Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku"

Transkrypt

1 Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku canon-europe.com

2 Spis treści 3 List od Prezydenta i Dyrektora Generalnego firmy Canon w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki 4 Informacje o firmie Canon 6 Jak wspieramy klientów 8 Środowisko 12 Społeczeństwo 16 Biznes Ten symbol wskazuje, że więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej Zdjęcie na okładce: Alexandra Dias Fernandes Canon DIGITAL IXUS 870 IS 2 Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku

3 Nieustające wyzwania ekonomiczne Canon nie ustaje w rozwoju Rokus van Iperen Miło mi poinformować, że pomimo nieustających trudności spowodowanych światową sytuacją gospodarczą i presją na budżety klientów - zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych - firma Canon w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) utrzymała rentowność w roku W dużej mierze zawdzięczamy ten sukces naszym pracownikom, za co pragnę im wszystkim szczerze podziękować. Strategiczna wizja firmy Canon w regionie EMEA to Wzbogacanie życia i biznesu poprzez rozwiązania do obrazowania. Nasze rozwiązania i usługi usprawniają pracę klientów, przyczyniają się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju, tworzą wartość, zaspokajają wymagania społeczeństwa oraz interesariuszy, ułatwiają także konsumentom prowadzenie wybranego stylu życia, a firmom - odpowiedzialne wykorzystywanie nowych możliwości rozwojowych. W rozdziale Jak wspieramy klientów przedstawiamy przykłady rozwoju klientów, który stał się możliwy dzięki naszemu podejściu do zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to nieodłączny element kultury firmy Canon - naszej filozofii Kyosei, strategii i sposobu prowadzenia działalności. W styczniu 2014 r. firma Canon EMEA przystąpiła do programu ONZ Global Compact (UNGC). Decyzja ta podkreśla nasze nieustające zaangażowanie na rzecz praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją, a także nadaje mu ramy formalne. Przejęcia i integracja Program integracji z firmą Océ zakończył się już we wszystkich krajach oprócz Francji (gdzie potrwa do 2014 r.). Połączenie oferty produktów zaczyna już przynosić korzyści, a szczególnie mocną pozycję zyskały w 2013 r. produkty z dziedziny druku profesjonalnego oraz usługi Canon Business Services. W roku 2013 ukończyliśmy także przejęcie I.R.I.S. Group. Dzięki temu możemy lepiej pomagać klientom w zarządzaniu informacjami, oferując im zarówno rozwiązania outsourcingowe, jak i optymalizację procesów biznesowych. 1 Można je przesyłać na adres podany na tylnej okładce. Od dobrze do znakomicie Nasza działalność opiera się na solidnych podstawach, ale nie możemy spocząć na laurach i poprzestać na tym, co jest zaledwie dobre naszym celem jest dążenie do doskonałości. Jedna z naszych głównych strategii polega na zwiększaniu wartości biznesowej działalności klientów za pośrednictwem naszych usług. Usługi zarządzania drukiem czy outsourcing procesów biznesowych umożliwiają klientom optymalizację procesów, zwiększenie efektywności, bardziej ekonomiczne działanie oraz rozwijanie firmy. Nieustannie doskonalimy swoje produkty, rozwiązania i usługi, dlatego też rozpoczęliśmy trzyletni program bardziej bezpośredniego angażowania pracowników w rozwój naszej działalności. Ten program zmiany postaw realizujemy pod hasłem Pursuing Excellence (Dążenie do doskonałości) i osobiście czuwam nad jego przebiegiem. Ma on na celu umocnienie i zdynamizowanie kultury przedsiębiorczości. Aby to osiągnąć, zwiększamy zaangażowanie pracowników i umożliwiamy im współpracę oraz dzielenie się wiedzą z myślą o szybszym zaspokajaniu potrzeb klientów i rynku. W 2013 r. zwiększyliśmy kompetencje lokalnej kadry kierowniczej w celu przyspieszenia procesów decyzyjnych. Rozpoczęliśmy program zarządzania talentami w celu rozpoznania i rozwijania zalet naszego personelu oraz identyfikacji potrzeb w zakresie pozyskiwania osób z zewnątrz. Zorganizowaliśmy też w całym regionie spotkania aktywizujące pracowników. Zachęcamy pracowników do zgłaszania innowacyjnych pomysłów, a dwa razy do roku organizujemy konferencje, na których prezesi zarządów spółek krajowych dzielą się swoim doświadczeniem. Dialog z interesariuszami W niniejszym raporcie stosujemy się ponownie do wytycznych Global Reporting Initiative G3.1. Przygotowując się do wdrożenia wytycznych G4 w 2014 roku, będziemy inicjować dialog w ramach spotkań bezpośrednich, ankiet internetowych oraz przy użyciu innych mechanizmów, aby poznać kwestie najistotniejsze z punktu widzenia naszych interesariuszy. Wyciągnęliśmy też wnioski z ankiety dla pracowników (zob. rozdział Społeczeństwo ) oraz z rozmów z klientami instytucjonalnymi. Pracownicy podkreślali znaczenie zarządzania talentami i efektywnością, podczas gdy klienci jasno stwierdzali, że oczekują od firmy Canon zrozumienia ich działalności, proponowania innowacji sprzyjających jej rozwojowi oraz dotrzymywania obietnic. W kolejnym raporcie przedstawimy postępy dialogu z interesariuszami. Nagrody i wyróżnienia W uznaniu jakości produktów, renomy marki, relacji z pracownikami oraz skuteczności zarządzania śladem węglowym firma Canon otrzymała branżowe nagrody na szczeblu światowym, europejskim oraz krajowym. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Informacje o firmie Canon oraz innych częściach niniejszego raportu. Z ogromną przyjemnością dodałem do naszych corocznych Nagród Prezydenta Firmy Canon EMEA nagrodę za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Pierwszą Nagrodę Prezydenta za Zrównoważony Rozwój uzyskała firma Canon Norwegia dzięki nominacjom do pierwszej dziesiątki Najlepszych Pracodawców instytutu Great Place to Work w latach 2009, 2011 i Pod koniec 2013 roku odnotowaliśmy początki ożywienia gospodarczego w kilku krajach, ale na uzdrowienie gospodarki przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jestem przekonany, że umacnianie naszej działalności i prowadzenie jej w sposób odpowiedzialny będzie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju firm klientów oraz wzmacniać naszą nieustającą rentowność. Będę wdzięczny za propozycje i uwagi dotyczące naszych działań. 1 Rokus van Iperen Prezydent i Dyrektor Generalny firmy Canon w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki LIST OD PREZYDENTA Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku 3

4 INFORMACJE O FIRMIE CANON Canon Europa N.V. jest spółką zależną w pełni należącą do japońskiej firmy Canon Inc. oraz odpowiadającą za sprzedaż i marketing produktów, usług i rozwiązań Canon w ponad 116 krajach w regionie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (EMEA). Zatrudniamy około osób. W 2013 roku łączna sprzedaż netto firmy Canon EMEA stanowiła 30,1% (1125 miliarda jenów) łącznej sprzedaży netto firmy Canon na świecie. Nasza strategia Celem naszej strategii jest trwały, rentowny rozwój naszej firmy oraz naszych klientów. W związku z tym budujemy dział rozwiązań i usług, opracowujemy technologie, które umożliwiają klientom wykorzystanie zalet zarządzania obrazami i informacjami, a także umacniamy swoje zasadnicze zdolności biznesowe. Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest zgodne z filozofią Kyosei firmy Canon wspólne życie i praca dla dobra ogółu i łączy się ono ze strategią korporacyjną firmy Canon Inc. Jest ono odzwierciedlane w naszych podstawowych celach biznesowych, a jego realizację przedstawiamy w rozdziałach Biznes, Środowisko i Społeczeństwo. Nieodłącznym elementem naszej strategii jest dbałość o zrównoważony rozwój. W związku z tym staramy się pomóc klientom w osiąganiu ich własnych celów biznesowych oraz celów związanych ze zrównoważonym rozwojem; umożliwiamy uwiecznianie, dokumentowanie i rejestrowanie świata otaczającego użytkowników, zapewniając korzyści w wymiarze społecznym - szczególnie dzięki działaniom w branży medycznej i w sektorze publicznym. Na podstawie strategii firm Canon Inc. i Canon EMEA oraz opinii przekazywanych przez klientów, pracowników i pozostałych interesariuszy zidentyfikowaliśmy możliwości i zagadnienia mające największe znaczenie dla naszej działalności Najważniejsze z nich to: sprzyjanie lojalności i zaufaniu klientów dzięki istotnej roli, jaką odgrywamy na naszych rynkach, a także stosowaniu zdrowych praktyk biznesowych; wspieranie zrównoważonego rozwoju naszych klientów; zmniejszanie niepożądanego wpływu naszej działalności oraz produktów w całym ich cyklu eksploatacyjnym na środowisko; identyfikowanie i rozwijanie talentów w naszej firmie; gotowość na przyszłe wyzwania; działanie na rzecz rozwoju gospodarczego w szerszej skali; a także rozwiązywanie problemów w naszych lokalnych społecznościach. W ciągu 2014 r. pragniemy zainicjować dialog z interesariuszami, by lepiej rozumieć istotne dla nich sprawy. Zagrożenia i wyzwania Z działalnością w 116 krajach wiążą się zarówno szanse, jak i zagrożenia. Zapewnianie klientom produktów i usług, które ułatwiają im elastyczne wykorzystywanie obrazów, sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu oraz zaspokajaniu lokalnych potrzeb. Jednak musimy także stawiać czoła następującym wyzwaniom: makroekonomia - w szczególności fluktuacje kursów wymiany walut; zmienne i zróżnicowane podejście ustawodawców - aby identyfikować nowe przepisy i odpowiednio na nie reagować, musimy koordynować działania na rzecz zgodności z nimi na szczeblu krajowym, regionalnym i centralnym; zarządzanie zróżnicowanym gronem dostawców - zaktualizowaliśmy warunki dla dostawców i wprowadziliśmy ujednolicony Kodeks etyczny dostawców uwzględniający kwestie zrównoważonego rozwoju; 4 Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku Produkty, usługi i rozwiązania Nasze rozwiązania do przetwarzania obrazu są cenione zarówno przez klientów indywidualnych, jak i przez małe i duże firmy oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa, ponieważ pomagają im w wykorzystywaniu zalet obrazu cyfrowego w życiu osobistym i w działalności biznesowej. Nasza oferta usług i produktów obejmuje usługi zarządzania drukiem oraz rozwiązania biznesowe, takie jak outsourcing procesów i rozwiązania do przechowywania obrazów, a także aparaty fotograficzne i kamery dla amatorów i profesjonalistów (w tym do produkcji telewizyjnej), drukarki, skanery i urządzenia wielofunkcyjne, plotery wielkoformatowe, produkcyjne systemy dla profesjonalnych drukarni, półprzewodniki, medyczny sprzęt do obrazowania, kamery kompaktowe i projektory. zmiany klimatyczne i zagrożenia ekologiczne - w celu ich minimalizacji stosujemy różne podejścia. Firma Canon Inc. stara się na przykład zredukować niepożądany wpływ produktów na środowisko, zwiększając jednocześnie ich funkcjonalność, a firmy Canon Inc. i Canon EMEA zmniejszają swój ślad węglowy, stosując system zarządzania środowiskowego, który otrzymał w skali światowej certyfikat zgodności z normą ISO Zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi to klęski żywiołowe, które mogą negatywnie wpłynąć na dostępność produktów. W związku z tym zwiększamy odporność naszej logistyki oraz wprowadzamy lepsze systemy prognozowania i dystrybucji w celu usprawnienia procesów logistycznych, magazynowania produktów dla klientów i przepływu środków pieniężnych (dotyczy to np. sprzedawców detalicznych produktów konsumenckich). Zarządzanie Najwyższym organem zarządzającym firmy Canon EMEA jest Biznesowa komisja rewizyjna ds. operacyjnych firmy Canon Europe (Canon Europe Operations Business Review, CEOBR), na której czele stoi Prezydent i Dyrektor Generalny Rokus van Iperen i w której zasiadają szefowie działów finansowych oraz biznesowych. Organ ten wyznacza strategię, cele, kryteria oceny efektywności oraz struktury zarządzania organizacją z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, konfliktów interesów oraz zasad prowadzenia działalności.

5 Za kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem odpowiada Szef ds. Prawnych, Własności Intelektualnej i Zrównoważonego Rozwoju (Chief of Legal, Intellectual Property and Sustainability) zasiadający w Komitecie Operacyjnym Canon Europe (Canon Europe Operating Committee, CEOC), na którego czele stoi również Rokus van Iperen. Ogólną odpowiedzialność za realizację programu zrównoważonego rozwoju ponosi Rokus van Iperen, który zajmuje także stanowisko Starszego Dyrektora Operacyjnego firmy Canon Inc. Koordynacją zrównoważonego rozwoju w firmie Canon EMEA zajmuje się Grupa ds. Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Group), poprzednio nosząca nazwę Grupy ds. Środowiska i Bezpieczeństwa Produktów (Environment and Product Safety). Cele związane ze zrównoważonym rozwojem są odzwierciedlane w średniookresowych planach jednostek i pionów biznesowych zatwierdzanych przez CEOC, a następnie są wdrażane na szczeblu krajowych i regionalnych oddziałów handlowych (NSO i RSO). Od 2014 platforma celów stała się bardziej elastyczna, dzięki czemu NSO i RSO mogą zaspokajać potrzeby lokalnych interesariuszy oraz odpowiednio minimalizować niepożądany wpływ swojej własnej działalności. Realizację tych celów będzie monitorować Grupa ds. Zrównoważonego Rozwoju. Nagrody i wyróżnienia W 2013 r. firma Canon zajęła 35. miejsce w rankingu Najlepsze marki globalne Interbrand ze względu na innowacyjność w dynamicznie rozwijającym się sektorze oraz 30. pozycję w rankingu Najlepsze ekologiczne marki globalne Interbrand. Jurorzy przyznali nam to miejsce w uznaniu dla filozofii Kyosei i zalecili bardziej intensywną komunikację naszych działań proekologicznych - tak też będziemy postępować. Zajęliśmy czwarte miejsce w badaniu szkodliwych emisji powodowanych przez firmy międzynarodowe na tle naukowo opracowanych celów. Badanie to przeprowadziły organizacje ClimateCounts oraz Center for Sustainable Organizations. Badacze przeanalizowali emisje powodowane przez działalność operacyjną 100 międzynarodowych firm w latach Spośród 100 firm 49 (w tym firmę Canon) uznano za rozwijające się w sposób zrównoważony i mające szanse na redukcję emisji dwutlenku węgla zgodnie z naukowo opracowanymi celami, tak aby przeciwdziałać niebezpiecznym zmianom klimatycznym. Spośród tych 49 firm Canon oraz 24 inne podmioty odnotowały wzrost obrotów towarzyszący redukcji emisji CO 2 W uznaniu ekonomicznego wpływu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i zaangażowania społecznego w Holandii firma Canon otrzymała w 2013 r. nagrodę Deshima Netherlands Award. Nagrody te są przyznawane co dwa lata w celu podkreślenia znaczenia sukcesów japońskich inwestorów w Holandii. Już 13. rok z rzędu czytelnicy Reader s Digest uznali Canon za najbardziej godną zaufania markę aparatów fotograficznych w Europie. Firma Canon została ponownie liderem w raporcie 2 Magic Quadrant 2013 firmy Gartner dotyczącym zarządzania usługami druku. Sprawozdawczość Nasz raport jest zgodny z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI) 3.1 na poziomie B. Pełną tabelę GRI z dodatkowymi informacjami można znaleźć pod adresem Us/sustainability/sustainability_reports/. Nie ubiegaliśmy się o akredytację zewnętrzną. W przyszłości będziemy prowadzić dialog z interesariuszami w celu zidentyfikowania istotnych kwestii w kontekście wytycznych GRI G4. Oczekujemy także na wprowadzenie proponowanych przepisów UE dotyczących sprawozdawczości niefinansowej. Informacje o niniejszym raporcie Jest to piąty doroczny raport dotyczący zrównoważonego rozwoju firmy Canon EMEA. Obejmuje on kalendarzowy rok 2013 i jest przeznaczony dla naszych klientów oraz innych interesariuszy. Raport ten zawiera informacje o działalności zintegrowanej z Canon EMEA firmy Océ, a także o niedawnym przejęciu I.R.I.S. Group. W raporcie nie ujęto Océ Technologies ani innych podmiotów działających w regionie EMEA, ale zależnych od Canon Inc. Poprzednie raporty można znaleźć pod adresem About_Us/sustainability/sustainability_reports/. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące tego raportu oraz działań firmy Canon EMEA na rzecz zrównoważonego rozwoju należy kierować na adres: INFORMACJE O FIRMIE CANON Sprawozdawczość zgodna z najważniejszymi kwestiami ujętymi w normie ISO Ład organizacyjny O firmie Canon i rozwiązaniach dla Biznesu Praktyki z zakresu pracy Społeczeństwo Uczciwe praktyki operacyjne Biznes i Społeczeństwo Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej Społeczeństwo Prawa człowieka Biznes Środowisko Środowisko Zagadnienia konsumenckie Jak wspieramy klientów s4,16 s12 s12,16 s12 s16 s8 s6 2 Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide, Ken Weilerstein, Sharon McNee, Elizabeth Kim, 21 Października 2013 W naszym raporcie wykorzystaliśmy ten symbol do oznaczenia dodatkowych informacji dostępnych na naszej stronie internetowej. Wersja PDF tego raportu zawiera hiperłącza Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku 5

6 Nie zamieniłbym tego plotera za nic w świecie, chyba że Canon zrobi jeszcze lepszy! Gary Knight, fotograf i fotoreporter, o swoim ploterze Canon ipf 9100 Jak wspieramy klientów Pomagamy klientom w wykorzystywaniu wszelkich okazji służących rozwojowi ich firm lub wzbogaceniu stylu życia, wspierając ich wzrost ekonomiczny przy jednoczesnym wzmocnieniu ich zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to zarówno rozwiązań dla użytkowników domowych, jak i dla małych firm czy dużych przedsiębiorstw posiadających wiele oddziałów: od drukarek komercyjnych po systemy druku dla wewnętrznych działów poligraficznych; od drukowania plakatów po skanowanie czeków; od albumów fotograficznych po książki o wyczerpanym nakładzie; od ukierunkowanego marketingu po obsługę faktur. Dysponujemy nie tylko szerokim asortymentem produktów konsumenckich. Połączona oferta marek Canon i Océ to największy w branży katalog produktów i rozwiązań do druku produkcyjnego, dzięki któremu możemy zaspokajać jeszcze więcej potrzeb naszych klientów. O tym, jak wspieraliśmy klientów w roku 2013, świadczą podane poniżej przykłady. Trwałe oszczędności Działająca na skalę światową firma AstraZeneca miała w Wielkiej Brytanii oraz Szwecji wielu różnych dostawców usług druku i urządzeń. Prowadziło to do wysokiego poziomu zużycia energii i papieru. Powstawało też wiele odpadów - zarówno sprzętu, jak i materiałów eksploatacyjnych. Na każde urządzenie przypadało około trzech osób, podczas gdy zalecana w branży liczba użytkowników przypadających na jedno urządzenie to 30. Nieefektywność i brak strategii druku kosztowały firmę dużo pieniędzy. W ścisłej współpracy z firmą AstraZeneca firma Canon opracowała strategię druku, która zapewniałaby odpowiednią jakość usług i funkcjonalność, a jednocześnie zmniejszała koszty i niekorzystny wpływ na środowisko. Ponad 4700 urządzeń biurowych i 40 serwerów druku ustąpiło miejsca zaledwie 1200 urządzeniom wielofunkcyjnym i 8 serwerom, a każdego użytkownika dzieliło od najbliższego urządzenia wielofunkcyjnego maksymalnie 25 metrów. Oprogramowanie MyPrintAnywhere pozwala pracownikom drukować na dowolnym urządzeniu po przeciągnięciu karty identyfikacyjnej, a firmie AstraZeneca monitorować wykorzystanie drukarek. Wzrosło także bezpieczeństwo, ponieważ dokumenty wychodzą z drukarki tylko na żądanie. Przetestowaliśmy ponad 1000 aplikacji używanych przez firmę AstraZeneca w celu zapewnienia ich zgodności z naszymi rozwiązaniami. W płynnym wprowadzeniu zmian pomogły też szkolenia użytkowników i program komunikacyjny. Ankieta przeprowadzona wśród pracowników potwierdziła, że wdrożenie zakończyło się sukcesem, a firmy Canon i AstraZeneca omawiają obecnie realizację tej usługi w biurach na całym świecie. Roczne oszczędności środowiskowe od roku 2012: zmniejszenie liczby wydrukowanych stron o 34 miliony zmniejszenie zużycia energii o ponad kwh zmniejszenie emisji CO 2 o ponad 260 ton. 6 Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku

7 Niewidoczne zabezpieczenia W przeciwdziałaniu oszustwom pomagają dostosowywane ustawienia zabezpieczeń, atrament widoczny w świetle ultrafioletowym oraz tusz rozmazujący się wskutek prób manipulacji. Pod widzialną warstwą druku można też dodać niewidoczną warstwę zabezpieczającą. Nasz najnowszy skaner czeków imageformula CR-190i wykrywa obrazy zarówno standardowe, jak i widoczne w świetle ultrafioletowym, które mogą służyć do weryfikacji autentyczności tego środka płatniczego. Outsourcing zwiększający wartość usług Dział Canon Business Services (CBS) oferuje usługi outsourcingu procesów biznesowych dostosowane do potrzeb firm i instytucji. Obejmują one między innymi zarządzanie danymi i informacjami, ukierunkowany marketing i zarządzanie relacjami z klientami. Pomaga to firmom w zwiększaniu efektywności w ekonomiczny sposób oraz w rozwoju biznesowym. Na przykład we Francji CBS współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami non-profit nad zarządzaniem relacjami z ofiarodawcami. Nasi specjaliści weryfikują dane ofiarodawców, obsługują wpłaty i wystawiają zaświadczenia do celów podatkowych dla ponad trzech milionów ofiarodawców, którzy w roku 2013 wpłacili ponad 2 miliony EUR. Dzięki outsourcingowi tych procesów organizacje non-profit optymalizują wartość bazy aktywnych ofiarodawców i mogą lepiej zarządzać relacjami z darczyńcami. Mogą lepiej dobierać grupę docelową kampanii służących pozyskiwaniu funduszy oraz komunikacji skierowanej do ofiarodawców. To zaś oznacza większe wykorzystanie dotacji na cele statutowe. Działalność w branży druku komercyjnego Pomagamy wewnętrznym działom druku wysokonakładowego i komercyjnym drukarniom takim jak wydawcy, drukarnie książek i gazet w bardziej elastycznej i wydajnej pracy. 1. Cyfrowe rozwiązania do druku redukują powstawanie odpadów i umożliwiają produkcję w małych nakładach, a nawet druk pojedynczych książek na żądanie. Jeden z klientów firmy Canon drukuje przy użyciu najnowszego systemu ColorStream tygodników w 500 odmianach, których nakłady zaczynają się już od 200 egzemplarzy. Są to czasopisma zawierające wiadomości lokalne i inne informacje dostosowane do czytelników. 2. W ośrodku Customer Experience Centre w Niemczech zorganizowaliśmy imprezy dla klientów z sektora komercyjnego, aby pomóc im w jak najefektywniejszym korzystaniu z naszych produktów i rozwiązań. Klienci mogli zapoznać się z naszą ofertą i zaprezentować swoje sukcesy osiągnięte dzięki rozwiązaniom firmy Canon. Była to również okazja do omówienia najnowszych innowacji technicznych, trendów branżowych i przyszłych wyzwań. 3. W sześciu nowych przewodnikach dla kierowników wewnętrznych działów poligraficznych zamieściliśmy strategiczne i praktyczne porady, które mają wspomóc rozwój i promocję usług wśród klientów wewnętrznych oraz podnieść wartość, jaką dział wnosi do firmy. Pomocne w maksymalizacji tej wartości jest zrozumienie, kiedy lepiej drukować we własnym dziale poligraficznym, a kiedy zamawiać takie usługi na zewnątrz. Wsparcie partnerów Znaczna część obrotów firmy Canon pochodzi z kanału sprzedaży pośredniej obejmującego dystrybutorów i sprzedawców. Aby pomóc im w rozwoju działalności, oferujemy wsparcie, zasoby oraz wyznaczonego opiekuna. W naszym portalu PartnerNet partnerzy mogą znaleźć przygotowane dla nich informacje, takie jak broszury, materiały do salonów, dane techniczne i studia przypadków. Za pośrednictwem portalu PartnerNet jest też dostępna specjalna wersja serwisu Canon Learning Portal, która oferuje szkolenia online i materiały pomocnicze. Organizujemy także coroczne imprezy dla europejskich partnerów kategorii Premier. Klienci coraz częściej pytają naszych partnerów o sprawy związane ze zrównoważonym rozwojem. W związku z tym udostępniliśmy partnerom dodatkowe narzędzia i informacje na ten temat. Jest to między innymi internetowy kurs rozwijający świadomość ekologiczną oraz specjalne materiały dla salonów sprzedaży. Gdy liczy się każda sekunda Specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kopenhadze leczą najtrudniejsze przypadki urazów w Danii. O ratowaniu życia pacjentów decydują często sekundy i dostęp do odpowiedniego sprzętu. Gdy zespół szpitalnego ośrodka ratunkowego projektował nowy, specjalny blok urazowy, wybrał trzy cyfrowe systemy radiologiczne firmy Canon, w tym jeden do montażu sufitowego. O wyborze przesądziła łatwość manewrowania tymi urządzeniami przy unieruchomionych pacjentach. Zdjęcia rentgenowskie rejestrowane przez stałe i przenośne płaskie detektory panelowe można niemal natychmiast wyświetlać w dowolnym miejscu. Specjalnie opracowany Canon Picture and Archiving Communication System umożliwia zespołowi szpitalnego ośrodka ratunkowego szybkie i łatwe wyświetlanie, dystrybuowanie, archiwizację i wywoływanie z pamięci wszystkich zdjęć diagnostycznych w skali całego szpitala. Serwis i pomoc techniczna Klienci indywidualni i instytucjonalni mogą w razie potrzeby korzystać z naszego ogólnoeuropejskiego centrum kontaktu. Ośrodek ten oferuje pomoc w 17 językach klientom z 22 krajów. W 2013 r. jego asystenci obsłużyli ponad 2,5 miliona zgłoszeń telefonicznych i owych. Klienci instytucjonalni mają także do dyspozycji samoobsługowy portal dostępny całodobowo, przez siedem dni w tygodniu. Asystenci starają się w miarę możliwości rozwiązywać problemy klientów za pierwszym razem. Czasami jednak konieczne jest przekazanie sprawy na szczebel regionalny lub umówienie wizyty serwisanta na miejscu. Nowe urządzenie przenośne daje serwisantom pełny wgląd w zgłoszenie klienta. Dzięki temu mogą szybciej rozwiązywać problemy i efektywniej planować wizyty, a tym samym zmniejszać emisje CO 2. JAK WSPIERAMY KLIENTÓW Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku 7

8 Silvio Franchini Canon PowerShot S110 Środowisko Ograniczenie oddziaływania na środowisko Już od wielu lat firma Canon projektuje i oferuje produkty, rozwiązania oraz usługi minimalizujące negatywny wpływ na środowisko. Z przeprowadzonego w UE badania (Flash Eurobarometer 367) wynika, że klienci w całej Europie są zainteresowani kupowaniem zielonych produktów. 80% respondentów odpowiedziało, że często lub co pewien czas kupuje produkty przyjazne dla środowiska, a w skali całej UE 89% uczestników badania uznało, że kupowanie takich produktów może korzystnie wpływać na środowisko. Staramy się zmniejszać negatywny wpływ naszych produktów na środowisko od fazy ich projektowania po wycofanie z eksploatacji, w cyklu produkcja eksploatacja przetwarzanie. Wpływ na środowisko wywierają stosowane przez nas surowce, procesy produkcyjne, dystrybucja, eksploatacja produktów przez klientów, utylizacja oraz podejmowane przez nas działania. Firma Canon Inc. stawia sobie za cel zmniejszenie emisji CO 2 w ciągu całego cyklu życia produktów o 1,4% rocznie (w odniesieniu do poziomu bazowego z 2011 r.). W 2012 r. udało się jednak osiągnąć redukcję 4-procentową, głównie dzięki usprawnieniu dystrybucji. W związku z tym cel na 2013 r. został wyznaczony na poziomie 3% względem roku Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku

9 Zwiększamy efektywność pracy własnej i klientów Produkcja Produkty sprzedawane w regionie EMEA są wytwarzane w Azji, Kanadzie, Holandii i Niemczech. Wszystkie zakłady produkcyjne na świecie podlegają bezpośrednio firmie Canon Inc. Cele związane z redukcją emisji wyznaczamy sobie na etapie projektowania. Staramy się na przykład zmniejszać masę i objętość produktów, co przekłada się na zmniejszenie zużycia materiałów opakowaniowych i usprawnienie logistyki, a tym samym na zmniejszenie emisji CO 2. W niektórych modelach urządzeń PIXMA, imagerunner ADVANCE i szerokoformatowych ploterów imageprograf wykorzystujemy ponownie tworzywa sztuczne odzyskane ze źródeł firmy Canon. Urządzenia z serii PIXMA MG5500 z 2013 r. a MP540 z 2008 r. Przetwarzanie Zapobieganie globalnemu ociepleniu Produkcja Efektywne wykorzystanie zasobów Ograniczanie obciążenia dla środowiska Wyeliminowanie substancji niebezpiecznych Eksploatacja ŚRODOWISKO mniejsza emisja CO 2 ** mniejszy dzienny pobór mocy* 28% 50% lżejsze 22% 4% mniejsze 12% mniej materiałów opakowaniowych * Dane szacunkowe na podstawie drukarki podłączonej do komputera PC kablem USB, wyłączonej przez 16 godzin i włączonej przez 8 godzin, drukującej 10 stron w kolorze lub pozostawionej w trybie gotowości. ** Od produkcji po utylizację, bez eksploatacji. Eksploatacja Pomagamy klientom w wykorzystywaniu zalet ekologicznych naszych produktów, usług i rozwiązań w celu zmniejszenia ich niepożądanego wpływu na środowisko oraz kosztów. Wspieramy klientów w realizacji ich celów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego. W związku ze zmianami modeli biznesowych klienci mogą teraz częściej brać sprzęt w leasing oraz korzystać z outsourcingu procesów biznesowych. Nasze usługi pomagają im w maksymalizacji efektywności i stymulują rozwój. Na przykład nasz Zespół ds. Usług Zarządzania Drukiem analizuje najpierw zasoby sprzętowe i potrzeby klienta w zakresie druku, a następnie projektuje system firmy Canon, który maksymalizuje wartość i korzyści biznesowe, zmniejszając jednocześnie koszty. Zespół Canon Business Services zarządza procesami biznesowymi klientów w modelu outsourcingowym, usprawniając je i generując dodatkowe możliwości biznesowe oraz sprzyjając rozwojowi firm. Jako specjaliści w dziedzinie przetwarzania obrazu potrafimy zaoferować najlepsze rozwiązania i usługi, tak aby najskuteczniej zaspokajać potrzeby klientów (zob. rozdział Jak wspieramy klientów ). Nieustannie staramy się pomagać klientom w oszczędzaniu energii podczas korzystania z naszych produktów. W tym celu eliminujemy czas rozgrzewania i zmniejszamy pobór mocy w trybie uśpienia. Poniżej przedstawiamy konkretne przykłady oszczędności energii i papieru. Energia Niektóre kompaktowe aparaty fotograficzne (np. Powershot A1400) są wyposażone w tryb ekologiczny, który przyciemnia ekran po 30 sekundach i wyłącza aparat po trzech minutach. Po jednym naładowaniu baterii użytkownicy mogą zrobić więcej zdjęć, dzięki czemu zmniejsza się częstotliwość ładowania i zużycie energii. Aparat można szybko włączyć ponownie, używając dowolnego przycisku. Nasze najnowsze kompaktowe projektory instalacyjne XEED zużywają znacznie mniej mocy niż porównywalne produkty mniej niż 1 W w trybie gotowości i zaledwie 365 W podczas działania (model WUX450). Ich niewielkie wymiary ułatwiają instalację, a nowy projektor o krótkim rzucie XEED WUX400ST może wyświetlać duży obraz o przekątnej 100 cali (około 2,5 m) z odległości zaledwie 1,2 m. Pilot zdalnego sterowania zawiera przycisk ECO umożliwiający łatwe przełączanie trybów intensywności lampy: niskiego i wysokiego, a także ułatwiający dostęp do ustawień zarządzania energią Nasze plotery szerokoformatowe PlotWave 340 i 360 są wyposażone w technologię Radiant Fusing firmy Océ, dzięki czemu niemal w ogóle nie wymagają nagrzewania, a pierwszy wydruk pojawia się już po 40 sekundach, co oszczędza czas i energię. Drukarki A4 i urządzenia wielofunkcyjne firmy Canon uzyskały nagrodę niezależnego instytutu Buyers Laboratory Inc w zimowym sezonie roku 2014 jako Linia urządzeń wielofunkcyjnych A4 roku pod względem efektywności energetycznej. Nagrody za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej uzyskały też trzy urządzenia i-sensys oraz jedno imagerunner ADVANCE. Produkty do przetwarzania dokumentów w formacie A4 firmy Canon nieustannie potwierdzają, że stanowią odpowiednią propozycję dla klientów dbających o minimalizację zużycia energii powiedział Pete Emory, szef ds. testów laboratoryjnych w BLI. Niemal 100% badanych produktów firmy Canon zakwalifikowało się do oznaczenia ENERGY STAR 1.1 (oznaczenie ENERGY STAR w UE jest przyznawane produktom wyróżniającym się największą efektywnością energetyczną). Specyfikacja ENERGY STAR 2.0 została opublikowana w Europie w kwietniu 2014 r., a firma Canon zgłasza do certyfikacji wszystkie produkty dostępne obecnie na rynku, dążąc do utrzymania podobnego wskaźnika procentowego. Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku 9

10 Papier Stosujemy zasady odpowiedzialnych zakupów papieru i sprawujemy nadzór nad całą siecią jego dystrybucji. Nasza siedziba główna regionu EMEA oraz osiem naszych spółek handlowych w Europie ma certyfikaty FSC lub PEFC, a 75% papieru zakupionego przez nas w 2013 r. miało certyfikat FSC lub PEFC. Aby pomóc klientom w zmniejszeniu śladu węglowego, firma Canon w Niemczech oferuje papier neutralny pod względem emisji CO 2, uzyskiwany dzięki generowaniu energii w papierni podczas procesu produkcyjnego oraz równoważeniu emisji dwutlenku węgla dzięki projektom zgodnym z normą Gold Standard. Kolejne wdrożenia planujemy na rok Nasze rozwiązania do skanowania i druku cyfrowego z opcjami druku dwustronnego oraz drukowania kilku stron na jednym arkuszu pomagają klientom w domach i w firmach ograniczyć zużycie czasu i papieru, zmniejszyć koszty oraz zyskać więcej miejsca. Niektóre urządzenia mają specjalne funkcje oszczędzania papieru. Na przykład system druku komercyjnego ColorStream 3000 drukuje wolniej aż do osiągnięcia odpowiedniej szybkości podawania papieru i zatrzymuje drukowanie niemal natychmiast po naciśnięciu przycisku stop/pauza. Dzięki temu klienci odnotowują znaczne oszczędności w całym okresie eksploatacji urządzenia, ponieważ porównywalne atramentowe rozwiązania do druku mogą zużywać przed zatrzymaniem metrów papieru. Przetwarzanie Firma Canon już od wielu lat projektuje urządzenia z myślą o ich przyszłym recyklingu i ponownym wykorzystaniu, a także wydłużeniu okresu ich eksploatacji i czasu przydatności stosowanych w nich materiałów. Świadczą o tym nasze programy: Odnowa - w ramach tego programu urządzenia są zwracane do lokalnego zakładu firmy Canon w celu wymiany części i przywrócenia stanu odpowiedniego do dalszej sprzedaży lub leasingu.; Fabrycznie nowe modele firmy Canon (Factory Produced New Models, FPNM) w procesie tym, zwanym poprzednio regeneracją, urządzenia są zwracane na koniec okresu leasingowania do naszego zakładu w Niemczech, gdzie przechodzą gruntowne procesy czyszczenia, testowania i zapewnienia jakości. Dzięki temu urządzenia te dorównują nowym produktom, ich okres eksploatacji wydłuża się dwukrotnie, a użytkownicy mają zagwarantowaną jakość i wydajność na poziomie oryginalnego sprzętu; Programy zbiórki: ogólnoświatowy program zbiórki pojemników na tonery prowadzimy już od 1990 roku. Dzięki temu zwrócone pojemniki są poddawane recyklingowi w pętli zamkniętej bez generowania odpadów trafiających na wysypiska. W lutym 2013 r. rozpoczęliśmy w 15 krajach program recyklingu pojemników na atrament. Do końca roku zebraliśmy około 1000 kg ( sztuk) pojemników, które w przeciwnym razie trafiłyby do koszy na śmieci; Odzysk materiałów firmy Canon do wykorzystania w nowych produktach, takich jak kalkulatory i drukarki: plastik z odzysku zawierają kalkulatory z dwóch serii wprowadzonych w 2013 r. - LS-123K z podwójnym zasilaniem słoneczno-bateryjnym i płaski X MARK II zasilany wyłącznie energią słoneczną. Programy te umożliwiają znaczną oszczędność energii i redukcję emisji CO 2. W modelach FPNM wykorzystujemy ponownie do 93% komponentów w ujęciu wagowym, a z naszych symulacji okresu eksploatacji wynika, że w wyniku tego procesu emisja CO 2 zmniejsza się o ponad 80% w porównaniu z urządzeniami produkowanymi w Azji z zupełnie nowych części. Modele FPNM pomagają klientom w realizacji celów środowiskowych, a ich sprzedaż w całym regionie EMEA podwoiła się w roku 2013 w porównaniu z rokiem Działalność operacyjna Do zredukowania niepożądanego wpływu na środowisko dążymy we wszystkich aspektach naszej działalności. Dotyczy to między innymi zaopatrzenia, łańcucha dostaw, sprzedaży i marketingu, serwisu, kadr, finansów oraz IT Integracja z Océ W 2013 r. kontynuowaliśmy program integracji. W sytuacjach, w których wymagała ona przeprowadzki do innego budynku, uwzględnialiśmy aspekty zrównoważonego rozwoju. Od 2011 r. zaoszczędziliśmy m2 przestrzeni biurowej, co przekłada się na kilotonę śladu węglowego. W 2013 r. nasz ślad węglowy per capita zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2012 o ponad 30%. ISO Certyfikacja zgodności z normą ISO w skali globalnej dowodzi powagi, z jaką traktujemy zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. W regionie EMEA certyfikat ten uzyskało 191 obiektów w 25 krajach. W 2013 r. 29 obiektów w 13 przeszło pozytywnie audyty recertyfikacyjne i nie odnotowano żadnych niezgodności. Oprócz obiektów firmy Canon w globalnym programie certyfikacji uczestniczą także biura Océ, jeżeli spełniają nasze kryteria wewnętrzne związane z potrzebami biznesowymi lub skalą działalności (metraż, zużycie energii itp.). Działania naprawcze: W 2013 r. stwierdziliśmy konieczność podjęcia dwóch działań naprawczych. W pobliżu naszego magazynu doszło do wycieku oleju napędowego z samochodu dostawczego podwykonawcy. Podwykonawca usunął wyciek w sposób niedostateczny, co spowodowało pewne zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Wyciek został usunięty, a egzekwowanie odpowiednich procesów i zasad wśród podwykonawców zostało wzmocnione. Wykryliśmy, że produkt stosowany przez serwisantów zawierał propelent R134a, który w znacznym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia. Pozyskaliśmy produkt zastępczy, odpowiedni do większości zastosowań, a spółki NSO zostały poproszone o wymianę zapasów na nowy produkt. Przestrzeganie tych wytycznych jest monitorowane. Dostawcy i partnerzy Na podstawie wyników badań naszych zdolności magazynowych konsolidujemy swoje magazyny europejskie w Holandii w celu usprawnienia łańcucha dostaw. Na strategicznego partnera logistycznego wybraliśmy firmę Nippon Express, która w celu zaspokojenia naszych potrzeb wybuduje nowy magazyn w Rotterdamie. W partnerstwie tym uwzględniamy kwestie zrównoważonego rozwoju od projektu i konstrukcji magazynu po planowanie jego funkcjonowania w przyszłości. Zawarliśmy umowę dotyczącą poziomu usług i obejmującą takie kryteria zrównoważonego rozwoju, jak innowacyjność opakowań, recykling odpadów, ekologiczne zarządzanie zaopatrzeniem i sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firma Nippon Express wyznaczyła osobę odpowiedzialną za opracowanie i rozbudowę strategii zrównoważonego rozwoju oraz poprosiła firmę Canon o pomoc w identyfikacji istotnych niedociągnięć w tej dziedzinie. Magazyn zostanie zbudowany zgodnie z wymogami certyfikatu BREEAM-Very Good, a działalność rozpocznie w 2015 r. 10 Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku

11 Cele i osiągnięcia Poniżej przedstawiamy realizację celów wyznaczonych w roku Pod względem trzech celów obserwujemy wyraźne postępy, ale nie udało nam się osiągnąć celu efektywności węglowej transportu. Złożyły się na to zmiany w różnych kategoriach produktowych oraz wolumenie sprzedaży, a także związany z tym dodatkowy transport na krótkie odległości. ŚRODOWISKO OBSZAR CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY* POSTĘPY W 2013 R. Ślad węglowy Canon EMEA Efektywne wykorzystanie zasobów Obniżenie o 1,5% rocznie względem obrotów (w porównaniu z 2010 r.) Zwiększenie recyklingu odpadów we wszystkich biurach regionu EMEA Zwiększenie recyklingu odpadów w magazynach Canon, także tych, które są prowadzone przez podmioty zewnętrzne -15% do 2020* -7% względem % do 2014* 50% 85% do 2014* 83% Produkty zrównoważone Zwiększenie wolumenu papieru posiadającego certyfikat i pochodzącego z makulatury 75% wartości sprzedaży papieru do 2014 r* 86% wartości sprzedaży papieru Efektywność węglowa transportu Obniżenie emisji względem sprzedaży netto za 2012 r -2% w 2013 Cel nieosiągnięty * W odniesieniu do skonsolidowanej wartości bazowej za 2010 rok obliczonej przez zsumowanie wskaźników firm Canon i Océ. Opinie klientów Z naszego corocznego badania lojalności klientów wynika niezmiennie, że klienci świadomi zaangażowania firmy Canon w ochronę środowiska są zadowoleni z naszych działań (84%), a 59% respondentów wskazało, że mają one wpływ na ich decyzje o zakupie. Klientów prosimy także o wypełnianie ankiet poserwisowych. W 2013 r. 81% klientów było zadowolonych ze świadomości ekologicznej naszych serwisantów oraz przekazywania przez nich informacji na ten temat. Współpraca z dostawcami i partnerami W wyniku integracji z firmą Océ nasza lista dostawców wydłużyła się o około 50%. Dział zaopatrzenia pracuje nad jej racjonalizacją, dążąc do ograniczenia ogólnej liczby dostawców do Dbamy o to, aby dostawcy przestrzegali naszych zasad ekologicznego zarządzania zaopatrzeniem. Oznacza to także egzekwowanie wytycznych wśród dostawców naszych dostawców pierwszego szczebla. Kiedy na przykład zlecamy pracę agencji (dostawcy pierwszego szczebla), używane przez nią materiały mogą pochodzić od jej dostawcy (czyli dostawcy drugiego szczebla). Jeżeli materiały te są objęte naszymi zasadami ekologicznego zarządzania zaopatrzeniem, wraz z agencją dbamy o to, aby spełniały one nasze kryteria. Pomagamy także dostawcom pierwszego szczebla w zrozumieniu naszych kryteriów, aby mogli na nie zwracać uwagę swoim dostawcom i egzekwować ich stosowanie w kontekście współpracy z firmą Canon lub z myślą o własnych celach zrównoważonego rozwoju. W 2013 r. opracowaliśmy podręczniki pozyskiwania artykułów promocyjnych oraz wytyczne organizacji imprez zawierające informacje na temat ekologicznego zaopatrzenia. Pomagają one naszym pracownikom w rozpoznawaniu obszarów wymagających szczególnej uwagi w zakresie pozyskiwania artykułów czy planowania imprez. Może to dotyczyć na przykład unikania produktów wykonanych z materiałów niebezpiecznych lub nieekologicznych, a także redukowania ilości odpadów dzięki zamawianiu wyłącznie niezbędnych ilości materiałów. Inne Poniżej przedstawiamy inne inicjatywy podejmowane w roku 2013: Rozpoczęliśmy program certyfikacji dla serwisantów. Poziom podstawowy szkoleń zawiera moduł dotyczący zrównoważonego rozwoju. Pomoże to serwisantom odpowiadać na pytania klientów dotyczące zrównoważonego rozwoju na przykład w temacie oszczędności ekologicznych związanych z produktami. Zastosowaliśmy maksymalny wskaźnik emisji CO 2 odnoszący się do nowych samochodów firmowych w roku 2013 na poziomie 130 g/km. W roku 2014 wskaźnik ten został zmniejszony do 120 g/km. W niektórych krajach udało się osiągnąć w zeszłym roku niższy z tych poziomów w znacznej części firmowej floty pojazdów. Zasady te nie dotyczą tylko Rosji, w której nadal obowiązuje poziom 130 g/km ze względu na bardzo ograniczoną dostępność samochodów osiągających 120 g/km przy odpowiednich rozmiarach i ładowności. Zdecydowaliśmy się na zmianę dostawcy tokenów VPN, dzięki czemu zwiększyliśmy wewnętrzne bezpieczeństwo danych, zmniejszając koszty jednostkowe i zarazem stosując się do zasad zrównoważonego rozwoju (dzięki temu, że nowe tokeny mają wymienianą baterię). Około 30% tokenów zamieniliśmy na tokeny programowe, co dodatkowo zmniejszyło koszty i negatywny wpływ na środowisko. Po kontroli zużycia energii w pięciu biurach firmy Canon w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Portugalii i Danii odnotowaliśmy oszczędności na poziomie niemal EUR. Cztery obiekty firmy Canon w regionie EMEA generują energię ze źródeł odnawialnych, która częściowo zaspokaja ich potrzeby energetyczne. Łącznie 11 obiektów pozyskuje od 70 do 100% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku 11

12 Patrizia Poletti Canon PowerShot S100 Społeczeństwo Współpraca z interesariuszami Z interesariuszami współpracujemy na wiele sposobów: począwszy od wspierania pracowników stanowiących filar naszej działalności aż po inspirowanie klientów i innych osób, pragnących wzbogacić swoje życie dzięki obrazom cyfrowym. Gromadzimy opinie interesariuszy na różne sposoby: przeprowadzając ankiety i organizując imprezy, konferencje oraz fora. Więcej informacji zawiera sekcja Stakeholder Relationships dostępna na naszej stronie internetowej. Nasza działalność wpływa na lokalne społeczności, na przykład stwarzając miejsca pracy i zwiększając obroty lokalnych dostawców. Wspieramy też lokalne społeczności w ramach współpracy partnerskiej różnego rodzaju. W miejscu pracy Chcemy być preferowanym pracodawcą w naszej branży, przyciągać utalentowanych pracowników oraz zapewniać im godziwe warunki pracy z zachowaniem dobrych praktyk. Cenimy różnorodność personelu. Pracownicy naszej centrali reprezentują ponad 50 narodowości, co pomaga nam prowadzić działalność w 116 krajach. W regionie EMEA obowiązują różne zasady oraz szkolenia odnoszące się do naszej działalności, w tym do różnorodności. Wszystkich pracowników obowiązuje też Kodeks etyczny Grupy Canon, który wspiera właściwe postępowanie w obrębie całej naszej firmy. W innych dziedzinach, takich jak BHP, obowiązują normy krajowe. W 2013 r. oddziały firmy Canon w Holandii i Hiszpanii otrzymały nagrodę Top Employer, a nasz oddział holenderski uzyskał najwyższy wynik spośród 56 kwalifikujących się firm. Norweski oddział firmy Canon otrzymał nagrodę Great Place to Work ( zajmując 7. miejsce), a także przyznaną po raz pierwszy Nagrodę Prezydenta za Zrównoważony Rozwój z rąk Prezesa i Dyrektora Generalnego Canon EMEA Rokusa van Iperena. Firma Canon Oy zdobyła tytuł Najlepszej Spółki Handlowej w Finlandii Informacje o naszym programie angażowania pracowników w regionie EMEA Pursuing Excellence zawiera List od Prezydenta i Dyrektora Generalnego. 12 Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku

13 Wspieramy pracowników i lokalne społeczności wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność Integracja z Océ W 2013 r. kontynuowaliśmy integrację firm Océ i Canon w regionie EMEA, w każdym kraju uruchamiając współpracę pomiędzy odpowiadającymi sobie zespołami z obu firm. Członkowie kadry kierowniczej oraz pracownicy firm Canon i Océ z poszczególnych działów brali udział we wspólnych warsztatach, które miały na celu opracowanie informacji i procedur umożliwiających płynną integrację oraz uniknięcie wad prawnych. W 2012 r. w pierwszych krajach, w których dokonano integracji, przeprowadziliśmy ankietę, aby dowiedzieć się, co poszło dobrze, a co należałoby poprawić. Z odpowiedzi pracowników wyciągnęliśmy wnioski i na ich podstawie opracowaliśmy szkolenia oraz działania, które następnie zostały zastosowane w procesach integracyjnych w kolejnych krajach. Były to między innymi następujące działania większy nacisk na integrację kulturową na przykład dostęp do adresów i intranetu firmy Canon na etapie integracji; koncentracja warsztatów dla dyrektorów i kadry kierowniczej na aspektach kulturowych oraz wspieraniu zespołów w procesie integracji; zapewnienie członkom zespołów obu firm okazji do wzajemnego poznania się na wczesnym etapie integracji; wizyty u klientów i inne działania w ramach zintegrowanych zespołów. Po zakończeniu integracji w poszczególnych krajach również przeprowadzono ankiety. Wynika z nich, że zdaniem pracowników najważniejszy wpływ na płynną integrację ma spójne zarządzanie wykazujące cechy dobrego przywództwa, a także obranie właściwego kierunku, zapewnienie czasu na zrozumienie i przyswojenie zmian oraz zrozumienie dokonujących się przeobrażeń kulturowych. Szkolenia i rozwój W 2013 r. zespoły ds. szkoleń i rozwoju wraz z grupami i pionami biznesowymi identyfikowały umiejętności i zdolności wymagane do realizacji strategicznych celów firmy. Określone w ten sposób potrzeby zostały uwzględnione w programach szkoleń w celu rozwoju wymaganych umiejętności. Jednocześnie w ramach procesu zarządzania efektywnością pracownicy ustalali wraz z przełożonymi osobiste plany rozwoju, ułatwiające zaspokojenie określonych potrzeb lub aspiracji związanych z karierą. Zachęcamy pracowników do rozwoju kariery w ramach firmy Canon w 2013 roku 34% wolnych stanowisk zajęli kandydaci z wewnątrz firmy. Szkolenia oferujemy za pośrednictwem portalu edukacyjnego, na zajęciach stacjonarnych i przy użyciu innych środków. Pod koniec 2013 r. udało nam się udostępnić portal szkoleniowy za pośrednictwem Internetu około 4000 byłym pracownikom Océ oraz pracownikom Canon Business Services (CBS), którzy nie mają dostępu do Internetu. Za pośrednictwem portalu pracownicy mogą także korzystać z wielu różnych kursów niezwiązanych z rozpoznanymi potrzebami rozwojowymi. Mogą używać nowych aplikacji takich jak getabstract, która daje dostęp do streszczeń ponad 9000 najlepszych książek o tematyce biznesowej. Wszystkie szkolenia obowiązkowe są oferowane i monitorowane za pośrednictwem portalu. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Biznes. SPOŁECZEŃSTWO Ankieta dla pracowników W 2013 roku przeprowadziliśmy w całym regionie EMEA ankietę dla pracowników Your Voice (Twój głos). Była to pierwsza taka ankieta od czasu rozpoczęcia programu integracji z Océ. Cenimy sobie informacje zwrotne otrzymywane od pracowników i wykorzystujemy je do doskonalenia programów dotyczących przywództwa, zaangażowania i zarządzania efektywnością w całej firmie. Więcej informacji na temat tych planów działań zawiera List od Prezydenta i Dyrektora Naczelnego. Wszystkie wyniki ankiet są udostępniane krajowym oddziałom handlowym, działom i pionom. Dzięki temu można wdrożyć odpowiednie plany w celu podjęcia wymaganych działań w określonych obszarach i dalszego ulepszania naszych mocnych stron. W omawianej ankiecie zmieniliśmy pytanie dotyczące społecznej odpowiedzialności firmy Canon. Poprzednio dotyczyło ono społeczności lokalnej, a tym razem zapytaliśmy, czy firma jest odpowiedzialna społecznie we wszystkich swoich działaniach. Wynik okazał się poniżej normy, co może wynikać częściowo z różnych interpretacji tego sformułowania, ponieważ 26% respondentów odpowiedziało Nie wiem. W związku z tym zamierzamy poszerzyć zrozumienie i wiedzę pracowników w tej dziedzinie. Kolejna ankieta zostanie przeprowadzona w 2014 roku. 87% respondentów rozumie wpływ swojej pracy na osiąganie przez firmę Canon celów krótko- i długoterminowych 90% respondentów jest dumnych z tego, że pracuje w firmie Canon 82% uważa, że Canon prowadzi działalność w sposób ekologicznie odpowiedzialny Tylko 40% uważa, że zatrudniamy pracowników pod kątem przyszłych zdolności i je rozwijamy 68% pracowników udzieliło odpowiedzi (ponad osób) Mniej niż połowa uważa, że ocena efektywności w pełni ujawnia ich zalety 88% zgadza się z naszą strategią Trzy czwarte respondentów uważa, że ich przełożony docenia dobrze wykonaną pracę Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku 13

14 W społecznościach Społeczności lokalne wspieramy na różne sposoby od pomocy finansowej i darów w naturze po sponsoring i wolontariat. W poprzednich latach gromadziliśmy ogólne dane na temat tych inicjatyw, a w 2013 r. wprowadziliśmy nową bazę danych w celu rejestrowania bardziej szczegółowych informacji. Dzięki temu możemy przedstawić następujące wyniki. Szacujemy, że naszymi działaniami w 2013 r. zostało objętych bezpośrednio lub pośrednio około 2,26 miliona przedstawicieli społeczności lokalnych i biznesowych godzin wolontariatu pracowników w godzinach pracy 1631 godzin wolontariatu pracowników w czasie wolnym EUR dotacji pieniężnych Pomoc rzeczowa (np. produkty) o wartości EUR Łącznie 249 działań przeprowadzonych przez 21 krajowych i regionalnych oddziałów handlowych oraz dwa biura centralne. Na szczeblu regionalnym Kontynuowaliśmy regionalną współpracę partnerską z World Wide Fund for Nature (WWF) i Czerwonym Krzyżem. Firma Canon Inc. poinformowała także o nawiązaniu oficjalnej partnerskiej współpracy z serią zawodów IAAF World Athletics Series w latach , w ramach której będzie promować lekkoatletykę i wspierać jej rozwój na całym świecie. W skali regionalnej firma Canon Europe wspierała Mistrzostwa Świata IAAF w Moskwie, oferując pomoc techniczną dziennikarzom i fotoreporterom sportowym udzielaną przez zespół Canon Professional Services (CPS). Zapowiedzieliśmy również, że będziemy oficjalnym dostawcą rozwiązań do przetwarzania obrazu na turnieju golfowym Ryder Cup 2014 na Gleneagles. W ramach tego zobowiązania dostarczymy organizatorom wszystkie rozwiązania do fotografii, wideo, druku i kopiowania, a zespół CPS będzie na miejscu oferować porady specjalistyczne i pomagać profesjonalnym fotografom w uzyskaniu najlepszych ujęć. WWF: Naszym najważniejszym projektem partnerskim w 2013 roku, oprócz globalnej sieci fotograficznej, była wyprawa WWF na Morze Łaptiewów. Naukowcy już od dawna zastanawiali się, czy żyjące tam morsy i niedźwiedzie polarne są gatunkami odrębnymi od morsów i niedźwiedzi żyjących dalej na wschód i zachód. Można oczekiwać, że pobrane podczas wyprawy próbki tkanek pozwolą wyjaśnić tę genetyczną tajemnicę. Będzie to miało wpływ na organizację działań w zakresie ochrony przyrody w tym regionie, narażonym na skutki zmian klimatycznych, wzmożonego ruchu statków oraz poszukiwań ropy naftowej i gazu. Z badaczami wyruszył rosyjski fotograf Alexey Ebel specjalizujący się w zdjęciach przyrodniczych. Udokumentował on wyprawę na zachwycających fotografiach wykonanych sprzętem firmy Canon. Zaoferował on także wskazówki praktyczne dla fotografów pracujących w podobnych, równie trudnych warunkach. Czerwony Krzyż: W ubiegłym roku w dalszym ciągu wspieraliśmy 16 europejskich organizacji Czerwonego Krzyża w inicjatywach poszerzających możliwości, wiedzę i świadomość młodych ludzi. Były to między innymi następujące projekty: promocja integracji społecznej w ramach obozów wypoczynkowych dla ubogich lub niepełnosprawnych dzieci (niekiedy także z członkami rodziny) w Belgii, Francji i Norwegii; wsparcie dla zagrożonych rodzin w Danii i zapewnianie schronisk w Finlandii dla młodych ludzi borykających się z problemami w domu, np. z alkoholizmem; pomoc w dostarczaniu posiłków polskim dzieciom, które nie mają zapewnionego regularnego żywienia w szkole lub w domu, a tym samym ułatwienie im nauki; wspieranie w Szwecji młodych uchodźców po tragicznych przeżyciach na terenach dotkniętych wojną; kampania na rzecz bezpiecznego seksu i zdrowia seksualnego we Włoszech; kampania edukacyjna dotycząca przemocy płciowej w Hiszpanii El Machismo Mata (Machismo zabija). Pracownicy wspomagali lokalne działania Czerwonego Krzyża, oddając krew, organizując dni golfa dla klientów, a także zbierając środki na rzecz ofiar tajfunu na Filipinach. Na szczeblu lokalnym Nasze obszary działalności społecznej zostały przedstawione w witrynie internetowej firmy Canon Inc., a Canon EMEA wspiera analogiczne cele społeczne. Oddziały krajowe mogą jednak wspomagać wybrane przez siebie lokalne przedsięwzięcia, uwzględniając takie czynniki, jak odległość od własnej siedziby, znajomość wspieranej organizacji, typ oczekiwanej pomocy (finansowa, w naturze, wolontariat), palące potrzeby lokalne, a także działanie na rzecz regionalnej współpracy z WWF i Czerwonym Krzyżem. Nie jesteśmy w stanie pomagać wszystkim zgłaszającym się do nas wnioskodawcom, a nasze projekty niejednokrotnie obejmują różne obszary. Poniżej przedstawiamy przykłady lokalnych inicjatyw, które wspieraliśmy w 2013 r. Na szczeblu lokalnym nasze biura krajowe i pracownicy również wspierali działania WWF. Uczestniczyli w Godzinie dla Ziemi, podczas której zgasły światła w 18 biurach firmy Canon w regionie EMEA, a także w dobrowolnych szkoleniach organizowanych przez WWF, a poświęconych reagowaniu na wycieki ropy na Morzu Bałtyckim (Finlandia). 14 Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku

15 Alexey Ebel WWF-Canon Środowisko: Od 2011 posadziliśmy i objęliśmy opieką około 18 ha lasów w kilku krajach. We współpracy z Ministerstwami Leśnictwa i Edukacji Canon Eurasia sponsoruje drzew we wspieranym przez siebie lesie w miejscowości Van (we Wschodniej Turcji). Dzieci z okolicznych szkół pomogły w sadzeniu 4000 drzew przekazanych w 2013 r. W akcji uczestniczył także zespół leśny Canon, lokalny sprzedawca naszych produktów i przedstawiciele miejscowych władz. Projekt ten sprzyja rozwojowi świadomości ekologicznej wśród dzieci. Za środki uzyskane z promocji produktów z recyklingu wolontariusze z Canon Middle East zasiali nasiona 2939 drzew miejscowego gatunku Prosopis cineraria. Sadzonki zostaną przesadzone w 2015 r. Opieka społeczna: Południowoafrykański oddział Canon nadal wspierał działania Południowoafrykańskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Golfistów First Swing Club, które umożliwia grę w golfa niepełnosprawnej młodzieży. Dla tych młodych ludzi jest to okazja do przebywania poza domem i aktywności sprzyjającej rozwojowi mięśni. Pracownicy firmy Canon w RPA wyremontowali ściany, podłogę i dach ośrodka Orange Farm opiekującego się sierotami i innymi dziećmi zagrożonymi głodem. Społeczności lokalne: Firma Canon w Norwegii pomogła dzieciom z miejscowej szkoły podstawowej w uprzątnięciu nabrzeża rzeki i wydrukowała dla szkoły broszury. Portugalski oddział firmy Canon kontynuował wsparcie dla schroniska dla wilków iberyjskich, ofiarując mu drukarkę fotograficzną, papier oraz pracę wolontariuszy. Pracownicy Canon Middle East wspierali Ośrodek dla Osób z Autyzmem w Dubaju, organizując w kwietniu kampanię zwiększającą świadomość społeczną. Edukacja: Firma Canon w Wielkiej Brytanii zorganizowała targi kariery dla uczniów i ich rodziców. Zaprosiła także do swojej siedziby uczniów z miejscowych szkół, aby zaprezentować, na czym polega praca w dużej firmie - w szczególności w działach sprzedaży i marketingu Oddział Canon Eurasia przeprowadził zajęcia z fotografii i ofiarował lokalnym szkołom aparaty w celu promocji fotografii i umiejętności kreatywnych, a także zwiększania świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Dział prawny Canon Europe we współpracy z londyńską firmą adwokacką zorganizował sesję informacyjną dla uczniów planujących karierę prawniczą. Wszyscy ci uczniowie chodzą do szkół państwowych i chcą jako pierwsi w swoich rodzinach studiować na wyższej uczelni. Niemiecki oddział firmy Canon wydrukował 100 kolorowych plakatów o formacie A1 wspierających objazdową wystawę sztuki, której tematem przewodnim był analfabetyzm. Jest to ważny problem, ponieważ około 26% dorosłej ludności świata nie umie czytać. Sport: W Wiedeńskim Biegu Biznesowym uczestniczyło ponad osób, w tym 39 pracowników firmy Canon z Austrii i Europy Wschodniej. Drużyna Canon Elite Team zajęła łącznie IV miejsce. Pracownicy firmy Canon w Szwajcarii uczestniczyli w biegu dobroczynnym na rzecz WWF w Zurychu. Pracownicy firmy Canon z Węgier, Austrii i Szwajcarii wzięli udział w akcji dojeżdżania do pracy rowerami, którymi przemierzyli łącznie ponad km. Wolontariat: Pracownicy holenderskiego oddziału firmy Canon udzielali się jako wolontariusze w różnych projektach, między innymi sprzątali lasy, plaże i schroniska dla zwierząt oraz opiekowali się starszymi ludźmi podczas zorganizowanej dla nich wycieczki. Pracownicy Canon Europe zorganizowali w regionalnej siedzibie w Londynie bazar dobroczynny. Dzięki takim inicjatywom, jak konkurs talentów, sprzedaż książek, strzyżenie i modelowanie włosów, sprzedaż ciast i loteria z nagrodami, zebrano około 5500 EUR. Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku 15

16 Tijs Letschert Canon EOS 7D Biznes Rozwijamy odpowiedzialną działalność biznesową Dostarczając klientom produkty, usługi i rozwiązania, pomagamy im w zrównoważonym rozwoju oraz wyróżnieniu własnej oferty na rynku. Przykłady owocnej współpracy z klientami, takie jak opracowywanie indywidualnych strategii oraz rozwiązań do druku czy wspólne przedsięwzięcia, przedstawiamy w rozdziale Jak wspieramy klientów. Staramy się prowadzić działalność w sposób rentowny i odpowiedzialny. Dlatego wymagamy od dostawców spełniania naszych wymagań w zakresie bezpieczeństwa produktów i odpowiedzialności społecznej, a także wspieramy ich rozwój biznesowy. Dbamy też o zapewnianie własnym pracownikom odpowiednich narzędzi i umiejętności. Przestrzeganie przepisów W związku z szerokim zakresem geograficznym naszej działalności i obszerną ofertą produktów musimy przestrzegać wielu zróżnicowanych przepisów, dyrektyw i norm. Do nowych przepisów przygotowujemy się w porozumieniu z firmą Canon Inc. oraz jej zakładami produkcyjnymi, odpowiednimi organami ustawodawczymi, a także z krajowymi oddziałami handlowymi. Należymy do ponad 80 stowarzyszeń branżowych i grup lobbingowych w całym regionie, takich jak DIGITAL-EUROPE, EURIMAG, JBCE i EuroVAprint, a także do siedmiu federacji ogólnoeuropejskich. Od 2011 r. Canon jest sygnatariuszem dobrowolnego porozumienia EU Voluntary Agreement (VA) w sprawie sprzętu do przetwarzania obrazu. Porozumienie to jest propagowane przez Komisję Europejską od stycznia 2013 r. jako odpowiednik obowiązujących przepisów. Sygnatariusze VA zobowiązują się do spełniania najnowszych wymagań ENERGY STAR w zakresie poboru mocy, a także wyznaczania sobie ambitnych celów projektowania ekologicznego (dotyczy to m.in. druku dwustronnego, recyklingu, składu tworzyw polimerowych, dostępności części zamiennych, odzysku pojemników na atrament itp.). Wkrótce wejdzie w życie nowa wersja VA uzgodniona przez 16 Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku

17 Wspieranie rozwoju gospodarczego BIZNES 16 sygnatariuszy w grudniu 2013 r. Uwzględniono w niej nowe wymagania ENERGY STAR 2.0 w odniesieniu do domowych i biurowych urządzeń do przetwarzania obrazu sprzedawanych w 28 krajach UE. Specjalnie powołana w naszej siedzibie regionalnej grupa ds. oceny zgodności z normami i przepisami dba o to, by poszczególne działy rozumiały nowe wymagania i uwzględniały je w swoich planach. Umożliwi to bezpieczną i zgodną z prawem sprzedaż naszych produktów, rozwiązań oraz usług. Zgodność ze standardami zewnętrznymi W 2013 roku spełniliśmy wymagania rozporządzenia EUTR dotyczącego drewna, a także przygotowaliśmy się do wprowadzenia standardu ENERGY STAR 2.0 i zgodności z certyfikatem Blue Angel. Rozpatrzyliśmy implikacje nowej dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), monitorowaliśmy plany wprowadzenia lokalnych przepisów WEEE w kilku krajach, a także aktywnie uczestniczyliśmy w dyskusji na temat metodologii identyfikacji nowych substancji, które zostaną uwzględnione w dyrektywie w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS 2). Zgodność ze standardami wewnętrznymi W 2013 r. firma Canon Europe zgłosiła brak odchyleń od standardów wewnętrznych, a także brak negatywnych reakcji w liście towarzyszącym globalnemu sprawozdaniu finansowemu firmy Canon oraz wewnętrznym kwestionariuszu kontrolnym wypełnianym przez niemal wszystkie podmioty grupy Canon. Raporty o swoich wynikach przekazujemy do Canon Inc. regularnie. Między innymi co miesiąc składamy sprawozdania finansowe, a dwa razy w roku raporty o realizacji celów ekologicznych. Wszystkich pracowników firmy Canon obowiązuje Kodeks etyczny Grupy Canon motywujący do etycznego postępowania w każdym aspekcie działalności naszej firmy. Zawiera on postanowienia dotyczące uczciwej konkurencji, poszanowania prawa i własności intelektualnej, etyki korporacyjnej, szacunku dla jednostki oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Jego realizacji sprzyjają zasady obowiązujące w regionie EMEA oraz szkolenia, m.in. z przeciwdziałania korupcji. Szkolenia z przestrzegania przepisów i standardów: Wszyscy pracownicy, w tym nowo zatrudnieni, muszą odbyć szkolenie z przestrzegania przepisów i standardów. Kursy dotyczą takich tematów, jak przeciwdziałanie korupcji, przepisy dotyczące konkurencji, świadomość ekologiczna, ochrona informacji i zabezpieczenia IT. Kursy są dostępne w różnych językach, m.in. angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim i tureckim. Niektórzy pracownicy uważają jednak, że trudno jest ukończyć te kursy w języku obcym. W związku z tym tłumaczymy kursy z przestrzegania przepisów i standardów na inne języki oraz badamy, dlaczego pracownikom nie udaje się ukończyć szkoleń w przewidzianym czasie. W celu zwiększenia skuteczności programu przestrzegania przepisów i standardów wprowadzamy zaktualizowane kursy dotyczące przepisów o konkurencji i przeciwdziałania korupcji. Ma to na celu odświeżenie wiedzy pracowników i uświadomienie im, dokąd mogą kierować pytania. Internetowe szkolenie z przestrzegania przepisów i standardów dostarcza informacji w zakresie podstawowym. Prowadzimy również bardziej wszechstronne warsztaty dla pracowników potrzebujących dodatkowych informacji o charakterze regionalnym. Wszyscy pracownicy byłej firmy Océ (obecnie Canon) uzyskali dostęp do portalu szkoleniowego Canon pod koniec 2013 r. i ukończą szkolenia w roku O postępach poinformujemy w przyszłorocznym raporcie. Bezpieczeństwo Bardzo poważnie traktujemy kwestie bezpieczeństwa danych. W związku z tym przestrzegamy własnych zasad bezpieczeństwa informacji, a dział bezpieczeństwa uzyskał certyfikat ISO 27001, który obejmuje także usługi świadczone klientom. Dotyczy to między innymi takich procesów, jak bezpieczne usuwanie wszelkich danych na zakończenie okresu eksploatacji urządzeń czy doradzanie klientom w sprawie bezpieczeństwa druku i dostarczanie odpowiednich rozwiązań. Firma Canon Europe jest członkiem Information Security Forum (ISF) i sponsorowała światowy kongres w roku Umożliwia nam to lepsze zrozumienie priorytetów klientów instytucjonalnych w zakresie bezpieczeństwa druku oraz dzielenie się z innymi członkami ISF doświadczeniem i rozwiązaniami problemów. Wnieśliśmy również swój wkład do publikacji Standard of Good Practice for Information Security ISF w zakresie bezpieczeństwa dokumentów. Dostawcy i partnerzy Kodeks etyczny dostawcy: W 2013 r. firma Canon wprowadziła formalny Kodeks etyczny dostawcy Canon, w którym określiła wyznawane i propagowane przez nas zasady w skali międzynarodowej. Dotyczy to między innymi przeciwdziałania pracy przymusowej i pracy dzieci oraz wypłacania uczciwego wynagrodzenia. Od dostawców oczekujemy przestrzegania standardów postępowania na poziomie co najmniej takim, jaki określono w kodeksie. Nowe Warunki ogólne zakupu: Firma Canon zaktualizowała w 2013 r. także Warunki ogólne zakupu. Zawierają one teraz klauzulę dotyczącą zrównoważonego rozwoju i określającą nasze oczekiwania względem dostawców w tym zakresie. Kodeks etyczny dostawcy Canon stanowi obecnie część zaktualizowanych Ogólnych warunków zakupu. Spodziewamy się przetłumaczenia tych zmian i dołączenia ich do własnych warunków przez krajowe oddziały handlowe do połowy 2014 roku. Umożliwi nam to lepsze wykrywanie zagrożeń w łańcuchu dostaw w regionie EMEA i podejmowanie odpowiednich kroków zaradczych. Ekologiczne zarządzanie zaopatrzeniem: Do końca 2013 r. oceniliśmy przestrzeganie naszych standardów ekologicznego zarządzania zaopatrzeniem przez 74 dostawców artykułów związanych z produktami i opakowaniem. Z 10 nowymi dostawcami przeprowadziliśmy telekonferencje w celu omówienia wypełnionych przez nich kwestionariuszy i udzielenia porad. Dbałość o reputację marki Marka Canon to zewnętrzna oznaka naszej organizacji i dokładamy wszelkich starań, by chronić swoją reputację. Dotyczy to między innymi przeciwdziałania podróbkom, dbania o przejrzystość i uczciwość przekazu marketingowego, a także ochrony własności intelektualnej. Ochrona patentowa Działalność firmy Canon nieustannie się rozwija dzięki nowym technologiom, ekspansji rynkowej i przejęciom. W związku z tym rośnie też potrzeba ochrony naszych technologii i innowacji. Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku 17

18 Po finalizacji przejęć współpracujemy z nowymi koleżankami i kolegami nad dostosowaniem ochrony patentowej do praktyk firmy Canon. Przejęcia takie stwarzają możliwości wspólnego opracowywania nowych technologii na podstawie doświadczenia obu stron. Nowym technologiom zapewniamy ochronę patentową. Opracowujemy obowiązkowe szkolenie w zakresie patentów dla wszystkich pracowników zajmujących się rozwojem produktów i usług. Na rynkach wschodzących firma Canon wdraża inne strategie niż w bardziej rozwiniętych krajach, tak aby uzyskać i wzmocnić egzekwowanie praw własności intelektualnej. Patenty nie zawsze są najskuteczniejszym sposobem ochrony własności intelektualnej firmy Canon w szczególności dotyczy to innowacji w dziedzinie oprogramowania i zaawansowanych obszarów technologii. Na naszą działalność w tym zakresie wpływają także czynniki zewnętrzne. Oczekujemy powołania Jednolitego Sądu Patentowego do 2016 r. i jednolitego systemu ochrony patentowej. Będzie to mieć ogromny wpływ na uzyskiwanie i egzekwowanie praw patentowych przez firmę Canon oraz jej konkurentów w UE. Kontynuowaliśmy współpracę nad stworzeniem regionalnej centrali własności intelektualnej, szkoląc odpowiednich pracowników w centrali i spółkach krajowych w regionie EMEA. W roku 2013 przeprowadziliśmy wymiany personelu między Canon Europe a Canon Inc., w celu umocnienia współpracy i dzielenia się doświadczeniem związanym z wyzwaniami, którym stawiają czoła obie firmy. Ochrona marki Markę i reputację chronimy między innymi eliminując ze sprzedaży podrabiane produkty oraz przeciwdziałając importowi produktów firmy Canon nieprzeznaczonych na rynek EMEA, ponieważ takie praktyki mogą wpływać negatywnie na wrażenia użytkowników naszych produktów. Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, takimi jak Światowa Organizacja Celna i INTERPOL, a w ramach branżowej grupy ICCE także z innymi producentami materiałów eksploatacyjnych do przetwarzania obrazów nad dochodzeniami w sprawie importu i sprzedaży podrabianych towarów. W roku 2013 w regionie EMEA uczestniczyliśmy w 84 akcjach policji, otrzymaliśmy 172 powiadomień celnych oraz przejęliśmy sztuk podrobionych produktów. Wykryliśmy i podjęliśmy działania przeciwko witrynom internetowym i kontom społecznościowym zajmującym się sprzedażą podrobionych produktów Canon lub podszywającym się pod prawdziwe witryny Canon. Przeprowadziliśmy 48 szkoleń dla służby celnej i policji oraz dokonaliśmy rejestracji celnej na Białorusi, co umożliwia tamtejszym służbom celnym skuteczniejsze zajmowanie podejrzanych produktów opatrzonych marką Canon. Prawa człowieka i standardy pracy W tej dziedzinie przedsięwzięliśmy dwa ważne kroki. Mamy konkretny Kodeks etyczny dostawcy, który odwołuje się do standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy (zobacz rozdział Dostawcy i partnerzy powyżej), a w styczniu 2014 r. firma Canon EMEA przystąpiła do programu ONZ Global Compact, co podkreśla znaczenie, jakie przywiązujemy do ochrony tych praw i przestrzegania innych zasad. Obecnie opracowujemy wskaźniki bazowe na potrzeby sprawozdawczości. W celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie poszanowania praw człowieka w codziennej działalności biznesowej oraz skutecznego postępowania z zażaleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi wzięliśmy udział w projekcie badawczym zorganizowanym przez CSR Europe, a także w ogólnoeuropejskich warsztatach z udziałem innych dużych firm. W 2013 r. nie złożono żadnych zażaleń na naszą firmę w związku z poszanowaniem praw człowieka. Dialog z interesariuszami Za kluczowych interesariuszy uznaliśmy grupy wskazane jako najważniejsze przez naszą spółkę nadrzędną Canon Inc. Prowadzimy z nimi dialog przy użyciu różnych środków, takich jak ankiety i inne fora. W celu określenia najważniejszych spraw dla naszych interesariuszy będziemy prowadzić w 2014 r. dialog z poszczególnymi grupami, a o jego wynikach poinformujemy w następnym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Klienci Dostawcy Społeczności lokalne Organizacje - pozarządowe (NGO) Canon Inc. Władze krajowe i lokalne INTERESARIUSZE Inne firmy Pracownicy Udziałowcy i inwestorzy Wyższe uczelnie i instytucje naukowe W 2013 r. opracowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy nowe wewnętrzne wytyczne dotyczące pozyskiwania artykułów promocyjnych. Zawierają one między innymi porady dotyczące wyboru produktów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wytyczne zawierają wymaganie rejestracji w chińskich urzędach celnych wszelkich markowych artykułów promocyjnych pozyskiwanych z Chin, aby można je było zidentyfikować jako oryginalne produkty zakupione przez Canon. Ściśle współpracujemy z organizacjami ochrony konsumentów w całym regionie EMEA, aby zapobiec importowi produktów marki Canon, które nawet jeśli są oryginalne, nie są przeznaczone do sprzedaży w regionie EMEA. Produkty te, importowane i sprzedawane bez zgody firmy Canon przez kilka podmiotów, mogą pogorszyć wrażenia użytkowników, a tym samym zaszkodzić naszej marce i reputacji. Produkty takie mogą nie mieć instrukcji obsługi w docelowym języku i zawierać niebezpieczne akcesoria innych producentów montowane przez sprzedawców w celu dostosowania produktu do rynku EMEA na przykład zasilacze. 18 Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku

19 Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku 19 BIZNES

20 Canon EMEA sprzedaż do klientów w 116 krajach Globalna sprzedaż netto wg regionów w 2013 r. Pracownicy w latach Ameryka Płn. i Płd % Japonia 19.19% Europa 30.15% Azja i Oceania 22.27% Nasza regionalna siedziba główna znajduje się w czterech lokalizacjach: Wielkiej Brytanii, Holandii (2) i Niemczech Po wykorzystaniu tego raportu prosimy o przekazanie go do recyklingu. Zdjęcia na stronach 2, 8, 12, 16 oraz 19 zostały zrobione przez pracowników firmy Canon z Niemiec, Włoch, Szwajcarii oraz z Canon Europe. Więcej informacji o firmie Canon i zrównoważonym rozwoju można uzyskać pod adresem Opinie i pytania dotyczące tego raportu lub działań firmy Canon EMEA na rzecz zrównoważonego rozwoju prosimy przesyłać na adres: W naszym raporcie wykorzystaliśmy ten symbol do oznaczenia dodatkowych informacji dostępnych na naszej stronie internetowej. Wersja PDF tego raportu zawiera hiperłącza. Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com Canon Europa N.V., 2014 Canon Polska Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera Warszawa Polska Tel: Fax:

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT ZAANGAŻOWANIE DLA ŚRODOWISKA Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi i jednocześnie naszym głównym produktem. Dlatego jesteśmy wysoce świadomi tego, jak ważna jest

Bardziej szczegółowo

POSTAW SWOJĄ FIRMĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU

POSTAW SWOJĄ FIRMĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU POSTAW SWOJĄ FIRMĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU DOŁĄCZ DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO PARTNERSFIRST FIRMY ZEBRA WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ ZEBRA DLACZEGO ZEBRA? Oferujemy najszerszy wybór innowacyjnych rozwiązań do druku i

Bardziej szczegółowo

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat Podarujmy naszym dzieciom czysty świat MINIMALIZACJA ODPADÓW EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW ZRÓWNOWAŻONA GOSPO- DARKA ZASOBAMI LEŚNYMI OGRANICZANIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA TROSKA O DOBRO SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne w Europie Biurowy sprzęt komputerowy (IT) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.

Zielone Zamówienia Publiczne w Europie Biurowy sprzęt komputerowy (IT) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. Zielone Zamówienia Publiczne w Europie Biurowy sprzęt komputerowy (IT) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. Zawartość Wprowadzenie Zużycie energii Etykiety Kryteria Koszt całkowity Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Supplier Qualification System (SQS)

Supplier Qualification System (SQS) Supplier Qualification System (SQS) globalna widoczność dostawców firmy Shell www.shell.com/supplier/qualification Supplier Qualification System (SQS) Shell ceni sobie relacje z dostawcami, a dzięki pomocy

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Na koniec, chcę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Grupy PGNiG, którzy byli zaangażowani w wypracowanie

Na koniec, chcę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Grupy PGNiG, którzy byli zaangażowani w wypracowanie Szanowni Państwo, na jesieni 2008 roku Grupa Kapitałowa PGNiG ogłosiła nową strategię biznesową w perspektywie 2015 roku i równocześnie przystąpiła do opracowania i wdrożenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Jakie nowe korzyści są dostępne? Korzyści obejmują m.in. dostęp do specjalistów ds. technicznych i zasobów działu

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko Prawda czy fałsz? Jako użytkownicy papieru możemy mieć trudności ze wskazaniem, co jest prawdą w odniesieniu do wpływu papieru na środowisko naturalne.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Wprowadzenie W DS Smith zobowiązani jesteśmy do prowadzenia naszej działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Całość naszych działań

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

PARTNERSFIRST PRZEGLĄD PROGRAMU

PARTNERSFIRST PRZEGLĄD PROGRAMU PARTNERSFIRST PRZEGLĄD PROGRAMU PARTNERSFIRST TO PROGRAM PATRONACKI SPECJALNIE OPRACOWANY DLA NASZYCH PARTNERÓW, ABY POMAGAĆ IM PODNOSIĆ WARTOŚĆ SPECJALISTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ DO DRUKU FIRMY ZEBRA I ZWIĘKSZAĆ

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Strona1 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Kraków, 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

UN Photo/Larry Barns GLOBAL IMPACT ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W METLIFE

UN Photo/Larry Barns GLOBAL IMPACT ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W METLIFE UN Photo/Larry Barns GLOBAL IMPACT ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W METLIFE Podstawą odpowiedzialności społecznej biznesu jest zarządzanie, które minimalizuje ryzyko, utrwala stabilność finansową i umożliwia

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

Wizja, Misja, Strategia i Wartości

Wizja, Misja, Strategia i Wartości Wizja, Misja, Strategia i Wartości Nasza wizja Być najlepszą na świecie firmą w branży farb i lakierów dzięki stałemu dostarczaniu wysokiej jakości, innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań cieszących

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy Dostawcy Dbamy o to, aby filozofia działania naszych partnerów biznesowych była zgodna z naszymi wartościami. Pracujemy razem w oparciu o przejrzystą Politykę Zakupową. Współpracujemy z ponad 500 dostawcami

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Usługa Outsourcing u IT

Usługa Outsourcing u IT Usługa Outsourcing u IT Kilka słów o działalności firmy PHU Pejotex Przemysław Jewiak Tel. 511-766-420 Mail: biuro.pejotex@gmail.com Biuro: 25-557 Kielce ul. Turystyczna 11/7 NIP: 661-210-90-79 REGON:

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Głównym celem konkursu ekologicznego placówki CREDCHEM Network jest przybliżenie kształcenia zawodowego do treści związanych z gospodarką.

Głównym celem konkursu ekologicznego placówki CREDCHEM Network jest przybliżenie kształcenia zawodowego do treści związanych z gospodarką. KONKURS EKOLOGICZNY CREDCHEM NETWORK PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY 2. INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI 2.1 Zamysł założenia metodyczno organizacyjne Głównym celem konkursu ekologicznego placówki CREDCHEM Network

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Austria Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater.

MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater. MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater.com OFERTA HANDLOWA Szanowni Państwo, firma MindsEater z powodzeniem

Bardziej szczegółowo