Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3471188"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NILFISK NEPTUNE 7 FA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NILFISK NEPTUNE 7 FA (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi NILFISK NEPTUNE 7 FA Podręcznik użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA Instrukcje obsługi NILFISK NEPTUNE 7 FA Instrukcje użytkowania NILFISK NEPTUNE 7 FA Instrukcja użytkowania NILFISK NEPTUNE 7 FA Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA

2 Skrót instrukcji: 2 Elementy sterownicze Przed pierwszym uruchomieniem Transport Warunki spalania Zablokowanie urzdzenia hamulcem...

3 Monta korbki do bbna z wem oraz do bbna kablowego Napelnianie zbiorników plynem do czyszczenia Zbiornik zapasowy na rodek Nilfisk-ALTO AntiStone Zapobieganie powstawaniu kamienia Napelnianie zbiornika paliwa Podlczenie wa wysokocinieniowego..

4 Podlczenie wa doprowadzajcego wod Zlewanie plynu antyzamarzaniowego Podlczenie wody Podlczenie zasilania elektrycznego Obsluga/Eksploatacja Obsluga...

5 . 325 Podlczenia Wlczanie urzdzenia Regulacja cinienia na lancy Tornado Zastosowanie rodków czyszczcych..

6 Dziedziny zastosowania i metody pracy Uwagi ogólne Typowe zastosowania Transport i przechowywanie Transport..

7 Wylczanie myjki Odlczanie przewodów zasilajcych Zwijanie przewodu elektrycznego i wa wysokocinieniowego oraz skladanie wyposaenia dodatkowego Przechowywanie urzdzenia (zabezpieczenie przed zamarzniciem) Konserwacja.

8 Wskazówki dotyczce konserwacji Harmonogram czynnoci konserwacji Czynnoci konserwacyjne Usuwanie usterek Wskazania na wywietlaczu

9 Wskazania na panelu sterowania Inne usterki Informacje dodatkowe Wykorzystanie zuytego urzdzenia jako surowca wtórnego Gwarancja.

10 . 337 Deklaracja zgodnoci UE Dane techniczne ) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA 1 Wane wskazówki dotyczce bezpieczestwa 1.1 Dla Twojego bezpieczestwa Przed pierwszym uyciem urzdzenia naley dokladnie zapozna si z treci niniejszej dokumentacji. Oprócz instrukcji obslugi oraz odnonych przepisów dotyczcych zapobiegania wypadkom wymagane jest przestrzeganie obowizujcych przepisów bezpieczestwa oraz zasad prawidlowej eksploatacji. Urzdzenie: musi by uytkowane tylko przez osoby, które zostaly odpowiednio przeszkolone w zakresie prawidlowej eksploatacji oraz jednoznacznie oddelegowane do obslugi urzdzenia, musi by obslugiwane pod nadzorem, nie moe by obslugiwane przez dzieci, nie moe by uywane przez osoby niepelnosprawne fizycznie lub umyslowo. PL Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 317 NEPTUNE 7 FA PL OSTRZEENIE Strumie wody pod wysokim cinieniem moe by niebezpieczny. Nie wolno kierowa strumienia w stron osób, zwierzt, podlczonych urzdze elektrycznych lub samego urzdzenia. Delikatne czci wykonane z gumy, tkanin itp. naley czyci ostronie. W celu zapobiegnicia uszkodzeniu powierzchni naley zachowa odpowiedni odstp midzy dysz wysokocinieniow a czyszczon powierzchni. Nie czyci odziey i obuwia na sobie lub na innych osobach. W czasie pracy nosi okulary ochronne. Operator oraz osoby znajdujce si w bezporednim ssiedztwie miejsca prowadzenia prac powinny podj odpowiednie rodki w celu uniknicia ryzyka odniesienia obrae spowodowanych przez odpady wyrzucane w powietrze w czasie czyszczenia. Nigdy nie korzysta z urzdzenia w rodowisku, w którym istnieje zagroenie wybuchem. W razie wtpliwoci prosimy kontaktowa si z lokalnymi wladzami. Ryzyko wybuchu nie naley uywa myjki do rozpylania cieczy latwopalnych. Zabronione jest czyszczenie powierzchni zawierajcych azbest. Naley si upewni, e podczas mycia z czyszczonych przedmiotów nie zostan usunite niebezpieczne, szkodliwe dla otoczenia substancje (np. azbest, olej). Uywa tylko paliwa okrelonego w instrukcji. Nieodpowiednie paliwo moe spowodowa powane niebezpieczestwo. Upewni si, e w pobliu wlotów powietrza nie wystpuj gazy spalinowe. W razie wystpowania w powietrzu gazów spalinowych, pylów oraz aerozoli naley zadba o odpowiednie wyposaenie ochronne. Nie uywa myjki w niewystarczajco wentylowanych pomieszczeniach. Nie wolno dotyka, przykrywa lub umieszcza wa czy te przewodu zasilajcego nad kominem. Nie blokowa spustu w pozycji otwartej. Nie naley wprowadza niebezpiecznych metod pracy. Nie uywa wa wysokocinieniowego do podnoszenia ciarów. Woda pochodzca z myjki wysokocinieniowej nie moe nigdy by

11 wykorzystywana jako woda pitna przez ludzi i zwierzta. Urzdzenie moe pracowa tylko w pozycji pionowej ) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA 2 Opis 2.1 Przeznaczenie Ta myjka wysokocinieniowa jest przeznaczona do uytku profesjonalnego. Mona j uywa do mycia urzdze rolniczych i budowlanych, stajni, pojazdów, zardzewialych powierzchni, itp. Myjka nie posiada atestu pozwalajcego na mycie powierzchni majcych kontakt z ywnoci. Zawsze uywaj myjki w sposób zgodny z zaleceniami opisanymi w instrukcji. Kade uycie myjki inne ni zalecane moe doprowadzi do uszkodzenia myjki lub mytej powierzchni, a take moe doprowadzi do obrae osób obslugujcych myjk. 2.2 Elementy sterownicze Rysunek patrz rozkladana strona na pocztku instrukcji obslugi Lanca spryskiwacza, pistolet i w Uchwyt do odloenia rury natryskowej Panel sterowania Korbka bbna z wem1) Bben kablowy1) Wskanik poziomu napelnienia Zbiornika paliwa Króciec wlewu paliwa Ucho do transportu dwigiem1) Rygiel pokrywy Rygiel drzwiczek Korbka bbna z wem1) Przylcze wa wysokocinieniowego w urzdzeniach bez bbna z wem Wylcznik glówny zimna woda / gorca woda Wywietlacz (temperatura/kody) Regulator temperatury Wskanik - Uzupelnij paliwo Wskanik - Uzupelnij rodek Nilfisk-ALTO AntiStone Wskanik - Termin obslugi przez serwis NNilfisk-ALTO Wskanik - Uzupelnij olej w pompie Dozowanie plynu czyszczcego Manometer Wskanik gotowoci do pracy Kólko samonastawcze z hamulcem Przylcze wody Króciec wlewu plynu niezamarzajcego Króciec wlewu rodka Nilfisk-ALTO AntiStone Zbiornik plynu do czyszczenia B1) Bben z wem1) Bben kablowy1) Króciec wlewu plynu do czyszczenia A Uchwyt do otwierania pokrywy PL Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 319 NEPTUNE 7 FA PL 3 Przed pierwszym uruchomieniem 3. 1 Transport urzdzenia jest zastosowanie podnonika widlowego. Strzalki na rysunku pokazuj najkorzystniejsze punkty do podjechania widlami podnonika. 2. Moliwe jest równie rczne podniesienie maszyny z palety. Jednak ze wzgldu na ciar czynno ta winna by wykonana przez co najmniej 3 osoby. 1. Najbezpieczniejszym sposobem podnoszenia UWAGA Nie wolno podnosi urzdzenia za zbiorniki z tworzywa sztucznego, gdy mog si one oderwa od ramy. Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA

12 Najlepsze punkty do trzymania: na rczce na ramie, pomidzy kólkami przednimi i kólkami samonastawnymi 3.2 Warunki spalania Urzdzenie do czyszczenia wysokocinieniowego zostalo starannie sprawdzone w zakladzie producenta i tak ustawione, aby mialo moliwie najwysz wydajno. Zaklad ley ok. 120 m (390 ft) nad poziomem morza i palnik olejowy jest optymalnie wyregulowany dla tej wysokoci. Jeli miejsce uytkowania urzdzenia ley powyej 1200 m (3900 ft) nad poziomem morza, naley odpowiednio wyregulowa palnik olejowy, aby zapewni bezusterkow eksploatacj i ekonomiczne zastosowanie urzdzenia. W tej sprawie prosimy si zwróci do dealera lub serwisu Nilfisk-ALTO. 3.3 Zablokowanie urzdzenia hamulcem stwierdzenia usterki natychmiast skontaktowa si z dealerem Nilfisk-ALTO. 2. Urzdzenie wolno uruchomi tylko wtedy, gdy jest w nienagannym stanie. 3. Zablokowa urzdzenie hamulcem. 4. Pochylenie, na którym poloone jest urzdzenie do czyszczenia wysokocinieniowego, nie moe przekracza 10o w adn stron. 1. Przed pierwszym uruchomieniem starannie sprawdzi, czy urzdzenie nie wykazuje braków i czy nie jest uszkodzone, a w razie 320 1) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA PL 3.4 Monta korbki do bbna z wem oraz do bbna kablowego 1. Pocign zakrtk zatrzaskow na korbce w kierunku strzalki. 2. Zbki zatrzaskowe korbki ustawi w szczelinach osi bbna z wem/ bbna kablowego. 3. Osadzi korbk na osi. 4. Zablokowa korbk naciskajc zakrtk zatrzaskow. Napelni zbiorniki na plyn do czyszczenia (A) oraz (B) koncentratem plynu. 3.5 Napelnianie zbiornikówdy pitnej po zainstalowaniu odpowiedniego przerywacza próni, typu BA zgodnie z EN Jeli przerywacz próni nie zostal dostarczony w zestawie, naley go zakupi u sprzedawcy. Kiedy woda przeplynie przez zawór BA, nie naley jej traktowa jako wody pitnej. Aby przewód wytrzymywal wartoci szczytowe cinienia, jego dlugo pomidzy przerywaczem próni i myjk wysokocinieniow musi wynosi przynajmniej 12 metrów (min. rednica 3/4 cala). W przypadku zlej jakoci wody (zamulenia itp.) zaleca si zamontowanie na doplywie drobnego filtra wody. Przed podlczeniem do urzdzenia wa doplywowego wody naley przepluka go krótko wod, aby do urzdzenia nie przedostal si piasek i czstki innych zanieczyszcze. poddawa go duym naciskom, nie cign i nie lama. sprawdzi poziom paliwa, oleju i rodka odkamieniajcego Podlczenia Podlczenie lancy do pistoletu natryskowego 1. wylcznik glówny (zimna woda). Na wywietlaczu pojawia si przez czas ok. 1 sekundy symbol,,---". Zapala si silnik. wieci. 2. Ustawi wylcznik glówny (gorca w pozycji woda). 3. Wybra temperatur. 4. Odblokowa i uruchomi pistolet natryskowy. 5. Zapala si palnik. 6. Ustawi wylcznik glówny w pozycji. 4. Wybra temperatur (powyej 100 C). 1. Otworzy pokryw i drzwiczki. 2. Regulacja cinienia na lancy Tornado 1. a rodek czyszczcy zacznie dziala. 4. Wylczy podawanie rodka czyszczcego i kontynuowa spryskiwanie a do momentu, w którym z lancy wydobywa si bdzie czysta woda. 5. Opluka czyszczony przedmiot. Udzialy procentowe przedstawione na rysunku s podane tylko w przyblieniu. Przy zastosowaniach specjalnych (np. dezynfekcja) ilo zassanego rodka do czyszczenia naley ustali przez odmierzenie. Natenie przeplywu wody w urzdzeniu - patrz rozdzial 9.4 Dane techniczne. Przy zastosowaniu rodków czyszczcych podczas uytkowania urzdzenia parowego warto procentowa i stenie bd mniejsze. 1% 3% 1% 3% 5% ca. 5% ca. 1. Wybra plyn (A) lub (B) oraz jego ilo, obracajc pokrtlo do wybranego poloenia. 2. Skierowa strumie na przedmiot przeznaczony do czyszczenia. WSKAZÓWKA Nie wolno dopuszcza do zaschnicia rodków czyszczcych. Moe to spowodowa uszkodzenie czyszczonej powierzchni! W pracy z maszyn naley wykorzystywa wylcznie rodki czyszczce dostarczane lub zalecane przez firm NilfiskALTO. Po wybraniu rodka czyszczcego urzdzenie bdzie podawa rodek zarówno przy wysokim, jak i niskim cinieniu. W celu wydluenia ywotnoci produktu po kadym uyciu rodka chemicznego naley oczyci uklad czyst wod. Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 1 A B NEPTUNE 7 FA PL 5 Dziedziny zastosowania i metody pracy 5.1 Uwagi ogólne Skuteczne czyszczenie wysokocinieniowe mona osign przestrzegajc kilku wskazówek w polczeniu z Pastwa wlasnymi dowiadczeniami w zakresie zastosowa specjalnych. Osprzt oraz rodki czyszczce, o ile zostan poprawnie uyte, mog wzmocni dzialanie czyszczce. Poniej znajdziecie Pastwo kilka podstawowych wskazówek. Grube warstwy zeskorupialych zanieczyszcze mona rozpuci lub rozmikczy, jeli zostan przez pewien czas namoczone. Idealna metoda szczególnie do zastosowa w rolnictwie na przyklad w chlewach. Najwysz skuteczno osiga si uywajc pianowych rodków czyszczcych oraz rodków o odczynie zasadowym. Powierzchni naley spryska roztworem rodka czyszczcego i pozostawi na 30 minut. Po uplywie tego czasu mona znacznie szybciej czyci strumieniem pod wysokim cinieniem. rodkami czyszczcymi oraz pian naley spryskiwa suche powierzchnie, tak aby rodek czyszczcy w stanie nierozcieczonym zostal naniesiony na zanieczyszczenia. W przypadku powierzchni pionowych rodki czyszczce naley nanosi od dolu ku górze, aby unikn zelizgiwania si roztworu rodka czyszczcego podczas nanoszenia. Pozostawi na kilka minut, a nastpnie czyci strumieniem pod wysokim cinieniem. Nie dopuci do zaschnicia rodka czyszczcego. W wyszych temperaturach skuteczno czyszczenia jest wiksza. W szczególnoci latwiej i szybciej mona rozpuci tluszcze oraz oleje. Najlepsza temperatura przy rozpuszczaniu protein wynosi 60 C, olejów i tluszczów 70 do 90 C (Poseidon max. 85 C). W celu pozbycia si trudno usuwalnych warstw zanieczyszcze konieczne jest dodatkowe czyszczenie mechaniczne. Najlepsze efekty przynosi tutaj czyszczenie specjalnymi lancami natryskowymi oraz (wirujcymi) szczotkami myjcymi. Wysokie cinienie nie zawsze jest najlepszym rozwizaniem, a zbyt wysokie cinienie moe uszkodzi powierzchni. Efekt czyszczenia zaley równie od mocy strumienia wody. Cinienie 100 barów jest wystarczajce do czyszczenia pojazdów mechanicznych (w polczeniu z ciepl wod). Strumie wody o wikszej sile umoliwia splukiwanie oraz usuwanie rozpuszczonego brudu Namaczanie Nanoszenie rodków czyszczcych oraz piany Temperatura Czyszczenie mechaniczne Dua sila strumienia wody i wysokie cinienie 328 1) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA PL Typowe zastosowania Rolnictwo Osprzt Dozownik piany Lanca pianowa Powerspeed/ Floor Cleaner Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA

13 Metoda Namaczanie nanie pian na wszystkie powierzchnie (od dolu ku górze) i pozostawi na 30 minut. Usun zanieczyszczenia przy pomocy wysokiego cinienia oraz, w razie koniecznoci, odpowiedniego osprztu. Powierzchnie pionowe czyci od dolu ku górze. Aby usun due iloci nieczystoci, ustawi najwiksze natenie przeplywu wody. W celu zapewnienia higieny uywa wylcznie zalecanych rodków dezynfekcyjnych. rodki dezynfekcyjne nanosi jedynie po calkowitym usuniciu zanieczyszcze. Zastosowanie Stajnie obory, ogrodzenia w chlewach Czyszczenie cian, rodki czyszczce podlóg, instalacji Universal Alkafoam Dezynfekcja Dezynfekcja DES Park samochodowy Traktory, plugi itp. Lanca standardowa. Dozownik rodków czyszczcych. Lanca Powerspeed Lanca wygita oraz myjki do podwozia. Szczotki 1. Nanie rodek czyszczcy na powierzchni w celu rozpuszczenia zanieczyszcze. Nanosi od dolu ku górze. 2. Spluka strumieniem pod wysokim cinieniem. Splukiwa równie od dolu ku górze. W celu oczyszczenia miejsc trudno dostpnych zastosowa osprzt. 3. Aby nie spowodowa uszkodze, delikatne elementy, jak silniki oraz czci gumowe czyci pod niskim cinieniem Pojazdy mechaniczne Osprzt Lanca standardowa. Dozownik rodków czyszczcych. Lanca wygita oraz myjki do podwozia. Szczotki rodki czyszczce Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop 1. Metoda Nanie rodek czyszczcy na powierzchni w celu rozpuszczenia zanieczyszcze. Nanosi od dolu ku górze. W celu usunicia pozostaloci po owadach spryska np. Allosilem, nastpnie spluka pod niskim cinieniem i czyci caly pojazd dodajc rodek czyszczcy. Pozostawi rodek czyszczcy na ok. 5 minut. Powierzchnie metalowe mona czyci rodkiem RimTop. Spluka strumieniem pod wysokim cinieniem. Splukiwa równie od dolu ku górze. W celu oczyszczenia miejsc trudno dostpnych zastosowa osprzt. Uy szczotek. Krótkie lance natryskowe przeznaczone s do czyszczenia silników i wnk kól. Uy wygite lance natryskowe lub myjki do podwozia. Aby nie spowodowa uszkodze, delikatne elementy, jak silniki oraz czci gumowe czyci pod niskim cinieniem. W celu ograniczenia ponownego zabrudzenia nanie wosk w plynie przy pomocy urzdzenia do czyszczenia wysokocinieniowego. Zastosowanie Karoserie samochodów Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 329 NEPTUNE 7 FA PL Budownictwo i przemysl Osprzt Wtryskiwacze piany, lance pianowe, lance standardowe Lanca wygita Glowica czyszczca do zbiorników rodki czyszczce Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Dezynfekcja DES 3000 Metoda 1. Nanie grub warstw piany na such powierzchni. Na powierzchnie pionowe nanosi od dolu ku górze. W celu uzyskania optymalnego efektu pozostawi pian na ok. 30 minut. 2. Spluka strumieniem pod wysokim cinieniem. Wykorzysta odpowiedni osprzt. W celu rozpuszczenia zanieczyszcze splukiwa pod wysokim cinieniem. W celu usunicia zanieczyszcze splukiwa du iloci wody pod niskim cinieniem. 3. rodki dezynfekcyjne nanosi wylcznie po calkowitym usuniciu brudu. Silne zabrudzenia, np. w ubojniach, mona spluka du iloci wody. Glowice czyszczce do zbiorników slu do czyszczenia beczek, kadzi, zbiorników mieszalnych itd. Glowice czyszczce do zbiorników s napdzane hydraulicznie lub elektrycznie i umoliwiaj automatyczne czyszczenie bez koniecznoci ciglego nadzoru. 1. Urzdzenie do piaskowania na mokro podlczy do urzdzenia do czyszczenia wysokocinieniowego, a w ssawny wloy do pojemnika z piaskiem. 2. Podczas pracy nosi okulary i odzie ochronn. 3. Przy pomocy mieszaniny piasek/woda mona usun rdz i lakier. 4. Po zakoczeniu piaskowania powierzchnie zabezpieczy przeciw korozji (metal) lub gniciu (drewno). Zastosowanie Powierzchnie Przedmioty metalowe Powierzchnie zardzewiale, uszkodzone przed regeneracj Urzdzenie do piaskowania na mokro To tylko kilka przykladów zastosowania. Kade czyszczenie jest inne. W sprawie wyboru najlepszego sposobu czyszczenia prosimy skontaktowa si ze sprzedawc urzdze Nilfisk-ALTO ) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA 6 Transport i przechowywanie 6.1 Transport Dla zapewnienia bezpiecznego transportu z wykorzystaniem pojazdu zalecamy zabezpieczenie urzdzenia przed lizganiem si i przechylaniem za pomoc specjalnych pasów. Transport: Nie przechyla urzdzenia. Uruchomi urzdzenie w celu oprónienia zbiornika wyrównawczego i odprowadzi cinienie z wa wysokocinieniowego, naciskajc spust. W przypadku transportu w temperaturach poniej 0 C naley wczeniej wla do pompy plyn zapobiegajcy zamarzaniu. 6.2 Wylczanie myjki 1. Wylczy wylcznik glówny przez ustawienie w pozycji,,off". 2. Zamkn kurek z doplywem wody. 3. Uruchomi pistolet natryskowy, a do zlikwidowania cinienia w urzdzeniu. 4. Zaloy blokad bezpieczestwa na przycisk pistoletu. 1. Zamkn kurek z doplywem wody. 2. Wlczy urzdzenie i uruchomi pistolet natryskowy, a do zlikwidowania cinienia wody. 3. Zaloy blokad bezpieczestwa na przycisk pistoletu. 4. Wylczy urzdzenie. 5. Odlczy w doprowadzajcy wod. 6. Wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka sieciowego. PL 6.3 Odlczanie przewodów zasilajcych Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 331 NEPTUNE 7 FA PL 6.4 Zwijanie przewodu elektrycznego i wa wysokocinieniowego oraz skladanie wyposaenia dodatkowego Ryzyko upadku Dla uniknicia wypadku naley zawsze dokladnie zwija przewód zasilajcy. Urzdzenia ze zwijanym wem i kablem: 1. Zwin przewód elektryczny w sposób przedstawiony na rysunku. 2. Zwin w wysokocinieniowy w sposób przedstawiony na rysunku. 3. Rur natryskow i osprzt zamocowa w uchwytach. Nie odlcza wa wyprowadzajcego wod z myjki, co doprowadziloby do rozpryskiwania wody wokól urzdzenia. Powoli wla rodek zapobiegajcy zamarzaniu (ok. 5 litrów) do zbiornika na wod (A). Wyplynicie plynu zapobiegajcego zamarzaniu z pistoletu natryskowego oznacza, e urzdzenie zostalo zabezpieczone przed zamarzniciem. Zwolni spust, aby wylczy pistolet natryskowy. Wylczy myjk. Po zakoczeniu przechowywania urzdzenia plyn zapobiegajcy zamarzaniu mona zebra i zachowa na przyszlo lub usun, pamitajc, aby zrobi to w prawidlowy sposób. 6.5 Przechowywanie urzdzenia (zabezpieczenie przed zamarzniciem) A Myjk naley przechowywa w suchym, ogrzewanym pomieszczeniu, chronic j przed ujemnymi temperaturami zgodnie z poniszymi instrukcjami: 1. Wlczy myjk, ustawiajc przelcznik w odpowiednim poloeniu. 2. Nacisn spust, aby uruchomi pistolet natryskowy. 3. Wylczy doprowadzanie wody UWAGA Nie uruchamia myjki, jeeli doszlo do zamarznicia. Aby unikn uszkodze, przed uruchomieniem myjk naley przenie tymczasowo do ogrzewanego pomieszczenia. powyszych zalece powoduje uniewanienie gwarancji. Wykrci zlczk. 2. Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA

14 Z pomoc narzdzia wyj filtr i wyczyci Czyszczenie filtra oleju 1. Otworzy opaski zatrzaskowe 2. Wymieni filtr paliwa 3. Zamkn opaski zatrzaskowe 4. Plyn pozostaly po myciu / uszkodzony filtr naley usun zgodnie z przepisami. Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 333 NEPTUNE 7 FA PL Kontrola oleju w pompie 1. Sprawdzi zabarwienie oleju w pompie. W przypadku szarego lub bialego odcienia naley wymieni olej w sposób opisany w rozdziale Jeeli zachodzi taka potrzeba, to naley uzupelni olej po wystygniciu urzdzenia. Gatunki oleju - patrz rozdzial 9.4 Dane techniczne Wymiana oleju w pompie 1. Odkrci korek spustowy oleju (A) umieszczony na spodzie korpusu pompy, zebra wyciekajcy olej do odpowiedniego naczynia i zutylizowa zgodnie z przepisami. 2. Sprawdzi uszczelk i zaloy z powrotem korek. 3. Wla olej i zakrci korek wlewu oleju. Gatunek i ilo oleju - patrz rozdzial `9.4 Dane techniczne` Oprónianie zbiornika paliwa zbiornika paliwa. 2. Ustawi w odpowiedniej pozycji rynienk spustow na korku zamykajcym zbiornik paliwa. 3. Odkrci korek i zla zawarto zbiornika paliwa do przygotowanego wczeniej pojemnika. Uwaa, eby nie porozlewa paliwa. 4. Sprawdzi uszczelk i zaloy z powrotem korek. 5. Sprawdzi, czy zbiornik jest szczelny. 1. Wyj czujnik i wyczyci mikk ciereczk. 2. Przy zakladaniu zwróci uwag na prawidlow pozycj montaow. 1. Podstawi pojemnik, którego pojemno wystarczy do przelania calej zawartoci Czujnik plomienia 334 1) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA 8 Usuwanie usterek 8.1 Wskazania na wywietlaczu Przyczyna > Bld czujnika przeplywu > Zamknity kurek z doplywem wody lub za maly doplyw wody > Pusty zbiornik na plyn do czyszczenia > Regulacja cinienia w bloku przecieniowym ustawiona dla mniejszej objtoci wody > Urzdzenie zanieczyszczone kamieniem kotlowym PL Wskazanie na wywietlaczu Usuwanie Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Moliwa praca z zimn wod Wymagania - patrz rozdzial 9. 4 Dane techniczne Napelni zbiornik na plyn do czyszczenia lub ustawi zawór dozownika w pozycji,,off" Przekrci pokrtlo na bloku przecieniowym, aby zwikszy cinienie/ objto wody Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Dola paliwa Moliwa praca z zimn wod Ustawi wylcznik glówny w pozycji,,off", pozostawi urzdzenie do wystygnicia Podlczy wtyczk bezporednio do gniazdka sieciowego (bez przedluacza) Ewent. brak fazy; sprawdzi podlczenie do zasilania elektrycznego Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Urzdzenie wylcza si automatycznie po trzykrotnym, krótkotrwalym zalczeniu. Kasowanie: Ustawi wylcznik glówny w pozycji,,off", a potem ponownie uruchomi urzdzenie. Przytrzyma wcinity spust pistoletu natryskowego dluej ni 3 sekundy. Sprawdzi pistolet natryskowy Dokrci rubunki, wymieni w wysokocinieniowy lub przewód rurowy FLF FLO FUE HOP > Minimalna ilo paliwa > Przegrzany silnik HOS LEA > Przegrzane urzdzenie > Przeciek lub nieprawidlowy stan pracy na skutek zbyt krótkiego uytkowania > Nieszczelny pistolet natryskowy > Nieszczelny w wysokocinieniowy, rubunek wa wysokocinieniowego lub przewód rurowy > Pusty zbiornik na plyn do czyszczenia > zanieczyszczony filtr na doplywie wody > Pompa wysokocinieniowa zasysa powietrze > Zakopcony czujnik plomienia > Usterka systemu zaplonowego lub palnikowego Napelni zbiornik na plyn do czyszczenia lub ustawi zawór dozownika w pozycji,,off" Wyczyci filtr Zlikwidowa nieszczelnoci Wyj czujnik plomienia i wyczyci Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Moliwa praca z zimn wod Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Moliwa praca z zimn wod LHE LHL POL SEC SEO UPC 1) > Usterka palnika > Za niski poziom oleju w pompie > Uszkodzony czujnik temperatury > Uszkodzony czujnik temperatury > Bld mikroprocesora Uzupelni olej w pompie Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Moliwa praca z zimn wod Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Moliwa praca z zimn wod Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 335 NEPTUNE 7 FA PL 8.2 Wskazania na panelu sterowania Przyczyna > > > flashing > Patrz pod FLO Minimalna ilo paliwa Minimalna ilo rodka Nilfisk-ALTO AntiStone Termin obslugi serwisowej: obsluga serwisowa powinna by wykonana po 20 godzinach Obsluga serwisowa nie wykonana w terminie Minimalna ilo oleju w pompie Wskazania na panelu sterowania miga ON Usuwanie Patrz pod FLO Dola paliwa Moliwa praca z zimn wod Uzupelni rodek Nilfisk-ALTO AntiStone Zawiadomi serwis Nilfisk- ALTO ON ON > > Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Uzupelni olej w pompie 8.3 Inne usterki Usterka nie zapala si > Przyczyna Wtyczka nie podlczona do gniazdka sieciowego Usuwanie Podlczy wtyczk do gniazdka sieciowego Sprawdzi, czy bezpiecznik jest wystarczajcy (patrz rozdzial 9.4 Dane techniczne) Wymieni dysz wysokiego cinienia Przekrci pokrtlo na bloku przecieniowym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (+) Zamkn zawór plynu. Zdj lanc z pistoletu natryskowego. Wlczy pistolet natryskowy i uruchomi urzdzenie do czasu, a z pompy wydostanie si cale powietrze, a urzdzenie zacznie pracowa normalnie/stabilnie. Uzupelni rodek czyszczcy w zbiorniku Wyczyci zbiornik na plyn do czyszczenia Wymontowa i wyczyci zawór sscy Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Za niskie cinienie > > Zuyta dysza wysokocinieniowa Regulacja cinienia ustawiona na niskie cinienie Pompa zasysa powietrze z powodu oprónienia zbiornika na plyn Pracy urzdzenia towarzysz wahania cinienia oraz halas > Brak rodków do czyszcze- > nia > > Palnik kopci > > Pusty zbiornik na plyn do czyszczenia Zamulony zbiornik na plyn do czyszczenia Zanieczyszczony zawór sscy na wu zasysajcym plyn czyszczcy Zanieczyszczone paliwo Palnik zanieczyszczony lub nieprawidlowo wyregulowany 336 1) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA 9 Informacje dodatkowe 9.1 Wykorzystanie zuytego urzdzenia jako surowca wtórnego Wylczy z uytku star myjk. W tym celu wycign z gniazdka wtyczk i przeci przewód zasilajcy. Urzdze elektrycznych nie wolno wyrzuca na mieci! Zgodnie z Europejsk Dyrektyw 2002/96/WE o przeznaczonych na zlomowanie urzdzeniach elektrycznych i sprzcie elektronicznym, zuyte urzdzenia elektryczne naley zbiera osobno i odda do punktu zbiórki surowców wtórnych. Pytania dotyczce utylizacji urzdzenia prosimy kierowa do urzdu gminy lub do najbliszego punktu sprzeday. Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA

15 Powered by TCPDF ( 9.2 Gwarancja Niniejsza gwarancja podlega ogólnym zasadom prowadzenia dzialalnoci przez firm Nilfisk ALTO. Moliwe s zamiany wprowadzane w ramach udoskonale technicznych. Nieprzestrzeganie instrukcji obslugi urzdzenia oraz eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem prowadz do uniewanienia niniejszej gwarancji. Uniewanienie gwarancji moe take nastpi w przypadku niezapewnienia opisanych tu procedur serwisowania. PL Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 337 NEPTUNE 7 FA PL 9.3 Deklaracja zgodnoci UE Wyrób High Pressure Cleaner Typ NEPTUNE 7 Opis 200 / 3~ / 50Hz 200 / 3~ / 60Hz 220V / 1~ / 60Hz 220/440V / 3~ / 60Hz 400V / 3~ / 50Hz 440/220 / 3~ / 60Hz Budowa urzdzenia odpowiada nastpujcym wlaciwym przepisom EC Machine Directive 98/37/EG, EC Low-voltage Directive 73/23/EG, EC EMV Directive 89/336/EG Stosowane normy zharmonizowane EN , EN , EN , EN , EN , EN Anton Sørensen General Manager EAPC Technical Operations Brøndby, ) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA PL 9.4 Dane techniczne Neptune 7 FA 7-58 / 7-58X Voltage 200 / 3~ / 50Hz Voltage 200 / 3~ / 60Hz Voltage 220V / 1~ / 60Hz Voltage 220/440V / 3~ / 60Hz Voltage 400V / 3~ / 50Hz Voltage 440/220 / 3~ / 60Hz Fuse (slow) Power rating Working pressure Permissible pressure Volume flow max. Volume flow QIEC T max T max steam Permissable temperature Max. water inlet temperature Max. water inlet pressure Dimensions l x w x h A kw bar/mpa bar/mpa l/h l/h o 7-63 (JP) (JP) (US) (US) (EU) (KR) / / / / / x 702 x / 220(X) /- 1, x 702 x x 702 x x 702 x x 702 x / /21.4 C C C C o o o bar/mpa mm Weight Calculated sound pressure at a distance of 1 m EN LpA +/- KpA * Sound power level LwA MAX including KwA = 1,5dB * Recoil forces Fuel tank Detergent tank A/B Oil quantity Oil type Kg db(a) /- 1, /- 1, / /- 1, /- 1, db(a) N l l l Castrol AlphaSyn-T ISO 150 Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 339 Nilfisk-ALTO Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Myjki mobilne, gorącowodne NEPTUNE 8

Myjki mobilne, gorącowodne NEPTUNE 8 8 maszyna o najwyższej efektywności pracy. Wydatek wody i ciśnienie dają niespotykany efekt mycia. Kocioł EcoPower redukuje koszty pracy. Pompa z silnikiem niskoobrotowym zapewnia nieuciązliwą dla operatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 Kupujc sprzt LIEBHERR wybralicie Pastwo najnowoczeniejsz technik chłodnicz, która gwarantuje Wam wysok jako, funkcjonalno oraz trwało. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Myjki mobilne, gorącowodne NEPTUNE 1. Kompaktowy model myjki gorącowodnej, pionowa konstrukcja, półprofesjonalna

Myjki mobilne, gorącowodne NEPTUNE 1. Kompaktowy model myjki gorącowodnej, pionowa konstrukcja, półprofesjonalna Przeznaczona dla małych warsztatów samochodowych, garaży, dealerów samochodowych, rzemieślników oraz małych firm budowlanych. Kocioł grzewczy o sprawności 92% Zredukowane koszty pracy poprzez niskie zużycie

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWT105515W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Myjki mobilne, gorącowodne NEPTUNE 1. Kompaktowy model myjki gorącowodnej, pionowa konstrukcja, półprofesjonalna

Myjki mobilne, gorącowodne NEPTUNE 1. Kompaktowy model myjki gorącowodnej, pionowa konstrukcja, półprofesjonalna Przeznaczona dla małych warsztatów samochodowych, garaży, dealerów samochodowych, rzemieślników oraz małych firm budowlanych. Kocioł grzewczy o sprawności 92% Zredukowane koszty pracy poprzez niskie zużycie

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Poczwszy od nr seryjnego 8658 0001 WER. 29.09.2008 2 AG-21590-A-09-08 SPIS TRECI Strona 1. WANE UWAGI... 4 2. INSTALACJA... 5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023)

OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023) OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE Masownicy Próniowej ( Sterownik mikroprocesorowy Mikster MCM-023) Tok postpowania od momentu zakupu masownicy do jej pełnego uruchomienia. Masownica próniowa pracuje w dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15 Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 Art. Nr : 417102069 Wydanie: 41/97 Spis treci Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi Instrukcje obsugi, konserwacji 1. Zalecenia po montau/ - w czasie budowy Ochrona elementów Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidow ochron wszystkich elementów w czasie caego czasu budowy! Oklejanie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EIW60000X http://pl.yourpdfguides.com/dref/636190

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EIW60000X http://pl.yourpdfguides.com/dref/636190 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EIW60000X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa karta szacowania ryzyka

Szczegółowa karta szacowania ryzyka Piecztka zakładu pracy Stanowisko: sprztaczka Szczegółowa karta szacowania ryzyka Metoda szacowania: Nazwa stanowiska: Opis : Risk Score Sprztaczka Przygotowanie rodków myjcych, dezynfekujcych, narzdzi.

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EGT7353YOK http://pl.yourpdfguides.com/dref/4300169

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EGT7353YOK http://pl.yourpdfguides.com/dref/4300169 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EGT7353YOK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK POSEIDON 3-36 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3604284

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK POSEIDON 3-36 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3604284 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NILFISK POSEIDON 3-36. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NILFISK POSEIDON 3-36

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

Przenośna siła czyszczenia

Przenośna siła czyszczenia 2 2 jest dedykowany do codziennego użytku w półprofesjonalnych zastosowaniach w warsztatach, małych firmach budowlanych lub wypożyczalniach sprzętu. Model przenośny 2-24 i w stalowej klatce jest idealny

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWFM14480W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900858

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWFM14480W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWFM14480W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Urządzenie wysokociśnieniowe napędzane silnikiem spalinowym. Do zastosowania w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Wyposażone w silnik o mocy 2,8 KM. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

PODRCZNIK UYTKOWNIKA

PODRCZNIK UYTKOWNIKA PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZ INSTRUKCJ PODRCZNIK UYTKOWNIKA NAWILACZE OBEJCIOWE I WENTYLATOROWE Zawiera zasady bezpieczestwa, instrukcj obsługi i konserwacji Import: www.carrier.com.pl Dystrybucja: www.eurohvac.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

HELSINKI Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102

HELSINKI Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102 HELSINKI 2012 Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102 1. Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzenia. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C WSTĘP Poniższa instrukcja obsługi ma za zadanie dostarczyć użytkownikowi wszelkie niezbędne wiadomości na temat urządzenia, jego zastosowania i okresowej

Bardziej szczegółowo

Myjki mobilne, gorącowodne NEPTUNE 8

Myjki mobilne, gorącowodne NEPTUNE 8 Ciągła, cięŝka praca Wytrzymały i silny NEPTUNE 8 to niskie koszty pracy i uŝytkowania, łatwa obsługa, cicha praca oraz wysoka wydajność. Ekstremalna efektywność w ciągłej pracy z maksymalnym wydatkiem

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

HANIX STRATEGIA PROJEKTU

HANIX STRATEGIA PROJEKTU HANIX STRATEGIA PROJEKTU Koparki kompaktowe HANIX spełniaj wszystkie obecne i przyszłe regulacje standardów ekologicznych. Koparki kompaktowe HANIX zaprojektowano dla osigania optymalnego poziomu praktycznej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SKODA ROOMSTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3579779

Twoja instrukcja użytkownika SKODA ROOMSTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3579779 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SKODA ROOMSTER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SKODA ROOMSTER (informacje,

Bardziej szczegółowo

K 5.2012. Poradnik konsumenta: dobierz wyposażenie do urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher

K 5.2012. Poradnik konsumenta: dobierz wyposażenie do urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher K 5.2012 Poradnik konsumenta: dobierz wyposażenie do urządzenia wysokociśnieniowego Kärcher Cechy użytkowe model K 5.2012 Aluminiowy uchwyt teleskopowy i dodatkowy uchwyt do przenoszenia w dolnej części

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. D-4847 Rheine 4128 P 1 Chłodnica oleju PIK jest jednoczenie elementem łczcym silnik elektryczny z pomp hydrauliczn. Wskazówki ogólne Prosz zapozna z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem chłodnicy PIK.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA (przykłady z zastosowaniem jednostkowych stawek opłat obowizujcych w 2003 roku) Naliczanie opłat za rodki transportu Przykład 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Włączenie pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub odłączenie baterii Krok 1 - Wyłączyć urządzenie, przyciskiem panelu (lampka ON wyłączona). Krok 2 - Przycisnąć przez

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWANIA

INSTRUKCJA UYTKOWANIA 440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3 440SW / 440KAP urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIE! Uchwyty dolne oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja obsługi

PL Instrukcja obsługi PL Instrukcja obsługi 1 Co powinno znajdować się w opakowaniu Element Ilość Uwagi Ramka do filtra 2 Filtr i wkłady Filtr 4 szt. Woreczek do przechowywania filtrów Filtr jednorazowy z ramką Filtr wiosenny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Budowa lakierni z czci socjaln w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego na działce o nr 1203/35.

Budowa lakierni z czci socjaln w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego na działce o nr 1203/35. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 2.07.2008r. nr WO.4-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa lakierni z czci socjaln w Łaziskach Górnych

Bardziej szczegółowo

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Zaprojektowano dla: Motocykli Samochodów osobowych Samochodów ciarowych Pojazdów uytkowych INSTRUKCJA Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Producent Kelterstrasse 65 D-72669 Untsrensingen

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy

Elektryczny młynek do kawy Elektryczny młynek do kawy Szanowny Kliencie, dziękujemy za elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX DD8795-M

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX DD8795-M Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX DD8795-M. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla AEG-ELECTROLUX DD8795-M

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo