REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1."

Transkrypt

1 REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych Regulaminem, 2. Startup Zone - edukacyjno-wystawiennicza strefa startu i mety Gry zlokalizowana na placu przy wejściu na teren Stadionu Narodowego przez bramę nr 2 (od strony Ronda Waszyngtona), 3. Organizator organizator Gry, Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Startup Support z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 58/4, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Postanowienia ogólne 1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc. za oznaczone w Regulaminie czynności. 2. Gra odbędzie się w dniu roku od godziny do 17:00 (pierwsza część Gry) i od godz do (finał Gry dla 10 najwyżej sklasyfikowanych Uczestników Gry po zakończeniu jej pierwszej części), na terenach okalających Stadion Narodowy w Warszawie. 3. Uczestnicy Gry biorą w niej udział indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. 4. W Grze nie mogą wziąć udziału osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 5. Gra nie jest grą losową, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz.1540 z późn. zm.). 3. Zgłoszenia do Gry 1. Zgłoszenie do Gry dokonuje się: 1. za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie https://panel.warsawstartupgame.pl/#/register, albo 2. poprzez zgłoszenie osobiste w Startup Zone (stacja Gry 01 Startup Support) w dniu Zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego przyjmowane będą do dnia do godz Warunkiem dokonania ważnego zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego jest: 1. wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe, 2. podanie prawidłowego adresu , 3. potwierdzenie rejestracji zgodnie z instrukcją przesłana em przez Organizatora, 4. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej 5. oświadczenia, iż akceptuje się Regulamin Gry, wyraża się zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją Gry oraz wyraża się zgodę na bezpłatne i bezterminowe prawo do wykorzystania przez Organizatora wizerunku utrwalonego na fotografiach i materiałach filmowych sporządzonych w

2 trakcie Gry, poprzez zaznaczenie stosownego pola w formularzu zgłoszeniowym. 4. Warunkiem dokonania ważnego zgłoszenia osobistego jest: 1. zgłoszenie się w dniu , w godzinach 11:30 15:30 w Startup Zone (stacja Gry 01 Startup Support), 2. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, dostępnym u osoby przyjmującej zgłoszenie, 3. podanie danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, 4. oświadczenia, iż akceptuje się Regulamin Gry, wyraża się zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją Gry oraz wyraża się zgodę na bezpłatne i bezterminowe prawo do wykorzystania przez Organizatora wizerunku utrwalonego na fotografiach i materiałach filmowych sporządzonych w trakcie Gry, poprzez zaznaczenie stosownego pola w formularzu zgłoszeniowym 5. odebrania od osoby przyjmującej zgłoszenie materiałów niezbędnych do udziału w grze. 5. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia poprzez formularz internetowy przed przystąpieniem do gry muszą zgłosić się do Startup Zone (stacja Gry 01 Startup Support) w celu odebrania od osoby przyjmującej zgłoszenie materiałów niezbędnych do udziału w grze. 6. Organizator gwarantuje Uczestnikom, którzy dokonali zgłoszenia poprzez formularz internetowy zabezpieczenie prawa do udziału w grze do godziny W przypadku wyczerpania się przygotowanych przez Organizatora materiałów niezbędnych do udziału w grze Organizator może odmówić przyjęcia osobistego zgłoszenia do gry. 4. Zasady Gry 1. Gra polega na wykonaniu przez uczestników zadań określonych w scenariuszu Gry, którego wyciąg uczestnik otrzymuje wraz z pakietem startowym w Startup Zone (stacja Gry 01 Startup Support), 2. Stacje Gry są otwarte dla uczestników od godz do godz w dniu Za wykonanie w trakcie Gry zadań w stacjach Gry obsługiwanych przez wolontariuszy uczestnicy zdobywają lub tracą wirtualny kapitał rejestrowany w dedykowanym systemie informatycznym stworzonym na potrzeby obsługi Gry, 4. W trakcie wykonywania Zadań muszą być obecni wszyscy zgłoszeni członkowie Zespołu dwuosobowego. 5. Uczestnicy kończą rozgrywkę automatycznie po upłynięciu maksymalnie 3 godzin (180 minut) od czasu rejestracji wirtualnej firmy w Startup Zone (stacja Gry 01 Startup Support), lecz nie później niż o godz w dniu W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub cały Zespół niniejszego Regulaminu, utrudniania Gry innym Uczestnikom Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika lub Zespół z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna, bez prawa odwoływania się od niej. 7. Po zakończeniu gry Organizator ustala Ranking Uczestników na podstawie zdobytego przez nich podczas gry wirtualnego kapitału Uczestników lub dwuosobowych Zespołów z najwyższym wynikiem wyrażonym w zdobytym wirtualnym kapitale trafia do finału, który odbędzie się zgodnie z materiałami przekazanymi w pakiecie startowym na scenie w Startup Zone o godz W rozgrywce finałowej Uczestnicy lub Zespoły startują w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc po pierwszej części rozgrywki. 10. W przypadku gdy dwaj Uczestnicy lub Zespoły zdobyły taką samą ilość wirtualnego kapitału, pierwszy w Rankingu jest ten, który otrzymał więcej wirtualnego kapitału od ekspertów w finale. Według tej reguły będzie ustalana ostateczna kolejność pomiędzy 10 finalistami Gry.

3 5. Wyniki i Nagrody 1. Każdy z członków dwuosobowego zwycięskiego Zespołu, który znajduje się na pierwszym miejscu w Rankingu, o którym mowa w 4 pkt 10 otrzyma I Nagrodę. 2. Jeśli zwycięzcą jest Uczestnik indywidualny, otrzyma on połowę I Nagrody, a druga połowa I Nagrody przechodzi na Uczestnika lub Zespół, który zajął drugie miejsce w Rankingu. 3. Uczestnik indywidualny lub Zespół dwuosobowy,który znajduje się na pierwszym miejscu w Rankingu, o którym mowa w 4 pkt 10 otrzyma także II Nagrodę i VI Nagrodę. 4. Jeśli spełniony został warunek o którym mowa w 5 pkt 1, Uczestnik indywidualny lub Zespół dwuosobowy, który znajduje się na drugim miejscu w Rankingu, o którym mowa w 4 pkt 10 otrzyma otrzyma 1/3 III Nagrody. 5. Jeśli spełniony został warunek o którym mowa w 5 pkt 2, Uczestnik indywidualny otrzyma lub Zespół dwuosobowy, który znajduje się na drugim miejscu w Rankingu, o którym mowa w 4 pkt 10 otrzyma otrzyma połowę I Nagrody i 1/3 III Nagrody. 6. Uczestnik indywidualny lub Zespół dwuosobowy,który znajduje się na drugim miejscu w Rankingu, o którym mowa w 4 pkt 10 otrzyma także połowę VII Nagrody. 7. Jeśli spełniony został warunek o którym mowa w 5 pkt 1, Uczestnik indywidualny lub Zespół dwuosobowy,który znajduje się na drugim miejscu w Rankingu, o którym mowa w 4 pkt 10 otrzyma także IV Nagrodę. 8. Dwuosobowy Zespół lub Uczestnik indywidualny, który zajmie trzecią lokatę w Rankingu, o którym mowa w 4 pkt 6 otrzyma 1/3 III Nagrody oraz połowę VII Nagrody. 9. Jeśli po przyznaniu nagród za zajęcie pierwszej i drugiej lokaty w puli nagród wciąż będzie IV nagroda, to otrzyma ją dwuosobowy Zespół lub Uczestnik indywidualny, który zajmie trzecią lokatę w Rankingu, o którym mowa w 4 pkt 6. W przeciwnym wypadku Zespół lub Uczestnik indywidualny, który zajmie trzecią lokatę w Rankingu otrzyma także V Nagrodę. 10. Dwuosobowy Zespół lub Uczestnik indywidualny, który zajmie czwartą lokatę w Rankingu, o którym mowa w 4 pkt 6 otrzyma 1/3 III Nagrody oraz 1/5 VIII Nagrody. 11. Jeśli po przyznaniu nagród za zajęcie trzeciej lokaty w puli nagród wciąż będzie V nagroda, to otrzyma ją dwuosobowy Zespół lub Uczestnik indywidualny, który zajmie czwartą lokatę w Rankingu, o którym mowa w 4 pkt Dwuosobowy Zespół lub Uczestnik indywidualny, który zajmie piątą lokatę w Rankingu, o którym mowa w 4 pkt 6 otrzyma V Nagrodę oraz 1/5 VIII nagrody. 13. Dwuosobowy Zespół lub Uczestnik indywidualny, który zajmie szóstą lokatę w Rankingu, o którym mowa w 4 pkt 6 otrzyma1/5 VIII nagrody. 14. Dwuosobowy Zespół lub Uczestnik indywidualny, który zajmie siódmą lokatę w Rankingu, o którym mowa w 4 pkt 6 otrzyma1/5 VIII nagrody. 15. Dwuosobowy Zespół lub Uczestnik indywidualny, który zajmie ósmą lokatę w Rankingu, o którym mowa w 4 pkt 6 otrzyma1/5 VIII nagrody. 16. Vouchery uprawniające do odbioru nagród będą wydawane po zakończeniu Gry oraz ustaleniu Rankingu. 17. Nagrodami w Grze są: 1. 2 bilety lotnicze tam i z powrotem do Izraela i spotkanie dla 2 osób z mentorem izraelskiego funduszu Venture Capital, 2. II Nagroda: trzy miesiące inkubacji firmy w strukturach Inkubatora Starter w Gdańsku ( Biurko na godziny oraz Wirtualne Biuro Pakiet na Start ), 3. III Nagroda: miesiąc akceleracji dla trzech firm w strukturach BusinessLink w dowolnej lokalizacji BusinessLink w Polsce, 4. IV Nagroda: sześciomiesięczne wsparcie Mentora z programu Youth Business Poland, największego w Polsce programu mentoringowego specjalizującego się w udzielaniu skutecznego wsparcia biznesowego dla młodych osób chcących rozwinąć firmę, 5. V Nagroda: 5 godzin zegarowych doradztwa w wybranym obszarze tematycznym spośród oferowanych przez Inkubator Starter i Gdańską Fundację Przedsiębiorczości,

4 6. VI Nagroda: Pakiet Max na platformie iloo.pl 7. VII Nagroda: 2 Pakiety Business na platformie iloo.pl 8. VIII Nagroda: 5 Pakietów Personal na platformie iloo.pl 18. Nagrody przysługują wyłącznie Uczestnikom pełnoletnim, którzy w dniu skończyli 18 lat. W przypadku niespełnienia tego warunku przez Uczestnika indywidualnego lub przynajmniej jednego członka Zespołu dwuosobowego, który zajął w Rankingu lokaty od pierwszej do ósmej, prawo do nagród przechodzi na kolejnych w Rankingu Uczestników indywidualnych lub Zespół dwuosobowy. 19. Zwycięzcy Gry zostaną bezpośrednio po jej zakończeniu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im Nagród. 20. Odbioru Nagród można dokonać tylko osobiście i tylko wyznaczonym przez Organizatora terminie po zakończeniu gry. 21. Osoby nagrodzone zobowiązują się wywiązania się z obowiązku podatkowego z tytułu uzyskanych nagród, o ile taki obowiązek występuje. 22. Nagrodzeni uczestnicy nie są uprawnione do żądania wpłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody. Za wady nagrody odpowiedzialność ponosi ich producent lub dystrybutor w ramach gwarancji bądź rękojmi. 24. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody. 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Gry powinna być przesłane na adres korespondencyjny Organizatora w formie pisemnej i zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 7. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Gry jest Organizator. 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Gry, tj. komunikacji i przekazania nagród. 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: 1. imię i nazwisko, numer telefonu oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. 8. Postanowienia końcowe 1. Regulamin niniejszej Gry jest dostępny na stronie internetowej i w siedzibie Organizatora. 2. Wzięcie udziału w Grze należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z

5 zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją. 3. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu Uczestników, Organizator ma prawo przerwać Grę w dowolnej chwili. 4. Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej zgody na wykorzystanie (rozpowszechnianie i korzystanie) wizerunku utrwalonego na fotografiach i filmach sporządzonych w trakcie trwania Gry. Uczestnicy wyrażają zgodę, aby zdjęcia i filmy były wykorzystywane dla potrzeb związanych z działaniami informacyjnymi, promocyjnymi na stronach internetowych Organizatora. 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie do czasu rozpoczęcia Gry. Zmiany nie mogą ograniczać praw nabytych przez Graczy. Zmiany są skuteczne z momentem podania ich do wiadomości Graczy. 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM"

REGULAMIN PROGRAMU DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM" 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w audycji "Dragons Den - jak zostać milionerem"

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo