BP.I /08. Zarządzenie Nr 1561/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 listopada 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BP.I.3012-2-49/08. Zarządzenie Nr 1561/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 listopada 2008 r."

Transkrypt

1 BP.I /08 arządzenie Nr 1561/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 i ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 z 2003r. poz.1966 z późn. zm.), art.188 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz.U. nr 249 z 2003r. poz.2104 z późn. zm.) oraz par.9 Uchwały Nr 237/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Miasta Radomia na 2008 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę ,- adania własne gminy Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) w kwocie ,- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) w kwocie ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Rolnictwo i łowiectwo w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 840,- /BPI/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 840,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 840,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 1

2 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie ,- adania własne powiatu Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /BPI/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otzrymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu w kwocie ,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie 7 665,- /BPI/ Rozdział Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie 7 665,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 665,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 3 400,- /BPI/ Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3 400,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 400,- większa się plan wydatków o kwotę ,- adania własne gminy Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- /EDU/ Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 384,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 553,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie ,- Paragraf akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Paragraf akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 655,- Paragraf akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 6 290,- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- /UM/EST Rozdział Pomoc materialna dla uczniów w kwocie ,- Paragraf Stypendia dla uczniów w kwocie ,- adania zlecone ustawowo gminie Dział Rolnictwo i łowiectwo w kwocie ,- /UM/BP 2

3 Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 211,- Paragraf RóŜne opłaty i składki w kwocie ,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 840,- /UM/S Rozdział Pozostała działalność w kwocie 840,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 350,- Paragraf akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 140,- Paragraf akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 350,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /MOPS/ Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 7 500,- Paragraf akup energii w kwocie 7 500,- Dział Pomoc społeczna w kwocie 6 600,- /ŚDS/ Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie 6 600,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 6 600,- adania własne powiatu Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DPL/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie ,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DPS/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie ,- Paragraf akup energii w kwocie 1 500,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DSS/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 090,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie ,- Paragraf akup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 5 000,- Paragraf akup energii w kwocie ,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- /DWW/ Rozdział my pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 041,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie ,- Paragraf akup środków Ŝywności w kwocie ,- Paragraf akup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie ,- Paragraf akup energii w kwocie ,- 3

4 Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 5 000,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie 7 665,- /SP/ Rozdział Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie 7 665,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 990,- Paragraf 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 6 516,- Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 159,- Dział Ochrona zdrowia w kwocie 3 400,- /SD/ Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3 400,- Paragraf Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 400,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie 3 000,- Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie 3 000,- /UM/I Paragraf akup usług remontowych w kwocie 3 000,- Rozdział Gimnazja w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 3 000,- Przesunięcia między zadaniami Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- adania własne gminy /UM/I Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- adania własne powiatu /UM/I Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie 5 000,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie 5 000,- adania własne gminy /EDU/ Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie 5 000,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie 5 000,- adania własne powiatu /EDU/ 4

5 Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie ,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie ,- Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- adania własne powiatu /MOPS/ Rozdział Rodziny zastępcze w kwocie ,- Paragraf Świadczenia społeczne w kwocie ,- adania własne gminy /MOPS/ Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie 3 414,- Paragraf Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 874,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 2 000,- Paragraf akup środków Ŝywności w kwocie 500,- Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 40,- Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie ,- Paragraf Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 4 030,- Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 186,- adania powierzone powiatowi przez administrację rządową /MOPS/ Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 1 200,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 400,- Paragraf akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 800,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie 600,- Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 600,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 600,- /UM/S Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 600,- /UM/S Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie 1 650,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 150,- /MOPS/ Paragraf Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe. w kwocie 500,- /MOPS/ 5

6 Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 150,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 300,- /MOPS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 200,- /MOPS/ Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 457,- Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 457,- /MOPS/ Paragraf Pozostałe odsetki w kwocie 457,- /MOPS/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,- Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 575,- /MOPS/ Paragraf Składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 8 725,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 831,- /MOPS/ Paragraf RóŜne opłaty i składki w kwocie 62,- /MOPS/ Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie ,- /MOPS/ adania zlecone ustawowo gminie Dział Pomoc społeczna w kwocie ,- Rozdział Ośrodki wsparcia w kwocie 910,- Paragraf akup usług remontowych w kwocie 480,- /MOPS/ Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 115,- /MOPS/ Paragraf PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 315,- /MOPS/ Paragraf Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 470,- /MOPS/ Paragraf akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 440,- /MOPS/ Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 032,- Paragraf akup usług zdrowotnych w kwocie 115,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 7 408,- /MOPS/ Paragraf PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 319,- /MOPS/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 190,- /MOPS/ Paragraf Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 6 096,- /MOPS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 200,- /MOPS/ Paragraf Pozostałe odsetki w kwocie 556,- /MOPS/ Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 339,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 626,- /MOPS/ Paragraf PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 343,- /MOPS/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 370,- /MOPS/ 6

7 Paragraf Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 689,- /MOPS/ Paragraf akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 650,- /MOPS/ Rozdział Pozostała działalność w kwocie 66,- Paragraf akup energii w kwocie 66,- /MOPS/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 66,- /MOPS/ adania powierzone powiatowi przez administrację rządową Dział Pomoc społeczna w kwocie 500,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 500,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 500,- /MOPS/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 500,- /MOPS/ adania własne powiatu Dział Pomoc społeczna w kwocie 2 205,- Rozdział my pomocy społecznej w kwocie 830,- Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 830,- /DPS/ Paragraf akup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 500,- /DPS/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 150,- /DPS/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 180,- /DPS/ Rozdział Rodziny zastępcze w kwocie 1 375,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 375,- /MOPS/ Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 1 375,- /MOPS/ Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 350,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 350,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 350,- /UM/S Paragraf akup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 300,- /UM/S Paragraf PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 50,- /UM/S adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Działalność usługowa w kwocie 50,- Rozdział Nadzór budowlany w kwocie 50,- 7

8 Paragraf Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,- /NB/ Paragraf Pozostałe odsetki w kwocie 50,- /NB/ Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie ,- Rozdział Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 840,- /SP/ Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie ,- /SP/ Paragraf akup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 1 000,- /SP/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 6 000,- /SP/ Paragraf akup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 2 000,- /SP/ Paragraf Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 2 000,- /SP/ Paragraf PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 3 000,- /SP/ Paragraf Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 353,- /SP/ Paragraf Opłaty na rzecz budŝetu państwa w kwocie 457,- /SP/ Paragraf akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 500,- /SP/ Paragraf akup energii w kwocie ,- /SP/ Paragraf Podatek od nieruchomości w kwocie 1 840,- /SP/ Paragraf akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 4 209,- /SP/ Paragraf 4 konuje się podziału dotacji w dziale 926 kultura fizyczna i sport, rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, paragrafie 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Paragraf 5 arządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 8

9 UASADNIENIE: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 010 w kwocie ,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak FIN.I.301/3011/010/130/2008 z dnia r. informującego,iŝ decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 284 z dnia r. zwiększona została o kwotę 10786,- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot w drugim terminie płatności części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy. 2. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: - FIN.I.-301/3011/852/255/08 z dnia roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2008 rok w związku z niedoborem środków na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku /kwota ,-. - FIN.I.-301/3011/852/247/08 z dnia roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania /kwota ,-/. 3. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych powiatu dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak FIN.I.301/3011/852/268/08 z dnia r. informującego, iŝ decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 289/2008 z dnia 12 listopada 2008r. zwiększona została o w/w kwotę dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieŝącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej. 4. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 854 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: - FIN.I.301/3011/854/101/08 z dnia roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2008 rok z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzieloną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŝy w 2008r. Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych /kwota ,-/. - FIN.I.301/3011/854/106/08 z dnia roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty /kwota ,-/. 5. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 851 w kwocie 4.240,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: - FIN.I.301/3011/851/75/08 z dnia roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2008 rok z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i domach pomocy społecznej /kwota 3.400,-/. - FIN.I.301/3011/851/73/08 z dnia roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2008 rok z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych /kwota 840,-/. 9

10 6. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 7.665,- w zadaniach zleconych powiatu dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/754/46/2008 z dnia roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2008 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2008roku skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w słuŝbie cywilnej (wraz z pochodnymi) tj. w Komendzie Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Radomiu. 7. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie ,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - usunięcie awarii wymiennika ciepłej wody w kotłowni espołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki śywnościowej przy ul.wośnickiej ,-- - przeprowadzenie remontu ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul.sandomierskiej 5 000,- - usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego terenu Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul.staromiejskiej 3 000,- 8. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w kwocie ,- wynika z koniczności zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu pienięŝnego za uŝywanie odzieŝy własnej do celów słuŝbowych opiekunom DdB i pracownikom socjalnym,, zorganizowanie kolacji wigilijnej dla mieszkańców DdB, badania profilaktyczne zgodnie z przepisami BHP 9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 750 w zadaniach własnych gminy w kwocie 600,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposaŝenia związanych z organizowanym przez Prezydenta Miasta Radomia w grudniu br. Tygodniem Inicjatyw Pozarządowych. 10. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 754 w kwocie ,- zadaniach zleconych powiatu mają na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej StraŜ PoŜarnej w Radomiu. 11. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w kwocie ,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na Fundusz Pracy oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w mach dla Bezdomnych, wypłatę odsetek z tytułu korekty wypłaconych wynagrodzeń za czas choroby/ wyrok Trybunału Konstytucyjnego/ oraz zakup wyposaŝenia dla świetlicy Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy. 12. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w kwocie ,-w zadaniach zleconych gminie wynika z koniczności zabezpieczenia środków na zapewnienie właściwej realizacji zadań związanych z działalnością Środowiskowego mu Samopomocy i świetlicy romskiej a takŝe wypłatą świadczeń rodzinnych,wypłatą odsetek z tytułu korekty wypłaconych wynagrodzeń za czas choroby/ wyrok Trybunału Konstytucyjnego/oraz świadczeniem usług opiekuńczych. 13. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w kwocie 830,- zadaniach własnych powiatu DPS im.świętego Kazimierza wynika z koniczności zabezpieczenia środków na zakup leków i materiałów opatrunkowych, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 14. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w kwocie 1375,- w zadaniach własnych powiatu związane jest z zabezpieczeniem 10

11 środków na organizację koncertu promującego rodzicielstwo zastępcze. 15. Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 853 w kwocie 350,- zadaniach własnych powiatu wynika z koniczności zabezpieczenia środków na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz podróŝe słuŝbowe. 11

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 217/2004 BP.I-3012-2-18/04 Zarządzenie Nr 217/2004 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2092/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 2092/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2009 r. BP.I.3012-2/16/2009 arządzenie Nr 2092/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu wykonawczego na rok 2005

W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu wykonawczego na rok 2005 Zarządzenie Wójta Gminy Trzyciąż Nr.26/2005 Dat a ut worzenia 2005-08-22 Numer akt u K adencja Kadencja 2002-2006 Zarządzenie nr 26/2005 Wójta Gminy Trzyciąż W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 1 SPRAWOZDANIE Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Plan dotacji na 2013 r. ustalono w kwocie 2.684.007,70 zł., wykonanie za 2013r wyniosło 2.662.276,84 zł tj. 99,19% zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie Załącznik nr 2 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Część Dział Rozdział Paragraf 42 Sprawy wewnętrzne 69 548 702 750 Administracja publiczna 69 548 702 75001 Urzędy naczelnych i centralnych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 1/2010 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZWADZY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZWADZY PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK Uchwała Nr XLIV / 330 / 09 z dnia 29 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r.

Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r. Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok. Na podstawie art.212, i art. 257 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r.

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. Uchwała Nr XVII/136/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK Sprawozdanie Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosiły 30 486,40

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79.2014 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 79.2014 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 października 2014 roku Zarządzenie Nr 79.2014 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku

Uchwała Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku Uchwała Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 198.909,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 197.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 198.909,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 197. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 198.909,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 197.739,00 zł Dział 600 Transport i łączność (-) 2.106,00 zł Rozdział 60014 2.106,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 203 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 8522 2020 6320

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo