Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98."

Transkrypt

1 Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000 jest oparty na technologii Windows NT. Składa się z dwóch warstw : trybu użytkownika i trybu jądra. 1.1 Warstwa użytkownika - jest nieuprzywilejowana to w niej wykonywane są aplikacje interaktywne i procesy. Warstwa ta jest całkowicie odizolowana od sprzętu a dostęp do zasobów odbywa się poprzez usługi wykonawcze warstwy jądra. 1.2 Warstwa jądra - jest uprzywilejowana w niej są wykonywane usługi i procesy należące do systemu i jądra systemu. Tryb jądra ma pełną kontrolę nad sprzętem i udostępnia go procesom trybu użytkownika. Tryb ten sprawuje ochronę nad stabilnością środowiska systemu operacyjnego i kontroluje zasoby sprzętowe poprzez trzy ważne elementy : Usługi wykonawcze Windows 2000 służące do zarządzania zasobami systemu Mikrojądro to rdzeń systemu, steruje procesorem, obsługuje przerwania sprzętowe, kontroluje operacje wejścia wyjścia oraz nadzoruje działanie usług wykonawczych. Warstwa uniezależnienia od sprzętu (HAL - Hardware Abstraction Layer). Tworzona jest w czasie instalacji sprzętu komputerowego. 2 Architektura pamięci W Windows 2000 ma 32-bitową pamięć, która zapewnia stabilne środowisko dla uruchamianych aplikacji. Windows 2000 Professional i Windows 2000 Server mogą adresować do 4 GB pamięci. Nowoczesny sprzęt pozwala na zainstalowanie 4 GB fizycznej pamięci RAM, jednak najczęściej te 4 GB pamięci to pamięć wirtualna. Pamięć wirtualna to połączenie fizycznej pamięci RAM z zaalokowanym miejscem na dysku twardym. Obszary dysku wykorzystywane dla pamięci wirtualnej są nazwane plikiem stronicowania. Windows tworzy plik stronicowania o rozmiarze 1,5 raza większym niż ilość fizycznej pamięci RAM dostępnej podczas instalacji. Menadżer pamięci wirtualnej (VMM) zarządza pamięcią wirtualną przenosząc strony (bloki pamięci o rozmiarze 4 KB) do i z fizycznej pamięci RAM, w miarę potrzeb aktywnych procesów. Windows 2000 Professional umożliwia zmianę rozmiaru pliku stronicowania ( zwanego też plikiem wymiany) i jego położenia. Plik stronicowania może znajdować się na kilku dyskach. Należy pamiętać by plik ten znajdował się na najszybszym dysk, system stale potrzebuje pliku stronicowania. Rozmiar pliku stronicowania można sprawdzić w Panelu Sterowania /System / zakładka Zaawansowane / opcje wydajności 3 Partycja startowa i partycja systemowa Partycja systemowa na niej znajduje się główny rekord rozruchowy (MBR Master Boot Record). Jest to aktywna partycja podstawowa dysku twardego. W Windows 2000 MBR poszukuje NTLDR jako pierwotnego programu ładującego. Na partycji systemowej znajdują się pliki specjalne: NTLDR, BOOT.INI, NTDETECT.COM, NTBOOTDD.SYS (tylko w przypadku uruchomienia z kontrolera SCSI z wyłączonym na płycie BIOS-em), BOOTSECT.DOS (używany tylko jeśli na dysku istnieje poprzedni sektor rozruchowy)

2 Partycja startowa to z niej ładuje się jadro, przechowywane w katalogu System32 w postaci pliku NTOSKRNL.EXE. Pozostałe katalogi znajdujace się na partycji startowej : WINNT, Program Files, Documents and Settings, Temp. Katalogi te, z wyjątkiem ukrytego pliku PAGEFILE.SYS, znajdującego się w katalogu macierzystym partycji startowej, składają się na partycję startową. Plik PAGEFILE.SYS powinien mieć rozmiar zainstalowanej w komputerze pamięci RAM, uzywany jako pamięć wirtualna komputera. 4 Proces uruchamiania systemu Windows Pliki startowe Windows 2000 w kolejności ich ładowania podczas uruchamiania systemu : Ntldr Boot.ini Bootsect.dos - domyślnie nie występuje we wszystkich systemach Windows 2000 podczas uruchamiania Ntdetect.com - skanuje cały sprzęt podstawowy w komputerze Ntbootdd.sys - domyślnie nie występuje we wszystkich systemach Windows 2000 podczas uruchamiania Ntoskrnl.exe - znajduje się w %systemroot%system32 Hal.dll - znajduje się w %systemroot%system32 Nie oznaczone pliki są : domyślnie uruchamiane we wszystkich systemach Windows 2000, oraz znajdują się w aktywnej partycji (zwykle C:\) 4.2 Etapy uruchamiania Windows 2000 POST (Power-On Self Test) Początkowy proces uruchamiania Ładowanie plików startowych Wybór systemu operacyjnego Wykrywanie sprzętu Wybór profilu sprzętowego Ładowanie jądra Proces logowania do systemu operacyjnego POST Faza ta odpowiedzialna jest za to co dzieje się z komputerem przed uruchomieniem systemu operacyjnego. Gdy włączamy komputer najpierw następuje inicjalizacja karty graficznej, następnie system sprawdza pamięć zainstalowana w komputerze, wykrywa dyski twarde oraz niektóre z zainstalowanych urządzeń. Początkowy proces uruchamiania BIOS szuka na dysku głównego rekordu startowego (MBR, Master Boot Record), który zawiera wszystkie informacje potrzebne do uruchomienia systemu operacyjnego. MBR w Windows 2000 szuka i ładuje plik NTLDR. Ładowanie plików startowych NTLDR ładuje pliki startowe systemu operacyjnego, wyświetla menu wyboru systemu operacyjnego oraz menu wyboru profilu sprzętowego, a także wykrycie urządzeń zainstalowanych w komputerze. NTLDR nie zadziała poprawnie, jeśli w systemie nie będą występować pliki boot.ini oraz ntdetect.com.

3 Wybór systemu operacyjnego NTLDR szuka pliku boot.ini, który jest zwykłym plikiem tekstowym informującym NTLDR, jakie systemy operacyjne są zainstalowane w komputerze, gdzie się znajdują, który z nich powinien zostać domyślnie uruchomiony oraz jaki ma być czas oczekiwania na dokonanie wyboru. W pliku boot.ini można użyć kilku przełączników np. /basevideo uruchamia system operacyjny ze standardowymi sterownikami VGA. Tę metodę uruchamiania obsługują wszystkie karty graficzne VGA /maxmem:x ogranicza ilość pamięci, jaka może zostać użyta przez Windows Przełącznik ten używany jest gdy podejrzewa się używanie uszkodzonych kości pamięci /debug ładuje debugger, dzięki czemu można go użyć po nawiązaniu połączenia z serwerm /sos wyświetla na ekranie wszystkie ładowane sterowniki urządzeń. Używany do wyszukiwania urządzenia mogącego powodować problemy z siecią. /baudrate=xx - Używane do debuggowania. Ustawia prędkość transmisji podczas debuggowania serwera. Automatycznie zostanie użyta także opcja /debug. /crashdebug Ładuje debugger, ale nie uruchamia go aż do momentu wystąpienia błędu jądra Windows 2000 debugport=comx Wybiera port komunikacyjny używany do debuggowania. Automatycznie zostanie użyta także opcja /debug. /fastdetect=comx program ntdetect.com nie próbuje wykryć myszy w podanym porcie komunikacyjnym. Ten przełącznik jest używany wtedy, gdy do portu szeregowego jest podłączony kabel sterujący UPS-em /notebug wyłącza debuggowanie /numpoc=x ogranicza ilość procesów używanych w wieloprocesorowym systemie /pae włącza rozszerzenie adresu fizycznego Przykładowy plik boot.ini [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect Posiada on dwie sekcje pierwsza boot loader definuje czas wyświetlania menu startowego oraz domyślny system operacyjny, który należy załadować. Sekcja Operating systems zawiera wyszczególnione systemy operacyjne zainstalowane na komputerze. Multi lub SCSI definuje którą z magistral (IDE, SCSI) wykorzystuje system przy dostępie do parycji systemowej Windows Pierwszy kontroler IDE oznaczmy multi(0), a drugi multi(1). Disk identyfikator SCSI urządzenia końcowego. Disk dla urządzeń multi jest zawsze równy zero. Rdisk definiuje urządzenie dyskowe podłączone do kontrolera multi. Pierwszy napęd magistrali kontrolera jest urządzeniem 0, drugi urządzeniem 1. Partition definiuje partycję dysku z której startować będzie system operacyjny.

4 Wykrywanie sprzętu NTLDR uruchamia aplikację zwana ntdetect.com, której zadaniem jest wykrycie urządzeń zainstalowanych w komputerze (karta graficzna, klawiatura, mysz, porty (równoległe,usb, komunikacyjne), stacje dyskietek, napędy CD-ROM) Ładowanie jądra Ostatnią czynnością wykonywaną przez NTLDR jest ładowanie jądra Windows 2000(ntoskrnl.exe) i przekazanie mu sterowania. Sygnalizuje to pojawienie się graficznego ekranu startowego Windows Ntoskrnl ładuje plik warstwy uniezależnienia, hal.dll (HAL) oraz konfigurację systemu zapisaną w Rejestrze. Potem zaczyna ładować usługi systemowe oraz niskopoziomowe sterowniki urządzeń. Proces logowania do systemu operacyjnego Ostatnim etapem uruchamiania systemu jest włączenie podsystemu logowania Windows 2000 (winlogon.exe) poprzez pojawienie się powitalnego ekranu logowania. Zamykanie systemu Zawsze przed wyłączeniem komputera należy zakończyć pracę systemu Windows 2000, gdyż w innym wypadku można utracić pliki, nad którymi użytkownik pracował podczas ostatniej sesji lub nawet spowodować poważne uszkodzenie całego systemu. Metody zamykania systemu : Z menu Start (Start/Zamknij) z rozwijalnej lisy jaką czynność komputer ma wykonać wybierz Zamknij system Wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del kliknij Zamknij system 5 Zarządzanie plikami i folderami 5.1 Korzystanie z Eksploratora Windows Eksplorator Windows to najczęściej wykorzystywane narzędzie do pracy z folderami i plikami. W systemie Windows 2000 Professional Eksplorator Windows znajduje się w folderze Akcesoria. Kolumny Eksploratora Windows można łatwo dodać, usunąć, przestawić, sortować, powiększyć i pomniejszyć poprzez kliknięcie nagłówka dowolnej kolumny prawym przyciskiem myszy. Domyślnie po otwarciu Eksploratora Windows pojawia się folder Moje dokumenty, ale system można skonfigurować tak, aby pokazać folder Mój komputer. Aby skonfigurować Eksplorator Windows tak, aby po otwarciu pokazywał się folder Mój komputer, należy: 1. Wskazać opcję Akcesoria w menu Programy, kliknąć prawym przyciskiem myszy Eksplorator Windows i wybrać Właściwości. 2. Na zakładce Skrót w polu Element docelowy wpisać: %SystemRoot%\explorer.exe /e,::{20d04fe0-3aea-1069-a2d b30309d} Aby przywrócić ustawienie domyślne (Eksplorator Windows rozpoczyna od Moich dokumentów), należy:

5 1. Wskazać opcję Akcesoria w menu Programy, kliknąć prawym przyciskiem myszy Eksplorator Windows i wybrać Właściwości. 2. Na zakładce Skrót w polu Element docelowy wpisać: %SystemRoot%\explorer.exe /e,::{450d8fba-ad25-11d0-98a b1103} Parametry polecenia uruchamiającego Eksplorator Windows Aby kierować działaniem Eksploratora Windows, można zastosować parametry Składnia wygląda następująco: EXPLORER.EXE [/n][/e][,/root,obiekt][[,/select],podobiekt] Parametry linii poleceń : /n - Powoduje otwarcie nowego okna z widokiem jednopanelowym (Mój komputer) dla każdego wybranego obiektu, nawet w przypadku, gdy identyczne okno jest już otwarte. /e - Powoduje zastosowanie widoku Eksploratora Windows (zamiast domyślnego widoku Otwartego). /root,obiekt - Określa poziom główny określonego widoku (domyślnie jest to pulpit). /select, podobiekt - Określa folder, od którego Eksplorator Windows rozpocznie. Jeśli stosowany jest parametr /select, to folder macierzysty zostanie otwarty, a określony obiekt wybrany Na przykład, aby oglądać tylko obiekty przechowywane na serwerze \\serwer, należy wysłać polecenie: explorer /e,/root,\\serwer Aby przeglądać folder C:\Windows i wybrać Calc.exe, należy wpisać: explorer /select,c:\windows\calc.exe 5.2 Operacje na obiektach Zaznaczanie obiektów Pojedynczy obiekt wybieramy klikając raz myszką, większą liczbę obiektów zaznaczamy używając dodatkowo klawisza [Shift] lub [Ctrl]. [Shift] używamy aby zaznaczyć grupę sąsiadujących ze sobą plików, zaznaczamy pierwszy plik, wciskamy przycisk [Shift] i przytrzymujemy go, następnie zaznaczamy ostatni obiekt. Wszystkie pliki znajdujące się pomiędzy nimi zostaną zaznaczone. [Ctrl] używamy aby zaznaczyć grupę plików, które są porozrzucane po całym katalogu, zaznaczamy pierwszy plik, wciskamy i przytrzymujemy klawisz [Ctrl], następnie klikamy kolejne pliki, które chcemy zaznaczyć. Jeżeli któryś z plików zaznaczyliśmy omyłkowo, cały czas trzymamy wciśnięty klawisz [Ctrl] klikamy go ponownie. Inny sposób (tzw.markiza) wyboru grupy obiektów polega na utworzeniu za pomocą myszki prostokąta, w którego polu zaznaczone będą wszystkie obiekty. Metodę z prostokątem do zaznaczania grupy obiektów można również zastosować przy wciśniętym klawiszu [Ctrl]. Jeżeli chcemy szybko zaznaczyć wszystkie pliki w danym folderze, naciskamy kombinację klawiszy [Ctrl]+A (możemy wybrać też z menu Eksploratora polecenie Edycja/ Zaznacz wszystko )

6 5.2.2 Tworzenie nowych obiektów Klikamy prawym przyciskiem myszy w oknie folderu, w którym chcemy utworzyć nowy folder. Z menu kontekstowego wybieramy podmenu Nowy/Folder Z menu edycja wybieramy Nowy/Folder. Nie klikając nigdzie myszą wpisujemy nazwę nowego folderu i naciskamy Enter Zmiana nazwy obiektów Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonce folderu, któremu chcemy zmienić nazwę, z menu kontekstowego wybieramy polecenie Zmień nazwę. Klikamy dwukrotnie nazwę umieszczoną pod jego ikonką. Usuwamy starą nazwę i wpisujemy nową za pomocą klawiatury Kopiowanie obiektów Podczas kopiowania dany obiekt pozostaje nie zmieniony w folderze źródłowym, a jego kopia zostaje przeniesiona do foldera docelowego. Podczas kopiowania w obrębie tego samego napędu należy trzymać wciśnięty klawisz [Ctrl] gdyż w przeciwnym przypadku obiekt zostanie przeniesiony do innego foldera. Podczas kopiowania przy ikonie obiektu pojawia się mały znaczek "+" oznaczający proces kopiowania. Do kopiowania plików można wykorzystać również Schowek. Po zaznaczaniu danego pliku kopiujemy go do pamięci podręcznej za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl][C]. Następnie zawartość Schowka możemy skopiować do dowolnego foldera. W tym celu zaznaczamy odpowiedni folder i wklejamy obiekt klawiszami [Ctrl][V]. Opcja ta znajduje się także w menu Edycja Przenoszenie obiektów Jest to usunięcie pliku z jednego foldera i zapisanie go w innym. W obrębie tego samego napędu Eksplorator domyślnie wykonuje operację przenoszenia. Należy zaznaczyć dany obiekt i przeciągnąć go za pomocą myszki do foldera, w którym ma się znaleźć. Do przenoszenia obiektów można także posłużyć się schowkiem. W takim przypadku zaznaczamy żądany obiekt i wycinamy go za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl][X] lub przez polecenie z menu Edycja/Wytnij. Wycięte w ten sposób pliki można wklejać do wybranych folderów (nawet większej liczby) w dowolnych napędach: wystarczy kliknąć żądany folder i wkleić plik za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl][V].Czynność tę możemy wykonać wykorzystując opcję menu Edycja Wklej Usuwanie obiektów Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonce pliku, który chcemy usunąć i wybieramy z menu polecenie Usuń Zaznaczamy dany obiekt i z menu Plik wybieramy Usuń Zaznaczamy obiekt i naciskamy klawisz Delete na klawiaturze Łapiemy element i upuszczamy go do kosza UWAGA : Należy zachować szczególną ostrożność podczas usuwania katalogów i plików gdyż skasowanie niektórych z nich (szczególnie z folderu WINNT i Program Files) może doprowadzić do awarii całego systemu lub niektórych aplikacji 5.3 Skróty Windows umożliwia tworzenie tzw. skrótów do obiektów. Skrót jest ta informacja o miejscu położenia danego obiektu na nośniku danych. Skróty łatwo rozpoznać po małej strzałce znajdującej się w lewym dolnym rogu ikony. Zaletą skrótów jest to, że można tworzyć je w

7 dowolnych miejscach Pulpitu i systemu plików i stamtąd otwierać bądź uruchamiać dany plik, podczas gdy właściwa aplikacja znajduje się stale w tym samym miejscu na dysku. Niestety Windows nie dysponuje mechanizmami uniemożliwiającymi skasowanie lub usunięcie plików, do których została utworzona większa liczba skrótów. Jeżeli plik, do którego odnosi się dany skrót został usunięty z nośnika lub przeniesiony, Windows próbuje automatycznie go odnaleźć. Na ekranie pojawia się wtedy mały symbol przedstawiający latarkę poruszającą w prawo i w lewo symbolizującą poszukiwanie zaginionego obiektu. Windows wyszukuje plik najbardziej zbliżony pod względem rozmiaru, daty i typu oraz proponuje, aby dany skrót wskazywał właśnie na ten plik. W praktyce rzadko się zdarza, aby zaproponowany plik miał wiele wspólnego z oryginałem. 5.4 Skróty klawiaturowe systemu Windows CTRL+C Kopiowanie CTRL+X Wycinanie CTRL+V Wklejanie CTRL+Z Cofanie DELETE Usuwanie SHIFT+DELETE Trwale usuwa zaznaczony element, nie umieszczając go w Koszu. CTRL, przeciągając element Kopiuje zaznaczony element. CTRL+SHIFT, przeciągając element Tworzy skrót do zaznaczonego elementu. F2 Zmienia nazwę zaznaczonego elementu. CTRL+ STRZAŁKA W PRAWO Przesuwa punkt wstawiania na początek następnego wyrazu. CTRL+ STRZAŁKA W LEWO Przesuwa punkt wstawiania na początek poprzedniego wyrazu. CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ Przesuwa punkt wstawiania na początek następnego akapitu. CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ Przesuwa punkt wstawiania na początek poprzedniego akapitu. CTRL+SHIFT bez żadnych klawiszy strzałek Podświetla blok tekstu. SHIFT bez żadnych klawiszy strzałek Zaznaczya więcej niż jeden element w oknie lub na pulpicie albo zaznacza tekst w dokumencie. CTRL+A Zaznacza wszystko. F3 Wyszukuje plik lub folder. CTRL+O Otwiera element. ALT+ENTER Wyswietla właściwości zaznaczonego elementu. ALT+F4 Zamyka aktywny element lub aktywny program. CTRL+F4 Zamyka aktywny dokument w programie, który umożliwia jednoczesne otwarcie wielu dokumentów. ALT+TAB Przełącza się do innego otwartego elementu. ALT+ESC Przechodzi między kolejnymi elementami w kolejności, w jakiej były otwierane. F6 Przechodzi między kolejnymi elementami okna lub pulpitu. F4 Wyświetla pasek adresu w folderze Mój komputer lub Eksplorator Windows. SHIFT+F10 Wyświetla menu skrótów dla wybranego elementu. ALT+SPACJA Wyświetla menu systemowe dla aktywnego okna. CTRL+ESC Wyświetla menu Start.

8 ALT+podkreślona litera w nazwie menu F10 STRZAŁKA W PRAWO STRZAŁKA W LEWO F5 BACKSPACE ESC SHIFT podczas wkładania dysku CD do stacji CD-ROM Wyświetla menu odpowiadające literze. Uaktywnia pasek menu aktywnego programu. Otwiera następne menu na prawo lub otwiera podmenu. Otwiera następne menu na lewo lub zamyka podmenu. Odświeża aktywne okno. Można obejrzeć folder o jeden poziom wyżej w folderze Mój komputer lub w Eksploratorze Windows. Anuluje bieżące zadanie. Zapobiega automatycznemu odtwarzaniu dysku CD. 6 Organizacja zasobów plikowych w systemie Windows 2000 System Windows używa katalogów zapisanych na dysku twardym do których dostęp mają wszyscy użytkownicy. Pulpit to jeden z głównych katalogów systemowych widać jego zawartość zaraz po uruchomieniu komputera. Użytkownik może tworzyć i zapisywać pliki bezpośrednio na Pulpicie. Windows 2000 przechowuje pliki zapisane na pulpicie w profilu danego użytkownika. Moje dokumenty przeznaczony jest do przechowywania osobistych plików każdego użytkownika. Mój komputer tu znajdują się ikony reprezentujące wszystkie dyski lokalne komputera, oraz zamapowane dyski sieciowe oraz Panel Sterowania. Nie można w nim tworzyć nowych plików jest to zatem katalog wirtualny. Moje miejsce sieciowe to też wirtualny katalog zawiera ikony reprezentujące wszystkie komputery (serwery i stacje robocze) pracujące w sieci. Kosz przechowuje pliki usunięte. Daje możliwość przywrócenia plików w ich dawnej lokalizacji. 7 Podgląd wieloschowka Podgląd wieloschowka uruchamia się poprzez polecenie CLIPBRD, sam program znajduje się w katalogu C:\WINNT\SYSTEM32. Podgląd wieloschowka pozwala na administrowanie pamięcią podręczną systemu, wykorzystywaną przy operacjach kopiowania i wklejania części dokumentów, oraz na upowszechnianie informacji przechowywanych w schowku. W przypadku kopiowania jakiegoś obiektu (np. przez użycie polecenia Kopiuj z menu kontekstowego lub kombinacji klawiszowej CTRL+C) zostaje on umieszczony w schowku. Po uruchomieniu programu zobaczymy dwa odrębne okna - Lokalny wieloschowek oraz Schowek. Zawartość schowka zmienia się wraz z operacjami kopiowania. Lokalny wieloschowek został przeznaczony do udostępniania innym użytkownikom sieci wybranych informacji. Zasoby wieloschowka dzielone są na tzw. Strony. Mając w schowku np. fragment tekstu i chcąc podzielić się nim z innymi, musimy go najpierw udostępnić tzn uaktywnić obszar okna Lokalnego wieloschowka i z menu Edycja wybieramy polecenie Wklej. Podajemy nazwę strony, która zostanie utworzona, oraz decydujemy, czy dany zasób ma być udostępniony od momentu jego utworzenia. 8 Systemy plików

9 System Windows 2000 obsługuje cztery systemy plików używanych na dyskach zapisywalnych: NTFS oraz trzy rodzaje systemu plików FAT (file allocation table): FAT12, FAT16 oraz FAT32. Windows 2000 obsługuje także dwa systemy plików używanych na dyskach CD-ROM oraz cyfrowych dyskach wideo (DVD): CDFS (Compact Disc File System) oraz UDF (Universal Disk Format). Struktury woluminów oraz sposoby organizacji danych na dyskach formatowanych w powyższych systemach plików różnią się w znacznym stopniu pomiędzy sobą. W każdym komputerze można używać systemu FAT16, FAT32, NTFS lub dowolnej ich kombinacji, jednakże w jednym woluminie może być zainstalowany tylko jeden system plików. 8.1 Cechy systemu FAT : Dostępny w systemach MS-DOS, OS/2 i Windows 95/98/NT/2000 Format nazw plików 8.3 W Windows 95/98/NT/2000 możliwe jest nadawanie plikom nazw do 255 znaków Nie ma lokalnych zabezpieczeń Rozmiar pliku nie większy niż 4 GB System ten jest najmniej wydajny, ale gwarantuje największą kompatybilność. Zmiana systemu FAT na FAT32 lub NTFS może zwiększyć efektywne wykorzystanie pojemności nawet o 30%. FAT nie pozwala na określenie praw dostępu do poszczególnych plików i katalogów. FAT32 to poprawiona 32 bitowa wersja systemu FAT, która gwarantuje lepsze wykorzystanie pojemności dysku. FAT32 również nie pozwala na określenie praw dostępu do plików i katalogów. Najbardziej znaczącą różnicą pomiędzy FAT16 a FAT32 jest maksymalna ilość obsługiwanych klastrów, co z kolei wpływa na maksymalny rozmiar woluminu i efektywność przechowywania danych. Woluminy FAT16 o rozmiarze pomiędzy od 2 do 4 GB korzystają z klastrów o rozmiarze 64 KB, natomiast w systemie FAT32 woluminy o rozmiarze od 256 MB do 8 GB używają klastra o wielkości 4 KB. Największy plik, jaki może zostać utworzony w woluminie FAT32, ma rozmiar 4 GB minus 2 bajty. 8.2 Cechy systemu NTFS: Dostępny wyłącznie w Windows NT 2000 Nazwy plików do 255 znaków Automatyczne generowanie nazw plików w formacie 8.3, aby umożliwić aplikacjom w systemie MS-DOS pracę z plikami o długich nazwach Rozróżniane są małe i wielkie litery w nazwach plików Dostępne zabezpieczenia lokalne Maksymalna pojemność dysków to 16 EB (16 miliardów miliardów bajtów) Wymaga 2 MB przestrzeni na dysku. Nie jest zalecany dla dysków o małej pojemności Dokonanie konwersji systemu plików do NTFS zwiększa bezpieczeństwo danych jednak uniemożliwia odczyt tych danych w komputerach pracujących pod kontrolą systemu Windows 95/98. Jeżeli posiadasz wątpliwości, instalując Windows 2000 w domu czy dokonać konwersji systemu plików do NTFS, nie rób tego. Konwersji z systemu FAT na NTFS można dokonać później. Natomiast powrót z systemu NTFS na FAT nie jest tak prosty trzeba sformatować dysk (partycję na której jest system NTFS).

10 Jak dokonać konwersji systemu plików FAT na NTFS Polecenie konwersji plików convert [dysk] /fs:ntfs Gdzie : dysk określa dysk do przekonwertowania na system NTFS /fs:ntfs określa, aby konwertować wolumin na system NTFS NTFS jest bardzo dobrym rozwiązanie dla komputerów pracujących tylko pod Windows NTFS ma mechanizm automatycznej korekcji błędów oraz pozwala na zabezpieczenie poszczególnych plików i katalogów systemem haseł. 9 Atrybuty plików oraz katalogów Każdy katalog oraz plik posiadają cztery specjalne atrybuty, których Windows używa do kontroli dostępu. Nowo utworzony plik ma wszystkie atrybuty domyślnie wyłączone. Atrybut tylko do odczytu (Read- only) uniemożliwia zmianę zawartości pliku czy katalogu przez użytkownika. Użytkownik może zmieniać atrybuty obiektów o ile sam je stworzył, lub które może modyfikować. Atrybut ukryty (Hidden) powoduje że ikona pliku nie jest wyświetlana w oknie Eksploratora ( otworzyć taki plik można jeżeli znasz jego nazwę) Atrybut systemowy (System) Windows nadaje niektórym plikom atrybut System, co powoduje że nie są wyświetlane w Eksploratorze, dopóki nie ustawisz odpowiednich opcji powodujących ich wyświetlenie. Atrybut Archiwalny (Archive) są nim oznaczone pliki, których zawartość zmieniła się od czasu wykonywania ostatniej kopii bezpieczeństwa 10 Szyfrowanie i deszyfrowanie plików Szyfrowanie systemu plików EFS (Encrypting File System) jest technologią umożliwiającą przechowywanie zaszyfrowanych plików w woluminach NTFS. EFS zabezpiecza pliki przed intruzami, którzy mogliby uzyskać nieautoryzowany dostęp do kluczowych danych (np. po kradzieży komputera przenośnego lub zewnętrznego napędu dyskowego). Proces szyfrowania i deszyfrowania jest niewidoczny dla użytkownika następuje w momencie zapisywania i otwierania plików. Dla każdego użytkownika komputera generowany jest oddzielny klucz, tak aby nikt inny nie mógł otworzyć zaszyfrowanych plików ( oczywiści o ile nikt nie zaloguje się pod nazwą użytkownika, który zaszyfrował dany plik i poda jego hasło) Szyfrowanie plików i folderów w linii poleceń Cipher /e nazwa_pliku lub folderu naciśnij Enter Lub Używając Eksploratora, zaznacz plik lub folder, który ma być zaszyfrowany kliknij go prawym przyciskiem myszki wybierz Właściwości, przejdź na zakładkę Ogólne / Zaawansowane. Na ekranie pojawi się okno Atrybuty zaawansowane należy zaznaczyć opcję Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane Chcąc odszyfrować plik należy odznaczyć opcję Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane 10 Kompresja danych Kompresja danych pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku. Może być stosowana tylko i wyłącznie w przypadku dysków z systemem NTFS. Niektóre rodzaje plików są dość odporne na kompresję np. *.jpg, *.mp3, *.rar, *.zip są one z natury dość mocno skompresowane w związku z tym przechowywanie ich na skompresowanym dysku nie daje żadnej oszczędności miejsca na dysku. Ponad to kompresja i dekompresja danych wymaga zaangażowania części zasobów systemu Windows zatem

11 zapis i odczyt danych z katalogów skompresowanych będzie wolniejszy niż z katalogów normalnych Aby skompresować wybrany folder, zaznacz go, kliknij go prawym przyciskiem myszki i z menu wybierz Właściwości. Przejdź na zakładkę Ogólne / Zaawansowane. Na ekranie pojawi się okno Atrybuty zaawansowane. Zaznacz opcję Kompresuj zawartość, aby zaoszczędzić miejsce na dysku Zagadnienia do przemyślenia 1 Do czego służy pamięć wirtualna. 2 Funkcje pliku boot.ini 3 Co jest ostatnim etapem uruchamiania systemu Windows Wymień różnice pomiędzy poszczególnymi systemami plików 5 Który z systemów plików pozwala na kompresje danych 6 Za co odpowiedzialne są warstwy jądra i użytkownika 7 Wymień zadania wieloschowka 8 Co to jest szyfrowanie 9 Wymień atrybuty plików i katalogów. Zadania do samodzielnego wykonania 1 Skonfiguruj Eksplorator Windows tak, aby po otwarciu pokazywał się folder Mój komputer 2 Przywrócić ustawienie domyślne (Eksplorator Windows rozpoczyna od Moich dokumentów) 3 Używając polecenia Explorer zobacz jakie obiekty są przechowywane na serwerze 4 Stwórz dowolny plik i zaszyfruj go w systemie NTFS. Następnie skopiuj plik na dyskietkę. Czy plik jest nadal zaszyfrowany? 5 Zaszyfruj stworzony przez siebie folder i skopiuj jakiś plik z tego foldera do foldera niezaszyfrowanego (oba znajdują się na dysku NTFS). Jaki jest atrybut skopiowanego pliku? 6 Skopiuj niezaszyfrowany plik do zaszyfrowanego folderu. Czy plik pozostanie nadal niezaszyfrowany? 7 Skompresuj stworzony przez siebie folder po czym przenieś jakiś zaszyfrowany plik do skompresowanego folderu. Czy plik będzie nadal zaszyfrowany i skompresowany? 8 Skompresuj stworzony przez siebie plik i przenieś go do folderu zaszyfrowanego. Czy plik będzie skompresowany i czy zostanie zaszyfrowany? 9 Skompresowane wcześniej pliki i foldery zdekompresuj 10 Zaszyfrowane wcześniej pliki i foldery odszyfruj 11 Stwórz folder nadaj mu atrybut ukryty, sprawdź czy znajduje się w Eksploratorze Windows. Otwórz go usuń atrybut ukryty, sprawdź czy znajduje się w Eksploratorze. 12 Zmień położenie folderu Moje dokumenty (skorzystaj z Właściwości) 13 Skonfiguruj Eksploratora Windows, aby zarówno pasek adresu jak i na pasku tytułowym okna była wyświetlona pełna ścieżka bieżącego katalogu. 14 Przywróć oryginalną lokalizację folderu Moje dokumenty 15 Sprawdź jaki atrybuty mają pliki na dysku C 16 Przytrzymaj przez chwilę wskaźnik myszy na dowolnie wybranym przez ciebie dokumencie tekstowym. Jakie informacje zostaną wyświetlone? 17 Posortuj pliki według Rozmiarów od największego do najmniejszego w folderze Moje dokumenty. 19 Sprawdź jaki jest rozmiar kosza. Jaka jest proporcja w stosunku do wielkości dysku.

12 20 Zlokalizuj plik boot.ini. Opisz w sprawozdaniu jego opcje bootowania. 21 Skopiuj coś do schowka, następnie zawartość skopiowanego katalogu udostępnij innym użytkownikom i nadaj uprawinienie do odczytu. 22 Połącz się z wieloschowkiem innego komputera sprawdź jakie zasoby udostępnia. Uwaga! aby można było się połączyć zdalnie z innym wieloschowkiem muszą zostać uruchomione następujące usługi: DDE sieci, ClipBook, DSDM DDE sieci

Wprowadzenie do systemu Windows 2000 Professional

Wprowadzenie do systemu Windows 2000 Professional Katedra Inżynierii Komputerowej Windows 2000, Ćw 1, strona 1 Ćwiczenie nr 1 Wprowadzenie do systemu Windows 2000 Professional Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Narzędzie konfiguracji rozruchu

Narzędzie konfiguracji rozruchu Narzędzie konfiguracji rozruchu 1. By skorzystać z narzędzia konfiguracji rozruchu na początek konieczne jest utworzenie płyty ratunkowej bądź wykorzystanie narzędzia IT Edition i uruchomienie maszyny

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP Technologia informacyjna Użytkowanie komputerów System Windows XP Uruchamianie systemu Windows XP 1. Włącz komputer 2. Jeżeli proces uruchamiania został zatrzymany, a na ekranie została wyświetlona prośba

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

1) Czym jest architektura systemu Windows 7 i jak się ją tworzy? 2) Jakie są poszczególne etapy uruchomienia systemu Windows 7?

1) Czym jest architektura systemu Windows 7 i jak się ją tworzy? 2) Jakie są poszczególne etapy uruchomienia systemu Windows 7? Temat. Architektura systemu Windows 7. 1) Czym jest architektura systemu Windows 7 i jak się ją tworzy? 2) Jakie są poszczególne etapy uruchomienia systemu Windows 7? 3) Do czego służy narzędzie BCD. Edit?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS 6. Pliki i foldery na dyskach NTFS Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą w pełni wykorzystać moŝliwości nowego systemu plików wykorzystywanego przez Windows XP. Jednym z obsługiwanych przez Windows

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

1. Pamięć wirtualna. 2. Optymalizacja pliku pamięci wirtualnej

1. Pamięć wirtualna. 2. Optymalizacja pliku pamięci wirtualnej 1. Pamięć wirtualna Jeśli na komputerze brakuje pamięci RAM wymaganej do uruchomienia programu lub wykonania operacji, system Windows korzysta z pamięci wirtualnej, aby zrekompensować ten brak. Aby sprawdzić,

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 6 Opis: Jak poruszać się

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw.

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw. WINDOWS 7 WINDOWS 7 Windows pierwsze kroki Włączamy i wyłączamy komputer naciskając na obudowie przycisk. Należy go nacisnąć, a nie przytrzymać! Czasem komputer skonfigurowany jest tak, że aby go wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Dostajemy wiele sygnałów od użytkowników portalu VISTA.PL w sprawie instalacji Windows Vista krok po kroku. W tym FAQ zajmę się przypadkiem

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie partycjami

Zarządzanie partycjami Zarządzanie partycjami Do tworzenie i usuwania partycji, formatowania dysków i zmiany liter dysków w systemie Windows NT, służy narzędzie graficzne Zarządzanie dyskami lub program diskpart dostępny w konsoli

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Formatowanie. Formatowanie to proces tworzący na dysku struktury niezbędne do zapisu i odczytu danych.

Formatowanie. Formatowanie to proces tworzący na dysku struktury niezbędne do zapisu i odczytu danych. Formatowanie dysku Formatowanie Formatowanie to proces tworzący na dysku struktury niezbędne do zapisu i odczytu danych. Formatowanie niskiego poziomu Operacja nanoszenia na powierzchnię dysku ścieżek,

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP - 1 - Podstawy Windows & Zarządzanie zasobami komputera opr.m r Osa Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP 1. System Windows składa się z następujących podstawowych elementów: ikona pulpit okno pasek zadań folder

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PLIKAMI 1

ZARZĄDZANIE PLIKAMI 1 ZARZĄDZANIE PLIKAMI 1 Podstawowe pojęcia Organizacja napędów dysków Plik - (ang. file) ciąg danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne Struktura dysku Dyski podstawowe i dynamiczne System Windows 2000 oferuje dwa rodzaje konfiguracji dysków: dysk podstawowy i dysk dynamiczny. Dysk podstawowy przypomina struktury dyskowe stosowane w systemie

Bardziej szczegółowo

1. 2. System operacyjny Windows. Podstawowe działania na oknach

1. 2. System operacyjny Windows. Podstawowe działania na oknach 1. 2. System operacyjny Windows. Podstawowe działania na oknach 1. Cele lekcji a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie: system operacyjny. 2. Uczeń potrafi omówić ogólną budowę okna oraz pojęcia

Bardziej szczegółowo

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder, Instrukcja 2 SPIS TREŚCI 1 O programie Easy CD/DVD Recorder... 2 2 Minimalne wymagania systemowe... 2 3 Tryb zwykły... 3 3.1 Wymazywanie dysków wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Systemy plików FAT, FAT32, NTFS

Systemy plików FAT, FAT32, NTFS Systemy plików FAT, FAT32, NTFS SYSTEM PLIKÓW System plików to sposób zapisu informacji na dyskach komputera. System plików jest ogólną strukturą, w której pliki są nazywane, przechowywane i organizowane.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdzia³ 2. Karta grafiki i monitor Przykłady Podsumowanie... 47

Spis treści. Rozdzia³ 2. Karta grafiki i monitor Przykłady Podsumowanie... 47 Spis treści Wstêp............................................................... 5 Czym Linux różni się od Windows?......................................... 8 Twój kurs Linuksa.......................................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kompresja i dekompresja plików w programie WinRAR. WinRAR 3.80 PL

Kompresja i dekompresja plików w programie WinRAR. WinRAR 3.80 PL Kompresja i dekompresja plików w programie WinRAR WinRAR 3.80 PL Najnowsza wersja popularnego i uznawanego za jeden z najlepszych, programu do kompresji plików. Program obsługuje własny format RAR jak

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows.

Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows. 15.03.2015 Temat. Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows. Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows. Partycja obszar, który jest przydzielony na dysku twardym by przeznaczyć

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Windows Commander (WinCmd)

Windows Commander (WinCmd) Windows Commander (WinCmd) Windows Commander jest wygodnym i funkcjonalne narzędziem do zarządzania plikami. Stanowi on pewną konkurencję do Eksploratora Windows. Okno główne programu WinCmd składa się

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Zadania systemu operacyjnego. Operacje na plikach i folderach.

Zadania systemu operacyjnego. Operacje na plikach i folderach. Zadania systemu operacyjnego. Operacje na plikach i folderach. 1. System operacyjny podstawowe pojęcia i zadania. System operacyjny to zestaw programów, które zarządzają pracą komputera. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word skróty klawiszowe

Microsoft Word skróty klawiszowe Microsoft Word skróty klawiszowe Skróty klawiaturowe, choć dla większości ludzi są one czarną magią, bardzo przydają się przy formatowaniu tekstu w takich programach jak Microsoft Word. Dzięki nim nie

Bardziej szczegółowo

O środowisku Windows. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl

O środowisku Windows. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl O środowisku Windows R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl Windows 1.0/2.0! Zapowiadany na 1983 rok system pojawił się w listopadzie 1985 w wersji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TRANSMISJA 2004 OPIS OGÓLNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TRANSMISJA 2004 OPIS OGÓLNY Spis treści OPIS OGÓLNY... 2 INSTALACJA...2 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 Ustawienie parametrów transmisji...4 EDYCJA POJEDYNCZYCH PLIKÓW... 5 Nadawanie...6 Odbiór...7 porównanie... 7 Menu podręczne... 8 OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL Moduł nr 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 System operacyjny... 4 1.1 Pierwsze kroki... 4 1.2 Ustawienia... 5 1.2.1 Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo