GE Security. Serwer Wideo FVS. Instrukcja użytkownika i instalatora. Marzec 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GE Security. Serwer Wideo FVS. Instrukcja użytkownika i instalatora. Marzec 2006"

Transkrypt

1 GE Security Serwer Wideo FVS Instrukcja użytkownika i instalatora Marzec 2006

2

3 GE Security Spis Treści Rozdział 1 Wprowadzenie do FVS 1 Najpierw To Przeczytaj... 1 Ustawianie Sprzętu... 3 Zawartość Systemu... 3 Złączki Używane z FVS... 3 Łączenie Sprzętu FVS... 5 Oglądanie Wideo bez Komputera... 8 Używanie Opcji Oglądania Video Out... 8 Dostęp do FVS... 9 Dostęp do FVS przezs Serwer Proxy GE Security...11 Rozdział 2 Podstawowa Konfiguracja FVS 13 Inicjacja Komunikacji z FVS...13 Konfigurowanie Komunikacji Sieciowej Bramy Synchronizacja Czasu Serwera...20 Rozdział 3 Konfiguracja Własna FVS 23 Bramy...25 Rejestratory...26 Serwery Proxy...26 Czujniki...27 Audio...29 Kamery...31 Ustawienia Powiadamiania...34 Komunikacja Modemem...42 Odłączanie FVS...48 Specyfikacje Techniczne...48 Seria SVG...48 Przepisy...51 Zmienianie Hasła Logowania SVConfigHTML...52 Dostęp do FVS Przez Firewall

4 2

5 Wprowadzenie do FVS Rozdział1 FVS działa jako brama dla wejść wideo, audio i czujników oraz dla żądań klienta. Klient komunikuje się z bramą poprzez łącze internetowe PC hosta. Ten dokument opisuje następujące kroki, wymagane, aby skutecznie ustawić i skonfigurować bramę. Ustawianie Sprzętu na stronie 3 Przyłączanie sprzętu audio i wideo, FVS oraz innego osprzętu. FVS i konfigurowanie jego dostępu. Zanim Zaczniesz Przed konfiguracją FVS, wykonaj poniższe: Przeczytaj cały dział Najpierw To Przeczytaj. Podłącz bramę FVS zgodnie z opisem w Ustawianie sprzętu na stronie 3. Najpierw To Przeczytaj OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE W UKŁADZIE. Przeczytaj wszystkie przestrogi w tej części przed dalszym postępowaniem. Dostarczony system został przetestowany w skrajnych warunkach, abyś mógł cieszyć się produktem wysokiej jakości i trwałym. FVS oraz wszystkie jego pochodne posiadają gwarancję na rok po wysyłce. W obrębie systemu występują niebezpieczne napięcia. Nie spowodują one uszkodzenia ani szkody, jeśli system jest prawidłowo eksploatowany. 1

6 Zabrania się klientowi i każdemu użytkownikowi otwierać produkt. Tylko personel autoryzowany przez GE Security może otworzyć produkt. Otwarcie systemu przez nieautoryzowany personel spowoduje unieważnienie rocznej gwarancji produktu. GE Security nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia czy szkody spowodowane nieprawidłowym użyciem produktu. Otrzymane urządzenie zostało sprawdzone w naszych laboratoriach przed wysyłką. GE Security nie bierze odpowiedzialności za wady spowodowane nieprawidłowymi warunkami podczas wysyłki. Długość kabla współosiowego pomiędzy zewnętrzną kamerą i FVS powyżej 40 metrów wymaga instalacji modułu ochrony przeciwprzepięciowej pomiędzy złączem wejścia wideo na FVS a kablem idącym od zewnętrznej kamery. Moduły ochrony przeciwprzepięciowej należy nabyć osobno, mogą być one jednak zamówione jako element specjalnego zestawu. Jeżeli moduły są potrzebne, skontaktuj się ze swoim dostawcą,. Urządzenie można instalować TYLKO w gnieździe z Elektrycznym Uziemieniem Bezpieczeństwa. GE Security nie ponosi odpowiedzialności za szkody i/lub uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną. Do pomocy w tych kwestiach wezwij autoryzowanego elektryka. OSTRZEŻENIE Nie podłączaj żadnego kabla do systemu, jeżeli nie ma połączenia z ochronnym uziemieniem. W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, podłącz FVS do uziemionego gniazdka elektrycznego za pomocą dostarczonego przewodu zasilania, zanim dokonasz innych podłączeń do urządzenia FVS. Jeżeli system ma zostać odłączony, przewód zasilania odłącz na końcu. Najpierw wyłącz system za pomocą przełącznika zasilania na urządzeniu. Uwaga: Zastąpienie baterii niewłaściwym typem grozi eksplozją. Usuwanie zużytych baterii zgodnie z instrukcją. W wypadku nieprawidłowości odnośnie produktu, proszę skontaktować się ze swoim dostawcą lub działem technicznym GE Security. Mocno zalecamy przeczytanie całej niniejszej instrukcji przed uruchomieniem produktu. 2

7 Ustawianie Sprzętu Ta część opisuje, jak przeprowadzić połączenia sprzętu niezbędne do skutecznej instalacji bramy. Zawartość systemu Twój system zawiera następujące elementów: Urządzenie FVS 2 metry standardowego przewodu typu ethernet Przewód zasilający 230V Złączki Używane Z FVS FVS używa następujące urządzenia połączeniowe: Elektryczność Zakres dostarczonego napięcia waha się od 90V do 250V prądu zmiennego. Oznacza to, że FVS można zasilać z sieci 110V i 230V. Należy użyć przewodu podwojonego, izolowanego i uziemionego. Wideo Do FVS można podłączyć do 16 kamer analogowych. Wideo podłącza się poprzez złączki BNC. Przewody BNC muszą mieć możliwość dostarczania sygnałów wideo z amplitudą nie większą niż 1Vpp. Tłumienie między źródłem wideo a FVS nie powinno być większe niż 6dB. Tłumienie można skompensować przy pomocy wzmacniacza wideo. PTZ Niektóre kamery posiadają różne kombinacje funkcji panoramowania, przechylania i zbliżania, PTZ (Pan, Tilt i Zoom). Polecenia PTZ są przekazywane od jednostki FVS do kamer przez porty COM1 (RS-232) lub COM2 (RS-485), zależnie od protokołu kamery. Do jednego portu COM2 RS-485 można podłączyć do 64 kamer. 3

8 Kontrolę PTZ uzyskuje się za pomocą zmieniających się kombinacji wtyków, jak opisano w poniższej tabeli. Tabela opisuje również jak wykonać te połączenia za pomocą dostarczonego płaskiego przewodu sterowania. Protokół/ Port Wtyki sterujące Pozycja płaskiego przewodu Wtyk 2 (RXD) Drut 3 RS232 (COM1) Wtyk 3 (TXD) Drut 5 Wtyk 5 (GND) Drut 9 RS485 (COM2) Wtyk 1 (Dane +) Wtyk 3 (Dane -) Drut 1 Drut 5 OSTRZEŻENIE Niewłaściwe użycie portów COM może spowodować uszkodzenie kamery i/lub FVS. Eternet FVS można podłączyć do sieci przez gniazdo, przełącznik lub router, lub bezpośrednio do PC. Więcej informacji o połączeniach sieciowych można znaleźć w następnym dziale. Czujniki Wejściowe i Aktywatory Możesz podłączyć do sześciu czujników wejściowych i dwóch aktywatorów wyjściowych za pomocą adaptera czujników (opcjonalnie). Adapter czujników łączy się z portem równoległym czujników. Więcej informacji znajdziesz w Instalowanie Czujników na stronie 7. 4

9 Łączenie Sprzętu FVS Ten dział pokazuje, jak prawidłowo połączyć FVS i jego dodatki. Więcej informacji o tym, jak instalować i aktywować czujniki w Instalowanie Czujników na stronie 7. Poniższa ilustracja pokazuje tył FVS, gdzie dokonuje się podłączeń sprzętu. Rycina 1 Obszar Połączeń FVS 5

10 Aby zainstalować sprzęt FVS OSTRZEŻENIE Jeśli kamera wymaga zasilania prądem stałym, musisz upewnić się, że są do niej podłączone właściwe wyprowadzenia biegunowości. Na przewodzie zasilania zapewnionym przez GE Security oznaczono dodatnie (+) wyprowadzenie. Nie podłączaj modemu komórkowego w tym czasie. Modem komórkowy należy skonfigurować zanim zostanie podłączony. 1 Podłącz przewód zasilania do wtyczki zasilania prądem zmiennym na jednostce FVS. 2 Podłącz zasilanie do wszystkich kamer wideo. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dołączonej do kamer. 3 Podłącz przewód BNC pomiędzy każdą kamerą i złączką BNC wideo (V1, V2...VN) za pomocą przewodu BNC wideo i złącza (dołączone). 4 Podłącz przewód sieci Eternet z portu ETH FVS jak następuje: A Jeśli FVS jest podłączony do gniazda, przełącznika lub routera, podłącz go za pomocą standardowego przewodu (załączony). Można użyć każdego przewodu zgodnego z CAT5, o długości do 100 metrów. B Jeśli FVS jest podłączony bezpośrednio do PC, podłącz go za pomocą przewodu skrzyżowanego. 5 Jeśli używasz kamer PTZ, podłącz przewody sterowania następująco: A Dla kamer RS-232, do kamery podłącz przewód z portu COM1 na FVS. B Dla kamer RS-485, do kamery podłącz przewód z portu COM2 na FVS. 6 Jeśli używasz mikrofonów wejściowych, podłącz je do wejść audio. 7 Jeśli używasz czujników wejściowych lub aktywatorów wyjściowych, przeprowadź poniższe: A Podłącz adapter czujników (Rycina 2 na stronie 7) do portu równoległego czujników. B Połącz każdą parę wyprowadzeń czujników z odnośną parą wejść In (In1, In2...) lub Out (Out1, Out2...) na adapterze czujników. 8 Włącz przełącznikiem zasilanie FVS. Zielona dioda zasilania na froncie jednostki powinna się zapalić. 6

11 Po kilku sekundach sygnał dźwiękowy wskazuje, że podstawowy system działa. Aktywność czerwonej diody wskaźnika monitorowego na froncie jednostki wskazuje, że następuje dostęp do twardego dysku. Twój sprzęt jest teraz zainstalowany. Postępuj zgodnie z podstawową instalacją i konfiguracją opisaną w Rozdziale 2, Podstawowa Konfiguracja FVS. Instalowanie Czujników Na swoim FVS możesz zainstalować następujące czujniki: Czujniki wejściowe (suchy kontakt) wyzwalają zdarzenie, kiedy kontakt zostanie zamknięty, otwarty, lub oba Aktywatory wyjściowe powodują nastąpienie działania, zarówno na polecenie klienta jak i kiedy zdarzenie do tego wzywa Czujniki instaluje się za pomocą adaptera, zilustrowanego na poniższej rycinie. Rycina 2 Adapter Czujników Aktywatory wyjściowe Czujniki wejściowe By zainstalować czujniki Wsuń wyprowadzenia do odnośnych par wejść. Na przykład, dla czujnika wejściowego włóż wyprowadzenie do In1; dla aktywatora wyjściowego włóż wyprowadzenie do Out1. 7

12 Więcej informacji na temat konfigurowania czujników w Czujniki na stronie 27. Oglądanie Wideo bez Komputera FVS można używać do oglądania wideo przez klienta GE Security (jak aplikacja GE Security MultiClient lub klient PDA) lub bezpośrednio z FVS. Druga opcja jest idealna w sytuacjach i miejscach, gdzie podstawowym zainteresowaniem jest oglądanie wideo na żywo. Poniższy dział omawia, jak oglądać wideo bezpośrednio z FVS, opcję określaną jako Video Out. By umożliwić oglądanie wideo przez klienta GE Security, postępuj zgodnie z Dostęp do FVS na stronie 9. Zanim Zaczniesz Zanim zaczniesz używać cechy Video Out, upewnij się, że przeprowadziłeś następujące kroki: Podłącz sprzęt FVS jak opisano od kroku 1 do kroku 3 w Ustawianie Sprzętu na stronie 3. Podłącz monitor VGA portu VGA na tyle FVS. Podłącz klawiaturę do portu klawiatury na tyle FVS. Używanie Opcji Oglądania Video Out Viedeo Out (VO) umożliwia oglądanie jednocześnie do czterech strumieni wideo na żywo. Możesz wybrać oglądanie każdego strumienia wideo w rozmiarze ¼ ekranu (SIF) i pełnego ekranu (VGA). By oglądać wideo za pomocą Video Out 1 Włącz zasilanie FVS. Jeśli podłączony jest monitor VGA, wyświetla się ekran VO. Strumienie wideo z każdej kamery są wyświetlane w odrębnych obszarach ekranu. 2 By przełączać pomiędzy kamerami, wybieraj kamerę naciskając klawisze <Up>, <Down>, <Left> i <Right>. 3 By przełączyć z trybu SIF do VGA naciśnij <F1>. By przełączyć z trybu VGA do trybu SIF, naciśnij <F2>. 8

13 Dostęp do FVS FVS wysyła (ładuje)strumień wideo do klienta GE Security. FVS może komunikować się z klientem na następujące sposoby: Lokalny LAN To najprostsza (i najbardziej pewna) forma dostępu. WAN (Rozległa sieć komputerowa) - jak Internet Kiedy FVS łączy się z Internetem przez ADSL lub modem kablowy musisz użyć ADSL lub routera kablowego. Ta metoda wymaga otwarcia portów TCP na routerze ustawienia portu wysyłki w routerze. Modemy (komórkowy, ISDN oraz PSTN). Dostęp przez modem może odbywać się przez Internet lub bezpośrednio z modemu do FVS. Kiedy FVS nie ma bezpośrednich środków dostępu do Internetu (np. w mobilnych zastosowaniach), najbardziej odpowiedni jest dostęp przez modem komórkowy. Wspierane są następujące modemy komórkowe PCMCIA: GPRS Sierra Wireless Aircard 750 Sierra Wireless Aircard 710 Enfora Enabler G Modem CDMA AirCard Sierra Wireless 555 AirCard Sierra Wireless 550 9

14 Jak Wybrać Metodę Dostępu Komórkowego Wybierając metodę dostępu weź pod uwagę prędkość, koszt i dostępność każdej z metod. By umożliwić dostęp przez modem komórkowy, oceń lokalnych dostawców komórkowych opierając się na następujących czynnikach: Jakość i prędkość ładowania danych. Większość dostawców zapewnia dużą prędkość ładowania, ale tylko 96kbps prędkości ładowania. Jako, że FVS ładuje dane do klienta, GE Security rekomenduje prędkość ładowania co najmniej 128kbps. WSKAZÓWKA Ogólnie modemy CDMSA zapewniają dużo większą prędkość ładowania (do 250 kbps w przeciwieństwie do 96kbps dla modemów GPRS). Zdolność do zapewnienia stałego adresu IP. Stały adres IP umożliwia najbardziej wydajną komunikację. Jeśli nie możesz zapewnić stałego adresu IP, możesz użyć serwera proxy GE Security, jak opisano w Dostęp do FVS przez Serwer Proxy GE Security na stronie 11. Dla modemów GPRS musisz wybrać modem komórkowy (zapewniony przez dostawcę komórkowego) z kartą SIM GSM, która jest aktywowana dla transferu danych GPRS i dostępu HTTP (nie WAP). (Modemy CDMA nie wymagają kart SIM i są automatycznie aktywne dla HTTP.) Alternatywnie można używać modemu ISDN lub PSTN, aby łączyć się z dostawcą Internetu lub łączyć się bezpośrednio z FVS, a zatem omijając dostawcę Internetu. Łączenie FVS na zewnątrz po wyzwoleniu zdarzeniem Dla zredukowania konsumpcji szerokości pasma i czasu łączenia, można skonfigurować FVS tak, by łączył się na zewnątrz tylko, gdy wyzwolone zostanie zdarzenie. 10

15 Dostęp do FVS przez Serwer Proxy GE Security Aby mieć dostęp do FVS, musisz znać adres IP bramy lub adres IP routera, za którym jest brama. Z tego powodu zaleca się zapewnić stały adres IP od Twojego dostawcy Internetu. UWAGA Jeśli masz stały adres IP, mocno jest zalecane zweryfikowanie go. Jeśli nie można zapewnić stałego adresu IP, dostęp do FVS możesz uzyskać przez serwer proxy GE Security, ale ta metoda może nie zapewnić optymalnej prędkości odstępu. By używać Serwera proxy GE Security, musisz przeprowadzić następujące kroki: W narzędziu SVConfigHTML, aktywuj i konfiguruj użycie serwera proxy GE Security, jak opisano w Serwery Proxy na stronie 26. W aplikacji klienta (jak GE Security MultiClient), połącz się z FVS za pomocą jego nazwy systemowej (z zakładki Server Configuration w SVConfigHTML) i wybierz Use default proxy (Użyj domyślnego proxy) z zakładki Gateway => Connect => Advanced => Proxy. Więcej informacji w Przewodniku Użytkownika GE Security MultiClient. 11

16 12

17 Podstawowa Konfiguracja FVS Aby wykonać to zadanie Patrz tutaj Inicjacja Komunikacji z FVS strona 13 Konfigurowanie Komunikacji Sieciowej Bramy strona 18 Synchronizacja Czasu Bramy strona 20 2 Rozdział Inicjacja Komunikacji z FVS Komunikację z FVS inicjuje się za pomocą aplikacji GE Security MultiClient(SVMC). Komunikować się z FVS i konfigurować go możesz za pomocą narzędzia SVConfigHTML Webmin. Zanim Zaczniesz Zanim zaczniesz podstawową konfigurację, upewnij się, że zakończone zostały następujące zadania: Klient SVMC został zainstalowany i działa. Więcej informacji w Przewodniku Użytkownika GE Security MultiClient. FVS jest podłączony do zasilania i innych urządzeń (jak opisano w Ustawianie urządzenia na stronie 3). 13

18 By zalogować się do narzędzia SVConfigHTML Webmin 1 Otwórz aplikację SVMC, klikając dwukrotnie na ikonę pulpitu lub uruchamiając SVMultiClient.exe z folderu instalatora. Wyświetla się okno dialogowe logowania. Rycina 3 Okno dialogowe Logowania 2 Wprowadź nazwę użytkownika (Username) i hasło (Password) oraz kliknij OK. Jeśli nie została jeszcze stworzona nazwa użytkownika ani hasło, zostaniesz zachęcony do stworzenia nowego ID użytkownika i hasła. 3 Aby utworzyć nową nazwę użytkownika i hasło przeprowadź poniższe czynności: A Potwierdź żądanie utworzenia nowego ID użytkownika. Wyświetla się okno dialogowe Dodaj Użytkownika (Add User). B Wprowadź nazwę użytkownika, hasło i potwierdzenie hasła. C Kliknij OK. Nazwa użytkownika wyświetla się na pasku tytułowym głównego okna SVMC. 4 Z głównego menu wybierz Gateway => Connect. 14

19 Wyświetla się okno dialogowe New Gateway (Nowa Brama) Rycina 4 Okno Dialogowe New Gateway (Nowa Brama) 5 Klikinij Find. 15

20 Wyświetla się okno dialogowe Find Gateway (Znajdź Bramę), pokazujące listę wszystkich bram FVS w sieci Rycina 5 Okno Dialogowe Find Gateway (Znajdź Bramę) UWAGA Nazwa bramy i adresy IP umieszczone na liście w tym oknie są tymczasowe. Nie używaj tych adresów nigdzie z wyjątkiem początkowej komunikacji i konfiguracji. 6 Wybierz serwer z listy i kliknij Configure. 16

21 Wyświetla się ekran logowania do narzędzia SVConfigHTML Webmin. UWAGA Jeśli wyświetla się Windows Security Alert (Alert Ochrony Windows), kliknij Unblock, by uruchomić dostęp do tego narzędzia. Rycina 6 Ekranlogiwania do narzędzia SVConfigHTML Webmin. 7 Wprowadź domyślne: nazwę użytkownika (svuser) i hasło (servconf) oraz kliknij Login. RADA Jeśli jesteś zachęcany do zachowania informacji o logowaniu, nie zgadzaj się. Powinieneś później zmienić hasło. Wyświetla się menu Serwerów z indeksem modułu SVConfigHTML. Rycina 7 Główny Ekran Narzędzia SVConfigHTML Indeks modułu Menu serwerów Jesteś teraz zalogowany do narzędzia SVConfigHTML Webmin. Kontynuuj podstawową konfigurację serwera jak opisano w poniższej części, Konfigurowanie Komunikacji Sieciowej Bramy. 17

22 Konfigurowanie Komunikacji Sieciowej Bramy By uruchomić komunikację z FVS przez sieć/internet musi być skonfigurowana komunikacja bramowa. UWAGA Zaleca się konfigurować ustawienia sieci, nawet jeżeli komunikacja z bramą odbywa się przez modem. 1 W indeksie modułu kliknij Networking. Wyświetla się menu Sieciowania. Rycina 8 Menu Networking (Sieciowania) 2 Kliknij SVG Network Configuration. 18

23 Wyświetlany jest ekran Interfejsu Edycji Rozruchu. Rycina 9 Ekran Edit Bootup Interface (Interfejs Edycji Rozruchu) Możesz wybrać jeden z następujących typów obsługi sieciowej: Static Wybierz tę opcję, kiedy adres IP FVS pozostanie zgodny. DHCP Wybierz tę opcję, by zażądać od serwera DHCP przydzielenia adresu IP dla FVS. Aby użyć tę opcję FVS musi być podłączony (standardowym przewodem sieciowym) do sieci serwerem DHCP. UWAGA Jeśli żądasz adresu IP od serwera DHCP, upewnij się, żeby zarezerwować adres IP na serwerze DHCP, aby przydzielony adres pozostał stały. ZEROCONF Nie wybieraj tej opcji. Służy ona wyłącznie do celów początkowej komunikacji. 3 Aby skonfigurować typ obsługi Static, przeprowadź poniższe: A W oknie Service Type, wybierz Static. B Wprowadź wartości zgodnie z poniższą tabelą. Wszystkie wartości powinny pochodzić od administratora systemu, chociaż niektóre można uzyskać za pomocą komendy DOS ipconfig /all. 19

24 Właściwość Opis eth0 IP Address Wprowadź adres IP do przydzielenia FVS Netmask Wprowadź maskę sieciową Wprowadź adres transmisji. Adres ten jest o jeden numer wyższy od Broadcast najwyższego adresu IP Twojej sieci. Np.: jeśli Twoje adresy IP zawierają się pomiędzy do , adres transmisji to Default Router Wprowadź adres IP domyślnego routera/bramy. DNS Servers Wprowadź adresy serwerów DNS (minimum: 1, maksimum: 3). C Kliknij Save and Apply i potwierdź żądanie ponownego uruchomienia systemu operacyjnego FVS. Gdy system operacyjny FVS ponownie się uruchomi, zostaniesz zachęcony do zarejestrowania się ponownie do narzędzia SVConfigHTML z adresem IP, który dostarczyłeś w kroku 3B. 4 Aby skonfigurować typ obsługi DHCP, przeprowadź poniższe: A Wybierz DHCP. B Kliknij Save and Apply, i potwierdź żądanie ponownego uruchomienia systemu operacyjnego FVS C Aby kontynuować musisz ponownie się zalogować do SVConfigHTML, jak opisano w: By zalogować się do narzędzia SVConfigHTML Webmin na stronie 14. Kontynuuj podstawową konfigurację jak opisano w następnej części, Synchronizacja Czasu Bramy. Synchronizacja Czasu Baramy Możesz zsynchronizować czas systemowy bramy FVS z czasem Twojej sieci. Dzięki temu czas wyświetlany w GE Security MultiClient będzie zgodny z Twoim czasem systemowym. Możesz użyć jednej z poniższych metod: Wprowadź czas, datę i strefę czasową systemu. Zsynchronizuj z serwerem czasu. 20

25 By zsynchronizować czas serwera 1 Ze wskaźnika modułu kliknij Hardware. Wyświetla się menu Urządzenie. Rycina 10 Menu Hardware (Urządzenie) 2 Z menu urządzenia kliknij SVG System Time (Czas systemowy SVG). Wyświetla się ekran Czasu Systemowego SVG Rycina 11 Ekran SVG System Time (Czas Systemowy SVG) 3 Wprowadź czas systemowy w jeden z poniższych sposobów: By ręcznie ustawić czas bramy, wprowadź bieżącą datę i czas, wybierz strefę czasową i kliknij Save and Apply (zachowaj i zastosuj). Aby zsynchronizować z serwerem czasu wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera czasu w polu Time Server oraz kliknij Sync and Apply (zsynchronizuj i zastosuj). 21

26 4 Potwierdź ponowne uruchomienie usług systemu. Jest to niezbędne do inicjalizowania zmian. Możesz kontynuować własne ustawienia konfiguracji, jak opisano w Rozdziale 3, konfiguracja Własna FVS. 22

27 Konfiguracja Własna FVS Rozdział 3 Po zakończeniu ustawień podstawowej konfiguracji, możesz przejść do ustawiania własnej konfiguracji Dla każdegofvs można skonfigurować następujące obszary: Gateways (Bramy) właściwości odnoszące się do sposobu adresowania bramy FVS Rejestratory (Recorders) właściwości odnoszące się do rejestrowania zdarzeń Proxy Servers (Serwery Proxy) właściwości odnoszące się do ustawiania i aktywacji serwerów proxy Czujniki (Sensors) właściwości odnoszące się do ustawiania i aktywacji czujników i wyzwalania zdarzeń Audio właściwości odnoszące się do wychwytu audio i jego powiązania z właściwą kamerą Kamery (Cameras) właściwości odnoszące się do konfiguracji kamery Konfigurowanie Ustawień Powiadomienia (Configuring Notification Settings) właściwości odnoszące się do ustawień powiadomień o zdarzeniu Modem Communication (Komunikacja Modemowa) właściwości odnoszące się do komunikacji modemowej Ten dział opisuje również następujące obszary: Technical Specifications (Specyfikacje Techniczne) specyfikacje techniczne FVS Regulations (Regulacje) wazne regulacje odnośnie uzyania FVS 23

28 Wszystkie zadania własnej konfiguracji przeprowadza się za pomocą ekranu Server Configuration (Konfiguracja Serwera) z narzędzia SVConfigHTML. By otworzyć ekran Server Configuration (Konfiguracja Serwera) 1 Zaloguj się do narzędzia SVConfigHTML (jak opisano w By zalogować się do narzędzia SVConfigHTML na stronie 14). 2 We wskaźniku modułu kliknij Servers (Serwery). 3 W menu serwery kliknij SVGServer Configuration (Konfiguracja SVGSerwera). 4 W menu SVGServer Configuration kliknij Gateway (Brama). Wyświetla się ekranserver Configuration (Konfiguracji serwera). Rycina 12 Ekran Server Configuration (Konfiguracji Serwera) 24

29 Zanim Zaczniesz FVS przybywa z domyślną przestrzeń roboczą konfiguracji tylko do odczytu, nazwaną default. Aby zindywidualizować ustawienia konfiguracji, musisz najpierw skopiować te ustawienia do innej przestrzeni roboczej konfiguracji. Do domyślnej przestrzeni roboczej można zawsze wrócić w przyszłości. By utworzyć edytowalną przestrzeń roboczą konfiguracji 1 Z ekranu Server Configuration (Konfiguracji Serwera), tuż pod opcjami serwera proxy, wprowadź nazwę nowej przestrzeni roboczej konfiguracji i kliknij Save Configuration as (Zachowaj Konfigurację jako). 2 Po potwierdzeniu ukończenia tworzenia przestrzeni roboczej, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Ponownie wyświetla się ekran Konfiguracji Serwera. Możesz zdefiniować wielokrotne przestrzenie robocze konfiguracji oraz zachować je do późniejszego użycia. Więcej informacji znajdziesz w Używanie Wielokrotnych Przestrzeni Roboczych Konfiguracji na stronie 40. Przejdź do opcji własnej konfiguracji jak opisano w poniższych częściach. Bramy Możesz skonfigurować następujące właściwości bramy: System name (Nazwa systemowa) opisowa nazwa FVS System port (Port systemowy) port na FVS, który umożliwia komunikację z klientami (domyślny: 9988) Login nazwa użytkownika używana przez klienta do logowania się do FVS (domyślna: user) Password (Hasło) hasło używane przez klienta do logowania się do FVS (domyślne: password) By konfigurować właściwości Bramy 1 W obszarze Server Configuration (Konfiguracja serwera), wprowadź żądane wartości. 2 Kliknij Save Configuration (Zachowaj Konfigurację). 25

30 3 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych w tym obszarze, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ekran Konfiguracji Serwera. Rejestratory Możesz konfigurować następujące właściwości rejestratorów: Max Events to store (Maksimum Zdarzeń do przechowania) maksymalna liczba listingów zdarzeń wyświetlanych w GE Security MultiClient dla tej bramy (domyślnie: 5000) By konfigurować właściwości Rejestratorów 1 W obszarze Recorder Configuration (Konfiguracja Rejestratora), wprowadź żądaną wartość. 2 Kliknij Save Configuration (Zachowaj Konfigurację). 3 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo, w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych na tym ekranie, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ponownie ekran Konfiguracji Serwera. Serwery Proxy Jeśli nie masz publicznego adresu IP oraz nie możesz skontaktować się z adresem IP FVS w sposób bezpośredni, powinieneś kierować komunikację do serwera proxy. Możesz używać prywatnego serwera proxy albo możesz połączyć się z serwerem proxy GE Security. By używać serwera proxy GE Security, aktywuj go i zaakceptuj ustawienia domyślne. Możesz konfigurować następujące właściwości serwera proxy: IP Address adres IP serwera proxy (domyslnie: adres serwera proxy GE Security) 26

31 Port Port TCP na serwerze proxy (domyślnie: port serwera proxy GE Security) MAX TCP Connections available maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (domyślnie: 10) Network Interface jak podłączono proxy, przez LAN czy modem By konfigurować właściwości Serwera Proxy 1 W obszarze Proxy Server Configuration (Konfiguracja Serwera proxy) przeprowadź poniższe: A By uruchomić użycie serwera proxy GE Security, wybierz Activate. B Wprowadź ustawienia serwera proxy. Jeśli używasz serwera proxy GE Security, nie ma potrzeby zmieniania wartości. 2 Kliknij Save Configuration (Zachowaj Konfigurację). 3 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo, w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych na tym ekranie, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ekran Konfiguracji Serwera. Czujniki Czujniki są używane do generowania zdarzeń po wykonaniu specyficznych czynności, na przykład, gdy otworzy się drzwi albo przełącznik jest włączany lub wyłączany. Gdy wygenerowanie zostanie zdarzenie, możesz zarejestrować wideo ze zdarzenia lub wyzwolić inne czynności powiadomienia. Więcej informacji o ustawieniach powidomienia w Ustawienia Powiadomienia na stronie 34. Możesz konfigurować następujące właściwości czujników: Event Gap in msec (Przerwa Zdarzeń w msec) liczba milisekund pomiędzy końcem jednego zdarzenia i początkiem następnego (domyslnie: 1000). Description (Opis) Opis czujnika (jak Drzwi wejściowe ), który będzie używany do powiadomień. 27

32 Event Notification (Powiadomienie o Zdarzeniu) rodzaj zdarzeń, dla których powiadomienie powinno być aktywowane Attached to (Przydzielony do) Kamera, z którą czujnik jest związany. To ustawienie może wpływać na opcje klienta, jak wyskakujące wideo przy zdarzeniu czujnika. Więcej informacji w Przewodniku Użytkownika GE Security MultiClient Czujniki konfiguruje się za pomocą ekranu Sensor Configuration (Konfiguracji Czujnika). By konfigurować właściwości czujnika 1 Na ekranie Server Configuration (Konfiguracji Serwera) kliknij Sensor Configuration (Konfiguracja Czujnika). Wyświetla się ekran Sensor Configuration (Konfiguracji Czujnika). Rycina 13 Ekran Sensor configuration (Konfiguracji Czujnika) 28

33 2 W obszarze GE Security Sensors Table (Tabela Czujników GE Security), przeprowadź poniższe: A By uruchomić czujniki, wybierz Activation (Aktywacja).. B (Opcjonalnie) Wprowadź opis czujnika. C Wybierz rodzaj zdarzenia czujnika, które wyzwala powiadomienie. D (Opcjonalnie) By połączyć czujnik z kamerą, wybierz kamerę. To umożliwia nagrywanie wideo zdarzenia. Zdarzenie zostanie spisane w GE Security MultiClient pod połączoną kamerą. 3 Na dole ekranu kliknij Save Sensors (Zachowaj Czujniki). 4 Na ekranie potwierdzenia kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ekran Server Configuration (Konfiguracji Serwera). 5 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo, w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych na tym ekranie, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ponownie ekran Konfiguracji. Audio Do FVS można podłączyć do czterech mikrofonów. Możesz konfigurować następujące właściwości audio: Description (Opis) opis mikrofonu (jak Reception Area Obszar Recepcji ) Właściwości audio konfigurujesz za pomocą ekranu Audio Configuration (Konfiguracji Audio). 29

34 By konfigurować właściwości czujników 1 Na ekranie Server Configuration (Konfiguracji Serwera) kliknij Audio Configuration (Konfiguracja Audio). Wyświetla się ekran Konfiguracji Audio. Rycina 14 Ekran Konfiguracji Audio 2 W obszarze Audio Inputs (Wejścia Audio), przeprowadź co następuje: A By uruchomić wejście audio, wybierz Activation. B (Opcjonalnie) Wprowadź opis wejścia audio. 3 Kliknij Save Audio settings (Zachowaj ustawienia Audio). 4 Na ekranie potwierdzenia kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ponownie ekran Server Configuration (Konfiguracji Serwera). 5 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo, w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych na tym ekranie, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ponownie ekran Konfiguracji. 30