Aprende a Emprender. Podręcznik. (Zostać przedsiębiorcą!) Jeśli jesteś już prawdziwym profesjonalistą. Możesz także odnieść sukces jako przedsiębiorca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aprende a Emprender. Podręcznik. (Zostać przedsiębiorcą!) Jeśli jesteś już prawdziwym profesjonalistą. Możesz także odnieść sukces jako przedsiębiorca"

Transkrypt

1

2 Aprende a Emprender (Zostać przedsiębiorcą!) Podręcznik Jeśli jesteś już prawdziwym profesjonalistą Możesz także odnieść sukces jako przedsiębiorca

3 1. Wprowadzenie Współczesne społeczeństwo wyraźnie zadeklarowało chęć osiągnięcia dobrobytu i trwałego wzrostu gospodarczego, który mógłby prowadzić do stabilnego państwa dobrobytu. Sytuacja ta będzie nieosiągalna bez nowoczesnych i dynamicznych sieci handlowych podejmujących innowacyjną, długoterminową działalność gospodarczą. Tak więc, zachęcanie do tworzenia firm staje się istotnym ekonomicznym czynnikiem polityki samorządów lokalnych, których głównym celem jest osiągnięcie dobrobytu. Organy władzy publicznej zachęcają do szerokiego zakresu działań mających na celu wsparcie zarówno w tworzeniu spółek w kilku obszarach geograficznych i modernizację już istniejących, w jej najszerszym znaczeniu. Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León W związku z tym jesteśmy świadkami nieustannego wysiłku w celu zwiększenia infrastruktury, która pozwoli nam poprawić warunki na rzecz rozwoju bardziej stabilnej i normalnej działalności gospodarczej. Podobnie, regionalny Samorząd pracuje na osiągnięcie najkorzystniejszych warunków we wszystkich zakresach do pozyskania zewnętrznych inwestycji oraz zachęcanie lokalnych inwestorów. Jednakże, jest oczywiste, że społeczeństwo potrzebuje ludzi gotowych do realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości, które pomogą zwiększyć i zróżnicować regionalne sieci handlowe. Taka sieć pozwoli im osiągnąć cele wcześniej ustawione. Niemniej jednak fakt, że każde działanie ma ograniczenia w tym zakresie powoduje konieczność podjęcia nowych działań, które przyniosą włączenie nowych przedsiębiorców w świat przedsiębiorczości. Być może jest to zakres działań najmniej wprowadzanych przez władze regionalne, choć jest oczywiste, że promowanie tego rodzaju działań jest niezbędne, aby zachęcić większą liczbę ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw. Aprende a Emprender 1

4 Poza tym, należy zauważyć, że inicjatywy podejmowane przez lokalnych przedsiębiorców są prawdopodobnie najbardziej stabilne i skutecznie opierają się zagranicznym inwestycjom. Dlatego zasoby wykorzystywane w takich inicjatywach pochodzą głównie z tego samego obszaru, z którego pochodzą ich promotorzy, są nacechowane stabilności i odpornością na inwestycje zewnętrzne. Władza publiczna ma jeszcze długą drogę w działaniach zachęcających do tworzenia firm oraz do zwiększenia ilości osób angażujących się w przygodę, stając się przedsiębiorcami. Stworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych dla uzyskania funduszy europejskich w celu realizacji wszystkich tych działań podkreśla potrzebę pilnego przyjęcia szeregu polityk z wynikami, które mogą być weryfikowane w perspektywie krótkoterminowej, a szczególnie w perspektywie długoterminowej. Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León 2. Zakładanie działalności gospodarczejwartością społeczeństwa Niemniej jednak, ułatwianie tworzenia przedsiębiorstw poprzez przeprowadzenie wszystkich niezbędnych działań jest nie tylko celem niniejszego projektu. Niezbędna jest również praca nad postawami społecznymi, co zachęca do przedsiębiorczości, rozumianej w szerokim sensie w naszym społeczeństwie. Społeczeństwo będąc wspólnotą ludzi, która potrzebuje do osiągnięcia poziomu rozwoju, który przyczyni się do zwiększenia poczucia dobrobytu, ma moralny obowiązek domagania się od jego społecznych i politycznych przedstawicieli, nalezienia sposobów do realizacji tego ostatecznego celu. 2 Aprende a Emprender

5 Historia społeczeństwa jest naznaczona wszelkiego rodzaju przykładami ilustrującymi liczne plany realizowane przez kilku liderów społecznych w swoim środowisku. Takie plany przyniosły różne poziomy rozwoju i dobrobytu. Jednakże to, co staje się niezbędne w naszym społeczeństwie to konieczność promowania własnej wartości, a zwłaszcza wzmocnienie najbardziej wartościowych postaw w celu poprawy ogólnej sytuacji społeczeństwa i jego pozycji w zglobalizowanym świecie. Wśród tych wartości, duch przedsiębiorczości ma niewątpliwie ogromne znaczenie w tworzeniu działań, wspieranych przez samorząd lokalny, które będą wykorzystywane do opracowania nowych projektów, takich, które będą generować więcej wartości. Społeczność nie może w pełni wykorzystać jej technicznych, naukowych, twórczych i innowacyjnych możliwości, nawet poprawiając stanu środowiska przez lepszą infrastrukturę, chyba że jej członkowie wykażą ducha przedsiębiorczości. Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León W związku z tym, siły polityczne uwydatniają, w taki czy inny sposób, znaczenie szkolenia przedsiębiorców wiodących projektów. Takie projekty mogą służyć jako modele dla wszystkich i być siłą napędową dla realizacji bardziej ambitnych celów. 3. Co oznacza: Aprende a Emprender i dlaczego ten program został utworzony? Konieczność pracy w obszarze postaw społecznych skłania lokalne samorządy do opracowania innowacyjnych programów działań, które przyniosą rezultaty w długoterminowej perspektywie. Takie podejście jest szczególnie ważne w naszym regionie, gdzie jest deficyt przedsiębiorców i ograniczona kultura przedsiębiorczości. Aprende a Emprender 3

6 Aprende a Emprender (Zostań przedsiębiorcą!) to program, który został opracowany przez rząd regionalny w celu promowania przedsiębiorczości. W ten sposób wartość wzrośnie w naszym społeczeństwie, co w dłuższej perspektywie pomoże nam patrzeć w przyszłość bardziej optymistycznie. Aprende a Emprender jest śmiałym innowacyjnym programem do pracy nad postawami społecznymi i wartościami, które społeczeństwo uznaje za pozytywne i niezbędne. Bez takich wartości, byłoby niemożliwe wyobrazić sobie środowisko wzrostu gospodarczego i dobrobytu w oparciu o zasoby społeczeństwa, bez zależności wyłącznie od czynników zewnętrznych. W ten sposób, to jest bardzo ważne zadanie dla całego społeczeństwa do systematycznych działań podczas promowania ducha przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na następujące działania: Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León Każde działanie w tej dziedzinie ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Działania mają na celu zmianę zachowań, zwłaszcza w początkowej fazie szkolenia młodzieży. Nie będzie długotrwałych wyników. Jakościowe i ilościowe cele dla tworzenia firm nigdy nie zostaną zrealizowane w krótkim terminie. Należy rozumieć, że aby rozpocząć promowanie tego rodzaju strategii wśród tych studentów, których kształcenie ściśle koncentruje się na technicznych działaniach, ponieważ ich profil zawodowy kształtuje społeczeństwo, a w szczególności przedsiębiorczość na świecie. Odwołujemy się do kształcenia studentów. Dynamika tej gałęzi wspólnoty edukacyjnej i jego bliskość do świata przedsiębiorczości i jego potrzeb czyni go idealnym punktem wyjścia. 4 Aprende a Emprender

7 4. Cele Aprende a Emprender Aprende a Emprender Program, którego celem jest promowanie ducha przedsiębiorczości w zakresie kształcenia zawodowego, ustalono trzy główne cele na etapie planowania, które należy osiągnąć w trakcie jej realizacji w życiu, ponieważ są następujące: P r o m o w a n i e i w s p i e r a n i e przedsiębiorczości w środowisku szkolenia zawodowego poprzez tworzenie systemu multimedialnego przydatnego dla wymienionych wspólnoty edukacyjnej. System ten będzie jako wirtualna platforma do wszelkich działań w tej dziedzinie. Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León Wspieranie społeczności szkolenia zawodowego w zakresie rozpoczęcia projektu, a następnie zarządzania projektami. Tworzenie wśród młodych uczniów szkół zawodowych świadomość społeczeństwa informacyjnego. Każdy z tych ogólnych celów składa się z kilku konkretnych celów, które są wymienione poniżej: Aprende a Emprender 5

8 Promowanie ducha przedsiębiorc zości - Budowanie bardziej wyspecjalizowanych t e l e m a t y c z n y c h s y s t e m ó w s p e c j a l n i e zaprojektowany do środowiska edukacyjnego i przedsiębiorców w Castilla y León. - Tworzenie ciekawych materiałów specyficznych dla młodych lub potencjalnych przedsiębiorców. - Zachęcanie do współpracy i udziału społeczności szkolnej w systemie zarządzania i rozwoju. Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León Zachęcanie do udziału zawodowej społeczności szkolnej Tworzenie wśród młodych uczniów szkół zawodowych świadomość połeczeństwa informacyjnego - Tworzenie sieci wewnętrznej w telematycznym systemie zarządzania i promowania systemu gdzie cała społeczność szkolna może uczestniczyć. - Tworzenie wewnętrznego systemu monitorowania w celu oceny efektów i rezultatów projektu z pomocą społeczności szkolnej i władz regionalnych. - Wspieranie działań w tej dziedzinie, najlepiej przy użyciu Internetu jako systemu komunikacji. - Tworzenie wewnętrznego systemu kontroli osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w środowisku szkolnictwa zawodowego. - Budowanie wewnętrznego systemu i telematycznego systemu w Internecie do zarządzania i promowania systemu. 6 Aprende a Emprender

9 Aprende a Emprender promuje stałą informację zwrotną między jego uczestnikami w celu zachęcenia do aktywnego uczestnictwa. Krótko mówiąc, ten projekt ma na celu dostarczenie społeczności szkolnictwa zawodowego kilku różnych źródeł w celu opracowania i wspierania ducha przedsiębiorczości wśród studentów i jest dopuszczalną alternatywą dla ich przyszłego rozwoju zawodowego, lub przynajmniej, jako istotny wkład do rozwoju pozytywnej postawy wobec coraz większych wymagań w świecie biznesu. Na sukces programu składają się następujące podmioty: Uczniowie Rząd Regionalny Nauczyciele Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León Specjaliści Edukacji Aprende a Emprender 7

10 5. Metodologia Poniższa tabela przedstawia etapy projektu: Etapy Działania - Sympozja z zawodowego kształcenia nauczycieli. Działania zaplanowane w projekcie - Ocena metodologii i zasobów opracowanych wcześniej przez European Business & Innovation Centre Network. - Określenie celów ogólnych wyznaczonych przez rząd regionalny. - Określenie międzyresortowych grup roboczych. Etap rozwoju projektu - Spotkania grup roboczych. - Dobór ekspertów i przyjęcie do pracy i zatrudnienie. Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León Etap wykorzystania wyników -Wstępne zatwierdzanie wyników. - Wyniki badań. - Końcowa ewaluacja. - Wykorzystanie wyników zatwierdzonych na poprzednim etapie. - Monitoring uczestnictwa. - Sugerowanie ulepszeń, które należy przeprowadzić w przyszłości. 8 Aprende a Emprender

11 6. Zawartość Aprende a Emprender Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, Aprende a emprender, próbuje dostarczyć szeroki pakiet zasobów za pomocą różnych środków zorientowanych na spełnienie celów wcześniej przedstawionych. Ze względu na charakter klienta, powinny być one odpowiednio zaadaptowane do cech własnych, dlatego w tym znaczeniu zwrócono szczególną uwagę na aspekt graficzny i rysunek. 6.1 Otoczenie strony internetowej Innovacreawork.com Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León Zainteresowanie Administracji i społeczności w ogóle ożywieniem wszelkiego rodzaju działań w ramach Społeczności Informacyjnej zaleca i zachęca do zwrócenia uwagi na ważną część rozwoju niniejszego projektu w tym otoczeniu. Przyszłość jego i jego różnych działań z pewnością będzie pewniejsza w dużej mierze dzięki wyglądowi i miejscu atrakcyjnej strony internetowej i odniesień, które nie opóźnią przekształcenia się w możliwie najlepszy system komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu. Dlatego okazuje się nieodzownym wykorzystanie niezliczonych możliwości pracy w tym otoczeniu takich jak korzyści z łączności, jaką oferuje Internet, a przede wszystkim zdolności rozwijania i ciągłego rozwijania systemu. Bardziej konkretnie, myślimy o możliwości komunikacji między samymi nauczycielami, niezależnie od ich geograficznego miejsca pracy; komunikacji nauczyciele-specjaliści; komunikacji między uczniami; i między tymi ostatnimi a nauczycielami, jak również możliwości posiadania systemu ciągle aktualizowanego za pośrednictwem środków uważanych za właściwe. Aprende a Emprender 9

12 Strona innovacreawork.com przedstawia następujący obraz i zawartość: a Obszar zewnętrzny Obszar zewnętrzny lub Internet jest do użytku ogólnego całej społeczności edukacyjnej przeznaczony dla nauczycieli i uczniów i obejmuje globalnie wszystkie treści. Strona internetowa jest podzielona na dwie sfery: - Sfera centralna Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León Jej głównym celem jest dostarczenie użytkownikowi - nauczycielowi i uczniowi - narzędzi i informacji na temat tworzenia przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu takich elementów, jak: Pomysł: szeroka baza danych projektów przedsiębiorczych i analiza możliwości realizacji pomysłu przedsiębiorczego. Przedsiębiorca: analiza profilu przedsiębiorcy i studium działań i umiejętności, które charakteryzują Kształcenie Zawodowe w społeczności edukacyjnej. Rynek: informacje na temat sytuacji ekonomicznej, społecznej, finansowej i ogólnej regionu. Finanse: wstępna analiza ekonomiczno-finansowa możliwości realizacji projektu przedsiębiorczego. Biznes plan: praktyczny poradnik w celu opracowania i edycji biznes planu uzupełniony o przykłady typowej działalności przedsiębiorczej. 10 Aprende a Emprender

13 Tworzenie przedsiębiorstwa: informacja na temat organów, procedur, finansowania, wsparcia przedsiębiorców, pomocy i form prawnych doskonałych w tworzeniu przedsiębiorstwa. - Strefa boczna Zdefiniowane są materiały specjalnego zainteresowania w dziedzinie tworzenia przedsiębiorstw, które mogą ułatwić pracę nauczycieli i wyszukiwanie przez uczniów różnych tematów. Aktualności: przestrzeń przeznaczona do publikacji wiadomości ukazujących się w różnych środkach przekazu i związanych z aktualną tematyką odnoszącą się do tej dziedziny. Narzędzia: przewodnik opisujący narzędzia, które w tym projekcie są do dyspozycji uczniów. Nagrody: przestrzeń informacyjna zbierająca różne wyniki z Konkursów na Pomysły i Projekty Programu Aprende a Emprender. Newsletter: część, która pozwala na wpisanie się samemu i konsultacje z już istniejącymi. Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León b Kontakt: strefa komunikacji użytkownika. Bibliografia: odniesienia do stron internetowych dotyczących tematyki tworzenia przedsiębiorstwa. Zarejestruj się: logowanie się użytkowników do systemu. Ograniczony obszar wewnętrzny Strefa systemu zorientowana na komunikację między CEEI Castilla y León, jako strukturą wyspecjalizowaną i zarządzającą programem a społecznością nauczycieli, która umożliwi wymianę doświadczeń i stałe ulepszanie funkcjonowania i zawartości programu. Jest dostępna ze strony internetowej z zakładki Pokój nauczycielski i grupuje zawartość narzędzi prowadzących do naniesienia informacji dostosowanych do potrzeb wypływających z zajęć dydaktycznych dotyczących tworzenia przedsiębiorstwa. Aprende a Emprender 11

14 W Pokoju nauczycielskim można znaleźć użyteczne informacje wraz z wiadomościami dotyczącymi tematyki, materiałami programu Aprende a Emprender, artykułami etc., umożliwiając nauczycielom nanosić treści, informacje lub jakiekolwiek kwestie, które można uznać za interesujące dla Pokoju nauczycielskiego. Treści te zostały naszkicowane dzięki wspólnej pracy wykonywanej przez uczestników projektu CD-ROM Aprende a Emprender (Zostań przedsiębiorcą!) Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León Innym zasobem systemu jest gra, która pokazuje różne działania i akcje małej firmy, które powinny być przeprowadzone, gdy następuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. CD-ROM pomoże przezwyciężyć ewentualne ograniczenia prędkości, które mogą powstać w sieci Internet. Poza tym, to nawet pozwala grać w gry na komputerach, które nie są podłączone do Internetu. Plan de Empresa (Biznes plan) Ta aplikacja IT narodziła się z odnoszącej sukcesy metodologii opracowanej przez European Business & Innovation Centre Network w Castilla y León. Jest dostosowana do środowiska szkolnictwa zawodowego i pomaga pisać i edytować najważniejsze dokumenty, które każdy przedsiębiorca zamierzający realizować projekt przedsiębiorczości powinien sporządzić, czyli biznes plan. Pomimo, że aplikacja została wprowadzona w życie, jest ona elastyczna i wystarczająco szczegółowa, aby otrzymać praktyczne opracowanie szczegółowego biznes planu. 12 Aprende a Emprender

15 6.3. Dobra praktyka oraz zawartość podręcznika Ponadto, zamieszczono serię drukowanych materiałów mających na celu pomoc zarówno dla pracowników doradztwa zawodowego, jak i nauczycieli innych przedmiotów, którzy są zainteresowani tym tematem. Materiały te są uważane za niezwykle interesujący, ponieważ zostały opracowane w dużej mierze przez samych nauczycieli i pomogły im promować ducha przedsiębiorczości. Zmieniający się charakter projektu z pewnością przyczyni się do włączenia innych materiałów, jeżeli nowe interesujące tematy pojawią się w przyszłości. Materiały są podzielone na trzy główne działy, są one następujące: Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy: ta część koncentruje się na pojęciu "przedsiębiorcy" i zawiera kilka krótkich dokumentów z rzeczywistości świata przedsiębiorczości. Próbuje zdefiniować takie pojęcia jak "przedsiębiorcy" i "przedsiębiorczość" i wszystkie aspekty z nią związane na solidnej podstawie. Potrzeba teoretycznego podejścia oraz informowania osób, które w zasadzie nie wiedzą nic na ten temat. Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León Narzędzia i zasoby: ta sekcja zawiera dokumenty do tworzenia dynamicznych działań w kształceniu zawodowym uczniów. Kończą one aplikację IT wcześniej wspomnianą. Praca w obszarze postaw i umiejętności: ta sekcja ma być wstępem do postaw uznawanych za istotne dla każdego przedsiębiorcy, a które powinny być opracowane przez osoby będące w kontakcie z kształceniem zawodowym uczniów. W tym punkcie wyjścia, te postawy to: kreatywność, umiejętności negocjacji i dynamika grupy. Bez wątpienia w przyszłości konieczne będzie włączyć inne aspekty. Aprende a Emprender 13

16 6.4. Video oraz CD-ROM O doświadczeniach w przedsiębiorczości opowiedzieli młodzi przedsiębiorcy, którzy, gdy tylko ukończyli studia zawodowe, zdecydowali się wypraktykować swoją wiedzę w realnym życiu. Te doświadczenia są dostępne w dwóch sprzęt audiowizualny: video, gdzie sześciu przedsiębiorców z różnych sektorów opowiada nam o swoich doświadczeniach i dają nam prawdziwy wgląd w świat przedsiębiorczości i CD-ROM, który również oferuje możliwość oceny zrozumienia pojęć określonych przez każdego przedsiębiorcę. 7. Planowanie projektu To może być interesujący przykład rozwoju na różnych etapach projektowania i planowania projektu. Złożoność projektu w takich rozmiarach wymaga perfekcyjnego opracowania planowania, który jest pokazany na poniższym rysunku: Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León 14 Aprende a Emprender

17 CEEI Społecznośc kształcenia zawodowego Konsultanci i specjaliści Etap planowania Identyfikacja potrzeb Realizacja i określenie potrzeb Projektowanie i planowanie projektu Finansowanie Etap selekcji i rekrutacji Wybór Propozycje Etap produkcji Monitorowanie i kontrola projektu Dostawa zadań, modele i rozwój Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León Etap badania Etap dostarczania materiałów Etapie eksploatacji Ogólnie określonych badanej próbki Modyfikacji, adaptacji i błędów Próbki określone w ogólne Eksploatacja Ogólnie Eksploatacja Walidacja Zmiany i dostosowania Finał dostawy Aprende a Emprender 15

18 8. Podziękowania Nie można zamknąć tego dokumentu bez wymienienia wielu specjalistów, pracowników doradztwa zawodowego, instytucji planowania kariery nauczycieli, którzy wzięli udział w tym projekcie. Bez ich udziału w ramach opracowania jego zawartości, wymiany ich doświadczeń tworzenia przedsiębiorstwa lub ich codziennych doświadczeń, byłoby to niemożliwe do realizacji tego projektu. Przyszłość pokaże, czy nadzieie i wysiłek poświęcony temu projektowi przyniesie pożądane rezultaty: zbudowanie społeczeństwa utworzonego przez osoby przedsiębiorcze coraz bardziej ambitnych i motywujących celów; ludzi, którzy będą kontynuować podejmowanie nowych wyzwań w przyszłości, świadczących o ich przynależności do rozwiniętego, nowoczesnego i dynamicznego społeczeństwa. Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León Jednak, gdyby nie udało się tego osiągnąć, chcemy wyjaśnić, że próbowaliśmy wszystkich sposobów, które uznaliśmy za konieczne, żeby to urzeczywistnić. Jedno jest pewne, że sprawiał nam radość każda poszczególna minuta pracy w projekcie, który mamy nadzieję, że może stać się modelowym dla innych społeczności, które mogą go uznać za stosowane narzędzie w obszarze dla którego projekt: Aprende a Emprender został wymyślony, zaprojektowany i opracowany. Współpracownicy Techniczne zespół European Business & Innovation Centre Network w Castilla y León SA. Nauczyciele poradnictwa zawodowego. - Pan Avelino José Moreno Suárez. - Pani Carmen Gómez Sacristán. - Pan José Luis Santos Durán. - Pani Mª Begoña Pérez Curto. - Pani Mª del Mar Silva González. - Pani Mª Varela Pelarda. Innych współpracowników - Pan César Ullastres. - Pan Luís del Teso Díez. - Pani Nuria García. - Pani Yolanda Fidalgo. Instytucje publiczne finansowanie - Agencja Rozwoju Gospodarczego. - Regionalne Ministerstwo Edukacji. - Regionalnego Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Turystyki. - Europejski Fundusz Społeczny. - Regionalny rząd Castilla y León. 16 Aprende a Emprender

19 Materiał jest chroniony przez intelektuane prawa własności 2002 CEEI Castilla y León Aprende a Emprender 17

20

21

22 Przewodnik techniczny do opracowania Poradnika do Biznes Planu 0. Prezentacja 1. Informacje ogólne 2. Zawartość 3. Struktura Biznes Planu 4. Informacja 5. Podsumowanie: Proces tworzenia przedsiębiorstwa

23 0. PREZENTACJA European Business & Innovation Centres (EBN-BIC) są organizacjami promowanymi przez Komisję Europejską w prowadzeniu współpracy z lokalnymi instytucjami i agencjami ekonomicznymi, których głównym celem jest pomoc w tworzeniu innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (SME) oraz modernizacji już istniejących. W tym celu dostarczają przedsiębiorcom i spółkom technicznych, logistycznych i finansowych zasobów, a także prowadzą szkolenia, doradztwo i udzielanie informacji. Od chwili narodzenia się pomysłu na biznes do momentu jego planowania na przyszłość, oferują zasoby i usługi konieczne do przekształcenia innowacyjnego pomysłu w przyszłościowe przedsiębiorstwo, bądź poprawiają rentowność już istniejącego małego lub średniego przedsiębiorstwa. Świadczą o tym liczby: w ciągu dziesięciu lat European Business & Innovation Centres of Castilla y León(EBN-BIC CASTILLA Y LEÓN) przyczyniło się do utworzenia/modernizacji 370 spółek; ponadto 60 % z nowoutworzonych w Unii Europejskiej było zmuszonych do zamknięcia przed upływem 5 lat, podczas gdy z projektów promowanych przez BIC upadło jedynie 20 %. Zgodnie z metodologią BIC wcześniej otrzymane wskazówki o tym, jak tworzyć lub modernizować przedsiębiorstwo są odzwierciedlone w Biznes Planie lub analizie przewidującej odnoszącej się do różnych obszarów przedsiębiorstwa: marketing, technologia, zasoby ludzkie, ekonomiczno-finansowe i prawno-ustawodawcze. Biznes Plan jest konieczny, by utworzyć nowe przedsiębiorstwo, ale również wtedy, gdy celem jest modernizacja lub zwiększenie zysków już istniejącego przedsiębiorstwa. W obu przypadkach efekt końcowy kompletny Biznes Plan i procedura pośrednictwa konieczna do opracowania Planu są użyteczne: ci, którzy pracują nad opracowaniem Planu korzystają z głębszej wiedzy na temat obszarów działalności przedsiębiorstwa i mają większą motywację do przygotowania Planu.

24 Niniejszy Przewodnik udziela odpowiedzi tym, którzy zadają sobie pytanie: Czym jest Biznes Plan? Do czego służy? Jak jest napisany? Przez kogo? Jaką powinien mieć strukturę? Plan jest skierowany głównie do przedsiębiorców: tych, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności, planując wszystko od początku, pozbywając się niejasności, analizując i organizując własne przedsiębiorstwo: mówiąc wprost, znając każdy detal przedsiębiorstwa i jego środowisko. Niniejszy materiał nie może nauczyć, jak powinny być podejmowane decyzje dotyczące każdego projektu biznesowego, lecz przedstawia pierwszy krok w kierunku uruchomienia procesu decyzyjnego przedsiębiorstwa. Ponadto Przewodnik opisuje najważniejsze aspekty formy i zawartości Biznes Planu, i udziela pewnych porad dotyczących procesu jego przygotowania. Umożliwi to użytkownikom osiągnąć końcowy dokument bardziej pasujący do celów ich tworzącego się przedsiębiorstwa. Przewodnik Biznes Plan uwzględnia doświadczenie BIC w planowaniu i ocenianiu działalności przedsiębiorstwa oraz jest częścią szerszego projektu doradztwa prowadzonego online: internetowa wersja Przedsiębiorczość (Ceei emprender ) i CD-ROM rozprowadzany przez EBN-BIC CASTILLA Y LEÓN. Rozumiemy, że treści zawarte w Przewodniku uzupełniają proces szkoleniowy i doradczy proponowany przez wyżej wskazany system. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Wprowadzenie: Czym jest Przewodnik Biznesowy? Koncepcja Znaczenie terminów Różne projekty Zastosowanie

25 Charakterystyka 1.2. Wzór Biznes Planu Historia i odniesienia: różni autorzy Biznes Plan w EBN Ogólny wzór Biznes Planu: EBN-BIC Castilla y León Cechy charakterystyczne Biznes Planu 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.0 Wprowadzenie: Czym jest Przewodnik Biznesowy? Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Juan Hidalgo Perez ma 27 lat. Jest ekonomistą i przez ostatnie trzy lata pracuje w jako urzędnik cywilny niższego stopnia w jakimś samorządowym departamencie. Niedawno spotkał Pedro Sancheza i był pod wrażeniem emanującej od niego energii, radości i przedsiębiorczej osobowości. Pedro zasugerował wspólne rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Pedro pracuje w sektorze turystycznym i zawsze marzył o rozpoczęciu własnej działalności. Obecnie po raz pierwszy nadarza mu się okazja na biznes i w końcu ma świetny pomysł. Jest przekonany, że dzięki swemu dobrze rozwiniętemu pomysłowi, będzie w stanie wejść w atrakcyjny sektor działalności i stworzy dobre przedsiębiorstwo, które umożliwi mu osiągnąć zyski w krótkim czasie. Dlatego przez ostatnie kilka tygodni Pedro ciągle opowiadał Juanowi o swoich planach, namawiając go do partnerstwa i wykorzystania nowej szansy. Juanowi podoba się pomysł, ale jest kilka punktów, które nie wydają mu się jasne. Pewnego dnia zdeterminowany Pedro prosi Juana, aby poszedł z nim do banku, ponieważ ma tam umówione spotkanie z Menadżerem Handlowym swojego oddziału w celu

26 wytłumaczenia mu, czym chciałby zajmować się w swoim przyszłym biznesie i zapytać o możliwość zewnętrznego finansowania, którego potrzebuje na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Fernando Ortega jest Menadżerem Handlowym banku, do którego udali się Juan i Pedro i jest członkiem Komisji ds. Ryzyka Oddziału, gdzie są rozpatrywane wnioski klientów o przyznanie kredytów lub pożyczek. Menadżer ma 15-letnie doświadczenie w pracy dla tego banku i jest uważany za osobę otwartą i wyrozumiałą, entuzjastę prywatnych inicjatyw, jednak niezapominającym o tym, co jest rozsądne i logiczne. Fernando wita gości i zaprasza ich do swojego biura, gdzie zasiadają przy małym stoliku. Po krótkiej prezentacji Pedro przejmuje inicjatywę i zaczyna wyjaśniać sytuację. W momencie, gdy Pedro zaczyna zagłębiać się w problem, Fernando zastanawia się i zaczyna zadawać sobie pytania. Opisując swój biznes, Pedro określa, co i dlaczego chciałby robić, lecz nie jest to szczegółowy opis, a Fernando chciałby wiedzieć więcej. Chciałby ponadto wiedzieć, kto będzie zajmował się tym i w jaki sposób, gdzie jest okazja dla działalności i jakie są jej główne korzyści konkurencyjne. Pedro zapewnia, że jest to dobry obszar działania, ale nie podaje żadnych informacji w uzasadnieniu, takich jak rozmiar rynku czy jego tempo wzrostu, jak wielu jest konkurentów i co lubią, w jaki sposób rywalizują, czy jakakolwiek firma może wejść na rynek pod tymi samymi warunkami co poprzednie, czy przeciwnie - istnieją czynniki, które utrudniają wejście nowej firmie z tym samym gwarantowanym sukcesem, i czy dany sektor generuje zyski. Pedro zapewnia, że jego pomysł na biznes jest dobry, ale czy ma właściwy rozmiar i organizację? Jakie są jego zasoby ludzkie i zespół kierowniczy? Jakie są zasoby materiałowe, których potrzebuje? Pedro potwierdza, że jego pomysł na biznes jest do zrealizowania; jednak dlaczego nie przygotował możliwej do zrealizowania prognozy ekonomicznej projektu? Rachunku strat i zysków, bilansu, stanu środków płynnych?

27 Pedro twierdzi, że jego inwestycja wyniesie 180,000 ; lecz na co wyda te pieniądze? Czy to wystarczająca inwestycja, czy jest wyliczona zgodnie z jego strategią? Wreszcie Pedro oznajmia, że na początek potrzebuje 180,000, z których ,54 musiałyby być zapewnione przez bank; czy rzeczywiście potrzebuje tych pieniędzy? Czy wziął pod uwagę wydatki na początkowe operacje takie, jak opłacenie pracowników, dostawców, surowców lub dostaw? Gdy skończył wyjaśniać, Pedro zapytał Fernanda: Co o tym myślisz? Uważasz, że bank mógłby pożyczyć nam te pieniądze? Fernando powiedział po chwili zastanowienia: Pedro, znam cię od lat i znam twój przedsiębiorczy zmysł, co do którego nie mam wątpliwości. Tym niemniej i mimo wyjaśnień, o które cię pytałem, ciągle jeszcze jest dużo pytań i kwestii do przedyskutowania. Podoba mi się pomysł, który tu przedstawiłeś, ale jest wiele kwestii do zdecydowania i uściślenia. Masz zamiar poprosić bank o pieniądze, a bank musi wiedzieć, w co te pieniądze będą zainwestowane. Proponuję, żebyś popracował nad zestawieniem i podsumowaniem wszystkich twoich pomysłów dotyczących tego biznesu i spróbował przedstawić je w pisemnym dokumencie, łącznie z ekonomiczną wydolnością. Gdy to przeanalizujemy i sprawdzimy jego wykonalność, przedyskutujemy warunki i gwarancję pożyczki. Gdy Pedro i Juan opuścili bank, Juan powiedział: Fernando ma rację, powinniśmy przygotować Biznes Plan. Opracowując go, ja również będę lepiej wiedział, czy chcę wejść w ten projekt z tobą. Ta prosta sytuacja może posłużyć jako przykład i określić, czym jest Biznes Plan i jakie niektóre korzyści z niego płyną. Biznes Plan definiuje każdą z kwestii i koncepcji wynikających z poprzedniego przykładu. Przedstawiamy ten Przewodnik Biznes Plan, by pomóc przedsiębiorcom założycielom. W tym dokumencie udzielamy przedsiębiorcom metodologicznych i praktycznych rad do napisania planu.

28 Aby go właściwie wykorzystać, jest konieczne rozważenie dwóch znaczeń terminu Biznes Plan jako dokument i jako proces przygotowania planu. Ponadto Przewodnik Biznes Plan może być wykorzystany jednocześnie jako: - narzędzie pracy, które pomaga przedsiębiorcom zebrać konieczne informacje, przeanalizować i podejmować różne decyzje oraz zająć się zaprogramowaniem koniecznych działań w celu urzeczywistnienia projektu. - przewodnik służący do przedstawienia i napisania Biznes Planu, który pozwoli udzielić odpowiedzi, na które czekają czytelnicy. Przewodnik opisuje aspekty struktury i zawartości, które muszą być rozważone przy pisaniu Biznes Planu. Główne cechy tego przewodnika to: - Wyjaśnia powody, dla których każdy punkt Biznes Planu jest ważny i powody, dla których musi być przestudiowany. - Dostarcza pewien zasób wiedzy i informacji o każdym aspekcie poprzez teoretyczne i praktyczne wyjaśnienia, definicje, przykłady, etc. - Zwraca uwagę na niektóre pytania, które przedsiębiorcy muszą zadać samym sobie lub, które czytelnik Biznes Planu prawdopodobnie zada. - Przedstawia metodologiczne elementy w celu odpowiedzi na te pytania (metody kalkulacji, źródła informacji ). 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Biznes Plan Pojęcie Znaczenia terminów Różne projekty Zastosowanie Charakterystyka

29 Pojęcie W szeroko pojętym znaczeniu Biznes Plan jest analizą zapobiegawczą i opisem różnych obszarów działalności marketing, operacje i/lub produkcja, zasoby ludzkie, aspekty finansowe, prawne i instytucjonalne aspekty wszystko dotyczące obecnych i przyszłych strategii i planów interwencji Znaczenie terminów Jedną z pierwszych trudności, które może napotkać przedsiębiorca jest poznanie prawdziwego wykorzystania Biznes Planu i nauczenie się, jak wyciągnąć z niego korzyść. Zatem, na początku należy zdefiniować dwa znaczenia terminu: sam dokument i proces jego przygotowania. Biznes Plan jest po pierwsze dokumentem adresowanym do różnych czytelników, którzy będą go czytać i analizować w różnych celach. Plan powinien być przygotowany i napisany przez założycieli biznesu lub we współpracy z nimi i pod ich nadzorem. Jednak termin Biznes Plan odnosi się również do procesu jego tworzenia jako wyznaczenia zadań do wykonania w celu zrealizowania ich według dobrze przygotowanego dokumentu. Ten proces ma dwie fazy. - Pierwsza, to zbieranie wszystkich informacji i opisanie zawartości Planu, zgodnie z poszukiwaniem, doradztwem, analizą i podjęciem decyzji na temat metodologii. - Druga, to proces pisania, równoległy do pierwszej fazy. Najważniejsza jest pierwsza faza, chociaż na ogół przedsiębiorcy myślą, że przygotowanie Biznes Planu, to wziąć pióro i papier, i zacząć pisać. Różnica jest tak ważna, że dla EBN-BIC CASTILLA Y LEÓN tworzenie Biznes Planu stało się metodologią zastosowaną w szerszym projekcie pod nazwą Program dla przedsiębiorcy.

30 Program obejmuje serię działań umieszczonych w czterech fazach, poprzez które prosty pomysł staje się możliwym do realizacji biznesem: - Wybór przedsiębiorczych pomysłów. Zawiera promocję, porady i motywację do podejmowania działań w odkrywaniu pomysłów, projektów i założycieli biznesu. - Zdefiniowanie pomysłu i kształtowanie Biznes Planu. Zawiera analizę i procedurę wzajemnej współpracy, w której założyciele opisują swój pomysł, zdobywają na jego temat wiedzę i przygotowanie do zarządzania przyszłym przedsiębiorstwem. Pociąga to za sobą następujące działania: a) Doskonalenie w wielu technicznych i zarządczych obszarach przedsiębiorstwa. b) Informacje: dostęp do bazy danych; udział w konferencjach, forach i seminariach; wizyty studyjne lub praktyki w przedsiębiorstwach; działania między regionami lub krajami w celu wymiany doświadczeń. c) Poradnictwo w opracowywaniu Biznes Planu. - Tworzenie przedsiębiorstwa a) Doradztwo dotyczące formalnego konstytuowania przedsiębiorstwa. b) Zarządzanie źródłami finansowania. c) Doradztwo dotyczące zakładania firmy: rejestracja, sprawy podatkowe, pracownicze procedury. d) Zapewnienie lokalu w BIC lub innych możliwych miejscach. - Rozwój przedsiębiorstwa

31 Doradztwo prowadzone przez pierwsze miesiące funkcjonowania przedsiębiorstwa i dalsza obserwacja Różne projekty Drugim problemem do rozważenia jest rozróżnienie jakościowe między implementacją Biznes Planu w istniejących małych lub średnich firmach rozwój ich projektów a jego implementacją na starcie. Jeśli Biznes Plan ma być urzeczywistniany w istniejącej firmie, będzie wzorcowym planowaniem. W tym przypadku jest bardzo ważne zdiagnozowanie aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, oszacowanie przyszłych możliwych alternatyw i podjęcie decyzji zgodnie z najbardziej korzystną i zyskowną opcją. W tej sytuacji Plan jest dwukrotnie użyteczny, ponieważ od wewnątrz będzie stosowany jako narzędzie obserwacji i kontroli, a z drugiej strony, będzie stosowany jako źródło informacji do raportów i budżetów. Jeśli Biznes Plan jest wykonywany z myślą o starcie firmy, najważniejsza rzeczą jest zbadanie rynku i analiza obszaru działalności wraz ze zdolnością przetrwania biznesu. W niniejszym Przewodniku mamy zamiar skupić się na tym drugim celu, to znaczy, potraktować Biznes Plan jako narzędzie do stworzenia nowego przedsiębiorstwa. Na początku Biznes Plan jest sposobem ustalenia własnych intencji, od czego będą analizowane główne punkty biznesowej inicjatywy. Zatem Biznes Plan, z jednej strony powinien gromadzić informacje, a z drugiej analizować i ustalać decyzje, które firma musi podjąć, uwzględniając wszystkie konieczne elementy (produkt, klientelę, rynek, konkurencję, technologię, finansowanie ), by przedsiębiorstwo dobrze wystartowało na wszystkich polach: Marketing, Operacje i/lub Produkcja, Zasoby Ludzkie, na polu Ekonomiczno-Finansowym i Prawno-Instytucjonalnym. Pisząc Biznes Plan, przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę, że dokument ten będzie czytany przez inwestorów, klientów, dostawców, współpracowników, personel, banki, doradców i instytucje publiczne.

32 Z punktu widzenia osoby, która pisze Biznes Plan, to znaczy założycieli, musza oni uwzględnić odpowiedni zakres i oszacowanie konieczne do procesu jego pisania. Posiadanie końcowej wersji dokumentu jest ważne, lecz droga, która do tego prowadzi, może być nawet bardziej istotna. Powinien to być proces poszukiwania informacji, studiowania, analizy i oceny ich własnego projektu biznesowego. Trzecim problemem, z którym mogą zetknąć się założyciele, są różne sposoby tytułowania rozmaitych aspektów Biznes Planu w zależności od tego, czy dotyczy on przemysłowej czy usługowej sfery działalności. W niniejszym Przewodniku przedstawiamy różnice między tymi dwiema sytuacjami oraz powód, dla którego konieczne jest traktowanie tych problemów w różny sposób Zastosowanie Różny sposób wykorzystania Biznes Planu może być rozważany zgodnie z dwiema ważnymi fazami zakładania przedsiębiorstwa: przed i po rozpoczęciu działalności. Z praktycznego punktu widzenia przed rozpoczęciem działalności Biznes Plan ma trzy podstawowe zastosowania: 1. Poradnik o tym, jak planować i prowadzić przedsiębiorstwo. 2. Narzędzie służące do poszukiwania trzeciej strony finansowania; Plan stanie się kartą biznesową używaną do współpracy, pomocy lub finansowego wsparcia ze strony publicznych lub prywatnych instytucji. 3. Rozwój nowych strategii i nowych działalności. Te trzy zastosowania lub cele są użyteczne jedynie, gdy podczas pisania Biznes Planu przedsiębiorcy są zmuszeni ujrzeć wszystkie ważne punkty wraz z wadami i błędami swoich pomysłów i celów, pomagając w ustaleniu zdolności realizacji projektu przedsiębiorczego i w obronie swoich pomysłów przed stroną trzecią.

33 Po utworzeniu przedsiębiorstwa, Biznes Plan powinien być również użyteczny jako poradnik dla czynności, które mają być wykonywane od chwili utworzenia firmy. W dalszej kolejności przedsiębiorcy będą musieli mierzyć się z wieloma problemami i będą bardzo zajęci umawianiem się z klientami, dostawcami, bankierami, personelem, doradcami etc. Dlatego całe planowanie musi być przygotowane przed tym, jak firma zostanie założona. Przedsiębiorcom będzie bardzo pomocne posiadanie właściwego dokumentu, do którego będą mogli odnosić się jako do listy czynności do wykonania w każdym miesiącu, gdy już przedsiębiorstwo zacznie swoją działalność. Biznes Plan spełni swoją rolę, jeśli będzie postrzegany z tego punktu widzenia i powinien zawierać program czynności możliwie najbardziej szczegółowy Charakterystyka: Plan będzie użyteczny tylko, gdy będzie spełniał następujące wymagania: 1. Jakość informacji: informacje i styl dokumentu muszą być jasne i zwięzłe, prawdziwe i możliwe do sprawdzenia. 2. Aktualność informacji: Plan musi być dokumentem aktualnym. 3. Wszechstronność informacji: aby Plan był kompletny, powinien zawierać wszystkie pola działalności biznesowej. 4. Zbieżność punktów widzenia: powinien być prywatnym produktem założycieli. To sprawi, że czytanie i zrozumienie będzie łatwiejsze. W większości przypadków Plan będzie czytany przez ludzi, którzy mają zazwyczaj mało czasu (zaleca się, aby nie przekraczał 80 stron). 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.2. Przykładowy Biznes Plan Historia i odniesienia: różni autorzy Biznes Plan w EBN

34 Ogólny wzór Biznes Planu: EBN-BIC Castilla y León Charakterystyka Biznes Planu Historia i odniesienia: różni autorzy Oryginalny termin Biznes Plan pochodzi z amerykańskiej literatury biznesu. Jest wielu autorów, którzy mówią na ten temat, przedstawiając różne metodologie dotyczące jego zawartości i struktury. Jednak wszyscy wskazują na obecność dwóch podstawowych części Planu: - Część pierwsza, w której są analizowane szczegóły działalności gospodarczej. - Część druga, w której znajduje się szczegółowy Plan Finansowy wraz z celem oszacowania zysku lub aktywów, które przedsiębiorstwo ma generować, a także kalkulacji potrzeb pieniężnych. Ten prosty i podstawowy szkic powinien być zaakceptowany przez autorów. Chociaż to oni rozwijają i wyszczególniają każdy jego aspekt, zgodnie wyliczają podstawowe punkty, które muszą być ujęte w Biznes Planie. Załączamy tabele obrazujące strukturę elementów Biznes Planu według trzech północnoamerykańskich autorów (Bryan: Kredytowa mapa, King: Rozwijanie Biznes Planu i Burch: Przedsiębiorczość ) oraz dwóch hiszpańskich autorów (Manuel Ludevid i Monserrat Ollet: Jak utworzyć własne przedsiębiorstwo ). KREDYTOWA MAPA ROZWIJANIE BIZNES PLANU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - Opis - Streszczenie - Zabezpieczenie: - Plan produkcji lub plan usług - Studiowanie rynku - Produkt Założyciele Nazwa Firmy

35 - Plan marketingowy - Plan marketingowy - Deklaracja planowania - Plan operacyjny - Organizacja i zarządzanie - Firma: - Organizacja - Plan finansowy Opis - Finanse Rynek Konkurencja Lokalizacja Administracja Personel Aplikacje Streszczenie - Informacja Finansowa: Pochodzenie i wykorzystanie funduszy Kapitał i saldo Rachunek strat i zysków Próg rentowności Przepływ gotówki Suplement: JAK UTWORZYĆ WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO - Środowisko nowego przedsiębiorcy: edukacja, doświadczenie zawodowe i kierownicze

36 - Definicja produktu lub usługi - Plan marketingowy a. Biznesowa ograniczenie b. Analiza rynku c. Polityka komercyjna - Plan operacyjny a. Lokalizacja przedsiębiorstwa b. Opis Planu operacyjnego c. Zarządzanie magazynami d. Inwestycyjne środki trwałe - Plan organizacyjny - Plan finansowy - Status prawny - Podsumowanie Biznes Plan w EBN Biznes Europejski i Centrum Innowacji (EBN-BIC) były postrzegane w Zarządzie Głównym Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej jako sieć, która zapewnia wymianę informacji i doświadczeń wśród przedstawicieli BIC. W 1984 roku pierwsze przedsiębiorstwa BIC utworzyły specjalną sieć stowarzyszeń pod nazwą Biznes Europejski i Sieć Innowacji (EBN).

37 Chociaż to prawda, że niemożliwe jest utworzenie przedsiębiorstwa lub nowej działalności gospodarczej bez podejmowania ryzyka, dowiedziono, że prawdopodobieństwo sukcesu może być osiągalne dzięki ustaleniu rygorystycznego Biznes Planu. Bark jakości lub nieadekwatność Biznes Planu są prawdopodobnie dwiema z najważniejszych przyczyn odpowiedzialnych za spadek tempa w tworzeniu nowych przedsiębiorstw lub działalności gospodarczej. Celem BIC jest zmniejszenie tego spadku poprzez udostępnienie efektywnego poradnictwa dotyczącego przygotowania Biznes Planu przedsiębiorcom, którzy o to proszą. Wśród zasobów udostępnionych BIC przez EBN możemy znaleźć wzór ich Biznes Planu, który jest opisany w poniższej tabeli: Biznes Plan dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Biznes Plan dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Działy Planu Ważne punkty lub aspekty 1. Produkt lub usługa Aktualna sytuacja i perspektywy ewolucji technologicznej na polu występowania specyficznego produktu. - Analiza porównawcza lansowanego produktu wobec produktu konkurencyjnego istniejącego na rynku. * jakościowe zalety i wady * potrzeby potencjalnych klientów * perspektywa ewolucji (uniwersalność, możliwość postępu, etc ) potencjalny czas funkcjonowania. - W razie konieczności, ważna licencja i/lub know how wykorzystania umów oraz ochrona prawna (patenty). - Ewaluacja wysiłków i kosztów badań i prognoz rozwoju w celu pozostania na czele postępu.

38 - Koszty: * prognozowanie kosztów * wpływ na koszt następujących czynników: wyprodukowane lub zebrane (odpowiednio) ilości: ewolucja kosztów elementów, które podnoszą cenę (surowiec i/lub składowanie części; umowy podwykonawcze, amortyzacja, finansowe obciążenia, ogólne wydatki). - Ogólnie ujmując, ustalenie obecnego i przyszłego stopnia adaptacji idei/produktu i samego produktu z uwzględnieniem obecnej i przyszłej konkurencji. - Ustalenie stopnia słabości nowej firmy ze względu na produkt. 2. Środowisko Czynniki środowiskowe, które mogą wpłynąć na możliwości i postęp firmy (przepisy, przestrzeganie ustawodawstwa sektorowego, preferencyjne traktowanie, etc.). - Dostępność wykwalifikowanego personelu. - Wrażliwość na wpływ czynników środowiskowych. 3. Rynek - Identyfikacja rynku globalnego (uwzględnienie celu geograficznego) w ilości i jakości, ze względu na potrzeby i potencjalny popyt u każdego typu klientów. - Ustalenie poziomów stosowanych cen i/lub i/lub cen, które mogą być stosowane ze względu na charakterystykę produktów. - Badanie obecnej i potencjalnej konkurencji:

39 * ewolucja potrzeb i popytu (w jakości i ilości); * ewolucja oferty (w ilości i jakości); * wpływ na wykorzystanie w handlu i na poziom cen (prowizje, zniżki, warunki płatności). - Oszacowanie ryzyka dla nowego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ewolucji rynku i konkurencji. 4. Produkt/ Rynek - Definicja dwoistości produktu/rynku 5. Cele i strategia - Definicja polityki przedsiębiorstwa. - Wytyczenie celów do osiągnięcia w ciągu pięciu lat oraz ogólnej polityki i stosowanych strategii po dokonaniu analizy wielu alternatywnych możliwości. 6. Komercjalizacja - Polityka komercyjna i strategia/strategie nowego przedsiębiorstwa. - Polityka cenowa. - Jakościowe i ilościowe cele do osiągnięcia w ciągu trzech lat: * udział rynkowy w ilości i wartości * przewidywany dochód dla każdego typu klienta i jeśli możliwe dla każdego regionu - Strategia i plan promocji /komunikacji. - Techniki sprzedaży, organizacja sprzedaży, majątek własny (ilość, jakość). Jeśli możliwe, kanały dystrybucji, budżety.

40 - Oszacowanie ryzyka dla nowej firmy w związku z przyjętą polityką oraz komercyjnymi strategiami i osiągalnymi budżetami z uwzględnieniem badań i przewidywanych reakcji konkurencji. 7. Kupno - Produkcja - Magazynowanie - Spedycja - Polityka kupna (w tym umowy podwykonawcze), organizacja działań dotyczących nabywania (kontrola odbioru i jakości dóbr włączonych), budżet. - Istnienie lub brak wielu źródeł dostawczych (słabe punkty). - Lokale / sklepy, wyposażenie, technologie produkcyjne, organizacja i kontrola produkcji (bieg wydarzeń, planowanie pracy, produkcja, czas, kontrola wyników i jakości etc.) budżet. - System magazynowania i zarządzanie towarami; budżet. - Techniki i usługi spedycyjne; budżet. - budżet amortyzacyjny (z lub bez wewnętrznych usług amortyzacyjnych) - Prognozowanie wzrostu cen w ciągu 3 lat, z uwzględnieniem celów komercyjnych. - Ogólnie, ewaluacja ryzyka związanego z produkcją (lub częścią produkcji) wykonywaną wewnątrz firmy. 8. Zarządzanie - Główne działy - Korporacyjne przepisy prawne. - Organizacja zarządzania personelem (w tym kontynuacja szkoleń); budżet. - Pomoc prawna: budżet.

41 -Sekretariat i główne wydziały: budżet. - Ubezpieczenia; budżet. 9. Finanse - Kontrola zarządzania - Zarządzanie finansami i kontrola zarządzania: * Organizacja i techniki realizacji (księgowości, kosztów prowadzenia księgowości i kosztów rachunków bankowych: zarządzania skarbem państwa; planowania i kontroli budżetu; zastosowania technologii informacyjnych; zarządzania podatkami). * Budżet na wszystko. - Zasoby i wyniki finansowe: *cele osiągnięcia wyników finansowych w ciągu trzech lat * własne fundusze i wymagany kapitał obrotowy; * pożyczki inwestycyjne i operacyjne (krótko- i długoterminowe); * planowany na trzy lata zysk ze szczegółową analizą dochodów i wydatków, ustalenie progu rentowności i zwrotów, ustalenie wskaźników finansowych; * budżet skarbu państwa. - Ryzyko finansowe - wskaźnik wrażliwości na poziomie skarbu państwa - wskaźnik wrażliwości na poziomie wyników finansowych 10. Organizacja - - Wykres/personel organizacyjny dla każdego działu Struktura

42 - Definicja zadań i odpowiedzialności oraz profil kierownika - Zwierzchnicy. 11. podsumowanie i ogólne wnioski - Klucz do sukcesu. - Zalety i wady w związku z głównymi czynnikami - Ogólny plan działań.- Plany ewentualne Ogólny przykład Biznes Planu: EBN-BIC Castilla y León. EBN-BIC Castilla y León zgadza się z wyszczególnieniem tych podstawowych punktów. Jednak przedstawia własną strukturę i metodologię, formułując swój własny Wzór Biznes Planu. Propozycja EBN-BIC Castilla y León może być podsumowana w następujących dziewięciu podstawowych punktach, które są specyficzne wewnątrz ogólnego wzoru planu. Biznes Plan (EBN-BIC Castilla y León) 0. Wprowadzenie 1. Plan marketingowy 2. Plan operacyjny / Produkcyjny 3. Plan zarządzania zasobami ludzkimi 4. Plan inwestycyjny i lokalizacyjny 5. Plan ekonomiczno-finansowy 6. Struktura prawna 7. Schemat realizacji projektu

43 8. Podsumowanie i ocena Ważne, aby mieć świadomość tego, że w każdym przypadku, każdy projekt przedsiębiorczy jest inny i występuje konieczność dostosowania kontekstu do jego specyficznych potrzeb. Dlatego staramy się zaoferować plastyczną strukturę i rygorystyczną metodologię, która poprowadzi do specyficznego celu: napisania Biznes Planu na podstawie głębokiej wiedzy o biznesie, rynku i firmie Cechy charakterystyczne Biznes Planu Względne znaczenie każdego działu Biznes Planu i każdego rozpatrywanego problemu będzie zmieniało się odpowiednio do różnych projektów i nie zaleca się narzucania pojedynczego wzoru planu do wyznaczenia zakresu dla każdego problemu (tyle stron dla produktów, tyle dla rynku, etc.). Następnie proponujemy tabelę z głównymi aspektami do rozważenia w Biznes Planie, łącznie z ich znaczeniem, biorąc pod uwagę różnice między projektem przemysłowym a projektem usługowym. Studium realizowane przez trzy europejskie szkoły biznesu wyspecjalizowane w przedsiębiorczości (Cranfield, Esade, Esc Lyon), które włączyły ponad stu inwestorów, przekazało więcej informacji, uwzględniając znaczenie każdego z elementów, które biorą udział w procesie tworzenia biznesu. Po pierwsze większość inwestorów oświadczyło konieczność posiadania specyficznej metodologii dla ewaluacji projektu (69 % w Hiszpanii). Metodologia ta zawiera cztery główne narzędzia: - Biznes plan. - Wywiad z przedsiębiorcą. - Radę eksperta.

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

5. Podsumowanie: Proces tworzenia przedsiębiorstwa

5. Podsumowanie: Proces tworzenia przedsiębiorstwa Przewodnik techniczny do opracowania Poradnika do Biznes Planu 0. Prezentacja 1. Informacje ogólne 2. Zawartość 3. Struktura Biznes Planu 4. Informacja 5. Podsumowanie: Proces tworzenia przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3 Od wstępnej koncepcji do biznesplanu Blok 3 1 Od wstępnej koncepcji do biznes planu Agenda - zakres pojęcia biznes plan Definicje - co to jest biznes plan Funkcje - zastosowania i odbiorcy biznes planu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Marek Zaborowski, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Sieć dla Przedsiębiorcy uczestnictwo zasady współpracy korzyści Sieć dla Inwestora uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Wiedza, która poszerza horyzonty

Wiedza, która poszerza horyzonty BARTOSZ KORBUS Wiedza, która poszerza horyzonty Bartosz Korbus o inicjatywie Koordynator projektu systemowego PARP pt. Partnerstwo publiczno-prywatne po stronie Instytutu PPP oraz współprowadzący seminaria

Bardziej szczegółowo

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy...

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy... Załącznik nr 3 Biznesplan W ramach Projektu: Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, realizowanego przez Województwo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Panda na polskim rynku

Panda na polskim rynku PANDA FRANCZYZA Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska sieć pralni chemicznych i wodnych, która funkcjonuje jako podmiot w dużej grupie firm związanych z szeroko rozumianym pralnictwem - Vector S.A.

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Partnerstwo Publiczno-Prywatne Grabówko, dnia 27 września 2017 Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. e-mail: agnieszka.pasztaleniec-szczerkowska@arp.gda.pl kom.: 607 970 007

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 Agnieszka Mikina Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 IV etap edukacji Cele kształcenia Cel ogólny: przygotowanie uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Dolina Karpia -szansa na przyszłość

Dolina Karpia -szansa na przyszłość Dolina Karpia -szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość Miejsca, do których warto się udać po wsparcie Centrum Kreatywności Targowa 56 Centrum Przedsiębiorczości Smolna Centrum Przedsiębiorczości Smolna Inkubator

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM

KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM Katowice, 09.03.2010 r. Promocja regionu Historia 2005

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 1 CO TO SĄ FINANSE? Definicja Finanse 1. Dziedzina nauki zajmująca się analizą, jak ludzie lokują dostępne zasoby w danym okresie. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r.

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r. 2011 Warszawa, 05 grudnia 2011 r. Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa Oferta Krajowego Systemu Usług Amanda Bełdowska / Marcin Kukla Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo