GE Security. Serwer Wideo FVS. Instrukcja użytkownika i instalatora. Marzec 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GE Security. Serwer Wideo FVS. Instrukcja użytkownika i instalatora. Marzec 2006"

Transkrypt

1 GE Security Serwer Wideo FVS Instrukcja użytkownika i instalatora Marzec 2006

2

3 GE Security Spis Treści Rozdział 1 Wprowadzenie do FVS 1 Najpierw To Przeczytaj... 1 Ustawianie Sprzętu... 3 Zawartość Systemu... 3 Złączki Używane z FVS... 3 Łączenie Sprzętu FVS... 5 Oglądanie Wideo bez Komputera... 8 Używanie Opcji Oglądania Video Out... 8 Dostęp do FVS... 9 Dostęp do FVS przezs Serwer Proxy GE Security...11 Rozdział 2 Podstawowa Konfiguracja FVS 13 Inicjacja Komunikacji z FVS...13 Konfigurowanie Komunikacji Sieciowej Bramy Synchronizacja Czasu Serwera...20 Rozdział 3 Konfiguracja Własna FVS 23 Bramy...25 Rejestratory...26 Serwery Proxy...26 Czujniki...27 Audio...29 Kamery...31 Ustawienia Powiadamiania...34 Komunikacja Modemem...42 Odłączanie FVS...48 Specyfikacje Techniczne...48 Seria SVG...48 Przepisy...51 Zmienianie Hasła Logowania SVConfigHTML...52 Dostęp do FVS Przez Firewall

4 2

5 Wprowadzenie do FVS Rozdział1 FVS działa jako brama dla wejść wideo, audio i czujników oraz dla żądań klienta. Klient komunikuje się z bramą poprzez łącze internetowe PC hosta. Ten dokument opisuje następujące kroki, wymagane, aby skutecznie ustawić i skonfigurować bramę. Ustawianie Sprzętu na stronie 3 Przyłączanie sprzętu audio i wideo, FVS oraz innego osprzętu. FVS i konfigurowanie jego dostępu. Zanim Zaczniesz Przed konfiguracją FVS, wykonaj poniższe: Przeczytaj cały dział Najpierw To Przeczytaj. Podłącz bramę FVS zgodnie z opisem w Ustawianie sprzętu na stronie 3. Najpierw To Przeczytaj OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE W UKŁADZIE. Przeczytaj wszystkie przestrogi w tej części przed dalszym postępowaniem. Dostarczony system został przetestowany w skrajnych warunkach, abyś mógł cieszyć się produktem wysokiej jakości i trwałym. FVS oraz wszystkie jego pochodne posiadają gwarancję na rok po wysyłce. W obrębie systemu występują niebezpieczne napięcia. Nie spowodują one uszkodzenia ani szkody, jeśli system jest prawidłowo eksploatowany. 1

6 Zabrania się klientowi i każdemu użytkownikowi otwierać produkt. Tylko personel autoryzowany przez GE Security może otworzyć produkt. Otwarcie systemu przez nieautoryzowany personel spowoduje unieważnienie rocznej gwarancji produktu. GE Security nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia czy szkody spowodowane nieprawidłowym użyciem produktu. Otrzymane urządzenie zostało sprawdzone w naszych laboratoriach przed wysyłką. GE Security nie bierze odpowiedzialności za wady spowodowane nieprawidłowymi warunkami podczas wysyłki. Długość kabla współosiowego pomiędzy zewnętrzną kamerą i FVS powyżej 40 metrów wymaga instalacji modułu ochrony przeciwprzepięciowej pomiędzy złączem wejścia wideo na FVS a kablem idącym od zewnętrznej kamery. Moduły ochrony przeciwprzepięciowej należy nabyć osobno, mogą być one jednak zamówione jako element specjalnego zestawu. Jeżeli moduły są potrzebne, skontaktuj się ze swoim dostawcą,. Urządzenie można instalować TYLKO w gnieździe z Elektrycznym Uziemieniem Bezpieczeństwa. GE Security nie ponosi odpowiedzialności za szkody i/lub uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną. Do pomocy w tych kwestiach wezwij autoryzowanego elektryka. OSTRZEŻENIE Nie podłączaj żadnego kabla do systemu, jeżeli nie ma połączenia z ochronnym uziemieniem. W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, podłącz FVS do uziemionego gniazdka elektrycznego za pomocą dostarczonego przewodu zasilania, zanim dokonasz innych podłączeń do urządzenia FVS. Jeżeli system ma zostać odłączony, przewód zasilania odłącz na końcu. Najpierw wyłącz system za pomocą przełącznika zasilania na urządzeniu. Uwaga: Zastąpienie baterii niewłaściwym typem grozi eksplozją. Usuwanie zużytych baterii zgodnie z instrukcją. W wypadku nieprawidłowości odnośnie produktu, proszę skontaktować się ze swoim dostawcą lub działem technicznym GE Security. Mocno zalecamy przeczytanie całej niniejszej instrukcji przed uruchomieniem produktu. 2

7 Ustawianie Sprzętu Ta część opisuje, jak przeprowadzić połączenia sprzętu niezbędne do skutecznej instalacji bramy. Zawartość systemu Twój system zawiera następujące elementów: Urządzenie FVS 2 metry standardowego przewodu typu ethernet Przewód zasilający 230V Złączki Używane Z FVS FVS używa następujące urządzenia połączeniowe: Elektryczność Zakres dostarczonego napięcia waha się od 90V do 250V prądu zmiennego. Oznacza to, że FVS można zasilać z sieci 110V i 230V. Należy użyć przewodu podwojonego, izolowanego i uziemionego. Wideo Do FVS można podłączyć do 16 kamer analogowych. Wideo podłącza się poprzez złączki BNC. Przewody BNC muszą mieć możliwość dostarczania sygnałów wideo z amplitudą nie większą niż 1Vpp. Tłumienie między źródłem wideo a FVS nie powinno być większe niż 6dB. Tłumienie można skompensować przy pomocy wzmacniacza wideo. PTZ Niektóre kamery posiadają różne kombinacje funkcji panoramowania, przechylania i zbliżania, PTZ (Pan, Tilt i Zoom). Polecenia PTZ są przekazywane od jednostki FVS do kamer przez porty COM1 (RS-232) lub COM2 (RS-485), zależnie od protokołu kamery. Do jednego portu COM2 RS-485 można podłączyć do 64 kamer. 3

8 Kontrolę PTZ uzyskuje się za pomocą zmieniających się kombinacji wtyków, jak opisano w poniższej tabeli. Tabela opisuje również jak wykonać te połączenia za pomocą dostarczonego płaskiego przewodu sterowania. Protokół/ Port Wtyki sterujące Pozycja płaskiego przewodu Wtyk 2 (RXD) Drut 3 RS232 (COM1) Wtyk 3 (TXD) Drut 5 Wtyk 5 (GND) Drut 9 RS485 (COM2) Wtyk 1 (Dane +) Wtyk 3 (Dane -) Drut 1 Drut 5 OSTRZEŻENIE Niewłaściwe użycie portów COM może spowodować uszkodzenie kamery i/lub FVS. Eternet FVS można podłączyć do sieci przez gniazdo, przełącznik lub router, lub bezpośrednio do PC. Więcej informacji o połączeniach sieciowych można znaleźć w następnym dziale. Czujniki Wejściowe i Aktywatory Możesz podłączyć do sześciu czujników wejściowych i dwóch aktywatorów wyjściowych za pomocą adaptera czujników (opcjonalnie). Adapter czujników łączy się z portem równoległym czujników. Więcej informacji znajdziesz w Instalowanie Czujników na stronie 7. 4

9 Łączenie Sprzętu FVS Ten dział pokazuje, jak prawidłowo połączyć FVS i jego dodatki. Więcej informacji o tym, jak instalować i aktywować czujniki w Instalowanie Czujników na stronie 7. Poniższa ilustracja pokazuje tył FVS, gdzie dokonuje się podłączeń sprzętu. Rycina 1 Obszar Połączeń FVS 5

10 Aby zainstalować sprzęt FVS OSTRZEŻENIE Jeśli kamera wymaga zasilania prądem stałym, musisz upewnić się, że są do niej podłączone właściwe wyprowadzenia biegunowości. Na przewodzie zasilania zapewnionym przez GE Security oznaczono dodatnie (+) wyprowadzenie. Nie podłączaj modemu komórkowego w tym czasie. Modem komórkowy należy skonfigurować zanim zostanie podłączony. 1 Podłącz przewód zasilania do wtyczki zasilania prądem zmiennym na jednostce FVS. 2 Podłącz zasilanie do wszystkich kamer wideo. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dołączonej do kamer. 3 Podłącz przewód BNC pomiędzy każdą kamerą i złączką BNC wideo (V1, V2...VN) za pomocą przewodu BNC wideo i złącza (dołączone). 4 Podłącz przewód sieci Eternet z portu ETH FVS jak następuje: A Jeśli FVS jest podłączony do gniazda, przełącznika lub routera, podłącz go za pomocą standardowego przewodu (załączony). Można użyć każdego przewodu zgodnego z CAT5, o długości do 100 metrów. B Jeśli FVS jest podłączony bezpośrednio do PC, podłącz go za pomocą przewodu skrzyżowanego. 5 Jeśli używasz kamer PTZ, podłącz przewody sterowania następująco: A Dla kamer RS-232, do kamery podłącz przewód z portu COM1 na FVS. B Dla kamer RS-485, do kamery podłącz przewód z portu COM2 na FVS. 6 Jeśli używasz mikrofonów wejściowych, podłącz je do wejść audio. 7 Jeśli używasz czujników wejściowych lub aktywatorów wyjściowych, przeprowadź poniższe: A Podłącz adapter czujników (Rycina 2 na stronie 7) do portu równoległego czujników. B Połącz każdą parę wyprowadzeń czujników z odnośną parą wejść In (In1, In2...) lub Out (Out1, Out2...) na adapterze czujników. 8 Włącz przełącznikiem zasilanie FVS. Zielona dioda zasilania na froncie jednostki powinna się zapalić. 6

11 Po kilku sekundach sygnał dźwiękowy wskazuje, że podstawowy system działa. Aktywność czerwonej diody wskaźnika monitorowego na froncie jednostki wskazuje, że następuje dostęp do twardego dysku. Twój sprzęt jest teraz zainstalowany. Postępuj zgodnie z podstawową instalacją i konfiguracją opisaną w Rozdziale 2, Podstawowa Konfiguracja FVS. Instalowanie Czujników Na swoim FVS możesz zainstalować następujące czujniki: Czujniki wejściowe (suchy kontakt) wyzwalają zdarzenie, kiedy kontakt zostanie zamknięty, otwarty, lub oba Aktywatory wyjściowe powodują nastąpienie działania, zarówno na polecenie klienta jak i kiedy zdarzenie do tego wzywa Czujniki instaluje się za pomocą adaptera, zilustrowanego na poniższej rycinie. Rycina 2 Adapter Czujników Aktywatory wyjściowe Czujniki wejściowe By zainstalować czujniki Wsuń wyprowadzenia do odnośnych par wejść. Na przykład, dla czujnika wejściowego włóż wyprowadzenie do In1; dla aktywatora wyjściowego włóż wyprowadzenie do Out1. 7

12 Więcej informacji na temat konfigurowania czujników w Czujniki na stronie 27. Oglądanie Wideo bez Komputera FVS można używać do oglądania wideo przez klienta GE Security (jak aplikacja GE Security MultiClient lub klient PDA) lub bezpośrednio z FVS. Druga opcja jest idealna w sytuacjach i miejscach, gdzie podstawowym zainteresowaniem jest oglądanie wideo na żywo. Poniższy dział omawia, jak oglądać wideo bezpośrednio z FVS, opcję określaną jako Video Out. By umożliwić oglądanie wideo przez klienta GE Security, postępuj zgodnie z Dostęp do FVS na stronie 9. Zanim Zaczniesz Zanim zaczniesz używać cechy Video Out, upewnij się, że przeprowadziłeś następujące kroki: Podłącz sprzęt FVS jak opisano od kroku 1 do kroku 3 w Ustawianie Sprzętu na stronie 3. Podłącz monitor VGA portu VGA na tyle FVS. Podłącz klawiaturę do portu klawiatury na tyle FVS. Używanie Opcji Oglądania Video Out Viedeo Out (VO) umożliwia oglądanie jednocześnie do czterech strumieni wideo na żywo. Możesz wybrać oglądanie każdego strumienia wideo w rozmiarze ¼ ekranu (SIF) i pełnego ekranu (VGA). By oglądać wideo za pomocą Video Out 1 Włącz zasilanie FVS. Jeśli podłączony jest monitor VGA, wyświetla się ekran VO. Strumienie wideo z każdej kamery są wyświetlane w odrębnych obszarach ekranu. 2 By przełączać pomiędzy kamerami, wybieraj kamerę naciskając klawisze <Up>, <Down>, <Left> i <Right>. 3 By przełączyć z trybu SIF do VGA naciśnij <F1>. By przełączyć z trybu VGA do trybu SIF, naciśnij <F2>. 8

13 Dostęp do FVS FVS wysyła (ładuje)strumień wideo do klienta GE Security. FVS może komunikować się z klientem na następujące sposoby: Lokalny LAN To najprostsza (i najbardziej pewna) forma dostępu. WAN (Rozległa sieć komputerowa) - jak Internet Kiedy FVS łączy się z Internetem przez ADSL lub modem kablowy musisz użyć ADSL lub routera kablowego. Ta metoda wymaga otwarcia portów TCP na routerze ustawienia portu wysyłki w routerze. Modemy (komórkowy, ISDN oraz PSTN). Dostęp przez modem może odbywać się przez Internet lub bezpośrednio z modemu do FVS. Kiedy FVS nie ma bezpośrednich środków dostępu do Internetu (np. w mobilnych zastosowaniach), najbardziej odpowiedni jest dostęp przez modem komórkowy. Wspierane są następujące modemy komórkowe PCMCIA: GPRS Sierra Wireless Aircard 750 Sierra Wireless Aircard 710 Enfora Enabler G Modem CDMA AirCard Sierra Wireless 555 AirCard Sierra Wireless 550 9

14 Jak Wybrać Metodę Dostępu Komórkowego Wybierając metodę dostępu weź pod uwagę prędkość, koszt i dostępność każdej z metod. By umożliwić dostęp przez modem komórkowy, oceń lokalnych dostawców komórkowych opierając się na następujących czynnikach: Jakość i prędkość ładowania danych. Większość dostawców zapewnia dużą prędkość ładowania, ale tylko 96kbps prędkości ładowania. Jako, że FVS ładuje dane do klienta, GE Security rekomenduje prędkość ładowania co najmniej 128kbps. WSKAZÓWKA Ogólnie modemy CDMSA zapewniają dużo większą prędkość ładowania (do 250 kbps w przeciwieństwie do 96kbps dla modemów GPRS). Zdolność do zapewnienia stałego adresu IP. Stały adres IP umożliwia najbardziej wydajną komunikację. Jeśli nie możesz zapewnić stałego adresu IP, możesz użyć serwera proxy GE Security, jak opisano w Dostęp do FVS przez Serwer Proxy GE Security na stronie 11. Dla modemów GPRS musisz wybrać modem komórkowy (zapewniony przez dostawcę komórkowego) z kartą SIM GSM, która jest aktywowana dla transferu danych GPRS i dostępu HTTP (nie WAP). (Modemy CDMA nie wymagają kart SIM i są automatycznie aktywne dla HTTP.) Alternatywnie można używać modemu ISDN lub PSTN, aby łączyć się z dostawcą Internetu lub łączyć się bezpośrednio z FVS, a zatem omijając dostawcę Internetu. Łączenie FVS na zewnątrz po wyzwoleniu zdarzeniem Dla zredukowania konsumpcji szerokości pasma i czasu łączenia, można skonfigurować FVS tak, by łączył się na zewnątrz tylko, gdy wyzwolone zostanie zdarzenie. 10

15 Dostęp do FVS przez Serwer Proxy GE Security Aby mieć dostęp do FVS, musisz znać adres IP bramy lub adres IP routera, za którym jest brama. Z tego powodu zaleca się zapewnić stały adres IP od Twojego dostawcy Internetu. UWAGA Jeśli masz stały adres IP, mocno jest zalecane zweryfikowanie go. Jeśli nie można zapewnić stałego adresu IP, dostęp do FVS możesz uzyskać przez serwer proxy GE Security, ale ta metoda może nie zapewnić optymalnej prędkości odstępu. By używać Serwera proxy GE Security, musisz przeprowadzić następujące kroki: W narzędziu SVConfigHTML, aktywuj i konfiguruj użycie serwera proxy GE Security, jak opisano w Serwery Proxy na stronie 26. W aplikacji klienta (jak GE Security MultiClient), połącz się z FVS za pomocą jego nazwy systemowej (z zakładki Server Configuration w SVConfigHTML) i wybierz Use default proxy (Użyj domyślnego proxy) z zakładki Gateway => Connect => Advanced => Proxy. Więcej informacji w Przewodniku Użytkownika GE Security MultiClient. 11

16 12

17 Podstawowa Konfiguracja FVS Aby wykonać to zadanie Patrz tutaj Inicjacja Komunikacji z FVS strona 13 Konfigurowanie Komunikacji Sieciowej Bramy strona 18 Synchronizacja Czasu Bramy strona 20 2 Rozdział Inicjacja Komunikacji z FVS Komunikację z FVS inicjuje się za pomocą aplikacji GE Security MultiClient(SVMC). Komunikować się z FVS i konfigurować go możesz za pomocą narzędzia SVConfigHTML Webmin. Zanim Zaczniesz Zanim zaczniesz podstawową konfigurację, upewnij się, że zakończone zostały następujące zadania: Klient SVMC został zainstalowany i działa. Więcej informacji w Przewodniku Użytkownika GE Security MultiClient. FVS jest podłączony do zasilania i innych urządzeń (jak opisano w Ustawianie urządzenia na stronie 3). 13

18 By zalogować się do narzędzia SVConfigHTML Webmin 1 Otwórz aplikację SVMC, klikając dwukrotnie na ikonę pulpitu lub uruchamiając SVMultiClient.exe z folderu instalatora. Wyświetla się okno dialogowe logowania. Rycina 3 Okno dialogowe Logowania 2 Wprowadź nazwę użytkownika (Username) i hasło (Password) oraz kliknij OK. Jeśli nie została jeszcze stworzona nazwa użytkownika ani hasło, zostaniesz zachęcony do stworzenia nowego ID użytkownika i hasła. 3 Aby utworzyć nową nazwę użytkownika i hasło przeprowadź poniższe czynności: A Potwierdź żądanie utworzenia nowego ID użytkownika. Wyświetla się okno dialogowe Dodaj Użytkownika (Add User). B Wprowadź nazwę użytkownika, hasło i potwierdzenie hasła. C Kliknij OK. Nazwa użytkownika wyświetla się na pasku tytułowym głównego okna SVMC. 4 Z głównego menu wybierz Gateway => Connect. 14

19 Wyświetla się okno dialogowe New Gateway (Nowa Brama) Rycina 4 Okno Dialogowe New Gateway (Nowa Brama) 5 Klikinij Find. 15

20 Wyświetla się okno dialogowe Find Gateway (Znajdź Bramę), pokazujące listę wszystkich bram FVS w sieci Rycina 5 Okno Dialogowe Find Gateway (Znajdź Bramę) UWAGA Nazwa bramy i adresy IP umieszczone na liście w tym oknie są tymczasowe. Nie używaj tych adresów nigdzie z wyjątkiem początkowej komunikacji i konfiguracji. 6 Wybierz serwer z listy i kliknij Configure. 16

21 Wyświetla się ekran logowania do narzędzia SVConfigHTML Webmin. UWAGA Jeśli wyświetla się Windows Security Alert (Alert Ochrony Windows), kliknij Unblock, by uruchomić dostęp do tego narzędzia. Rycina 6 Ekranlogiwania do narzędzia SVConfigHTML Webmin. 7 Wprowadź domyślne: nazwę użytkownika (svuser) i hasło (servconf) oraz kliknij Login. RADA Jeśli jesteś zachęcany do zachowania informacji o logowaniu, nie zgadzaj się. Powinieneś później zmienić hasło. Wyświetla się menu Serwerów z indeksem modułu SVConfigHTML. Rycina 7 Główny Ekran Narzędzia SVConfigHTML Indeks modułu Menu serwerów Jesteś teraz zalogowany do narzędzia SVConfigHTML Webmin. Kontynuuj podstawową konfigurację serwera jak opisano w poniższej części, Konfigurowanie Komunikacji Sieciowej Bramy. 17

22 Konfigurowanie Komunikacji Sieciowej Bramy By uruchomić komunikację z FVS przez sieć/internet musi być skonfigurowana komunikacja bramowa. UWAGA Zaleca się konfigurować ustawienia sieci, nawet jeżeli komunikacja z bramą odbywa się przez modem. 1 W indeksie modułu kliknij Networking. Wyświetla się menu Sieciowania. Rycina 8 Menu Networking (Sieciowania) 2 Kliknij SVG Network Configuration. 18

23 Wyświetlany jest ekran Interfejsu Edycji Rozruchu. Rycina 9 Ekran Edit Bootup Interface (Interfejs Edycji Rozruchu) Możesz wybrać jeden z następujących typów obsługi sieciowej: Static Wybierz tę opcję, kiedy adres IP FVS pozostanie zgodny. DHCP Wybierz tę opcję, by zażądać od serwera DHCP przydzielenia adresu IP dla FVS. Aby użyć tę opcję FVS musi być podłączony (standardowym przewodem sieciowym) do sieci serwerem DHCP. UWAGA Jeśli żądasz adresu IP od serwera DHCP, upewnij się, żeby zarezerwować adres IP na serwerze DHCP, aby przydzielony adres pozostał stały. ZEROCONF Nie wybieraj tej opcji. Służy ona wyłącznie do celów początkowej komunikacji. 3 Aby skonfigurować typ obsługi Static, przeprowadź poniższe: A W oknie Service Type, wybierz Static. B Wprowadź wartości zgodnie z poniższą tabelą. Wszystkie wartości powinny pochodzić od administratora systemu, chociaż niektóre można uzyskać za pomocą komendy DOS ipconfig /all. 19

24 Właściwość Opis eth0 IP Address Wprowadź adres IP do przydzielenia FVS Netmask Wprowadź maskę sieciową Wprowadź adres transmisji. Adres ten jest o jeden numer wyższy od Broadcast najwyższego adresu IP Twojej sieci. Np.: jeśli Twoje adresy IP zawierają się pomiędzy do , adres transmisji to Default Router Wprowadź adres IP domyślnego routera/bramy. DNS Servers Wprowadź adresy serwerów DNS (minimum: 1, maksimum: 3). C Kliknij Save and Apply i potwierdź żądanie ponownego uruchomienia systemu operacyjnego FVS. Gdy system operacyjny FVS ponownie się uruchomi, zostaniesz zachęcony do zarejestrowania się ponownie do narzędzia SVConfigHTML z adresem IP, który dostarczyłeś w kroku 3B. 4 Aby skonfigurować typ obsługi DHCP, przeprowadź poniższe: A Wybierz DHCP. B Kliknij Save and Apply, i potwierdź żądanie ponownego uruchomienia systemu operacyjnego FVS C Aby kontynuować musisz ponownie się zalogować do SVConfigHTML, jak opisano w: By zalogować się do narzędzia SVConfigHTML Webmin na stronie 14. Kontynuuj podstawową konfigurację jak opisano w następnej części, Synchronizacja Czasu Bramy. Synchronizacja Czasu Baramy Możesz zsynchronizować czas systemowy bramy FVS z czasem Twojej sieci. Dzięki temu czas wyświetlany w GE Security MultiClient będzie zgodny z Twoim czasem systemowym. Możesz użyć jednej z poniższych metod: Wprowadź czas, datę i strefę czasową systemu. Zsynchronizuj z serwerem czasu. 20

25 By zsynchronizować czas serwera 1 Ze wskaźnika modułu kliknij Hardware. Wyświetla się menu Urządzenie. Rycina 10 Menu Hardware (Urządzenie) 2 Z menu urządzenia kliknij SVG System Time (Czas systemowy SVG). Wyświetla się ekran Czasu Systemowego SVG Rycina 11 Ekran SVG System Time (Czas Systemowy SVG) 3 Wprowadź czas systemowy w jeden z poniższych sposobów: By ręcznie ustawić czas bramy, wprowadź bieżącą datę i czas, wybierz strefę czasową i kliknij Save and Apply (zachowaj i zastosuj). Aby zsynchronizować z serwerem czasu wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera czasu w polu Time Server oraz kliknij Sync and Apply (zsynchronizuj i zastosuj). 21

26 4 Potwierdź ponowne uruchomienie usług systemu. Jest to niezbędne do inicjalizowania zmian. Możesz kontynuować własne ustawienia konfiguracji, jak opisano w Rozdziale 3, konfiguracja Własna FVS. 22

27 Konfiguracja Własna FVS Rozdział 3 Po zakończeniu ustawień podstawowej konfiguracji, możesz przejść do ustawiania własnej konfiguracji Dla każdegofvs można skonfigurować następujące obszary: Gateways (Bramy) właściwości odnoszące się do sposobu adresowania bramy FVS Rejestratory (Recorders) właściwości odnoszące się do rejestrowania zdarzeń Proxy Servers (Serwery Proxy) właściwości odnoszące się do ustawiania i aktywacji serwerów proxy Czujniki (Sensors) właściwości odnoszące się do ustawiania i aktywacji czujników i wyzwalania zdarzeń Audio właściwości odnoszące się do wychwytu audio i jego powiązania z właściwą kamerą Kamery (Cameras) właściwości odnoszące się do konfiguracji kamery Konfigurowanie Ustawień Powiadomienia (Configuring Notification Settings) właściwości odnoszące się do ustawień powiadomień o zdarzeniu Modem Communication (Komunikacja Modemowa) właściwości odnoszące się do komunikacji modemowej Ten dział opisuje również następujące obszary: Technical Specifications (Specyfikacje Techniczne) specyfikacje techniczne FVS Regulations (Regulacje) wazne regulacje odnośnie uzyania FVS 23

28 Wszystkie zadania własnej konfiguracji przeprowadza się za pomocą ekranu Server Configuration (Konfiguracja Serwera) z narzędzia SVConfigHTML. By otworzyć ekran Server Configuration (Konfiguracja Serwera) 1 Zaloguj się do narzędzia SVConfigHTML (jak opisano w By zalogować się do narzędzia SVConfigHTML na stronie 14). 2 We wskaźniku modułu kliknij Servers (Serwery). 3 W menu serwery kliknij SVGServer Configuration (Konfiguracja SVGSerwera). 4 W menu SVGServer Configuration kliknij Gateway (Brama). Wyświetla się ekranserver Configuration (Konfiguracji serwera). Rycina 12 Ekran Server Configuration (Konfiguracji Serwera) 24

29 Zanim Zaczniesz FVS przybywa z domyślną przestrzeń roboczą konfiguracji tylko do odczytu, nazwaną default. Aby zindywidualizować ustawienia konfiguracji, musisz najpierw skopiować te ustawienia do innej przestrzeni roboczej konfiguracji. Do domyślnej przestrzeni roboczej można zawsze wrócić w przyszłości. By utworzyć edytowalną przestrzeń roboczą konfiguracji 1 Z ekranu Server Configuration (Konfiguracji Serwera), tuż pod opcjami serwera proxy, wprowadź nazwę nowej przestrzeni roboczej konfiguracji i kliknij Save Configuration as (Zachowaj Konfigurację jako). 2 Po potwierdzeniu ukończenia tworzenia przestrzeni roboczej, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Ponownie wyświetla się ekran Konfiguracji Serwera. Możesz zdefiniować wielokrotne przestrzenie robocze konfiguracji oraz zachować je do późniejszego użycia. Więcej informacji znajdziesz w Używanie Wielokrotnych Przestrzeni Roboczych Konfiguracji na stronie 40. Przejdź do opcji własnej konfiguracji jak opisano w poniższych częściach. Bramy Możesz skonfigurować następujące właściwości bramy: System name (Nazwa systemowa) opisowa nazwa FVS System port (Port systemowy) port na FVS, który umożliwia komunikację z klientami (domyślny: 9988) Login nazwa użytkownika używana przez klienta do logowania się do FVS (domyślna: user) Password (Hasło) hasło używane przez klienta do logowania się do FVS (domyślne: password) By konfigurować właściwości Bramy 1 W obszarze Server Configuration (Konfiguracja serwera), wprowadź żądane wartości. 2 Kliknij Save Configuration (Zachowaj Konfigurację). 25

30 3 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych w tym obszarze, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ekran Konfiguracji Serwera. Rejestratory Możesz konfigurować następujące właściwości rejestratorów: Max Events to store (Maksimum Zdarzeń do przechowania) maksymalna liczba listingów zdarzeń wyświetlanych w GE Security MultiClient dla tej bramy (domyślnie: 5000) By konfigurować właściwości Rejestratorów 1 W obszarze Recorder Configuration (Konfiguracja Rejestratora), wprowadź żądaną wartość. 2 Kliknij Save Configuration (Zachowaj Konfigurację). 3 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo, w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych na tym ekranie, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ponownie ekran Konfiguracji Serwera. Serwery Proxy Jeśli nie masz publicznego adresu IP oraz nie możesz skontaktować się z adresem IP FVS w sposób bezpośredni, powinieneś kierować komunikację do serwera proxy. Możesz używać prywatnego serwera proxy albo możesz połączyć się z serwerem proxy GE Security. By używać serwera proxy GE Security, aktywuj go i zaakceptuj ustawienia domyślne. Możesz konfigurować następujące właściwości serwera proxy: IP Address adres IP serwera proxy (domyslnie: adres serwera proxy GE Security) 26

31 Port Port TCP na serwerze proxy (domyślnie: port serwera proxy GE Security) MAX TCP Connections available maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (domyślnie: 10) Network Interface jak podłączono proxy, przez LAN czy modem By konfigurować właściwości Serwera Proxy 1 W obszarze Proxy Server Configuration (Konfiguracja Serwera proxy) przeprowadź poniższe: A By uruchomić użycie serwera proxy GE Security, wybierz Activate. B Wprowadź ustawienia serwera proxy. Jeśli używasz serwera proxy GE Security, nie ma potrzeby zmieniania wartości. 2 Kliknij Save Configuration (Zachowaj Konfigurację). 3 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo, w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych na tym ekranie, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ekran Konfiguracji Serwera. Czujniki Czujniki są używane do generowania zdarzeń po wykonaniu specyficznych czynności, na przykład, gdy otworzy się drzwi albo przełącznik jest włączany lub wyłączany. Gdy wygenerowanie zostanie zdarzenie, możesz zarejestrować wideo ze zdarzenia lub wyzwolić inne czynności powiadomienia. Więcej informacji o ustawieniach powidomienia w Ustawienia Powiadomienia na stronie 34. Możesz konfigurować następujące właściwości czujników: Event Gap in msec (Przerwa Zdarzeń w msec) liczba milisekund pomiędzy końcem jednego zdarzenia i początkiem następnego (domyslnie: 1000). Description (Opis) Opis czujnika (jak Drzwi wejściowe ), który będzie używany do powiadomień. 27

32 Event Notification (Powiadomienie o Zdarzeniu) rodzaj zdarzeń, dla których powiadomienie powinno być aktywowane Attached to (Przydzielony do) Kamera, z którą czujnik jest związany. To ustawienie może wpływać na opcje klienta, jak wyskakujące wideo przy zdarzeniu czujnika. Więcej informacji w Przewodniku Użytkownika GE Security MultiClient Czujniki konfiguruje się za pomocą ekranu Sensor Configuration (Konfiguracji Czujnika). By konfigurować właściwości czujnika 1 Na ekranie Server Configuration (Konfiguracji Serwera) kliknij Sensor Configuration (Konfiguracja Czujnika). Wyświetla się ekran Sensor Configuration (Konfiguracji Czujnika). Rycina 13 Ekran Sensor configuration (Konfiguracji Czujnika) 28

33 2 W obszarze GE Security Sensors Table (Tabela Czujników GE Security), przeprowadź poniższe: A By uruchomić czujniki, wybierz Activation (Aktywacja).. B (Opcjonalnie) Wprowadź opis czujnika. C Wybierz rodzaj zdarzenia czujnika, które wyzwala powiadomienie. D (Opcjonalnie) By połączyć czujnik z kamerą, wybierz kamerę. To umożliwia nagrywanie wideo zdarzenia. Zdarzenie zostanie spisane w GE Security MultiClient pod połączoną kamerą. 3 Na dole ekranu kliknij Save Sensors (Zachowaj Czujniki). 4 Na ekranie potwierdzenia kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ekran Server Configuration (Konfiguracji Serwera). 5 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo, w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych na tym ekranie, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ponownie ekran Konfiguracji. Audio Do FVS można podłączyć do czterech mikrofonów. Możesz konfigurować następujące właściwości audio: Description (Opis) opis mikrofonu (jak Reception Area Obszar Recepcji ) Właściwości audio konfigurujesz za pomocą ekranu Audio Configuration (Konfiguracji Audio). 29

34 By konfigurować właściwości czujników 1 Na ekranie Server Configuration (Konfiguracji Serwera) kliknij Audio Configuration (Konfiguracja Audio). Wyświetla się ekran Konfiguracji Audio. Rycina 14 Ekran Konfiguracji Audio 2 W obszarze Audio Inputs (Wejścia Audio), przeprowadź co następuje: A By uruchomić wejście audio, wybierz Activation. B (Opcjonalnie) Wprowadź opis wejścia audio. 3 Kliknij Save Audio settings (Zachowaj ustawienia Audio). 4 Na ekranie potwierdzenia kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ponownie ekran Server Configuration (Konfiguracji Serwera). 5 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo, w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych na tym ekranie, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ponownie ekran Konfiguracji. 30

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera,

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Siemens UMX2MS

Laboratorium Siemens UMX2MS Laboratorium Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX 1) Laboratorium to polega na przeprowadzeniu konfiguracji urządzenia Siemens UMX2MS. Student na koniec pracy przy urządzeniu przywraca jego ustawienia domyślne.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. zalogowanie kamery IP w sieci LAN

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. zalogowanie kamery IP w sieci LAN DENVER IPC-1020 DENVER IPC-1030 Lista pakowania: kamera IP uchwyt montażowy Antena adapter zasilania CD kabel LAN instrukcja instalacji śruby Informacja: w niektórych modelach nie ma oddzielnej anteny.

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP Opracował mgr inż. Artur Kłosek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji routera Vigor 2900/2900i/2900G/2900Gi

Instrukcja instalacji routera Vigor 2900/2900i/2900G/2900Gi Wyjmujemy urządzenie z opakowania i ustawiamy przełącznik Power Switch w pozycji 0. Następnie do gniazda PWR podłączamy zasilacz i włączamy przełącznik do pozycji 1. Po chwili dioda ACT powinna rozpocząć

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05

Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 1. Konfiguracja sieci W celu podglądania obrazu z kamer na komputerach zarówno w sieci lokalnej jak i przez internet

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1 P-2602R/RL-DxA ADSL2+ VoIP IAD Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Maj 2008 Przegląd Zintegrowane urządzenie dostępowe (IAD) Prestige 2602R/RL-DxA to ruter ADSL2+ wyposażony w dwa porty telefoniczne do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Listopad 2007 Wydanie 2 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Copyright 2007. All rights

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

CMS ios. Instrukcja obsługi dla iphone i ipad

CMS ios. Instrukcja obsługi dla iphone i ipad CMS ios Instrukcja obsługi dla iphone i ipad Instrukcja obsługi wersja 1.0 (January 2012) Instrukcja dla programu w wersji 1.40 1 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1 Opis systemu 4 2. Pierwsze uruchomienie programu

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. Zalogować kamerę IP w sieci LAN

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. Zalogować kamerę IP w sieci LAN DENVER IPC-330 DENVER IPO-320 Lista pakowania: kamera IP uchwyt montażowy Antena adapter zasilania CD kabel LAN instrukcja instalacji śruby Informacja: Niektóre modele nie posiadają zewnętrznej anteny

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo