10/1/2008. [Grzegorz Szewczyk z wykładu Information Systems, COU, Kokkola, Finland 2008]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10/1/2008. [Grzegorz Szewczyk z wykładu Information Systems, COU, Kokkola, Finland 2008]"

Transkrypt

1 Za sto lat nikt nie będzie pamiętał jakimi samochodami jeździliśmy, ale jeżeli poprawimy los choć jednej osoby, to Ona będzie pamiętać każdy dzień z naszego życia [Grzegorz Szewczyk z wykładu Information Systems, COU, Kokkola, Finland 2008] 1

2 3 e administracja e edukacjaedukacja e zdrowie Inkluzja Edukacja Infrastruktura e handel Geneza społe eczeństwa info ormacyjnego Społeczeństwo przemysłowe Automatyzacja (taśma produkcyjna) Zatrud dnienie w usłu ugach Zatrudni ienie w przem myśle Społeczeństwo poprzemysłowe e h Zatrudnieni w usługach Zatrudnienie w przemyśle Koncepcja społeczeństwa poprzemysłowego narodziła się na przełomie lat 60. i 70. Twórcami są Touraine i Bell. 4 2

3 Geneza społeczeństwa informacyjnego 1933 Machlup rozpoczął studia nad wpływem patentów na badania naukowe "The production and distribution of knowledge in the United States Przemysł oparty na wiedzy Działy gospodarki oparte na wiedzy: Edukacja Badania i rozwój Media Technologie informacyjne Usługi informacyjne Przemył oparty na wiedzy wytwarzał w USA na początku lat % PKB. Fritz Machlup ( ) Początek Ery Informacji Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 5 Społeczeństwo post przemysłowe Przejście od masowej produkcji dla anonimowego klienta do produkcji jidla klienta indywidualnego. id Skupianie się w wielkich aglomeracjach miejskich Rozwój kultury masowej (muzyka, film, Internet) Info ormacja Powstawanie ponadnarodowych korporacji. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 6 3

4 Geneza społeczeństwa informacyjnego Społeczeństwo poprzemysłowe to jest Społeczeństwo, którego głównym źródłemutrzymania nie jest produkcja przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji. Społeczeństwo, które wytwarza coraz więcej miejsc pracy związanych z sektorem przetwarzania danych Produkcja sprzętu Wytwarzanie oprogramowani Integracja systemów informatycznych Itd. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 7 7 Geneza społeczeństwa informacyjnego Społeczeństwo informacyjne jest to społeczeństwo, w którym wytwarzanie, upowszechnianie, przenikanie, wykorzystanie i przetwarzanie informacji jest działalnością o dużym znaczeniu ekonomicznym, politycznym i kulturotwórczym. Ekonomia wiedzy jest ekonomicznym odpowiednikiem społeczeństwa informacyjnego, dzięki której dobrobytjest tworzony poprzez ekonomiczne wykorzystanie wiedzy Społeczeństwo informacyjne to nie jest jedynie wykorzystanie Internetu. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 8 4

5 Funkcjespołeczeństwa informacyjnego Edukacyjna upowszechnienie wiedzy naukowej uświadamianie znaczenia podnoszenia kwalifikacji Komunikacyjna Społeczeństwo informacyjne ma za zadanie stworzenie możliwości komunikowania się wielu różnorodnych grup w obrębie całości społeczeństwa globalnego Socjalizacyjna i aktywizująca Mobilizacja osób czasowo lub stale wyłączonych z możliwości swobodnego funkcjonowania społeczeństwa. Wykonywanie zawodu bez konieczności wychodzenia z domu Aktywizacją niepełnosprawnych. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 9 Funkcjespołeczeństwa informacyjnego Partycypacyjna możliwość prowadzenia debat i głosowania w Internecie Organizatorska Ochronna i kontrolna tworzenie warunków konkurencyjności na rynku stworzenie mechanizmów obrony obywateli i instytucji przed wirtualną przestępczością Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 10 5

6 Właściwości społeczeństwa informacyjnego Wytwarzanie informacji Przechowywanie informacji Przetwarzanie informacji masowy charakter generowanych informacji masowe zapotrzebowanie na informację masowy sposób wykorzystywana informacji techniczne możliwości gromadzenia i nieograniczonego magazynowania informacji opracowywanie technologii i standardów umożliwiających m.in. ujednolicony opis i wymianę informacji Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 11 Właściwości społeczeństwa informacyjnego Przekazywanie p y j g ę informacji przekazywanie informacji bez względu ę na czas i przestrzeń Pobieranie informacji Wykorzystywanie informacji możliwość odbierania informacji przez wszystkich zainteresowanych powszechne, otwarte i nielimitowane korzystanie z Internetu jako źródła informacji Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 12 6

7 Wieloaspektowość społeczeństwa informacyjnego W maju 2005 roku na szczycie Rady Europy został przyjęty program European Information Society 2010 według którego technologie informacyjne są motorem trwałegoł wzrostu i warunkiem budowy społeczeństwa informacyjnego. Aspekt Techniczny Ekonomiczny Zawodowy Przestrzenny Kulturowy Opis decydujące znaczenie ma rozwój technologiczny najważniejsze znaczenie dla jego dalszego rozwoju ma wiedza i informacja nie tylko stwarza możliwości, ale też wymusza specjalizację pracy i produkcji społeczeństwem informacyjnym jest każde państwo narodowe zdolne do określenia zasobów alokacyjnych i władczych oraz do rozpoznania potrzeb swych obywateli kultura współczesna staje się rzeczywistością wirtualną, a świat jest kreowany przez media Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 13 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 14 7

8 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 15 Powierzchnia 338 tyś. km 2 16 Woda 10 % powierzchni jezior rzek i potoków Finlandia Lasy Ludność Języki wysp 69 % powierzchni 5,3 mln 15,5 mieszkańca / km 2 62 % ludności żyje w miastach 91,6 % fiński 5,5 % szwedzki 8

9 Copyrights 2008 by Dr. Grzegorz Szewczyk, COU, Kokkola, Finland 17 i PKB Finlandi miliardy PKB PKB na głowę Thousands / mieszkań ńca Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 18 9

10 Prognoza Gospodarc cza 2008 Instytucja Czas publikacji 2008 Przyrost PKB % Inflacja % Poziom bezrobocia % Wzrost płac % Wzrost dochodów % Nordea styczeń 2,6 2,7 6,4 5,3 OP Pohjola marzec 2,5 3,3 6,3 5,0 ETLA marzec 2,7 3,2 6,3 5,5 5,4 Min. Finansów marzec 28 2,8 33 3,3 62 6,2 68 6,8 55 5,5 PT marzec 3,0 3,2 6,3 6,3 5,3 Sampo marzec 2,6 3,3 6,5 5,0 SP marzec 2,7 3,1 6,1 5,3 PTT kwiecień 2,9 3,5 6,1 6,9 5,5 Nordea kwiecień 2,3 3,4 6,2 5,3 VM czerwiec 2,8 4,0 6,2 7,0 5,5 Sampo czerwiec 26 2,6 38 3,8 63 6,3 52 5,2 PT sierpień 3,0 4,1 6,3 6,9 5,3 Min. Finansów sierpień 2,8 4,1 6,2 7,2 5,5 Nordea wrzesień 2,3 3,8 6,2 5,3 Sampo wrzesień 2,7 4,1 6,3 5,3 Op Pohjola wrzesień 2,0 4,0 6,3 5,0 Średnio 2,6 3,6 6,3 6,7 5,3 19 Prognoza Gospodarc cza 2009 Instytucja Czas publikacji 2008 Przyrost PKB % Inflacja % Poziom bezrobocia % Wzrost płac % Wzrost dochodów % Nordea styczeń 3,2 2,2 6,2 4,5 OP Pohjola marzec 2,5 2,5 6,1 4,5 Sampo marzec 2,5 2,2 6,2 4,8 Min. Finansów marzec 23 2,3 22 2,2 59 5,9 50 5,0 45 4,5 PT marzec 2,8 2,3 6,0 5,0 4,5 ETLA marzec 3,0 1,8 5,9 5,3 4,9 SP marzec 2,3 1,9 6,0 4,4 PTT kwiecień 2,5 2,4 5,7 5,1 5,0 Nordea kwiecień 1,8 2,2 6,2 4,8 Sampo czerwiec 2,1 2,5 6,2 4,8 VM czerwiec 20 2,0 27 2,7 59 5,9 51 5,1 50 5,0 PT sierpień 1,7 2,9 6,5 4,5 4,5 VM sierpień 1,8 2,8 5,9 5,2 5,0 Nordea wrzesień 1,3 2,2 6,3 4,8 Sampo wrzesień 1,5 2,6 6,3 4,8 Op Pohjola wrzesień 1,0 2,9 6,3 4,5 Średnio wrzesień 1,3 2,6 6,3 4,

11 Nakłady państwa na naukę 5 Source: Statistic Finland % wydatków z budżetu pań ństwa Cel UE wg Strategii Lizbońskiej: 3% w roku Finland Poland Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 21 Nakłady państwa na naukę 5 Source: Statistic Finland % wydatków z budżetu pań ństwa Finland Poland Strategia Lizbońska 2010 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 22 11

12 Potencjał badawczo rozwojowy kraju 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Pracownicy nauki i Nakłady na prace Nakłady na prace Nakłady na prace inżynierowie jako % siły roboczej badawczo rozwojowe jako % PKB w roku 2000 badawczo rozwojowe jako % PKB w roku 2005 badawczo rozwojowe jako % PKB w roku 2006 EU 27 Poland Finland Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 23 Lic czba patentó ów 24 12

13 Fińska Administracja Publiczna Administracja państwowa Centralna Regionalna Lokalna Administracja gminna Gminy (Rady gmin wybierane przez mieszkańców) Zarządy podregionów (Powoływane i zarządzane przez gminy) Zarządy regionów (Powoływane i zarządzane przez gminy) Liczba etatów: Liczba etatów: Działalność kierowana przez parlament Działalność kierowana przez obywateli Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 25 Administra acja publiczna w Finlandii Sądownictwo Najwyższe organy władzy Parlament, Prezydent Republiki, Rząd Centralna Administracja Państwowa ministerstwa oraz inne agencje i instytucje t centralne Działalność gospodarcza rządu Pośrednia administracja państwowań Inne samorządy Lokalna administracja państwowa Regionalna administracja państwowa Samorząd gminny Regionalna administracja samorządowa Współpraca regionalna 26 Źródło: 13

14 Lokalna administracja państwowa Policja Prokuratura Komornik Rejestry lokalne (Magistrat) Urząd pracy Urząd podatkowy Urząd celny Biuro pomocy prawnej Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 27 Regionalna Wojewódzka administracja państwowa Administracja regionalna Centrum pracy i rozwoju ekonomicznego Centrum zarządzania środowiskiem Inspekcja i medycyna pracy Regionalny zarząd dróg państwowych Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 28 14

15 Samorząd gminny Szkolnictwo podstawowe i średnie Szkolnictwo zawodowe na poziomie średnim i wyższym Biblioteki, edukacja dorosłych, zajęcia artystyczne, usługi kulturalne i rekreacyjne Usługi socjalne w tym opieka nad dziećmi i osobami starszymi Opieka medyczna Promocja zdrowego trybu życia Zarządzanie i zagospodarowanie terenu Zarządzanie budownictwem Zaopatrzenie ludności w wodę i energię Gospodarka odpadami i ochrona środowiska Zarządzanie ulicami i drogami lokalnymi Promocja handlu i zatrudnienia itp. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 29 Samorząd gminny Planowanie, wspomaganie i koordynacja rozwoju regionu Przedsiębiorczość i polityka zatrudnienia Rozwój usługi społeczeństwa informacyjnego Współpraca międzyregionalna Współpraca w ramach UE. Przygotowywanie projektów europejskich i kierowanie nimi Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 30 15

16 Różnice pomiędzy gminami Gmina Średnia Najmniejsza Największa Liczba mieszkańców Zaludnienie mieszkańców / km 2 17,1 0,2 3032,1 Powierzchnia (bez jezior) km Struktura ekonomiczna Rolnictwo i leśnictwo % 4,3 0,1 32,0 Przemysł % 25,8 5,5 50,6 Usługi % 68,1 35,8 84,8 Struktura demograficzna 0 14 % 17,6 9,6 31, % 66,8 55,3 71,8 65+ % 15,6 6,0 32,4 Podatek gminny 2005 % dochodu do opodatkowania 18,30 16,00 21,00 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 31 Finanse Gmin i Związków Gmin [mrd. ] Rok Przychody yz działalności własnej 8,29 8,81 9,12 9,64 10,23 Koszty działalności własnej 26,30 27,52 28,90 30,66 32,21 Dochody z podatków 14,25 15,16 16,30 17,45 17,96 Subwencja państwowa (działalność podstawowa) 5,07 5,50 5,76 6,60 7,15 Dochodyz inwestycji finansowych 0,16 0,14 0,11 0,11 0,10 Amortyzacja 1,76 1,78 1,84 1,89 1,95 Inne dochody (np. pożyczki) 0,29 0,76 0,23 0,25 0,25 Dochód roczny 0,00 1,07 0,78 1,50 1,53 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 32 16

17 Dochody podatkowe gmin[mrd. ] Rok Podatek gminny 12,36 13,13 13,97 14,94 15,43 Udział w dochodach z podatków ogólnych 1,16 1,25 1,47 1,62 1,60 Podatek od nieruchomości 0,73 0,78 0,86 0,89 0,93 Razem 14,25 15,16 16,3 17,45 17,96 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 33 struktura wyd datków gmin w roku 2007 Podstawowa / mieszkańca 168; 4 % 1 173; 28 % 198; 5 % 2 662; 63 % Działalność ogólna Ochrona zdrowia i działalność socjalna Usługi inne Edukacja i kultura 34 17

18 Największ ze wyzwanie dla gmin 35 Osobliwości fińskie Ponad 50% Finów pracuje w firmach zatrudniających ponad 500 osób Uwielbiane przez pracodawców centralne negocjowane zbiorowe układy pracy Wysoka konsumpcja gazet i czasopism 203 gazety (centralne i lokalne; łącznie 3,22 mln egz.) 2600 czasopism (łącznie 18 mln egz.) 46 kg gazet i czasopism na osobę (średnia światowa 6 kg) Wg J.Sachsa wysokie czytelnictwo jest jedną z podstaw sukcesu rozwojowego Finlandii Najwyższa konsumpcja kawy na świecie Instynktowne poszanowanie prawa i egalitaryzm Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 36 18

19 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 37 Podwaliny społeczeństwa informacyjnego Przez nowoczesność do społeczeństwa informacyjnego Rozwój przemysłu informatycznego Nowoczesna, humanistyczna i konkurencyjna Finlandia Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 38 19

20 Początki op pracowywan nia strategii Współpraca poprzedzająca 1972 Komitet Polityki Komputerowej Komitet Doradczy EPD Program Polityki EPD Komitet Technologiczny Komitet Doradczy Przetwarza Danych TIEKE STY TELMO Związek Dostawców Sprzętu Komputerowego OECD 1992 Analiza st tanu państwa Czas tworzenia strategii MF SITRA URM e kontynuac cyjne Prac Programy polityczne Różne projekty związane z tworzeniem strategii rozwoju Program budowy społeczeństwa społeczeństwa informacyjnego informacyjnego MF Opracowanie wytycznych do przekształcania Finlandii w społeczeństwo informacyjne SITRA Jakość życia, know how i konkurencyjność URM Nowoczesna, stawiająca człowieka w centrum uwagi i konkurencyjna Finlandia 20

21 Copyright byy Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 42 Narodow we wytyczne b budowy społeczeństtwa informacyyjnego 1998 Copyright byy Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 41 Narodow we wytyczne b budowy społeczeństtwa informacyyjnego /1/

22 Narodow społeczeńst we wytyczne b twa informacy budowy yjnego Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 1998 W społeczeństwie informacyjnym wiedza jest podstawą edukacji i kultury a także stanowi najważniejszy wskaźnik produkcji. Technologie informacji i telekomunikacji wspierają oddziaływanie i wymianę informacji pomiędzy obywatelami, przedsiębiorstwami i innymi organizacjami a także wytwarzanie usług i dostępdonich. [National Information Society Strategy, 1998] Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 44 22

23 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Fenomen Chin Fenomen Chin odnosi się do zmian strukturalnych w globalnej ekonomii w wyniku których przedsiębiorstwa przenoszą swoją działalność do bardziej opłacalnego środowiska. Fenomen Finlandii Fenomen Finlandii jest odpowiedzią ą na fenomen Chin i skupia się na zrozumieniu, że rozwój wiedzy, struktur i środowiska przychylnego przedsiębiorczości doprowadzi do godnego i dobrego życia obywateli jak i do dobrej działalności przedsiębiorstw, nawet w warunkach rosnącej konkurencji Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 45 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Czynnikami zwiększającymi konkurencyjność zreformowanej Finlandii są Otwarte społeczeństwo Środowisko zapewniające dobre i bezpieczne życie Możliwość elastycznego łączenia pracy zawodowej, z życiem rodzinnym i odpoczynkiem Możliwość ciągłego doskonalenia swojej wiedzy Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 46 23

24 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 47 Główne projekty na lata Zainicjowanie programów politycznych reformujących strukturę publicznego sektora usług Zwiększenie ę szybkości sieci teleinformatycznych y i zapewnianie standaryzacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Zapewnienie przesłanek dla edukacji ustawicznej Zreformowanie prawa pracy i rozwój przywództwa inadzoru Zreformowanie systemu innowacyjnego Dalszy rozwój systemu zabezpieczającego prawa autorskie Wspieranie komputeryzacji działalności gospodarczej w małych i średnich przedsiębiorstwach Wpływanie na bieg spraw międzynarodowych, w szczelności na poziomie UE i bliska współpraca z krajami Azji i regionów sąsiedzkich Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 48 24

25 Wizja rozw woju Finland dii do roku 2015 Source: The National Know wledge Society Strategy Kompetentni, nieustanie doskonalący się obywatele i grupy pracownicze Godne życie w społeczeństwie informacyjnym Przekształcenie Finlandii w kraj atrakcyjny na arenie międzynarodowej, humanistyczny, konkurencyjny, posiadający społeczeństwo kompetentne i świadczące usługi obywatelom Od pomysłów do produktów i usług; nowy system innowacyjny Przekształcenie Finlandii w humanistyczne społeczeństwo świadczące usługi obywatelowi Zaufanie do aktorów i usług oferowanych przez społeczeństwo informacyjne Funkcjonalna i pozbawiona barier infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Zapewnienie zrównoważonego rozwoju społecznego i regionalnego w społeczeństwie informacyjnym 49 Ogólne cele strategiczne 2015 Finlandia przeszła całkowicie od społeczeństwa przemysłowego do informacyjnego Finlandia jest społeczeństwem ł ń o wysokim poziomie i zaufania: ludzie ufają sobie wzajemnie, ufają administracji publicznej jak i usługom elektronicznym Łatwa dostępność informacji doprowadziła do sytuacji, że obywatele wierzą we własne oceny, ale mają też możliwości skorzystania z ocen ekspertów Promocja odpowiedzialnego obywatela dla którego, inicjatywa i kreatywność jak i samorozwiązywanie problemów jest działalnością rutynową. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 50 25

26 Ogólne cele strategiczne 2015 Finlandia i fińscy aktorzy są najbardziej pożądanymi partnerami do współpracy Branża ICT jest najważniejszym j pracodawcą ą i tworzy podwaliny gospodarki fińskiej Nowe możliwości rozwoju są wykorzystane przez sektor usług, w szczegąlności: Służbę zdrowia Edukację Logistykę Turystykę Ochronę środowiska Sektor energetyczny Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 51 Ogólne cele strategiczne 2015 Nowe główne produkty eksportowe to Zdigitalizowane treści kulturalne i rozrywkowe oraz gry Inteligentne materiały Telematyczne rozwiązania transportowe, Know how usług sektora publicznego i usług podnoszących jakość życia a także nanotechnologii i technologii ochrony środowiska Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 52 26

27 Ogólne cele strategiczne 2015 Finlandia będzie jednym z głównych krajów decydujących o kierunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego w UE Finowie będą brać aktywny udział w przygotowaniu i wdrażaniu europejskiej polityki społeczeństwa informacyjnego, Innowacyjności Konkurencyjności Finlandiabędzie silnym partnerem w formułowaniu wspólnych opinii tak na forum UE jak i światowym. Finlandia będzie blisko współpracować z krajami Azji i regionów sąsiedzkich w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 53 Wybrane szczegółowe cele strategiczne 2015 Sieci telekomunikacyjne pokrywają w 100% kraj Gospodarstwa domowe korzystają powszechnie z połączeń co najmniej 1 Mb/s Nowe lub remontowane budynki zapewniają połączenia światłowodowe o prędkości co najmniej 1 Gb/s Zwiększona przepustowość sieci umożliwi popularyzację usług IPTV i VoIP Elektroniczna identyfikacja umożliwi i Przenoszenie się pomiędzy różnymi sieciami informatycznymi Elastyczne korzystanie z rożnych usług elektronicznych za pomocą jednego zalogowania się Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 54 27

28 Wybrane szczegółowe cele strategiczne 2015 Wdrożenie w administracji publicznej koncepcji obsługi wielokanałowej, zorientowanej na petenta i proces administracyjny. Rozległa sieć połączonych punktów obsługi Wysokiej jakości usługi elektroniczne Centra usług telefonicznych Rezygnacja z procedur administracyjnych wymagających od obywateladanych znajdujących się w rejestrach państwowych Zaawansowane produkty oparte na wiedzy zostały w większości zdigitalizowane, a obywatele i przedsiębiorstwa zostały poinstruowane o sposobie ich używania Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 55 Wybrane szczegółowe cele strategiczne 2015 Zdigitalizowana treść została umieszona w bibliotekach elektronicznych, które są dostępne dla ogółu obywateli, przedsiębiorstw i instytucji badawczo naukowych Biblioteki są jednym z najważniejszych aktorów w społeczeństwie i grają rolę miejsca spotkań Biblioteki oferują bezpłatny dostęp do terminali komputerowych jak i wyszkolony personel posiadający wysoką wiedzę o sługach i treści społeczeństwa informacyjnego Państwowe bazy danych, rejestry i materiały statystyczne dostarczają wspaniałe podstawy dla szerokiej gamy badań naukowych jaki i tworzenia nowych usług. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 56 28

29 Wybrane szczegółowe cele strategiczne 2015 Sieciowa współpraca pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a badawczo rozwojowymi jest faktem Wyniki badań uniwersyteckich są dostępne drogą elektroniczną. Starzenie się ludności jest wyzwaniem ale zarazem i możliwością wdrożenia nowych usług zabezpieczających jakość życia ludzi starszych. Ten typ usług stanie się w przyszłości nowym produktem eksportowym. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 57 Wybrane szczegółowe cele strategiczne 2015 Rozwój świata cyfrowego, konwergencja wytwarzania usług i globalizacja przedsiębiorstw doprowadziło do sytuacji, w kó której jindywidualna id zdolność konkurencyjna k jest uwydatniana przez zdolność konkurencyjną na poziomie organizacji i państwa Sektory publiczny i prywatny ściśle współpracują Nauczanie ustawiczne jest ważną częścią życia codziennego. Nauka poza systemem edukacyjnym jest uznawana jako część procesu podnoszenia kwalifikacji obywatela Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 58 29

30 Struktura organizacyjna a programu Zespół ministerialny Przewodniczący: Premier Matti Vanhanen Zarząd Przewodnicząca: Katerina Harjuhahto Madetoja Realizatorzy Projektu Kierownicy i projektów: jktó Vill Veikko Ahonen Susanna Hyvärinen Rada Społeczeństwa Informacyjnego i jej komitety Biuro Zarządzania Projektami Społeczeństwa Informacyjnego Powoływane w miarę potrzeb grupy robocze i warsztaty wej ICT ja Strategii 20 arze Państwow Realizacj w obsza Common platform for e-services Identification of citizens Identification of businesses Government enterprise architect. Integration solution Civil servant authentication & rights management Document managem. & archives Financial & HR management Procurement system Planning system Design Pre-study Req. & procurement Implementation Deployment & production Target architect.plann. Target architect. planning Production & deployment (VETUMA) Co-operational deployment (KATSO) Requirements Deployment Procurement, planning, implementation Pre-study Req, implementat. Deployment & production Deployment & production Pre-study Req. design Procurement, plann., implementat. Deployment & production Requirements & procurement Req. Procurement, pilot. Implementation Deployment & production Pre-study Requirements Procurement Deployment & maintenance Implementat. 1-3Deployment Common network solution Pre-study Requirements Procurement,implemt Deploymnet and calendar Pre-study Req.,procurem.,implement. Deployment & production Workstation services Pre-study Req., procurement, implementation Deploym. System Managemet Services Pre-study Req.,procurem.,implemtat. Deploym. Security levels Contingency planning State IT service Unit Terms & conditions for public procurement of IT Pre-study Pre-study Redrafting of terms & conditions Design & piloting Pre-study Planning & foundation Deployment & implementat. Requirements & implementation Deployment Service delivery planned ongoing finished Auditing 30

31 Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 61 INISTRACJI ING USŁUG E-ADM 1 SLOVENIA AUSTRIA PORTUGAL UNITED KINGDOM FRANCE ESTONIA NORWAY 10 GERMANY NETHERLANDS SPAIN BELGIUM IRELAND 20 ICELAND FINLAND SWEDEN DENMARK RANK SWITZERLAND RANKING GOTOWOŚCI DO BYCIA SPOŁECZEŃSTWEM INFORMACYJNYM (TOP 30) Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland

32 Budowa społeczeństwa informacyjnego Karta członkowska ł k Powiązanie umiejętności i wiedzy z możliwością wykorzystania urządzeń i infrastruktury Dostęp do technologii i istniejących sieci komunikacyjnych Społe eczeństwo infor rmacyjne Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 63 Krok 1: Dostęp do technologii Wynalazek telefonu przeszedłby bez echa gdyby ynie społeczeństwo nie zostało z nim zaznajomione To stwierdzenie jest również prawdziwe w stosunku do Internetu Możliwość korzystania z różnych technologii jest biletem wstępu to społeczeństwa informacyjnego bez tego włączenie jest niemożliwe od samego początku Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 64 32

33 Liczba abonentów telefonocznych liczb ba abonentów na 100 mieszkańców EU 25 LINE EU 25 MOB POL LINE POL MOB FIN LINE FIN MOB Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 65 Dostęp do sieci szerokopasmowej % ludności 0, ,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, EU 25 Poland Finland Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 66 33

34 Wydatki na technologię informacji 4 % % PKB 3 % 2 % 1 % EU 27 Poland Finland 0 % Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 67 Wydatki na telekomunikację 5 % 4 % % of GDP 3 % 2 % 1 % EU 27 Poland Finland 0 % Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 68 34

35 Struktura zarządzania łącznością konsumencką Minister Łączności FICORA Fiński Urząd Kontroli Łączności CERT FI Zarząd Domen Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland Ludność: Kokkola 35

36 Infrastru ktura Inform matyczna miasta Kokkol la tys. mieszkańców Organizacja Zarząd Szkolnictwa Botnii Środkowej RegiOnline Przedsiębiorstwo sektora publicznego USŁUGI IT DLA EDUKACJI USŁUGI SIECIOWE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ W ZAKRESIE ICT Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 72 36

37 Information OBRÓT W ,7 milj, ,1 milj?? USŁUGI IT DLA EDUKACJI [48%] Zarząd Szkolnictwa Botnii Środkowej [37%] Wyższa Szkoła Zawodowa [11%] KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ W ZAKRESIE ICT [10 %] USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW [42%] ISP dla Telekomunikacji Kokkolan (Kopu) Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 73 ADMINISTRACJA [2] IT Manager USŁUGI SIECIOWE [4] Sieć komputerowa i serwery Zatrudnienie USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW ISP [6] Sprzedaż i współpraca z klientem Pomoc dla partnerów USŁUGI IT [8] Obsługa oprogramowania dla szkół i administracji finansowej[3] Doradcy PC w jednostkach organizacyjnych [5] WSPÓŁPRACA[15] Central Ostrobothnia University of Applied Sciences Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 74 37

38 Education services USŁUGI SIĘCIOWE I SERWERY Projektowanie i obsługa sieci komputerowych Instalacja i obsługa serwerów Virtual Servers, Windows, Linux, FreeBSD, Etc. Appx serwerów LAN and Trunk networks Sieci bezprzewodowe Oh Ochrona antywirusowa i antyspamowa, Firewalls,VPN, SSL COU wiadomości / tydzień, SPAM!!! Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 75 Network Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 76 38

39 OPROGRAMOWANIE Usługi Edukacyjne Appx. 25 różnych platform Internet, Databases (MS SQL, MySQL) Zarządzanie informacją o studentach Primus, Wilma Środowisko edukacyjne Blackboard ERP i finanse NAJNOWSZENABYTKI Adobe ConnectPro Oprogramowanie pokoju konferencyjnego opartego na Flash Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 77 Koordynacja regionalnej współpracy ITC Regionalna współpraca IT Rozpoczęta w roku 1999 Pierwsza na tą skalę w Finlandii Główne instytucje publiczne regionu Kpedu, Cou University of Jyväskylä Chydenius Gminy: Kokkola, Himanka, Kannus, Lohtaja Central Ostrobothnia Healthcare services Central Ostrobothnia alliance Zatrudnienie ok. 60 osób 5500 komputerów, 250 serwerów Wspólna polityka licencyjna F Secure: licencja Big Customer Własna umowa z Microsoftem Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 78 39

40 Koordynacja regionalnej współpracy ITC Zakupy sprzętu komputerowego i przeprowadzanie przetargów Usługi sieciowe Miejska sieć bezprzewodowa (KokkoLAN) Bezpieczeństwo sieci Firewalls, ochrona antywirusowa i antyspamowa Koordynacja współpracy na szczeblu systemów informatycznych Systemy operacyjne Usługi ł finansowe, Zarządzanie studentami,. Edukacja Office 2007, Vista, etc. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 79 DNS Homepage Usługi dla przedsiębiorstw ISP Ochrona antywirusowa Wypożyczanie y serwerów, SSL Certificates, Składowanie danych (NAS), Internet BackUp, etc. Pomoc dlau żytkowników (telefoniczna, www and osobista) Portal regionalny ( wizyt dziennie) Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 80 40

41 Jakość Usług Luty 2008 Marzec 2008 W załatwianiu ISO9001 ISO27001 Certyfikat komunikacyjny Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 81 Sieć światłowodowa inicjatywa obywatelska Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 82 41

42 C Cienki klient t 83 Krok 2: Wiedza i umiejętności Oprócz doskonalenia się w używaniu technologii, równie ważnym jest nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej w społeczeństwie informacyjnym Znajomość podstawowychprawipraw możliwość swobodnego poruszania się poprzez drogi i bezdroża informacji są wymogiem uzyskania prawa jazdy w społeczeństwie informacyjnym. Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 84 42

43 Poziom umiejętności posługiwania się komputerem Poziom umiejętności Posiadane umiejętności Wysoki Średni Niski 1. Używanie myszy do uruchamiania programów takich jak przykładowo wyszukiwarka internetowa czy procesor tekstowy 2. Umiejętność kopiowania i przenoszenia zbiorów i katalogów 3. Umiejętność kopiowania, wycinania i wklejania w celu skopiowania lub przeniesienia informacji na ekranie 4. Umiejętność wykorzystania y podstawowych operacji arytmetycznych y y w celu dodania, odjęcia, pomnożenia lub podzielenia wielkości za pomocą arkusza kalkulacyjnego 5. Umiejętność skompresowania zbioru lub katalogu 6. Umiejętność napisania programu używając specjalizowanego języka programowania Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 85 % obywateli umiejących posługiwać się komputerem na odpowiednim poziomie (2007) 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % EU 25 Poland Finland Low Medium High Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 86 43

44 % obywateli korzystających z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy (2007) 100 % of individuals % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % EU 25 Poland Finland Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 87 Emeryci (65+), którzy umieją posługiwać się komputerem na odpowiednim poziomie (2007) 25 % % of individuals 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % EU 25 Poland Finland Low Medium High Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 88 44

45 Poziom umiejętności posługiwania się Internetem Poziom umiejętności Posiadane umiejętności Wysoki Średn ni Niski 1. Umiejętność poszukiwania informacji za pomocą wyszukiwarki internetowej 2. Umiejętność wysyłania poczty elektronicznej z dołączonymi zbiorami 3. Umiejętność korzystania z pogawędek, wiadomości grupowych i for dyskusyjnych yj y 4. Umiejętność korzystania z telefonii internetowej (VoIP) 5. Umiejętność korzystania z protokółu P2P w celu wymiany filmów, muzyki itd. 6. Umiejętność tworzenia stron internetowych Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 89 % obywateli umiejących posługiwać się Internetem na odpowiednim poziomie (2007) 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % EU 25 Poland Finland Low Medium High Dr. Grzegorz Szewczyk, Finland 90 45

Dr inż.. Grzegorz Szewczyk. Profesor Wyższej Szkoły Zawodowej w Kokkoka, Finlandia Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych

Dr inż.. Grzegorz Szewczyk. Profesor Wyższej Szkoły Zawodowej w Kokkoka, Finlandia Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych Wspomaganie administracji publicznej instrumentami społecze eczeństwa informacyjnego na przykładzie wybranych krajów w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Finlandii Dr inż.. Grzegorz Szewczyk

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 3. Podatki a działalność gospodarcza Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN Osiatyński J., Finanse publiczne Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 James,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak

epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak BIG TRENDY TECHNOLOGICZNE TRANSFORMACJA DOSTĘPU DO LUDZI I INFORMACJI +WYZWANIA W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA Mobile Social Cloud Millennials (cyfrowe

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Data wydania: maj 2010 Języki raportu: polski, angielski www.itandtelecompoland.com

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia

Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia 21.11.2016 1 Zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju cyfrowej gospodarki i cyfryzacji usług administracji publicznej 21 listopada 2016 roku zostało zawarte

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym Janusz Witkowski OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYKI PUBLICZNEJ doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3.

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. NOWE POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. LAT plan INWESTYCYJNY W WYS. 194 MLD ROCZNIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce Twórcza Łotwa Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce RYGA BAŁTYCKIE METROPOLIE Ryga jest największym miastem w Państwach Bałtyckich: 650,478/1,03

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej Piotr Borys Parlament Europejski Strategia EUROPA 2020 Inicjatywy przewodnie: Unia Innowacji Mobilna młodzież Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie korzystająca

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Europejską drogę w kierunku społeczeństwa informacyjnego Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Włodzimierz Marciński Radca

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Bank danych online ConDataPoll oferuje Państwu następujące świadczenia:

Bank danych online ConDataPoll oferuje Państwu następujące świadczenia: Aby zostać przyjętym do bazy danych online ConData Pool, prosimy o uzupełniene danych, dotyczących Państwa profilu bezpośrednio w polach formularza w obrębie rejestracji danych. Po zakończeniu, prosimy

Bardziej szczegółowo

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT ENERGY BUSINESS CONSULT Profil firmy Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT Profil firmy EBCsoft Sp. z o.o. jest dostawcą kompleksowych usług oraz systemów dla Facility Management

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyjazne Państwo - nowa jakość w obsłudze Podatnika Warszawa, 24.09.2015 Klient w Urzędzie po co?

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016 Tworzymy oprogramowanie Oprogramowanie dla administracji publicznej Poznań 2016 O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem oprogramowania dla administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 8 października 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

PKN 2014. Tomasz Schweitzer

PKN 2014. Tomasz Schweitzer PKN 2014 Tomasz Schweitzer POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY, WARSZAWA 2014 KTO TWORZY NORMY? W systemie dobrowolnym (społecznym): Normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z własnych środków, a udział

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FINLANDII. dr inż. MBA Janusz Marszalec, Centrum Edisona

WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FINLANDII. dr inż. MBA Janusz Marszalec, Centrum Edisona WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FINLANDII dr inż. MBA Janusz Marszalec, Centrum Edisona CELE WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wzrost gospodarczy. Kreowanie miejsc pracy.

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów IV Forum Informatyki w Administracji Ciechocinek, 20-21 kwiecień 2005 Filary

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Podkarpackie inteligentne specjalizacje Podkarpackie inteligentne specjalizacje jako istotny czynnik wzmacniania konkurencyjności regionu. Leszek Woźniak EUROPA 2020 rozwój inteligentny, a więc rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacjach

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski

Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy z innymi placówkami (ZUS, NFZ, US, MOPS) Kazimierz Wiśniewski Informatyzacja Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście współpracy

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Spotkanie informacyjne, Słupsk, 19 lutego 2015 r. Interreg Europa Środkowa Anna Deryło Emilia Simonowicz Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA Program Interreg Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 www.malopolskie.pl/rozwojregionalny/malopolska2015/ Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Strategia Rozwoju Małopolski Małopolska

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU ZAŁĄCZNIK NR 1 ZBIÓR ZMIENNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH KAPITAŁ INTELEKTUALNY DO RAPORTU Z BADAŃ PN. KAPITAŁ INTELEKTUALNY MAZOWSZA BADANIE POTENCJAŁU REGIONU Badanie na zlecenie Województwa Mazowieckiego zrealizował

Bardziej szczegółowo

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Promocja nauki programowania Ministerstwo Cyfryzacji promuje i wspiera naukę programowania wśród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta Elektroniczna Księga Wieczysta Aspekty wdrażania systemu informatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną Robert Ciurkot Dyrektor Departamentu Konsultingu Grupa Bull Grupa Bull na świecie 50 krajów

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Integracja czy Interoperacyjność?

Integracja czy Interoperacyjność? Integracja czy Interoperacyjność? Integracja? Interoperacyjność? Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Badawczy w Poznaniu Aktualnie ponad 20 projektów FP7, Interreg i CIP Ponad 250 partnerów w Europie

Bardziej szczegółowo