Hiszpania Polska Francja ONA NX Włochy Portugalia USA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hiszpania Polska Francja ONA NX Włochy Portugalia USA"

Transkrypt

1 ONA NX

2 Elektroerozja wgłębna przy dużej prędkości, wysokiej precyzji i łatwej automatyzacji Krajowa Nagroda za Projekt Obrabiarki 2

3 Obsługa szybka, prosta i komfortowa Modele ONA NX posiadają system sterowania CNC oparty na najnowocześniejszej technologii właściwości operacyjnych Windows, który dostarcza operatorowi najnowsze osiągnięcia dotyczące łatwiejszej obsługi oraz wysoki poziom automatyzacji. Elektrodrążarki ONA NX są odzwierciedleniem nowej koncepcji w ekologicznym projektowaniu przemysłowym maszyn, gdzie premiuje się prostotę i skuteczność, przy jednoczesnym znacznym polepszeniu operatorowi komfortu obsługi. W modelach ONA NX komfort operatora nie oznacza pogorszenia BHP, ponieważ przy ich opracowywaniu skrupulatnie przestrzegano obowiązujących norm bezpieczeństwa, oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Charakteryzują się wspaniałą ergonomią co podkreśla ruchoma konsola zawierająca system sterowania CNC. Natomiast zwarta konstrukcja maszyn NX pozwala w maksymalny sposób zredukować zajmowaną powierzchnię nawet przy zastosowaniu specjalnych filtrów. Nasi najlepsi specjaliści w dziedzinie procesu elektroerozyjnego do Państwa dyspozycji W firmie ONA rozumiemy, że kluczem do sukcesu naszych Klientów jest zaoferowanie im serwisu i wsparcia technicznego niezbędnego do jak najefektywniejszego wykorzystania ich elektrodrążarki. Dział firmy ONA, Serwis Technologiczny i Procesowy (S.T.P.) ma za zadanie zagwarantować doskonałą integrację naszych produktów ze specyficznymi wymogami każdego z Klientów. Gwarantujemy tym samym, że nasi Klienci będą mogli zawsze w maksymalnym stopniu wykorzystać swoją maszynę marki ONA. Ten wyjątkowy serwis jest całkowicie bezpłatny. 3

4 Nadzwyczaj sztywna struktura mechaniczna Najnowsza generacja maszyn ONA NX posiada niespotykane właściwości mechanicznej sztywności i precyzji. Zostało to osiągnięte dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod projektowania, analiz, oraz technologii obróbki i montażu. Wszystkie maszyny są kontrolowane przy pomocy lasera przy sprawdzaniu pozycjonowania każdej z osi zgodnie z normami VDI Każda z maszyn zostaje poddana badaniom okrągłości zgodnie z ISO Duże wartości przesuwów oraz duża ładowność Mechaniczne rozwiązanie nieruchomego stołu w maszynach NX pozwala na uzyskiwanie dużych wartości przesuwów w osiach X i Y przy zagwarantowaniu dużej stabilności. Nieruchomy stół roboczy pozwala na obróbkę dużych detali, których masa spoczywa bezpośrednio na konstrukcji nośnej maszyny. Korpus maszyny produkowany jest ze stabilizowanego żeliwa szarego. Posiada strukturę symetryczną dla zabezpieczenia przed deformacjami termicznymi. 4

5 Zoptymalizowany projekt metodą elementów skończonych Konstrukcja mechaniczna maszyny została zaprojektowana przy wykorzystaniu metody elementów skończonych (FEM), dzięki czemu została przeanalizowana struktura maszyny w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy. W ten sposób można było wzmocnić konstrukcję w punktach najbardziej narażonych na obciążenia. W rezultacie osiągnięto strukturę o maksymalnej sztywności, która jest niezbędna dla uzyskania precyzyjnej obróbki elektroerozyjnej. Gwarantowana trwała precyzja Dla zagwarantowania maksymalnej precyzji w pozycjonowaniu osi X, Y, Z ich napęd realizowany jest przy pomocy serwomotorów, przenoszony poprzez łożyska kulkowe najwyższej jakości na precyzyjnych prowadnicach liniowych i sterowany systemem CNC w zamkniętej pętli ze sprzężeniem zwrotnym. Bezpośredni pomiar pozycjonowania w osiach X, Y, Z. We wszystkich modelach ONA NX pomiar pozycjonowania w osiach X, Y, Z realizowany jest poprzez zastosowanie optycznych liniałów o najwyższej precyzji. Użycie tych liniałów zapewnia możliwość śledzenia z najwyższą dokładnością rzeczywistej pozycji elektrody. 5

6 Nowy generator wnosi ważne rozwiązania automatyzacji Głębokość (mm) Natężnie (%) Zastosowana technologia: Techn. rowkowania grafit/stal Głębokość: 30 mm Uzyskana chropowatość końcowa: 20 VDI - Ra 1,00 µm System SAAC: całkowita automatyzacja obróbki elektrodami o ewoluujących powierzchniach System SAAC (Surface Automatic Adaptive Control) w który został zaopatrzony nowy generator maszyn ONA NX maksymalizuje skuteczność tego generatora w pracy elektroerozyjnej w której stosowane są elektrody o ewoluującej powierzchni. System dostosowuje natężenie erozji w funkcji erozjonowanej w danej chwili powierzchni. System SAAC pozwala na lepsze wykonywanie prac podczas których w znaczący sposób zmienia się obrabiana powierzchnia. Dzięki niemu zbędna jest jakakolwiek interwencja operatora jak i specjalne oprogramowanie ponieważ system ten jest całkowicie zintegrowany z Systemem Eksperckim sterowania CNC. System JOS: Jump Orbit System Nowatorski System JOS redukuje czas wykonania elektroerozji orbitowania. System definiuje jakie powierzchnie orbity zostały ukończone i eroduje tylko tam gdzie jest to konieczne. Zredukowanie czasu obróbki elektroerozyjnej jest znaczące w pracach wymagających elektrod o skomplikowanych kształtach, lub dużych powierzchniach. Doskonałe osiągi (do VDI=0) Generator maszyn ONA NX zapewnia absolutną niezawodność pracy raz najwyższą wydajność, tak w operacji początkowej jak i podczas obróbki wykończeniowej (do VDI = 0). 6

7 Ekspercki System Erozji (BES) Ekspercki System Erozji (BES) Proces elektroerozji Wyczuwanie Zabezpieczenie Każda iskra Optymalizacja Oszacowanie Monitorowanie 100% wydajności w operacjach bezobsługowych przy najbardziej skomplikowanych pracach W oparciu o olbrzymie doświadczenie firmy ONA w opracowywaniu generatorów o wysokim stopniu zautomatyzowania procesu elektroerozji, ONA stworzyła nowy Ekspercki System Erozji BES (Burning Expert System). Ten nowy System świadczy o zaawansowaniu firmy ONA w polepszeniu wydajności generatora w systemie pracy bezobsługowej. Dzięki niemu wymagające i skomplikowane prace, rowki o dużej głębokości bez płukania, duże powierzchnie, itd. mogą być wykonywane w trybie automatycznym przy zachowaniu gwarancji najwyższej jakości i precyzji, oraz pewności, że wydajność generatora będzie najwyższa w każdej fazie obróbki. Analiza procesu elektroerozji przy pomocy Systemu BES. Sterowanie pojedynczymi iskrami (iskra po iskrze). Pomiar wszystkich parametrów każdej iskry takich jak czas jonizacji, poziom wyładowania, itd. Detekcja warunków elektroerozji w każdej iskrze a w przypadku konieczności podejmowanie działań ochronnych. Elektroda: grafit Detal: stal Wymiary powierzchniowe: 200 cm 2 Zastosowana technologia: Technologia dla powierzchni grafit/stal Wykończenie powierzchni: 20 VDI- Ra 1,00 mm Sterowanie zespołem iskier. Ocena grupy iskier i podejmowanie koniecznych działań. Sterowanie próbkowaniem czasowym. Ocena każdego próbkowania przy jednoczesnej analizie uprzednich wartości i modyfikacji trybu pracy w celu zwiększenia wydajności procesu elektroerozji. 7

8 Szybszy i bardziej precyzyjny proces elektroerozji przy zachowaniu wyższej jakości powierzchniowej Większa precyzja Technologia impulsów przy dużej prędkości zastosowana w modelach NX umożliwia poprawę precyzji prac wykonywanych przy trudnych warunkach płukania. Zastosowanie tej technologii eliminuje potrzebę użycia bocznego rowkowania elektrod przy wykonywaniu rowków, dzięki czemu nie występuje zjawisko deformacji spowodowanej przepływem dielektryku w rowkowaniu drążonego wgłębienia i zmniejsza się podwymiar elektrod. Zwiększenie głębokości obróbki przy wykonywaniu rowków Istnieje możliwość wykonywania rowków o dużej głębokości przy zagwarantowaniu uzyskania maksymalnej jakości i precyzji. Elektroda: grafit Detal: stal Zastosowana technologia: Technologia rowkowania Głębokość: 100 mm Uzyskana chropowatość końcowa: 22 VDI - Ra 1,26 µm 8

9 Elektroda: miedź Detal: stal Wymiary powierzchni: 225 cm 2 Zastosowana technologia: Technologia dla powierzchni miedź/stal Wykończenie powierzchni: 20 VDI- Ra 1,00 µm Uzyskana chropowatość końcowa 1,2 Chropowatość Ra 1,1 1 0,9 0,8 1 0,96 0,96 0,96 0,9 0,88 0,94 0,98 Ra wybrane +10% Ra pomierzone Ra wybrane -10% 0, Ilość pomiarów Tabele technologiczne i specjalistyczne strategie rowkowania System CNC zawiera tabele technologiczne dedykowane realizacji rowkowania. Kreator Estrategy Generator Wizard do automatycznego generowania programów zawiera także niezbędną informację potrzebną operatorowi do natychmiastowego i automatycznego utworzenia najbardziej optymalnego programu dla danego typu rowkowania. Polepszenie jednorodności chropowatości na dużych powierzchniach. Technologia impulsów przy dużych prędkościach jest korzystna dla otrzymania końcowych, dużo bardziej jednorodnych, chropowatości na dużych powierzchniach. System sterowania CNC maszyn ONA NX zawiera specjalnie opracowane tabele technologiczne dla uzyskania doskonałych i jednorodnych chropowatości na dużych obrabianych powierzchniach. 9

10 System sterowania CNC pozwalający na pracę w 3D bez ograniczeń Funkcja A-SPACE System sterowania CNC zawiera nową funkcję A-SPACE (oś elektroerozji w przestrzeni), która pozwala każdej z programowalnych funkcji elektroerozji CNC (sferyczne, stożkowe, orbitowania, wektorowe, itd.) na jej wykonywanie w dowolnym kierunku przestrzeni. Stałe cykle programowalne: - Orbitowanie po okręgu ekspansywne. - Orbitowanie po okręgu ekspansywne przy 45º. - Orbitowanie po kwadracie ekspansywne. - Orbitowanie po kwadracie ekspansywne przy 45º. - Elektroerozja Wektorowa. - Elektroerozja Stożkowa po kwadracie rosnąca /malejąca. - Elektroerozja Stożkowa po okręgu rosnąca /malejąca. - Elektroerozja orbitowania z funkcją ANGUL. - Elektroerozja sferyczna rosnąca / malejąca. 10

11 3D SETUP: Uproszczenie oraz skrócenie czasu rozruchu Moduł 3D SETUP, w który zaopatrzony jest system sterowania CNC obejmuje szeroką gamę automatycznych cykli pomiarowych, które pozwalają na znaczne uproszczenie ustawienia detalu i elektrody w maszynie. Moduł 3D SETUP pozwala realizować: Ruchy sterowane ręczne: Przy pomocy pilota można zdalnie Z-M sterować ruchami maszyny w odniesieniu do zdefiniowanej osi elektroerozji i osi podstawowych z możliwością wykonania wszelkiego typu centrowania w przestrzeni. Automatyczne centrowanie w każdym kierunku przestrzeni. Istnieje możliwość realizacji automatycznego centrowania wewnętrznego, zewnętrznego, w narożnikach, płaszczyznach oraz punktu środkowego w każdej zdefiniowanej płaszczyźnie we wszystkich kierunkach przestrzeni. Automatyczne wyrównanie osi maszyny do osi detalu, dzięki automatycznemu pomiarowi odchyłek detalu w stosunku do podstawowych osi. 3D SETUP także koryguje automatycznie program orbitowania i osi C. ZONE 3 Z-M ZONE 1 ZONE 4 Y-M ZONE 4 ZONE 2 ZONE 1 R DP Y-M ZONE 2 ZONE 3 X-M WT WP X-M 11

12 CNC dostosowane do łącza Ethernet, USB, komunikatów GSM... Łącze Ethernet i automatyczne przesyłanie komunikatów. Port RJ45 i łącze Ethernet w które seryjnie są wyposażone maszyny ONA NX umożliwiają użytkownikom na znaczny postęp w automatyzacji i sterowaniu maszynami, pozwalając na ich integrację w sieci LAN (Local Area Network). CNC pozwala na automatyczne przesyłanie komunikatów na odległość do licznych adresów poczty elektronicznej wyspecyfikowane przez użytkownika wraz z możliwościami dołączania plików zawierających technologię, kompensacje, dane historyczne każdego detalu Sterowanie wielozadaniowe. W czasie wykonywania programu system sterowania odwzorowuje w czasie rzeczywistym trajektorię orbit, skuteczność sprawności generatora, wizualizacja kraterów i obramowań. Istnieje także możliwość jednoczesnej edycji programów, technologii, strategii, projektów Można także zaprogramować komunikaty informujące o stanie wykonywania programu tak aby w każdej chwili zdalnie wiedzieć o zaawansowaniu danego zadania. 12

13 Strategy Generator Wizard: kreator automatycznego tworzenia strategii Kreator automatycznego tworzenia programów (Strategy Generator Wizard) analizuje optymalny proces erozji wskazując na warunki początkowe i końcowe a także przewymiarowanie elektrod automatycznie tworząc najodpowiedniejszy program. Operator musi jedynie wypełnić prosty kwestionariusz wyszczególniając: 1. Charakterystyka pracy: Głębokość, typ wnęki, materiał elektroda / detal, oś elektroerozji, użyta elektroda.. Wybór kryterium pracy, prędkość, jednorodność powierzchni, minimalne zużycie. 2. Technologia Definicja parametrów obróbki zgrubnej: - Wprowadzając bezpośrednio początkową wartość VDI. - Definiując powierzchnię frontową elektrody. - Zatwierdzając wartość zadanego podwymiaru. Określenie parametrów wykończenia: - Wprowadzając końcową wartość VDI. - Określając całkowitą powierzchnię elektrody. 3. Typ strategii wykończenia Orbitowania po kwadracie i po okręgu. Sferyczne rosnące i malejące. Zakończanie krawędzi. Erozje, itd. 4. Specyfika elektroerozji Tabele ustalania kąta elektrody, parametrów płukania, tabele technologiczne, itd. Przy wykorzystaniu tego systemu po wprowadzeniu minimalnej ilości danych SGW analizuje pracę i automatycznie generuje program. System automatycznego doboru strategii oddaje do dyspozycji użytkownika całe wieloletnie doświadczenie firmy ONA, redukując do minimum czas przyuczenia operatora. Jednak dla użytkowników chcących wykorzystać w systemie CNC swoje własne doświadczenie, mają możliwość tworzenia własnych tabeli technologicznych i wykorzystywanie ich przy automatycznym doborze strategii. 13

14 Project Generator Wizard: kreator tworzenia projektów Wykonywanie prac wymagających użycie wielu elektrod wymaga tworzenia długich i skomplikowanych programów. W celu uproszczenia programowania i nadzorowania tego typu prac nowy system CNC został wyposażony w Kreatora generowania projektów nazwanego PGW (Project Generator Wizard). PGW jest programem zarządzającym strategiami i elektrodami pozwalając w sposób intuicyjny przyporządkowywać: - Pliki z danymi elektrod. - Potrzebne elektrody. - Elektroerozję wykonywaną poszczególnymi elektrodami. PGW uwidacznia przy pomocy struktury drzewa podsumowanie wykonanej pracy pozwalając na natychmiastowy dostęp do każdego z katalogów drzewa. W ten sam sposób przedstawia podsumowanie pracy do wykonania, pozwalając na edycję strategii, programów, plików przesunięć, technologii itd. we wspomaganej formie. Operator także ma możność wymiany programów, strategii, instrukcji, itd. pomiędzy poszczególnymi projektami. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia zaistniała możliwość racjonalnego, szybkiego i elastycznego zarządzania skomplikowanymi pracami. 14

15 Skuteczna automatyzacja Maszyny ONA NX zostały opracowane z myślą aby można było całkowicie zautomatyzować każdy rodzaj wykonywanej na nich pracy w sposób prosty i skuteczny. Potężny system CNC który zawiera maszyna współpracujący z automatycznym zmieniaczem elektrod o pojemności aż do 40 pozycji (ø 51 mm) oraz ze zmieniaczem palet pozwala na zautomatyzowanie najbardziej skomplikowanych prac przy zredukowanym koszcie inwestycji. Obrotowy czterdziestopozycyjny zmieniacz elektrod jest całkowicie zintegrowany z maszyną i sterowany zdalnym pilotem. Dla zaoszczędzenia czynności i czasu zmieniacz posiada system załadowczy z podwójnym uchwytem dzięki czemu czas wymiany elektrody w głowicy został zredukowany do połowy. Obrotowy zmieniacz elektrod pozwala na załadunek: - 40 elektrod - ø 51 mm. - lub 20 elektrod - ø 105 mm. - lub 13 elektrod - ø 160 mm. Modele ONA NX mogą zostać wyposażone w dwa linowe magazyny elektrod, usytuowane po obu bokach wanny roboczej. Każdy liniowy magazyn elektrod może być dostarczony w jednej z dwóch konfiguracji. W modelach NX4 i NX4C - na 6 pozycji z rozstawem osi 80 mm. - na 11 pozycji. z rozstawem osi 38 mm. W modelu NX6 - na 8 pozycji z rozstawem osi 85 mm. - na 16 pozycji. z rozstawem osi 38 mm. W modelu NX7 - na 10 pozycji z rozstawem osi 80 mm. - na 20 pozycji. z rozstawem osi 38 mm. 15

16 Ekologiczny filtr całkowicie zautomatyzowany Czynnik filtrujący: specjalny papier filtrujący Rozwiązanie przedstawione przez firmę ONA w procesie filtrowania jest wielkim osiągnięciem w stosunku do powszechnie stosowanych filtrów w procesie elektroerozji. Najważniejsze zalety konkurencyjne: Bez wymiennych wkładów. Olbrzymia niezawodność. Długi okres trwałości (średni czas pracy powyżej roboczogodzin bez żadnych kosztów utrzymania). Ekologiczny. Wspaniała jakość filtracji (1 mikron). Automatyczne czyszczenie i wydobywanie osadu. Maksymalna produktywność Całkowita automatyzacja filtra pozwala na nieprzerwaną pracę maszyny. Nie potrzeba zatrzymywać maszyny nawet przy wydobywaniu osadu. Oszczędności przy stosowaniu filtra ONA Dzięki zastosowaniu filtra ONA można przeprowadzać proces produkcyjny o wiele bardziej czysty ponieważ powstają minimalne odpady. Przykład kosztów utrzymania powszechnie stosowanych filtrów na wkłady wymienne. Wkłady filtrujące 6 sztuk /szt. Godzina pracy elektrodrążarki...25 /godz. Koszty robocizny...25 /godzi. Częstotliwość wymiany co / 200 roboczogodzin Czas wymiany...0,5 godz. Całkowite wydatki związane z filtracją Koszty 6 wkładów po Zatrzymanie maszyny 0,5 h x ,5 Koszty robocizny 0,5 h x ,5 Całkowity koszt w ciągu 2 tygodni (150 / 200 h) 205 Nowatorski system filtracyjny ONA pozwala zaoszczędzić rocznie (50 tygodni) minimum

17 Charakterystyczne funkcje systemu CNC ONA-S64 4 osie sterowane jednocześnie przez CNC: X, Y, Z, C. Interpolacja Liniowa, Kołowa, Spiralna. Pojemność pamięci (rozszerzalna opcjonalnie) 64 MB do 6 GB. Łączność zewnętrzna USB (mobile flash disk) (32 MB ~ 1GB), łącze RJ 45 i Ethernet. Automatyczne przesyłanie komunikatów na odległość ( ) Do telefonu komórkowego lub PC, dołączając pliki historii obróbki detalu, itd. Język programowania Wspomagany lub ASCII. Funkcja A-SPACE (Axis for erosion in SPACE) Pozwala każdej z funkcji programowalnej w CNC (sferyczne, stożkowe, orbitowania, wektorowe, itd.) działać w jakimkolwiek kierunku przestrzeni. Sposoby wykonawstwa - Normalny - Na sucho - Symulacja - Blok po bloku - Powrót po obwiedni Odwzorowanie graficzne Wizualizacja trajektorii orbitowania. Wizualizacja kraterów. Wizualizacja obwiedni. Wizualizacja skuteczności. Eksperckiego Systemu Erozji (BES). Języki Hiszpański, angielski, francuski, włoski, niemiecki, portugalski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony Alarmy i Diagnostyka Wskazania alarmów i diagnostyki są wyświetlane wraz z tekstem objaśniającym (rekordy programu, czasy orbitowania, czasy reżimu, itd.) System współrzędnych Kartezjański i biegunowy (wektory). Współrzędne pracy maszyny odwzorowane w przestrzeni. SGW Strategie Automatyczne generowanie programów. Strategie i Tabele technologiczne użytkownika Użytkownik ma możność tworzenia własnych tabeli technologicznych i ich używania w automatycznym opracowywaniu strategii. Dedykowane strategie i tabele technologiczne - Dla rowkowania - Dla dużych obrabianych powierzchni. PGW Projekty Automatyczne generowanie projektów. 3D SETUP: automatyczne cykle pomiarowe w każdym kierunku przestrzeni - Automatyczne centrowanie wewnętrzne, zewnętrzne, w narożnikach, płaszczyznach oraz punktu środkowego w każdej zdefiniowanej płaszczyźnie we wszystkich kierunkach przestrzeni - Automatyczne wyrównanie osi maszyny do osi detalu, automatyczna korekta programu orbitowania i osi C. - Ruchy sterowane ręczne odniesieniu do zdefiniowanej osi elektroerozji i osi podstawowych. Definicja strefy obróbki Użytkownik może zdefiniować użyteczną strefę pracy. System antykolizyjny Zabezpiecza elektrodę przed zniszczeniem przy ewentualnej kolizji z detalem Bifurkacje Rozgałęzienia: zależne lub niezależne. Funkcja powtarzania Korekcja elektrody Korekcja błędów centrowania elektrody. Katalogowanie danych Programy, technologie, przesunięcia, przejścia, kompensacje, dane historyczne. Eksplorator (wyszukiwarka) danych. Kompensacje - Kompensacja szczeliny GAP - Kompensacja promienia elektrody - Kompensacja błędu pozycjonowania w osiach X, Y, Z Automatyka zewnętrzna Programowalna Stałe cykle programowalne Orbitowanie po okręgu i po kwadracie ekspansywne. Orbitowanie po okręgu i po kwadracie ekspansywne przy 45ľ. Elektroerozja Wektorowa. Elektroerozja Stożkowa po kwadracie rosnąca / malejąca. Erozja orbitowania z funkcją ANGUL. Erozja Sferyczna rosnąca / malejąca. Erozja Śrubowa zewnętrzna / wewnętrzna. Samowyłączenie Po zakończeniu pracy, w sytuacji alarmowej, przy zaprogramowanym zatrzymaniu. Samozałączenie Wznowienie pracy po zaniku zasilania 17

18 18

19

20

21 Gama i modele NX4C Opuszczane drzwi Wymiarowanie odnosi się do modeli NX4 i NX4C z 40 pozycyjnym obrotowym zmieniaczem elektrod. 21

22 Gama i modele NX6 Opuszczane drzwi

23 Gama i modele NX7 Opuszczane drzwi

24 Hiszpania Centrala/Pó noc Eguzkitza, 1 Apdo DURANGO Bizkaia (SPAIN) Tel.: * Fax: Polska ONA POLSKA Sp. z o.o Józefów; Skr. 73 tel.: faks: Katalonia Pol. Ind. Santiga Pass. Arraona, 4 - Nau BARBERÁ DEL VALLÉS (Barcelona) Tel.: Fax: Centrum P.I.Estación C/Milanos, 10 - Nave PINTO (Madrid) Tel.: Fax: Lewant P. I. L Horteta II C/Massamagrell, RAFELBUOL (Valencia) Tel.: Fax: Francja ONA ELECTRO-EROSION, S.A.R.L. 20 rue Salvador Allende Z.I. Molina / La Chazotte LA TALAUDIERE Tel.: (33) Fax: (33) Włochy ONA ELETTROEROSIONE Via F. Santi 1/ NICHELINO (TO) Tel.: (39) / Fax: (39) Portugalia ONA ELECTRO-EROSION, LDA. C. Emp. Vilar do Pinheiro Via José Regio (EN 13) - Frac o 1- N VILAR DO PINHEIRO Tel.: /4/5/7 Fax: Przyjazna technologia USA ONA AMERICA INC. 108 McDonough Street DAYTON, OH Phone. (937) Fax. (937)

NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI

NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI FORM 20 FORM 30 NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI 2 Spis treści Cechy główne Konstrukcja mechaniczna Sterowanie 4 6 10 Generator Przygotowanie drążenia GF Machining Solutions 12 13 14 FORM 20 FORM

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

Kontrola procesów produkcyjnych - rozwiązania techniczne

Kontrola procesów produkcyjnych - rozwiązania techniczne Przewodnik kieszonkowy Rozwiązania pomiarowe dla obrabiarek CNC Kontrola procesów produkcyjnych - rozwiązania techniczne Poprawa jakości obróbki oraz wzrost wydajności Sondy do obrabiarek CNC Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC. Rozwiązania. Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności

Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC. Rozwiązania. Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności Przewodnik kieszonkowy Sondy dla obrabiarek CNC Rozwiązania Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności Sondy do obrabiarek CNC Rozwiązania Zawartość przewodnika kieszonkowego Niniejszy przewodnik

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach.

Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach. TruLaser: Ekonomiczne cięcie grubych i cienkich blach. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Podejmujemy wyzwania. Spis treści Podejmujemy wyzwania. 2 W rękach

Bardziej szczegółowo

Journal rozpoczęcie współpracy

Journal rozpoczęcie współpracy Journal rozpoczęcie współpracy DMG i MORI SEIKI rozpoczynają współpracę w Europie EMO 2011 rozpoczęcie wspólpracy DMG / MORI SEIKI na terenie Europy Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK MDynamics. Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK. www.siemens.pl/sinumerikmdynamics

SINUMERIK MDynamics. Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK. www.siemens.pl/sinumerikmdynamics SINUMERIK MDynamics Najwyższa wydajność frezowania powierzchni w jednym pakiecie technologicznym SINUMERIK www.siemens.pl/sinumerikmdynamics Spis treści Od pomysłu do gotowego detalu SINUMERIK MDynamics

Bardziej szczegółowo

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Przegląd maszyn: Program produkcji Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Wszystko, czego Państwo potrzebują. Spis treści TruLaser: Ekonomiczne cięcie grubych i

Bardziej szczegółowo

ANDRE ABRASIVE ARTICLES

ANDRE ABRASIVE ARTICLES 2/2008 czerwiec NUMER 2 (35) 2008 FORUM NARZĘDZIOWE W numerze: Szanowni Państwo! Witam tuż przed wakacjami. Początek roku minął mi szybko, Wielkanoc była wcześnie, święta majowe odczułem jako krótkie,

Bardziej szczegółowo

journal Premiera światowa: DMC 850 V i DMC 1150 V z CELOS i nowym design nº 1 2014

journal Premiera światowa: DMC 850 V i DMC 1150 V z CELOS i nowym design nº 1 2014 Magazyn dla klientów DMG MORI CELOS marki DMG MORI od pomysłu do gotowego produktu. 24 premiery światowe w 2014 roku, 9 z nich już w pierwszym półroczu. Systemy DMG MORI Rozwiązania z obszaru automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-426X OBERON

ISSN 1509-426X OBERON ISSN 1509-426X OBERON KWARTALNIK INFORMACYJNO-TECHNICZNY NUMER 02 (31) 2007 OBRABIARKI F R E Z A R K I T O K A R K I C E N T R A O B R Ó B C Z E EC-400 Poziome centrum obróbcze z systemem 2 palet (400

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. automatyki ISSN 1507-3890 3/2004 (41) Roboty przemysłowe FANUC Robotics. InTouch 9.0. ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265

Biuletyn. automatyki ISSN 1507-3890 3/2004 (41) Roboty przemysłowe FANUC Robotics. InTouch 9.0. ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265 Biuletyn automatyki 3/2004 (41) ISSN 1507-3890 Roboty przemysłowe FANUC Robotics InTouch 9.0 ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265 3 Szanowni Państwo! Spis treści Oddajemy do rąk Państwa

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X KWARTALIK IFORMACYJO-TECHICZY UMER 02 (43) 2010 Zamówione materiały F UMER 02 (43) 2010 dostarczamy w 24 godziny! OBERO Robert Dyrda ul. Cicha 15; 88-100 Inowrocław tel.

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości

Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości Nowości 2014 Augmented Reality zapraszamy do świata rozszerzonej rzeczywistości Czy chcesz dowiedzieć się, jak ważka BionicOpter wygląda od środka? Jest to możliwe dzięki zastosowaniu rozszerzonej rzeczywistości!

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

efektywne rozwiązania CAM

efektywne rozwiązania CAM hypermill efektywne rozwiązania CAM Optymalizacja procesów, bezpieczne inwestycje, sukces w produkcji EVATRONIX SA, polski przedstawiciel firmy OPEN MIND Technologies AG, oferuje Państwu oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

Linia produktów VERICUT firmy CGTech

Linia produktów VERICUT firmy CGTech Linia produktów VERICUT firmy CGTech VERICUT VERIFICATION Moduły oprogramowania VERICUT To podstawowy moduł linii produktów VERICUT. Zawiera wszystko, co jest niezbędne do symulacji i weryfikacji 3- osiowego

Bardziej szczegółowo

hypermill najbardziej wszechstronne i elastyczne rozwiązanie CAM dostępne na rynku

hypermill najbardziej wszechstronne i elastyczne rozwiązanie CAM dostępne na rynku Rozwiązania CAD/CAM hypermill pozwala reagować szybko, sprawnie i dostosować się do warunków rynkowych Motoryzacja Projektowanie form Przemysł lotniczy Przemysł mechaniczny hypermill najbardziej wszechstronne

Bardziej szczegółowo