Inteligentny ustawnik pozycyjny TZID-C Compact

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentny ustawnik pozycyjny TZID-C Compact"

Transkrypt

1 Inteligentny ustawnik pozycyjny TZID-C Compact Zwarta Budowa, wysokie osiągi eksploatacyjne. Wypróbowana technika w zagęszczonym upakowaniu Zdolność do transmisji na bazie protokołu HART Optymalne dopasowanie do warunków eksploatacyjnych, parametryzowany, po części automatycznie (samoczynna kompensacja), po części ręcznie Przyjazny w obsłudze, łatwo zrozumiały tryb wprowadzania nastaw. Regulacja nastaw realizowana za pomocą wbudowanej stacyjki operatorskiej obsługi technicznej lub drogą parametryzacji zdalnej poprzez złącze komunikacyjne. Wejście ustawcze 4 20mA w technice dwuprzewodowej, jako oddzielne zasilanie energią wymagane jest tylko doprowadzenie powietrza. Atest przeciwwybuchowości dla eksploatacji w trybie iskrobezpiecznym, atest EG (europejski) próby typu konstrukcyjnego TÜV 98 ATEX 1370X. Spełnianie następujących dyrektyw: Dyrektywa w zakresie EMV (kompatybilność elektromagnetyczna) 89/336/EWG z ; Dyrektywa EG (europejska) dotycząca nanoszenia znaku zgodności CE. Solidny w konstrukcji i działaniu, obudowa z aluminium w stopniu ochrony IP 65, działanie odporne na udary i wstrząsy do 10 g. Szeroki zakres temperaturowy, 30 do +85 C. Precyzyjne wyregulowanie ustawianej pozycji do wymaganej wartości, przez autoadaptację i sterowanie wyjściem ustawiającym położenie w sposób ciągły (brak zaworów dwustanowych otwórz/ zamknij ). Zabudowa na siłownikach pneumatycznych, siłowniki liniowe i wahliwe, pojedynczego lub podwójnego działania. Mechaniczny wskaźnik położenia. Wyposażenie: blok manometrów, filtroreduktor. Niskie koszty eksploatacji, zużycie własne powietrza tylko 0,03 kg/ h, przez co amortyzacja kosztów inwestycji następuje po krótkim czasie eksploatacji.

2 Ustawnik pozycyjny TZID-C Budowa i sposób działania Koncepcja Ustwanik pozycyjny TZID-C jest przyrządem inteligentnym, parametryzowanym elektronicznie i zdolnym do komunikacji przeznaczonym do zabudowany na siłownikach pneumatycznych. W rodzinie urządzeń firmy H & B TZID-C wyróżnia się swoją małą, zwartą formą, modułowo wykonaną konstrukcją i znakomitą relacją cena osiągi. Punktem centralnym jego funkcji jest sterowany mikroprocesorem przebieg programu operacyjnego CPU. Jednostki funkcyjne mechaniczne i pneumatyczne spełniają tylko marginalne funkcje. Sygnał ustawczy i sygnał zwrotny położenia są próbkowane z częstością odczytu co 20ms i przetwarzane w układzie konwersji analogowo-cyfrowej na 4000 kroków jednostkowych. Daje to zarówno szybkie, jak i wysoce dokładne przetwarzanie sygnałów dla wejścia ustawczego oraz sygnalizację zwrotną położenia. Zasilanie CPU energią odbywa się z wejścia ustawczego. Program operacyjny zawiera samoczynną kompensację służącą do automatycznej kompensacji przyrządu przy uruchamianiu, dalej program adaptacji, który we wszystkich sytuacjach ruchowych zapewnia optymalny przebieg regulacji położenia do zadanej wartości. Wysterowanie siłownika pneumatycznego odbywa się za pomocą modułu I/ P z dołączonym dalej zaworem 3/3- drogowym. Elektryczny sygnał zadający przychodzący z CPU przetwarzany jest przez moduł I/ P proporcjonalnie w sygnał pneumatyczny, którym z kolei przestawiany jest proporcjonalnie zawór 3/3-drogowy. Przekrój przepustu w zaworze 3/3-drogowym na dopływie powietrza do i odpływie z siłownika jest przy tym w celu odpowiedniego dawkowania strumienia zmieniany w sposób ciągły. W stanie wyregulowanym (tj. bez odchyłki regulacyjnej) zawór 3/3- drogowy znajduje się w zamkniętym położeniu środkowym. W wykonaniu standardowym w ustawniku pozycyjnym jest do dyspozycji stacyjka obsługi operatorskiej składająca się z 2-wierszowego wyświetlacza LCD i 4 klawiszy. Stacyjka operatorska zaprojektowana jest jako służąca do parametryzowania, uruchamiania i prowadzenia obserwacji bieżącej pracy. Parametryzowanie, uruchamianie i obserwacja alternatywnie mogą także odbywać się poprzez złącze komunikacyjne i PC. Komunikacja opiera się na protokole HART. Sygnał może być pobierany albo na miejscu w gnieździe, albo - modulowany częstotliwościowo - w dowolnym miejscu przewodu sygnałowego zadawanego położenia 4 20mA. Wersja podstawowa ustawnika położenia daje się rozszerzać dzięki swojej budowie modułowej o funkcje dodatkowe. Do dyspozycji pozostają moduły wtykowe analogowej i cyfrowej sygnalizacji zwrotnej położenia, dalej zespoły mechanicznego wskaźnika położenia oraz cyfrowej sygnalizacji zwrotnej położenia z inicjatorami szczelinowymi. Następujące cechy ustawnika pozycyjnego TZID-C zapewniają ich niezawodną eksploatację w terenie na organach wykonawczych: Dotrzymanie wymagań dyrektywy EMV Stabilna obudowa aluminiowa o stopniu ochrony IP 65 Wysoka odporność na udary i wibracje do 10g Zabezpieczenie pewności działania przez jego ciągła kontrolę na bieżąco i sygnalizację usterek w razie zakłóceń Praca w temperaturach otoczenia C. Rozszerzenia opcjonalne Wtyk LKS Sygnał ustawczy 4 20mA Moduł FSK Mikroprocesor Moduł wtykowy Analogowy sygnał zwrotny 4 20mA Wejście binarne Wejście binarne Moduł wtykowy Cyfrowa sygnalizacja zwrotna Min max I i / lub Zespół mechanicznego wskaźnika położenia Powietrze zasilające 1,4 6 bar Powietrze odlotowe Moduł I/ P z zaworem 3/3- drogowy Pobieranie wartości położenia organu wykonawczego Zespół cyfrowej sygnalizacji zwrotnej Rys Przedstawienie schematyczne TZID-C

3 Ustawnik pozycyjny TZID-C Budowa i sposób działania Montaż Zabudowa znormalizowana na siłownikach pneumatycznych Zabudowa znormalizowana jest zaprojektowana pod kątem montażu według DIN/ IEC 534 (montaż boczny według Namur). Zestaw wymagany do montażu zawiera wszystkie materiały z wyjątkiem złączek rurowych i przewodu pneumatycznego. Zabudowa znormalizowana na siłownikach pneumatycznych wahliwych Zabudowa znormalizowana jest zaprojektowana pod kątem montażu według VDI/ VDE Zestaw składa się z 2 pozycji, adaptera do połączenia osi między sobą oraz wspornika do montażu ustawnika pozycyjnego na siłowniku wahliwym. Złączki gwintowe i przewód pneumatyczny, potrzebne do orurowania, nie należą do zakresu dostawy. Zabudowa zintegrowana na zaworach regulacyjnych 23/24, 23/25 i 23/26 Siłowniki zaworów regulacyjnych 23/24, 23/25 i 23/26 zostały konstrukcyjnie przystosowane do specjalnego typu zabudowy ustawnika pozycyjnego. Zaletą jest po pierwsze mechaniczne pobieranie skoku organu wykonawczego wewnątrz jarzma, w sposób chroniony, po drugie, połączenie pneumatyczne poprzez wewnętrzny otwór kanałowy między regulatorem i napędem (odpada orurowanie zewnętrzne). Szczególne wersje zabudowy, specyficzne dla danego siłownika Oprócz przedstawionych, powstały dalsze wersje nasadek, specyficzne dla poszczególnych siłowników. Bliższe informacje na żądanie. Rys.2 Zabudowa na siłownikach liniowych wg DIN/ IEC 534 Rys.4. Zabudowa na siłownikach wahliwych wg VDI/ VDE 3845 Rys.3. Montaż zintegrowany do zaworu regulacyjnego 23/24 i 23/25 Rys. 5. Zabudowa zintegrowana na zaworach regulacyjnych 23/26 3

4 Ustawnik pozycyjny TZID-C Program operacyjny Uwagi ogólne Inteligentny, sterowany mikroprocesorem ustawnik pozycyjny TZID-C jest dzięki swemu programowi operacyjnemu zaprojektowany w jak najlepszy sposób pod kątem uzyskiwana optymalnych wyników zarówno w odniesieniu do szybkiego i precyzyjnego wysterowania położenia organu wykonawczego jak i w odniesieniu do wysokiej niezawodności ruchowej. Niezbędna do tego aktywacja i nastawa parametrów odbywa się po części automatycznie (autoadaptacja), po części wykonywana jest ręcznie. Ogół parametrów obejmuje: Parametry operacyjne (ruchowe) Parametry regulacji nastaw Parametry kontroli pracy urządzenia Parametry diagnostyczne Parametry operacyjne Aktywowane mogą być i regulowane następujące parametry operacyjne: Sygnał ustawczy Można określić, czy praca ma odbywać się na pełnym zakresie 4 20mA, czy na jego części. Charakterystyka (kierunek działania) Rosnąca: sygnał ustawczy 4 20mA/ kierunek ustawiania położenia 0 100% Opadająco: sygnał ustawczy 20 4mA/ kierunek ustawiania położenia 0 100% Charakterystyka (droga organu wykonawczego = f{sygnał ustawczy}) swobodnie wybierane: Liniowa, stało procentowa 1:25 lub 1:50 lub 25:1 lub 50:1 lub określana w sposób dowolny przez podanie 20 punktów ustalających ją Granica tolerancji (granica czułości) Zwykłą wartością jest nastawa fabryczna 0,3%, która musi być zwiększana tylko w razie bardzo małych dróg organu wykonawczego lub wysokich wartości histerezy członu wykonawczego. Korekta odbywa się zwykle automatycznie w ramach autooptymalizacji ustawnika. Ograniczenie drogi organu wykonawczego Drogę organu wykonawczego w postaci skoku lub kąta obrotu można dowolnie ograniczać w obrębie pełnego zakresu 0 100% aż do rozmiaru szczątkowego 20%. Funkcja szczelnego zamykania Funkcja ta powoduje uderzeniowe zamykanie siłownika. Wartość jej zadziałania daje się parametryzować. Kontrola czasu ustawiania pozycji Za pomocą tej funkcji można kontrolować czas zużyty na wyregulowanie ustawionego położenia do zadanej wartości. W przeciągu sparametryzowanego czasu odchylenie regulacyjne ( uchyb regulacji ) musi znaleźć się w granicach tolerancji cji, w przeciwnym przypadku wyzwalany jest alarm. Czas ustawiania pozycji dla pełnej drogi organu wykonawczego 100% Tą funkcją można powiększyć naturalny czas pozycjonowania potrzebny do wyregulowania pełnego przemieszczenia organu nastawczego. Czasy dla obydwu kierunków pozycjonowania dają się przy tym regulować niezależnie. Punkty sygnalizowania położenia min i max Tym parametrem mogą być definiowane punkty, w których następuje sygnalizacja min i max ustawianego położenia. Wejście binarne Wejściem binarnym można do wyboru blokować parametryzowanie lub ingerować w przebieg pracy. W razie ingerencji w przebieg pracy można z kolei rozróżniać między: zatrzymaniem ( zamrożeniem ) chwilowego położenia organu wykonawczego i wysterowaniem ustalonego położenia organu wykonawczego na 0 lub 100%. Parametry regulacji nastaw Aktywowane i regulowane mogą być następujące parametry regulacji nastaw: Zakres pozycjonowania 0 100% Rozumie się przez to te położenia krańcowe członu wykonawczego, które należy wysterować jako początek 0 i koniec 100% ustawianego położenia. Kierunek działania siłownika Nastawa jednego z dwóch możliwych kierunków działania: Powietrze otwiera/ siła sprężyny zamyka Lub powietrze zamyka/ siła sprężyny otwiera. Wskazania wyświetlacza 0 100% Regulacja wskazań wyświetlacza 0 100% stosownie do sterowania położeniem w kierunku otwierania i zamykania członu nastawczego. Parametry bloku ustawnika jako regulatora W celu optymalnego wysterowania ustawianego położenia parametry regulacyjne dają się stroić indywidualnie stosownie do charakterystyki członu wykonawczego jako obiektu regulacji. Inteligentny ustawnik pozycyjny TZID-C dysponuje programem operacyjnym, przy którym może odbywać się samoczynna nastawa wszystkich parametrów regulacji nastaw. Program uruchamiany jest przez zadziałanie określonym przyciskiem we wbudowanej stacyjce obsługi operatorskiej. 4

5 Ustawnik pozycyjny TZID-C Program operacyjny Parametry kontroli pracy Program operacyjny obejmuje bieżącą kontrolę przyrządu. Poniżej dla przykładu kilka kryteriów zaliczających się do tej kontroli: Watchdog Nieszczelność w siłowniku lub przewodzie łączącym Sygnał ustawczy poza zakresem 4 20mA Pobieranie wartości rzeczywistej położenia poza wyregulowanym nastawą zakresem kąta obrotu Przekroczony czas pozycjonowania (czas regulowany nastawą jako parametr) Przekroczona wartość graniczna licznika skoku lub przemieszczenia (wartości graniczne nastawne w ramach diagnozy) Zakłócenia są po pierwsze sygnalizowane na wbudowanym wyświetlaczu LCD i po drugie są wyprowadzane jako alarm zbiorczy na będące standardowym wyposażeniem wyjście cyfrowe. Na złączu komunikacyjnym można realizować rozszerzoną kontrolę pracy. W specjalnym oknie wyświetlane są na w trybie ONLINE (bezpośrednim) najważniejsze wielkości procesu jak np. sygnał ustawczy w ma, położenie ustawione w % i odchylenie regulacyjne jak też zakłócenia w pracy podane w wierszu z otwartym tekstem. Obsługa Ustawnik położenia TZID-C dysponuje wbudowaną stacyjką obsługi operatorskiej. Służy ona do Obserwowania bieżącej pracy Ingerencji ręcznej w bieżącą pracę Parametryzowania przyrządu (wszystkie dane operacyjne wliczając w to swobodną nastawę charakterystyki opartej na 20 punktach ustalających) Do stacyjki operatorskiej należy dwucyfrowy wyświetlacz LCD i 4 klawisze wprowadzania danych (patrz Rys. 6). Wskaźniki na stacyjce operatorskiej oznaczają: Aktualną wartość wielkości technologicznej lub parametr w górnym czterocyfrowym wyświetlaczu segmentowym Oznaczenie/ nazwę wyżej wyświetlanej wartości w dolnym ośmiocyfrowym wyświetlaczu segmentowym Stan pracy przyrządu za pomocą symboli z lewej strony. Oznaczają one: Symbol klucza parametryzowanie zablokowane Symbol obwodu regulacji praca przyrządu w reżimie automatyki Symbol dłoni ręczna regulacja ustawianego położenia klawiszami i conf ustawnik pozycyjny znajduje się na poziomie konfigurowania, praca w charakterze regulatora jest przerwana Parametry diagnostyczne Program operacyjny zawiera parametry diagnostyczne dające rozpoznanie stanu pracy członu wykonawczego. Z tych wartości z kolei mogą być wyprowadzone niezbędne środki zapobiegawcze. Parametry podają informację o stopniu użytkowania członu nastawnego a tym samym o możliwym zużyciu. W związku z tym określane są: Liczba przebiegów wysterowania członu wykonawczego Sumowanie przebytych pojedynczych przemieszczeń ustawiania położenia Parametry diagnostyczne mogą być wywoływane tylko przez złącze komunikacyjne oraz specjalnym oprogramowaniem obsługi operatorskiej dla TZID-C. Rys. 6. Elementy wskazań na aparacie TZID-C Podczas pracy automatycznej oraz przy ręcznej regulacji ustawianego położenia górny czterocyfrowy, siedmiosegmentowy wyświetlacz wskazuje ustawiane położenie 0 100%. Gdy występuje zakłócenie, następuje przełączenie na wyświetlanie kodu błędu (patrz także rozdział Kontrola pracy w Programie Operacyjnym). 5

6 Ustawnik pozycyjny TZID-C Uwagi ogólne Ustawnik pozycyjny TZID-C dysponuje złączem komunikacyjnym, przez które przyrząd może być obsługiwany, obserwowany i parametryzowany. Komunikacja opiera się na protokole Hart. Pobieranie może odbywać się do wyboru w lokalnym wtyku lub z modulacją częstotliwościową w dowolnym miejscu przewodu sygnałowego 4 20mA. Komunikacja odbywa się w trybie ONLINE (bezpośrednim), bieżąca praca nie jest zakłócana. Ustawiane nowe parametry są aktywne natychmiast po załadowaniu do przyrządu, dodatkowym rozkazem muszą jednak być zapamiętane na wypadek zaniku napięcia w sieci. Do realizacji komunikacji konieczne są: specjalny łącznik (adapter LKS lub modem FSK) dostępny w handlu PC (musi spełniać określone wymagania sprzętowe) specjalne oprogramowanie operatorskie (poziom obsługi operatorskiej IBIS lub Smart Vision firmy H & B) Adapter LKS jako łącznik do komunikacji Adapter LKS umożliwia proste i ekonomiczne rozwiązanie łącznika. Przyłączanie do TZID-C odbywa się specjalnie przewidzianym do tego wtykiem (lokalny interfejs komunikacyjny). Po stronie PC znajduje się podwójne gniazdo Sub-D z wtykiem 9- i 25-biegunowym. Ponadto we wtyku jest umieszczony przetwornik interfejsu do sprzęgania PC. Parametryzowanie przez złącze LKS możliwe jest bez występującego sygnału ustawczego 4 20mA, np. w warsztacie przed uruchomieniem. Zasilanie CPU energią odbywa się przez PC. Modem FSK jako łącznik do komunikacji Za pomocą modemu realizowana jest komunikacja cyfrowa z kluczowaniem z przesuwem częstotliwości (FSK). Sygnał logiczne 0 odpowiada 2,2kHz, a logiczna 1 1,2kHz. Pobieranie jest możliwe w dowolnym miejscu przewodu sygnałowego 4 20mA, a więc albo przed ustawnikiem pozycyjnym, albo np. w nastawni na PLS 1. Komunikacja z modulacją częstotliwości wymaga obwodu o rezystancji co najmniej 250Ω. Moduł FSK istnieje w 2 wersjach, z separacją galwaniczną lub bez. Modem z separacją galwaniczną może być łączony w magistralę za pomocą specjalnego separatora, np. Contrans I lub Contrans I_remote. Ponadto, komunikacja może odbywać się w trybie pracy iskrobezpiecznej, przy czym zresztą sam modem musi być umieszczany poza strefą zagrożenia wybuchowego ( Ex ). Jeśli te właściwości nie są wymagane, może być stosowany tańszy modem bez separacji galwanicznej (modem FSK II). Dalsze dane techniczne można znaleźć w Karcie Katalogowej (modem FSK) lub (modem FSK II). Rys. 7. Komunikacja za pośrednictwem adaptera LKS Pobieranie w 2 gniazdach w TZID- C lub w dowolnym miejscu przesyłu sygnału między TZID-C i nadajnikiem Pobieranie w dowolnym miejscu przesyłu sygnału między separatorem CONTRANS I i nadajnikiem (CON TRANS I jest przepuszczalny w sensie HART). Magistrala FSK z separatorem CONTRANS I ze złączem FSK (max 1600 uczestników) 10 Modem FSK Modem FSK Modem FSK Nadajnik Nadajnik Nadajnik Nadajnik Modem FSK Rys. 8. Komunikacja z pośrednictwem protokołu HART i modemu FSK 6

7 Ustawnik pozycyjny TZID-C Komunikacja i oprogramowanie operatorskie Platforma obsługi operatorskiej IBIS Platforma obsługi operatorskiej IBIS (Inteligentny System Obsługi i Informacji) jest oprogramowaniem graficznym, w technice okien z przyjaznym dla użytkownika standaryzowanym układem naprowadzania przez menu. Służy do parametryzowania, obserwacji pracy i odczytu diagnozy TZID-C. IBIS może być wywoływany w różnych językach. Interfejs komunikacyjny jest wybierany, a dostęp można chronić hasłami. Naprowadzanie operatora może odbywać się myszą lub z klawiatury. We wszystkich krokach programowych można przywołać pomoc klawiszem <F1>, zależną od kontekstu. Dalsze, bardziej dokładne informacje są dostępne na żądanie. Wymagania sprzętowe Komputer PC/ Notebook pod DOS lub WINDOWS (kompatybilny z IBM) 386 lub wyższy System operacyjny Microsoft DOS 3.2 lub wyższy Microsoft WINDOWS 3.1 lub wyższy Pamięć operacyjna min. 640kByte (580kByte wolne) przy DOS; min. 4MByte przy WINDOWS Twardy dysk Napęd dyskietek 3 ½ 1,44Mbyte Monitor monochromatyczny, barwny lub LCD Interfejs RS 232 C do komunikacji CENTRONICS do drukarki opcja Platforma obsługi Smart Vision Platforma obsługi jest zorganizowana w oparciu o układ naprowadzania przez menu oraz wprowadzanie rozkazów pod WINDOWS. Wszystkie osoby obeznane z WINDOWS łatwo będą orientować się w Smart Vision. Instrukcje obsługi będą przeważnie zbędne. Oprogramowanie komunikacyjne Smart Vision daje się konfigurować do wszystkich przyrządów firmy Hartmann & Braun oraz Bailey-Fischer & Porter opartych na protokole HART. Otwarta struktura Smart Vision pozwala także na komunikację z innymi urządzeniami, przy czym określone rozkazy bez problemu mogą być wykonywane będącymi do dyspozycji narzędziami programowymi oraz małym nakładem. Dalsze, dokładniejsze informacje są dostępne na żądanie. Wymagania sprzętowe Komputer PC/ Notebook pod WINDOWS (kompatybilny z IBM) 486 lub wyższy System operacyjny Microsoft WINDOWS 3.1 lub wyższy Microsoft WINDOWS 95 lub wyższy MICROSOFT NT Twardy dysk min. 2 MB wolnej pamięci Pamięć operacyjna min 500kByte wolnej pamięci Napęd dyskietek 3 ½ 1,44MByte lub CD ROM Interfejs RS 232C do komunikacji Rys. 9. Typowe okno IBIS Rys. 10. Typowe okno Smart Vision 7

8 Ustawnik pozycyjny TZID-C Dane techniczne Wejście Zakres ustawiania położenia Zakres nominalny 4 20mA parametryzowany zakres częściowy % zakresu nominalnego Technika dwuprzewodowa Napięcie obciążenia 8,7V= bez ochrony przeciwwybuchowej 9,7V= w wykonaniu iskrobezpiecznym Rezystancja 435Ω przy 20mA i 8,7V= 485Ω przy 20mA i 9,7V= Wejście binarne Napięcie sterowania 12 24V= Prąd max 4mA Wyjście Zakres ustawiania położenia 0 6 bar (0 90 psi) Wydajność powietrza przy ciśnieniu powietrza dolotowego 1,4 bar (20 psi) 5,0 kg/ h = 3,9 Nm3/ h = 2,3 scfm przy ciśnieniu powietrza dolotowego 6 bar (90psi) 13 kg/ h = 10 Nm3/ h = 6,0 scfm (buster do zwiększenia wydajności na żądanie) Działanie W przypadku siłowników pojedynczego lub podwójnego działania siłownik zostaje odpowietrzony/ zablokowany w razie przerwy w dopływie energii (elektrycznie) Zakres zamykania szczelnego (punkt odcięcia) Zakres nastaw 0 20% sygnału ustawiania położenia (w razie opadnięcia poniżej ustawionej wartości siłownik gwałtownie przechodzi w położenie zamknięcia). Wyjście binarne (elektryczny obwód sterowania wg DIN 19234) Napięcie sterowania Prąd <1,2mA Prąd >2,1mA Kierunek działania 5 11V= stan załączenia logiczne 0 stan załączenia logiczne 1 normalnie logiczne 0 lub logiczna 1 (parametryzowane) Droga organu wykonawczego Kąt obrotu Zakres użyteczny Czas ustawienia pozycji Zakres nastaw 0 200s, oddzielnie dla każdego kierunku Kontrola czasu ustawienia pozycji Zakres 0 200s (parametr kontroli dotyczący wyregulowania odchylenia regulacyjnego do wnętrza pasma tolerancji) Ograniczenie drogi organu wykonawczego Ograniczenie min i max, Dowolnie regulowane w obrębie 0 100% drogi organu wykonawczego Zasilanie powietrzem Powietrze przyrządowe Wolne od oleju, wody i pyłu wg DIN/ ISO Zanieczyszczenia i zawartość oleju wg klasy 3 Punkt rosy (pod ciśnieniem) 10K poniżej temperatury pracy Ciśnienie zasilania 1,4 6 bar (20 90 psi) Uwaga: zwracać uwagę na maksymalne ciśnienie napędowe siłownika! Zużycie własne <0,03kg/ h (niezależnie od ciśnienia zasilania) Dane o charakterystykach przenoszenia i oddziaływania zewnętrzne Kierunek działania (sygnał wyjściowy lub ciśnienie w siłowniku) Rosnący: sygnał nastawy 4 20mA rosnący ciśnienie y 1 w siłowniku rosnące opadająco: sygnał nastawy 4 20mA rosnący ciśnienie y 1 w siłowniku opadające Charakterystyka (zwrot działania) Rosnący: sygnał ustawczy 4 20mA = położenie ustawiane 0 100% Opadający: sygnał ustawczy 20 4mA = położenie ustawiane 0 100% Charakterystyka (droga organu wykonawczego = f{sygnału ustawczego}) Liniowa, stało procentowa 1:25, 1:50 lub 25:1, 50:1 oraz Określana w sposób dowolny przez podanie 20 punktów ustalających Uchyb charakterystyki 0,5% Pasmo tolerancji (granice czułości) Regulowane 0,3 10% Rozdzielczość (konwersja analogowo-cyfrowa) >4000 kroków Częstość próbkowania 20ms Wpływ temperatury otoczenia 0,5% na 10K Wpływ drgań mechanicznych ±1% do 10g i 20 80Hz Narażenie sejsmiczne Spełniane są wymagania według DIN/ IEC , klasa kontroli III dla ciężkich i najcięższych trzęsień ziemi Wpływ położenia zabudowy Niemierzalny Spełnianie dyrektyw Dyrektywa EMV 89/336/ EWG z maja 1989 Dyrektywa UE dla znaku zgodności CE Komunikacja Protokół HART Złącze komunikacyjne Wtyk do adaptera LKS (standardowo) Moduł FSK do pobierania modulowanego częstotliwościowo (opcjonalnie) Narażenie klimatyczne Temperatura otoczenia 30 do +85 C do pracy, składowania i transportu Wilgotność względna <75%, krótkotrwale 95%, bez obroszenia Ochrona przeciwwybuchowa Ex II 2G EEx ib II C T6 Atest próby typu konstrukcyjnego TÜV 98 ATEX 1370 X Obudowa Materiał/ powierzchnia Aluminium, stopień ochrony IP 65 Korpus obudowy lakierowany na czarno, RAL 9005 mat Pokrywa obudowy białe aluminium RAL 9006 Zaciski elektryczne Śrubowe wewnętrzne do 2,5mm 2 Wpust kabla 2 otwory gwintowane Pg. 13,5 lub ½ -14NPT 1x połączenie gwintowe kabla i 1x zaślepka Zaciski pneumatyczne Otwory gwintowane G ¼ lub ¼ -18NPT Masa: 1,7 kg Położenie zabudowy: dowolne Wymiary: patrz rysunki wymiarowe 8

9 Ustawnik pozycyjny TZID-C Opcje Moduł wtykowy zwrotnej sygnalizacji analogowej 1) Zakres sygnału 4 20mA (zakresy częściowe parametryzowane) Technika dwuprzewodowa, zasilanie 10 30V= Charakterystyka narastająca lub opadająca (parametryzowana) Uchyb charakterystyki 1% (przez parametryzowanie można określić, czy moduł ma być wykorzystywany do sygnalizacji alarmowej z wysterowaniem sygnału wyjściowego na <4 lub >20mA) Moduł wtykowy zwrotnej sygnalizacji cyfrowej 1) 2 łączniki położenia ustawianego min i max (punkty zadziałania parametryzowane w zakresie 0 100%) obwody elektryczne według DIN Napięcie sterowania 5 11V= Prąd sterowania <1,2mA = stan łączenia logiczne 0 Prąd sterowania >2,1mA = stan łączenia logiczne 1 Kierunek działania: normalnie logiczne 0 lub logiczne 1 (parametryzowane) 1) Moduły mają oddzielne stanowiska wtykowe, tak więc w danym przypadku mogą być wtykane obydwa. W dalszym ciągu jest możliwe w każdym czasie doposażenie. Opcje Materiał montażowy do zabudowy Zestaw Montażowy do zabudowy na siłownikach liniowych według DIN/ IEC 534 (zabudowa boczna według Namur) Zestaw montażowy do zabudowy na siłownikach wahliwych według VDI/ VDE 3845 Zestaw montażowy do zabudowy zintegrowanej na zaworach regulacyjnych 23/24, 23/25 i 23/26 Zestaw montażowy do zabudowy dostosowanej do konkretnego siłownika - na żądanie Blok manometrów Z ciśnieniomierzami powietrza dolotowego i ustawiającego, Ciśnieniomierze z obudową z tworzywa sztucznego 28mm, Z blokiem przyłączy z aluminium lakierowanego na czarno, Z materiałem montażowym do zabudowy do TZID-C Filtroreduktor Wersja wykonania całkowicie metalowa z mosiądzu, lakierowany na czarno Wkładka filtracyjna z brązu 40µm, ze spustem skroplin Ciśnienie przed reduktorem max 16 bar, wyjście regulowane 1,4 6 bar Zespół mechanicznego wskaźnika położenia Tarcza wskaźnikowa, montowana bezpośrednio na osi obrotu pobierania wartości ustawienia. Zespół do cyfrowej sygnalizacji zwrotnej 2) 2 inicjatory szczelinowe dla położenia ustawianego min i max (punkty zadziałania regulowane w zakresie 0 100%) Obwody elektryczne według DIN Napięcie sterowania 5 11V= Prąd sterowania <1mA = stan łączenia logiczne 0 Prąd sterowania >3mA = stan łączenia logiczne 1 (działanie niezależne od oprogramowania i elektroniki ustawnika pozycyjnego) Kierunek działania (logiczny stan łączenia) Inicjator W położeniu ustawianym szczelinowy <min >min <max >max SJ2-SN (NC) * SJ2-S1N (NO) ** * normalnie zwarty (rozwierny); ** normalnie otwarty (zwierny) 2) Cyfrowa sygnalizacja zwrotna uruchamiana jest bezpośrednio od osi obrotu pobierania wartości ustawienia i może być realizowana wraz z zespołem mechanicznego wskaźnika położenia. Możliwe jest późniejsze doposażenie. Adapter PC do komunikacji Adapter LKS do wtyku w TZID-C Modem FSK do pobierania modulowanego częstotliwościowo Poziom obsługi IBIS do TZID-C/ WINDOWS jako dyskietka 3 ½ Smart Vision (standard 1 ) jako dyskietka 3 ½ Smart Vision (standard 1 ) jako CD-ROM 1) Wersja do adaptera LKS i modemu FSK Separator dla zakresu sygnału 0/4 20mA Contrans I lub ContransI_remote (patrz dodatkowe karty katalogowe) 9

10 Ustawnik pozycyjny TZID-C Dane zamówieniowe Inteligentny ustawnik pozycyjny TZID-C Elektropneumatyczny, parametryzowany Ze stacyjką operatorską wyświetlania i obsługi Nr. zamówieniowy Obudowa/ montaż Obudowa aluminiowa lakierowana, stopień ochrony IP 65 Do zabudowy na siłownikach liniowych według DIN/ IEC 534 lub siłownikach wahliwych według VDI/ VDE 3845 jak wyżej, lecz z mechanicznym wskaźnikiem położenia Do zabudowy zintegrowanej w zaworach regulacyjnych 23/24, 23/25 i 23/26 jak wyżej, lecz z mechanicznym wskaźnikiem położenia Do zabudowy specyficznej dla siłownika (prosimy wyspecyfikować siłownik) Wskazówka: Do zabudowy wymagany jest w każdym przypadku materiał według listy w rozdziale Wyposażenie dodatkowe. Miejsce rezerwowe Wejście ustawcze/ złącze komunikacyjne Wejście ustawcze 4 20mA, technika dwuprzewodowa Ze złączem wtykowym do adaptera LKS Ze złączem wtykowym do adaptera LKS i modułu FSK dla pobierania modulowanego częstotliwościowo Atest przeciwwybuchowości Brak Ex II 2 G EEx ib II C T6 Atest przeciwwybuchowości według specjalnego porozumienia (na żądanie) Wyjście ustawcze/ położenie bezpieczeństwa Działanie pojedyncze Siłownik odpowietrzany w razie braku zasilania elektrycznego Siłownik blokowany w razie braku zasilania elektrycznego Działanie podwójne Siłownik odpowietrzany w razie braku zasilania elektrycznego Siłownik blokowany w razie braku zasilania elektrycznego Przyłącza Kabel: gwint Pg. 13,5 Kabel: gwint ½ -14 NPT Kabel: gwint Pg. 13,5 przewód powietrzny: gwint G ¼ przewód powietrzny: gwint ¼-18 NPT przewód powietrzny: gwint ¼ - 18 NPT Rozszerzenie opcjonalne o moduł wtykowy analog./ cyfrowej sygnalizacji zwrotnej Bez Moduł wtykowy do analogowej sygnalizacji zwrotnej, zakres sygnału 4 20mA, technika dwuprzewodowa cyfrowej sygnalizacji zwrotnej pozycji ustawienia min i max analogowej sygnalizacji zwrotnej, zakres sygnału 4 20mA, technika dwuprzewodowa i cyfrowej sygnalizacji zwrotnej pozycji ustawienia min i max Rozszerzenie opcjon. zespół mechan. (inicjatory szczel.) cyfrow. sygn. zwrotnej Bez Zespół mechaniczny do cyfrowej sygnalizacji zwrotnej pozycji ustawienia min i max 1) Z inicjatorami szczelinowymi SJ2-SN (NC lub logiczne 1) Z inicjatorami szczelinowymi SJ2-S1n (NO lub logiczne 0) 1) możliwe tylko w przypadku wersji podstawowej z mechanicznym wskaźnikiem położenia Miejsce rezerwowe Wygląd zewnętrzny (lakierowanie/ oznakowanie) Standard Według danych (na żądanie) Wskazówka: Moduły do analogowej i cyfrowej sygnalizacji zwrotnej jak też zespół cyfrowej sygnalizacji zwrotnej są konstrukcyjnie równoważne dla ustawników pozycyjnych z atestem przeciwwybuchowości i bez atestu. Praca w warunkach zagrożenia wybuchowego jest dopuszczalna tylko dla ustawnika pozycyjnego w wykonaniu przeciwwybuchowym. 10

11 Ustawnik pozycyjny TZID-C Wyposażenie dodatkowe Materiał zabudowy i koszty zabudowy Zestaw zabudowy na siłownikach liniowych (zabudowa boczna według DIN/ IEC skok organu wykonawczego mm skok organu wykonawczego mm Zestaw do zabudowy zintegrowanej na zaworze regulacyjnym 23/ /25 DN 15 do DN 100, skok org. w mm DN 125 i DN 150, skok org. w mm zaworze regulacyjnym 23/26 DN 25 do DN 100, skok org. w mm DN 125 i DN 162, skok org. w mm Zestaw montażowy do zabudowy na siłownikach wahliwych według VDI/ VDE 38 z pozycji: 1) adapter (łącznik osi) 2) wspornik, wymiary rozmiar A/ B = 80/20 mm rozmiar A/ B = 80/ 30 mm rozmiar A/ B = 130/ 30 mm rozmiar A/ B = 130/ 50 mm Koszty zabudowy łącznie z materiałem i regulacją nastaw dla zabudowy na siłownikach liniowych wg DIN/ IEC 534 lub siłownikac wahliwych według VDI/ VDE 3845 orurowanie zewnętrzne wężem z tworzywa sztucznego rurką miedzianą rurką ze stali szlachetnej Dla zabudowy zintegrowanej na zaworach regulacyjnych 23/24, 23/25 orurowanie wewnętrzne orurowanie zewnętrzne rurką miedzianą rurką ze stali szlachetnej 1) Orurowanie zewnętrzne tylko w przypadku zaworu regulacyjnego 23/24 i 23/25 łania Powietrze zamyka/ siła sprężyny otwiera, w przeciwnym przypadku oru wnętrzne. Nr. zamówieniowy Blok manometrów Blok manometrów, łącznie z materiałem montażowym do zabudowy Do TZID-C pojedynczego działania, o 2 ciśnieniomierzach 28mm (1 powietrza dolotowego, 1 ciśnienia napędzającego siłownik) Przyłącza przewodów G ¼; zakres dla powietrza dolotowego 0 10bar/ 0 140psi Nr. zamówieniowy zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 4bar/ psi zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 10bar/ psi Przyłącza ¼ -18 NPT; zakres dla powietrza dolotowego 0 10bar/ 0 140psi zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 4bar/ 0 zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 10bar/ 0 Do TZID-C pojedynczego działania, o 3 ciśnieniomierzach 28mm (1 powietrza dolotowego, 2 ciśnienia napędzającego siłownik) Przyłącza przewodów G ¼; zakres dla powietrza dolotowego 0 10bar/ 0 140psi zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 4bar/ psi zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 10bar/ psi Przyłącza ¼ -18 NPT; zakres dla powietrza dolotowego 0 10bar/ 0 140psi zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 4bar/ zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 10bar/ ( Bloki manometrów dostarczane są też jako oddzielna jednostka do Filtroreduktor Filtroreduktor z mosiądzu, łącznie z materiałem montażowym do zabudowy na bl przyłącza przewodów G ¼ ¼ -18 NPT (Filtroreduktory dostarczane są jako oddzielna jednostka do samodzielnego mon tażu Nr. zamówieniowy 11

12 Ustawnik pozycyjny TZID-C Wyposażenie dodatkowe Adapter PC do złącza komunikacyjnego i oprogramowanie do poziomu obsługi Adapter LKS Modem FSK standard Modem FSK II IBIS do TZID-C/ Windows jako dyskietka 3 ½ (z separacją galwaniczną) (bez separacji galwanicznej) Smart Vision (standard) jako dyskietka 3 ½ Smart Vision (standard) jako CD-ROM Nr zamówieniowy Patrz lista Patrz lista Rozszerzenie opcjonalne (do doposażenia) Moduł wtykowy analog. sygnalizacji zwrotnej, zakres sygnału 4 20mA, Moduł wtykowy cyfrowej sygnalizacji zwrotnej położenia nastawnego max i min Zespół domechanicznego wskaźnika położenia (łącznie z pokrywą obudowy i ok kiem) Zespół domechanicznego wskaźnika położenia (łącznie z pokrywą obudowy i okrągłym wziernikiem) i dodatkową c cją zwrotną pozycji ustawianej min i max z inicjatorem SJ2 SN (NC lub logiczne 1) SJ2 S1N (NO lub logiczne 0) Zespół docyfrowej sygnalizacji zwrotnej pozycji ustawianej min i max 2 z inicjatorem szczelinowym SJ2 SN (NC lub logiczne 1) SJ2 S1N (NO lub logiczne 0) 2) Może być stosowane tylko w przypadku wersji podstawowej dysponującej już m wskaźnikiem położenia. Nr zamówieniowy 12

13 Ustawnik pozycyjny TZID-C Schematy połączeń zewnętrznych Rys. 11. Położenie zacisków elektrycznych Przeznaczenie zacisków elektrycznych Sygnał ustawczy Sygnał binarny Rys. 12. Przyrząd podstawowy Rys. 14. Moduł wtykowy analogowej sygnalizacji zwrotnej Ograniczenie 1 Ograniczenie 2 Rys. 13. Moduł wtykowy cyfrowej sygnalizacji zwrotnej Rys. 15. Moduł wtykowy cyfrowej sygnalizacji zwrotnej 13

14 Ustawnik pozycyjny TZID-C Rysunki wymiarowe Otwór odpowietrzania Widok z przodu Widok z tyłu Widok z boku (od lewej) Widok z boku (od prawej) Wymiary A i B zależą od rodzaju siłownika wahliwego Zabudowa na siłownikach liniowych wg DIN/ IEC 534 Zabudowa na siłownikach wahliwych wg VDI/ VDE

15 Ustawnik pozycyjny TZID-C Rysunki wymiarowe Zabudowa na zaworach regulacyjnych 23/24 i 23/25 Zabudowa na zaworach regulacyjnych 23/26 TZID-C z zabudowanym blokiem manometrów i filtroreduktorem 15

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych

ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych O TEJ BROSZURZE Niniejsza broszura opisuje działanie i możliwości zastosowań elektrycznych napędów ustawczych, sterowników napędów ustawczych

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa

Micropilot S FMR540. Karta katalogowa Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Karta katalogowa Micropilot S FMR540 Radarowy pomiar poziomu Inteligentny przetwornik do bezkontaktowego,

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999 Sterowniki Premium Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57 Instalowanie, montaż Wydanie - Maj 1999 TOM 1 Konfigurowanie, procesory i dyskretne I/O Sterowniki TSX / PMX / PCX 57: Podstawki, procesory, zasilacze,

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dokumentacja techniczno-ruchowa Dokumentacja techniczno-ruchowa RPM-01D wersja 1.3k EL-TEC Sp. z o.o. Spis treści 1.Wprowadzenie...1 2.Ogólna budowa i funkcje podstawowych zewnętrznych elementów urządzenia...2 3.Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Spis treści Wprowadzenie...3 Technologia reklozerów...4 Siłowniki magnetyczne...4 Łącznik drogowy...4

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Technik, die dem Menschen dient. Instrukcja montażu i obsługi WRS zdalny system obsługi Wolf Technika Grzewcza Sp.z o.o. 04-028 Warszawa ul. Stanów Zjednoczonych 61 A Tel 22/5162060. Art.-Nr.: 30 62 133

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

GEZE RWA. Urządzenia do usuwania ciepła i dymu. Zasady doboru i projektowania

GEZE RWA. Urządzenia do usuwania ciepła i dymu. Zasady doboru i projektowania GEZE RWA Urządzenia do usuwania ciepła i dymu Zasady doboru i projektowania 1 Str.2 2 Spis Treści 1 Cel stosowania urządzeń oddymiających (RWA) 4 2 Wiadomości podstawowe i właściwości wyrobu 6 2.1 Przykladowe

Bardziej szczegółowo

Wyspa zaworowa typ 10 CPV, Compact Performance

Wyspa zaworowa typ 10 CPV, Compact Performance Wyspa zaworowa typ 10 CPV, : Maksymalny przepływ przy minimalnych gabarytach Montaż bezpośredni na innych elementach Krótkie długości przewodów, krótsze czasy cyklu Szeroki asortyment funkcji zaworów Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA ul. Ciasna 2; 80-111 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 pracownia@menos.gda.pl; www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.04.30 data Branża AKPiA nazwa opracowania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo