Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku"

Transkrypt

1 Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku canon-europe.com

2 Spis treści 3 List od Prezydenta i Dyrektora Generalnego firmy Canon w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki 4 Informacje o firmie Canon 6 Jak wspieramy klientów 8 Środowisko 12 Społeczeństwo 16 Biznes Ten symbol wskazuje, że więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej Zdjęcie na okładce: Alexandra Dias Fernandes Canon DIGITAL IXUS 870 IS 2 Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku

3 Nieustające wyzwania ekonomiczne Canon nie ustaje w rozwoju Rokus van Iperen Miło mi poinformować, że pomimo nieustających trudności spowodowanych światową sytuacją gospodarczą i presją na budżety klientów - zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych - firma Canon w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) utrzymała rentowność w roku W dużej mierze zawdzięczamy ten sukces naszym pracownikom, za co pragnę im wszystkim szczerze podziękować. Strategiczna wizja firmy Canon w regionie EMEA to Wzbogacanie życia i biznesu poprzez rozwiązania do obrazowania. Nasze rozwiązania i usługi usprawniają pracę klientów, przyczyniają się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju, tworzą wartość, zaspokajają wymagania społeczeństwa oraz interesariuszy, ułatwiają także konsumentom prowadzenie wybranego stylu życia, a firmom - odpowiedzialne wykorzystywanie nowych możliwości rozwojowych. W rozdziale Jak wspieramy klientów przedstawiamy przykłady rozwoju klientów, który stał się możliwy dzięki naszemu podejściu do zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to nieodłączny element kultury firmy Canon - naszej filozofii Kyosei, strategii i sposobu prowadzenia działalności. W styczniu 2014 r. firma Canon EMEA przystąpiła do programu ONZ Global Compact (UNGC). Decyzja ta podkreśla nasze nieustające zaangażowanie na rzecz praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją, a także nadaje mu ramy formalne. Przejęcia i integracja Program integracji z firmą Océ zakończył się już we wszystkich krajach oprócz Francji (gdzie potrwa do 2014 r.). Połączenie oferty produktów zaczyna już przynosić korzyści, a szczególnie mocną pozycję zyskały w 2013 r. produkty z dziedziny druku profesjonalnego oraz usługi Canon Business Services. W roku 2013 ukończyliśmy także przejęcie I.R.I.S. Group. Dzięki temu możemy lepiej pomagać klientom w zarządzaniu informacjami, oferując im zarówno rozwiązania outsourcingowe, jak i optymalizację procesów biznesowych. 1 Można je przesyłać na adres podany na tylnej okładce. Od dobrze do znakomicie Nasza działalność opiera się na solidnych podstawach, ale nie możemy spocząć na laurach i poprzestać na tym, co jest zaledwie dobre naszym celem jest dążenie do doskonałości. Jedna z naszych głównych strategii polega na zwiększaniu wartości biznesowej działalności klientów za pośrednictwem naszych usług. Usługi zarządzania drukiem czy outsourcing procesów biznesowych umożliwiają klientom optymalizację procesów, zwiększenie efektywności, bardziej ekonomiczne działanie oraz rozwijanie firmy. Nieustannie doskonalimy swoje produkty, rozwiązania i usługi, dlatego też rozpoczęliśmy trzyletni program bardziej bezpośredniego angażowania pracowników w rozwój naszej działalności. Ten program zmiany postaw realizujemy pod hasłem Pursuing Excellence (Dążenie do doskonałości) i osobiście czuwam nad jego przebiegiem. Ma on na celu umocnienie i zdynamizowanie kultury przedsiębiorczości. Aby to osiągnąć, zwiększamy zaangażowanie pracowników i umożliwiamy im współpracę oraz dzielenie się wiedzą z myślą o szybszym zaspokajaniu potrzeb klientów i rynku. W 2013 r. zwiększyliśmy kompetencje lokalnej kadry kierowniczej w celu przyspieszenia procesów decyzyjnych. Rozpoczęliśmy program zarządzania talentami w celu rozpoznania i rozwijania zalet naszego personelu oraz identyfikacji potrzeb w zakresie pozyskiwania osób z zewnątrz. Zorganizowaliśmy też w całym regionie spotkania aktywizujące pracowników. Zachęcamy pracowników do zgłaszania innowacyjnych pomysłów, a dwa razy do roku organizujemy konferencje, na których prezesi zarządów spółek krajowych dzielą się swoim doświadczeniem. Dialog z interesariuszami W niniejszym raporcie stosujemy się ponownie do wytycznych Global Reporting Initiative G3.1. Przygotowując się do wdrożenia wytycznych G4 w 2014 roku, będziemy inicjować dialog w ramach spotkań bezpośrednich, ankiet internetowych oraz przy użyciu innych mechanizmów, aby poznać kwestie najistotniejsze z punktu widzenia naszych interesariuszy. Wyciągnęliśmy też wnioski z ankiety dla pracowników (zob. rozdział Społeczeństwo ) oraz z rozmów z klientami instytucjonalnymi. Pracownicy podkreślali znaczenie zarządzania talentami i efektywnością, podczas gdy klienci jasno stwierdzali, że oczekują od firmy Canon zrozumienia ich działalności, proponowania innowacji sprzyjających jej rozwojowi oraz dotrzymywania obietnic. W kolejnym raporcie przedstawimy postępy dialogu z interesariuszami. Nagrody i wyróżnienia W uznaniu jakości produktów, renomy marki, relacji z pracownikami oraz skuteczności zarządzania śladem węglowym firma Canon otrzymała branżowe nagrody na szczeblu światowym, europejskim oraz krajowym. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Informacje o firmie Canon oraz innych częściach niniejszego raportu. Z ogromną przyjemnością dodałem do naszych corocznych Nagród Prezydenta Firmy Canon EMEA nagrodę za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Pierwszą Nagrodę Prezydenta za Zrównoważony Rozwój uzyskała firma Canon Norwegia dzięki nominacjom do pierwszej dziesiątki Najlepszych Pracodawców instytutu Great Place to Work w latach 2009, 2011 i Pod koniec 2013 roku odnotowaliśmy początki ożywienia gospodarczego w kilku krajach, ale na uzdrowienie gospodarki przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jestem przekonany, że umacnianie naszej działalności i prowadzenie jej w sposób odpowiedzialny będzie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju firm klientów oraz wzmacniać naszą nieustającą rentowność. Będę wdzięczny za propozycje i uwagi dotyczące naszych działań. 1 Rokus van Iperen Prezydent i Dyrektor Generalny firmy Canon w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki LIST OD PREZYDENTA Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku 3

4 INFORMACJE O FIRMIE CANON Canon Europa N.V. jest spółką zależną w pełni należącą do japońskiej firmy Canon Inc. oraz odpowiadającą za sprzedaż i marketing produktów, usług i rozwiązań Canon w ponad 116 krajach w regionie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (EMEA). Zatrudniamy około osób. W 2013 roku łączna sprzedaż netto firmy Canon EMEA stanowiła 30,1% (1125 miliarda jenów) łącznej sprzedaży netto firmy Canon na świecie. Nasza strategia Celem naszej strategii jest trwały, rentowny rozwój naszej firmy oraz naszych klientów. W związku z tym budujemy dział rozwiązań i usług, opracowujemy technologie, które umożliwiają klientom wykorzystanie zalet zarządzania obrazami i informacjami, a także umacniamy swoje zasadnicze zdolności biznesowe. Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest zgodne z filozofią Kyosei firmy Canon wspólne życie i praca dla dobra ogółu i łączy się ono ze strategią korporacyjną firmy Canon Inc. Jest ono odzwierciedlane w naszych podstawowych celach biznesowych, a jego realizację przedstawiamy w rozdziałach Biznes, Środowisko i Społeczeństwo. Nieodłącznym elementem naszej strategii jest dbałość o zrównoważony rozwój. W związku z tym staramy się pomóc klientom w osiąganiu ich własnych celów biznesowych oraz celów związanych ze zrównoważonym rozwojem; umożliwiamy uwiecznianie, dokumentowanie i rejestrowanie świata otaczającego użytkowników, zapewniając korzyści w wymiarze społecznym - szczególnie dzięki działaniom w branży medycznej i w sektorze publicznym. Na podstawie strategii firm Canon Inc. i Canon EMEA oraz opinii przekazywanych przez klientów, pracowników i pozostałych interesariuszy zidentyfikowaliśmy możliwości i zagadnienia mające największe znaczenie dla naszej działalności Najważniejsze z nich to: sprzyjanie lojalności i zaufaniu klientów dzięki istotnej roli, jaką odgrywamy na naszych rynkach, a także stosowaniu zdrowych praktyk biznesowych; wspieranie zrównoważonego rozwoju naszych klientów; zmniejszanie niepożądanego wpływu naszej działalności oraz produktów w całym ich cyklu eksploatacyjnym na środowisko; identyfikowanie i rozwijanie talentów w naszej firmie; gotowość na przyszłe wyzwania; działanie na rzecz rozwoju gospodarczego w szerszej skali; a także rozwiązywanie problemów w naszych lokalnych społecznościach. W ciągu 2014 r. pragniemy zainicjować dialog z interesariuszami, by lepiej rozumieć istotne dla nich sprawy. Zagrożenia i wyzwania Z działalnością w 116 krajach wiążą się zarówno szanse, jak i zagrożenia. Zapewnianie klientom produktów i usług, które ułatwiają im elastyczne wykorzystywanie obrazów, sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu oraz zaspokajaniu lokalnych potrzeb. Jednak musimy także stawiać czoła następującym wyzwaniom: makroekonomia - w szczególności fluktuacje kursów wymiany walut; zmienne i zróżnicowane podejście ustawodawców - aby identyfikować nowe przepisy i odpowiednio na nie reagować, musimy koordynować działania na rzecz zgodności z nimi na szczeblu krajowym, regionalnym i centralnym; zarządzanie zróżnicowanym gronem dostawców - zaktualizowaliśmy warunki dla dostawców i wprowadziliśmy ujednolicony Kodeks etyczny dostawców uwzględniający kwestie zrównoważonego rozwoju; 4 Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku Produkty, usługi i rozwiązania Nasze rozwiązania do przetwarzania obrazu są cenione zarówno przez klientów indywidualnych, jak i przez małe i duże firmy oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa, ponieważ pomagają im w wykorzystywaniu zalet obrazu cyfrowego w życiu osobistym i w działalności biznesowej. Nasza oferta usług i produktów obejmuje usługi zarządzania drukiem oraz rozwiązania biznesowe, takie jak outsourcing procesów i rozwiązania do przechowywania obrazów, a także aparaty fotograficzne i kamery dla amatorów i profesjonalistów (w tym do produkcji telewizyjnej), drukarki, skanery i urządzenia wielofunkcyjne, plotery wielkoformatowe, produkcyjne systemy dla profesjonalnych drukarni, półprzewodniki, medyczny sprzęt do obrazowania, kamery kompaktowe i projektory. zmiany klimatyczne i zagrożenia ekologiczne - w celu ich minimalizacji stosujemy różne podejścia. Firma Canon Inc. stara się na przykład zredukować niepożądany wpływ produktów na środowisko, zwiększając jednocześnie ich funkcjonalność, a firmy Canon Inc. i Canon EMEA zmniejszają swój ślad węglowy, stosując system zarządzania środowiskowego, który otrzymał w skali światowej certyfikat zgodności z normą ISO Zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi to klęski żywiołowe, które mogą negatywnie wpłynąć na dostępność produktów. W związku z tym zwiększamy odporność naszej logistyki oraz wprowadzamy lepsze systemy prognozowania i dystrybucji w celu usprawnienia procesów logistycznych, magazynowania produktów dla klientów i przepływu środków pieniężnych (dotyczy to np. sprzedawców detalicznych produktów konsumenckich). Zarządzanie Najwyższym organem zarządzającym firmy Canon EMEA jest Biznesowa komisja rewizyjna ds. operacyjnych firmy Canon Europe (Canon Europe Operations Business Review, CEOBR), na której czele stoi Prezydent i Dyrektor Generalny Rokus van Iperen i w której zasiadają szefowie działów finansowych oraz biznesowych. Organ ten wyznacza strategię, cele, kryteria oceny efektywności oraz struktury zarządzania organizacją z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, konfliktów interesów oraz zasad prowadzenia działalności.

5 Za kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem odpowiada Szef ds. Prawnych, Własności Intelektualnej i Zrównoważonego Rozwoju (Chief of Legal, Intellectual Property and Sustainability) zasiadający w Komitecie Operacyjnym Canon Europe (Canon Europe Operating Committee, CEOC), na którego czele stoi również Rokus van Iperen. Ogólną odpowiedzialność za realizację programu zrównoważonego rozwoju ponosi Rokus van Iperen, który zajmuje także stanowisko Starszego Dyrektora Operacyjnego firmy Canon Inc. Koordynacją zrównoważonego rozwoju w firmie Canon EMEA zajmuje się Grupa ds. Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Group), poprzednio nosząca nazwę Grupy ds. Środowiska i Bezpieczeństwa Produktów (Environment and Product Safety). Cele związane ze zrównoważonym rozwojem są odzwierciedlane w średniookresowych planach jednostek i pionów biznesowych zatwierdzanych przez CEOC, a następnie są wdrażane na szczeblu krajowych i regionalnych oddziałów handlowych (NSO i RSO). Od 2014 platforma celów stała się bardziej elastyczna, dzięki czemu NSO i RSO mogą zaspokajać potrzeby lokalnych interesariuszy oraz odpowiednio minimalizować niepożądany wpływ swojej własnej działalności. Realizację tych celów będzie monitorować Grupa ds. Zrównoważonego Rozwoju. Nagrody i wyróżnienia W 2013 r. firma Canon zajęła 35. miejsce w rankingu Najlepsze marki globalne Interbrand ze względu na innowacyjność w dynamicznie rozwijającym się sektorze oraz 30. pozycję w rankingu Najlepsze ekologiczne marki globalne Interbrand. Jurorzy przyznali nam to miejsce w uznaniu dla filozofii Kyosei i zalecili bardziej intensywną komunikację naszych działań proekologicznych - tak też będziemy postępować. Zajęliśmy czwarte miejsce w badaniu szkodliwych emisji powodowanych przez firmy międzynarodowe na tle naukowo opracowanych celów. Badanie to przeprowadziły organizacje ClimateCounts oraz Center for Sustainable Organizations. Badacze przeanalizowali emisje powodowane przez działalność operacyjną 100 międzynarodowych firm w latach Spośród 100 firm 49 (w tym firmę Canon) uznano za rozwijające się w sposób zrównoważony i mające szanse na redukcję emisji dwutlenku węgla zgodnie z naukowo opracowanymi celami, tak aby przeciwdziałać niebezpiecznym zmianom klimatycznym. Spośród tych 49 firm Canon oraz 24 inne podmioty odnotowały wzrost obrotów towarzyszący redukcji emisji CO 2 W uznaniu ekonomicznego wpływu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i zaangażowania społecznego w Holandii firma Canon otrzymała w 2013 r. nagrodę Deshima Netherlands Award. Nagrody te są przyznawane co dwa lata w celu podkreślenia znaczenia sukcesów japońskich inwestorów w Holandii. Już 13. rok z rzędu czytelnicy Reader s Digest uznali Canon za najbardziej godną zaufania markę aparatów fotograficznych w Europie. Firma Canon została ponownie liderem w raporcie 2 Magic Quadrant 2013 firmy Gartner dotyczącym zarządzania usługami druku. Sprawozdawczość Nasz raport jest zgodny z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI) 3.1 na poziomie B. Pełną tabelę GRI z dodatkowymi informacjami można znaleźć pod adresem Us/sustainability/sustainability_reports/. Nie ubiegaliśmy się o akredytację zewnętrzną. W przyszłości będziemy prowadzić dialog z interesariuszami w celu zidentyfikowania istotnych kwestii w kontekście wytycznych GRI G4. Oczekujemy także na wprowadzenie proponowanych przepisów UE dotyczących sprawozdawczości niefinansowej. Informacje o niniejszym raporcie Jest to piąty doroczny raport dotyczący zrównoważonego rozwoju firmy Canon EMEA. Obejmuje on kalendarzowy rok 2013 i jest przeznaczony dla naszych klientów oraz innych interesariuszy. Raport ten zawiera informacje o działalności zintegrowanej z Canon EMEA firmy Océ, a także o niedawnym przejęciu I.R.I.S. Group. W raporcie nie ujęto Océ Technologies ani innych podmiotów działających w regionie EMEA, ale zależnych od Canon Inc. Poprzednie raporty można znaleźć pod adresem About_Us/sustainability/sustainability_reports/. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące tego raportu oraz działań firmy Canon EMEA na rzecz zrównoważonego rozwoju należy kierować na adres: INFORMACJE O FIRMIE CANON Sprawozdawczość zgodna z najważniejszymi kwestiami ujętymi w normie ISO Ład organizacyjny O firmie Canon i rozwiązaniach dla Biznesu Praktyki z zakresu pracy Społeczeństwo Uczciwe praktyki operacyjne Biznes i Społeczeństwo Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej Społeczeństwo Prawa człowieka Biznes Środowisko Środowisko Zagadnienia konsumenckie Jak wspieramy klientów s4,16 s12 s12,16 s12 s16 s8 s6 2 Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide, Ken Weilerstein, Sharon McNee, Elizabeth Kim, 21 Października 2013 W naszym raporcie wykorzystaliśmy ten symbol do oznaczenia dodatkowych informacji dostępnych na naszej stronie internetowej. Wersja PDF tego raportu zawiera hiperłącza Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku 5

6 Nie zamieniłbym tego plotera za nic w świecie, chyba że Canon zrobi jeszcze lepszy! Gary Knight, fotograf i fotoreporter, o swoim ploterze Canon ipf 9100 Jak wspieramy klientów Pomagamy klientom w wykorzystywaniu wszelkich okazji służących rozwojowi ich firm lub wzbogaceniu stylu życia, wspierając ich wzrost ekonomiczny przy jednoczesnym wzmocnieniu ich zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to zarówno rozwiązań dla użytkowników domowych, jak i dla małych firm czy dużych przedsiębiorstw posiadających wiele oddziałów: od drukarek komercyjnych po systemy druku dla wewnętrznych działów poligraficznych; od drukowania plakatów po skanowanie czeków; od albumów fotograficznych po książki o wyczerpanym nakładzie; od ukierunkowanego marketingu po obsługę faktur. Dysponujemy nie tylko szerokim asortymentem produktów konsumenckich. Połączona oferta marek Canon i Océ to największy w branży katalog produktów i rozwiązań do druku produkcyjnego, dzięki któremu możemy zaspokajać jeszcze więcej potrzeb naszych klientów. O tym, jak wspieraliśmy klientów w roku 2013, świadczą podane poniżej przykłady. Trwałe oszczędności Działająca na skalę światową firma AstraZeneca miała w Wielkiej Brytanii oraz Szwecji wielu różnych dostawców usług druku i urządzeń. Prowadziło to do wysokiego poziomu zużycia energii i papieru. Powstawało też wiele odpadów - zarówno sprzętu, jak i materiałów eksploatacyjnych. Na każde urządzenie przypadało około trzech osób, podczas gdy zalecana w branży liczba użytkowników przypadających na jedno urządzenie to 30. Nieefektywność i brak strategii druku kosztowały firmę dużo pieniędzy. W ścisłej współpracy z firmą AstraZeneca firma Canon opracowała strategię druku, która zapewniałaby odpowiednią jakość usług i funkcjonalność, a jednocześnie zmniejszała koszty i niekorzystny wpływ na środowisko. Ponad 4700 urządzeń biurowych i 40 serwerów druku ustąpiło miejsca zaledwie 1200 urządzeniom wielofunkcyjnym i 8 serwerom, a każdego użytkownika dzieliło od najbliższego urządzenia wielofunkcyjnego maksymalnie 25 metrów. Oprogramowanie MyPrintAnywhere pozwala pracownikom drukować na dowolnym urządzeniu po przeciągnięciu karty identyfikacyjnej, a firmie AstraZeneca monitorować wykorzystanie drukarek. Wzrosło także bezpieczeństwo, ponieważ dokumenty wychodzą z drukarki tylko na żądanie. Przetestowaliśmy ponad 1000 aplikacji używanych przez firmę AstraZeneca w celu zapewnienia ich zgodności z naszymi rozwiązaniami. W płynnym wprowadzeniu zmian pomogły też szkolenia użytkowników i program komunikacyjny. Ankieta przeprowadzona wśród pracowników potwierdziła, że wdrożenie zakończyło się sukcesem, a firmy Canon i AstraZeneca omawiają obecnie realizację tej usługi w biurach na całym świecie. Roczne oszczędności środowiskowe od roku 2012: zmniejszenie liczby wydrukowanych stron o 34 miliony zmniejszenie zużycia energii o ponad kwh zmniejszenie emisji CO 2 o ponad 260 ton. 6 Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku

7 Niewidoczne zabezpieczenia W przeciwdziałaniu oszustwom pomagają dostosowywane ustawienia zabezpieczeń, atrament widoczny w świetle ultrafioletowym oraz tusz rozmazujący się wskutek prób manipulacji. Pod widzialną warstwą druku można też dodać niewidoczną warstwę zabezpieczającą. Nasz najnowszy skaner czeków imageformula CR-190i wykrywa obrazy zarówno standardowe, jak i widoczne w świetle ultrafioletowym, które mogą służyć do weryfikacji autentyczności tego środka płatniczego. Outsourcing zwiększający wartość usług Dział Canon Business Services (CBS) oferuje usługi outsourcingu procesów biznesowych dostosowane do potrzeb firm i instytucji. Obejmują one między innymi zarządzanie danymi i informacjami, ukierunkowany marketing i zarządzanie relacjami z klientami. Pomaga to firmom w zwiększaniu efektywności w ekonomiczny sposób oraz w rozwoju biznesowym. Na przykład we Francji CBS współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami non-profit nad zarządzaniem relacjami z ofiarodawcami. Nasi specjaliści weryfikują dane ofiarodawców, obsługują wpłaty i wystawiają zaświadczenia do celów podatkowych dla ponad trzech milionów ofiarodawców, którzy w roku 2013 wpłacili ponad 2 miliony EUR. Dzięki outsourcingowi tych procesów organizacje non-profit optymalizują wartość bazy aktywnych ofiarodawców i mogą lepiej zarządzać relacjami z darczyńcami. Mogą lepiej dobierać grupę docelową kampanii służących pozyskiwaniu funduszy oraz komunikacji skierowanej do ofiarodawców. To zaś oznacza większe wykorzystanie dotacji na cele statutowe. Działalność w branży druku komercyjnego Pomagamy wewnętrznym działom druku wysokonakładowego i komercyjnym drukarniom takim jak wydawcy, drukarnie książek i gazet w bardziej elastycznej i wydajnej pracy. 1. Cyfrowe rozwiązania do druku redukują powstawanie odpadów i umożliwiają produkcję w małych nakładach, a nawet druk pojedynczych książek na żądanie. Jeden z klientów firmy Canon drukuje przy użyciu najnowszego systemu ColorStream tygodników w 500 odmianach, których nakłady zaczynają się już od 200 egzemplarzy. Są to czasopisma zawierające wiadomości lokalne i inne informacje dostosowane do czytelników. 2. W ośrodku Customer Experience Centre w Niemczech zorganizowaliśmy imprezy dla klientów z sektora komercyjnego, aby pomóc im w jak najefektywniejszym korzystaniu z naszych produktów i rozwiązań. Klienci mogli zapoznać się z naszą ofertą i zaprezentować swoje sukcesy osiągnięte dzięki rozwiązaniom firmy Canon. Była to również okazja do omówienia najnowszych innowacji technicznych, trendów branżowych i przyszłych wyzwań. 3. W sześciu nowych przewodnikach dla kierowników wewnętrznych działów poligraficznych zamieściliśmy strategiczne i praktyczne porady, które mają wspomóc rozwój i promocję usług wśród klientów wewnętrznych oraz podnieść wartość, jaką dział wnosi do firmy. Pomocne w maksymalizacji tej wartości jest zrozumienie, kiedy lepiej drukować we własnym dziale poligraficznym, a kiedy zamawiać takie usługi na zewnątrz. Wsparcie partnerów Znaczna część obrotów firmy Canon pochodzi z kanału sprzedaży pośredniej obejmującego dystrybutorów i sprzedawców. Aby pomóc im w rozwoju działalności, oferujemy wsparcie, zasoby oraz wyznaczonego opiekuna. W naszym portalu PartnerNet partnerzy mogą znaleźć przygotowane dla nich informacje, takie jak broszury, materiały do salonów, dane techniczne i studia przypadków. Za pośrednictwem portalu PartnerNet jest też dostępna specjalna wersja serwisu Canon Learning Portal, która oferuje szkolenia online i materiały pomocnicze. Organizujemy także coroczne imprezy dla europejskich partnerów kategorii Premier. Klienci coraz częściej pytają naszych partnerów o sprawy związane ze zrównoważonym rozwojem. W związku z tym udostępniliśmy partnerom dodatkowe narzędzia i informacje na ten temat. Jest to między innymi internetowy kurs rozwijający świadomość ekologiczną oraz specjalne materiały dla salonów sprzedaży. Gdy liczy się każda sekunda Specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kopenhadze leczą najtrudniejsze przypadki urazów w Danii. O ratowaniu życia pacjentów decydują często sekundy i dostęp do odpowiedniego sprzętu. Gdy zespół szpitalnego ośrodka ratunkowego projektował nowy, specjalny blok urazowy, wybrał trzy cyfrowe systemy radiologiczne firmy Canon, w tym jeden do montażu sufitowego. O wyborze przesądziła łatwość manewrowania tymi urządzeniami przy unieruchomionych pacjentach. Zdjęcia rentgenowskie rejestrowane przez stałe i przenośne płaskie detektory panelowe można niemal natychmiast wyświetlać w dowolnym miejscu. Specjalnie opracowany Canon Picture and Archiving Communication System umożliwia zespołowi szpitalnego ośrodka ratunkowego szybkie i łatwe wyświetlanie, dystrybuowanie, archiwizację i wywoływanie z pamięci wszystkich zdjęć diagnostycznych w skali całego szpitala. Serwis i pomoc techniczna Klienci indywidualni i instytucjonalni mogą w razie potrzeby korzystać z naszego ogólnoeuropejskiego centrum kontaktu. Ośrodek ten oferuje pomoc w 17 językach klientom z 22 krajów. W 2013 r. jego asystenci obsłużyli ponad 2,5 miliona zgłoszeń telefonicznych i owych. Klienci instytucjonalni mają także do dyspozycji samoobsługowy portal dostępny całodobowo, przez siedem dni w tygodniu. Asystenci starają się w miarę możliwości rozwiązywać problemy klientów za pierwszym razem. Czasami jednak konieczne jest przekazanie sprawy na szczebel regionalny lub umówienie wizyty serwisanta na miejscu. Nowe urządzenie przenośne daje serwisantom pełny wgląd w zgłoszenie klienta. Dzięki temu mogą szybciej rozwiązywać problemy i efektywniej planować wizyty, a tym samym zmniejszać emisje CO 2. JAK WSPIERAMY KLIENTÓW Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku 7

8 Silvio Franchini Canon PowerShot S110 Środowisko Ograniczenie oddziaływania na środowisko Już od wielu lat firma Canon projektuje i oferuje produkty, rozwiązania oraz usługi minimalizujące negatywny wpływ na środowisko. Z przeprowadzonego w UE badania (Flash Eurobarometer 367) wynika, że klienci w całej Europie są zainteresowani kupowaniem zielonych produktów. 80% respondentów odpowiedziało, że często lub co pewien czas kupuje produkty przyjazne dla środowiska, a w skali całej UE 89% uczestników badania uznało, że kupowanie takich produktów może korzystnie wpływać na środowisko. Staramy się zmniejszać negatywny wpływ naszych produktów na środowisko od fazy ich projektowania po wycofanie z eksploatacji, w cyklu produkcja eksploatacja przetwarzanie. Wpływ na środowisko wywierają stosowane przez nas surowce, procesy produkcyjne, dystrybucja, eksploatacja produktów przez klientów, utylizacja oraz podejmowane przez nas działania. Firma Canon Inc. stawia sobie za cel zmniejszenie emisji CO 2 w ciągu całego cyklu życia produktów o 1,4% rocznie (w odniesieniu do poziomu bazowego z 2011 r.). W 2012 r. udało się jednak osiągnąć redukcję 4-procentową, głównie dzięki usprawnieniu dystrybucji. W związku z tym cel na 2013 r. został wyznaczony na poziomie 3% względem roku Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku

9 Zwiększamy efektywność pracy własnej i klientów Produkcja Produkty sprzedawane w regionie EMEA są wytwarzane w Azji, Kanadzie, Holandii i Niemczech. Wszystkie zakłady produkcyjne na świecie podlegają bezpośrednio firmie Canon Inc. Cele związane z redukcją emisji wyznaczamy sobie na etapie projektowania. Staramy się na przykład zmniejszać masę i objętość produktów, co przekłada się na zmniejszenie zużycia materiałów opakowaniowych i usprawnienie logistyki, a tym samym na zmniejszenie emisji CO 2. W niektórych modelach urządzeń PIXMA, imagerunner ADVANCE i szerokoformatowych ploterów imageprograf wykorzystujemy ponownie tworzywa sztuczne odzyskane ze źródeł firmy Canon. Urządzenia z serii PIXMA MG5500 z 2013 r. a MP540 z 2008 r. Przetwarzanie Zapobieganie globalnemu ociepleniu Produkcja Efektywne wykorzystanie zasobów Ograniczanie obciążenia dla środowiska Wyeliminowanie substancji niebezpiecznych Eksploatacja ŚRODOWISKO mniejsza emisja CO 2 ** mniejszy dzienny pobór mocy* 28% 50% lżejsze 22% 4% mniejsze 12% mniej materiałów opakowaniowych * Dane szacunkowe na podstawie drukarki podłączonej do komputera PC kablem USB, wyłączonej przez 16 godzin i włączonej przez 8 godzin, drukującej 10 stron w kolorze lub pozostawionej w trybie gotowości. ** Od produkcji po utylizację, bez eksploatacji. Eksploatacja Pomagamy klientom w wykorzystywaniu zalet ekologicznych naszych produktów, usług i rozwiązań w celu zmniejszenia ich niepożądanego wpływu na środowisko oraz kosztów. Wspieramy klientów w realizacji ich celów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego. W związku ze zmianami modeli biznesowych klienci mogą teraz częściej brać sprzęt w leasing oraz korzystać z outsourcingu procesów biznesowych. Nasze usługi pomagają im w maksymalizacji efektywności i stymulują rozwój. Na przykład nasz Zespół ds. Usług Zarządzania Drukiem analizuje najpierw zasoby sprzętowe i potrzeby klienta w zakresie druku, a następnie projektuje system firmy Canon, który maksymalizuje wartość i korzyści biznesowe, zmniejszając jednocześnie koszty. Zespół Canon Business Services zarządza procesami biznesowymi klientów w modelu outsourcingowym, usprawniając je i generując dodatkowe możliwości biznesowe oraz sprzyjając rozwojowi firm. Jako specjaliści w dziedzinie przetwarzania obrazu potrafimy zaoferować najlepsze rozwiązania i usługi, tak aby najskuteczniej zaspokajać potrzeby klientów (zob. rozdział Jak wspieramy klientów ). Nieustannie staramy się pomagać klientom w oszczędzaniu energii podczas korzystania z naszych produktów. W tym celu eliminujemy czas rozgrzewania i zmniejszamy pobór mocy w trybie uśpienia. Poniżej przedstawiamy konkretne przykłady oszczędności energii i papieru. Energia Niektóre kompaktowe aparaty fotograficzne (np. Powershot A1400) są wyposażone w tryb ekologiczny, który przyciemnia ekran po 30 sekundach i wyłącza aparat po trzech minutach. Po jednym naładowaniu baterii użytkownicy mogą zrobić więcej zdjęć, dzięki czemu zmniejsza się częstotliwość ładowania i zużycie energii. Aparat można szybko włączyć ponownie, używając dowolnego przycisku. Nasze najnowsze kompaktowe projektory instalacyjne XEED zużywają znacznie mniej mocy niż porównywalne produkty mniej niż 1 W w trybie gotowości i zaledwie 365 W podczas działania (model WUX450). Ich niewielkie wymiary ułatwiają instalację, a nowy projektor o krótkim rzucie XEED WUX400ST może wyświetlać duży obraz o przekątnej 100 cali (około 2,5 m) z odległości zaledwie 1,2 m. Pilot zdalnego sterowania zawiera przycisk ECO umożliwiający łatwe przełączanie trybów intensywności lampy: niskiego i wysokiego, a także ułatwiający dostęp do ustawień zarządzania energią Nasze plotery szerokoformatowe PlotWave 340 i 360 są wyposażone w technologię Radiant Fusing firmy Océ, dzięki czemu niemal w ogóle nie wymagają nagrzewania, a pierwszy wydruk pojawia się już po 40 sekundach, co oszczędza czas i energię. Drukarki A4 i urządzenia wielofunkcyjne firmy Canon uzyskały nagrodę niezależnego instytutu Buyers Laboratory Inc w zimowym sezonie roku 2014 jako Linia urządzeń wielofunkcyjnych A4 roku pod względem efektywności energetycznej. Nagrody za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej uzyskały też trzy urządzenia i-sensys oraz jedno imagerunner ADVANCE. Produkty do przetwarzania dokumentów w formacie A4 firmy Canon nieustannie potwierdzają, że stanowią odpowiednią propozycję dla klientów dbających o minimalizację zużycia energii powiedział Pete Emory, szef ds. testów laboratoryjnych w BLI. Niemal 100% badanych produktów firmy Canon zakwalifikowało się do oznaczenia ENERGY STAR 1.1 (oznaczenie ENERGY STAR w UE jest przyznawane produktom wyróżniającym się największą efektywnością energetyczną). Specyfikacja ENERGY STAR 2.0 została opublikowana w Europie w kwietniu 2014 r., a firma Canon zgłasza do certyfikacji wszystkie produkty dostępne obecnie na rynku, dążąc do utrzymania podobnego wskaźnika procentowego. Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA w 2013 roku 9

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

Committed to More. Korporacyjny raport zrównoważonego rozwoju UPS za rok 2014

Committed to More. Korporacyjny raport zrównoważonego rozwoju UPS za rok 2014 Committed to More Korporacyjny raport zrównoważonego rozwoju UPS za rok 2014 Firma UPS jest światowym liderem w branży logistycznej. Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie łańcucha

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce rynek środowisko ład korporacyjny miejsce pracy społeczność Coca-Cola HBC Polska Raport rynek miejsce pracy społeczność www.coca-colahellenic.pl odpowiedzialnosc.spoleczna@cchellenic.com Spis treści środowisko

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu ABB za rok 2001 Program Zrównoważonego Rozwoju

Streszczenie Raportu ABB za rok 2001 Program Zrównoważonego Rozwoju ABB A5 (PL) 02-10-11 10.22 Sida 1 Streszczenie Raportu ABB za rok 2001 Program Zrównoważonego Rozwoju ABB A5 (PL) 02-10-11 10.22 Sida 2 Spojrzenie na ABB ABB jest światowym liderem w zakresie technologii

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU RAPORT 2013 RAPORT SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 2013 SPIS TREŚCI Oświadczenie Comarch skierowane do interesariuszy firmy w zakresie raportowania kwestii pozafinansowych...

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Praktyczne metody transformacji struktury organizacji poprzez nowe sposoby pracy Alan Greenberg & Andy Nilssen Wainhouse Research

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Spis treści Czym są zrównoważone zamówienia publiczne i jakie korzyści wynikają z ich stosowania?...5 Zrównoważone zamówienia

Bardziej szczegółowo

Raport zrównowa onego rozwoju Kompanii Piwowarskiej

Raport zrównowa onego rozwoju Kompanii Piwowarskiej Raport zrównowa onego rozwoju Kompanii Piwowarskiej Obejmuje dane za rok finansowy F14 (12 miesi cy od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.). 2014 Źródło słodu do naszego piwa. Żniwa, pole jęczmienia

Bardziej szczegółowo

XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju Projekt Biznesowy "Budowanie Strategii Komunikacji Opartej o Wartości Społeczno-Środowiskowe dla Pożycz.pl" Autorstwa: Hao Cai Anna Huskowska Kamila

Bardziej szczegółowo

Innowacje. Sztuczna inteligencja. Business Intelligence. Przy wigilijnym stole. Czasopismo dla Klientów Raben Group

Innowacje. Sztuczna inteligencja. Business Intelligence. Przy wigilijnym stole. Czasopismo dla Klientów Raben Group autoportret Czasopismo dla Klientów Raben Group grudzień / 2014 www.raben-group.com / www.freshlogistics.com.pl Innowacje Różne oblicza rozwiązań zmieniających świat Sztuczna inteligencja na dłoni 8 13

Bardziej szczegółowo

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Ranking odpowiedzialnych firm Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland w w w. g a z e t a p r a w n a. p l Studium przypadku Cadbury Wedel ranking odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo