System obsługi ubezpieczeń FORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System obsługi ubezpieczeń FORT"

Transkrypt

1 System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Akwizycja Kraków, kwiecień 2010

2 Akwizycja... 3 Akwizycja rat... 3 Wydruki zestawień niezapłaconych rat ubezpieczeń majątkowych... 5 Parametryzowanie przelewów bankowych... 5 Wykaz niezapłaconych rat - export tekstowy i korespondencja seryjna... 6 Rejestracja rat z wykazu niezapłaconych rat... 8 Do czego jeszcze można używać wykazu niezapłaconych rat... 8 Prowadzenie akwizycji rat w module CRM... 9 Akwizycja wznowień ubezpieczeń majątkowych... 9 Porównywanie ubezpieczeń zawieranych w różnych TU Redakcja wykazu uniwersalnych ubezpieczeń Porównywanie rzeczywistych ubezpieczeń do wykazu ubezpieczeń uniwersalnych Uzyskanie na ekranie zestawień Wydruki Wznowienia - export tekstowy danych i korespondencja seryjna Prowadzenie akwizycji wznowień w module CRM Kontrola kontynuacji polis i ciągłości ubezpieczeń Uaktywnienie modułu Kontrola kontynuacji polis Kontrola kontynuacji ubezpieczeń

3 Akwizycja Jedną z podstawowych funkcji programu ubezpieczeń majątkowych są funkcje wspomagające zbieranie rat oraz przypominające o wznowieniach ubezpieczeń Moduł akwizycyjny ubezpieczeń majątkowych jest więc podzielony na dwie odrębne części: raty oraz wznowienia ubezpieczeń. Obie części modułu maja pewne wspólne cechy: - na wszystkich zestawieniach i wydrukach generowanych w modułach jako klient występuje osoba wpisana na polisie jako użytkownik (jeżeli nie było użytkownika - to klient - ubezpieczający) - na zestawieniach pokazywany jest adres korespondencyjny klienta Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Akwizycja Akwizycja rat Wykazy rat tworzymy okresowo, w cyklu miesięcznym a przygotowujemy na tydzień, dwa tygodnie przed rozpoczęciem następnego miesiąca. Wykaz rat możemy filtrować np. po: - terminie płatności - Agencie - TU 3

4 - druku polisy - numerze polisy - kliencie - metodzie płatności - kolejności pozycji wg (data raty, klient, klient główny) - lub numerze raty (jeżeli chcemy np. wyłowić polisy z niezapłaconym inkasem (płatności które miały być dokonane np. przelewem a nie zostały jeszcze zapłacone), to w filtrze wpisujemy 1) Po określeniu parametrów filtrujących pokazuje się wykaz planowanych rat. Jak powstaje wykaz niezapłaconych rat? W czasie wprowadzania sprzedanych polis wypełniamy harmonogram rat polisy. Jest to działanie wystarczające, aby rata weszła do harmonogramu. Agentem odpowiedzialnym za zebranie raty staje się Agent na którego polisa została rozliczona, datą raty - data raty z harmonogramu. Co powoduje, że rata znika z wykazu? Oprócz tak banalnych przyczyn jak zawężenie okresu lub ustawienie symbolu Agenta w parametrach zestawienia rata schodzi z wykazu w następujących przypadkach: - rata została zapłacona, tzn., wprowadzono wpłatę na tą polisę, dla której pole Do Raty zostało ustawione na datę raty - polisa została zerwana i data zerwania polisy jest późniejsza niż data raty - oczywiście rata zniknie jeżeli zostanie usunięta polisa lub zmieniony harmonogram wpłat rat. - jeżeli na polisie zawartych było kilka ryzyk i co najmniej jedno ryz zostało zerwane lub wypowiedziane to przypis z raty zostanie pomniejszony o odpowiednią część ryzyka, które zostało zerwane. Mechanizm analizy niezapłaconych rat wykorzystujemy w dwóch celach: - przypomnienia, jakie raty należy zebrać w okresie - wtedy daty ustawiamy np. na przyszły miesiąc, drukujemy zestawienia, odcinki pocztowe, przelewy bankowe, kontaktuje się z klientami - analizy, które z rat nie zostały zapłacone w danym okresie w celu wyjaśnienia: dlaczego. Jeżeli przeanalizujemy powody znikania raty z wykazu, to zauważymy, że po wprowadzeniu wszystkich kwitariuszy z danego okresu na wykazie zostaną tylko te z rat, które: - nie zostały zapłacone, lub - zostały zapłacone, ale nie zostały zaewidencjonowane, lub 4

5 - zostały zapłacone bez pośrednictwa Agencji - polisa została zerwana Jaką akcje należy podjąć w systemie aby zobrazować przyczynę: - jeżeli rata nie została zapłacona, bo klient nie chce dalej płacić, to zgodnie z OWU zrywa ubezpieczenie. Przechodzimy wtedy do polisy, do której nie została zapłacona rata i wypełniamy pole Data Zerwania data wcześniejszą niż pierwsza niezapłacona rata (np. dzień wcześniej) - jeżeli została zapłacona a nie została zaewidencjonowana, o spokojnie czekamy do następnego rozliczenia, które zdejmie (oczywiście po wprowadzeniu wpłaty) ratę z wykazu - została zapłacona bez pośrednictwa Agencji: przechodzimy do redakcji polisy i Wykazie Rat Do Zapłacenia ustawiamy przy odpowiedniej racie pole Zapłacono na TAK Wykonanie dowolnej z tych operacji powoduje usunięcie raty z wykazu. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Akwizycja \ Planowane raty Wydruki zestawień niezapłaconych rat ubezpieczeń majątkowych Na podstawie otrzymanego wykazu rat generujemy teraz kilka wydruków wspomagających akwizycję rat Będą to po kolei: - Wykaz Rat - spis rat pokazujący podstawowe informacje o racie - Przelewy bankowe (pocztowe) Parametryzowanie przelewów bankowych Jeżeli decydujemy się na wysłanie klientom odcinków przelewów bankowych (pocztowych) możemy sparametryzować na czyje konto ma być wysłana rata: na konto TU czy też na konto Agencji ubezpieczeniowej. 5

6 Jeżeli zaznaczymy funkcję :na przelewach drukuj dane adresowe i bankowe towarzystwa to rata zostanie skierowana na konto TU jeżeli funkcja będzie wyłączona rata zostanie skierowana na konto Agencji Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Administracja / Akwizycja rat i wznowień Wykaz niezapłaconych rat - export tekstowy i korespondencja seryjna Według wykazu rat widocznego na ekranie FORT przygotowuje plik oakwraty.txt zawierający informacje o ratach. Plik ten można wykorzystać później w Wydruku Seryjnym dowolnego edytora tekstu. Wysyłany plik z danymi pod nazwą oakwraty.txt domyślnie zapisywany jest w katalogu, który wcześniej ustawiliśmy w Administracji Akwizycji rat i wznowień. Nazwę tego pliku i miejsce w którym plik ten ma być zapisany można na etapie zapisywania zmienić. Po wygenerowaniu tego pliku pokazuje się bowiem okienko Zapisywanie jako. 6

7 Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątek \ Akwizycja \ Planowane raty \ Eksport \ Tekstowy W pliku textowym oprócz standardowych pól (zawierających dane klienta, polisy, pojazdu patrz rozdział Export tekstowy - podstawowe pola wysyłane w pliku ) wysyłane są następujące informacje: Pole korespondencji seryjnej DataRaty NrRaty DataWplRaty OdDaty DoDaty Przypis slownie WlascicielPocztaKod WlascicielPocztaMiasto WlascicielPocztaWoj WlascicielTel WlascicielKontakt WlascicielFax Wlasciciel SprzPolUwagi Zawartość Ostateczna, wymagana data wpłaty raty Numer raty Proponowana data wpłaty raty, związana z opóźnieniami wpłat Początek ubezpieczenia Koniec ubezpieczenia Przypis Przypis słownie Kod pocztowy Miasto Województwo Nr telefonu Dane kontaktowe Nr faxu Uwagi z polisy 7

8 Po wykonaniu eksportu rat przechodzimy do Worda, otwieramy szablon pisma i wykonujemy scalanie. Do pakietu instalacyjnego FORTA dołączony jest w bieżącym katalogu programu przykładowy szablon pisma RATY.DOC, który można modyfikować do własnych potrzeb. Przy pierwszym użyciu szablonu Word poprosi o wskazanie miejsca, gzie zostały umieszczone dane z pliku jakwraty.exp. Po wskazaniu miejsca i zapamiętaniu zmian, przy następnej próbie program będzie już sam rozpoznawał to miejsce. Rejestracja rat z wykazu niezapłaconych rat Przeglądając i analizując wykaz niezapłaconych rat możemy rejestrować wpłaty rat, które klienci zapłacili bezpośrednio do TU. Stajemy kursorem na konkretnej niezapłaconej racie i z menu wybieramy funkcję Edycja / Nowa wpłata. Program otwiera formatkę raty, domyślnie wstawia TU, nr polisy, Agenta oraz inkaso i metodę płatności (przelew do TU). Ponieważ często nie mamy informacji kiedy klient dokładnie wpłacił ratę do TU, w polu data operacji domyślnie podpowiada się data na kiedy przypadał termin wpłaty. Datę rozliczenia operacji musimy uzupełnić sami. Jeżeli włączymy sobie opcję powielania dat rozliczenia, to po jej wpisaniu w pierwszej operacji, będzie się automatycznie powielać w następnych. W ten sposób możemy szybko zarejestrować wpłaty rat do TU. Dzięki temu zejdą nam one z wykazu rat nie zapłaconych i zbilansują polisy. Ponieważ program najpierw tworzy rekord wpłaty raty, a później pokazuje go, więc jeżeli wybraliśmy już funkcję nowej wpłaty i później rozmyśliliśmy się, to musimy ją usunąć. Funkcja nowej wpłaty dostępna jest również pod prawym przyciskiem myszy na wykazie. Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Akwizycja / Planowane raty / Edycja / Nowa wpłata Do czego jeszcze można używać wykazu niezapłaconych rat Wykaz niezapłaconych rat powinno się robić dwa razy: pierwszy raz przed rozpoczęciem miesiąca, drugi raz po wprowadzeniu produkcji z miesiąca - a w szczególności po wprowadzeniu zapłaconych rat. Ponieważ zapłacona rata znika z wykazu, zestawienie wykonane za okres miniony pokazuje tylko te raty, które miały być zapłacone w miesiącu a nie zostały. Wykaz taki daje nam podstawę do sprawdzenia, czy polisa została zerwana, czy też była szkoda na polisie i klient zapłacił ratę bezpośrednio do TU lub innej Agencji, nie informując nas o tym. 8

9 Prowadzenie akwizycji rat w module CRM Program umożliwia przypominanie o terminach rat również w module CRM. Nowe terminy w module CRM pojawiają się w momencie rozliczenia polisy R. Zaplanowanie terminu Zdarzenia wcześnijeszego niż termin raty można ustawić w Administracji modułu akwizycji rat i wznowień. Parametr Różnicowania wyprzedzenia wg Agentów umożliwia ustawienie różnych parametrów dla każdego z Agentów. Zaplanowanie wcześniejszego dla każdego Agent można wprowadzić z poziomu Pełnej informacji o Agencie. Akwizycja wznowień ubezpieczeń majątkowych FORT ma możliwość także przypominania o kończących się ubezpieczeniach. Analogicznie jak w przypadku rat polis majątkowych można przygotować wykaz kończących się ubezpieczeń wg określonych parametrów filtrujących: 9

10 Do wykazu kończących się polis są brane wszystkie nie zerwane ubezpieczenia, także te dla których nie zostały zapłacone wszystkie raty. FORT umożliwia analizowanie, które z polis zostały już wznowione i filtrowanie wykazu wznowień po tym kryterium. Aby informacja ta była w polisach kontynuowanych uzupełniania, należy rejestrować informacje o kontynuacji polisy w obrębie TU. 10

11 Porównywanie ubezpieczeń zawieranych w różnych TU Niektóre funkcje FORT'a wymagają kojarzenia ubezpieczeń zawieranych w różnych TU. Porównywania tego nie można dokonać wykorzystując nazwy ubezpieczeń: AC w PZU ma symbole 72,74,..., w Hestii 31XX, w WARCIE 03/XX. Z podobnych powodów nie można do tego celu wykorzystać nazw ubezpieczeń. Musiał więc powstać inny mechanizm pozwalający na kojarzenie ze sobą ubezpieczeń zawieranych w różnych TU. Mechanizm ten polega na stworzeniu wykazu uniwersalnych ubezpieczeń (uniwersalnego nazewnictwa ubezpieczeń) i porównywaniu ryzyk każdego z rzeczywistych TU do tego wykazu. Funkcja ta dostępna będzie po jej włączeniu w administracji akwizycji wznowień. Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Administracja / Akwizycja rat i wznowień Redakcja wykazu uniwersalnych ubezpieczeń W celu umożliwienia porównywania ze sobą ubezpieczeń zawieranych dla różnych TU tworzymy słownik uniwersalnych ubezpieczeń 11

12 Symbole uniwersalnych ubezpieczeń należy tak tworzyć, aby w późniejszej pracy można było wykorzystać je do: - selekcji ubezpieczeń na wznawiane, nie wznawiane, komunikacyjne i inne - ustalania kryteriów na poszczególne ubezpieczenia AC, SZYBY, Mienie Ogień,... W zaproponowanych systemie: - pierwszy znak symbolu określa czy ubezpieczenie jest wznawiane W, czy nie N - drugi znak określa rodzaj ubezpieczenia: komunikację K, Majątkowe: M czy też osobowe O - pozostała część symbolu to dokładniejszy opis Dostępne pod: Ubezpieczenia\ Majątek\ \ Akwizycja rat i wznowień\ Słownik uniwersalnych ubezpieczeń Porównywanie rzeczywistych ubezpieczeń do wykazu ubezpieczeń uniwersalnych Dla każdego z TU wykonujemy porównanie rzeczywistych ubezpieczeń do ubezpieczeń uniwersalnych. 12

13 Jeżeli symbol ubezpieczenia uniwersalnego ustawimy przy grupie ubezpieczeń, dotyczy to wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład tej grupy. Można jednak dokonywać dokładniejszej selekcji - na poziomie ubezpieczeń. Porównanie takie przykrywa wybór dokonany przy grupie ubezpieczeń. Np. dla ubezpieczeń w grupie 10, cześć ubezpieczeń to OC komunikacyjne RP a część to Zielona Karta, która nie jest z reguły wznawiana. Dostępne pod: Ubezpieczenia\ Majątek\ Akwizycja Rat i Wznowień\ Porównywanie do uniwersalnych Ubezpieczeń Uzyskanie na ekranie zestawień Z kończących się polis oraz kolejnych rat można zrobić zestawienia a z nich wydruki. Można także za pomocą eksportu tekstowego zrobić korespondencję seryjną. Poniżej prezentujemy przykład zestawienia kończących się polis. 13

14 Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątek \ Akwizycja \ Wznowienia polis Aby uzyskać taki wydruk należy w Akwizycja \ Wznowienia polis ustawić odpowiednie parametry, a więc okres kończących się ubezpieczeń jaki nas interesuje, typy ubezpieczeń itp. Po naciśnięciu opcji zakres otrzymujemy zestawienie kończących się polis. Jeżeli we wszystkich polach parametrów wstawimy % to otrzymamy wszystkie rodzaje kończących się polis, zawartych przez wszystkich agentów. Wydruki Z pozycji zestawienia przechodzimy do okienka Wydruki \ Pokaż wydruk wykazu wznowień 14

15 i pojawia się nam wykaz który możemy wydrukować. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Akwizycja \ Wznowienia \ Wydruki \ Pokaż wydruk wykazu wznowień FORT umożliwia wydrukowanie wznowień kończących się polis również dla każdego agenta na osobnej stronie. Można to uzyskać poprzez włączenie parametru każdego agenta drukować na osobnej stronie. Parametr ten włączamy z pozycji zestawienia kończących się polis w okienku Wydruki \ Parametry wydruków. Wznowienia - export tekstowy danych i korespondencja seryjna Jeżeli mamy już ustalony wydruk wznowień przechodzimy do exportu danych i korespondencji seryjnej. W tym celu z pozycji zestawienia przechodzimy do: Wydruki \ Eksport tekstowy. Wszystkie dane zostają umieszczone w pliku: oakwdatk.txt Tak jak w przypadku exportu tekstowego rat można przy zapisie pliku zmienić jego nazwę i lokalizację. 15

16 W pliku textowym oprócz standardowych pól (zawierających dane klienta, polisy, pojazdu patrz rozdział Export tekstowy - podstawowe pola wysyłane w pliku ) wysyłane są następujące informacje: Pole korespondencji seryjnej Zawartość DataKoniec Data końca ubezpieczenia Data Pocz Data początku ubezpieczenia MinDataPocz MaxDataKoniec WlascicielKlStatAdr Status klienta (Sz. Pan, Sz. Państwo itd.) - właściciela (jeżeli jest użytkownik) WlascicielImie Imię WlascicielNazwaKl Nazwisko WlascicielPocztaAdres Nazwa ulicy i nr domu /mieszkania WlascicielPocztaKod Kod pocztowy WlascicielPocztaMiasto Miasto WlascicielPocztaWoj Województwo WlascicielTel Nr telefonu WlascicielKontakt Dane kontaktowe WlascicielFax Nr faxu Wlasciciel SumaGwar Salon Skrócona nazwa salonu SalonNazwa Pełna nazwa salonu SalonAdres Adres salonu ulica, numer 16

17 SalonKod SalonMiasto SalonWoj SalonTel OdDaty przypis słownie TuUb NazwaTuUb TUGrUb NazwaTuGrUb KalkDatapocz KalkDataKoniec KalkSumaGwar ECAKalkOkresEkspl KalkStrefa KalkTypSam KalkPojazdWiekZwyzka KalkSklTaryf KalkPrzypis Możliwość innych opcji KalkStrefa01 KalkTypSam01 KalkSklTaryf01 KalkPrzypis01 KalkStrefa KalkTypSam KalkSklTaryf KalkPrzypis SprzPolUwagi Kod pocztowy Miasto Województwo Nr telefonu Początek okresu ubezpieczenia Przypis Przypis słownie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Nazwa Towarzystwa Ubezp. Symbol grupy ubezpieczenia Pełna nazwa symbolu ubezpieczenia Data początku sugerowanego wznowienia Data końca sugerowanego wznowienia Suma gwarancyjna Nr strefy taryfowej Typ samochodu Zwyżka za wiek pojazdu Składka taryfowa (powiększona już o zwyżkę za wiek pojazdu) Przypis Uwagi z polisy Po wykonaniu eksportu wznowień przechodzimy do Worda, otwieramy szablon pisma i wykonujemy scalanie. Do pakietu instalacyjnego FORTA dołączony jest w bieżącym katalogu programu przykładowy szablon pisma WZNOWIEN.DOC, który można modyfikować do własnych potrzeb. Przy pierwszym użyciu szablonu Word poprosi o wskazanie miejsca, gzie zostały umieszczone dane z pliku oakwdatk.txt. Po wskazaniu miejsca i zapamiętaniu zmian, przy następnej próbie program będzie już sam rozpoznawał to miejsce. Prowadzenie akwizycji wznowień w module CRM Program umożliwia przypominanie o terminach wznowień również w module CRM. Nowe terminy w module CRM pojawiają się w momencie rozliczenia polisy R. 17

18 Zaplanowanie terminu Zdarzenia wcześnijeszego niż termin wznowienia można ustawić w Administracji modułu akwizycji rat i wznowień. Parametr Różnicowania wyprzedzenia wg Agentów umożliwia ustawienie różnych parametrów dla każdego z Agentów. Zaplanowanie wcześniejszego dla każdego Agent można wprowadzić z poziomu Pełnej informacji o Agencie. Kontrola kontynuacji polis i ciągłości ubezpieczeń Program FORT posiada moduł umożliwiający Agencji śledzenie kontynuacji polis oraz ciągłości ubezpieczeń. Jeżeli Agencja musi kontrolować obsługę ważnych klientów, odnawiających co roku dużą liczbę polis, to jest to moduł bardzo przydatny Fort analizuje ubezpieczenia na poziomie polis oraz na poziomie poszczególnych ryzyk. Uaktywnienie modułu Moduł ten możemy uaktywnić w administratorze aktywnych modułów programu Fort 18

19 Dostępne pod: Administracja / Aktywne moduły i parametry pracy Powinniśmy również udostępnić ten moduł wybranym operatorom. Dostępne pod: Administracja / Operatorzy / Operator / Poprawa 19

20 Kontrola kontynuacji polis Polisy zawarte w danym roku mogą być kontynuowane w roku następnym w tym samym TU, ale bardzo często zdarza się, że polisy mogą być kontynuowane w następnym roku już w innym TU, ale w obrębie tej samej firmy (agencji). Dlatego też moduł ten bierze pod uwagę dwa parametry: Kontynuacja w firmie i Kontynuacja w TU. Wprowadzenie tego modułu w trakcie dłuższej pracy z programem nie wymaga zmian używanych dotychczas symboli grup ubezpieczeń oraz ubezpieczeń. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia dokładnej analizy zarówno kontynuacji polis jak i kontynuacji ryzyk jest poprawne zdefiniowanie słownika ubezpieczeń uniwersalnych i ich porównanie (czytaj w rozdziale dot. akwizycji wznowień). Program porównuje kontynuację zarówno polis komunikacyjnych jak i majątkowych. Polisę komunikacyjną rozpoznaje po tym że jest do niej wprowadzony pojazd. Dlatego też, aby program mógł porównać polisy kontynuowane musi być: a) w przypadku polis komunikacyjnych: - przynajmniej jedno to samo ryzyko - ten sam klient - ten sam pojazd - okres początku ubezpieczenia polisy kontynuującej musi być późniejszy niż data końca polisy kontynuowanej b) w przypadku polis majątkowych: - ten sam klient - przynajmniej jedno to samo ryzyko - przedmiot może być ten sam, ale może go też nie być wogóle - okres początku ubezpieczenia polisy kontynuującej musi być późniejszy niż data końca polisy Parametrem który brany jest pod uwagę przy analizie kontynuacji polis jest również pole informujące czy jest to kontynuacja i do jakiej polisy. Analizę kontynuacji polis możemy wykonać dla określonego wcześniej przez parametry filtrujące zakresu np. dla wybranego TU, druków polis, klientów, oddziału lub Agentów. Można też posłużyć się filtrem daty końca ubezpieczenia. 20

21 Jeżeli mamy już na ekranie wykaz polis który chcemy przeanalizować z menu wybieramy funkcję: Edycja / Ustaw kontynuację. Funkcja ta analizuje wszystkie założenia i uzupełnia przy polisach kontynuowanych polisy kontynuujące. Ze względu na możliwe zmiany w bazie (np. usunięcie jakiejś polisy) funkcję tą musimy wykonywać każdorazowo przy analizowaniu określonego pakietu polis. 21

22 Zwróćmy uwagę na dolną część ekranu, która przedstawia całkowitą liczbę polis analizowanych i liczbę polis wznowionych oraz ich wartość procentową. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątek \ Akwizycja \ Kontrola kontynuacji polis Kontrola kontynuacji ubezpieczeń Program oprócz analizowania kontynuacji polis posiada również bardziej szczegółową funkcję - analizowania kontynuacji ubezpieczeń. Podobnie jak w przypadku polis nie zawsze to samo ryzyko jest kontynuowane w tym samym TU. Dlatego też posiłkując się zdefiniowanym wcześniej słownikiem ubezpieczeń uniwersalnych system FORT porównuje dane ryzyko w różnych TU. Stąd też może rozpoznać kontynuację ubezpieczenia np. Auto Casco zawartego w jednym roku w Warcie z ubezpieczeniem Auto Casco zawartym w roku następnym w PZU. Funkcję analizy kontynuacji ubezpieczeń wykonuje się analogicznie jak analizę kontynuacji polis. Ustalamy odpowiedni zakres ryzyk 22

23 i wykonujemy funkcję: Ustaw kontynuację Wykaz jest również analogiczny do wykazu polis kontynuowanych, z tą tylko różnicą że dochodzi tutaj kolumna z symbolem ryzyka. W dolnej części ekranu widoczny jest licznik ogólnej liczby ryzyk analizowanych i wznowionych. Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Akwizycja / Kontrola kontynuacji ubezpieczeń 23

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM Usługi Informatyczne Artur Cypryś 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10a tel. (12) 262-02-95, (0501) 488-336 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ System obsługi ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika CRM Kraków, kwiecień 2010 CRM - zarządzanie kontaktami... 3 Ustawienie parametrów pracy modułu... 3 Wprowadzenie nowego zdarzenia...

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowa

Instrukcja podstawowa Instrukcja podstawowa Kalisz, sierpień 2007r. Rozdział 1 Wstęp... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Możliwości programu Comotel... 3 1.3 Wymagania techniczne... 3 Rozdział 2 Instalacja i uruchomienie programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar www.madar.com.pl Zabrze 2012 2 Spis treści 1 Informacja zarządcza 6 1.1 Raportowanie.................................... 7 1.2 Tablica danych - dashboard............................

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo