GE Security. Serwer Wideo FVS. Instrukcja użytkownika i instalatora. Marzec 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GE Security. Serwer Wideo FVS. Instrukcja użytkownika i instalatora. Marzec 2006"

Transkrypt

1 GE Security Serwer Wideo FVS Instrukcja użytkownika i instalatora Marzec 2006

2

3 GE Security Spis Treści Rozdział 1 Wprowadzenie do FVS 1 Najpierw To Przeczytaj... 1 Ustawianie Sprzętu... 3 Zawartość Systemu... 3 Złączki Używane z FVS... 3 Łączenie Sprzętu FVS... 5 Oglądanie Wideo bez Komputera... 8 Używanie Opcji Oglądania Video Out... 8 Dostęp do FVS... 9 Dostęp do FVS przezs Serwer Proxy GE Security...11 Rozdział 2 Podstawowa Konfiguracja FVS 13 Inicjacja Komunikacji z FVS...13 Konfigurowanie Komunikacji Sieciowej Bramy Synchronizacja Czasu Serwera...20 Rozdział 3 Konfiguracja Własna FVS 23 Bramy...25 Rejestratory...26 Serwery Proxy...26 Czujniki...27 Audio...29 Kamery...31 Ustawienia Powiadamiania...34 Komunikacja Modemem...42 Odłączanie FVS...48 Specyfikacje Techniczne...48 Seria SVG...48 Przepisy...51 Zmienianie Hasła Logowania SVConfigHTML...52 Dostęp do FVS Przez Firewall

4 2

5 Wprowadzenie do FVS Rozdział1 FVS działa jako brama dla wejść wideo, audio i czujników oraz dla żądań klienta. Klient komunikuje się z bramą poprzez łącze internetowe PC hosta. Ten dokument opisuje następujące kroki, wymagane, aby skutecznie ustawić i skonfigurować bramę. Ustawianie Sprzętu na stronie 3 Przyłączanie sprzętu audio i wideo, FVS oraz innego osprzętu. FVS i konfigurowanie jego dostępu. Zanim Zaczniesz Przed konfiguracją FVS, wykonaj poniższe: Przeczytaj cały dział Najpierw To Przeczytaj. Podłącz bramę FVS zgodnie z opisem w Ustawianie sprzętu na stronie 3. Najpierw To Przeczytaj OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE W UKŁADZIE. Przeczytaj wszystkie przestrogi w tej części przed dalszym postępowaniem. Dostarczony system został przetestowany w skrajnych warunkach, abyś mógł cieszyć się produktem wysokiej jakości i trwałym. FVS oraz wszystkie jego pochodne posiadają gwarancję na rok po wysyłce. W obrębie systemu występują niebezpieczne napięcia. Nie spowodują one uszkodzenia ani szkody, jeśli system jest prawidłowo eksploatowany. 1

6 Zabrania się klientowi i każdemu użytkownikowi otwierać produkt. Tylko personel autoryzowany przez GE Security może otworzyć produkt. Otwarcie systemu przez nieautoryzowany personel spowoduje unieważnienie rocznej gwarancji produktu. GE Security nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia czy szkody spowodowane nieprawidłowym użyciem produktu. Otrzymane urządzenie zostało sprawdzone w naszych laboratoriach przed wysyłką. GE Security nie bierze odpowiedzialności za wady spowodowane nieprawidłowymi warunkami podczas wysyłki. Długość kabla współosiowego pomiędzy zewnętrzną kamerą i FVS powyżej 40 metrów wymaga instalacji modułu ochrony przeciwprzepięciowej pomiędzy złączem wejścia wideo na FVS a kablem idącym od zewnętrznej kamery. Moduły ochrony przeciwprzepięciowej należy nabyć osobno, mogą być one jednak zamówione jako element specjalnego zestawu. Jeżeli moduły są potrzebne, skontaktuj się ze swoim dostawcą,. Urządzenie można instalować TYLKO w gnieździe z Elektrycznym Uziemieniem Bezpieczeństwa. GE Security nie ponosi odpowiedzialności za szkody i/lub uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną. Do pomocy w tych kwestiach wezwij autoryzowanego elektryka. OSTRZEŻENIE Nie podłączaj żadnego kabla do systemu, jeżeli nie ma połączenia z ochronnym uziemieniem. W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, podłącz FVS do uziemionego gniazdka elektrycznego za pomocą dostarczonego przewodu zasilania, zanim dokonasz innych podłączeń do urządzenia FVS. Jeżeli system ma zostać odłączony, przewód zasilania odłącz na końcu. Najpierw wyłącz system za pomocą przełącznika zasilania na urządzeniu. Uwaga: Zastąpienie baterii niewłaściwym typem grozi eksplozją. Usuwanie zużytych baterii zgodnie z instrukcją. W wypadku nieprawidłowości odnośnie produktu, proszę skontaktować się ze swoim dostawcą lub działem technicznym GE Security. Mocno zalecamy przeczytanie całej niniejszej instrukcji przed uruchomieniem produktu. 2

7 Ustawianie Sprzętu Ta część opisuje, jak przeprowadzić połączenia sprzętu niezbędne do skutecznej instalacji bramy. Zawartość systemu Twój system zawiera następujące elementów: Urządzenie FVS 2 metry standardowego przewodu typu ethernet Przewód zasilający 230V Złączki Używane Z FVS FVS używa następujące urządzenia połączeniowe: Elektryczność Zakres dostarczonego napięcia waha się od 90V do 250V prądu zmiennego. Oznacza to, że FVS można zasilać z sieci 110V i 230V. Należy użyć przewodu podwojonego, izolowanego i uziemionego. Wideo Do FVS można podłączyć do 16 kamer analogowych. Wideo podłącza się poprzez złączki BNC. Przewody BNC muszą mieć możliwość dostarczania sygnałów wideo z amplitudą nie większą niż 1Vpp. Tłumienie między źródłem wideo a FVS nie powinno być większe niż 6dB. Tłumienie można skompensować przy pomocy wzmacniacza wideo. PTZ Niektóre kamery posiadają różne kombinacje funkcji panoramowania, przechylania i zbliżania, PTZ (Pan, Tilt i Zoom). Polecenia PTZ są przekazywane od jednostki FVS do kamer przez porty COM1 (RS-232) lub COM2 (RS-485), zależnie od protokołu kamery. Do jednego portu COM2 RS-485 można podłączyć do 64 kamer. 3

8 Kontrolę PTZ uzyskuje się za pomocą zmieniających się kombinacji wtyków, jak opisano w poniższej tabeli. Tabela opisuje również jak wykonać te połączenia za pomocą dostarczonego płaskiego przewodu sterowania. Protokół/ Port Wtyki sterujące Pozycja płaskiego przewodu Wtyk 2 (RXD) Drut 3 RS232 (COM1) Wtyk 3 (TXD) Drut 5 Wtyk 5 (GND) Drut 9 RS485 (COM2) Wtyk 1 (Dane +) Wtyk 3 (Dane -) Drut 1 Drut 5 OSTRZEŻENIE Niewłaściwe użycie portów COM może spowodować uszkodzenie kamery i/lub FVS. Eternet FVS można podłączyć do sieci przez gniazdo, przełącznik lub router, lub bezpośrednio do PC. Więcej informacji o połączeniach sieciowych można znaleźć w następnym dziale. Czujniki Wejściowe i Aktywatory Możesz podłączyć do sześciu czujników wejściowych i dwóch aktywatorów wyjściowych za pomocą adaptera czujników (opcjonalnie). Adapter czujników łączy się z portem równoległym czujników. Więcej informacji znajdziesz w Instalowanie Czujników na stronie 7. 4

9 Łączenie Sprzętu FVS Ten dział pokazuje, jak prawidłowo połączyć FVS i jego dodatki. Więcej informacji o tym, jak instalować i aktywować czujniki w Instalowanie Czujników na stronie 7. Poniższa ilustracja pokazuje tył FVS, gdzie dokonuje się podłączeń sprzętu. Rycina 1 Obszar Połączeń FVS 5

10 Aby zainstalować sprzęt FVS OSTRZEŻENIE Jeśli kamera wymaga zasilania prądem stałym, musisz upewnić się, że są do niej podłączone właściwe wyprowadzenia biegunowości. Na przewodzie zasilania zapewnionym przez GE Security oznaczono dodatnie (+) wyprowadzenie. Nie podłączaj modemu komórkowego w tym czasie. Modem komórkowy należy skonfigurować zanim zostanie podłączony. 1 Podłącz przewód zasilania do wtyczki zasilania prądem zmiennym na jednostce FVS. 2 Podłącz zasilanie do wszystkich kamer wideo. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dołączonej do kamer. 3 Podłącz przewód BNC pomiędzy każdą kamerą i złączką BNC wideo (V1, V2...VN) za pomocą przewodu BNC wideo i złącza (dołączone). 4 Podłącz przewód sieci Eternet z portu ETH FVS jak następuje: A Jeśli FVS jest podłączony do gniazda, przełącznika lub routera, podłącz go za pomocą standardowego przewodu (załączony). Można użyć każdego przewodu zgodnego z CAT5, o długości do 100 metrów. B Jeśli FVS jest podłączony bezpośrednio do PC, podłącz go za pomocą przewodu skrzyżowanego. 5 Jeśli używasz kamer PTZ, podłącz przewody sterowania następująco: A Dla kamer RS-232, do kamery podłącz przewód z portu COM1 na FVS. B Dla kamer RS-485, do kamery podłącz przewód z portu COM2 na FVS. 6 Jeśli używasz mikrofonów wejściowych, podłącz je do wejść audio. 7 Jeśli używasz czujników wejściowych lub aktywatorów wyjściowych, przeprowadź poniższe: A Podłącz adapter czujników (Rycina 2 na stronie 7) do portu równoległego czujników. B Połącz każdą parę wyprowadzeń czujników z odnośną parą wejść In (In1, In2...) lub Out (Out1, Out2...) na adapterze czujników. 8 Włącz przełącznikiem zasilanie FVS. Zielona dioda zasilania na froncie jednostki powinna się zapalić. 6

11 Po kilku sekundach sygnał dźwiękowy wskazuje, że podstawowy system działa. Aktywność czerwonej diody wskaźnika monitorowego na froncie jednostki wskazuje, że następuje dostęp do twardego dysku. Twój sprzęt jest teraz zainstalowany. Postępuj zgodnie z podstawową instalacją i konfiguracją opisaną w Rozdziale 2, Podstawowa Konfiguracja FVS. Instalowanie Czujników Na swoim FVS możesz zainstalować następujące czujniki: Czujniki wejściowe (suchy kontakt) wyzwalają zdarzenie, kiedy kontakt zostanie zamknięty, otwarty, lub oba Aktywatory wyjściowe powodują nastąpienie działania, zarówno na polecenie klienta jak i kiedy zdarzenie do tego wzywa Czujniki instaluje się za pomocą adaptera, zilustrowanego na poniższej rycinie. Rycina 2 Adapter Czujników Aktywatory wyjściowe Czujniki wejściowe By zainstalować czujniki Wsuń wyprowadzenia do odnośnych par wejść. Na przykład, dla czujnika wejściowego włóż wyprowadzenie do In1; dla aktywatora wyjściowego włóż wyprowadzenie do Out1. 7

12 Więcej informacji na temat konfigurowania czujników w Czujniki na stronie 27. Oglądanie Wideo bez Komputera FVS można używać do oglądania wideo przez klienta GE Security (jak aplikacja GE Security MultiClient lub klient PDA) lub bezpośrednio z FVS. Druga opcja jest idealna w sytuacjach i miejscach, gdzie podstawowym zainteresowaniem jest oglądanie wideo na żywo. Poniższy dział omawia, jak oglądać wideo bezpośrednio z FVS, opcję określaną jako Video Out. By umożliwić oglądanie wideo przez klienta GE Security, postępuj zgodnie z Dostęp do FVS na stronie 9. Zanim Zaczniesz Zanim zaczniesz używać cechy Video Out, upewnij się, że przeprowadziłeś następujące kroki: Podłącz sprzęt FVS jak opisano od kroku 1 do kroku 3 w Ustawianie Sprzętu na stronie 3. Podłącz monitor VGA portu VGA na tyle FVS. Podłącz klawiaturę do portu klawiatury na tyle FVS. Używanie Opcji Oglądania Video Out Viedeo Out (VO) umożliwia oglądanie jednocześnie do czterech strumieni wideo na żywo. Możesz wybrać oglądanie każdego strumienia wideo w rozmiarze ¼ ekranu (SIF) i pełnego ekranu (VGA). By oglądać wideo za pomocą Video Out 1 Włącz zasilanie FVS. Jeśli podłączony jest monitor VGA, wyświetla się ekran VO. Strumienie wideo z każdej kamery są wyświetlane w odrębnych obszarach ekranu. 2 By przełączać pomiędzy kamerami, wybieraj kamerę naciskając klawisze <Up>, <Down>, <Left> i <Right>. 3 By przełączyć z trybu SIF do VGA naciśnij <F1>. By przełączyć z trybu VGA do trybu SIF, naciśnij <F2>. 8

13 Dostęp do FVS FVS wysyła (ładuje)strumień wideo do klienta GE Security. FVS może komunikować się z klientem na następujące sposoby: Lokalny LAN To najprostsza (i najbardziej pewna) forma dostępu. WAN (Rozległa sieć komputerowa) - jak Internet Kiedy FVS łączy się z Internetem przez ADSL lub modem kablowy musisz użyć ADSL lub routera kablowego. Ta metoda wymaga otwarcia portów TCP na routerze ustawienia portu wysyłki w routerze. Modemy (komórkowy, ISDN oraz PSTN). Dostęp przez modem może odbywać się przez Internet lub bezpośrednio z modemu do FVS. Kiedy FVS nie ma bezpośrednich środków dostępu do Internetu (np. w mobilnych zastosowaniach), najbardziej odpowiedni jest dostęp przez modem komórkowy. Wspierane są następujące modemy komórkowe PCMCIA: GPRS Sierra Wireless Aircard 750 Sierra Wireless Aircard 710 Enfora Enabler G Modem CDMA AirCard Sierra Wireless 555 AirCard Sierra Wireless 550 9

14 Jak Wybrać Metodę Dostępu Komórkowego Wybierając metodę dostępu weź pod uwagę prędkość, koszt i dostępność każdej z metod. By umożliwić dostęp przez modem komórkowy, oceń lokalnych dostawców komórkowych opierając się na następujących czynnikach: Jakość i prędkość ładowania danych. Większość dostawców zapewnia dużą prędkość ładowania, ale tylko 96kbps prędkości ładowania. Jako, że FVS ładuje dane do klienta, GE Security rekomenduje prędkość ładowania co najmniej 128kbps. WSKAZÓWKA Ogólnie modemy CDMSA zapewniają dużo większą prędkość ładowania (do 250 kbps w przeciwieństwie do 96kbps dla modemów GPRS). Zdolność do zapewnienia stałego adresu IP. Stały adres IP umożliwia najbardziej wydajną komunikację. Jeśli nie możesz zapewnić stałego adresu IP, możesz użyć serwera proxy GE Security, jak opisano w Dostęp do FVS przez Serwer Proxy GE Security na stronie 11. Dla modemów GPRS musisz wybrać modem komórkowy (zapewniony przez dostawcę komórkowego) z kartą SIM GSM, która jest aktywowana dla transferu danych GPRS i dostępu HTTP (nie WAP). (Modemy CDMA nie wymagają kart SIM i są automatycznie aktywne dla HTTP.) Alternatywnie można używać modemu ISDN lub PSTN, aby łączyć się z dostawcą Internetu lub łączyć się bezpośrednio z FVS, a zatem omijając dostawcę Internetu. Łączenie FVS na zewnątrz po wyzwoleniu zdarzeniem Dla zredukowania konsumpcji szerokości pasma i czasu łączenia, można skonfigurować FVS tak, by łączył się na zewnątrz tylko, gdy wyzwolone zostanie zdarzenie. 10

15 Dostęp do FVS przez Serwer Proxy GE Security Aby mieć dostęp do FVS, musisz znać adres IP bramy lub adres IP routera, za którym jest brama. Z tego powodu zaleca się zapewnić stały adres IP od Twojego dostawcy Internetu. UWAGA Jeśli masz stały adres IP, mocno jest zalecane zweryfikowanie go. Jeśli nie można zapewnić stałego adresu IP, dostęp do FVS możesz uzyskać przez serwer proxy GE Security, ale ta metoda może nie zapewnić optymalnej prędkości odstępu. By używać Serwera proxy GE Security, musisz przeprowadzić następujące kroki: W narzędziu SVConfigHTML, aktywuj i konfiguruj użycie serwera proxy GE Security, jak opisano w Serwery Proxy na stronie 26. W aplikacji klienta (jak GE Security MultiClient), połącz się z FVS za pomocą jego nazwy systemowej (z zakładki Server Configuration w SVConfigHTML) i wybierz Use default proxy (Użyj domyślnego proxy) z zakładki Gateway => Connect => Advanced => Proxy. Więcej informacji w Przewodniku Użytkownika GE Security MultiClient. 11

16 12

17 Podstawowa Konfiguracja FVS Aby wykonać to zadanie Patrz tutaj Inicjacja Komunikacji z FVS strona 13 Konfigurowanie Komunikacji Sieciowej Bramy strona 18 Synchronizacja Czasu Bramy strona 20 2 Rozdział Inicjacja Komunikacji z FVS Komunikację z FVS inicjuje się za pomocą aplikacji GE Security MultiClient(SVMC). Komunikować się z FVS i konfigurować go możesz za pomocą narzędzia SVConfigHTML Webmin. Zanim Zaczniesz Zanim zaczniesz podstawową konfigurację, upewnij się, że zakończone zostały następujące zadania: Klient SVMC został zainstalowany i działa. Więcej informacji w Przewodniku Użytkownika GE Security MultiClient. FVS jest podłączony do zasilania i innych urządzeń (jak opisano w Ustawianie urządzenia na stronie 3). 13

18 By zalogować się do narzędzia SVConfigHTML Webmin 1 Otwórz aplikację SVMC, klikając dwukrotnie na ikonę pulpitu lub uruchamiając SVMultiClient.exe z folderu instalatora. Wyświetla się okno dialogowe logowania. Rycina 3 Okno dialogowe Logowania 2 Wprowadź nazwę użytkownika (Username) i hasło (Password) oraz kliknij OK. Jeśli nie została jeszcze stworzona nazwa użytkownika ani hasło, zostaniesz zachęcony do stworzenia nowego ID użytkownika i hasła. 3 Aby utworzyć nową nazwę użytkownika i hasło przeprowadź poniższe czynności: A Potwierdź żądanie utworzenia nowego ID użytkownika. Wyświetla się okno dialogowe Dodaj Użytkownika (Add User). B Wprowadź nazwę użytkownika, hasło i potwierdzenie hasła. C Kliknij OK. Nazwa użytkownika wyświetla się na pasku tytułowym głównego okna SVMC. 4 Z głównego menu wybierz Gateway => Connect. 14

19 Wyświetla się okno dialogowe New Gateway (Nowa Brama) Rycina 4 Okno Dialogowe New Gateway (Nowa Brama) 5 Klikinij Find. 15

20 Wyświetla się okno dialogowe Find Gateway (Znajdź Bramę), pokazujące listę wszystkich bram FVS w sieci Rycina 5 Okno Dialogowe Find Gateway (Znajdź Bramę) UWAGA Nazwa bramy i adresy IP umieszczone na liście w tym oknie są tymczasowe. Nie używaj tych adresów nigdzie z wyjątkiem początkowej komunikacji i konfiguracji. 6 Wybierz serwer z listy i kliknij Configure. 16

21 Wyświetla się ekran logowania do narzędzia SVConfigHTML Webmin. UWAGA Jeśli wyświetla się Windows Security Alert (Alert Ochrony Windows), kliknij Unblock, by uruchomić dostęp do tego narzędzia. Rycina 6 Ekranlogiwania do narzędzia SVConfigHTML Webmin. 7 Wprowadź domyślne: nazwę użytkownika (svuser) i hasło (servconf) oraz kliknij Login. RADA Jeśli jesteś zachęcany do zachowania informacji o logowaniu, nie zgadzaj się. Powinieneś później zmienić hasło. Wyświetla się menu Serwerów z indeksem modułu SVConfigHTML. Rycina 7 Główny Ekran Narzędzia SVConfigHTML Indeks modułu Menu serwerów Jesteś teraz zalogowany do narzędzia SVConfigHTML Webmin. Kontynuuj podstawową konfigurację serwera jak opisano w poniższej części, Konfigurowanie Komunikacji Sieciowej Bramy. 17

22 Konfigurowanie Komunikacji Sieciowej Bramy By uruchomić komunikację z FVS przez sieć/internet musi być skonfigurowana komunikacja bramowa. UWAGA Zaleca się konfigurować ustawienia sieci, nawet jeżeli komunikacja z bramą odbywa się przez modem. 1 W indeksie modułu kliknij Networking. Wyświetla się menu Sieciowania. Rycina 8 Menu Networking (Sieciowania) 2 Kliknij SVG Network Configuration. 18

23 Wyświetlany jest ekran Interfejsu Edycji Rozruchu. Rycina 9 Ekran Edit Bootup Interface (Interfejs Edycji Rozruchu) Możesz wybrać jeden z następujących typów obsługi sieciowej: Static Wybierz tę opcję, kiedy adres IP FVS pozostanie zgodny. DHCP Wybierz tę opcję, by zażądać od serwera DHCP przydzielenia adresu IP dla FVS. Aby użyć tę opcję FVS musi być podłączony (standardowym przewodem sieciowym) do sieci serwerem DHCP. UWAGA Jeśli żądasz adresu IP od serwera DHCP, upewnij się, żeby zarezerwować adres IP na serwerze DHCP, aby przydzielony adres pozostał stały. ZEROCONF Nie wybieraj tej opcji. Służy ona wyłącznie do celów początkowej komunikacji. 3 Aby skonfigurować typ obsługi Static, przeprowadź poniższe: A W oknie Service Type, wybierz Static. B Wprowadź wartości zgodnie z poniższą tabelą. Wszystkie wartości powinny pochodzić od administratora systemu, chociaż niektóre można uzyskać za pomocą komendy DOS ipconfig /all. 19

24 Właściwość Opis eth0 IP Address Wprowadź adres IP do przydzielenia FVS Netmask Wprowadź maskę sieciową Wprowadź adres transmisji. Adres ten jest o jeden numer wyższy od Broadcast najwyższego adresu IP Twojej sieci. Np.: jeśli Twoje adresy IP zawierają się pomiędzy do , adres transmisji to Default Router Wprowadź adres IP domyślnego routera/bramy. DNS Servers Wprowadź adresy serwerów DNS (minimum: 1, maksimum: 3). C Kliknij Save and Apply i potwierdź żądanie ponownego uruchomienia systemu operacyjnego FVS. Gdy system operacyjny FVS ponownie się uruchomi, zostaniesz zachęcony do zarejestrowania się ponownie do narzędzia SVConfigHTML z adresem IP, który dostarczyłeś w kroku 3B. 4 Aby skonfigurować typ obsługi DHCP, przeprowadź poniższe: A Wybierz DHCP. B Kliknij Save and Apply, i potwierdź żądanie ponownego uruchomienia systemu operacyjnego FVS C Aby kontynuować musisz ponownie się zalogować do SVConfigHTML, jak opisano w: By zalogować się do narzędzia SVConfigHTML Webmin na stronie 14. Kontynuuj podstawową konfigurację jak opisano w następnej części, Synchronizacja Czasu Bramy. Synchronizacja Czasu Baramy Możesz zsynchronizować czas systemowy bramy FVS z czasem Twojej sieci. Dzięki temu czas wyświetlany w GE Security MultiClient będzie zgodny z Twoim czasem systemowym. Możesz użyć jednej z poniższych metod: Wprowadź czas, datę i strefę czasową systemu. Zsynchronizuj z serwerem czasu. 20

25 By zsynchronizować czas serwera 1 Ze wskaźnika modułu kliknij Hardware. Wyświetla się menu Urządzenie. Rycina 10 Menu Hardware (Urządzenie) 2 Z menu urządzenia kliknij SVG System Time (Czas systemowy SVG). Wyświetla się ekran Czasu Systemowego SVG Rycina 11 Ekran SVG System Time (Czas Systemowy SVG) 3 Wprowadź czas systemowy w jeden z poniższych sposobów: By ręcznie ustawić czas bramy, wprowadź bieżącą datę i czas, wybierz strefę czasową i kliknij Save and Apply (zachowaj i zastosuj). Aby zsynchronizować z serwerem czasu wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera czasu w polu Time Server oraz kliknij Sync and Apply (zsynchronizuj i zastosuj). 21

26 4 Potwierdź ponowne uruchomienie usług systemu. Jest to niezbędne do inicjalizowania zmian. Możesz kontynuować własne ustawienia konfiguracji, jak opisano w Rozdziale 3, konfiguracja Własna FVS. 22

27 Konfiguracja Własna FVS Rozdział 3 Po zakończeniu ustawień podstawowej konfiguracji, możesz przejść do ustawiania własnej konfiguracji Dla każdegofvs można skonfigurować następujące obszary: Gateways (Bramy) właściwości odnoszące się do sposobu adresowania bramy FVS Rejestratory (Recorders) właściwości odnoszące się do rejestrowania zdarzeń Proxy Servers (Serwery Proxy) właściwości odnoszące się do ustawiania i aktywacji serwerów proxy Czujniki (Sensors) właściwości odnoszące się do ustawiania i aktywacji czujników i wyzwalania zdarzeń Audio właściwości odnoszące się do wychwytu audio i jego powiązania z właściwą kamerą Kamery (Cameras) właściwości odnoszące się do konfiguracji kamery Konfigurowanie Ustawień Powiadomienia (Configuring Notification Settings) właściwości odnoszące się do ustawień powiadomień o zdarzeniu Modem Communication (Komunikacja Modemowa) właściwości odnoszące się do komunikacji modemowej Ten dział opisuje również następujące obszary: Technical Specifications (Specyfikacje Techniczne) specyfikacje techniczne FVS Regulations (Regulacje) wazne regulacje odnośnie uzyania FVS 23

28 Wszystkie zadania własnej konfiguracji przeprowadza się za pomocą ekranu Server Configuration (Konfiguracja Serwera) z narzędzia SVConfigHTML. By otworzyć ekran Server Configuration (Konfiguracja Serwera) 1 Zaloguj się do narzędzia SVConfigHTML (jak opisano w By zalogować się do narzędzia SVConfigHTML na stronie 14). 2 We wskaźniku modułu kliknij Servers (Serwery). 3 W menu serwery kliknij SVGServer Configuration (Konfiguracja SVGSerwera). 4 W menu SVGServer Configuration kliknij Gateway (Brama). Wyświetla się ekranserver Configuration (Konfiguracji serwera). Rycina 12 Ekran Server Configuration (Konfiguracji Serwera) 24

29 Zanim Zaczniesz FVS przybywa z domyślną przestrzeń roboczą konfiguracji tylko do odczytu, nazwaną default. Aby zindywidualizować ustawienia konfiguracji, musisz najpierw skopiować te ustawienia do innej przestrzeni roboczej konfiguracji. Do domyślnej przestrzeni roboczej można zawsze wrócić w przyszłości. By utworzyć edytowalną przestrzeń roboczą konfiguracji 1 Z ekranu Server Configuration (Konfiguracji Serwera), tuż pod opcjami serwera proxy, wprowadź nazwę nowej przestrzeni roboczej konfiguracji i kliknij Save Configuration as (Zachowaj Konfigurację jako). 2 Po potwierdzeniu ukończenia tworzenia przestrzeni roboczej, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Ponownie wyświetla się ekran Konfiguracji Serwera. Możesz zdefiniować wielokrotne przestrzenie robocze konfiguracji oraz zachować je do późniejszego użycia. Więcej informacji znajdziesz w Używanie Wielokrotnych Przestrzeni Roboczych Konfiguracji na stronie 40. Przejdź do opcji własnej konfiguracji jak opisano w poniższych częściach. Bramy Możesz skonfigurować następujące właściwości bramy: System name (Nazwa systemowa) opisowa nazwa FVS System port (Port systemowy) port na FVS, który umożliwia komunikację z klientami (domyślny: 9988) Login nazwa użytkownika używana przez klienta do logowania się do FVS (domyślna: user) Password (Hasło) hasło używane przez klienta do logowania się do FVS (domyślne: password) By konfigurować właściwości Bramy 1 W obszarze Server Configuration (Konfiguracja serwera), wprowadź żądane wartości. 2 Kliknij Save Configuration (Zachowaj Konfigurację). 25

30 3 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych w tym obszarze, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ekran Konfiguracji Serwera. Rejestratory Możesz konfigurować następujące właściwości rejestratorów: Max Events to store (Maksimum Zdarzeń do przechowania) maksymalna liczba listingów zdarzeń wyświetlanych w GE Security MultiClient dla tej bramy (domyślnie: 5000) By konfigurować właściwości Rejestratorów 1 W obszarze Recorder Configuration (Konfiguracja Rejestratora), wprowadź żądaną wartość. 2 Kliknij Save Configuration (Zachowaj Konfigurację). 3 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo, w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych na tym ekranie, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ponownie ekran Konfiguracji Serwera. Serwery Proxy Jeśli nie masz publicznego adresu IP oraz nie możesz skontaktować się z adresem IP FVS w sposób bezpośredni, powinieneś kierować komunikację do serwera proxy. Możesz używać prywatnego serwera proxy albo możesz połączyć się z serwerem proxy GE Security. By używać serwera proxy GE Security, aktywuj go i zaakceptuj ustawienia domyślne. Możesz konfigurować następujące właściwości serwera proxy: IP Address adres IP serwera proxy (domyslnie: adres serwera proxy GE Security) 26

31 Port Port TCP na serwerze proxy (domyślnie: port serwera proxy GE Security) MAX TCP Connections available maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (domyślnie: 10) Network Interface jak podłączono proxy, przez LAN czy modem By konfigurować właściwości Serwera Proxy 1 W obszarze Proxy Server Configuration (Konfiguracja Serwera proxy) przeprowadź poniższe: A By uruchomić użycie serwera proxy GE Security, wybierz Activate. B Wprowadź ustawienia serwera proxy. Jeśli używasz serwera proxy GE Security, nie ma potrzeby zmieniania wartości. 2 Kliknij Save Configuration (Zachowaj Konfigurację). 3 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo, w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych na tym ekranie, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ekran Konfiguracji Serwera. Czujniki Czujniki są używane do generowania zdarzeń po wykonaniu specyficznych czynności, na przykład, gdy otworzy się drzwi albo przełącznik jest włączany lub wyłączany. Gdy wygenerowanie zostanie zdarzenie, możesz zarejestrować wideo ze zdarzenia lub wyzwolić inne czynności powiadomienia. Więcej informacji o ustawieniach powidomienia w Ustawienia Powiadomienia na stronie 34. Możesz konfigurować następujące właściwości czujników: Event Gap in msec (Przerwa Zdarzeń w msec) liczba milisekund pomiędzy końcem jednego zdarzenia i początkiem następnego (domyslnie: 1000). Description (Opis) Opis czujnika (jak Drzwi wejściowe ), który będzie używany do powiadomień. 27

32 Event Notification (Powiadomienie o Zdarzeniu) rodzaj zdarzeń, dla których powiadomienie powinno być aktywowane Attached to (Przydzielony do) Kamera, z którą czujnik jest związany. To ustawienie może wpływać na opcje klienta, jak wyskakujące wideo przy zdarzeniu czujnika. Więcej informacji w Przewodniku Użytkownika GE Security MultiClient Czujniki konfiguruje się za pomocą ekranu Sensor Configuration (Konfiguracji Czujnika). By konfigurować właściwości czujnika 1 Na ekranie Server Configuration (Konfiguracji Serwera) kliknij Sensor Configuration (Konfiguracja Czujnika). Wyświetla się ekran Sensor Configuration (Konfiguracji Czujnika). Rycina 13 Ekran Sensor configuration (Konfiguracji Czujnika) 28

33 2 W obszarze GE Security Sensors Table (Tabela Czujników GE Security), przeprowadź poniższe: A By uruchomić czujniki, wybierz Activation (Aktywacja).. B (Opcjonalnie) Wprowadź opis czujnika. C Wybierz rodzaj zdarzenia czujnika, które wyzwala powiadomienie. D (Opcjonalnie) By połączyć czujnik z kamerą, wybierz kamerę. To umożliwia nagrywanie wideo zdarzenia. Zdarzenie zostanie spisane w GE Security MultiClient pod połączoną kamerą. 3 Na dole ekranu kliknij Save Sensors (Zachowaj Czujniki). 4 Na ekranie potwierdzenia kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ekran Server Configuration (Konfiguracji Serwera). 5 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo, w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych na tym ekranie, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ponownie ekran Konfiguracji. Audio Do FVS można podłączyć do czterech mikrofonów. Możesz konfigurować następujące właściwości audio: Description (Opis) opis mikrofonu (jak Reception Area Obszar Recepcji ) Właściwości audio konfigurujesz za pomocą ekranu Audio Configuration (Konfiguracji Audio). 29

34 By konfigurować właściwości czujników 1 Na ekranie Server Configuration (Konfiguracji Serwera) kliknij Audio Configuration (Konfiguracja Audio). Wyświetla się ekran Konfiguracji Audio. Rycina 14 Ekran Konfiguracji Audio 2 W obszarze Audio Inputs (Wejścia Audio), przeprowadź co następuje: A By uruchomić wejście audio, wybierz Activation. B (Opcjonalnie) Wprowadź opis wejścia audio. 3 Kliknij Save Audio settings (Zachowaj ustawienia Audio). 4 Na ekranie potwierdzenia kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ponownie ekran Server Configuration (Konfiguracji Serwera). 5 Możesz dokonać dodatkowych zmian konfiguracji, jak opisano w innych częściach, albo, w celu zastosowania wszystkich zmian dokonanych na tym ekranie, przeprowadź poniższe: A Kliknij Apply Changes (Zastosuj Zmiany). To reinicjalizuje usługi systemu z nowymi wartościami. B Po potwierdzeniu ukończenia operacji ponownego uruchomienia, kliknij Return to svg configuration (Powrót do konfiguracji svg). Wyświetla się ponownie ekran Konfiguracji. 30

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP Opracował mgr inż. Artur Kłosek

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-W7100A-RS232

Kod produktu: MP-W7100A-RS232 KONWERTER RS232 - TCP/IP ETHERNET NA BAZIE W7100A FIRMY WIZNET MP-W7100A-RS232 jest gotowym do zastosowania konwerterem standardu RS232 na TCP/IP Ethernet (serwer portu szeregowego). Umożliwia bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X

Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X Wprowadzenie Poniżej opisano sposób łączenia się z Internetem przy użyciu karty Novatel Wireless Merlin XU870 ExpressCard oraz komputera

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Aktualizacja 14.01.2012r WŁAŚCIWOŚCI: Dekoder IP z możliwością dekodowania obrazu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Ćwiczenie 5.1.13a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Cele Utworzenie prostej sieci między dwoma komputerami przy użyciu koncentratora. Wybór właściwego kabla do podłączenia komputerów do koncentratora.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free ORANGE FREE v8.0 OBSŁUGA APLIKACJI I KONFIGURACJA Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free Pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL SZYBKI START MP01 Wersja: V1.0 PL 2014 Spis treści SZYBKI START MP01... 2 1. UŻYJ MP01 DO UTWORZENIA SIECI TELEFONICZNEJ WIFI I WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH... 2 1.1 KROK 1-LOGOWANIE DO INTERFEJSU

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo