FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400"

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi D184B114U02 FieldIT Rotametr Stalowy FAM5400 Seria AM54_31/32 Seria AM54_71/72/74

2 Oznaczenie Produktu FAM5400 Instrukcja Obsługi Part No. D184B114U02 Data wydania: 07/04 Rewizja: 02 Producent: ABB Automation Products GmbH Dransfelder Str Göttingen, Germany Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Copyright 2004 by ABB Automation Products GmbH Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek technicznych. Dokument ten jest chroniony i podlega prawu autorskiemu. Infomacje zawarte w tym dokumencie są przeznaczone dla użytkownika i mają wspomagać bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia. Zabrania się kopiowania całości lub części tej instrukcji bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich. 2 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

3 Spis treści 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Warunki bezpiecznej pracy Normy bezpieczeństwa dla urządzenia Warunki pracy Wartości dopuszczalne Dopuszczalne płyny Znaki bezpieczeństwa, Symbole, Oznaczenia i Tabliczki znamionowe oraz Znak CE Specyfikacja Tabliczki znamionowej Kwalifikacje personelu Odpowiedzialność Użytkownika Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas transportu Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas montażu mechanicznego Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas montażu elektrycznego Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas stosowania w strefach zagr. wybuchem Ex Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas pracy Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas przeglądów i obsługi Zwroty Opis funkcjonalny Instalacja Wymagania instalacyjne Spadek ciśnienia Minimalne wymagane ciśnienie dla pomiarów przepływu gazu Tłumienie pulsacji Ciecze zawierające ciała stałe Uruchomienie Temperatura płynu i otoczenia AM5407_ Połączenia, ustawienia i dodawanie alarmów Ustawianie alarmów Dodawanie alarmów Specyfikacja AM54_31/ Połączenia elektryczne Przykład podłączenia napięcia zasilania Programowalne wyjście Komunikacja z protokołem HART/SMART-Vision Obsługa, wprowadzanie danych i konfiguracja Konfiguracja przetwornika i uruchomienie Dodatkowe informacje o konfiguracji Wartość odcięcia przy niskim przepływie Wyjście prądowe Iout przy alarmie Przekroczenie licznika podmenu Totalizer Kasowanie licznika Submenu Totalizer Tłumienie Podmenu Display Podmenu Function Test Iout Rejestr błędów...29 D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM5400 3

4 Spis treści Kod Specyfikacja AM , Wersja Ex Specyfikacja AM 54131/32, Wersja Ex Schemat połączeń Zaciski 31/32, Napięcie zasilania lub Obwód zasilający Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 1/2G EEx c ib IIC T Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 3G EEx na [L] IIC T Temperatury płynu Specyfikacja AM54231/32 i AM , Wykonanie Ex Model AM54231/ Schemat połączeń Specyfikacja zatwierdzenia II 1/2G EEx c ib IIC T4 - patrz Rozdział 10.3 Model AM Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 1/2G EEx c d IIC T6 / II 3G EEx na [L] IIC T Temperatura pracy/temperatura płynu Specyfikacja dla II 1/2G EEx c ib IIC T4 / II 3G EEx na [L] IIC T4 patrz Rozdział 10.3 (Model AM5413) Specyfikacja dla II 1/2G EEx c d IIC T Model AM Schemat połączeń Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 1/2G EEx c ib IIC T6 patrz Rozdział 9 (Model AM ) Specyfikacja zatwierdzenia Ex II 3G EEx na [L] IIC T6/II 1/2G EEx c d IIC T Specyfikacje Klas temperaturowych i temperatury pracy/temperatury płynu Dodatkowe informacje o montażu Połączenia w obudowach ciśnieniowych w wykonaniu EEx d Połączenia przy użyciu szczelnych złączek kablowych Otwieranie przepływomierza Izolacja przepływomierza Podłączanie wyrównania potencjałów Specyfikacja AM54331/32 i AM , Wykonanie FM Zaciski 31/32, Napięcie zasilania lub prąd zasilania Wymagania dla podłączeń Izolacja przepływomierza Dodatkowe informacje dotyczące instalacji przyrządu ze szczelną obudową, Wykonanie FM Połączenia przy użyciu szczelnych złączek kablowych Otwieranie przepływomierza Specyfikacja AM54431/32 i AM , Wykonanie CSA Zatwierdzenie dla wykonania CSA Zaciski 31/32, Napięcie zasilania lub prąd zasilania Wymiary i połączenia przy długości mont. 250 mm, Wyk. standardowe Wymiary i połączenia przy długości mont. 250 mm, Wyk. z pł. grzewczym Wymiary i połączenia przy długości mont. 250 mm, Wyk. spożywcze Certyfikat zgodności EU Certyfikat typu EU Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

5 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy 1.1 Warunki bezpiecznej pracy Normy bezpieczeństwa dla urządzenia 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Przyrząd to spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w dyrektywie dla urządzeń ciśnieniowych (Pressure Equipment Directive) oraz zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zostało ono przetestowane w fabryce i właściwie przygotowane do transportu. W celu uzyskania najlepszych parametrów urządzenia w czasie jego eksploatacji należy spełnić wszystkie wymagania opisane w tej instrukcji. Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje dotyczące uruchomienia urządzenia w obszarach zagrożonych wybuchem. Przyrząd spełnia wymagania EMC zgodne z EN61326 / NAMUR NE21. W przypadku przerwy w zasilaniu przyrząd zapisuje parametry w FRAM (łącznie z ostatnią wartością licznika). Po przywróceniu zasilania przyrząd natychmiast jest gotowy do pracy Warunki pracy Przyrząd został zaprojektowany do: przepuszczania cieczy i płynów w stanie gazowym pomiaru przepływu cieczy Wymagania, które są włączone do Warunków pracy: montaż zgodnie z wyznaczonymi limitami zapoznanie się i przestrzeganie informacji dotyczących dopuszczalnych cieczy zapoznanie się i przestrzeganie informacji zawartych w instrukcji obsługi zapoznanie się i przestrzeganie informacji zwartych w stowarzyszonych dokumentach (Karty specyfikacyjne, Schematy, Rysunki wymiarowe) Poniższe zastosowania przyrządu są zabronione: montaż w rurociągu jako elastyczny element kompensujący, np. jako kompensacja niewspółosiowości rurociągu, wibracji, rozszerzeń itp., wykorzystywanie jako szczebel drabiny, np. podczas prac montażowych, wykorzystywanie jako wspornik dla zewnętrznych obciążeń, np. jako wspornik dla rurociągu itp., usuwanie materiału przez frezowanie obudowy lub pokrywanie materiału lub elementów poprzez malowanie (pokrywanie Tabliczki znamionowej), spawanie lub lutowanie. naprawy, zmiany i modyfikacje oraz używanie innych części zamiennych niż te wymienione w instrukcji obsługi. Wyjątek stanowi dokonywanie napraw w punktach autoryzowanych przez ABB. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadkach nieautoryzowanych napraw. Należy przestrzegać wymagań opisanych w Instrukcji eksploatacji a związanych z pracą, serwisem i obsługą. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub zabronionego zastosowania przyrządu Wartości dopuszczalne Przyrząd został zaprojektowany wyłącznie dla zastosowań wyszczególnionych na Tabliczce znamionowej i w Instrukcji eksploatacji. Należy przestrzegać poniższych wartości dopuszczalnych: dopuszczalne ciśnienie (PS) i dopuszczalna temperatura cieczy (TS) musi być niż wartości ciśnienia i temperatury (p/t-ratings) wymienionych w załączniku do tej Instrukcji eksploatacji. Należy zwrócić uwagę na Tabliczkę znamionową / Etykietę przyrządu. nie należy przekraczać minimalnych i maksymalnych wartości temperatury pracy. nie należy przekraczać dopuszczalnych temperatur dla otoczenia. Stopień ochrony IP 67 wg EN Dopuszczalne płyny Mogą być mierzone tylko takie płyny, dla których istnieją określone gwarancje, zarówno wynikające z informacji technicznych jak i z doświadczenia ruchowego Klienta, takie że właściwości fizyczne i chemiczne nie będą wpływały niekorzystnie na mokre części przepływomierza (przyłącza procesowe, rura przepływomierza i pływak) podczas całego czasu pracy przyrządu. Płyny o nieznanych charakterystykach mogą być mierzone tylko wtedy gdy Klient zapewni okresowe inspekcje, które będą miały wpływ na utrzymanie parametrów bezpieczeństwa przyrządu. D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM5400 5

6 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Znaki bezpieczeństwa, Symbole, Oznaczenia i Tabliczki znamionowe oraz Znak CE Wszystkie znaki bezpieczeństwa, symbole, oznaczenia i tabliczki znamionowe powinny być utrzymywane w czytelnym stanie i w przypadku uszkodzenia lub zagubienia powinny zostać wymienione. Należy zwrócić uwagę na poniższe informacje ogólne: STOP Ostrzeżenie! Informacje wskazujące ryzyko lub niebezpieczne sytuacje, które mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń ciała lub nawet śmierci personelu..!! Uwaga! Przestroga! Informacje wskazujące niebezpieczne sytuacje lub niebezpieczne procedury, które mogą być przyczyną uszkodzeń ciała lub zniszczeń własności. Informacje wskazujące sytuacje, w których uszkodzeniu może ulec produkt lub coś co znajduje się w bezpośredniej bliskości. Ważne! Znak Ważne ( Informacja ) określa wskazówki dla użytkownika lub inne ważne informacje, których zignorowanie może doprowadzić do utraty komfortu pracy lub mogą mieć wpływ na funkcje przyrządu. (Nie wskazuje sytuacji niebezpiecznych/szkodliwych!) Przykład: Szczegółowe procedury C dla tego znajdują się na dysku Support- Disk. WykonanieEx Symbol ten określa przyrząd w wykonaniu Ex. Dla obszarów Ex należy przestrzegać informacji i specyfikacji znajdujących się w Rozdziale Wykonanie Ex. Znak CE Znak CE symbolizuje zgodność przyrządu z poniższymi wytycznymi oraz spełnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa; dodatkowe oznaczenia kodowe dostarczają informacji o instytucji certyfikującej System Zapewnienia Jakości i właściwe dyrektywy: zgodność z dyrektywą EMC Directive 89/336/EWG zgodność z dyrektywą dla niskich napięć Low Voltage Directive 73/23/EWG zgodność z dyrektywą dla urządzeń ciśnieniowych - Pressure Equipment Directive (DGRL) 97/23/EG Znak CE nie jest umieszczany na Tabliczce znamionowej urządzeń ciśnieniowych jeśli: maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS) jest mniejsze niż 0.5 bar. ryzyko ciśnieniowe jest minimalne (mierniki o średnicach DN 25 [1 ]), to procedura certyfikacji nie jest wymagana. przyrządy są wykorzystywane jako mierniki dla wody w sektorze wodno ściekowym. Odnosi się to dla przepływomierzy o średnicach >DN 600 [24 ]. 6 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

7 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Specyfikacja Tabliczki znamionowej Tabliczka znamionowa jest instalowana na obudowie przepływomierza. Dostępne są dwie różne tabliczki znamionowe z różnymi znakami CE i zależą od rozmiaru urządzenia ciśnieniowego (> DN 25 [1 ] lub DN 25 [1 ]) (patrz również Art.3 Par. 3 PED/DGRL 97/23/EG): a) Urządzenia ciśnieniowe dla średnic > DN 25 [1 ] S.-Nr.: DN 50 / PN 40 Material: Manufactured: 2002 PED: Fluid 1, Gas ABB Automation Products GmbH Göttingen - Germany Tabliczka znamionowa obejmuje następujące informacje: Znak CE (z numerem identyfikacyjnym agencji) oznaczający zgodność przyrządu (urządzenie ciśnieniowe) z wymaganiami PED. Numer seryjny producenta dla celów identyfikacji urządzenia ciśnieniowego. Wielkość miernika i ciśnienie znamionowe urządzenia ciśnieniowego. Materiał zastosowany przez producenta do wykonania urządzenia ciśnieniowego wraz z materiałem uszczelnień (omywanych przez ciecz). Rok produkcji i specyfikację właściwych grup płynów dla PED (Pressure Equipment Directive [DGRL]) Grupa cieczy 1 = płyny niebezpieczne, ciecze, gazy (łącznie z gazami niestabilnymi) Nazwa producenta urządzenia ciśnieniowego b) Urządzenia ciśnieniowe dla średnic DN 25 [1 ] S.-Nr.: DN 25 / PN 40 Material: Manufactured: 2002 PED: SEP ABB Automation Products GmbH Göttingen - Germany Ta tabliczka znamionowa obejmuje większość z informacji Tabliczki znamionowej opisanych powyżej z poniższymi różnicami: Nie ma znaku CE na naczyniach/zbiornikach ciśnieniowych zgodnie z PED/DGRL Art. 3 Par. 3. Sytuacja dla wyjątków została opisana w PED/DGRL Art. 3 Par. 3. Urządzenie ciśnieniowe jest skategoryzowane jako SEP (= Sound Engineering Practice) Kwalifikacje personelu Połączenia elektryczne, uruchomienie i obsługa przyrządu powinna być wykonywana tylko przez przeszkoloną obsługę techniczną, która została do tego autoryzowana przez operatora systemu. Obsługa techniczna musi przeczytać, zrozumieć i postępować zgodnie z tą Instrukcją eksploatacji Odpowiedzialność Użytkownika Przed zastosowaniem urządzenia do pomiarów przepływu płynów korozyjnych lub ściernych, użytkownik musi rozpatrzyć odporność elementów omywanych przez płyny. ABB z przyjemnością zapewni wsparcie na etapie podejmowania decyzji, jednakże nie może przejąć odpowiedzialności za podjętą decyzje. Na etapie montażu, testów funkcjonalnych, napraw i obsługi urządzeń elektrycznych należy mieć na uwadze narodowe standardy obowiązujące w danym kraju. D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM5400 7

8 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas transportu Należy zwrócić uwagę przy transporcie urządzeń do miejsca montażu (specjalnie dla przyrządów o wadze > 50 kg): że środek ciężkości może znajdować się poza środkiem geometrycznym. na możliwe przeszkody o które można rozbić przyrząd na zabezpieczenie transportowanych przedmiotów (np zewnętrzne wtyki) Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas montażu mechanicznego Przed montażem należy się upewnić, że: kierunek przepływu jest zgodny ze wskaźnikiem. przyrząd został zainstalowany w sposób pozbawiony naprężeń (równoległe dopasowanie kołnierzy), oraz, że zostały zastosowane właściwe uszczelnienia. wymagane długości sekcji prostych przed i za urządzeniem zostały dochowane. rurociąg przed i za przepływomierzem jest podparty (patrz informacje znajdujące się w ogólnej części tej Instrukcji eksploatacji) Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas montażu elektrycznego Połączenia elektryczne mogą być wykonywane, zgodnie ze schematami połączeń, tylko przez wykwalifikowany personel. Szczególnie ważnym jest aby wszystkie połączenia wykonać zgodnie z Instrukcją eksploatacji, w przeciwnym razie zabezpieczenia elektryczne mogą być niedostateczne. Uziemienie systemu przepływomierza (patrz informacje znajdujące się w ogólnej części tej Instrukcji eksploatacji). STOP Ostrzeżenie! Gdy obudowa jest otwarta to ochrona EMC nie jest spełniona. Istnieje również niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed otwarciem obudowy zawsze należy wyłączyć zasilanie Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas stosowania w strefach zagrożonych wybuchem Ex Należy spełnić wymagania stawiane przez obszary zagrożone wybuchem Ex dla podłączania zasilania, wejść i wyjść sygnałowych oraz uziemienia Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas pracy Praca z płynami ściernymi i/lub kawitacja mogą spowodować uszkodzenie elementów składowych. Przy pracy z gorącymi płynami, dotykanie przepływomierza może grozić poparzeniem. Płyny agresywne mogą spowodować korozję i/lub ścieranie, oraz z powodu przedwczesnego odparowania dla cieczy z podciśnieniem może pojawić się kawitacja Niebezpieczeństwa mogące wystąpić podczas przeglądów i obsługi Przed przystąpieniem do obsługi przyrządu (otwieranie, usuwanie) należy się upewnić że przyrząd i przylegająca rura lub zbiornik zostały rozhermetyzowane. 8 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

9 1 Ogólne środki ostrożności, Warunki pracy! Przestroga! Nigdy nie odkręcaj śrub montażowych obudowy. Nigdy nie wyjmuj przetwornika z obudowy. Operacje te mogą uszkodzić przyrząd. W przypadku wystąpienia problemu należy skontaktować się z serwisem ABB. Przed otwarciem przyrządu należy się upewnić czy z przepływomierza zostały usunięte substancje niebezpieczne. Niebezpieczne pozostałości mogą pozostawać i wydostać się z przepływomierza podczas jego otwarcia. W przypadku gdy występują wibracje orurowania, zaleca się zabezpieczyć śruby i nakrętki kołnierzowe przed ich samoczynnym rozkręcaniem. W ramach czynności operatora, należy regularnie i okresowo sprawdzać: pracę przepływomierza uszkodzenie uszczelnień zużycie (korozja, ścieranie, kawitacja) Zwroty W przypadkach gdy konieczny jest zwrot przyrządu do fabryki ABB w Göttingen (Niemcy), w celu naprawy lub rekalibracji należy urządzenie wysłać w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednim opakowaniu zastępczym. Należy określić powód zwrotu przyrządu. Ważne! Zgodnie z wytycznymi dyrektyw EU dot., materiałów niebezpiecznych Przed wysyłką właściciel zanieczyszczeń i odpadów jest odpowiedzialny za ich unieszkodliwienie i musi brać pod uwagę następujące przepisy: Wszystkie elementy pierwotne i/lub przetworniki przepływomierza, które są zwracane do ABB w celu naprawy powinny być wolne od materiałów niebezpiecznych (kwasy, zasady, roztwory itp.). Wszystkie materiały niebezpieczne pozostające w uszkodzeniach kawitacyjnych, tzn. pomiędzy materiałem rury a obudową powinny być wypłukane i zneutralizowane. Przed wysyłką należy dokonać pomiarów i załączyć wyniki w postaci dokumentu. W przypadku gdy użytkownik nie jest w stanie całkowicie usunąć materiałów niebezpiecznych, to do urządzenia powinien być dołączony odpowiedni dokument informujący o stanie urządzenia i zagrożeniu. Wszystkie koszty związane z neutralizacją materiałów niebezpiecznych a poniesione przez ABB podczas naprawy, zostaną refakturowane na właściciela urządzenia. Ważne! Niniejsza instrukcja eksploatacji zawiera informacje dotyczące uruchomienia, testowania przepływomierza oraz specyfikację jego wykonań. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w budowie i/lub oprogramowaniu, zmian które niosą za sobą techniczne korzyści. Informacje o uaktualnieniach i możliwych rozbudowaniach można uzyskać u producenta - fabryka ABB w Göttingen (Niemcy) lub w biurach sprzedaży ABB. D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM5400 9

10 2 Opis funkcjonalny 2 Opis funkcjonalny AM54 to sprawdzony w wielu aplikacjach, trwały rotametr stalowy, zawierający inteligentny 2-przewodowy przetwornik. Sygnał zasilający oraz pomiarowy prowadzony jest tą samą parą przewodów. Przepływomierz może mierzyć przepływ cieczy, pary i gazu w przemyśle procesowym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i innych. Nadaje się szczególnie do aplikacji gdzie występują agresywne media oraz tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa rotametry szklane nie mogą być wykorzystane. Dodatkowo rotametry AM54 są niezastąpione wszędzie tam, gdzie występują wysokie ciśnienia i/lub temperatury medium procesowego. Czujnik rotametru wykonany jest w postaci stożkowej rury z przyspawanymi kołnierzami, patrz Rysunek 1. Magnes zespolony z pływakiem przekazuje informację na temat położenia pływaka w rurze pomiarowej, co z kolei przetwarzane jest na wskazanie wielkości przepływu za pomocą śledzącego systemu magnetycznego po stronie przetwornika. Wartość przepływu jest pokazywana na skali przy pomocy obrotowej wskazówki. Opcjonalnie można zastosować modularny 2 przewodowy przetwornik, który będzie zamieniał wartość przepływu na proporcjonalny, liniowy wyjściowy sygnał prądowy 4-20mA. Możliwe jest również pokazywanie wartości przepływu na niezależnym 2 liniowym wskaźniku cyfrowym. Wskaźnik jest wykorzystywany nie tylko do konfiguracji ale również do pokazywania chwilowych przepływów i wartości totalizera. Dodatkowymi opcjami są komunikacja HART, opcjonalne wyjście impulsowe, możliwość lienearyzacji krzywej przepływu. Komunikacja HART umożliwia cyfrowe połączenie przepływomierza z systemem sterowania, komunikatorem lub komputerem PC. Przekazywanie skalowalnych impulsów jest nałożone na wyjście prądowe zgodnie ze standardem Bell 202. Modułowa budowa przepływomierza zapewnia możliwość zmiany pływaka w pewnym zakresie przepływów w późniejszym terminie. Cecha ta umożliwia przystosowanie rotametru do pomiaru nowej wartości przepływu w aplikacji. Dzięki temu przyrządy mogą być w magazynie adoptowane do różnych sytuacji pomiarowych. Przepływomierze serii AM54 dostępne są w następujących konfiguracjach: Koncepcja budowy modułowej AM54_71 AM54_72 AM54_73 AM54_74 AM54_31 AM54_32 Lokalne wskazanie Wskaźnik z przekaźnikiem alarmowym, Min.-Alarm Wskaźnik z przekaźnikiem alarmowym, Max.-Alarm Wskaźnik z przekaźnikiem alarmowym, Min. & Max.-Alarm Wskaźnik z przetwornikiem elektronicznym, wyjście 4 20 ma, bez wskaźnika Wskaźnik z przetwornikiem elektronicznym, wyjście 4 20 ma, licznik przepływu, ze wskaźnikiem Indicator Housing Gas Damping Magnet Follower System Meter Tube Float Float Guide Rysunek 1: Przekrój przez rurę przepływomierza 10 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

11 3 Instalacja 3 Instalacja 3.1 Wymagania instalacyjne Usuń zabezpieczenia mechaniczne używane podczas transportu (pokrywa kartonowa na kołnierzach i drewniane zabezpieczenie pływaka) Rozmiar rurociągu musi odpowiadać rozmiarowi przyłącza rotametru Rotametr musi być instalowany w pozycji pionowej z przepływem ku górze Rotametr powinien być odizolowany od wibracji rurociągu Odcinki proste rurociągu nie są zwykle wymagane. Zawory lub kolana mogą być podłączane bezpośrednio do kołnierzy rotametru Należy stosować się do granicznych warunków pracy określonych w karcie katalogowej rotametru, na Tabliczce znamionowej lub skali. Przy pomiarach gazu należy zainstalować zawory tak aby ciśnienie robocze (ciśnienie wewnątrz rury pomiarowej) odpowiadało wartościom na skali. Należy upewnić się że nie występują pola magnetyczne pochodzące od przewodów lub od silników elektrycznch a mogące wpływać na dokładność pomiaru Zaleca się aby rotametr był mocowany z obejściem (bypass - patrz Rysunek 2) tak aby można go było zdemontować bez konieczności przerywania przepływu. W przypadku przepływomierzy z pokryciem teflonowym (PTFE) nie należy przekraczać następujących momentów przy dokręcaniu śrub kołnierzy: DN 15 to 40[1/2 do 1-1/2 ]14 Nm DN 50 [2 ] 25 Nm DN 80 [3 ] 35 Nm DN100 [4 ] 42 Nm Należy unikać/zapobiegać pulsacjom jak również innym zakłóceniom przepływu. Należy zapoznać się z wytycznymi montażu przepływomierzy zawartymi w VDI/VDE 3513 Sheet Spadek ciśnienia Ciśnienie występujące w rotametrze musi być na tyle duże aby zapewnić odpowiedni spadek ciśnienia dla rotametru. Na spadek ten składa się stały spadek ciśnienia na pływaku oraz spadek ciśnienia na przyłączach i innych elementach sekcji mokrej rotametru. Spadek ciśnienia na tych ostatnich rośnie z kwadratem prędkości przepływu. Wartości spadku ciśnienia podane są w karcie katalogowej rotametru. 3.3 Minimalne wymagane ciśnienie dla pomiarów przepływu gazu Nawet w przypadku gdy przepływ medium nie ma charakteru pulsacyjnego, mogą wystąpić samowzbudne pulsacje pływaka. Występuje to zwykle wtedy, kiedy przekroczone zostają pewne krytyczne objętości między pływakiem a najbliższym elementem dławiącym nad i pod pływakiem, oraz dodatkowo kiedy ciśnienie i przepływ są niewielkie. Jeśli ciśnienie medium jest poniżej wartości minimalnej określonej w karcie katalogowej, możliwe jest dobranie wersji rotametru z tłumieniem, eliminującej te pulsacje. Dla uniknięcia samowzbudnych pulsacji należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy: Należy wybierać przepływomierz z najmniejszym spadkiem ciśnienia na nim Należy starać się minimalizować odległości pomiędzy rotametrem a najbliższymi elementami dławiącymi przed i za rotametrem Średnica wewnętrzna rurociągu nie powinna być większa niż rozmiar przyłącza czujnika rotametru Zaleca się zredukować wykorzystywany zakres przepływu, zwykle 10%...100% do zakresu 25%...100% Należy starać się ustalać przepływ dochodząc do wartości pożądanej z góry. Należy rozważyć zwiększenie ciśnienia pracy, należy jednak wziąć pod uwagę związane z tym zmiany wskazania przepływu spowodowane zmianą gęstości gazu w nowych warunkach pracy pływaka D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM

12 3 Instalacja Outlet Shut Off Valve Flowmeter F Bypass Valve Shut Off Valve Inlet Rysunek 2: Instalacja przepływomierza 3.4 Tłumienie pulsacji Obecność pulsacji lub innych niestabilności w strudze może powodować oscylacje pływaka. Zdarza się to często w instalacjach z pompami tłokowymi lub kompresorami. W takim przypadku Instalacja dławika pulsacji może przynieść oczekiwaną poprawę. W instalacjach z cieczami, dławik pulsacji może wykorzystywać objętość gazu pod ciśnieniem znajdującą się na powierzchni cieczy. W przypadku kiedy gaz nie może mieć kontaktu z cieczą można wykorzystać elementy akumulacyjne. 3.5 Ciecze zawierające ciała stałe Dla cieczy niosących w strudze elementy namagnesowane występuje niebezpieczeństwo przywierania tych elementów do pływaka. Będzie to w niekorzystny sposób wpływało na dokładność pomiaru. W takich aplikacjach rekomenduje się zastosowanie separatora magnetycznego. Podczas instalacji należy taki separator zainstalować na wlocie rotametru pomiędzy kołnierzami rotametru i rurociągu (patrz rys. 3). Z zasady, części stałe w strudze powodują wzrost oporów mechanicznych i powodują zarastanie krawędzi pomiarowej pływaka. W takich instalacjach należy zastosować odpowiedni filtr. Kołnierz miernika Kołnierz rurociągu Separator magnetyczny Rysunek 3: Separator magnetyczny 12 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

13 4 Uruchomienie 4 Uruchomienie Płyny należy powoli odgazowywać tak aby uniknąć uderzenia ciśnienia spowodowanego pęcherzykami gazu Dla gazów należy powoli zwiększać ciśnienie Zasadniczo zawory (regulacyjne) wykorzystywane do zmiany przepływu powinny być używane w taki sposób aby nie powodować gwałtownych zmian przepływu powodujących gwałtowne ruchy pływaka. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do uszkodzenia przepływomierza. Opcjonalny tłumik pulsacji nie powinien być traktowany jako kompensacja uderzeń ciśnienia w instalacji. 5 Temperatura płynu i otoczenia T ambient Variant 5403 Variant 5407 Standard 540_ without steam jacket 10 T ambient Rurociąg izolowany T medium Variant 5403 Variant 5407 Standard 540_ with steam jacket Rurociąg izolowany T medium Rysunek 4: Maksymalna izolacja = średnica kołnierza Rysunek 5: D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM

14 6 AM5407_ 6 AM5407_ Specyfikacja dla Serii AM 5417_ patrz Rozdział Połączenia, ustawienia i dodawanie alarmów Listwa zaciskowa brązowy niebieski brązowy niebieski AM54_ Styk Min NAMUR DIN Styk Max NAMUR DIN A B A = Min-Alarm B = Max-Alarm alternatywnie Slot Rysunek 6: Przyłącza alarmowe wykonuje się poprzez listwę zaciskową (patrz Rysunek 6). Dla AM54_72, łącze należy wykonać poprzez zaciski 41(+) i 42. Krzyżyk (X) pokazuje oznaczenie zacisku. Schemat połączeń znajduje się na pokrywie przyrządu. 6.2 Ustawianie alarmów Odkręcić pokrywę obudowy Usunąć płytkę przykrywającą (2) (śruby 7/8) Poluzować śruby (3/4) Przesunąć czujnik alarmowy w pożądane położenie Dokręcić śruby (3/4) Zamontować i dokręcić płytkę przykrywającą (2) Dobrze dokręcić pokrywę obudowy Przyrząd jest gotowy do pracy 8 Rysunek 7: 14 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

15 7 Specyfikacja AM54_31/ Dodawanie alarmów W serii AM54_7 można dpdać maksymalnie 2 alarmy. Dostarczany jest pełny zestaw. Odkręcić pokrywę obudowy Wkręcić słupki podtrzymujące (0) Usunąć płytkę przykrywającą (2) (śruby 7/8) Umiejscowić zestaw w gniazdach na słupkach (5/6) Przykręcić śrubę 9 Przesunąć czujnik alarmowy w pożądane położenie i dokręcić śruby (3/4) Zamontować i dokręcić płytkę przykrywającą (2) Wymienić zaślepkę gniazda na złącze PG Podłączyć alarmy do listwy zaciskowej (1) (patrz Rozdział Połączenia elektryczne ) Dobrze dokręcić pokrywę obudowy, przyrząd jest gotowy do pracy 5 Rysunek 8: 7 Specyfikacja AM54_31/32 Specyfikacja dla Serii AM 54131/32, patrz Rozdział 13. Rysunek 9: Druga część przepływomierza składa się z przetwornika kątowego. Przetwornik ten przetwarza kąt obrotu na standardowy sygnał prądowy mA. Rotametr w tej wersji stanowi inteligentne dwuprzewodowe urządzenie pomiarowe. Zmierzony przepływ jest prezentowany na skali analogowej oraz opcjonalnie na wyświetlaczu cyfrowym. Na skali analogowej oprócz jednostek inżynierskich naniesiona jest także skala procentowa pokazująca położenie pływaka w rurze pomiarowej. D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM

16 7 Specyfikacja AM54_31/32 Cechy konstrukcyjne Elektronicznie wypracowany sygnał alarmu min./max. Możliwość zainstalowania wyświetlacza w dowolnym momencie Parametryzacja przy wykorzystaniu komunikacji HART za pomocą konfiguratora HART lub przez SMART-Vision Parametryzacja za pomocą przycisków, lub pałeczki magnetycznej przy zamkniętej pokrywie przetwornika (dotyczy modelu AM54_32). System menu z komunikatami tekstowymi Konfiguracja parametrów pomiarowych pokazywanych na wyświetlaczu. (dotyczy modelu AM54_32) Wpływ temperatury na wyjście elektryczne 8 µ A/K 7.1 Połączenia elektryczne Przy podłączaniu rotametrów wyposażonych w wyświetlacz (AM54_32) lub w pokrywę (AM54_31), obróć pokrywę lub wyświetlacz Zaciski wyjścia prądowego HART R 32 HART 250 W (Napięcie zasilania) Zaciski wyjścia ze stykiem (wyjście programowalne) Rysunek 10: Przykład podłączenia napięcia zasilania a) Napięcie z centralnego źródła zasilania b) Napięcie zasilania z zasilacza 31 U V U S 31 U B U S R B R B Supply unit R Function earth Function earth Rysunek 11:Zasilanie centralne U B = Napięcie zasilania min. 10 V DC (zaciski 31/32) U S = Napięcie zasilania, V DC R B = Max. obciążenie dla zasilacza (np. wskaźnik, rejestrator, rezystancja kabli itp.) R = Max. obciążenie dla wyjścia prądowego jest określane przez zasilacz (np. wskaźnik, rejestrator itp.) 16 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

17 7 Specyfikacja AM54_31/32 Charakterystyka obciążenia wyjścia prądowego R B [k] V 15.7 V 21.5 V 33 V 46 V U S [V] Rysunek 12:Charakterystyka obciążenia Powyższy wykres pokazuje maksymalne dopuszczalne obciążenie R B zasilacza w zależności od napięcia zasilającego U B. W stanie alarmowym prąd wyjściowy jest określony na 23mA. Zaciski wyjścia prądowego 31/32 Przez te zaciski transmitowany jest wyjściowy sygnał prądowy 4-20mA, tutaj też podłączamy zasilanie (10-46 VDC). 7.2 Programowalne wyjście Zaciski 41/42 programowalnego wyjścia mogą mieć przyporządkowane różne funkcje. Wymienione poniżej wyjścia mogą być przyporządkowane w podmenu oprogramowania Prog output : 1. Wyjście impulsowe Znormalizowane wyjście impulsowe (pasywne) w trybie NAMUR (zgodnie z DIN19234) lub jako stand. wyjście tranzystorowe. Wewnętrzna rezystancja przy rozwartym styku >10kOhm (NAMUR). Szerokość impulsu 5-256ms może być ustawiona w menu. Maksymalne wypełnienie impulsu 50%. Maksymalna częstotliwość fmax=50hz 2. Styk alarmowy Stany alarmowe oraz alarmy min/max mogą być grupowane i sygn. przez stan norm. zamknięty lub norm.otwarty 3. Alarm Min-Max Alarm min-max może być zaprogramowany jako normalnie otwarty lub normalnie zamknięty 4. Brak funkcji (domyślne ustawienia producenta): Wyjściu nie jest przyporządkowana żadna funkcja. Istnieją następujące ograniczenia: Maksymalny prąd przełączenia = 15 ma Minimalne napięcie wyjściowe = U S - 2V U S = Napięcie zasilania Połączenia elektryczne styku wyjściowego (pasywne) U S R E AM54_ Wejście z SPC etc. z U S = V Rysunek 13: D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM

18 7 Specyfikacja AM54_31/32 Obciążenie R E jest obliczane jako funkcja aktualnego napięcia zasilania U B oraz sygnału prądowego, tak jak poniżej: R E = U B I B Komunikacja cyfrowa (protokół HART/SMART VISION) odbywa się poprzez zaciski 31/32. Sygnał cyfrowy jest nałożony na sygnał wyjścia prądowego 4-20mA. Szczegóły opisane są w Rozdziale Protokół HART/SMART-Vision. Konfiguracja wyjścia stykowego Wyjście stykowe przekaźnika jest konfigurowane w fabryce: Dla zatwierdzenia Ex II 2G EEx ib / II 3G EEx n [L] styk jest konfigurowany jako styk NAMUR. Bez zatwierdzenia Ex styk jest konfigurowany jako optotrazystor. W zależności od wymagań konfiguracja styku może być zmieniona w każdej chwili. Przepływomierz należy pozbawić zasilania, otworzyć pokrywę i po poluzowaniu śrub z główką typu Philips wyjąć przetwornik. Ustawić przełącznik zgodnie z rysunkiem. Ze szczególną uwagą ponownie zainstalować przetwornik w obudowie. W lewo, stop Styk NAMUR 1K 10K 41 W prawo, stop Optotranzystor Komunikacja z protokołem HART/SMART-Vision Protokół HART umożliwia komunikację cyfrową pomiędzy sterownikiem procesowym/ komputerm PC, przenośnym terminalem a przepływormierzem AM54_. Wszystkie parametry przyrządu i jego lokalizacji mogą być w tym momencie przekazywane do systemu sterowania lub do komputera PC. Transmisja w przeciwną stronę pozwala na konfigurację przepływomierza. Cyfrowa komunikacja wykorzystuje zmienny sygnał nałożony na prąd wyjściowy (4-20mA), przez co nie wpływa on na odczyty urządzenie podłączonego do tego wyjścia prądowego. Do obsługi i konfiguracji można zastosować program SMART-VISION. SMART-VISION jest uniwersalnym narzędziem komunikacyjnym przeznaczonym dla inteligentnych urządzeń pomiarowych. Oprogramowanie to poprzez wykorzystywanie różnych trybów komunikacyjnych umożliwia wymianę informacji wewnątrz całej gamy urządzeń pomiarowych. Jednakże jego głównym zadaniem jest pokazywanie parametrów, konfiguracja, diagnostyka, tworzenie dokumentacji i zarządzanie danymi wszystkich inteligentnych urządzeń, które spełniają wymagania komunikacyjne. Dostępne są poniższe sposoby komunikacji: Komunikacja HART 1. poprzez mode FSK w trybie punkt-punkt lub wielopunktowym 2. poprzez multipleksery HART ABB Automation Products SMART-VISION może być uruchomione na komputerze PCs lub notebooku z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 3.1, MS Windows 95/98 or MS Windows NT. Tryb transmisji Modulacja FSK na sygnale wyjściowym 4 20 ma zgodnie ze standardem Bell 202. Max. amplituda sygnału 1.2 ma PP. 18 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

19 7 Specyfikacja AM54_31/32 Obciążenie wyjścia prądowego Min. >250 Ω, max Ω ( Iout at Alarm = 23.0 ma) Max. długość kabla 1500 m AWG 24 - ekranowana skrętka kablowa Szybkość transmisji 1200 Baud Logic 1: 1200 Hz Logic 0: 2200 Hz Wyjście prądowe podczas alarmu Tutaj można ustawiać wyjście prądowe w stanie alarmu. W podmenu I out at Alarm wyjście może być ustawione od 21 do 23 ma (NAMUR NE43) RB min = 250 W F PC Bell 202 Modem Box HART Rysunek 14:Komunikacja HART Wprowadzanie danych Dane mogą być wprowadzane poprzez 3 klawisze: DATA (dane), STEP (krok) i C/CE lub gdy pokrywa jest zamknięta przy użyciu magnetycznej pałeczki. DATA/ENTER (dane/wprowadź) STEP (krok) C/CE DATA/ENTER (dane/wprowadź) Rysunek 15:Klawiatura i wyświetlacz przetwornika STEP (krok) C/CE D184B114U02 Rotametr Stalowy FAM

20 7 Specyfikacja AM54_31/32 Podczas wprowadzania danych przetwornik pracuje w trybie on-line tzn. wyjście prądowe i impulsowe ciągle pokazuje aktualną chwilową wartość. Funkcje poszczególnych klawiszy zostały opisane poniżej: C/CE STEP DATA ENTER Klawisz C/CE jest używany do poruszania się w przód i w tył pomiędzy trybami pracy i menu. Klawisz STEP jest jedym z dwóch klawiszy strzałek. Jego przyciśnięcie powodu przewijanie w przód menu. Przy jego pomoce dostępne są wszystkie parametry Klawisz DATA jest jednym z dwóch klawiszy strzałek. Jego przyciśnięcie powodu przewijanie w w tył menu. Przy jego pomoce dostępne są wszystkie parametry. Funkcja ENTER jest aktywowana przez jednoczesne przyciśnięcie dwóch klawiszy strzałek (STEP i DATA). Można wyłączyć lub zabezpieczyć programowo funkcję ENTER. Dodatkowo, ENTER jest używany do otwierania i akceptowania zmian wartości parametrów. Funkcja ENTER jest aktywna przez około 20 sek. W przypadku gdy w tym czasie nie dokonano żadnych zmian przetwornik pownie wyświetli starą wartość. Po kolejnych 20 sek. zostanie wyświetlona wartość procesowa. Działanie funkcji ENTER podczas obsługi magnetyczną pałeczką Funkcja ENTER jest aktywowany gdy czujnik DATA/ENTER jest pobudzany przez więcej niż 3 sekundy. Wyświetlacz migotaniem sygnalizuje, że funkcja jest aktywna. Funkcja ta jest aktywowana również poprzez użycie klawisza DATA.! Przestroga Gdy pokrywa obudowy jest otwarta to ograniczone jest zabezpieczenie EMC. 20 Rotametr Stalowy FAM5400 D184B114U02

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063 KROHNE 12/2000 7.02118.21.00 KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk GR Uzupełnienie Instrukcji montażu i eksploatacji przepływomierza rotametrycznego H250/M9 Przetwornik sygnału

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF Pomiar poziomu Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF Karta katalogowa WIKA LM 30.02 Zastosowanie Wskazanie poziomu dla prawie wszystkich cieczy Sterowanie pompą

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG

Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG Pomiar poziomu Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG Karta katalogowa WIKA LM 20.01 Zastosowanie Pomiar poziomu prawie wszystkich płynnych mediów, o wysokiej dokładności

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Elektryczny Pomiar Temperatury Karta katalogowa WIKA TE 60.01 Zastoswowanie Odpowiedni do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych. PT354x/PT954x

Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych. PT354x/PT954x Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych PT5x/PT95x 70676 / 00 0 / 00 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności.... Zastosowania... Montaż...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE

TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE TERMOMETRY MANOMETRYCZNE WSKAZÓWKOWE TGR 100 TGT 100 TGZ 100 TGRO 100 TGR 160 TGT 160 TGZ 160 TGRO 160 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ======================================= 2009 Wyd. 3 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie HYDRO-SET jest używane do odczytu/parametryzacji i jest możliwe do pobrania na stronie www.hydrometer.de

Oprogramowanie HYDRO-SET jest używane do odczytu/parametryzacji i jest możliwe do pobrania na stronie www.hydrometer.de Instalacja i instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy wodomierz HYDRUS Przewodnik instalacji Ten przewodnik instalacji jest przeznaczony dla przeszkolonego personelu i dlatego nie zawiera podstawowych czynności

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Sp. z o.o. 53-021 Wrocław ul. Korfantego 28 tel. 071/339 82 39, fax 071/339 73 79 tel. 071/339 87 56, NIP 899-22-97-851 dtrans p31 Przetwornik ciśnienia Typ 402050

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Karta katalogowa WIKA PV 21.02 inne aprobaty patrz strona 3

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH BEZ ENERGII POMOCNICZEJ TYPU SP-02 WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r. 1 DTR.SP-02

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta Opis zamówienia Cechy Seria komfort 2 mm zabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm Instalacja zabudowany Polaryzacja wyjżciowa

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz zębaty VCL 0,1

Przepływomierz zębaty VCL 0,1 Przepływomierz zębaty VCL 0, dla technologii lakierniczych Wymiary Przepływomierz zębaty VCL 0, - dla technologii lakierniczych VCL 0, P RS /25 Spis treści Tytuł Strona Spis treści Opis Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

HELSINKI Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102

HELSINKI Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102 HELSINKI 2012 Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102 1. Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzenia. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Elektryczny Pomiar Temperatury Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Karta katalogowa WIKA TE 60.30 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji oraz konstrukcja zbiorników Przenoszenie mocy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18. Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18. Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18 Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 6 wejść cyfrowych, 4 wyjścia tranzystorowe JZ20-T18/JZ20-J-T18 6 wejść

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl 311.10.160 Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Karta katalogowa 40.1001 Strona 1/5 Krótki opis Przetworniki serii MIDAS przeznaczone są do pomiarów ciśnienia względnego w gazach i cieczach. Działanie przetwornika

Bardziej szczegółowo

DH - JB.I JB Danfoss 09/

DH - JB.I JB Danfoss 09/ Zastosowanie Do montażu w pozycji poziomej, pionowej ogólnego stosowania Do wody ciepłej do 90 ºC Kompaktowy licznik ciepła z wielostrumieniowym mechanicznym przetwornikiem przepływu z elektronicznym integratorem

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Przetwornik różnicy ciśnień w obudowie przeciwwybuchowej Opis skrócony Przetwornik różnicy ciśnień typu JUMO dtrans p20 DELTA Ex d z HART-em łączy wysoką precyzję z prostotą

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym, wersja ze stali nierdzewnej, z/bez kapilary Model TGT70

Termometr rozszerzalnościowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym, wersja ze stali nierdzewnej, z/bez kapilary Model TGT70 Mechatroniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym, wersja ze stali nierdzewnej, z/bez kapilary Model TGT70 Karta katalogowa WIKA TV 18.01 Zastosowanie Przyrządy

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy przetwornik przepływu SONO 1500 CT

Ultradźwiękowy przetwornik przepływu SONO 1500 CT Zastosowanie Przetwornik przepływu z ultradźwiękową techniką pomiaru. Bardzo wysoka dokładność pomiaru do rozliczeń w lokalnych i rejonowych systemach grzewczych. Cechy Pierwszy w Europie ultradźwiękowy

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Karta katalogowa WIKA PE 81.27 Zastosowanie Monitoring

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo