Forum obrabiarek erozyjnych przykłady nowych rozwiązań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forum obrabiarek erozyjnych przykłady nowych rozwiązań"

Transkrypt

1 26 MECHANIK NR 1/2008 Forum obrabiarek erozyjnych przykłady nowych rozwiązań KAZIMIERZ E. OCZOŚ * LUCJAN DĄBROWSKI Na 17. Światowych Targach Obrabiarek i Obróbki Materiałów EMO 2007 w Hanowerze obrabiarki do erozyjnego kształtowania ubytkowego za pomocą różnych form energii należały do wiodących dziedzin ekspozycji. Wśród nich tradycyjnie dominowały maszyny do obróbki elektroerozyjnej, stanowiącej nadal najpowszechniej wykorzystywany w praktyce przemysłowej sposób erozyjnego kształtowania materiałów. Aby określić bieżącą pozycję obróbki elektroerozyjnej względem obróbki skrawaniem, należy na wstępie bliżej rozpoznać istniejące między nimi relacje. Jak wiadomo, jednym z podstawowych dla techniki wytwarzania obszarów zastosowania jest budowa form i matryc. Do obecnie stosowanych w wytwarzaniu tego rodzaju oprzyrządowania technologii kluczowych należą: obróbka elektroerozyjna EDM (Electrical Discharge Machining) i frezowanie z dużą prędkością skrawania HSM (High Speed Milling). EDM usuwa materiał oddziaływaniem cieplnym, a HSM skrawa materiał oddziaływaniem mechanicznym geometrycznie określonego ostrza. Z tego faktu wynikają podstawowe predyspozycje do określonych zastosowań. Ogólnie trzeba stwierdzić, że na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia rola i znaczenie HSM, wyrażane procentowym udziałem tej kształtującej technologii wytwarzania w budowie form i matryc, zdecydowanie wzrosły (rys. 1). W celu bardziej wnikliwego sprecyzowania aktualnej przydatności EDM w tym obszarze zastosowania, należy dokonać szczegółowego porównania technik wytwarzania EDM z HSM. Porównanie przydatności EDM i HSM w budowie form i matryc Oba konkurujące ze sobą w budowie form, matryc i innych narzędzi do obróbki plastycznej sposoby obróbki służą przede wszystkim do wytwarzania trójwymiarowych wnęk (wgłębień) w formach wtryskowych i ciśnieniowych, jak też do wykonywania stempli i matryc kuźniczych, matryc do prasowania, stempli wgłębiających czy form do kształtowania przez rozdmuchiwanie. HSM stanowi w dalszym ciągu podstawową metodę wytwarzania elektrod grafitowych i miedzianych, a więc z tego punktu widzenia spełnia rolę sposobu komplementarnego w stosunku do EDM. Koszty produkcji w przypadku maszyn do drążenia za pomocą EDM są w wysokim stopniu identyczne z kosztami ponoszonymi na maszyny do HSM, przyjmując, że porównuje się ze sobą maszyny tej samej kategorii. Ważnym czynnikiem w tego rodzaju porównaniu jest uwzględnianie kosztów narzędzi (narzędzia frezarskie, wytworzenie elektrod), materiałów pomocniczych (dielektryk, olej do minimalnego smarowania), części zapasowych i wymiennych (wrzeciona) oraz usuwania odpadów (dielektryk, wióry, wyerodowany szlam itp.). Rys. 1. Udział głównych technologii kształtujących w procesach wytwarzania form i matryc * Prof. zw. dr inż. Kazimierz E. Oczoś Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej; prof. ndzw. dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski Instytut Technologii Maszyn Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Rys. 2. Porównanie procesów EDM i HSM (HSC) w odniesieniu do uzyskiwanych rezultatów wydajnościowych i geometrycznych

2 MECHANIK NR 1/ Podczas gdy elektroerozyjne wycinanie elektrodą drutową WEDM (Wire Electrical Discharge Machining) jest obecnie bezkonkurencyjne w wytwarzaniu wykrojników czy tłoczników, drążenia EDM i HSM konkurują ze sobą w wielu zakresach zastosowań. Trudno jednak definitywnie odpowiedzieć na pytanie dotyczące zalet i wad poszczególnych sposobów obróbki w budowie form i matryc. Pomimo bezspornych zalet HSM, występują specyficzne elementy geometryczne, które go ograniczają (rys. 2). Pod tym względem oba sposoby obróbki (EDM i HSM), należałoby przy dzisiejszym stanie techniki uważać raczej za komplementarne. Charakterystyka przykładowych obrabiarek do realizacji odmian EDM Na EMO 2007 firma GF AgieCharmilles AG (Geneva) zaprezentowała pierwsze konstrukcje w ramach własnej, zorientowanej przyszłościowo strategii EDM Futura [1]. Nowe obrabiarki Cut 20/30 i Form 20/30 zespalają zdobytą wiedzę z zakresu obróbki elektroerozyjnej i długoletnie doświadczenie firmy z podstawowymi, tradycyjnymi dla szwajcarskich wyrobów walorami: jakością i precyzją. W odniesieniu do obu typoszeregów obrabiarek na plan pierwszy wysuwają się takie ich cechy, jak: wydajność erodowania, dyspozycyjność i prosta obsługa. Zarówno maszyny, jak i decydujące o jakości produkcji ich komponenty, tj. układ sterowania i generator, są opracowane w Szwajcarii. Jednak dzięki produkcji maszyn w Chinach są one oferowane po bardziej atrakcyjnych cenach. Elektroerozyjne wycinarki drutowe Cut 20 (rys. 3) i Cut 30 powinny zdaniem firmy pokryć popyt rynku na przystępne cenowo obrabiarki do WEDM do różnorodnych zastosowań od produkcji części precyzyjnych i elektrod, aż do szerokiej palety tłoczników. Cut 20 dysponuje przestrzenią roboczą w osiach X, Y i Z wynoszącą mm, maksymalną wydajnością cięcia rzędu 250 mm 2 /min i jest dostosowana do średnicy drutu w zakresie 0,15 0,30 mm. Została wyposażona we wszystkich osiach w optyczne liniały pomiarowe i wygodny dla operatora pulpit sterowniczy oraz odznacza się dobrą dostępnością do przestrzeni roboczej (rys. 4). Stół obrabiarki ma wymiary mm i pozwala na mocowanie przedmiotów o masie do 400 kg. Kolejne, istotne zalety wycinarki to jej intuicyjny interfejs użytkownika (HMI) i kompletna paleta funkcji oprogramowania, które umożliwiają szybkie przygotowanie operacji elektroerozyjnego cięcia drutem i osiągnięcie od razu satysfakcjonujących rezultatów. Rys. 4. Wgląd w przestrzeń roboczą wycinarki Cut 20 Nowo opracowany typoszereg drążarek elektroerozyjnych Form 20 (rys. 5) i Form 30, wyposażony w korpus typu C i stół krzyżowy, jest szczególnie odpowiedni do standardowego środowiska warsztatowego i związanych z tym wahań temperatury, które mogą ujemnie wpływać na dokładność obróbki. Łoże obrabiarki, stojak, stół krzyżowy i oś Z są żeliwne; zapewniają dobrą sztywność i stabilność cieplną. Stół krzyżowy i inne komponenty mechaniczne, jak prowadnice osi i mechanizmy śrubowotoczne, zostały zaprojektowane pod kątem uzyskiwania dobrej dokładności pozycjonowania i powtarzalności wyników erodowania. Zintegrowana oś C oraz magazyn elektrod czynią z obrabiarek Form 20/30 efektywne centra wytwórcze o dużej autonomii. Duża przestrzeń robocza, wynosząca w osiach X, Y i Z dla Form mm, a dla Form mm, pozwala na obróbkę części od- Rys. 3. Elektroerozyjna wycinarka drutowa Cut 20 firmy +GF+ Agie- Charmilles Rys. 5. Drążarka elektroerozyjna Form 20 firmy +GF+ AgieCharmilles

3 28 MECHANIK NR 1/2008 powiednio o masach do 200 i 1000 kg. Przy obu wielkościach maszyn maksymalna masa elektrod umieszczonych na osi Z wynosi 50 kg. Obie też są odpowiednie do wielokrotnej produkcji części bez geometrycznych odchyleń kształtów wnęk. Aktualnie najwyższą wydajność i precyzję oferują nowe drążarki elektroerozyjne Form 2000 (rys. 6) i Form Ich konstrukcja zapewnia bardzo duże prędkości i przyspieszenia, a zastosowanie zintegrowanych, nowych algorytmów optymalizujących pozwala na dostosowanie mechanicznej charakterystyki do każdej wykonywanej w obrabianym przedmiocie wnęki. Pozwala to uzyskiwać bardzo dokładnie odwzorowane geometrie z wysoką jakością powierzchni, nawet w nieklimatyzowanym środowisku produkcyjnym. Rys. 6. Drążarka elektroerozyjna Form 2000 firmy +GF+ AgieCharmilles Jądrem typoszeregu Form 2000/3000 jest generator o najnowszych strategiach erodowania, technologiach i funkcjach, który sprawia, że drążarki elektroerozyjne osiągają dużą wydajność. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla potrzeb wymagających odbiorców, którzy realizują produkcję od części mikroelektronicznych i skomplikowanych komponentów telekomunikacyjnych, aż do wymagających ekstremalnej precyzji złączy wtykowych. Drążarki mają możliwość przemieszczeń w osiach X, Y i Z wynoszących mm (dla Form 2000) i mm (dla Form 3000), a masy obrabianych przedmiotów sięgają odpowiednio do 800 i 2000 kg. Integrowane z obrabiarkami systemy paletowe i wymiany elektrod charakteryzują się bardzo efektywną modułowością i konkurencyjną ceną. Firma Fanuc Robomachine Europe GmbH (Neuhausen) zaprezentowała najnowszą generację wycinarek elektroerozyjnych serii α (Alpha). Dotychczasowa seria wycinarek Robocut została kompletnie przekonstruowana. Wprowadzono wiele ulepszeń: począwszy od struktury maszyny, poprzez drogi przemieszczeń, aż do Rys. 7. Elektroerozyjna wycinarka drutowa Robocut α-0id firmy Fanuc z zakrytą i odsłoniętą przestrzenią roboczą zastosowania najnowszej CNC-techniki. Nowe modele oznaczone symbolami α-0id (rys. 7) i α-1id dysponują drogami przemieszczeń w osiach X, Y i Z wynoszącymi odpowiednio: mm i mm. Drogi przemieszczeń zostały w porównaniu z poprzednim typoszeregiem ic wydłużone i bazują, podobnie jak przedtem, na wypróbowanej konstrukcji korpusu typu C. Wszystkie modele typoszeregu id zostały wyposażone w wysoko rozdzielcze, optyczne liniały pomiarowe. Automatyczny system nawlekania drutu firmy Fanuc został zoptymalizowany, co skróciło czas nawlekania do 10 s. Inną zaletą jest możliwość przeprowadzania nawlekania także w szczelinie cięcia. Generator gwarantuje pewność realizacji procesu obróbkowego, także w pracy wieloprzejściowej. Zdeponowane w systemie CAM techniki obróbkowe (rys. 8) wymagają od operatora jedynie wcześniejszego określenia parametrów, jak wysokość cięcia, chropowatość powierzchni lub równoległość, a generator ustala i automatycznie przejmuje do realizacji proces erodowania. Za pomocą opracowanego systemu CAM o nazwie PC Fastcut I operator może przetwarzać powszechnie stosowane formaty danych, jak DXF lub Iges. Już podczas przygotowywania pracy mogą być wg wskazówek wytwórcy ostatecznie ustawione wszystkie programy, ponieważ wszystkie parametry cięcia są już ujęte w systemie CAM i mogą zostać aktywowane. Fanuc stosuje jako napędy swoje własne, cyfrowe serwonapędy, aby zapewnić optymalną komunikację między silnikiem i sterowaniem. Silnik napędowy jest bezpośrednio połączony z mechanizmem śrubowo-tocznym, co wyklucza możliwość poślizgu przy przemieszczaniu osi. Za pomocą nanointerpolacji (16 mln impulsów na obrót) są wykony- Rys. 8. Pomiar supertwardej wkładki ostrzowej obrabianej na wycinarce Robocut α -0iD

4 30 MECHANIK NR 1/2008 wane wysoko dokładne ruchy osi, które w efekcie powinny znaleźć odbicie w precyzji wytwarzanej części. Na EMO 2007 firma Mitsubishi Electric Co. (Tokio) zaprezentowała wycinarki FA-S Advance w dwóch różnych modelach FA10-S Advance i FA20-S Advance (rys. 9); są to następcy typoszeregów elektroerozyjnych wycinarek drutowych FA-S i FA-VS [2, 3] w Europie. Dysponują one drogami przemieszczeń w osiach X, Y i Z wynoszącymi mm (FA10-S Advance) i mm (FA20-S Advance). Są to uniwersalne maszyny, które według wytwórcy odznaczają się relatywnie niskimi kosztami produkcji i krótkimi czasami obróbki. Umożliwiają uzyskiwanie wydajności cięcia do Rys. 9. Elektroerozyjna wycinarka drutowa FA20-S Advance firmy Mitsubishi Electric realizacji, są w pełni automatycznie zarządzane przez funkcję Power Master PM4. Służy ona do realizacji wysoko wydajnej obróbki przy różnej wysokości przedmiotów, określając z pomocą wczytanych do programu 3D danych dokładną pozycję wysokości uskoków i wnęk w przedmiocie, oraz wyprzedzająco optymalizuje moc generatora, ciśnienie płukania i wydajność cięcia. Minimalizuje to niebezpieczeństwo zerwania drutu i skraca czas obróbki, przy jednocześnie wyższej jakości powierzchni przedmiotu. Inne, liczne funkcje automatyki, jak Corner Master (strategia wycinania naroży) czy Angle Master (strategia wycinania stożków), ułatwiają osiąganie wysoko jakościowych i powtarzalnych wyników. Wycinarka FA-S Advance z zespołem V-Package rozszerza swoje możliwości aplikacyjne o obróbkę narzędzi skrawających z wkładkami ostrzowymi z PKD i PCBN, wykonywaną w różnych stopniach automatyzacji, aż do w pełni zautomatyzowanej produkcji seryjnej. Dogodność obsługi i dostępu do przestrzeni roboczej obrabiarki, intuicyjne wykorzystywanie bazującego na Windows XP, warsztatowo zorientowanego sterowania, łącznie z 2D- lub 3D-symulacją i systemem automatycznego przewlekania drutu AT (Automatic Threading), wpływają również na dużą przydatność produkcyjną maszyny (rys. 11). System AT przewleka drut w czasie jedynie 10 s; może też standardowo wykonywać jego szatkowanie. Sprzyja to szybkiej i pewnej eksploatacji obrabiarki, przy czym wszystkie inne sposoby nadzoru i obsługi są równie łatwo dostępne. Na funkcje maszyny można bowiem oddziaływać poprzez Telecontrol i dzięki temu sterować oraz nadzorować proces erodowania za pomocą zarządzania danymi w czasie rzeczywistym. Dalszą możliwość nadzoru zapewnia inteligentny Telecontact, służący do przekazywania meldunków maszyny w postaci SMS-ów na dowolne telefony; zdalną diagnozę względnie pomoc on-line można otrzymać za pośrednictwem Teleservice. 500 mm 2 /min, jakości powierzchni Ra 0,15 µm, równoległości < 5 µm na średnicy przy wysokości cięcia 200 mm i przeprowadzanie w sposób nieskomplikowany obróbki różnych materiałów z użyciem drutów o średnicy 0,1 0,36 mm. Obrabiarka stabilnie realizuje proces erodowania również przy bardzo trudnych warunkach płukania, podczas wykonywania stożków o kącie pochylenia do 45. Liczne funkcje automatyczne, w połączeniu z masywną i długotrwale stabilną konstrukcją oraz bezwzględnymi systemami pomiarowymi zapewniają trwale reprodukowalne wyniki obróbki (rys. 10). Rys. 11. Wgląd w przestrzeń roboczą FA20-S Advance podczas nawlekania drutu w systemie AT Rys. 10. Przykład części wyciętej na FA20-S Advance Wydajność erodowania, uzyskiwana na bazie zastosowanego generatora, jak też niezawodność procesu obróbkowego, nawet przy niekorzystnych warunkach jego Firma Sodick Co. Ltd. (Jokohama), dążąc do zapewnienia użytkownikom coraz większych prędkości cięcia, zaprezentowała na EMO 2007 zupełnie nowe rozwiązanie w postaci urządzenia Hybryd Wire (rys. 12). Połączono w nim dwie całkowicie różne technologie cięcia materiałów, a mianowicie: szybkie cięcie wysokociśnieniową strugą wodną (WJM) i wodno-ścierną (AWJM) oraz ultraprecyzyjne, elektroerozyjne wycinanie drutem (WEDM).

5 32 MECHANIK NR 1/2008 Rys. 12. Hybrydowa obrabiarka Hybrid Wire firmy Sodick do cięcia wysokociśnieniową strugą wodną i elektroerozyjnego wycinania drutem tylko cięcie strugą AWJ materiałów nieprzewodzących, tylko WEDM ultraprecyzyjnych i/lub grubych przedmiotów, połączenie obu technologii w celu ultraszybkiego cięcia strugą AWJ i ostatecznego, precyzyjnego erodowania drutem, mniejsze zapotrzebowanie na miejsce wskutek zwartej budowy urządzenia. Firma Sodick doniosła również o zdecydowanym zredukowaniu zużycia elektrod podczas drążenia elektroerozyjnego. W następstwie zastosowania generatora SGF Power, umożliwiającego zasilanie energią elektryczną, powodującą tzw. zerowe zużycie, zdecydowanie obniżono wskaźnik zużycia elektrod grafitowych do wartości < 0,06% (rys. 14). Powoduje to, że cały proces drążenia może być przeprowadzany tylko jedną elektrodą, a tym samym ulegają zmniejszeniu czas i koszty obróbki. Ze względu na rosnące ceny miedzi można więc znacznie ograniczyć koszty, dokonując zamiany elektrod miedzianych na grafitowe. Zadanie to było technicznie złożonym wyzwaniem i zostało zrealizowane w głównej mierze dzięki zastosowaniu własnych napędów liniowych oraz współpracy z firmą Flow International Co. światowym liderem w technice cięcia strugą wodną. Obrabiarka Hybrid Wire dysponuje, w odniesieniu do WEDM (rys. 13), drogami przemieszczeń w osiach X, Y i Z wynoszącymi mm oraz w osiach U i V mm, maksymalnym kątem nachylenia drutu ± 30 /150 mm i zakresem średnic drutu 0,15 0,30 mm. Podczas AWJM drogi przemieszczeń w osiach X, Y i Z są analogiczne, ale maksymalne wymiary przedmiotu wynoszą mm, kąt osi A/B waha się w zakresie ± 8, a ciśnienie strugi sięga 380 MPa. Połączenie technologii AWJM i WEDM charakteryzuje się następującymi zaletami: Rys. 14. Drążarka elektroerozyjna AQ 55L firmy Sodick z zainstalowanym napędem liniowym zapewniającym realizację zasady zerowego zużycia elektrody grafitowej Rys. 13. Wgląd w budowę i przestrzeń roboczą hybrydowej obrabiarki Hybrid Wire firmy Sodick: 1 zespół do cięcia wysokociśnieniową strugą wodną, 2 zespół do elektroerozyjnego wycinania drutem cięcie strugą AWJ, jako pierwsza obróbka zgrubna, jest 20-krotnie szybsze od WEDM, wykonywanie otworów startowych i usuwanie wyciętych rdzeni odbywa się automatycznie, stają się możliwe wielorakie zastosowania procesów: Niemal wszyscy czołowi wytwórcy urządzeń do EDM oferują w swoich programach produkcyjnych możliwość realizacji mikroerodowania. Również mniejsi producenci wytwarzają drążarki do tego rodzaju operacji obróbkowych. Jest to m.in. firma Huber GmbH & Co. KG. (Fürth), która wystawiła na EMO 2007 nowe urządzenie OCT-200 MA (rys. 15) do mikroerodowania. Dysponuje ono drogami przemieszczeń w osiach X, Y i Z wynoszącymi mm i można na nim wykonywać otwory o minimalnej średnicy 30 µm, stosując elektrody o najmniejszej średnicy 20 µm. W osiach X i Y zastosowano silniki liniowe, w osi Z napęd precyzyjny. Zapewniają one wysoko precyzyjne pozycjonowanie z dokładnością

6 MECHANIK NR 1/ Rys. 15. Mikrodrążarka elektroerozyjna OCT-200 MA firmy Huber z przyrządem do obciągania elektrod metodą µ-wedg do ± 2 µm. Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w CCD-kamerę z możliwością do 2000-krotnego powiększania, system wytwarzania otworów startowych o średnicy do 0,08 mm oraz przyrząd do bardzo dokładnego mikroobciągania elektrod odwijaną elektrodą drutową metodą µ-wire Electrical Discharge Grinding [4]. Inne urządzenia do obróbki erozyjnej Firma Extrude Hone GmbH (Erkheim) zaprezentowała na EMO 2007 nowe urządzenie z typoszeregu ECLine (rys. 16) do obróbki elektrochemicznej (ECM) zadziorów, zaokrągleń i konturów precyzyjnych części. Zostało ono zaprojektowane modułowo, co umożliwia odpowiednią jego konfigurację w zależności od potrzeb. Duża, ergonomiczna przestrzeń robocza ułatwia uzbrajanie urządzenia, przy czym nawet duże przedmioty i złożone przyrządy są integrowane bez dostosowywania konstrukcji. Do wytwarzania dużej liczby przedmiotów urządzenie ECLine może dysponować dwiema (lub więcej) stacjami roboczymi. Również systemy automatyzujące są integrowane relatywnie łatwo. Nowoczesne sterowanie nadzoruje utrzymywanie wymaganych tolerancji, dzięki czemu zostaje zachowana powtarzalność procesu i jego pewność w każdym stopniu obróbki. Urządzenie ECLine nadaje się w warunkach produkcji średnio- i wielkoseryjnej do realizacji usuwania gratów (zadziorów) powstałych po toczeniu, frezowaniu, szlifowaniu, gładzeniu czy przeciąganiu. Extrude Hone opracowała również innowacyjną metodę ECM Cool Pulse TM, służącą do elektrolitycznego usuwania mikrozadziorów, polerowania, redukcji naprężeń, czyszczenia i pasywowania (tzn. usuwania luźnych cząstek metalowych) w jednym procesie obróbkowym. Przedmioty nie są przy tym obciążane ani mechanicznie, ani cieplnie. Rys. 16. Urządzenie ECLine firmy Extrude Hone służące do obróbki elektrochemicznej (ECM) zadziorów na krawędziach i powierzchni przedmiotów metalowych W metodzie Cool Pulse stosuje się specjalny elektrolit, który stanowi chłodny, nieparujący, bezwonny i prawie ph-obojętny roztwór, bardzo bezpieczny dla obsługi i przyjazny dla środowiska. Elektrolit wykazuje wysoki opór elektryczny, przez co zadziory i nierówności powstałe na powierzchni całkowicie w nim zanurzonych przedmiotów są usuwane, bez wywierania przy tym wpływu na strukturę materiału przedmiotu. Można obrabiać tym samym roztworem elektrolitu wiele różnych metali, bez potrzeby jego wymiany, a jedynie z uprzednim nastawieniem na maszynie nowych wartości parametrów procesu. Wprawdzie Cool Pulse jest przeznaczona głównie do obróbki krawędzi przedmiotów (usuwania zadziorów), jednakże znaczące polepszenie i czyszczenie powierzchni jest dodatkowym walorem wynikającym z procesu. Metodą Rys. 17. Elektrolityczny proces obróbki Cool Pulse TM firmy Extrude Hone usuwa mikrozadziory i zapewnia efekty porównywalne z procesem elektropolerowania: a) przedmiot przed procesem, b) przedmiot po procesie

7 34 MECHANIK NR 1/2008 Rys. 18. Centrum WMC firmy Flow International do realizacji procesów WJM i AWJM; z prawej ultrawysokociśnieniowy intensyfikator tą można usuwać z powierzchni chropowatość rzędu Ra =2,5 5 µm i generować bardzo gładkie powierzchnie aż do Ra =0,1µm (rys. 17). Na stali szlachetnej są osiągalne powierzchnie zbliżone do zwierciadlanych, a na aluminium od błyszczących do matowych. Eksperci z firmy Flow Europe GmbH (Bretten) zaprezentowali po raz pierwszy na EMO 2007 prototyp centrum obróbki strugą wodną i wodno-ścierną WMC (rys. 18), pracujący ze stałym ciśnieniem roboczym wody 600 MPa [5]. Jądrem tego urządzenia jest ultrawysokociśnieniowy intensyfikator, w którym ciśnienie oleju wynoszące 21 MPa zostaje podwyższone w stosunku 1 : 30 (określającym poziom przełożenia siłowego intensyfikatora i wynikającym ze stosunku powierzchni tłoka czynnego do powierzchni tłoka biernego, tj. nurnika) do wartości powyżej 600 MPa. Dotychczas standardowe ciśnienie robocze komercyjnych urządzeń do cięcia strugą wody sięgało 415 MPa. Podniesienie ciśnienia strugi wody do 600 MPa oznacza wkroczenie w nowy obszar technologiczny, gdyż przy tak wysokim ciśnieniu materiały zachowują się całkiem odmiennie niż przy ciśnieniu normalnym. Biorąc pod uwagę, że podobne ciśnienie w skorupie ziemskiej zmieniają skały i sole w minerały, można sobie wyobrazić, jak trudno jest opracować trwale wytrzymałe komponenty do zastosowań wysokiego ciśnienia. Z tych względów na tłoki i inne wysokociśnieniowe komponenty, a przede wszystkim uszczelnienia, muszą być stosowane tylko specjalne materiały. Prawie o 50% wyższe ciśnienie wody w porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami nie jest przy tym celem samym w sobie, lecz działaniem o charakterze fizykalnym, technologicznym i szczególnie ekonomicznym, ponieważ im wyższe jest ciśnienie przy dyszy, tym wyższa jest energia kinetyczna (prędkość) strugi wodnej. Przez to przy ciśnieniu wody 600 MPa można w wielu przypadkach znacząco obniżyć dodatek materiałów ściernych, które stanowią główny nośnik kosztów w tym procesie obróbkowym. Jednocześnie ulega zmniejszeniu zużycie wody, w stosunku do urządzeń pracujących z ciśnieniem do 400 MPa. Jeszcze wyższy potencjał energetyczny strugi polepsza nie tylko wydajność cięcia, ale też jakość wycinanych krawędzi (rys. 19). Dla użytkowników oznacza to, że dzięki szybszej strudze wodnej może ona ciąć precyzyjniej oraz z wykorzystaniem o30 50% mniejszej zawartości środka ściernego i dodatkowo z oszczędnością wody. Prędkość cięcia rośnie o 30 50%, zwiększa się produktywność, a koszty wytworzenia wyrobu ulegają zredukowaniu o 30 40%. Centrum WMC zostało wyposażone w opatentowaną funkcję Dynamic Waterjet [5], która kompensuje bez pomocy operatora błędy kątów krawędzi części, typowe dla cięcia strugą wodną. Specjalny sensor wysokości Rys. 19. Wysoka jakość przecinanej powierzchni laminatu uzyskana dzięki szybszej strudze AWJ na centrum WMC zapewnia, że także przy nierównych przedmiotach, odległość między dyszą i materiałem pozostaje stała. Oprócz tego unika się kolizji przy pojawiających się przeszkodach. W przypadku wykonywania otworu strugą wodno-ścierną w materiałach kruchych lub laminowanych istnieje niebezpieczeństwo wyszczerbiania się jego górnej krawędzi. Pierwszy przesuw (wcinający) strugi wodnej nie zawiera zazwyczaj środka ściernego i wówczas powierzchnia jest poddawana ubytkowemu działaniu wyłącznie energii kinetycznej wody. Z pomocą nawiercającej funkcji Ultra-Pierce ścierniwo jest odsysane, przez co zapewnia się, że już od początku struga tnąca jest domieszkowana. LITERATURA 1. Komplettangebot für Werkzeugbau und Präzisionsteilefertiger. VDI-Z, 149 (2007) 9, K. E. OCZOŚ, L. DĄBROWSKI: Obrabiarki elektroerozyjne stały wzrost walorów użytkowych. Mechanik, 79 (2006) 2, Highspeed-Drahterodieren. VDI-Z, 149 (2007) 9, K. E. OCZOŚ: Postępy konwencjonalnych sposobów mikroobróbki ubytkowej zminiaturyzowanych konstrukcji części. Mechanik, 75 (2002) 12, bar-Wasserstrahltechnik. VDI-Z, 149 (2007) 9, 71.

ANDRE ABRASIVE ARTICLES

ANDRE ABRASIVE ARTICLES 2/2008 czerwiec NUMER 2 (35) 2008 FORUM NARZĘDZIOWE W numerze: Szanowni Państwo! Witam tuż przed wakacjami. Początek roku minął mi szybko, Wielkanoc była wcześnie, święta majowe odczułem jako krótkie,

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X KWARTALIK IFORMACYJO-TECHICZY UMER 02 (43) 2010 Zamówione materiały F UMER 02 (43) 2010 dostarczamy w 24 godziny! OBERO Robert Dyrda ul. Cicha 15; 88-100 Inowrocław tel.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-426X OBERON

ISSN 1509-426X OBERON ISSN 1509-426X OBERON KWARTALNIK INFORMACYJNO-TECHNICZNY NUMER 02 (31) 2007 OBRABIARKI F R E Z A R K I T O K A R K I C E N T R A O B R Ó B C Z E EC-400 Poziome centrum obróbcze z systemem 2 palet (400

Bardziej szczegółowo

OBERON TARGI EUROTOOL. WEDM raport strona 10 FREZARKI DO OBRÓBKI GRAFITU raport strona 28. rozpocznij od stoiska nr 339

OBERON TARGI EUROTOOL. WEDM raport strona 10 FREZARKI DO OBRÓBKI GRAFITU raport strona 28. rozpocznij od stoiska nr 339 ISSN 1509-426X OBERON KWARTALNIK INFORMACYJNO-TECHNICZNY NUMER 03(24) 2005 WEDM raport strona 10 FREZARKI DO OBRÓBKI GRAFITU raport strona 28 TARGI EUROTOOL rozpocznij od stoiska nr 339 w numerze OBERON

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach.

Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach. TruLaser: Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Podejmujemy wyzwania. Spis treści Podejmujemy wyzwania. 2 W rękach

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X DWUMIESIĘCZIK IFORMACYJO - TECHICZY UMER 05 (50) 2011 Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 Płyty obrobione płyty frezowane płyty obwodowo frezowane,

Bardziej szczegółowo

CoroMill 176. innowacja we frezowaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013

CoroMill 176. innowacja we frezowaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013 CoroMill 176 innowacja we frezowaniu

Bardziej szczegółowo

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Zbigniew PAWELSKI Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Monografie, Łódź 2000 2 3 SPIS TREŚCI str. Od autora... 4 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 6 1. Układ napędowy hydrobusu w strukturze napędów hydrostatycznych...

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

journal Premiera światowa: DMC 850 V i DMC 1150 V z CELOS i nowym design nº 1 2014

journal Premiera światowa: DMC 850 V i DMC 1150 V z CELOS i nowym design nº 1 2014 Magazyn dla klientów DMG MORI CELOS marki DMG MORI od pomysłu do gotowego produktu. 24 premiery światowe w 2014 roku, 9 z nich już w pierwszym półroczu. Systemy DMG MORI Rozwiązania z obszaru automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Niespotykana trwałość ostrza

Niespotykana trwałość ostrza Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2013 Inveio Uni-directional crystal orientation

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI

NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI FORM 20 FORM 30 NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI 2 Spis treści Cechy główne Konstrukcja mechaniczna Sterowanie 4 6 10 Generator Przygotowanie drążenia GF Machining Solutions 12 13 14 FORM 20 FORM

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013 ROCZNIK 86 NR 7 LIPIEC 2013 METROLOGIA

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Artykuł na s. 36 SANDVIK POLSKA Sp.

Bardziej szczegółowo

Journal rozpoczęcie współpracy

Journal rozpoczęcie współpracy Journal rozpoczęcie współpracy DMG i MORI SEIKI rozpoczynają współpracę w Europie EMO 2011 rozpoczęcie wspólpracy DMG / MORI SEIKI na terenie Europy Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych. wrzesień 2014 Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szanghaju ENGEL udostępnia podwójny system kształcenia zawodowego w Chinach Strona 7 Witamy na targach

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Praca dofinansowana przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE SZYBKIE WYKONYWANIE PROTOTYPÓW (Rapid Prototyping, Rapid Tooling) Zasięg

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds.

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds. Wydawca Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda Wydawnicza SIMP ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79 e-mail: pspaw@ps.pl, http://www.pspaw.ps.pl adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego płacić więcej?

Dlaczego płacić więcej? ISSN 2081-7002 numer 2/2013 www.e-obrobkametalu.pl Dlaczego płacić więcej? Ta sama produktywność oraz trwałość narzędzia za mniejszą cenę z płytkami Nadeszła efektywność w kosztach TURNING LINE CNMG 1204..

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-426X OBERON. EDM raport strona 12. Targi raport strona 14. Maszyny używane raport strona 26

ISSN 1509-426X OBERON. EDM raport strona 12. Targi raport strona 14. Maszyny używane raport strona 26 ISSN 1509-426 OBERON KWARTALNIK INFORMACYJNO-TECHNICZNY NUMER 01(26) 2006 EDM raport strona 12 Targi raport strona 14 Maszyny używane raport strona 26 w numerze w numerze 3 Szanowni Państwo! Mam nadzieję,

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Informator został sfinansowany z funduszy Projektu Kluczowego POIG.01.01.02-00-015/08 KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC. Rozwiązania. Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności

Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC. Rozwiązania. Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC Rozwiązania Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności Sondy do obrabiarek CNC Rozwiązania Zawartość przewodnika kieszonkowego Niniejszy przewodnik

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE. Mocowania do drutówek str. 2 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE. Mocowania do drutówek str. 2 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X DWUMIESIĘCZIK IFORMACYJO - TECHICZY UMER 04 (55) 2012 Mocowania do drutówek str. 2 System 3R Imadła do przekrojów prostokątnych i okrągłych Głowice pozwalające tłumić drgania

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE 36-37 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE 36-37 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X DWUMIESIĘCZIK IFORMACYJO - TECHICZY UMER 02 (59) 2013 36-37 MACH TOOL, Poznań 04. 07. 06. 2013 Hala 7A, Stoisko 10 cooperation sustains innovation Obrabiarki serii LX owy

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PROCESÓW WYTWARZANIA

MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PROCESÓW WYTWARZANIA INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PROCESÓW WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Przegląd maszyn: Program produkcji Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Wszystko, czego Państwo potrzebują. Spis treści TruLaser: Ekonomiczne cięcie grubych i

Bardziej szczegółowo

Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych

Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych Injection Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych wrzesień 2013 Inject the future: ENGEL na targach K 2013 Nowe aplikacje, rekordy wydajności, światowe premiery Strona 8 W pełni elektryczna, wysoce

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo