FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400"

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi D184B114U02 FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Seria AM54_31/32 Seria AM54_71/72/74

2 Oznaczenie Produktu FAM5400 Instrukcja Obsługi Part No. D184B114U02 Data wydania: 07/04 Rewizja: 02 Producent: ABB Automation Products GmbH Dransfelder Str Göttingen, Germany Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Copyright 2004 by ABB Automation Products GmbH Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek technicznych. Dokument ten jest chroniony i podlega prawu autorskiemu. Infomacje zawarte w tym dokumencie są przeznaczone dla użytkownika i mają wspomagać bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia. Zabrania się kopiowania całości lub części tej instrukcji bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich. 2 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

3 Spis treści 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Warunki bezpiecznej pracy Normy bezpieczeństwa dla urządzenia Warunki pracy Wartości dopuszczalne Dopuszczalne płyny Znaki bezpieczeństwa, Symbole, Oznaczenia i Tabliczki znamionowe oraz Znak CE Specyfikacja Tabliczki znamionowej Kwalifikacje personelu Odpowiedzialność Użytkownika Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas transportu Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas montażu mechanicznego Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas montażu elektrycznego Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas stosowania w strefach zagr. wybuchem Ex Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas pracy Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas przeglądów i obsługi Zwroty Opis funkcjonalny Instalacja Wymagania instalacyjne Spadek ciśnienia Minimalne wymagane ciśnienie dla pomiarów przepływu gazu Tłumienie pulsacji Ciecze zawierające ciała stałe Uruchomienie Temperatura płynu i otoczenia AM5407_ Połączenia, ustawienia i dodawanie alarmów Ustawianie alarmów Dodawanie alarmów Specyfikacja AM54_31/ Połączenia elektryczne Przykład podłączenia napięcia zasilania Programowalne wyjście Komunikacja z protokołem HART/SMART-Vision Obsługa, wprowadzanie danych i konfiguracja Konfiguracja przetwornika i uruchomienie Dodatkowe informacje o konfiguracji Wartość odcięcia przy niskim przepływie Wyjście prądowe Iout przy alarmie Przekroczenie licznika podmenu Totalizer Kasowanie licznika Submenu Totalizer Tłumienie Podmenu Display Podmenu Function Test Iout Rejestr błędów...29 D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM5400 3

4 Spis treści Kod Specyfikacja AM , Wersja Ex Specyfikacja AM 54131/32, Wersja Ex Schemat połączeń Zaciski 31/32, Napięcie zasilania lub Obwód zasilający Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 1/2G EEx c ib IIC T Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 3G EEx na [L] IIC T Temperatury płynu Specyfikacja AM54231/32 i AM , Wykonanie Ex Model AM54231/ Schemat połączeń Specyfikacja zatwierdzenia II 1/2G EEx c ib IIC T4 - patrz Rozdział 10.3 Model AM Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 1/2G EEx c d IIC T6 / II 3G EEx na [L] IIC T Temperatura pracy/temperatura płynu Specyfikacja dla II 1/2G EEx c ib IIC T4 / II 3G EEx na [L] IIC T4 patrz Rozdział 10.3 (Model AM5413) Specyfikacja dla II 1/2G EEx c d IIC T Model AM Schemat połączeń Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 1/2G EEx c ib IIC T6 patrz Rozdział 9 (Model AM ) Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 3G EEx na [L] IIC T6/II 1/2G EEx c d IIC T Specyfikacje Klas temperaturowych i temperatury pracy/temperatury płynu Dodatkowe informacje o montażu Połączenia w obudowach ciśnieniowych w wykonaniu EEx d Połączenia przy użyciu szczelnych złączek kablowych Otwieranie przepływomierza Izolacja przepływomierza Podłączanie wyrównania potencjałów Specyfikacja AM54331/32 i AM , Wykonanie FM Zaciski 31/32, Napięcie zasilania lub prąd zasilania Wymagania dla podłączeń Izolacja przepływomierza Dodatkowe informacje dotyczące instalacji przyrządu ze szczelną obudową, Wykonanie FM Połączenia przy użyciu szczelnych złączek kablowych Otwieranie przepływomierza Specyfikacja AM54431/32 i AM , Wykonanie CSA Zatwierdzenie dla wykonania CSA Zaciski 31/32, Napięcie zasilania lub prąd zasilania Wymiary i połączenia przy długości mont. 250 mm, Wyk. standardowe Wymiary i połączenia przy długości mont. 250 mm, Wyk. z pł. grzewczym Wymiary i połączenia przy długości mont. 250 mm, Wyk. spożywcze Certyfikat zgodności EU Certyfikat typu EU Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

5 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy 1.1 Warunki bezpiecznej pracy Normy bezpieczeństwa dla urządzenia 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Przyrząd to spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w dyrektywie dla urządzeń ciśnieniowych (Pressure Equipment Directive) oraz zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zostało ono przetestowane w fabryce i właściwie przygotowane do transportu. W celu uzyskania najlepszych parametrów urządzenia w czasie jego eksploatacji należy spełnić wszystkie wymagania opisane w tej instrukcji. Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje dotyczące uruchomienia urządzenia w obszarach zagrożonych wybuchem. Przyrząd spełnia wymagania EMC zgodne z EN61326 / NAMUR NE21. W przypadku przerwy w zasilaniu przyrząd zapisuje parametry w FRAM (łącznie z ostatnią wartością licznika). Po przywróceniu zasilania przyrząd natychmiast jest gotowy do pracy Warunki pracy Przyrząd został zaprojektowany do: przepuszczania cieczy i płynów w stanie gazowym pomiaru przepływu cieczy Wymagania, które są włączone do Warunków pracy: montaż zgodnie z wyznaczonymi limitami zapoznanie się i przestrzeganie informacji dotyczących dopuszczalnych cieczy zapoznanie się i przestrzeganie informacji zawartych w instrukcji obsługi zapoznanie się i przestrzeganie informacji zwartych w stowarzyszonych dokumentach (Karty specyfikacyjne, Schematy, Rysunki wymiarowe) Poniższe zastosowania przyrządu są zabronione: montaż w rurociągu jako elastyczny element kompensujący, np. jako kompensacja niewspółosiowości rurociągu, wibracji, rozszerzeń itp., wykorzystywanie jako szczebel drabiny, np. podczas prac montażowych, wykorzystywanie jako wspornik dla zewnętrznych obciążeń, np. jako wspornik dla rurociągu itp., usuwanie materiału przez frezowanie obudowy lub pokrywanie materiału lub elementów poprzez malowanie (pokrywanie Tabliczki znamionowej), spawanie lub lutowanie. naprawy, zmiany i modyfikacje oraz używanie innych części zamiennych niż te wymienione w instrukcji obsługi. Wyjątek stanowi dokonywanie napraw w punktach autoryzowanych przez ABB. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadkach nieautoryzowanych napraw. Należy przestrzegać wymagań opisanych w Instrukcji eksploatacji a związanych z pracą, serwisem i obsługą. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub zabronionego zastosowania przyrządu Wartości dopuszczalne Przyrząd został zaprojektowany wyłącznie dla zastosowań wyszczególnionych na Tabliczce znamionowej i w Instrukcji eksploatacji. Należy przestrzegać poniższych wartości dopuszczalnych: dopuszczalne ciśnienie (PS) i dopuszczalna temperatura cieczy (TS) musi być niż wartości ciśnienia i temperatury (p/t-ratings) wymienionych w załączniku do tej Instrukcji eksploatacji. Należy zwrócić uwagę na Tabliczkę znamionową / Etykietę przyrządu. nie należy przekraczać minimalnych i maksymalnych wartości temperatury pracy. nie należy przekraczać dopuszczalnych temperatur dla otoczenia. Stopień ochrony IP 67 wg EN Dopuszczalne płyny Mogą być mierzone tylko takie płyny, dla których istnieją określone gwarancje, zarówno wynikające z informacji technicznych jak i z doświadczenia ruchowego Klienta, takie że właściwości fizyczne i chemiczne nie będą wpływały niekorzystnie na mokre części przepływomierza (przyłącza procesowe, rura przepływomierza i pływak) podczas całego czasu pracy przyrządu. Płyny o nieznanych charakterystykach mogą być mierzone tylko wtedy gdy Klient zapewni okresowe inspekcje, które będą miały wpływ na utrzymanie parametrów bezpieczeństwa przyrządu. D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM5400 5

6 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Znaki bezpieczeństwa, Symbole, Oznaczenia i Tabliczki znamionowe oraz Znak CE Wszystkie znaki bezpieczeństwa, symbole, oznaczenia i tabliczki znamionowe powinny być utrzymywane w czytelnym stanie i w przypadku uszkodzenia lub zagubienia powinny zostać wymienione. Należy zwrócić uwagę na poniższe informacje ogólne: STOP Ostrzeżenie! Informacje wskazujące ryzyko lub niebezpieczne sytuacje, które mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń ciała lub nawet śmierci personelu..!! Uwaga! Przestroga! Informacje wskazujące niebezpieczne sytuacje lub niebezpieczne procedury, które mogą być przyczyną uszkodzeń ciała lub zniszczeń własności. Informacje wskazujące sytuacje, w których uszkodzeniu może ulec produkt lub coś co znajduje się w bezpośredniej bliskości. Ważne! Znak Ważne ( Informacja ) określa wskazówki dla użytkownika lub inne ważne informacje, których zignorowanie może doprowadzić do utraty komfortu pracy lub mogą mieć wpływ na funkcje przyrządu. (Nie wskazuje sytuacji niebezpiecznych/szkodliwych!) Przykład: Szczegółowe procedury C dla tego znajdują się na dysku Support- Disk. WykonanieEx Symbol ten określa przyrząd w wykonaniu Ex. Dla obszarów Ex należy przestrzegać informacji i specyfikacji znajdujących się w Rozdziale Wykonanie Ex. Znak CE Znak CE symbolizuje zgodność przyrządu z poniższymi wytycznymi oraz spełnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa; dodatkowe oznaczenia kodowe dostarczają informacji o instytucji certyfikującej System Zapewnienia Jakości i właściwe dyrektywy: zgodność z dyrektywą EMC Directive 89/336/EWG zgodność z dyrektywą dla niskich napięć Low Voltage Directive 73/23/EWG zgodność z dyrektywą dla urządzeń ciśnieniowych - Pressure Equipment Directive (DGRL) 97/23/EG Znak CE nie jest umieszczany na Tabliczce znamionowej urządzeń ciśnieniowych jeśli: maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS) jest mniejsze niż 0.5 bar. ryzyko ciśnieniowe jest minimalne (mierniki o średnicach DN 25 [1 ]), to procedura certyfikacji nie jest wymagana. przyrządy są wykorzystywane jako mierniki dla wody w sektorze wodno ściekowym. Odnosi się to dla przepływomierzy o średnicach >DN 600 [24 ]. 6 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

7 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Specyfikacja Tabliczki znamionowej Tabliczka znamionowa jest instalowana na obudowie przepływomierza. Dostępne są dwie różne tabliczki znamionowe z różnymi znakami CE i zależą od rozmiaru urządzenia ciśnieniowego (> DN 25 [1 ] lub DN 25 [1 ]) (patrz również Art.3 Par. 3 PED/DGRL 97/23/EG): a) Urządzenia ciśnieniowe dla średnic > DN 25 [1 ] S.-Nr.: DN 50 / PN 40 Material: Manufactured: 2002 PED: Fluid 1, Gas ABB Automation Products GmbH Göttingen - Germany Tabliczka znamionowa obejmuje następujące informacje: Znak CE (z numerem identyfikacyjnym agencji) oznaczający zgodność przyrządu (urządzenie ciśnieniowe) z wymaganiami PED. Numer seryjny producenta dla celów identyfikacji urządzenia ciśnieniowego. Wielkość miernika i ciśnienie znamionowe urządzenia ciśnieniowego. Materiał zastosowany przez producenta do wykonania urządzenia ciśnieniowego wraz z materiałem uszczelnień (omywanych przez ciecz). Rok produkcji i specyfikację właściwych grup płynów dla PED (Pressure Equipment Directive [DGRL]) Grupa cieczy 1 = płyny niebezpieczne, ciecze, gazy (łącznie z gazami niestabilnymi) Nazwa producenta urządzenia ciśnieniowego b) Urządzenia ciśnieniowe dla średnic DN 25 [1 ] S.-Nr.: DN 25 / PN 40 Material: Manufactured: 2002 PED: SEP ABB Automation Products GmbH Göttingen - Germany Ta tabliczka znamionowa obejmuje większość z informacji Tabliczki znamionowej opisanych powyżej z poniższymi różnicami: Nie ma znaku CE na naczyniach/zbiornikach ciśnieniowych zgodnie z PED/DGRL Art. 3 Par. 3. Sytuacja dla wyjątków została opisana w PED/DGRL Art. 3 Par. 3. Urządzenie ciśnieniowe jest skategoryzowane jako SEP (= Sound Engineering Practice) Kwalifikacje personelu Połączenia elektryczne, uruchomienie i obsługa przyrządu powinna być wykonywana tylko przez przeszkoloną obsługę techniczną, która została do tego autoryzowana przez operatora systemu. Obsługa techniczna musi przeczytać, zrozumieć i postępować zgodnie z tą Instrukcją eksploatacji Odpowiedzialność Użytkownika Przed zastosowaniem urządzenia do pomiarów przepływu płynów korozyjnych lub ściernych, użytkownik musi rozpatrzyć odporność elementów omywanych przez płyny. ABB z przyjemnością zapewni wsparcie na etapie podejmowania decyzji, jednakże nie może przejąć odpowiedzialności za podjętą decyzje. Na etapie montażu, testów funkcjonalnych, napraw i obsługi urządzeń elektrycznych należy mieć na uwadze narodowe standardy obowiązujące w danym kraju. D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM5400 7

8 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas transportu Należy zwrócić uwagę przy transporcie urządzeń do miejsca montażu (specjalnie dla przyrządów o wadze > 50 kg): że środek ciężkości może znajdować się poza środkiem geometrycznym. na możliwe przeszkody o które można rozbić przyrząd na zabezpieczenie transportowanych przedmiotów (np zewnętrzne wtyki) Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas montażu mechanicznego Przed montażem należy się upewnić, że: kierunek przepływu jest zgodny ze wskaźnikiem. przyrząd został zainstalowany w sposób pozbawiony naprężeń (równoległe dopasowanie kołnierzy), oraz, że zostały zastosowane właściwe uszczelnienia. wymagane długości sekcji prostych przed i za urządzeniem zostały dochowane. rurociąg przed i za przepływomierzem jest podparty (patrz informacje znajdujące się w ogólnej części tej Instrukcji eksploatacji) Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas montażu elektrycznego Połączenia elektryczne mogą być wykonywane, zgodnie ze schematami połączeń, tylko przez wykwalifikowany personel. Szczególnie ważnym jest aby wszystkie połączenia wykonać zgodnie z Instrukcją eksploatacji, w przeciwnym razie zabezpieczenia elektryczne mogą być niedostateczne. Uziemienie systemu przepływomierza (patrz informacje znajdujące się w ogólnej części tej Instrukcji eksploatacji). STOP Ostrzeżenie! Gdy obudowa jest otwarta to ochrona EMC nie jest spełniona. Istnieje również niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed otwarciem obudowy zawsze należy wyłączyć zasilanie Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas stosowania w strefach zagrożonych wybuchem Ex Należy spełnić wymagania stawiane przez obszary zagrożone wybuchem Ex dla podłączania zasilania, wejść i wyjść sygnałowych oraz uziemienia Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas pracy Praca z płynami ściernymi i/lub kawitacja mogą spowodować uszkodzenie elementów składowych. Przy pracy z gorącymi płynami, dotykanie przepływomierza może grozić poparzeniem. Płyny agresywne mogą spowodować korozję i/lub ścieranie, oraz z powodu przedwczesnego odparowania dla cieczy z podciśnieniem może pojawić się kawitacja Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas przeglądów i obsługi Przed przystąpieniem do obsługi przyrządu (otwieranie, usuwanie) należy się upewnić że przyrząd i przylegająca rura lub zbiornik zostały rozhermetyzowane. 8 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

9 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy! Przestroga! Nigdy nie odkręcaj śrub montażowych obudowy. Nigdy nie wyjmuj przetwornika z obudowy. Operacje te mogą uszkodzić przyrząd. W przypadku wystąpienia problemu należy skontaktować się z serwisem ABB. Przed otwarciem przyrządu należy się upewnić czy z przepływomierza zostały usunięte substancje niebezpieczne. Niebezpieczne pozostałości mogą pozostawać i wydostać się z przepływomierza podczas jego otwarcia. W przypadku gdy występują wibracje orurowania, zaleca się zabezpieczyć śruby i nakrętki kołnierzowe przed ich samoczynnym rozkręcaniem. W ramach czynności operatora, należy regularnie i okresowo sprawdzać: pracę przepływomierza uszkodzenie uszczelnień zużycie (korozja, ścieranie, kawitacja) Zwroty W przypadkach gdy konieczny jest zwrot przyrządu do fabryki ABB w Göttingen (Niemcy), w celu naprawy lub rekalibracji należy urządzenie wysłać w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednim opakowaniu zastępczym. Należy określić powód zwrotu przyrządu. Ważne! Zgodnie z wytycznymi dyrektyw EU dot., materiałów niebezpiecznych Przed wysyłką właściciel zanieczyszczeń i odpadów jest odpowiedzialny za ich unieszkodliwienie i musi brać pod uwagę następujące przepisy: Wszystkie elementy pierwotne i/lub przetworniki przepływomierza, które są zwracane do ABB w celu naprawy powinny być wolne od materiałów niebezpiecznych (kwasy, zasady, roztwory itp.). Wszystkie materiały niebezpieczne pozostające w uszkodzeniach kawitacyjnych, tzn. pomiędzy materiałem rury a obudową powinny być wypłukane i zneutralizowane. Przed wysyłką należy dokonać pomiarów i załączyć wyniki w postaci dokumentu. W przypadku gdy użytkownik nie jest w stanie całkowicie usunąć materiałów niebezpiecznych, to do urządzenia powinien być dołączony odpowiedni dokument informujący o stanie urządzenia i zagrożeniu. Wszystkie koszty związane z neutralizacją materiałów niebezpiecznych a poniesione przez ABB podczas naprawy, zostaną refakturowane na właściciela urządzenia. Ważne! Niniejsza instrukcja eksploatacji zawiera informacje dotyczące uruchomienia, testowania przepływomierza oraz specyfikację jego wykonań. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w budowie i/lub oprogramowaniu, zmian które niosą za sobą techniczne korzyści. Informacje o uaktualnieniach i możliwych rozbudowaniach można uzyskać u producenta - fabryka ABB w Göttingen (Niemcy) lub w biurach sprzedaży ABB. D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM5400 9

10 2 Opis funkcjonalny 2 Opis funkcjonalny AM54 to sprawdzony w wielu aplikacjach, trwały rotametr stalowy, zawierający inteligentny 2-przewodowy przetwornik. Sygnał zasilający oraz pomiarowy prowadzony jest tą samą parą przewodów. Przepływomierz może mierzyć przepływ cieczy, pary i gazu w przemyśle procesowym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i innych. Nadaje się szczególnie do aplikacji gdzie występują agresywne media oraz tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa rotametry szklane nie mogą być wykorzystane. Dodatkowo rotametry AM54 są niezastąpione wszędzie tam, gdzie występują wysokie ciśnienia i/lub temperatury medium procesowego. Czujnik rotametru wykonany jest w postaci stożkowej rury z przyspawanymi kołnierzami, patrz Rysunek 1. Magnes zespolony z pływakiem przekazuje informację na temat położenia pływaka w rurze pomiarowej, co z kolei przetwarzane jest na wskazanie wielkości przepływu za pomocą śledzącego systemu magnetycznego po stronie przetwornika. Wartość przepływu jest pokazywana na skali przy pomocy obrotowej wskazówki. Opcjonalnie można zastosować modularny 2 przewodowy przetwornik, który będzie zamieniał wartość przepływu na proporcjonalny, liniowy wyjściowy sygnał prądowy 4-20mA. Możliwe jest również pokazywanie wartości przepływu na niezależnym 2 liniowym wskaźniku cyfrowym. Wskaźnik jest wykorzystywany nie tylko do konfiguracji ale również do pokazywania chwilowych przepływów i wartości totalizera. Dodatkowymi opcjami są komunikacja HART, opcjonalne wyjście impulsowe, możliwość lienearyzacji krzywej przepływu. Komunikacja HART umożliwia cyfrowe połączenie przepływomierza z systemem sterowania, komunikatorem lub komputerem PC. Przekazywanie skalowalnych impulsów jest nałożone na wyjście prądowe zgodnie ze standardem Bell 202. Modułowa budowa przepływomierza zapewnia możliwość zmiany pływaka w pewnym zakresie przepływów w późniejszym terminie. Cecha ta umożliwia przystosowanie rotametru do pomiaru nowej wartości przepływu w aplikacji. Dzięki temu przyrządy mogą być w magazynie adoptowane do różnych sytuacji pomiarowych. Przepływomierze serii AM54 dostępne są w następujących konfiguracjach: Koncepcja budowy modułowej AM54_71 AM54_72 AM54_73 AM54_74 AM54_31 AM54_32 Lokalne wskazanie Wskaźnik z przekaźnikiem alarmowym, Min.-Alarm Wskaźnik z przekaźnikiem alarmowym, Max.-Alarm Wskaźnik z przekaźnikiem alarmowym, Min. & Max.-Alarm Wskaźnik z przetwornikiem elektronicznym, wyjście 4 20 ma, bez wskaźnika Wskaźnik z przetwornikiem elektronicznym, wyjście 4 20 ma, licznik przepływu, ze wskaźnikiem Indicator Housing Gas Damping Magnet Follower System Meter Tube Float Float Guide Rysunek 1: Przekrój przez rurę przepływomierza 10 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

11 3 Instalacja 3 Instalacja 3.1 Wymagania instalacyjne Usuń zabezpieczenia mechaniczne używane podczas transportu (pokrywa kartonowa na kołnierzach i drewniane zabezpieczenie pływaka) Rozmiar rurociągu musi odpowiadać rozmiarowi przyłącza rotametru Rotametr musi być instalowany w pozycji pionowej z przepływem ku górze Rotametr powinien być odizolowany od wibracji rurociągu Odcinki proste rurociągu nie są zwykle wymagane. Zawory lub kolana mogą być podłączane bezpośrednio do kołnierzy rotametru Należy stosować się do granicznych warunków pracy określonych w karcie katalogowej rotametru, na Tabliczce znamionowej lub skali. Przy pomiarach gazu należy zainstalować zawory tak aby ciśnienie robocze (ciśnienie wewnątrz rury pomiarowej) odpowiadało wartościom na skali. Należy upewnić się że nie występują pola magnetyczne pochodzące od przewodów lub od silników elektrycznch a mogące wpływać na dokładność pomiaru Zaleca się aby rotametr był mocowany z obejściem (bypass - patrz Rysunek 2) tak aby można go było zdemontować bez konieczności przerywania przepływu. W przypadku przepływomierzy z pokryciem teflonowym (PTFE) nie należy przekraczać następujących momentów przy dokręcaniu śrub kołnierzy: DN 15 to 40[1/2 do 1-1/2 ]14 Nm DN 50 [2 ] 25 Nm DN 80 [3 ] 35 Nm DN100 [4 ] 42 Nm Należy unikać/zapobiegać pulsacjom jak również innym zakłóceniom przepływu. Należy zapoznać się z wytycznymi montażu przepływomierzy zawartymi w VDI/VDE 3513 Sheet Spadek ciśnienia Ciśnienie występujące w rotametrze musi być na tyle duże aby zapewnić odpowiedni spadek ciśnienia dla rotametru. Na spadek ten składa się stały spadek ciśnienia na pływaku oraz spadek ciśnienia na przyłączach i innych elementach sekcji mokrej rotametru. Spadek ciśnienia na tych ostatnich rośnie z kwadratem prędkości przepływu. Wartości spadku ciśnienia podane są w karcie katalogowej rotametru. 3.3 Minimalne wymagane ciśnienie dla pomiarów przepływu gazu Nawet w przypadku gdy przepływ medium nie ma charakteru pulsacyjnego, mogą wystąpić samowzbudne pulsacje pływaka. Występuje to zwykle wtedy, kiedy przekroczone zostają pewne krytyczne objętości między pływakiem a najbliższym elementem dławiącym nad i pod pływakiem, oraz dodatkowo kiedy ciśnienie i przepływ są niewielkie. Jeśli ciśnienie medium jest poniżej wartości minimalnej określonej w karcie katalogowej, możliwe jest dobranie wersji rotametru z tłumieniem, eliminującej te pulsacje. Dla uniknięcia samowzbudnych pulsacji należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy: Należy wybierać przepływomierz z najmniejszym spadkiem ciśnienia na nim Należy starać się minimalizować odległości pomiędzy rotametrem a najbliższymi elementami dławiącymi przed i za rotametrem Średnica wewnętrzna rurociągu nie powinna być większa niż rozmiar przyłącza czujnika rotametru Zaleca się zredukować wykorzystywany zakres przepływu, zwykle 10%...100% do zakresu 25%...100% Należy starać się ustalać przepływ dochodząc do wartości pożądanej z góry. Należy rozważyć zwiększenie ciśnienia pracy, należy jednak wziąć pod uwagę związane z tym zmiany wskazania przepływu spowodowane zmianą gęstości gazu w nowych warunkach pracy pływaka D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM

12 3 Instalacja Outlet Shut Off Valve Flowmeter F Bypass Valve Shut Off Valve Inlet Rysunek 2: Instalacja przepływomierza 3.4 Tłumienie pulsacji Obecność pulsacji lub innych niestabilności w strudze może powodować oscylacje pływaka. Zdarza się to często w instalacjach z pompami tłokowymi lub kompresorami. W takim przypadku Instalacja dławika pulsacji może przynieść oczekiwaną poprawę. W instalacjach z cieczami, dławik pulsacji może wykorzystywać objętość gazu pod ciśnieniem znajdującą się na powierzchni cieczy. W przypadku kiedy gaz nie może mieć kontaktu z cieczą można wykorzystać elementy akumulacyjne. 3.5 Ciecze zawierające ciała stałe Dla cieczy niosących w strudze elementy namagnesowane występuje niebezpieczeństwo przywierania tych elementów do pływaka. Będzie to w niekorzystny sposób wpływało na dokładność pomiaru. W takich aplikacjach rekomenduje się zastosowanie separatora magnetycznego. Podczas instalacji należy taki separator zainstalować na wlocie rotametru pomiędzy kołnierzami rotametru i rurociągu (patrz rys. 3). Z zasady, części stałe w strudze powodują wzrost oporów mechanicznych i powodują zarastanie krawędzi pomiarowej pływaka. W takich instalacjach należy zastosować odpowiedni filtr. Kołnierz miernika Kołnierz rurociągu Separator magnetyczny Rysunek 3: Separator magnetyczny 12 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

13 4 Uruchomienie 4 Uruchomienie Płyny należy powoli odgazowywać tak aby uniknąć uderzenia ciśnienia spowodowanego pęcherzykami gazu Dla gazów należy powoli zwiększać ciśnienie Zasadniczo zawory (regulacyjne) wykorzystywane do zmiany przepływu powinny być używane w taki sposób aby nie powodować gwałtownych zmian przepływu powodujących gwałtowne ruchy pływaka. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do uszkodzenia przepływomierza. Opcjonalny tłumik pulsacji nie powinien być traktowany jako kompensacja uderzeń ciśnienia w instalacji. 5 Temperatura płynu i otoczenia T ambient Variant 5403 Variant 5407 Standard 540_ without steam jacket 10 T ambient Rurociąg izolowany T medium Variant 5403 Variant 5407 Standard 540_ with steam jacket Rurociąg izolowany T medium Rysunek 4: Maksymalna izolacja = średnica kołnierza Rysunek 5: D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM

14 6 AM5407_ 6 AM5407_ Specyfikacja dla Serii AM 5417_ patrz Rozdział Połączenia, ustawienia i dodawanie alarmów Listwa zaciskowa brązowy niebieski brązowy niebieski AM54_ Styk Min NAMUR DIN Styk Max NAMUR DIN A B A = Min-Alarm B = Max-Alarm alternatywnie Slot Rysunek 6: Przyłącza alarmowe wykonuje się poprzez listwę zaciskową (patrz Rysunek 6). Dla AM54_72, łącze należy wykonać poprzez zaciski 41(+) i 42. Krzyżyk (X) pokazuje oznaczenie zacisku. Schemat połączeń znajduje się na pokrywie przyrządu. 6.2 Ustawianie alarmów Odkręcić pokrywę obudowy Usunąć płytkę przykrywającą (2) (śruby 7/8) Poluzować śruby (3/4) Przesunąć czujnik alarmowy w pożądane położenie Dokręcić śruby (3/4) Zamontować i dokręcić płytkę przykrywającą (2) Dobrze dokręcić pokrywę obudowy Przyrząd jest gotowy do pracy 8 Rysunek 7: 14 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

15 7 Specyfikacja AM54_31/ Dodawanie alarmów W serii AM54_7 można dpdać maksymalnie 2 alarmy. Dostarczany jest pełny zestaw. Odkręcić pokrywę obudowy Wkręcić słupki podtrzymujące (0) Usunąć płytkę przykrywającą (2) (śruby 7/8) Umiejscowić zestaw w gniazdach na słupkach (5/6) Przykręcić śrubę 9 Przesunąć czujnik alarmowy w pożądane położenie i dokręcić śruby (3/4) Zamontować i dokręcić płytkę przykrywającą (2) Wymienić zaślepkę gniazda na złącze PG Podłączyć alarmy do listwy zaciskowej (1) (patrz Rozdział Połączenia elektryczne ) Dobrze dokręcić pokrywę obudowy, przyrząd jest gotowy do pracy 5 Rysunek 8: 7 Specyfikacja AM54_31/32 Specyfikacja dla Serii AM 54131/32, patrz Rozdział 13. Rysunek 9: Druga część przepływomierza składa się z przetwornika kątowego. Przetwornik ten przetwarza kąt obrotu na standardowy sygnał prądowy mA. Rotametr w tej wersji stanowi inteligentne dwuprzewodowe urządzenie pomiarowe. Zmierzony przepływ jest prezentowany na skali analogowej oraz opcjonalnie na wyświetlaczu cyfrowym. Na skali analogowej oprócz jednostek inżynierskich naniesiona jest także skala procentowa pokazująca położenie pływaka w rurze pomiarowej. D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM

16 7 Specyfikacja AM54_31/32 Cechy konstrukcyjne Elektronicznie wypracowany sygnał alarmu min./max. Możliwość zainstalowania wyświetlacza w dowolnym momencie Parametryzacja przy wykorzystaniu komunikacji HART za pomocą konfiguratora HART lub przez SMART-Vision Parametryzacja za pomocą przycisków, lub pałeczki magnetycznej przy zamkniętej pokrywie przetwornika (dotyczy modelu AM54_32). System menu z komunikatami tekstowymi Konfiguracja parametrów pomiarowych pokazywanych na wyświetlaczu. (dotyczy modelu AM54_32) Wpływ temperatury na wyjście elektryczne 8 µ A/K 7.1 Połączenia elektryczne Przy podłączaniu rotametrów wyposażonych w wyświetlacz (AM54_32) lub w pokrywę (AM54_31), obróć pokrywę lub wyświetlacz Zaciski wyjścia prądowego HART R 32 HART 250 W (Napięcie zasilania) Zaciski wyjścia ze stykiem (wyjście programowalne) Rysunek 10: Przykład podłączenia napięcia zasilania a) Napięcie z centralnego źródła zasilania b) Napięcie zasilania z zasilacza 31 U V U S 31 U B U S R B R B Supply unit R Function earth Function earth Rysunek 11:Zasilanie centralne U B = Napięcie zasilania min. 10 V DC (zaciski 31/32) U S = Napięcie zasilania, V DC R B = Max. obciążenie dla zasilacza (np. wskaźnik, rejestrator, rezystancja kabli itp.) R = Max. obciążenie dla wyjścia prądowego jest określane przez zasilacz (np. wskaźnik, rejestrator itp.) 16 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

17 7 Specyfikacja AM54_31/32 Charakterystyka obciążenia wyjścia prądowego R B [k] V 15.7 V 21.5 V 33 V 46 V U S [V] Rysunek 12:Charakterystyka obciążenia Powyższy wykres pokazuje maksymalne dopuszczalne obciążenie R B zasilacza w zależności od napięcia zasilającego U B. W stanie alarmowym prąd wyjściowy jest określony na 23mA. Zaciski wyjścia prądowego 31/32 Przez te zaciski transmitowany jest wyjściowy sygnał prądowy 4-20mA, tutaj też podłączamy zasilanie (10-46 VDC). 7.2 Programowalne wyjście Zaciski 41/42 programowalnego wyjścia mogą mieć przyporządkowane różne funkcje. Wymienione poniżej wyjścia mogą być przyporządkowane w podmenu oprogramowania Prog output : 1. Wyjście impulsowe Znormalizowane wyjście impulsowe (pasywne) w trybie NAMUR (zgodnie z DIN19234) lub jako stand. wyjście tranzystorowe. Wewnętrzna rezystancja przy rozwartym styku >10kOhm (NAMUR). Szerokość impulsu 5-256ms może być ustawiona w menu. Maksymalne wypełnienie impulsu 50%. Maksymalna częstotliwość fmax=50hz 2. Styk alarmowy Stany alarmowe oraz alarmy min/max mogą być grupowane i sygn. przez stan norm. zamknięty lub norm.otwarty 3. Alarm Min-Max Alarm min-max może być zaprogramowany jako normalnie otwarty lub normalnie zamknięty 4. Brak funkcji (domyślne ustawienia producenta): Wyjściu nie jest przyporządkowana żadna funkcja. Istnieją następujące ograniczenia: Maksymalny prąd przełączenia = 15 ma Minimalne napięcie wyjściowe = U S - 2V U S = Napięcie zasilania Połączenia elektryczne styku wyjściowego (pasywne) U S R E AM54_ Wejście z SPC etc. z U S = V Rysunek 13: D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM

18 7 Specyfikacja AM54_31/32 Obciążenie R E jest obliczane jako funkcja aktualnego napięcia zasilania U B oraz sygnału prądowego, tak jak poniżej: R E = U B I B Komunikacja cyfrowa (protokół HART/SMART VISION) odbywa się poprzez zaciski 31/32. Sygnał cyfrowy jest nałożony na sygnał wyjścia prądowego 4-20mA. Szczegóły opisane są w Rozdziale Protokół HART/SMART-Vision. Konfiguracja wyjścia stykowego Wyjście stykowe przekaźnika jest konfigurowane w fabryce: Dla zatwierdzenia Ex II 2G EEx ib / II 3G EEx n [L] styk jest konfigurowany jako styk NAMUR. Bez zatwierdzenia Ex styk jest konfigurowany jako optotrazystor. W zależności od wymagań konfiguracja styku może być zmieniona w każdej chwili. Przepływomierz należy pozbawić zasilania, otworzyć pokrywę i po poluzowaniu śrub z główką typu Philips wyjąć przetwornik. Ustawić przełącznik zgodnie z rysunkiem. Ze szczególną uwagą ponownie zainstalować przetwornik w obudowie. W lewo, stop Styk NAMUR 1K 10K 41 W prawo, stop Optotranzystor Komunikacja z protokołem HART/SMART-Vision Protokół HART umożliwia komunikację cyfrową pomiędzy sterownikiem procesowym/ komputerm PC, przenośnym terminalem a przepływormierzem AM54_. Wszystkie parametry przyrządu i jego lokalizacji mogą być w tym momencie przekazywane do systemu sterowania lub do komputera PC. Transmisja w przeciwną stronę pozwala na konfigurację przepływomierza. Cyfrowa komunikacja wykorzystuje zmienny sygnał nałożony na prąd wyjściowy (4-20mA), przez co nie wpływa on na odczyty urządzenie podłączonego do tego wyjścia prądowego. Do obsługi i konfiguracji można zastosować program SMART-VISION. SMART-VISION jest uniwersalnym narzędziem komunikacyjnym przeznaczonym dla inteligentnych urządzeń pomiarowych. Oprogramowanie to poprzez wykorzystywanie różnych trybów komunikacyjnych umożliwia wymianę informacji wewnątrz całej gamy urządzeń pomiarowych. Jednakże jego głównym zadaniem jest pokazywanie parametrów, konfiguracja, diagnostyka, tworzenie dokumentacji i zarządzanie danymi wszystkich inteligentnych urządzeń, które spełniają wymagania komunikacyjne. Dostępne są poniższe sposoby komunikacji: Komunikacja HART 1. poprzez mode FSK w trybie punkt-punkt lub wielopunktowym 2. poprzez multipleksery HART ABB Automation Products SMART-VISION może być uruchomione na komputerze PCs lub notebooku z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 3.1, MS Windows 95/98 or MS Windows NT. Tryb transmisji Modulacja FSK na sygnale wyjściowym 4 20 ma zgodnie ze standardem Bell 202. Max. amplituda sygnału 1.2 ma PP. 18 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

19 7 Specyfikacja AM54_31/32 Obciążenie wyjścia prądowego Min. >250 Ω, max Ω ( Iout at Alarm = 23.0 ma) Max. długość kabla 1500 m AWG 24 - ekranowana skrętka kablowa Szybkość transmisji 1200 Baud Logic 1: 1200 Hz Logic 0: 2200 Hz Wyjście prądowe podczas alarmu Tutaj można ustawiać wyjście prądowe w stanie alarmu. W podmenu I out at Alarm wyjście może być ustawione od 21 do 23 ma (NAMUR NE43) RB min = 250 W F PC Bell 202 Modem Box HART Rysunek 14:Komunikacja HART Wprowadzanie danych Dane mogą być wprowadzane poprzez 3 klawisze: DATA (dane), STEP (krok) i C/CE lub gdy pokrywa jest zamknięta przy użyciu magnetycznej pałeczki. DATA/ENTER (dane/wprowadź) STEP (krok) C/CE DATA/ENTER (dane/wprowadź) Rysunek 15:Klawiatura i wyświetlacz przetwornika STEP (krok) C/CE D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM

20 7 Specyfikacja AM54_31/32 Podczas wprowadzania danych przetwornik pracuje w trybie on-line tzn. wyjście prądowe i impulsowe ciągle pokazuje aktualną chwilową wartość. Funkcje poszczególnych klawiszy zostały opisane poniżej: C/CE STEP DATA ENTER Klawisz C/CE jest używany do poruszania się w przód i w tył pomiędzy trybami pracy i menu. Klawisz STEP jest jedym z dwóch klawiszy strzałek. Jego przyciśnięcie powodu przewijanie w przód menu. Przy jego pomoce dostępne są wszystkie parametry Klawisz DATA jest jednym z dwóch klawiszy strzałek. Jego przyciśnięcie powodu przewijanie w w tył menu. Przy jego pomoce dostępne są wszystkie parametry. Funkcja ENTER jest aktywowana przez jednoczesne przyciśnięcie dwóch klawiszy strzałek (STEP i DATA). Można wyłączyć lub zabezpieczyć programowo funkcję ENTER. Dodatkowo, ENTER jest używany do otwierania i akceptowania zmian wartości parametrów. Funkcja ENTER jest aktywna przez około 20 sek. W przypadku gdy w tym czasie nie dokonano żadnych zmian przetwornik pownie wyświetli starą wartość. Po kolejnych 20 sek. zostanie wyświetlona wartość procesowa. Działanie funkcji ENTER podczas obsługi magnetyczną pałeczką Funkcja ENTER jest aktywowany gdy czujnik DATA/ENTER jest pobudzany przez więcej niż 3 sekundy. Wyświetlacz migotaniem sygnalizuje, że funkcja jest aktywna. Funkcja ta jest aktywowana również poprzez użycie klawisza DATA.! Przestroga Gdy pokrywa obudowy jest otwarta to ograniczone jest zabezpieczenie EMC. 20 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przetwornik temperatury, model T24.10

Instrukcja obsługi. Przetwornik temperatury, model T24.10 Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury model T24.10 PL Przetwornik temperatury, model T24.10 PL Instrukcja przetwornika temperatury model T24.10 Strony 3-22 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Karta katalogowa Micropilot S FMR540 Radarowy pomiar poziomu Inteligentny przetwornik do bezkontaktowego,

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008 OSTRZEŻENIE Nawilżacze powietrza firmy CAREL S.p.A. są produktem o zaawansowanej technologii którego działanie jest opisane w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urządzeniem. Dokumentacja jest

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 GESTRA Steam Systems LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 PL Polski Instrukcja montażu i obsługi 818784-02 Przetwornik przewodności LRGT 16-1 Przetwornik przewodności LRGT 16-2 Przetwornik przewodności LRGT 17-1

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo