Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia ul. Piłsudskiego 226, Zagórze, Tel , (032) fax (032) osoba do kontaktu: Sławomir Kadłuczka Okres realizacji projektu 01/10/ /08/2014

2 Opis projektu Grupę docelową stanowi 330 osób (165 K, 165 M) pracujących w zawodzie lekarza (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) z własnej inicjatywy uczestniczących w szkoleniach poza godzinami pracy. Projekt skierowany jest do grup docel. z obszaru woj. śląskiego: osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na terenie woj. śląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę org. Na obszarze woj. śląskiego. Osoby te mogą być zatrudnione w oparciu o umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. Nabór uczestników projektu (UP) będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających wymogi gr. docel. i prow. Będzie (odrębnie dla każdego rodzaju szkoleń) na podst. Regulaminu rekrutacji dostępnego u projektodawcy. Proces rekrutacji będzie uwzględniał zasadę równych szans, w tym równości płci. 50% miejsc w każdym rodzaju szkoleń zostanie zarezerwowanych dla K, 50% dla M. rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły od dnia rozpoczęcia proj. Do wyczerpania limitu miejsc (po wyczerpaniu tworzona będzie lista rezerwowa). Potencjalni UP będą mogli zgłaszać chęć udziału w szkol.: składając deklarację udziału (osobiście lub pocztą) w biurze proj. Lub poprzez moduł rekrut. Na str. Internet. Proj. W przypadku gdy liczba chętnych na szkolenie przewyższy liczbę miejsc o zakwalif. UP zdecydują kolejno: nieuczestniczenie dotychczas w szkol. Z diagnostyki USG; niekorzystanie dotychczas z pomocy EFS, kolejność zgłoszeń. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) będą mogli stanowić nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach proj. (w 10-os gr. szkol. max 2 osoby, w jednym rodzaju szkoleń max 22 os., a w całym proj. max 66 os. od jednego pracodawcy). Charakter. UP: wiek: osoby dorosłe po 25 r.ż (zawód lekarza wymaga skończenia studiów med.), status zaw.: os. obecnie zatrudnione, w zaw. Lekarza, chcące podnieść swoje kwalif. Poprzez udział w szkoleniach; wykszt.: wyższe med. Formy wsparcia: 1. Szkolenia specjalistyczne z zakresu: USG jamy brzusznej USG szyi i tarczycy USG naczyń krwionośnych

3 Tytuł Projektu Szkolenia szansą na rozwój WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ul. Al. Najświętszej Maryi Panny 24/8, Częstochowa tel: (34) osoba do kontaktów: Olga Dargiel tel.: (34) Okres realizacji projektu 01/10/ /07/2014

4 Opis projektu Projekt skierowany jest do 80 dorosłych osób pracujących i/lub mieszkających na terenie woj. śląskiego, które z własnej inicjatywy uczestniczą w szkoleniach poza godzinami pracy z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Głównym celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez 80 osób, w tym 45K pracujących w woj. śląskim do potrzeb rynku pracy do r. Rekrutacja prowadzona będzie każdorazowo przed rozpoczęciem edycji szkoleniowej z danego zakresu. Warunek uczestnictwa: złożenie kompletów dokumentów, które można składać osobiście w biurze projektu lub poczta tradycyjną Kryteria wyboru: kolejność zgłoszeń, potwierdzenie zatrudnienia, potwierdzenie nie prowadzenia działalności gospodarczej. Inne kryteria dostosowane do konkretnych szkoleń. Formy wsparcia: - warsztaty interpersonalne; - język angielski z elementami języka technicznego; - operator obrabiarek CNC podstawowe oraz zaawansowane; - administrator baz danych; - programista baz danych.

5 Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach al. W. Korfantego 66/6, Katowice tel / fax Osoba do kontaktów roboczych: Sebastian Wawrzoła Okres realizacji projektu 01/03/ /12/2014

6 Grupę docelową projektu stanowi 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego powyżej 18 r. życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gosp. uczestniczących we wsparciu z własnej inicjatywy. Uczestnikami projektu będą członkowie przynależący do służb ratowniczych tj. WOPR, PSP, OSP, służb mundurowych, Ratownictwa Medycznego, GOPR oraz TOPR legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do służb ratowniczych. Ze względu na wskazane dysproporcje płci w 25% wsparciem objęte zostaną kobiety (30K i 90M). Rekrutacja - odbywać się będzie w Biurze Projektu WOPR w Katowicach w wyznaczone dni robocze do g osobiście, owo i pocztą. Rekrutacja będzie ciągła do zebrania grupy kwalifikujących się osób na każdą edycję (+20% lista rezerwowa), z których wyłonieni zostaną uczestnicy/czki zgodnie z kryteriami: miejsce zamieszkania i/lub pracy na terenie woj., zgoda na przetwarzanie danych osobowych, status os. pracującej (zaświadczenie o zatrudnieniu), członkostwo w służbach ratowniczych, wiek 18+, kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla kobiet). Formy pomocy: Każdy z uczestników/czek weźmie obligatoryjnie udział w szkoleniu a i dwóch fakultatywnych spośród b, c i d, a 50% z najlepszymi wynikami egzaminów ratowniczych w kursie e. Opis projektu a. Ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych WSiP - Program: cieki wodne, sprzęt, bezpieczeństwo, autoratownictwo, techniki ratownicze stosowane na WSiP, ćwiczenia dynamiczne na naturalnym cieku wodnym w sytuacjach pozorowanych, test teoretyczny-test wyboru, test praktyczny. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. stopień ratownika WOPR dla członków WOPR. b. Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego - Program: wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów, silniki i urządzenia napędowe, prace bosmańskie, locja śródlądowa, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska, licencje motorowodne, manewrowanie jachtem motorowym, egzamin. Wymagania dla trenerów: min. patent Instruktora PZMiNW i/lub stopień Starszego Sternika Motorowodnego (praktyka). Warunki rozpoczęcia: min.18lat. c. Szkolenia Ratownictwo z użyciem skutera wodnego - Program: charakterystyka i zasady eksploatacji skutera ratowniczego, zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora skutera ratowniczego, ćwiczenia praktyczne na wodzie, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. Mat. szkol.: skrypt. d. szkolenia Ratownictwo wodne z użyciem łodzi ratowniczej RIB.Program: charakterystyka i zasady eksploatacji łodzi RIB, zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora łodzi RIB, przygotowanie załogi łodzi RIB do pracy, czynności obsługowe przed/po pracy, ćwiczenia praktyczne na wodzie desant ratowniczy, podpływanie do osoby tonącej, podejmowanie na pokład osoby tonącej, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. e. Szkolenie Kierowca prawa jazy kat. C - Program: bezpieczna jazda, zagrożenia z ruchem drogowym, użytkowanie pojazdu, zasady ruchu drogowego, przepisy, cz. praktyczna jazd. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a, pozytywny wynik badań lekarskich.

7 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu W POGONI ZA ŻYWIOŁEM szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych i WOPR województwa śląskiego WND-POKL /11 Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach al. W. Korfantego 66/6, Katowice tel / fax Osoba do kontaktów roboczych: Sebastian Wawrzoła Okres realizacji projektu 01/03/ /12/2014

8 Grupę docelową stanowić będzie 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego powyżej 18r.ż z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą uczestniczących we wsparciu z własnej inicjatywy. Uczestnikami projektu będą członkowie przynależący do OSP i WOPR woj. śląskiego legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do OSP/WOPR. Ze względu na wskazane dysproporcje płci w 7% wsparciem objęte zostaną kobiety (8K i 112M). Rekrutacja - Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w Biurze Projektu WOPR w Katowicach w wyznaczone dni robocze do g osobiście, owo i pocztą tradycyjną. Rekrutacja będzie ciągła do zebrania grupy kwalifikujących się osób na każdy cykl szkoleniowy (+5os.lista rezerwowa), z których wyłonieni zostaną uczestnicy/czki zgodnie z kryteriami: miejsce zamieszkania i/lub pracy na terenie woj., zgoda na przetwarzanie danych osobowych, status os. pracującej (zaświadczenie o zatrudnieniu), przynależność do OSP/WOPR, wiek 18+, kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla kobiet). Kryteria merytoryczne: miejsce zamieszkania obszar wiejski lub miejsko-wiejski +10 pkt. z uwagi na zagrożenia powodziowe tych terenów. Formy pomocy: Każdy z uczestników/czek weźmie obligatoryjnie udział w szkoleniu a i dwóch fakultatywnych spośród b i c oraz d i e Opis projektu a. Ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych WSiP - Program: cieki wodne, sprzęt, bezpieczeństwo, autoratownictwo, techniki ratownicze stosowane na WSiP, ćwiczenia dynamiczne na naturalnym cieku wodnym w sytuacjach pozorowanych, test teoretyczny-test wyboru, test praktyczny. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. stopień ratownika WOPR dla członków WOPR. b. Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego - Program: wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów, silniki i urządzenia napędowe, prace bosmańskie, locja śródlądowa, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska, licencje motorowodne, manewrowanie jachtem motorowym, egzamin. Wymagania dla trenerów: min. patent Instruktora PZMiNW i/lub stopień Starszego Sternika Motorowodnego(praktyka). Warunki rozpoczęcia: min.18lat. c. Szkolenia Ratownictwo na ciekach i akwenach z zastosowaniem technik linowych) - Program: wyposażenie osobiste ratownika, liny rodzaje i zastosowanie, węzły ratownicze, techniki budowy stanowisk, zasady prowadzenia asekuracji z zastosowaniem lin, zjazd i wychodzenie na linie, sprzęt ratowniczy, techniki ratownicze i linowe, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. d. Szkolenia Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Program zgodny z : podstawy prawne, bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, badanie wstępne, resustytacja, defibrylacja, wstrząs, inne stany nagłe, urazy, obrażenia, taktyka działań ratowniczych, ewakuacja z miejsca zdarzenia, symulacje, psychologiczne aspekty wsparcia, egzamin teoretyczny i praktyczny. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a. e. Szkolenie Kierowca prawa jazy kat. C - Program: bezpieczna jazda, zagrożenia z ruchem drogowym, użytkowanie pojazdu, zasady ruchu drogowego, przepisy, cz. praktyczna jazd. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a., pozytywny wynik badań lekarskich.

9 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Operator wózka widłowego i obsługi magazynu - wsparcie szkoleniowe pracowników woj. śląskiego WND-POKL /11 Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. ul. Szopienicka 58, Katowice tel/fax Osoba do kontaktów roboczych: Iwona Włodarz Okres realizacji projektu 01/01/ /10/2014

10 Opis projektu Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operatora wózka widłowego (96os.) oraz operatora wózka widłowego z obsługą magazynu (24os.) przez pracowników woj. śląskiego do r. Uczestnikami projektu będzie 120 pracowników powyżej 18 r.ż. zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj.śląskiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział.gosp. uczestniczących z własnej inicjatywy we wsparciu poza godzinami pracy. W szkoleniu kierowcy wózków widłowych weźmie udział 96os., a kierowcy wózków widłowych z obsługą magazynu 24os., w tym min. 6 kobiet. Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w sektorze MŚP jak i dużych firmach o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach. Rekrutacja: Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc na edycję szkoleniową (+3 osoby na liście rezerwowej) do IV2014r. Kryteria formalne:os.pracująca i/lub mieszkające w woj.śląskim (zaświadczenie o zatrudnieniu), stanowisko pracy (uzasadnienie kandydata o korzyściach nabycia nowych, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji), zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń. Wsparcie kobiet w dostępie do szkoleń uznawanych jako męskie realizowane będzie poprzez zapewnienia pierwszeństwa udziału w projekcie (min.6k). Kandydaci po wypełnieniu ankiety rekrutacyjnej,zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji i dostarczeniu wymaganych dokumentów do Biura Projektu w Mysłowicach - pocztą lub osobiście (czynne w dni robocze do oraz w dwa dni do 17.00) - wypełnią ankietę ex ante określającą oczekiwania wobec projektu, obecnie posiadane umiejętności i korzyści nabycia nowych. Osobą odpowiedzialną za rekrutację będzie pracownik administracyjno-biurowy. Podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w pierwszym dniu szkolenia stanowi rozpoczęcie udziału w projekcie. Działania rekrutacyjne prowadzone będą poprzez wysyłkę pism, ulotek i plakatów do m.in. związków zawodowych, urzędów pracy współpracujących z firmami, pracodawców branży przemysłowej i logistycznej celem zachęcenia pracowników do podnoszenia kwalifikacji, informacje na stronie www, publikacje ogłoszeń w poczytnej prasie regionalnej oraz w internecie. Formy wsparcia: - szkolenie kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych, - szkolenie kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych wraz z obsługą magazynu

11 Tytuł Projektu Śląska Akademia Administratorów IT WND-POKL /11 Beneficjent ALTKOM Akademia S.A. Dane teleadresowe biura projektu ul. Chłodna 51, Warszawa tel fax osoba do kontaktów roboczych: Jan Putz Okres realizacji projektu 01/11/ /08/2014

12 Opis projektu Grupa docelowa to kadry IT osób po 18r.ż. (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), pracuj./mieszk. w woj. śląskim (wg K.c.), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć uzysk. certyfikatów administrowania SSK. Struktura zatrudnieni w IT dotyczy płci w WŚ uzasadnia ujęcie min.20%k w proj. poprawi to ich wizerunek zawodowy wobec kolegów po fachu, w tym ewentualnie podwładnych, oraz obecnych/przyszłych pracodawców. Uczestnicy projektu to osoby bez certyfikatów kompetencji zawodowych, zatrudnieni jako administratorzy SSK lub chcące pracować w tej roli. Warunkiem rekrutacji i uczestników określi Regulamin (dostępny w Biurze Proj. i na www proj.). Kwalifikowalność UP będzie weryfikowana na podst. dokumentów potwierdzających spełnienie ww. kryteriów (m.in. podpisane umowy z UP, deklaracja uczestników., ankiety, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych). UP niezakwalifikowany do danej edycji z braku miejsc będą przyjęci prioryt. na kolejną edycję (tworzenie list rezerw.). Przy trudnościach w zrekrutowano planowanej liczby UP Altkom wzmocni dział. prom. inf., m.in. przez bezpośrednio kontakty z instytucjami rynku pracy i reg. oddz. Pol. Tow. Informat., oraz przeprowadzi dodatkowy nabór wg ww. kryt. Każdy/a UP obowiązek korzysta z wszystkich szkoleń w ramach danej ścieżki, przygotowanie do egz., i otrzyma profesjonalnego materiału edukacyjnego(autoryzowane), umożliw. utrwalanie wiedzy w indywidualnym czasie (podczas szkol. i po ukończ.). Potwierdzenie nabycia kompetencji będą certyfikaty (po pozyt. zdaniu egz.) Ścieżka A: CERT. ADMINISTRATOR RedHat Linux 5 edycji (5gr*8os) *Podst. administr. syst. RedHat Linux (40h) **Administr. RedHat Linux (32h) Po pozyt. wyniku egz. cert. Red Hat Certified System Administrator Ścieżka B: CERT. INŻYNIER SYSTEMOWY REDHAT 3 ed. (3gr*8os) *Zaawans. administracja syst. RedHat Linux (40h) **RedHat Linux dla inż. systemowych (40h) Egz. po każdym szkol. pozyt. wynik 2 egz. umożliwia uzysk. cert. RedHat Certified Engineer Ścieżka C: CERT. SPECJALISTA TECHNOLOGII Microsoft SBS 4 ed. (4gr*8os) *Konfiguracja, zarządz. i utrzymanie Windows Server 2008 (40h) **Implementacja i administr. Windows SBS 2008 (40h) Po pozyt. wyniku egz. cert. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows SBS 2008

13 Ścieżka D: CERT. SPECJALISTA TECHNOLOGII Active Directory 5 ed. (5gr*8os) *Konfiguracja, zarządz. i utrzymanie Windows Server 2008 (40h) ** Rozwiąz. problemów Windows Server 2008 ADD Services (40h) Po pozyt. wyniku egz. cert. (MCTS): Win2008 Active Directory Ścieżka E: CERT. SPECJALISTA TECHNOLOGII Microsoft Windows 7 4 ed. (4gr*8os) *Konfiguracja i administr. stacji roboczej Windows 7 (40h) **Wsparcie techn. użytkowników i aplikacji w Windows 7 (40h) Po pozyt. wyniku egz. cert. MCTS: Windows 7 Ścieżka F: CERT. SPECJALISTA TECHNOLOGII SIECIOWYCH 5 ed. (5gr*8os) *Konfiguracja, zarządz. i utrzymanie Windows Server 2008 (40h) **Rozwiąz. problemów z infrastr. sieciową Windows Server 2008 (40h) Po pozyt. wyniku egz. cert. MCTS: Win2008 Network Infrastructure Ścieżka G: ITIL ZARZĄDZANIE SERWISAMI IT 5 edycji (5gr.*10os.) *Podst. zarządz. usługami IT szkol. autorskie (24h) **Gra symulacyjna Apollo na licencji CA (8h) Po pozyt. wyniku egz. cert. ITIL Foundation V3

14 Tytuł Projektu Nowoczesny personel WND-POKL /11 Beneficjent Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach Dane teleadresowe biura projektu ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 42/319, Tychy tel/fax osoba do kontaktów roboczych: Krzysztof Sykta Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014

15 Opis projektu Projekt skierowany jest do 120 pracujących mieszkańców Śląska w wieku [78 K - min. 65%, 42 M], charakteryzujących się relatywnie niskim wykształceniem (średnie) i kwalif.typowymi dla sposobu pracy w minionych latach i sektorze przemysłowym (ndst obsługa komputera, brak komunikacji w jęz. obcych, komunikacja pionowa, brak indywid. inicjatywy i efektyw.planowania pracy zespole). Funkcjonują one na trudnym, konkuren.rynku pracy i żeby zachować zatrud., awansować lub zmienić pracodawcę muszą nieustannie podnosić kwalifikacje. Ze względu na długi okres projektu przyjęto, że projekt ukończy cn. 95 % UP, 114 (74k, 40m) ze 120 os. [5 % ryzyk]. Cel główny projektu: Dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności co najmniej 114 os. pracujących z terenu WŚl (74K,40M), z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji do k. 12/2014 Rekrutacja: prowadzona w 4 turach naboru (4 edycje x po 3 grupy szkol. x 10 os) w okresie od 4-5, i 3-4, , poprzedzona kampanią promocyjną [ogłoszenia, plakaty, ulotki, spotkania informacyjne w zakładach pracy, mailing do firm członkowskich i współpracujących blisko 150 firm zatr. ok. 6 tys. osób], posiadająca charakter bezstronny, z jasnymi zasadami aplikowania, przebiegająca w następujących fazach: a) ogłoszenie terminów rekrutacji, udostępnienie w siedzibie Wnioskodawcy, na stronie www Projektu regulaminu, wzorów umów oraz dokumentacji aplikacyjnej: wniosku, oświadczeń. b) przyjmowanie wniosków w biurze projektu, osobiście, drogą pocztową. Wypełnienie testu motywacyjnego, zbadanie poziomu umiejętności językowych osobiście, w trakcie spotkań grupowych; c) selekcja formalna [zaśw. z zakładu pracy, miejsce zameldowania, wiek; poprawność wypełnienia wniosku aplikacyjnego, kompletność]. d) selekcja merytoryczna wg nast. kryteriów: niskie doświadczenie zawodowe, do 10 lat +5 pkt, do 5 lat + 10 pkt, wykształcenie maks. średnie +10 pkt, zawodowe + 20 pkt, wynik testu motywacyjnego +20. W przypadku równej ilości punktów decyduje wysokość uzyskana w ramach testu, następnie kolejność zgłoszeń. e) ogłoszenie wyników list rankingowych oraz rezerwowych osobno dla K i M w celu uzyskania wsk. projektowych (78K-42M). f) podział uczestników wg grup zaawansowania - w każdym naborze na 3 grupy po średnio 10 osób (łącznie 4 nabory x 3 grupy x 10 os os.) W przypadku problemów z naborem nastąpi intensyfikacja spotkań informacyjnych, zakup dodatkowych ogłoszeń, marketing bezpośredni. Formy wsparcia: - warsztaty motywacyjno-interpersonalne; - kurs językowy (angielski, niemiecki, francuski, włoski); - kurs komputerowy.

16 Tytuł Projektu Certyfikowani administratorzy sektora ICT wsparciem śląskiego biznesu WND-POKL /12 Beneficjent ALTKOM Akademia S.A. Dane teleadresowe biura projektu ul. Chłodna 51, Warszawa tel fax osoba do kontaktów roboczych: Jan Putz Okres realizacji projektu 01/12/ /11/2014

17 Opis projektu Gr. docelowa (GD) proj.: 141 samozatr./mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora ICT (prowadzące działalność w obszarze TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE, kluczowym dla rozwoju gospodarki regionu, wskazanym w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na l : PKD 62.0 i/lub 63.1 i/lub 63.9, posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, którzy oddelegują 200 (min. 15% K) samozatr./pracow. (um. o pracę), pracujących i/lub zamieszkujących (zgodnie z KC) na terenie woj. śląskiego. 100% GD będą stanowiły MŚP nie korzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddz i PO KL w l przez WUP w Katowicach.. REKRUTACJA otwarta, prowadzona zg. z zasadą równości szans K i M; zgłoszenia: do momentu skompletowania ostatniej grupy szkol.; kontakt z biurem proj.: pon.-pt Rekrutacja zostanie poprzedzona kampanią inf.-prom. (reklama w Internecie, telemarketing, w tym mailing). Ze względu na GD nacisk zostanie położony na reklamę internetową i bezp. kontakt z GD (telemark., spotkania), przy aktywnym zachęcaniu do udziału w proj. K. Przejrzystość zasad rekrutacji i równości szans zapewni dostępny w biurze i na www Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w proj. określający zasady udziału, tj.: 1.prowadzenia naboru i przyjmowania formularzy zgłoszeniowy (w biurze projektu, pocztą, faxem). 2.kryt. formalne (weryfikacja PKD i statusu przedsiębiorstwa MŚP ICT oraz jedn.org. w woj. śląskim-ośw. i wypis z KRS-u lub ewidencji; delegowanie pracow.-ośw. i lista; możliwości uzyskania pomocy de minimis-ośw. i formularz) i wymagane dok. (podpisanie: umowy, zgody na przetwarzanie danych osobowych, wypełnionych ankiet, deklaracji uczestnictwa, oświadczeń). 3.tworzenia listy podst. oraz rezerwowej: -kryt. pierwszeństwa firmy delegujące K -kryt. uzupełniające: kolejność zgłoszeń 4. kryt. meryt. dot. weryfikacji i szczeg. analizy potrzeb szkol. wszystkich UP, w tym: -wiedzy bazowej na podst. testu kompetencyjnego dot. administrowania IT -wiedzy dot. tematyki szkol. Na szkol. zakwalifikowane zostaną osoby, które wypełnią test z zakresu wybranej ścieżki szkol. na poziomie niższym niż 50% poprawnych odp. Przeprowadzone zostaną szkol. ogólne, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami MŚP (wybór tematyki, certyfikacja kompetencji). Zaplanowano 5 ścieżek szkol. (A, B, C, D i E), w ramach każdej z nich UP musi przejść wszystkie szkol, które za wyj. warsztatów przygotowawczych do egz. będą prowadzone jako autoryzowane, czyli realizowane na podst. umowy licencyjnej z firmą Red Hat/Microsoft określającej międzynarodowy standard nauczania technologii (programy zajęć, podręczniki, certyfikowani trenerzy, ośrodek

18 szkol. i wyposażenie). A. Certyfikowany Administrator RedHat Linux- 63h, 8os./grupę, 5 edycji 1. Podstawy administracji systemem RedHat Linux-35h 2. Administracja RedHat Linux-28h Egzamin i certyfikat (EiC): Red Hat Certified System Administrator B. Certyfikowany Specjalista Technologii Active Directory - 91h, 8os./grupę, 5 edycji 1.Konfiguracja, zarz. i utrzymanie Windows Server h 2.Rozwiązywanie problemów Windows Server 2008 Active Directory DS. -35h 3.Warsztat przedegzaminacyjny -21h (EiC): Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server 2008 Active Directory C. Cert. Spec. Techn. Sieciowych - 91h, 8os./grupę, 5 edycji 1.Konfiguracja, zarz. i utrzymanie Windows Server h 2.Rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieciową Windows Server h 3.Warsztat przedegz.-21h EiC: MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure D. Cert. Administrator Baz Danych - 77h, 8os./grupę, 5 edycji 1. Instrukcje zapytań T-SQL dla MS SQL Server h 2. Utrzymanie bazy danych MS SQL Server h 3. Warsztat przedegz.-21h EiC: MCTS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance E. Cert. Admin. Exchange h, 8os./grupę, 5 edycji 1.Konfiguracja, zarz. i utrzymanie Windows Server h 2.Konfiguracja, zarz. i utrzym. MS Exchange Server h 3.Warsztat przedegz.-21h EiC: MCTS: MS Exchange Server 2010, Configuration Zajęcia (śr. 14 dni szkol./m-c) prowadzone będą w 8-os.gr., 7h dziennie w terminach dogodnych dla UP na terenie woj. w zależności od wyniku rekr. organizowany będzie wynajem sal. Podczas zajęć dostępny będzie catering (przerwy kawowe i lunch), zakupione zostaną podręczniki oraz skrypty.

19 Tytuł Projektu Spawanie od A do Z WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu AT GROUP S.A. ul. Chopina 10, Gliwice tel: 32/ fax: 32/ osoba do kontaktu: Anna Kukla Okres realizacji projektu 01/09/ /08/2014 Opis projektu Celem głównym projektu jest nabycie kompleksowych specjalistycznych uprawnień spawalniczych przez 90 pełnoletnich osób pracujących, zamieszkałych lub pracujących w woj śląskim. Projekt kierowany jest do pracujących, pełnoletnich os fizycznych, zamieszkujących lub pracujących w woj. śląskim z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających podstawowe uprawnienia spawalnicze TIG 141 moduł I oraz aktualne badania lekarskie. Rekrutacja prowadzona będzie za pośrednictwem prasy, Internetu i osobistych spotkań specj. ds. rekrutacji z przedsiębiorcami i zatrudnionymi w przedsiębiorstwach pracownikami. Potencjalni uczestnicy zostaną poinformowani o warunkach udziału i o kryteriach rekrutacji Zainteresowani będą mogli wypełnić ankietę. i przygotować pozostałe dokumenty. Komunikacja odbywać się będzie osobiście, telefonicznie, faxem lub e- mailem. Osoby, które otrzymają najwyższą ilość punktów wg przyjętych kryteriów otrzymają zaproszenie do udziału w projekcie

20 Tytuł Projektu Profesjonalna księgowość WND-POKL /11 Beneficjent Centrum Szkoleniowo-Doradcze i Rozwoju Zawodowego Dane teleadresowe biura projektu Michowice 119, Głuchów tel/fax: osoba do kontaktu: Adam Przybył Okres realizacji projektu 01/02/ /07/2014 Celem głównym projektu jest podwyższenie kompetencji z zakresu księgowości/rachunkowości przyczyniające się do wzrostu ich atrakcyjności zawodowej. Projekt skierowany jest do 120 pracujących osób dorosłych, zatrudnionych/zamieszkałych w woj. śląskim w rozumieniu KC. Będą to osoby powyżej 50r życia wykonujące zadania zawodowe z zakresu księgowości oraz rachunkowości. Rekrutacja: dokumenty można pobrać ze strony internetowej projektu lub podczas spotkań informacyjnych. Opis projektu Formy wsparcia: szkolenia szkolenia komputerowe szkolenia z umiejętności interpersonalnych indywidualny coaching

21 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Planowanie strategiczne szansą na sukces śląskich MŚP POKL /12 Business Center 1 Anna Kępka ul. Staromiejskiej 2/7, Katowice Tel. (32) Fax. (32) Osoba do kontaktu: Anna Kępka Okres realizacji projektu 01/01/ /08/2014 Opis projektu Celem głównym projektu jest poprawa zdolności 50 śląskich MSP do planowania długookresowego rozwoju poprzez świadczenie 2720 h doradztwa strategicznego w okresie Projekt skierowany do 40 małych i 10 średnich firm posiadających siedzibę/jednostkę organizacyjną w województwie śląskim, działające w obszarach zgodnych z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata : technologie dla ochrony środowiska, informacyjne i telekom., medyczne, transport i infrastruktura transportowa (PKD: C.21, C.32.5, E.36, E.38, E.39, F.41, F.42, F.43, H.49, J.61, J.62, J.63, M.71, M.72, M.74, P B). Grupę Docelową stanowią w 100% przedsiębiorstwa małe i średnie (w tym os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) i ich pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i POKL w latach przez WUP

22 w Katowicach. Z udziału wykluczeni są uczestnicy POKL 6.2 i 8.1.2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe. Rekrutacja prowadzona będzie przez formularz zgłoszeniowy (dostępny na www projektu i w Biurze Projektu) i dostarczenie go do Biura Projektu. Rekrutacja będzie prowadzona w 7 rundach. 2 etapy weryfikacji: 1. FORMALNA na podst. formularzy zgłoszeniowych, KRS/EDG, prowadzona przez Specjalistę ds. rekrutacji. Weryfikacja: przynależność do PKD, siedziba i miejsce działalności w woj. Śląskim, statusu MSP, reprezentacji firm możliwości udzielenia pomocy de minimis. Wymagane oświadczenia o: pokryciu kosztów usług doradczych z pomocy de minimis, niewykorzystaniu limitu pomocy de minimis, niekorzystaniu ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych i POKL w l przez WUP w Katowicach, nieskorzystaniu ze wsparcia pomostowego POKL 6.2, i nieotrzymaniu pomocy z innych programów operacyjnych na te same wydatki. 2. MERYTORYCZNA: analiza potrzeb doradczych, których celem będzie dostosowanie poziomu zaawansowania doradztwa do potrzeb danego BO (wywiady bezpośrednie/telefon) - pyt. m.in. o główne problemy firm, planowanie strategiczne, znajomość otoczenia, potrzeby i oczekiwania odnośnie usług doradczych; analizy wybranych dokumentów firm. Dodatkowe kryteria: - brak posiadania misji i/lub strategii 2 pkt. - wskazanie zatrudnienia K w kadrze zarządzającej/wyższej i średniej kadrze menadżerskiej 1 pkt. - wcześniejsze niekorzystanie z usług doradczych 1 pkt.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pdziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Spółka Szkoleniowa sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Kurs górnika eksploatacji podziemnej - podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Darmowe szkolenia komputerowe z modułem języka angielskiego lub niemieckiego Zapraszamy na szkolenia komputerowe, udział w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Dane teleadresowe Biura Projektu "GPW S.A. Górą Pracownik Wykwalifikowany!" WND-POKL.08.01.01-24-427/10 Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo