Diabetic Retinopathy Clinical Research Network

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diabetic Retinopathy Clinical Research Network"

Transkrypt

1 Randomizowane badanie porównujące doszklistkowe podanie acetonidu triamcinolonu i fotokoagulacji ogniskowej lub typu grid w przypadku cukrzycowego obrzęku plamki Diabetic Retinopathy Clinical Research Network Cel pracy: Ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania doszklistkowo podawanego wolnego od konserwantów triamcinolonu w dawkach 1 mg oraz 4 mg w porównaniu z fotokoagulacją ogniskową lub typu grid w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki. Rodzaj badania: Wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne. Materiał: Osiemset czterdzieści badań oczu 693 chorych osób z cukrzycowym obrzękiem plamki, obejmującym dołek oraz z ostrością wzroku na poziomie od 20/40 do 20/320. Metody: Dobrano losowo oczy po fotokoagulacji ogniskowej/typu grid (n = 330), po podaniu doszklistkowym 1 mg triamcinolonu (n = 256) oraz po podaniu doszklistkowym 4 mg triamcinolonu (n = 254). Powtórne leczenie stosowano w przypadkach przetrwałego lub świeżego obrzęku, z przerwami 4 miesięcznymi. Główne oceniane parametry: Ostrość wzroku - badana za pomocą elektronicznej metody Early Treatment Diabetic Retinopathy (początkowo), optyczna koherentna tomografia mierząca grubość siatkówki (wtórnie) oraz bezpieczeństwo. Wyniki: Średnia ostrość wzroku po 4 miesiącach była lepsza u chorych z grupy po podaniu 4 mg triamcinolonu, niż u chorych zarówno z grupy po laseroterapii (P < 0,001), jak i z grupy po podaniu 1 mg triamcinolonu (P = 0,001). Przed końcem roku nie odnotowano istotnych różnic statystycznych między badanymi grupami w zakresie ostrości wzroku. W czasie kontrolnej wizyty po 16-24miesiącach, średnia ostrość wzroku była lepsza w grupie po laseroterapii, w porównaniu z pozostałymi dwiema grupami (po 2 latach, P = 0,02 porównując grupy po laseroterapii i po podaniu 1 mg triamcinolonu, P = 0,002 porównując grupy po laseroterapii i po podaniu 4 mg triamcinolonu oraz P = 0,49 porównując grupy po iniekcji 1 mg lub 4 mg triamcinolonu). Różnice w wynikach ostrości wzroku między badanymi grupami nie mogą być przypisane wyłącznie tworzeniu się zaćmy. Wyniki optycznej koherentnej tomografii z reguły są analogiczne do wyników ostrości wzroku. Ciśnienie śródgałkowe wzrosło o 10 mmhg lub więcej w czasie kolejnych wizyt w 3 badanych grupach, odpowiednio w 4%, 16% oraz w 33% oczu, natomiast operacja zaćmy została przeprowadzona odpowiednio w 13%, 23% i 51% oczu w badanych 3 grupach. Wnioski: W okresie 2 letnim, fotokoagulacja ogniskowa lub typu grid jest bardziej efektywna oraz wiąże się z mniejszą ilością powikłań, niż leczenie 1 mg lub 4 mg doszklistkowo podawanym triamcinolonem u większości chorych z cukrzycowym obrzękiem plamki o charakterystyce zbliżonej do populacji w tym badaniu. Wyniki badań wskazują również na to, że fotokoagulacja ogniskowa lub typu grid powinna być obecnie punktem odniesienia w stosunku do innych metod leczenia porównywanych w badaniach klinicznych nad cukrzycowym obrzękiem plamki. 1

2 Tabela 1. Podstawowe dane leczonej grupy rasa, liczba (%) leczenie laserowe (n = 330 oczu) 1 mg (n = 256 oczu) 4 mg (n = 254 oczu) kobiety, liczba (%) 166 (50%) 120 (47%) 125 (49%) wiek (lata); mediana 63 (57, 69) 63 (58, 70) 63 (57, 69) biała 243 (74%) 186 (73%) 183 (72%) czarna 31 (9%) 22 (9%) 26 (10%) Hiszpanie lub latynosi 39 (12%) 34 (13%) 33 (13%) azjatycka 7 (2%) 8 (3%) 5 (2%) Indianie/rdzenni mieszkańcy Alaski 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) Hawajczycy/inni mieszkańcy wysp Pacyfiku 1 (<1%) 0 1 (<1%) wielorasowość 1 (<1%) 1 (<1%) 0 rasa nieznana/brak danych 6 (2%) 3 (1%) 4 (2%) typ 1 14 (4%) 12 (5%) 12 (5%) typ (96%) 244 (95%) 242 (95%) typ cukrzycy, liczba (%) czas trwania cukrzycy (lata); mediana 15 (9, 21) 15 (9, 21) 16 (10, 22) HbA1c* mediana 7,5 (6,6, 8,5) 7,5 (6,8, 8,4) 7,6 (6,8, 8,8) wcześniejsza fotokoagulacja z powodu cukrzycowego obrzęku plamki, liczba (%) 198 (60%) 154 (60%) 158 (62%) wcześniejsza fotokoagulacja panretinalna, liczba (%) 53 (16%) 40 (16%) 42 (17%) ciśnienie wewnątrzgałkowe (mmhg); mediana (25, 75 percentyl) 16 (13, 18) 16 (13, 18) 16 (14, 18) nadciśnienie oczne w wywiadzie, liczba (%) 3 (1%) 8 (3%) 4 (2%) stan soczewki (badanie kliniczne), liczba (%) 262 (79%) 203 (79%) 197 (78%) ostrość wzroku w badaniu E-ETDRS (wynik literowy); poziom randomizacji (wynik literowy oraz ekwiwalent przybliżenia Snellena, liczba (%) stan zaawansowania retinopatii (skala zaawansowania ETDRS), liczba (%) + mediana 62 (53, 67) 62 (54, 67) 62 (52, 67) (20/ /63) 189 (57%) 149 (58%) 149 (59%) (<20/ /200) 129 (39%) 94 (37%) 92 (36%) (20/200 20/320.1) 12 (4%) 13 (5%) 13 (5%) grubość pola centralnego (µm) w OCT #+$ mediana 398 (329, 505) 405 (327, 514) 396 (323, 484) objętość siatkówki (mm 3 ) w OCT #+$ mediana 9,2 (7,9, 10,6) 8,9 (7,8, 10,5) 8,9 (7,9, 10,0) zmiany torbielowate w OCT (podejrzane lub rozpoznane), liczba (%) (96%) 243 (96%) 246 (98%) obecność płynu podsiatkówkowego w OCT(podejrzane lub rozpoznane), liczba (%) + 94 (29%) 64 (25%) 61 (24%) wyłącznie mikrotętniaki (poziom 20) 1 (<1%) 1 (<1%) 0 od łagodnej do średnio zaawansowanej retinopatii nieproliferacyjnej (poziomy 35,43,47) znacznie zaawansowana retinopatia nieproliferacyjna (poziom 53) od łagodnej do średnio zaawansowanej retinopatii proliferacyjnej (poziomy 60,61,65) znacznie zaawansowana retinopatia proliferacyjna (poziomy 71,75) 186 (58%) 156 (63%) 151 (62%) 43 (14%) 27 (11%) 25 (10%) 79 (25%) 56 (23%) 62 (25%) 9 (3%) 8 (3%) 6 (2%) E-ETDRS = elektroniczne Badanie Wczesnego Leczenia Retinopatii Cukrzycowej; ETDRS = Early Treatment Diabetic Retinopathy; HbA1c = hemoglobina glikozylowana; OCT = optyczna koherentna tomografia. 2

3 Osoby, u których badano oboje oczu liczono jako 1 przypadek dla grup z podaniem i grupy po laseroterapii. * Brakuje danych HbA1c w przypadku 64, 46 oraz 50 osób, odpowiednio dla grupy po laseroterapii, po podaniu 1mg i 4 mg. # Brakujące dane z badania OCT oraz fotografii dna oka, odpowiednio dla grupy po laseroterapii, po podaniu 1 mg i 4mg : pole centralne (1,2,1), objętość siatkówki (47, 36, 48), zmiany torbielowate (3, 4, 2), obecność płynu podsiatkówkowego (1, 4, 1), stopień zaawansowania retinopatii (12, 8, 10). + Średnia z 2 podstawowych skanów. $ Średnia centralna grubość siatkówki wynosiła <250 µm, w oparciu o dane z 15, 7 i 5 oczu odpowiednio z grupy po laseroterapii, po podaniu 1 mg i 4mg. Dane z ośrodka lub spoza niego. Tabela 2. Zastosowane leczenie z randomizacją przypisaną danemu typowi terapii od badania początkowego do 1 roku* wynik całkowity, od badania początkowego do 2 lat tylko badanie początkowe, liczba (%) badanie początkowe + tylko w 4 miesiącu, liczba (%) badanie początkowe + tylko w 8 miesiącu, liczba (%) badanie tylko w 4 i 8 miesiącu, liczba (%) badanie początkowe + w 4 i 8 miesiącu, liczba (%) średnia ± odchylenie standardowe laseroterapia (n = 272) 1 mg (n = 220) 4 mg (n = 205) 69 (25%) 34 (15%) 51 (25%) 76 (28%) 56 (25%) 44 (21%) 22 (8%) 22 (10%) 43 (21%) 1 (<1%) (38%) 108 (49%) 67 (33%) 2,1 ± 0,8 2,3 ± 0,7 2,1 ± 0, (19%) 25 (11%) 25 (12%) 2 65 (24%) 36 (16%) 52 (25%) 3 67 (25%) 54 (25%) 49 (24%) 4 49 (18%) 46 (21%) 39 (19%) 5 28 (10%) 31 (14%) 27 (13%) 6 11 (4%) 28 (13%) 13 (6%) średnia ± odchylenie standardowe 2,9 ± 1,4 3,5 ± 1,5 3,1 ± 1,4 W tabeli uwzględniono wyłącznie osoby, które ukończyły 2 - letni cykl badań. * Zbyt wiele permutacji, aby wyszczególnić powyżej 8 miesięcy. 3

4 Tabela 3. Zmiany w badaniu ostrości wzroku w czasie kolejnych wizyt kontrolnych* zmiany w badaniu ostrości wzroku 1 mg laseroterapia (litery) 4 miesiąc n =311 n = 241 n = 244 średnia ± SD 0 ±13 0 ±13 4 ±12 mediana 2 (-4, 7) 2 (-4, 8) 5 (-1, 10) rozkład zmian (%) poprawa 15 liter 7% 5% 12% poprawa od 14 do 10 liter 10% 13% 15% poprawa od 9 do 5 liter 21% 21% 28% bez zmian do ± 4 liter 38% 36% 32% od 5 9 liter gorzej 7% 11% 7% od liter gorzej 8% 4% 3% 15 liter gorzej 9% 10% 4% 8 miesiąc n = 299 n = 231 n = 226 średnia ± SD 0 ±15 1 ±12 2 ±14 mediana 2 (-6, 9) 2 (-4, 8) 3 (-4, 11) rozkład zmian (%) poprawa 15 liter 11% 7% 12% poprawa od 14 do 10 liter 12% 14% 18% poprawa od 9 do 5 liter 16% 17% 16% bez zmian do ± 4 liter 31% 37% 31% od 5 9 liter gorzej 12% 12% 9% od liter gorzej 5% 5% 6% 15 liter gorzej 12% 8% 8% 1 rok n = 286 n = 230 n = 221 średnia ± SD 1 ±16 0 ±15 0 ±16 mediana 3 (-5, 10) 3 (-4, 9) 2 (-7, 10) rozkład zmian (%) poprawa 15 liter 14% 10% 12% poprawa od 14 do 10 liter 14% 13% 13% poprawa od 9 do 5 liter 17% 20% 16% bez zmian do ± 4 liter 29% 33% 29% od 5 9 liter gorzej 9% 7% 10% od liter gorzej 3% 8% 7% 15 liter gorzej 14% 10% 12% 16 miesiąc n = 263 n = 214 n = 208 średnia ± SD 1 ±15-1 ±15-4 ±18 mediana 3 (-5, 11) 0 (-8, 8) 0 (-15, 8) rozkład zmian (%) poprawa 15 liter 15% 9% 12% poprawa od 14 do 10 liter 13% 12% 9% poprawa od 9 do 5 liter 17% 15% 15% bez zmian do ± 4 liter 27% 33% 23% od 5 9 liter gorzej 10% 8% 8% od liter gorzej 5% 7% 8% 4 mg 4

5 15 liter gorzej 13% 15% 25% 20 miesiąc n = 250 n = 211 n = 195 średnia ± SD 3 ±15-2 ±17-4 ±20 mediana 6 (-4, 11) 1 (-9, 7) 0 (-12, 7) rozkład zmian (%) poprawa 15 liter 16% 13% 10% poprawa od 14 do 10 liter 17% 7% 11% poprawa od 9 do 5 liter 24% 15% 15% bez zmian do ± 4 liter 19% 32% 26% od 5 9 liter gorzej 9% 11% 8% od liter gorzej 5% 7% 11% 15 liter gorzej 10% 15% 19% 2 rok n = 272 n = 220 n = 204 średnia ± SD 2 ±17-2 ±17-4 ±23 mediana 5 (-5, 12) 1 (-11, 10) 2 (-12, 11) rozkład zmian (%) poprawa 15 liter 20% 15% 16% poprawa od 14 do 10 liter 14% 11% 11% poprawa od 9 do 5 liter 17% 14% 15% bez zmian do ± 4 liter 22% 25% 22% od 5 9 liter gorzej 9% 8% 5% od liter gorzej 6% 6% 9% 15 liter gorzej 13% 21% 21% wartość P laseroterapia a doszklistkowe podanie 1 mg laseroterapia a doszklistkowe podanie 4 mg doszklistkowe podanie 1 mg a doszklistkowe podanie 4 mg wizyta kontrolna po 4 msc po 8 msc po 1 roku po 16 msc po 20 msc po 2 latach 0,85 0,46 0,85 0,06 + 0, ,02 + <0,001 # 0,05 # 0,64 <0,001 + <0, , ,001 # 0,27 0,79 0,08 $ 0,24 0,42 SD = standard deviation (odchylenie standardowe). * Dotyczy danych z wszystkich wizyt kontrolnych (kompletnych). + Wartość P z korzyścią dla grupy po laseroterapii. # Wartość P z korzyścią dla grupy po podaniu 4 mg. $ Wartość P z korzyścią dla grupy po podaniu 1 mg. Wartości P nie dostosowane do mnogich porównań. 5

6 Tabela 4. Zmiany w badaniu ostrości wzroku po 2 latach od wstępnych wyników* zmiany w badaniu ostrości wzroku 1 mg laseroterapia (litery) średnia ± SD 1 ± 17-2 ± 18-3 ± 22 mediana 4 (-6, 11) 1 (-11, 9) 2 (-11, 11) rozkład zmian po 2 latach (%) poprawa 15 liter 18% 14% 17% poprawa od 14 do 10 liter 13% 11% 11% poprawa od 9 do 5 liter 16% 14% 15% bez zmian do ± 4 liter 24% 27% 23% od 5 9 liter gorzej 10% 9% 6% od liter gorzej 5% 6% 8% 15 liter gorzej 14% 20% 20% 4 mg SD = standard deviation (odchylenie standardowe). Wartości P dla porównań różnic średnich zmian dla 2 grup: laseroterapia a doszklistkowe podanie 1 mg = 0,02, laseroterapia a doszklistkowe podanie 4 mg = 0,002, doszklistkowe podanie 1 mg a doszklistkowe podanie 4 mg = 0,49. Wartości P dla porównań dla 2 grup w odniesieniu do pogorszenia o 15 liter lub więcej: laseroterapia a doszklistkowe podanie 1 mg = 0,03, laseroterapia a doszklistkowe podanie 4 mg = 0,01, doszklistkowe podanie 1 mg a doszklistkowe podanie 4 mg = 0,82. Wykorzystano metodę Hochberga celem oceny istotności statystycznej dzięki określonemu projektowi. Po wyznaczeniu wartości P dla 3 porównań od wartości najwyższej do najniższej (P1>P2>P3), określono istotność statystyczną w następujący sposób: jeśli P1 0,049 (uwzględniając skorygowanie do 0,001 dla uzasadnienia danych z DSMC), wszystkie porównania były istotnie statystyczne; w przypadku, gdy P2 (0,049/2) = 0,0245, wówczas P2 oraz P3 określano jako znamiennie statystyczne; natomiast, gdy P3 (0,049/3) = 0,0163, stwierdzano istotność statystyczną. * Badania kontrolne przeprowadzone pomiędzy 609 a 852 dniem od randomizacji, zaliczono do grupy wizyt po 2 latach. Jeśli w tym czasie doszło do więcej niż jednej wizyty, wówczas do programu badań włączono tą najbliższą okresowi 2 lat. Dla pozostałych oczu, bez jakichkolwiek danych po 2 latach badań (58 oczu w grupie po laseroterapii, 36 oczu w grupie z doszklistkowym podaniem 1 mg oraz 50 oczu w grupie z doszklistkowym podaniem 4 mg ), ostatnią obserwację przeprowadzoną następującą metodą wykorzystano do przypisania danych dla wstępnej analizy. Przed określeniem najlepszej skorygowanej ostrości wzroku, badanie refrakcji przeprowadzono w 89%, 86% i 88% oczu odpowiednio w grupie po laseroterapii, w grupie z doszklistkowym podaniem 1 mg oraz w grupie z doszklistkowym podaniem 4 mg. W przypadku pozostałych oczu, wykorzystano badanie refrakcji z poprzedniej wizyty. 6

7 Tabela 5. Zmiany w badaniu ostrości wzroku we wstępnych wynikach 2 letnich w poszczególnych podgrupach podgrupa N (N przypisane) grupy: laseroterapia, 1 mg, 4 mg zmiany w badaniu ostrości wzroku,mediana (25, 75 percentyl) pogorszenie 10 liter (%) poprawa 10 liter (%) laser 1 mg 4 mg laser 1 mg 4 mg laser 1 mg 4 mg wstępny wynik lterowy w badaniu ostrości wzroku (zbliżony ekwiwalent Snellena) (20/ /63) 189 (29), 149 (21), 149 (22) 1 (-9, 8) -1 (-12, 7) 2 (-12, 7) (20/63,1-129 (27), 94 (13), 20/200+1) 92 (23) 7 (-3, 17) 3 (-9, 13) 4 (-11, 14) (20/200-20/320,1)* 12 (2), 13 (2), 13 (5) 7 (-6, 14) 8 (0, 22) 21 (15, 40) wstępna grubość pola centralnego (µm) + < (25), 121 (16), 130 (20) 4 (-4, 11) 2 (-6, 10) 2 (-11, 10) (17), 67 (8), 63 (12) 5 (-7, 14) -1 (-12, 8) 5 (-8, 11) > (16), 66 (11), 60 (18) 1 (-8, 11) -2 (-19, 8) 0 (-21, 12) wcześniejsza fotokoagulacja z powodu cukrzycowego obrzęku plamki bez wcześniejszej 132 (29), 102 (17), laserotearpii 96 (23) 2 (-8, 11) 1 (-13, 10) 0 (-18, 8) wcześniejsza 198 (29), 154 (19), laseroterapia 158 (27) 4 (-5, 12) 0 (-10, 8) 3 (-8, 12) Przypisanie dla brakujących wartości, wykorzystując ostatnią obserwację. *Mediana wstępnej grubości pola centralnego wynosiła 435, 599 oraz 501 µm odpowiednio dla grupy po laseroterapii, po podaniu 1 mg oraz 4 mg. + Brak wstępnego badania grubości pola centralnego dla 4 oczu. 7

8 Tabela 6. Zmiany w grubości centralnego pola siatkówki* w czasie kolejnych wizyt grupa po laseroterapii grupa po podaniu 1 grupa po podaniu 4 mg mg 4 miesiące n = 304 n = 234 n = 242 grubość (µm), mediana (25, 27 percentyl) 342 (279, 470) 385 (295, 488) 284 (236, 387) zmiana od początku badań (µm), średnia ± SD -39 ± ± ± 130 zmiana od początku badań (µm), mediana (25, 27 percentyl) -33 (-90, 13) -13 (-62, 41) -77 (-145, -19) grubość obniżona o 50% 23% 15% 46% grubość < 250 µm 17% 11% 36% 8 miesięcy n = 288 n = 221 n = 220 grubość (µm), mediana (25, 27 percentyl) 308 (252, 411) 353 (279, 455) 301 (244, 397) zmiana od początku badań (µm), średnia ± SD -73 ± ± ± 130 zmiana od początku badań (µm), mediana (25, 27 percentyl) -60 (-147, 4) -23 (-101, 38) -76 (-134, -7) grubość obniżona o 50% 40% 27% 45% grubość < 250 µm 24% 17% 29% 1 rok n = 278 n = 225 n = 213 grubość (µm), mediana (25, 27 percentyl) 289 (235, 396) 331 (270, 449) 276 (231, 390) zmiana od początku badań (µm), średnia ± SD -98 ± ± ± 146 zmiana od początku badań (µm), mediana (25, 27 percentyl) -85 (-167, -14) -31 (-137, 25) -74 (-152, -13) grubość obniżona o 50% 48% 33% 48% grubość < 250 µm 31% 16% 35% 16 miesięcy n = 255 n = 208 n = 191 grubość (µm), mediana (25, 27 percentyl) 278 (225, 362) 322 (260, 433) 290 (229, 436) zmiana od początku badań (µm), średnia ± SD -105 ± ± ± 150 zmiana od początku badań (µm), mediana (25, 27 percentyl) -100 (-184, -15) -57 (-141, 10) -69 (-160, 23) grubość obniżona o 50% 54% 35% 48% grubość < 250 µm 37% 22% 37% 20 miesięcy n = 240 n = 198 n = 179 grubość (µm), mediana (25, 27 percentyl) 261 (213, 326) 325 (239, 439) 296 (234, 453) zmiana od początku badań (µm), średnia ± SD -132 ± ± ± 175 zmiana od początku badań (µm), mediana (25, 27 percentyl) -119 (-211, -36) -56 (-155, 23) -65 (-163, 26) grubość obniżona o 50% 64% 40% 45% grubość < 250 µm 45% 29% 34% 2 lata n = 261 n = 207 n = 193 grubość (µm), mediana (25, 27 percentyl) 243 (197, 326) 305 (231, 406) 279 (228, 430) zmiana od początku badań (µm), średnia ± SD -139 ± ± ± 160 zmiana od początku badań (µm), mediana (25, 27 percentyl) -131 (-217, -49) -74 (-168, -3) -76 (-175, 11) grubość obniżona o 50% 67% 46% 48% grubość < 250 µm 53% 34% 38% wartość P $ wizyta kontrolna po 4 msc po 8 msc po 1 roku po 16 msc po 20 msc po 2 latach laseroterapia a doszklistkowe podanie 1 mg 0,01 + <0,001 + <0,001 + <0,001 + <0,001 + <0,001 + laseroterapia a doszklistkowe podanie 4 mg <0,001 # 0,98 0,97 0,004 + <0,001 + <0,001 + doszklistkowe podanie 1 mg a doszklistkowe <0,001 # <0,001 # <0,001 # 0,33 0,86 0,91 podanie 4 mg SD = standard deviation (odchylenie standardowe). Liczby dotyczą tylko oczu z wartością pola centralnego zarówno we wstępnym, jak i w kolejnym badaniu. *Zgrubienie siatkówki oznaczono jako różnicę między zaobserwowaną grubością siatkówki a średnią prawidłową grubością. Średnia grubość pola centralnego u zdrowych osób wynosi 201 µm. Dwadzieścia siedem oczu (15 w grupie po laseroterapii, 7 w grupie po podaniu 1 mg oraz 5 w grupie po podaniu 4 mg ) ze wstępną grubością pola centralnego mniejszą niż 250 µm nie uwzględniono w obliczeniach względnych zmian grubości. + Wartość P z korzyścią dla grupy po laseroterapii. # Wartość P z korzyścią dla grupy po podaniu 4 mg. $ Wartości P nie dostosowane do mnogich porównań. 8

9 Tabela 7. Pogrubienie siatkówki* w ciągu 2 lat całkowite oraz w poszczególnych warstwach w stosunku do początkowej grubości pola centralnego. całkowita grubość początkowa grubość <400 µm początkowa grubość µm początkowa grubość >500 µm laseroterapia 1 mg 4 mg pole centralne n = 261 n = 207 n = 193 grubość (µm), mediana 243 (197, 326) 305 (231, 406) 279 (228, 430) zmiana od początku (µm), średnio ± SD ± ± ± (-217, -49) -74 (-168, -3) -76 (-175, 11) zmniejszenie grubości do 50% + 67% 46% 48% grubość < 250 µm 53% 34% 38% objętość siatkówki n = 164 n = 133 n = 120 zmiana od początku (µm), średnio ± SD + -1,4 ± 1,7-0,7 ± 1,7-0,4 ± 1,7-1,1 (-2,2, -0,4) -0,6 (-1,3, 0,1) -0,6 (-1,4, 0,4) pole centralne n = 139 n = 98 n = 104 grubość (µm), mediana 235 (198, 288) 265 (225, 341) 263 (227, 349) zmiana od początku (µm), średnio ± SD ± ± ± (-137, -18) -36 (-101, 18) -42 (-102, 24) zmniejszenie grubości do 50% + 64% 46% 47% grubość < 250 µm 60% 42% 44% objętość siatkówki n = 90 n = 61 n = 71 zmiana od początku (µm), średnio ± SD + -0,8 ± 1,3-0,4 ± 0,8-0,2 ± 1,5-0,6 (-1,4, -0,2) -0,2 (-0,8, 0,1) -0,5 (-1,2, 0,3) pole centralne n = 58 n = 55 n = 49 grubość (µm), mediana 243 (189, 365) 352 (239, 406) 326 (234, 440) zmiana od początku (µm), średnio ± SD ± ± ± (-251, -69) -92 (-177, -29) -105(-200, 5) zmniejszenie grubości do 50% + 67% 44% 49% grubość < 250 µm 52% 27% 29% objętość siatkówki n = 35 n = 36 n = 34 zmiana od początku (µm), średnio ± SD + -1,6 ± 1,6-0,5 ± 1,2-0,5 ± 1,6-1,3 (-2,5, 0,7) -0,7 (-1,2, 0,1) -0,8 (-1,4, 0,2) pole centralne n = 64 n = 54 n = 40 grubość (µm), mediana 301 (199, 423) 408 (245, 552) 367 (223, 563) zmiana od początku (µm), średnio ± SD ± ± ± (-373,-169) -204 (-355, -52) -247(-322,-97) zmniejszenie grubości do 50% + 73% 48% 50% grubość < 250 µm 41% 26% 33% objętość siatkówki n = 39 n = 36 n = 15 zmiana od początku (µm), średnio ± SD + -2,5 ± 2,0-1,6 ± 2,6-0,7 ± 2,6-2,4 (-3,7, -1,2) -1,3 (-3,3, -0,6) -1,7 (-2,5, 1,1) SD = standard deviation (odchylenie standardowe). Liczby dotyczą tylko oczu z wartością pola centralnego zarówno we wstępnym, jak i w kolejnym badaniu. *Zgrubienie siatkówki oznaczono jako różnicę między zaobserwowaną grubością siatkówki a średnią prawidłową grubością. Średnia grubość pola centralnego u zdrowych osób wynosi 201 µm. Dwadzieścia siedem oczu (15 w grupie po laseroterapii, 7 w grupie po podaniu 1 mg oraz 5 w grupie po podaniu 4 mg ) ze wstępną grubością pola 9

10 centralnego mniejszą niż 250 µm nie uwzględniono w obliczeniach względnych zmian grubości. + Wartości P (nie dostosowane do mnogich porównań) dla porównań między leczonymi grupami: po laseroterapii a doszklistkowym podaniu 1 mg, po laseroterapii a doszklistkowym podaniu 4 mg oraz po doszklistkowym podaniu 1 mg lub 4 mg przedstawiały się w następujący sposób. Zmiany w centralnym polu od początku wynosiły: <0,001, <0,001, 0,91; odsetek ze zmniejszeniem grubości centralnego pola o 50%: <0,001, <0,001, 0,60; odsetek z grubością centralnego pola < 250 µm: <0,001, <0,001, 0,55; zmiany objętości siatkówki od początku: <0,001, <0,001, 0,44. 10

11 Tabela 8. Liczba poważnych okulistycznych objawów ubocznych podczas 2 letniego okresu obserwacji laserterapia (n = 330 oczu, n = 234 iniekcje) 1 mg (n = 256 oczu, n = 841 iniekcji) 4 mg (n = 254 oczu, n = 742 iniekcje) zapalenie wnętrza gałki ocznej* rzekome zapalenie wnętrza gałki ocznej odwarstwienie siatkówki zamknięcie żyły siatkówki zamknięcie tętnicy siatkówki przednia niedokrwienna neuropatia n.ii witrektomia & podwyższone ćśg / jaskra (%) wzrost 10 mmhg od początku # 12 (4) 41 (16) 85 (33) ćśg 30 mmhg # 3 (1) 22 (9) 53 (21) rozpoczęcie leczenia hipotensyjnego # 25 (8) 31 (12) 76 (30) jaskra otwartego kąta 2 (1) 2 (1) 7 (3) filtrujące zabiegi przeciwjaskrowe (1) trabekuloplastyka laserowa (<1) cyklodestrukcja ciała rzęskowego (<1) liczba oczu z 1 lub więcej z powyższych 33 (10) 51 (20) 102 (40) chirurgia zaćmy liczba oczu fakijnych na początku liczba oczu (%) po operacji zaćmy 34 (13) 47 (23) 101 (51) ćśg = ciśnienie śródgałkowe. *Jeden przypadek zapalenia wnętrza gałki ocznej wystąpił po operacji witrektomii, nie związany z iniekcją badanego leku. + Niekoniecznie związane z zastosowanym leczeniem. # Dotyczy witrektomii z powodu cukrzycowego obrzęku plamki, krwotoku do ciała szklistego lub z innej przyczyny. & W trakcie którejkolwiek wizyty w ciągu 2 letniego okresu obserwacji. Przed badaniem po okresie 2 lat lub po 2 latach od randomizacji, jeśli nie ukończono 2 letniego okresu obserwacji. 11

12 Liczba osób: N = 693 Liczba oczu: N = 840 Grupa po laseroterapii N = 330 Grupa po IVT 1 mg N = 256 Grupa po IVT 4 mg N = 254 zgon = 6, brak* = 5 zgon = 5, brak = 3 zgon = 1, brak = 5 Ukończony cykl badań = 312 (95%) Ukończony cykl badań = 242 (95%) Ukończony cykl badań = 244 (96%) zgon = 3, brak = 5 zgon = 1, brak = 5 zgon = 3, brak = 9 Ukończony cykl badań = 300 (91%) Ukończony cykl badań = 232 (91%) Ukończony cykl badań = 226 (89%) zgon = 4, brak = 8 zgon = 1, brak = 1 zgon = 2, brak = 7 Ukończony cykl badań = 287 (87%) Ukończony cykl badań = 232 (91%) Ukończony cykl badań = 222 (87%) zgon = 4, brak = 7 zgon = 2, brak = 3 zgon = 2, brak = 9 Ukończony cykl badań = 264 (80%) Ukończony cykl badań = 216 (84%) Ukończony cykl badań = 208 (82%) zgon = 2, brak = 4 zgon = 2, brak = 5 zgon = 4, brak = 2 Ukończony cykl badań = 251 (76%) Ukończony cykl badań = 211 (82%) Ukończony cykl badań = 196 (77%) zgon = 1, brak = 5 zgon = 1, brak = 2 zgon = 0, brak = 1 Ukończony cykl badań = 272 (82%) Ukończony cykl badań = 220 (86%) Ukończony cykl badań = 205 (81%) * Brak = osoba badana wycofała się Uwaga: liczby różnią się od tabel 3 i 6 w związku z tym, że nie wszystkie badania zostały kompletowane w trakcie każdej wizyty. Rycina 1. Schemat blokowy ukazujący częstotliwość ukończenia badań w każdej grupie w ciągu 2 - letniego okresu obserwacji. IVT = doszklistkowe podanie 12

13 Rycina 2. Wykres ukazujący zmiany ostrości wzroku od początku badań oraz w czasie każdej wizyty w ciągu 2 letniego okresu obserwacji w każdej z leczonych grup. Górna część ryciny przedstawia medianę ostrości wzroku dla każdej z grup. W części dolnej, górne sztabki oznaczają odsetek oczu w każdej z leczonych grup (gładkie grupa po laseroterapii [L], pasiaste grupa po podaniu 1 mg [1], kropkowane - grupa po podaniu 4 mg [4]) z poprawą wyniku literowego ostrości wzroku od 5 do 9 (czarne segmenty), od 10 do 14 (ciemno szare segmenty) oraz do 15 lub więcej (jasno szare segmenty); dolne sztabki przedstawiają odsetek oczu w każdej z leczonych grup (gładkie grupa po laseroterapii [L], pasiaste grupa po podaniu 1 mg [1], kropkowane - grupa po podaniu 4 mg [4]) z pogorszeniem wyniku literowego ostrości wzroku od 5 do 9 (czarne segmenty), od 10 do 14 (ciemno szare segmenty) oraz do 15 lub więcej (jasno szare segmenty). 13

14 Przypisy oraz źródła finansowania Pierwotnie otrzymane: 29 kwietnia 2008 r. Ostateczna korekta: 6 czerwca 2008 r. Zaakceptowano: 11 czerwca 2008 r. Dostępne na stronie internetowej: 26 czerwca 2008 r. Rękopis nr Lista członków Diabetic Clinical Research Network, uczestniczących w badaniu wykazana w Dodatku 1 dostępna jest na stronie internetowej Komitet piszący. Główni autorzy: Michael S. Ip... Źródło(a) finansowania: Kompletną listę wszystkich źródeł finansowania badaczy DRCR.net można odnaleźć na stronie: Wsparcie zgodnie z umową współpracy z National Eye Institute oraz National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institute of Health, Department of Health and Human Services, Bethesda, Maryland (numery grantów: EY14231, EY14269, EY1229). Organizacje finansujące uczestniczyły w nadzorze nad przebiegiem badań oraz w recenzji rękopisu, lecz nie bezpośrednio w projekcie badania, przebiegu badania, zbieraniu danych, zarządzaniu danymi, analizie danych, interpretacji danych lub przygotowaniu rękopisu. Firma Allergan, Inc. dostarczyła triamcinolon oraz miejscowo stosowane antybiotyki po pomyślnym zakończeniu współzawodnictwa w odpowiedzi na propozycję współpracy wydanej przez DRCR.net z firmą dostarczającą wolnego od konserwantów triamcinolonu na potrzeby badań. Zgodnie z DRCR.net Industry Collaboration Guidelines (dostępnej na stronie: DRCR.net posiada całkowitą kontrolę nad projektem protokołu, własnością danych oraz całą redakcyjną treścią prezentacji i publikacji, związaną z protokołem. Firma Allergan, Inc. dostarczyła nieograniczne fundusze dla DRCR.net do wykorzystania wedle uznania. Adres do korespondencji: Michael S. Ip, MD... Dodatek 1 Ośrodki kliniczne uczestniczące w Diabetic Retinopathy Clinical Research Network Ośrodki zostały spisane w porządku liczby włączonych osób do badania. Liczba osób włączonych do badania została zaznaczona w nawiasie, poprzedzona lokalizacją oraz nazwą ośrodka. Kadrę opisano jako (I, investigator) w przypadku osób przeprowadzających badanie, (C, coordinator) dla koordynatorów badania oraz (P, photographer) w przypadku osób wykonujących zdjęcia. 14

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 761 Poz. 48 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY afliberceptem

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 882 Poz. 79 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie neowaskularnej

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 904 Poz. 133 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie

Bardziej szczegółowo

POUFNE. Wersja ostateczna nr 1 z dnia 5 grudnia 2013 r. Numer ośrodka. Numer pacjenta. Numer wizyty. Badane oko

POUFNE. Wersja ostateczna nr 1 z dnia 5 grudnia 2013 r. Numer ośrodka. Numer pacjenta. Numer wizyty. Badane oko POUFNE KARTA OBSERWACJI PACJENTA Rejestr pacjentów leczonych preparatem Lucentis (ranibizumab) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach w Polsce (Rejestr PRIME) Wersja ostateczna nr 1 z dnia 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3). Ważne: od dnia 01 stycznia 2017 r.

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3). Ważne: od dnia 01 stycznia 2017 r. Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3). Ważne: od dnia 01 stycznia 2017 r. ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie neowaskularnej

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w cukrzycowym obrzęku plamki

Zasady postępowania w cukrzycowym obrzęku plamki Zasady postępowania w cukrzycowym obrzęku plamki Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 1 Zasady postępowania w cukrzycowym obrzęku plamki (ang. DME - Diabetic Macular Edema) Stan na dzień 12.12.2013

Bardziej szczegółowo

Jolanta Oficjalska CZY POTRZEBUJEMY KRAJOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I LECZENIA RETINOPATII CUKRZYCOWEJ?

Jolanta Oficjalska CZY POTRZEBUJEMY KRAJOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I LECZENIA RETINOPATII CUKRZYCOWEJ? Jolanta Oficjalska CZY POTRZEBUJEMY KRAJOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I LECZENIA RETINOPATII CUKRZYCOWEJ? EPIDEMIOLOGIA Retinopatia cukrzycowa jest główną przyczyną ślepoty dorosłych w krajach rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

POUFNE. Wersja ostateczna nr 1 z dnia 5 grudnia 2013 r. Numer ośrodka. Numer pacjenta. Numer wizyty. Badane oko

POUFNE. Wersja ostateczna nr 1 z dnia 5 grudnia 2013 r. Numer ośrodka. Numer pacjenta. Numer wizyty. Badane oko POUFNE KARTA OBSERWACJI PACJENTA Rejestr pacjentów leczonych preparatem Lucentis (ranibizumab) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach w Polsce (Rejestr PRIME) Wersja ostateczna nr 1 z dnia 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

JASKRA SIATKÓWKA. Zaćma ROGÓWKA OKULISTYKA DZIECIĘCA CHIRURGIA REFRAKCYJNA

JASKRA SIATKÓWKA. Zaćma ROGÓWKA OKULISTYKA DZIECIĘCA CHIRURGIA REFRAKCYJNA JASKRA SIATKÓWKA Zaćma ROGÓWKA OKULISTYKA DZIECIĘCA CHIRURGIA REFRAKCYJNA Copyright American Academy of Ophthalmology, October 2013 www.aao.org 2013 PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa ZALECENIA ISSN 1640 8497 Stanowisko American Diabetes Association Retinopatia cukrzycowa Diabetic retinopathy Przedrukowano za zgodą z: Diabetes Care 2002, 25, supl. A, S90 S93 Badania przesiewowe w kierunku

Bardziej szczegółowo

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 1 Konsensus okulistyczno-położniczy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ranibizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki w materiale własnym

Zastosowanie ranibizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki w materiale własnym Zastosowanie ranibizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki w materiale własnym The application of ranibizumab in therapy of diabetic macular edema own observations Małgorzata Marczak Oddział Okulistyczny

Bardziej szczegółowo

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa Retinopatia cukrzycowa Retinopatia cukrzycowa jest w krajach rozwiniętych jedną z głównych przyczyn ślepoty. Rozwija się u znacznej liczby pacjentów długo chorujących na cukrzycę, która może być przyczyną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/641/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/641/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/641/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r. Warunki Konkursu Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych dotyczące realizacji Programu badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce

Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce Badanie nr: GLIME_L_00670 przeprowadzenie i opracowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku.

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku. Warszawa, dn. 09.02.2017 r. Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku. Aktualizacja 9 lutego 2017 Konsensus opracowała

Bardziej szczegółowo

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę Jacek Szendzielorz, Aleksandra Mikulska-Cholewa SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę - doświadczenia własne w LENS-MED Klinika Jednego Dnia Niepubliczny Okulistyczny

Bardziej szczegółowo

LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI

LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl ANALIZA KLINICZNA TOM VI PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z ANALIZY

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania. w cukrzycowym obrzęku plamki

Zasady postępowania. w cukrzycowym obrzęku plamki Zasady postępowania w cukrzycowym obrzęku plamki Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Stan na dzień 10 czerwca 2014 Wytyczne zostały opracowane przez grupę ekspertów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 23/2014 z dnia 10 marca 2014 r. o projekcie programu Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania w terapii cukrzycowego obrzęku plamki

Wytyczne postępowania w terapii cukrzycowego obrzęku plamki Wytyczne postępowania w terapii cukrzycowego obrzęku plamki Copyright by Polskie Towarzystwo Okulistyczne 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część poniższej publikacji nie może być kopiowana i przechowywana

Bardziej szczegółowo

Barbara Polaczek-Krupa. Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta

Barbara Polaczek-Krupa. Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Barbara Polaczek-Krupa Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Praca doktorska Praca finansowana w ramach projektu CMKP

Bardziej szczegółowo

zaburzeniem widzenia spowodowanym obrzękiem plamki wywołanym cukrzycą;

zaburzeniem widzenia spowodowanym obrzękiem plamki wywołanym cukrzycą; EMA/677928/2015 EMEA/H/C/002392 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa aflibercept Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego leku.

Bardziej szczegółowo

Stadium R3: retinopatia cukrzycowa proliferacyjna i zaawansowana retinopatia cukrzycowa

Stadium R3: retinopatia cukrzycowa proliferacyjna i zaawansowana retinopatia cukrzycowa 9 Stadium R3: retinopatia cukrzycowa proliferacyjna i zaawansowana retinopatia cukrzycowa Peter H. Scanlon ISTOTNE ELEMENTY ANATOMII Nowe naczynia powstające w przebiegu retinopatii cukrzycowej dzieli

Bardziej szczegółowo

DME. Science of. UCZ SIĘ, OBSERWUJ, DZIEL SIĘ Przewodnik pacjenta Cukrzycowy obrzęk plamki

DME. Science of. UCZ SIĘ, OBSERWUJ, DZIEL SIĘ Przewodnik pacjenta Cukrzycowy obrzęk plamki Science of DME www.scienceofdme.org UCZ SIĘ, OBSERWUJ, DZIEL SIĘ Przewodnik pacjenta Cukrzycowy obrzęk plamki Niniejsza broszura jest przeznaczona dla każdej osoby chorującej na cukrzycę typu 1 i typu

Bardziej szczegółowo

Prosta i skuteczna, nowa metoda leczenia jaskry

Prosta i skuteczna, nowa metoda leczenia jaskry Implant XEN Nowa skuteczna metoda leczenia jaskry Dla osób, u których ciśnienie w gałce ocznej jest zbyt wysokie pomimo stosowania kropli przeciwjaskrowych Obniża ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, aby zapobiec

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

DiabControl RAPORT KOŃCOWY

DiabControl RAPORT KOŃCOWY DiabControl OCENA WSPÓŁPRACY PACJENTA CHOREGO NA CUKRZYCĘ TYPU 2 Z LEKARZEM PROWADZĄCYM W ZAKRESIE COMPLIANCE, OBSERWACJA ZJAWISKA DYSFAGII (TRUDNOŚCI W POŁYKANIU) RAPORT KOŃCOWY Październik 214 Autor

Bardziej szczegółowo

NIEDROŻNOŚĆ ŻYŁY ŚRODKOWEJ SIATKÓWKI (CRVO)

NIEDROŻNOŚĆ ŻYŁY ŚRODKOWEJ SIATKÓWKI (CRVO) Przewodnik informacyjny Informacje naukowe na temat CRVO www.scienceofcrvo.org NIEDROŻNOŚĆ ŻYŁY ŚRODKOWEJ SIATKÓWKI (CRVO) W niniejszej broszurze przedstawione zostały informacje na temat CRVO oraz dostępnych

Bardziej szczegółowo

Polish version: Your guide to diabetic retinopathy screening. Twój przewodnik po badaniu na obecność retinopatii cukrzycowej

Polish version: Your guide to diabetic retinopathy screening. Twój przewodnik po badaniu na obecność retinopatii cukrzycowej Polish version: Your guide to diabetic retinopathy screening Twój przewodnik po badaniu na obecność retinopatii cukrzycowej Co to jest retinopatia cukrzycowa? Jest to choroba spowodowana cukrzycowymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Zaćma. Sandra Zuziak 2013-07-29

Zaćma. Sandra Zuziak 2013-07-29 Zaćma Sandra Zuziak 1 Zaćma zajmuje pierwsze miejsce w rankingu przyczyn ślepoty we współczesnym świecie wg statystyk Światowej Organizacji Zdrowia www.korektorzdrowia.pl 2 Definicja Zaćma (łac. cataracta)

Bardziej szczegółowo

Barbara Polaczek-Krupa. Ocena grubości warstwy komórek zwojowych siatkówki w okolicy plamki GCL w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta

Barbara Polaczek-Krupa. Ocena grubości warstwy komórek zwojowych siatkówki w okolicy plamki GCL w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Barbara Polaczek-Krupa Ocena grubości warstwy komórek zwojowych siatkówki w okolicy plamki GCL w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta 1 CEL PREZENTACJI Są 3 powody, żeby badać komórki zwojowe:

Bardziej szczegółowo

Anna Okruszko. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor: Dr hab. n. med. Maria Kmera-Muszyńska

Anna Okruszko. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor: Dr hab. n. med. Maria Kmera-Muszyńska Anna Okruszko Ocena stanu bariery naczyniowej oka u chorych z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki w prognozowaniu rozwoju pooperacyjnej witreoretinopatii proliferacyjnej (PVR) Praca na stopień doktora

Bardziej szczegółowo

Podziękowania. Przedmowa do wydania polskiego Skróty. Rozdział 1. Powieki 1

Podziękowania. Przedmowa do wydania polskiego Skróty. Rozdział 1. Powieki 1 v Podziękowania Przedmowa Przedmowa do wydania polskiego Skróty xii xiii xiv xv Rozdział 1. Powieki 1 Rzęsy.................................................. 2 Przewlekłe zapalenie brzegów powiek.......................

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO OZURDEX 700 mikrogramów Implant do ciała szklistego w aplikatorze 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden implant zawiera 700

Bardziej szczegółowo

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Dokładniejsze badania i leczenie retinopatii cukrzycowej Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy Ważne informacje o ochronie zdrowia Important

Bardziej szczegółowo

4.5. Joduria. Grupy wieku Płeć >60 Razem Min Max Min Max Min Max

4.5. Joduria. Grupy wieku Płeć >60 Razem Min Max Min Max Min Max 4.5. Joduria. Jodurię w porannej próbce moczu oznaczono u 489 osób (54,9%) z populacji badanej miasta Krakowa w tym u 316 kobiet (55,3%) i 173 mężczyzn (54%). Pozostała część osób nie dostarczyła próbki

Bardziej szczegółowo

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa ZALECENIA ISSN 1640 8497 Stanowisko American Diabetes Association Donald S. Fong, Lloyd Aiello, Thomas W. Gardner, George L. King, George Blankenship, Jerry D. Cavallerano, Fredrick L. Ferris III, Ronald

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VII/641/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r. Umowa Nr. 2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VII/641/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r. Umowa Nr. 2016 Umowa Nr. 2016 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VII/641/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r. na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: Program badan przesiewowych w kierunku

Bardziej szczegółowo

Leczenie neowaskularyzacji naczyniówkowej. w patologicznej krótkowzroczności

Leczenie neowaskularyzacji naczyniówkowej. w patologicznej krótkowzroczności Leczenie neowaskularyzacji naczyniówkowej w patologicznej krótkowzroczności Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Stan na dzień 10 czerwca 2014 Wytyczne zostały opracowane przez grupę ekspertów

Bardziej szczegółowo

Wczesne pogorszenie retinopatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1 po włączeniu intensywnej insulinoterapii

Wczesne pogorszenie retinopatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1 po włączeniu intensywnej insulinoterapii Ann. Acad. Med. Gedan., 2007, 37, 143 149 Ewa Zdybel¹, Jarosława Krajka-Lauer², Anna Korzon-Burakowska¹ Wczesne pogorszenie retinopatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1 po włączeniu intensywnej insulinoterapii

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania CLARINET w jelitowotrzustkowych nowotworach neuroendokrynnych GEP-NET/NEN bez czynności wydzielniczej

Wyniki badania CLARINET w jelitowotrzustkowych nowotworach neuroendokrynnych GEP-NET/NEN bez czynności wydzielniczej Wyniki badania CLARINET w jelitowotrzustkowych nowotworach neuroendokrynnych GEP-NET/NEN bez czynności wydzielniczej Jarosław B. Ćwikła UWM Olsztyn i CMKP Warszawa jbcwikla@interia.pl Wieloośrodkowe, randomizowane

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP)

PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP) PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP) Podsumowanie założeń dla zalecanych algorytmów postępowania w praktyce klinicznej Wstęp....................................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wydział Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wydział Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wydział Oceny Technologii Medycznych Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Ozurdex (deksametazon) w ramach programu lekowego:

Bardziej szczegółowo

Przegląd randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych w grupie osób w wieku podeszłym

Przegląd randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych w grupie osób w wieku podeszłym 167 GERIATRIA 2011; 5: 167172 Akademia Medycyny GERIATRIA OPARTA NA FAKTACH/EVIDENCEBASED GERIATRICS Otrzymano/Submitted: 15.06.2011 Zaakceptowano/Accepted: 26.2011 Przegląd randomizowanych, kontrolowanych

Bardziej szczegółowo

W badaniu 4S (ang. Scandinavian Simvastatin Survivat Study), oceniano wpływ symwastatyny na całkowitą śmiertelność u 4444 pacjentów z chorobą wieńcową i z wyjściowym stężeniem cholesterolu całkowitego

Bardziej szczegółowo

Deksametazon w implancie doszklistkowym (Ozurdex ) w terapii obrzęku plamki wywołanego zakrzepem naczyń żylnych siatkówki

Deksametazon w implancie doszklistkowym (Ozurdex ) w terapii obrzęku plamki wywołanego zakrzepem naczyń żylnych siatkówki Deksametazon w implancie doszklistkowym (Ozurdex ) w terapii obrzęku plamki wywołanego zakrzepem naczyń żylnych siatkówki Warszawa listopad 2012 Autorzy raportu: Wkład pracy: Adres do korespondencji: Recenzja:

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2017 ROKU

PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2017 ROKU PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2017 ROKU 12.00 Warsztaty KURS 1: PODSTAWY WITREKTOMII KURS 2: ZAĆMA I WITREKTOMIA Z UŻYCIEM SYMULATORA KURS 3: TECHNIKI SZYCIA GAŁKI OCZNEJ KURS 4: INIEKCJA WEWNĄTRZGAŁKOWA Więcej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego WYTYCZNE LECZENIA OBRZĘKU PLAMKI WTÓRNEGO DO NIEDROŻNOŚCI NACZYŃ ŻYLNYCH SIATKÓWKI Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Stan na dzień 10 czerwca 2014 Wytyczne zostały opracowane przez grupę ekspertów

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ W OKULISTYCE

METODY BADAŃ W OKULISTYCE Dr med. Joanna Wąsiewicz-Rager Wywiad okulistyczny przyczyna zgłoszenia się do okulisty przebyte choroby narządu wzroku urazy gałki ocznej wywiad dotyczący wieku dziecięcego-zezy dotychczasowa korekcja

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO OZURDEX 700 mikrogramów Implant do ciała szklistego w aplikatorze 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden implant zawiera 700

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Eylea 40 mg/ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP)

PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP) PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP) Podsumowanie założeń dla zalecanych algorytmów postępowania w praktyce klinicznej Wstęp....................................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Charakterystyka zbadanej populacji w latach 1998-1999 w grupach płci i wieku. Grupy wiekowe. 18-28 29-39 40-49 50-59 >60 r.

Tab. 2. Charakterystyka zbadanej populacji w latach 1998-1999 w grupach płci i wieku. Grupy wiekowe. 18-28 29-39 40-49 50-59 >60 r. . WYIKI Analizie poddano wyniki badań 89 osób, 7 kobiet i mężczyzn w wieku 8-78 lat. Średnia wieku kobiet wynosiła,8 ±,6 lat, średnia wieku mężczyzn wynosiła,89 ± 7, lat. Średnia wieku dla obu płci wynosiła,6

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej Badanie Nr: BETAX_L_01459 Autorzy: Dr hab. n. med. Marek Kuch, Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Warszawie Michał

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucentis 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 10 mg ranibizumabu*. Każda fiolka

Bardziej szczegółowo

28 Choroby infekcyjne

28 Choroby infekcyjne 28 Choroby infekcyjne Ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)/zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) Retinopatia związana z ludzkim wirusem upośledzenia odporności Retinopatia HIV to rodzaj

Bardziej szczegółowo

Lublin, 26 maja, 2015 roku

Lublin, 26 maja, 2015 roku Lublin, 26 maja, 2015 roku Recenzja pracy doktorskiej lek. Iwony Kubickiej- Mendak pt. Ocena przyczyn niepowodzenia leczenia i ryzyka późnych powikłań brachyterapii LDR i HDR chorych na raka szyjki macicy

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucentis 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 10 mg ranibizumabu*. Każda fiolka

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie. S. Teper, E. Wylęgała

Różnicowanie. S. Teper, E. Wylęgała r8_:layout 1 2011-02-07 00:10 Strona 83 8 Różnicowanie S. Teper, E. Wylęgała Różnicowanie w większości przypadków nie stanowi kłopotu. Pewne wątpliwości mogą się pojawić w zaawansowanym CNV, gdy trudne

Bardziej szczegółowo

Uwagi wstępne. Ocena formalna pracy

Uwagi wstępne. Ocena formalna pracy Ocena rozprawy doktorskiej lek. Krystiana Jerzego Kiszy pt. Ocena przydatności badania autofluorescencji dna oka oraz optycznej koherentnej tomografii siatkówki u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym Uwagi

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 3/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Ozurdex,

Bardziej szczegółowo

Witamy w comiesięcznym przeglądzie firmy Bausch & Lomb dotyczącym badań naukowych. American Journal of Ophthalmology 152(2)

Witamy w comiesięcznym przeglądzie firmy Bausch & Lomb dotyczącym badań naukowych. American Journal of Ophthalmology 152(2) Witamy w comiesięcznym przeglądzie firmy Bausch & Lomb dotyczącym badań naukowych. Ponieważ mamy doświadczenie w klinicznych badaniach oka, głównie przedniej jego części, firma Bausch i Lomb zleciła nam

Bardziej szczegółowo

Glaucoma-profi laxis 2015

Glaucoma-profi laxis 2015 bezpłatny zestaw pomiarów: pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową pachymetria (mierzenie grubości rogówki) autorefraktometria (komputerowy pomiar wad widzenia) Glaucoma-profi laxis 2015

Bardziej szczegółowo

Zakrzep żyły środkowej siatkówki współczesne strategie leczenia

Zakrzep żyły środkowej siatkówki współczesne strategie leczenia Zakrzep żyły środkowej siatkówki współczesne strategie leczenia Central retinal vein occlusion current treatment strategies Paulina Glasner, Dorota Raczyńska, Leopold Glasner Katedra i Klinika Okulistyki,

Bardziej szczegółowo

Przebieg jaskry często jest bezobjawowy lub skąpoobjawowy. Do objawów charakterystycznych zalicza się:

Przebieg jaskry często jest bezobjawowy lub skąpoobjawowy. Do objawów charakterystycznych zalicza się: Jaskra Jaskra należy do grupy chorób, których wspólną cechą jest postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego. Charakteryzują ją zmiany morfologiczne w tarczy nerwu wzrokowego, ubytki w polu widzenia oraz

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Published on LUMED OPOCZNO Ośrodek Mikrochirurgii "Okoluxklinik" (http://lumedopoczno.pl) Badania i konsultacje. Konsultacja Profesora

Published on LUMED OPOCZNO Ośrodek Mikrochirurgii Okoluxklinik (http://lumedopoczno.pl) Badania i konsultacje. Konsultacja Profesora Published on LUMED OPOCZNO Ośrodek Mikrochirurgii "Okoluxklinik" (http://lumedopoczno.pl) Strona główna > Oferta > Cennik Badania i konsultacje Konsultacja Profesora 300 zł Konsultacja dr.n.med Konsultacja

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO OZURDEX 700 mikrogramów Implant do ciała szklistego w aplikatorze 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden implant zawiera 700

Bardziej szczegółowo

OPHTHALMOLOGIC CARE OF TYPE 1 AND 2 DIABETES PATIENTS A RETROSPECTIVE STUDY DONE AMONG PATIENTS OF THE DEPARTMENT OF DIABETOLOGY OF UMS OF POZNAŃ

OPHTHALMOLOGIC CARE OF TYPE 1 AND 2 DIABETES PATIENTS A RETROSPECTIVE STUDY DONE AMONG PATIENTS OF THE DEPARTMENT OF DIABETOLOGY OF UMS OF POZNAŃ Nowiny Lekarskie 7, 76,, -9 JULIA BRZEZIŃSKA, JADWIGA BERNARDCZYK-MELLER OPIEKA OKULISTYCZNA U PACJENTÓW Z TYPEM I CUKRZYCY BADANIE RETROSPEKTYWNE PRZEPROWADZONE WŚRÓD CHORYCH HOSPITALIZOWANYCH W KLINICE

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta

Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta Surgical outcomes of the Ex-PRESS glaucoma filtration device in primary

Bardziej szczegółowo

Program (stan na )

Program (stan na ) Program (stan na 23.08.2016) Piątek, 30.09.2016 Sesja I, godz. 9.00 10.45 prof. dr hab. Damian Czepita prof. dr hab. Andrzej Grzybowski prof. dr hab. Maria Formińska-Kapuścik prof. dr hab. Maciej Krawczyński

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Taptiqom przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Taptiqom przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Taptiqom przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechniania choroby Jaskra jest grupą schorzeń oczu skutkujących

Bardziej szczegółowo

Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008

Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008 Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008 W latach 2004-2008 w Dolnośląskim Rejestrze Nowotworów zarejestrowaliśmy 6.125 zachorowań na inwazyjne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ILUVIEN, 190 mikrogramów, implant do ciałka szklistego w aplikatorze. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy implant zawiera 190 mikrogramów

Bardziej szczegółowo

/ Raport Medyczny * /Proszę o wypełnienie formularza w j. angielskim

/ Raport Medyczny * /Proszę o wypełnienie formularza w j. angielskim Raport Medyczny * Proszę o wypełnienie formularza w j. angielskim PL-KR 5A A. DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO OSOBĘ SKŁADAJĄCĄ WNIOSEK 1) Ubezpieczony 2) () Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucentis 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 10 mg ranibizumabu*. Każda fiolka

Bardziej szczegółowo

Retinopatia wcześniaków w Polsce

Retinopatia wcześniaków w Polsce Retinopatia wcześniaków w Polsce Anna Gotz-Więckowska 1, Anna Chmielarz-Czarnocińska 1, Marta Pawlak 1, Dawid Szpecht 3, Janusz Gadzinowski 3, Jan Mazela 4, Marcin Stopa 2 1. K a t e d r a O k u l i s

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W JASKRZE U KOBIET W CIĄŻY

POSTĘPOWANIE W JASKRZE U KOBIET W CIĄŻY POSTĘPOWANIE W JASKRZE U KOBIET W CIĄŻY dr n. med. Mira Gacek SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Innowacje w zakresie PROFILAKTYKI I TERAPII JASKRY

Innowacje w zakresie PROFILAKTYKI I TERAPII JASKRY Wrocław Maria Hanna Niżankowska Innowacje w zakresie PROFILAKTYKI I TERAPII JASKRY Innowacje w okulistyce ocena dostępności w Polsce Seminarium Fundacji WHC Warszawa, 16.09.2011 Definicja jaskry Jaskra

Bardziej szczegółowo

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life.

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life. POWIKŁANIA Personal solutions for everyday life. Powikłania Cukrzyca występuje u osób, w przypadku których organizm nie potrafi sam kontrolować poziomu glukozy we krwi (określanego również jako poziom

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności fotokoagulacji laserowej w leczeniu klinicznie znamiennego cukrzycowego obrzęku plamki w nieproliferacyjnej retinopatii cukrzycowej

Ocena skuteczności fotokoagulacji laserowej w leczeniu klinicznie znamiennego cukrzycowego obrzęku plamki w nieproliferacyjnej retinopatii cukrzycowej Joanna Markowska, Mariola Dorecka, Wanda Romaniuk PRACA ORYGINALNA Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Oczu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim OKO I WIDZENIE Nazwa w języku angielskim EYE AND VISION. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): OPTYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Epidemiologia czerniaka błony naczyniowej Częstość występowania zależy od rasy (u

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Bimican przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Bimican przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Bimican przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby jest stosowany w celu zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków 1 Wnioski naukowe Ogólne podsumowanie oceny naukowej dotyczącej kwasu nikotynowego/laropiprantu

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych.

Testowanie hipotez statystycznych. Bioinformatyka Wykład 4 Wrocław, 17 października 2011 Temat. Weryfikacja hipotez statystycznych dotyczących wartości oczekiwanej w dwóch populacjach o rozkładach normalnych. Model 3. Porównanie średnich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247 Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Efektywna kontrola ścisła obserwacja po leczeniu

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Terapia anty-vegf w cukrzycowym obrzęku plamki

Terapia anty-vegf w cukrzycowym obrzęku plamki Anti-VEGF treatment in diabetic macular edema Katarzyna Mozolewska-Piotrowska Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Powikłania cukrzycy Retinopatia PRZEWLEKŁE POWIKŁANIA CUKRZYCY Cukrzyca najczęściej z powodu wieloletniego przebiegu może prowadzić do powstania tak zwanych

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej Kolejki Oczekujących Stan na dzień : 31-01-2015 Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 0 stabilne: 16 Gabinet Ginekologiczno-Położniczy stabilne: 1 stabilne: 15 Gabinet Poradni Alergologicznej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania diagnostyczne w chorobach zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej - prezentacja przypadków

Wyzwania diagnostyczne w chorobach zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej - prezentacja przypadków Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Kęcik Wyzwania diagnostyczne w chorobach zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej - prezentacja przypadków MONIKA

Bardziej szczegółowo