SŁUŻBY JĘZYKOWE SEKRETARIATU GENERALNEGO RADY UNII EUROPEJSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁUŻBY JĘZYKOWE SEKRETARIATU GENERALNEGO RADY UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 PL SEKRETARIAT GENERALNY RADY SŁUŻBY JĘZYKOWE SEKRETARIATU GENERALNEGO RADY UNII EUROPEJSKIEJ Wielojęzyczność w praktyce SERIA OGÓLNA LUTY 2012

2 Uwaga Niniejsza broszura jest publikacją Sekretariatu Generalnego Rady Dyrekcja Generalna A Personel i Administracja DGA 3 Tłumaczenie i Produkcja Dokumentów Niniejsza broszura służy wyłącznie do celów informacyjnych. Informacje o Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej można znaleźć na następujących stronach: Informacji udziela też Informacji Publicznej przy Sekretariacie Generalnym Rady pod adresem: Rue de la Loi/Wetstraat 175 tel.: Bruxelles/Brussel faks: BELGIQUE/BELGIË Wiele informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu niniejszej publikacji. ISBN doi: /53328 Unia Europejska, 2012 Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła. Okładka: Helder Almeida - Fotolia.com

3 1 SŁUŻBY JĘZYKOWE SEKRETARIATU GENERALNEGO RADY UNII EUROPEJSKIEJ Wielojęzyczność w praktyce

4 Budynek Lex siedziba służb językowych

5 WSTĘP 3 Przedstawiamy Państwu służby językowe Rady Unii Europejskiej. Unia Europejska, w której obowiązują 23 języki urzędowe 1, to bez wątpienia najbardziej wielojęzyczna organizacja na świecie. Jej wielojęzyczność to odzwierciedlenie językowej różnorodności Europy. Instytucje unijne mają polityczny obowiązek uwzględnić tę różnorodność w swoich pracach. A to nie lada zadanie. Stawić mu czoło pomagają służby językowe Sekretariatu Generalnego Rady UE (zwanego dalej Sekretariatem ). Dostarczają one Radzie Europejskiej, Radzie UE oraz obywatelom Unii dobrych jakościowo przekładów, dzięki czemu wielojęzyczność z teorii staje się praktyką. Praca tłumaczy w Sekretariacie koncentruje się przede wszystkim na dokumentach politycznych i legislacyjnych. W niniejszej broszurze znajdą Państwo szczegółowe informacje o tłumaczeniowym aspekcie pracy Sekretariatu i o funkcjonowaniu jego służb językowych. български español čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English français Gaeilge italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska 1 1 lipca 2013 r. wraz z wejściem Chorwacji do UE liczba języków wzrośnie do 24.

6 4 WIELOJĘZYCZNOŚĆ WIELOJĘZYCZNA UNIA Unia Europejska, w której obowiązują 23 języki urzędowe, to bez wątpienia najbardziej wielojęzyczna organizacja na świecie. Języków tych przybędzie, gdy w najbliższych latach dołączą do niej kolejne państwa. Zasadę wielojęzyczności ustanowiono rozporządzeniem Rady nr 1 z 15 kwietnia 1958 r. określającym system językowy ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Obecnie 23 językami urzędowymi są: angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niemiecki, niderlandzki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski 2. Obywatele Unii mają prawo czerpać informacje o niej i komunikować się z jej instytucjami w dowolnym z 23 języków urzędowych. Ponadto, jako że większość aktów prawnych Unii ma bezpośrednie zastosowanie w każdym z należących do niej państw, akty te muszą być dostępne w ich językach. Od tego w dużym stopniu zależy demokratyczna legitymacja Unii, składającej się z 27 różnorodnych kulturalnie i językowo krajów. PRAKTYCZNE WYZWANIE Wielojęzyczność UE jest odzwierciedleniem kulturowego i językowego bogactwa kontynentu, ale w praktyce stanowi duże wyzwanie. Do służb językowych należy pomóc stawić mu czoło: służby te dostarczają niezbędnych tłumaczeń Radzie Europejskiej, Radzie UE, a w konsekwencji też obywatelom, dzięki czemu wielojęzyczność z teorii staje się praktyką. 2 1 lipca 2013 r. wraz z wejściem Chorwacji do UE na liście tej znajdzie się język chorwacki.

7 STRUKTURA INSTYTUCJONALNA 5 DWIE INSTYTUCJE Sekretariat Generalny służy dwóm różnym instytucjom: Radzie Europejskiej i Radzie UE. Każda z nich jest samodzielna, ale obie są ze sobą ściśle związane. Rada Europejska wyznacza ogólne kierunki polityki Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej pełni funkcję legislacyjną i budżetową oraz kształtuje politykę i koordynuje działania. RADA EUROPEJSKA W skład Rady Europejskiej mającej status niezależnej instytucji od czasu traktatu lizbońskiego (2007) wchodzą szefowie państw i rządów UE, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W posiedzeniach Rady Europejskiej uczestniczy także wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Stały przewodniczący Rady Europejskiej jest wybierany na dwuipółletnią kadencję. Może zostać ponownie wybrany tylko raz. Rada Europejska zbiera się co najmniej cztery razy w roku. Jej posiedzenia cieszą się dużym zainteresowaniem mediów, ponieważ zapadające wtedy decyzje stają się mocnym bodźcem stanowiącym o ogólnym kierunku polityki Unii Europejskiej. W którym to języku? Służby językowe pomagają negocjować członkom Rady Europejskiej tłumaczą dokumenty na wszystkie języki urzędowe. Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej, z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i premier Słowacji Ivetą Radičovą.

8 6 Rolą Rady Europejskiej jest nadawanie UE niezbędnego impetu oraz definiowanie ogólnych kierunków i priorytetów jej polityki. Rada Europejska wydaje ważne oświadczenia polityczne, ale nie uchwala praw. Wszystkie istotne oświadczenia polityczne Rady Europejskiej są tłumaczone na języki urzędowe UE. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Rada UE (nazywana czasem Radą Ministrów) jest instytucją, która wraz z Parlamentem omawia i przyjmuje unijne ustawodawstwo. W skład Rady UE wchodzą przedstawiciele państw Unii. Rada zbiera się dużo częściej niż Rada Europejska, a przy tym w różnym składzie, zależnie od tematu obrad. Istnieje na przykład Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa czy Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych. Na posiedzeniach każdy rząd krajowy jest reprezentowany przez jednego ministra (zwykle jest to minister odpowiedzialny za omawianą na posiedzeniu dziedzinę). Jednym z najważniejszych zadań Rady jest przyjmowanie unijnego ustawodawstwa. Większa jego część powstaje na podstawie projektów zaproponowanych przez Komisję. Rada przyjmuje je wspólnie z Parlamentem Europejskim w ramach tzw. zwykłej procedury ustawodawczej. Wprowadzane przez Radę poprawki do projektów (nierzadko daleko idące) są tłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE.

9 7 SŁUŻBY JĘZYKOWE SEKRETARIATU GENERALNEGO RADY Sekretariat Generalny Rady jest organem zatrudniającym etatowych urzędników europejskiej służby publicznej. Dba on o to, by zarówno Rada Europejska, jak i Rada UE miały do dyspozycji wszelkie niezbędne doradztwo i wsparcie. Personel Sekretariatu liczy ogółem ok. 3 tys. osób. Około 1 tys. spośród nich to pracownicy służb językowych, które są częścią Dyrekcji Generalnej A3 (Tłumaczenie i Produkcja Dokumentów). Zadaniem służb językowych jest przekładanie na 23 języki urzędowe wszystkich ważnych dokumentów politycznych oraz prawie całego ustawodawstwa (na kluczowych etapach procedury legislacyjnej). Tym sposobem wszystkie strony od najważniejszych aktorów politycznych po opinię publiczną mają dostęp do głównych dokumentów i aktów prawnych UE w językach urzędowych Unii. Służby językowe dokonują także tłumaczeń na potrzeby innych organów UE (zwłaszcza Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych), tłumaczeń dla ogółu obywateli, dla licznych grup roboczych Sekretariatu oraz tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby administracyjne. Czasem także przekładają z innych, nieoficjalnych języków lub na te języki. Nie jest natomiast zadaniem służb językowych dokonywanie tłumaczeń ustnych. W tej dziedzinie Sekretariat korzysta z pomocy tłumaczy ustnych pracujących dla Komisji Europejskiej.

10 8 SŁUŻBY JĘZYKOWE: WIELOJĘZYCZNY ZESPÓŁ TŁUMACZENIA FAKTY I LICZBY Służby językowe Sekretariatu tłumaczą rocznie ponad 13 tys. dokumentów, co we wszystkich językach razem daje około miliona stron. Na wszystkie 23 urzędowe języki UE tłumaczy się prawie całe ustawodawstwo i wiele ważnych dokumentów politycznych. Jednak wielu innych dokumentów z uwagi na racjonalne wykorzystanie zasobów nie tłumaczy się wcale lub tłumaczy się tylko na kilka języków. Około 70 proc. ogółu stron produkowanych w Radzie nie jest tłumaczonych w ogóle, ponieważ z powodów praktycznych większość grup roboczych pracuje na bazie tekstów jednojęzycznych. Służby językowe składają się z ok. 650 tłumaczy i 250 pracowników pomocniczych. Pracują oni w dzień, a kiedy trzeba także i w nocy, by wszystkie zamówione tłumaczenia były gotowe na czas. Tłumacze są podzieleni na 23 sekcje językowe, po jednej na każdy język urzędowy (powstaje także 24. sekcja chorwacka). Służbami językowymi zarządza zespół kierowniczy, który wytycza kierunki działań, wypracowuje wzorcowe rozwiązania oraz dba o komunikację i spójność sekcji językowych. Wspierają go w tym: koordynator ds. narzędzi komputerowych, koordynator polityki jakości, koordynatorzy ds. terminologii i dokumentacji oraz koordynator projektów. Służby językowe mają do dyspozycji bibliotekę językową, w której zgromadzono materiały źródłowe we wszystkich 23 językach urzędowych.

11 9 Biblioteka językowa Biblioteka językowa, dysponująca 10 tys. książek, w tym słownikami ogólnymi i specjalistycznymi, glosariuszami i materiałami źródłowymi, stanowi cenną pomoc dla tłumaczy i pozostałych użytkowników. Biblioteka oferuje także szeroki wybór materiałów elektronicznych oraz wszystkie wydania Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (od 1952 r. do dziś). Prenumeruje także ok. 50 ogólnych i specjalistycznych periodyków w wielu różnych językach. Do biblioteki językowej na 7 piętrze budynku Lex może przyjść każdy pracownik UE

12 niemiecka angielska bułgarska hiszpańska grecka łotewska portugalska czeska duńska estońska fińska francuska węgierska maltańska niderlandzka polska rumuńska słoweńska szwedzka Służby językowe Grupa A Grupa B Sekretariat irlandzka włoska litewska słowacka chorwacka Zespół wsparcia kierownictwa 10

13 11 SEKCJE JĘZYKOWE W każdej sekcji językowej zwykle pracuje 26 tłumaczy i ok. 10 asystentów. Każda z sekcji ma także własne kierownictwo, na które składają się: kierownik sekcji, kontroler jakości, specjalista ds. zasobów i koordynator. Są oni odpowiedzialni za wszystkie zadania administracyjne i za podział pracy. SEKCJE JĘZYKOWE W każdej sekcji językowej zwykle pracuje 26 tłumaczy i ok. 10 asystentów. Każda z sekcji ma także własne kierownictwo, na które składają się: kierownik sekcji, kontroler jakości, specjalista ds. zasobów i koordynator. Są oni odpowiedzialni za wszystkie zadania administracyjne i za podział pracy. STRUKTURA SEKCJI JĘZYKOWEJ STRUKTURA SEKCJI JĘZYKOWEJ Kierownik sekcji Kontrola jakości Zasoby Koordynator Tłumacze i asystenci Wszyscy etatowi pracownicy zarówno tłumacze, jak i asystenci wmuszą być obywatelami państw UE i przejść otwarty konkurs organi- Wszyscy etatowi pracownicy zarówno tłumacze, jak i asystenci muszą być obywatelami zowany przez Europejski Urząd Doboru Kadr EPSO (www.epso.eu). państw UE i przejść otwarty konkurs organizowany przez Europejski Urząd Doboru Kadr EPSO (www.epso.eu). Tłumacze muszą legitymować się dyplomem szkoły wyższej oraz bezbłędnie władać jednym z języków urzędowych UE (zwykle językiem ojczystym), a doskonale co najmniej dwoma innymi. Zazwyczaj Tłumacze muszą legitymować się dyplomem szkoły wyższej oraz bezbłędnie władać jednym z tłumaczą języków urzędowych oni teksty UE na (zwykle język językiem ojczysty, ojczystym), ale jeśli a doskonale zachodzi taka co najmniej potrzeba, dwoma mogą także tłumaczyć z języka ojczystego na język obcy. Ich praca innymi. Zazwyczaj tłumaczą oni teksty na język ojczysty, ale jeśli zachodzi taka potrzeba, mogą polega zarówno na tłumaczeniu, jak i na weryfikowaniu pracy innych także tłumaczyć z języka ojczystego na język obcy. Ich praca polega zarówno na tłumaczeniu, jak tłumaczy. i na weryfikowaniu pracy innych tłumaczy. Rolą asystentów jest koordynownie i świadczenie pomocy administracyjnej i technicznej przy tłumaczeniu i produkcji dokumentów. Rolą asystentów jest koordynownie i świadczenie pomocy administracyjnej i technicznej przy tłumaczeniu i produkcji dokumentów. Asystenci przygotowują i formatują teksty przed tłumaczeniem i po nim oraz dopilnowują, by ukończone tłumaczenie spełniało wymogi typograficzne i techniczne.

14 12 Asystenci przygotowują i formatują teksty przed tłumaczeniem i po nim oraz dopilnowują, by ukończone tłumaczenie spełniało wymogi typograficzne i techniczne. Staże Co roku Sekretariat Generalny Rady oferuje ok. 100 płatnych i ok. 20 bezpłatnych staży, w tym staży tłumaczeniowych w służbach językowych. Kandydat musi być obywatelem jednego z państw UE i legitymować się co najmniej dyplomem licencjackim bądź magisterskim lub być studentem kierunku dającego takie kwalifikacje. Ponieważ językami najczęściej używanymi w Sekretariacie są francuski i angielski, kandydat powinien bardzo dobrze znać przynajmniej jeden z nich. TŁUMACZENIE OD AUTORA DO CZYTELNIKA Od autora do Działu Koordynacji i Produkcji Na początku powstaje tekst: jest to zwykle projekt zmian do aktu prawnego (potrzebny na zbliżające się posiedzenie lub niezbędny na innym etapie podejmowania decyzji) lub dokument nielegislacyjny (np. tekst polityczny czy komunikat prasowy). Używając specjalnej aplikacji (zwanej Workflow), która pozwala monitorować i nadzorować kolejne etapy produkcji i dystrybucji, autor wysyła zredagowany tekst do Działu Koordynacji i Produkcji (centrala w Sekretariacie, przez którą przepływają wszystkie oficjalne dokumenty). Tam dokument zostaje sprawdzony pod kątem typografii i formatu oraz zarejestrowany i skatalogowany na serwerze Rady i w elektronicznym archiwum AIS (Archive Information System system informacji archiwalnej).

15 13 Tym sposobem dokument zaczyna oficjalnie istnieć i niezwłocznie trafia w oryginalnym języku do właściwych odbiorców. Z Działu Koordynacji do sekcji językowych Jeżeli autor wystąpi o tłumaczenie dokumentu, Dział Koordynacji bada, czy zlecenie to jest uzasadnione; bierze przy tym pod uwagę przede wszystkim zasadę dokumentów kluczowych (zob. poniżej). Jeżeli uzasadnienie faktycznie istnieje, zapada decyzja o przetłumaczeniu dokumentu na wszystkie języki urzędowe. W razie potrzeby także teksty inne niż dokumenty kluczowe mogą zostać przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe lub na kilka z nich. Po zaakceptowaniu zlecenia Dział Koordynacji szacuje nakład pracy, wyznacza termin oraz wyszukuje niezbędne dokumenty bazowe, które umieszcza w specjalnej informatycznej pamięci tłumaczeniowej (baza danych zawierająca wcześniej przetłumaczone fragmenty tekstów zob. poniżej). Następnie tekst zostaje przekazany sekcjom językowym, w których lokalny koordynator, kierując się jego objętością i wyznaczonym terminem, przydziela go konkretnemu asystentowi(-om) lub tłumaczowi(-om). Zwykle tekst zostaje przydzielony także drugiemu tłumaczowi, którego zadaniem będzie zweryfikowanie gotowego tłumaczenia pod kątem jakości. Podczas pracy nad tekstem tłumacz i weryfikator korzystają z wielu narzędzi komputerowych wspomagających tłumaczenie i wyszukiwanie terminologii, które sprzyjają spójności, wydajności i dobremu tempu pracy. Z sekcji językowej do czytelnika Po tym jak tłumaczenie i weryfikacja zostaną wykonane, pracę przejmuje asystent i przed umieszczeniem dokumentu w archiwum AIS sprawdza, czy spełnia on odpowiednie wymogi typograficzne i techniczne.

16 14 Teraz tłumaczenie jest gotowe i może zostać udostępnione zgodnie z potrzebami: automatycznie rozesłane do państw UE (stolice i stałe przedstawicielstwa), do Komisji i innych właściwych odbiorców przez ekstranet, rozdane w wersji papierowej w salach posiedzeń, a w przypadku dokumentów udostępnianych publicznie umieszczone w publicznym rejestrze dokumentów Rady. JAK szybko i DOBRZE PRZETŁUMACZYĆ DOKUMENT NA 23 JĘZYKI? W Unii złożonej z 27 państw procedury bywają złożone. Dotyczy to zwłaszcza dyskusji politycznych i postępowania legislacyjnego. Weźmy na przykład legislację: w ramach zwykłej procedury ustawodawczej Komisja opracowuje projekt aktu prawnego, który następnie jest omawiany i w razie potrzeby zmieniany, a po wypracowaniu porozumienia przyjmowany wspólnie przez Radę (reprezentującą państwa UE) i Parlament Europejski (reprezentujący obywateli UE). Zależnie od złożoności proponowanego aktu oraz trudności w wypracowaniu kompromisu lub porozumienia proces ten może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Równoczesne tłumaczenie wielu aktów tego typu oraz związanych z nimi projektów, zmian, zaleceń, kompromisowych rozwiązań itp. na wszystkie 23 języki urzędowe na głównych etapach procedury jest zadaniem skomplikowanym, wymagającym wprawy oraz harmonijnej współpracy i sprawnej koordynacji zarówno w Sekretariacie, jak i na zewnątrz. Ze złożonością procedur najlepiej radzić sobie, szukając efektywnych rozwiązań. W związku z rozszerzeniami z 2004 i 2007 r., kiedy to do Unii dołączyło dwanaście nowych państw, a liczba języków urzędowych wzrosła z 11 do 23, zapotrzebowanie na efektywność niepomiernie wzrosło. Służby językowe Sekretariatu stanęły przed nie lada zadaniem: aby nie dopuścić do drastycznego wzrostu kosztów administracyjnych, trzeba było dostosować się do nowych potrzeb językowych, nie zwiększając ogólnej liczby pracowników. Innymi

17 15 słowy, liczba języków się podwoiła, a obsada kadrowa miała pozostać mniej więcej taka sama. Aby sprostać zadaniu, a jednocześnie nie pozbawić obywateli należnych im usług, poczyniono dwa ważne kroki. Po pierwsze, aby z cennych zasobów korzystać stosownie do priorytetów, sporządzono listę dokumentów kluczowych, na której znalazły się dokumenty bezwzględnie wymagające tłumaczenia: wszystkie dokumenty przeznaczone dla obywateli oraz wszystkie akty prawne publikowane w Dzienniku Urzędowym. Decyzja, czy tłumaczyć dokumenty spoza listy, miała zapadać dla każdego przypadku z osobna. Tym sposobem wyraźnie ograniczono liczbę tekstów tłumaczonych na potrzeby wewnętrzne. Po drugie, wraz z innymi instytucjami UE wiele zainwestowano w komputerowe narzędzia wspomagające tłumaczenie. Pomogło to zwiększyć wydajność, zachowując jakość. Te dwa kroki pozwoliły stopniowo zredukować liczbę pracowników starych sekcji językowych, by w ten sposób zrekompensować zatrudnienie nowych. Wspomnianym działaniom towarzyszyła ponadto ściślejsza współpraca na wszystkich szczeblach: w samych służbach językowych, między tymi służbami a innymi działami Sekretariatu oraz między Sekretariatem a innymi instytucjami UE. Dzięki temu obecnie we wszystkich instytucjach UE tłumaczenie to proces opierający się na współpracy, w którym kluczowe są: działania zespołowe i efektywność.

18 16 WSPÓŁPRACA W OBRĘBIE SŁUŻB JĘZYKOWYCH WSPÓŁPRACA W OBRĘBIE SŁUŻB JĘZYKOWYCH Na szczeblu centralnym w skład służb językowych wchodzi kilka wyspecjalizowanych grup i osób, które pomagają wszystkim sekcjom językowym w najważniejszych sprawach związanych z procesem tłumaczenia. Są to m.in. koordynatorzy ds. terminologii i dokumentacji, koordynator ds. narzędzi komputerowych, koordynator projektów i koordynator polityki jakości (kieruje on pracą sieci kontrolerów jakości ze wszystkich sekcji językowych). Na szczeblu centralnym w skład służb językowych wchodzi kilka wyspecjalizowanych grup i osób, które pomagają wszystkim sekcjom językowym w najważniejszych sprawach związanych z procesem tłumaczenia. Są to m.in. koordynatorzy ds. terminologii i dokumentacji, koordynator ds. narzędzi komputerowych, koordynator projektów i koordynator polityki jakości (kieruje on pracą sieci kontrolerów jakości ze wszystkich sekcji językowych). Kierownictwo służb językowych Koordynator polityki jakości Koordynatorzy ds. terminologii i dokumentacji Koordynator ds. narzędzi komputerowych Koordynator projektów Biblioteka językowa Koordynator polityki jakości Po rozszerzeniu z 2004 r. służby językowe opracowały politykę jakości, a w 2006 r. powołany został koordynator polityki jakości. Dba on o to, by tłumaczenia sporządzane teraz w jeszcze bardziej skomplikowanych warunkach były niezmiennie dobre jakościowo. Koordynator doradza kierownictwu służb językowych w sprawach jakości i jest osobą kontaktową na forum wewnętrznym i międzyinstytucjonalym w kwestiach kontroli Kontrolerzy jakości zbierają się dwa razy w tygodniu

19 17 jakości. Kieruje on pracami kontrolerów jakości z sekcji językowych i prace te koordynuje. Więcej szczegółów znajdą Państwo w broszurze Sekretariatu Quality Assurance at the Council s Translation Departament. Koordynatorzy ds. terminologii i dokumentacji Jednym z elementów, które decydują o jakości, jest spójność terminologiczna zarówno w obrębie jednego dokumentu, jak i dokumentów pokrewnych. Osiągnąć ją, a jednocześnie oszczędzić czas pomagają nowoczesne technologie. Koordynatorzy ds. terminologii i dokumentacji prowadzą i koordynują prace terminologiczne wszystkich sekcji oraz prace nad bazą terminów, dzięki czemu rośnie jakość i wydajność. Głównym narzędziem pracy terminologicznej w Unii Europejskiej jest międzyinstytucjonalna baza terminologiczna IATE. IATE Jednym z najbardziej widocznych efektów współpracy międzyinstytucjonalnej jest terminologiczna baza danych IATE (Interactive Terminology for Europe) wspólna baza wszystkich instytucji UE. IATE, zawierająca ponad 8 mln terminów, w tym skrótów i standardowych zwrotów, to największa terminologiczna baza danych na świecie. Znajdują się w niej terminy techniczne i geograficzne, nazwy organizacji i oficjalnych organów, skróty i akronimy, a także użyteczne informacje we wszystkich językach urzędowych, np. definicje czy wskazówki dotyczące użycia. Co dzień trafiają do niej nowe terminy, a baza jest stale uaktualniana wraz z rozwojem terminologii i sugestiami ekspertów. IATE jest także dostępna publicznie pod adresem:

20 18 Koordynator ds. narzędzi komputerowych Koordynatorowi ds. narzędzi komputerowych towarzyszy zespół tłumaczy i asystentów oddelegowanych z sekcji językowych. Mają oni za zadanie pomagać we wdrażaniu narzędzi komputerowych, testować narzędzia i aplikacje, organizować szkolenia dla użytkowników, dostarczać im informacji i wsparcia, redagować instrukcje oraz popularyzować sprawdzone rozwiązania, a dzięki temu zwiększać wydajność. Koordynator regularnie spotyka się z przedstawicielami działów logistycznych i komputerowych Sekretariatu. Koordynator projektów Koordynator projektów zajmuje się przygotowywaniem i realizowaniem projektów horyzontalnych, m.in. szkoleń specjalistycznych czy językowych oraz współpracą z grupami tłumaczy wyspecjalizowanych w pewnych obszarach działalności Rady (gospodarka i finanse, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, obrona czy środowisko). Realizuje także niezależne projekty, na przykład dba o ergonomię czy politykę ekologiczną, aby zapewnić właściwe warunki pracy.

21 19 WSPÓŁPRACA SŁUŻB JĘZYKOWYCH Z INNYMI DZIAŁAMI SEKRETARIATU Służba Prawna Dyrekcja Kontroli Jakości Legislacji, będąca częścią Służby Prawnej Rady, opierając się na tłumaczeniach sporządzonych przez służby językowe, z którymi ściśle współpracuje, dba o prawną jakość aktów legislacyjnych we wszystkich językach. Zanim akt prawny zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym, dyrekcja ta sprawdza, czy jest on poprawnie sformułowany i czy spełnia jednolite zasady prawnoredakcyjne i typograficzne. Szkolenia Służby językowe współpracują bardzo często za pośrednictwem koordynatora projektów oraz wyspecjalizowanych grup tłumaczy z Działem Kształcenia i Rozwoju, by zapewnić tłumaczom i asystentom różnorodne szkolenia zwiększające ich kompetencje zawodowe i satysfakcję z pracy. Są to szkolenia językowe, warsztaty techniczne, szkolenia specjalistyczne oraz prezentacje i wykłady przygotowywane często przez innych urzędników na temat polityk i zagadnień unijnych. Przejrzysty oryginał Jakość tłumaczenia w dużej mierze zależy od jakości oryginału. W wielokulturowych instytucjach autorem oryginału jest często osoba niebędąca rodzimym użytkownikiem danego języka. Dlatego służby językowe pomagają autorom, którzy sobie tego zażyczą, skorygować tekst napisany w dowolnym języku urzędowym UE. Największym zapotrzebowaniem cieszą się oczywiście angielski i francuski języki, w których redagowana jest większość unijnych dokumentów.

22 20 WSPÓŁPRACA MIĘDZY INSTYTUCJAMI Rekrutacja By zrekrutować pracowników, służby językowe podobnie jak inne organy i instytucje UE zwracają się do Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO), który regularnie ogłasza konkursy na stanowiska tłumaczy i asystentów (http://europa.eu/epso). Narzędzia Wiele narzędzi komputerowych i terminologicznych, którymi na co dzień posługują się służby językowe, jest efektem współpracy międzyinstytucjonalnej. Od 1995 r. współpracą w tworzeniu takich narzędzi kieruje Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych, który powstał, by zapewnić efekt synergii i korzyści skali. Poza międzyinstytucjonalną terminologiczną bazą danych IATE do najważniejszych narzędzi należą: Pamięć tłumaczeniowa Oprogramowanie CAT komercyjne oprogramowanie w formie bazy danych zawierającej uprzednio przetłumaczone teksty (wskazane przez Dział Koordynacji), stosowane jako interfejs użytkownika i dopasowane do potrzeb służb językowych.

23 21 EURAMIS (European Advanced Multilingual Information System) unijna międzyinstytucjonalna pamięć tłumaczeniowa, zawierająca wszystkie dokumenty wszystkich instytucji przetłumaczone przy użyciu oprogramowania pamięci tłumaczeniowej. Ponieważ komercyjne oprogramowanie CAT nie jest w stanie sprostać tak dużym potrzebom tłumaczeniowym jak potrzeby instytucji UE, jako zaplecze interfejsu CAT utworzono pamięć EURAMIS. Służby tłumaczeniowe w dzień i w nocy przekładają dokumenty powstające na unijnych szczytach

24 22 Komunikacja i dzielenie się wiedzą ELISE (European Institutions Linguistic Information Storage and Exchange) międzyinstytucjonalna baza danych pozwalająca wszystkim osobom zaangażowanym w tłumaczenie danego tekstu w kolejnych instytucjach (zgodnie ze stosownym procesem decyzyjnym) dzielić się informacjami językowymi (np. danymi terminologicznymi, wyjaśnieniami oraz nazwiskami ekspertów). Terminologia i dokumentacja QUEST międzyinstytucjonalna metawyszukiwarka pozwalająca tłumaczowi równocześnie przeszukiwać wiele baz. EUR-Lex internetowa baza całego ustawodawstwa i orzecznictwa UE (dostępna również publicznie pod adresem Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej, przy stoisku służb językowych podczas dnia otwartych drzwi.

25 PODSUMOWANIE 23 Celem niniejszej broszury było przedstawienie, na czym polega praca służb językowych Sekretariatu i jaką rolę służby te pełnią wobec Rady Europejskiej i Rady UE. Dzięki ich pracy wielojęzyczność zyskuje wymiar praktyczny, a proces ustawodawczy UE może się toczyć bez przeszkód. W gronie 27 państw, posługując się (obecnie) 23 językami urzędowymi, tworzyć w krótkim czasie dobre jakościowo tłumaczenia to trudne zadanie. Służbom językowym udaje się wywiązać z niego dzięki optymalnemu wykorzystaniu umiejętności pracowników i szkoleniom, ale także dzięki racjonalności i efektywności oraz aktywnej współpracy we własnym gronie i z innymi. Tym samym obywatele UE zyskują dostęp we wszystkich językach urzędowych do polityk i aktów prawnych leżących u podstaw UE.

26 Sekretariat Generalny Rady SŁUŻBY JĘZYKOWE SEKRETARIATU GENERALNEGO RADY UNII EUROPEJSKIEJ Wielojęzyczność w praktyce str. 14,8 x 21 cm ISBN doi: /53328

27 JAK OTRZYMAĆ PUBLIKACJE UE Publikacje bezpłatne: w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) w przedstawicielstwach i delegaturach Unii Europejskiej (dane kontaktowe można uzyskać pod adresem lub wysyłając faks pod numer ) Publikacje płatne: w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) Płatne subskrypcje (np. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, zbiory orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej): u dystrybutorów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm)

28 QC PL-C Rue de la Loi/Wetstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel doi: /53328

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

Rada Europejska Rada

Rada Europejska Rada PL SEKRETARIAT GENERALNY RADY SERIA OGÓLNA Rada Europejska Rada Dwie instytucje w służbie Europy WRZESIEŃ 2013 Uwaga Niniejsza broszura jest publikacją Sekretariatu Generalnego Rady i służy wyłącznie do

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej RADA EUROPEJSKA. Strategiczna instytucja UE

Rada Unii Europejskiej RADA EUROPEJSKA. Strategiczna instytucja UE Rada Unii Europejskiej RADA EUROPEJSKA Strategiczna instytucja UE RADA EUROPEJSKA STRATEGICZNA INSTYTUCJA Rada Europejska jest sterem Unii Europejskiej: określa kierunki jej rozwoju i priorytety polityczne.

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 9.12.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 359 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PARLAMENT EUROPEJSKI ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Pracownicy kontraktowi (grupy funkcyjne III i

Bardziej szczegółowo

URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO)

URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO) 20.5.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115 A/1 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM (2009/C 115 A/01) Urząd

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA I RADA UE W PIGUŁCE

RADA EUROPEJSKA I RADA UE W PIGUŁCE RADA EUROPEJSKA I RADA UE W PIGUŁCE RADA EUROPEJSKA INSTYTUCJA STRATEGICZNA UNII Rada Europejska jest sterem Unii Europejskiej: określa kierunki jej rozwoju i priorytety polityczne. Ustalenia Rady Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02)

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.7.2011 OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02) Jesteś zainteresowany pracą w naszych instytucjach? Twój profil odpowiada naszym kryteriom?

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TŁUMACZENIA SUPLEMENTU DO ŚWIADECTWA WPROWADZENIE ZALECENIA OGÓLNE

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TŁUMACZENIA SUPLEMENTU DO ŚWIADECTWA WPROWADZENIE ZALECENIA OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TŁUMACZENIA SUPLEMENTU DO ŚWIADECTWA WPROWADZENIE CEL SUPLEMENTU DO ŚWIADECTWA Suplement do świadectwa nie zastępuje oryginalnego dokumentu określającego kwalifikacje zawodowe, lecz

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 7.5.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 119 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PARLAMENT EUROPEJSKI OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PE/123/S DYREKTOR (grupa zaszeregowania AD

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej ŹRÓDŁA INFORMACJI O RADZIE EURO- PEJSKIEJ I RADZIE Czym różni się Rada Europejska od Rady Unii Europejskiej? Czy można zwiedzić te dwie instytucje? Czy można

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius

Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Dzień Informacyjny na temat programu Comenius Magdalena Chawuła-Kosuri Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli Katowice, 20 listopada 2012 r www.silesia-europa.pl PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenia ustne: podsumowanie osiągnięć dwa lata po rozszerzeniu

Tłumaczenia ustne: podsumowanie osiągnięć dwa lata po rozszerzeniu MEMO/0/174 Bruksela, dnia 7 kwietnia 00 r. Tłumaczenia ustne: podsumowanie osiągnięć dwa lata po rozszerzeniu Od dwóch lat Unia Europejska liczy 5 państw członkowskich i posługuje się 0 językami urzędowymi.

Bardziej szczegółowo

Kto jest kim w UE? PFUE,

Kto jest kim w UE? PFUE, Kto jest kim w UE? PFUE, 19.02.2016 Who is who w UE (i nie w UE)? Komisja Europejska Rada Unii Europejskiej Rada Europejska Rada Europy Parlament Europejski Parlament Europejski Europarlamentarzyści (posłowie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.10.2014 r. COM(2014) 611 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Projekt DECYZJA NR 1/2014 WSPÓLNEGO KOMITETU UTWORZONEGO NA PODSTAWIE UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania dotyczące wielojęzyczności i nauki języków

Często zadawane pytania dotyczące wielojęzyczności i nauki języków KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, dnia 25 września 2012 r. Często zadawane pytania dotyczące wielojęzyczności i nauki języków IP/12/1005 Co oznacza pojęcie wielojęzyczność? umiejętność mówienia kilkoma

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Usługi tłumaczeniowe

Zapytanie ofertowe. Usługi tłumaczeniowe Zapytanie ofertowe Usługi tłumaczeniowe W związku z planowanym zamówieniem publicznym w ramach projektu Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, finansowanego ze środków Programu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 4.7.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 193 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH Tłumacze konferencyjni języka

Bardziej szczegółowo

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2013 DYREKTYWA RADY 2013/22/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 4.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 229/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI Regulamin Konferencji Komisji do Spraw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Poznań: BZP-II.272.29.2015 - Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz

Bardziej szczegółowo

System IMI: podstawowe informacje

System IMI: podstawowe informacje System IMI: podstawowe informacje 1. WSTĘP... 2 2. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2.1. CZYM JEST SYSTEM IMI?... 3 2.2. JAK DZIAŁA SYSTEM IMI?... 3 2.3. PONAD BARIERAMI JĘZYKOWYMI... 3 2.4. KTO ODPOWIADA ZA CO

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa w Unii Europejskiej - kształcenie językowe na rzecz rynku pracy

Polityka językowa w Unii Europejskiej - kształcenie językowe na rzecz rynku pracy Polityka językowa w Unii Europejskiej - kształcenie językowe na rzecz rynku pracy Konferencja edukacyjna Poświadczanie Kompetencji Językowych w Akademickim Systemie Kształcenia UMCS, Lublin 28.02.2014

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: TŁUMACZENIA PISEMNE TEKSTÓW Z JĘZYKÓW KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJÓW STOWARZYSZONYCH Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA JĘZYK POLSKI ORAZ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYKI TYCH KRAJÓW DLA POTRZEB REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

logowanie Login: memoq Hasło: qomem

logowanie Login: memoq Hasło: qomem logowanie Login: memoq Hasło: qomem Wprowadzenie do programów CAT Łukasz Rejter CAT czyli? Computer Assisted Translation (Computer Aided Translation)? CAT czyli? Computer Assisted Translation (Computer

Bardziej szczegółowo

801 557 326 łatwo zapamiętać -> 801 55 SECO

801 557 326 łatwo zapamiętać -> 801 55 SECO Tłumaczenia pisemne (zwykłe) grupa JĘZYK TRYB STANDARDOWY do 5 stron dziennie na j.polski TRYB PILNY do 10 stron dziennie TRYB EKSPRESOWY do 15 stron dziennie na j.obcy na j.polski na j.obcy na j.polski

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE BIURO DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKIE BIURO DOBORU KADR (EPSO) 24.6.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 143 A/1 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKIE BIURO DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 9.7.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 224 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH Tłumacze konferencyjni (AD 5/AD

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG PROMOCJA!!! TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE

CENNIK USŁUG PROMOCJA!!! TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE CENNIK USŁUG TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE PROMOCJA!!! Oferujemy specjalną cenę na tłumaczenia zwykłe podstawowe obejmujące tłumaczenia takich tekstów jak: proste listy, notatki, e-maile, itp. z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Kierownik Biura łącznikowego w Brukseli

Kierownik Biura łącznikowego w Brukseli OGŁOSZENIE O OTWARTEJ PROCEDURZE NABORU KIEROWNIK BIURA ŁĄCZNIKOWEGO W BRUKSELI Termin składania zgłoszeń: 31 sierpnia 2016 r. Nr referencyjny EF-TA-16-03 Rodzaj umowy Pracownik zatrudniony na czas określony

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kariery w instytucjach UE. Europejski Urząd Doboru Kadr Monika Mróz 11 kwietnia 2014

Ścieżki kariery w instytucjach UE. Europejski Urząd Doboru Kadr Monika Mróz 11 kwietnia 2014 Ścieżki kariery w instytucjach UE Europejski Urząd Doboru Kadr Monika Mróz 11 kwietnia 2014 Twoja kariera w UE? Prawo Europejska Administracja Publiczna Tłumacz pisemny Komunikacja Audyt Stosunki zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Ulotka Informacyjna www.liderone.eu

Ulotka Informacyjna www.liderone.eu LIDER Biuro Tłumaczeń / Czarter Jachtów al. Jana Pawła II 11 00-828 Warszawa Tel. +48 22 652 90 03 e-mail: office@liderone.eu www.liderone.eu Ulotka Informacyjna www.liderone.eu Współpraca z nami to same

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Człowiek żyje tyle razy, ile zna języków Johann Wolfgang von Goethe Czy warto uczyć się języków? 日 本 の Svenska Czy warto uczyć się języków? 1. Osoby, które znają więcej

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 3 Plan Szkoleń. Szkolenia z tzw. umiejętności. Planowany termin. miękkich. a) Szkolenia z prezentacji i komunikacji

Zalacznik nr 3 Plan Szkoleń. Szkolenia z tzw. umiejętności. Planowany termin. miękkich. a) Szkolenia z prezentacji i komunikacji 1. Ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu ok. 100 osób a) Zadania i rola prezydencji UE 2011 r. Terminy: wg b) merytoryczne szkolenia z zakresu zagadnień własnego ministerstwa (resorty) a) Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie. i wielojęzyczność. Tłumaczenie

Tłumaczenie. i wielojęzyczność. Tłumaczenie Tłumaczenie i wielojęzyczność Tłumaczenie Spis treści: Misja 2 Organizacja 4 Sposób pracy w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych 5 Tłumaczenie stron internetowych 9 Tłumaczenia zewnętrzne 9 Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Wielojęzyczność w Parlamencie Europejskim: przykład na przekład [17-10-2007-17:33]

Wielojęzyczność w Parlamencie Europejskim: przykład na przekład [17-10-2007-17:33] Wielojęzyczność w Parlamencie Europejskim: przykład na przekład [17-10-2007-17:33] UE jest wspólnotą 27 państw członkowskich, których jedność i różnorodność wyraża się poprzez 23 języki urzędowe oraz szereg

Bardziej szczegółowo

KI-78-09-820-PL-C. Tajemnica słońca

KI-78-09-820-PL-C. Tajemnica słońca KI-78-09-820-PL-C Tajemnica słońca Tajemnica słońca Urząd Publikacji ISBN 978-92-79-12502-7 NOTA PRAWNA Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

W sieci po angielsku

W sieci po angielsku W sieci po angielsku Aż 48% użytkowników Internetu w UE używa języka angielskiego do czytania lub przeglądania treści w Internecie. 29% stwierdziło, że do komunikacji w Internecie wykorzystuje język inny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2014 r. COM(2014) 384 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK PROTOKÓŁ do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR PE/114/S O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA. (Grupa zaszeregowania AD14) (2008/C 145 A/03)

OGŁOSZENIE NR PE/114/S O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA. (Grupa zaszeregowania AD14) (2008/C 145 A/03) C 145 A/14 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2008 OGŁOSZENIE NR PE/114/S O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA (Grupa zaszeregowania AD14) DYREKCJA GENERALNA DS. TŁUMACZEŃ USTNYCH I KONFERENCJI DYREKCJA

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 3.7.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 207 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH EPSO/AD/284/14 TŁUMACZE PISEMNI

Bardziej szczegółowo

Oferta Filos Logos. www.filoslogos.pl. kursy językowe tłumaczenia. C entru m J ę z yków Obcych Filo s Logos. Z mi ł o ś c i do j ę z yków

Oferta Filos Logos. www.filoslogos.pl. kursy językowe tłumaczenia. C entru m J ę z yków Obcych Filo s Logos. Z mi ł o ś c i do j ę z yków Oferta Filos Logos kursy językowe tłumaczenia Z mi ł o ś c i do j ę z yków www.filoslogos.pl Oferta Filos Logos - tłumaczenia Biorąc pod uwagę zdobyte doświadczenie wiemy, że nasza oferta zawiera wszystko,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Numer ogłoszenia: DA-18/2013 Data ukazania się ogłoszenia: 18 lipca 2013 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: głównego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK TŁUMACZENUIOWYCH - STUDIA I STOPNIA

REGULAMIN PRAKTYK TŁUMACZENUIOWYCH - STUDIA I STOPNIA REGULAMIN PRAKTYK TŁUMACZENUIOWYCH - STUDIA I STOPNIA Praktyka tłumaczeniowa obowiązuje studentów specjalności tłumaczeniowej studiów I stopnia w WSJO w Świeciu i Wydziale Zamiejscowym w Przasnyszu i trwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Aldona Sopata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu NOWE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU TŁUMACZY NA WYDZIALE NEOFILOLOGII UAM W POZNANIU

Aldona Sopata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu NOWE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU TŁUMACZY NA WYDZIALE NEOFILOLOGII UAM W POZNANIU Aldona Sopata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu NOWE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU TŁUMACZY NA WYDZIALE NEOFILOLOGII UAM W POZNANIU 2 Studia wydziałowe na Wydziale Neofilologii UAM 3 Wydziałowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.3.2012 r. COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Kanadą o współpracy celnej w sprawach związanych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 20.3.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 81 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM EPSO/AD/277/14 ADMINISTRATORZY

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Tłumaczenia pisemne (znak: BDG.741.001.2015) Numer ogłoszenia: 31006-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Tłumaczenia pisemne (znak: BDG.741.001.2015) Numer ogłoszenia: 31006-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Tłumaczenia pisemne (znak: BDG.741.001.2015) Numer ogłoszenia: 31006-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Macierz efektów kształcenia dla programu tłumaczenia specjalistycznie, filologia angielska. TS: prawnicze i unijne

Macierz efektów kształcenia dla programu tłumaczenia specjalistycznie, filologia angielska. TS: prawnicze i unijne TS: prawnicze i unijne TS: uwierzytelnione i poświadczone TS: ekonomiczne TS: techniczne TS: medyczne TS: literatura, sztuka, media TS: narzędzia komputerowe CAT TS: handlowe i biznesowe TS: tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ OPIS ZADAŃ WYMAGANIA ROZWÓJ WIEDZY I KOMPETENCJI Budżetu i Finansów praca w systemie księgowym Fortech przygotowywanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym Excel archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/ 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/ Warszawa: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 1. 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwana dalej "Komisją" wykonuje zadania określone w 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 5 Publiczne bazy orzeczeń Cz. 2: Portale orzeczeń sądów powszechnych * Bazy danych z informacjami o prawie europejskim

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJE. 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17

KOMISJA DECYZJE. 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA. Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska Traktat Rzymski ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawierał juz najważniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Stosunki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO DOKUMENTÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ PRZEWODNIK DLA OBYWATELI

DOSTĘP DO DOKUMENTÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ PRZEWODNIK DLA OBYWATELI DOSTĘP DO DOKUMENTÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ PRZEWODNIK DLA OBYWATELI WSTĘP Każdy obywatel Unii Europejskiej i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie

Bardziej szczegółowo

pod patronatem Europejskiego Biura Tłumaczeń

pod patronatem Europejskiego Biura Tłumaczeń pod patronatem Europejskiego Biura Tłumaczeń Specjalna oferta tłumaczeń uwierzytelnionych i zwykłych z zakresu prawa i ekonomii dla Kancelarii Prawnicznych www.profitext.pl Szanowni Państwo, W związku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA NA WYDZIALE BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU UKSW PROGRAM ERASMUS+ - SMS

PROCEDURA REKRUTACYJNA NA WYDZIALE BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU UKSW PROGRAM ERASMUS+ - SMS PROCEDURA REKRUTACYJNA NA WYDZIALE BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU UKSW PROGRAM ERASMUS+ - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2015-2016 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

6956/16 KW/jak DGC 2A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 kwietnia 2016 r. (OR. en) 6959/16

6956/16 KW/jak DGC 2A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 kwietnia 2016 r. (OR. en) 6959/16 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0051 (NLE) 6959/16 AELE 12 EEE 9 N 14 ISL 9 FL 11 MI 139 PECHE 72 UD 55 AKTY USTAWODAWCZE I

Bardziej szczegółowo

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności Michał Soroko Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE Polska sape@sape.org.pl

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE RADA. Ogłoszenie o naborze CONS/AD/106 (2015/C 018 A/01)

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE RADA. Ogłoszenie o naborze CONS/AD/106 (2015/C 018 A/01) 21.1.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 18 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE RADA Ogłoszenie o naborze CONS/AD/106 (2015/C 018 A/01) OPIS STANOWISKA Dział Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus

1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS + WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UKSW Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja studentów do programu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 11.5.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 140 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH EPSO/AD/208 214/11 PRAWNICY

Bardziej szczegółowo

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Strategia medialna Unii Europejskiej dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Źródła informacji o polityce europejskiej Źródło: Standard Eurobarometer no 80 (2013) Narzędzia strategii medialnej narzędzia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 26.04.2013 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 26.04.2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 26.04.2013 r. Biuro Dyrektora Generalnego MZ-AGZ-270-9524-3/JP/13 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie INSTRUKCJA I-026/1 obowiązuje od 26.11.2013 ORYGINAŁ Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA STANOWISKA PRACOWNIKÓW KONTRAKTOWYCH

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA STANOWISKA PRACOWNIKÓW KONTRAKTOWYCH ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA STANOWISKA PRACOWNIKÓW KONTRAKTOWYCH EPSO/CAST/P/1/2015 Specjalista ds. finansowych Grupa funkcyjna III (FGIII) EPSO/CAST/P/2/2015 Doradca finansowy Grupa funkcyjna

Bardziej szczegółowo

Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 k

Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 k Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy. Celem Europejskiego

Bardziej szczegółowo

15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69

15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69 15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 25.4.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 118 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH EPSO/AD/252/13 (AD 9) oraz EPSO/AD/253/13

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Czym jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych? Konwencja Ramowa, która weszła w życie 1 lutego 1998

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek DECYZJA RADY Bruksela, dnia 30.10.2009 KOM(2009)605 wersja ostateczna 2009/0168 (CNS) w sprawie zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką

Bardziej szczegółowo

Na straży finansów UE

Na straży finansów UE PL Na straży finansów UE EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Kontrola środków UE na całym świecie Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją Unii Europejskiej powołaną w 1977 r. z siedzibą w Luksemburgu.

Bardziej szczegółowo

umaczeń Informatycznych www.btinfo.pl

umaczeń Informatycznych www.btinfo.pl Biuro Tłumacze umaczeń Informatycznych 1. O BTInfo 2. Specjalizacje 3. Misja 4. Usługi tłumaczenia pisemne tłumaczenia ustne lokalizacja 5. Języki 6. Słownik internetowy BTInfo 7. Jakość tłumacze obsługa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-26/10(731) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r.

DE-WZP-BS-321-26/10(731) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. DE-WZP-BS-321-26/10(731) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH

ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Dziedziny nauki, w których umiejscowiony jest kierunek studiów/ Dyscypliny naukowe, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny 8: Jak przekazywać informacje o zmianach danych identyfikacyjnych podmiotów prawnych

Poradnik praktyczny 8: Jak przekazywać informacje o zmianach danych identyfikacyjnych podmiotów prawnych Poradnik praktyczny 8: Jak przekazywać informacje o zmianach danych identyfikacyjnych podmiotów prawnych INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące REACH objaśniające obowiązki w ramach

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Parlament Europejski 2014-2019 Ujednolicony dokument legislacyjny 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Symbol: Data: 2010-10-01 Wydanie N1. P-RAu-2. Procedura. Strona/stron: 1 z 7 PROCES DYPLOMOWANIA. P-RAu-2 PROCES DYPLOMOWANIA

Symbol: Data: 2010-10-01 Wydanie N1. P-RAu-2. Procedura. Strona/stron: 1 z 7 PROCES DYPLOMOWANIA. P-RAu-2 PROCES DYPLOMOWANIA 1 z 7 2 z 7 1. Zakres procedury Procedura dotyczy procesu dyplomowania studentów wszystkich rodzajów i form studiów. 2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą Dziekan, Prodziekan

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa

Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa Grupa robocza ds. pomocy publicznej Warszawa, 8 czerwca 2010 r. 1 Artykuł 2 rozporządzenia nr 800/2008

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA STANOWISKAMI PRACOWNIKÓW KONTRAKTOWYCH REGIONALNI PRACOWNICY DS. BEZPIECZEŃSTWA

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA STANOWISKAMI PRACOWNIKÓW KONTRAKTOWYCH REGIONALNI PRACOWNICY DS. BEZPIECZEŃSTWA ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA STANOWISKAMI PRACOWNIKÓW KONTRAKTOWYCH REGIONALNI PRACOWNICY DS. BEZPIECZEŃSTWA A. REGIONALNY FUNKCJONARIUSZ DS. BEZPIECZEŃSTWA (grupa funkcyjna III) B. REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) www.e-gps.org PORTFOLIO STUDENTA

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) www.e-gps.org PORTFOLIO STUDENTA Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) www.e-gps.org PORTFOLIO STUDENTA Wskazówki dotyczące praktyk zawodowych dla studentów studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo