Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3471188"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NILFISK NEPTUNE 7 FA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NILFISK NEPTUNE 7 FA (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi NILFISK NEPTUNE 7 FA Podręcznik użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA Instrukcje obsługi NILFISK NEPTUNE 7 FA Instrukcje użytkowania NILFISK NEPTUNE 7 FA Instrukcja użytkowania NILFISK NEPTUNE 7 FA Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA

2 Skrót instrukcji: 2 Elementy sterownicze Przed pierwszym uruchomieniem Transport Warunki spalania Zablokowanie urzdzenia hamulcem...

3 Monta korbki do bbna z wem oraz do bbna kablowego Napelnianie zbiorników plynem do czyszczenia Zbiornik zapasowy na rodek Nilfisk-ALTO AntiStone Zapobieganie powstawaniu kamienia Napelnianie zbiornika paliwa Podlczenie wa wysokocinieniowego..

4 Podlczenie wa doprowadzajcego wod Zlewanie plynu antyzamarzaniowego Podlczenie wody Podlczenie zasilania elektrycznego Obsluga/Eksploatacja Obsluga...

5 . 325 Podlczenia Wlczanie urzdzenia Regulacja cinienia na lancy Tornado Zastosowanie rodków czyszczcych..

6 Dziedziny zastosowania i metody pracy Uwagi ogólne Typowe zastosowania Transport i przechowywanie Transport..

7 Wylczanie myjki Odlczanie przewodów zasilajcych Zwijanie przewodu elektrycznego i wa wysokocinieniowego oraz skladanie wyposaenia dodatkowego Przechowywanie urzdzenia (zabezpieczenie przed zamarzniciem) Konserwacja.

8 Wskazówki dotyczce konserwacji Harmonogram czynnoci konserwacji Czynnoci konserwacyjne Usuwanie usterek Wskazania na wywietlaczu

9 Wskazania na panelu sterowania Inne usterki Informacje dodatkowe Wykorzystanie zuytego urzdzenia jako surowca wtórnego Gwarancja.

10 . 337 Deklaracja zgodnoci UE Dane techniczne ) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA 1 Wane wskazówki dotyczce bezpieczestwa 1.1 Dla Twojego bezpieczestwa Przed pierwszym uyciem urzdzenia naley dokladnie zapozna si z treci niniejszej dokumentacji. Oprócz instrukcji obslugi oraz odnonych przepisów dotyczcych zapobiegania wypadkom wymagane jest przestrzeganie obowizujcych przepisów bezpieczestwa oraz zasad prawidlowej eksploatacji. Urzdzenie: musi by uytkowane tylko przez osoby, które zostaly odpowiednio przeszkolone w zakresie prawidlowej eksploatacji oraz jednoznacznie oddelegowane do obslugi urzdzenia, musi by obslugiwane pod nadzorem, nie moe by obslugiwane przez dzieci, nie moe by uywane przez osoby niepelnosprawne fizycznie lub umyslowo. PL Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 317 NEPTUNE 7 FA PL OSTRZEENIE Strumie wody pod wysokim cinieniem moe by niebezpieczny. Nie wolno kierowa strumienia w stron osób, zwierzt, podlczonych urzdze elektrycznych lub samego urzdzenia. Delikatne czci wykonane z gumy, tkanin itp. naley czyci ostronie. W celu zapobiegnicia uszkodzeniu powierzchni naley zachowa odpowiedni odstp midzy dysz wysokocinieniow a czyszczon powierzchni. Nie czyci odziey i obuwia na sobie lub na innych osobach. W czasie pracy nosi okulary ochronne. Operator oraz osoby znajdujce si w bezporednim ssiedztwie miejsca prowadzenia prac powinny podj odpowiednie rodki w celu uniknicia ryzyka odniesienia obrae spowodowanych przez odpady wyrzucane w powietrze w czasie czyszczenia. Nigdy nie korzysta z urzdzenia w rodowisku, w którym istnieje zagroenie wybuchem. W razie wtpliwoci prosimy kontaktowa si z lokalnymi wladzami. Ryzyko wybuchu nie naley uywa myjki do rozpylania cieczy latwopalnych. Zabronione jest czyszczenie powierzchni zawierajcych azbest. Naley si upewni, e podczas mycia z czyszczonych przedmiotów nie zostan usunite niebezpieczne, szkodliwe dla otoczenia substancje (np. azbest, olej). Uywa tylko paliwa okrelonego w instrukcji. Nieodpowiednie paliwo moe spowodowa powane niebezpieczestwo. Upewni si, e w pobliu wlotów powietrza nie wystpuj gazy spalinowe. W razie wystpowania w powietrzu gazów spalinowych, pylów oraz aerozoli naley zadba o odpowiednie wyposaenie ochronne. Nie uywa myjki w niewystarczajco wentylowanych pomieszczeniach. Nie wolno dotyka, przykrywa lub umieszcza wa czy te przewodu zasilajcego nad kominem. Nie blokowa spustu w pozycji otwartej. Nie naley wprowadza niebezpiecznych metod pracy. Nie uywa wa wysokocinieniowego do podnoszenia ciarów. Woda pochodzca z myjki wysokocinieniowej nie moe nigdy by

11 wykorzystywana jako woda pitna przez ludzi i zwierzta. Urzdzenie moe pracowa tylko w pozycji pionowej ) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA 2 Opis 2.1 Przeznaczenie Ta myjka wysokocinieniowa jest przeznaczona do uytku profesjonalnego. Mona j uywa do mycia urzdze rolniczych i budowlanych, stajni, pojazdów, zardzewialych powierzchni, itp. Myjka nie posiada atestu pozwalajcego na mycie powierzchni majcych kontakt z ywnoci. Zawsze uywaj myjki w sposób zgodny z zaleceniami opisanymi w instrukcji. Kade uycie myjki inne ni zalecane moe doprowadzi do uszkodzenia myjki lub mytej powierzchni, a take moe doprowadzi do obrae osób obslugujcych myjk. 2.2 Elementy sterownicze Rysunek patrz rozkladana strona na pocztku instrukcji obslugi Lanca spryskiwacza, pistolet i w Uchwyt do odloenia rury natryskowej Panel sterowania Korbka bbna z wem1) Bben kablowy1) Wskanik poziomu napelnienia Zbiornika paliwa Króciec wlewu paliwa Ucho do transportu dwigiem1) Rygiel pokrywy Rygiel drzwiczek Korbka bbna z wem1) Przylcze wa wysokocinieniowego w urzdzeniach bez bbna z wem Wylcznik glówny zimna woda / gorca woda Wywietlacz (temperatura/kody) Regulator temperatury Wskanik - Uzupelnij paliwo Wskanik - Uzupelnij rodek Nilfisk-ALTO AntiStone Wskanik - Termin obslugi przez serwis NNilfisk-ALTO Wskanik - Uzupelnij olej w pompie Dozowanie plynu czyszczcego Manometer Wskanik gotowoci do pracy Kólko samonastawcze z hamulcem Przylcze wody Króciec wlewu plynu niezamarzajcego Króciec wlewu rodka Nilfisk-ALTO AntiStone Zbiornik plynu do czyszczenia B1) Bben z wem1) Bben kablowy1) Króciec wlewu plynu do czyszczenia A Uchwyt do otwierania pokrywy PL Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 319 NEPTUNE 7 FA PL 3 Przed pierwszym uruchomieniem 3. 1 Transport urzdzenia jest zastosowanie podnonika widlowego. Strzalki na rysunku pokazuj najkorzystniejsze punkty do podjechania widlami podnonika. 2. Moliwe jest równie rczne podniesienie maszyny z palety. Jednak ze wzgldu na ciar czynno ta winna by wykonana przez co najmniej 3 osoby. 1. Najbezpieczniejszym sposobem podnoszenia UWAGA Nie wolno podnosi urzdzenia za zbiorniki z tworzywa sztucznego, gdy mog si one oderwa od ramy. Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA

12 Najlepsze punkty do trzymania: na rczce na ramie, pomidzy kólkami przednimi i kólkami samonastawnymi 3.2 Warunki spalania Urzdzenie do czyszczenia wysokocinieniowego zostalo starannie sprawdzone w zakladzie producenta i tak ustawione, aby mialo moliwie najwysz wydajno. Zaklad ley ok. 120 m (390 ft) nad poziomem morza i palnik olejowy jest optymalnie wyregulowany dla tej wysokoci. Jeli miejsce uytkowania urzdzenia ley powyej 1200 m (3900 ft) nad poziomem morza, naley odpowiednio wyregulowa palnik olejowy, aby zapewni bezusterkow eksploatacj i ekonomiczne zastosowanie urzdzenia. W tej sprawie prosimy si zwróci do dealera lub serwisu Nilfisk-ALTO. 3.3 Zablokowanie urzdzenia hamulcem stwierdzenia usterki natychmiast skontaktowa si z dealerem Nilfisk-ALTO. 2. Urzdzenie wolno uruchomi tylko wtedy, gdy jest w nienagannym stanie. 3. Zablokowa urzdzenie hamulcem. 4. Pochylenie, na którym poloone jest urzdzenie do czyszczenia wysokocinieniowego, nie moe przekracza 10o w adn stron. 1. Przed pierwszym uruchomieniem starannie sprawdzi, czy urzdzenie nie wykazuje braków i czy nie jest uszkodzone, a w razie 320 1) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA PL 3.4 Monta korbki do bbna z wem oraz do bbna kablowego 1. Pocign zakrtk zatrzaskow na korbce w kierunku strzalki. 2. Zbki zatrzaskowe korbki ustawi w szczelinach osi bbna z wem/ bbna kablowego. 3. Osadzi korbk na osi. 4. Zablokowa korbk naciskajc zakrtk zatrzaskow. Napelni zbiorniki na plyn do czyszczenia (A) oraz (B) koncentratem plynu. 3.5 Napelnianie zbiornikówdy pitnej po zainstalowaniu odpowiedniego przerywacza próni, typu BA zgodnie z EN Jeli przerywacz próni nie zostal dostarczony w zestawie, naley go zakupi u sprzedawcy. Kiedy woda przeplynie przez zawór BA, nie naley jej traktowa jako wody pitnej. Aby przewód wytrzymywal wartoci szczytowe cinienia, jego dlugo pomidzy przerywaczem próni i myjk wysokocinieniow musi wynosi przynajmniej 12 metrów (min. rednica 3/4 cala). W przypadku zlej jakoci wody (zamulenia itp.) zaleca si zamontowanie na doplywie drobnego filtra wody. Przed podlczeniem do urzdzenia wa doplywowego wody naley przepluka go krótko wod, aby do urzdzenia nie przedostal si piasek i czstki innych zanieczyszcze. poddawa go duym naciskom, nie cign i nie lama. sprawdzi poziom paliwa, oleju i rodka odkamieniajcego Podlczenia Podlczenie lancy do pistoletu natryskowego 1. wylcznik glówny (zimna woda). Na wywietlaczu pojawia si przez czas ok. 1 sekundy symbol,,---". Zapala si silnik. wieci. 2. Ustawi wylcznik glówny (gorca w pozycji woda). 3. Wybra temperatur. 4. Odblokowa i uruchomi pistolet natryskowy. 5. Zapala si palnik. 6. Ustawi wylcznik glówny w pozycji. 4. Wybra temperatur (powyej 100 C). 1. Otworzy pokryw i drzwiczki. 2. Regulacja cinienia na lancy Tornado 1. a rodek czyszczcy zacznie dziala. 4. Wylczy podawanie rodka czyszczcego i kontynuowa spryskiwanie a do momentu, w którym z lancy wydobywa si bdzie czysta woda. 5. Opluka czyszczony przedmiot. Udzialy procentowe przedstawione na rysunku s podane tylko w przyblieniu. Przy zastosowaniach specjalnych (np. dezynfekcja) ilo zassanego rodka do czyszczenia naley ustali przez odmierzenie. Natenie przeplywu wody w urzdzeniu - patrz rozdzial 9.4 Dane techniczne. Przy zastosowaniu rodków czyszczcych podczas uytkowania urzdzenia parowego warto procentowa i stenie bd mniejsze. 1% 3% 1% 3% 5% ca. 5% ca. 1. Wybra plyn (A) lub (B) oraz jego ilo, obracajc pokrtlo do wybranego poloenia. 2. Skierowa strumie na przedmiot przeznaczony do czyszczenia. WSKAZÓWKA Nie wolno dopuszcza do zaschnicia rodków czyszczcych. Moe to spowodowa uszkodzenie czyszczonej powierzchni! W pracy z maszyn naley wykorzystywa wylcznie rodki czyszczce dostarczane lub zalecane przez firm NilfiskALTO. Po wybraniu rodka czyszczcego urzdzenie bdzie podawa rodek zarówno przy wysokim, jak i niskim cinieniu. W celu wydluenia ywotnoci produktu po kadym uyciu rodka chemicznego naley oczyci uklad czyst wod. Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 1 A B NEPTUNE 7 FA PL 5 Dziedziny zastosowania i metody pracy 5.1 Uwagi ogólne Skuteczne czyszczenie wysokocinieniowe mona osign przestrzegajc kilku wskazówek w polczeniu z Pastwa wlasnymi dowiadczeniami w zakresie zastosowa specjalnych. Osprzt oraz rodki czyszczce, o ile zostan poprawnie uyte, mog wzmocni dzialanie czyszczce. Poniej znajdziecie Pastwo kilka podstawowych wskazówek. Grube warstwy zeskorupialych zanieczyszcze mona rozpuci lub rozmikczy, jeli zostan przez pewien czas namoczone. Idealna metoda szczególnie do zastosowa w rolnictwie na przyklad w chlewach. Najwysz skuteczno osiga si uywajc pianowych rodków czyszczcych oraz rodków o odczynie zasadowym. Powierzchni naley spryska roztworem rodka czyszczcego i pozostawi na 30 minut. Po uplywie tego czasu mona znacznie szybciej czyci strumieniem pod wysokim cinieniem. rodkami czyszczcymi oraz pian naley spryskiwa suche powierzchnie, tak aby rodek czyszczcy w stanie nierozcieczonym zostal naniesiony na zanieczyszczenia. W przypadku powierzchni pionowych rodki czyszczce naley nanosi od dolu ku górze, aby unikn zelizgiwania si roztworu rodka czyszczcego podczas nanoszenia. Pozostawi na kilka minut, a nastpnie czyci strumieniem pod wysokim cinieniem. Nie dopuci do zaschnicia rodka czyszczcego. W wyszych temperaturach skuteczno czyszczenia jest wiksza. W szczególnoci latwiej i szybciej mona rozpuci tluszcze oraz oleje. Najlepsza temperatura przy rozpuszczaniu protein wynosi 60 C, olejów i tluszczów 70 do 90 C (Poseidon max. 85 C). W celu pozbycia si trudno usuwalnych warstw zanieczyszcze konieczne jest dodatkowe czyszczenie mechaniczne. Najlepsze efekty przynosi tutaj czyszczenie specjalnymi lancami natryskowymi oraz (wirujcymi) szczotkami myjcymi. Wysokie cinienie nie zawsze jest najlepszym rozwizaniem, a zbyt wysokie cinienie moe uszkodzi powierzchni. Efekt czyszczenia zaley równie od mocy strumienia wody. Cinienie 100 barów jest wystarczajce do czyszczenia pojazdów mechanicznych (w polczeniu z ciepl wod). Strumie wody o wikszej sile umoliwia splukiwanie oraz usuwanie rozpuszczonego brudu Namaczanie Nanoszenie rodków czyszczcych oraz piany Temperatura Czyszczenie mechaniczne Dua sila strumienia wody i wysokie cinienie 328 1) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA PL Typowe zastosowania Rolnictwo Osprzt Dozownik piany Lanca pianowa Powerspeed/ Floor Cleaner Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA

13 Metoda Namaczanie nanie pian na wszystkie powierzchnie (od dolu ku górze) i pozostawi na 30 minut. Usun zanieczyszczenia przy pomocy wysokiego cinienia oraz, w razie koniecznoci, odpowiedniego osprztu. Powierzchnie pionowe czyci od dolu ku górze. Aby usun due iloci nieczystoci, ustawi najwiksze natenie przeplywu wody. W celu zapewnienia higieny uywa wylcznie zalecanych rodków dezynfekcyjnych. rodki dezynfekcyjne nanosi jedynie po calkowitym usuniciu zanieczyszcze. Zastosowanie Stajnie obory, ogrodzenia w chlewach Czyszczenie cian, rodki czyszczce podlóg, instalacji Universal Alkafoam Dezynfekcja Dezynfekcja DES Park samochodowy Traktory, plugi itp. Lanca standardowa. Dozownik rodków czyszczcych. Lanca Powerspeed Lanca wygita oraz myjki do podwozia. Szczotki 1. Nanie rodek czyszczcy na powierzchni w celu rozpuszczenia zanieczyszcze. Nanosi od dolu ku górze. 2. Spluka strumieniem pod wysokim cinieniem. Splukiwa równie od dolu ku górze. W celu oczyszczenia miejsc trudno dostpnych zastosowa osprzt. 3. Aby nie spowodowa uszkodze, delikatne elementy, jak silniki oraz czci gumowe czyci pod niskim cinieniem Pojazdy mechaniczne Osprzt Lanca standardowa. Dozownik rodków czyszczcych. Lanca wygita oraz myjki do podwozia. Szczotki rodki czyszczce Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop 1. Metoda Nanie rodek czyszczcy na powierzchni w celu rozpuszczenia zanieczyszcze. Nanosi od dolu ku górze. W celu usunicia pozostaloci po owadach spryska np. Allosilem, nastpnie spluka pod niskim cinieniem i czyci caly pojazd dodajc rodek czyszczcy. Pozostawi rodek czyszczcy na ok. 5 minut. Powierzchnie metalowe mona czyci rodkiem RimTop. Spluka strumieniem pod wysokim cinieniem. Splukiwa równie od dolu ku górze. W celu oczyszczenia miejsc trudno dostpnych zastosowa osprzt. Uy szczotek. Krótkie lance natryskowe przeznaczone s do czyszczenia silników i wnk kól. Uy wygite lance natryskowe lub myjki do podwozia. Aby nie spowodowa uszkodze, delikatne elementy, jak silniki oraz czci gumowe czyci pod niskim cinieniem. W celu ograniczenia ponownego zabrudzenia nanie wosk w plynie przy pomocy urzdzenia do czyszczenia wysokocinieniowego. Zastosowanie Karoserie samochodów Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 329 NEPTUNE 7 FA PL Budownictwo i przemysl Osprzt Wtryskiwacze piany, lance pianowe, lance standardowe Lanca wygita Glowica czyszczca do zbiorników rodki czyszczce Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Dezynfekcja DES 3000 Metoda 1. Nanie grub warstw piany na such powierzchni. Na powierzchnie pionowe nanosi od dolu ku górze. W celu uzyskania optymalnego efektu pozostawi pian na ok. 30 minut. 2. Spluka strumieniem pod wysokim cinieniem. Wykorzysta odpowiedni osprzt. W celu rozpuszczenia zanieczyszcze splukiwa pod wysokim cinieniem. W celu usunicia zanieczyszcze splukiwa du iloci wody pod niskim cinieniem. 3. rodki dezynfekcyjne nanosi wylcznie po calkowitym usuniciu brudu. Silne zabrudzenia, np. w ubojniach, mona spluka du iloci wody. Glowice czyszczce do zbiorników slu do czyszczenia beczek, kadzi, zbiorników mieszalnych itd. Glowice czyszczce do zbiorników s napdzane hydraulicznie lub elektrycznie i umoliwiaj automatyczne czyszczenie bez koniecznoci ciglego nadzoru. 1. Urzdzenie do piaskowania na mokro podlczy do urzdzenia do czyszczenia wysokocinieniowego, a w ssawny wloy do pojemnika z piaskiem. 2. Podczas pracy nosi okulary i odzie ochronn. 3. Przy pomocy mieszaniny piasek/woda mona usun rdz i lakier. 4. Po zakoczeniu piaskowania powierzchnie zabezpieczy przeciw korozji (metal) lub gniciu (drewno). Zastosowanie Powierzchnie Przedmioty metalowe Powierzchnie zardzewiale, uszkodzone przed regeneracj Urzdzenie do piaskowania na mokro To tylko kilka przykladów zastosowania. Kade czyszczenie jest inne. W sprawie wyboru najlepszego sposobu czyszczenia prosimy skontaktowa si ze sprzedawc urzdze Nilfisk-ALTO ) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA 6 Transport i przechowywanie 6.1 Transport Dla zapewnienia bezpiecznego transportu z wykorzystaniem pojazdu zalecamy zabezpieczenie urzdzenia przed lizganiem si i przechylaniem za pomoc specjalnych pasów. Transport: Nie przechyla urzdzenia. Uruchomi urzdzenie w celu oprónienia zbiornika wyrównawczego i odprowadzi cinienie z wa wysokocinieniowego, naciskajc spust. W przypadku transportu w temperaturach poniej 0 C naley wczeniej wla do pompy plyn zapobiegajcy zamarzaniu. 6.2 Wylczanie myjki 1. Wylczy wylcznik glówny przez ustawienie w pozycji,,off". 2. Zamkn kurek z doplywem wody. 3. Uruchomi pistolet natryskowy, a do zlikwidowania cinienia w urzdzeniu. 4. Zaloy blokad bezpieczestwa na przycisk pistoletu. 1. Zamkn kurek z doplywem wody. 2. Wlczy urzdzenie i uruchomi pistolet natryskowy, a do zlikwidowania cinienia wody. 3. Zaloy blokad bezpieczestwa na przycisk pistoletu. 4. Wylczy urzdzenie. 5. Odlczy w doprowadzajcy wod. 6. Wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka sieciowego. PL 6.3 Odlczanie przewodów zasilajcych Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 331 NEPTUNE 7 FA PL 6.4 Zwijanie przewodu elektrycznego i wa wysokocinieniowego oraz skladanie wyposaenia dodatkowego Ryzyko upadku Dla uniknicia wypadku naley zawsze dokladnie zwija przewód zasilajcy. Urzdzenia ze zwijanym wem i kablem: 1. Zwin przewód elektryczny w sposób przedstawiony na rysunku. 2. Zwin w wysokocinieniowy w sposób przedstawiony na rysunku. 3. Rur natryskow i osprzt zamocowa w uchwytach. Nie odlcza wa wyprowadzajcego wod z myjki, co doprowadziloby do rozpryskiwania wody wokól urzdzenia. Powoli wla rodek zapobiegajcy zamarzaniu (ok. 5 litrów) do zbiornika na wod (A). Wyplynicie plynu zapobiegajcego zamarzaniu z pistoletu natryskowego oznacza, e urzdzenie zostalo zabezpieczone przed zamarzniciem. Zwolni spust, aby wylczy pistolet natryskowy. Wylczy myjk. Po zakoczeniu przechowywania urzdzenia plyn zapobiegajcy zamarzaniu mona zebra i zachowa na przyszlo lub usun, pamitajc, aby zrobi to w prawidlowy sposób. 6.5 Przechowywanie urzdzenia (zabezpieczenie przed zamarzniciem) A Myjk naley przechowywa w suchym, ogrzewanym pomieszczeniu, chronic j przed ujemnymi temperaturami zgodnie z poniszymi instrukcjami: 1. Wlczy myjk, ustawiajc przelcznik w odpowiednim poloeniu. 2. Nacisn spust, aby uruchomi pistolet natryskowy. 3. Wylczy doprowadzanie wody UWAGA Nie uruchamia myjki, jeeli doszlo do zamarznicia. Aby unikn uszkodze, przed uruchomieniem myjk naley przenie tymczasowo do ogrzewanego pomieszczenia. powyszych zalece powoduje uniewanienie gwarancji. Wykrci zlczk. 2. Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA

14 Z pomoc narzdzia wyj filtr i wyczyci Czyszczenie filtra oleju 1. Otworzy opaski zatrzaskowe 2. Wymieni filtr paliwa 3. Zamkn opaski zatrzaskowe 4. Plyn pozostaly po myciu / uszkodzony filtr naley usun zgodnie z przepisami. Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 333 NEPTUNE 7 FA PL Kontrola oleju w pompie 1. Sprawdzi zabarwienie oleju w pompie. W przypadku szarego lub bialego odcienia naley wymieni olej w sposób opisany w rozdziale Jeeli zachodzi taka potrzeba, to naley uzupelni olej po wystygniciu urzdzenia. Gatunki oleju - patrz rozdzial 9.4 Dane techniczne Wymiana oleju w pompie 1. Odkrci korek spustowy oleju (A) umieszczony na spodzie korpusu pompy, zebra wyciekajcy olej do odpowiedniego naczynia i zutylizowa zgodnie z przepisami. 2. Sprawdzi uszczelk i zaloy z powrotem korek. 3. Wla olej i zakrci korek wlewu oleju. Gatunek i ilo oleju - patrz rozdzial `9.4 Dane techniczne` Oprónianie zbiornika paliwa zbiornika paliwa. 2. Ustawi w odpowiedniej pozycji rynienk spustow na korku zamykajcym zbiornik paliwa. 3. Odkrci korek i zla zawarto zbiornika paliwa do przygotowanego wczeniej pojemnika. Uwaa, eby nie porozlewa paliwa. 4. Sprawdzi uszczelk i zaloy z powrotem korek. 5. Sprawdzi, czy zbiornik jest szczelny. 1. Wyj czujnik i wyczyci mikk ciereczk. 2. Przy zakladaniu zwróci uwag na prawidlow pozycj montaow. 1. Podstawi pojemnik, którego pojemno wystarczy do przelania calej zawartoci Czujnik plomienia 334 1) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA 8 Usuwanie usterek 8.1 Wskazania na wywietlaczu Przyczyna > Bld czujnika przeplywu > Zamknity kurek z doplywem wody lub za maly doplyw wody > Pusty zbiornik na plyn do czyszczenia > Regulacja cinienia w bloku przecieniowym ustawiona dla mniejszej objtoci wody > Urzdzenie zanieczyszczone kamieniem kotlowym PL Wskazanie na wywietlaczu Usuwanie Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Moliwa praca z zimn wod Wymagania - patrz rozdzial 9. 4 Dane techniczne Napelni zbiornik na plyn do czyszczenia lub ustawi zawór dozownika w pozycji,,off" Przekrci pokrtlo na bloku przecieniowym, aby zwikszy cinienie/ objto wody Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Dola paliwa Moliwa praca z zimn wod Ustawi wylcznik glówny w pozycji,,off", pozostawi urzdzenie do wystygnicia Podlczy wtyczk bezporednio do gniazdka sieciowego (bez przedluacza) Ewent. brak fazy; sprawdzi podlczenie do zasilania elektrycznego Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Urzdzenie wylcza si automatycznie po trzykrotnym, krótkotrwalym zalczeniu. Kasowanie: Ustawi wylcznik glówny w pozycji,,off", a potem ponownie uruchomi urzdzenie. Przytrzyma wcinity spust pistoletu natryskowego dluej ni 3 sekundy. Sprawdzi pistolet natryskowy Dokrci rubunki, wymieni w wysokocinieniowy lub przewód rurowy FLF FLO FUE HOP > Minimalna ilo paliwa > Przegrzany silnik HOS LEA > Przegrzane urzdzenie > Przeciek lub nieprawidlowy stan pracy na skutek zbyt krótkiego uytkowania > Nieszczelny pistolet natryskowy > Nieszczelny w wysokocinieniowy, rubunek wa wysokocinieniowego lub przewód rurowy > Pusty zbiornik na plyn do czyszczenia > zanieczyszczony filtr na doplywie wody > Pompa wysokocinieniowa zasysa powietrze > Zakopcony czujnik plomienia > Usterka systemu zaplonowego lub palnikowego Napelni zbiornik na plyn do czyszczenia lub ustawi zawór dozownika w pozycji,,off" Wyczyci filtr Zlikwidowa nieszczelnoci Wyj czujnik plomienia i wyczyci Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Moliwa praca z zimn wod Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Moliwa praca z zimn wod LHE LHL POL SEC SEO UPC 1) > Usterka palnika > Za niski poziom oleju w pompie > Uszkodzony czujnik temperatury > Uszkodzony czujnik temperatury > Bld mikroprocesora Uzupelni olej w pompie Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Moliwa praca z zimn wod Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Moliwa praca z zimn wod Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 335 NEPTUNE 7 FA PL 8.2 Wskazania na panelu sterowania Przyczyna > > > flashing > Patrz pod FLO Minimalna ilo paliwa Minimalna ilo rodka Nilfisk-ALTO AntiStone Termin obslugi serwisowej: obsluga serwisowa powinna by wykonana po 20 godzinach Obsluga serwisowa nie wykonana w terminie Minimalna ilo oleju w pompie Wskazania na panelu sterowania miga ON Usuwanie Patrz pod FLO Dola paliwa Moliwa praca z zimn wod Uzupelni rodek Nilfisk-ALTO AntiStone Zawiadomi serwis Nilfisk- ALTO ON ON > > Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Uzupelni olej w pompie 8.3 Inne usterki Usterka nie zapala si > Przyczyna Wtyczka nie podlczona do gniazdka sieciowego Usuwanie Podlczy wtyczk do gniazdka sieciowego Sprawdzi, czy bezpiecznik jest wystarczajcy (patrz rozdzial 9.4 Dane techniczne) Wymieni dysz wysokiego cinienia Przekrci pokrtlo na bloku przecieniowym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (+) Zamkn zawór plynu. Zdj lanc z pistoletu natryskowego. Wlczy pistolet natryskowy i uruchomi urzdzenie do czasu, a z pompy wydostanie si cale powietrze, a urzdzenie zacznie pracowa normalnie/stabilnie. Uzupelni rodek czyszczcy w zbiorniku Wyczyci zbiornik na plyn do czyszczenia Wymontowa i wyczyci zawór sscy Zawiadomi serwis Nilfisk-ALTO Za niskie cinienie > > Zuyta dysza wysokocinieniowa Regulacja cinienia ustawiona na niskie cinienie Pompa zasysa powietrze z powodu oprónienia zbiornika na plyn Pracy urzdzenia towarzysz wahania cinienia oraz halas > Brak rodków do czyszcze- > nia > > Palnik kopci > > Pusty zbiornik na plyn do czyszczenia Zamulony zbiornik na plyn do czyszczenia Zanieczyszczony zawór sscy na wu zasysajcym plyn czyszczcy Zanieczyszczone paliwo Palnik zanieczyszczony lub nieprawidlowo wyregulowany 336 1) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA 9 Informacje dodatkowe 9.1 Wykorzystanie zuytego urzdzenia jako surowca wtórnego Wylczy z uytku star myjk. W tym celu wycign z gniazdka wtyczk i przeci przewód zasilajcy. Urzdze elektrycznych nie wolno wyrzuca na mieci! Zgodnie z Europejsk Dyrektyw 2002/96/WE o przeznaczonych na zlomowanie urzdzeniach elektrycznych i sprzcie elektronicznym, zuyte urzdzenia elektryczne naley zbiera osobno i odda do punktu zbiórki surowców wtórnych. Pytania dotyczce utylizacji urzdzenia prosimy kierowa do urzdu gminy lub do najbliszego punktu sprzeday. Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 9.2 Gwarancja Niniejsza gwarancja podlega ogólnym zasadom prowadzenia dzialalnoci przez firm Nilfisk ALTO. Moliwe s zamiany wprowadzane w ramach udoskonale technicznych. Nieprzestrzeganie instrukcji obslugi urzdzenia oraz eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem prowadz do uniewanienia niniejszej gwarancji. Uniewanienie gwarancji moe take nastpi w przypadku niezapewnienia opisanych tu procedur serwisowania. PL Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 337 NEPTUNE 7 FA PL 9.3 Deklaracja zgodnoci UE Wyrób High Pressure Cleaner Typ NEPTUNE 7 Opis 200 / 3~ / 50Hz 200 / 3~ / 60Hz 220V / 1~ / 60Hz 220/440V / 3~ / 60Hz 400V / 3~ / 50Hz 440/220 / 3~ / 60Hz Budowa urzdzenia odpowiada nastpujcym wlaciwym przepisom EC Machine Directive 98/37/EG, EC Low-voltage Directive 73/23/EG, EC EMV Directive 89/336/EG Stosowane normy zharmonizowane EN , EN , EN , EN , EN , EN Anton Sørensen General Manager EAPC Technical Operations Brøndby, ) Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi NEPTUNE 7 FA PL 9.4 Dane techniczne Neptune 7 FA 7-58 / 7-58X Voltage 200 / 3~ / 50Hz Voltage 200 / 3~ / 60Hz Voltage 220V / 1~ / 60Hz Voltage 220/440V / 3~ / 60Hz Voltage 400V / 3~ / 50Hz Voltage 440/220 / 3~ / 60Hz Fuse (slow) Power rating Working pressure Permissible pressure Volume flow max. Volume flow QIEC T max T max steam Permissable temperature Max. water inlet temperature Max. water inlet pressure Dimensions l x w x h A kw bar/mpa bar/mpa l/h l/h o 7-63 (JP) (JP) (US) (US) (EU) (KR) / / / / / x 702 x / 220(X) /- 1, x 702 x x 702 x x 702 x x 702 x / /21.4 C C C C o o o bar/mpa mm Weight Calculated sound pressure at a distance of 1 m EN LpA +/- KpA * Sound power level LwA MAX including KwA = 1,5dB * Recoil forces Fuel tank Detergent tank A/B Oil quantity Oil type Kg db(a) /- 1, /- 1, / /- 1, /- 1, db(a) N l l l Castrol AlphaSyn-T ISO 150 Wyposaenie dodatkowe w zalenoci od modelu Tlumaczenie oryginalu instrukcji obslugi 1) 339 Nilfisk-ALTO Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

GT 120/1200 - GTU 120/1200

GT 120/1200 - GTU 120/1200 GT 120/1200 - GTU 120/1200 Olejowo-gazowy kocio grzewczy Polski 02/11/05 Instrukcja techniczna DE Spis treci Informacje ogólne............................................................................4

Bardziej szczegółowo

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji. Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji. 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-880GA- UD3H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE20-30-50-60-80-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 1 Zakres dostawy...

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI FA623 http://pl.yourpdfguides.com/dref/644785

Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI FA623 http://pl.yourpdfguides.com/dref/644785 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo