Czym jest QMSOFT Oto nasze rozwiązanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czym jest QMSOFT Oto nasze rozwiązanie"

Transkrypt

1 Czym jest QMSOFT? Zapewnienie jakości produkcji ma w coraz większym stopniu wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Obecnie mówienie o jakości wytwarzania wiąże się nierozerwalnie z pojęciem norm ISO Przede wszystkim w obszarze obróbki mechanicznej i montażu decydujące znaczenie ma pojęcie zarządzania i sprawdzania przyrządów pomiarowych. Pojęcie to obejmuje: zarządzanie dostępnymi środkami kontroli i przypisanymi do nich informacjami (status przyrządu, oznakowanie, dokumentacja), sterowanie wydawaniem środków kontroli i zapewnienie przestrzegania kolejnych dat sprawdzenia oraz przeprowadzanie sprawdzenia zgodnie z odpowiednimi wytycznymi. Posługując się dzisiaj klasycznymi metodami pracy (np. karty kartotekowe) nieunikniony jest ogromny wysiłek przy administrowaniu i archiwizowaniu. Jak temu zaradzić? Oto nasze rozwiązanie: QMSOFT (Quality Management Software), dostepny w wersji polskojęzycznej, łączy nasze praktyczne doświadczenia w obszarze sprawdzania środków kontroli z wszędzie dzisiaj obecną techniką komputerową. System ten to bardzo efektywne narzędzie, które umożliwia kompleksowe sprawdzanie i zarządzanie całym zasobem przyrządów pomiarowych spod pojedynczego komputera użytkownika. Jak to osiągnięto?? wszystkie wymagane wymiary nominalne i tolerancje są generowane przez program; sprawdzenie jest wywoływane bezpośrednio z systemu zarządzania i jest przeprowadzane w specjalnie zparojektowanym do danego zadania pomiarowego module programu; przygotowane ścieżki sprawdzenia dla przyrządu pomiarowego są ściśle dopasowane do wymagań norm DIN, VDI, ISO itd. Możliwe jest także deklarowanie norm zakładowych. Sprawdzenia mogą być wywoływane natychmiast i bez wcześniejszego definiowania specjalnych planów sprawdzenia. certyfikat sprawdzenia jest tworzony wg indywidualnych wymagań klienta; wszystkie moduły mają możliwość pobierania danych w trybie On-line z urządzenia zewnętrznego; możliwość ta dotyczy wszystkich powszechnie znanych przyrządów pomiarowych, jak np. długościomierz LabConcept firmy Trimos lub przyrząd do sprawdzania czujników zegarowych Optimar100 firmy Mahr. QMSOFT składa się z szeregu specjalnych modułów, które oferują Państwu optymalne wsparcie przy sprawdzaniu każdego typu przyrządu pomiarowego. Moduły pracują niezależne od siebie, tak że możliwe jest skomponowanie indywidualnego systemu zawierającego wyłącznie potrzebne komponenty. Jeżeli użytkownik zamierza przeprowadzać sprawdzanie i sprawować nadzór np. wyłącznie dla sprawdzianów gwintowych, suwmiarek, mikrometrów i kompletu płytek wzorcowych to wykupuje licencje tylko odpowiadających im modułów. Struktura programu QMSOFT umożliwia szybki i łatwy dostęp do zintegrowanych modułów systemu.

2 QM-MANAG zarządzanie środkami sprawdzenia Program QM-MANAG posiada wszystkie funkcje do zarządzania całym zasobem środków pomiarowych i kontrolnych. W systemie zarządzania środkami sprawdzenia można zakładać karty środków sprawdzenia i tworzyć pełną historię przyrządu. W systemie wintegrowane jest przeprowadzanie użytkownika przez proces sprawdzenia oraz automatyczne generowanie wszystkich wartości nominalnych. Najważniejsze funkcje zarządzanie (zapisywanie, archiwizacja, ocena) danymi środków sprawdzenia przez definiowanie i rozbudowywanie struktur baz danych różnorodne definiowanie widoku listy zasobów, kart środków sprawdzenia automatyczne obliczanie wartości tolerancji dla najpopularniejszych środków sprawdzenia (np. sprawdziany tłoczkowe, pierścieniowe, szczękowe, gwintowe, czujniki zegarowe, mikrokatory, czujniki dźwigniowo-zębate, przyrządy suwmiarkowe i mikrometryczne, itd.) wg standardów krajowych i międzynarodowych bezpośredni przesył wyników do bazy danych włącznie z protokołem sprawdzenia wymiana danych z zewnętrznym urządzeniem sprawdzającym; zdolność pracy w sieci, dopracowana ochrona dostępu ze stopniowaną skalą uprawnień użytkowników specjalnie dla obsługi sprawdzania: zdolność obsługującego do zarządzania osobnymi zasobami środków sprawdzenia, czyli grupowanie przyrządów różnych zewnętrznych zleceniodawców w osobne zasoby ale w obrębie jednej bazy danych. Zarządzający ma wtedy np. pełny podgląd i możliwość edycji zasobów wszystkich klientów, natomiast pojedyńczy klient ma wgląd tylko w swój zasób (bez edycji). Dla środka sprawdzenia, dla którego nie istnieje żaden specjalny moduł w programie QMSOFT może być używany pełny zakres funkcji programów MS-Word lub MS-Excel do efektywnego tworzenia certyfikatów sprawdzenia. Można też zbudować własny moduł sprawdzenia takiego środka. Analogicznie do omawianych niżej modułów będzie on prowadził przez procedurę sprawdzenia przyrządu ale wyświetlając okna funkcyjne zdefiniowane przez użytkownika (patrz rozdział QM-INSPECT).

3 QM-THREAD Pomiar gwintów Poprzez obliczanie wymiarów kontrolnych i średnicy podziałowej dla różnych procedur pomiaru (pomiary gwintów zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą dwóch lub trzech kulek, względnie wałeczków pomiarowych) program staje się efektywnym narzędziem do sprawdzania sprawdzianów gwintowych wszystkich rodzajów. Algorytmy użyte w programie gwarantują poprawne wyniki także przy skomplikowanej geometrii gwintu. Opis sprawdzianu ogranicza się ze strony użytkownika do podania oznaczenia gwintu (np. M20 x 2.5-6H) i standardu gwintu (np. DIN ISO 1502). Pozostałe parametry gwintu dla np. sprawdzianu tłoczkowego dwugranicznego (skok, kąty zarysu, min. i max. nominały średnicy zew., wew. i podziałowej dla stron przechodniej i nieprzechodniej oraz nominał średnicy podziałowej z uwzględnieniem zapasu na zużycie dla strony przechodniej) są wyznaczane jednym kliknięciem ikony Oblicz. Automatyczny wybór odpowiednich wałeczków lub kuleczek pomiarowych z wcześniej zdefiniowanych tabel gwarantuje komfort pracy i minimalizuje możliwość błędu operatora. Oczywiście średnica kulki / wałeczka jest automatycznie uwzględniana w dalszych obliczeniach. Program automatycznie przeprowadza obliczenia wartości nominalnych i pól tolerancji dla bardzo dużej liczby standardów dla gwintów. Wbudowana biblioteka standardów jest stale rozbudowywana i oparta na najaktualniejszym stanie zawartych norm. Ponadto bez żadnych przeszkód można przeprowadzić obliczenia wartości nominalnych dla gwintów o wymiarach nieobjętych normami. Przykładowe obsługiwane standardy dla gwintów: Gwinty metryczne wg DIN ISO 1502 (DIN 13); Gwinty Unified wg ANSI/ASME B1.1 u.1.2 oraz wg BS919,część 1; Gwinty trapezowe wg DIN 103; Gwinty rurowe wg DIN ISO 228; Gwinty Whitworth'a wg BS84 Gwinty okrągłe wg DIN 405; Gwinty rurowe pancerne wg DIN bzw. DIN 40431; Gwinty HeliCoil wg Böllhoff; Gwinty piłowe wg DIN 503; NPSM Gwinty rurowe Gwinty wentylowe wg DIN względnie ETRTO Gwinty metryczne wg ANSI B1.16M

4 QM-PLAIN Sprawdzanie gładkich sprawdzianów Program umożliwia sprawdzanie gładkich sprawdzianów pierścieniowych, pierścieni ustawczych, sprawdzianów tłoczkowych i szczękowych. Po wyborze typu środka sprawdzenia i oznaczenia sprawdzianu (np. H8) program sam generuje wymiary nominalne i tolerancje poprzez jedno kliknięcie ikony oblicz, podobnie jak w module sprawdzianów gwintowych. Obliczenia mogą się przy tym opierać na normach DIN ISO 286, BS 269 lub na ASME/ANSI B47.1.,itd. QM-DIAL Sprawdzanie czujników zegarowych, dźwigniowo zębatych, mikrokatorów Ten program służy do sprawdzania czujników zegarowych, czujników dźwigniowo zębatych i mikrokatorów za pomocą specjalnych przyrządów do sprawdzania czujników zegarowych jak też różnych wzorców długości. Moduł przeprowadza użytkownika przez procedurę sprawdzenia zgodnie z zadeklarowaną normą (DIN, VDI, BS, ASME lub samodzielnie zdefiniowana norma zakładowa). Odchyłki sprawdzanego czujnika są przedstawiane graficznie na wykresie, równolegle do pomiaru. Wyniki sprawdzenia mogą być wydane w formie graficznej i/lub numerycznej.

5 QM-CALIP Sprawdzanie przyrządów suwmiarkowych Ten program służy do sprawdzania suwmiarek do pomiaru wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych oraz głębokościomierzy suwmiarkowych. Wartości wskazywane są porównywane z zadanymi wybraną normą (np. DIN, AS, BS, NFE) nominałami. Sprawdzenie może przebiegać w pozycjach skali np. wg VDI jak też w pozycjach skali określonych przez użytkownika. Przykładowy protokół sprawdzenia przyrządu suwmiarkowego jest w załączniku. Rysunek przedstawia okno wprowadzania danych podstawowych przyrządu (typ budowy, typ odczytu, zakres pomiarowy, działka elementarna, nr identyfikacyjny i normy określające pozycje skali do sprawdzenia i tolerancje). QM-MICRO Sprawdzanie przyrządów mikrometrycznych Ten program służy do sprawdzania najróżniejszych typów przyrządów mikrometrycznych (mikrometry kabłąkowe, do pomiarów gwintów i kół zębatych, głębokościomierze mikrometryczne, niezabudowane głowice mikrometryczne, mikrometry wew. 2- i 3-punktowe (także z czujnikiem). Obok parametrów Fmax, Fme i Fw w programie może być też przeprowadzone sprawdzenie elementu ustawczego i przedłużaczy. Sprawdzenie może przebiegać w pozycjach skali np. wg VDI lub BS, jak też w pozycjach skali określonych przez użytkownika. Odchyłki sprawdzanego czujnika są przedstawiane graficznie na wykresie równolegle do pomiaru. Wyniki sprawdzenia mogą być przedstawione w formie graficznej lub numerycznej

6 QM-BLOCK sprawdzanie (zestawów) płytek wzorcowych Zarządzanie i sprawdzanie zestawów płytek wzorcowych i pojedynczych płytek wzorcowych; możliwość przeprowadzania sprawdzenia w trybie Online na wszystkich najpopularniejszych na rynku przyrządach do sprawdzania płytek wzorcowych (Steinmeyer Feinmess Suhl, Tesa, Cary, Mahr). Powyższy rysunek to widok ekranowy generowany przez program, który prowadzi użytkownika przez procedurę pomiaru każdej płytki wzorcowej z zestawu. Program zaznacza wyraźnie (zachowując oczywiście odpowiednią kolejność) na symbolach płytki wzorcowej odniesienia i płytki sprawdzanej wymagane punkty styku. Wyniki pomiaru w każdym punkcie wprowadzane są bezpośrednio z połączonego z komputerem przyrządu do sprawdzania płytek wzorcowych lub przez użytkownika poprzez klawiaturę. QMSoft sam oblicza odchyłkę długości środkowej i zakres rozrzutu długości. Użytkownik wprowadza wynik oględzin zewnętrznych płytki oraz sprawdzenia przywieralności. Program na podstawie tych parametrów przyporządkowywuje płytce klasę dokładności, zgodnie z wymaganiami wybranej normy. Na koniec sprawdzenia generowany jest protokół sprawdzenia, zawierający wyniki pomiaru i ocenę dla każdej płytki z zestawu. Zarówno protokół jak i dialog z użytkownikiem podczas realizowania procedury pomiarowej są całkowicie polskojęzyczne. Na uwagę zasługuje nie tylko prostota przeprowadzenia procesu sprawdzenia ale także łatwość tworzenia zestawów płytek wzorcowych. Okno zakładania kompletu płytek przedstawiono poniżej.

7 Posiadając zestaw płytek wzorcowych danego producenta możemy jednym kliknięciem załadować taki zestaw przechodząc natychmiast do sprawdzenia elementów kompletu. W bazie programu znajdują się gotowe 31 komplety płytek takich producentów jak np. Mahr, Mitutuoyo, Starrett, Tesa, Zeiss, Helios. Jeżeli posiadany zestaw nie jest dostępny bezpośrednio z listy, definiujemy go sami podając min i max wymiar nominalny płytki w zestawie oraz krok stopniowania. Często zestawy, mimo różnych granicznych wymiarów nominalnych budowane są wg takiej samej struktury. Oznacza to, że definiowanie naszego zestawu ograniczy się zwykle tylko do dodania lub usunięcia odpowiednich płytek z już istniejącego kompletu. Taka metoda założenia zestawu też jest oczywiście możliwa. Raz stworzony zestaw jest zapisywany pod własną nazwą a przy następnych sprawdzeniach jest już tylko wywoływany przez zaznaczenie na liście. QM-PIN sprawdzanie (zestawów) wałeczków pomiarowych i szczelinomierzy Zarządzanie i sprawdzanie zestawów wałeczków pomiarowych, pojedynczych wałeczków pomiarowych, zestawów wałeczków do sprawdzania gwintów, wałeczków do gwintów kompletowanych po 3 sztuki oraz zestawów (jak też pojedynczych) szczelinomierzy; Podobnie jak w module dla płytek wzorocowych (QM-Block) możliwe jest automatyczne generowanie struktury zestawu jak też zarządzanie zestawami specjalnymi (np. do sprawdzania sprawdzianów szczękowych). Dodatkowo proponowany jest efektywny pomiar w trybie Online na wszystkich najpopularniejszych na rynku długościomierzach.

8 QM-SCALE sprawdzanie przymiarów sztywnych i wstęgowych Program do sprawdzania przymiarów kreskowych sztywnych i wstęgowych. Jako że istnieją osobne normy dla przymiaru kreskowego kontrolnego i roboczego (warsztatowego) istnieją też odpowiednie dla nich moduły prowadzące przez procedurę sprawdzenia, opierając się odpowiednio na normach DIN 865 i 866. Przymiar kreskowy można też sprawdzić wg samodzielnie zdefiniowanej w programie normy zakładowej. Osobne moduły obejmują przymiary wstęgowe (w tym zwijane wg norm DIN, B.S i EG). Przejrzysta ocena wyników sprawdzenia w formie graficznej i/lub numerycznej. Powyższy ekran przedstawia widok okna wprowadzania wartości pomiarowych (on-line z przyrządu zewnętrzenego lub z klawiatury). Są one natychmiast automatycznie porównywane z nominałami podawanymi przez program zależnie od wybranej normy. Równolegle do pomiaru rysowany jest wykres odchyłek, który może być zamieszczony w generowanym na koniec sprawdzenia protokole sprawdzenia. QM-TORQ sprawdzanie kluczy dynamometrycznych Program do sprawdzania urządzeń dynamometrycznych (kluczy dynamometrycznych). Program obsługuje sprawdzanie narzędzi dynamometrycznych wskazujących (typ I) obejmujących >> klasa A: klucz z trzpieniem zginanym lub skręcanym >> klasa B: klucz z podziałką, wskaźnikiem uchylnym lub wyświetlaczem >> klasa C: klucz z pomiarem elektronicznym >> klasa D: wkrętak z podziałką, wskaźnikiem uchylnym lub wyświetlaczem >> klasa E: wkrętak z pomiarem elektronicznym oraz narzędzi dynamometrycznych nastawnych (typ II) obejmujących >> klasa A: klucz nastawny z podziałką >> klasa B: klucz o stałej nastawie >> klasa C: klucz nastawny bez podziałki >> klasa D: wkrętak nastawny z podziałką >> klasa E: wkrętak o stałej nastawie >> klasa F: wkrętak nastawny bez podziałki

9 QM-SPHERE sprawdzanie (zestawów) kulek pomiarowych Moduł przeprowadza przez procedurę sprawdzenia pojedynczych kulek pomiarowych lub ich zestawów zwanymi dalej LOT określony zbiór kulek, które wytworzone zostały w takich samych warunkach i odznaczającymi się takimi samymi właściwościami. Zestaw taki opisywany jest specjalnymi parametrami jak średnia średnica kompletu, rozstęp średnic kulek w komplecie oraz tolerancja sortowania. Sprawdzenie może opierać się na normach DIN 5401, ISO 3290, International plastic ball (system metryczny) oraz A.F.B.M.A. (także wersja dla kulek ceramicznych) w systemie calowym.

10 QM-GAUGECAL obliczanie wymiarów nominalnych gwintów Program GAUGECAL (opcja przy pomiarach gwintów) służy komputerowemu obliczaniu wymiarów nominalnych gwintów lub sprawdzianów gwintowych oraz obliczaniu wymiarów kontrolnych gwintów wewnętrznych i zewnętrznych. Generowanie nominałów gwintów / sprawdzianów gwintowych następuje wg podanej normy, która jest jedną z niżej przedstawionych w liście >> gwinty metryczne ISO wg DIN ISO 1502 (DIN 13) >> gwinty metryczne ISO trapezowe symetryczne wg DIN 103 >> gwinty / sprawdziany gwintowe wg ANSI/ASME B1.1 i B1.2 >> sprawdziany gwintowe dla gwintów ANSI/ASME wg BS 919 (część 1) >> sprawdziany do gwintu rurowego wg DIN ISO 228 >> sprawdziany do gwintu rurowego wg DIN 259 (stara norma) >> sprawdziany do rurowego gwintu pancernego wg DIN >> sprawdziany do gwintu okrągłego wg DIN 405 >> gwinty / sprawdziany gwintowe wg BS 84 lub BS 919 (część 2) >> sprawdziany do gwintu trapezowego niesymetrycznego wg DIN 513 / normy zakładowej >> metryczne oraz uniefied gwinty HELICOIL wg normy zakładowej Böllhoff 'a >> sprawdziany do gwintu metrycznego wg ANSI B1.16-M >> gwinty rurowe NPSM wg ANSI/ASME >> gwinty wentylowe wg DIN 7756 oraz ETRTO V.7 >> gwinty metryczne wg NF E /153 (lub GE40-010N) >> sprawdziany dla gwintów uniefied wg CNOMO GE40-008N (PSA, Renault) >> gwinty ACME wg ANSI B1.5 >> gwinty Stub ACME wg ANSI B1.8 >> gwinty trapezowe niesymetryczne 7 /45 (Buttress) wg ANSI B >> gwinty MJ wg DIN ISO 5855 >> sprawdziany do gwintu wg DIN 13, p.51 Program GAUGECAL wspiera nie tylko obliczanie nominałów dla wszystkich używanych spraw. gwintowych (pierścieniowe, tłoczkowe, trzpienie kontrolne i ustawcze do sprawdzianów) jak też dla używanych do sprawdzania gwintu sprawdzianów gładkich ( sprawdziany tłoczkowe do średnicy wew., sprawdziany pierścieniowe do średnic zew.). Na przykład: >> sprawdziany gładkie wg DIN ISO 286 >> sprawdziany gładkie wg BS 969 >> sprawdziany gładkie wg ANSI/ASME B89.1.6M >> pierścienie ustawcze wg BS 4064 (metryczne) >> pierścienie ustawcze wg BS 4065 (calowe) Menu programu jest niezwykle proste. Po uruchomieniu wyświetla się lista wszystkich dostępnych norm (powyższy rysunek). Jeżeli potrzebujemy obliczyć nominały np. calowego sprawdzianu gładkiego, który wykorzystywany jest jako sprawdzian do gwintów należy wcisnąć ikonę sprawdzianów gładkich i ikonę systemu calowego. W liście wyświetlają się teraz tylko te normy, które spełniają oba wybrane warunki.

11 >> Po wybraniu normy pojawia się okno wprowadzania podstawowych informacji. Po wpisaniu oznaczenia gwintu (np. M20x1) oraz typu sprawdzianu (np. pierścieniowy przechodni) program oblicza wszystkie wymagane wymiary nominalne i tolerancje. >>Jeżeli wynika to jednoznacznie z oznaczenia gwintu, to jego standard jest rozpoznawany automatycznie. >>Wszystkie możliwe ograniczenia wybranej normy (np. średnica gwintu o wprowadzonym oznaczeniu jest mniejsza niż najmniejsza uzwzględniana przez wybraną normę) zostaje to wyświetkone w postaci ostrzeżenia na monitorze. >>Ostatnia faza to wydanie protokółu obliczeń (przykład w załączniku). Protokół zawiera dane gwintu jak skok, półkąty zarysu, wszystkie nominalne wartości srednic (wew., zew., podziałowa) z uwzględnieniem granicy zużycia oraz wymiary kontrolne. >>Wymiary kontrolne uwzględniają obliczone poprawki na odkształcenia wskutek nacisku pomiarowego kulki / wałeczka na materiału gwintu. Wartość nacisku pomiarowego (N) oraz wybrana procedura pomiaru (np. trójwałeczkowa) są deklarowane przez użytkownika. Uwzględniany jest także wpływ przekoszenia ułożenia wałeczka w bruzdach gwintu. >>Przy wyborze średnicy wałeczka / kulki można wybrać opcję Najkorzystniejsza średnica a program wygeneruje optymalną średnicę wałeczka / kulki do danego gwintu. Jeśli wybierze się listę kulek / wałeczków posiadanych przez użytkownika i wpisanych wcześniej przez niego do bazy programu to zostanie z niej wybrana automatycznie średnica najbliższa tej najkorzystniejszej. UWAGA: wszystkie opisane funkcje (automatyczne rozpoznanie gwintu oraz obliczanie wymiarów nominalnych i kontrolnych wraz z opcjami wyboru kulek / wałeczków) dostępne są w module Sprawdzania gwintów / sprawdzianów gwintowych QM-Thread oraz module Sprawdzania sprawdzianów gładkich QM-Plain i wspomagają użytkownika w procesie pomiarowym. QM-INSPECT tworzenie własnych planów pomiarowych Moduł QM-Inspect służy do tworzenia indywidualnych planów pomiarowych do sprawdzania specjalnych środków pomiarowych. Przebieg sprawdzenia (okna i komunikaty programu podczas realizacji sprawdzenia) jest całkowicie kształtowany przez użytkownika poprzez bardzo proste menu. Moduł QM-INSPECT współpracuje z bazą danych. Tym samym, w przypadku gdy w zakładzie zajdzie potrzeba sprawdzania nowego typu przyrządu pomiarowego, nie objętego żadnym ze standardowych modułów QMSoft'a istnieje możliwość stworzenia takiego Typu w bazie danych (np. Dalmierz laserowy) oraz połączenia go z planem pomiarowym stworzonym w QM-INSPECT. Sprawdzenie przyrządu może być wywołane bezpośrednio z bazy danych. Po jego zakończeniu wszystkie uzyskane wyniki (włącznie z protokołem pomiarów) zostają zapisane w bazie danych. Oznacza to, że połączenie bazy danych i modułu INSPECT umozliwia sprawdzanie przyrządów zdefiniowanych całkowicie przez użytkownika i wg takiej też procedury.

12 Tworzenie planów jest niezwykle proste. Mogą one służyć nie tylko jako moduł obsługujący sprawdzenie przyrządu pomiarowego. Kontroli może podlegać każda wielkość, której wartość (logiczną, liczbową lub tekstową) zostanie wprowadzona (z klawiatury lub sprzężonego on-line urządzenia) do odpowiednich okien wpisu naszego planu sprawdzenia. Przykładowo, jeśli należy mierzyć stale 3 wymiary gabarytowe identycznych detali, schodzących z pewnym krokiem czasowym do laboratorium, można stworzyć w QM-Inspect prosty plan pomiarowy obejmujący sprawdzenie 3 parametrów typu liczbowego, gdzie każdy będzie średnią z 5 pomiarów każdego wymiaru gabarytowego. Można wprowadzić ustawienie, w jaki sposób (jeśli w ogóle) dany wynik wpływa na ocenę końcową sprawdzenia. W przykładzie warunkiem koniecznym zakwalifikowania detalu jako zgodny jest położenie wyniku dla każdego z 3 wymiarów gabarytowych wewnątrz pola tolerancji. Rysunek powyżej przedstawia okno pomiaru cechy 1 gabaryt. Każda ze zmierzonych wartości opatrzona jest wartością liczbową odchyłki i rysunkiem położenia względem pola tolerancji. Ze wszystkich podanych w tabeli obok parametrów (min., max., zakres, odchylenie standardowe) nas najbardziej interesuje średnia i to ona będzie podawana na protokole jako wynik pomiaru pierwszego gabarytu. Jest to ustawialne w szablonie protokołu pomiarowego. Wartości pomiarowe mogą być wprowadzane do tabeli z klawiatury lub z przyrządu (np. mikrometru lub suwmiarki) połączonego z komputerem (np. RS232). Wszystkie dane (włącznie z protokołem pomiaru) są zapisywane automatycznie w bazie danych. Dotyczy to każdego kolejnego sprawdzenia (i dowolnej innej operacji, jak np. Odesłanie do naprawy) więc tworzona jest kompletna historia elementu.

13 PONADTO: >>Program QMSOFT może być używany zarówno na pojedynczym komputerze jak też w sieci. Program pracuje w systemie operacyjnym Windows. Modułowa struktura zapewnia możliwość dołączania w przyszłości innych modułów. >>Dostęp do danych zapisanych w bazie zależy od uprawnień, jakie nadane były danemu użytkownikowi, identyfikowanemu poprzez jego indywidualne hasło. Podział na różne typy uprawnień jest wyczerpujący istnieje kilkadziesiąt typów uprawnień, które można przydzielać lub odbierać poszczególnym użytkownikom. Ponadto można zróżnicować uprawnienia danego użytkownika, w zależności od bazy danych, po której się porusza. >>Oprócz wymienionych wyżej istnieją dalsze moduły umożliwiające sprawdzanie najróżniejszych typów przyrządów pomiarowych i środków sprawdzenia, jak np.: - QM-SPLINE: program do sprawdzania sprawdzianów do połączeń zębatych - QM-PRESS: program do sprawdzania manometrów - QM-STAT: program statystycznego badania zdolności procesu / przyrządu pomiarowego. Formuły badania oparte są na m.in. na wewnętrznych procedurach firm Ford, Volkswagen, Audi, DaimlerChrysler, Bosch, Opel, BMW. Jedynym przedstawicielem firmy L&W GmbH w Polsce, producenta programu QM-SOFT32 jest OBERON Sp. z o.o. Wszelkie zapytania dotyczące oprogramowania prosimy kierować na poniższy adres: OBERON Sp. z o.o Warszawa ul. Jana Kazimierza 62 te.: (48 22) , (48 22) fax: (48 22)

Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC

Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC Renens, Lipiec 2009 Trimos S.A. Av.de Longe m alle 5 C H- 1020 Renens T. +41 21 633 01 12 F. +41 21 633 01 02 Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC Najwyższa dokładność

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe

Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe Załącznik nr 4d do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.) 1. - z dokładnością 0,1 mm, dopuszcza się suwmiarkę z tworzywa

Bardziej szczegółowo

STYKOWE POMIARY GWINTÓW

STYKOWE POMIARY GWINTÓW Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 24 60-965 POZNAŃ (budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii) www.zmisp.mt.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe. Ilość Specyfikacja sprzętu (nazwa producenta +typ/model/wersja) sztuk

Formularz cenowy. Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe. Ilość Specyfikacja sprzętu (nazwa producenta +typ/model/wersja) sztuk Załącznik nr 3d do SIWZ Formularz cenowy Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe 1. Lp. 1 Ilość Specyfikacja sprzętu (nazwa producenta +typ/model/wersja) sztuk 2 3 Suwmiarka uniwersalna - o zakresie min

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE NARZĘDZI POMIAROWYCH

SPRAWDZANIE NARZĘDZI POMIAROWYCH Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 4 60-965 POZNAŃ (budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii) www.zmisp.mt.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiary gwintów

Temat ćwiczenia. Pomiary gwintów POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary gwintów I. Cel ćwiczenia Zapoznanie się studentów z metodami pomiarów gwintów II. Wprowadzenie Pojęcia ogólne dotyczące gwintów metrycznych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe

Formularz cenowy. Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe Załącznik nr 3d do SIWZ Formularz cenowy Część 4 zamówienia Przyrządy pomiarowe 1. Lp. 1 Ilość Specyfikacja sprzętu (nazwa producenta +typ/model/wersja) sztuk 2 3 Suwmiarka uniwersalna - o zakresie min

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Cechowanie przyrządów pomiarowych metrologii długości i kąta

Temat ćwiczenia. Cechowanie przyrządów pomiarowych metrologii długości i kąta POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Cechowanie przyrządów pomiarowych metrologii długości i kąta Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z metodami sprawdzania przyrządów pomiarowych. I.

Bardziej szczegółowo

Pomiary otworów. Ismena Bobel

Pomiary otworów. Ismena Bobel Pomiary otworów Ismena Bobel 1.Pomiar średnicy otworu suwmiarką. Pomiar został wykonany metodą pomiarową bezpośrednią. Metoda pomiarowa bezpośrednia, w której wynik pomiaru otrzymuje się przez odczytanie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja przyrządów pomiarowych i wzorców miar

Klasyfikacja przyrządów pomiarowych i wzorców miar Klasyfikacja przyrządów pomiarowych i wzorców miar Przyrządy suwmiarkowe Przyrządy mikrometryczne wg. Jan Malinowski Pomiary długości i kąta w budowie maszyn Przyrządy pomiarowe Czujniki Maszyny pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia Pomiarów Długości i Kąta CENNIK ZA WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Obowiązuje od r.

Pracownia Pomiarów Długości i Kąta CENNIK ZA WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Obowiązuje od r. Pracownia Pomiarów Długości i Kąta CENNIK ZA WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Obowiązuje od 02.11.2015 r. 1 Przyśpieszenie, Prędkość i Odległość 1.01 Parametry ruchu Lp. Nazwa Zakres pomiarowy Ilość

Bardziej szczegółowo

c) d) Strona: 1 1. Cel ćwiczenia

c) d) Strona: 1 1. Cel ćwiczenia Strona: 1 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest ugruntowanie wiadomości dotyczących pomiarów wielkości geometrycznych z wykorzystaniem prostych przyrządów pomiarowych - suwmiarek i mikrometrów. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. Parametry gwintów, 2. Tolerancje gwintów, 3. Oznaczanie gwintów na rysunkach, 4. Metody pomiaru gwintów zewnętrznych: -średnicy podziałowej d 2,

1. Parametry gwintów, 2. Tolerancje gwintów, 3. Oznaczanie gwintów na rysunkach, 4. Metody pomiaru gwintów zewnętrznych: -średnicy podziałowej d 2, 1. Parametry gwintów,. Tolerancje gwintów, 3. Oznaczanie gwintów na rysunkach, 4. Metody pomiaru gwintów zewnętrznych: -średnicy podziałowej d, -średnic d 1 i d, - skoku P h, - kąta zarysu α. d - średnica

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Ceny wzorcowań realizowanych w zakresie akredytacji Laboratorium Wzorcującego LAB-POMIAR

Ceny wzorcowań realizowanych w zakresie akredytacji Laboratorium Wzorcującego LAB-POMIAR Ceny wzorcowań realizowanych w zakresie akredytacji Laboratorium Wzorcującego LAB-POMIAR Cena Lp. Nazwa przyrządu wzorcowania (netto) w zł/szt. 1 Długościomierz poziomy o długości wzorca do 100mm 550 2

Bardziej szczegółowo

PMV net. . Elektryczne parametry pomiarowe i przyrządy pomiarowe. . Zarządzanie przyrządami kontrolnymi Online. Temeka. Temeka

PMV net. . Elektryczne parametry pomiarowe i przyrządy pomiarowe. . Zarządzanie przyrządami kontrolnymi Online. Temeka. Temeka ß Kontrola przyrządów pomiarowych Serwis kalibracji. Elektryczne parametry pomiarowe i przyrządy pomiarowe Technika pomiarowa najwyższych lotów Temeka Test-, Mess- und Kalibriertechnik Parametry pomiarowe

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA LP- MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta ul. Dobrego Pasterza 106; 31-416 Kraków tel. (+48) 507929409; (+48) 788652233 e-mail: lapmet@gmail.com http://www.lpmet..pl LP-MET Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Metrologia: charakterystyki podstawowych przyrządów pomiarowych. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: charakterystyki podstawowych przyrządów pomiarowych. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: charakterystyki podstawowych przyrządów pomiarowych dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Przyrządy z noniuszami: Noniusz jest pomocniczą podziałką, służącą do powiększenia dokładności

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

POMIARY WZDŁUś OSI POZIOMEJ

POMIARY WZDŁUś OSI POZIOMEJ POMIARY WZDŁUś OSI POZIOMEJ Długościomierze pionowe i poziome ( Abbego ) Długościomierz poziomy Abbego czytnik + interpolator wzorca Wzorzec kreskowy zwykły lub inkrementalny Mierzony element urządzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ Spis treści Spis treści 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe?... 3 1.1 Zmiana modelu licencji... 3 1.1.1 Starzy klienci 3 1.1.2 Nowi klienci 3 1.2

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik optyk 322[16]

I.1.1. Technik optyk 322[16] I.1.1. Technik optyk 322[16] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 197 Przystąpiło łącznie: 188 przystąpiło: 188 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 182 (96,8%) zdało: 145 (77,1%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

POMIARY POŚREDNIE. Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska

POMIARY POŚREDNIE. Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 2 60-965 POZNAŃ (budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii) www.zmisp.mt.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Kontrola jakości w dokręcaniu

Kontrola jakości w dokręcaniu Kontrola jakości w dokręcaniu Kontrola jakości Twoja przewaga konkurencyjna! Luźne lub niepoprawnie dokręcone łącze podczas montażu może wywołać poważne problemy i mieć równie poważnie konsekwencje dla

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji TEMAT : Ćwiczenie nr 3 POMIARY WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH, WEWNĘTRZNYCH, MIESZANYCH i POŚREDNICH ZADANIA DO WYKONANIA:

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA

DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA OFERTA SPECJALNA CERTYFIKAT ZGODNIE DIN EN ISO 9001:2008 OFERTA OBOWIĄZUJE DO 30.09.2016 r. Głębokościomierz czujnikowy cyfrowy z okrągłą pstawą z przedłużaczem 10, 20, 40, 70 i 100

Bardziej szczegółowo

BESTSELLERS CZAS NA POŁĄCZENIE! WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2015 SYLVAC INTEGRATED BLUETOOTH SERIES 0.000 2 3 4 5 0.000 2 3 4 5 0.000

BESTSELLERS CZAS NA POŁĄCZENIE! WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2015 SYLVAC INTEGRATED BLUETOOTH SERIES 0.000 2 3 4 5 0.000 2 3 4 5 0.000 BESTSELLERS WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 01 01 SYLVAC INTEGRATED BLUETOOTH SERIES URZĄDZENIA Z WBUDOWANYM MODUŁEM BLUETOOTH. 1 1 1 Obowiązuje: 01.09.01-1.1.01 CZAS NA POŁĄCZENIE! OD 97 CHF S_Cal PRO & PRO µ m Suwmiarki

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE NARZĘDZI POMIAROWYCH

SPRAWDZANIE NARZĘDZI POMIAROWYCH Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 4 60-965 POZNAŃ (budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii) www.zmisp.mt.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości edukacji zawodowej szkół zawodowych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego

Poprawa jakości edukacji zawodowej szkół zawodowych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Poprawa jakości edukacji zawodowej szkół zawodowych z powiatu czarnkowskotrzcianeckiego i wągrowieckiego Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POMIAR ŚREDNICY PODZIAŁOWEJ GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH

POMIAR ŚREDNICY PODZIAŁOWEJ GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Ćwiczenie nr 4 TEMAT: POMIAR ŚREDNICY PODZIAŁOWEJ GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH ZADANIA DO WYKONANIA. Pomiar średnicy podziałowej mikrometrem

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych. Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice

AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych. Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice Streszczenie: W artykule opisano funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny Inventor nr 27

Biuletyn techniczny Inventor nr 27 Biuletyn techniczny Inventor nr 27 Stosowanie kreatorów mechanicznych podczas projektowania w środowisku Autodesk Inventor 2012. Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2012, APLIKOM Sp. z o.o. Aplikom Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów

P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów - opis funkcjonalny - Dmz-chemak sp. z o.o. dostawca rozwiązań informatycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autoryzowany partner Personal &

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54

Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54 Karta katalogowa WIKA TV 15.01 Zastosowanie Twin-Temp Budowa maszyn,

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła

Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Wymiary tolerowane i pasowania Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM PRACOWNIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA TECHNOLOGII POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI, OBRABIAREK i OBRÓBKI SKRAWANIEM INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane skanowanie 2D: rozwiązanie dla wzorcowania pierścieniowych i trzpieniowych sprawdzianów gwintowych

Zaawansowane skanowanie 2D: rozwiązanie dla wzorcowania pierścieniowych i trzpieniowych sprawdzianów gwintowych Zaawansowane skanowanie D: rozwiązanie dla wzorcowania pierścieniowych i trzpieniowych sprawdzianów gwintowych Ir. R. Galestien IAC Geometrical Engineers B.V. www.iac-instruments.com Doorndistel 8 7891

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wykaz usług nieobjętych zakresem akredytacji realizowanych przez laboratoria Zakładu M1

Wykaz usług nieobjętych zakresem akredytacji realizowanych przez laboratoria Zakładu M1 M Laboratorium Długości przyrządy EDM (dalmierze) (0 0) m. mm przyrządy EDM (dalmierze) (0 0) m 0. mm mierniki magnetostrykcyjne do wysokości napełnienia zbiorników pomiarowych (0 ) m 0. mm komparatory

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Student

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi.

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi. INWESTOR NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ HANDLOWO - USŁUGOWĄ I GARAŻAMI JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA: PW PROJEKT POWYKONAWCZY System zdalnego odczytu, transmisji

Bardziej szczegółowo

MarShaft. Urządzenia do pomiaru wałków

MarShaft. Urządzenia do pomiaru wałków MarShaft. Pomiary części typu wałki w produkcji MarShaft MAN Ręczna, stykowa maszyna do pomiaru wałków MarShaft SCOPE. Optyczne urządzenie do pomiaru wałków MarShaft CNC. Automatyczne, stykowe centrum

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Cennik Laboratorium Wzorcującego MIKROTEST - DŁUGOŚĆ, KĄT i GEOMETRIA POWIERZCHNI ważny od 2 listopada 2012. e-mail: biuro@mikrotest.

Cennik Laboratorium Wzorcującego MIKROTEST - DŁUGOŚĆ, KĄT i GEOMETRIA POWIERZCHNI ważny od 2 listopada 2012. e-mail: biuro@mikrotest. LABORATORIUM WZORCUJĄCE SERWIS PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH SZKOLENIA Z METROLOGII I Z ISO 17025 Ośrodek Wsparcia Technicznego MIKROTEST e-mail: biuro@mikrotest.pl www.mikrotest.pl CENNIK ZA WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM METROLOGII

LABORATORIUM METROLOGII AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego LABORATORIUM METROLOGII Ćwiczenie 1 y z zastosowaniem przyrządów z noniuszem Szczecin, 2010 Zespół wykonawczy: Dr inż. Paweł Zalewski str.

Bardziej szczegółowo

CADcat. Najważniejsze funkcje programu Wprowadzenie

CADcat. Najważniejsze funkcje programu Wprowadzenie CADcat. Najważniejsze funkcje programu Wprowadzenie Spis treści Spis treści...2 1 Instalacja...3 2 Wybór części (Przykład: DIN 912, M5x30, 8.8, bez powłoki)...5 2.1 Sposób 1: Drzewo części...5 2.2 Sposób

Bardziej szczegółowo

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie.

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Prowadzenie dużych projektów produkcyjno-montażowych w firmie nie zawsze związane jest tylko z kosztami realizacji produkcji tj. kosztami materiałów,

Bardziej szczegółowo

Ceny wzorcowań realizowanych w zakresie akredytacji Laboratorium Wzorcującego LAB-POMIAR

Ceny wzorcowań realizowanych w zakresie akredytacji Laboratorium Wzorcującego LAB-POMIAR Ceny wzorcowań realizowanych w zakresie akredytacji Laboratorium Wzorcującego LAB-POMIAR Cena Lp. Nazwa przyrządu wzorcowania (netto) w zł/szt. 1 Długościomierz poziomy o długości wzorca do 100mm 550 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji modułu Konwerter 3D

Opis funkcji modułu Konwerter 3D Opis funkcji modułu Konwerter 3D www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MODUŁ KONWERTER 3D...3 Wygląd i funkcje okna modułu Konwerter 3D...3 Konwertowanie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Nawiązanie połączenia...3 3. Logowanie do programu...5 4. Okno główne programu...6 5. Konfiguracja programu...6 6. Generowanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

PERFEKCYJNE POMIARY z GŁOWĄ MARGAGE

PERFEKCYJNE POMIARY z GŁOWĄ MARGAGE - PERFEKCYJNE POMIARY z GŁOWĄ MARGAGE Aktualne informacke o produkctach MARGAGE patrz nasze strony internetowe: www.mahr.de lub www.mahr.com WebCode 10397 Już ok. 1871 r., przy wprowadzaniu metra wówczesnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

1. Dostosowanie paska narzędzi.

1. Dostosowanie paska narzędzi. 1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub

Bardziej szczegółowo

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody.

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Słowniczek pojęć Badanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

Autor - dr inż. Józef Zawada. Instrukcja do ćwiczenia nr 6 SPRAWDZANIE CZUJNIKÓW ZĘBATYCH

Autor - dr inż. Józef Zawada. Instrukcja do ćwiczenia nr 6 SPRAWDZANIE CZUJNIKÓW ZĘBATYCH Autor - dr inż. Józef Zawada Instrukcja do ćwiczenia nr 6 Temat ćwiczenia SPRAWDZANIE CZUJNIKÓW ZĘBATYCH Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wymaganiami stawianymi czujnikom zębatym

Bardziej szczegółowo

POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH WALCOWYCH cz. 1.

POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH WALCOWYCH cz. 1. I. Cel ćwiczenia: POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH WALCOWYCH cz. 1. 1. Zidentyfikować koło zębate przeznaczone do pomiaru i określić jego podstawowe parametry 2. Dokonać pomiaru grubości zęba suwmiarką modułową lub

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Tolerancja wymiarowa

Tolerancja wymiarowa Tolerancja wymiarowa Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe w praktyce jest bardzo trudne. Tylko przez

Bardziej szczegółowo