Czym jest QMSOFT Oto nasze rozwiązanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czym jest QMSOFT Oto nasze rozwiązanie"

Transkrypt

1 Czym jest QMSOFT? Zapewnienie jakości produkcji ma w coraz większym stopniu wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Obecnie mówienie o jakości wytwarzania wiąże się nierozerwalnie z pojęciem norm ISO Przede wszystkim w obszarze obróbki mechanicznej i montażu decydujące znaczenie ma pojęcie zarządzania i sprawdzania przyrządów pomiarowych. Pojęcie to obejmuje: zarządzanie dostępnymi środkami kontroli i przypisanymi do nich informacjami (status przyrządu, oznakowanie, dokumentacja), sterowanie wydawaniem środków kontroli i zapewnienie przestrzegania kolejnych dat sprawdzenia oraz przeprowadzanie sprawdzenia zgodnie z odpowiednimi wytycznymi. Posługując się dzisiaj klasycznymi metodami pracy (np. karty kartotekowe) nieunikniony jest ogromny wysiłek przy administrowaniu i archiwizowaniu. Jak temu zaradzić? Oto nasze rozwiązanie: QMSOFT (Quality Management Software), dostepny w wersji polskojęzycznej, łączy nasze praktyczne doświadczenia w obszarze sprawdzania środków kontroli z wszędzie dzisiaj obecną techniką komputerową. System ten to bardzo efektywne narzędzie, które umożliwia kompleksowe sprawdzanie i zarządzanie całym zasobem przyrządów pomiarowych spod pojedynczego komputera użytkownika. Jak to osiągnięto?? wszystkie wymagane wymiary nominalne i tolerancje są generowane przez program; sprawdzenie jest wywoływane bezpośrednio z systemu zarządzania i jest przeprowadzane w specjalnie zparojektowanym do danego zadania pomiarowego module programu; przygotowane ścieżki sprawdzenia dla przyrządu pomiarowego są ściśle dopasowane do wymagań norm DIN, VDI, ISO itd. Możliwe jest także deklarowanie norm zakładowych. Sprawdzenia mogą być wywoływane natychmiast i bez wcześniejszego definiowania specjalnych planów sprawdzenia. certyfikat sprawdzenia jest tworzony wg indywidualnych wymagań klienta; wszystkie moduły mają możliwość pobierania danych w trybie On-line z urządzenia zewnętrznego; możliwość ta dotyczy wszystkich powszechnie znanych przyrządów pomiarowych, jak np. długościomierz LabConcept firmy Trimos lub przyrząd do sprawdzania czujników zegarowych Optimar100 firmy Mahr. QMSOFT składa się z szeregu specjalnych modułów, które oferują Państwu optymalne wsparcie przy sprawdzaniu każdego typu przyrządu pomiarowego. Moduły pracują niezależne od siebie, tak że możliwe jest skomponowanie indywidualnego systemu zawierającego wyłącznie potrzebne komponenty. Jeżeli użytkownik zamierza przeprowadzać sprawdzanie i sprawować nadzór np. wyłącznie dla sprawdzianów gwintowych, suwmiarek, mikrometrów i kompletu płytek wzorcowych to wykupuje licencje tylko odpowiadających im modułów. Struktura programu QMSOFT umożliwia szybki i łatwy dostęp do zintegrowanych modułów systemu.

2 QM-MANAG zarządzanie środkami sprawdzenia Program QM-MANAG posiada wszystkie funkcje do zarządzania całym zasobem środków pomiarowych i kontrolnych. W systemie zarządzania środkami sprawdzenia można zakładać karty środków sprawdzenia i tworzyć pełną historię przyrządu. W systemie wintegrowane jest przeprowadzanie użytkownika przez proces sprawdzenia oraz automatyczne generowanie wszystkich wartości nominalnych. Najważniejsze funkcje zarządzanie (zapisywanie, archiwizacja, ocena) danymi środków sprawdzenia przez definiowanie i rozbudowywanie struktur baz danych różnorodne definiowanie widoku listy zasobów, kart środków sprawdzenia automatyczne obliczanie wartości tolerancji dla najpopularniejszych środków sprawdzenia (np. sprawdziany tłoczkowe, pierścieniowe, szczękowe, gwintowe, czujniki zegarowe, mikrokatory, czujniki dźwigniowo-zębate, przyrządy suwmiarkowe i mikrometryczne, itd.) wg standardów krajowych i międzynarodowych bezpośredni przesył wyników do bazy danych włącznie z protokołem sprawdzenia wymiana danych z zewnętrznym urządzeniem sprawdzającym; zdolność pracy w sieci, dopracowana ochrona dostępu ze stopniowaną skalą uprawnień użytkowników specjalnie dla obsługi sprawdzania: zdolność obsługującego do zarządzania osobnymi zasobami środków sprawdzenia, czyli grupowanie przyrządów różnych zewnętrznych zleceniodawców w osobne zasoby ale w obrębie jednej bazy danych. Zarządzający ma wtedy np. pełny podgląd i możliwość edycji zasobów wszystkich klientów, natomiast pojedyńczy klient ma wgląd tylko w swój zasób (bez edycji). Dla środka sprawdzenia, dla którego nie istnieje żaden specjalny moduł w programie QMSOFT może być używany pełny zakres funkcji programów MS-Word lub MS-Excel do efektywnego tworzenia certyfikatów sprawdzenia. Można też zbudować własny moduł sprawdzenia takiego środka. Analogicznie do omawianych niżej modułów będzie on prowadził przez procedurę sprawdzenia przyrządu ale wyświetlając okna funkcyjne zdefiniowane przez użytkownika (patrz rozdział QM-INSPECT).

3 QM-THREAD Pomiar gwintów Poprzez obliczanie wymiarów kontrolnych i średnicy podziałowej dla różnych procedur pomiaru (pomiary gwintów zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą dwóch lub trzech kulek, względnie wałeczków pomiarowych) program staje się efektywnym narzędziem do sprawdzania sprawdzianów gwintowych wszystkich rodzajów. Algorytmy użyte w programie gwarantują poprawne wyniki także przy skomplikowanej geometrii gwintu. Opis sprawdzianu ogranicza się ze strony użytkownika do podania oznaczenia gwintu (np. M20 x 2.5-6H) i standardu gwintu (np. DIN ISO 1502). Pozostałe parametry gwintu dla np. sprawdzianu tłoczkowego dwugranicznego (skok, kąty zarysu, min. i max. nominały średnicy zew., wew. i podziałowej dla stron przechodniej i nieprzechodniej oraz nominał średnicy podziałowej z uwzględnieniem zapasu na zużycie dla strony przechodniej) są wyznaczane jednym kliknięciem ikony Oblicz. Automatyczny wybór odpowiednich wałeczków lub kuleczek pomiarowych z wcześniej zdefiniowanych tabel gwarantuje komfort pracy i minimalizuje możliwość błędu operatora. Oczywiście średnica kulki / wałeczka jest automatycznie uwzględniana w dalszych obliczeniach. Program automatycznie przeprowadza obliczenia wartości nominalnych i pól tolerancji dla bardzo dużej liczby standardów dla gwintów. Wbudowana biblioteka standardów jest stale rozbudowywana i oparta na najaktualniejszym stanie zawartych norm. Ponadto bez żadnych przeszkód można przeprowadzić obliczenia wartości nominalnych dla gwintów o wymiarach nieobjętych normami. Przykładowe obsługiwane standardy dla gwintów: Gwinty metryczne wg DIN ISO 1502 (DIN 13); Gwinty Unified wg ANSI/ASME B1.1 u.1.2 oraz wg BS919,część 1; Gwinty trapezowe wg DIN 103; Gwinty rurowe wg DIN ISO 228; Gwinty Whitworth'a wg BS84 Gwinty okrągłe wg DIN 405; Gwinty rurowe pancerne wg DIN bzw. DIN 40431; Gwinty HeliCoil wg Böllhoff; Gwinty piłowe wg DIN 503; NPSM Gwinty rurowe Gwinty wentylowe wg DIN względnie ETRTO Gwinty metryczne wg ANSI B1.16M

4 QM-PLAIN Sprawdzanie gładkich sprawdzianów Program umożliwia sprawdzanie gładkich sprawdzianów pierścieniowych, pierścieni ustawczych, sprawdzianów tłoczkowych i szczękowych. Po wyborze typu środka sprawdzenia i oznaczenia sprawdzianu (np. H8) program sam generuje wymiary nominalne i tolerancje poprzez jedno kliknięcie ikony oblicz, podobnie jak w module sprawdzianów gwintowych. Obliczenia mogą się przy tym opierać na normach DIN ISO 286, BS 269 lub na ASME/ANSI B47.1.,itd. QM-DIAL Sprawdzanie czujników zegarowych, dźwigniowo zębatych, mikrokatorów Ten program służy do sprawdzania czujników zegarowych, czujników dźwigniowo zębatych i mikrokatorów za pomocą specjalnych przyrządów do sprawdzania czujników zegarowych jak też różnych wzorców długości. Moduł przeprowadza użytkownika przez procedurę sprawdzenia zgodnie z zadeklarowaną normą (DIN, VDI, BS, ASME lub samodzielnie zdefiniowana norma zakładowa). Odchyłki sprawdzanego czujnika są przedstawiane graficznie na wykresie, równolegle do pomiaru. Wyniki sprawdzenia mogą być wydane w formie graficznej i/lub numerycznej.

5 QM-CALIP Sprawdzanie przyrządów suwmiarkowych Ten program służy do sprawdzania suwmiarek do pomiaru wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych oraz głębokościomierzy suwmiarkowych. Wartości wskazywane są porównywane z zadanymi wybraną normą (np. DIN, AS, BS, NFE) nominałami. Sprawdzenie może przebiegać w pozycjach skali np. wg VDI jak też w pozycjach skali określonych przez użytkownika. Przykładowy protokół sprawdzenia przyrządu suwmiarkowego jest w załączniku. Rysunek przedstawia okno wprowadzania danych podstawowych przyrządu (typ budowy, typ odczytu, zakres pomiarowy, działka elementarna, nr identyfikacyjny i normy określające pozycje skali do sprawdzenia i tolerancje). QM-MICRO Sprawdzanie przyrządów mikrometrycznych Ten program służy do sprawdzania najróżniejszych typów przyrządów mikrometrycznych (mikrometry kabłąkowe, do pomiarów gwintów i kół zębatych, głębokościomierze mikrometryczne, niezabudowane głowice mikrometryczne, mikrometry wew. 2- i 3-punktowe (także z czujnikiem). Obok parametrów Fmax, Fme i Fw w programie może być też przeprowadzone sprawdzenie elementu ustawczego i przedłużaczy. Sprawdzenie może przebiegać w pozycjach skali np. wg VDI lub BS, jak też w pozycjach skali określonych przez użytkownika. Odchyłki sprawdzanego czujnika są przedstawiane graficznie na wykresie równolegle do pomiaru. Wyniki sprawdzenia mogą być przedstawione w formie graficznej lub numerycznej

6 QM-BLOCK sprawdzanie (zestawów) płytek wzorcowych Zarządzanie i sprawdzanie zestawów płytek wzorcowych i pojedynczych płytek wzorcowych; możliwość przeprowadzania sprawdzenia w trybie Online na wszystkich najpopularniejszych na rynku przyrządach do sprawdzania płytek wzorcowych (Steinmeyer Feinmess Suhl, Tesa, Cary, Mahr). Powyższy rysunek to widok ekranowy generowany przez program, który prowadzi użytkownika przez procedurę pomiaru każdej płytki wzorcowej z zestawu. Program zaznacza wyraźnie (zachowując oczywiście odpowiednią kolejność) na symbolach płytki wzorcowej odniesienia i płytki sprawdzanej wymagane punkty styku. Wyniki pomiaru w każdym punkcie wprowadzane są bezpośrednio z połączonego z komputerem przyrządu do sprawdzania płytek wzorcowych lub przez użytkownika poprzez klawiaturę. QMSoft sam oblicza odchyłkę długości środkowej i zakres rozrzutu długości. Użytkownik wprowadza wynik oględzin zewnętrznych płytki oraz sprawdzenia przywieralności. Program na podstawie tych parametrów przyporządkowywuje płytce klasę dokładności, zgodnie z wymaganiami wybranej normy. Na koniec sprawdzenia generowany jest protokół sprawdzenia, zawierający wyniki pomiaru i ocenę dla każdej płytki z zestawu. Zarówno protokół jak i dialog z użytkownikiem podczas realizowania procedury pomiarowej są całkowicie polskojęzyczne. Na uwagę zasługuje nie tylko prostota przeprowadzenia procesu sprawdzenia ale także łatwość tworzenia zestawów płytek wzorcowych. Okno zakładania kompletu płytek przedstawiono poniżej.

7 Posiadając zestaw płytek wzorcowych danego producenta możemy jednym kliknięciem załadować taki zestaw przechodząc natychmiast do sprawdzenia elementów kompletu. W bazie programu znajdują się gotowe 31 komplety płytek takich producentów jak np. Mahr, Mitutuoyo, Starrett, Tesa, Zeiss, Helios. Jeżeli posiadany zestaw nie jest dostępny bezpośrednio z listy, definiujemy go sami podając min i max wymiar nominalny płytki w zestawie oraz krok stopniowania. Często zestawy, mimo różnych granicznych wymiarów nominalnych budowane są wg takiej samej struktury. Oznacza to, że definiowanie naszego zestawu ograniczy się zwykle tylko do dodania lub usunięcia odpowiednich płytek z już istniejącego kompletu. Taka metoda założenia zestawu też jest oczywiście możliwa. Raz stworzony zestaw jest zapisywany pod własną nazwą a przy następnych sprawdzeniach jest już tylko wywoływany przez zaznaczenie na liście. QM-PIN sprawdzanie (zestawów) wałeczków pomiarowych i szczelinomierzy Zarządzanie i sprawdzanie zestawów wałeczków pomiarowych, pojedynczych wałeczków pomiarowych, zestawów wałeczków do sprawdzania gwintów, wałeczków do gwintów kompletowanych po 3 sztuki oraz zestawów (jak też pojedynczych) szczelinomierzy; Podobnie jak w module dla płytek wzorocowych (QM-Block) możliwe jest automatyczne generowanie struktury zestawu jak też zarządzanie zestawami specjalnymi (np. do sprawdzania sprawdzianów szczękowych). Dodatkowo proponowany jest efektywny pomiar w trybie Online na wszystkich najpopularniejszych na rynku długościomierzach.

8 QM-SCALE sprawdzanie przymiarów sztywnych i wstęgowych Program do sprawdzania przymiarów kreskowych sztywnych i wstęgowych. Jako że istnieją osobne normy dla przymiaru kreskowego kontrolnego i roboczego (warsztatowego) istnieją też odpowiednie dla nich moduły prowadzące przez procedurę sprawdzenia, opierając się odpowiednio na normach DIN 865 i 866. Przymiar kreskowy można też sprawdzić wg samodzielnie zdefiniowanej w programie normy zakładowej. Osobne moduły obejmują przymiary wstęgowe (w tym zwijane wg norm DIN, B.S i EG). Przejrzysta ocena wyników sprawdzenia w formie graficznej i/lub numerycznej. Powyższy ekran przedstawia widok okna wprowadzania wartości pomiarowych (on-line z przyrządu zewnętrzenego lub z klawiatury). Są one natychmiast automatycznie porównywane z nominałami podawanymi przez program zależnie od wybranej normy. Równolegle do pomiaru rysowany jest wykres odchyłek, który może być zamieszczony w generowanym na koniec sprawdzenia protokole sprawdzenia. QM-TORQ sprawdzanie kluczy dynamometrycznych Program do sprawdzania urządzeń dynamometrycznych (kluczy dynamometrycznych). Program obsługuje sprawdzanie narzędzi dynamometrycznych wskazujących (typ I) obejmujących >> klasa A: klucz z trzpieniem zginanym lub skręcanym >> klasa B: klucz z podziałką, wskaźnikiem uchylnym lub wyświetlaczem >> klasa C: klucz z pomiarem elektronicznym >> klasa D: wkrętak z podziałką, wskaźnikiem uchylnym lub wyświetlaczem >> klasa E: wkrętak z pomiarem elektronicznym oraz narzędzi dynamometrycznych nastawnych (typ II) obejmujących >> klasa A: klucz nastawny z podziałką >> klasa B: klucz o stałej nastawie >> klasa C: klucz nastawny bez podziałki >> klasa D: wkrętak nastawny z podziałką >> klasa E: wkrętak o stałej nastawie >> klasa F: wkrętak nastawny bez podziałki

9 QM-SPHERE sprawdzanie (zestawów) kulek pomiarowych Moduł przeprowadza przez procedurę sprawdzenia pojedynczych kulek pomiarowych lub ich zestawów zwanymi dalej LOT określony zbiór kulek, które wytworzone zostały w takich samych warunkach i odznaczającymi się takimi samymi właściwościami. Zestaw taki opisywany jest specjalnymi parametrami jak średnia średnica kompletu, rozstęp średnic kulek w komplecie oraz tolerancja sortowania. Sprawdzenie może opierać się na normach DIN 5401, ISO 3290, International plastic ball (system metryczny) oraz A.F.B.M.A. (także wersja dla kulek ceramicznych) w systemie calowym.

10 QM-GAUGECAL obliczanie wymiarów nominalnych gwintów Program GAUGECAL (opcja przy pomiarach gwintów) służy komputerowemu obliczaniu wymiarów nominalnych gwintów lub sprawdzianów gwintowych oraz obliczaniu wymiarów kontrolnych gwintów wewnętrznych i zewnętrznych. Generowanie nominałów gwintów / sprawdzianów gwintowych następuje wg podanej normy, która jest jedną z niżej przedstawionych w liście >> gwinty metryczne ISO wg DIN ISO 1502 (DIN 13) >> gwinty metryczne ISO trapezowe symetryczne wg DIN 103 >> gwinty / sprawdziany gwintowe wg ANSI/ASME B1.1 i B1.2 >> sprawdziany gwintowe dla gwintów ANSI/ASME wg BS 919 (część 1) >> sprawdziany do gwintu rurowego wg DIN ISO 228 >> sprawdziany do gwintu rurowego wg DIN 259 (stara norma) >> sprawdziany do rurowego gwintu pancernego wg DIN >> sprawdziany do gwintu okrągłego wg DIN 405 >> gwinty / sprawdziany gwintowe wg BS 84 lub BS 919 (część 2) >> sprawdziany do gwintu trapezowego niesymetrycznego wg DIN 513 / normy zakładowej >> metryczne oraz uniefied gwinty HELICOIL wg normy zakładowej Böllhoff 'a >> sprawdziany do gwintu metrycznego wg ANSI B1.16-M >> gwinty rurowe NPSM wg ANSI/ASME >> gwinty wentylowe wg DIN 7756 oraz ETRTO V.7 >> gwinty metryczne wg NF E /153 (lub GE40-010N) >> sprawdziany dla gwintów uniefied wg CNOMO GE40-008N (PSA, Renault) >> gwinty ACME wg ANSI B1.5 >> gwinty Stub ACME wg ANSI B1.8 >> gwinty trapezowe niesymetryczne 7 /45 (Buttress) wg ANSI B >> gwinty MJ wg DIN ISO 5855 >> sprawdziany do gwintu wg DIN 13, p.51 Program GAUGECAL wspiera nie tylko obliczanie nominałów dla wszystkich używanych spraw. gwintowych (pierścieniowe, tłoczkowe, trzpienie kontrolne i ustawcze do sprawdzianów) jak też dla używanych do sprawdzania gwintu sprawdzianów gładkich ( sprawdziany tłoczkowe do średnicy wew., sprawdziany pierścieniowe do średnic zew.). Na przykład: >> sprawdziany gładkie wg DIN ISO 286 >> sprawdziany gładkie wg BS 969 >> sprawdziany gładkie wg ANSI/ASME B89.1.6M >> pierścienie ustawcze wg BS 4064 (metryczne) >> pierścienie ustawcze wg BS 4065 (calowe) Menu programu jest niezwykle proste. Po uruchomieniu wyświetla się lista wszystkich dostępnych norm (powyższy rysunek). Jeżeli potrzebujemy obliczyć nominały np. calowego sprawdzianu gładkiego, który wykorzystywany jest jako sprawdzian do gwintów należy wcisnąć ikonę sprawdzianów gładkich i ikonę systemu calowego. W liście wyświetlają się teraz tylko te normy, które spełniają oba wybrane warunki.

11 >> Po wybraniu normy pojawia się okno wprowadzania podstawowych informacji. Po wpisaniu oznaczenia gwintu (np. M20x1) oraz typu sprawdzianu (np. pierścieniowy przechodni) program oblicza wszystkie wymagane wymiary nominalne i tolerancje. >>Jeżeli wynika to jednoznacznie z oznaczenia gwintu, to jego standard jest rozpoznawany automatycznie. >>Wszystkie możliwe ograniczenia wybranej normy (np. średnica gwintu o wprowadzonym oznaczeniu jest mniejsza niż najmniejsza uzwzględniana przez wybraną normę) zostaje to wyświetkone w postaci ostrzeżenia na monitorze. >>Ostatnia faza to wydanie protokółu obliczeń (przykład w załączniku). Protokół zawiera dane gwintu jak skok, półkąty zarysu, wszystkie nominalne wartości srednic (wew., zew., podziałowa) z uwzględnieniem granicy zużycia oraz wymiary kontrolne. >>Wymiary kontrolne uwzględniają obliczone poprawki na odkształcenia wskutek nacisku pomiarowego kulki / wałeczka na materiału gwintu. Wartość nacisku pomiarowego (N) oraz wybrana procedura pomiaru (np. trójwałeczkowa) są deklarowane przez użytkownika. Uwzględniany jest także wpływ przekoszenia ułożenia wałeczka w bruzdach gwintu. >>Przy wyborze średnicy wałeczka / kulki można wybrać opcję Najkorzystniejsza średnica a program wygeneruje optymalną średnicę wałeczka / kulki do danego gwintu. Jeśli wybierze się listę kulek / wałeczków posiadanych przez użytkownika i wpisanych wcześniej przez niego do bazy programu to zostanie z niej wybrana automatycznie średnica najbliższa tej najkorzystniejszej. UWAGA: wszystkie opisane funkcje (automatyczne rozpoznanie gwintu oraz obliczanie wymiarów nominalnych i kontrolnych wraz z opcjami wyboru kulek / wałeczków) dostępne są w module Sprawdzania gwintów / sprawdzianów gwintowych QM-Thread oraz module Sprawdzania sprawdzianów gładkich QM-Plain i wspomagają użytkownika w procesie pomiarowym. QM-INSPECT tworzenie własnych planów pomiarowych Moduł QM-Inspect służy do tworzenia indywidualnych planów pomiarowych do sprawdzania specjalnych środków pomiarowych. Przebieg sprawdzenia (okna i komunikaty programu podczas realizacji sprawdzenia) jest całkowicie kształtowany przez użytkownika poprzez bardzo proste menu. Moduł QM-INSPECT współpracuje z bazą danych. Tym samym, w przypadku gdy w zakładzie zajdzie potrzeba sprawdzania nowego typu przyrządu pomiarowego, nie objętego żadnym ze standardowych modułów QMSoft'a istnieje możliwość stworzenia takiego Typu w bazie danych (np. Dalmierz laserowy) oraz połączenia go z planem pomiarowym stworzonym w QM-INSPECT. Sprawdzenie przyrządu może być wywołane bezpośrednio z bazy danych. Po jego zakończeniu wszystkie uzyskane wyniki (włącznie z protokołem pomiarów) zostają zapisane w bazie danych. Oznacza to, że połączenie bazy danych i modułu INSPECT umozliwia sprawdzanie przyrządów zdefiniowanych całkowicie przez użytkownika i wg takiej też procedury.

12 Tworzenie planów jest niezwykle proste. Mogą one służyć nie tylko jako moduł obsługujący sprawdzenie przyrządu pomiarowego. Kontroli może podlegać każda wielkość, której wartość (logiczną, liczbową lub tekstową) zostanie wprowadzona (z klawiatury lub sprzężonego on-line urządzenia) do odpowiednich okien wpisu naszego planu sprawdzenia. Przykładowo, jeśli należy mierzyć stale 3 wymiary gabarytowe identycznych detali, schodzących z pewnym krokiem czasowym do laboratorium, można stworzyć w QM-Inspect prosty plan pomiarowy obejmujący sprawdzenie 3 parametrów typu liczbowego, gdzie każdy będzie średnią z 5 pomiarów każdego wymiaru gabarytowego. Można wprowadzić ustawienie, w jaki sposób (jeśli w ogóle) dany wynik wpływa na ocenę końcową sprawdzenia. W przykładzie warunkiem koniecznym zakwalifikowania detalu jako zgodny jest położenie wyniku dla każdego z 3 wymiarów gabarytowych wewnątrz pola tolerancji. Rysunek powyżej przedstawia okno pomiaru cechy 1 gabaryt. Każda ze zmierzonych wartości opatrzona jest wartością liczbową odchyłki i rysunkiem położenia względem pola tolerancji. Ze wszystkich podanych w tabeli obok parametrów (min., max., zakres, odchylenie standardowe) nas najbardziej interesuje średnia i to ona będzie podawana na protokole jako wynik pomiaru pierwszego gabarytu. Jest to ustawialne w szablonie protokołu pomiarowego. Wartości pomiarowe mogą być wprowadzane do tabeli z klawiatury lub z przyrządu (np. mikrometru lub suwmiarki) połączonego z komputerem (np. RS232). Wszystkie dane (włącznie z protokołem pomiaru) są zapisywane automatycznie w bazie danych. Dotyczy to każdego kolejnego sprawdzenia (i dowolnej innej operacji, jak np. Odesłanie do naprawy) więc tworzona jest kompletna historia elementu.

13 PONADTO: >>Program QMSOFT może być używany zarówno na pojedynczym komputerze jak też w sieci. Program pracuje w systemie operacyjnym Windows. Modułowa struktura zapewnia możliwość dołączania w przyszłości innych modułów. >>Dostęp do danych zapisanych w bazie zależy od uprawnień, jakie nadane były danemu użytkownikowi, identyfikowanemu poprzez jego indywidualne hasło. Podział na różne typy uprawnień jest wyczerpujący istnieje kilkadziesiąt typów uprawnień, które można przydzielać lub odbierać poszczególnym użytkownikom. Ponadto można zróżnicować uprawnienia danego użytkownika, w zależności od bazy danych, po której się porusza. >>Oprócz wymienionych wyżej istnieją dalsze moduły umożliwiające sprawdzanie najróżniejszych typów przyrządów pomiarowych i środków sprawdzenia, jak np.: - QM-SPLINE: program do sprawdzania sprawdzianów do połączeń zębatych - QM-PRESS: program do sprawdzania manometrów - QM-STAT: program statystycznego badania zdolności procesu / przyrządu pomiarowego. Formuły badania oparte są na m.in. na wewnętrznych procedurach firm Ford, Volkswagen, Audi, DaimlerChrysler, Bosch, Opel, BMW. Jedynym przedstawicielem firmy L&W GmbH w Polsce, producenta programu QM-SOFT32 jest OBERON Sp. z o.o. Wszelkie zapytania dotyczące oprogramowania prosimy kierować na poniższy adres: OBERON Sp. z o.o Warszawa ul. Jana Kazimierza 62 te.: (48 22) , (48 22) fax: (48 22)

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości.

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

Regulamin ćwiczeń laboratoryjnych z metrologii warsztatowej

Regulamin ćwiczeń laboratoryjnych z metrologii warsztatowej Przedmowa Zeszyt ten jest przeznaczony dla studentów specjalności mechanika i budowa maszyn. Ma ułatwić przebieg zajęć laboratoryjnych z metrologii warsztatowej. Wyczerpująco opisane i bogato ilustrowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007 Styczeń 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Praktyczne podejście do zarządzania danymi 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do AutoCAD Mechanical NOWA KSIĄŻKA o Autodesk Inventor

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Aktyn - W Finanse - Księgowość

Aktyn - W Finanse - Księgowość Aktyn - W Finanse - Księgowość wersja 2.1 Podręcznik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail: info@aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo