DRAS System przepływu i raportowania danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRAS System przepływu i raportowania danych"

Transkrypt

1 Ciowych decyzji DRAS System przepływu i raportowania danych BINOCLE SUITE Rozwiązanie dla firm Pogłębiarskich Partner: dedddd Scott&Bilander. All Rights Reserved.

2 DRAS BINOCLE Platform A Smart Approach to Data Workflow Czym jest DRAS? W skrócie: System działa na jednostkach pływających (pogłębiarkach, barkach, holownikach itp.) Ułatwia przepływ danych, Interfejs przyjazny użytkownikowi, Łatwy do zintegrowania z innymi systemami i infrastrukturą IT, Efektywne materiały szkoleniowe, Umożliwia zaawansowane analizy. System przepływu i raportowania danych DRAS (ang. Dredging Reporting and Analysis System) jest rozwiązaniem przeznaczonym dla firm zajmujących się pracami pogłębiarskimi i refulacyjnymi. Głównym celem Systemu jest wsparcie procesu raportowania czynności wykonywanych na jednostkach pływających, gromadzenie raportów w formie elektronicznej, przeglądanie i analizowanie danych w nich zawartych. Ponadto System DRAS pozwala na dokładne oszacowanie kosztów przyszłych projektów oparte na historycznych danych. Biorąc pod uwagę różnorodne potrzeby firm pogłębiarskich stworzyliśmy system DRAS by był łatwo rozszerzalny, aby jak najlepiej dostosować go do wymagań naszych klientów. System DRAS Dostosowany do potrzeb Twojej firmy System DRAS został z sukcesem wdrożony w Przedsiębiorstwie Robót Czerpanych i Podwodnych Sp. z o.o. (PRCiP). Oprogramowanie zainstalowano dotychczas na 20 jednostkach pływających oraz na 20 stanowiskach w biurze. System DRAS został również zintegrowany z pozostałymi systemami, infrastrukturą IT oraz procedurami i standardami firmy. 2

3 System DRAS Został stworzony by pomóc rozwiązać następujące problemy: Brak dostępu do historycznych danych, który uniemożliwia dokładne prognozowanie przyszłych nakładów, Brak możliwości śledzenia postępów pracy w czasie rzeczywistym (raporty tworzone w wersji papierowej lub w postaci arkuszy kalkulacyjnych), Niespójne i niekompletne dane, Brak automatycznej weryfikacji danych, Słabe możliwości analizy i wizualizacji danych, Trudności w gromadzeniu i raportowaniu dużych ilości różnorodnych danych z wielu źródeł, Przepływ danych w Systemie DRAS HR CRM... Ad Hoc Analysis Dynamic Reports Board Vessels Reports Central Database Work cards Office... 3

4 Dredger Terminal W skrócie: Intuicyjny dla pracowników, Automatyczna weryfikacja danych, Łatwość wysyłania danych do centrali, Aktualne informacje o bieżącym postępie prac. Dredger Terminal jest modułem instalowanym na jednostkach pływających (pogłębiarkach, szalandach, holownikach itp.), gdzie załoga wprowadza dane o aktualnym stanie prac takie jak: masa urobku, zużycie paliwa, położenie geograficzne warunki pogodowe i wiele więcej szczegółowych informacji o czynnościach wykonanych w ciągu dnia. Przed zapisaniem raporty są automatycznie weryfikowane pod kątem kompletności wprowadzonych danych, w przypadku jakichkolwiek nieścisłości członkowie załogi zostają natychmiast o nich poinformowani. Intuicyjny interfejs systemu DRAS 4

5 Raportowanie Dredger Terminal pozwala załodze na łatwe wprowadzanie danych i wysłanie ich w postaci raportów do centrali. Poniżej zaprezentowano opis podstawowych typów raportów. Dredger Terminal Raport Rodzaj danych Możliwe zastosowanie Pogodowy Dzienny Stan morza, Kierunek i prędkość wiatru, Opady, Itp. Objętość i masa urobku, Oczyszczona powierzchnia, Wykorzystanie jednostek, Przestoje, I wiele więcej szczegółowych danych o czynnościach w ciągu dnia. - powiązanie rentowności projektu z warunkami pogodowymi - kalkulacja kosztów na podstawie - Rodzaju podłoża (glina, piasek, żwir), - Użyty sprzęt, - Przestoje, - Porównanie postępu prac z budżetem, - Planowanie następnych prac. Załogowy Paliwowy Bosmana Czas pracy (nocna czy dzienna zmiana), Harmonogram, Miejsce pracy, Itp. Zużycie paliwa, Zamówienia paliw, Zużycie smarów i olejów, Wskazania czujników, Itp. Czynności w ciągu dnia. - obliczanie wynagrodzeń, -planowanie kolejnych przedsięwzięć. - planowanie zamówień paliw, - optymalizacja wykorzystania surowców. - monitorowanie aktualnego postępu prac. 5

6 Raporty po kompletnym wypełnieniu mogą być zapisane na przenośnym nośniku danych i dostarczone do centrali w terminie późniejszym lub wysyłane przez Internet do serwera. Przykłady Raportów Systemu DRAS: Załogowy, Paliwowy, Dzienny. 6

7 Dredger Manager W skrócie: Zsynchronizowany z Dredger Terminal, Umożliwia analizę danych, Dodawanie danych księgowych i technicznych, Wiele predefiniowanych raportów, Tworzenie nowych wzorów raportów, Łatwość tworzenia nowych modułów dostosowanych do potrzeb klienta. Dredger Manager umożliwia organizowanie, weryfikowanie oraz wyszukiwanie raportów oraz tworzenie różnorodnych okresowych zestawień. Ponadto Dredger Manager pozwala na dodawanie danych referencyjnych tj. nazwa i typ jednostki, typy podłoża, rodzaj paliwa itp. Przykłady modułów: wyszukiwarka raportów, postęp prac, harmonogram. 7

8 Dredger Manager Moduł Zestawienie raportów Opis Zestawienie raportów: dziennych, paliwowych, załogowych itd., Okresowe raporty nt. działalności firmy, Zestawienia dla działu kadr i księgowości do obliczania wypłat. Administrator Administracja kontami użytkowników, Tworzenie nowych kont, Zarządzanie autoryzacją. Wygodny dostęp do raportów zgromadzonych w centralnej bazie danych, Wyszukiwarka Raportów Wyszukiwanie raportów po dacie utworzenia, dacie edycji, jednostce, statusie raportu itp., Łatwa edycja raportów (dodawanie brakujących informacji), Wymiana raportów określanie statusów, Kontowanie wpisów do poszczególnych projektów. Postęp prac Informacje o postępie prac dla każdej z jednostek. Warunki pogodowe Wyszukiwarka informacji o danych pogodowych, Dodawanie/edytowanie informacji pogodowych. Rozliczanie czasu pracy Pracownicy Harmonogram Dane wprowadzane przez załogę (tj. dane członków załogi, typy statków i ich parametry) są wcześniej zdefiniowane przez odpowiedzialnych menadżerów za pomocą Dredger Menager. Zarządzanie załogą, Harmonogram prac załogi może być w łatwy sposób wysłany do Dredger Terminal, Zarządzanie kalendarzem. Automatyczne tworzenie kart pracy i raportów dla działu kadr i księgowości. 8

9 Business Intelligence Serwer Bazy Danych Bezpieczne przechowywanie danych Serwer Bazy Danych Przechowuje wszystkie operacyjne i referencyjne dane. Serwer zapewnia interfejs, który pozwala na sprawne i bezpieczne magazynowanie i wyszukiwanie danych. Wszystkie moduły pośrednio lub bezpośrednio wykorzystują dane. Baza danych jest oparta na Microsoft SQL Server i może być z łatwością zintegrowany z innymi technologiami. 9

10 Szkolenia Nasz produkt jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Niemniej jednak możemy nauczyć jak obsługiwać aplikację za równo pracowników administracyjnych jak i członków załóg. Opis Filmy instruktażowe* Krótkie, jasne i proste filmy, pokazujące jak działa aplikacja, Dostosowane do użytkownika i jego stanowiska, Dostępne on-line i na każdej z jednostek. * W PRCiP dzięki interaktywnym filmom 60 pracowników zostało przeszkolonych on-line. Przygotowane przez specjalistów i menadżerów produktu, Instrukcje Przygotowane dla każdego ze stanowisk osobno, Zawierające szczegółowe informacje o aplikacji i możliwych problemach. Skrócone instrukcje Krótkie dokumenty (1-2 strony) Przygotowane dla konkretnego stanowiska, Sposób działania aplikacji pokazany krok po kroku, Diagramy Pokazują jak działa aplikacja, Powiązania między raportami, stanowiskami itp. Wsparcie Jesteśmy do twojej dyspozycji, gdy pojawia sie jakiekolwiek problem z aplikacją. 10

11 Pomoc zdalna Pomoc zdalna pozwala członkom załogi otrzymać pomoc, gdy pojawi się problem z aplikacją. Jeżeli na jednostce pływającej pojawi się sie problem z systemem DRAS, załoga może udostępnić nam zdalny dostęp do komputera. Wszystkie nasze działania (ruchy myszką/sygnały z klawiatury itp.) są bezpośrednio przesyłane do komputera na statku. Dzięki zastosowaniu sprawdzonej technologii Bilander Pomoc Zdalna pomagamy rozwiązać problemy w sposób zdalny, minimalizując czas usunięcia problemu oraz koszty dojazdów. Dostosowanie i integracja Wdrożenie Systemu DRAS składa się z: Instalacji, Integracji, Załadowania istniejących (historycznych) danych, Dostosowania raportów do procedur firmy, Dostosowania modułów do istniejących procesów, Dostosowania systemu do lokalnych regulacji prawnych ( np. prawa pracy), Zaprojektowania interfejsu w celu zintegrowania z księgowością, finansami, kadrami itp. Pomocy w znalezieniu najlepszej infrastruktury, Ewentualnego hostingu na naszych serwerach. 11

12 Integracja z innymi systemami System DRAS może być z łatwością zintegrowany za równo z istniejącymi systemami i infrastrukturą IT, jak i nowymi systemami. Dla sprawniejszego podejmowania decyzji możesz połączyć system DRAS z innym naszym rozwiązaniem Platformą Binocle, co umożliwi Ci dokonywanie zaawansowanych analiz zgromadzonych danych. W skrócie: Wielowymiarowa analiza, Integracja danych z różnorodnych źródeł, Samodzielne tworzenie raportów i analiz, Bogate możliwości prezentacyjne, Alerty, gdy wybrane wskaźniki przekroczą określone granice. Platforma Binocle Binocle Platform jest kompletnym pakietem rozwiązań Business Intelligence. Binocle łączy dane z Dredger Terminal, Dredger Manager i innych źródeł (tj. księgowość, finance, CRM, kadry...) w jednym systemie z możliwością eksploracji danych w wielowymiarową i intuicyjną analizę. Dzięki wykresom, pulpitom menadżerskim możliwe jest przeanalizowanie danych lub przygotowanie raportów, które mogą być z łatwością eksportowane w kilka dobrze znanym formatów i przesłać je do dyrektorów, kierowników lub kontrolerów. Pulpit menadżerski (Dashboards) - przykład funkcjonalności Systemu Binocle, która łączy dane, wskaźniki z różnorodnych źródeł, jest połączeniem m.in.: tabel z danymi, tabel przestawnych, grafów, rysunków, zrównoważonych kart wyników (Scorecards). 12

13 Platforma Binocle - daje ci możliwość przeprowadzenia wielu różnorodnych analiz Przykładowe rodzaje analiz Opis Prędkość wiatru (lub stan morza)/postęp prac, Warunki pogodowe Ilość przestojów spowodowanych warunkami pogodowymi (np. przez sztorm), Koszty przestojów/całkowite koszty projektu, Długość przestoju/całkowity czas prac, Siła wiatru/zużycie paliwa. Efektywność pracowników Projekt/technologia/ typ podłoża Postęp prac [%]/liczba zaangażowanych pracowników. Wybór jednostki w zależności od: Rodzaju podłoża(muł, piasek, glina, żwir ), gęstość gleby, Rodzaju dna (dno morskie, rzeczne, portowe ), Kubatury. Postęp prac Rentowność Analiza paliwowa (zależy od czujników) Masa urobku [ton]/całkowita masa gleby [ton], Objętość urobku [m 3 ]/całkowita objętość gleby [m 3 ], Oczyszczona powierzchnia [km 2 ]/całkowita pogłębiana powierzchnia [km 2 ], Zwrot z inwestycji, Efektywność. Przeciętne zużycie paliwa w zależności od rodzaju czynności, Przeciętne zużycie paliwa w zależności od pogody. Inne Dodatkowe typy analiz w zależności od wymagań klienta. 13

14 Podsumowanie DRAS System Przepływu i Raportowania Danych Współpracujemy z: DRAS jest rozwiązaniem przeznaczonym dla firm pogłębiarskich, został stworzonym we współpracy ze specjalistami z Przedsiębiorstwa Robót Czerpanych i Podwodnych. Celem tego systemu jest efektywne raportowanie i analiza danych. Zaletą używania systemu DRAS jest szeroka gama wysokiej jakości raportów o postępie prac oraz integracja przepływu raportów w celu analizy historycznych danych, co pomaga oszacować i zoptymalizować koszty przyszłych prac. KONTAKT Europa Polska Bilander IT Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Aleja Zwycięstwa 96/ Gdynia

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk Nowoczesny System Zarządzania Firmą www.crmvision.pl YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl Spis treści Spis treści... 2 Zalety systemu...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Navireo - Informacje podstawowe

Navireo - Informacje podstawowe Navireo - Informacje podstawowe Navireo to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które poszukują nowoczesnego i niezawodnego narzędzia usprawniającego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo