Inteligentny ustawnik pozycyjny TZID-C Compact

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentny ustawnik pozycyjny TZID-C Compact"

Transkrypt

1 Inteligentny ustawnik pozycyjny TZID-C Compact Zwarta Budowa, wysokie osiągi eksploatacyjne. Wypróbowana technika w zagęszczonym upakowaniu Zdolność do transmisji na bazie protokołu HART Optymalne dopasowanie do warunków eksploatacyjnych, parametryzowany, po części automatycznie (samoczynna kompensacja), po części ręcznie Przyjazny w obsłudze, łatwo zrozumiały tryb wprowadzania nastaw. Regulacja nastaw realizowana za pomocą wbudowanej stacyjki operatorskiej obsługi technicznej lub drogą parametryzacji zdalnej poprzez złącze komunikacyjne. Wejście ustawcze 4 20mA w technice dwuprzewodowej, jako oddzielne zasilanie energią wymagane jest tylko doprowadzenie powietrza. Atest przeciwwybuchowości dla eksploatacji w trybie iskrobezpiecznym, atest EG (europejski) próby typu konstrukcyjnego TÜV 98 ATEX 1370X. Spełnianie następujących dyrektyw: Dyrektywa w zakresie EMV (kompatybilność elektromagnetyczna) 89/336/EWG z ; Dyrektywa EG (europejska) dotycząca nanoszenia znaku zgodności CE. Solidny w konstrukcji i działaniu, obudowa z aluminium w stopniu ochrony IP 65, działanie odporne na udary i wstrząsy do 10 g. Szeroki zakres temperaturowy, 30 do +85 C. Precyzyjne wyregulowanie ustawianej pozycji do wymaganej wartości, przez autoadaptację i sterowanie wyjściem ustawiającym położenie w sposób ciągły (brak zaworów dwustanowych otwórz/ zamknij ). Zabudowa na siłownikach pneumatycznych, siłowniki liniowe i wahliwe, pojedynczego lub podwójnego działania. Mechaniczny wskaźnik położenia. Wyposażenie: blok manometrów, filtroreduktor. Niskie koszty eksploatacji, zużycie własne powietrza tylko 0,03 kg/ h, przez co amortyzacja kosztów inwestycji następuje po krótkim czasie eksploatacji.

2 Ustawnik pozycyjny TZID-C Budowa i sposób działania Koncepcja Ustwanik pozycyjny TZID-C jest przyrządem inteligentnym, parametryzowanym elektronicznie i zdolnym do komunikacji przeznaczonym do zabudowany na siłownikach pneumatycznych. W rodzinie urządzeń firmy H & B TZID-C wyróżnia się swoją małą, zwartą formą, modułowo wykonaną konstrukcją i znakomitą relacją cena osiągi. Punktem centralnym jego funkcji jest sterowany mikroprocesorem przebieg programu operacyjnego CPU. Jednostki funkcyjne mechaniczne i pneumatyczne spełniają tylko marginalne funkcje. Sygnał ustawczy i sygnał zwrotny położenia są próbkowane z częstością odczytu co 20ms i przetwarzane w układzie konwersji analogowo-cyfrowej na 4000 kroków jednostkowych. Daje to zarówno szybkie, jak i wysoce dokładne przetwarzanie sygnałów dla wejścia ustawczego oraz sygnalizację zwrotną położenia. Zasilanie CPU energią odbywa się z wejścia ustawczego. Program operacyjny zawiera samoczynną kompensację służącą do automatycznej kompensacji przyrządu przy uruchamianiu, dalej program adaptacji, który we wszystkich sytuacjach ruchowych zapewnia optymalny przebieg regulacji położenia do zadanej wartości. Wysterowanie siłownika pneumatycznego odbywa się za pomocą modułu I/ P z dołączonym dalej zaworem 3/3- drogowym. Elektryczny sygnał zadający przychodzący z CPU przetwarzany jest przez moduł I/ P proporcjonalnie w sygnał pneumatyczny, którym z kolei przestawiany jest proporcjonalnie zawór 3/3-drogowy. Przekrój przepustu w zaworze 3/3-drogowym na dopływie powietrza do i odpływie z siłownika jest przy tym w celu odpowiedniego dawkowania strumienia zmieniany w sposób ciągły. W stanie wyregulowanym (tj. bez odchyłki regulacyjnej) zawór 3/3- drogowy znajduje się w zamkniętym położeniu środkowym. W wykonaniu standardowym w ustawniku pozycyjnym jest do dyspozycji stacyjka obsługi operatorskiej składająca się z 2-wierszowego wyświetlacza LCD i 4 klawiszy. Stacyjka operatorska zaprojektowana jest jako służąca do parametryzowania, uruchamiania i prowadzenia obserwacji bieżącej pracy. Parametryzowanie, uruchamianie i obserwacja alternatywnie mogą także odbywać się poprzez złącze komunikacyjne i PC. Komunikacja opiera się na protokole HART. Sygnał może być pobierany albo na miejscu w gnieździe, albo - modulowany częstotliwościowo - w dowolnym miejscu przewodu sygnałowego zadawanego położenia 4 20mA. Wersja podstawowa ustawnika położenia daje się rozszerzać dzięki swojej budowie modułowej o funkcje dodatkowe. Do dyspozycji pozostają moduły wtykowe analogowej i cyfrowej sygnalizacji zwrotnej położenia, dalej zespoły mechanicznego wskaźnika położenia oraz cyfrowej sygnalizacji zwrotnej położenia z inicjatorami szczelinowymi. Następujące cechy ustawnika pozycyjnego TZID-C zapewniają ich niezawodną eksploatację w terenie na organach wykonawczych: Dotrzymanie wymagań dyrektywy EMV Stabilna obudowa aluminiowa o stopniu ochrony IP 65 Wysoka odporność na udary i wibracje do 10g Zabezpieczenie pewności działania przez jego ciągła kontrolę na bieżąco i sygnalizację usterek w razie zakłóceń Praca w temperaturach otoczenia C. Rozszerzenia opcjonalne Wtyk LKS Sygnał ustawczy 4 20mA Moduł FSK Mikroprocesor Moduł wtykowy Analogowy sygnał zwrotny 4 20mA Wejście binarne Wejście binarne Moduł wtykowy Cyfrowa sygnalizacja zwrotna Min max I i / lub Zespół mechanicznego wskaźnika położenia Powietrze zasilające 1,4 6 bar Powietrze odlotowe Moduł I/ P z zaworem 3/3- drogowy Pobieranie wartości położenia organu wykonawczego Zespół cyfrowej sygnalizacji zwrotnej Rys Przedstawienie schematyczne TZID-C

3 Ustawnik pozycyjny TZID-C Budowa i sposób działania Montaż Zabudowa znormalizowana na siłownikach pneumatycznych Zabudowa znormalizowana jest zaprojektowana pod kątem montażu według DIN/ IEC 534 (montaż boczny według Namur). Zestaw wymagany do montażu zawiera wszystkie materiały z wyjątkiem złączek rurowych i przewodu pneumatycznego. Zabudowa znormalizowana na siłownikach pneumatycznych wahliwych Zabudowa znormalizowana jest zaprojektowana pod kątem montażu według VDI/ VDE Zestaw składa się z 2 pozycji, adaptera do połączenia osi między sobą oraz wspornika do montażu ustawnika pozycyjnego na siłowniku wahliwym. Złączki gwintowe i przewód pneumatyczny, potrzebne do orurowania, nie należą do zakresu dostawy. Zabudowa zintegrowana na zaworach regulacyjnych 23/24, 23/25 i 23/26 Siłowniki zaworów regulacyjnych 23/24, 23/25 i 23/26 zostały konstrukcyjnie przystosowane do specjalnego typu zabudowy ustawnika pozycyjnego. Zaletą jest po pierwsze mechaniczne pobieranie skoku organu wykonawczego wewnątrz jarzma, w sposób chroniony, po drugie, połączenie pneumatyczne poprzez wewnętrzny otwór kanałowy między regulatorem i napędem (odpada orurowanie zewnętrzne). Szczególne wersje zabudowy, specyficzne dla danego siłownika Oprócz przedstawionych, powstały dalsze wersje nasadek, specyficzne dla poszczególnych siłowników. Bliższe informacje na żądanie. Rys.2 Zabudowa na siłownikach liniowych wg DIN/ IEC 534 Rys.4. Zabudowa na siłownikach wahliwych wg VDI/ VDE 3845 Rys.3. Montaż zintegrowany do zaworu regulacyjnego 23/24 i 23/25 Rys. 5. Zabudowa zintegrowana na zaworach regulacyjnych 23/26 3

4 Ustawnik pozycyjny TZID-C Program operacyjny Uwagi ogólne Inteligentny, sterowany mikroprocesorem ustawnik pozycyjny TZID-C jest dzięki swemu programowi operacyjnemu zaprojektowany w jak najlepszy sposób pod kątem uzyskiwana optymalnych wyników zarówno w odniesieniu do szybkiego i precyzyjnego wysterowania położenia organu wykonawczego jak i w odniesieniu do wysokiej niezawodności ruchowej. Niezbędna do tego aktywacja i nastawa parametrów odbywa się po części automatycznie (autoadaptacja), po części wykonywana jest ręcznie. Ogół parametrów obejmuje: Parametry operacyjne (ruchowe) Parametry regulacji nastaw Parametry kontroli pracy urządzenia Parametry diagnostyczne Parametry operacyjne Aktywowane mogą być i regulowane następujące parametry operacyjne: Sygnał ustawczy Można określić, czy praca ma odbywać się na pełnym zakresie 4 20mA, czy na jego części. Charakterystyka (kierunek działania) Rosnąca: sygnał ustawczy 4 20mA/ kierunek ustawiania położenia 0 100% Opadająco: sygnał ustawczy 20 4mA/ kierunek ustawiania położenia 0 100% Charakterystyka (droga organu wykonawczego = f{sygnał ustawczy}) swobodnie wybierane: Liniowa, stało procentowa 1:25 lub 1:50 lub 25:1 lub 50:1 lub określana w sposób dowolny przez podanie 20 punktów ustalających ją Granica tolerancji (granica czułości) Zwykłą wartością jest nastawa fabryczna 0,3%, która musi być zwiększana tylko w razie bardzo małych dróg organu wykonawczego lub wysokich wartości histerezy członu wykonawczego. Korekta odbywa się zwykle automatycznie w ramach autooptymalizacji ustawnika. Ograniczenie drogi organu wykonawczego Drogę organu wykonawczego w postaci skoku lub kąta obrotu można dowolnie ograniczać w obrębie pełnego zakresu 0 100% aż do rozmiaru szczątkowego 20%. Funkcja szczelnego zamykania Funkcja ta powoduje uderzeniowe zamykanie siłownika. Wartość jej zadziałania daje się parametryzować. Kontrola czasu ustawiania pozycji Za pomocą tej funkcji można kontrolować czas zużyty na wyregulowanie ustawionego położenia do zadanej wartości. W przeciągu sparametryzowanego czasu odchylenie regulacyjne ( uchyb regulacji ) musi znaleźć się w granicach tolerancji cji, w przeciwnym przypadku wyzwalany jest alarm. Czas ustawiania pozycji dla pełnej drogi organu wykonawczego 100% Tą funkcją można powiększyć naturalny czas pozycjonowania potrzebny do wyregulowania pełnego przemieszczenia organu nastawczego. Czasy dla obydwu kierunków pozycjonowania dają się przy tym regulować niezależnie. Punkty sygnalizowania położenia min i max Tym parametrem mogą być definiowane punkty, w których następuje sygnalizacja min i max ustawianego położenia. Wejście binarne Wejściem binarnym można do wyboru blokować parametryzowanie lub ingerować w przebieg pracy. W razie ingerencji w przebieg pracy można z kolei rozróżniać między: zatrzymaniem ( zamrożeniem ) chwilowego położenia organu wykonawczego i wysterowaniem ustalonego położenia organu wykonawczego na 0 lub 100%. Parametry regulacji nastaw Aktywowane i regulowane mogą być następujące parametry regulacji nastaw: Zakres pozycjonowania 0 100% Rozumie się przez to te położenia krańcowe członu wykonawczego, które należy wysterować jako początek 0 i koniec 100% ustawianego położenia. Kierunek działania siłownika Nastawa jednego z dwóch możliwych kierunków działania: Powietrze otwiera/ siła sprężyny zamyka Lub powietrze zamyka/ siła sprężyny otwiera. Wskazania wyświetlacza 0 100% Regulacja wskazań wyświetlacza 0 100% stosownie do sterowania położeniem w kierunku otwierania i zamykania członu nastawczego. Parametry bloku ustawnika jako regulatora W celu optymalnego wysterowania ustawianego położenia parametry regulacyjne dają się stroić indywidualnie stosownie do charakterystyki członu wykonawczego jako obiektu regulacji. Inteligentny ustawnik pozycyjny TZID-C dysponuje programem operacyjnym, przy którym może odbywać się samoczynna nastawa wszystkich parametrów regulacji nastaw. Program uruchamiany jest przez zadziałanie określonym przyciskiem we wbudowanej stacyjce obsługi operatorskiej. 4

5 Ustawnik pozycyjny TZID-C Program operacyjny Parametry kontroli pracy Program operacyjny obejmuje bieżącą kontrolę przyrządu. Poniżej dla przykładu kilka kryteriów zaliczających się do tej kontroli: Watchdog Nieszczelność w siłowniku lub przewodzie łączącym Sygnał ustawczy poza zakresem 4 20mA Pobieranie wartości rzeczywistej położenia poza wyregulowanym nastawą zakresem kąta obrotu Przekroczony czas pozycjonowania (czas regulowany nastawą jako parametr) Przekroczona wartość graniczna licznika skoku lub przemieszczenia (wartości graniczne nastawne w ramach diagnozy) Zakłócenia są po pierwsze sygnalizowane na wbudowanym wyświetlaczu LCD i po drugie są wyprowadzane jako alarm zbiorczy na będące standardowym wyposażeniem wyjście cyfrowe. Na złączu komunikacyjnym można realizować rozszerzoną kontrolę pracy. W specjalnym oknie wyświetlane są na w trybie ONLINE (bezpośrednim) najważniejsze wielkości procesu jak np. sygnał ustawczy w ma, położenie ustawione w % i odchylenie regulacyjne jak też zakłócenia w pracy podane w wierszu z otwartym tekstem. Obsługa Ustawnik położenia TZID-C dysponuje wbudowaną stacyjką obsługi operatorskiej. Służy ona do Obserwowania bieżącej pracy Ingerencji ręcznej w bieżącą pracę Parametryzowania przyrządu (wszystkie dane operacyjne wliczając w to swobodną nastawę charakterystyki opartej na 20 punktach ustalających) Do stacyjki operatorskiej należy dwucyfrowy wyświetlacz LCD i 4 klawisze wprowadzania danych (patrz Rys. 6). Wskaźniki na stacyjce operatorskiej oznaczają: Aktualną wartość wielkości technologicznej lub parametr w górnym czterocyfrowym wyświetlaczu segmentowym Oznaczenie/ nazwę wyżej wyświetlanej wartości w dolnym ośmiocyfrowym wyświetlaczu segmentowym Stan pracy przyrządu za pomocą symboli z lewej strony. Oznaczają one: Symbol klucza parametryzowanie zablokowane Symbol obwodu regulacji praca przyrządu w reżimie automatyki Symbol dłoni ręczna regulacja ustawianego położenia klawiszami i conf ustawnik pozycyjny znajduje się na poziomie konfigurowania, praca w charakterze regulatora jest przerwana Parametry diagnostyczne Program operacyjny zawiera parametry diagnostyczne dające rozpoznanie stanu pracy członu wykonawczego. Z tych wartości z kolei mogą być wyprowadzone niezbędne środki zapobiegawcze. Parametry podają informację o stopniu użytkowania członu nastawnego a tym samym o możliwym zużyciu. W związku z tym określane są: Liczba przebiegów wysterowania członu wykonawczego Sumowanie przebytych pojedynczych przemieszczeń ustawiania położenia Parametry diagnostyczne mogą być wywoływane tylko przez złącze komunikacyjne oraz specjalnym oprogramowaniem obsługi operatorskiej dla TZID-C. Rys. 6. Elementy wskazań na aparacie TZID-C Podczas pracy automatycznej oraz przy ręcznej regulacji ustawianego położenia górny czterocyfrowy, siedmiosegmentowy wyświetlacz wskazuje ustawiane położenie 0 100%. Gdy występuje zakłócenie, następuje przełączenie na wyświetlanie kodu błędu (patrz także rozdział Kontrola pracy w Programie Operacyjnym). 5

6 Ustawnik pozycyjny TZID-C Uwagi ogólne Ustawnik pozycyjny TZID-C dysponuje złączem komunikacyjnym, przez które przyrząd może być obsługiwany, obserwowany i parametryzowany. Komunikacja opiera się na protokole Hart. Pobieranie może odbywać się do wyboru w lokalnym wtyku lub z modulacją częstotliwościową w dowolnym miejscu przewodu sygnałowego 4 20mA. Komunikacja odbywa się w trybie ONLINE (bezpośrednim), bieżąca praca nie jest zakłócana. Ustawiane nowe parametry są aktywne natychmiast po załadowaniu do przyrządu, dodatkowym rozkazem muszą jednak być zapamiętane na wypadek zaniku napięcia w sieci. Do realizacji komunikacji konieczne są: specjalny łącznik (adapter LKS lub modem FSK) dostępny w handlu PC (musi spełniać określone wymagania sprzętowe) specjalne oprogramowanie operatorskie (poziom obsługi operatorskiej IBIS lub Smart Vision firmy H & B) Adapter LKS jako łącznik do komunikacji Adapter LKS umożliwia proste i ekonomiczne rozwiązanie łącznika. Przyłączanie do TZID-C odbywa się specjalnie przewidzianym do tego wtykiem (lokalny interfejs komunikacyjny). Po stronie PC znajduje się podwójne gniazdo Sub-D z wtykiem 9- i 25-biegunowym. Ponadto we wtyku jest umieszczony przetwornik interfejsu do sprzęgania PC. Parametryzowanie przez złącze LKS możliwe jest bez występującego sygnału ustawczego 4 20mA, np. w warsztacie przed uruchomieniem. Zasilanie CPU energią odbywa się przez PC. Modem FSK jako łącznik do komunikacji Za pomocą modemu realizowana jest komunikacja cyfrowa z kluczowaniem z przesuwem częstotliwości (FSK). Sygnał logiczne 0 odpowiada 2,2kHz, a logiczna 1 1,2kHz. Pobieranie jest możliwe w dowolnym miejscu przewodu sygnałowego 4 20mA, a więc albo przed ustawnikiem pozycyjnym, albo np. w nastawni na PLS 1. Komunikacja z modulacją częstotliwości wymaga obwodu o rezystancji co najmniej 250Ω. Moduł FSK istnieje w 2 wersjach, z separacją galwaniczną lub bez. Modem z separacją galwaniczną może być łączony w magistralę za pomocą specjalnego separatora, np. Contrans I lub Contrans I_remote. Ponadto, komunikacja może odbywać się w trybie pracy iskrobezpiecznej, przy czym zresztą sam modem musi być umieszczany poza strefą zagrożenia wybuchowego ( Ex ). Jeśli te właściwości nie są wymagane, może być stosowany tańszy modem bez separacji galwanicznej (modem FSK II). Dalsze dane techniczne można znaleźć w Karcie Katalogowej (modem FSK) lub (modem FSK II). Rys. 7. Komunikacja za pośrednictwem adaptera LKS Pobieranie w 2 gniazdach w TZID- C lub w dowolnym miejscu przesyłu sygnału między TZID-C i nadajnikiem Pobieranie w dowolnym miejscu przesyłu sygnału między separatorem CONTRANS I i nadajnikiem (CON TRANS I jest przepuszczalny w sensie HART). Magistrala FSK z separatorem CONTRANS I ze złączem FSK (max 1600 uczestników) 10 Modem FSK Modem FSK Modem FSK Nadajnik Nadajnik Nadajnik Nadajnik Modem FSK Rys. 8. Komunikacja z pośrednictwem protokołu HART i modemu FSK 6

7 Ustawnik pozycyjny TZID-C Komunikacja i oprogramowanie operatorskie Platforma obsługi operatorskiej IBIS Platforma obsługi operatorskiej IBIS (Inteligentny System Obsługi i Informacji) jest oprogramowaniem graficznym, w technice okien z przyjaznym dla użytkownika standaryzowanym układem naprowadzania przez menu. Służy do parametryzowania, obserwacji pracy i odczytu diagnozy TZID-C. IBIS może być wywoływany w różnych językach. Interfejs komunikacyjny jest wybierany, a dostęp można chronić hasłami. Naprowadzanie operatora może odbywać się myszą lub z klawiatury. We wszystkich krokach programowych można przywołać pomoc klawiszem <F1>, zależną od kontekstu. Dalsze, bardziej dokładne informacje są dostępne na żądanie. Wymagania sprzętowe Komputer PC/ Notebook pod DOS lub WINDOWS (kompatybilny z IBM) 386 lub wyższy System operacyjny Microsoft DOS 3.2 lub wyższy Microsoft WINDOWS 3.1 lub wyższy Pamięć operacyjna min. 640kByte (580kByte wolne) przy DOS; min. 4MByte przy WINDOWS Twardy dysk Napęd dyskietek 3 ½ 1,44Mbyte Monitor monochromatyczny, barwny lub LCD Interfejs RS 232 C do komunikacji CENTRONICS do drukarki opcja Platforma obsługi Smart Vision Platforma obsługi jest zorganizowana w oparciu o układ naprowadzania przez menu oraz wprowadzanie rozkazów pod WINDOWS. Wszystkie osoby obeznane z WINDOWS łatwo będą orientować się w Smart Vision. Instrukcje obsługi będą przeważnie zbędne. Oprogramowanie komunikacyjne Smart Vision daje się konfigurować do wszystkich przyrządów firmy Hartmann & Braun oraz Bailey-Fischer & Porter opartych na protokole HART. Otwarta struktura Smart Vision pozwala także na komunikację z innymi urządzeniami, przy czym określone rozkazy bez problemu mogą być wykonywane będącymi do dyspozycji narzędziami programowymi oraz małym nakładem. Dalsze, dokładniejsze informacje są dostępne na żądanie. Wymagania sprzętowe Komputer PC/ Notebook pod WINDOWS (kompatybilny z IBM) 486 lub wyższy System operacyjny Microsoft WINDOWS 3.1 lub wyższy Microsoft WINDOWS 95 lub wyższy MICROSOFT NT Twardy dysk min. 2 MB wolnej pamięci Pamięć operacyjna min 500kByte wolnej pamięci Napęd dyskietek 3 ½ 1,44MByte lub CD ROM Interfejs RS 232C do komunikacji Rys. 9. Typowe okno IBIS Rys. 10. Typowe okno Smart Vision 7

8 Ustawnik pozycyjny TZID-C Dane techniczne Wejście Zakres ustawiania położenia Zakres nominalny 4 20mA parametryzowany zakres częściowy % zakresu nominalnego Technika dwuprzewodowa Napięcie obciążenia 8,7V= bez ochrony przeciwwybuchowej 9,7V= w wykonaniu iskrobezpiecznym Rezystancja 435Ω przy 20mA i 8,7V= 485Ω przy 20mA i 9,7V= Wejście binarne Napięcie sterowania 12 24V= Prąd max 4mA Wyjście Zakres ustawiania położenia 0 6 bar (0 90 psi) Wydajność powietrza przy ciśnieniu powietrza dolotowego 1,4 bar (20 psi) 5,0 kg/ h = 3,9 Nm3/ h = 2,3 scfm przy ciśnieniu powietrza dolotowego 6 bar (90psi) 13 kg/ h = 10 Nm3/ h = 6,0 scfm (buster do zwiększenia wydajności na żądanie) Działanie W przypadku siłowników pojedynczego lub podwójnego działania siłownik zostaje odpowietrzony/ zablokowany w razie przerwy w dopływie energii (elektrycznie) Zakres zamykania szczelnego (punkt odcięcia) Zakres nastaw 0 20% sygnału ustawiania położenia (w razie opadnięcia poniżej ustawionej wartości siłownik gwałtownie przechodzi w położenie zamknięcia). Wyjście binarne (elektryczny obwód sterowania wg DIN 19234) Napięcie sterowania Prąd <1,2mA Prąd >2,1mA Kierunek działania 5 11V= stan załączenia logiczne 0 stan załączenia logiczne 1 normalnie logiczne 0 lub logiczna 1 (parametryzowane) Droga organu wykonawczego Kąt obrotu Zakres użyteczny Czas ustawienia pozycji Zakres nastaw 0 200s, oddzielnie dla każdego kierunku Kontrola czasu ustawienia pozycji Zakres 0 200s (parametr kontroli dotyczący wyregulowania odchylenia regulacyjnego do wnętrza pasma tolerancji) Ograniczenie drogi organu wykonawczego Ograniczenie min i max, Dowolnie regulowane w obrębie 0 100% drogi organu wykonawczego Zasilanie powietrzem Powietrze przyrządowe Wolne od oleju, wody i pyłu wg DIN/ ISO Zanieczyszczenia i zawartość oleju wg klasy 3 Punkt rosy (pod ciśnieniem) 10K poniżej temperatury pracy Ciśnienie zasilania 1,4 6 bar (20 90 psi) Uwaga: zwracać uwagę na maksymalne ciśnienie napędowe siłownika! Zużycie własne <0,03kg/ h (niezależnie od ciśnienia zasilania) Dane o charakterystykach przenoszenia i oddziaływania zewnętrzne Kierunek działania (sygnał wyjściowy lub ciśnienie w siłowniku) Rosnący: sygnał nastawy 4 20mA rosnący ciśnienie y 1 w siłowniku rosnące opadająco: sygnał nastawy 4 20mA rosnący ciśnienie y 1 w siłowniku opadające Charakterystyka (zwrot działania) Rosnący: sygnał ustawczy 4 20mA = położenie ustawiane 0 100% Opadający: sygnał ustawczy 20 4mA = położenie ustawiane 0 100% Charakterystyka (droga organu wykonawczego = f{sygnału ustawczego}) Liniowa, stało procentowa 1:25, 1:50 lub 25:1, 50:1 oraz Określana w sposób dowolny przez podanie 20 punktów ustalających Uchyb charakterystyki 0,5% Pasmo tolerancji (granice czułości) Regulowane 0,3 10% Rozdzielczość (konwersja analogowo-cyfrowa) >4000 kroków Częstość próbkowania 20ms Wpływ temperatury otoczenia 0,5% na 10K Wpływ drgań mechanicznych ±1% do 10g i 20 80Hz Narażenie sejsmiczne Spełniane są wymagania według DIN/ IEC , klasa kontroli III dla ciężkich i najcięższych trzęsień ziemi Wpływ położenia zabudowy Niemierzalny Spełnianie dyrektyw Dyrektywa EMV 89/336/ EWG z maja 1989 Dyrektywa UE dla znaku zgodności CE Komunikacja Protokół HART Złącze komunikacyjne Wtyk do adaptera LKS (standardowo) Moduł FSK do pobierania modulowanego częstotliwościowo (opcjonalnie) Narażenie klimatyczne Temperatura otoczenia 30 do +85 C do pracy, składowania i transportu Wilgotność względna <75%, krótkotrwale 95%, bez obroszenia Ochrona przeciwwybuchowa Ex II 2G EEx ib II C T6 Atest próby typu konstrukcyjnego TÜV 98 ATEX 1370 X Obudowa Materiał/ powierzchnia Aluminium, stopień ochrony IP 65 Korpus obudowy lakierowany na czarno, RAL 9005 mat Pokrywa obudowy białe aluminium RAL 9006 Zaciski elektryczne Śrubowe wewnętrzne do 2,5mm 2 Wpust kabla 2 otwory gwintowane Pg. 13,5 lub ½ -14NPT 1x połączenie gwintowe kabla i 1x zaślepka Zaciski pneumatyczne Otwory gwintowane G ¼ lub ¼ -18NPT Masa: 1,7 kg Położenie zabudowy: dowolne Wymiary: patrz rysunki wymiarowe 8

9 Ustawnik pozycyjny TZID-C Opcje Moduł wtykowy zwrotnej sygnalizacji analogowej 1) Zakres sygnału 4 20mA (zakresy częściowe parametryzowane) Technika dwuprzewodowa, zasilanie 10 30V= Charakterystyka narastająca lub opadająca (parametryzowana) Uchyb charakterystyki 1% (przez parametryzowanie można określić, czy moduł ma być wykorzystywany do sygnalizacji alarmowej z wysterowaniem sygnału wyjściowego na <4 lub >20mA) Moduł wtykowy zwrotnej sygnalizacji cyfrowej 1) 2 łączniki położenia ustawianego min i max (punkty zadziałania parametryzowane w zakresie 0 100%) obwody elektryczne według DIN Napięcie sterowania 5 11V= Prąd sterowania <1,2mA = stan łączenia logiczne 0 Prąd sterowania >2,1mA = stan łączenia logiczne 1 Kierunek działania: normalnie logiczne 0 lub logiczne 1 (parametryzowane) 1) Moduły mają oddzielne stanowiska wtykowe, tak więc w danym przypadku mogą być wtykane obydwa. W dalszym ciągu jest możliwe w każdym czasie doposażenie. Opcje Materiał montażowy do zabudowy Zestaw Montażowy do zabudowy na siłownikach liniowych według DIN/ IEC 534 (zabudowa boczna według Namur) Zestaw montażowy do zabudowy na siłownikach wahliwych według VDI/ VDE 3845 Zestaw montażowy do zabudowy zintegrowanej na zaworach regulacyjnych 23/24, 23/25 i 23/26 Zestaw montażowy do zabudowy dostosowanej do konkretnego siłownika - na żądanie Blok manometrów Z ciśnieniomierzami powietrza dolotowego i ustawiającego, Ciśnieniomierze z obudową z tworzywa sztucznego 28mm, Z blokiem przyłączy z aluminium lakierowanego na czarno, Z materiałem montażowym do zabudowy do TZID-C Filtroreduktor Wersja wykonania całkowicie metalowa z mosiądzu, lakierowany na czarno Wkładka filtracyjna z brązu 40µm, ze spustem skroplin Ciśnienie przed reduktorem max 16 bar, wyjście regulowane 1,4 6 bar Zespół mechanicznego wskaźnika położenia Tarcza wskaźnikowa, montowana bezpośrednio na osi obrotu pobierania wartości ustawienia. Zespół do cyfrowej sygnalizacji zwrotnej 2) 2 inicjatory szczelinowe dla położenia ustawianego min i max (punkty zadziałania regulowane w zakresie 0 100%) Obwody elektryczne według DIN Napięcie sterowania 5 11V= Prąd sterowania <1mA = stan łączenia logiczne 0 Prąd sterowania >3mA = stan łączenia logiczne 1 (działanie niezależne od oprogramowania i elektroniki ustawnika pozycyjnego) Kierunek działania (logiczny stan łączenia) Inicjator W położeniu ustawianym szczelinowy <min >min <max >max SJ2-SN (NC) * SJ2-S1N (NO) ** * normalnie zwarty (rozwierny); ** normalnie otwarty (zwierny) 2) Cyfrowa sygnalizacja zwrotna uruchamiana jest bezpośrednio od osi obrotu pobierania wartości ustawienia i może być realizowana wraz z zespołem mechanicznego wskaźnika położenia. Możliwe jest późniejsze doposażenie. Adapter PC do komunikacji Adapter LKS do wtyku w TZID-C Modem FSK do pobierania modulowanego częstotliwościowo Poziom obsługi IBIS do TZID-C/ WINDOWS jako dyskietka 3 ½ Smart Vision (standard 1 ) jako dyskietka 3 ½ Smart Vision (standard 1 ) jako CD-ROM 1) Wersja do adaptera LKS i modemu FSK Separator dla zakresu sygnału 0/4 20mA Contrans I lub ContransI_remote (patrz dodatkowe karty katalogowe) 9

10 Ustawnik pozycyjny TZID-C Dane zamówieniowe Inteligentny ustawnik pozycyjny TZID-C Elektropneumatyczny, parametryzowany Ze stacyjką operatorską wyświetlania i obsługi Nr. zamówieniowy Obudowa/ montaż Obudowa aluminiowa lakierowana, stopień ochrony IP 65 Do zabudowy na siłownikach liniowych według DIN/ IEC 534 lub siłownikach wahliwych według VDI/ VDE 3845 jak wyżej, lecz z mechanicznym wskaźnikiem położenia Do zabudowy zintegrowanej w zaworach regulacyjnych 23/24, 23/25 i 23/26 jak wyżej, lecz z mechanicznym wskaźnikiem położenia Do zabudowy specyficznej dla siłownika (prosimy wyspecyfikować siłownik) Wskazówka: Do zabudowy wymagany jest w każdym przypadku materiał według listy w rozdziale Wyposażenie dodatkowe. Miejsce rezerwowe Wejście ustawcze/ złącze komunikacyjne Wejście ustawcze 4 20mA, technika dwuprzewodowa Ze złączem wtykowym do adaptera LKS Ze złączem wtykowym do adaptera LKS i modułu FSK dla pobierania modulowanego częstotliwościowo Atest przeciwwybuchowości Brak Ex II 2 G EEx ib II C T6 Atest przeciwwybuchowości według specjalnego porozumienia (na żądanie) Wyjście ustawcze/ położenie bezpieczeństwa Działanie pojedyncze Siłownik odpowietrzany w razie braku zasilania elektrycznego Siłownik blokowany w razie braku zasilania elektrycznego Działanie podwójne Siłownik odpowietrzany w razie braku zasilania elektrycznego Siłownik blokowany w razie braku zasilania elektrycznego Przyłącza Kabel: gwint Pg. 13,5 Kabel: gwint ½ -14 NPT Kabel: gwint Pg. 13,5 przewód powietrzny: gwint G ¼ przewód powietrzny: gwint ¼-18 NPT przewód powietrzny: gwint ¼ - 18 NPT Rozszerzenie opcjonalne o moduł wtykowy analog./ cyfrowej sygnalizacji zwrotnej Bez Moduł wtykowy do analogowej sygnalizacji zwrotnej, zakres sygnału 4 20mA, technika dwuprzewodowa cyfrowej sygnalizacji zwrotnej pozycji ustawienia min i max analogowej sygnalizacji zwrotnej, zakres sygnału 4 20mA, technika dwuprzewodowa i cyfrowej sygnalizacji zwrotnej pozycji ustawienia min i max Rozszerzenie opcjon. zespół mechan. (inicjatory szczel.) cyfrow. sygn. zwrotnej Bez Zespół mechaniczny do cyfrowej sygnalizacji zwrotnej pozycji ustawienia min i max 1) Z inicjatorami szczelinowymi SJ2-SN (NC lub logiczne 1) Z inicjatorami szczelinowymi SJ2-S1n (NO lub logiczne 0) 1) możliwe tylko w przypadku wersji podstawowej z mechanicznym wskaźnikiem położenia Miejsce rezerwowe Wygląd zewnętrzny (lakierowanie/ oznakowanie) Standard Według danych (na żądanie) Wskazówka: Moduły do analogowej i cyfrowej sygnalizacji zwrotnej jak też zespół cyfrowej sygnalizacji zwrotnej są konstrukcyjnie równoważne dla ustawników pozycyjnych z atestem przeciwwybuchowości i bez atestu. Praca w warunkach zagrożenia wybuchowego jest dopuszczalna tylko dla ustawnika pozycyjnego w wykonaniu przeciwwybuchowym. 10

11 Ustawnik pozycyjny TZID-C Wyposażenie dodatkowe Materiał zabudowy i koszty zabudowy Zestaw zabudowy na siłownikach liniowych (zabudowa boczna według DIN/ IEC skok organu wykonawczego mm skok organu wykonawczego mm Zestaw do zabudowy zintegrowanej na zaworze regulacyjnym 23/ /25 DN 15 do DN 100, skok org. w mm DN 125 i DN 150, skok org. w mm zaworze regulacyjnym 23/26 DN 25 do DN 100, skok org. w mm DN 125 i DN 162, skok org. w mm Zestaw montażowy do zabudowy na siłownikach wahliwych według VDI/ VDE 38 z pozycji: 1) adapter (łącznik osi) 2) wspornik, wymiary rozmiar A/ B = 80/20 mm rozmiar A/ B = 80/ 30 mm rozmiar A/ B = 130/ 30 mm rozmiar A/ B = 130/ 50 mm Koszty zabudowy łącznie z materiałem i regulacją nastaw dla zabudowy na siłownikach liniowych wg DIN/ IEC 534 lub siłownikac wahliwych według VDI/ VDE 3845 orurowanie zewnętrzne wężem z tworzywa sztucznego rurką miedzianą rurką ze stali szlachetnej Dla zabudowy zintegrowanej na zaworach regulacyjnych 23/24, 23/25 orurowanie wewnętrzne orurowanie zewnętrzne rurką miedzianą rurką ze stali szlachetnej 1) Orurowanie zewnętrzne tylko w przypadku zaworu regulacyjnego 23/24 i 23/25 łania Powietrze zamyka/ siła sprężyny otwiera, w przeciwnym przypadku oru wnętrzne. Nr. zamówieniowy Blok manometrów Blok manometrów, łącznie z materiałem montażowym do zabudowy Do TZID-C pojedynczego działania, o 2 ciśnieniomierzach 28mm (1 powietrza dolotowego, 1 ciśnienia napędzającego siłownik) Przyłącza przewodów G ¼; zakres dla powietrza dolotowego 0 10bar/ 0 140psi Nr. zamówieniowy zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 4bar/ psi zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 10bar/ psi Przyłącza ¼ -18 NPT; zakres dla powietrza dolotowego 0 10bar/ 0 140psi zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 4bar/ 0 zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 10bar/ 0 Do TZID-C pojedynczego działania, o 3 ciśnieniomierzach 28mm (1 powietrza dolotowego, 2 ciśnienia napędzającego siłownik) Przyłącza przewodów G ¼; zakres dla powietrza dolotowego 0 10bar/ 0 140psi zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 4bar/ psi zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 10bar/ psi Przyłącza ¼ -18 NPT; zakres dla powietrza dolotowego 0 10bar/ 0 140psi zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 4bar/ zakres dla ciśnienia napędzającego siłownik 0 10bar/ ( Bloki manometrów dostarczane są też jako oddzielna jednostka do Filtroreduktor Filtroreduktor z mosiądzu, łącznie z materiałem montażowym do zabudowy na bl przyłącza przewodów G ¼ ¼ -18 NPT (Filtroreduktory dostarczane są jako oddzielna jednostka do samodzielnego mon tażu Nr. zamówieniowy 11

12 Ustawnik pozycyjny TZID-C Wyposażenie dodatkowe Adapter PC do złącza komunikacyjnego i oprogramowanie do poziomu obsługi Adapter LKS Modem FSK standard Modem FSK II IBIS do TZID-C/ Windows jako dyskietka 3 ½ (z separacją galwaniczną) (bez separacji galwanicznej) Smart Vision (standard) jako dyskietka 3 ½ Smart Vision (standard) jako CD-ROM Nr zamówieniowy Patrz lista Patrz lista Rozszerzenie opcjonalne (do doposażenia) Moduł wtykowy analog. sygnalizacji zwrotnej, zakres sygnału 4 20mA, Moduł wtykowy cyfrowej sygnalizacji zwrotnej położenia nastawnego max i min Zespół domechanicznego wskaźnika położenia (łącznie z pokrywą obudowy i ok kiem) Zespół domechanicznego wskaźnika położenia (łącznie z pokrywą obudowy i okrągłym wziernikiem) i dodatkową c cją zwrotną pozycji ustawianej min i max z inicjatorem SJ2 SN (NC lub logiczne 1) SJ2 S1N (NO lub logiczne 0) Zespół docyfrowej sygnalizacji zwrotnej pozycji ustawianej min i max 2 z inicjatorem szczelinowym SJ2 SN (NC lub logiczne 1) SJ2 S1N (NO lub logiczne 0) 2) Może być stosowane tylko w przypadku wersji podstawowej dysponującej już m wskaźnikiem położenia. Nr zamówieniowy 12

13 Ustawnik pozycyjny TZID-C Schematy połączeń zewnętrznych Rys. 11. Położenie zacisków elektrycznych Przeznaczenie zacisków elektrycznych Sygnał ustawczy Sygnał binarny Rys. 12. Przyrząd podstawowy Rys. 14. Moduł wtykowy analogowej sygnalizacji zwrotnej Ograniczenie 1 Ograniczenie 2 Rys. 13. Moduł wtykowy cyfrowej sygnalizacji zwrotnej Rys. 15. Moduł wtykowy cyfrowej sygnalizacji zwrotnej 13

14 Ustawnik pozycyjny TZID-C Rysunki wymiarowe Otwór odpowietrzania Widok z przodu Widok z tyłu Widok z boku (od lewej) Widok z boku (od prawej) Wymiary A i B zależą od rodzaju siłownika wahliwego Zabudowa na siłownikach liniowych wg DIN/ IEC 534 Zabudowa na siłownikach wahliwych wg VDI/ VDE

15 Ustawnik pozycyjny TZID-C Rysunki wymiarowe Zabudowa na zaworach regulacyjnych 23/24 i 23/25 Zabudowa na zaworach regulacyjnych 23/26 TZID-C z zabudowanym blokiem manometrów i filtroreduktorem 15

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów

Siłowniki elektryczne do zaworów 4 895 SSC81, SSC61... Siłowniki elektryczne do zaworów SSC81 SSC61... o skoku nominalnym 5,5 mm SSC81 SSC61 SSC61 napięcie zasilania 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny napięcie zasilania 24 V AC sygnał

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

Zawory serii V2001 zawór trójdrogowy typu 3323 z siłownikiem pneumatycznym lub elektrycznym

Zawory serii V2001 zawór trójdrogowy typu 3323 z siłownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zawory serii V2001 zawór trójdrogowy typu 3323 z siłownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zastosowanie Zawór mieszający lub rozdzielający dla instalacji przemysłowych. Średnica nominalna od DN 15 do

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu Wytrzymałość na uderzenia max. (Kierunek XYZ) Wytrzymałość na drgania (Kierunek XYZ)

Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu Wytrzymałość na uderzenia max. (Kierunek XYZ) Wytrzymałość na drgania (Kierunek XYZ) Systemy czujników Czujniki ciśnienia Ciśnienie sterujące: - - 2 bar elektroniczny sygnał wyjściowy cyfrowy: 2 wyjścia - wyjście IO-Link Przyłącze elektr.: Wtyczka, M2x, 4-stykowy 233 Certyfikaty Wielkość

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciel w Polsce: ARCAPRO Ustawnik pozycyjny

Przedstawiciel w Polsce: ARCAPRO Ustawnik pozycyjny Przedstawiciel w Polsce: ARCAPRO Ustawnik pozycyjny ARCAPRO Ustawnik pozycyjny Ustawnik pozycyjny przystosowany do konkretnych zadań Liniowa zależność pomiędzy sygnałem wejściowym a skokiem jest najlepszym

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury z 2 wyjściami 0... DC RLA162 Pomieszczeniowy regulator temperatury stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta konstrukcja.

Bardziej szczegółowo

Czujniki różnicy ciśnienia

Czujniki różnicy ciśnienia 1 920 1920P01 Czujniki różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE63-DP... Czujniki do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Karta katalogowa WIKA PV 21.02 inne aprobaty patrz strona 3

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH Badanie siłowników INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO ŁÓDŹ 2011

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Karta katalogowa 40.1001 Strona 1/5 Krótki opis Przetworniki serii MIDAS przeznaczone są do pomiarów ciśnienia względnego w gazach i cieczach. Działanie przetwornika

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa siłowników do przepustnic

Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa Siłownik liniowy LH24A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC RLA162 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Karta katalogowa WIKA PE 81.46 Zastosowanie Chłodnictwo Pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65 15 AFQM DN 150 50

Bardziej szczegółowo

V5001P Kombi-Auto. Spis treści. Właściwości. Cechy użytkowe V5001P KOMBI-AUTO

V5001P Kombi-Auto. Spis treści. Właściwości. Cechy użytkowe V5001P KOMBI-AUTO Spis treści Zastosowanie. 1 Właściwości.... 1 Cechy użytkowe.... 1 Dane techniczne.... 2 Budowa 2 Materiały.. 2 Działanie..... 2 Identyfikacja zaworu.. 2 Przegląd oferty..... 3 Wymiary..... 4 Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

www.npi.com.pl Zawór grzybkowy kątowy 7020 ze zintegrowanym pozycjonerem DN 8 - DN 50, PN 40 Dane techniczne

www.npi.com.pl Zawór grzybkowy kątowy 7020 ze zintegrowanym pozycjonerem DN 8 - DN 50, PN 40 Dane techniczne DN 8 - DN 50, PN 40 Zawór grzybkowy kątowy z napędem pneumatycznym i zintegrowanym pozycjonerem p/p lub i/p do regulowania przepływem od mediów neutralnych do agresywnych. zintegrowany pozycjoner kompaktowa

Bardziej szczegółowo

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E65 SQL36E110. Siłowniki elektryczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do klap odcinających VKF46...

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E65 SQL36E110. Siłowniki elektryczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do klap odcinających VKF46... 4 505 SQL35.00 Siłowniki elektryczne do klap odcinających VKF46... SQL35.00 SQL35..., SQL36E... napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący SQL85... napięcie zasilania 24 V AC, 3-stawny sygnał

Bardziej szczegółowo

Zawór kulowy regulacyjny HERZ

Zawór kulowy regulacyjny HERZ Zawór kulowy regulacyjny HERZ z charakterystyką stałoprocentową Arkusz znormalizowany 2117, Wydanie 0711 Wymiary w mm Numer artykułu DN PN Rp L H1 1 2117 11 15 40 1/2 60 27,5 1 2117 12 20 40 3/4 68 30,5

Bardziej szczegółowo

Wodomierze mieszkaniowe ETK/ETW Modularis

Wodomierze mieszkaniowe ETK/ETW Modularis Wodomierze mieszkaniowe ETK/ETW Modularis Wodomierze mieszkaniowe typu ETK-EAX / ETW-EAX Modularis (jednostrumieniowe, suchobieżne) Suchobieżne wodomierze jednostrumieniowe Do montażu pionowego i poziomego

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE OPIS KARTA KATALOGOWA

V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE OPIS KARTA KATALOGOWA V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA Zawór odciążony kvs 1.0 10 m3/h Normalnie zamknięty Z kapturkiem ręcznej nastawy podczas uruchamiania Małe wymiary Przyłącza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 895 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP45..., VXP45..., VMP45... SSC31 SSC61... SSC31 napięcie zasilania 230 V AC sygnał sterujący 3-stawny napięcie zasilania 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny SSC61

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Sp. z o.o. 53-021 Wrocław ul. Korfantego 28 tel. 071/339 82 39, fax 071/339 73 79 tel. 071/339 87 56, NIP 899-22-97-851 dtrans p31 Przetwornik ciśnienia Typ 402050

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

V5001P Kombi-Auto ZAWÓR REGULACYJNY Z REGULATOREM CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO KARTA KATALOGOWA

V5001P Kombi-Auto ZAWÓR REGULACYJNY Z REGULATOREM CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO KARTA KATALOGOWA V5001P Kombi-Auto ZAWÓR REGULACYJNY Z REGULATOREM CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO KARTA KATALOGOWA Konstrukcja Zawór V5001P Kombi-Auto składa się z: Korpusu z gwintem wewnętrznym od 15 do 50 wg DIN2999 (ISO7) dla

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100

AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100 Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100 Opis Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do gazów medycznych Model MG-1

Przetwornik ciśnienia do gazów medycznych Model MG-1 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do gazów medycznych Model M-1 Karta katalogowa WIKA PE 81.44 Zastosowanie Dystrybucja i przechowywanie gazów medycznych Leczenie tlenem chorych w szpitalach,

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50 Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do D50 SQK349.00 Sterowanie 3-punktowe Elektryczny silnik rewersyjny Znamionowy kąt obrotu 90 Możliwość wyposażenia w 1 przełącznik pomocniczy Do zaworów

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Siłowniki Siłowniki TA-MC Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063 KROHNE 12/2000 7.02118.21.00 KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk GR Uzupełnienie Instrukcji montażu i eksploatacji przepływomierza rotametrycznego H250/M9 Przetwornik sygnału

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne PN16 z siłownikiem magnetycznym

Zawory regulacyjne PN16 z siłownikiem magnetycznym Zawory regulacyjne PN z siłownikiem magnetycznym do wody grzewczej i chłodniczej z regulacją położenia i sygnałem zwrotnym położenia MP80FY MP00FY Zawory kołnierzowe mieszające lub przelotowe DN80 i DN00

Bardziej szczegółowo

wejście wartości zadanej

wejście wartości zadanej 1 Konstrukcja zawór osadowy zasterowanie Analogowy Certyfikaty Deklaracja zgodności CE Temperatura otoczenia min./maks. +0 C / +70 C Temperatura medium min./maks. +0 C / +70 C Medium Sprężone powietrze

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Przetwornik różnicy ciśnień w obudowie przeciwwybuchowej Opis skrócony Przetwornik różnicy ciśnień typu JUMO dtrans p20 DELTA Ex d z HART-em łączy wysoką precyzję z prostotą

Bardziej szczegółowo

Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej

Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej Przetwornik z systemem płytki oporowej dla cieczy pomiary kontrola analiza Zakresy pomiarowe 1-10 l/min... 360-3600m 3 /h wody Dokładność pomiaru: ±1,5% od wartości końcowej pomiaru Przyłącze: G3/8...G2,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 895 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP45..., VXP45..., VMP45... SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 napięcie zasilające 230 V AC sygnał sterujący 3-stawny SSC81 napięcie zasilające 24 V AC sygnał sterujący

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową

Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową Karta katalogowa WIKA PE 81.45 Zastosowanie Kompresory

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

Zwiększa moment siły o 50% lub więcej Zwarta budowa Niezawodność Bez zasilania zewnętrznego Dynamiczna reakcja Interfejs Namur

Zwiększa moment siły o 50% lub więcej Zwarta budowa Niezawodność Bez zasilania zewnętrznego Dynamiczna reakcja Interfejs Namur 1 Zwiększa moment siły o 50% lub więcej Zwarta budowa Niezawodność Bez zasilania zewnętrznego Dynamiczna reakcja Interfejs Namur 2 Zasada działania siłownika IMPACT Siłownik Impact wspomagany sprężyną

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu 4+ 5- Power Rail

Widok z przodu 4+ 5- Power Rail Separator napięcia KFD2-VR-Ex1.12 Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie 24 V DC (szyna zasilająca) Wejście napięciowe 0 V... 9 V Wyjście napięciowe 0 V... 9 V Funkcja Widok

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny przełącznik temperatury z wyświetlaczem Model TSD-30

Elektroniczny przełącznik temperatury z wyświetlaczem Model TSD-30 Elektryczny pomiar temperatury Elektroniczny przełącznik temperatury z wyświetlaczem Model TSD-30 Karta katalogowa WIKA TE 67.03 Zastosowanie Obrabiarki Hydraulika Systemy chłodzenia i smarowania Budowa

Bardziej szczegółowo

STA21... STA71... Siłowniki termiczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do zaworów grzejnikowych VD..., VE..., VU... i VPD..., VPE...

STA21... STA71... Siłowniki termiczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do zaworów grzejnikowych VD..., VE..., VU... i VPD..., VPE... 4 877 Siłowniki termiczne do zaworów grzejnikowych VD..., VE..., VU... i VPD..., VPE... STA21... STA71... STA21... napięcie zasilania 230 V AC, 2-stawny sygnał sterujący STA71... napięcie zasilania 24

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zawory Valvex stosowane w górnictwie

Zawory Valvex stosowane w górnictwie Zawory Valvex stosowane w górnictwie Sprawdzona technika Wydział Sterowania i Napędów Elektromagnetycznych firmy Voith Turbo GmbH & Co. KG zajmuje się rozwojem oraz produkcją elektrozaworów Valvex oraz

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy A50

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy A50 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

Zespoły przygotowania powietrza MSB-FRC, seria MS

Zespoły przygotowania powietrza MSB-FRC, seria MS Zespoły przygotowania powietrza MSB-FRC, seria MS Zespoły przygotowania powietrza MSB-FRC, seria MS Przegląd programu produkcji - Zespoły przygotowania powietrza serii MS Typ Wielkość Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

Nowy Elektroniczny Regulator Proporcjonalny PNEUMAX

Nowy Elektroniczny Regulator Proporcjonalny PNEUMAX Nowy Elektroniczny Regulator Proporcjonalny PNEUMAX Firma Pneumax rozwinęła nową serię elektronicznych ulatorów proporcjonalnych. Obecnie produkowane są ulatory o rozmiarach G1/4 (o przepływie 1100Nl/min)

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych Kompletu wkładu zaworu z membraną i gniazdem

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Karta katalogowa WIKA PE 81.27 Zastosowanie Monitoring

Bardziej szczegółowo