Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98."

Transkrypt

1 Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000 jest oparty na technologii Windows NT. Składa się z dwóch warstw : trybu użytkownika i trybu jądra. 1.1 Warstwa użytkownika - jest nieuprzywilejowana to w niej wykonywane są aplikacje interaktywne i procesy. Warstwa ta jest całkowicie odizolowana od sprzętu a dostęp do zasobów odbywa się poprzez usługi wykonawcze warstwy jądra. 1.2 Warstwa jądra - jest uprzywilejowana w niej są wykonywane usługi i procesy należące do systemu i jądra systemu. Tryb jądra ma pełną kontrolę nad sprzętem i udostępnia go procesom trybu użytkownika. Tryb ten sprawuje ochronę nad stabilnością środowiska systemu operacyjnego i kontroluje zasoby sprzętowe poprzez trzy ważne elementy : Usługi wykonawcze Windows 2000 służące do zarządzania zasobami systemu Mikrojądro to rdzeń systemu, steruje procesorem, obsługuje przerwania sprzętowe, kontroluje operacje wejścia wyjścia oraz nadzoruje działanie usług wykonawczych. Warstwa uniezależnienia od sprzętu (HAL - Hardware Abstraction Layer). Tworzona jest w czasie instalacji sprzętu komputerowego. 2 Architektura pamięci W Windows 2000 ma 32-bitową pamięć, która zapewnia stabilne środowisko dla uruchamianych aplikacji. Windows 2000 Professional i Windows 2000 Server mogą adresować do 4 GB pamięci. Nowoczesny sprzęt pozwala na zainstalowanie 4 GB fizycznej pamięci RAM, jednak najczęściej te 4 GB pamięci to pamięć wirtualna. Pamięć wirtualna to połączenie fizycznej pamięci RAM z zaalokowanym miejscem na dysku twardym. Obszary dysku wykorzystywane dla pamięci wirtualnej są nazwane plikiem stronicowania. Windows tworzy plik stronicowania o rozmiarze 1,5 raza większym niż ilość fizycznej pamięci RAM dostępnej podczas instalacji. Menadżer pamięci wirtualnej (VMM) zarządza pamięcią wirtualną przenosząc strony (bloki pamięci o rozmiarze 4 KB) do i z fizycznej pamięci RAM, w miarę potrzeb aktywnych procesów. Windows 2000 Professional umożliwia zmianę rozmiaru pliku stronicowania ( zwanego też plikiem wymiany) i jego położenia. Plik stronicowania może znajdować się na kilku dyskach. Należy pamiętać by plik ten znajdował się na najszybszym dysk, system stale potrzebuje pliku stronicowania. Rozmiar pliku stronicowania można sprawdzić w Panelu Sterowania /System / zakładka Zaawansowane / opcje wydajności 3 Partycja startowa i partycja systemowa Partycja systemowa na niej znajduje się główny rekord rozruchowy (MBR Master Boot Record). Jest to aktywna partycja podstawowa dysku twardego. W Windows 2000 MBR poszukuje NTLDR jako pierwotnego programu ładującego. Na partycji systemowej znajdują się pliki specjalne: NTLDR, BOOT.INI, NTDETECT.COM, NTBOOTDD.SYS (tylko w przypadku uruchomienia z kontrolera SCSI z wyłączonym na płycie BIOS-em), BOOTSECT.DOS (używany tylko jeśli na dysku istnieje poprzedni sektor rozruchowy)

2 Partycja startowa to z niej ładuje się jadro, przechowywane w katalogu System32 w postaci pliku NTOSKRNL.EXE. Pozostałe katalogi znajdujace się na partycji startowej : WINNT, Program Files, Documents and Settings, Temp. Katalogi te, z wyjątkiem ukrytego pliku PAGEFILE.SYS, znajdującego się w katalogu macierzystym partycji startowej, składają się na partycję startową. Plik PAGEFILE.SYS powinien mieć rozmiar zainstalowanej w komputerze pamięci RAM, uzywany jako pamięć wirtualna komputera. 4 Proces uruchamiania systemu Windows Pliki startowe Windows 2000 w kolejności ich ładowania podczas uruchamiania systemu : Ntldr Boot.ini Bootsect.dos - domyślnie nie występuje we wszystkich systemach Windows 2000 podczas uruchamiania Ntdetect.com - skanuje cały sprzęt podstawowy w komputerze Ntbootdd.sys - domyślnie nie występuje we wszystkich systemach Windows 2000 podczas uruchamiania Ntoskrnl.exe - znajduje się w %systemroot%system32 Hal.dll - znajduje się w %systemroot%system32 Nie oznaczone pliki są : domyślnie uruchamiane we wszystkich systemach Windows 2000, oraz znajdują się w aktywnej partycji (zwykle C:\) 4.2 Etapy uruchamiania Windows 2000 POST (Power-On Self Test) Początkowy proces uruchamiania Ładowanie plików startowych Wybór systemu operacyjnego Wykrywanie sprzętu Wybór profilu sprzętowego Ładowanie jądra Proces logowania do systemu operacyjnego POST Faza ta odpowiedzialna jest za to co dzieje się z komputerem przed uruchomieniem systemu operacyjnego. Gdy włączamy komputer najpierw następuje inicjalizacja karty graficznej, następnie system sprawdza pamięć zainstalowana w komputerze, wykrywa dyski twarde oraz niektóre z zainstalowanych urządzeń. Początkowy proces uruchamiania BIOS szuka na dysku głównego rekordu startowego (MBR, Master Boot Record), który zawiera wszystkie informacje potrzebne do uruchomienia systemu operacyjnego. MBR w Windows 2000 szuka i ładuje plik NTLDR. Ładowanie plików startowych NTLDR ładuje pliki startowe systemu operacyjnego, wyświetla menu wyboru systemu operacyjnego oraz menu wyboru profilu sprzętowego, a także wykrycie urządzeń zainstalowanych w komputerze. NTLDR nie zadziała poprawnie, jeśli w systemie nie będą występować pliki boot.ini oraz ntdetect.com.

3 Wybór systemu operacyjnego NTLDR szuka pliku boot.ini, który jest zwykłym plikiem tekstowym informującym NTLDR, jakie systemy operacyjne są zainstalowane w komputerze, gdzie się znajdują, który z nich powinien zostać domyślnie uruchomiony oraz jaki ma być czas oczekiwania na dokonanie wyboru. W pliku boot.ini można użyć kilku przełączników np. /basevideo uruchamia system operacyjny ze standardowymi sterownikami VGA. Tę metodę uruchamiania obsługują wszystkie karty graficzne VGA /maxmem:x ogranicza ilość pamięci, jaka może zostać użyta przez Windows Przełącznik ten używany jest gdy podejrzewa się używanie uszkodzonych kości pamięci /debug ładuje debugger, dzięki czemu można go użyć po nawiązaniu połączenia z serwerm /sos wyświetla na ekranie wszystkie ładowane sterowniki urządzeń. Używany do wyszukiwania urządzenia mogącego powodować problemy z siecią. /baudrate=xx - Używane do debuggowania. Ustawia prędkość transmisji podczas debuggowania serwera. Automatycznie zostanie użyta także opcja /debug. /crashdebug Ładuje debugger, ale nie uruchamia go aż do momentu wystąpienia błędu jądra Windows 2000 debugport=comx Wybiera port komunikacyjny używany do debuggowania. Automatycznie zostanie użyta także opcja /debug. /fastdetect=comx program ntdetect.com nie próbuje wykryć myszy w podanym porcie komunikacyjnym. Ten przełącznik jest używany wtedy, gdy do portu szeregowego jest podłączony kabel sterujący UPS-em /notebug wyłącza debuggowanie /numpoc=x ogranicza ilość procesów używanych w wieloprocesorowym systemie /pae włącza rozszerzenie adresu fizycznego Przykładowy plik boot.ini [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect Posiada on dwie sekcje pierwsza boot loader definuje czas wyświetlania menu startowego oraz domyślny system operacyjny, który należy załadować. Sekcja Operating systems zawiera wyszczególnione systemy operacyjne zainstalowane na komputerze. Multi lub SCSI definuje którą z magistral (IDE, SCSI) wykorzystuje system przy dostępie do parycji systemowej Windows Pierwszy kontroler IDE oznaczmy multi(0), a drugi multi(1). Disk identyfikator SCSI urządzenia końcowego. Disk dla urządzeń multi jest zawsze równy zero. Rdisk definiuje urządzenie dyskowe podłączone do kontrolera multi. Pierwszy napęd magistrali kontrolera jest urządzeniem 0, drugi urządzeniem 1. Partition definiuje partycję dysku z której startować będzie system operacyjny.

4 Wykrywanie sprzętu NTLDR uruchamia aplikację zwana ntdetect.com, której zadaniem jest wykrycie urządzeń zainstalowanych w komputerze (karta graficzna, klawiatura, mysz, porty (równoległe,usb, komunikacyjne), stacje dyskietek, napędy CD-ROM) Ładowanie jądra Ostatnią czynnością wykonywaną przez NTLDR jest ładowanie jądra Windows 2000(ntoskrnl.exe) i przekazanie mu sterowania. Sygnalizuje to pojawienie się graficznego ekranu startowego Windows Ntoskrnl ładuje plik warstwy uniezależnienia, hal.dll (HAL) oraz konfigurację systemu zapisaną w Rejestrze. Potem zaczyna ładować usługi systemowe oraz niskopoziomowe sterowniki urządzeń. Proces logowania do systemu operacyjnego Ostatnim etapem uruchamiania systemu jest włączenie podsystemu logowania Windows 2000 (winlogon.exe) poprzez pojawienie się powitalnego ekranu logowania. Zamykanie systemu Zawsze przed wyłączeniem komputera należy zakończyć pracę systemu Windows 2000, gdyż w innym wypadku można utracić pliki, nad którymi użytkownik pracował podczas ostatniej sesji lub nawet spowodować poważne uszkodzenie całego systemu. Metody zamykania systemu : Z menu Start (Start/Zamknij) z rozwijalnej lisy jaką czynność komputer ma wykonać wybierz Zamknij system Wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del kliknij Zamknij system 5 Zarządzanie plikami i folderami 5.1 Korzystanie z Eksploratora Windows Eksplorator Windows to najczęściej wykorzystywane narzędzie do pracy z folderami i plikami. W systemie Windows 2000 Professional Eksplorator Windows znajduje się w folderze Akcesoria. Kolumny Eksploratora Windows można łatwo dodać, usunąć, przestawić, sortować, powiększyć i pomniejszyć poprzez kliknięcie nagłówka dowolnej kolumny prawym przyciskiem myszy. Domyślnie po otwarciu Eksploratora Windows pojawia się folder Moje dokumenty, ale system można skonfigurować tak, aby pokazać folder Mój komputer. Aby skonfigurować Eksplorator Windows tak, aby po otwarciu pokazywał się folder Mój komputer, należy: 1. Wskazać opcję Akcesoria w menu Programy, kliknąć prawym przyciskiem myszy Eksplorator Windows i wybrać Właściwości. 2. Na zakładce Skrót w polu Element docelowy wpisać: %SystemRoot%\explorer.exe /e,::{20d04fe0-3aea-1069-a2d b30309d} Aby przywrócić ustawienie domyślne (Eksplorator Windows rozpoczyna od Moich dokumentów), należy:

5 1. Wskazać opcję Akcesoria w menu Programy, kliknąć prawym przyciskiem myszy Eksplorator Windows i wybrać Właściwości. 2. Na zakładce Skrót w polu Element docelowy wpisać: %SystemRoot%\explorer.exe /e,::{450d8fba-ad25-11d0-98a b1103} Parametry polecenia uruchamiającego Eksplorator Windows Aby kierować działaniem Eksploratora Windows, można zastosować parametry Składnia wygląda następująco: EXPLORER.EXE [/n][/e][,/root,obiekt][[,/select],podobiekt] Parametry linii poleceń : /n - Powoduje otwarcie nowego okna z widokiem jednopanelowym (Mój komputer) dla każdego wybranego obiektu, nawet w przypadku, gdy identyczne okno jest już otwarte. /e - Powoduje zastosowanie widoku Eksploratora Windows (zamiast domyślnego widoku Otwartego). /root,obiekt - Określa poziom główny określonego widoku (domyślnie jest to pulpit). /select, podobiekt - Określa folder, od którego Eksplorator Windows rozpocznie. Jeśli stosowany jest parametr /select, to folder macierzysty zostanie otwarty, a określony obiekt wybrany Na przykład, aby oglądać tylko obiekty przechowywane na serwerze \\serwer, należy wysłać polecenie: explorer /e,/root,\\serwer Aby przeglądać folder C:\Windows i wybrać Calc.exe, należy wpisać: explorer /select,c:\windows\calc.exe 5.2 Operacje na obiektach Zaznaczanie obiektów Pojedynczy obiekt wybieramy klikając raz myszką, większą liczbę obiektów zaznaczamy używając dodatkowo klawisza [Shift] lub [Ctrl]. [Shift] używamy aby zaznaczyć grupę sąsiadujących ze sobą plików, zaznaczamy pierwszy plik, wciskamy przycisk [Shift] i przytrzymujemy go, następnie zaznaczamy ostatni obiekt. Wszystkie pliki znajdujące się pomiędzy nimi zostaną zaznaczone. [Ctrl] używamy aby zaznaczyć grupę plików, które są porozrzucane po całym katalogu, zaznaczamy pierwszy plik, wciskamy i przytrzymujemy klawisz [Ctrl], następnie klikamy kolejne pliki, które chcemy zaznaczyć. Jeżeli któryś z plików zaznaczyliśmy omyłkowo, cały czas trzymamy wciśnięty klawisz [Ctrl] klikamy go ponownie. Inny sposób (tzw.markiza) wyboru grupy obiektów polega na utworzeniu za pomocą myszki prostokąta, w którego polu zaznaczone będą wszystkie obiekty. Metodę z prostokątem do zaznaczania grupy obiektów można również zastosować przy wciśniętym klawiszu [Ctrl]. Jeżeli chcemy szybko zaznaczyć wszystkie pliki w danym folderze, naciskamy kombinację klawiszy [Ctrl]+A (możemy wybrać też z menu Eksploratora polecenie Edycja/ Zaznacz wszystko )

6 5.2.2 Tworzenie nowych obiektów Klikamy prawym przyciskiem myszy w oknie folderu, w którym chcemy utworzyć nowy folder. Z menu kontekstowego wybieramy podmenu Nowy/Folder Z menu edycja wybieramy Nowy/Folder. Nie klikając nigdzie myszą wpisujemy nazwę nowego folderu i naciskamy Enter Zmiana nazwy obiektów Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonce folderu, któremu chcemy zmienić nazwę, z menu kontekstowego wybieramy polecenie Zmień nazwę. Klikamy dwukrotnie nazwę umieszczoną pod jego ikonką. Usuwamy starą nazwę i wpisujemy nową za pomocą klawiatury Kopiowanie obiektów Podczas kopiowania dany obiekt pozostaje nie zmieniony w folderze źródłowym, a jego kopia zostaje przeniesiona do foldera docelowego. Podczas kopiowania w obrębie tego samego napędu należy trzymać wciśnięty klawisz [Ctrl] gdyż w przeciwnym przypadku obiekt zostanie przeniesiony do innego foldera. Podczas kopiowania przy ikonie obiektu pojawia się mały znaczek "+" oznaczający proces kopiowania. Do kopiowania plików można wykorzystać również Schowek. Po zaznaczaniu danego pliku kopiujemy go do pamięci podręcznej za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl][C]. Następnie zawartość Schowka możemy skopiować do dowolnego foldera. W tym celu zaznaczamy odpowiedni folder i wklejamy obiekt klawiszami [Ctrl][V]. Opcja ta znajduje się także w menu Edycja Przenoszenie obiektów Jest to usunięcie pliku z jednego foldera i zapisanie go w innym. W obrębie tego samego napędu Eksplorator domyślnie wykonuje operację przenoszenia. Należy zaznaczyć dany obiekt i przeciągnąć go za pomocą myszki do foldera, w którym ma się znaleźć. Do przenoszenia obiektów można także posłużyć się schowkiem. W takim przypadku zaznaczamy żądany obiekt i wycinamy go za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl][X] lub przez polecenie z menu Edycja/Wytnij. Wycięte w ten sposób pliki można wklejać do wybranych folderów (nawet większej liczby) w dowolnych napędach: wystarczy kliknąć żądany folder i wkleić plik za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl][V].Czynność tę możemy wykonać wykorzystując opcję menu Edycja Wklej Usuwanie obiektów Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonce pliku, który chcemy usunąć i wybieramy z menu polecenie Usuń Zaznaczamy dany obiekt i z menu Plik wybieramy Usuń Zaznaczamy obiekt i naciskamy klawisz Delete na klawiaturze Łapiemy element i upuszczamy go do kosza UWAGA : Należy zachować szczególną ostrożność podczas usuwania katalogów i plików gdyż skasowanie niektórych z nich (szczególnie z folderu WINNT i Program Files) może doprowadzić do awarii całego systemu lub niektórych aplikacji 5.3 Skróty Windows umożliwia tworzenie tzw. skrótów do obiektów. Skrót jest ta informacja o miejscu położenia danego obiektu na nośniku danych. Skróty łatwo rozpoznać po małej strzałce znajdującej się w lewym dolnym rogu ikony. Zaletą skrótów jest to, że można tworzyć je w

7 dowolnych miejscach Pulpitu i systemu plików i stamtąd otwierać bądź uruchamiać dany plik, podczas gdy właściwa aplikacja znajduje się stale w tym samym miejscu na dysku. Niestety Windows nie dysponuje mechanizmami uniemożliwiającymi skasowanie lub usunięcie plików, do których została utworzona większa liczba skrótów. Jeżeli plik, do którego odnosi się dany skrót został usunięty z nośnika lub przeniesiony, Windows próbuje automatycznie go odnaleźć. Na ekranie pojawia się wtedy mały symbol przedstawiający latarkę poruszającą w prawo i w lewo symbolizującą poszukiwanie zaginionego obiektu. Windows wyszukuje plik najbardziej zbliżony pod względem rozmiaru, daty i typu oraz proponuje, aby dany skrót wskazywał właśnie na ten plik. W praktyce rzadko się zdarza, aby zaproponowany plik miał wiele wspólnego z oryginałem. 5.4 Skróty klawiaturowe systemu Windows CTRL+C Kopiowanie CTRL+X Wycinanie CTRL+V Wklejanie CTRL+Z Cofanie DELETE Usuwanie SHIFT+DELETE Trwale usuwa zaznaczony element, nie umieszczając go w Koszu. CTRL, przeciągając element Kopiuje zaznaczony element. CTRL+SHIFT, przeciągając element Tworzy skrót do zaznaczonego elementu. F2 Zmienia nazwę zaznaczonego elementu. CTRL+ STRZAŁKA W PRAWO Przesuwa punkt wstawiania na początek następnego wyrazu. CTRL+ STRZAŁKA W LEWO Przesuwa punkt wstawiania na początek poprzedniego wyrazu. CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ Przesuwa punkt wstawiania na początek następnego akapitu. CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ Przesuwa punkt wstawiania na początek poprzedniego akapitu. CTRL+SHIFT bez żadnych klawiszy strzałek Podświetla blok tekstu. SHIFT bez żadnych klawiszy strzałek Zaznaczya więcej niż jeden element w oknie lub na pulpicie albo zaznacza tekst w dokumencie. CTRL+A Zaznacza wszystko. F3 Wyszukuje plik lub folder. CTRL+O Otwiera element. ALT+ENTER Wyswietla właściwości zaznaczonego elementu. ALT+F4 Zamyka aktywny element lub aktywny program. CTRL+F4 Zamyka aktywny dokument w programie, który umożliwia jednoczesne otwarcie wielu dokumentów. ALT+TAB Przełącza się do innego otwartego elementu. ALT+ESC Przechodzi między kolejnymi elementami w kolejności, w jakiej były otwierane. F6 Przechodzi między kolejnymi elementami okna lub pulpitu. F4 Wyświetla pasek adresu w folderze Mój komputer lub Eksplorator Windows. SHIFT+F10 Wyświetla menu skrótów dla wybranego elementu. ALT+SPACJA Wyświetla menu systemowe dla aktywnego okna. CTRL+ESC Wyświetla menu Start.

8 ALT+podkreślona litera w nazwie menu F10 STRZAŁKA W PRAWO STRZAŁKA W LEWO F5 BACKSPACE ESC SHIFT podczas wkładania dysku CD do stacji CD-ROM Wyświetla menu odpowiadające literze. Uaktywnia pasek menu aktywnego programu. Otwiera następne menu na prawo lub otwiera podmenu. Otwiera następne menu na lewo lub zamyka podmenu. Odświeża aktywne okno. Można obejrzeć folder o jeden poziom wyżej w folderze Mój komputer lub w Eksploratorze Windows. Anuluje bieżące zadanie. Zapobiega automatycznemu odtwarzaniu dysku CD. 6 Organizacja zasobów plikowych w systemie Windows 2000 System Windows używa katalogów zapisanych na dysku twardym do których dostęp mają wszyscy użytkownicy. Pulpit to jeden z głównych katalogów systemowych widać jego zawartość zaraz po uruchomieniu komputera. Użytkownik może tworzyć i zapisywać pliki bezpośrednio na Pulpicie. Windows 2000 przechowuje pliki zapisane na pulpicie w profilu danego użytkownika. Moje dokumenty przeznaczony jest do przechowywania osobistych plików każdego użytkownika. Mój komputer tu znajdują się ikony reprezentujące wszystkie dyski lokalne komputera, oraz zamapowane dyski sieciowe oraz Panel Sterowania. Nie można w nim tworzyć nowych plików jest to zatem katalog wirtualny. Moje miejsce sieciowe to też wirtualny katalog zawiera ikony reprezentujące wszystkie komputery (serwery i stacje robocze) pracujące w sieci. Kosz przechowuje pliki usunięte. Daje możliwość przywrócenia plików w ich dawnej lokalizacji. 7 Podgląd wieloschowka Podgląd wieloschowka uruchamia się poprzez polecenie CLIPBRD, sam program znajduje się w katalogu C:\WINNT\SYSTEM32. Podgląd wieloschowka pozwala na administrowanie pamięcią podręczną systemu, wykorzystywaną przy operacjach kopiowania i wklejania części dokumentów, oraz na upowszechnianie informacji przechowywanych w schowku. W przypadku kopiowania jakiegoś obiektu (np. przez użycie polecenia Kopiuj z menu kontekstowego lub kombinacji klawiszowej CTRL+C) zostaje on umieszczony w schowku. Po uruchomieniu programu zobaczymy dwa odrębne okna - Lokalny wieloschowek oraz Schowek. Zawartość schowka zmienia się wraz z operacjami kopiowania. Lokalny wieloschowek został przeznaczony do udostępniania innym użytkownikom sieci wybranych informacji. Zasoby wieloschowka dzielone są na tzw. Strony. Mając w schowku np. fragment tekstu i chcąc podzielić się nim z innymi, musimy go najpierw udostępnić tzn uaktywnić obszar okna Lokalnego wieloschowka i z menu Edycja wybieramy polecenie Wklej. Podajemy nazwę strony, która zostanie utworzona, oraz decydujemy, czy dany zasób ma być udostępniony od momentu jego utworzenia. 8 Systemy plików

9 System Windows 2000 obsługuje cztery systemy plików używanych na dyskach zapisywalnych: NTFS oraz trzy rodzaje systemu plików FAT (file allocation table): FAT12, FAT16 oraz FAT32. Windows 2000 obsługuje także dwa systemy plików używanych na dyskach CD-ROM oraz cyfrowych dyskach wideo (DVD): CDFS (Compact Disc File System) oraz UDF (Universal Disk Format). Struktury woluminów oraz sposoby organizacji danych na dyskach formatowanych w powyższych systemach plików różnią się w znacznym stopniu pomiędzy sobą. W każdym komputerze można używać systemu FAT16, FAT32, NTFS lub dowolnej ich kombinacji, jednakże w jednym woluminie może być zainstalowany tylko jeden system plików. 8.1 Cechy systemu FAT : Dostępny w systemach MS-DOS, OS/2 i Windows 95/98/NT/2000 Format nazw plików 8.3 W Windows 95/98/NT/2000 możliwe jest nadawanie plikom nazw do 255 znaków Nie ma lokalnych zabezpieczeń Rozmiar pliku nie większy niż 4 GB System ten jest najmniej wydajny, ale gwarantuje największą kompatybilność. Zmiana systemu FAT na FAT32 lub NTFS może zwiększyć efektywne wykorzystanie pojemności nawet o 30%. FAT nie pozwala na określenie praw dostępu do poszczególnych plików i katalogów. FAT32 to poprawiona 32 bitowa wersja systemu FAT, która gwarantuje lepsze wykorzystanie pojemności dysku. FAT32 również nie pozwala na określenie praw dostępu do plików i katalogów. Najbardziej znaczącą różnicą pomiędzy FAT16 a FAT32 jest maksymalna ilość obsługiwanych klastrów, co z kolei wpływa na maksymalny rozmiar woluminu i efektywność przechowywania danych. Woluminy FAT16 o rozmiarze pomiędzy od 2 do 4 GB korzystają z klastrów o rozmiarze 64 KB, natomiast w systemie FAT32 woluminy o rozmiarze od 256 MB do 8 GB używają klastra o wielkości 4 KB. Największy plik, jaki może zostać utworzony w woluminie FAT32, ma rozmiar 4 GB minus 2 bajty. 8.2 Cechy systemu NTFS: Dostępny wyłącznie w Windows NT 2000 Nazwy plików do 255 znaków Automatyczne generowanie nazw plików w formacie 8.3, aby umożliwić aplikacjom w systemie MS-DOS pracę z plikami o długich nazwach Rozróżniane są małe i wielkie litery w nazwach plików Dostępne zabezpieczenia lokalne Maksymalna pojemność dysków to 16 EB (16 miliardów miliardów bajtów) Wymaga 2 MB przestrzeni na dysku. Nie jest zalecany dla dysków o małej pojemności Dokonanie konwersji systemu plików do NTFS zwiększa bezpieczeństwo danych jednak uniemożliwia odczyt tych danych w komputerach pracujących pod kontrolą systemu Windows 95/98. Jeżeli posiadasz wątpliwości, instalując Windows 2000 w domu czy dokonać konwersji systemu plików do NTFS, nie rób tego. Konwersji z systemu FAT na NTFS można dokonać później. Natomiast powrót z systemu NTFS na FAT nie jest tak prosty trzeba sformatować dysk (partycję na której jest system NTFS).

10 Jak dokonać konwersji systemu plików FAT na NTFS Polecenie konwersji plików convert [dysk] /fs:ntfs Gdzie : dysk określa dysk do przekonwertowania na system NTFS /fs:ntfs określa, aby konwertować wolumin na system NTFS NTFS jest bardzo dobrym rozwiązanie dla komputerów pracujących tylko pod Windows NTFS ma mechanizm automatycznej korekcji błędów oraz pozwala na zabezpieczenie poszczególnych plików i katalogów systemem haseł. 9 Atrybuty plików oraz katalogów Każdy katalog oraz plik posiadają cztery specjalne atrybuty, których Windows używa do kontroli dostępu. Nowo utworzony plik ma wszystkie atrybuty domyślnie wyłączone. Atrybut tylko do odczytu (Read- only) uniemożliwia zmianę zawartości pliku czy katalogu przez użytkownika. Użytkownik może zmieniać atrybuty obiektów o ile sam je stworzył, lub które może modyfikować. Atrybut ukryty (Hidden) powoduje że ikona pliku nie jest wyświetlana w oknie Eksploratora ( otworzyć taki plik można jeżeli znasz jego nazwę) Atrybut systemowy (System) Windows nadaje niektórym plikom atrybut System, co powoduje że nie są wyświetlane w Eksploratorze, dopóki nie ustawisz odpowiednich opcji powodujących ich wyświetlenie. Atrybut Archiwalny (Archive) są nim oznaczone pliki, których zawartość zmieniła się od czasu wykonywania ostatniej kopii bezpieczeństwa 10 Szyfrowanie i deszyfrowanie plików Szyfrowanie systemu plików EFS (Encrypting File System) jest technologią umożliwiającą przechowywanie zaszyfrowanych plików w woluminach NTFS. EFS zabezpiecza pliki przed intruzami, którzy mogliby uzyskać nieautoryzowany dostęp do kluczowych danych (np. po kradzieży komputera przenośnego lub zewnętrznego napędu dyskowego). Proces szyfrowania i deszyfrowania jest niewidoczny dla użytkownika następuje w momencie zapisywania i otwierania plików. Dla każdego użytkownika komputera generowany jest oddzielny klucz, tak aby nikt inny nie mógł otworzyć zaszyfrowanych plików ( oczywiści o ile nikt nie zaloguje się pod nazwą użytkownika, który zaszyfrował dany plik i poda jego hasło) Szyfrowanie plików i folderów w linii poleceń Cipher /e nazwa_pliku lub folderu naciśnij Enter Lub Używając Eksploratora, zaznacz plik lub folder, który ma być zaszyfrowany kliknij go prawym przyciskiem myszki wybierz Właściwości, przejdź na zakładkę Ogólne / Zaawansowane. Na ekranie pojawi się okno Atrybuty zaawansowane należy zaznaczyć opcję Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane Chcąc odszyfrować plik należy odznaczyć opcję Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane 10 Kompresja danych Kompresja danych pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku. Może być stosowana tylko i wyłącznie w przypadku dysków z systemem NTFS. Niektóre rodzaje plików są dość odporne na kompresję np. *.jpg, *.mp3, *.rar, *.zip są one z natury dość mocno skompresowane w związku z tym przechowywanie ich na skompresowanym dysku nie daje żadnej oszczędności miejsca na dysku. Ponad to kompresja i dekompresja danych wymaga zaangażowania części zasobów systemu Windows zatem

11 zapis i odczyt danych z katalogów skompresowanych będzie wolniejszy niż z katalogów normalnych Aby skompresować wybrany folder, zaznacz go, kliknij go prawym przyciskiem myszki i z menu wybierz Właściwości. Przejdź na zakładkę Ogólne / Zaawansowane. Na ekranie pojawi się okno Atrybuty zaawansowane. Zaznacz opcję Kompresuj zawartość, aby zaoszczędzić miejsce na dysku Zagadnienia do przemyślenia 1 Do czego służy pamięć wirtualna. 2 Funkcje pliku boot.ini 3 Co jest ostatnim etapem uruchamiania systemu Windows Wymień różnice pomiędzy poszczególnymi systemami plików 5 Który z systemów plików pozwala na kompresje danych 6 Za co odpowiedzialne są warstwy jądra i użytkownika 7 Wymień zadania wieloschowka 8 Co to jest szyfrowanie 9 Wymień atrybuty plików i katalogów. Zadania do samodzielnego wykonania 1 Skonfiguruj Eksplorator Windows tak, aby po otwarciu pokazywał się folder Mój komputer 2 Przywrócić ustawienie domyślne (Eksplorator Windows rozpoczyna od Moich dokumentów) 3 Używając polecenia Explorer zobacz jakie obiekty są przechowywane na serwerze 4 Stwórz dowolny plik i zaszyfruj go w systemie NTFS. Następnie skopiuj plik na dyskietkę. Czy plik jest nadal zaszyfrowany? 5 Zaszyfruj stworzony przez siebie folder i skopiuj jakiś plik z tego foldera do foldera niezaszyfrowanego (oba znajdują się na dysku NTFS). Jaki jest atrybut skopiowanego pliku? 6 Skopiuj niezaszyfrowany plik do zaszyfrowanego folderu. Czy plik pozostanie nadal niezaszyfrowany? 7 Skompresuj stworzony przez siebie folder po czym przenieś jakiś zaszyfrowany plik do skompresowanego folderu. Czy plik będzie nadal zaszyfrowany i skompresowany? 8 Skompresuj stworzony przez siebie plik i przenieś go do folderu zaszyfrowanego. Czy plik będzie skompresowany i czy zostanie zaszyfrowany? 9 Skompresowane wcześniej pliki i foldery zdekompresuj 10 Zaszyfrowane wcześniej pliki i foldery odszyfruj 11 Stwórz folder nadaj mu atrybut ukryty, sprawdź czy znajduje się w Eksploratorze Windows. Otwórz go usuń atrybut ukryty, sprawdź czy znajduje się w Eksploratorze. 12 Zmień położenie folderu Moje dokumenty (skorzystaj z Właściwości) 13 Skonfiguruj Eksploratora Windows, aby zarówno pasek adresu jak i na pasku tytułowym okna była wyświetlona pełna ścieżka bieżącego katalogu. 14 Przywróć oryginalną lokalizację folderu Moje dokumenty 15 Sprawdź jaki atrybuty mają pliki na dysku C 16 Przytrzymaj przez chwilę wskaźnik myszy na dowolnie wybranym przez ciebie dokumencie tekstowym. Jakie informacje zostaną wyświetlone? 17 Posortuj pliki według Rozmiarów od największego do najmniejszego w folderze Moje dokumenty. 19 Sprawdź jaki jest rozmiar kosza. Jaka jest proporcja w stosunku do wielkości dysku.

12 20 Zlokalizuj plik boot.ini. Opisz w sprawozdaniu jego opcje bootowania. 21 Skopiuj coś do schowka, następnie zawartość skopiowanego katalogu udostępnij innym użytkownikom i nadaj uprawinienie do odczytu. 22 Połącz się z wieloschowkiem innego komputera sprawdź jakie zasoby udostępnia. Uwaga! aby można było się połączyć zdalnie z innym wieloschowkiem muszą zostać uruchomione następujące usługi: DDE sieci, ClipBook, DSDM DDE sieci

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr.

Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr. Najważniejszą częścią każdego systemu operacyjnego Windows jest rejestr. GENEZA REJESTRU: Inicjalizacja systemu Windows w wersji 3.1 opierała się na plikach: win.ini zawierał podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 14 Suite

Hard Disk Manager 14 Suite Paragon Software Poland sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 14 Suite Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo