STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ. 14 czerwca 2011r, Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ. 14 czerwca 2011r, Kraków"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 14 czerwca 2011r, Kraków

2 HISTORIA FIRMY

3 CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPIERANIE:

4 GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

5 FUNDUSZ POŻYCZKOWY MAŁOPOLSKA POŁUDNIOWO ZACHODNIA realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPOWKP) Działanie ze środków Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Instytucja wdrażająca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

6 Realizacja projektu przyczyniła się do znacznego powiększenia możliwości finansowych funduszu pożyczkowego, zwiększenia liczby udzielanych pożyczek i wysokości kapitału pożyczkowego przedsiębiorcom, oraz zwiększenia zakresu terytorialnego działania funduszu. Fundusz swym działaniem objął powiaty małopolski Południowo zachodniej (suski, wadowicki, myślenicki, oświęcimski).

7 POŻYCZKA MOŻE BYĆ UDZIELONA:

8 POŻYCZKA MOŻE BYĆ UDZIELONA NA JEDEN Z PONIŻSZYCH CELÓW Z WYŁĄCZENIEM ZAKUPÓW O CHARAKTERZE KONSUMPCYJNYM

9 Maksymalna kwota pożyczki to ,00 zł, przy czym podmiot działający krócej niż 6 miesięcy może otrzymać pożyczkę w wysokości do ,00 zł. Minimalna kwota pożyczki to 5.000,00 zł Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 72 miesięcy. Dla pożyczek o wartości niższej niż zł okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy. Okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Wkład własny przedsiębiorcy w finansowaniu przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 20% wartości pożyczki

10 ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

11 FUNDUSZ POŻYCZKOWY SKAWA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi MRPO Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw.

12 POŻYCZKA MOŻE BYĆ UDZIELONA

13 CELE NA KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI POŻYCZKI:

14 Minimalna wysokość: zł Maksymalna wysokość: zł Maksymalny okres spłaty pożyczki: 60 miesięcy dla pożyczek o wartości niższej niż zł 72 miesiące dla pożyczek o wartości wyższej niż zł Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy Oprocentowanie preferencyjne

15 ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

16 ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI C.D.

17 FUNDUSZ POŻYCZKOWY ODBUDOWA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi MRPO Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat D Esparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw.

18 POŻYCZKA MOŻE BYĆ UDZIELONA: wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub adres prowadzenia działalności na terytorium województwa Małopolskiego, którzy zostali poszkodowani wskutek klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń nadzwyczajnych spowodowanych działaniem siły wyższej; którzy w dniu wystąpienia zdarzenia prowadzili faktyczną działalność; którzy ponieśli bezpośrednie materialne straty w miejscu faktycznego wykonywania działalności w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń nadzwyczajnych spowodowanych działaniem siły wyższej w okresie po 1 maja 2010 roku; którzy wystąpią z wnioskiem o pożyczkę w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia szkody i udokumentują straty przedkładając odpowiednie dokumenty którzy przeznaczą pożyczkę na finansowanie inwestycji rozwojowych.

19 Pożyczka nie może być udzielona przedsiębiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 1 października 2004 roku).

20 POŻYCZKA MOŻE BYĆ UDZIELONA NA CEL:

21 Minimalna wartość pożyczki zł Maksymalna kwota pożyczki to 5% aktualnej wartości kapitału Funduszu Pożyczkowego, która na dzień dzisiejszy wynosi zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki 60 misięcy dla pożyczek o wartości niższej niż zł 72 miesiące dla pożyczek o wartości wyższej niż zł Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy Oprocentowanie preferencyjne

22 ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

23 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Monika Nowak, Magdalena Więcław Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza Sucha Beskidzka Tel ; Tel./fax :