GmbH, Messe Düsseldorf Asia, Messe Düsseldorf China, exhibitor and visitor service, contact with trade press, cooperation with associations and trade organizations, exhibition marketing services: consulting on selecting suitable trade fair, organizing fair participation, operating fair projects and exhibitions in Poland and abroad, stand design and construction, organizing presentations, press conferences, preparing and implementing advertising and promotional activities. ABISAL sp. z o.o. ul. Strzałkowskiego 26/6A, Poznań tel: , , fax: , Firma zajmuje się kompleksową realizacją stoisk targowych w kraju i za granicą. Wykonuje projekty, dokumentację i wizualizację stoisk. Zapewnia pełną obsługę wystawców, wyposażenie stoiska w meble i sprzęt gospodarczy. Świadczy usługi graficzno-plastyczne, wydruki wielko formatowe. Firma buduje stoiska w systemach wystawienniczych Syma i Octa oraz stoiska nietypowe: z płyty kartonowo-gipsowej i z elementów drewnianych. W ofercie również stoiska piętrowe i pawilony na otwartym terenie. The company is a provider of complete service in the area of construction of exhibition stands at home and abroad. The offer includes design of stands, documentation and visualization works, furnishing of stands with furniture and household appliances, graphic and plastic service and foolscap printouts. Abisal constructs both stands based on the Octanorm and Syma modular exhibition display systems 9

12 CZŁONKOWIE / MEMBERS elements as well as custom built stands: made of cardboard-plaster building boards and wooden elements. On the Customer s request two-storey stands and pavilions in the open air. ABYSS s.c. Małgorzata i Krzysztof Szofer ul. Sadnicka 19, Poznań tel: , fax: Projektowanie i wykonawstwo ekspozycji targowych. Stoiska wykonywane pod klucz z pełnym wyposażeniem. Wykonawstwo indywidualnych mebli ekspozycyjnych. Specjalizacja w realizacji nietypowych projektów. Własna pracownia projektowa oraz zaplecze warsztatowo wykonawcze. Ponadto wykonawstwo ekspozycji z projektów i elementów powierzonych przez klienta. Realizacja projektów w kraju i za granicą. Complete development of exhibition stands including designing and construction. Turn-key construction and complete stand equipment. Individual exposition furniture on request. Specialization in untypical projects. Own designing team and workshop. Construction of exposition stands based on client s projects and materials. Accomplishment of orders in Poland and abroad. If you wish to present your company in an untypical and unconventional way, we invite you to co-operate with us. We offer our knowledge and experience. Agencja MAJAKAR ul. Aleksandrowska 16/43, Łódź tel: , fax: Działalność od 1995 roku. Projektowanie i realizacja stoisk targowych w kraju i za granicą. Realizacja stoisk indywidualnych na podstawie projektów własnych i powierzonych. Wykonywanie zabudowy stoisk piętrowych i pawilonów zewnętrznych, wyposażanie w meble, sprzęt gospodarczy i audiowizualny. W ofercie prace graficzne oraz wydruki wielko formatowe na różnych nośnikach. Stoiska agencji są nagradzane na wielu imprezach targowych. Wysoki standard świadczonych usług potwierdzony jest wieloletnią współpracą z Wystawcami. Wyłączny przedstawiciel firmy Klemproducts, producenta systemu wystawienniczego KLEM. Established in 1995, the company offers development of a wide range of individual stands according to in-house or client s design, including multi-storey stands and outdoor pavilions. The services include: equipping stands with exhibition furniture and furnishings, domestic appliances, audiovisual equipment, graphic artwork an foolscap printouts on various carriers. The Agency s stands have got numerous 10

13 CZŁONKOWIE / MEMBERS awards during various exhibitions. Long lasting cooperation with the Exhibitors proves high standard of the service rendered by the company. The exclusive sales representative of Klemproducts, the producer of KLEM exhibition connectors system. Agencja SOMA Marek Orłowski, Andrzej Stępniewski sp.j. ul. Bronikowskiego 1, Warszawa tel: , fax: Agencja SOMA to wyspecjalizowana firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie: organizacji międzynarodowych targów, wystaw i konferencji, kojarzenia partnerów polskich i zagranicznych, promocji polskiego eksportu na rynkach całego świata, upowszechniania informacji o polskim przemyśle oświetleniowym i elektroinstalacyjnym, kompletacji dostaw eksportowych, działalności internetowej i wydawniczej i organizowania kampanii reklamowych i promocyjnych. Organizator znanych w Europie Środkowo-Wschodniej Targów Światło i Elektrotechnika. Działa zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001. SOMA Agency is an experienced company specialized in: organizing international trade shows, exhibitions and conferences, Polish and foreign business partners matchmaking, promoting of Polish exports on the global markets, disseminating information on Polish lighting and electric installation industry, putting together export order deliveries, publishing activity and Internet operation, organizing promotional and advertising campaigns. The company is the organizer of the Lighting and Electric Technology Trade Show well known in the Central and Eastern Europe. It operates in compliance with the PN-EN ISO 9001:2001 norm requirements. AKTUALNOŚCI Wydawnictwo Targowe ul. Dąbrowskiego 23/4, Poznań tel: fax: Firma powstała w 1992 roku. Wiodącym tytułem wydawnictwa jest magazyn informacyjno-reklamowy Aktualności Targowe wydawany na wybrane, najbardziej prestiżowe targi w kraju. Firma związana jest z obszarem działalności Międzynarodowych Targów Poznańskich i innymi czołowymi ośrodkami targowymi w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Kielcach. Głównym założeniem funkcjonowania magazynu Aktualności Targowe jest wspieranie działań promocyjnych dużych firm, zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w targach, propagowanie innowacji w polskiej gospodarce. Na łamach magazynu tworzone są również dogodne warunki promocji polskich liderów rynku, a także organizacji branżowych i naukowych. 11

14 CZŁONKOWIE / MEMBERS The company was established in It is the publisher of the Aktualności Targowe (Trade Fair News) magazine, traditionally published on the occasion of the most prestige exhibitions in Poland. The company cooperates with Poznań International Fair and other leading Polish exhibition centers including Gdansk, Warsaw, Wroclaw, Cracow and Kielce. The main objective of Aktualności Targowe is supporting promotional activities of large companies and encouraging small and medium enterprises to participate in exhibitions as well as propagating innovations in the Polish economy. The magazine offers convenient promotional conditions for the Polish business leaders trade and scientific organizations. ARCHITECT R.Ch. DESIGN ul. Trzebiatowska 47, Poznań tel: , fax: Indywidualne, profesjonalne projektowanie i realizacja stoisk w różnych systemach wystawienniczych. Budowa stoisk nietypowych, także piętrowych, wykraczających poza standardy targowe. Kompleksowe wyposażenie stoisk, łącznie z grafiką. Pełen zakres usług związanych z obsługą stoisk. Customized professional exhibition stand development, construction of stands based on elements in different stand construction systems. Unconventional stands including two-storey ones. Equipping stands, graphics, decoration. Full-range exhibition stand service. ART-CO Ewa Laskowska ul. Okrężna 5, Ząbki tel: fax: Projektowanie i realizacja budowy stoisk targowych z pełnym wyposażeniem w elementy architektoniczne, graficzne, reklamowe, meble, oświetlenie i wyposażenie zaplecza. Zgodnie z życzeniami i oczekiwaniami klienta firma opracowuje projekt wstępny, który po uzgodnieniu, konsultacji i korektach staje się projektem do realizacji. Indywidualne potrzeby klientów znajdują odzwierciedlenie w przyjętych rozwiązaniach projektowych i rodzaju wyposażenia stoiska. Art-Co produkuje również meble, które są standardowym wyposażeniem budowanych stoisk. A comprehensive in-house service in the field of exhibition stand development including design, construction and equipping of stands with architectural, graphic, advertising elements, exhibition furniture, lighting systems and a back stand equipment. The developed projects mirror the Clients individual needs. Art Co. is also a producer of exhibition furniture. 12

15 CZŁONKOWIE / MEMBERS BIT: Biznes Innowacje Technologie sp. z o.o. ul. Głogowska 26, Poznań tel: , , fax: Oferta firmy obejmuje organizację i obsługę: konkursów targowych dla wystawców Złoty Medal MTP, Medal Grand Mercure MTP, Złoty Medal MTP SAWO, Grand Prix SAWO i innych), kongresów, konferencji, seminariów i sympozjów oraz szkoleń, spotkań typu matchmaking, organizacja i obsługa kojarzenia partnerów handlowych polskich z zagranicznymi, a także profesjonalnego zwiedzania targów przez zorganizowane grupy uczniów, studentów i specjalistów różnych branż zawodowych w ramach edukacji targowej. Firma pośredniczy w procedurze odzyskiwania podatku VAT przez podmioty gospodarcze z krajów UE, w szczególności w związku z udziałem w targach. Świadczy usługi promocji i reklamy produktów i firm wyróżnionych w konkursach targowych. Pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania w Poznaniu uczestników targów i innych wydarzeń związanych z targami, kongresami, konferencjami i szkoleniami. Współuczestniczy w organizacji i obsłudze udziału firm i specjalistów polskich w spotkaniach handlowych, misjach gospodarczych (wyjazdowych i przyjazdowych) oraz innych wydarzeń w ramach promocji polskiego eksportu. The company s offer includes: organization of trade fair competitions for exhibitors (e.g. PIF Golden Medal, PIF Grand Mercure, PIF SAWO Golden Medal, Grand Prix SAWO), organization of congresses, symposia, seminars, training and other business meeting including matchmaking for Polish and foreign partners, organization of visits to exhibitions for university students, students of vocational schools and professionals representing different sectors of industry. It also offers foreign companies assistance in recovering VAT for goods and services purchased in Poland and assists exhibitors, visitors to exhibitions and other businessmen in booking accommodation in Poznań. BIT is a co-organizer of the Polish enterprises participation in trade meetings, outgoing and incoming trade missions and other events for Polish export promotion. BTL Poznań Systemy Medialne sp. z o.o. ul. Graniczna 41, Złotniki tel: fax: Firma jest częścią niemieckiej grupy firm BTL Veranstaltungstechnik GmbH. Zajmuje się techniczną obsługą różnego rodzaju imprez: konferencji, koncertów, prezentacji produktu oraz spotkań firmowych. Dla firm biorących udział w targach zapewnia nowoczesną oprawę medialną stoiska targowego w technikę światła, obrazu i dźwięku. Klient może liczyć na wykwalifikowany zespół profesjonalistów, który stworzy każdy, nawet najbardziej niestandardowy efekt medialny. Wysoka jakość 13

16 CZŁONKOWIE / MEMBERS posiadanego sprzętu, fachowa obsługa i zaangażowanie pracowników firmy są gwarancją sukcesu organizowanego przedsięwzięcia. The company is a member of the German group BTL Veranstaltungstechnik GmbH. It specializes in audio-visual services for various events: conferences, congresses, product presentations and corporate meetings. It also provides state-of-the art audio-visual presentations for exhibition stands. Professional, highly qualified in-house team is able to develop unusual media solutions for company s customers. Professional equipment and service combined with commitment of the team guarantee success of every endertaking. C. HARTWIG Gdynia S.A. ul. Derdowskiego 7, Gdynia tel: fax: Kompleksowe usługi spedycyjno transportowe w kraju i za granicą z wykorzystaniem transportu morskiego, lądowego i lotniczego we wszystkich kierunkach geograficznych w eksporcie, imporcie, tranzycie oraz obsługa logistyczna wystaw, targów i konferencji w kraju i zagranicą. Comprehensive forwarding and transportation services at home and abroad by sea, land and air from anywhere to everywhere in the world. Our offer encompasses the complex servicing of transport and forwarding of every kind of exhibit, from small-scale advertising materials for congresses and symposia, through elements of stand construction to production machines, irrespective of their dimensions. DEKORA Mirosława Sporna ul. Kierska 19, Rokietnica tel: fax: Biuro Targowe ul. Śniadeckich 10, Poznań tel: fax: Projektowanie i wykonawstwo pod klucz ekspozycji wystawienniczo-handlowych w oryginalnym systemie Octanorm. Realizacja stoisk nietypowych. Oferta specjalna: pawilony parterowe i piętrowe na powierzchni otwartej. Zabudowa piętrowa w oryginalnym systemie Octanorm-Doppelform. Comprehensive development of trade fair and exhibition stands in the original Octanorm system. Construction of unconventional stands. Special offer: one- and twostorey pavillions outdoors. Storeyed stands based on the original Octanorm Doppelform system. 14

17 CZŁONKOWIE / MEMBERS ELIPSA DESIGN ul. Mostowa 11, Poznań tel: fax: Pakiet standardowych usług świadczonych przez firmę obejmuje: wykonanie projektu architektonicznego stoiska oraz projektu grafiki (wraz z wizualizacją), wykonanie zabudowy stoiska z pełnym nadzorem autorskim, wykonanie grafiki i innych elementów wystroju stoiska, aranżację ekspozycji, wyposażenie stoiska w meble, oświetlenie, kwiaty i inne dekoracje, dokumentację fotograficzną stoiska. W ofercie firmy znajdują się również nowoczesne multimedia, systemy oświetleniowe i dźwiękowe przy współpracy ze specjalistami w tym zakresie. Firma gwarantuje szybki i profesjonalny serwis podczas trwania targów. We współpracy z partnerami zapewnia także: personel obsługi stoiska (hostessy, tłumacze, modelki, fotomodelki, ochrona), organizację bankietów i spotkań biznesowych, pomoc w rezerwacji zakwaterowania (odpowiedniego do oczekiwań klienta), codzienne sprzątanie stoiska, wiele innych usług wiążących się z uczestnictwem w targach. The package of standard services offered by the company includes: architectural design of a stand and graphics (with visualization), stand construction with design supervision, production of graphics and other stand decorations, arrangement of the exposition, furnishings, lighting, flowers and other decorative items, pictures of the stand. Elipsa Design offers also modern multimedia, lighting and audio systems developed in cooperation with experts from these areas. The company guarrantees fast and professional comprehensive service during exhibitions and in cooperation with its partners offers: stand personnel (hostesses, interpreters, models, photo models, security), organisation of banquets and business meetings, assistance in booking accommodation (in line with the Customer s expectations), daily cleaning of stands and many other services related to trade fair participation. EXACTUS s.j. Al. Kościuszki 17, Ip., Łódź tel: fax: Firma działa od 1991 roku i zajmuje się organizacją wystaw, kongresów i zjazdów medycznych. Jest organizatorem Środkowoeuropejskiej Wystawy Stomatologicznej: CEDE. Established in 1991, the company is the organizer of medical exhibitions, congresses and conferences, including Central European Dental Exhibition CEDE. 15

18 CZŁONKOWIE / MEMBERS EXPO LINIA ul. Dąbrowskiego 298, Luboń k/poznania tel: , fax: , Zabudowa stoisk targowych według indywidualnych projektów architektonicznych. Realizacja stoisk parterowych i piętrowych. Potwierdzeniem kreatywności zespołu i wysokiego standardu usług są otrzymane liczne wyróżnienia przyznane przez organizatorów targów. Kompleksowy zakres usług obejmuje m.in.: wykonanie profesjonalnej dokumentacji projektowej i technicznej, wykonanie zabudowy wystawienniczej, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, realizację oświetlenia, opracowanie i wykonanie oprawy graficznej stoiska (elementy przestrzenne, podświetlane, wydruki wielkoformatowe), wyposażenie stoiska w meble, wyposażenie zaplecza kuchennego, profesjonalny sprzęt audiowizualny, serwis kwiatowy, techniczny, fotograficzny, sprzątanie stoiska, demontaż stoiska, transport i dostawę eksponatów oraz transport osobowy uczestników targów (w Poznaniu). Development of exhibition stands based on tailor-made designs including one and two level stands. Numerous rewards received from trade fair and exhibition organizers acknowledge creativity of the team and high standards of rendered services which include: professional design and technical documentation, construction of exhibition stands, electrical installation, water and sewage installation, lighting, graphic design of exhibition stands, provision of furniture and household appliances, audiovisual equipment, loud speaking equipment, flower arrangements, technical support, photographing, cleaning, disassembly of stands, transport and delivery of exhibits and transport of participants (in Poznań). EXPO-PLAN Adam Konieczny ul. Śniadeckich 9/1, Poznań tel: / , fax: / , Kompleksowa realizacja ekspozycji targowych w kraju i za granicą w oparciu o systemy oktagonalne i rozwiązania niekonwencjonalne. Zabudowa piętrowa, zabudowa zewnętrzna. Projekty, dokumentacja, prace graficzno-plastyczne. Pełna obsługa w czasie trwania imprezy targowej. Comprehensive development of trade fair and exhibition stands based on the octagonal systems and unconventional technologies and construction systems at home and abroad. Two-storey stands, outdoor pavilions. Design, documentation and graphic services. Full-range service rendered to exhibition during exhibitions. 16

19 CZŁONKOWIE / MEMBERS EXPO-SYSTEM sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 9/11, Poznań tel: , fax: Kompleksowa zabudowa stoisk targowych. Projektowanie architektoniczno-graficzne. Projektowanie dokumentacji techniczno-elektrycznej. Wykonawstwo stoisk w systemie oktagonalnym, również piętrowych oraz w wersjach niesystemowych (stoiska nietypowe). Realizacja usług graficzno-plastycznych. Wyposażenie stoisk w meble oraz sprzęty gospodarcze. Comprehensive development of trade fair stands. Architectural and graphic design. Technical and electric working plans design. Construction of stands in the octagonal system, including two-storey stands and unconventional stands. Graphics and decoration service. Furnishing of stands with furniture and household appliances. EXPOSPED sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa tel: / , fax: / ExpoSped jest firmą spedycyjną, specjalistą w logistyce targowej i wyłącznym spedytorem na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI. Firma świadczy usługi na terenach targowych w Polsce i na całym świecie. Doświadczony personel (spedytorzy i agenci celni) zna doskonale specyfikę targów i wystaw, co gwarantuje wysoką jakość usług. Współpraca poza granicami z siecią renomowanych partnerów zagranicznych gwarantuje klientom sprawną obsługę przesyłek. Profesjonalny program logistyczny jest ściśle dostosowany do wymagań wystawców oraz organizatorów targów. W ofercie firmy: organizacja transportu eksponatów na teren targów, prace przeładunkowe towarów targowych zgodnie z instrukcjami nadawcy, kompleksowa obsługa celna, obsługa magazynowa eksponatów i opakowań, odbiór ze stoisk i dostawa pustych opakowań po zakończeniu imprezy, organizacja transportu powrotnego, formalności związane z wystawieniem karnetu ATA w imieniu zleceniodawcy. Działalność firmy ExpoSped obejmuje również kompleksową obsługę spedycyjną przy organizacji międzynarodowych kongresów i sympozjów w kraju i za granicą. ExpoSped is a forwarding agent, specialist in trade fair and exhibition logistics. The company offers its services on fairgrounds in Poland and all over the world. It is an exclusive forwarder at Warsaw Expocentres EXPO XXI area and an official forwarding partner of the Palace of Culture and Science in Warsaw. Co-operation abroad with renowned freight forwarding partners guarantees efficient and trouble-free service. The professional logistic programme conforms exactly to the standards and demands of the Clients. A wide range of services rendered by the company includes: exhibits delivery to the desired fairground, customs formalities, unloading and 17

20 CZŁONKOWIE / MEMBERS reloading goods according to exhibitors instructions, storage of exhibits and empty packages, full handling on a fairground, return transport. ExpoSped specializes also in spedition services for conferences and symposia at home and abroad. EXTEND VISION sp. z o.o. ul. Jasna 32A, Kraków tel: fax: , Firma Extend Vision działa na rynku marketingu wystawienniczego od roku 1994 r. Klienci firmy mogą wybierać wśród szerokiej gamy ekonomicznych rozwiązań wystawienniczych. Podstawowy profil działalności firmy to obsługa w zakresie wyposażenia firm w systemy wystawiennicze, konferencyjne, targowe, promocyjne, począwszy od projektu graficznego po finalny produkt. Całość oferty koncentruje się na trzech głównych dziedzinach: sprzedaży mobilnych systemów wystawienniczych, dających możliwość samodzielnego montażu i demontażu, autorskiej i systemowej zabudowie, kompleksowej obsłudze targowej oraz solventowym i atramentowym druku wielkoformatowym. Firma wciąż poszerza zakres swojej działalności w obrębie rynku wystawienniczego. Działalność Extend Vision została uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami: Gazela Biznesu, Oko Reklamy, Statuetka Fair Play, Złoty Medal MTP, Acanthus Aureus. Founded in 1994, the company offers high-quality and functional products in ergonomic packaging. To improve the service quality, the company created a CRM system in 2004 which helps to finalize orders quickly and to inform the customers about the state of their current orders. Extend Vision offers a wide variety of products suitable for the continually expanding Polish market: standard modular exhibition systems and individual projects accomplished in accordance with the customer s required specifications. The company s achievements are primarily based on the customers satisfaction with the product as well as on numerous industrial awards won (Gold MTP Medals, Gazela Biznesu, Oko Reklamy, Acanthus Aureus, Business Fair Play Statuette). The staff participate in key training courses to enhance their knowledge of exhibition marketing. Teamwork is a vital part with each individual experience, combining to ensure maximum success at trade fairs, conferences and promotions organised. FAIRTEX-SERVICE Przedsiębiorstwo Usług Targowych ul. Porzeczkowa 39, Poznań tel: fax: Firma działa w segmencie usług związanych z projektowaniem i wykonywaniem stoisk wystawienniczych. Wykonuje zabudowę stoisk w Polsce i w całej Europie. 18

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2006 Targi organizowane przez cz³onków Polskiej Korporacji Targowej The fairs organized by the members of the Polish Trade Fair Corporation Die Messen,

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

Targi w Polsce. w 2011 roku. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Polski przemysł targowy w 2011 roku. Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce

Targi w Polsce. w 2011 roku. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Polski przemysł targowy w 2011 roku. Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce Report of Polish Chamber of Exhibition Industry Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego Targi w Polsce w 2011 roku Polski przemysł targowy w 2011 roku Obiekty targowo-konferencyjne w Polsce Wystawiennictwo

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17 Spis treści Content Przedmowa Forwod 2 Informacje ogólne General information 6 Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8 Golden Broom Award 2015 12-17 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 18 Promocje Kärcher 2015. Spełniamy marzenia DOZOWNIK Z BRANŻY. Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI. 18 Promocje Kärcher 2015. Spełniamy marzenia DOZOWNIK Z BRANŻY. Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI W NUMERZE 24 Spełniamy marzenia DOZOWNIK 16 Nowości Z BRANŻY 5 10 22 24 30 34 Polska Izba Gospodarcza Czystości czego o Nas nie wiesz? Polish Cleaning Chamber of Commerce What do

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo