Hiszpania Polska Francja ONA NX Włochy Portugalia USA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hiszpania Polska Francja ONA NX Włochy Portugalia USA"

Transkrypt

1 ONA NX

2 Elektroerozja wgłębna przy dużej prędkości, wysokiej precyzji i łatwej automatyzacji Krajowa Nagroda za Projekt Obrabiarki 2

3 Obsługa szybka, prosta i komfortowa Modele ONA NX posiadają system sterowania CNC oparty na najnowocześniejszej technologii właściwości operacyjnych Windows, który dostarcza operatorowi najnowsze osiągnięcia dotyczące łatwiejszej obsługi oraz wysoki poziom automatyzacji. Elektrodrążarki ONA NX są odzwierciedleniem nowej koncepcji w ekologicznym projektowaniu przemysłowym maszyn, gdzie premiuje się prostotę i skuteczność, przy jednoczesnym znacznym polepszeniu operatorowi komfortu obsługi. W modelach ONA NX komfort operatora nie oznacza pogorszenia BHP, ponieważ przy ich opracowywaniu skrupulatnie przestrzegano obowiązujących norm bezpieczeństwa, oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Charakteryzują się wspaniałą ergonomią co podkreśla ruchoma konsola zawierająca system sterowania CNC. Natomiast zwarta konstrukcja maszyn NX pozwala w maksymalny sposób zredukować zajmowaną powierzchnię nawet przy zastosowaniu specjalnych filtrów. Nasi najlepsi specjaliści w dziedzinie procesu elektroerozyjnego do Państwa dyspozycji W firmie ONA rozumiemy, że kluczem do sukcesu naszych Klientów jest zaoferowanie im serwisu i wsparcia technicznego niezbędnego do jak najefektywniejszego wykorzystania ich elektrodrążarki. Dział firmy ONA, Serwis Technologiczny i Procesowy (S.T.P.) ma za zadanie zagwarantować doskonałą integrację naszych produktów ze specyficznymi wymogami każdego z Klientów. Gwarantujemy tym samym, że nasi Klienci będą mogli zawsze w maksymalnym stopniu wykorzystać swoją maszynę marki ONA. Ten wyjątkowy serwis jest całkowicie bezpłatny. 3

4 Nadzwyczaj sztywna struktura mechaniczna Najnowsza generacja maszyn ONA NX posiada niespotykane właściwości mechanicznej sztywności i precyzji. Zostało to osiągnięte dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod projektowania, analiz, oraz technologii obróbki i montażu. Wszystkie maszyny są kontrolowane przy pomocy lasera przy sprawdzaniu pozycjonowania każdej z osi zgodnie z normami VDI Każda z maszyn zostaje poddana badaniom okrągłości zgodnie z ISO Duże wartości przesuwów oraz duża ładowność Mechaniczne rozwiązanie nieruchomego stołu w maszynach NX pozwala na uzyskiwanie dużych wartości przesuwów w osiach X i Y przy zagwarantowaniu dużej stabilności. Nieruchomy stół roboczy pozwala na obróbkę dużych detali, których masa spoczywa bezpośrednio na konstrukcji nośnej maszyny. Korpus maszyny produkowany jest ze stabilizowanego żeliwa szarego. Posiada strukturę symetryczną dla zabezpieczenia przed deformacjami termicznymi. 4

5 Zoptymalizowany projekt metodą elementów skończonych Konstrukcja mechaniczna maszyny została zaprojektowana przy wykorzystaniu metody elementów skończonych (FEM), dzięki czemu została przeanalizowana struktura maszyny w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy. W ten sposób można było wzmocnić konstrukcję w punktach najbardziej narażonych na obciążenia. W rezultacie osiągnięto strukturę o maksymalnej sztywności, która jest niezbędna dla uzyskania precyzyjnej obróbki elektroerozyjnej. Gwarantowana trwała precyzja Dla zagwarantowania maksymalnej precyzji w pozycjonowaniu osi X, Y, Z ich napęd realizowany jest przy pomocy serwomotorów, przenoszony poprzez łożyska kulkowe najwyższej jakości na precyzyjnych prowadnicach liniowych i sterowany systemem CNC w zamkniętej pętli ze sprzężeniem zwrotnym. Bezpośredni pomiar pozycjonowania w osiach X, Y, Z. We wszystkich modelach ONA NX pomiar pozycjonowania w osiach X, Y, Z realizowany jest poprzez zastosowanie optycznych liniałów o najwyższej precyzji. Użycie tych liniałów zapewnia możliwość śledzenia z najwyższą dokładnością rzeczywistej pozycji elektrody. 5

6 Nowy generator wnosi ważne rozwiązania automatyzacji Głębokość (mm) Natężnie (%) Zastosowana technologia: Techn. rowkowania grafit/stal Głębokość: 30 mm Uzyskana chropowatość końcowa: 20 VDI - Ra 1,00 µm System SAAC: całkowita automatyzacja obróbki elektrodami o ewoluujących powierzchniach System SAAC (Surface Automatic Adaptive Control) w który został zaopatrzony nowy generator maszyn ONA NX maksymalizuje skuteczność tego generatora w pracy elektroerozyjnej w której stosowane są elektrody o ewoluującej powierzchni. System dostosowuje natężenie erozji w funkcji erozjonowanej w danej chwili powierzchni. System SAAC pozwala na lepsze wykonywanie prac podczas których w znaczący sposób zmienia się obrabiana powierzchnia. Dzięki niemu zbędna jest jakakolwiek interwencja operatora jak i specjalne oprogramowanie ponieważ system ten jest całkowicie zintegrowany z Systemem Eksperckim sterowania CNC. System JOS: Jump Orbit System Nowatorski System JOS redukuje czas wykonania elektroerozji orbitowania. System definiuje jakie powierzchnie orbity zostały ukończone i eroduje tylko tam gdzie jest to konieczne. Zredukowanie czasu obróbki elektroerozyjnej jest znaczące w pracach wymagających elektrod o skomplikowanych kształtach, lub dużych powierzchniach. Doskonałe osiągi (do VDI=0) Generator maszyn ONA NX zapewnia absolutną niezawodność pracy raz najwyższą wydajność, tak w operacji początkowej jak i podczas obróbki wykończeniowej (do VDI = 0). 6

7 Ekspercki System Erozji (BES) Ekspercki System Erozji (BES) Proces elektroerozji Wyczuwanie Zabezpieczenie Każda iskra Optymalizacja Oszacowanie Monitorowanie 100% wydajności w operacjach bezobsługowych przy najbardziej skomplikowanych pracach W oparciu o olbrzymie doświadczenie firmy ONA w opracowywaniu generatorów o wysokim stopniu zautomatyzowania procesu elektroerozji, ONA stworzyła nowy Ekspercki System Erozji BES (Burning Expert System). Ten nowy System świadczy o zaawansowaniu firmy ONA w polepszeniu wydajności generatora w systemie pracy bezobsługowej. Dzięki niemu wymagające i skomplikowane prace, rowki o dużej głębokości bez płukania, duże powierzchnie, itd. mogą być wykonywane w trybie automatycznym przy zachowaniu gwarancji najwyższej jakości i precyzji, oraz pewności, że wydajność generatora będzie najwyższa w każdej fazie obróbki. Analiza procesu elektroerozji przy pomocy Systemu BES. Sterowanie pojedynczymi iskrami (iskra po iskrze). Pomiar wszystkich parametrów każdej iskry takich jak czas jonizacji, poziom wyładowania, itd. Detekcja warunków elektroerozji w każdej iskrze a w przypadku konieczności podejmowanie działań ochronnych. Elektroda: grafit Detal: stal Wymiary powierzchniowe: 200 cm 2 Zastosowana technologia: Technologia dla powierzchni grafit/stal Wykończenie powierzchni: 20 VDI- Ra 1,00 mm Sterowanie zespołem iskier. Ocena grupy iskier i podejmowanie koniecznych działań. Sterowanie próbkowaniem czasowym. Ocena każdego próbkowania przy jednoczesnej analizie uprzednich wartości i modyfikacji trybu pracy w celu zwiększenia wydajności procesu elektroerozji. 7

8 Szybszy i bardziej precyzyjny proces elektroerozji przy zachowaniu wyższej jakości powierzchniowej Większa precyzja Technologia impulsów przy dużej prędkości zastosowana w modelach NX umożliwia poprawę precyzji prac wykonywanych przy trudnych warunkach płukania. Zastosowanie tej technologii eliminuje potrzebę użycia bocznego rowkowania elektrod przy wykonywaniu rowków, dzięki czemu nie występuje zjawisko deformacji spowodowanej przepływem dielektryku w rowkowaniu drążonego wgłębienia i zmniejsza się podwymiar elektrod. Zwiększenie głębokości obróbki przy wykonywaniu rowków Istnieje możliwość wykonywania rowków o dużej głębokości przy zagwarantowaniu uzyskania maksymalnej jakości i precyzji. Elektroda: grafit Detal: stal Zastosowana technologia: Technologia rowkowania Głębokość: 100 mm Uzyskana chropowatość końcowa: 22 VDI - Ra 1,26 µm 8

9 Elektroda: miedź Detal: stal Wymiary powierzchni: 225 cm 2 Zastosowana technologia: Technologia dla powierzchni miedź/stal Wykończenie powierzchni: 20 VDI- Ra 1,00 µm Uzyskana chropowatość końcowa 1,2 Chropowatość Ra 1,1 1 0,9 0,8 1 0,96 0,96 0,96 0,9 0,88 0,94 0,98 Ra wybrane +10% Ra pomierzone Ra wybrane -10% 0, Ilość pomiarów Tabele technologiczne i specjalistyczne strategie rowkowania System CNC zawiera tabele technologiczne dedykowane realizacji rowkowania. Kreator Estrategy Generator Wizard do automatycznego generowania programów zawiera także niezbędną informację potrzebną operatorowi do natychmiastowego i automatycznego utworzenia najbardziej optymalnego programu dla danego typu rowkowania. Polepszenie jednorodności chropowatości na dużych powierzchniach. Technologia impulsów przy dużych prędkościach jest korzystna dla otrzymania końcowych, dużo bardziej jednorodnych, chropowatości na dużych powierzchniach. System sterowania CNC maszyn ONA NX zawiera specjalnie opracowane tabele technologiczne dla uzyskania doskonałych i jednorodnych chropowatości na dużych obrabianych powierzchniach. 9

10 System sterowania CNC pozwalający na pracę w 3D bez ograniczeń Funkcja A-SPACE System sterowania CNC zawiera nową funkcję A-SPACE (oś elektroerozji w przestrzeni), która pozwala każdej z programowalnych funkcji elektroerozji CNC (sferyczne, stożkowe, orbitowania, wektorowe, itd.) na jej wykonywanie w dowolnym kierunku przestrzeni. Stałe cykle programowalne: - Orbitowanie po okręgu ekspansywne. - Orbitowanie po okręgu ekspansywne przy 45º. - Orbitowanie po kwadracie ekspansywne. - Orbitowanie po kwadracie ekspansywne przy 45º. - Elektroerozja Wektorowa. - Elektroerozja Stożkowa po kwadracie rosnąca /malejąca. - Elektroerozja Stożkowa po okręgu rosnąca /malejąca. - Elektroerozja orbitowania z funkcją ANGUL. - Elektroerozja sferyczna rosnąca / malejąca. 10

11 3D SETUP: Uproszczenie oraz skrócenie czasu rozruchu Moduł 3D SETUP, w który zaopatrzony jest system sterowania CNC obejmuje szeroką gamę automatycznych cykli pomiarowych, które pozwalają na znaczne uproszczenie ustawienia detalu i elektrody w maszynie. Moduł 3D SETUP pozwala realizować: Ruchy sterowane ręczne: Przy pomocy pilota można zdalnie Z-M sterować ruchami maszyny w odniesieniu do zdefiniowanej osi elektroerozji i osi podstawowych z możliwością wykonania wszelkiego typu centrowania w przestrzeni. Automatyczne centrowanie w każdym kierunku przestrzeni. Istnieje możliwość realizacji automatycznego centrowania wewnętrznego, zewnętrznego, w narożnikach, płaszczyznach oraz punktu środkowego w każdej zdefiniowanej płaszczyźnie we wszystkich kierunkach przestrzeni. Automatyczne wyrównanie osi maszyny do osi detalu, dzięki automatycznemu pomiarowi odchyłek detalu w stosunku do podstawowych osi. 3D SETUP także koryguje automatycznie program orbitowania i osi C. ZONE 3 Z-M ZONE 1 ZONE 4 Y-M ZONE 4 ZONE 2 ZONE 1 R DP Y-M ZONE 2 ZONE 3 X-M WT WP X-M 11

12 CNC dostosowane do łącza Ethernet, USB, komunikatów GSM... Łącze Ethernet i automatyczne przesyłanie komunikatów. Port RJ45 i łącze Ethernet w które seryjnie są wyposażone maszyny ONA NX umożliwiają użytkownikom na znaczny postęp w automatyzacji i sterowaniu maszynami, pozwalając na ich integrację w sieci LAN (Local Area Network). CNC pozwala na automatyczne przesyłanie komunikatów na odległość do licznych adresów poczty elektronicznej wyspecyfikowane przez użytkownika wraz z możliwościami dołączania plików zawierających technologię, kompensacje, dane historyczne każdego detalu Sterowanie wielozadaniowe. W czasie wykonywania programu system sterowania odwzorowuje w czasie rzeczywistym trajektorię orbit, skuteczność sprawności generatora, wizualizacja kraterów i obramowań. Istnieje także możliwość jednoczesnej edycji programów, technologii, strategii, projektów Można także zaprogramować komunikaty informujące o stanie wykonywania programu tak aby w każdej chwili zdalnie wiedzieć o zaawansowaniu danego zadania. 12

13 Strategy Generator Wizard: kreator automatycznego tworzenia strategii Kreator automatycznego tworzenia programów (Strategy Generator Wizard) analizuje optymalny proces erozji wskazując na warunki początkowe i końcowe a także przewymiarowanie elektrod automatycznie tworząc najodpowiedniejszy program. Operator musi jedynie wypełnić prosty kwestionariusz wyszczególniając: 1. Charakterystyka pracy: Głębokość, typ wnęki, materiał elektroda / detal, oś elektroerozji, użyta elektroda.. Wybór kryterium pracy, prędkość, jednorodność powierzchni, minimalne zużycie. 2. Technologia Definicja parametrów obróbki zgrubnej: - Wprowadzając bezpośrednio początkową wartość VDI. - Definiując powierzchnię frontową elektrody. - Zatwierdzając wartość zadanego podwymiaru. Określenie parametrów wykończenia: - Wprowadzając końcową wartość VDI. - Określając całkowitą powierzchnię elektrody. 3. Typ strategii wykończenia Orbitowania po kwadracie i po okręgu. Sferyczne rosnące i malejące. Zakończanie krawędzi. Erozje, itd. 4. Specyfika elektroerozji Tabele ustalania kąta elektrody, parametrów płukania, tabele technologiczne, itd. Przy wykorzystaniu tego systemu po wprowadzeniu minimalnej ilości danych SGW analizuje pracę i automatycznie generuje program. System automatycznego doboru strategii oddaje do dyspozycji użytkownika całe wieloletnie doświadczenie firmy ONA, redukując do minimum czas przyuczenia operatora. Jednak dla użytkowników chcących wykorzystać w systemie CNC swoje własne doświadczenie, mają możliwość tworzenia własnych tabeli technologicznych i wykorzystywanie ich przy automatycznym doborze strategii. 13

14 Project Generator Wizard: kreator tworzenia projektów Wykonywanie prac wymagających użycie wielu elektrod wymaga tworzenia długich i skomplikowanych programów. W celu uproszczenia programowania i nadzorowania tego typu prac nowy system CNC został wyposażony w Kreatora generowania projektów nazwanego PGW (Project Generator Wizard). PGW jest programem zarządzającym strategiami i elektrodami pozwalając w sposób intuicyjny przyporządkowywać: - Pliki z danymi elektrod. - Potrzebne elektrody. - Elektroerozję wykonywaną poszczególnymi elektrodami. PGW uwidacznia przy pomocy struktury drzewa podsumowanie wykonanej pracy pozwalając na natychmiastowy dostęp do każdego z katalogów drzewa. W ten sam sposób przedstawia podsumowanie pracy do wykonania, pozwalając na edycję strategii, programów, plików przesunięć, technologii itd. we wspomaganej formie. Operator także ma możność wymiany programów, strategii, instrukcji, itd. pomiędzy poszczególnymi projektami. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia zaistniała możliwość racjonalnego, szybkiego i elastycznego zarządzania skomplikowanymi pracami. 14

15 Skuteczna automatyzacja Maszyny ONA NX zostały opracowane z myślą aby można było całkowicie zautomatyzować każdy rodzaj wykonywanej na nich pracy w sposób prosty i skuteczny. Potężny system CNC który zawiera maszyna współpracujący z automatycznym zmieniaczem elektrod o pojemności aż do 40 pozycji (ø 51 mm) oraz ze zmieniaczem palet pozwala na zautomatyzowanie najbardziej skomplikowanych prac przy zredukowanym koszcie inwestycji. Obrotowy czterdziestopozycyjny zmieniacz elektrod jest całkowicie zintegrowany z maszyną i sterowany zdalnym pilotem. Dla zaoszczędzenia czynności i czasu zmieniacz posiada system załadowczy z podwójnym uchwytem dzięki czemu czas wymiany elektrody w głowicy został zredukowany do połowy. Obrotowy zmieniacz elektrod pozwala na załadunek: - 40 elektrod - ø 51 mm. - lub 20 elektrod - ø 105 mm. - lub 13 elektrod - ø 160 mm. Modele ONA NX mogą zostać wyposażone w dwa linowe magazyny elektrod, usytuowane po obu bokach wanny roboczej. Każdy liniowy magazyn elektrod może być dostarczony w jednej z dwóch konfiguracji. W modelach NX4 i NX4C - na 6 pozycji z rozstawem osi 80 mm. - na 11 pozycji. z rozstawem osi 38 mm. W modelu NX6 - na 8 pozycji z rozstawem osi 85 mm. - na 16 pozycji. z rozstawem osi 38 mm. W modelu NX7 - na 10 pozycji z rozstawem osi 80 mm. - na 20 pozycji. z rozstawem osi 38 mm. 15

16 Ekologiczny filtr całkowicie zautomatyzowany Czynnik filtrujący: specjalny papier filtrujący Rozwiązanie przedstawione przez firmę ONA w procesie filtrowania jest wielkim osiągnięciem w stosunku do powszechnie stosowanych filtrów w procesie elektroerozji. Najważniejsze zalety konkurencyjne: Bez wymiennych wkładów. Olbrzymia niezawodność. Długi okres trwałości (średni czas pracy powyżej roboczogodzin bez żadnych kosztów utrzymania). Ekologiczny. Wspaniała jakość filtracji (1 mikron). Automatyczne czyszczenie i wydobywanie osadu. Maksymalna produktywność Całkowita automatyzacja filtra pozwala na nieprzerwaną pracę maszyny. Nie potrzeba zatrzymywać maszyny nawet przy wydobywaniu osadu. Oszczędności przy stosowaniu filtra ONA Dzięki zastosowaniu filtra ONA można przeprowadzać proces produkcyjny o wiele bardziej czysty ponieważ powstają minimalne odpady. Przykład kosztów utrzymania powszechnie stosowanych filtrów na wkłady wymienne. Wkłady filtrujące 6 sztuk /szt. Godzina pracy elektrodrążarki...25 /godz. Koszty robocizny...25 /godzi. Częstotliwość wymiany co / 200 roboczogodzin Czas wymiany...0,5 godz. Całkowite wydatki związane z filtracją Koszty 6 wkładów po Zatrzymanie maszyny 0,5 h x ,5 Koszty robocizny 0,5 h x ,5 Całkowity koszt w ciągu 2 tygodni (150 / 200 h) 205 Nowatorski system filtracyjny ONA pozwala zaoszczędzić rocznie (50 tygodni) minimum

17 Charakterystyczne funkcje systemu CNC ONA-S64 4 osie sterowane jednocześnie przez CNC: X, Y, Z, C. Interpolacja Liniowa, Kołowa, Spiralna. Pojemność pamięci (rozszerzalna opcjonalnie) 64 MB do 6 GB. Łączność zewnętrzna USB (mobile flash disk) (32 MB ~ 1GB), łącze RJ 45 i Ethernet. Automatyczne przesyłanie komunikatów na odległość ( ) Do telefonu komórkowego lub PC, dołączając pliki historii obróbki detalu, itd. Język programowania Wspomagany lub ASCII. Funkcja A-SPACE (Axis for erosion in SPACE) Pozwala każdej z funkcji programowalnej w CNC (sferyczne, stożkowe, orbitowania, wektorowe, itd.) działać w jakimkolwiek kierunku przestrzeni. Sposoby wykonawstwa - Normalny - Na sucho - Symulacja - Blok po bloku - Powrót po obwiedni Odwzorowanie graficzne Wizualizacja trajektorii orbitowania. Wizualizacja kraterów. Wizualizacja obwiedni. Wizualizacja skuteczności. Eksperckiego Systemu Erozji (BES). Języki Hiszpański, angielski, francuski, włoski, niemiecki, portugalski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony Alarmy i Diagnostyka Wskazania alarmów i diagnostyki są wyświetlane wraz z tekstem objaśniającym (rekordy programu, czasy orbitowania, czasy reżimu, itd.) System współrzędnych Kartezjański i biegunowy (wektory). Współrzędne pracy maszyny odwzorowane w przestrzeni. SGW Strategie Automatyczne generowanie programów. Strategie i Tabele technologiczne użytkownika Użytkownik ma możność tworzenia własnych tabeli technologicznych i ich używania w automatycznym opracowywaniu strategii. Dedykowane strategie i tabele technologiczne - Dla rowkowania - Dla dużych obrabianych powierzchni. PGW Projekty Automatyczne generowanie projektów. 3D SETUP: automatyczne cykle pomiarowe w każdym kierunku przestrzeni - Automatyczne centrowanie wewnętrzne, zewnętrzne, w narożnikach, płaszczyznach oraz punktu środkowego w każdej zdefiniowanej płaszczyźnie we wszystkich kierunkach przestrzeni - Automatyczne wyrównanie osi maszyny do osi detalu, automatyczna korekta programu orbitowania i osi C. - Ruchy sterowane ręczne odniesieniu do zdefiniowanej osi elektroerozji i osi podstawowych. Definicja strefy obróbki Użytkownik może zdefiniować użyteczną strefę pracy. System antykolizyjny Zabezpiecza elektrodę przed zniszczeniem przy ewentualnej kolizji z detalem Bifurkacje Rozgałęzienia: zależne lub niezależne. Funkcja powtarzania Korekcja elektrody Korekcja błędów centrowania elektrody. Katalogowanie danych Programy, technologie, przesunięcia, przejścia, kompensacje, dane historyczne. Eksplorator (wyszukiwarka) danych. Kompensacje - Kompensacja szczeliny GAP - Kompensacja promienia elektrody - Kompensacja błędu pozycjonowania w osiach X, Y, Z Automatyka zewnętrzna Programowalna Stałe cykle programowalne Orbitowanie po okręgu i po kwadracie ekspansywne. Orbitowanie po okręgu i po kwadracie ekspansywne przy 45ľ. Elektroerozja Wektorowa. Elektroerozja Stożkowa po kwadracie rosnąca / malejąca. Erozja orbitowania z funkcją ANGUL. Erozja Sferyczna rosnąca / malejąca. Erozja Śrubowa zewnętrzna / wewnętrzna. Samowyłączenie Po zakończeniu pracy, w sytuacji alarmowej, przy zaprogramowanym zatrzymaniu. Samozałączenie Wznowienie pracy po zaniku zasilania 17

18 18

19

20

21 Gama i modele NX4C Opuszczane drzwi Wymiarowanie odnosi się do modeli NX4 i NX4C z 40 pozycyjnym obrotowym zmieniaczem elektrod. 21

22 Gama i modele NX6 Opuszczane drzwi

23 Gama i modele NX7 Opuszczane drzwi

24 Hiszpania Centrala/Pó noc Eguzkitza, 1 Apdo DURANGO Bizkaia (SPAIN) Tel.: * Fax: Polska ONA POLSKA Sp. z o.o Józefów; Skr. 73 tel.: faks: Katalonia Pol. Ind. Santiga Pass. Arraona, 4 - Nau BARBERÁ DEL VALLÉS (Barcelona) Tel.: Fax: Centrum P.I.Estación C/Milanos, 10 - Nave PINTO (Madrid) Tel.: Fax: Lewant P. I. L Horteta II C/Massamagrell, RAFELBUOL (Valencia) Tel.: Fax: Francja ONA ELECTRO-EROSION, S.A.R.L. 20 rue Salvador Allende Z.I. Molina / La Chazotte LA TALAUDIERE Tel.: (33) Fax: (33) Włochy ONA ELETTROEROSIONE Via F. Santi 1/ NICHELINO (TO) Tel.: (39) / Fax: (39) Portugalia ONA ELECTRO-EROSION, LDA. C. Emp. Vilar do Pinheiro Via José Regio (EN 13) - Frac o 1- N VILAR DO PINHEIRO Tel.: /4/5/7 Fax: Przyjazna technologia USA ONA AMERICA INC. 108 McDonough Street DAYTON, OH Phone. (937) Fax. (937)

Elektrodrążenie przy dużych prędkościach dostępne jak nigdy dotąd

Elektrodrążenie przy dużych prędkościach dostępne jak nigdy dotąd ONA DB300 1 ONA DB300 Elektrodrążenie przy dużych prędkościach dostępne jak nigdy dotąd ONA, zgodnie ze swoją tradycją firmy pionierskiej w dziedzinie elektroerozji opracowała maszynę nowej generacji DB

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI

NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI FORM 20 FORM 30 NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI 2 Spis treści Cechy główne Konstrukcja mechaniczna Sterowanie 4 6 10 Generator Przygotowanie drążenia GF Machining Solutions 12 13 14 FORM 20 FORM

Bardziej szczegółowo

CH H1 DRĄŻARKI WGŁĘBNE EZ CHMER CM 434Z+50EZ NA SZCZYCIE W JAKOŚCI ORRABIAREK ELEKTROEROZYJNYCH

CH H1 DRĄŻARKI WGŁĘBNE EZ CHMER CM 434Z+50EZ NA SZCZYCIE W JAKOŚCI ORRABIAREK ELEKTROEROZYJNYCH CH H1 NA SZCZYCIE W JAKOŚCI ORRABIAREK ELEKTROEROZYJNYCH Drążarki wgłębne o optymalnej proporcji osiągów i ceny NOWA SERIA ELEKTRODRĄŻAREK WGŁĘBNYCH EZ+OB DRĄŻARKI WGŁĘBNE EZ CHMER CM 434Z+50EZ PENTA Polska

Bardziej szczegółowo

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 Bogaty standard wyposażenia dedykowany do obróbki skomplikowanych kształtów w pięciu płaszczyznach. TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Uniwersalne i precyzyjne urządzenie do obróbki 3 osiowej, najbogatszy standard wyposażenia na rynku TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.:

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Inteligentne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu optymalnego cenowo sterowania Siemens oraz konfiguracji maszyny umożliwiającej pełną funkcjonalność. TBI Technology

Bardziej szczegółowo

X mm Y mm NA SZCZYCIE W JAKOŚCI ORRABIAREK ELEKTROEROZYJNYCH. PENTA Polska Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 82/ Wrocław

X mm Y mm NA SZCZYCIE W JAKOŚCI ORRABIAREK ELEKTROEROZYJNYCH. PENTA Polska Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 82/ Wrocław NA SZCZYCIE W JAKOŚCI ORRABIAREK ELEKTROEROZYJNYCH Drążarki wgłębne o optymalnej proporcji osiągów i ceny NOWA SERIA KONWENCJONALNYCH ELEKTRODRĄŻAREK WGŁĘBNYCH CHMER - NZ X - 300 mm Y - 200 mm PENTA Polska

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FormControl

Oprogramowanie FormControl Pomiar przez kliknięcie myszą. Właśnie tak prosta jest inspekcja detalu w centrum obróbczym z pomocą oprogramowania pomiarowego FormControl. Nie ma znaczenia, czy obrabiany detal ma swobodny kształt powierzchni

Bardziej szczegółowo

GF Machining Solutions. AgieCharmilles FORM 20 FORM 30

GF Machining Solutions. AgieCharmilles FORM 20 FORM 30 GF Machining Solutions AgieCharmilles FORM 20 FORM 30 Szwajcarska jakość i precyzja 2 AgieCharmilles FORM 20 / 30 Spis treści Cechy główne Konstrukcja mechaniczna Sterowanie Generator Przygotowanie drążenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty najnowszej generacji 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI PICKERSPX10 Robot przeznaczony do odbioru wlewków jak również

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

W połączeniu z wydajnością

W połączeniu z wydajnością W połączeniu z wydajnością Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 W firmie Circutor wiemy, że audyty energetyczne są obecnie nieodzownym krokiem, mającym na celu poprawę wydajności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

EUROCUTTER. odmienny, ale lepszy. POL-PRAKTIC 30-010 Kraków, ul. Oboźna 29 B - tel/fax +48 12 423 35 20

EUROCUTTER. odmienny, ale lepszy. POL-PRAKTIC 30-010 Kraków, ul. Oboźna 29 B - tel/fax +48 12 423 35 20 1 2 Moc i precyzja na wiele lat Wzmocniony, odporny na wyboczenia korpus redukuje drgania i zwiększa precyzję cięcia do maksimum Klasyczna i obdarzona dużą mocą technologia napędu noża oparta na przekładni

Bardziej szczegółowo

REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów

REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów Szlifierka do powierzchni obrotowych REINECKER RS 500 CNC elastyczna obróbka półfabrykatów narzędzi metodą wzdłużną, wcinającą i ciągu konturów MY BUDUJEMY SZLIFIERKI REINECKER RS Na szlifierce do powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych.

Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych. Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych. Nowy system CombiPro DS500 jest bardzo łatwy do zintegrowania z Waszym ciągiem produkcyjnym. Jest ekonomiczny, przyjazny dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 1/6 » korpus obrabiarki wykonany z żeliwa» 4 prowadnice w osi Z» konstrukcja bazująca na bramie» liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach» absolutny

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD Centra tokarskie DUGARD 100 ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD 100 Tokarki CNC Szybkie posuwy 30m/min, prowadnice liniowe w osiach X i Z Prowadnice liniowe zapewniają duże prędkości przesuwów

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

author m400 centrum sterowane numerycznie

author m400 centrum sterowane numerycznie author m400 centrum sterowane numerycznie author m400 centrum sterowane numerycznie Author m 400 to rozwiązanie marki Morbidelli, zaprojektowane aby spełnić wymagania nowoczesnego projektowania. Maszyna

Bardziej szczegółowo

Ś W IA T Ł O W O D O W Y

Ś W IA T Ł O W O D O W Y L A S E R Ś W IA T Ł O W O D O W Y POLSKIPRODUCENT OBRABIAREKCNC Dlaczego. firmy,którepracująnaobrabiarkachkimla. odnosząsukces? NaszafirmajakojedynawPolsceprojektujeiprodukujetakwydajneorazszybkie,ajednocześniestabilneiproste

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty godne zaufania 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI ROBOT PNEUMATYCZNY TYPU PICKER SPRAWDZONA KONSTRUKCJA I IDEALNIE

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC DIGIMA SMTCL VMC850B

PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC DIGIMA SMTCL VMC850B PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC DIGIMA SMTCL VMC850B PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE: VMC850B Przesuwy X/Y/Z 1000 / 560 / 650 mm Maks. obciążenie stołu 600 kg Stożek wrzeciona SK40 - Maks. moc wrzeciona 9/10,5

Bardziej szczegółowo

Centrum tokarskie TBI VT 410

Centrum tokarskie TBI VT 410 TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48 32 777 43 60 e-mail: biuro@tbitech.pl NIP: 639-192-88-08 KRS 0000298743 Centrum tokarskie TBI VT 410 TBI VT 630/2000 S t r o n a 2 Dbamy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Kontakt. Dla wzrostu wydajności. Achieve more...

Szkolenie. Kontakt. Dla wzrostu wydajności. Achieve more... Kontakt Agie Charmilles Sp. z o.o. Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy 05-090 Raszyn tel. +48 22 326 50 50 fax +48 22 326 50 99 www.gfac.com/pl Szkolenie Dla wzrostu wydajności Achieve more... Czy wiecie? 50%

Bardziej szczegółowo

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna TruBend Seria 7000: Najszybsze gięcie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Perfekcyjna współpraca maszyny i człowieka. Większa szybkość dzięki mniejszej wadze.

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC

Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC Bogaty standard w cenie podstawowej umożliwiający wysokowydajną produkcję seryjną detali TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC

Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC Renens, Lipiec 2009 Trimos S.A. Av.de Longe m alle 5 C H- 1020 Renens T. +41 21 633 01 12 F. +41 21 633 01 02 Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC Najwyższa dokładność

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

PRECYZJA 100% 90% 80% 70% 60% 50% SZYBKOŚĆ 40% 30% 20% 10% JAKOŚĆ POWIERZCHNI RÓBKI. Druty certyfikowane

PRECYZJA 100% 90% 80% 70% 60% 50% SZYBKOŚĆ 40% 30% 20% 10% JAKOŚĆ POWIERZCHNI RÓBKI. Druty certyfikowane RÓBKI Druty certyfikowane Czy wiecie? Stosowanie nie certyfikowanych materiałów eksploatacyjnych lub nieoryginalnych części zamiennych może obniżyć wydajność maszyny nawet o! Konkurencyjność Państwa maszyny

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swoją produkcję

Usprawnij swoją produkcję Usprawnij swoją produkcję Manipulatory Specyfikacje 2 Marka Plastigo Plastigo to marka, która należy do grona liderów wśród polskich dostawców wtryskarek oraz urządzeń peryferyjnych. Bogaty asortyment

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum obróbkowego typu MF500C QUASER (1 szt.)

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum obróbkowego typu MF500C QUASER (1 szt.) Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok NIP: 542 010 34 71, REGON:050211407 tel: (85) 6632-344, 6632-898,

Bardziej szczegółowo

EMA Ultima (aluminium) Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima

EMA Ultima (aluminium) Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima Automat do frezowania, piłowania do profili aluminiowych EMA Ultima Centrum obróbcze CNC do frezowania z integrowaną piłą do profili

Bardziej szczegółowo

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL Suszenie tworzywa 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI STANOWISKOWE NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja z przedmiotu Napęd robotów

Instrukcja z przedmiotu Napęd robotów POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Instrukcja z przedmiotu Napęd robotów Wieloosiowy liniowy napęd pozycjonujący robot ramieniowy RV-2AJ CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

Made for the future: ArciTech. Informacje podstawowe

Made for the future: ArciTech. Informacje podstawowe Made for the future: ArciTech Informacje podstawowe Made for the future: ArciTech 2 Niewiarygodnie szeroki program produktów na bazie jednej platformy: Nieskończona różnorodność Maksymalna elastyczność

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

TMALASER Teresa Malinowska

TMALASER Teresa Malinowska TMALASER Teresa Malinowska O NAS Firma TMALASER Teresa Malinowska działa od 2006 roku zgodnie z wymogami ISO. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest produkcja detali, podzespołów dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

5-osiowe Centrum Obróbkowe TBI U5

5-osiowe Centrum Obróbkowe TBI U5 -osiowe Centrum Obróbkowe TBI U Charakterystyka Korpus obrabiarki wykonany z żeliwa Stabilizacja temperaturowa wrzeciona Liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach Wszystkie elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T30-160 CNC T30-200 CNC T30-224 CNC T30-250 CNC T30-275 CNC T30-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 200HT / 200MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl

Centra. tokarskie DUGARD 200HT / 200MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl Centra tokarskie DUGARD H / MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD H/MC okarki CNC Konik Hydrauliczny Wysuw tuleii konika można sterować programem lub pedałem nożnym. Automatyczny czujnik kontroli

Bardziej szczegółowo

U n i wersa l n e Cen tru m O bróbkowe

U n i wersa l n e Cen tru m O bróbkowe U - 1 5 2 0 C o m p a ct U n i wersa l n e Cen tru m O bróbkowe M ech a n i ca l E n g i n eeri n g M a d e i n E u ro p e www.spinner.eu.com sales.poland@spinner.eu.com Najważniejsze cechy Dostępne w

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy Minarc Evo 180 BARDZO MAŁE ROZMIARY Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(6) MAŁY GIGANT SPAWANIA ELEKTRODAMI OTULONYMI (MMA) ZAWSZE I WSZĘDZIE Minarc Evo 180 to najnowsze urządzenie MMA z popularnej serii Minarc

Bardziej szczegółowo

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST GF Machining Solutions Mikron MILL P 800 U ST Mikron MILL P 800 U ST Toczenie. Frezowanie zgrubne. Wykańczanie powierzchni. Wszystkie operacje w jednym zamocowaniu. Kompaktowa konstrukcja Całkowicie zamknięta

Bardziej szczegółowo

Konsole sterujące SMART-Line do hydraulicznych ram badawczych. smart software. functional. design. modular. controlsgroup.net. efficient.

Konsole sterujące SMART-Line do hydraulicznych ram badawczych. smart software. functional. design. modular. controlsgroup.net. efficient. NEW Konsole sterujące SMART-Line do hydraulicznych ram badawczych itive smart software functional design controlsgroup.net modular expandab efficient technology SMART-Line NOWE konsole badawcze SMART-Line

Bardziej szczegółowo

Łożyska i Obudowy HFB.

Łożyska i Obudowy HFB. Łożyska i Obudowy HFB. Technologia w ruchu. 2 Używając wysokiej jakości sprawdzonych surowców stosujemy najnowocześniejsze urządzenia do obróbki żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, staliwa, stali nierdzewnej,

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK Collision Avoidance Zabezpieczenie przed wystąpieniem kolizji

SINUMERIK Collision Avoidance Zabezpieczenie przed wystąpieniem kolizji Zabezpieczenie przed wystąpieniem kolizji Optym. zabezpieczenie: Monitorowanie 3D w czasie rzeczywistym Monitorowanie statycznych i ruchomych komponentów oraz narzędzia Dla skomplik. operacji: Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Kompresor śrubowy GD-VSI7 7,5/13, 400V, GUDEPOL

Kompresor śrubowy GD-VSI7 7,5/13, 400V, GUDEPOL ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

Lasery Rotacyjne Gotowe do najtrudniejszych zadań

Lasery Rotacyjne Gotowe do najtrudniejszych zadań Lasery Rotacyjne Gotowe do najtrudniejszych zadań OD POCZĄTKU DO KOŃCA ZROBISZ WSZYSTKIE PRACE POMIAROWE Place budowy mogą różnić się drastycznie, od skromnych do bardzo złożonych zadań. Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę nowego Centrum Frezarskiego 5-osiowego typ VARIO HS-5 axis do obróbki kompozytów węglowych z kurtyną wodną - AVIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę nowego Centrum Frezarskiego 5-osiowego typ VARIO HS-5 axis do obróbki kompozytów węglowych z kurtyną wodną - AVIA Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok tel: (85) 6632-344, 6632-898, fax: (85) 6632-622 bj@medgal.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kompresor śrubowy GD-VSA9 18,5/13, 400V, GUDEPOL

Kompresor śrubowy GD-VSA9 18,5/13, 400V, GUDEPOL ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

PALETMASTER automatyczne magazynki pustych palet

PALETMASTER automatyczne magazynki pustych palet PALETMASTER automatyczne magazynki pustych palet Bezpieczne i wygodne rozwiązanie dla problemu pustych palet Automatyczne magazynki pustych palet poprawiają organizację ich składowania, zwiększają efektywność

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania szpitalne. Eksperci w automatyzacji opieki zdrowotnej

Zaawansowane rozwiązania szpitalne. Eksperci w automatyzacji opieki zdrowotnej Zaawansowane rozwiązania szpitalne Eksperci w automatyzacji opieki zdrowotnej OPIEKA NAD PACJENTEM OSZCZĘDNOŚCI Wielkie wyzwania współczesnej służby zdrowia Opieka zdrowotna w przystępnej cenie Stały inwentarz

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

MarShaft. Urządzenia do pomiaru wałków

MarShaft. Urządzenia do pomiaru wałków MarShaft. Pomiary części typu wałki w produkcji MarShaft MAN Ręczna, stykowa maszyna do pomiaru wałków MarShaft SCOPE. Optyczne urządzenie do pomiaru wałków MarShaft CNC. Automatyczne, stykowe centrum

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych.

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych. MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych. Potrzebujesz niezawodnego młota hydraulicznego do koparki? Prezentujemy młoty hydrauliczne serii EC Nasze nowe młoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO. ul. Polna 8 86-200 Chełmno. KRS 0000266071 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252375707

ZAPYTANIE OFERTOWE I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO. ul. Polna 8 86-200 Chełmno. KRS 0000266071 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252375707 Chełmno, dnia 14-11-2014 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE KRS 0000266071 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252375707 II. SPOSÓB UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOT. ZAMÓWIENIA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW

MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW Poziome maszyny wielowrzecionowe do głębokiego wiercenia Maszyny te służą do wiercenia otworów w grubych blachach wymienników ciepła przeznaczonych dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

Nano&Solution. Precyzyjne wycinarki drutowe wyposażone w napędy liniowe VZ300L VZ500L. Drain 1B (H=45)

Nano&Solution. Precyzyjne wycinarki drutowe wyposażone w napędy liniowe VZ300L VZ500L. Drain 1B (H=45) Air IN Ø 8 (H=0) 2510 3300 VZ300L VZ500L Precyzyjne wycinarki drutowe wyposażone w napędy liniowe Nano&Solution Wysoki Standard Doświadczenia korporacji Sodick oparte na programach CAE, wspomagających

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

Producent kotłów i palników na biomasę

Producent kotłów i palników na biomasę Producent kotłów i palników na biomasę FIRMA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOSTRZEWA zostało założone w roku 1978. Od początku firma zajmowała się produkcją urządzeń grzewczych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

ByAcademy Technical Training Lista kursów oferowanych przez Bystronic dla klientów na terenie Polski

ByAcademy Technical Training Lista kursów oferowanych przez Bystronic dla klientów na terenie Polski Lista kursów oferowanych przez Bystronic dla klientów na terenie 1/8 Podstawowe szkolenie z zakresu obsługi lasera (kurs 140) Uczestnicy potrafią obsługiwać wypalarkę i oprogramowanie ByVision, Handling

Bardziej szczegółowo

To k a r k a U l t r a p r e c y z y j n a

To k a r k a U l t r a p r e c y z y j n a To k a r k a U l t r a p r e c y z y j n a M ech a n i ca l E n g i n eeri n g M a d e i n G e rm a n y www.spinner.eu.com sales.poland@spinner.eu.com Najważniejsze cechy Precyzyjnie regulowany system

Bardziej szczegółowo

Quattrocode. Quattrocode elektroniczna maszyna do dorabiania kluczy frezowanych i nawiercanych.

Quattrocode. Quattrocode elektroniczna maszyna do dorabiania kluczy frezowanych i nawiercanych. Quattrocode Quattrocode Quattrocode elektroniczna maszyna do dorabiania kluczy frezowanych i nawiercanych. Quattrocode Najwyższej jakości technologicznie maszyna Quattrocode i Program Silca Quattrocode

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

Kasa Novitus Nano E Med

Kasa Novitus Nano E Med Kasa Novitus Nano E Med 1. Najnowocześniejsza, najbardziej zaawansowana technologicznie tego typu kasa na rynku, spełnia najnowsze wymagania Ministerstwa Finansów dotyczące urządzeń fiskalnych (kopia elektroniczna,

Bardziej szczegółowo

Lachenmeier Foliarka kapturowa stretch T1. Niewielka, ale o dużych możliwościach

Lachenmeier Foliarka kapturowa stretch T1. Niewielka, ale o dużych możliwościach Lachenmeier Foliarka kapturowa stretch T1 Niewielka, ale o dużych możliwościach Foliarki kapturowe stretch firmy Lachenmeier Technologia nakładania kaptura stretchowego zapewnia wiele znaczących korzyści

Bardziej szczegółowo

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur www.b-s.szczecin.pl B&S jest dynamicznie działającą firmą w branży obróbki metali, która specjalizuje się w cięciu i obróbce elementów metalowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne szlifierki do wałków

Precyzyjne szlifierki do wałków RS Precyzyjne szlifierki do wałków Seria RS modułowe precyzyjne szlifierki do powierzchni obrotowych do wszystkich zastosowań od 600 mm rozstawu w kłach do 6000 mm rozstawu w kłach Achse erfolgt stufenlos:

Bardziej szczegółowo

Normalia. Agathon Lider normalii do tłoczników. Nowa definicja precyzji.

Normalia. Agathon Lider normalii do tłoczników. Nowa definicja precyzji. Normalia Agathon Lider normalii do tłoczników Nowa definicja precyzji www.agathon.ch Elementy prowadzące Skonstruowane i wytwarzane zgdnie z normami ISO/DIN. Ujednolicone średnice ustalenia oraz wąskie

Bardziej szczegółowo

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 Przejmij kontrolę Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 W Circutorze zawsze przywiązywaliśmy szczególną wagę do innowacji i rozwoju technologii, aby zapewnić wydajniejsze wykorzystanie posiadanych

Bardziej szczegółowo

Wykrawanie bez granic.

Wykrawanie bez granic. TruPunch 3000: Wykrawanie bez granic. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Doskonała wydajność. Spis treści Doskonała wydajność. 2 Po prostu przekonuje. 3 Elastyczność

Bardziej szczegółowo

Gdy chłodziwo staje się płynnym narzędziem. Nasze zaangażowanie

Gdy chłodziwo staje się płynnym narzędziem. Nasze zaangażowanie Gdy chłodziwo staje się płynnym narzędziem. Nasze zaangażowanie Płynne narzędzie więcej niż tylko chłodziwo. Produktywność, wydajność ekonomiczna i jakość obróbki są czynnikami, które zależne są od doboru

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne aplikacje ruchome w wycinarkach laserowych

Dynamiczne aplikacje ruchome w wycinarkach laserowych Dynamiczne aplikacje ruchome w wycinarkach laserowych Cięcie laserowe należy do nowoczesnych metod obróbki materiałów. Jest bardzo istotną i ekonomiczną techniką w procesie produkcyjnym w przemyśle. Przewagą

Bardziej szczegółowo

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Alsipercha System zapobiegający upadkom z wysokości

Alsipercha System zapobiegający upadkom z wysokości ROZWIĄZANIA W SZALUNKACH Alsipercha System zapobiegający upadkom z wysokości ALSINA Misja Grupy Alsina "Oferowanie rozwiązań w zakresie konstrukcji betonowych, które pomagają naszym klientom poprawić wydajność

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo