ikkyo, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage ikkyo, nikyo, irimi nage, kote gaeshi ikkyo, shiho nage, kote gaeshi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ikkyo, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage ikkyo, nikyo, irimi nage, kote gaeshi ikkyo, shiho nage, kote gaeshi"

Transkrypt

1 Program zak³ada systematyczny trening min. 2x tygodniowo. Minimalny wiek przyst¹pienia do egzaminu na 6 kyu - 14 lat. 6 KYU - pas bia³y (4 miesi¹ce od rozpoczźcia teningów) minimum 30 dni treningowych Tai sabaki, ashi sabaki, ukemi, shikko., shiho nage, kote gaeshi, irimi nage kokyu ho 5 KYU - pas æó³ty (5 miesiźcy od egzaminu na 6 kyu) 40 dni treningowych, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage, nikyo, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage, kote gaeshi 4 KYU pas pomarańczowy (6 miesiźcy od egzaminu na 5 kyu) 50 dni treningowych Prawid³owo opanowane techniki na wszystkie poprzednie kyu, irimi nage, nikyo, irimi nage, kote gaeshi,shiho nage, nikyo, irimi nage, shiho nage, kote gaeshi, kaiten nage, tenchi nage, nikyo, sankyo, irimi nage, kote gaeshi, nikyo, shiho nage, kote gaeshi, kote gaeshi

2 3 KYU - pas zielony (8 miesiźcy egzaminu na 4 kyu + 1 staæ z shihan) 60 dni treningowych, nikyo, irimi nage, kote gaeshi kote gaeshi, nikyo Ryotedori men uchi Ushiro eri dori, kote gaeshi, kaiten nage, nikyo, sankyo, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage, koshi nage, n, sankyo, irimi nage, shiho nage, kote gaeshi, kaiten nage, tenchi nage, ude kime nage, koshi nage, juji garami, tenchi nage, irimi nage, shiho nage, nikyo ver 1 i 2, kote gaeshi, nikyo, sankyo, yonkyo, irimi nage, kote gaeshi, koshi nage,nikyo, sankyo, shiho nage, irimi nage, ude kime nage, kote gaeshi, irimi nage, hiji kime osae, nikyo, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage, n, irimi nage / sokumen irimi nage

3 2 KYU - pas niebieski (10 miesiźcy od egzaminu na 3 kyu + 1 staæ z shihan) 80 dni treningowych Yokomenuchi Mune dori men uchi Ushiro eri dori Ushiro dori, nikyo, sankyo, irimi nage, kote gaeshi, kote gaeshi, nikyo, sankyo gokyo, kote gaeshi, kaiten nage (soto / uchi), shiho nage irimi nage kokyu nage, nikyo, sankyo, yonkyo, kote gaeshi, shiho nage, irimi nage, koshi nage, tenchi nage, nikyo, sankyo, yonkyo, irimi nage, shiho nage, kote gaeshi, kaiten nage, tenchi nage, sumi otoshi, ude kime nage, koshi nage, ude kime nage, juji garami, kote gaeshi, koshi nage, tenchi nage, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage, nikyo, sankyo, yonkyo kokyu nage, nikyo, sankyo, kote gaeshi, irimi nage, nikyo, sankyo, yonkyo, gokyo, irimi nage, kote gaeshi, koshi nage, nikyo, sankyo, yonkyo, koshi nage, shiho nage, kote gaeshi, irimi nage, ude kime nage, tenchi nage, kote gaeshi, irimi nage, hiji kime osae, soto kaiten nage, nikyo, sankyo, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage, juji garami, tenchi nage, nikyo, hiji kime osae, nikyo, sankyo, irimi nage, kote gaeshi, kote gaeshi

4 1 KYU - pas br¹zowy (10 miesiźcy od egzaminu na 2 kyu, 1 staæ z shihanem) 80 dni treningowych (jodan) Yokomenuchi Mune dori men uchi Ushiro eri tori Ushiro tori Ushiro katate dori kubi shime kokyu ho, nikyo, sankyo, yonkyo, irimi nage, kote gaeshi, irimi nage, kote gaeshi, nikyo, sankyo, yonkyo gokyo, kokyu nage, irimi nage, shiho nage, kote gaeshi, irimi nage, kaiten nage uchi/soto, ude garami shiho nage kokyu nage, kote gaeshi, nikyo, sankyo, yonkyo, gokyo, kote gaeshi, shiho nage, tenchi nage, ude kime nage, irimi nage, koshi nage, nikyo, sankyo, yonkyo, irimi nage, shiho nage, kote gaeshi, kaiten nage, tenchi nage, sumi otoshi, ude kime nage, koshi nage, aiki otoshi ude garami, kokyu nage,, juji garami, kote gaeshi, koshi nage, kokyu nage, irimi nage, shiho nage, tenchi nage, irimi nage, kote gaeshi, koshi nage, shiho nage, nikyo, sankyo, yonkyo, sokumen irimi nage, sudori nage (aiki nage), kokyu nage, nikyo, sankyo, yonkyo, irimi nage, kote gaeshi, juji garami, koshi nage, nikyo, sankyo (uchi kaiten), yonkyo, gokyo, irimi nage, kote gaeshi, koshi nage, kaiten nage,, nikyo, sankyo, yonkyo, gokyo, shiho nage, irimi nage, kote gaeshi, koshi nage, ude kime nage, tenchi nage, kote gaeshi, irimi nage, hiji kime osae, soto kaiten nage, kiri otoshi, nikyo, sankyo, yonkyo, irimi nage, kote gaeshi, shiho nage, juji garami, tenchi nage, koshi nage, kaiten nage,, nikyo, sankyo, yonkyo, irimi nage, kote gaeshi,, nikyo, sankyo, yonkyo, kote gaeshi, hiji kime osae shiho nage, kote gaeshi sankyo, kokyu nage, koshi nage jiju waza

5 1 DAN - pas czarny (12 miesiźcy od egzaminu na 1 kyu + 1 staæ z shihan) 100 dni treningowych Biegle opanowane techniki od 6 do 1 kyu oraz dodatkowo: Tanto dori Futari kakari keiko Futari dori Dowolny atak shomen uchi, yokomen uchi, tsuki (formy w³asne, min.po 3 techniki) wg uznania egzaminatora minimum trzy formy Kokyu nage, jiju waza

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Cz.1 Prawo zamówie publicznych po nowelizacji od strony zamawiaj cego Celem szkolenia jest przedstawienie prawid owych sposobów udzielania zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Konsorcjum

System Zarządzania Konsorcjum System Zarządzania Konsorcjum Dokumentacja programu Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych Jacek Krywult Str. 1 Praca z programem Wymagania programu Program posiada stosunkowo niewielkie wymagania

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dotyczące uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

opinie studentów o wypełnianiu obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego i programie nauczania

opinie studentów o wypełnianiu obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego i programie nauczania Zestawienie wyników ankiet wyrażających opinie studentów o wypełnianiu obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego i programie nauczania w semestrze letnim 2009/2010 przeprowadzone na Wydziale

Bardziej szczegółowo

w zakresie podziemnego zgazowania Stan, perspektywy, do wiadczenia w gla brunatnego Prof. dr hab. in. Jerzy Bednarczyk dr in. Szymon Modrzejewski

w zakresie podziemnego zgazowania Stan, perspektywy, do wiadczenia w gla brunatnego Prof. dr hab. in. Jerzy Bednarczyk dr in. Szymon Modrzejewski Instytut Górnictwa G Odkrywkowego Wrocław, ul Parkowa 25 Stan, perspektywy, do wiadczenia w zakresie podziemnego zgazowania w gla brunatnego Prof. dr hab. in. Jerzy Bednarczyk dr in. Szymon Modrzejewski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i programowania modułu

Instrukcja podłączenia i programowania modułu Instrukcja podłączenia i programowania modułu STAG TUNING ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Opis działania urządzenia... 2 2. Sposób montażu... 2 3. Opis wyprowadzeń... 3 4. Opis obsługi aplikacji...

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać komandosem

Jak zostać komandosem Jak zostać komandosem Młodych mężczyzn z opaskami na oczach podprowadzono na skraj urwiska. Nagle pada rozkaz: Skacz!. Żaden z mężczyzn nie wie, co znajduje się w dole. Ale ten, który nie skoczy, trafi

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo