PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA TELEFON IP BudgeTone 10X Firmware :

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Instalacja i podłączenie telefonu Zawartość kompletu Podłączenie Schemat okablowania Wygląd zewnętrzny Lokalizacja przycisków UŜytkowanie Nawiązywanie połączeń Odbieranie połączeń Zawieszanie połączeń Parkowanie połączeń Transfer połączenia Konferencja (3 abonentów) Poczta głosowa Wyciszanie mikrofonu Usługi i funkcje Konfiguracja Menu telefonu Intefejs www - logowanie Zakładka Status Zakładka Basic Settings Zakładka Advanced settings Zapisywanie zmian Aktualizacja firmware u Pobieranie pliku z ustawieniami Przywrócenie ustawień fabrycznych Parametry techniczne Ochrona środowiska

3 1. Wstęp Dziękujemy za zakup telefonu IP BudgeTone 10X, który wykorzystuje protokół SIP dzięki czemu połączenia mogą być kierowane drogą VoIP. UŜytkowanie telefonów IP to ekonomiczne rozwiązanie nie tylko w strefie prywatnej ale i biznesowej. Telefon posiada interfejsy : - jeden/dwa porty ethernetowe (gniazdo RJ-45, 10Base-T) w zaleŝności od modelu - gniazdo zestawu nagłownego Zalety telefonu BudgeTone-200: - obsługiwane protokoły : SIP 2.0, TCP/UDP/IP, PPPoE, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, STUN. - detekcja ciszy, VAD, CNG, - kasowanie echa - automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) - kodeki dźwięku G.711 (a/u-law), G (5,3k/6,3k), G.729A, G.726 (32k), ilbc - identyfikacja dzwoniącego, transfer połączenia, parkowanie rozmowy, wybieranie przy odłoŝonej słuchawce, - dedykowany przycisk dla zawieszenia rozmowy (hold), - dedykowany przycisk wysyłania polecenia (send), - tryb głośnomówiący, - konferencje, - funkcja wyciszania, - funkcja nie przeszkadzać - dedykowane przyciski dla róŝnych funkcji - wysyłanie DTMF w kanale dźwiękowym, wiadomościach SIP Info lub zgodnie z RFC sygnalizacja nowej wiadomości głosowej - konfiguracja poprzez interfejs www lub przyciski - lista połączeń nieodebranych - lista ostatnich wybieranych numerów - montaŝ naścienny Uwaga! Urządzenie jest zgodne z certyfikatem bezpieczeństwa FCC/CE natomiast zasilacz z UL. NaleŜy uŝywać zasilacza zawartego w komplecie! UŜywanie innego zasilacza moŝe uszkodzić telefon. 3

4 2. Instalacja i podłączenie telefonu 2.1. Zawartość kompletu W komplecie uŝytkownik powinien znaleźć: - telefon BudgeTone-10X, - słuchawkę (mikrotelefon), - kabel do podłączenia słuchawki, - kabel ethernetowy, - zasilacz 2.2. Podłączenie Podłączenie jest stosunkowo łatwe, naleŝy wpierw podłączyć słuchawkę za pomocą kabla zawartego w komplecie, następnie podłączyć telefon do sieci lokalnej po czym zasilanie. Port PC Port LAN Gniazdo zasilania Gniazdo zestawu nagłownego Uwaga! PC port PC, gniazdo RJ-45, 10Base-T (tylko dla BT-102) LAN port LAN, gniazdo RJ-45, 10Base-T +5V gniazdo zasilania, 5V DC napięcie stałe HEADSET gniazdo zestawu nagłownego, jack 3,5 mm (wymagany adapter na 2,5mm dla powszechnie stosowanych zestawów nagłownych). 4

5 Telefon IP BT-10X moŝe być podłączony na 3 sposoby : 1. Bezpośrednio do modemu np. DSL 2. Do bezprzewodowego routera (najpopularniejszy wariant) 3. Do sieci LAN PoniŜszy rysunek ilustruje przykładowe scenariusze podłączenia. 5

6 2.3. Schemat okablowania Głośnik Mikrofon Mikrofon + Głośnik + Głośnik Mikrofon Mikrofon + Głośnik + Gniazdo zasilania Mikrofon + Głośnik + Uziemienie Uziemienie Mikr. + Głośnik + 6

7 2.4. Wygląd zewnętrzny Widok z góry Widok z boku 7

8 2.5. Lokalizacja przycisków Sygnalizacja dla nowej wiadomości głosowej. Przycisk Opis 0-9 * # Przyciski numeryczne 1.Zmiana poziomu siły głosu w słuchawce lub zestawie słuchawkowym. Przyciski nawigacyjne 2.Zmiana głośności dzwonka (naleŝy potwierdzić podniesieniem słuchawki) 3.Zatwierdzenie danej pozycji w menu. Podniesienie słuchawki wyjście z menu. MENU Wejście do MENU oraz przycisk zatwierdzenia wybranych opcji. CALLED Naciśnięcie po podniesieniu słuchawki wyświetlone zostaną ostatnio wybierane numeru, naleŝy wybrać numer i nacisnąć przycisk SEND by nawiązać połączenie. CALLERS Naciśnięcie po podniesieniu słuchawki wyświetlone zostaną ostatnio nieodebrane połączenia, naleŝy wybrać numer i nacisnąć przycisk SEND by nawiązać połączenie. MESSAGE Odtworzenie wiadomości głosowych HOLD Parkowanie połączenia TRANSFER Transfer połączenia CONFERENCE Tworzenie trójstronnej konferencji FLASH Przełączanie pomiędzy rozmowami MUTE/DEL Wyciszanie głośnika / kasowanie wprowadzonej cyfry / odrzucanie połączenia przychodzącego SEND/(RE)DIAL Zatwierdzenie wprowadzanego numeru (nawiązanie połączenia) / połączenie z ostatnim wybranym numerem. SPEAKERPHONE Wejście w tryb głośnomówiący 8

9 2.6. Wyświetlacz LCD Podświetlenie włącza się podczas połączenia przychodzącego lub gdy telefon jest uŝytkowany. JeŜeli abonent otrzyma nową wiadomość głosową czerwona dioda zacznie mrugać. Ikony wyświetlacza Ikona Opis Status połączenia Ikona świeci się poprawny adres IP serwera SIP Ikona nie świeci się niepoprawny adres IP serwera SIP Ikona mruga telefon nie zarejestrowany lub fizycznie nie podłączona sieć. Status telefonu Ikona świeci się podniesiona słuchawka Ikona nie świeci się słuchawka odłoŝona Status głośnika Ikona świeci się głośnik włączony Ikona nie świeci się głośnik wyłączony Ikona mruga gdy dwoni telefon Ikona głośności trybu głośnomówiącego/nagłownego i głośnika w skali od 0-7. Zegar MoŜliwość synchronizacji z serwerem czasowym, ustawienie strefy czasowej poprzez interfejs www, wskaźnik pory dnia AM/PM. Lista połączeń dla numerów wybieranych dla numerów połączeń nieodebranych Wskaźnik pory czasowej AM po godz 12 w nocy PM do godz. 12 w nocy Kropka dla poprawnego wyświetlania adresu IP Symbole cyfr 0-9 * = L # = A,b C,c, D, d, E, F, G, g, H, h, I, L, n, O, o, P, q, r, S, t, U, u, Y 9

10 3. UŜytkowanie 3.1. Nawiązywanie połączeń Uwaga! JeŜeli zestaw nagłowny zostanie podłączony, układ słuchawki jest automatycznie odłączany. a) uŝywając numeru docelowego Aby nawiązać połączenie naleŝy wybrać jeden z czterech sposobów : 1.Podnieść słuchawkę lub nacisnąć przycisk SPEKAERPHONE by wybrać tryb głośnomówiący, po czym wprowadzić numer docelowy za pomocą klawiatury numerycznej. 2.UŜyć przycisku SEND by wykonać połączenie pod ostatni wybierany numer, który zostanie pokazany na wyświetlaczu. 3.Otworzyć listę ostatnich nieodebranych / wybieranych połączeń i z niej wybrać odpowiedni numer po czym nacisnąć przycisk SEND/REDIAL. 4.Podnieść słuchawkę lub włączyć tryb głośnomówiący po czym wybrać numer z listy nieodebranych/wybranych połączeń i zatwierdzić przyciskiem SEND. Przykład 1. Telefon BT-10X zalogowany jest na SIP Proxy i abonent chce nawiązać połączenie z drugim abonentem w obrębie tego samego serwera. NaleŜy podnieść słuchawkę (lub włączyć tryb głośnomówiący) po czym wprowadzić numer drugiego abonenta np. 100 i zatwierdzić przyciskiem SEND. 2. Telefon BT-10X zalgowany jest na SIP Proxy lecz abonent chce nawiązać połączenie z numerem sieci miejskiej naleŝy wpierw uzyskać informację jaki prefiks jest wymagany do nawiązania połączenia po czym wprowadzić numer wraz z prefiksem i zatwierdzić przyciskiem SEND. b) uŝywając połączeń bezpośrednich IP-IP Połączenia bezpośrednie mogą być wykonywane bez uŝycia serwera SIP Proxy, dwa urządzenia VoIP mogą zestawić połączenie bezpośrednio uŝywając adresów IP oraz odpowiedniego portu domyślnie Uwaga! Oba urządzenia muszą posiadać zewnętrzne IP lub być w tej samej sieci lokalnej. Połączenia bezpośrednie uwarunkowane są odpowiednimi ustawieniami sieci. JeŜeli abonent nie moŝe zestawić połączenia, naleŝy zasięgnąć informacji u administratora czy posiadaja odpowiednie przekierowanie portów (dla sygnalizacji i kanału dźwiękowego) lub czy połączeń nie blokuje firewall. Telefon BudgeTone 10X umoŝliwia szybkie zestawienie połączenia IP-IP podając jedynie 3 ostatnie cyfry adresu IP (będąc w tym samym segmencie sieci lokalnej) lub całego adresu wraz z portem. Aby umoŝliwić połączenia bezpośrednie z uŝyciem 3 ostatnich cyfr adresu IP naleŝy w zakładce Advanced Settings parametr Use Quick IP-call mode ustawić na Yes 10

11 Przykład Aby zestawić połączenie z adresem: naleŝy wprowadzić #3 po czym zatwierdzić przyciskiem SEND lub # naleŝy wprowadzić #13 po czym zatwierdzić przyciskiem SEND lub # naleŝy wprowadzić #152 po czym zatwierdzić przyciskiem SEND lub # JeŜeli abonent chce zatwierdzić #, opcja Use # as dial key musi być ustawiona na Yes. Uwaga! JeŜeli telefon zalogowany jest do serwera SIP Proxy, połączenia bezpośrednie IP-IP zazwyczaj są zablokowane, chyba Ŝe uŝytkownik uŝywa serwera STUN i opcja Use random port ustawiona jest na No. Aby zestawić połączenie wprowadzając pełny adres IP i port naleŝy uŝyć przycisk MENU po czym wprowadzić adres 12 cyfrowy oraz port. Przykład - docelowy adres IP to naleŝy uŝyć przycisku MENU po czym wprowadzić (oraz zatwierdzić przyciskiem SEND lub odczekać chwilę zdefiniowaną jako parametr No Key Entry TImeout ). Przy połączeniu zostanie wykorzystany domyślny port docelowy adres IP to (port 5061) naleŝy uŝyć przycisku MENU po czym wprowadzić *45061 (oraz zatwierdzić przyciskiem SEND lub odczekać chwilę czasu zdefiniowaną jako parametr No Key Entry TImeout ). Ciąg znaków *4 oznacza : Odbieranie połączeń Abonent moŝe odebrać połączenie na dwa sposoby : - podnosząc słuchawkę - naciskając przycisk SPEAKERPHONE (tryb głośnomówiący) 3.3. Zawieszanie połączeń W trakcie rozmowy abonent moŝe uŝyć przycisku HOLD by zawiesić połączenie, ponowne uŝycie przycisku spowoduje powrót do rozmowy Parkowanie połączeń JeŜeli abonent prowadzi rozmowę, drugie połączenie będzie sygnalizowane dwoma krótkimi sygnałami dźwiękowymi, moŝe w tym czasie uŝyć przycisku FLASH by zaparkować dotychczasową rozmowę i odebrać drugie połączenie. Ponowne uŝycie przycisku FLASH spowoduje przełączanie pomiędzy pierwszą a drugą rozmową Transfer połączenia Abonent ma do dyspozycji dwa typy transferów. 1. Transfer bez potwierdzenia 2. Transfer z potwierdzeniem 11

12 1.JeŜeli abonent A prowadzi rozmowę z abonentem B, moŝna dokonać transferu połączenia B do C. Aby to zrobić abonent A : - podczas połączenia uŝywa przycisku TRANSFER, usłyszy sygnał zgłoszenia, - wybiera numer osoby do której ma być przekierowane połączenie, - zatwierdza wybrany numer przyciskiem SEND. Uwaga! Opcja Enable Call Transfer musi być ustawiona na Yes. Po wykonaniu transferu moŝliwe są 3 zdarzania : - po zatwierdzeniu numeru do którego ma być przekierowane połączenie moŝe być wyemitowany krótki sygnał potwierdzający, transfer doszedł do skutku, abonent moŝe zestawić kolejne połączenie lub odłoŝyć słuchawkę. - krotki sygnał zajętości (zaleŝy od serwera). Transfer nie doszedł do skutku z powodu błędnej odpowiedzi z serwera. Nastąpi powrót do połączenia. - sygnał zajętości, brak odpowiedzi od serwera, transfer nie doszedł do skutku z powodu zbyt długiego czasu oczekiwania na odpowiedź. Brak informacji czy transfer został wykonany. 2.Transfer z potwierdzeniem polega na tym Ŝe abonent A chce dokonać transferu abonenta B do C, jednakŝe chce mieć pewność Ŝe uŝytkownik C jest w danym momencie obecny i przyjmie połączenie. W sytuacji gdy abonent A prowadzi rozmowę z B, abonent A : - naciska przycisk FLASH, - wybiera numer abonenta C i zatwierdza przyciskiem SEND - jeŝeli abonent C odbierze połączenie, naciska przycisk TRANSFER (jeŝeli abonent C nie odebrał połączenia naleŝy uŝyć przycisku FLASH by powrócić do poprzedniej rozmowy). Uwaga! JeŜeli abonent A rozłączy się z C a C nie odbierze połączenia od B (transfer nie dojdzie do skutku). Zostanie wyemitowany sygnał oddzwonienia do abonenta A informujący Ŝe B wciąŝ czeka na połączenie. Abonent A moŝe podnieść słuchawkę i wznowić połączenie z B Konferencja (3 abonentów) Telefon obsługuje konferencję dla 3 uŝytkowników. W sytuacji kiedy abonent A prowadzi rozmowę z B moŝe sprowadzić abonenta C by stworzyć konferencję. W tym celu : - naciska przycisk CONFERENCE (by usłyszeć sygnał zgłoszenia rozmowa z B zostaje zawieszona), - wprowadza numer abonenta C i zatwierdza przyciskiem SEND - jeŝeli C odbierze rozmowę, abonent A wciska CONFERENCE by powrócić do rozmowy z B, zostanie stworzona konferencja JeŜeli C nie odbierze połączenia, abonent A moŝe nacisnąć FLASH by powrócić do rozmowy z B. Uwaga! JeŜeli abonent B lub C opuszczą konferencję, rozmową między dwoma abonentami pozostanie, lecz jeŝeli abonent A opuści konferencję połączenia zostaną anulowane. 12

13 3.7. Poczta głosowa JeŜeli słuchawka jest odłoŝona, abonent moŝe uŝyć przycisku MESSAGE by połączyć się z pocztą głosową (zaleŝy od konfiguracji serwera). JeŜeli abonent otrzyma wiadomość głosową, czerwona dioda będzie mrugać Wyciszanie mikrofonu JeŜeli abonent prowadzi rozmowę, w dowolnym momencie moŝe uŝyć przycisk MUTE/DEL by wyciszyć mikrofon. W tym momencie abonent nie będzie słyszalny po drugiej stronie. Funkcja przydatna np. w biurze. Ponowne uŝycie przycisku spowoduje wyłączenie wyciszenia. JeŜeli przycisk MUTE/DEL zostanie uŝyty podczas: - połączenia przychodzącego odrzucenie rozmowy, - wprowadzania numeru usunięta zostanie ostatnia wprowadzona cyfra 3.9. Usługi i funkcje Telefon współpracuje z popularnymi funkcjami obsługiwanymi przez serwery/centrale IP. Korzystanie z funkcji następuje po wprowadzeniu odpowiedniego kodu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu BT-200. Kod Usługa *30 Blokada wysyłania prezentacji numeru (całkowicie) *31 Wysyłanie prezentacji numeru (całkowicie) *50 Wyłączenie oczekiwania na połączenie (całkowicie) *51 Włączenie oczekiwania na połączenie (całkowicie) *67 Blokada wysyłania prezentacji numeru (dla połączenia) *82 Wysyłanie prezentacji numeru (dla połączenia) *70 Wyłączenie oczekiwania na połączenie (podczas danego połączenia) *71 Włączenie oczekiwania na połączenie (podczas danego połączenia) *72 Bezwarunkowe przekierowanie połączenia, naleŝy wprowadzić *72numer# Kiedy słyszalny będzie sygnał zgłoszenia (przekierowanie wykonane) *73 Anulowanie bezwarunkowego przekierowania. NaleŜy wprowadzić *73 i poczekać na sygnał zgłoszenia *90 Włączenie funkcji przekierowania rozmowy kiedy abonent zajęty. NaleŜy wprowadzić *90numer#. Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia moŝna odłoŝyć słuchawkę. *91 Wyłączenie funkcji przekierowania rozmowy kiedy abonent zajęty. NaleŜy wprowadzić *91 i poczekać na sygnał zgłoszenia. *92 Opóźnione przekierowanie połączenia. NaleŜy wprowadzić *92numer# i poczekać na sygnał zgłoszenia *93 Wyłączenie opóźnionego przekierowania połączenia. NaleŜy wprowadzić *93 i poczekać na sygnał zgłoszenia. 13

14 4. Konfiguracja Telefon BudgeTone 200 moŝe być konfigurowany na dwa sposoby. Poprzez interfejs www który zawiera wszelkie dostępne opcje lub za pomocą przycisków (konfiguracja ograniczona) Menu telefonu Aby wejść w tryb konfiguracji naleŝy uŝyć przycisku MENU kiedy telefon jest w stanie oczekiwania. Wybranie Ŝądanej opcji moŝliwe jest za pomocą przycisków nawigacyjnych (strzałek) natomiast anulowanie lub wyjście z menu za pomocą przycisku MUTE/DEL lub odczekaniu 20 sekund. Po dokonaniu zmiany parametru naleŝy ponownie włączyć telefon by zmiany zostały zapisane. PoniŜsza tabela prezentuje poszczególne opcje menu zgodnie z telefonem. Aby wybrać odpowiednią pozycję naleŝy ponownie uŝyć przycisku MENU. Pozycja Funkcja 1 Informacja czy włączone jest dynamiczne przydzielanie adresu IP. Wyświetlane jest : [1] DHCP ON (włączone) lub [1] DHCP OFF (wyłączone). Ponowne uŝycie przycisków MENU i nawigacyjnych spowoduje zmianę. 2 Wyświetlenie adresu IP : [2] IP Addr. JeŜeli DHCP jest wyłączone, moŝna wprowadzić nowy statyczny adres IP. 3 Wyświetlenie maski podsieci [3] SubNet JeŜeli DHCP jest wyłączone, moŝna wprowadzić nową maskę podsieci. 4 Wyświetlenie adresu bramy domyślnej (routera) [4] router JeŜeli DHCP jest wyłączone, moŝna wprowadzić nowy adres bramy. 5 Wyświetlenie adresu serwera DNS [5] DNS JeŜeli DHCP jest wyłączone, moŝna wprowadzić nowy adres serwera DNS. 6 Wyświetlenie adresu serwera TFTP [6] TFTP JeŜeli DHCP jest wyłączone, moŝna wprowadzić nowy adres serwera TFTP. 7 Wyświetlenie aktualnie wybranego kodeka [7] G-711u 2. Zmiany moŝliwe za pomocą przycisków nawigacyjnych. Wartość po wybraniu kodeka to ilość ramek w wysyłanym pakiecie dźwiękowym. 8 Wyświetla kody zdarzeń [8] Code rel. Przeglądanie umoŝliwiają przyciski nawigacyjne. 9 Wyświetlenie aktualnego adresu fizycznego MAC [9] PHY Addr. 10 Wyświetlenie numeru dzwonka (melodii) [10] ring 0. MoŜna zmienić melodię dzwonka za pomocą przycisków nawigacyjnych. 11 Wyświetlenie protokołu [11] transport. MoŜna zmienić za pomocą przycisków nawigacyjnych. Factory Reset Wyświetlony zostanie napis reset. MoŜliwe: - przywrócenie ustawień fabrycznych (po wprowadzeniu adresu MAC i zatwierdzeniu przyciskiem MENU). - ponowne uruchomienie telefonu (przeładowanie systemu) po naciśnięciu przycisku MENU. Others MoŜliwa regulacja - głośności dzwonka - głośności słuchawki/trybu głośnomówiącego/zestawu nagłownego. 14

15 4.2. Intefejs www - logowanie Telefon posiada wbudowany interfejs www. Wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową np. Internet Explorer / FireFox i wprowadzić adres IP telefonu. JeŜeli w sieci działa serwer DHCP do którego uŝytkownik nie ma dostępu i nie wie jaki adres IP został przydzielony bramce, naleŝy pobrać program Grandstream Device IP Discovery Tool znajdujący się na stronie Po zainstalowaniu aplikacji naleŝy podłączyć telefon do sieci lokalnej (port LAN). Po uruchomieniu aplikacji ukaŝe się następujące okno : Kiedy telefon jest włączony naleŝy uŝyć przycisku LISTEN pojawi się adres IP telefonu oraz adres fizyczny MAC. Po wprowadzeniu adresu IP telefonu (jeŝeli adres IP to np naleŝy wpisać ) w przeglądarce pojawi się okno logujące do systemu. System posiada zdefiniowane standardowe dwa konta. - hasło : 123 uŝytkownik bierny moŝna przeglądać tylko zakładki Status i Basic Settings (parametry podstawowe), - hasło : admin administrator dostęp do wszystkich opcji i parametrów telefonu. 15

16 Po zalogowaniu się jako administrator, dostępne są 4 zakładki : - Status (informacje dotyczące konta SIP, wersji oprogramowania, MAC adres, informacje sieciowe) - Basic (parametry podstawowe data/czas, adres IP itp.) - Advanced settings (parametry zaawansowane oraz definiowanie konta SIP ) 4.3. Zakładka Status Parametr/funkcja MAC adres IP Adres Product Model Software version System Up Time Registered PPPoE Link Up NAT Mapped IP NAT Mapped Port Total Inbound Calls Total Outbound Calls Total Missed Calls Total Call Time Total SIP/RTP Message Sent Total SIP/RTP Message Received Total RTP Packet lost Opis Fizyczny adres telefonu Adres IP od strony portu WAN (zewnętrzny) Model telefonu np. BT-100 lub BT-200 Wersja firmware u Czas od ostatniego włączenia telefonu Informacja czy konto SIP owe jest zarejestrowane na serwerze SIP Informacja czy trwa połączenie PPPoE (np. modem DSL) Mapowane IP zewnętrzne. Mapowany port Całkowita ilość połączeń odebranych Całkowita ilość połączeń nawiązanych Całkowita ilość połączeń nieodebranych Całkowity czas połączeń w minutach Całkowita ilość wysłanych wiadomości/pakietów SIP/RTP Całkowita ilość odebranych wiadomości/pakietów SIP/RTP Całkowita ilość utraconych pakietów RTP 16

17 4.4. Zakładka Basic Settings 17

18 Parametr/funkcja End user password IP Address Opis Hasło dla uŝytkownika nie mającego prawa do administrowania telefonem (do 25 znaków) Dynamiczny (DHCP) pobranie adresu IP z serwera DHCP działającego w sieci lokalnej port LAN, Statyczny IP, połączenie PPPoE Nazwa uŝytkownika dla połączenia punkt-punkt (PPPoE) Hasło dla połączenia PPPoE Adres serwera DNS. PPPoE account ID PPPoE password Preferred DNS Server IP Address Subnet mask Default Router DNS Server Time zone Allow DHCP Option 2 to override Time Zone Settings Daylight Savings Time Date Display Format Wyświetlany format daty : - Year-Month-Day (rok-miesiąc-dzień) - Month-Day-Year (miesiąc-dzień-rok) - Day-Month-Year (dzień-miesiąc-rok) Statyczny adres IP Maska podsieci Adres bramy domyślnej (routera) Adres serwera DNS Strefa czasowa Fabryczna wartość No. JeŜeli ustawiona zostanie na Yes data i czas zostaną ustawione zgodnie z serwerem DHCP. JeŜeli wartość ustawiona na Yes czas wyświetlany będzie wyprzedzony o 60 minut do przodu. NaleŜy uŝyć przycisku Update w celu zapisania zmian lub Cancel by anulować. Przycisk Reboot ponowne uruchomienie telefonu celem zapisania zmian. 18

19 4.5. Zakładka Advanced settings 19

20 20

21 21

22 Admin password Hasło administratora, który ma dostęp do wszystkich parametrów. Maksymalna długość to 25 znaków, pole pozostaje puste ze względów bezpieczeństwa. Hasło zapisywane jest po uŝyciu przycisku Save. SIP Server Adres IP lub domena serwera SIP Proxy. JeŜeli port jest inny niŝ 5060 naleŝy wpisać np :5066 (np. port 5066) Outbound Proxy Adres IP lub domena zewnętrznego serwera SIP. UŜywany najczęściej jeŝeli w sieci jest symetryczny NAT (w tym momencie protokół STUN nie zadziała). SIP User ID Nazwa uŝytkownika na serwerze SIP Authenticate ID Autoryzacja na serwerze SIP Authenticate Password Hasło Name Nazwa dla profilu Preferred Vocoder Telefon kompatybilny jest z 5 kodekami : G.711 A/U-law (PCMU/A), G.726 (32),G.722, G.723,G.728, G.729A, ilbc. MoŜna ustawić listę w jakiej kolejności ma następować negocjacja kodeka. Pierwszy kodek Choice 1 ostatni Choice 8 G723 Rate Próbkowanie dla kodeka G723 6,3 kbps lub 5,3 kbps ilbc Frame Size Długość pakietu dla ilbc. Fabrycznie 20ms. Dla serwera Asterysk moŝe być wymagane 30ms. ilbc Payload type Wielkość pakietu dla ilbc. Fabrycznie 97. Zakres zmian od Silence suppression Eliminacja ciszy związana z kodekiem G723/G729. JeŜeli podczas połączenia nastąpi cisza, będą wysyłane małe pakiety zawierające ciszę (niezaleŝnie od duŝych pakietów z głosem). Takie działanie pozwala zmniejszyć obciąŝenie łącza. NaleŜy ustawić Yes aby włączyć. Voice Frames per TX Ilość ramek zawarta w jednym pakiecie podczas nadawania. NaleŜy ustawić zgodnie z czasem trwania pakietu i oczekiwania na wiadomość INVITE. Przykład JeŜeli pierwszym negocjowanym kodekiem dźwięku jest np. G732 i wartość Voice Frames per TX ustawiona jest na 2 to czas oczekiwania na wiadomość INVITE wyniesie 60ms poniewaŝ jeden pakiet głosowy G723 trwa 30 ms. JeŜeli wybrany zostanie kodek G729/G711/G726 czas oczekiwania na wiadomość wyniesie 20ms. Maksymalna wartość dla PCM to 10 (x10ms) ramek, G (x10ms), G (x30ms), G729/G (x10ms) lub 64(2,5ms). Uwaga! Zaleca się pozostawienie ustawień fabrycznych poniewaŝ telefon posiada wbudowany algorytm adaptacji kompresji 20~200 ms. Layer 3 QoS Fabrycznie 48 wartość pierwszeństwa dla IP Diff-Serv / MLPS. Zakres od 0 63 Layer 2 QoS Fabrycznie 0 wartość Tagu dla VLAN. Zakres dla 802.1q Priorytet 0-7 dla 802.1q Błędne ustawienie wartości moŝe spowodować konflikt sieciowy i brak dostępu do telefonu. W takim przypadku naleŝy przywrócić ustawienia fabryczne. 22

23 Allow incoming SIP Fabrycznie No. JeŜeli parametr ustawiony na Yes telefon Messages from SIP będzie ignorował zapytania inne niŝ pochodzące z SIP serwera. Use DNS Srv Wartość fabryczna No. JeŜeli ustawiona zostanie na Yes uŝycie serwera DNS. User ID is Phone JeŜeli wiązka posiada przydzielony numer naleŝy ustawić Yes, Number numer będzie wyświetlany w nagłówku pola FROM podczas zapytań SIP owych (dodany będzie fragment user=phone). Wyłączenie opcji naleŝy ustawić No. SIP Registration Fabrycznie Yes wysyłanie wiadomości REGISTER w celu rejestracji wiązki na serwerze SIP proxy. Unregister on reboot Fabrycznie No. JeŜeli ustawione będzie na Yes telefon nie zarejestruje się ponownie na serwerze SIP. Register expiration Czas w minutach po upływie którego telefon odświeŝy rejestrację na serwerze SIP owym. Wartość domyślna to 60 minut. Maksymalny czas do ustawienia to minut. Early Dial Fabrycznie No. NaleŜy uŝywać jeŝeli SIP Proxy obsługuje odpowiedz zwrotną 486 (zajętość). Parametr warunkuje wysyłanie INVITE przy kaŝdym wciśnięciu przycisku. JeŜeli opcja zostanie włączona (Yes) pakiet INVITE będzie wysyłany przy kaŝdym wciśnięciu przycisku. JeŜeli opcja jest wyłączona, pakiet INVITE będzie wysłany po 5 sekundach od wprowadzenia numeru lub po wprowadzeniu # (ponowne wybieranie numeru). Parametr moŝna włączyć jeŝeli serwer obsługuje odpowiedzi na niekompletne numery (484) inaczej próba połączenia będzie odrzucana jako numer docelowy nie znaleziony (404). Uwaga! Funkcji nie wolno uŝywać przy połączeniach Allow outgoing call without Registration Dial Plan Prefix No Key Entry Use # As Dial Key bezpośrednich. Fabrycznie No. JeŜeli ustawione zostanie na Yes moŝliwość nawiązywania połączeń wychodzących mimo braku rejestracji na serwerze (jeŝeli zezwala operator) natomiast brak połączeń przychodzących. MoŜna wprowadzić prefiks, który będzie dodawany przed kaŝdym wybieranym numerem. Fabrycznie 4 sekundy. Po przekroczeniu zadanego czasu rozpocznie się wybieranie numeru. (naleŝy cyfry numeru wprowadzać w odstępach krótszych niŝ zadana wartość. MoŜliwe włączenie # jako potwierdzenie zakończenia wprowadzania numeru. JeŜeli parametr ustawiony jest na Yes, po wprowadzeniu numeru i # rozpocznie się wybieranie (zostanie przesłany do wiązki). JeŜeli ustawiona będzie wartość parametry na No krzyŝyk będzie częścią numeru. Local SIP Port Port dla sygnalizacji SIP. Domyślnie Local RTP Port Use Random Port Port RTP dla kanału dźwiękowego i wideo podczas połączenia SIP. Wprowadzana wartość określona jest dla pakietów RTP, wartość portu+1 dla pakietów RTCP (kontroli) para RTP-RTCP będzie wykorzystana dla portu zerowego. Port drugi wykorzysta wartość portu+2 dla RTP oraz wartość portu+3 dla RTCP itd. Domyślny port to Wartość domyślna No opcja wyłączona. JeŜeli zostanie włączona, telefon będzie generować losowo porty SIP i RTP. JeŜeli urządzenia są za tym samym NAT-em często wymagane jest włączenie generowania losowych portów. 23

24 NAT Travesal (STUN) Opcja włącza translację adresu NAT. JeŜeli ustawiona zostanie wartość Yes i wprowadzony adres serwera STUN, translacja odbędzie się na zasadzie klienta serwera STUN który sam rozpozna typ NAT/Firewall a (Full Cone/Restricaded Cone/Port- Restricaded Cone) i dokona mapowania adresu. JeŜeli translacja zostanie włączona ( Yes ) lecz nie poda się adresu serwera STUN telefon będzie co 20 sekund wysyłać kontrolny pakiet UDP by utrzymać szczelinę z serwerem SIP. Keep-alive interwal Informacja jak często telefon ma wysyłać pusty pakiet UDP dla utrzymania sesji NAT. Fabryczna wartość 20, minimalna 10. Use NAT IP Fabrycznie puste pole. MoŜliwość uŝywania IP NAT w wiadomościach SIP/SDP. Proxy Require Informacja dla serwera SIP Ŝe klient jest za NAT/Firewall em Voice Mail User ID Nazwa uŝytkownika dla systemu poczty głosowej. Subscribe for MWI Fabrycznie No. JeŜeli ustawione zostanie na Yes sygnalizacja o nowej wiadomości głosowej. Auto Answer Fabrycznie No. JeŜeli wartość zostanie ustawiona na Yes wszystkie połączenia przychodzące zostaną odebrane w trybie głośnomówiącym. W trybie interkom połączenia zostaną odebrane zgodnie z wiadomością SIP Info od serwera SIP. Off Hook auto Dial MoŜliwość ustawienia gorącej linii czyli numeru który będzie wybierany zaraz po podniesieniu słuchawki. Enable Call Features Wartość fabryczna Yes włączone funkcje i usługi dla połączeń (poprzedzone gwiazdką) Disable Call Waiting Fabrycznie No. JeŜeli ustawione zostanie na Yes wyłączone zostanie oczekiwanie na połączenie. Send DTMF Wysyłanie DTMF - w kanale dźwiękowym (in-audio) - zgodnie z RFC w wiadomościach SIP INFO DTMF Payload Type Fabrycznie 101. Wielkość pakietów z DTMF zgodnym z RFC2833. Send FLASH event Fabrycznie No. JeŜeli wartość ustawiona na Yes, FLASH będzie wysyłany jako DTMF. On Hook Threshold Czas dla symulacji FLASH. Szybkie naciśnięcie widełek spowoduje symulację FLASH. NaleŜy ustawić odpowiednią wartość czasu po której system uzna iŝ słuchawka jest odłoŝona. NTP Server Default Ring Tone Send anonymous Anonymous Method Time to Ring Special Feature Syslog Server Adres IP lub URI serwera NTP (synchronizacji czasu i daty) MoŜna ustawić jeden z trzech dzwonków dla odpowiedniego numeru dzwoniącego. Dla reszty numerów będzie emitowany standardowy dzwonek. JeŜeli ustawiona jest wartość na Yes blokowanie identyfikacji numeru (brak numeru w polu INVITE). Połączenia anonimowe. Czas trwania dzwonka. Fabryczna wartość 60 sekund. Fabrycznie Standard. Związane z typami telefonów, moŝna ustawić Huawei, CBCOM, RNK. Adres IP lub URL serwera raportującego. Funkcja przydatna dla operatora. MoŜliwość zapisywania logów na serwerze. 24

25 Syslog Level MoŜna ustawić jak duŝo informacji powinien posiadać plik log (raport) związany z ewentualnymi błędami. Fabryczna wartość to NONE brak raportów. MoŜna ustawić DEBUG, INFO, WARNING, ERROR. Plik będzie zawierał 1.Model urządzenia / wersję firmware u (poziom INFO) 2.Informacje dot. NAT (poziom INFO) 3.Wysłane/otrzymane wiadomości SIP (poziom DEBUG) 4.Podsumowanie sesji SIP (poziom INFO) 5.Połączenia typu Inbound i Outbound (poziom INFO) 6.Zmiana statusu dot. rejestracji (poziom INFO) 7.Wynegocjowany kodek dźwiękowy (poziom INFO) 8.Status połączenia ethernetowego (poziom INFO) 9.Informacje z procesora (poziom WARNING i ERROR) 10.Błędy/wyjątki pamięci (poziom ERROR) Firmware upgrade & Provisioning Via TFTP Server Via HTTP Server Config server path Firmware file prefix/postfix Config file prefix/postfix Automatic upgrade Przykładowa linia raportu : May 19 02:40: GS LOG: [00:0b:82:00:a1:be][000] Ethernet link Up (sieć podłączona) Data GS LOG: [adres fizyczny MAC][kod błędu] informacja MoŜliwość aktualizacji firmware u za pomocą TFTP, HTTP. Adres IP serwera TFTP gdzie znajdują się pliki z firmware em. Przy kaŝdym włączeniu telefonu system sprawdza czy podany jest adres serwera TFTP w celu pobrania nowego firmware u. JeŜeli pole pozostanie puste, po 5 próbach połączenia z serwerem system załaduje obraz firmware u z pamięci FLASH. Uwaga! JeŜeli będzie trwać aktualizacja firmware u z serwera TFTP naleŝy uwaŝać by nie wystąpił zanik zasilania, moŝe to spowodować uszkodzenie telefonu. Proces aktualizacji zajmuje od 25 do 30 minut. Adres gdzie znajduje się plik z firmware em. Uwaga! JeŜeli Automatic upgrade ustawione jest na No, przy uruchamianiu telefonu system tylko raz sprawdzi ścieŝkę z plikiem. ŚcieŜka dostępu do pliku z ustawieniami telefonu Fabrycznie puste pole. MoŜna ustawić aby telefon oczekiwał na plik z firmware em zgodny z prefiksem/postfiksem. Usługa przydatna dla operatorów (zarządzanie wieloma telefonami). Fabrycznie puste pole. Prefiks/postfiks dla pliku z ustawieniami. Usługa przydatna dla operatora. JeŜeli ustawione na Yes aktualizacja automatyczna. JeŜeli ustawione na No sprawdzenie pliku z firmware em tylko raz podczas ładowania systemu telefonu. MoŜna sprecyzować dokładną datę kiedy telefon ma sprawdzać czy jest dostępny nowy plik z firmware em. NaleŜy zaznaczyć : - Check for upgrade every (naleŝy podać co ile minut) - Always check for firmware (raz podczas ładowania) - Check for firmware when F/W pre/suffix changes 25