Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564"

Transkrypt

1 1/24 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Zespół Szkół nr 1 ul. Ułanów 3 Kontaktowy: Zespół Szkół nr 1 Kraków ul.ułanów 3 Do wiadomości: Eugeniusz Legut Kraków POLSKA Tel Faks Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Podmiot prawa publicznego Edukacja Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Wyposażenie pracowni obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie w ramach realizacji projektu Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce realizacji dostawy Kraków ul. Ułanów 3. Kod NUTS PL213 1/24

2 2/24 II.1.3) II.1.4) II.1.5) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Pionowe centrum obróbcze CNC 1 szt. Powierzchnia stołu 900x300 mm, max obciążenie stołu 250 kg, stół z rowkami teowymi o szerokości 16 mm i odstępach 110 mm, przesuw w osi X mm, przesuw w osi Y mm, przesuw osi Z mm, odległośc wrzeciona od powierzchni stołu mm, Max moc wrzeciona 8 kw, obroty wrzeciona obr/min, stożek mocujący narzędzia ISO 40, magazyn narzędziowy w liczbie szt, typ stożka mocującego SK40 (wykonanie standardowe DIN 69871), dokładność pozycjonowania maszyny +/- 0,0051 mm, powtarzalność pozycjonowania maszyny +/- 0,0025 mm, sterowanie CNC w 3 osiach kompatybilne do Fanuca, uchylny pulpit sterujący z monitorem LCD i portem USB oraz złączem RS 232, menu pulpitu w języku polskim, pokrętka elektroniczna, pojemność pamięci min 1-250MB, kabina ochronna z przesuwnymi drzwiami czołowymi i bocznymi, układ centralnego smarowania, instalacja do podłączenia sprężonego powietrza, spiralny wyrzutnik wiórów, gwintowanie bez oprawki kompensującej. Półka na komputer przenośny. Posadowienie maszyny na miejscu docelowym zgodnie z wymogami technicznymi producenta i uruchomienie obrabiarki, szkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi obrabiarki i programowania. Waga maszyny max kg. Pierwsze napełnienie mediami - chłodziwem, olejami. Dokumentacja maszyny w j. polskim, Deklaracja zgodności CE, Gwarancja 24 m-ce. Wyposażenie do pionowego centrum obróbczego CNC 1 kpl. Zespół pompy chłodziwa, oświetlenie maszyny, zestaw sond bezkablowych do pomiaru narzędzi na promieniu i długości oraz do pomiaru i ustawienia detali wraz z cyklami pomiarowymi, kontrola uszkodzonych narzędzi, korekta ścieżki ruchu narzędzi i przygotowaniem maszyny do pracy z sondami. Funkcja dialogowego wsparcia funkcji programowania. Emulsję chłodzącą 22 litry. Oprogramowanie dla sterowania CNC - CAD/CAM na 5 stanowisk w j. polskim do obróbki frezarskiej kształtowej 5-osiowej, obróbki drutem EDM 5-osiowej, obróbki tokarskiej 2 wrzecionowej, obróbki tokarsko-frezarskiej z napędzanymi narzędziami 5-osiowymi, zaawansowane modelowanie brył, symulacja obróbki, odczyt danych z formatów AutoCAD(dwg), csv, dxf, Autodesk Inventor, IGES, Mechanical Desktop, Parasolid, Solid Edg, SolidWorks, TXT, VDA-FS, ACIS(SAT) wraz z postprocesorami, (typ licencji: fixed). konfiguracja do współpracy z obrabiarkami, szkolenia instruktorów w siedzibie ZS nr 1, multimedialny zestaw szkoleń na płytach CD/ DVD, możliwość wykonywania kopii demonstracyjnych programu do użytku domowego (ćwiczeń) instruktorów i uczniów (możliwość rysowania, modelowania, importu, tworzenia technologii obróbki i symulacji ale bez możliwości zapisu i generowania kodu maszynowego). Oprogramowanie to, ma umożliwić pisanie programów, symulacje obróbki na komputerze, a także ich transmisję do obrabiarki. Kontrakt wsparcia technicznego przez 2 lata. Oprogramowanie treningowo-edukacyjne w j. polskim zestaw cad-edukacja oparty o solid edge lub równoważne, oprogramowanie cad 3d, współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem cam, parametryczne, minimum 30 stanowisk, pełna wersja dla ucznia i nauczyciela (z możliwością wykorzystania poza szkołą), popularne w szkołach technicznych (minimum 200 zarejestrowanych szkół) zestaw cam-edukacja oparty o edgecam lub równoważne oprogramowanie cam, współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem cad, postprocesory dla sinumerik, fanuc, minimum 30 stanowisk, wersja dla ucznia i nauczyciela (z możliwością wykorzystania poza szkołą), popularne w szkołach technicznych (minimum 200 zarejestrowanych szkół), wraz ze szkoleniem. Symulator sterowania obrabiarką (podwójne oprogramowanie do wyboru dla frezarki lub tokarki, wizualny system wspomagania programowania, pełnofunkcyjne sterowanie, symulacją wszystkich funkcji maszynowych, 2/24

3 3/24 graficzna symulacja obróbki, możliwość kalkulowania czasów obróbki, wbudowane menu pomocy, alarmy z pełnymi opisami, wbudowane gniazdo pod złącze USB, praca cztero i pięcioosiowa, obrót i skalowanie współrzędnych, twardy dysk, system programowanie intuicyjnego, menu pulpitu w języku polskim, możliwość bezpośredniej transmisji na obrabiarkę). Wózek narzędziowy 7szufladowy wraz z wyposażeniem 250 elementowy porównywalny z wózkiem Bahco 1470K7. Regał szafa narzędziowa metalowa (wys-2000, szr-660, głęb-600) - szt 1. Wyposażenie regału: a) szuflada szer 600 na prowadnicach kulkowo teleskopowych z możliwością całkowitego wysunięcia o głębokości 60 mm 2 szt. wraz z przegródkami. b) szuflada szer 600 na prowadnicach kulkowo teleskopowych z możliwością całkowitego wysunięcia o głębokości 100 mm-2szt. wraz z przegródkami. c) półka na oprawki SK40, d) półka z przegródkami na narzędzia cylindryczne -2 szt. Narzędzia do wykonywania zadań technologicznych na obrabiarce: 1. Oprawka zaciskowa ER mm SK40 DIN69871AD L70 5 szt; 2. Komplet tulejek zaciskowych ER32 (470E) do poz 1 2 szt; Klucz do mocowania ER32 1 szt; 3. Oprawa do narz. cylindrycznych Weldon DIN69871AD SK fi 10 2 szt; 4. Oprawa do narz. cylindrycznych Weldon DIN69871AD SK fi 12 2 szt; 5. Oprawa do narz. cylindrycznych Weldon DIN69871AD SK fi 16 1 szt; 6. Oprawa do narz. cylindrycznych Weldon DIN69871AD SK fi 20 2 szt; 7. Oprawa do narz. cylindrycznych Weldon DIN69871AD SK fi 25 2 szt; 8. Osiowy uchwyt zaciskowy 3-20 mm DIN69871AD SK40(Mocowanie przy pomocy pokrytej tulei mocującej i regulowanego zderzaka wzdłużnego, prosta obsługa z boku kluczem sześciokątnym, dokładność ruchu obrotowego 3μm (przy 2,5xD), moment trzymania > 200 Nm (przy uchwycie Ø 12 mm), z przestawianiem długości w rozprężnej tulei zaciskowej) 1 szt; Tuleja rozprężne zaciskowe APC 3-20 mm fi 4 1 szt. Tuleja rozprężne zaciskowe APC 3-20 mm fi 5 1 szt. Tuleja rozprężne zaciskowe APC 3-20 mm fi 6 1 szt. Tuleja rozprężne zaciskowe APC 3-20 mm fi 8 1 szt. Tuleja rozprężne zaciskowe APC 3-20 mm fi 10 1 szt. Tuleja rozprężne zaciskowe APC 3-20 mm fi 12 1 szt. Tuleja rozprężne zaciskowe APC 3-20 mm fi 16 1 szt. 9. Oprawa do narzedzi nasadzanych z rowkiem wpustowym DIN69871A D22 1 szt Trzpień z rowkiem wpustowym D mm 1 szt. Trzpień z rowkiem wpustowym D mm 1 szt Trzpień z rowkiem wpustowym D mm 1 szt. Pierścień dystansowy D22 1,0 mm 10 szt. Pierścień dystansowy D22 2,0 mm 2 szt. Pierścień dystansowy D22 5,0 mm 2 szt. Pierścień dystansowy D22 10,0 mm 4 szt. Pierścień dystansowy D22 20,0 mm 5 szt. Pierścień dystansowy D22 60,0 mm 1 szt. 10. Oprawka z kompensacją osiową do gwintowania M3 - M12 SK40 DIN69871AD 1 szt Zabierak szybkowymienny ze sprzęgłem M4 D19 1 szt. 3/24

4 4/24 Zabierak szybkowymienny ze sprzęgłem M5 D19 1 szt. Zabierak szybkowymienny ze sprzęgłem M6 D19 1 szt. Zabierak szybkowymienny ze sprzęgłem M8 D19 1 szt. Zabierak szybkowymienny ze sprzęgłem M10 D19 1 szt. Zabierak szybkowymienny ze sprzęgłem M12 D19 1 szt. 11. Głowica frezarska do płaszczyzn 45st. RichMill RM8-D fi50 mm, Z-4(do planowania powierzchni zew.)/ S R04 IK 1 szt Płytki SNEX 1206 ANN- mm-1 DN630 stal, stal nierdz. / SNKX 1206(czteroostrzowe) 40 szt. Płytki SNEX 1206 ANN-MA H10F mat kolorowe (czteroostrzowe) 10 szt. 12. Zestaw wytaczarski D'Andrea mm(zawartość:1-trm 50/63; po 1-B3.06/B3.08/B3.11/B3.16/B3.22; po1-p20.30/p02.30/p03.30; 1-PS11.30; po 1-SFTP25/SFTP32/SFTP50; 5 -TPGX090202L; 1-TPGX110302L; 2- WCGT020102L) 1 szt 13. Trzpień wytaczarski SK40 DIN69871AD MHD 50.48(do zamocowania zestawu D'Andrea) 1 szt 14. Frez promieniowy VHM TiAlN Z-2 fi 3 5 szt; 15. Frez promieniowy VHM TiAlN Z-2 fi 4 5 szt; 16. Frez promieniowy VHM TiAlN Z-2 fi 6 5 szt; 17. Frez promieniowy VHM TiAlN Z-2 fi 8 5 szt; 18. Frez promieniowy VHM TiAlN Z-2 fi 10 5 szt; 19. Frez promieniowy VHM TiAlN Z-4 fi 16 2 szt; 20. Frez trzpieniowy fi 4 VHM Z-1 do Alu. 2 szt; 21. Frez trzpieniowy fi 8 VHM Z-1 do Alu. 2 szt; 22. Frez trzpieniowy fi 6 VHM Z-2 do Alu. 2 szt; 23. Frez trzpieniowy fi 8 VHM Z-2 do Alu. 2 szt; 24. Frez trzpieniowy fi 10 VHM Z-2 do Alu. 2 szt; 25. Frez trzpieniowy zgrubny VHM TiAlN fi 6 5 szt; 26. Frez trzpieniowy zgrubny VHM TiAlN fi 8 5 szt; 27. Frez trzpieniowy zgrubny VHM TiAlN fi 10 5 szt; 28. Frez trzpieniowy zgrubny VHM TiAlN fi 16 2 szt; 29. Frez piłkowy VHM fi 100x2,00x22x Z szt 30. Frez trzpieniowy VHM TiAlN - Z-4 fi 4 (dla poz wersja krotka (45-60 mm), 4 ostrza, skrawające w środku, geometria ostrza czołowego do skrawania w środku, 30 zwoj prawy, Chwyt walcowy. Tolerancja średnicy 0-0,02 mm, do mocowania w uchwytach zaciskowych o równomiernym zacisku.) 5 szt 31. Frez trzpieniowy VHM TiAlN - Z-4 fi 5 5 szt; 32. Frez trzpieniowy VHM TiAlN - Z-4 fi 6 5 szt; 33. Frez trzpieniowy VHM TiAlN - Z-4 fi 8 5 szt; 34. Frez trzpieniowy VHM TiAlN - Z-4 fi 10 5 szt; 35. Frez trzpieniowy VHM TiAlN - Z-4 fi 12 5 szt. 36. Frez do frezowania gwintów wewnetrznych SR0013 J14C D-10 mm 1 szt. 37. Płytki do frezowania gwintów A-14 mm 60st. pełny p-1,0 mm 4 szt. 38. Płytki do frezowania gwintów A-14 mm 60st. pełny p-1,5 mm 4 szt. 39. Korpus freza do rowkowania wewnetrznego ZH B.HM 1 szt. 40. Płytki do frezowania segera 1,6 mm t-max 1,00 2 szt. 41. Płytki do frezowania segera 2,15 mm t-max 1,50 2 szt. 42. Grzybki do oprawek SK40 DIN69871AD ślepe 24 szt; 43. Uniwersalna pomoc montażowa SK40/HSK63 2 szt; 4/24

5 5/ Wiertło Kyocera S20-DRS szt; 45. Płytki do stali DS110 PR szt; 46. Wiertło S25-DRZ szt; 47. Tuleja SHE szt; 48. Płytki do stali ZCMT 06T204SP PR szt; 49. Płytki doaluminium ZCMT 06T204 KW10 10 szt; Frezarka narzędziowa sterowana CNC 1 szt. Powierzchnia stołu 1200x260 mm, max obciążenie stołu 450 kg, stół z rowkami teowymi o szerokości 16 mm, przesuw w osi X mm, przesuw w osi Y mm, przesuw osi Z mm, odległośc wrzeciona od powierzchni stołu mm, Max moc wrzeciona 7 kw, max obroty wrzeciona obr/min, stożek mocujący narzędzia ISO 40, magazyn narzędziowy w liczbie 10-12szt, typ stożka mocującego SK40 (wykonanie standardowe DIN 69871), dokładność pozycjonowania maszyny +/- 0,01 mm, powtarzalność pozycjonowania maszyny +/- 0,005 mm, sterowanie CNC w 3 osiach kompatybilne do Fanuca, uchylny pulpit sterujący z monitorem LCD i portem USB oraz złączem RS 232, menu pulpitu w języku polskim, pokrętka elektroniczna, Intuicyjny System Programowania, pojemność pamięci MB, kabina ochronna z drzwiami, instalacja do podłączenia sprężonego powietrza. Półka na komputer przenośny. Posadowienie maszyny na miejscu docelowym zgodnie z wymogami technicznymi producenta i uruchomienie obrabiarki, szkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi obrabiarki i programowania. Pierwsze napełnienie mediami - chłodziwem, olejami. Zespół pompy chłodziwa. Dokumentacja maszyny w j. polskim, Deklaracja zgodności CE. Waga maszyny max kg. Gwarancja 24 m-ce. Wyposażenie do frezarki narzędziowej CNC 1 kpl. Oświetlenie maszyny, zestaw sond bezkablowych do pomiaru narzędzi na promieniu i długości oraz do pomiaru i ustawienia detali wraz z cyklami pomiarowymi, kontrola uszkodzonych narzędzi, korekta ścieżki ruchu narzędzi i przygotowaniem maszyny do pracy z sondami. Funkcja dialogowego wsparcia funkcji programowania, śrubowy odbiornik wiórów. Stół obrotowy z serwonapędem umieszczonym z tyłu, z płytą mocującą d=160 mm, z centralnym otworem bazowym i rowkami teowymi. Wymiary stołu obrotowego: szerokość 275 mm, długość 312 mm, wysokość 264 mm, moment obrotowy 203 Nm, wysokość osi obrotu 127 mm(+/-0,025), zasilanie 230V, dokładność indeksowania +/- 15sekund, rozdzielczość 0,001 stopnia. Uchwyt trójszczękowy d=160 mm do stołu obrotowego z tarczą mocującą do stołu teowego. Konik ręczny do stołu obrotowego. 4-a oś CNC wraz przyłączem i okablowanie i przygotowaniem do podłączenia stołu obrotowego. Symulator sterowania obrabiarką (podwójne oprogramowanie do wyboru dla frezarki lub tokarki, wizualny system wspomagania programowania, pełnofunkcyjne sterowanie, symulacja wszystkich funkcji maszynowych, graficzna symulacja obróbki, możliwość kalkulowania czasów obróbki, wbudowane menu pomocy, alarmy z pełnymi opisami, wbudowane gniazdo pod złącze USB, praca cztero i pięcioosiowa, obrót i skalowanie współrzędnych, system programowanie intuicyjnego, możliwość bezpośredniej transmisji na obrabiarkę). Mini narzędzie szlifująco-frezujące wraz z nasadkami do szlifowania i frezowania, zasilanie 230V, moc 100W, zakres obrotów regulowany 5-20 tys obr/min. Narzędzia do wykonywania zadań technologicznych na obrabiarce: 1. Gwintownik maszynowy do otw przelotowych TiN M4 2 szt; 2. Gwintownik maszynowy do otw przelotowych TiN M5 2 szt; 3. Gwintownik maszynowy do otw przelotowych TiN M6 2 szt; 4. Gwintownik maszynowy do otw przelotowych TiN M8 2 szt; 5. Gwintownik maszynowy do otw przelotowych TiN M10 2 szt; 5/24

6 6/24 6. Gwintownik maszynowy do otw przelotowych TiN M12 2 szt; 7. Gwintownik maszynowy do otw przelotowych TiN M16 1 szt; 8. Gwintownik maszynowy do otw nieprzelotowych TiN M4 2 szt; 9. Gwintownik maszynowy do otw nieprzelotowych TiN M5 2 szt; 10. Gwintownik maszynowy do otw nieprzelotowych TiN M6 2 szt; 11. Gwintownik maszynowy do otw nieprzelotowych TiN M8 2 szt; 12. Gwintownik maszynowy do otw nieprzelotowych TiN M10 2 szt; 13. Gwintownik maszynowy do otw nieprzelotowych TiN M12 2 szt; 14. Gwintownik maszynowy do otw nieprzelotowych TiN M16 1 szt; 15. Wiertło VHM TiN do stali, stali nierdzewnej fi 3,0 3 szt; 16. Wiertło VHM TiN do stali, stali nierdzewnej fi 3,3 3 szt; 17. Wiertło VHM TiN do stali, stali nierdzewnej fi 4,0 3 szt; 18. Wiertło VHM TiN do stali, stali nierdzewnej fi 4,2 3 szt; 19. Wiertło VHM TiN do stali, stali nierdzewnej fi 5,0 3 szt; 20. Wiertło VHM TiN do stali, stali nierdzewnej fi 6,0 2 szt; 21. Wiertło VHM TiN do stali, stali nierdzewnej fi 6,8 2 szt; 22. Wiertło VHM TiN do stali, stali nierdzewnej fi 8,0 2 szt; 23. Wiertło VHM TiN do stali, stali nierdzewnej fi 8,5 2 szt; 24. Wiertło VHM TiN do stali, stali nierdzewnej fi 10,0 2 szt; 25. Wiertło VHM TiN do stali, stali nierdzewnej fi 10,2 1 szt; 26. Wiertło VHM TiN do stali, stali nierdzewnej fi 12,0 1 szt; 27. Wiertło VHM TiN do stali, stali nierdzewnej fi 14,0 1 szt; 28. Wiertło VHM 5xD TiAlN do stali, st. nierdzewnej fi 3 3 szt; 29. Wiertło VHM 5xD TiAlN do stali, st. nierdzewnej fi 4 3 szt; 30. Wiertło VHM 5xD TiAlN do stali, st. nierdzewnej fi 5 3 szt; 31. Wiertło VHM 5xD TiAlN do stali, st. nierdzewnej fi 6 3 szt; 32. Wiertło VHM 5xD TiAlN do stali, st. nierdzewnej fi 8 3 szt; 33. Wiertło VHM 5xD TiAlN do stali, st. nierdzewnej fi 10 3 szt; 34. Frez do rowków teowych M6 (6 krawędzi tnących, mater.hss/co5) 1 szt; 35. Frez do rowków teowych M10 (6 krawędzi tnących, mater.hss/co5) 1 szt; 36. Frez do rowków teowych M14 (8 krawędzi tnących, mater.hss/co5) 1 szt; 37. Frez wklesły R-8 mm, D-24 mm (chwyt walcowy d-16 mm) 1 szt; 38. Frez kątowy 45st. D-20 mm, DIN1883 C 1 szt; 39. Frez kątowy 45st. D-20 mm, DIN D 1 szt; 40. Zestaw pogłębiaczy stożkowych 90st. HSS Tin(po 1 szt. 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm) 1 szt; 41. Płytki do frezowania gwintów A-14 mm 60st. pełny P-1,0 mm 4 szt; 42. Płytki do frezowania gwintów A-14 mm 60st. pełny P-1,5 mm 4 szt; 43. Płytki do frezowania segera 1,6 mm t-max 1,00 2 szt; 44. Płytki do frezowania segera 2,15 mm t-max 1,50 2 szt; 45. Komplet pogłębiaczy płaskich dokładna klasa jakości (dla śrub M3-M10 sześcioczęściowy) 1 szt; Tokarka uniwersalna sterowana CNC/ręcznie 1 szt. Przesuw wzdłużny w osi Z mm, przesuw poprzeczny w osi X mm, średnica przeplotu nad suportem 240 mm, średnica przeplotu nad łożem 400 mm, średnica uchwytu 200 mm, zakres obrotów wrzeciona obr/min, moc wrzeciona 5-6,5 kw, przeplot wrzeciona mm, końcówka wrzeciona A2-5, Całkowite zapotrzebowanie mocy<10 kva. Intuicyjny system programowania, uchylny pulpit sterujący 6/24

7 7/24 z monitorem LCD oraz złącze USB oraz złączem RS 232, menu pulpitu w języku polskim, pokrętka elektroniczna, sterowanie CNC w 2 osiach kompatybilne do FANUCA, Transformator. Półka na komputer przenośny. Waga maszyny max 1900 kg. Pierwsze napełnienie mediami - chłodziwem, olejami. Posadowienie maszyny na miejscu docelowym zgodnie z wymogami technicznymi producenta i uruchomienie obrabiarki, szkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi obrabiarki i programowania. Intuicyjny System Programowania. Dokumentacja maszyny w j. polskim, Deklaracja zgodności CE. Gwarancja 24 m-ce. Automat tokarski CNC 1 szt. Maszyna z kabiną ochronną z rozsuwanymi drzwiami czołowymi. Wrzeciono sterowane wektorowo o prędkości obrotowej obr/min i mocy 11 kw oraz momencie obrotowym 102 Nm przy 1300 obr/min. Końcówka wrzeciona A2-5. Przesuw poprzeczny suportu w osi X Przesuw wzdłużny suportu osi Z Średnica przelotu nad saniami Średnica przelotu nad łożem Średnica uchwytu trójszczękowego 165. Maksymalny przelot wrzeciona Maksymalna średnica toczenia z pręta Maksymalna średnica toczenia dla głowicy VDI 180. Liczba pozycji narzędziowych Typ głowicy VDI 40. Dokładność pozycjonowania maszyny - +/-0,005, powtarzalność maszyny +/-0,003. Ciężar maszyny max 2300 kg. Napięcie zasilania 3x400V. Sterowanie CNC, 2 osie,kompatybilne do Fanuca, Pojemność pamięci min 1MB, Uchylny pulpit sterujący z monitorem LCD 15" i złącze USB i złącze RS 232, menu pulpitu w języku polskim, Pokrętka elektroniczna, Hydrauliczny uchwyt trójszczękowy z miękkimi szczękami mm, Kompensacja temperaturowa śrub pociągowych-tocznych, Gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej, Instalacja dla podłączenia sprężonego powietrza, Układ chłodzący z wysuwanym zbiornikiem na chłodziwo, Automatyczny układ centralnego smarowania, Oświetlenie maszyny, Dokumentacja maszyny /J. polski/, Pierwsze napełnienie mediami - chłodziwem, olejami. Posadowienie maszyny na miejscu docelowym zgodnie z wymogami technicznymi producenta i uruchomienie obrabiarki, szkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi obrabiarki i programowania. Deklaracja zgodności CE. Gwarancja 24 m-ce. Wyposażenie do tokarki narzędziowej 1 kpl. Zespół pompy chłodziwa. Konik manualny MT-4. Zespół osłon z przesuwnymi drzwiami oraz osłona wrzeciona. Funkcja dialogowego wsparcia funkcji programowania. Emulsję chłodzącą na bazie oleju mineralnego 22 litry. Symulator sterowania obrabiarką (podwójne oprogramowanie do wyboru dla frezarki lub tokarki, wizualny system wspomagania programowania, pełnofunkcyjne sterowanie, symulacja wszystkich funkcji maszynowych, graficzna symulacja obróbki, możliwość kalkulowania czasów obróbki, wbudowane menu pomocy, alarmy z pełnymi opisami, wbudowane gniazdo pod złącze USB, praca cztero i pięcioosiowa, obrót i skalowanie współrzędnych, twardy dysk, system programowanie intuicyjnego, możliwość bezpośredniej transmisji na obrabiarkę). 7/24

8 8/24 Wózek narzędziowy warsztatowy z blatem ze sklejki 30 mm z 6 szufladami na prowadnicach kulkowo teleskopowych z możliwością całkowitego wysunięcia i obciążeniu 45 kg, wózek osadzony na kółkach w tym dwa z hamulcem. Szuflady wyposażone w przegródki.wymiary wózka (max: wys-800, szer-1250, głęb-500) 2 szt. Narzędzia do wykonywania zadań technologicznych na obrabiarce: 1. Zestaw mikronarzędzi do wytaczania detali KT 4-20 (od f0,6 mm wytaczanie wewnętrzne, poprzeczne, fazowanie, toczenie gwintów) 1 szt 2. Szybkowymienny imak wytaczarski typ B 30x130(z pryzmą, dla wytaczadeł i innych narzędzi z chwytem cylindrycznym) 2 szt 3. Pryzma redukcyjna typ P 30x20 2 szt 4. Szybkowymienny imak wytaczarski typ BS wer. B 40x120 mm(z cylindrycznym otworem dla tulei ze stożkiem Morsea) 3 szt Tuleja redukcyjna 40x16 mm 2 szt. Tuleja redukcyjna 40x20 mm 2 szt. Tuleja redukcyjna 40x10 mm 1 szt. 5. Obrotowy kieł tokarski -MK4 60st. 1 szt 6. Uchwyt tokarski z korpusem stalowym fi szt 7. Tarcza zabierakowa do uchwytu tokarskiego fi szt 8. Uchwyt tulei zaciskowych ER32 od 2-20(z chwytem cylindrycznym D-40 hartowany i precyzyjnie szlifowany, bicie promieniowe chwytu cylindrycznego w stosunku do stożka wewnętyrz. max 5 mm jakość kąta stożka AT3, nakrętka mocująca i nakrętka ściągająca) 2 szt 9. Wytaczak A10K SCLCR06 1 szt 10. Wytaczak A12L SDUCR 07 1 szt 11. Płytki do toczenia stali DCMT FT JC215V 10 szt 12. Płytki do toczenia alu. DCGT DL LT30 10 szt 13. Nóż do toczenia zewn, planowania SCLCR 2525 M09 1 szt 14. Nóż do toczenia zewn, kształtowych PDJNR 2525 K15 1 szt 15. Nóż do toczenia zewn, kształtowych PDJNL 2525 K15 1 szt 16. Nóż promieniowy SRDCN 2525 M10 1 szt 17. Płytki do toczenia stali RCMT 10T3 MO 51 DC szt 18. Płytki do toczenia alu. RCMT 10T3 MO 51 DC szt 19. Nóż do toczenia gwintów zewnetrznych SER 2525 M16 1 szt 20. Nóż do toczenia gwintów wewnetrznych SIR 0013 M16 1 szt 21. Nóż do przecinania, rowkowania tocz wzdłużne / poprzeczne DDGR szt 22. Korpus/oprawa do przecinaka listwowego KGTBN szt 23. Komplet szczęk miękkich HC06(do uchwytu obrabiarki z poz 5a) -2 szt 24. Komplet szczęk twardych HC06(do uchwytu obrabiarki z poz 5a) -1 szt Wyposażenie do automatu tokarskiego CNC 1 kpl. Automatyczna sonda narzędziowa. Taśmowy wyrzutnik wiórów. System Intuicyjnego programowania dla tokarek moduł ułatwiający pisanie programów, pomiar i definiowanie rodzaju narzędzi, oznaczenie punktów bazowych. Pomiar obrabianego przedmiotu. Funkcja Visual Quick Code dla tokarek. Symulator sterowania obrabiarką (podwójne oprogramowanie do wyboru dla frezarki lub tokarki, wizualny system wspomagania programowania, pełnofunkcyjne sterowanie, symulacja wszystkich funkcji maszynowych, graficzna symulacja obróbki, możliwość kalkulowania czasów obróbki, wbudowane menu pomocy, alarmy 8/24

9 9/24 z pełnymi opisami, wbudowane gniazdo pod złącze USB, praca cztero i pięcioosiowa, obrót i skalowanie współrzędnych, system programowanie intuicyjnego, możliwość bezpośredniej transmisji na obrabiarkę). Narzędzia do wykonywania zadań technologicznych na obrabiarce: 1. Imak nożowy B2 VDI40 20x20 5 szt 2. Imak nożowy E4 VDI40 ER32 zakr mm 4 szt 3. Oprawka do narzędzi cylindrycznych VDI40 D-10 mm 1 szt 4. Oprawka do narzędzi cylindrycznych VDI34 D-12 mm 1 szt 5. Oprawka do narzędzi cylindrycznych VDI40 D-16 mm 1 szt 6. Oprawka do narzędzi cylindrycznych VDI40 D-20 mm 1 szt 7. Oprawka do narzędzi cylindrycznych VDI40 D-25 mm 1 szt 8. Oprawka do narzędzi cylindrycznych VDI40 D-32 mm 1 szt Wentylator wyciągowy 2 zest. Sterowany pilotem, dwubiegowy z możliwością zmiany kierunku przepływu powietrza(nawiewno-wywiewny). Moc min 34 W, obroty 1250 na min. Wydajność wywiew od m3/min, nawiew 300 m3/min. Wyposażony w żaluzję zamykającą przepływ powietrza. Wymiary max. 390 x 390 x 200 mm. Zasilanie 230 V. Trzpień frezarski zabierakowy 5 szt. Dla frezów z rowkiem wzdłużnym i poprzecznym. Ze stopowej stali do nawęglania o wytrzymałości na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N/ mm2 Trzpień utwardzany dyfuzyjnie HRC 60 ± 2 (HV 700± 50), głębokość hartowania 0,8 mm ± 0,2 mm. Wstępnie wyważony G 6,3 / obr./min., tolerancji kąta stożka < AT3 według DIN 7187 i DIN Maksymalne bicie promieniowe < 0,005 mm. Dostawa włącznie z wpustem pasowanym, pierścieniem zabierakowym i śrubą do dokręcania freza, D 16 x 100, SK 40 DIN69871A 2szt, D 22 x 100, SK 40 DIN69871A 2szt, D 27 x 100, SK 40 DIN69871A 1szt. Zestaw narzędzi do radełkowania 1 szt. Chwyt 20 x 20 mm, długość 130 mm oraz chwyt 16 x 16 mm długość 108 mm. 11 kółek do radełkowania: 3 x typ AA 20 x 8 x 6 mm, podziałka: 0,8;Typ AA 20 x 8 x 6 mm, podziałka:typ BL30 20 x 8 x 6 mm, podziałka: 0,8 / 1,0 / 1,2; Typ BR30 20 x 8 x 6 mm, podziałka: 0,8 / 1,0 / 1,2; 3 zamienne kołki jezdne. Szybkomocujący uchwt wiertarski 2 szt. Szybkomocujący uchwyt o zwartej budowie z chwytem mocującym MK2 i zakresie mocowania 1-13 mm. Dla obrotu w prawo i lewo. Krótki uchwyt wiertarski CNC 2 szt. Szybkomocujący uchwyt o zakresie mocowania 2,5-16 mm, SK40 DIN69871, mocowanie niezależne od kierunku, przystosowany do obrotów w prawą i lewą stronę, o sile trzymającej min 45Nm(przy momencie dociągającym 15Nm). Obrotowy kieł centrujący 1 szt. Kąt wierzchołkowy 60, z przedłużonym kłem obrotowym do średnicy min 64 mm. Bicie: ± 0,0025 mm, Twardość kła obrotowego: HRC, Twardość chwytu: HRC. Ma zapewniać bardzo dużą moc osiową. Zestaw noży oprawkowych 1 szt. a) Nóż tokarski składany SCLCR 2525 M09 1 szt. b) Płytki do stali CCMT 09T304-FT JC215V 20 szt. c) Płytki do aluminium CCGT 09T302-DL AL. 20 szt. d) Nóż tokarski składany PDJNR 2525 M15 1 szt. e) Płytki do stali DNMG UR JC215V 20 szt. 9/24

10 10/24 f) Nóż tokarski SRDCN 2525 M12-D 1 szt. g) Płytki do stali RCMT 1204MO-51 DC szt. h) Wytaczak składany S16R PWLNR 06 1 szt. i) Płytki do stali WNMG DC szt. j) Wytaczak S16Q STLCR 11-D 1 szt. k) Płytki do stali TCMT FT DC215V 20 szt. l) Płytki do aluminium TCGT DL AL. 20 szt. m) Wytaczak składany A10K SCLCR 06 1 szt. n) Płytki do stali CCMT FT JC215V 20 szt. o) Płytki do aluminium CCGT DL AL. 20 szt. p) Nóż do toczenia gwintów zewnetrznych SER 2525 M16 1 szt. q) Płytka do gw zewn profil niepełny 55st. 16ERAG zw/cal 10 szt. r) Płytka do gw zewn trapezowego 16ER 3TR MXC 10 szt. s) Płytka do gw zewn profilowanych 16ER A60 0,5-1,5 BMA 10 szt. t) Płytka do gw zewn profilowanych 16ER G60 1,75-3,0 BMA 10 szt. u) Zestaw płytek do gw. metrycznych zewnetrznych (po 2 sztuki: 16 ER B 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0) - 1 szt. v) Wytaczak do gwintów wewnetrznych SIR 0016 P16 1 szt. w) Płytka do gw wewn profil niepełny 55st. 16IRAG zw/cal 10 szt. x) Płytka do gw wewn trapezowego 16IR 3TR MXC 10 szt. y) Płytka do gw wewn profilowanych 16IR A60 0,5-1,5 BMA 10 szt. z) Płytka do gw wewn profilowanych 16IR G60 1,75-3,0 BMA 10 szt. aa) Zestaw płytek do gw. metrycznych wewnetrznych (po 2 sztuki: 16 ER B 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0) - 1 szt. bb) Nóż do przecinania, rowkowania tocz wzdłużne / poprzeczne DDGR szt. cc) Płytka DGT-N-3E-0.4 DC szt. dd) Płytka DGT-N DC szt. ee) Oprawa przecinaka listwowego KGTBN szt. ff) Przecinak listwowy DGB szt. gg) Przecinak listwowy DGB szt. hh) Klucz mocujący płytkę EDG-33B 1 szt. ii) Płytki do stali, stali nierdzewnej DDC2 DC szt. jj) Płytki do stali, stali nierdzewnej DDC3 DC szt. Głowica do szybkowymiennych imaków nożowych 1 szt. Uzębiony korpus mocowany w podstawie, na suporcie tokarki Multifix "B", do szybkiej wymiany dla narzędzi tokarskich oraz wiertarskich, z mocowaniem mimośrodowym, około 40 rożnych położeń kątowych imaka w stosunku do osi obrabiarki. Wielkość B = 25/32 mm. Dokładność powtarzania ± 0,01 mm. Dostawa włącznie z dźwignią mimośrodu i kluczem czworokątnym dla imaka 25/32. Szybkozmienne imaki nożowe 4 szt. Pasujące do głowicy Multifix "B" 25/32, płaska nakładka narzędziowa wielkość 25 x 25 x 120 mm. Kompresor (sprężarka śrubowa) z wyposażeniem 1 szt. Sprężarka śrubowa o mocy 3-5 kw na zbiorniku poziomym litrów. Ciśnienie max 10 bar przyłącze ½ -3/4. Waga max 300 kg. Wydajność powietrza l/min, zasilanie 400V. Poziom głośności max-69db. Obudowa dźwiękochłonna. Automatyczny spust kondensatu, filtr wstępnego oczyszczenia 0,1 mm, zabezpieczenie termiczne chroniące urządzenie i źródło zasilania. Instalacja powietrzna: Przewód instalacji powietrznej PCV lub stal 200mb, f25(lub3/4 ). Zestaw złączek do instalacji: Kolanka - 20 szt, Trójnik - 15 szt, Złączka 25 szt. Zawór zamykający -10 szt, 10/24

11 11/24 Reduktor powietrzny - 3 szt, Szybkozłączka - 10 szt. Przewód spiralny z końcówkami szybkozłączki 10 m 4szt, Przewód spiralny z końcówkami szybkozłączki 15 m 4szt, Pistolet do przedmuchu z długą dyszą - 6szt, Pistolet do pompowania kół z manometrem - 2szt, Klucz pneumatyczny ½ Nm - 1szt. Nożyce pneumatyczne do cięcia blachy z chwytem pistoletowym grubość cięcia 1,2-1,5 mm 1szt, Wiertarka pneumatyczna 10 mm -1szt. Szlifierka pneumatyczna kątowa 125 mm - szt1. Twardościomierz 1 szt. Przenośny przyrząd do badania materiałów metalowych, Wyświetlacz wyników według skal twardości: Rockwell HRB, HRC, Vickers HV, Brinell HB, Shore HS, Leebs HLD, wyjście danych USB 2,0. Automatyczna identyfikacja kierunku działania głowicy. pamięć wewnętrzna do przechowywania min 200 pomiarów w grupach pomiarowych. Zintegrowana głowica pomiarowa typu "D". Możliwość pracy pod dowolnym kątem nawet "do góry nogami", ustawianie dolnej i górnej wartości mierzonej twardości, możliwość automatycznego lub manualnego usuwania wyświetlanego pomiaru. Kontrola naładowania baterii. Zgodność z normami: ASTM A 956 i DIN 50156, oprogramowanie zapewniające transmisję do PC poprzez USB, baterie zasilające, certyfikat CE, wzorzec twardości z określoną wartością w HLD lub HLC lub HLDL. Instrukcja obsługi PL. Gwarancja 24mce. Zestaw frezów trzpieniowych z węglików spiekanych 2 szt. Narzędzia frezerskie do plotera frezującego: Frez AKRYL Fi-2,0/ szt. Frez AKRYL Fi-4,0/ szt. Frez AKRYL Fi-6,0/ szt. Frez AKRYL Fi-1,5/ szt. Frez Multi-Purpose Fi-3,0/ szt. Frez Multi-Purpose Fi-1,0/ szt. Mikrofrez węglikowy prosty 1,0 mm d 3 4 szt. Mikrofrez węglikowy kulka 1,0 mm d 3 4 szt. Frez grawerski MICROgraver 3,0x38 HR-SE 3 szt. Frez grawerski 3,0x38 HR-FUTURA 3 szt. Frez grawerski 6,0x50 HR-FUTURA 2 szt. Frez grawerski 6,0x165 QR-FUTURA 2 szt. Frez grawerski MICROgraver 6,0x50 HR-DE 2 szt. Ploter frezujący 1 szt. Konstrukcja stalowa z aluminiowym blatem T-rowkowym umożliwiającym mechaniczne lub podciśnieniowe mocowanie detali. Obszar pracy maszyny 1000x1000 mm. Stopy poziomujące. Zakres roboczy: oś Z mm z prześwitem mm, szybkość posuwu 8000 mm/min, rozdzielczość pozycjonowania poniżej 0,1 mm; dokładność/powtarzalność programowa 0,01 mm, mechaniczna poniżej 0,1 mm. Moc wrzeciona min 1,1 kw i obroty min obr/min, Czujnik wysokości narzędzia, Układ chłodzenia mgłą olejową, Układ odciągu wiórów, Interpolacja 3D. Oprogramowanie sterujące umożliwiającym tworzenie oraz edycję ścieżki narzędzia(podstawowe funkcje oprogramowania: Algorytm pracy uwzględniający średnicę założonego frezu(obrysy). Pozycjonowanie oraz odczyt pozycji głowicy nad stołem roboczym. 11/24

12 12/24 Ustalanie kierunku oraz kolejności frezowania elementów. Frezowanie na ośmiu głębokościach (2,5D). Ręczne sterowanie ploterem w osiach XYZ. Skalowanie rysunku. Symulacja projektu. Możliwość wstrzymania obróbki i jej kontunuacja. Powielanie projektu. Wybieranie. Edytowanie węzłów. Optymalizacja drogi frezowania. Wybór obiektów projektu do frezowania. Edycja mostków. Zapisanie projektu z dokonanymi zmianami. Podgląd modelu z możliwością powiększania i obracania w każdym kierunku. Obsługiwane formaty plików: DXF, HPGL, HPGL2.5, G-CODE.). Wyłącznik bezpieczeństwa. Instrukcja PL, gwarancja 24 m-ce. Serwis 14 dni. Port USB. Szkolenie w zakresie obsługi i programowania personelu Kupującego. Startowy zestaw materiałów do frezowania. Ploter laserowy 1 szt. Moc min. 60 W, wymiar stołu roboczego dł , szer mm z odsysaniem, prześwit nad stołem mm, sterowniki, nakładka na stół plaster miodu, wskaźnik pozycji głowicy. przystawka obrotowa do grawerowania na elementach cylindrycznych, wentylator odsysający gazy, silniki bezszczotkowe. Soczewka 2,0" i 4,0, czujnik Auto Fokus, Wskaźnik pozycji głowicy, rozdzielczość grawerowania od 75 do 1200 DPI. Oświetlenie stołu roboczego. Port USB. Środki do czyszczenia luster i soczewki oraz grawerowania na metalu. Instrukcja obsługi PL, kabel zasilający, kabel połączeniowy do portu drukarki, próbki materiałów do grawerowania. Precyzyjne określenie pozycji za pomocą enkonderów liniowych. Interfejs sieciowy Ethernet. Poziom głośności max 68dB. Dostawa, instalacja i uruchomienie. Szkolenie personelu Kupującego. Waga max. 200kg. Serwis 14 dni. Gwarancja 24 m-ce. Zestaw narzędzi (frezów i płytek ostrzowych) 1 szt. a) Głowica frezarska składana fi 50, 90st.(o obniżonych oporach skrawania)dla płytek APKT1003 Z szt. b) Frez walcowo czołowy fi 16 APKT Z-2 chwyt zgodny z DIN 1835 B 1 szt. c) Frez jerzowy, walcowo czołowy fi 25 APKT1003 Z-8 chwyt zgodny z DIN szt. d) Płytki frezarskie stal, stal nierdzewna APKT PDER JC5030(płytka 4-ostrzowa) 50 szt. e) Płytki frezarskie aluminium APHX FR-ALU HW4415(płytka 4-ostrzowa) 50 szt. f) Głowica frezarska oktagonalna fi 66 mm do frez. płaszczyzn i kopiowania Z-5 1 szt. g) Płytki XCKX 1606 AD-TR HC4540 stal, stal nierdzewna 20 szt. h) Płytki XCKX 1606 AD-TR HC4410 mat. kolorowe 20 szt. i) Frez kopiowy DDM W20 D=20, L=110, Z-2 1 szt. j) Płytki RDHX 1003 MOT JC5030 stal, stal nierdzewna 10 szt. k) Płytki RDHT 1003 MOF KT9 mat. kolorowe 10 szt. Imadło maszynowe 1 szt. Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich. Szczęka stała odwracalna. Szczęka ruchoma szybko przestawna, samonastawna (pływająca). Możliwość stosowania zamiennych wkładek szczękowych. Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej, stabilizowane, na płycie obrotowej, szerokość szczęk min. 100, rozpiętość szcz. min. 150, z wkładką pryzmową. Klucz. Wpusty ustalające. Łapy imadła. Płytka prowadząca wahliwa. 12/24

13 13/24 Imadło wiertarskie 1 szt. Z urządzeniem dociskowym. Łoże imadła i szczęka stała z jednej części o długości 245 mm. Szczęka ruchoma z poziomą i pionową pryzmą do mocowanie wałków i prętów. Szerokość szczęk min. 100, rozpiętość szczęk min. 120 mm, wys. 45 mm. Ze stali stopowej narzędziowej, hartowane i szlifowane. Magnetyczne szczęki imadeł 1 szt wyciskane aluminium, szerokość szczęk 150 mm. Typ N - mocowanie przedmiotów obrabianych zgrubnie albo średnio dokładnie, żłobki na powierzchniach mocujących do mocowania nierównych przedmiotów. Typ P - mocowanie przedmiotów obrabianych o rożnych kształtach, wyfrezowania 90o w górnej części szczęk do poziomego mocowania płaskich przedmiotów obrabianych, szczęki zaopatrzone w poziome pryzmy 120o i trzy pionowe pryzmy 120o o rożnej wielkości dla przedmiotów obrabianych okrągłych i owalnych. Typ F mocowanie przedmiotów obrabianych dokładnie, powierzchnie mocujące składają się z włókna, które przy mocowaniu gorących przedmiotów obrabianych nie deformuje się. Ostrzarka do narzędzi 1 szt. Maszyna przeznaczone do szlifowania narzędzi ze stali szybkotnącej, węglika spiekanego lub innych materiałów, nadaje się do szlifowania cylindrycznego i profilowego. Możliwość obracania wrzeciona i głowicy ściernej w kierunku poziomym i pionowym. Rozmiary i posuw maszyny umożliwiają także ostrzenie dłuższych narzędzi. Wymiary tarczy 125 x 50 x 32 mm, prędkość or./min, maks. ø szlifowanego narzędzia 250 mm, długość szlifowania 300 mm, wznios głowicy ściernej 150 mm, posuw podłużny 400 mm, posuw poprzeczny 190 mm. Zasilanie 400 V/ 50 Hz, pobór mocy silnika tarczy ściernej 370 W, pobór mocy silnika uchwytu 90 W. Wyposażenie: uniwersalny zestaw do szlifowania narzędzi, klucze imbusowe 5, 6, 8 mm, klucz 8-10; 12-14; 17-19; 22-24, trzpienie mocujące ø 22, 27, 32 mm (Mk4). Szlifierka taśmowa 2 szt. 2900/3500 do szlifowania metali, taśma szlifierska 75x2000 mm, moc 3kW, zasilanie 380V, dwie prędkości obrotowe 1450/2850 obr/min, samoczynna regulacja naciągu taśmy, 6 taśm ściernych, instrukcja, gwarancja 24 m-c. Piła taśmowa 1 szt. Skrętna głowica tnąca od 0-60, tensometr do pomiaru naprężenia taśmy tnącej, system chłodzenia cieczą w obiegu zamkniętym, wyłącznik krańcowy do wyłączenia maszyny po dokonaniu cięcia. 5 taśm tnących, koncentrat chłodzący do zalania przecinarki. System kontroli opadania ramienia tnącego. Gabaryty cięcia 90 (pręt, kwadrat) - Ø 220 mm, 220 x 220 mm, profil 260 x 110 mm. Gabaryty cięcia (+/-)45 (pręt, kwadrat) - Ø150 mm, 135 x 135 mm, profil 170 x 65. Gabaryty cięcia (+/-)60 (pręt, kwadrat) Ø90 mm, 80 x 80 mm. Rozmiar taśmy tnącej min x 27 x 0,9 mm. Prędkość taśmy tnącej - 36/72 m/min. Waga do 250 kg. Moc silnika-1,1 kw / 400 V. Precyzyjne imadło maszynowe 2 szt. Szczęka stała odwracalna. Szczęka ruchoma szybko przestawna, samonastawna (pływająca). Możliwość stosowania zamiennych wkładek szczękowych. Możliwość ustawienia imadła na podstawie obrotowej, szerokość szczęk 125, roztaw szczęk min. 150, długość imadła około 400. Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej, stabilizowane i hartowane. Klucz. Wpusty ustalające. Łapy imadła. Płytka prowadząca wahliwa. Mimośrodowe śruby mocujące 2 opk. Do połączenia normalnych elementów mocujących śrubą mimośrodową (z sześciokątem mosiężnym lub podkładką zębatą) z wpustem przesuwnym zaciskaniem przedmiotu obrabianego na stołach maszyn albo na płytach do mocowania z rowkami T. Wpust przesuwny T-16 mm. Siła mocowania do 27 kn = 2,7 t. 13/24

14 14/24 a) 6 mimośrodowych śrub mocujących (z podkładkami mosiężnymi) b) 4 wpustów przesuwnych c) 2 wkrętaki Dociskowe łapy mocujące 6 szt. Przez efekt docisku przedmiot obrabiany zostaje dociśnięty do podłoża. Dla rowków T 16 mm, do bezpo średniego montażu na płycie oprzyrządowania. Mimośrodowa śruba mocująca dla siły mocowania 18 kn = 1,8 t. Korpus i podkładka zaciskowa hartowane. Podkładka zaciskowa z zębata krawędzią dla półfabrykatów a z gładką krawędzią dla części obrobionych. Podkładka zaciskowa dopasowuje się do położenia kątowego przedmiotu. Projektor komputerowy 1 szt. Technologia DLP, Full HD, HD Ready, Rozdzielczość podstawowa HD 1080p (1920 x 1080), Rozdzielczość maksymalna HD 1080p (1920 x 1080), Żywotność lampy 2500 h, Kontrast 4500 :1, Format obrazu16:9, Format obrazu 4:3, Min. wielkość obrazu 23 cale, Maks. wielkość obrazu 300 cale, Obsługa NTSC/PAL/SECAM, Obsługa HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Wejście HDMI, Obraz w obrazie PIP, Tak, Torba w komplecie, Pilot. Manualny ekran projekcyjny o wymiarach 200 x 150 cm, z system regulacji położenia ekranu, mocowaniem do ściany i/lub sufitu, z czarną ramką dookoła powierzchni projekcyjnej. Notebook 17" 1 szt. Oprogramowanie w języku polskim, Karta dźwiękowa HD Audio, Procesor Core i7, Matryca od 17,2 cale do 17,4 cala, Karta sieciowa bezprzewodowa a/b/g/n, Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000, System operacyjny Windows 7. Kamera internetowa HD. Dodatkowe oprogramowanie Office 2010, Dysk twardy 2x500 GB, Pamięć 6GB, Czytnik kart pamięci 5 w 1, USB 2.0, USB 3.0, Waga od 3 kg do 3,8 kg, Matryca Full HD, Karta graficzna (pamięć 1024 MB), Torba w komplecie, manipulator 3D dla notebook wraz z etui, myszka, klawiatura na Bluetooth. Funkcja zabezpieczania przed zmianami bios i cmos. możliwość wyboru chronionej partycji dysku. możliwość instalacji bez konieczności formatowania dysku i ponownej instalacji systemu. możliwość zarządzania funkcjami i ustawieniami kart w sieci z poziomu windows. funkcja ładowania tylko z dysku twardego (zabezpieczenie przed bootowaniem z dyskietki, cd czy usb). możliwość tworzenia grup komputerów w obrębie sieci dla usprawnienia zarządzania kartami. możliwość ustanowienia administratora dla każdej grupy komputerów. możliwość stałego monitorowania stanu poszczególnych komputerów w sieci (informacja o aktualnym trybie karty chroniony, otwarty; ilości wolnego miejsca na dysku; włączony/wyłączony). możliwość startu systemu bez przywracania w trybie automatycznym. możliwość zabezpieczenia procesu przywracania hasłem w trybie manualnym. obsługa menu karty w języku polskim. obszerna instrukcja obsługi w języku polskim oraz płytka ze sterownikami i dodatkowym oprogramowaniem: (program do zarządzania kartami w sieci z poziomu windows. program do automatycznego przenoszenia niektórych katalogów (np. moje dokumenty, ulubione strony) z partycji chronionej na partycję niechronioną. program do zarządzania funkcjami i ustawieniami karty z poziomu windows w obrębie jednego komputera.). Notebook 16" 4 szt. Procesor Core i5, Matryca od 16,2 cale do 16,4 cala, Pamięć RAM 4 GB, HDD 640 GB, Napęd optyczny Blu- Ray, Karta graficzna 1024 MB, Karta dźwiękowa HD Audio, Wbudowany mikrofon, Karta sieciowa 10/100/1000, Karta sieciowa bezprzewodowa IEEE b/g/n, Bluetooth, USB 2.0, USB 3.0, System operacyjny Windows 7, Oprogramowanie w języku polskim, Wbudowana kamera, Waga od 3 kg do 3,5 kg, Torba w komplecie, manipulator 3D dla notebook wraz z etui, myszka, klawiatura na Bluetooth. Funkcja zabezpieczania przed zmianami bios i cmos. możliwość wyboru chronionej partycji dysku. możliwość instalacji bez konieczności formatowania dysku i ponownej instalacji systemu. możliwość zarządzania funkcjami i ustawieniami kart w sieci z poziomu windows. funkcja ładowania tylko z dysku twardego (zabezpieczenie 14/24

15 15/24 przed bootowaniem z dyskietki, cd czy usb). możliwość tworzenia grup komputerów w obrębie sieci dla usprawnienia zarządzania kartami. możliwość ustanowienia administratora dla każdej grupy komputerów. możliwość stałego monitorowania stanu poszczególnych komputerów w sieci (informacja o aktualnym trybie karty chroniony, otwarty; ilości wolnego miejsca na dysku; włączony/wyłączony). możliwość startu systemu bez przywracania w trybie automatycznym. możliwość zabezpieczenia procesu przywracania hasłem w trybie manualnym. obsługa menu karty w języku polskim. obszerna instrukcja obsługi w języku polskim oraz płytka ze sterownikami i dodatkowym oprogramowaniem: (program do zarządzania kartami w sieci z poziomu windows. program do automatycznego przenoszenia niektórych katalogów (np. moje dokumenty, ulubione strony) z partycji chronionej na partycję niechronioną. program do zarządzania funkcjami i ustawieniami karty z poziomu windows w obrębie jednego komputera.). Drukarka kolorowa laserowa + tonery 1 szt. Drukarka laserowa, Interfejs USB 2.0, Interfejs Ethernet Druk dwustronny, Rozdzielczość wydruku mono od 600 dpi do 1200 dpi, rozdzielczość wydruku kolor 600 dpi do 1200 dpi, Maks. prędkość druku mono 20 (str/ min), Maks. prędkość druku kolor 20 (str/min), Wydajność str/mies, Zainstalowana pamięć 128 MB, Obsługiwane formaty nośników A4,A5, Podajnik uniwersalny, Waga 23,9 kg. Zestaw zapasowych materiałów (1 toner czarny, 1 komplet tonerów kolorowych). Suwmiarki traserskie 4 szt. Zakres pomiarowy 200 mm, dokładność pomiarowa 0,05 mm, Nierdzewne, hartowane, Części odczytowe chromowane matowo, Rolka przylegająca hartowana i szlifowana, Znacznik traserski hartowany, Podwyższone krawędzie prowadzące, Podziałka skali: cale/ mm, Dostawa w etui. Suwmiarka cyfrowa szt. Nierdzewna, całkowicie utwardzane powierzchnie pomiarowe. Zakres pomiarowy 150 mm, długość szczęk 65 mm, z pomiarem głębokości. Ze śrubą ustalającą na górze. Z podziałką ABSOLUTE, ze zgarniaczem brudu w suwaku. Wskaźnik ciekłokrystaliczny z cyframi o wysokości 9 mm, odczyt: 0,01 mm. Funkcje: _ WŁĄCZ/ WYŁĄCZ. Punkt zerowy przy wymianie baterii (ORIGIN). Dowolne zerowanie (ZERO/ABS), kontrola baterii. Dostawa w etui włącznie z baterią, z kablem do przesyłania danych typ B. Suwmiarka cyfrowa szt. Nierdzewne, całkowicie hartowane powierzchnie pomiarowe, Zakres pomiarowy 300 mm, długość szczęk 40 mm, z pomiarem głębokości Z podziałką ABSOLUTE. Indukcyjna zasada działania. Automatyczne wyłączanie po 20 minutach nie używania. Wysokość cyfr 7,5 mm. Odczyt: 0,01 mm. Funkcje: _ZERO/ORIGIN, WŁĄCZ/ WYŁĄCZ automatyczne, kontrola baterii. Dostawa w etui, z kablem do przesyłania danych. Średnicówka do pomiaru dwupunktowego z podwójną szczęką 1 szt. Wrzeciono pomiarowe ułożyskowane, hartowane i szlifowane. Zakres pomiarowy od 5 do 55 mm. Dwie oddzielne, oddzielnie regulowane wewnętrzne tuleje skalowe do łatwego, bezpośredniego odczytu i ustawiania. Skok wrzeciona 0,5 mm. Bęben pomiarowy Ø 21 mm. Odczyt 0,01 mm. Dokładność powtórzenia: 2 μm. Dostawa w etui. Cyfrowy mikrometr kabłąkowy szt. Z wyjściem danych:stosowalny jako Digimatic i Opto-RS. Wrzeciono mikromierza i kowadełko uzbrojone w twardy metal. Wrzeciono mikromierza nierdzewne, całkowicie hartowane i szlifowane. W bębnie pomiarowym zamontowana grzechotka. Wskaźnik LCD o wysokości cyfr 7,5 mm. Funkcje: _ Wybór wstępny dowolnych wartości (PRESET), przełącznik mm/cale, zerowanie/ przełączanie bezwzględne/przyrostowe, Dostawa w etui włącznie z baterią, włącznie z kluczem regulacyjnym, regulowany w zakresie 25 mm, z kablem do przesyłania danych. Cyfrowy mikrometr kabłąkowy szt. 15/24

16 16/24 Z wyjściem danych:stosowalny jako Digimatic i Opto-RS. Wrzeciono mikromierza i kowadełko uzbrojone w twardy metal. Wrzeciono mikromierza nierdzewne, całkowicie hartowane i szlifowane. W bębnie pomiarowym zamontowana grzechotka. Wskaźnik LCD o wysokości cyfr 7,5 mm. Funkcje: _ Wybór wstępny dowolnych wartości (PRESET), przełącznik mm/cale, zerowanie/ przełączanie bezwzględne/przyrostowe, Dostawa w etui włącznie z baterią, włącznie z kluczem regulacyjnym, regulowany w zakresie 25 mm, z kablem do przesyłania danych. Cyfrowy mikrometr kabłąkowy szt. Obustronny wyświetlacz do pomiaru prawo- i leworęcznego oraz do pomiarów podsufitowych. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Wyjście danych RS232. Kabłąk z płytką termoizolacyjną. Zaciskanie wrzeciona poprzez dźwignię nastawczą. Wyciągana śruba. Wskaźniki ciekłokrystaliczne z cyframi o wysokości 7 mm. Automatyczne wyłączanie po pięciu minutach. Przełączanie mm/cale. Funkcje:: _ ON / OFF SET, ABS / INC UNIT, obsługa drugiego wyświetlacza. Dostawa w etui włącznie z baterią i z kablem do przesyłania danych. Cyfrowy głębokościomierz szt. Nierdzewne, hartowane. Zaopatrzone w mostek pomiarowy przy zakresie pomiarowym 300 mm z otworami do mocowania większych mostków dodatkowych. Z podziałką ABSOLUTE. Z wyjściem danych ze zgarniaczami brudu w suwaku. Z włączaniem się automatycznie przy użyciu i ponownym wyłączeniu automatycznym po 20 minutach nie używania. Odczyt: 0,01 mm poprzez wskaźnik ciekłokrystaliczny z cyframi o wysokości 7,5 mm. Funkcje: _ ZERO/ORIGIN, WŁĄCZ/WYŁĄCZ automatyczne, kontrola baterii. Dostawa włącznie z baterią z kabel do przesyłania danych typ IPM. Cyfrowy czujnik zegarowy 2 szt. Czujnik zegarowy wyposażony w funkcję zatrzymania wartości szczytowych, aby w połączeniu z przyrządami do pomiarow wewnętrznych, przez zapamiętanie punktu zwrotnego, ułatwić odnalezienie prawidłowej średnicy, mogą zostać przechowane trzy punkty odniesienia. Zakres pomiarowy 12,7 mm, odczyt 0,001 mm. Z wyjściem danych. Część wskaźnikowa obracana o 330. Końcówka czujnika M 2,5, chwyt mocujący Ø 8 mm. Z cyfrową wartością pomiarową i wskazaniem analogowym do szukania punktu zwrotnego. Funkcje: wyłącz/ włącz, Start wyzwalanie szukania punktu zwrotnego, TOL wprowadzanie wartości tolerancji, Preset wybór dowolnych wartości na wskaźniku data / hold przy podłączonym kablu sygnałowym przycisk przesyłu danych, w przeciwnym przypadku przycisk stopu do blokady wskaźnika M/W wywołanie i zmiana trzech pamięci wartości zadanych. Dostawa w opakowaniu kształtowym włącznie z baterią i z kablem do przesyłania danych oraz oprogramowaniem na PC. Płyta pomiarowo kontrolna 1 szt. Wymiary płyty 630 x 400 x 70 mm. Dokładność według DIN 876/0, z twardej skały. Stopień twardości 6 7 według skali twardości Mohs a. Niemagnetyczna i nie przewodząca elektrycznie, absolutnie nierdzewna i kwasoodporna. Wysoka dokładność powierzchni pomiarowych płaskość 7 μm. Wiertarka stołowa 2 szt. Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej wrzeciona w zakresie od 180 do obr/min. Automatyczny wyłącznik zasilania (zgodny z IP 54) z zabezpieczeniem podnapięciowym, wyłącznik awaryjny z blokadą, przełącznik zmiany kierunku obrotów silnika. Cyfrowy odczyt wysuwu tulei wrzeciona, dokładność 0.01 mm. Cyfrowy odczyt obrotów wrzeciona, skręt głowicy o kąt +/- 90o. Moc min 850 W. Maks. zakres wiercenia Ø16 mm, system mocowania we wrzecionie MT2, wysuw tulei wrzeciona mm, przesuw Z mm. Stół krzyżowy długość stołu mm, szerokość stołu mm, przesuw Y mm, przesuw X 280 mm, wymiar rowka teowego 12 mm. Instrukcja obsługi Pl. Gwarancja 24 m-c. Stożek Morse'a MT2, B16 M10, Trzpień mocujący M10, Narzędzia serwisowe. Podstawa pod wiertarkę DxSxW 500x420x900 z półką i zbiornikiem na wióry. 16/24

17 17/24 Wiertarka z mechanicznym posuwem 1 szt. Moc silnika: 1,1-1,5 kw 400 V ~ 50 Hz. Moc silnika pompy chłodziwa: około 40 W. Zakres wiercenia: Średnica wiercenia w stali mm. Średnica gwintowania w stali: M14-M24. Średnica wiercenia w żeliwie: mm. Średnica gwintowania w żeliwie: M16-M 30. Odległość osi wrzeciona od kolumny: mm. Wysuw tulei wrzeciona: mm. System mocowania we wrzecionie: System mocowania we wrzecionie: MT 3-4. Autom. posuw tulei wrzeciona: min 2 zakresy, 0.1/0.2 mm/obr. Obroty wrzeciona: Obroty wrzeciona: obr./min. Liczba zakresów prędkości: zakresów. Stół roboczy krzyżowy: Wymiary stołu (Dł. x Sz.): x mm. Wymiar rowka teowego: mm. Odległość wrzeciono - stół maks.: 780 mm. Wymiary podstawy (Dł. x Sz.): 510 x 500 mm. Odległość wrzeciono - podstawa maks.: mm. Wymiary gabarytowe: Średnica kolumny: mm. Wymiary (Dł. x Sz. x Wys.): x x mm. Masa: kg. Solidna konstrukcja o dużej wytrzymałości, Osłona przestrzeni roboczej o nastawianej wysokości z mikrowyłącznikiem wyłączającym obroty wrzeciona w przypadku otwarcia osłony, Żeliwna kolumna zapewniająca dużą sztywność i stabilność, Automatyczne smarowanie kół zębatych za pomocą pompy olejowej, Gwarantowana wysoka współosiowość wrzeciona dzięki unikalnej konstrukcji oraz zastosowanej obróbce elementów napędu, Bardzo cicha praca dzięki precyzyjnej przekładni, Wbudowany system gwintowania, Blokowalny przycisk awaryjny oraz zabezpieczenie silnika, Ułatwiona wymiana narzędzia dzięki mechanizmowi uwalniania narzędzia z tulei wrzeciona, Sprzęgło mechaniczne. Wyposażenie standardowe: Szybkomocujący uchwyt wiertarski 0-13 mm, Stożek Morse a MT 3-4, osłona uchwytu wiertarskiego, - Oświetlenie, system chłodzenia, System gwintowania. Posadowienie maszyny na miejscu docelowym zgodnie z wymogami technicznymi producenta i uruchomienie wiertarki. Instrukcja obsługi PL. Gwarancja 24 m-c. 17/24

18 18/24 LP. Parametry minimalne i warunki bezwzględnie wymagane. Ilość. 1 Pionowe centrum obróbcze CNC 1 szt 2 Wyposażenie do pionowego centrum obróbczego CNC 1 kpl 3 Frezarka narzędziowa sterowana CNC 1 szt 4 Wyposażenie do frezarki narzędziowej CNC 1 kpl 5 Tokarka uniwersalna sterowana CNC/ręcznie 1 szt 5 a Automat tokarski CNC 1 szt 6 Wyposażenie do tokarki narzędziowej 1 kpl 6a Wyposażenie do automatu tokarskiego CNC 1 kpl 7 Wentylator wyciągowy 2 zest 8 Trzpień frezarski zabierakowy 5 szt 9 Zestaw narzędzi do radełkowania 1 szt 10 Szybkomocujący uchwt wiertarski 2 szt 11 Krótki uchwyt wiertarski CNC 2 szt 12 Obrotowy kieł centrujący 1 szt 13 Zestaw noży oprawkowych 1 szt 14 Głowica do szybkowymiennych imaków nożowych 1 szt 15 Szybkozmienne imaki nożowe 4 szt 16 Kompresor (sprężarka śrubowa) z wyposażeniem 1 szt 17 Twardościomierz 1 szt 18 Zestaw frezów trzpieniowych z węglików spiekanych 2 szt 19 Ploter frezujący 1 szt 20 Ploter laserowy 1 szt 21 Zestaw narzędzi (frezów i płytek ostrzowych) 1 szt 22 Imadło maszynowe 1 szt 23 Imadło wiertarskie 1 szt 24 Magnetyczne szczęki imadeł 1 szt 25 Ostrzarka do narzędzi 1 szt 26 Szlifierka taśmowa 2 szt 27 Piła taśmowa 1 szt 28 Precyzyjne imadło maszynowe 2 szt 29 Mimośrodowe śruby mocujące 2 opk 30 Dociskowe łapy mocujące 6 szt 31 Projektor komputerowy 1 szt 32 Notebook 17" 1 szt 33 Notebook 16" 4 szt 34 Drukarka kolorowa laserowa + tonery 1 szt 35 Suwmiarki traserskie 4 szt 36 Suwmiarka cyfrowa szt 37 Suwmiarka cyfrowa szt 38 Średnicówka do pomiaru dwupunktowego z podwójną szczęką 1 szt 39 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy szt 40 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy szt 41 Cyfrowy mikrometr kabłąkowy szt 18/24

19 19/24 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) 42 Cyfrowy głębokościomierz szt 43 Cyfrowy czujnik zegarowy 2 szt 44 Płyta pomiarowo kontrolna 1 szt 45 Wiertarka stołowa 2 szt 46 Wiertarka z mechanicznym posuwem 1 szt Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Nie Podział na części Tak oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Nie WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres ,81 EUR Bez VAT ,00 EUR Opcje CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w dniach 112 (od udzielenia zamówienia): INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Wyposażenie pracowni obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie w ramach realizacji projektu Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie 1) KRÓTKI OPIS Obejmującą poz. 1-6,8-15,17,21-24,28-30, 35-44, 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) , , , , , , , ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Bez VAT Zakres między ,00 a ,00 EUR 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA Okres w dniach 112 (od udzielenia zamówienia) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Wyposażenie pracowni obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie w ramach realizacji projektu Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie 1) KRÓTKI OPIS 19/24

20 20/24 Część B obejmującą pozycje 7,16, 18-20, 25-27, 31-34, ) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) , , , , , , , ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ,00. Bez VAT Zakres między ,00 a ,00 EUR 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA Okres w dniach 112 (od udzielenia zamówienia) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wymagane wadia i gwarancje Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Dla cz.a, 9000,00 (słownie: dziewięć tysięcy) dla cz. B 29000,00 dla cz.a i B (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy Wadium może być wnoszone w następujących formach: a. w pieniądzu b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c. gwarancjach bankowych d. gwarancjach ubezpieczeniowych e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U nr 42, poz. 275) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium lub gdy wadium zostanie wpłacone po upływie terminu składania ofert, zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający będzie uważał za skuteczne zabezpieczenie wadium w pieniądzu tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert Okres ważności wadium rozpoczyna swój bieg wraz z terminem składania ofert Wadium w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego w banku. Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia Nie WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 20/24

I. LISTA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

I. LISTA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO PPNT.0511.2014 Załącznik nr 2 do informacji o zamiarze stosowania dialogu technicznego ZESTAWIENIE SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA DO LABORATORIÓW ELEKTRONICZNYCH I PROTOTYPOWNI W RAMACH ROZBUDOWY POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy wyposażenia w ramach projektu Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w powiecie żagańskim

Specyfikacja dostawy wyposażenia w ramach projektu Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w powiecie żagańskim Specyfikacja dostawy wyposażenia w ramach projektu Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w powiecie żagańskim Pracownia elektrotechniki gab. 103 Kierunek kształcenia technik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych* urządzeń pomiarowych, narzędzi i elektronarzędzi

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/22 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:33705-2015:text:pl:html Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Ul. Sportowa 29 Miejscowość: Kwidzyn Kod pocztowy: 82-500 Państwo: Punkt kontaktowy: Tel.: +48 552793319

Adres pocztowy: Ul. Sportowa 29 Miejscowość: Kwidzyn Kod pocztowy: 82-500 Państwo: Punkt kontaktowy: Tel.: +48 552793319 1/ 19 ENOTICES_PWKKwidzyn 04/11/2011- ID:2011-153368 Formularz standardowy 5 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Technika mocowania 21.3 21.82 22.1 22.2 23.1 23.4 24.1 24.4 25.1 25.2 26.1 26.10 27.1 27.48 28.1 28.4 29.1 29.8

Technika mocowania 21.3 21.82 22.1 22.2 23.1 23.4 24.1 24.4 25.1 25.2 26.1 26.10 27.1 27.48 28.1 28.4 29.1 29.8 Technika mocowania Uchwyt wiertarski Uchwyty/aparaty do gwintowników Narzędzia stożków niesamohamownych Uchwyty HSK Uchwyty narzędziowe do tokarek Przyrządy do wstępnego nastawiania narzędzia Tuleje redukcyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I 271-11/12. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I 271-11/12. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I 27-/2 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Armii Krajowej w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności elementów zarządzania i monitoringu infrastruktury środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności elementów zarządzania i monitoringu infrastruktury środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 3 Dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby zarządzania i monitoringu infrastruktury środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.3 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania form wtryskowych do opakowań z efektem 3D w przedsiębiorstwie DOMIK sp. z o. o. w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

413 płaskowniki. 437 przyrządy. 443 dociski. 445 uchwyty. 460 sprężyny

413 płaskowniki. 437 przyrządy. 443 dociski. 445 uchwyty. 460 sprężyny pojemniki do 404 składowania Strony......292-293 405 regały 405 stoły i szafki warsztatowe 413 płaskowniki 415 podkładki Strona.....................294 Strony......295-296 Strona.....................297

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza 80-767 Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

ANDRE ABRASIVE ARTICLES

ANDRE ABRASIVE ARTICLES 2/2008 czerwiec NUMER 2 (35) 2008 FORUM NARZĘDZIOWE W numerze: Szanowni Państwo! Witam tuż przed wakacjami. Początek roku minął mi szybko, Wielkanoc była wcześnie, święta majowe odczułem jako krótkie,

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1: I Dostawa zintegrowanego stanowiska badawczego: Eksperymentalne obiekty mechatroniczne Aparatura

Bardziej szczegółowo

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik Nr 5 do SIWZ 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki Producent, model i numer katalogowy oferowanego produktu: Lp. Cecha Wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo