System obsługi ubezpieczeń FORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System obsługi ubezpieczeń FORT"

Transkrypt

1 System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Akwizycja Kraków, kwiecień 2010

2 Akwizycja... 3 Akwizycja rat... 3 Wydruki zestawień niezapłaconych rat ubezpieczeń majątkowych... 5 Parametryzowanie przelewów bankowych... 5 Wykaz niezapłaconych rat - export tekstowy i korespondencja seryjna... 6 Rejestracja rat z wykazu niezapłaconych rat... 8 Do czego jeszcze można używać wykazu niezapłaconych rat... 8 Prowadzenie akwizycji rat w module CRM... 9 Akwizycja wznowień ubezpieczeń majątkowych... 9 Porównywanie ubezpieczeń zawieranych w różnych TU Redakcja wykazu uniwersalnych ubezpieczeń Porównywanie rzeczywistych ubezpieczeń do wykazu ubezpieczeń uniwersalnych Uzyskanie na ekranie zestawień Wydruki Wznowienia - export tekstowy danych i korespondencja seryjna Prowadzenie akwizycji wznowień w module CRM Kontrola kontynuacji polis i ciągłości ubezpieczeń Uaktywnienie modułu Kontrola kontynuacji polis Kontrola kontynuacji ubezpieczeń

3 Akwizycja Jedną z podstawowych funkcji programu ubezpieczeń majątkowych są funkcje wspomagające zbieranie rat oraz przypominające o wznowieniach ubezpieczeń Moduł akwizycyjny ubezpieczeń majątkowych jest więc podzielony na dwie odrębne części: raty oraz wznowienia ubezpieczeń. Obie części modułu maja pewne wspólne cechy: - na wszystkich zestawieniach i wydrukach generowanych w modułach jako klient występuje osoba wpisana na polisie jako użytkownik (jeżeli nie było użytkownika - to klient - ubezpieczający) - na zestawieniach pokazywany jest adres korespondencyjny klienta Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Akwizycja Akwizycja rat Wykazy rat tworzymy okresowo, w cyklu miesięcznym a przygotowujemy na tydzień, dwa tygodnie przed rozpoczęciem następnego miesiąca. Wykaz rat możemy filtrować np. po: - terminie płatności - Agencie - TU 3

4 - druku polisy - numerze polisy - kliencie - metodzie płatności - kolejności pozycji wg (data raty, klient, klient główny) - lub numerze raty (jeżeli chcemy np. wyłowić polisy z niezapłaconym inkasem (płatności które miały być dokonane np. przelewem a nie zostały jeszcze zapłacone), to w filtrze wpisujemy 1) Po określeniu parametrów filtrujących pokazuje się wykaz planowanych rat. Jak powstaje wykaz niezapłaconych rat? W czasie wprowadzania sprzedanych polis wypełniamy harmonogram rat polisy. Jest to działanie wystarczające, aby rata weszła do harmonogramu. Agentem odpowiedzialnym za zebranie raty staje się Agent na którego polisa została rozliczona, datą raty - data raty z harmonogramu. Co powoduje, że rata znika z wykazu? Oprócz tak banalnych przyczyn jak zawężenie okresu lub ustawienie symbolu Agenta w parametrach zestawienia rata schodzi z wykazu w następujących przypadkach: - rata została zapłacona, tzn., wprowadzono wpłatę na tą polisę, dla której pole Do Raty zostało ustawione na datę raty - polisa została zerwana i data zerwania polisy jest późniejsza niż data raty - oczywiście rata zniknie jeżeli zostanie usunięta polisa lub zmieniony harmonogram wpłat rat. - jeżeli na polisie zawartych było kilka ryzyk i co najmniej jedno ryz zostało zerwane lub wypowiedziane to przypis z raty zostanie pomniejszony o odpowiednią część ryzyka, które zostało zerwane. Mechanizm analizy niezapłaconych rat wykorzystujemy w dwóch celach: - przypomnienia, jakie raty należy zebrać w okresie - wtedy daty ustawiamy np. na przyszły miesiąc, drukujemy zestawienia, odcinki pocztowe, przelewy bankowe, kontaktuje się z klientami - analizy, które z rat nie zostały zapłacone w danym okresie w celu wyjaśnienia: dlaczego. Jeżeli przeanalizujemy powody znikania raty z wykazu, to zauważymy, że po wprowadzeniu wszystkich kwitariuszy z danego okresu na wykazie zostaną tylko te z rat, które: - nie zostały zapłacone, lub - zostały zapłacone, ale nie zostały zaewidencjonowane, lub 4

5 - zostały zapłacone bez pośrednictwa Agencji - polisa została zerwana Jaką akcje należy podjąć w systemie aby zobrazować przyczynę: - jeżeli rata nie została zapłacona, bo klient nie chce dalej płacić, to zgodnie z OWU zrywa ubezpieczenie. Przechodzimy wtedy do polisy, do której nie została zapłacona rata i wypełniamy pole Data Zerwania data wcześniejszą niż pierwsza niezapłacona rata (np. dzień wcześniej) - jeżeli została zapłacona a nie została zaewidencjonowana, o spokojnie czekamy do następnego rozliczenia, które zdejmie (oczywiście po wprowadzeniu wpłaty) ratę z wykazu - została zapłacona bez pośrednictwa Agencji: przechodzimy do redakcji polisy i Wykazie Rat Do Zapłacenia ustawiamy przy odpowiedniej racie pole Zapłacono na TAK Wykonanie dowolnej z tych operacji powoduje usunięcie raty z wykazu. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Akwizycja \ Planowane raty Wydruki zestawień niezapłaconych rat ubezpieczeń majątkowych Na podstawie otrzymanego wykazu rat generujemy teraz kilka wydruków wspomagających akwizycję rat Będą to po kolei: - Wykaz Rat - spis rat pokazujący podstawowe informacje o racie - Przelewy bankowe (pocztowe) Parametryzowanie przelewów bankowych Jeżeli decydujemy się na wysłanie klientom odcinków przelewów bankowych (pocztowych) możemy sparametryzować na czyje konto ma być wysłana rata: na konto TU czy też na konto Agencji ubezpieczeniowej. 5

6 Jeżeli zaznaczymy funkcję :na przelewach drukuj dane adresowe i bankowe towarzystwa to rata zostanie skierowana na konto TU jeżeli funkcja będzie wyłączona rata zostanie skierowana na konto Agencji Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Administracja / Akwizycja rat i wznowień Wykaz niezapłaconych rat - export tekstowy i korespondencja seryjna Według wykazu rat widocznego na ekranie FORT przygotowuje plik oakwraty.txt zawierający informacje o ratach. Plik ten można wykorzystać później w Wydruku Seryjnym dowolnego edytora tekstu. Wysyłany plik z danymi pod nazwą oakwraty.txt domyślnie zapisywany jest w katalogu, który wcześniej ustawiliśmy w Administracji Akwizycji rat i wznowień. Nazwę tego pliku i miejsce w którym plik ten ma być zapisany można na etapie zapisywania zmienić. Po wygenerowaniu tego pliku pokazuje się bowiem okienko Zapisywanie jako. 6

7 Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątek \ Akwizycja \ Planowane raty \ Eksport \ Tekstowy W pliku textowym oprócz standardowych pól (zawierających dane klienta, polisy, pojazdu patrz rozdział Export tekstowy - podstawowe pola wysyłane w pliku ) wysyłane są następujące informacje: Pole korespondencji seryjnej DataRaty NrRaty DataWplRaty OdDaty DoDaty Przypis slownie WlascicielPocztaKod WlascicielPocztaMiasto WlascicielPocztaWoj WlascicielTel WlascicielKontakt WlascicielFax Wlasciciel SprzPolUwagi Zawartość Ostateczna, wymagana data wpłaty raty Numer raty Proponowana data wpłaty raty, związana z opóźnieniami wpłat Początek ubezpieczenia Koniec ubezpieczenia Przypis Przypis słownie Kod pocztowy Miasto Województwo Nr telefonu Dane kontaktowe Nr faxu Uwagi z polisy 7

8 Po wykonaniu eksportu rat przechodzimy do Worda, otwieramy szablon pisma i wykonujemy scalanie. Do pakietu instalacyjnego FORTA dołączony jest w bieżącym katalogu programu przykładowy szablon pisma RATY.DOC, który można modyfikować do własnych potrzeb. Przy pierwszym użyciu szablonu Word poprosi o wskazanie miejsca, gzie zostały umieszczone dane z pliku jakwraty.exp. Po wskazaniu miejsca i zapamiętaniu zmian, przy następnej próbie program będzie już sam rozpoznawał to miejsce. Rejestracja rat z wykazu niezapłaconych rat Przeglądając i analizując wykaz niezapłaconych rat możemy rejestrować wpłaty rat, które klienci zapłacili bezpośrednio do TU. Stajemy kursorem na konkretnej niezapłaconej racie i z menu wybieramy funkcję Edycja / Nowa wpłata. Program otwiera formatkę raty, domyślnie wstawia TU, nr polisy, Agenta oraz inkaso i metodę płatności (przelew do TU). Ponieważ często nie mamy informacji kiedy klient dokładnie wpłacił ratę do TU, w polu data operacji domyślnie podpowiada się data na kiedy przypadał termin wpłaty. Datę rozliczenia operacji musimy uzupełnić sami. Jeżeli włączymy sobie opcję powielania dat rozliczenia, to po jej wpisaniu w pierwszej operacji, będzie się automatycznie powielać w następnych. W ten sposób możemy szybko zarejestrować wpłaty rat do TU. Dzięki temu zejdą nam one z wykazu rat nie zapłaconych i zbilansują polisy. Ponieważ program najpierw tworzy rekord wpłaty raty, a później pokazuje go, więc jeżeli wybraliśmy już funkcję nowej wpłaty i później rozmyśliliśmy się, to musimy ją usunąć. Funkcja nowej wpłaty dostępna jest również pod prawym przyciskiem myszy na wykazie. Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Akwizycja / Planowane raty / Edycja / Nowa wpłata Do czego jeszcze można używać wykazu niezapłaconych rat Wykaz niezapłaconych rat powinno się robić dwa razy: pierwszy raz przed rozpoczęciem miesiąca, drugi raz po wprowadzeniu produkcji z miesiąca - a w szczególności po wprowadzeniu zapłaconych rat. Ponieważ zapłacona rata znika z wykazu, zestawienie wykonane za okres miniony pokazuje tylko te raty, które miały być zapłacone w miesiącu a nie zostały. Wykaz taki daje nam podstawę do sprawdzenia, czy polisa została zerwana, czy też była szkoda na polisie i klient zapłacił ratę bezpośrednio do TU lub innej Agencji, nie informując nas o tym. 8

9 Prowadzenie akwizycji rat w module CRM Program umożliwia przypominanie o terminach rat również w module CRM. Nowe terminy w module CRM pojawiają się w momencie rozliczenia polisy R. Zaplanowanie terminu Zdarzenia wcześnijeszego niż termin raty można ustawić w Administracji modułu akwizycji rat i wznowień. Parametr Różnicowania wyprzedzenia wg Agentów umożliwia ustawienie różnych parametrów dla każdego z Agentów. Zaplanowanie wcześniejszego dla każdego Agent można wprowadzić z poziomu Pełnej informacji o Agencie. Akwizycja wznowień ubezpieczeń majątkowych FORT ma możliwość także przypominania o kończących się ubezpieczeniach. Analogicznie jak w przypadku rat polis majątkowych można przygotować wykaz kończących się ubezpieczeń wg określonych parametrów filtrujących: 9

10 Do wykazu kończących się polis są brane wszystkie nie zerwane ubezpieczenia, także te dla których nie zostały zapłacone wszystkie raty. FORT umożliwia analizowanie, które z polis zostały już wznowione i filtrowanie wykazu wznowień po tym kryterium. Aby informacja ta była w polisach kontynuowanych uzupełniania, należy rejestrować informacje o kontynuacji polisy w obrębie TU. 10

11 Porównywanie ubezpieczeń zawieranych w różnych TU Niektóre funkcje FORT'a wymagają kojarzenia ubezpieczeń zawieranych w różnych TU. Porównywania tego nie można dokonać wykorzystując nazwy ubezpieczeń: AC w PZU ma symbole 72,74,..., w Hestii 31XX, w WARCIE 03/XX. Z podobnych powodów nie można do tego celu wykorzystać nazw ubezpieczeń. Musiał więc powstać inny mechanizm pozwalający na kojarzenie ze sobą ubezpieczeń zawieranych w różnych TU. Mechanizm ten polega na stworzeniu wykazu uniwersalnych ubezpieczeń (uniwersalnego nazewnictwa ubezpieczeń) i porównywaniu ryzyk każdego z rzeczywistych TU do tego wykazu. Funkcja ta dostępna będzie po jej włączeniu w administracji akwizycji wznowień. Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Administracja / Akwizycja rat i wznowień Redakcja wykazu uniwersalnych ubezpieczeń W celu umożliwienia porównywania ze sobą ubezpieczeń zawieranych dla różnych TU tworzymy słownik uniwersalnych ubezpieczeń 11

12 Symbole uniwersalnych ubezpieczeń należy tak tworzyć, aby w późniejszej pracy można było wykorzystać je do: - selekcji ubezpieczeń na wznawiane, nie wznawiane, komunikacyjne i inne - ustalania kryteriów na poszczególne ubezpieczenia AC, SZYBY, Mienie Ogień,... W zaproponowanych systemie: - pierwszy znak symbolu określa czy ubezpieczenie jest wznawiane W, czy nie N - drugi znak określa rodzaj ubezpieczenia: komunikację K, Majątkowe: M czy też osobowe O - pozostała część symbolu to dokładniejszy opis Dostępne pod: Ubezpieczenia\ Majątek\ \ Akwizycja rat i wznowień\ Słownik uniwersalnych ubezpieczeń Porównywanie rzeczywistych ubezpieczeń do wykazu ubezpieczeń uniwersalnych Dla każdego z TU wykonujemy porównanie rzeczywistych ubezpieczeń do ubezpieczeń uniwersalnych. 12

13 Jeżeli symbol ubezpieczenia uniwersalnego ustawimy przy grupie ubezpieczeń, dotyczy to wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład tej grupy. Można jednak dokonywać dokładniejszej selekcji - na poziomie ubezpieczeń. Porównanie takie przykrywa wybór dokonany przy grupie ubezpieczeń. Np. dla ubezpieczeń w grupie 10, cześć ubezpieczeń to OC komunikacyjne RP a część to Zielona Karta, która nie jest z reguły wznawiana. Dostępne pod: Ubezpieczenia\ Majątek\ Akwizycja Rat i Wznowień\ Porównywanie do uniwersalnych Ubezpieczeń Uzyskanie na ekranie zestawień Z kończących się polis oraz kolejnych rat można zrobić zestawienia a z nich wydruki. Można także za pomocą eksportu tekstowego zrobić korespondencję seryjną. Poniżej prezentujemy przykład zestawienia kończących się polis. 13

14 Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątek \ Akwizycja \ Wznowienia polis Aby uzyskać taki wydruk należy w Akwizycja \ Wznowienia polis ustawić odpowiednie parametry, a więc okres kończących się ubezpieczeń jaki nas interesuje, typy ubezpieczeń itp. Po naciśnięciu opcji zakres otrzymujemy zestawienie kończących się polis. Jeżeli we wszystkich polach parametrów wstawimy % to otrzymamy wszystkie rodzaje kończących się polis, zawartych przez wszystkich agentów. Wydruki Z pozycji zestawienia przechodzimy do okienka Wydruki \ Pokaż wydruk wykazu wznowień 14

15 i pojawia się nam wykaz który możemy wydrukować. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Akwizycja \ Wznowienia \ Wydruki \ Pokaż wydruk wykazu wznowień FORT umożliwia wydrukowanie wznowień kończących się polis również dla każdego agenta na osobnej stronie. Można to uzyskać poprzez włączenie parametru każdego agenta drukować na osobnej stronie. Parametr ten włączamy z pozycji zestawienia kończących się polis w okienku Wydruki \ Parametry wydruków. Wznowienia - export tekstowy danych i korespondencja seryjna Jeżeli mamy już ustalony wydruk wznowień przechodzimy do exportu danych i korespondencji seryjnej. W tym celu z pozycji zestawienia przechodzimy do: Wydruki \ Eksport tekstowy. Wszystkie dane zostają umieszczone w pliku: oakwdatk.txt Tak jak w przypadku exportu tekstowego rat można przy zapisie pliku zmienić jego nazwę i lokalizację. 15

16 W pliku textowym oprócz standardowych pól (zawierających dane klienta, polisy, pojazdu patrz rozdział Export tekstowy - podstawowe pola wysyłane w pliku ) wysyłane są następujące informacje: Pole korespondencji seryjnej Zawartość DataKoniec Data końca ubezpieczenia Data Pocz Data początku ubezpieczenia MinDataPocz MaxDataKoniec WlascicielKlStatAdr Status klienta (Sz. Pan, Sz. Państwo itd.) - właściciela (jeżeli jest użytkownik) WlascicielImie Imię WlascicielNazwaKl Nazwisko WlascicielPocztaAdres Nazwa ulicy i nr domu /mieszkania WlascicielPocztaKod Kod pocztowy WlascicielPocztaMiasto Miasto WlascicielPocztaWoj Województwo WlascicielTel Nr telefonu WlascicielKontakt Dane kontaktowe WlascicielFax Nr faxu Wlasciciel SumaGwar Salon Skrócona nazwa salonu SalonNazwa Pełna nazwa salonu SalonAdres Adres salonu ulica, numer 16

17 SalonKod SalonMiasto SalonWoj SalonTel OdDaty przypis słownie TuUb NazwaTuUb TUGrUb NazwaTuGrUb KalkDatapocz KalkDataKoniec KalkSumaGwar ECAKalkOkresEkspl KalkStrefa KalkTypSam KalkPojazdWiekZwyzka KalkSklTaryf KalkPrzypis Możliwość innych opcji KalkStrefa01 KalkTypSam01 KalkSklTaryf01 KalkPrzypis01 KalkStrefa KalkTypSam KalkSklTaryf KalkPrzypis SprzPolUwagi Kod pocztowy Miasto Województwo Nr telefonu Początek okresu ubezpieczenia Przypis Przypis słownie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Nazwa Towarzystwa Ubezp. Symbol grupy ubezpieczenia Pełna nazwa symbolu ubezpieczenia Data początku sugerowanego wznowienia Data końca sugerowanego wznowienia Suma gwarancyjna Nr strefy taryfowej Typ samochodu Zwyżka za wiek pojazdu Składka taryfowa (powiększona już o zwyżkę za wiek pojazdu) Przypis Uwagi z polisy Po wykonaniu eksportu wznowień przechodzimy do Worda, otwieramy szablon pisma i wykonujemy scalanie. Do pakietu instalacyjnego FORTA dołączony jest w bieżącym katalogu programu przykładowy szablon pisma WZNOWIEN.DOC, który można modyfikować do własnych potrzeb. Przy pierwszym użyciu szablonu Word poprosi o wskazanie miejsca, gzie zostały umieszczone dane z pliku oakwdatk.txt. Po wskazaniu miejsca i zapamiętaniu zmian, przy następnej próbie program będzie już sam rozpoznawał to miejsce. Prowadzenie akwizycji wznowień w module CRM Program umożliwia przypominanie o terminach wznowień również w module CRM. Nowe terminy w module CRM pojawiają się w momencie rozliczenia polisy R. 17

18 Zaplanowanie terminu Zdarzenia wcześnijeszego niż termin wznowienia można ustawić w Administracji modułu akwizycji rat i wznowień. Parametr Różnicowania wyprzedzenia wg Agentów umożliwia ustawienie różnych parametrów dla każdego z Agentów. Zaplanowanie wcześniejszego dla każdego Agent można wprowadzić z poziomu Pełnej informacji o Agencie. Kontrola kontynuacji polis i ciągłości ubezpieczeń Program FORT posiada moduł umożliwiający Agencji śledzenie kontynuacji polis oraz ciągłości ubezpieczeń. Jeżeli Agencja musi kontrolować obsługę ważnych klientów, odnawiających co roku dużą liczbę polis, to jest to moduł bardzo przydatny Fort analizuje ubezpieczenia na poziomie polis oraz na poziomie poszczególnych ryzyk. Uaktywnienie modułu Moduł ten możemy uaktywnić w administratorze aktywnych modułów programu Fort 18

19 Dostępne pod: Administracja / Aktywne moduły i parametry pracy Powinniśmy również udostępnić ten moduł wybranym operatorom. Dostępne pod: Administracja / Operatorzy / Operator / Poprawa 19

20 Kontrola kontynuacji polis Polisy zawarte w danym roku mogą być kontynuowane w roku następnym w tym samym TU, ale bardzo często zdarza się, że polisy mogą być kontynuowane w następnym roku już w innym TU, ale w obrębie tej samej firmy (agencji). Dlatego też moduł ten bierze pod uwagę dwa parametry: Kontynuacja w firmie i Kontynuacja w TU. Wprowadzenie tego modułu w trakcie dłuższej pracy z programem nie wymaga zmian używanych dotychczas symboli grup ubezpieczeń oraz ubezpieczeń. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia dokładnej analizy zarówno kontynuacji polis jak i kontynuacji ryzyk jest poprawne zdefiniowanie słownika ubezpieczeń uniwersalnych i ich porównanie (czytaj w rozdziale dot. akwizycji wznowień). Program porównuje kontynuację zarówno polis komunikacyjnych jak i majątkowych. Polisę komunikacyjną rozpoznaje po tym że jest do niej wprowadzony pojazd. Dlatego też, aby program mógł porównać polisy kontynuowane musi być: a) w przypadku polis komunikacyjnych: - przynajmniej jedno to samo ryzyko - ten sam klient - ten sam pojazd - okres początku ubezpieczenia polisy kontynuującej musi być późniejszy niż data końca polisy kontynuowanej b) w przypadku polis majątkowych: - ten sam klient - przynajmniej jedno to samo ryzyko - przedmiot może być ten sam, ale może go też nie być wogóle - okres początku ubezpieczenia polisy kontynuującej musi być późniejszy niż data końca polisy Parametrem który brany jest pod uwagę przy analizie kontynuacji polis jest również pole informujące czy jest to kontynuacja i do jakiej polisy. Analizę kontynuacji polis możemy wykonać dla określonego wcześniej przez parametry filtrujące zakresu np. dla wybranego TU, druków polis, klientów, oddziału lub Agentów. Można też posłużyć się filtrem daty końca ubezpieczenia. 20

21 Jeżeli mamy już na ekranie wykaz polis który chcemy przeanalizować z menu wybieramy funkcję: Edycja / Ustaw kontynuację. Funkcja ta analizuje wszystkie założenia i uzupełnia przy polisach kontynuowanych polisy kontynuujące. Ze względu na możliwe zmiany w bazie (np. usunięcie jakiejś polisy) funkcję tą musimy wykonywać każdorazowo przy analizowaniu określonego pakietu polis. 21

22 Zwróćmy uwagę na dolną część ekranu, która przedstawia całkowitą liczbę polis analizowanych i liczbę polis wznowionych oraz ich wartość procentową. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątek \ Akwizycja \ Kontrola kontynuacji polis Kontrola kontynuacji ubezpieczeń Program oprócz analizowania kontynuacji polis posiada również bardziej szczegółową funkcję - analizowania kontynuacji ubezpieczeń. Podobnie jak w przypadku polis nie zawsze to samo ryzyko jest kontynuowane w tym samym TU. Dlatego też posiłkując się zdefiniowanym wcześniej słownikiem ubezpieczeń uniwersalnych system FORT porównuje dane ryzyko w różnych TU. Stąd też może rozpoznać kontynuację ubezpieczenia np. Auto Casco zawartego w jednym roku w Warcie z ubezpieczeniem Auto Casco zawartym w roku następnym w PZU. Funkcję analizy kontynuacji ubezpieczeń wykonuje się analogicznie jak analizę kontynuacji polis. Ustalamy odpowiedni zakres ryzyk 22

23 i wykonujemy funkcję: Ustaw kontynuację Wykaz jest również analogiczny do wykazu polis kontynuowanych, z tą tylko różnicą że dochodzi tutaj kolumna z symbolem ryzyka. W dolnej części ekranu widoczny jest licznik ogólnej liczby ryzyk analizowanych i wznowionych. Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Akwizycja / Kontrola kontynuacji ubezpieczeń 23

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Akwizycja wznowień polis Kraków, grudzień 2008r. Akwizycja Jedną z podstawowych funkcji programu ubezpieczeń majątkowych są funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika CRM Kraków, kwiecień 2010 CRM - zarządzanie kontaktami... 3 Ustawienie parametrów pracy modułu... 3 Wprowadzenie nowego zdarzenia...

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Administracja słowników - Agenci Kraków, grudzień 2008r. Redakcja wykazu Agentów ubezpieczeń majątkowych Dla prawidłowej pracy systemu naleŝy

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie Agentów Ubezpieczeniowych Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie Agentów Ubezpieczeniowych Pod pojęciem rozliczenia z Agentem rozumiemy

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM Usługi Informatyczne Artur Cypryś 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10a tel. (12) 262-02-95, (0501) 488-336 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ I SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Magazyn druków ścisłego zarachowania Kraków, grudzień 2008r. Prowadzenie magazynu druków ścisłego zarachowania Moduł obsługi magazynu druków

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika MODUŁ SMS Kraków, kwiecień 2010 MODUŁ SMS... 3 Warunki techniczne... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Przygotowanie bazy do wysyłania SMS...

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Obsługa dokumentów Kraków, grudzień 2008r. Obsługa dokumentów Moduł zarządzania dokumentami umoŝliwia pełną obsługę dokumentów własnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH System agenta elektronicznego dostępny jest po zalogowaniu na stronę www.rez.pl System partnerski

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Moduł kontynuacji dla Compensa Komunikacja

Moduł kontynuacji dla Compensa Komunikacja Moduł kontynuacji dla Compensa Komunikacja Oferty wznowień dostępne już na 45 dni przed końcem okresu ubezpieczenia w Twoim CP! Co warto wiedzieć? - Moduł kontynuacji polis komunikacyjnych został rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ CRM Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ CRM 1.1 Kalendarz 1.2 Grupy docelowe 1.3 Grupy kontrahentów Copyright 2007 System Innovations

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Moduł wysyłania wiadomości SMS Kraków, grudzień 2008r. Moduł wysyłania wiadomości tekstowych SMS Moduł SMS umoŝliwia wysyłanie krótkich

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rejestracja polis Kraków, grudzień 2008r. Rejestracja polis Podstawową czynnością uŝytkownika programu minifort jest wprowadzanie informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienia ZZU i ZZS

3. Zestawienia ZZU i ZZS 3. Zestawienia ZZU i ZZS Zestawienia ZZS i ZZU są zestawieniami, które Agent zobowiązany jest przedstawiać podczas rozliczania się z Gothaer TU z zawartych polis oraz zainkasowanych wpłat od Klientów.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6660 Kartoteka kontrahentów Dodano parametry użytkownika do wykorzystania jako podpowiedzi pól "Odbiorca", "Dostawca" w oknie

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki:

1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki: 1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki: - Internet Explorer 7.0 i wyższej - Mozilla Firefox 3.5 i wyższej - Opera

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł produktów finansowych Kraków, wrzesień 2009 r. Pierwsze kroki w module produktów finansowych... 3 Uaktywnienie modułu produktów

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika przygotował: Adam Mazur, maj 2014 Currenda sp. z o.o.; 30-34 8 Kraków, ul. Bobr zy ńs k iego 39b/17 tel. (12 ) 358-01-3 1, (12)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ FIRMA Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ FIRMA 1.1 Konfiguracja modułu (co należy zrobić? ) 1.2 Firmy 1.3 Kontrahenci 1.4 Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAŁĄCZANIA ZDJĘĆ DO POLIS PORTALOWYCH

INSTRUKCJA ZAŁĄCZANIA ZDJĘĆ DO POLIS PORTALOWYCH INSTRUKCJA ZAŁĄCZANIA ZDJĘĆ DO POLIS PORTALOWYCH SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 ZAŁĄCZANIE ZDJĘĆ KROK PO KROKU... 3 2.1 LOKALIZACJA MODUŁU... 3 2.2 WARUNKI, W KTÓRYCH WYMAGANE JEST ZAŁĄCZENIE ZDJĘĆ... 3 2.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować: jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców

1. Wywiadówka. A. Zawiadomienia dla rodziców 1. Wywiadówka Dnia 7 stycznia 2008r. odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klasy Ib. Jesteś wychowawczynią tej klasy i musisz przygotować się do zebrania. Po pierwsze musisz przygotować i rozesłać

Bardziej szczegółowo

2. Przeglądy techniczne i ubezpieczenia w kartotece amortyzacyjnej a płyta czołowa

2. Przeglądy techniczne i ubezpieczenia w kartotece amortyzacyjnej a płyta czołowa Instrukcja obsługi AMORTYZACJA Własna Firma Spis treści I. Wdrożenie 2 1. Słownik KŚT 2 2. Słownik miejsc powstawania kosztów 3 3. Ustalenie sposobu księgowania odpisów amortyzacyjnych 3 II. Codzienna

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menadżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Czym są Kilometrówki24.pl? Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Dla kogo skierowany jest ten system? Kilometrówki24.pl skierowany

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Spotkania z wiedzą webinarium

Spotkania z wiedzą webinarium Spotkania z wiedzą webinarium Korespondencja Seryjna Co to jest korespondencja seryjna Korespondencja seryjna - technika tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących dokumentów, różniących się jedynie

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 Spis treści 1. Faktury kosztowe... 3 2. Nowy wygląd list... 3 3. Kontrahenci... 8 4. Zlecenia FTL...10 5. Zlecenia morskie...11 6. Schematy Importu Danych...12 7.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Środki Trwałe w wersji 2010

Nowe funkcje w module Środki Trwałe w wersji 2010 Forte Środki Trwałe 1 / 9 Nowe funkcje w module Środki Trwałe w wersji 2010 Nowe możliwości w zakresie Ewidencji części składowych Dalszy ciąg rozwoju nowej funkcjonalności dodanej w poprzedniej wersji,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011 1. Moduł FINANSE - Opcje faktur a) Wprowadzono nową kartę Koperty, na której można wybrać sposób wydruku faktur, które będą pakowane w koperty. b) Grupa Układ faktury pozwala wybrać wydruk bez koperty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5.

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nazwy fiskalne towarów... 2 Sprzedaż detaliczna kody pocztowe zapisywanie, analiza sprzedaży... 3 Zapisywanie kodów pocztowych... 3 Analiza sprzedaży wg kodów pocztowych...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

Wstęp Instalacja Uruchomienie Brokera Interfejs programu Wprowadzanie danych Selekcja danych Raporty Menu Inne Uprawnienia Licencja

Wstęp Instalacja Uruchomienie Brokera Interfejs programu Wprowadzanie danych Selekcja danych Raporty Menu Inne Uprawnienia Licencja ZPKSoft Broker Wstęp Instalacja Uruchomienie Brokera Interfejs programu Wprowadzanie danych Selekcja danych Raporty Menu Inne Uprawnienia Licencja Automatyzacja korespondencji 1.Wstęp Broker jest narzędziem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl WERSJA 2 10.01.2012 Formularz ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych 1) Kliknij zielony przycisk Sprawdź lub w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu mam wersja 1.02.

Instrukcja programu mam wersja 1.02. Strona programu: http://www.mietla.dobr.pl Proszowice, 17.02.2011r. Instrukcja programu mam wersja 1.02. Spis treści: 1. Wstęp. 2. Rejestracja -> 04 Wyszukanie właściciela rachunku bankowego. 3. Wymiar

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Praca zespołowa wrzesień 2014 Spis treści 1 Logowanie do portalu. Uprawnienia operatora.............. 1 2 Plany delegacji............................... 2 2.1 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

Funkcje CRM w systemie Integra 7

Funkcje CRM w systemie Integra 7 Funkcje CRM w systemie Integra 7 Funkcje CRM zastosowane w systemie Integra 7 biznesowo wspierają działalność serwisu i pozwalają na zwiększenie wydajności oraz obrotów firmy. MoŜliwości zastosowania funkcji

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Administracja słowników TU Kraków, grudzień 2008r. Administracja słowniki TU Redakcja informacji o TU Pierwszą i najwaŝniejszą informacją

Bardziej szczegółowo