PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA"

Transkrypt

1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI KATEDRA ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA BEZPRZEWODOWA SIEĆ KONTROLNO-STERUJĄCA Z INTERFEJSEM BLUETOOTH DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH Z SYSTEMEM ANDROID CONTROL AND COMMAND WIRELESS NETWORK WITH BLUETOOTH INTERFACE FOR MOBILE DEVICES WITH ANDROID SYSTEM Imię i nazwisko: Kierunek studiów: Opiekun pracy: Łukasz Tomaszowicz Elektronika i Telekomunikacja dr inż. Jacek Kołodziej Kraków, rok 2013

2 Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem ze źródeł innych niż wymienione w pracy. 2/53

3 Spis treści 1.Wstęp Cel i zakres pracy Założenia projektowe Charakterystyka warstwy sprzętowej modelu sieci Moduły kontrolno sterujące Blok centralny mikrokontroler ATmega8L Blok zasilania Przełącznik konfiguracyjny Blok komunikacji radiowej Wejścia analogowe oraz wyjścia przekaźnikowe Zewnętrzne złącza rozszerzające Blok serwisowy Projekt płytki drukowanej modułu kontrolno- sterującego Fizyczny wygląd modułów kontrolno-sterujących Moduł punktu dostępowego Blok centralny mikrokontroler ATmega32L Moduł komunikacji Bluetooth BTM Projekt płytki drukowanej punktu dostępowego Fizyczny wygląd punktu dostępowego Wykaz wykorzystanych elementów Oprogramowanie modułu kontrolno-sterującego, punktu dostępowego oraz aplikacja dla systemu Android Wspólne fragmenty kodu dla urządzeń kontrolno sterujących oraz punktu dostępowego Komunikacja radiowa 868MHz Ramki komunikacyjne Komendy komunikacyjne pomiędzy urządzeniami podrzędnymi a nadrzędnym Wejścia analogowe Wyjścia przekaźnikowe oraz diody statusowe Obsługa magistrali 1-wire Punkt dostępowy Algorytm wyszukiwania nowych i obsługi podłączonych urządzeń Obsługa komunikacji Bluetooth Komendy komunikacyjne pomiędzy urządzeniem nadrzędnym a aplikacją Android39 3/53

4 3.2.3 Algorytm działania urządzenia Moduły kontrolno- sterujące Obsługa przełącznika konfiguracyjnego Algorytm działania urządzenia Aplikacja użytkownika dla systemu Android Kilka słów o Androidzie Narzędzia niezbędne do pisania oprogramowania Koncepcja Aplikacji Podsumowanie i możliwości dalszego rozwoju projektu Bibliografia Dodatek A. Spis zawartości płyty DVD /53

5 1.Wstęp Szybki wzrosty liczby smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych, otwiera nowe możliwości zastosowania elektroniki. Bezpowrotnie minęły czasy, w których jedynym interfejsem użytkownika systemu mógł być skomplikowany zestaw przełączników i lampek. Smartfony są dziś powszechnym narzędziem ułatwiającym pracę, rozrywkę czy edukację, a jako urządzenia w pełni multimedialne są budowane w oparciu o duże ekrany dotykowe, co sprawia, iż doskonale nadają się do prezentacji graficznego interfejsu użytkownika zbudowanego systemu. Do bezprzewodowej komunikacji z innymi urządzeniami można wykorzystać interfejsy bezprzewodowe WLAN lub Bluetooth. Powoduję to, iż koszt budowy sytemu może zostać znacznie zmniejszony, gdyż sprzętowo nie jest już wymagany dodatkowy komputer z monitorem czy dedykowany wyświetlacz. Takim wyświetlaczem może być przecież tablet lub smartfon. Oczywiście sam smartfon, podobnie zresztą jak komputer, bez odpowiednich aplikacji jest bezużyteczny. Analizując udział w rynku poszczególnych mobilnych systemów operacyjnych okazuje się, iż ponad połowę rynku (50,9% [1]) zajmują urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Android. Dlatego myśląc o napisaniu aplikacji na urządzenia mobilne w pierwszej kolejności należy skupić swoją uwagę na aplikacji uruchamianej na tych właśnie urządzeniach. 1.1 Cel i zakres pracy Celem pracy dyplomowej jest opracowanie i wykonanie prototypu bezprzewodowej sieci kontrolno-sterującej z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych pracujących z systemem Android. Do zakresu pracy należy: rozpoznanie i analiza postawionego problemu, analiza możliwości rozwiązań, przygotowanie niezbędnych schematów ideowych elektroniki urządzeń, zaprojektowanie obwodów drukowanych urządzeń na podstawie schematów, produkcja obwodów drukowanych, przygotowanie, wg stworzonego projektu, odpowiedniej liczby urządzeń, wystarczającej do przetestowania zaproponowanego rozwiązania postawionego problemu, 5/53

6 napisanie oprogramowania wbudowanego dla urządzeń, zapewniającego prawidłowe działanie sieci, napisanie oprogramowania dla systemu Android pozwalającego na pełną kontrolę nad zbudowaną siecią za pomocą urządzenia wyposażonego w interfejs Bluetooth, analiza zastosowanego rozwiązania oraz wnioski. 1.2 Założenia projektowe Przed przystąpieniem do praktycznej realizacji celu pracy dyplomowej, na podstawie wstępnej analizy problemu, określone zostały następujące założenie techniczne dotyczące projektu: Sieć kontrolno-sterująca będzie pracować w oparciu o model Master/Slave. Urządzeniami typu Slave będą moduły kontrolno-sterujące. Urządzeniem nadzorującym prace sieci, typu Master, będzie punkt dostępowy. Dostęp do modułów kontrolno-sterujących będzie możliwy tylko za pośrednictwem punktu dostępowego. Komunikacja między punktem dostępowym, a modułami kontrolno-sterującymi będzie odbywać się tylko drogą radiową na częstotliwości nośnej 868MHz. Komunikacja między punktem dostępowym, a urządzeniem mobilnym będzie odbywać się za pośrednictwem interfejsu Bluetooth (2,4GHz). Moduły kontrolno-sterujące zostaną wyposażone między innymi w: 2 wyjścia przekaźnikowe, 2 wejścia analogowe, interfejs 1-wire. W jednej sieci może pracować maksymalnie 8 modułów kontrolno-sterujących, rozróżnialnych na podstawie unikalnych nastaw przełącznika konfiguracyjnego. Wszystkie zaprojektowane urządzenia będą mogły być zasilane ze źródła napięcia stałego od 7 do 15V. Opracowane protokoły transmisyjne powinny zapewniać: możliwość sprawdzenia poprawności otrzymanej ramki (sumy kontrolne), retransmisję uszkodzonych ramek (pola sekwencyjne), oraz bezproblemową transmisję ramek o długości co najmniej 40 bajtów (licząc wraz z nagłówkiem i suma kontrolną). 6/53

7 Podczas konfiguracji sieci zmiana adresu urządzenia nie powinna wymagać restartu urządzenia kontrolno-sterującego. Interfejs użytkownika powinien posiadać: możliwość śledzenia aktualnego stanu wejść analogowych, wyjść przekaźnikowych oraz umożliwiać zmianę ich stanu. Aplikacja użytkownika zostanie napisana dla systemu Android. Aplikacja użytkownika powinna posiadać moduł umożliwiający wyszukiwanie i łączenie do urządzeń bluetooth. Zmiana stanu dowolnego wejścia analogowego lub wyjścia przekaźnikowego powinna być przekazana i zobrazowana na interfejsie użytkownika, w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy od chwili wystąpienia wymuszenia. Zmiana stanu dowolnego wyjścia przekaźnikowego powinna nastąpić w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy od momentu wydania polecenia zmiany stanu w interfejsie użytkownika, Rozłącznie lub podłączenie nowego urządzenia nie powinno wymagać rekonfiguracji istniejącej sieci, Rozłączenie lub podłączenie urządzenia do istniejącej sieci następuje automatycznie, bez ingerencji użytkownika systemu i jest sygnalizowane w interfejsie użytkownika w czasie nie przekraczającym 3 sekund. 7/53

8 2. Charakterystyka warstwy sprzętowej modelu sieci Realizacja całego projektu opiera się o 3 podstawowe elementy. Są to: moduły kontrolno-sterujące, moduł punktu dostępowego, oraz urządzenie z systemem operacyjnym Android. Punkt dostępowy oraz moduł kontrolno-sterujący został zaprojektowany w programie Altium Designer. Sercem tych urządzeń są popularne mikrokontrolery z 8-bitowej rodziny firmy Atmel, odpowiednio ATmega32 oraz Atmega8. Komunikacja pomiędzy omawianymi urządzeniami odbywa drogą radiową w oparciu o moduły nadawczo-odbiorcze firmy HopeRF - RFM12B [2]. Punkt dostępowy wyposażony jest dodatkowo w interfejs Bluetooth, umożliwiając komunikację z urządzeniami kontrolno-sterującymi poprzez dowolne urządzenie wyposażone w ten interfejs oraz odpowiednie oprogramowanie. W założeniach projektowych zdefiniowano, iż interfejs użytkownika całości systemu zostanie utworzony w systemie Android. Dlatego, jako urządzenie sterujące całością systemu zastosowano tablet Archos 101 G9 16GB [3], który zaopatrzony został w system Android 2.2. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż sprzętowo wymagane jest jedynie, aby urządzenie nadzorujące pracę sieci wyposażone było w interfejs komunikacyjny Bluetooth. W związku z tym może to być zarówno tablet, jak i telefon komórkowy czy nawet komputer, niezależnie od systemu operacyjnego, o ile zostanie przygotowane oprogramowanie pozwalające na obsługę protokołu komunikacyjnego omawianego systemu. Oznacza to, że rozwinięcie systemu o obsługę dodatkowych urządzeń z systemami ios, Symbian, Windows czy Linux jest stosunkowo proste i nie wymaga zmian w zaproponowanej strukturze sprzętowej przedstawionej na rysunku /53

9 Rysunek 2.1. Schemat sieci modułów kontrolno-sterujących 2.1 Moduły kontrolno sterujące Moduły te są elementem znajdującym się najdalej od użytkownika w hierarchicznej strukturze przedstawianego projektu. Jednak są bardzo ważnym jego elementem. Na rysunku 2.1 został przedstawiony schemat blokowy urządzenia, który zostanie omówiony w kolejnych podpunktach tego podrozdziału. Rysunek 2.2. Schemat blokowy urządzenia kontrolno-sterujące Blok centralny mikrokontroler ATmega8L Najważniejszym elementem urządzenia kontrolno-sterującego jest 8-bitowy mikrokontroler ATmega8L [4] pozwalający zapisywać w nielotnej pamięci FLASH program o rozmiarze nie przekraczającym 8kB. 9/53

10 Tabela 2.1. Uzupełniająca specyfikacja kontrolera ATmega8 Typ układu scalonego mikrokontroler AVR Organizacja pamięci Flash 8kx8bit Pojemność pamięci EEPROM 512B Pojemność pamięci SRAM 1024B Obudowa TQFP32 Częstotliwość taktowania 16MHz Liczba wejść/wyjść 23 Liczba kanałów PWM 3 Liczba timerów 8-bit 2 Liczba timerów 16-bit 1 Montaż SMD Napięcie pracy V Mikrokontroler ten został wykorzystany, ponieważ oferowane przez niego możliwości (np. wielkość pamięci Flash, ilość wejść/wyjść, obecność sprzętowego portu szeregowego) są wystarczające do realizacji zadania określonego przez wymagania projektowe, a jednocześnie jest on układem tanim i powszechnie dostępnym. Rysunek 2.3 przedstawia schemat ideowy całego urządzenia. Jest on uproszczony poprzez przedstawienie niektórych elementów, jako samodzielnych bloków funkcjonalnych podłączonych do kontrolera. Dla przejrzystości bloki, o których mowa zaznaczone zostały kolorem zielonym, znajdują one odzwierciedlenie w rysunku 2.2 i zostaną szerzej umówione na kolejnych stronach niniejszego opracowania. Urządzenie zawiera złącze ISP pozwalające na programowanie mikrokontrolera. 10/53

11 Rysunek 2.3. Schemat ideowy urządzenia kontrolno- sterującego Blok zasilania Urządzenie kontrolno-sterujące wymaga zasilania 12V DC o wydajności prądowej nie mniejszej niż 200mA. Dlatego w przedstawianym projekcie każde z nich zostało wyposażone w zewnętrzny zasilacz impulsowy, podłączany bezpośrednio do sieci energetycznej ~230V AC, który na wyjściu zapewnia 12V DC. Aby możliwe stało się zasilanie innych urządzeń (np. oświetlenia LED) z tego samego zasilacza jego 11/53

12 wydajność prądowa znacznie przekracza wspomniane 200mA i wynosi 1,5A. Blok zasilania został przedstawiony na rysunku 2.4. Rysunek 2.4. Schemat ideowy bloku zasilania urządzenia kontrolno-sterujące Krzemowa dioda prostownicza GL1B (ZAS_D1) na wejściu zabezpiecza urządzenie przed odwrotną polaryzacją. Dzielnik napięcia, zrealizowany na rezystorach (ZAS:R1 oraz ZAS:R2) pozwala zmierzyć napięcie zasilania na jednym z kanałów ADC mikrokontrolera, aby możliwe było przekazanie informacji o za wysokim lub zbyt niskim napięciu do interfejsu użytkownika. Jak łatwo zauważyć stosunek podziału tego dzielnika wynosi 10/1. Głównym elementem bloku zasilającego jest nieregulowany stabilizator napięcia LDO (Low-dropout) LD1117 (ZAS:U1) w wariancie zapewniającym na wyjściu napięcie w zakresie 3,235V do 3,365V o maksymalnej wydajności prądowej do 800mA [5]. Układ ten posiada wewnętrzne zabezpieczenie termiczne oraz prądowe, chroniące go przed uszkodzeniem w razie nadmiernego obciążenia. Na wejściu oraz na wyjściu stabilizatora zastosowane zostały elektrolityczne kondensatory filtrujące. Poprawne działanie bloku zasilania sygnalizowane jest zieloną diodą LED (ZAS:D2). 12/53

13 2.1.3 Przełącznik konfiguracyjny Założenia projektowe wymuszają konieczność zastosowania w omawianym urządzeniu przełącznika konfiguracyjnego. Przełącznik zapewnia między innymi możliwość określenia unikalnego, dla danej sieci modułów, adresu urządzenia. Rysunek 2.5. Schemat ideowy przełącznika konfiguracyjnego Jak można zaobserwować na rysunku 2.5 przełącznik (DIP:U1) z jednej strony podłączony jest do masy natomiast z drugiej do linii sygnałowych. Dzięki rezystorom podciągającym (DIP:R1-R4), w przypadku, gdy przełącznik ma rozwarte styki, linia sygnałowa znajduje się w stanie logicznej 1. Jeśli natomiast jeden ze styków przełącznika zostanie zwarty to odpowiadająca mu linia sygnałowa zmieni stan na logiczne 0. Linie sygnałowe są podłączone bezpośrednio do wejść cyfrowych mikrokontrolera Blok komunikacji radiowej Urządzenie zostało wyposażone w blok komunikacji radiowej, którego głównym elementem jest wyprodukowany przez firmę HopeRF moduł RFM12B. Można wybrać układ w jednej z czterech wersji częstotliwości 315, 433, 868 oraz 13/53

14 915MHz. W omawianym projekcie został wykorzystany ten o częstotliwości 868MHz. Do podstawowych zalet RFM12B zaliczyć należy [2]: małe wymiary 16x16x4,2 mm, brak konieczności stosowania dodatkowych elementów zewnętrznych, interfejs komunikacyjny SPI, możliwość pracy z szybkością maksymalną bodów, minimalne napięcie zasilania 2,2V, możliwość zastosowanie tam gdzie wymagane jest zasilanie bateryjne, dzięki dwóm specjalnym trybom pracy: Sleep oraz Wake-up timer. Zbadany doświadczalnie zasięg uzyskany na antenach w postaci 8cm odcinków przewodów wyniósł około 100 metrów w otwartej przestrzeni. Natomiast w badanej przestrzeni zamkniętej nie stwierdzono problemów z komunikacją. Należy jednak dodać, iż jako przestrzeń zamknięta rozumieć należy jednorodzinny dom zbudowany w oparciu o 2 żelbetowe płyty o grubości 12 centymetrów i ściany wykonane z cegły ceramicznej. Rysunek 2.6. Blok komunikacji radiowej Jak zostało pokazane na rysunku 2.6 do komunikacji mikrokontrolera z torem radiowym zostały wykorzystane 4 linie interfejsu SPI (SDO, SDI, SCK, SEL) oraz linia przerwania IRQ. Układ zasilany jest napięciem 3,3V, podobnie jak mikrokontroler, dlatego nie są wymagane dodatkowe elementy dopasowujące poziomy napięć poszczególnych linii interfejsu SPI. 14/53

15 Rysunek 2.7. Wygląd modułu RFM12B w wersji SMD Rysunek 2.8. Topologia wyprowadzeń modułu RFM12B w wersji SMD Tabela 2.2 Opis wyprowadzeń modułu RFM12B Nazwa wyprowadzenia Pełniona funkcja nint/vdi Przerwanie zewnętrzne VDD Zasilanie SDI Dane wejściowe SPI SCK Zegar SPI nsel Wybór układu SPI SDO Dane wyjściowe SPI nirq Żądanie przerwania FSK/DATA/nFFS Dane wejściowe (FSK)/odbiór danych (FSK)/wybór FIFO DCLK/CFIL/FFIT Wyjście zegara/ kondensatory filtrujące (tryb analogowy)/ przerwanie zapełnienia buforu FIFO CLK Wyjście sygnału taktującego dla innego układu nres Reset GND Masa Wejścia analogowe oraz wyjścia przekaźnikowe Kolejnym blokiem niezbędnym w zaprojektowanym urządzeniu jest moduł wejść analogowych. Został on zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było wykrywanie poziomu dołączonej rezystancji. Jest to cecha pożądana z punktu widzenia możliwości wykorzystania, jako wejść czujek SSWIN (system sygnalizacji napadu i włamania). Oczywiście do wejść analogowych można podłączyć także zwykłe przyciski mono lub bistabilne będą one wykrywane jako zerowa lub nieskończona 15/53

16 rezystancja. W przypadku wykorzystania przycisków przed wykrywaniem drgań jego styków podczas zmiany stanu zabezpiecza kondensator (IN1C1 oraz IN2C1) włączony równolegle z zabezpieczającą diodą Zenera (IN1_DZ1 oraz IN2_DZ1). Dioda chroni pin mikrokontrolera przed dołączeniem do niego zbyt wysokiego potencjału dodatniego (powyżej 3,6V) i ujemnego (większego niż -0,7V). Urządzenie zostało wyposażone w dwa identyczne, ale niezależne obwody wejściowe podłączone do dwóch różnych kanałów przetwornika ADC mikrokontrolera. Rysunek 2.9. Wejścia analogowe Urządzenie kontrolno-sterujące zostało wyposażone w dwa przekaźniki (OUT1_PK1 oraz OUT2_PK1), w których cewki są zasilane napięciem 12V. Do jej zasilana wykorzystano tranzystor typu NPN-BC846 (OUT1_T1 oraz OUT2_T1). Rozłączenie obwodów indukcyjnych w chwili rozwarcia cewki generuje szpilkę napięciową związaną z mechanizmem samoindukcji [6]. Aby wyeliminować ewentualne skutki tego zjawiska została do uzwojeń cewki przekaźnika włączona dioda prostownicza GL1B (OUT1_D1 oraz OUT2_D1). Istnieje możliwość wybrania wyjściowych styków przekaźnika jak normalnie otwartych (NO) lub jako normalnie zamkniętych (NC). O aktualnym stanie każdego z przekaźników informuje odpowiednia dla każdego wyjścia dioda LED (OUT1_D2 oraz OUT2_D2). 16/53

17 Rysunek 2.10.Wyjścia przekaźnikowe Zewnętrzne złącza rozszerzające W celu rozszerzenia funkcjonalności prezentowanego urządzenia został wyprowadzony interfejs 1-wire umożliwiający podłączenie innych niewielkich urządzeń jak np. termometr cyfrowy. Rysunek Zewnętrzne złącza rozszerzające W celu zaprezentowania takiej możliwości omawiane urządzenie zostało wyposażone w popularny termometr cyfrowy DS18B20, co nie zostało pokazane na rysunku 2.11, ponieważ jest to jedynie przykład wykorzystania wyprowadzonego interfejsu. W stosunkowo prosty sposób można do urządzenia podłączyć także inne, np. rezystancyjne, czujniki wykorzystując w tym celu interfejs analogowy. Warto dodać, iż interfejs ten to zwykły dzielnik napięciowy, w którym istnieje możliwość uzależnienia jednej z rezystancji od mierzonego przez czujnik parametru. Pełne wykorzystanie 17/53

18 spektrum zmian rezystancji takiego czujnika może wymagać zmiany wartości rezystancji (R_AN_IN) w bloku omawianego interfejsu. Jak wspomniano, do interfejsu 1-wire, jako przykład zastosowania, dołączono termometr cyfrowy DS18B20. W programie mikrokontrolera został natomiast przygotowany odpowiedni zestaw procedur (o czym będzie mowa w kolejnym rozdziale) pozwalający na obsługę tego urządzenia. DS18B20 jest cyfrowym czujnikiem temperatury pozwalającym na zaprogramowanie rozdzielczości pomiaru. Jego podstawowe cechy to [7]: komunikacja za pomocą interfejsu 1-wire, każdy odbiornik posiada unikalny 64 bitowy kod umieszczony w wewnętrznej pamięci ROM układu, maksymalnie uproszczony sposób odczytu temperatury, nie potrzebuje żadnych zewnętrznych komponentów, może być zasilany z linii danych, zasilanie od 3V do 5,5V, dokładność 0,5 C dla zakresu -10 C 85 C możliwość ustawienia rozdzielczości od 9 do 12 bitów, konwersja 12 bitowego słowa maksymalnie 750ms. Rysunek 2.12 przedstawia budowę logiczną układu DS18B20. Pamięć ROM 64-bitowa zawiera unikalny adres układu. Scratchpad (notatnik) zawiera 2 bajtowy rejestr z wartością temperatury dostarczoną cyfrowo z czujnika. W dodatku scratchpad zapewnia dostęp do jedno-bajtowego rejestru porównań (TH i TL) oraz do jednobajtowego rejestru konfiguracyjnego. Rejestr konfiguracyjny pozwala na ustawienie rozdzielczości konwersji temperatury (9, 10, 11 lub 12 bitów). TH, TL oraz rejestry konfiguracyjne są typu EEPROM, dlatego ich zawartość nie zmienia się po wyłączeniu zasilania. 18/53

19 Rysunek Schemat blokowy układu DS18B20 [8] Rysunek Topologia wyprowadzeń układu DS18B20 [8] Blok serwisowy W celu monitorowania poprawności wykonywania programu mikrokontrolera został wprowadzony blok serwisowy. Pozwala on w łatwy sposób zdiagnozować ewentualne błędy w oprogramowaniu. Wykorzystany został interfejs komunikacyjny UART mikrokontrolera. Aby możliwe było bezpośrednie podłączenie urządzenia do komputera za pomocą portu RS-232 wykorzystano konwerter MAX3232 [9], który jest jednym z wielu wariantów popularnego układu MAX232 [10]. Podstawowa różnica między układami jest taka, iż MAX3232 pozwala na pracę już od napięcia na poziomie 3,3V, a także wykorzystanie kondensatorów o mniejszej pojemności 100nF. Omawiane złącze posiada pin zasilający (3,3 V) umożliwiający zasilenie konwertera (np. RS232-USB), jeśli taki byłby wymagany. Na rysunku 2.14 został przedstawiony blok serwisowy urządzenia. 19/53

20 Rysunek Blok serwisowy urządzenia kontrolno-sterującego Projekt płytki drukowanej modułu kontrolno- sterującego Przedstawione powyżej schematy są efektem analizy postawionego problemu, próby jego rozwiązania, a także opracowania 2 płytek prototypowych. Ostatecznie wersja płytki została przedstawiona na rysunkach 2.15, 2.16, oraz Kształt obrysu płytki, a także otworów montażowych został zaprojektowany tak, aby urządzenie mogło zostać umieszczone w standardowej obudowie na szynę DIN - Z102 [11]. Rysunek Projekt płytki drukowanej warstwa TOP 20/53

21 Przedstawiona płytka drukowana została wykonana na podstawie przygotowanej dokumentacji technicznej w formacie GERBER, przez firmę SATLAND Prototype z Gdańska [12]. Dwuwarstwowy obwód drukowany został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było osadzenie wszystkich elementów SMD tylko na jednej stronie laminatu. Ma to duże znaczenie z uwagi na koszt seryjnej produkcji urządzeń elektronicznych. Na potrzeby pracy dyplomowej zostały wykonane 3 identyczne urządzenia tak, aby możliwe stało się stosunkowo łatwe pokazanie rozwiązania postawionego problemu. Płyta drukowana posiada wymiary 83x48[mm]. Rysunek Projekt płytki drukowanej warstwa BOTTOM Rysunek Projekt płytki drukowanej warstwa TOP oraz BOTTOM 21/53

22 2.1.9 Fizyczny wygląd modułów kontrolno-sterujących Na rysunku 2.18 przedstawiony został wygląd zmontowanego urządzenia. Rysunek Moduł kontrolno sterujący rzeczywisty wygląd urządzenia 2.2 Moduł punktu dostępowego Punkt dostępowy to urządzenie nadzorujące pracę urządzeń kontrolnosterujących. Jego schemat blokowy został zamieszczony na rysunku Rysunek Schemat blokowy urządzenia kontrolno-sterującego 22/53

23 Jak widać punkt dostępowy zaprojektowany został jako urządzenie nieznacznie różniące się od przedstawionego już urządzenia kontrolno-sterującego. Podstawowe różnice w schemacie blokowym to: - brak bloku serwisowego, - brak przełącznika konfiguracyjnego, - dodatkowy blok komunikacyjny Bluetooth, - mikrokontroler ATmega32L. W kolejnych podpunktach niniejszego opracowania postaram się omówić tylko nowe elementy, ponieważ pozostałe bloki są identyczne, jak w przypadku modułów kontrolno-sterujących Blok centralny mikrokontroler ATmega32L Sercem modułu punktu dostępowego jest mikrokontroler ATmega32L [13]. Dzięki zastosowaniu tego układu programista otrzymuje do dyspozycji aż 32kB nielotnej pamięci Flash. Biorąc pod uwagę zadania, jakie będzie wykonywał punkt dostępowy, taka ilość pamięci wydaje się być niezbędna. Omawiany mikrokontroler posiada także 2kB wewnętrznej statycznej pamięci RAM. Tabela 2.3. Uzupełniająca specyfikacja kontrolera ATmega32L Typ układu scalonego mikrokontroler AVR Organizacja pamięci Flash 8kx8bit Pojemność pamięci EEPROM 1024B Pojemność pamięci SRAM 2048B Obudowa TQFP44 Częstotliwość taktowania 16MHz Liczba wejść/wyjść 32 Liczba kanałów PWM 4 Liczba timerów 8-bit 2 Liczba timerów 16-bit 1 Montaż SMD Napięcie pracy V Dodatkowymi parametrami przemawiającymi za wyborem mikrokontrolera ATmega32L niewątpliwie były jego dostępność oraz cena (aktualnie poniżej 10 zł). Na rysunku 2.20 zaprezentowany został schemat ideowy urządzenia, w którym dla uproszczenia na zielono zaznaczono bloki: zasilania, wejść/wyjść oraz komunikacji radiowej. Moduł Bluetooth zastał dołączany do punktu dostępowego za pomocą 5- pinowego złącza, jako dodatkowe urządzenia. Więcej szczegółów znaleźć można w kolejnym podpunkcie. 23/53

24 Rysunek Schemat ideowy urządzenia kontrolno- sterującego 24/53

25 2.2.2 Moduł komunikacji Bluetooth BTM112 Do komunikacji punktu dostępowego z urządzeniem mobilnym za pomocą interfejsu Bluetooth wykorzystany został moduł BTM112. Od strony punktu dostępowego wymaga on jedynie odpowiedniego podłączenia pinów RX oraz TX interfejsu UART. Z tego powodu bazując na BTM112 został stworzony mały moduł Bluetooth, działający jako niezależnie urządzenie, posiadający 5 wyprowadzeń o następującym znaczeniu: ANT Antena VCC Napięcie zasilania (5..15 V) GND Masa RX Odbiór danych UART TX Nadawanie danych UART Rysunek 2.21 Wygląd BTM112 [14] Rysunek 2.22 Schemat ideowy modułu Bluetooth Rysunek 2.23 Wygląd jednowarstwowej płytki drukowanej modułu bluetooth 25/53

26 BTM-112 jest zintegrowanym układem Bluetooth klasy 2 o stosunkowo niewielkim rozmiarze (25x14.5x2.2mm), pracującym zgodnie ze standardem Bluetooth 2.0 EDR [15]. Posiada on wyprowadzenia USB oraz UART. Potrafi pracować w trybie SPP (Serial Port Profile). Dzięki obsłudze komend AT jego odpowiednia konfiguracja jest prosta. Do poprawnej pracy wymaga napięcia zasilania w przedziale od 3 do 3,6V. Nadajnik o mocy 2,5mW pozwala uzyskać zasięg do 10 metrów. Na potrzeby omawianego projektu za pomocą komend AT zostały zmienione następujące parametry: LocalEcho OFF, BaudRate bps, DeviceName: PD_AGH_BLUETOOTH. Warto dodać, iż parametry te zostały zmienione za pomocą komputera jeden raz i nie są ustawiane przez punkt dostępowy przy starcie urządzenia. Ewentualna zmiana modułu Bluetooth na inny musi zostać poprzedzona odpowiednią jego konfiguracją Projekt płytki drukowanej punktu dostępowego Na podstawie zaprezentowanych schematów ideowych została przygotowana kolejna płytka drukowana. Jej wygląd został przedstawiony na rysunkach Rysunek 2.24 Projekt płytki drukowanej warstwa TOP 26/53

27 Rysunek 2.25 Projekt płytki drukowanej warstwa Bottom Rysunek 2.26 Projekt płytki drukowanej warstwy TOP oraz Bottom 27/53

28 2.2.4 Fizyczny wygląd punktu dostępowego Na rysunku 2.27 przedstawiony został wygląd zmontowanego urządzenia w obudowie Z-100. Rysunek 2.27 Punkt dostępowy rzeczywisty wygląd urządzenia 28/53

29 2.3 Wykaz wykorzystanych elementów Tabela 2.4 przedstawia pełną listę elementów niezbędnych do produkcji punktu dostępowego i modułu kontrolno-sterującego. Tabela 2.4. Zestawienie elementów Nazwa Rodzaj Ilość Punkt dostępowy JRC23 Przekaźnik 2 LD1117S33TR Stabilizator 3,3V 1 BTM_MODULE Moduł Bluetooth 1 ATmega32-16AI Mikrokontroler 1 GL1B Dioda prostownicza 3 DZ3V6 Dioda zenera 2 100µF/16V Kondensator elektrolityczny 2 100nF Kondensator mlcc 2 LED_B Dioda LED niebieska 1 LED_R Dioda LED czerwona 1 LED_G Dioda LED zielona 5 BC846 Tranzystor NPN 2 470R Rezystor 5 2k Rezystor 2 4k7 Rezystor 1 10k Rezystor 5 1k1 Rezystor 4 10R Rezystor 2 120R Rezystor 2 RFM12B Moduł radiowy 1 DG P11 Listwa zaciskowa; 3,5mm; tory:2; 2 DG P11 Listwa zaciskowa; 3,5mm; tory:3; 2 Moduł kontrolno sterujący JRC23 Przekaźnik 2 LD1117S33TR Stabilizator 3,3V 1 DIP_SW_4 Przełącznik konfiguracyjny 1 MAX3232 Układ scalony 1 ATmega8L-8AC Mikrokontroler 1 GL1B Dioda prostownicza 3 DZ3V6 Dioda zenera 3 100µF/16V Kondensator elektrolityczny 2 100nF Kondensator mlcc 8 LED_B Dioda LED niebieska 1 LED_R Dioda LED czerwona 1 LED_G Dioda LED zielona 3 BC846 Tranzystor NPN 2 2k Rezystor 2 10k Rezystor 10 1k1 Rezystor 3 430R Rezystor 1 470R Rezystor 2 270R Rezystor 2 4k7 Rezystor 1 10R Rezystor 2 120R Rezystor 2 RFM12B Moduł radiowy 1 DG P11 Listwa zaciskowa; 3,5mm; tory:2; 2 DG P11 Listwa zaciskowa; 3,5mm; tory:3; 2 29/53

30 3. Oprogramowanie modułu kontrolnosterującego, punktu dostępowego oraz aplikacja dla systemu Android Kontrolę nad zaprojektowanymi urządzeniami sprawują 8-bitowe mikrokontrolery AVR firmy Atmel. Do kompilacji napisanego kodu użyto WinAVR (AVR-GCC dla Windows), natomiast pracę z kodem źródłowym ułatwiło dedykowane środowisko IDE o nazwie AVR Studio w wersji 4. Do zapisania kodów źródłowych do procesorów użyto programatora zgodnego z STK200/300. W kolejnych podrozdziałach omówione zostały zagadnienia związane z oprogramowaniem wspomnianych urządzeń, a także aplikacji użytkownika działającej w systemie Android. 3.1 Wspólne fragmenty kodu dla urządzeń kontrolno sterujących oraz punktu dostępowego Na podstawie rozdziału drugiego niniejszego opracowania można wysnuć słuszny wniosek, iż urządzenia są sprzętowo w wysokim stopniu podobne. Oczywistym jest zatem fakt, że wiele fragmentów kodu lub nawet całe biblioteki mogą być z powodzeniem wykorzystane w programie zarówno jednego, jak i drugiego urządzenia, dlatego w pierwszej kolejności omówione zostaną te właśnie fragmenty. Natomiast w podpunktach 3.2 oraz 3.3 tylko te, które nie zostały omówione z podpunkcie Komunikacja radiowa 868MHz Jak wcześniej wspomniano, w obu urządzeniach komunikacja radiowa została oparta o ten sam układ (RFM12B), dlatego została stworzona biblioteka do jego obsługi. Do komunikacji z radiowym układem nadawczo-odbiorczym niezbędny jest szeregowy interfejs urządzeń peryferyjnych SPI, dlatego została opracowana funkcja RFM_write_Cmd, pozwalająca wysłać oraz odebrać 16 bitowe dane. Do poprawnej inicjalizacji urządzenia wystarczy wywołać funkcję RFM_Init, która wyśle ciąg instrukcji konfiguracyjnych, w tym np.: częstotliwość pracy bloku radiowego, szybkość transmisji, wartość bajtów synchronizacji oraz opcje związane z zarządzeniem energią. Do odbioru danych z RMF12B służy funkcja RFM_Recv, natomiast do ich wysłania funkcja RMF_Send, która w pierwszej kolejności uaktywnia nadajnik, następnie wysyła 4 bajtową preambułę (0xAA). W kolejnym kroku wysyłany 30/53

31 jest kod synchronizacji (dla wszystkich urządzeń w projekcie są to bajty 0xD2D4, ponieważ adresowanie realizowane jest na wyższej warstwie protokołu transmisyjnego) Następnie wysłany jest bajt zawierający ilość bajtów ramki. Taka sekwencja (preambuła, kod synchronizacji oraz ilość bajtów) wysyłana jest przed każdą ramką komunikacyjną. Komunikacja pomiędzy urządzeniami wymaga określania pewnych podstawowych zasad, według których urządzenia będą się komunikować miedzy sobą. 1. Urządzenie nadrzędne, nadzorujące prace pozostałych urządzeń, to punkt dostępowy. 2. Urządzeniami podrzędnym są moduły kontrolno-sterujące. 3. Tylko urządzenie nadrzędne może zainicjalizować wymianę informacji, czyli żadne z urządzeń podrzędnych samo z siebie nie wyśle żadnych danych, dopóki nie zostanie o to poproszone odpowiednią komendą. 4. Moduły kontrolno-sterujące nie mogą się komunikować bezpośrednio między sobą Ramki komunikacyjne Przesłanie jakiekolwiek informacji pomiędzy modułem kontrolno-sterującym a punktem dostępowym i odwrotnie, wymaga stworzenia odpowiedniej ramki komunikacyjnej. Strukturę dwóch podstawowych typów ramek przedstawiono poniżej - ramka do przesyłania komend (do modułów kontrolno- sterujących) 0xE1 (SOP) Adres (0x00..0x08) Seq (0..255) Kod komendy Dane B0 Dane B1 Dane Bn CRC16 B1 CRC16 B2 0xE2 (EOP) - ramki do przesyłania odpowiedzi na komendy (z modułów kontrolno- sterujących) 0xE1 (SOP) Adres (0x81..0x88) Seq (0..255) Dane B0 Dane B1 Dane Bn CRC16 B1 CRC16 B2 0xE2 (EOP) Znaki specjalne to: 0xE1 (SOP) początek ramki transmisyjnej, 0xE2 (EOP) koniec ramki transmisyjnej, 0xE3 (ESC) w przypadku, gdy którykolwiek z bajtów ramki równy jest jednemu ze znaków specjalnych, nadawany jest bajt ESC oraz zanegowany bajt specjalny. Znaczenie poszczególnych pól ramki transmisyjnej: Dzięki bajtom SOP oraz EOP możliwe jest rozpoznanie startu/końca ramki danych oraz transmisja dowolnych bajtów danych. Każdy bajt wysłany przed SOP oraz po EOP jest ignorowany, 31/53

Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android Wykonanie: Łukasz Tomaszowicz Promotor: dr inż. Jacek Kołodziej Cel pracy dyplomowej Celem pracy

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011

Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 1 Spis treści 1 Charakterystyka projektu. 3 2 Schematy układów elektronicznych. 3 2.1 Moduł czujników.................................

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega32 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy:

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy: LITEcompLPC1114 Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Bezpłatny zestaw dla Czytelników książki Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki LITEcompLPC1114 jest doskonałą platformą mikrokontrolerową

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019)

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR to płyta bazowa umożliwiająca wykonywanie różnorodnych eksperymentów związanych z zastosowaniem mikrokontrolerów AVR w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR

UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR zestaw UNO R3 Starter Kit zawiera: UNO R3 (Compatible Arduino) x1szt. płytka stykowa 830 pól x1szt. zestaw 75 sztuk kabli do płytek stykowych

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet Głównym elementem jest mikrokontroler PIC18F67J60, który oprócz typowych modułów sprzętowych, jak port UART czy interfejs I2C, ma wbudowany kompletny moduł kontrolera Ethernet. Schemat blokowy modułu pokazano

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie TRD-FLAT CLASSIC Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V 4 formaty danych wyjściowych POWER LED w kolorze żółtym czerwono-zielony READY LED sterowany

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32 Butterfly Zestaw STM32 Butterfly jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

AVREVB1. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu

AVREVB1. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu AVREVB1 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. 1 Zestaw AVREVB1 umożliwia szybkie zapoznanie się z bardzo popularną rodziną mikrokontrolerów AVR w obudowach 40-to wyprowadzeniowych DIP (układy

Bardziej szczegółowo

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED Touch button module Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED 1 S t r o n a 1. Opis ogólny Moduł dotykowy został zaprojektowany jako tania alternatywa dostępnych przemysłowych przycisków dotykowych.

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 ZL27ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 Zestaw ZL27ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów STM32F103. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę zaawansowanych układów

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 PAMIĘCI SZEREGOWE EEPROM Ćwiczenie 3 Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 10 (3h) Implementacja interfejsu SPI w strukturze programowalnej Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 Opis techniczny Jakub Kuryło kl. III Ti Zespół Szkół Zawodowych nr. 1 Ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin e-mail: jkurylo92@gmail.com 1 Spis treści 1. Wstęp..

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x

ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x ZL9ARM Płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x 1 ZL9ARM to uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 WWW.DIGINN.EU Spis treści 1. Opis odtwarzacza MP3... 3 2. Wyprowadzenia odtwarzacza... 4 2.1 Wymiary płytki... 6 4. Tryby pracy... 8 5. Podłączanie MP3 Playera... 9 6.

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Strona 1 Spis treści 1. Instalacja...3 2. Instalacja sterowników w trybie HID....3 3. Programowanie w trybie HID...4 4. Instalacja w trybie COM....5 5. Programowanie

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Autor: Jakub Malewicz Wrocław, 15 VI 2007 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. DANE STACJI 3 3. SCHEMAT IDEOWY 4 4.

Bardziej szczegółowo

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 ZL29ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw ZL29ARM jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity Line (STM32F107).

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 Strona 1 Zawartość 1. Instalacja... 3 2. Instalacja sterowników w trybie HID.... 3 3. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Zdalny czujnik. Adam Zugaj Wydział Elektroniki, PWr IV rok, AiR (ARR) Wrocław, 12 czerwca 2009

Zdalny czujnik. Adam Zugaj Wydział Elektroniki, PWr IV rok, AiR (ARR) Wrocław, 12 czerwca 2009 Zdalny czujnik Adam Zugaj Wydział Elektroniki, PWr IV rok, AiR (ARR) Wrocław, 12 czerwca 2009 Dokument został stworzony w ramach kursu Wizualizacja danych sensorycznych, prowadzonego przez dra inż. Bogdana

Bardziej szczegółowo

2010-04-12. Magistrala LIN

2010-04-12. Magistrala LIN Magistrala LIN Protokoły sieciowe stosowane w pojazdach 2010-04-12 Dlaczego LIN? 2010-04-12 Magistrala LIN(Local Interconnect Network) została stworzona w celu zastąpienia magistrali CAN w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Kod przedmiotu: TS1C 622 388 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Elektronika samochodowa Temat: Programowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

m e d i a s e r v i c e Moduł kamery JPEG z komunikacją szeregową CJ0706A

m e d i a s e r v i c e Moduł kamery JPEG z komunikacją szeregową CJ0706A 1. Opis ogólny: /XXX/YYY (XXX przyjmować może wartości 232, 485 lub TTL, zaś YYY, to 090 lub 120) jest wysokozintegrowaną płytką, stanowiącą bazę do budowy systemów współpracujących z urządzeniami PDA,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne Szkolenia specjalistyczne AGENDA Programowanie mikrokontrolerów w języku C na przykładzie STM32F103ZE z rdzeniem Cortex-M3 GRYFTEC Embedded Systems ul. Niedziałkowskiego 24 71-410 Szczecin info@gryftec.com

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda). ZL2PRG Programator ISP dla mikrokontrolerów AVR firmy Atmel Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/ Zestaw Startowy EvB Zestaw startowy EvB 5.1 z mikrokontrolerem ATMega32 jest jednym z najbardziej rozbudowanych zestawów dostępnych na rynku. Został zaprojektowany nie tylko z myślą o początkujących adeptach

Bardziej szczegółowo

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 -

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 - STK500v2 Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Programator STK500v2 jest programatorem ISP 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Pod³¹czany do portu

Bardziej szczegółowo

Moduł uruchomieniowy AVR ATMEGA-16 wersja 2

Moduł uruchomieniowy AVR ATMEGA-16 wersja 2 Dane aktualne na dzień: 30-08-2016 20:09 Link do produktu: /modul-uruchomieniowy-avr-atmega-16-wersja-2-p-572.html Moduł uruchomieniowy AVR ATMEGA-16 wersja 2 Cena Cena poprzednia Dostępność 211,00 zł

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Spis treści 1. Informację ogólne...2 2. Podstawowe parametry...2 3. Wejścia / wyjścia...2 4. Schemat blokowy...5 5. Zegar czasu rzeczywistego...6 6. Łącza

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

USB interface in 8-bit microcontrollers PIC18F family manufactured by Microchip.

USB interface in 8-bit microcontrollers PIC18F family manufactured by Microchip. 1 Mateusz Klimkowski IV rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy USB interface in 8-bit microcontrollers PIC18F family manufactured by Microchip. Interfejs USB w 8-bitowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami mikrokontrolerów PIC. Jest on przystosowany do współpracy z mikrokontrolerami

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-BT-USB

Kod produktu: MP-BT-USB Interfejs Bluetooth na USB do zastosowań kontrolno-pomiarowych, sterowany komendami AT Urządzenie zbudowano w oparciu o moduł transmisyjny Bluetooth typu BTM-222 firmy Rayson, umożliwiający zasięg bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1)

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Sterowniki programowalne

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2

Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2 Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2 Opis Moduł mh-mrg jest modułem komunikacyjnym Bluetooth/SMS/GSM umożliwiającym zdalne sterowanie system F&Home za pośrednictwem telefonów komórkowych.

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion

STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 Data aktualizacji: 08/2011r. 08/2011 AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia...

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

- WALKER Czteronożny robot kroczący

- WALKER Czteronożny robot kroczący - WALKER Czteronożny robot kroczący Wiktor Wysocki 2011 1. Wstęp X-walker jest czteronożnym robotem kroczącym o symetrycznej konstrukcji. Został zaprojektowany jako robot którego zadaniem będzie przejście

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PROGRAMATOR dualavr. redflu Tarnów

Instrukcja obsługi. PROGRAMATOR dualavr. redflu Tarnów 2008 Instrukcja obsługi PROGRAMATOR dualavr redflu Tarnów 1. Instalacja. Do podłączenia programatora z PC wykorzystywany jest przewód USB A-B (często spotykany przy drukarkach). Zalecane jest wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium mikroinformatyki. Szeregowe magistrale synchroniczne.

Laboratorium mikroinformatyki. Szeregowe magistrale synchroniczne. Laboratorium mikroinformatyki. Szeregowe magistrale synchroniczne. Transmisja szeregowa charakteryzująca się niewielką ilością linii transmisyjnych może okazać się użyteczna nawet w wypadku zastosowania

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

4. Karta modułu Slave

4. Karta modułu Slave sygnały na magistralę. Można wyróżnić trzy typy układów scalonych takie jak bramki o otwartym kolektorze wyjściowym, bramki trójstanowe i bramki o przeciwsobnym wzmacniaczu wyjściowym. Obciążalność prądową

Bardziej szczegółowo

BF30 OCDLINK/USBASP ARM-JTAG/AVR-ISP Programmer-debugger Instrukcja obsługi

BF30 OCDLINK/USBASP ARM-JTAG/AVR-ISP Programmer-debugger Instrukcja obsługi BF30 OCDLINK/USBASP ARM-JTAG/AVR-ISP Programmer-debugger Instrukcja obsługi BoFF 2007 2009 Spis treści 1. Opis urządzenia...3 2. Instalacja oprogramowania w Windows...5 2.1 Instalacja oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH

Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH 1. Dane techniczne Napięcie zasilania 7-37V GSM Wejścia Wyjścia 850/900/1800/1900 MHz 2 analogowe 0 do 10V/4 cyfrowe 4 przekaźniki 1A/30VDC + 4

Bardziej szczegółowo